OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, April 11, 1911, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-04-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALBUQUERQUE EVENING HERALD
) TIIIHI'XK citii:.
villi, an, no. r..
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, APRIL 11, 101 1.
VI'MNii If! 'It Mill
(l I NO ;t
4
HOUSE NAMES ITS'ALBUQUEROUE BOY
COMMITTEES AT
ITS AFTERNOON ,
SESSION
Insurgents Placated by As
signments Given Out. by Mi
nority Leader Mann ; Plnocs
Arc Prominent.
CANNON IS MEMBER
OF APPROPRIATIONS
Andrews Secures Places on Ag-!
riculture, Public Lajids and
(
Territories All Important
Positions.
oslilhutoii. April II -'I'll.. -Iiiinl-'III!
. ommltli-fx of (hi tlu'MM .if toplC
.. titutlt.'x wi'H- .l.'.'li'il lr that ImiAj'
! l.i nfti. I- til r full committal' HpIH
i . . . iii-i n prt'"'iiti'il Uf I'ltmrmwti I'ii-
ill i u. mil tit the wnya mill mmiia colli
luttlce The lillllnltlN cninnilttei' w
hiihmx ax pr.'pand h Mlnniliv
l.ni.lii .1 it in I! Munii ennialtp'd
niitii -tnprlm" A rtoult tit annul
liiumi llul ti'fnitnt'tit to ltMuruut Ite
ptiiilli ti 1 1 w lx Mtmwti In tho chiilc "f
. ui hi It 1 pin c ex given tlioiu Two
: in. h-adlim liiaiirai'ntH. Mtiitta.ui
KuliHiiM uinl l.i'lirnot of Wlwniixtfcl!.
xi'lf itliril im tll tiltrn i tlt
in tv the Itepnlillciinx have lull four
ili. ex.
lMllll of l.'WU IX UlMtlltl'tl t
plilrc nil tllf appriipi'lultnna nililluM
tir. ii pmth-tilorW chol- tii'tt'
K'.pp,' of Whwolixln Ix oil tllf colli -tiT
mi iiiivnl iilfittra. mid NnirlK -n"
Wbraxkn on tin- Judiciary I'nrmer
spiiiliiT I'liiiiiiin iioenmox tin niiikliir
Ui piilillciin member or tin- iitplr ' -ntli
mm (!! in 1 1 ami the i-iii"iii'.ii-of
former I'hulltmill Til win pl'nbub'v
will make tin' lornifi xponker Hii' It"
iniiilli'dii lender in il limi t. 'Hi 'ippro
pi lull. hi tniittt-1 s. Mliiorlt l.i-iuUr
Xt ii nn look no committee uxulKiiniontr
hlmx.'lt Si ml will uot nobly ai cluiir
titan of tin' nilnnrlt) conference. Tho
Hopnhlhan lift Inoludox tin- axxlun
mi nt nt HiiiKur, a Soclalim nf WIkcoii
( ,ni. to tile loniinlttii on tli" Dlxtih't
" of (olUlllllllt. Mntlllcll of N'tnllllllK I
Hi., rankltm minority inwinlKr or t'i"
t iimtnltloo .on intlillu littulf ami
nicinlii'i of Hi" oointnlllr. on tin.' In
tiilir tli'iiiirtnii'iit .t. mllMi i . An-
llH'WH Of N''M" M'Xl.O lH IICKlKIK'il tO
tin- aurliiilturo. pulillr IuiiiIh and i r
tltorirs . oninilttci'H. I'ainorun of AH
7..HUI tn tin- iioNtiiflli'.-f. InOlan Hffnlif.
turiltorloi anil mine pimiinltti.
Minority I.cmlir .Miiiiii'm Jilnoo as
. im ui' intii' of tli. inturHlatf anil
... ikii lontinerco coininlli.'i. ' t"
l-rii. ruk '' Ht-vtn f MinintKflta.
Tnr It. iu iIIi'mii li-i ni -luil-K tlui a-
IK lllli'lll of VI' tr 1. HfiBn. tl- Wlf-
, ..,lp X Ill'!-I . I Illlllltl' I Ol
in. ImjiiI i ol Mtiinlo.i - nil tli.- aw
: uiiin. ill "I Tlf ron A.Uu. tlivt N''
iiuK jMfmlinl Uniiwwl U' tliv
. iiiinitt on . iltifntion ii ml uu cn-roll.-il
lilllc.
It imhlli'iin nnnil'Ki of tlic tuinil
Inc fiitniiilllon) "f t n limun' i f:
W'ii.h unl inwiii I'ayno,
V.uk: hiilwtl, I'.miiwMviiiiIw. Mi 4MII.
MiiarllrlliUM-ttx. Hill, INilllh . tU t
.NkiHiiihi. fMlifoinla. I'oriln. . MU-li-ikh:
L'tnoKt'. "il
Aiiripi'ftill8ni Uonmiii, niliim.
ttliiHii'tni. l'Biulviiiil. UHI'il. Mik
in Iuik. tlx; Tiytnr, thto. Mltl.. NVw .
YoiK. tl0ht. N'V VorVi. s . . . .i
l..un I
.Mhli.l.i KlU'llim. Illlno'i., Moon.
1. niilw.nu. IllRSf. i'oiih". ti. in.
ll.tM'lnml. iilUo; ,VMJnniHitii. n-i
iih. ...r.k.i. ITmuifelMlihlaaii
Hi-itk inl citrrrifflj-ttH.'liiiiil. N w
York M- Mrritn, MlfhMfan . M"
('m-ry. l''imirlvMlwi Hnj'. fall
foiiilH. M.-Kllllf)' lllliiolc: 1 1 u. nif. .
.luliit'. I'unipbell, Kninum.
Itul- Uuloll, l'niiiylvnnUi , Wil
mhi, llll iolf, MttilWon. KuiiMiw l.'ii
lonl, Win-oiihIii.
l3lmtlHnK No. t - I'loiuy. Iowa:
.MntthiM. I' nnlflviinlB; Willi. Oh!
Illwtliui Xu. S - XVIwm, W'lf'on
Htn. MfliiMinlf. Illtnolf. llurrlr. Miih.-
HflHltiMlf.
I'lllllllX". Mullt)
un.l m - a - iirax -
itTi'lm. I'l'iiiiylvanln. IUmIiI. I
m i- l.iiHlaorult. MlnntKiiui; TIiIhii.
MihmI, IH'ikiIh. Mom. N' Voi'K; I'l
lor. Itlimli' ImIhiiiI: l'.'11-Ui'. Wncli
Ittulon: 1 1 -. KiiiiMiic; Kaliinunnlo.
I iHwnti.
lliliHtit" anil rornlKii i-iniiiniM'i'u
Sli'M'iii', Mliuii'flii; l?roli, WMm'ihihIii ;
Kniiwtuml. t'i llfoinln , CaliliT, .Vow
Vnrk: llmnllian. MMiluan. I nlncill.
Now Vnrk: Miirlln, Sonili D.iknta
Itlv. ih ami llnrlinm--l.invr.'iu'i.
Miu-iicliui" It. li n '.U.'ii. WI-i'iiiimIii:
Viiiiiik, Mli'lilpan. Itoilonliiirir, llllmilx;
Hiiiiililncv, WiiHlilimton. KKiiniMly,
lowi.i liai-liilolil. I'.nin-i Ivanla.
Mnroliani iiiiirlii. -iii '.'ii. Man.-acli-iin'tlH
Hninpliii'V. WiiHliliiuton: lli'ii
ty, I'liniiii'llciil. HIikIh. Malm.; I'or.
lor. I'l'iuiFylvniilo. su jiltfiiH, t'.'illfnr
nlu; I'lirinii. Marylaml.
An IciiliiiH' lliMim-n. Iowa. ,ili"
l.uiiKliliii, Mlcliimin, Haw I."-, Oi hriiii:
"f .Howi.'H, I'iiiIi; 1 1 ii it tin . Not III D.iltotn;
l'liiinli'y. Vi'riniint: Sliiiitinii'. Ntuv
York: AmlrowH, Xotv Mnxl".
J.'nn Ikii. Affalix rsi r, V. t inoni:
Mi'Klnli.y, IIIIhiiIh; Coop. r. Whi oiikIii;
Wonil, Ni'w .liTucy; nurlliolill, Mln
Hourl, l'alrolilUI, New York; Ki mlull,
Iowa
MllUnrv p.ffiiliH rlni"'. Illin Ii;
Kalin, I'nllfnriiliii lliiiki, I'cimc.Nl
Minln; Itiiulli.y, N.v York, ntliiiy,
(('otiilminl on I'd go 7, Column 1.)
IS MURDERED
AT DUO RO
Abel Sedillo, Whose Family
Resides on South Broadway,
Brutally Slain With An
Axe in Railway Camp.
xtpoelol iii K.' mini Hi i.i lil
Ini'iKi, X. M. Aptll II - liel 8c
illll'i, ..", "rx nlil, .1 f Mlili lii nf Al
i.tiiii rum . x m. w.i riMimi mur
der' ii i III. Mi'iinlilK in niia i uclinli
i imp n ,", uf Dip Helen t i t -IT w'Ip ro
' lp wax employed a a i!)iitiinlHmry.
I'd. fn in 1 1 r ahii. nn mhi i n llrnmlttuy
in .llniiUi.riti.
ah ax.- ...n win, bi,....i ami mo
. . I.l.iii. ! m lit til .tliitrirl.i ntwiu...l
lll"IM'rf M UHK. I'll
that .ji.iiii m mt u. with.nn win
f"i III life
l lie mi tin. wtii. in muii
lo h. r.'flili' iillinlml, Itt iiP'iitl.ini'd in
ionnrttnn with thi kltllni: nut) niil-i'M-
nt.' now nil t In! i wm) to VnuHlm
wtih th ii'weil ptirp of .nkn
liftu Into i iihIoiI)- pi'tnliiu .i -Hor ui(h
ImiHituntlon ,
It tMHMi Hnt thi- tnyir i-mtti up
on .Sodillo wtllli. tin- lalt.t' wax at
wtrU on lil" li.M.liH anil xirin'k illin
In I llf Imih .r tin' IichiI wtth mi n..
A t.'iilMr utrmru'li tollowil in whMi
fiiriilturc anil Hip"i lit lln .-mi- vr.'
mult, nil nboiit. 'I'll., yoilin; inun rl
ili'iitlv f.'ll ti. Hii- floor with li'iiililo
m" ivniniilw in tli" dNck of Hi.' In -in I
una iii'ck. I He tlirnni hIioiv.'iI xlunx
of Hint''!' imirkH-
.M.'lciHi laliotor nf tli- uaiik
wi'ni rl t thi. ronimiii) nr for
uriK-i rtyx hii( ffMiml ill" tmin In a
pool uf ilium!. Ho KllV" tllf alarm.
Tli. fotonmn untltli'il thi niitli.it Ui.
it ml ihr . ot otir. imli'.' or thi- pi'ii'"
ami a ii-put ln-rlll from YmiKlm
wit.' on th.- m't'iii- I'.v ! .i.-ni Tli.-y
mail ili I'lmtomiit txiiiiiltiHtlon uinl
I'oiivi'iiijii a Jnr
The t i.tra iriiti of nlioiit
rlKhty-lh" lnlmri'iH and tli" for. man
Merc lltii'il up ami .'xtimltiHil.
TIip intli.'t of tin. null iii'.'.i imi it.
I'ranrlxco SmIIIIo, wan f.niml Imi"
It'ft for ViiiikIiii yi'xti'rila.v mion I If
was xi'i n nt I'liNiinx yi'KliM iltiy . vi'll
I II,-. While tlli . U'li'iici' iloi'x not
point to mtj otif xlrotii;l. It xi'i'tn
Unit the fiilh"l' Im unilrr noma mum
pinion. Thi' I'Vlili'tuto xliiiws that tlio
win wnx wiirrl.il al Ii Ih fntlwiV pii.x.
rnoc In nnmji. The olil inun imut ut.
In an iih.vltim. 1 1 Ih ociMip.itloii is Unit
of pi'ililli.r to tin'" laborer.
Dopuly Hln-rirr Wlllliitn Hill It'ft for
Villi i; Im In imiii.' tin nrti'xi of tin
fmlui. who win. to intvi" n I until) tills
mnintiiK. Tin- ili'iU'nxi'il miin a itilot
ynuti): man of kooiI IiiiIiIim, nppari'tttly
wltliotit finiml.v, falrl well lii-atl
ami xpok.. HiiKllhh fluent l H- uiih
"'.: thotmlit of li.i-i I iv nil anil a
triictnl I'liiplnji. of tin1 ilmnllii Hnp
nlv rninpliny Tli ImmJ.v will hv ship
t i t VntiKlin for burial.
Ottoro U n xmall town on thi Itp
l.in ut-off nhoin n mlf bi'lmv
V.uiKlni ni'urr L'itiiiii A .-onMlrtir
llp ..nop ma !- U h'iuliii)irtvr
Mt. r. nn I Hi, m.'ilii p..."! .ui '. s
ri'l'. i. ..' rii..'.. .in j-.'1" ". tn-
MISTREATED BY
They Are Held in Corral at
Alamo and United States
Governmeut Has Been Ap -
I
pealed to for Aid.
j Mill HI. an, Cut. p, it ,,,
jl'IIXnlP'IM In MiAli mi lllNUIt". tx In
'lb. hlK tnirill ut Allimn, l.iittii l'i-
iforiila. liiHultid h tin- uuanl mid with
jiltll. bop,' of r.'li'ax.'. ii llaffl. IiIh
lf.' ami flio I'hlhlr.'li nf San Hlouii.
I"'!'1 J"'v,'ml "ll,"r. ""'''''''
j iini.pi' nuin"r ,-onin unl iii li'iil'IK'il.
ni'' mm m i.i' ,-nuxllK i illi'.'tu In jll..
lati' ami tm it di'pnrinii'iitx m thr
('lltii'il Stalix ,
p'hti'Iiii'i Kilns. Iiiih III Urn Up tin
mallei with III" Mi'Mi'lill Kn"llllll"llt
and tin- A ii i , i i,-u 1 1 i'oiiniiI at Knxi'iiada
Iiiih hi'i'ii ttli "d to liiMxiieut. mill axk
tlnvi'i mil 'iiioi Inr prnti'i tlon mr
Ihiixi' pi'iipl". It Ix I'liium'il ht iV
1 1 "tut Sut ii H" of thlx citt. a r.lativi'
of MtH. Itaffl, who nppt'lllml lo S. v-ict.ii-t
Kiiiin. that the ni"i'i"iiii i ini
xul. Si lillim Ucr. at lOnu'lnidii. Iiiih Ik
nninl ihr t'niuplalut mad" lo him ami
that tioviirnor Vi'wa did imt xoml m
liof It Ix cliiiixid that Hit' Inxiir
ri'i'tox, who uri' xaitl to lu t'ommmiil
id ht Simon Ib'itlioltl, liitv.' nffoii'd
ImllKullb'x to Hin tvntiii'ti.
Mm.' ItiirollH .loin Mi'Im'N.
KI I'axo, Tomix, April 11. Two hull
ilr.'d ri'rrultx havi' Joined tho luxur
ri't'toH IiixIi'kIiik OjltlliKil oiixt nf hi'lo,
brlllKlllK twu old milium In (li'lloral
Sitiii'lioK, who Ix dlri'itliiK thr attiicU.
PRESIDENT TAFT OPENS
ALU OAME TOMORROW
WitHliliiKton. April II I'lTHldfiit
Tafl will opi'ii Iho haxoliiiU xoanon to
tuoriow lit liiHiiliii; u bail fiom IiIh
box In tho tKuv Aiiini'lrnii Ioiikho purl;
uninil.itaiul liuro for Iho kihuo be
iwi'oii iho lloriton and WuHliliitjtoii
tOHIIIH,
WOMEN
INSURRECTOS
DR. HYDE SECURES
NEW TRIAL FOR
MURDER OF
COL SWQPE
Kansas City Physician Under 'Body Will Repose in Family
Sentence to Life in Prison.' Lot in Greenwood Cemetery
Must. Remain in Jail With-;
out Bond However. I
WIFE STILL FAITHFUL
TO ACCUSED HUSBAND ,
KutwiM Ct . . Mo . Apt II II Dr II !
Clarke ll.wlo, oii leit .1 alii i a hi'UHii- I
tlonnl trial mi Mio iniitili-i of Coloiml
Tliomiia II. Swum', a iiillllntiiilK' phll-itiilhroiil-i.
wan tiiiltij kiii a it'll a nt'W
i tin I lis tp. MtxMiiiirl Siipiuino court.
MttliiK in .It'Di-rHon I'll). Di Hyilo
Ii n h hut'ti In io coiiiiiv Jail In KniiKiix
I'ltj lor imiirlv a cv follow Iiik III
tanilfiiio In III" liiiptlMiiiiiii.itt.
Tin- mipiouiH r.uin In Hutting iimIiIii
tlio voiilli i nt Hit' irlai coiiii. ruPiautli
lljilo "To th.- riinioily of tlic hiarHlnil
of .lai'kmm coniiu whlioin bull.' TIiIh
uiiiIoii wiih a m mi i illmippoliitiueiit in
IImI" uinl nih iittoimyx iik an applit'if
Hon uiih to iinvi' Im'oiI inailo fut IiIm
n'li-nM" on iiniiil piniilliii; n new trial
HYDE UNDER SENTENCE
TO LIFE IN PRISON
K a tutu, Citv Mn . April It I)
lli'iini'ii Clark 1 1 -! wax roinli l.il mi
Mii I : lax' in tho .ihiiiIci ol Co.
TlioimiK Sw'oio, aillllouali" plillan
tliioiiNi mill ilic pliyxiclitii'M uinl bv
iiimilim" on ,iui ;,. altoi ili'iixniKi
(Ut llyili' ,i ii.-w trial, .IiiiIkc Kalph
l.nihaw H.'iiti'tici'ii him m 1 1 1 - 'in
lirlHiniui'iit In tin pi'iilli'iilint y
Dr. Ihtlo nniili' f ti.'imniiH clloit-. n
liiivo thf I'lim i iiilmli III. n to ball, or
fi'i'liic hi'ciiilu to any a.iitnmt. on'
.httluo l.mhaw Hii'iitlfnsily n'fuxi-il
I't' ili'cimt'il Hid MlHhoinl law pro- J
nllilU'd th" teli'iibc on bull la muiili't
filrtt'U. I
Hll Sii.ii.i.mlwii' 'l't .titjl It... ll.il.. ..I. 1
v... j,Tll.-,,,ifl;, in.' 11.111.- III-
lortK'jH llluil an Mppi'til for a now trial
Thrr! wpio 2.15 Hi'iiiiniio anil ill.illitci
points on wtikili Hi" attoitiPVH xiild
thn uinl court orrt'il in rulliiK.
At rfiiiii.'iiilH on the app.al nnic lie
Itnti In tlio Hiipri'tin t-uurt at .Inifi-r-Hon
Clt robriiat ti. JihIro Konnl
hIiiiw, .liulm.' IlKiwn and JmlKi' IVr
iIh IMti'tiln-.' I'ranli I' Walsh, fhlnl
coiuiHi'l im l)i ll.wlo. biiNod Ills ar
Hiimcnt inr a u.-w iniii painy on an
aitaoK on tiir WMi'oionimrt who o.:
IihmI tho vlxi'i'ia of Moxk 1 1 it tit on.
ClirlHiiiim .Swtipp and Thoiun- II.
loM Ho hiiIiI tho lludliiKx of tilt
xportH 1 id not provo a I'luilti ot' iiitu
( is in thn Swopo lamlly. Ho capo
tally atuirhcil jr Victor C Vinmhn
uf the UnlviirHliy nf Mlohlgan. who
.mil t ntlllii to iIihIIuk atrychnitii lit
.!: Iivt't of Coloilul Suoh. WmInIi
arKiifd th- o.xrt'a twat nf tho liver
H, "in! i (ilH'lililyo
ih 1 1 don pitrrltHHi' Of capKUlex of
t.mib or poiiialmn ttlaytfl an mipor
':int .iaii in (h lual Tin- rauhl
, t.i ,iii'hai'tll IU l-IM H);i liv-. tlio
i'i' " i ..ml.
! Aniotn; otlior pottHa bruitttlii out in
! Mw iliil i,vro ihr nllntilloii thru Dr.
, 1 1 Mb bad potHouml (lie drtnkliig
wit' of Hin Hwnpp homo with ty-
i i i fiMir miiiix In ilila iohiiw
i i u;i.. ahnwn Him laa lnr-
:,it.'t Swopn, a nlt'co of Col. Swop. .
I i n mini Swopy, MarKm.'I'i, luoitmr .
S'. ih.i s I'.utiiluu and n MtRx Mxon.
"I- his and loaliH'H of I'fllniiC'
Swiiiio, unl' In nt pli aiinc-MKliiii
-i n Iton with lyplitilil liv 1.
It w:ii' xliitwn Unit Or 1 1 yd hail
I'litdl typhoid culiiiroH fm um in hl
hilioitiioi t. imi ilic.ii'. It wa.4 I'oiiii'iio
vd. won' xoli'lj tor pin iiiox nf lit
V'Xllttllllllll
l)r ll.vilo wan the hualian.l ol Col-
o'ial ninri. and wx tiu-
i iilliimtiiiM itlivutcliiii rtn. ili'ialli nl
oilmr tiit'inlmis or tho Swope famll
who alho wnm hoii'ti i.nib'i Iho
lrni ol Coloiml Swopo wl.l. to a
Miiiri of ti Im mi. h I'Miito. iMiturstl
Minic moiitlix prim, tin rauxp liolnt;
dlnmiiKi'il ah ophnltl l''"i
HVili' admlnlHiiMi d mi'dii'liio at n'K
iiliu luli'ivalx In tin- Mhapp of a liililm
and tin' iiiii xn dm ttn cil. In lii-i xiati"
in. mix to Hp' proxi'i iitnii uitouio),
ilial fit'ipitutit aflnr taliliiK Ibn tlib
loix. ('oIoiipI Swopo would appuit'lll
I) xiiiTdi' fiom xpuxuiH. On ilm day ho
illml, ho had linen lei'lluu Hi but ap
piirmill.v wax noi In he hud u coiiill
t Ion. im ai othor tinu'i.. Within a low
niliiiUOH alior a tahlii had Inoii phcii
Itlin by tho iiuixp utulcr Hi llydox
illroutloiiM, h Htilfoii'd a 'paxiu ami
illi'd.
'I'hi' niotlvo iilli'ttod b) Urn xiiuo In
prosocutln tlm caxi. wiih that Dr.
Hyile liiu'W o Iho ovIhIoiu'o of a will
KivlliK to IiIh wllo a liiro xluiro or
Mm rich Swono uxlaio Dt Swopr
wax a nlillaiiihioni.it ami had
ivnn
litiso siiiiih of mono., to boauilly
Kanriiii City uinl io aid In eharllln
ami public oiiii nirisi'rt. Out- of IiIh
lur;i'xi nlftH. whs Swop, s ptirlt. a
liiimlKtimi' tract or laml. ivorth a junto
Ktiin ol money M wiih ullctoil that Di
llvilc fcaroil thai botoio IiIh iloalh,
CoIoihiI Swopo niliAht niiiUc fuitlior
public or I'harilablo iloiuulniiH by
t IihiikIiik IiIh w III.
Since IiIh conviction and pcntllim
tlio otitcouto of tlio nppoal cuxo, Dr
lllyili' Iiiih boon a prUniici In Iho coiui
It Jail ut Kiiiixiih Cli. Tlio county
iiiiiikIiiiI at llrxt Mriiiltloil llyilo lo lit
up IiIh coll Willi lianiltin.iii' tiirnlHliliu;H
hut bi'cuiiHo of an Inlilii.oiucnt of tlio
prixon nilim on Hovciiii occiihIoiih,
tln'i.0 fuililHliliiKH woio removed mid
1 1. viln occupied it cell like tho other
prUonvra.
MAYOfl JOHNSON TO
BE BURIED
THURSDAY
ON
HI :
Within Shadow or Bijy Hen
ry George Monument.
"HELLO" AND SMILE
HIS LAST FAREWELL
Services Will Not Bp Public
and Interment Will Re At
tended Only by Members of
Immediate Family.
?
CI.U'.Hni). Ohio, Ar '.I
IiimIv ni t"i ii. r mayor, i mi
XOII. Mhn 'lie. I lual IllKli' ol
uf tip' tlx i i will Iip laid .ii
iln In th. l.d'ii.'iill f iti 'i
llti'i'imoi il i tin-ton. it ...
V . In ' in -! i'iii tij a i. i
nun Km ihr im' of lit I. i.
Hti'ttt si tax.'c,
i
I ho
Inllti
li i linxlii
Ill
n S
"iii 'lia'
'ho
!,-. mlo
IOM I. lOIINflN
Joliiixon '.a. lb ii w I1 " im ,mh'
tir Kiuvb'fx
Mr loli ii .nn unit ..' n (II fm jmoic
ilian a eai. bin in, iiinillitoii wiih nnt
lliouulii Hi-rloiK until in Miilfm .-ii a i.
lapnc ii Wi'ilnoadu j March lfi. Ho
hint been Kttlnln atroiiuth rvtr almut
ho ennui lioinc nl'. i iumiuIuk Ihu
i Htininioi on NnnHirb"! Iglriiitt
(ill Snititiliiy tilKlH. Mnrch Jt, ho
let i lila apart mcni uinl iitti ndfd n
haiuiut i of tin- Mi 1'iitii olitb nu or
KauUatlon ol CIi-m l.nul lawyi'tx Ho
remaiiiiHl ihi-rr m.:il : n. iu Siinduy
uinl wlmn he rot -ii ii.'.! to lila home ho
( cinplattii-d of not t ' liUT woll
Mi.' lollowInK WnlntiHlay hU con-
.11.1... K .. W.4 , 1. 11... ..I
III. ..Ill UK ailt'll IHU' lU Hfl I 11HIIH1-1I i
1 ' l" ,',,, ,,nv " 11,0 i
tl in- of hU dim Hi iii''. QUJidi'u.i wax
gruv.', tbaufb xii.il Umv., I., nil
Ul'H tOMBiti' thi' i... (Mi p . i
that be tm nut ! Iotk m ;i.
wax ilMrfut and ', afMi .il
UK' UlHl
Toiu 1. .lohti in. ..net rtf' ' i i in
Uiui'K'lf In a i !n mlrfri " a- i
alormy INnrcl." and tiflt iiiouiphor
aptl iaxi rllH.'l bin hIHT, tmll.Mii.' I 'hi'
ion iti. of bin ciirt'.i lfoai inn inn
ho IHIH'li'd th.' nlhl - Of fl Ulll!.t lib'
Kin-pi railway i . nn . -.i n-ni a not m
, liiitn u until hix d o mf n tilth u rai
a-- inn''Oi or iiiMi uii mi .tovoniuni
2. 111119. lie KM !'. " .U lib) I'i III el ol
sum.' atomi. polliifiu nr iR(((UH'iHl He
nfi on an b It wa hut thru In- on
jf n nil hliUIMiif hnxl
tnhiiMiii Wfia I." ii lit ,lmrH''iiiwii.
K . July tx. in.m ii. ehrixH'iiod
I liuiniiK lirilu in ho'iwatx pi.f
f u oil io cull hi ii Tnin I... ami ao
ho w known ." .u jEfisUiMxl- He
Ktaiu.il work hi .i l.nitofvTll" iruoilon
ollli'o a ml whia i-ili a ytltllh uncitri'il
sitlllcloiii hacking .10(1 Ijoiialii cum
tiolllin itiifux- it. 'hu,U!illiiimiiollH
Simoi nillwaw in 'hiJ-'Hla uiih hlx
htntlior. Albeit i, . into to CIovhIuiuI
mill lieeii.ne Iti. -led til thi- Hticet
cur syxi.'tti hue i,m uJuiIiiimI in a
pitrilnl (oaxnlhl.riiii (If Ilium lt
liiu'.nim' a itli - .u tflp t'loviduini
KloclHe HmUii. ..imiihiij anil in !!''
WIIH Ill.'.H'd II ill' iiilOl' Of COimi'-'
fiom tin- itM'in it'-i Ulilo iIIh'iIii.
xeivlnv term- ' ii "ilimlo la
Whi'U be nun deli ' I 118 II illllllllda'e
Im a third mini, in 'iii to Now
dlapoxiiiK 'f Ii'" " '' uar iuloroxt.- m
I'levolmiil Hill) ui .im log com m! "I
tip' N'lMXIlll HI I I'I ' lllf) lllll' n'
lliiiohlyn.
While eiiKiiffil ii 'iialnoax in t'lete.
land he Mitil lit lii'ii.itiapollti traction
bcnililUx Hlltl hiii'ii ' 'I (lOllllol of tbo
Ih'lioll i Uf llllo .nn! It Vt'Ufc tin. a lie
llrai propoBfd tin" 'HI ftu 'I'bo
eltUoiiH of I bid.'' ii-iwuvur. ri'Jwt.'d
lila ii()hihIUiiii tli ' 'hey luiy hlx road
mid oxliibilxh ibir. . in Uf ftlln
Hl II I HO nlll' ml ll'UI III! rtti'nl mini.
lifaeturlni; bitxlm .1 .lohuatowii. I'a.,
Movliam, I'a. mi1 l.oruln, (I. ThoHo
liiloroHiH ho Hin ""-i ey iliHpoxfi' of
ami when in l' ol ;Ih Hhuik
lyn duel lou Uu. h" A'ufi loft r,'Hc ot
biiHlmtiN cai- ib J'atnriieii m
Clovi'laiid mill 11 Mirll ifjoi, w.i
elecii'il iiiatni "' fllllform wtiieli
proiiiliioil uiiiM i -.ii Miioijjcjyiii fui. .i
Alter a Hub1 'h tho at met ear
coiiipaiLN which ,.iMm uut mid
tlirmiuh fou i li" "iiiih. lit luioh nt
which lie w.i- iin. uiiliaSjL tlui f'los
BROOKLYN, N, ;
land It 4ii-i ion I i'e l'tif!i)(l Into lite xm. n tnMtUtvid) iiHiut " it .it b-axt
liuiulx of tin- M iiclpul Trayiioii loih i.'rxonx ..ii-ii,.i ahan tb.
inun Af'ii t ' 'iitlijjTrlul of op Munii limiuuin lorinn ii;!
oration at ibn. utB, Hp,. nop(- uf i....ii Hot inuu nmr. wit. umttn
It I'oli'ii'iidinii ' 'oil VoTi.'d out ibi'.iil 'ii v n. v.r In- kiniMii, fni Hi. i..ii
(t'oiitlitii'il n l'''e 2i Column C.)
WEALTHY RANCHMAN
SHOT AND KILLED
BY HOMESTEADER
YESTERDAY
Plains. Twenty Miles from Ha
urmaii. N. M Scene of
Shiyiny : Cause Not Known
as Yet.
DICK MIDDLE-TON SHOT
a uni t hit niTTitti.' nrr.ft.
J1V1) i, ill, IIjUUIi I'tillfiO
. , ,.,,..'
ll.i..-' rtiuiii. V M. "il II i
.nliiiH tn ii port i.toiiKiit Into inun
'it. rf lit in. l'lio.iii
.1 v "ll-to ilo Xl..'.
l h MliUllftoii
uIh. i Ha abot
llll.l kllll'll Oh til. plltlll" Illt'.UI J'l
mllex wwt of hr. about i ii I ,m '
b J. M. Thiu . Th" man w ho
bliMMlbt In tin r....rl alao audi Ih"
9 WVr I.VWMWW ,11
ii ml xtat'tail lor
ittxart mau'a hwar
th- f?o imilt
niiiuntMin. A m.-aaaii" to thnt vttivt
wax x.-iH hi th"' offh'f r t'harloa I.
JliiillHiri. atHiirr. nt Ki.xvt.ll, ami dt-
utii'M iri. mi itipi' x.-iit on inv linn.
Mr Italian! mim in AlbiiiuM'fUO ul-I-
iidina a m.'oittiH iii the i-aiUr Sottj
U'i . iii.iirrt. but II la miIiI h" wilt
..' mik ri iianfrmrui to inrtlklifc
ui, iitnii
M i i. II. ti.ii wax writ known holt IMMl
,..ii . s r,aMtn al .MtftlriHO
I h" .w-ri' iHHirtml b -lt ..
v I'Vt (l.-tallx Hi'tx to Ih
iii i it ix aupMwiMl thi aflulr
"ii troiiblt' or jip
i i' "iii.-t'al land TU w
ii Mitt TV in- wiia artni'd Wlt'i
i i ixi.n ii"ihtr or not Mlddtotoii
"i ' "'' ix not kn.iwn tt, ,lll-
I ' lo. ' !' Will l.r broilMht Il(II l-
,f i i iof burial n will llkf-
i p. nt to Mldlmul, TuvTit.
Ti'lttlo N -IIII III luum,
i'i.t.r i.. KvonniK IbraM.
Ilaui't mini. M, April II. -Ijit"
tbl" nit. riioou T' un.'. ai'i'iixi'd of xlnt
IllK M I.I.II. 'ton. wua xtlll at bira .
.VnthltlH ili'fllilt. Iiiix Itu n li.-md (mm
Ihr pox.' mil i'iiiniiii tin . niintrt
for film Hut an h only bad t-
"""" Pl-uvimoiix ii ik wiii'wii
t'i. fHHlliv. 'Mil b. run down bifr' I
i,.ih li.iina. A rcpott tblx afli'rtioi.ii '
Ih tn i' atfMi pat iwi of Taiui- h
hi.., wrrv wftrMhit Ur MlAlb't
hoiiling ab.'pp The (' mvlt iinr
ri'l-d nv.-r hum., huxlin i- tmnanctlnii ,
pi'otaihl ihr aalnr tn in pulri th
boyK MbtdlftiHI wax xhot and t a
(BUKbt h TfftUC bofnri' he l.ll In !'. i
ft mil ml. T.;iir tin n timiitit.'d th" ,
hotxo ft. iii tthhh Iii bud Juhi lltt .1 ,
Mblilb'lon'h d. ml I'.i.tt. uinl tt.i "f. i
tlki th" 'tin. i in .in iiti.'ini'i i" j
IX. . I pi t ' I'll'IM 1 1, lilt V. II1 III
ablppi'il I'
mini hi.'
dt'i n
.t .i. .
T. mix Tin
'inl Imir Unl,
d"4id
SE
IS
INTERESTS
Senator Stone of Missouri. Af
tor Visit to White House
T, , a r
Declares Humors Are to;
"Unholy Puropse."
V.ixbtiil.'ii.
Si. lli' nt M'Hxini
tt bill iniixi' i.iil
be. opinlnii, t!i
i. ii. -H.uiator
f b wax nt thn
'..ini.il that in
i".it.it effort io
' "inn 1 1 jiipii.i i uii in. mot i-nienl f
v 'in rii an iiooti.- to thr T. suix bntir
ttiix done "fiii xomi' utih.nl purpoa-"
The imratatont rtwrt of war m
itMi'ii rh t'nli, d SfatM ami Japan
I. ... ......ii ..1m.. i.i..,. .1 a... , . i.a
...i , .....
J,. ... ,tM ,,. ....
si ii. urn t..n. , f1r in,' apparent ,ui
, . ,
.. i..,. ti.ii.li
'" th. .. mil. pi tt. -ulil i
t'i I'llXI'lll (.ill,
" I l' l, o l 111
, i ful ... mi
. i
SENATORS LEARN
MORE NAMES
IE
WM TALK
' oi,it i nlu i Ml i HI -il tllell votu for
S i h Ii i ' II ( ' i I I inu. I Siutof xeiiaior I'our balltila
ui- nn ilmlon In i n eie tain n tviilunu ad inaiili Indat
l.i 'I Imi" "in nlUl'O IllVixtuill j ilthet I llllll to xlllut tip. Iltlll-Speni
iiiu i.n I .ni mi. ! .hi ion Ih in ,nix-. ii-iikUi ui :i voio. Spooi poiilnn a.
xpH-inii in i In union oi portou ro- On iho tlrxi ballot, tntm i Iovirihir
Inn il lo ax o Hi mi uIIoroiI ,.iu- ' Ada.iiH i.-c-lv.-.l 31 vote-, on tho .ie
w i aiio.i h,i,.n chuHitu S. I'uiik ' "inl ballot .1 O'Honmill. on iho tlilnl
mnl IWttai'l Hin.
DoUISUe I'luh ot tile.
ia aulil in b" i.t. ..
airoct t'hn.ii" ii
Tlio other ' - a
of a I'lilca.n i it)
niilil io im imi .' ''
tho Dtilon
One MW)lt
i Im 4e Slnto
neir ator.
" p; islileiii
' i ii in Ih
FIFTEEN KNOWN DEAD
IN STEAMER WRECK
Victoria, it. i
A in II II
xi 1 1 twiil Hii- Hat .if paxni iiK' rx ix
llllc'lirf lip- iKinl 1
STATEHOOD WILL 60
ON DEMOCRATIC
PROGRAM
Canons of House Members Will
Be Held Toniyht and Fore
oast of Procedure Includes
Territories on List,.
V i-li netini, pi. II. ii ,in
I nix ..t h.nm, h i, rrtta to b- Ik LI
'iiiuiii. Hi. i, Ktl.ilii- iirnnriini of
'"I pmbuhly Hv
t. i Pen. t -fi ,,, , .nimii opinion .
'l"1' 'b
n. i no nnx foipni't '
I, n I., tak' up tii -'
t'i."'tt bill whi. i' .'
Ii' "t'liilarw ii.ul i.i I
Mil 1H, U.
ttll' I'aiiu-lii i
"I'l'i
.iiinrt i i., i ip mthim. M'.m
ihlhT" 'gjflT" . iiTMiiv m ilw nni.tnTi
! .'I. I l..n of ..-.l.iliira tlln t.nl.l'. .ii',, n
ii,.t,,r.. thi . i.-, u.in of nil i iimiMiaii
J . .mt i-ibutionx, ..ml ataUthoiHl fo v. w
fjUo ami A i htoNM alao will
artontwi.
It ntao prill thiilly turn hfi.it d.'i Id.-il
ihtti Ih,- I'aiiulun t .NjIptiH-ltx bill to
foo bn.uirht rorwnrtl hy rMnurnwji Co
tfarwooii .nil Ih- iilinofii an menu du
Irfloati ..r th.- MofltU bill It will
enrrj n tmlfr rlilvi.
l."iilln i"inoMH(ii wlii-ti nnk.il
what ih,' would do Ii tln iioiHtf Ini
miHtiat.lt puaacd (f io ilinaillnn rrot
pm. nt Mil ami thou Indli-nti'tl tlx
i fHiiiii.- P. .idjouin. .-aid tin houx"
wmilii imi adjourn. 'I'h.'.t I'Xpr.'K.".!
nt i.li in. I ha I thf '"fbl.'ltt w.nild
imi x.r. in. liia iiiuhorllt tn ailjnoril
lb. . Mi.,i,rillini')' xiwibiii olioiibi a
illi..'i rixi- IhIch. th" two hoiiM'N
'ti r nii'.iiriiniaut.
ndii' mit Wm' no I'mi'i plllm.
I. I. uiih Vmlrnwii of NVw Mi-o
n.iiit- tl. x. in. ttirj nf tn. irMiix'iry
tn iiii.ui." nn nrmy of Iiniixinn into
T. xax ii. .t mruthHt th" M. vi.'an war
i h id. but to pi'iit oiii mt iixMuiit upon
Aiixoim .mil nSjw .MpnIcii h m mn v
r Biiimu bhixh" I'Ot.'rpllliirx. Tom
1. 1 1 ii.. iiiii di'lounti' lui iiitin.lin i'il in
tb. i . h bill pint l.lliiu thi.t I t
i.i.ii of th" iH'iimirt Mbiiii rurplxb
- unl th. . it. i.i. .ii trill
i"i' ' 'Hit tin w.t i I.. ' mi t loiuat"
In- .tt t plhira. Iliil I'll' iti i p'lt mil
l.x.i- "ii inn. t'i. i . ..iitliiK Aiirllaa
B,.,,,V ,i I nlnr.Kln
, v, r i ,1tJl
'
i Ikllthnuiii. N(
I
(r
BIG RANCH DEAL AT
FOLSDM, N, M,
Sixty-One Thousand Acre
Tract Will Bo Cut Up Into
Smaller Farms and Placed
on tho Market.
K n . l ilt , Mn April 1 1 An
ti.'i .attic paatur. ih to in rut
ii' nn.. larinx. The "L'roaa-ell ranch
"i ' uroa. noftr I'olaom. N. M
im '" "h moIiI lij IN.wIci . Tnrfd of
Mapb mil. Kan., to u Si. Paul Hyn.il
'ate Tin- prna la anlil m ip n.xrly
iitiltii.it iloiiara. Tlu tifw owneru
"ill x.ll tb. laml In Unult iii.'iih.
More thn u ti .tinrir of a eohiur
nun I"h,. ami Toil feoBfllM tlic timti
"ttt At timt Dm,, ft wna wild imnl
mnl ei.Ht prmilinll) ijpililim. Kki.ii-
1 'iiipFiivonH'uta war mini" unit a
unrd t tiior.ibbi.9ij iier. i..r.i uhi.'
wax xtablteliil.
It Ix juxt aiintitnr move toward a
blaai-r and HUm' ulUwint. that de
mand that ttM nUl mm' reann.' itive
wa to th. furimxr," .Mr. Tmlrt xiiiii
'"' "tin dom tMtl kflOM of the old
rami, iluyx .-uRiiiit 8MU'Hlaii' th
ebant.x in the paai dri-aili '
Thi-r 'tax u akh if mprvt In iho
toll.' or th- millionaire at.H-hmwi a
hi eonilnuixl " aha II tliiie my ilni.i
in other iitiKluvKK. Inelucllng my
i .,.. ,i..i.. inn i......
I - ' .. 'Willi .11W1V.1- 1.'., !,..
I . ....... . ,, ,
hi.it I, r ,v Toiiii ur.- t.-.'illua ai'oiit
u ii M
'..111. ill Mm .. Hill Moxl of
tt ' I 4 UIIH. il ,.. HI, I tllW. . i
lb. ii,
I .I li. b
Tin II. inn nt tin imp. ii "i tUIP.it. ll
'I. 'ii Up IM'iiiiiI i.li Ih. nlll., it n "l
l- a I. II' I I. .t 1 1 1 1 ,1 .. i ... ti.l'. hi if
in. 1 1 I. in I
ANTI-SPEER MEN USE
UNITED STRENGTH TODAY
' lb tin i i.i" ,i ll , I Knlntim
'ni .inn., on . , inii'in mil thi- ami'
I Spi" i Ileum ill III ill" hmlKllltliro
'. It Wnul and on the fourth formm
(ioyi'llior 'I'lloiihO- The itepnbllc'illa
aim .dumped t licit limit throe voioa.
Ilrm loi Vnlle. Hriiilnl Ini (inihl.t,
third o iii ,i,i i ti tm M-
Cieai t
PUZZLE EXPERT DIES
AT ADVANCED YEARS
! VW Vnrk, Alllll II S.IIO l.lntll,
Hi" fitiuoux nuaale vi.-i t 'bna
I " '" " many ivarx mifr. xt.'d
. "il ..I'm th rialiiK a- n. .' i
,1ml ut hia huni" in iti' MiKlyn i pin th IM.-lfl. 1 naat and th" liar
' npopti..vv. iik it t . utv I iii, i-t, m tin .l.'lnltt nf l-'HK"! Hound,
I'm in b . utiiiUi . il Una h.mul im in.'iit nf im- I'liluiuhla rlVcf.
n i-n 'i .1 '..iiuin nt nn". llllll 1
FOREIGN SPIES CAN
BE PROSECUTED
UNDER LAWS
OF U. S.
New Aot Passed By Last Con
gress Upon Urgings of Mr.
Hohson, Fixes Penalties for
Treaohery.
MANY ARE SEEKING
MILITARY INFORMATION
.Many Cases Have Come to At
tention of This Government
Recently and Conditions
Have Become Serious.
UaHbliiKtnii. Apr.) ) -During th
' toalna datx ot thi' late i iiiii;i"m th.-r,'
waa paxxeil u iin-axori. of hlwbnxl Ito
IMiriaiiie Mbbh m-flvail lltilc publl'
attnutbin. .M-iriMiv.'i. the nru a-hlrh
promptPii th.. ,., ti0it ,,r mil
rw-Hd atui Mimllei uuin.lil.iniilnii.
xi'Hpi b thosi' who w.,r.i Inxinitnont
nl In pitohlim the b.txluilun.
Th.- maxur.' l what Ix Cnowii In
ntllltnr) elrole. an ti xjo" Mil. Il
wax liilrodtirid b l!oprxuiattvi.
Hobxon nf Alahiitnu. ant) xo.tttx tn
ii"Vint .i hi.iim mo Mittfttmi ti xiifii
tiir.iuimii.n iron, oiitmniti). ur uminr
trtkliift tn i.IjihIu, xkctcb, phnio
araph. iiMmuh,., ltUUt moti,i ,u
UiiowIi .Ibi- , mi, ,'ttium oUr national
d-letiMi'x I'hi ait Ix ..pllolt. and pto
vnlea p.-naltb-x upon eoiivlotioti of vl
olmim; tin xluttii,'. Moxt porxonx
may hum IIioukIh that thun. wax al
ready xiiih a law upon the xlutut"
boiiltx. but xiii h wax not I lie rum. un
til a fi'ti ilm x ami, anil nu porxnii.
v.'ti though eaiiKht In the net ol muU
IllR xlti'teli.'x ur UiKllIK philloKlllphx
of fortlllcutlonx, could be piltllxlii'il
fur noihtni; iiini.. thmi iroxpiiHx.
Tin. mtM'.sxlt for protfoilnn utralnxl
the proiurem. iit of sutoh Informutlon
b loiilKiieiN luix Hicadlly luctvax.d
with the mowliiR Importiiuci' nl mi
tlonnl pn-piiruilnn for wtir In tltitti or
pauuo. Tim ixim.ix of thoimixumoil
.fit warn liuve b.'.-ii xiittlcd i"liItM
i" i.'iixi.n ..! ri,.Hi:atiun uf the lid
'ia. ti iitx. uiii.iiiit th' liu(i..upaner.'
.ii lb. I'TiMii'i.-tlnnnun War a nil the
ViiKirliiii-IMuaxlau trm In Hih cnii
! -I or pri'pariitloux tho iii,ntloti ol
Kii.nv tills,- on ih" pint or tho eiuiiny
i 'r vital imi'ioriuiu'o, particularly In
the ni' of the liHNttloi) of torta. of
hmtirii'M. nf mlnea and torpodotw
Sili-b Kiiowh'ilao muy Uflunlly xi'ttle
the ...nti.xt in the oplntun of tnlllttir
i porta.
N'tarly overy clvlll2.nl nation of the
w.nbl. witii tho lotf option uf tin. t'nU
"il SlMti-x. ban hfretofare lahnll pte
inutl.in ui?uitixt th laratattoti or lt
nniiunal il. t.-nxn x.'t i.nx to foiolu
Knveiiini. nix. mid liwa piwldwl iiin
iHhni.'Ut fo pt taitiu. caught nivliu: in
tlm.'x or p...ui . Attain ami men in atirn
la h" bn.ii di-t.x'jiHl in tip. act
of obtiiiniim viilnuUlo tnturiiuitton, but
thla Rovertiincul r-ould tin iiothliiR
Catuilit In .illier In lulu tlioy biiv.' I.e. n
MUlltalixd everi'l , enttKlli III Dtp Dull
ed Hiatus or in any of our ioan.1nnx
tlle haw bell wt al llil'irtj' Mllllmit
litthiahitmni.
iuni' lime uao a lirtllsh atiUJoct
11 v lua lit t'Hl. tiitii plp.Hutl HP on th
xin-eta ol that i-ity u xinull ihhUukk
ur blue ) iii 1 la i'lmialuluu liit'ni miitlnii
with i-fir.'Ui e tu Dim (IbIuiikei of Cot -iiHlblnr
lalaml, In tho I'ltlllppluex
Hrcoamitina their ohrwtnr he de
HvetcO them in thn Anterlettti wmMii
at 1 'abulia. who forwordiMl ihfiu
thi. nub in. int dupmtmunt to tin
war dftiiiriuo tit 111 U'aahttlKtoti. S1k
nlflortin . ix iittai hint to thn loot tlint
thaav a mi' tiiu, prima. The whi.i"
about of ! ruinal travtintu ur
lailll unknown 't'h'p blu prluu
ontHliiiil a . onipivti' aot of ilinwlna
nf the tl. t.'iix.-x 1 ni'i otftifli' biliin.i
which ix 1 in muni xtruijJtltolfl f tim
t'nllfll Htali'X in tile I'llUlliylUM. Th-
worn wax ritioiy ami tMimf -
ilti-U. eMil-lltl by 11 drnftxtWlM '
unuaunl Hklll and lyfllcal hnnwi
hi in. 'hiiiuliitiid upmi Mkiiii r tb
blue prima wiis military lHnimntii
m to iIih hajuht of aio1 abovn ti"
hvm, aci'uratf vnmthnmatb at Im-atlm.
nf nti'hltRhu. Hi . oatjol. ui! aia
tlona niul other inrorniHiion of liiaJi't
t'nuftil.ntlal ' lmia. tr In fact th1
whx no muitcr ..nn'i l"il with th de
f.'iix.x of tin- .fiMml that eniiHJ ra"
xlhlt i... ,.r nv mllUaj t value wit. h
wax imt h( '..rth in cuuiptirtr datati
Tbi'XH hin. piinta wara hat eoptaa nt
nnt iiiawiuax or - liaria prrpai!! for
lb" imi ot tin I'll It I'd Mllti', hat W'l'ln
tnlniith tb. raault nf a cnrftnl
paiiixtakllia and tbdinarat lliVUu
tlon and rex.-arch nf tha 'UUfliljiilltii
I'm-ul'iU nf Hi" I'llMi-d Stilts. U'hele
th. orl Inula arr nn one wh lull
knoWN The war datmruuaili b
mad. rinl. effort tu taunt tlio
iiiunm-i in thieh the liifiQttnutlQP wnx
imuarteit t lb,- ilntftamau, Hut Ui no
avail
In I in 7 and tu th ywv fnllawitii:
11 ninnbi r of reiiurta a're rocidvad ut
th" arar deuHrtiiiuiu, our from th
nianr or I'nrtlaml, Ore. unr from thi
Moeii'tnry of tbr bumhtr of iiiin
mi ri'.- of anothi't ellv in Oraoii. one
frmii a I'tltuii . itixcii m Hxaltia. ami
1 in. in.. 1 1 ..I i.i'nr ti..'n ti'tMii iniii-
j tl,r. , ininniiil. i .
' t..t lain rx mi,
t i n .iiioet that
it .1, uvi tu tuitp-
(.' tt 1 1 1 1 11 . 1 up I'n .1 rniiiinn Hi)

xml | txt