OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, April 13, 1911, Image 3

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-04-13/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

THE HOUSE WHERE
County Jail No.
(V
J
, - loH
GHAFIN ADDRESSES
STUDENTS OF THE ;
VARSITY !
Celebrated Lecturer Heard in
Forcible Talk on Prohibi
tion; Speaks in Highland
M. E. Church Tonight.
I 1 1 r ' tit H.- iif--i iuiii hum this
utuiliillK Ihi' Mud. MM nf d CniVot'
its .i ess MeMe., listened In it most
v i'ii. tit.- tr. Inn In Klli;i.e V
"tn t in ih. Mimicd c'liniitiiiHin i
lii tuii-r nml prcfitlt-ntial nimlUliitc mi
in. ii ulilbllldii ticket. In riirelhli
.uiKu.im. IhuichI mill 'Io.ipiii. tin'
.pinker proaetiicd i hi' until of Ills
. nit.,, in ii manner ilini carried eon-
uli. ill inn) lnsp'i'e.1 icuessod icmiIii
Ii.iiim Iii his hcnrtim, TnhlKht In 1 1 1 -IliKhluml
Mottindlat church .Mi I'liu
lilt uill address a iiihim uii.thi! of tlm
temperunoo people, ohnreh pi-iiiil
mul Ki'iii'nil public mi iiioatlim ut
itnl Interest to ovcry (iiii- Interested
In i;nt 01 mnoiitnl ,.011110111) In IiIn nd
ilr.'NH UiIh ifmrutna Mr I'butln wiliI In
I hi. I
l'ciiuiM every mil" will emu-oil
t lift f the that illllv (if tile t?(is eminent
im in protect tlic lis nml health i.r
ik Ulici'iiM. .Ml will name thin iiid-
i. -ill nun mi it aiiould be adopted !
. lump ..ut th. ilht.u..- ir onauntptlmi
.'till IK kllllllK fl lOII.'Iflfl ll'lllll I II
miulls In till' United Slut,.)'. Mlipp.im
. .1111 Alll'Tll'llll KolllllH Mhotllll lllacttt
I it 1 1 1 ll 1 hrrobs nil thi diatttac
IIIHIM ill' .'ll'.lllllplUitl i niilil In- bottled
lllll llfU'lN ell Se,pi,- tH lllHI'll '
.1) UI'll I T u. Ill.'ll to Ih.' IIHlllllllll
ii. iiiiil i.r ii..i!M. i'ii i . .Hid iii iii ii
II lie- II f .. I 1 1 I . -II I. I.r i.lll 1. 1 Cllll-
::rms pl' ik im n.il..iiul I. hixIh Hull
Ii iniiliilliiK li. . i i ii' "f .11 III"-
Ki'l inn 'i -' i i. i i i- ill h nii ii;
.ttlil ' nllur" Ml- i;. fill rt itwiMNtli' iiVi t I'l
ri'llt h,,.ii Hub l 'UlHlHt loll will Id In
" . rii ii n . ii , i .i ml nr. -ml '
l.i K- I Ml I'l" '.'Kill '"Ii .'III. I '
..ml ,i-ii ' r. "i. "i
i in. ii 1 1 r : . . - 1 1 .i i.ii
Hi,. Vial ;l lii) '1'n'iitiin'iii ciitrs iii
Iliu ilri linmlr Iniiil.i'i ij, UN
l.i- I'ur Llipmr.
A -.inn. liurl'-il into ,m
HiHt.'ii niHi'liliii' 1'iiniMii - minx., inure
ii. mi. in ili.ui .i Mtiuulliy l tilak
i.iiiiii im.. tilt- human IkmI.
'I'. i. iliinki-r fore i III . iilinlltiillon
i.. .ii V. mull r i lutiidli'iii nml tit
i.illn hi r victim tu mi ii unci' f
illniHR. ti.p iltliiHInn now. No K
i .it, tm i.it.inv (IiUhkh In tin it iIhvh
'ii- .iniiirni ilrlnh.T Ihmw nlMiltiii'iy'
.hi Inwie fhr Ilqiirtr.
Tin- .Vi-n! 8 1)ii l.liitun Out. Ih a
li. n ml. us vi'K.'inlilc iiiiMllcliiii ti'iMit
iii). in ii liy iimlci'iiili', no ilmisai' n(
hi.ioil imlimiiiiis. II I'ltrM In 72 lionrM
. ir.'.-iiinlly Unit In mn ny imih.ih Ii
Ii .ii.i ihf (lilnlu'tv with n ioltlv
i "liiiiiHuiii'i. for lliiuor. 'I'lui rniilli iii
i'ii Ii iiiikiir.l. tlir nil will) hux li.'i'll
Mlvi ii ii f ii hupolM', If-av Hi.- .Vi al
liiHlllii.i' ii lii'W mini.
Ill- i v It Iniuyiint. Iilx oyo lirlhl,
In- i.t lum nil 1 1 'Mir for lliiini- mul
l name 'in In fnro hit Imikiiii to
ill ink.
Our MHiininifril onntnict to purr tlin
liiiii.ir Iniiiii In :i dnyn with rvi'iy
lii'iiini"!!!. If luiinv mi unfortu
inil,. who mIiuiiIiI Iiv wivimI, wrllo un.
U'f'll mil iiniiili.il von luit will Mi'inl
Him mn Hi'i' ii'iok, ulili'li fully ilc
m r'lM'H tin- N'-ai B May Trcaliiiiiiit
unl Mh.u tli.. ii.lorHi'tni'ni of cliitKy,
liii'Hs niiil tiromliii'ill iih.vMlclatiH I'lalli
Hi .ili'il i.ivi.oi. . Wi lli NIvAli l-
s'liTrri: rn ris. xm-rii si'i-onii si.,
Mliilil1i'l'ili, X. Mi'V.
Wiilimii ohlhtntlni; nia, tjnmi mo In
!'! ilti. ifuli'il i'iivi.oic. ;iluolill. proof
I'm! your t-i'titiiithi tur-w t lie ilrlnU
linlill In n, ila.
V inic
I'll)
SI id
.... .
NEAL INSTITUTE CO.
. I '- Viirili SiHiinil St.
i .in (f i it,n si'.w
DRINKING
CAUSES
BROKEN HEALTH
JACK LIVES,
2, Frisco.
i ii uli. .ill In 1N
i" In l'i ,.i - il' .11 1 In -I"
I .1 iilil ill tin i... -I lu.i . .il- I'
ll' .. r.lllf"illtiilH i- p.iti.'lltM 'I'l. i
ml mis In- 1'npi' srlilx .'.'., nun urivr
.liKK-Im whim,. liumiicNN wi.iilil In- ut
i. -rl ruiiii'd It ih'iithM of i.hiniiiiii.
iiu' nr.- miiiH'il ii) .ti'MitiK'tiiiii mi
tin' ilihiic.. ciriiiK. t'oiiti.iiiplntiil In
tin- pi'iHlliu; lilll. Aniillii.r iti'i lari'ii In
Ik tin. ii.pniitttllv. it lAn.miu iniln
I niii'i's who mi' ili'piinili'iii mi ih,
Im t uii. M of .'oiimmipttvi' imtliMitu
Annilii'r iyt In- i H.ii.H.'iilH .iuii, lion
phyHii'lmiK wIiomi' piui'tli'i' w ui I I (Imp
III IIOtllltIK If tilt'!' IIIfI'IIHI' UI'I'llIB Wt'l'K
all ili-KtroMil. I''lf(. iliniixaiiil iiniln
lalU'l'M ut.' I..i iiilili il dy nmiliii'i .
Willi pIl'HllN III)' III'lCXHlH of ki'i'plllK
IiIk IiiikIiii'Kh llv.'l). A liiiiili.'i iiiiiii
i i. "f'Ki'iitinn mi miii of I'ofllii linllil
1'i'H, KiiiikK In In-lmlf of Inn i 11,'iilK.
vliuxi. umk woiilil In. Injur. il. An
i. llii r il.'.'Inii'H Dint tin- JMin.iinu Mpi nt
miumills to I'limlml rmlHiimptlnii Ih ii
lli-Ci'HKltX In Ul'i.p III I'lU'llllltlnll ll'Ht II
punii' woulil mmill. 'I'll.' Iiihi rllnch-
tin. hi KUmi'iilx of tlir ptoti.KtlliK il.'li'
Hiill.in II) MO I III; In- H i. hi-IIIfl nil).
million villi's Hint will In- ne.'il to ill
f. ui tin. 1'ntiiti kkmiiikii tor r.'-cl.'i'tlni
If tli Im hill im piimumI. Afti'l ili'lllii't it -Hull
III r.iuiiiilltii,. loimiH it l.'pull Im
pti'H.ii.(l to i'oiiki'i'km ili'i'Tiirlii Unit
Hie riimmllti'i. IIihIh tlir lilll too ratl-
l.'lll to p.'IRN. llllUl'MT. a ri-Kllllltioll
In i .-i-.i in m.'iiil.'il . Tin- r.'nulatliin will
'aiiKi' tin. i'l inn to tn Imttliil am'
Mlnmpi'il l(li a ri'Vi'iiui' Mtamp ol tin
KuViTiiiiii'iit Thi' i.'HUlatlnn ptovnliM
that thi Ki't'iDH of polxoii will nut In
i.Tinltti'il to iiitni'K mtuiii. umliT .1
J .'Il ix or iiki'. Altai will not ullnu
lhi (!'i inn to altiu'k anvniii' un sun
ila. nor IiuIIiiiin at an ll'iic Thai
.un- hIio hat: iici'ti riintirin.'il In th.
lut lilt or Kirm ttikliiK tniiMt In tiMiiili'il
ot JhIIi-iI. That piii h town nut) Iium'
tin prlvlli'Ki. of heeplm; thxh,. hnttli'il
Hi'iiiiK tor illrdrlliiitliiii in mn) uliutlwli
tin-in With tlu'm- li'KiilatiunN tlir
bill Im pac.-i'il. HVi-iiiiii. iiilinitM that
Hli-oliol (untalnH ri'I-iiim .if iI.-hiIIj
jioIkuII Unit i'H ii n I'M tin- diiilii of I r. li
mm i.-..ili' anniiiill) , Iu-hIiImi th- in
Kniii' aitiniH nml .-rlmlnnl hum thi.
hi.' U.'pt (llli'il b virilniN ut tins
lilnniif. Un 1'iidi ni'inKlmi uhuli IrKlr
IhiIi.'i Ik pollilliiK fur tilt- alinlltlMIl i f
tlllM ll'Htflr it di'lcUHtlon pioti-Mliim
hrhIiimI tlu- net la li.'iinl. Thin u. It -Him.
n )(wil-rfoi- thiMi int. i.'Ktr, i-P"
ri'Mi-ntliiK 4.000 ilUtlll. rlMi. r.ii.yim
!nti k.-.'pi-fM Hiid a'.. 'I'm iHitil. nuk r-t.
AIk.i tin- plt-H fi thi .'.i"i Kno.uuu
ih.ii i- KiMit muiUMil) for llqur !
I... u . i t in .'in ulntli-n. in th-ii- .oiTi-r.
In ...-llt H IMIIlll- Unit MOM (1 1 II!, Iff
in itx NMihtlrnwnl. AIb.i in.- tli'.a.
mat .n million tt. will Id- u"il '
.Ii i. hi tin I'niinri win rii fir r !
t ..it wl'i favui tin bill for th il -still.
II. .'1 of thlw pin a Ml- Tin roll-Kri-Mti.iiml
I'liinmlllw linn . oiu
m.'mlM "rsiilntli)it" HiMt mill plHt-o it
ii-M-ntu' MtAmp on each ttl.-. pi -v.-nt
minors I ruin InfovUiiu Un-iiiM-tveii,
in . v. iil tin- illHliibutlon mi tlit- U iMt
ihi) of mii-li wimk, pn-vrlit oiih i-litwt
of pi'opli'. InilliuiiH, ft urn liuvlliK
illMlirn to ili'Mlloy thi'inni'lM-i". Hllll
tH'inilt cin'li town to Mt) whetlivr It
wants the illniMiic or not."
In conliirilliiu. tlit MtM'itkt'r iin
jiuiimI tltr niHl'Vi'luiis llH-illiinnin ol
thi- Iiniln to a iiimpllciiti-il pliH-i- of
fHi-tort iiihi hlni'i) that tvoulil In- ill
lirl) iiiliicil If a foolluiHlv I'liKliin-r
Wl'fll III spi'llll IllM tlllll tlll'llWIMK liot
cniiU on Km initHi ili'llcMt. pmtK, iih
muii mi- hpi'inllui; tiiolr tlim- iitiinltiK
out thi-lr lirnltiM with tin- iln- of ut
iMihullr ilrlnks. Imm'IIIiir mi tin pt't -i-iit
ncilvlty In tinrinmiy I'lirlurtn'il by
the Knlhi-r, Mr. I'linnti piuiit'sli-il
that tlit- pii'm-iit riiltT of (iii'iiian
'wimhl live to n't' nil' his poupli. 1 1 t (i I
iibxtiiliii'is. Tin- Htinli iii mill fm tilt
wi'i't- Invlli'tl In mti-ml tin- li'otntt) to
nluhl In Hit- 1 1 lull la nl .MrthmllKt
t-litui'li nl S ii't-liiok.
(in. ui Tliursilny nlclil (li-m.
BEST PEOPLE PRESENT
PLAY ON ITS MERITS
It Ih iiiiiiiiiiiu-tit th.tl tin it' wll bu
im sullillliiK fm I In- x.tit' -if lli-kitH
In "AI(iM(inmilt--M," to in in'. Mi'iiiml
by AlblilH'nti. I.imIk N'" l''l H. I.
u. i-:. n.t Muiulny nml Tut-Milny.
TIlt'M Will II" IIII KOlifltlUK 1 1 out thu
InisliiintH nm n uf AlhuiUt riU(' to pin
cliiifi' nilvi rllHliiK In tin pi'iiKrain. The
101 Km of IHI will simply iln tln'li- bt-Ht
to plai-i- heforv nvfiybuily tin fuel
thitl ilii'v still u vi' a show Unit will
iiiiii'itnln anil pli'iim fvnry man, vn.
iiiiiii nml t-tilhl who ntli nils. Thu
II. I', n. I-:, will ninki' v ory t'lTnrt to
KlVf t.iii-h pat) mi vnlni" ri'Ci'lvt'il.
IIikihI, .von (loin, boost.
svnutn.w xiiaiT ii.xui:s
.1, .1, Volnw, .Mnnaut'i-,
i)i n:i.i.(ivs' Mali..
itntli'iui il .'ill it'iit-; jiilli-i I'l if.
I.ihhI I'Iiiui', (iniHl lMl.
lm--llnniililo t'liiii'iii-ii-is o Ailnilllt-tl
l.HH f't lU'l'H llll tlllllulll It'll)
ALBUQUERQUE EVENING HERALD,, THURSDAY,
The "Smoke," and
MANIFESTATION OF:
ENTHUSIASM IS
Forty Reasons Why You!
Should Be in Line at S
O'Clock Tomorrow Morning
to Get Seats for "Masque
raders." Vlin 'Ih- Hi.'tit sum for Hit Kll
IiIk show, Tin .MamiiH'inilors, ' ittmM
in MniHoiiM timiorriiw nmtnliii; tit s
IiM-k, tlion- will bo ti line, which tin
ulan aims picillct will it''inl mil Inlti
tlit inliMli' tif tlin slri'i'l. Xt".i. In.'
foil" In t ho history of KIU xluiux has
tlmri- boon no ;iincli oiitlii slasin 11111111
losii'il, nml iho tollowliic rviiritiiiH nin
Im si. on tor iho nlniiiilnni'v or intoi
tHi shown by ovor.x olio for tin- ooin
liiK mimical conioily ovont.
I'iriit, Mr ami Mrs .loo llicn woh-In-ii'
liisi full with "The lmislilo Inn '
mul It wan such 11 lovohillon to wry I
0110 Hint ovi-ry citlzi-n of Alhunuortniii j
now hii8 i'IkhikIi fiiHh In tho lit oils In
linou thai wliniovor tlioy put on will '
xlvo ilioni moro tliiin their iiimio'
woiili fononil, Il It tho sumo all-1
Him . -nut which pioiltii.t'il rin- Inn
sltln Inn,' st r? ii4t liuii-il by tho addi
tion of MUs CoiiHianci" Abbott and I
liar) Wyltlor Tlilid, In.-caiuu thoio
who linvo boon fmiiiniito onmujh to
ntit-inl mliDiirsalK and hour Iho won-j
doifulK oaich) mimli', prindiilin It I
ovtiti hottor than "Tho hnmlilt Inn," ;
anil lastly In iaiut- It Is an Klh nhow ,
iiihI ovoiy niio known timt whon Aibn
upio liidm1 of Hlks ilntm ati.Mhlnu
thin do ii right.
Hon is a rovlow which will ho
you win ou Hhoulil ho In Him v
Mui-on s hi H o'clock tomorrow itinrii
Iiir in lonorvo ttt: Conatiinc.' M
hot Is ;hu lodiliui; lady, nml In ac
lug aloiiti will bu a trom to nil tn-i
frlotnls, havtiif tho imp port o: Hurl 1
Wvitlm iu tho lomllnj mmi Ka-I
wulks aoro6 tho aingo ax If hi- uwn
tl It. nml his otio nml Kisic will iu
ii tiiwi of stioiiiih to tho plM Thi-n
thou' In Klwootl Alhrighi as tho iacp
lia k mul nml hia lovo iniiklna arouoii
with tho Kitloa Klrl, Mm I Ii. Col
in on ntv very funny Uvi 1 0110 re
iiiiiubt'ia Iho hit Mrs- Colbori miiih'
nml lior tippoaranno mi tho .it'itft- wtll j
iiiuloitlitiiilly 1 1 rl 11 k forth nointlin up
phiiiKi-. Thou llutio Ik Miss Do Tulllo,
ami Hint Ik "itylug onmmh. but v.o
will add that in Ihls show sin lots u
InrKi-r pnrt. than In tho otlmr and i
i-Hi'taliily "thoro" front licKiiutiilx 1,1
mul (iooiKo Hankln will niipt-ni' 'n
1 wo lull's, an aiiurohlHl In tho Ih t
an ami a l-'rcuoh cnuiil in tin1 HO'onl.
nml (k'oruo will nuioly tut'orlao all
IiIa frli'inln Ami tho two nnirs. I.oiiIm
(itimnluor ami ICrnost l.mtdolll, in nor
known us llooiiot- ami Uiiul. - Oh Hi.
fun iho will oroato It wmi.d inl.n
hovoiiiI payi-s to oxplain. mo "o 1 .
It to .ton Ami thon iho foul mo mini
bor, Mrs. ,ioo liroii. "Unlit llov" li lnr
f n tiitiiir- Imitation of HohhIo CliiToi 1
(IoIiik tho Yanta-Vuina iltuiro lioshlo
this iiumhor. Mrs llton will tppini Hi
.11 pnrt ami io sovoral sirnm ami
iluurt'M.
Spccl.il Features by Landy and Mr:
Drcn.
An it Hpot'lnl foaturo for "Tin Muh
(ItHirnilors." Mrs ,lo hroii, hosldos
iloitiK lior fainmiH Yatua-Viima dilnco
ami sovoral ntlior bout; ninnlioiK, will,
with tho asslsiiinro of tho Dutch oont
rdimi ICtuost iJtndiilit do tho famous
llyiuiotio Daitct ilnilnK Iho show Tho
i-oininliloo lias boon nftor Mrs Then
mid l.atulv to put on HotuothiiiK or
this soil, hut slio was opposed to n.
as slio foil slio was tioliiK loo .uuoh
In tho show, hut ut a rohoarsal last
iiIkIii thuy trlot! It out Mis. Hioii'k
Ktacoful iIuiicIiik, toKothor with tin
amount, of ImiKhtor rn-atod h. l.uu
iI.v'h liuilosipio notions, inado tin- coup
niittoo Insist ami In a f jo.I nniinod
way hoth finally cousontt-il to put H
on This. toKithor with till iho othur
jsooil iiuiiihotK. will ho woll wm th
tlonhlo tlm pilco ol' adinMxIon. 10 a
wonl lo Dm wise, Is to ho, in lino at
AlalBon's al X o'oiock lutnoirow nioiii
lui; for rosuivod soals
fAIII) Ol' THANKS.
I tlosiii to pulill.ly thank tho llio
men mid clllzi'iis wlm trloil so hard In
savo tln hulhliiiK mul itiutunts whiuh
Wiro ioitroyi-iI hy Iln- yoslorilny
moNilmf Thoir proinpi action ami
ctlliloiit irk tiinlouhtoilly savoil tho
llvaa of RfYttrul ol llnj kuosIs at tho
hotfl D'-nvn'. I foul sunt that every
OITort iMiaaliilo woa put forth lo ulitji
Up tiro ami that tho loss, was nil-tl.-liliibli'.
, .
V. V. WTItHLI.K
' (MiaitK In show, tli-iu tonlKhl.
L--B!BBBBIBBMbSBBVjif'W
WONDERFUL
t lie Smoke Wagon
in- .i in.
.1 41. ml lllIlK
IF I HAD ECZEMA
1 1 .- 1. nay Willi ' ' nn'ii -'h
11. 1 1 !. D D. D. '1 1 1. ..11 1-
11 kinds fir -u 11 ii.-, ihi.-.
'-..n-iiia n way tho uni'ii'ii - - mul
I -II 'MH il. U (Ililllpl. t - lu.i ill
, .1111
V'- If 1 hl Jiny ki'i.i "i kni
ti-. .iiii.- i n rsii 1). n. H
1 H K.i'lly On,
BEST BATTER IN
BASEBALL PLAYS
IN MINORS
Kny, Wlio Belongs to Mont
gomery of Southern League,
is Acceded Most Proficient
Hitter in World.
Who .s ho boat hlttei in tho world?
I loio is a tiiistinii that bast-ball
tuns thrmiKhmit the torrltoiy In which
tin national uanio l :i1iim-iI uovi r tiro
01 nruuliiK Auv ono of half a dozen
slmiKfrs can Ih Iiik lot waul thousands
of admirers who wilt nll until tho
1110 blaol. In the laeo to prove that
1 heir mail Is the out and oriuinal Hiii
uiii ol Swtu. y
Del iuii inns will sworn 1 hat Ty
Cobb and Sam Crawford are tho hit
tor pur oxeollenei. t:ovolaiii t-iin'l
ii e uny'il but hairy l.ajoie Tut
Spfukei i. Kiwton's (uinilidait I'lHs
bur iMilnts with pride In 1)10 iiiluhts
Mouiia I'hiliidi'lphiiius who support
tho .N'Miloual leiiKiio cluhs mi thai
Sh'-iwiMi VUu.- Iimsu'i u suiioilor on
i-MUli .So It uiikIii In iioiitiniKKl down
to 1: hub inihh li'UKUt towns, ml ol
which ha to ilu-li pot fouro roulior
(iolnu ihimiKli 'ho Hat uf all tlm
lianliiK kin, lit.wovor. tho niiim-
tin 1 on I iiili-i pi nhithb' wtll bo ovoi
looked, Hint 11-. Un- tiaiiit 01 the man
whom u loi ol ni'ilctan Inanu.'ri wll
swear cannot in- i. utou as a sIiiujut
pun ami mmplt I lit? mail in ipiosilou
Isn't own In i. uia Ioubiiom now,
Hiotiith in- Inns i..t-t. I if II Ka ih his
muni-
DeiiolH'is wtll .i iiimnlioi him as a
olli " lie lltonibo; in lllll WltfllllllKltlil
flub lie dtilii ' last long In the him
slio im n uuiii'.. - of ronsmis. l'llin
t-ipal alunliji Uii-4. .ulKllt ( ructltlollod
a iwli of onon 1.- futit which inado
him iliimsv and - o luahlliit 10 run
the imse.- la uiio iioi bar 10 his bin
loii(iio mih'iiohm. w hib- his Holding abit
1 ty lui'i m ml in. 11 alous.
Jim Duhihaii'v was tulkliiK about
Ka 1 lie ottlr o miiK mill was rotldv
to swoar Up and utti ihm he Im the
m .n 1 otit iiiiiural itisiuun llvlne or
load, not ban In. "veil .llm's own
in in In 1 IM. win a hla prime w:u iho
w.nsi scourse 1 ,. iiitehaiH know.
At'cmilliiK tu 1 1' lahanly. Manimei
Cunt 1 . 1011 ol tin WaKhtiipttnti club
watitod to Hud u' 1 1 mihi how sood Kny
as a batsiii,.!. -i ho went 10 Ad
dle Jon ol Clot hi, nl and askoil Addle
10 teat him on 1. .ihliin and ti his
host to see wine bo was worth. The
ions iwlili', .11 111I to do so mid
even tlm. that Ka caum to the plate
evtemleil lilllis. lt o pit.xlo 111. 11
.Mr. Ka, w.e II linres ut lint tlur
iifturiiuou. Ho mill ot four hits, but
the othoi olfoniiL: hum a lino drive hi'
o hard to coii'im Ih-ld thai It knocked
In llirinlimliiiii: tlm on his tiac'..
when he eautihi 1 The sluai;er hit
lour illiroiout 1.11111" of halls salolt. a
.pittei mi o. iiihi mil) mid mow one,
while Hie one ia.it he filed 'o Joe
lliiiniiiK'liani wa 1 new fannied t h Iiimt
that Joss hiidu't named.
' Well. 1 Imiiui out thai your iiiau
is 11 hitter," said Josh to Cniitlllon
,1 "01 the Kiiino II the heHt hluer
111 t h world, un - 1' from inc."
Kin heloiiK- Iho .Moninoiuerx
1 lull of the Hon' lu i 11 lciiKiic now, hav
liiK In ii Hecu't l 'ho millions from
tin ,ow Ylllk il'
I0IH IT HAPPENS
Tin- lot win mvoiruwu ui tin
liiin. In.iii.il in 1. 1 't iiiM't . that last
KrowliiK i 1 imo with the uowd.
as Hit-) will in iln H- and a 'now hIiow
will b. mi iniiiii tu aniuso the linn
dredw wlm l 1 - n at thai uvtu- huusi
Inc Ili ni. S..n unl iliU0tiH by prott.t
Klrla; that ri.uu. u- kio uumadlnn will
oiitttu hliiisti' 1 "iiio eaily; u.n that
lot.
Mel the I.. il tlldo, Hem tnnluhl
A 'mn !. 'i.-in tmili-.ht
A PRIL 13, 1011.
The Cop Dolan
I' '
Tlm' i i .li'ini-Til1'
SPORT
now tii 1:1. stwii.
N'ntlunal l,oiij.iii.
W I,. IM
I'hiiil.lpi.i.i I fi I. mm
ritislmiK ..I 11 l.niin
ii.ii.ton 1 0 1 ,000
iii. iiu a 0 .mid
si I.iiiiIb u 0 .(ion
.' York a l .ono
itii'inunil U 1 .mm
Hl.iu'KlVU 0 I .1100
Ami'ilr-au l'imuo.
W. I.. I'd.
WiiMhliiKton 1 ft 1,000
st. Limb. 1 0 t.noo
Now York 1 0 1.000
t'hloRKi. 0 fl .oon
Di'trolt 0 0 .000
lloitou 11 1 .000
t'lovi'lfltid n 1 .rtoo
l'hllnili'lphla 0 I .HOD
WIICIIi: TIII-3V I'li.W TODAV.
Xiiliomil 1 ,01m no.
l'lilladolphlti ut Now- York.
I'lttsbti'i; at Cliirlnnatl.
St l.inils nt I'hloiiKO.
Iii'.ioklyii at llo"ton.
Amoriiaii l.oauiit.
i'ii! iiKu .it Detroit.
'It tol.iml at SI Louis.
a York at I'hilailflphla.
H.'st'ill ut isirnti.ii
SHED
Big Beavers' Smoker Will
Happen Tonight; Farmer
Mnbec Will Throw Four
Wrestlers in Four Minutes
lli-f Tin 1,
An unknots n 11:1
l hollll! Hi I'l 11
mil Mfler koiii.
s on n.'i iii Hi. mr
.' H II.OM pi I'Mllllllllt)
il.u k s.-i r.-t. Ik uoinir
f Ituy MhIi.-o'k tlol-
lurs ut th- Honvi-rs' mitnk-r tunls.'il.
With Hit mnlmlMU-' t-lturaeli-rlatli
t Hi HtwolMtoly loniui.-nt atliloto,
i!u. liaa -iffirid t intrltiutt- oiih
Klmoloiin jKr Hiliiot.. fm i-vw-y ntinuti)
lhnt any of thus. pr-. m tonight ssliT
remain on th nun with Itlni. Hu
mor .mh It thai there la In Hie city
1. iil uf THhiiii m-oporrtona iintl
iisi to. una li!uMiiuin who cimmiou to
tllvost the fai'iin-' ,f hla roll. Hoy,
li..H,-vrr, niiljr amllos ami sitys that
In don't think h will huso to imrt
with uioif than sotntiw-n und a half
" ills on tin, piopoMtlon.
!Niwtv.r thai nia bv urn pun in.
teiul.Hli, It w b0 worth anyliotly'H
tshili- to un out to tlm hli: am.ikpr
unit Hi' iioavxra will poll tonight.
Tln i'. s k.iIiik to he nil h(,i1h ,r a kiuiiI
t in. Inr tli,' llinvt'l'ts nre 1. nil en .
' im 1- .nut tli..-. ho ,110 so for
I' il.ll, .1- I 1 I., lln.r Kll. sn ttmlL'lii
11- v er h.tvt
n-uin l i ri'Kiet II.
L
FETE HIS "CLASS"
t' 1 ill ' in. if than patHiiiK In
ti 1-1 nm. UK Un members of tin
"ati - '. 1. 1) 1 "iiiuiui nt will b. Hi
f.ncw.li iiun.in't tu ii.. kIvoii .Saturdu.s
eiiiiiK ' riiiotiei A. W. Harris In
honor ot lils "ebtMM." Tin- party will
happi 11 In 100m KiKhtccn" in the
( uu iii. I' ml elm. itlid will In, on,, of
Iho most nnlulili- soeti'iy affalts itf tlto
si-msoii. I'liiiiiici llni ri Intends n
lease III Iho mar lulu lur an .'X-
ii'iiiled visit 111 iluin. mul Wrinuiii
Ami luiioii. leasniM In " ish. s to ath
or tiiKolhor Ids oIiimm mul also them
a word of irn-mll) siniiiiun What
will happun hi "UtKliic n 1
unlay iiIkIU will iihvoi be kn
by tho UlloNts. Uiu h 11 in si
It'i'lp the room, will l
CUe). Allltllllt HUM., sa (i
e.-'soil biila lo tin d.niia '
II frown. John .1. Tlnriu,. 1
Xl !ll-
ti olllv
i..ii tu
I I.- x
It.. '
li., I. , I t
r 1.. in
dolti I. mils liuiulilller. J Mensm, V
II. I." A. Iluhhs, N t M i.. din
J I' siieeiutn, Jcio HiiB,iri, in
IM 11. 1 .
UNKNOWN HUSKY IS
ONE
HARRIS TO
of the Mounted Police
' i n lny
IEEE AND OLSEH
ffiEl T
Big Swede Feels HeMust Re
deem Himself Here; Farmer
Hopes to Sustain His Rep
utation as Champion.
I'riikpe, for till- llselli'sl soft of a
limit al tin KIks' tht'iiloi Krlduy
niKbt when M 11 bey nml ills. 11 Ket to
Ki luui'lboi- for a second bout are
nuist excellent, linth men nre train
HiK faithritlly, nmi should bo In the
pink or contllton lor the no. tilsi-u
r.-els that lit: must reilnein himself
in Hi eyes of the AllilliUertllo pub
lb. while Mali, 0 has a teputatlon to
suataill Willi the local public which In
sullies hlKlily ami will svork haul to
)- p trom lnvltiif.
i:er since thu niattdi svam uriaiiKt'd
uln'ti haa bDun svorklni; hard to muku
Hie rfnitalili wolcht .-ulled for In the
itttivcmrut, mul tll'-r.- Ik csi-r.s rousoit
to liilifve thai b. will kii on tho mat
innmirow nlKht in lniloh hotter i-uu-
Inn .11 Until shoi lie nift the tikln
In.in.Mi Infill.. Mulifc looks t to
iuii up the mutch of bis life, and
in.... win. enjoy the 01.it Ktinie can
li .1 .ill-Oil lo iiiIom tin. Uidii'K
I'liltte.l f ' Inli ne, .mil
' - II) oi'K 'il I-' ili.-i d To k-
' ' li IS ,l Kill. .it M.ii- ..n'..
PADILLA WILL ASK
THREE GAMES
Mmum. r l'-m I'adilla or Hi. Allm-
iti-riiii. tiruss .sill iiuike an efioit in
Hi Ills the 'I'uiil. Iiiil has. ball . m .
this ells r 11 t''l)H of Ullllli'M ti. Ie
pbi..il on May is. ill 11 ml :u Triiililml
la a I reu lis In the Hold Willi 11 Icitin.
nut'l' up of new and obi fut-ea. Man
Ber I'atllllu tmhiy smll.ul at the mm
whi.li wita' nijfnly piiblislioil In it
'IVtnltlail naiirr to tin- effect thai 'Wiw
Idutl ntsrr "IwuUitl iiii" r.n- iniium--Htntlta.
,
"Trhiltliitl hits it fine bunch of Ituae
ImiII nlMt-ors nml a uoml hunch of
fans." Hint) lh.- mulioK' 1 of iho (Iiii.vh
"hut Hie atui) that ijn y don't 'Ipud
up' I" nut un. tn 1U0N. vsh.n Trlhl
ilnll wits Ifi the AlbuiUiriili- tm.ina
uieiit. Hh-s hail I'nrliiui. UiiIkhii ami
S'lnllb. Uirei I 'He bin Wiiatoru '..iru
men. mul in 1:11". In th. turn inum-nl
hen', tho,v had lluihmu .( WUJUUi,
'i tz wild ICoerilel of Di-k .M'.inea,
I 'lllll Well of ji Mlltteochuacttii i lun. nml
lied Tuner of I'oitlaiiU. "
Mmiuuer I'.ulllht wtys the .i ..m.i . ts
.lie o) . hitKlW IbU y.r lor it ism.
uliiu loam fur, Al!ttUticiiuc mul that
tho . lob will p. n a position m lakw
op Trinidad, Jtiilon. Kl I'uao. or any
other uxKU'Kntlon of Hint elus of
clubs
Tile !lHpp-Kti.,uekys and tin)
Swnttlkns nre selli'dulod to pU) niui
IiIk Kiirnv of hiiHuhiill on i.min I'nrk
dlisinoml biiKlnuliiR at 2 30 o'clock
Siintlny The Swustlkus have nniifMid
Oliver, a speedy pitcher, to their
Ufie lip nml hope to bo ahle to hold
Ho ItupiiH iluwn for 11 few innlnu
I'Vnult Karris MM eousiiutiid to ll.
pro tho Rutin- The llappys will have
their usual Hue up. hut will try mil
two nw players, stunipf, ,,f th,. K.
land 1 lit me. mul slim. ..r tho 'sacMlty,
lihlli of limn nr. uiivIouk to play
wtfih the t'liumplotiK
l.ul Kl Volt .lS lis. (iin (olilKllt
Bicycle Supplies
MOM
TRINIDAD
FOB
woiiii 1 u.n ion di i,i i:itri.
DURE SPORTING GOODS
1
(From Mother Goose.)
The Judge
Trcndwell of the Police Court
jibM 'av-LBBLm
ufvf,
i .
i .I
'i iii iuii l"iinmi ,i m fi.r a
I ' II K Kill)
1 1 Hi. ' i , i-. ,. I. .1.. k I'vim
MAGEE CHAMPION
ISLOW 1THINKER
Johnnie Eve is Says Sherwood
Holds the Blue Ribbon for
Executing Bonehead Plays.
Kosoial plaseiH hao al vurluiM
tinios hold tin- doubtful distinction or
beiiiK milcil the ullli'liil honelli'iids or
oi'muilzed baseball. John Aiuleison,
Aletkio mid I'lckorltiK uilht lit; men
tioned uiitoiiK those who huvo. heoit
Inauded h Hie fans as slow of cere
brat ion and pintm to do the wtoiik
IhiiiK nt Hit svroui; niomenl. Accord
Iiik in Joliuns Ylst-r-i, howover, Shor
wood Miikoo Is tin; utidlsput'ed Riiinlto
lop of all Hun
Johnnie auivod In Waco. Texna,
with the Culm while the TlROfH worn
In Mobile and spool n cuuplt.- of Jioiirn ,
tulkliiK with ilium ahout the. nutUiiml
Kutuii ,iud other (IiIiikh. They wer'o
dlscipisliii; Hie ainoutit of punishment
a lighter could Htamt iind the fiitlllts-
of trying to Itijuro cert u In black pttflli
isiri bs hlttliu them 011 thu head,
whon Kvers udvuneod iho belief that
11 blow with an nx wouldn't bother
Miikco a iMiitlrlo
l'h KlclaiiH have found Sherwood
lias a triple tlilcUness of skull that,
would piotect hi. 11 If he fell out of
twelve-story hnlldliif; uud hit on trie
top ol hlrf head,' said Kvers. "I had
hem tl a lol about his Inability In
think, lint coiiHltleted tho Htorles told
on him bits of Ik Mmi until 0110 duy,
playliiK iiuaiiist us. in made a perfect
bunt down the iliiul base tint- ami. in-.-.lend
id 1 11 on in;,', when the pllchei
Hied for a pla.s on a runiier at third,
calmly stood ut Hie plute until the
Cubs. obsorvliiK thai he hniln't hoiiho
eiiouvtli to 1 mi. iIih-w lit, u mil at.lirst. ,
Nad ho urn after huiitiiiK there
wouldn'i bu vo boon a 1 bunco to set
him. mid 111 fact nobtuls would huvo
tried to make a phiv at Hist
'Win 11 llatea and Mauee wore play
HiK side b) wide In tho I'lilllle.V nut
Held a Hione ipiurrs didni huvo an.s
thliit; 011 1 Inn club Kucli had an liu
acinars Hue 1 hut he tmisliloicd Hit
liliiiis of his torriloiy. ami lie wouldn't
1 ioss H t.i save u snaiu of ball. If a
line dtive 01 fly ball svero hit a couiilo
of yauls oiitsldi' of .Mnptt's iloinaiiiH
anil Slioitvooil could oiiHlly net II, Ifo
would "land atlll mid Imiuh at Haliis
ss liile he puiaiioii II. Hales wouid do
the siitne thlilK If the play wore out
aide his district."
Till: M;AIVM.N SI'IJAKS.
1 si en ill the box and l'vu KDt Hla
aiiilf
1 op ui) Mtiuiv ami I call my. hluif;
I'm hiiiK of tu.- tosvn i.a day hy day
I slioot ni ucrosM In tHt'gniiio old
way, f
Inn the iltiy arrivea wlian I'm ort my
ftd,
M eiirva'a a Joko and I'm Jjiy mi
tlM
Th- only mw.t tor u iiionlh or moro
I havan'L niAbbd with tho wiunlim
acore
A haao 011 holla- a poke mid oluul
Aiufll'a "Hive 11 M a lHhw 1011! tttku
'tin otil." '
If I won a h 11 wired hattijas stnilBhi.
Ami whiffed each IimiU ua ho hit th.
phitc,
lu h Keck -in the oily would inuke hi
bow
"With the crown Jamuwil HhIii-iiu my
clnrniuy hruw:
Hut ir, on (ho hundred ami lltyl, old
Iok, '
TIlOV --ol Aw aaut ti'llli II,.. unit.. I..!.
- - n ...... FU.l.p, ".
liiil oilUs, ay, me jViii wi!Mi))f to my
rney o sianu lor ,mu mi .my mm ff
'IRI'.''
Ileti-'H 40 to I on tho uum old sliout
"Aw, Bivo ua a pllhifr rthd tBlA Tni
Kill."
I've bean all over the Jtimiw, old VP
And I know what's In thv Wtrkln
Shop; "
Tin) 're Loyal Kan a all rlRlit. all tluht,
Whon a Buy m In for a wlnnlm--Unlit?
Titos il Htaml hobniil ivhun youh'OKiH
thu ainrr,
Ami silrk atrnlcht HiroiiKli -Iiii Hih
breuk sets rotish. ' 1
tlm witlt some day till tho fuse Is lit.
Anil a I'ltwr svoiJld help svhf'n. you
smk a bit
Do 1 set if Sunt rlnht 011 the
snoul
" s Rive ua n jdtclior take that dot?
mil "
ilrunUitntl nine.
and Repair Work
GO,, 206 SO. SECOND Sf,
1

xml | txt