OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, April 12, 1911, Image 7

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-04-12/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

ALBUQUERQUE EVENING KEKALD, WEDNESDAY, APRIL 12, 1011
Extra Special Onyx Silh Hose
I Tt. "I .1 ,w1 nVVY CI TV UACr ...III. I'..!.. .... 1 i....
The Celebrated ONYX SILK HOSE with lisle foot nnd top,
sold regularly ft 75c 1hii. arc offered for tomorrow only for
Tomorrow Only
Per Pa i r 4 9 c Per pa 1 r
POOR LITTLE JEFF! HE COULDN'T HELP IT BECAUSE HE GOT SLEEPY.
BY "BUD" FISHER
ihwk m mmmmmm - aaaaaaraj-i 1 1 am i mmmmmmmmmi
WwWWWMwww wwwwww
Where - Quality - Meets - Price
x i
LisrcN, we can hjt
N iN TXP Pr-PeC- VIHMt the -Soot;, r 1
GAV TRfe tWTTT SAVIN I. -tKKT HJC uaU. WNO " TM6IR. A r Av ' fT "
Vf. JBW. TJON'T C 1 fO ANIONS -TCR, UJF StfVY? WJOlUU , ! '
3uyr THO'OWtT OF I (V.'NUiNl CMC, RK-liHe, etk1J A TW . T MWH? U , ' ' 'f i
' ' " ' ii .
THE WANT
FOR SALE.
FOR
I'Im' Aitc Itanuli, clnac In. ai n
"Ohiht," V. O. Mm Ml, Clly.
The Markets
iiiinji cii) nMiiii.
KllllKilM Cit April li' t'lUllv lt!-
I'.-lptM '. ". ltd I IlllllK I OlH; i J-.llltlx
rrilt: IlllirUi'l MOIlilv III It V f if.ti-'-l'f.
JU? O.I' hdiitln'tu Ktt-crN "I. ''
.hhiiIk'i ii cows mill iicUcm. . rr. 3 J 1
1i 5.0B. i.titiv.- (iw mill iwifor. Ulv ,M(N, ,,.wlllK ,iu,Mti...i
Itfl.M; NtnoKiTH anil fni'ilrrx. J I.I.n if (,, (i Miul iIiohi' I'wilniv Piirrln
S.T: htillt, $ l.nlifi I. SB. viilvi. I r,.di mi. imt mm li wanted, lmv,i
1i 7.00, u.iMnni .xli'orx. I&.oon t; on j pr,.f,.rrliiK to put u tlif Ktiliiy tin-in-Wtti!ili
rnxVK. a.!rfi 6.00 ' dolvitc. Tin- run tinln In lo.OOO In ml
MoKti HicilptK IH.OoO; iiirki-i . inn,., mill fitlrl liix-rtil i-IhcwIii'Iv. rr
u in k to ii- oivi-r. hulk or niKic. & ! hhIUiik In 1t ttiw of i to to , i.iiih
40.16. Inxivj. . UOtre. no. pui-ki-t k I n Mf.-rx. tlioush lu Htitff hiiiI aim k-
hiiiI touU'lM'i'N 6.'.'BHi O.IR. IIkIu. I .!'
fi fl.tn.
Slnioji--Hi'i-i'lptH li.ooo. murlutt
nt.jiul ; iituttoiiN. jn.r.iMi n.oo. lumhH,
ITi lSIl li. 10. fcil u tt horn uml jenr
llnnu. t l.ooii ."i Hi. fnl .Morn i-ncb,
JS.iOli 1.50.
M. I. mils Wool.
Mt I.oiiIh. April I:'. -Wool tiiii'limiK
nl; irrrltorj uml wcMcrn niiilliimc.
3S . flue liii'illliliiH, 1(111 ISc. rili,
ISC I Sr.
Clilmuo ll'it'lpl.
I'hlfiiBo. April IS. CuttU--Ito-ri'lpt.x
li.ooo. it i it t U 1 slow, hti'inlj .
lll'fl'M. ?ri.ir,lj ti.70, TOXIIH htt'lTH,
J I. lo'd f.,i;ri. Midli-rn hti'ors, M.s'Hi
.7f.; MoekiTH "nil fi'riWTn. l.noi
7M cowm uml ht'lfiMM. tS fimi n.bO.
i-nlvtm, H.UOfy 7 00.
IIokh Htu'clpiH sa.000; iimrkft
xi.iu; lilii, Jfi.iri'ji r,,;,:,; mixed. JO or.
'H. lo, lii'itv, t A. 7k 41 .:! ; roiinli.
f f.. ifi'fi-ii.oO; kooiI to nlioli'o, hi-itvy,
IH Ooi li.Illl; plKn. $l.151i (i.'iO, hulk of
wiii. jiJ.iiKo i; . a r. .
sii'p iii'i'oiptu in, ooo,
hIow: iiuilvi'. M.ooii I. no.
:t uri I, 'jo. ywirlliiKH,
iinirkt't
V. I'Htl'l II,
.loll u.'.n;
Wl'HliTU
IllltlVl'
luiniif.
himiiH. $ i.7r. ii
."t,) c. sr..
Y.tfU
Apt II
lnnl-,
li.l'oil
York.
ilull,
$ i ir.ii i.iMi.
Stnnilnril voppi'r
Miiy. ll.t'l4j H.Tfi
silvor. r.n l-l.
Nook: rpot ami
Chiiiiuit (iruln,
I'liluiiKo. April IS, Wlifiit
s S": .miy. "hp.
iiru.Mny, I'M", .luly, r.nr,
OnlMiiy, 31 ini July. :il I
I'ork May, Jl&.IS'.fc; July.
Muy,
If.
III..
07
Uiril May. 17. Mi; July. 7'.Sl.
Itllm May, IS.ISli. July. IS.oO.
Xi'M Vork SIihUn.
Ni'U Vork. April IS.-ii'all nioiiity,
S 1.141 2 V: I'"!' '''
I'iIiiii- iiii'ii'iintlh' pupi'i', a :i.!
I l -1 pi-r ifiit.
.Mi'i'MII ilolllllH, ir.c
Aiiialmiiuoti'il, ! "
SiiKiir. IIS hhl-
Aitjiiixon, ids :i.s.
fltiut Northi-rn profiTii'il, x. illv.,
IS'i 1-1.
.S'i'iv Vork Ci'iiliftl, I'ni 3-X.
Xni llii.rii I'lii lrli'. I Sit 3.1.
iiniiliim, ir. i
Soutiii'in I'aolllr, I K 3-S.
I'nloTi 'I'aolfU'. I7C :..
Slfi'l. ?T l-S.
Stfcl pifti'tii'il. I in l- hhl.
A
('Hik In
D'hl tlic
Nivtl.
cook
'IIiimIiuiiiI
you hhvil
chow up'?.
Vlfi- No. WiiHii't U forluiint " An.
oihi'f out' in iu; our lioll li) inlMiiik.
Inoklnif for Mih. (lllht in l iloor. ami
I ki-pt hi-r liutiiul. Iliirpii-tt llaaor
AD SEES MORE PEOPLE
FOR SALE.
SALE
Imrsnln.
Oh rn n riui, Aililrraa
I
K.sh II V l.l lTHK.
Kiiiifiiv flt Sim Wjunl. April 12 -Tin-
riilllr nun ki t m tt il u noil ilinl
bi'tliT luxt Wiiii, i IiihIIIk ID III 21
I'fttlH IiIkIk'I. nttyr oniniiuuliililc i -llvlt
all (( l.luht ui it ml
L-blllttlL Ill'IfutJS tlHk tlc Hill KUtll,
I Jll H)HlHITC IflC MO ill IHl 'if II,
I MtiiiikYi.i mill feciler- not nun h i Inum
1 I'll fill till' lll'I'll. I'lMll Mi'Mtllil.
I wliii'ii lf liulilliin KmfM 1'in'k Ik iiiiuii
CIC llllll fl'I'll'TH lilt' Mtcalt) tO hlll.ll
luiliiy. ICllli'i'M )tlll rlalni thori- if m
luiprovi'tiii'iit In tin hi'i'f tmili. 'i:
thin Ih taki-n with a tsniln of milt. 'IS..'
uou'tipapiirx ari "tilm; aftvr mini'
huti'liory, who huvo fniiiiliilnnily kopl
prliH'H up for nioiithf oiler uhohpah
plirus lut f hi'i'ii ri'ilii'i-il. TIiIh will
hroaili'li the niltli I fhuiilil ri'toll prh i-H
In- nilili'iil. I.mit Ik nl'i'iit over, ainl
Millie JeWlNh Ii.IIiIiih !ht l i'U, liu
IIIK heed ohKi.rveil titll purmit or u
hetter Konhcr ili'iimiul uftor the hint
of tlw week, whh-h trade teiiulPH
heavy Mteerh TltiWc are hopoltll feat
lller. hill If there III' too llllili) cattle
lemly to eotlle, hp li U liellt vnl In
Millie illliltel'H. tin "III eotint f"l
nothliiK In iiilxamtiiK plli-ei-. Top
bleet'H me north aroiltlil lli.fto, luilk
f&.'.io to Jti.ar,, ineiliiiin to i-oiiiiuuh
Ki.r.o to jr.. sr.. .-uh $ 1.50 to
helferf, 15.00 to iJ.s;. bullii 1 1. sr. to
IH nr.. v.iiIk J .'..jo to K no. iitiuranllne
Hteei.i jr.. oo to ji:. I c. xttickurH lf.oo
to in.JtO. ful'ders'. 15.10 to $6.00
Allltfimh hou let'elptt. at the leod
Iiik intirkiitH roll uH lo.oiio hiMid IiihI
week, paekefM weie ,ilil. to pllKh
ptlUeH Mtlll furlher down, mid the
clone was SO to Sfi ei-ntu loAur for the
week. The run todas In IS. 000 head
here, market 10 : lower, the
paukerx rotiilnliiu Hull control of tho
Nlttnitloii. I.luht woltthtH Hold kihhI.
In relotlou to heavlcx. till atiirilay,
when the), too have iiinte under the
xpell ami are :io ci'IHn lower todi
than I'ililii), Heavy Iiokk Mild at
.nr. i f fi. i a here toila). medium
WeluhtN $11.10 In st; 30, IlKllt H'. S'i to
.: I.iinilly the Ktipply hilH heell
runulUK near twice nx heavy iih HiIh
llnii' lout r, unit IiIk r'('olplK aro
pii'dlcted from mm on iitilerihltely
till the pendulum union the other
wny.
Sheep and liuiili piieen have cofteii.
ml ftoadlle Hlnee the middle of hint
week, prli'i'H off ohout o eelilM to
day. Ten dollarx was paid for HprltiR
IiiiiiIih hint week, nut li will not occur
ci Mu in thin year, tniilcrx nay, top
ftprluttd toila is.ooii Wooled hiinhn
Hold today at J.V'.ih to i!.lo, Home
ullppi'il llinilo at !''.., uetlieiH worth
l.'i.ir., ewi'M tnilio at J I. "o uoalH m-ll-Iiik
uroilnil $:i.r0 There Will he a
uood run of Coloriidii fed Ntulf hero
this week, hut Hiipply from IIiIh xouifc
Will KOOll lull off. rnhihx Toxiih
ciinioH to tho rront xoiiil theie will ho
a period or xhnil xiipplleM IIiIh mouth
with a ehauee for u line In pi Ice.
Hun'! flKtire on hold work all of the
lime, hut try uml nee your head a
little iinoe In a while. If you mini
I lo per week, Iiim-m of It In a Wl
lard town lot; at the end of fhe eiiif
you will have made more out or your
head work than -nil of the mvouI of
your Inow
Try a Herald Want
They Bring: Results,
Ad,
HELP WANTED.
WANTKD -.h. slnill. s
1 II III !
H"M II
WANTKD lliilrtlriwr Apply Mr
i'lu. in; South fourth street. IS-e
VNTI4U S illnltti: ruom KlflH. Ap
ply at lluiiin roMititriint, SDR 'vM
tiohl. 1 2-e
t W .TII) Willi- invoki' MKt-lltM to null
I Aci niini uml lli'altli ln(iiroin-o for
I Hi' inrKt'fn A'-'-liloiit i'oiiiHny In tho
u.'iiii Npifnuin mm nni:-iu I'ontiiw'iH
to Atif iIkIu iMirtlUM tmyivhoro In Now
Mcmi ami At'lKono. Apply to Con
tlnnuil I'Hxuiilly i-oniiMiny, A. V
Uikkitr. Jr , iiiiiiiiik'i . Alliuiiui'i'iiiii,
N'v M.'XUii
FOR SALE Miscellaneous.
Knit SAI.K ll.rhwllh otKiin: the
in. ,i new NSS South W.lter
tl. ct lS-p
FOII SAI.K
noss. :;si
llor', Iiubk
S Waller
and
liar-i:i-
FOR SAI.K (looil dusk In sntnl t'on
condition. Call 110 N Secnml i.
illtlou. (Jali 110 N. Second t IS-p
i'olt SAI.lTwo rinmi i 'Hid Imnd
mirrliw, olio Imikk- ami two uprlUK
waKonc, one phaeton ami liiiriieM.
I'rlew ixtremoly low. J Km her ,t
'o.
KlUl SAMllllilty ehleliK. I Or tmcll.
S. (.'. W. I.ou'lioinx. fiiiui'ii" Wyok'
"ff titraln, hoavy layern Kkkh li.-",
for IR. Find -pen Alouiuorimi fair
Hllver ottp wlnuei-ji. JS.oo pur IS.
('hlokH sop each. A Vnnder KltihJ.
ho- n IS. phone 031 tf-SO-p
Ft lt S.M,l-:llarl(y-lavhlHon
cyele, hi'Ht on the intirkei
llopplnu, .IS! South Keooud St
molor
F, S.
l-nop
l''Oll SAI.K A ijoiiiI ih now Htamlhope
htiKKy, cheap. Iuiiilri at K'-d
haru. tf
FOII SAM-: Store Htop lailderx. rIihh
front wall rascH, I'tiuiileiH, desks,
tuhclw, pnictleallv Kood an n w. Pri o
reacoualde, See A. W. Iliiyileu, l
W. Coppor. 11-tf
FOfl SALK Underwood Typnwrltar;
good nrdur, 30. Jto'im No. 1, Orint
Inilldlng. If
AI.Ij KINDS, both iiflw and noconil
hnnd, hotiKltl, old, rnnted and re
paired. Alhuiiucnitm Typewriter Ei
ctiance. I'ltunn 830.
FOIt SAI.K- Kkkh
rirpiiiKton and
721 South ..no.
for hateliltiB; lltifT
yellow WyainlotH.
ll-c
FOII SAI.K Mack Minorca. Ilnrn'd
Hook. SIukIo and Double Ciimh
Itlttido iHland Hods, White I.VuIioiiih,
WjelutfT Rtiitln, Wlittn l'eliln duck
I'KKH, uli lor linithliiK. $1 ') per "it
Ideal Poultry ranch, old Alhuiiueripic.
I'Ikiuo KIDS.
tihlily tilrl.
"Im Mini- ihMiKhler of i practiiiil
turn of mlml ""
"No, sin- Is erv frivolous Wants
to lake conking lesson Insitad of per.
fecilnif her a.inii' 'r hrldKe ' Knn
sos I'll) Star.
To the SlocMiolilei- of Hie i:ik'
.ea-4 llohlluu Coniimiiy.
Notice s h'-r-'-y kx,ii ihut Hie an
lilliil iiieiitlliK of the Klks' l.easo Hold.
I ntc I'ompaut will he held on Thurs
day, April so. lit 1 1, at :00 p. in.. In
the With' Cluh Itoonis, oornef ljlfth
street and Hold avenue, Alhunufniuo,
New .Mexico, for the purpose of elect,
im,' iivn dli colors.
A full llnanolal xlal'iiient will ho
pi. -eni. il ami Die alTiili's of the com
p.iuy will he dismissed. , full at
ti'iiilMiice Is desired. If you cannot
alteud In person please semi your
pioy to xiune niie who will he pros-
ul
tj oider of He hoard of dlnTtiirs,
!'. F. .Mcf.vN.VA, rtevrcuiry.
IN ONE DAY
SITUATIONS WANTED
DltKss ,MAKI v Iuk. rni.'
S'lliahle. M , - Mi ' "l.'m.iii . I o j
bullii Soenuil .iiid s.'Ulh First
totf
.MAItltllCI) MAN 'ii. -mi k drlvliiK
j men: or jti-iH-ei w.iun "i- an kind
I of work. ,ddr' It. Kvimhiik ller
1 Hl.l. li-p
i'Uiii.k:. si i-,t)(;n.t'iir.i:
I'.oiim r, X. T. rmiji. lltilldlni;. Car
net- I'etiirul avei.ii, met Second street.
Ollh i phone 71. residence IS 10.
ROOMS FOR RENT.
FOR HIvXT-Q'i. i modern HleoplitB
loonin. aiKo UKht linu-i'Uoeiiif;
ninin? . M7 S Mroailway, IS p
1 1 I r Itli.VT liai Re. col. i-oiiifoiinb-i
rui ulslu-il room. SI I South i I lull
ill-eet. IS-p
FOII IMi.NT Ijiivo fllllilSiliod i nimi
for lmtisi'kcepInK or otlicrw-Uo. ."t!S
Smith Udlth ir..p.
FOIt HUNT -Fitritlaliitd honSekoDpliiK
uml sIiikIc rnmn$i. Ulnck of now
postolllce "i0S 1-S W Coittrttl. ri-7-e
Foil HUNT Two rriml rooms for
Unlit hous'-koupliiR. u I so a xingi'
room, all i-'iuviinlonc s. 7SI South
Seciilld street
FOIt IlKNT I.tKllt htiUSekfeplllK
roopm, nipt) .sUKle ttiouis with
hleepliiK j...ref) ' (, i South Amu, I5p
FOIt ItKNT -Lnrue, wall furniiihed
fiuiit tuom. hath: iiiintly of two.
lO'.i S. A no i IMtnmi 1 1 1; I .
IS-p
Foil lti;.l .single rooms; also suite
lluht Imi.im kiltjlllllK iooiiik; opposite
pi'Stofrici 1 IS Weat Hold. 13-p
Foil UKVT FiirnMiod toonm by
day, wi k or mouth. .Mutropnlltau
hotel, I'lrsl and Oonlrul.
FOIt ItKNT l'iro nioib'iii hIdopIiik
idiiinii, al" lotiiiiH fur IlKlit hmiSo
KcopltiK ::1 1-2 V Cculntl nvu i'S-p
FOII 11KM Outhhln oflhu roiiin lit
X. T Arnitjo bullilliiK. Apply to
(leu. F. Alt" milt, Kvoiiliis Hornhl of
I lee.
FOIt It I T -KleBtuil rurnlshcd
rooiiis, i Iniproviimoiitu with or
without 1" ."I; iisij of phono, reason
able lei-iii' 111 Wont Hold itosltc
mar p..-i.tto'. l-m
FOII ItKNT -Very Jurgo well furnlih
od, sto.-i'ii heated room; elnctrn
IlKlits. Suitnbln for 3 grntlcmon.
723 North Sccotnl. 7-lf
Foil IIFNT -Flirillshed, housekeep
llll? an) "'iiKlo looms, block new
l-ostolllee, Wi'kt IN lllrnl 7 1'
PERSONALS.
MltS. Ill Til i Ml Foil D Is iluiilli duliiK
hah- ivu'K ('all forenoons. M.
South lli ay. I'hoite IUU1. l.:-n
TIIK HIWI I'l.AOK In town to cat,
lepiilui iikiiIh S.lo. lltinio ItCNiRii
inut, 2(.'t W "st (lolil. : if
YOU 0 1 IT niH Imm collni;, iobiiIhi
meal s.i at Tho lliiiuo Hcstaiii'iiin,
'-Or, Wi-s; Hold 7 tf
HOUSES FOR SALE.
FOU S l K Fiirnlslmil. u well plan
ned iii.i i' it. Ilve-ronin hrlck liunse,
with bo-eti.ent lit r,n x l IS Four
hlnclts r nin poKlnriici' Ownci. cnto
llorald lobe
Foil - i 1 'I'wn storj, sevi o 1. 1. .in,
III, 1. 1, i ii o P'k bollso, oil,, in III
SlMllll !,. V -t f
Try n Herald Want Ad.
It will lii ing reRults.
THAN YOU
FOR SALE.
!
.Modern six-i iiiiii! new preri'eil In ok
cuttaKC in Ith wind, i-luse In ('win'
h.t iiii:.o, with lawn, nluul'' mid
walks. An el'-;mit home on cas
terms.
Two very desirable residence loin
on Went Tljoiii.s nnd Central Ayes.
Just opposite Iloiioyniooii liow. tit a
very roiisoualilo price.
A B I l-rooiu cnttnse. mullein
and n-wly pallitml, I'ouith ward, east
front; g lot), itaity tnniiH.
Fli'e-rooni inoilui-ii hrlck cottnRi',
lllhlHliil, mi ntr Hue.
Kitst Hunt, coiner lot, cellar; liiioo.
Hmh ternts.
FOIt UltNT.
is. on Threcrooni ootttiKii, Hit
ward, splomllrt nqmlltlon.
185.00 Fhe-rnom iiHulfrn fuinlsli
ed cottliKe In Ith ward, with lawn,
fruit trciw, barfi and cellar.
I If. oo - Six-room moili'rn, elHBUtly
ftirnlnhed home with tit ophite, pullah.
ed floorr. Hereon porch ot . In Srd
ward on ear line. Lease to the right
puri for year or mine
.ions i. .m((oiii; iti:i:rv Co.
I'll IK INM'ltA.Wi:, ici:ii KSTATU,
I OANS AMI AHHI IIAt-IS.
-1 I Wci Uulil Ave. Fluiiie III.
WANTED.
WANTKD - I'cople who apprm l.ilo
oIchii rooms nnd home i-oukitiK at
Sl S'tatli Itnmil'Mij. i.; p
WANTHD -Ortlcrh inr awnings, mhi h
ciinalns ituil tonla. Mmlo by Albu
iuoriiie Tout mid Avvnlnt; Kuje
puloi ,- im, iroiiiutiii-K. Ifatioulze
n liiinit' IndtiHlO' tI-T-t
WANTHD- -I'enplo who Willi Kood
Kood moi'erlis and frull: renson
ablo pilces. l'aiin Hroeery, ,,jU7 Hmilli
ITrsl. IS-p
WANTKD Hum is fur first -iaw
Minn's nil pupulm' piloen. fall on
S. Kuhii. o:i .North irimt. 13-p
WANTKD- All kind tiT t!J.tilnR tint!
proMHliiK .Sailnfaetloii guarniiieod
Club Ttillois. SI.. U'2 Vet Hnhl Ave
into. H-7-tt
I.ADIKS are eoiillallj invited to use
allies free veiy Woililosdu) ltox
hall, Sill South Second. IS-p
WAM'I'KD I'mijiio (n runt, eml or
buy houses, funilHlieil 01 iniltirulah
cd W V Fiitrollo, Hotel Don vol 7H
HOUSES FOR RENT.
FOH ItKNT Two modern lioiiKo.-i. mIx
ami so i en Miniiis. close in ::s:; ti.
Third h is
Foil ItKNT The house at SOS N.
Kdltii. Aptll 1st. Chiis. Maun, old
AHtu'tieriUu. lS-tf
FOll UK NT 2, 3 mid .1 room honson,
rurolsiod or unfurnished. Also light
hoiim ke. ping rooins. W. V. Ftttiijlle,
room is, Hotel Denver. Kl-tf
I'olt HISNT illv rouraud one Uiif
i....tii in Ph. oiofe In: rent, in uml
Ji' ItKiulrc i-ooni 10, N 'I'. AiiUtJo
llllllillllH.
FtJlt ItKNT euur t'tidli) Hqum On
i at tin" i .ill fn Nrfik Mote, UCMJ
South Fooith olieet
MESSENGERS.
.MI4SSKMII.il--lino
1 1 1 1 1 m
eels I'hini. ,oi
i n i tvnslo nn
-- n.'s or jHtr-
.. rusfi 'em."
REAL ESTATE
LET US SHOW YOU
Homes for N" - ' 1 i
I'aynieiits like i. nt
lliniclic
I I acres close In. lev I , '
I I icrc rllH,. In l v
iiomi: m:irv coiiN
ins wv-t ecu i in i.
CAN SEE IN A MONTH
FLORIST.
HVItON IIKNItV IVI'.S
florist
Tallin P'e ineiiii, unit Eolith !" ili t li
St., .10,0011 whim i,,. .,) Klnaa.
PHYSICIANS.
A. (1. SIKHlTl.i:. M. I.
Practice, l,lnllel to 'I iiIm'i culoclt
Hours 10 lo 12
Telephone NK6
llooin i, 'j uml 10, Statu Niitlonul
Hunk muck
SOLOMON L. ItUltTON, M. I).
Iii)hliiiin mid Siirmon
rtesldntinii C10 South Walter Htrent
I'lionr 1030 orricu !) Itafnett
HulhltiiK. Phono CI7
in:, l. ;. mote
I'liysliiau uml surgeon
ADA .M. ()lli: AILI.IKIt, M. I).
Iii."liiaii anil Mireon
f.l'.i Wcsi Hull) Ave.
To 10.00 a. in , l to ;i 30 p. m; Kvn
Imkb, 7 to S o'clock .practice llmlteif
to dUonsos of w nio u and nbstutrlcs.
Phono 312.
.IOIIN .1. MOli ., ,t. .
liiiinc Ill.-i7.
Itoonis SI uml lliillielt ItulhllliK
Hours -S In I; 7 lo h.
Hit. .1. O. S('i:ntk!U
O-tenpnllili' l'ii,lclau
Spe.Mltv; Disease. or .muio II
chlldi'.i) Olllee li " 10 t Is.
lo I III); 7 to ,S. t i ... N. 'I'.
Iilljo Hulldltii:. Ollhe Phono 717
ainl
1 30
Ar-
O.lcnpiithle Trcalmi'iil Hu- (l iVvcr,
Mliina uml Hit hliis, .
For ten mti I hao or n doinfiii.
Mtrlt Itiu 'the value of usteopallij- lii tho
lreatm.nl or the .iii.,Vc dlse.,sej., Iihv
Iiik cured 7:. per c.ni ,,i all cnm
tifitttil. I.oi nti Hi, i iiiisi Iti-movi It.
No Chorses lor Cuiisullation.
Voill-N for llehllh.
IIH. C. II. Cli.WKIl
Stern Hiillilln-, Nom in limoillr.
SUMMER RESORT.
Till: SWIM IIhmi;
In fiiimicl Tijera t iiiijiin.
The (.llllll. 'v ,.,,i,h,tl, i,M,., ,lt.
tend ilo .p. iiIiik "I th" ah.e
plu I. nil h ii I l. Ml, m. ill. Mini
plouwuil sinller 'Mill ,iM 1 1, rreeUotn
f COII III,) '1IY Wltl li, ill "l.lxl to nil.
II sIlMll Im my gnu I . : . . t i,. niMkt,
tills la Hit. bnt u.'.n up . u, country
club Ih the .."Utli m t I'u Ilea thm
ilaalrit to lnli. t 1 1 ii : , tiiW fur an
outdoor (lliiNei oiin i n t.ieir urdor
b phone, an, i ,,. ivnalilni;
tln i'o e ei'vtltliitf nill li, .,a.tt...,-u
Willi, hi willing -I '.iking tho triblil
i . ii" nn' . ii , '."ktnif.
I'lioin. linn, Ital'mielll
i ai unci t miiitry t'luh.
THREE-DAY DRINK OUIIE
mj.m. uvi'rrilfiiii
Cures the di ink habit In tbra. fay
withnnt hypodeiiol. Inieeiioiia. Write,
phnn,. in- oa. I Im linitiiti '.I'' North
ateoiiiul htr" i. Ph. .in a: i
l.i't us I'imiiv our Wmu.
sITlt Pl.lMlllNt. M
III 'IIM. t o.
I HI Soiilli lll;rh SI.
Phinie II I II or I Hill
FOR SALE
I .'Mt S I OHIO S-NtlM-y. H"' . .
lib. mm .L i i, Third waul, close III
ll'ooi ...room. frame, inoiir"
mk t ini". South liroadivav. ,-lns In,
taooo -!i-ronni. 2-ntory brick, mod
cm. Htxhlnmls olnse In; my tennr
JSSf.0 5-riir.tn briok, modern, wil
hulP. Fourth ward, near ear lino
J8i;r.n li-room hi Ink, nioderu, hot
water limit, ooi-ior lot; on car lino,
1 1 "00 eimh, halmicu S per cent.
1100 -l-roHin fnimc. larsu lot,
sood ahiido, noiir .shops; easy lerins.
I looo-- :,.t on m biiiiKiilow, modern,
furtmee. North Twolfth ulreet.
MONIlV 'IO LOAN
i'lltK INSl'llA.NCIC
A. Fleischer
in so ft n roriirii sTHKi-rr.
Next to New Postofflce. Phone 674.
DRUGGISTS.
WILLIAMS IIIKIC COMPANY
Filling PrcBcrlpHout Our SK-clnllf
117 Went Central Uluo Frin I
.1. J. IIA.MIIroN, DIUUiHlST
111 Soiilli llilril Street
Wo fill prescriptions
AKctit of famous Nyal's Itrnn illm
DENTISTS.
IHI. .1. K. .mIAIT
Dental Surj;er'
llonma 2 and 3 Hiiruett Hid. JVcl
0'Hlell'B Druu Storo
(Appointment made by mtll )
Phone 711
CLEANERS.
VHW .mi:km
(JLK.WKltS AND IIAIMIIItS
OIciiii Anything
Mil W. until. Phone III,
l . YO'IT. Prop.
C0NTRACT0HS.
HU. A. FOFItNIJLI.H
Conlnii tor nuil Hulhler
SANTA FE TIME TABLE
yy
tin KIT t .liinuary 17, 19111
WKNTIliU'.VD ArrUc Dcinrl
1. Cal. Kxiirww ... 7:lp S i();i
S. L'nl Limited ... 1 1 06.t 11 S it
7. Mex Sr Cl. lix lO-fiRp It I0.
I. ('' Fafll Mail. .llOp I'd
lfci HOI Nil
I Toui-Ht Kx. . . . Silnil i 20
i. i iii. i. ii i.atp u !
Kasiern Ks ... :p 7 S..p
10. OVriland I9& .. SfOOa 8 S:.,l
I 'I Pa-n 'I'tiilim
""! .Ms. Kk. ... 12 20a
nr. F.I Pits.. a s jo,
v i 'i lean. 'iiy X- mi. I:05n
Mil. IChii. city X- CUI C.SBp
Itoownll anil Amiiillhi,
Ml P. ,-..s 'sl H. . , s 2.1.1
m ' iioi i:v ii gr.p
P, J. JOHNSON, Agent,
No
No.
No.
No.
So
Mo.
No.
No.
No,
No
S'..
N..
"
V ,

xml | txt