OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, April 18, 1911, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-04-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALBUQUERQUE EVENING HERALD
Tmnrxi: thaux.
vol,, mi. xo. .,.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, APRIL 18, 1011
r rvi.vi' 111:11 i.ii
FIGHT ON STATEHOOD
IS OPENED TODAY
IN WASHINGTON
BY KICKERS
J. D. Hand of San Miguel
Secures Postponement of
Hearing Fending Arrival of
Jones and Fergusson.
REAL OBJECT TO DELAY
ADMISSION UNTIL 1912
Hagerman, Viljoen a n d
Ha una Enroute to Wash
ington to Start Fracas By
Joining Forces With the
Democrats.
i:ciilna lliiulil I in fit ii )
II ln-l ItllllillllK )
Wn-liliml I. C, )
W. niilitgtitll. Airll IS Thill action
tin I Id' New .Mexico cniiMltlltlOII by
the tt-rriturtoa coiitniltto of tli')lmiH
will lii li-la)eil mill it iiiiiivul Jeo
I'.ii tlaed. tin tn the Hcilvil r rrlfllti
v .Mcmh.i lb-mucin ta who itanrrt
ti'i' want ihr fliwumfiil -hungeri
It wl'l l e iler to line ml wan cm
it m.' d ni i.rtri HtMtn hn th '-"m-
inllti". Ahl-Mi Mali SXct' ll to t
lav.triibl) tttda, ifrfrWd ill rfi Hull
twill trpidii)
The ImitH'tllMl'' C.IIIM WIH till HI
rli.tl ..Wl tile pimento of II I. K-l-IUi
tit ,llliUvl1Mi Mini J I)
1 1. mil t !" Alawioa. who mi thy
nr. memlx-i uf a iHMiimlttec of live,
r prtnenttHj; the X" Meal Hi nm
train who want t" tot hfriiil lii'iuf"
t.lc i.-pinl r. it Htalrhiii"! If made,
iilh t l wi. r.itn they ny. will ar
riic nil i-ek
K.-iunaaiiii uWlnrd that hi- In wot
i ....'lntl ntui.-litioil. hui tint! Ik- want
it lit Me dilia to cinfr wtlli
th- nitoni mii)'iir T Ut UamawrflHa.
iiiniinii ' h fm-f mHfctiiK nil hit1"
men? titawtnt -tnl tlHll nctlmi
i ilffrrr Hi till Prill)
.Mtii iif IJetlcral P. W. (.'toni-y u:'1
.hiiln. A. II. ilfuiMwIed that Mr
l t'l-iiwutri a ml Mr. Hand riai tu
,,f till' OppOHttloll.
Vi l"i'rniiN"iii Nntilly i. .1 If in
union wre tlxrt .ip to make
t i. .1 III llllltflllt. tin l('l?KK'l'HlH
.t - , til lie atlalid
I', . til J W Niirn.nu .' huttlu l'o,
A Jnllm f U' V' 1. .mil Juilg
w mmiii M"Mll "i Ui Irimli nru oii
Hi mm- iit wlio mi' i iimlim here I"
. ppi'tir bfrtr Uli- oniiiilttfn ml tltat
alan. a commitl"- "f t ihiiK "Uf
hiiMint lti'Ullii.nii art- I'lMlilas.
liliKli' A nt rv mU1: "I li'
hut ltrt"w tnur. wore miy ItiwirK'-i".
Ui .iiWlMiib In X"W Mwlw."
Mr. I'it niinon cimif iw"k tutltpr
"Hi'inly.
W.ll you'll flml inl itiHy kit iVc . '
It l iM0tmpJ b Hu ICfrtlOtlOH
tiiiiiilti'i in hiHir uruiuiiotitit mi linth
i ,s Mi-vivo uiul MlMtila untitUlttf
iiiiih iirfor ri-i"i'tiiB "H- teatiliitlmi
whlrli It Ix px(iiitnil will nmtiniec Imth
inMihll!on
Sunn- ii)ioattlin kiowImi; In tlto
Ni tt ,M xlon miicnilntmu fimuiri, uiul
Hu rt' I" NtrillK ololl1iill to tllf inmll
itfnviiiioii lii Arhcwii.
II in iiiuorjitioil that ihv "liwufK
t nt itiiinll'uiH" loinliiK Intro ii n
Kx 'ioM i iMM- llait nun i "f Itimtwll.
I .1 Viljoi'tt of Iit. (,rii,,H ami It. W
H.llUlll of AHItll l. Till- olltlfi' -
H iirolollHfil HtlltalllKiil lllilll. Willi flV-
i.ilili- i.iiikiipi I f"f N'w Mf.vl-'o.
THEY WANT TO HOLD IT
UP UNTIL AFTER 1912
Siicilitl 'MuRi-aiu in ICvrnlng IIkiiiIiI.
WiiHlilit.tlon. Airll In -Wlu'ii Dm
house fo.nnilll.'t' on ii'iiilinlon unit
MiU iilti'rniinii lo coiiHlilfi Hit' coiintl
i:iiiuiin of Now Mi'xiro mill Ai-Uona
wlili it vluw to utUltiK a't 1ii. ,1. ).
Ilainl titiil II. H. I'Viriihmiii or New
Uxno :iii(iainil liof ilm fiiiniiill-
tun Tln iriiuuhltfil a Miatiniii'liiunt
or tin- litmilny tiiilll Motida, lo iiwali
die arrival lr ol A. A .Ioiu-h. iIio
lii.iiiiit'inilc iiiitloiuil riiiiiiiiliumiiian
1 1 nm New Moxli'o.
III commit tH' iKiaipoiHul tlu lumt
liiK until KrUlin lM Hniul ami
KUhhon aiiiioiiMcnl lint a ciinmiltlm'
or Ni-w Mi'xlcii Dunitu'iats waul hoiiui
iiini'iiiliiu'iiii' in tin' New .Moxlco run
cnuHtlttiiliili. ilitclarliiK Uilu iiiulrr
tn ii hiiii oiin It wa mo iIIIIIpuIi to
nnii'iiil
Tlu tnn Intniil - or tliU iictioii. It
In'cnnio ui(iaiiil. wan in ilolur all
ai'llou nil tin- niliiiUhloii il Now Mnv
ho mull afli'i Hit iiiiHlildiillal I'li'c
Hon In I'.Ul! I' In 'ii'llt'Vi'il liy tlu
Now Mexico Ut'iuoerata 'lial II thin
iloluy In M)iircil. a D'-iimcnil will uc
cni'il Mr Tuft an iih'kIiIuiii ami that
wltji tin rmli'ral iiiilioiiatin lliuy will
Iimvc llioy can rarr tlio now hlalo
fleet Ion
So clearly whs HiU plan Imlli.'titeil
thai the lieiuncniiH amionm'iMl thai
they would he Jntnoil hue hooii hv an
Ilium-Kent Itniiuhlleau cnmailltee
1 eoiiHlHlliiK of .1. Ihuerimiii, (lener
nl Voljoen ami It. II llanua, the lat
ter an nHoriicy of SaiUa IV
'rite.e men, who HHM'i't tluv liijirf.
Kent the Deniociacy nf N w Mexico,
will iiohiil)li' Join foireH heie In an
elToil to hold iii Hie Hialelioiiil lexo
Itillon until after the extra hihhIoii
ml Join ns.
The iiiitconir tvlll ,cy ho Hie lip
luovnl ii' the Now Mexico cniiNtlliiilnn
uiul the lylnjt up nf net Ion on Arizona
IS
, GETTING BETTER
BT LEAPS AND
Each Year Sees a Large Pro
duction and Supremacy of
the South Over Balance of
World is Unchallenged.
GREAT BRITAIN RUNS
US A CLOSE RACE NOW
Spivlill III KvclllltK llitlllll
U'uMliliiiU'in, in II s Kii'pliiif
IMitc with ihr mlvaiii liiR pniMpi-t uy
of till' MOlltll. till iilttllll . lil III till'
I'llltfll SIlllliK IX .'iMMIllllR llial'll l
leu iik ami IioiiihIh. It wax Ihikii in
t'.Hll lllilll i'ir hi'tnlf utlui ini
lliilln, iiiiIii l)l UkII mill Imtlu. Iii.tli
PiirtN of tin- Mtlilali i.iiipin-. mi- tr
liilt (o (iii'flliui tin- Mtipreiimi'v ni tin
I'niii'il smti'n in tin' cotton n. hi nut
tin uiii-iiiai wvi'ilm to In- miiiviHiiil
itlil.-.
Thin mi Hon i'Xn)i inil t .'.n o .no " 'hmi
north of cotton III I0IO. In vnlin- of"
cot Ion niorii"il tlita .t'iiili h itn,ri
than $0i iioii.ooh the hfft pn-vimin
rwnnl hut thf iumiltH .xnmifil.
liiiwijM'i. vi an nmtniinll Ihni iHhii in
raitillli i-arllPi- rnr. 'I'hc eviioiis in
lOin ntiiiitiiiiiMl to 3, ilt i.ooti.tiiiti
IiouiiiIh. but lit iws tin ifiiutl mnrtt
In iUitnllt wuri ri'ni-hfit, aIii-ii thr -put
ti totHllfil l,lTl.ni?o,i)tKi pitumli. In
H'ii httiM-vi-r. tlt vuliif ur ihr i'x
iiort imp wtm hut 1 Il:i,il00,iiiin 'i'hf
. VfiuRi. i xH.rt pthf In ifiiii wrtu MS
.flit. II lifHIIIMt 10 n-llU in mo
The fvjHt of ih h i-iittntt r-triKi-nt
neeroMinnti t two-thinl.i of th t-
tun iiniilui'tloii of thix ii.unto. hiiiI
thlw rut In liciw i-fo th.. . kxntK Mild
the diiinixtlr fiinnuiiiptlnii lum In-cn
inatlltNlflfHl IhnmuMi m Ioiik pfilml nf
ytti. In tlii' cnit iwin nt thin .n
tury' mi ton ipl(ll bmunn- tin- ilnttil
nunt fiaturc ui Aiiifilmui -xi".Mi uiul
even in tin- nmi vnlolii intviiiu - nl us
rl iiltur.il uiul tnutiufiictiii int. mii-rftttn
in tin- lOiiinpi'iii innrkft m iiu phmI
vphin. i iittnn han mole thiiti h.-lil
ll i mil Thr milium or tin. umiit arc
Uoinpnlloil lo ciiiiin to tin- t luti-il
StHH for tli elr i-iitton lifcauHt of tin
JnrMtV Of ttli Itllitilf In nlhfi mtlon.t
of thi nfiiiii .
An mtltnutn of tlii- i-oilon pitiitiii--llull
of the wnrlil lor lip- Minion of
I'.HO-I'.il I. Muppltnil h tin liuiinii ol
ntmtatlcx of the iU'Imii titit-nt nl f.un
nn in- nnil Inhor In ns rnllimx
I'm- the I'nlted StntcK. I" IS.'i 'Kin
mi Iik of Mlrt pulimhi': Iniha. l.lSO.'in'i
IhiIoc. i'IiIiiii. I .IOii.Iiimi nuli'.t. Ksyjil.
!; n.UlllJ IhiIm, Utn-lli (AMlHllr pro-
iiiii-iii. 70 s.iMin haln, Mfxini. 1 2:1. nun
IkiIik, anil nilpcphiiiriiiin. iiu-IiiiIIiik
IIiiiII, I'frii, I'nitila. Tiirki) ami other
i-nniiii ; in. non imlfn. maklni; tin
wnrhl'ii 1 rnp is. 11 1'.l.tpiu imlnn. of
which I'liiiflilmalily innr- than luilf
wan Hiipplli'il Uy the rmtiil StHt h.
Till- lllltthll fllljlllr In liiilklllR 11
KI'fHt fffilll to IllflfUH- thf ( nttnll
cri p of Huypt. It Is hilin.il that In
thnt am lent Inml I'lliuati. ami w.ll
ciuiilltliiiiH arc fxtifincl) fnv niniiii. 10
the 1lfVflop1111.nl of cotioii. and nl
entlsm hcllfin Hint III Hit- future Hh
erop will rival that ot the fiilteil
State. It In not yet a fnriiihhililf fac
tor of thf world' Mipplj. liowi'MT.
Thf meat mill or KiiKhiml "till in. .It
iirioHs the Atlantic for Hit- iulk
cotton foi their Ioouih.
Mil im now i-aliku third .iiimni; thf
worhl'M cotton proiliu-fiM. Thnt .-111-plrc
I m mi annual prodiiiiloii of
t.Mti.inia ImlfH, moHl or which Ik man
11 fn it m m1 Into vnriiH mid inih n
hand iiiucliliici, whllf vhii.dhii imW
11 n- anuiiall) i-xportiil to .In pun nf
tin cotton crop of India It in intimat
ed (hat xllshtl) Uim Hum onc-iiuir H
sported. Of the ICsyptlii 1 1 nil
pincilcnll) hII lx oxpnt led. KmiiK
phleflj to lintfti llrltnln anil-thf I nlt
tl Sind. It lunar mnph aini wilky
ItiHtfi- Klve it a hlRh value when iiukiI
Hi conjunction 'hi m. Hhrninr
nlnpli-.l cotton of inhif pmtH of the
U ill III
Tin- i iitii.ok Tor nu Iik ri iiMi il .-niton
.-rnp In th,. ul,.it smi. H in hiuli
h fui .irahlf, aicordliiic to th. -
etlllllelil Mcli-ntlilB. Dcnplle tile i 11-
i rnai hitif nta of thf hull weevil uiul
tin lliiiltatluiiN will, h mitiiii IniH i m -poHetl
on the cotton KrnwIliK alia, u
In helleei Hint IiiUiuiIm , or m-ii-ntill.
deiei..nn ut. can Ii,. Iijit 1 1 ul t-il In if
Hiud lo (hlK Ktuplc with tin- mm nit mm. I
rfxtili 1 1 141 1 hnvc fidlotifd wild niher
hri ii uitiuiii produitK Si:ifiiiist- or
the hui fan nl noil and nl the liuu-iiii
of plum linlimtr, df purtun nt ni ,m
rlriiltiii .-, iiie now paiiiK uii-hi ni
telltliill to llllK plilllH' ol th' .11111111
prohlfin It In ht'lltn.i! that tin nil
va nee or thf hull weevil luii been
Ktoppfil li'inpnnullj ai Ifiint It hit
not renii cil any finuiK f....thnlil In
now lttrrltor of the nouth in the punt
two yen ik.
The value of raw cotton impoiieil
llllo the fulled St ll ten dtirlllK (he elir
HUH wiiMiii ioiiihI i ruin, ti tit i ii t nr..
nun, nun, ,,r which HO.udii.uiiii came
illi.el from Huypl, J'J.oihi.ihiii rroni
the lulled ICiuudoin, priHtiiuaiily
frnin i:il, ti i-ii il $i,iu,n.iMiii fiinii
I'crii and JT.'.ii.imiii iron, china.
Another (actor arfeciinu the cotton
Nitiiatlon In the tapld kiowUi of cot
toir cloth f i oiii I'.imliiml, uiiiniifactur
ed laiKcly from Uh own coiton. The
ci thi.i chiih Mtippl) or hum country
miuiialb hIiown an Incrointc uf duiiif
He iiiiuinfiiciiiic, hut Knuland'H textile
linliiHli lew are nii firmly nruaiilcd ami
fiilrcnchcd Hint for iiiniix m-iiin her
jAiiicrhiui iIviIn iuiiiI" little heit.lu.i. .
(t'oiitliiiifil on I'auu I1, I'oliimii .1)
COTTON CROP
BOUNDS
NAMELESS FRENCH
PATRIOTS ARE
Bronze Tablet in Memory of
Heroes of Our Revolution is
Unveiled at St. John's Col
lege, Annapolis.
Annupoll, Mil. Apili is A ..i.e,,.
lahlci. oici'tcil hy Hie KOiiOrnl i.o. ien
nf Hie Soiik nf the Hoviiliilhin In the
lllelll(ll) (if the lllimolOMK I'lHIirn mil
dlei'H ami hiiIIuih who, in 17SI, laid
down tliclr Uvea In tin mitine of Aiuei
lean independence, wiih uiivullcil on
Hie cninpuR at St. JnluiH collude hen
KlllllV
I'leahliiut Taft ami Hie 1'ieiioli am
hiniiiailui. M .liiH.t.'iaiiil ilellveicd the
addre-iHei
10L CONTINUES TO
MOVE LIVELY
Boston Market and Holders
Are Glad to Accept Lower
Prices in Order to Do Busi
ness. HtMiiiin. April ln.-Wttol ciiiiilmiM
to move IthHvHy. Tlt- Hoatnti tuui
hfi nU holduiw gciittmily nro wtlilnK
to i'..ii low pPHtm in irlr to do
hwalnem
I'le. Minla ipf'n .. In ni. ire In
llelii, r .l Ihiin t. rill . i Mtmtiiiiii Hue
Mlapl' . i- .11 ,; .-iii'. leiiiie.l wlillc
n fun ii', emellt ' I- mtillt llr- TeVIIH
l ' '.il .it I. t f itM -I-., ui, HI.
lllll I. HI .11 til, II. U , tit, IM llOt-.tMlllL
lilt. I .llltt.'iN fl'illl S'.Mlllll Cplllt NHll
(it i : '.. i.. ri i mi- 1'ui,. , v.,,i in
fun I, .it..
LOS ANGELES MAN
DEAD AT LAST
Tailor Who Had Proverbial
Nine Lives and Who Tried
to Carry Out Death Pact,
Finally Succumbs .
I.dt. AiiKclek. Calli Apill is -S I..
Duma, t lie lafloi who was wounded In
a it volvor iliit'l with (lenrKe Ixourner
two ueeks nio and .iftet nine dnyH In
a hnnplial here. hIhii hlmntilf wllh n
K-vnlver IikiukIii hllu by Uva lliivee,
who chilmeil to he til h adnpteil ilauch
ter. dlud hiht tiliihi
Hitiiitt iitieniiieil in con nm a nub
cldc pact wllh Allan Hdver? it the h
jiIiii, hv HhuuiluK her three time') ho
line nhnutini; hlauidf Shi piolialily
will tecover.
AGED WOMAN GAVE
SAMPLE OF REAL MERCY
M'leiil.v-elulu viv Old Itc-lilcut uf
M. I.iiiiU Would Not '1111.1' Atintliec
Mmlicr In duller, Slut Said,
St l.uulH. April IS. Mo. hoidaii A.
Dugnii, ?.s yearn old. who had been
struck, choked ami rubbed h it yiium;
iiiiin. iiiriiHed t(ida to piosceutc him
lieciiiiHi. hIh- had runs nt her own ami
alio did not wIkM to lirlnt; sorrow to
ilm iiiuther nf the IiIk1iwii iiinn hy
Niiiiiltiif; her Kim to the penltimtliu v
"I am "x yittrs old.' he uld. "I
have not much loumu to Inc. uiul It
I flllmihl be the ineallM ol nemllllK II
()I1K IUIIII to Hie pelillellliary I
wnillil mil Heep itlloHiei uiKli'
The iiollcc i mild not pemMiidc hot'
to iiiii U - ,i loriua. co iiplatut and thoy
took Hie ni. Hi Oiin I M lift- to polhii)
lieiKlipni I. : and lot i(-(l liliu in a cull.
An hour lilt CoiHtiiiiUii.- Dunes, his
brother, went in the .-nation
PRIESTS MUST GIVE
UP ALL BUSINESS
Tin-) Mil) liiit'iuiiiiui and lo-icc In--1
1 1 it I Ion- Itui 'Ihci .MuM ut I'lil.e
Time riniii Itcliulnif Initio,
Dnvoupnrt, ;i , April 1x Ibnlmii
.laiiich Din Ik ur the liuimiii Caihulic
illocouc nt Davenport han Unieil ur
ih.'I'H puilliiK llitn I'llct'i ,i decree nf
t ho pope leipillllIK thai all pilenU
Khali tc.-dun rrnm piihIHuuh they may
liitlil an olllceif nt illieclniK ul bunks
(l illiO llUMillUMM IlinllllUlolih.
The (inler liirtl itiotri tlm.ii lo foHler
ami nHHliu hiuIi IiiniIiuIIoiui uh mnrli
iik poarilhtc, inil declaich (hut hiiuli ac
tive ciiniieciliiiih are liable to ilitftracl
ilinm fioin then chinch dutlnc.
XO IJI.CfliD.N IV I (H.dltAHO.
Denvi'l I'tiln April IX l.'ortiier
.Mliiini'j Heiicriil .lolin T. Il.uiielt and
Spuilkcr .X 1 1-1 .111- Il 111 II ca-It lieelVeil
MiltiH loihi) oil the ballot for t'nlted
Sin lea Hciialnr
French Avlntor Fells to Death.
' Vet hii 1 1 Ien, Ki illicit, April IS -I'ap-uilu
Cm ion or the French aiin nvia
llnii coipH fell with IiIh neiopliiii.' tioui
a hemlil of two 1 1 it ii 1 1 ted and III t v
feet loilny ami was ciiihIiciI to death
HONORED
REBELS DESERT
; mill pripti
nuun i ii i l in
Advancing Federals Enter
Town Without Firing of a
Shot and Take Several
Tardy Revoltos Prisoners.
AMMUNITION IS GONE
AND FLIGHT IS FORCED
"We Arc Going'to the Moun
tains But We Arc Coming
Back," They Shouted to U.
S. Troops Along the Line.
U 'i , -t ,. t.i. .Mux.. ' I - Til
rt in l ,ii tin aftur u.ii "-i m.iteen
fill" ' ..llltlllllilltj IWIi'm.ij ,.Ur
tl.ix. In tin ilorsjn), in inu.i I'ri. ta
.piielly eMii ililtafl TMft low II till IM till'
mailt. ,' Sp
it lilMVi-U out ilKtlj
tlay broke. It -tftjl Kn
'i.i in ii th
A ll' I t . IM
KMn. , '
The .Mexican 'IflMP I thv
i ll) nt il.iun, eitllfi Inn ii" renlat
iin.'i' 'Pile fetlt I kIm 0)XjjTJBtt .'. iiII.mihU , , X-
p.-(I114 to wcrtiinHjJ' tin .iniinuli nf
itniii,. kind -it It it? III. .in-ill. 1ml the
it ii. ln hml Rit,itM,$nd i ,; u.m no
H'tllcatton evu lr Illo illl ell. .11 they
bad takt-n.
Mile ri'Mntiu foi' their ilenei tnm ..f
the elt iifli'r flli 1)11 (hi) ilfxp.-iMi.-dafenne
or it wilt nut at flmt ppti -cut
Tbt in. ml Ilit;li h eoneluii..ii
Mteiii"il to In- Hi.H then iiiiiniiinttliiii
wan .-xliaimtf d.
Ileliel. I'li-c III llUoiil.il'.
Litlt'l' .li'Vf lllpliltlllln tn n Die relict
.iiiiiy t.i be ha illy .llmupt. il. Itn
I , uli rt i,ie up thf Hunt iiid tlic ni.'ii
in the r,tnkn ftppiXir t, Inive rieii n
.ll illrt-i-tlonii nf theli ,.tt Itidlv l.lu.il
. it IIIC. I'olOliel At rliria, the Jeff
pnlitlclo nf til t mi Ii u lin iiKHtltned
. ninmatnl or Uio ri;i. Iat niKlit.
.Mine iii thf Auitrlwin Hw. )n--f..re
ilawn, ami aurrt'itdf it'll to the
rnllotl Slate t roups. Uf wjix )IhcciI
uiuli i uuiirtl. Tin vlctni IniiM fn.lernl
force which iiccnpiail Hie town thin
mornltiK. niunhi-reil uli.iut twelve
hundred men. I.tmitpiiani Colnuel
Ite.inaicl.i Pin u in auprenie cmii-
lllllllll.
Iwiter tlfM liipim nl.M hliowed It waa
oiilv Hit- rtlH.i in Hiti imlar tivucltiMi
who fled in dlHiiidtr, ti,. main teody
of Innnrrecl'in -etirUti; with Ihalr
uritiM and In riuhI mil Jr.
A lack of pnti mlnni p well ua niii
miiiiltitiu K.'ii'h hBiullciipnad the
ri'biln.
liii'Ms re .Vol Kiiomii.
The Koveruiii- nt la&jcn in ynnter
iliii n ilRliilim inn v iMwar be known
The lederiil tie- lined the aanialuno
ft th- Itetl ('l iny tnttnj', HtatliiK lhf
nnil) would inn r..r g own woiinrt-
ell MulillK -I . i .iHf OglitlUK (tie
feileinU roniii.eil Hi.) tHIInl mid
wotiniled In tin i, nr. nnd It la under
Hlnml the diiitil Hem luirliifl on the
mid. SMiral '. ..Ii -a or dead r1ila
Were nft'll in tht t. 'U o A. sua t"lietl
l Hi Aanocl.it..! I'rWH Mrivnp.iiuleiit
thlK niornliiK. a i thu IjuJI iin then
were edifuci m .lajnjrnte llltlittiic.
The main towcrK wife tjtarnll) nhot
Into Mtlvea b Hi. fOtliiixil mnihltt
wntif. Ai th i nt niiin to the firat
.lory of tits, tow i vm n rivulet jf
ilry'nu liluoil whi.n fffiil poured out
ilirt.nxh ilia tlonrw iy. jlttillf ua!iiai
a wall, haavlh i: i.tnlo!! anil hou.nrt.
wan an Amel'ii nu .vfffi had Mlted ti
Met ttny.
"Tiny ma p. -1 to nlnii't me,
ur,. thay?" h. ilviI. ii m.i.i ,ns
iiiinie waa 'Phtnii .- -u"(Hn from fmi
n. i t Ic lit. II, . i .1 rr Itnil 1'i.ni'
noiiHIUn front I
llw yileril.iv
Hi rebel". li
tee, nmi (troaneit tite
i ml Wfg rrt-ni. il h
I'.bhtU hllll III ..'
hundred ,,,i.n
tile lUlllllIK i.n. -
from tin- -I.. 1 1. .-
lllll IIOl lle Illil
i'.I iliifu linn nit"
'fhH wan tipp.it. ni
ono or t.i v i"
in eaiiaht h ii..
leileiHlit wb" til-nil l)i) taw'll lie. i
itii ..f t-ntpiv 'i'rr(T. aheiu .-.I-
H'na III the ll.lella, 'I'be fill. I . I-
.-ii .inply ni.i.i'iitil ami kei.i ij,
linn iirttig iiiii i 'hui murniiiM '"
the liuriHOt tin i -in, flj pioii.k u ..
i'i'U mid e.xiiaiiHi him tip. ralwlit' xup
p't nf cartrliln. -
An the rehel p.iHued UJJt uf Ihe (IC
t.. the weatwii il tn or two e,tii.',t
.n riiMN I liu
tin.
'" tlt' American
. nu into th, iimiiii
' ' I'Ulurn when i .
I lHle,ij." nu,- in,,,,
I- thin lixn Mo th
1 ' litllin y,H re. i p. n .
iroitph 'V,. ,.
tiiiiin mid ,
(Set an)i- uiul
Mil!. I : let,
.'ifinin h.it.-.
ml
FRENCH SOLDIERS LOSE
FAMOUS "RED LEGGERS"
Ormiiiiciiiul . in let Troifim i,. to
lb Miiillslieil nr Miire nt Iceiilili'
Wcnrliia ppuiel U l,atct (inler,
I'arln, i 1 1 1 lx Tlio i(, nmiHcni
of the I'lcmh .i nn, pi olmlilv ; lie
inorti iIIhIIiichi ho of niiliiai' dtiHii
III :ic WOI..I ii" H'.illl to vtcld In Hut
Inevitable khaki 'I wo battalion.- mo
now IicIiik flt'od with the now t'.ni'
i'im. Kieeiif h K'ay. mill HinuewhiH
IlKliter Hian m- KukIIhIi Uhul.l. on an
older 1 1 o.t. tic wur olllcii. . the ex
pivlnii'til i'1'ii satlKfiiclory Hie new
cloih will a- mail tliimiKhiMil the en
Hie I'lemli .i m-
EARLY THIS
MORNING
BRONCHO BILL
BEING SOUGHT BY
THREE
Officers Arc Scouring Hills
for Life Convict Who Es
caped From the Territorial
Penitentiary Sunday Night.
SpPClllI leltulMlll 10 lOV.ItllllK lllllllll
riani.i I- N A1-. April IS William
Wnlten- i.-itiT kiitiwn aa llrotieho
lllll. who I'nctniotl rriJIll thn pelttieti
Hnr li.'ic Snmlny illgllt. la mill at
hum- Three iKjiijuB, iltrprtad h ('i
lain fied I'nrilUlf of lit Nw Atoxleo
.iiciiiiteii pollna, ur tnilllila; the emiti
ii) neiir Cnrrlllfta. iliulrld and other
Hem by towna. In the hope of iiinutiiK
iit roas Hi eacape
Witltnra la In ikmii- ph)cul aliape
nml il la not uMievatl irtat lie chii
ninUe Ilia Retown) Wluui he waa
i apt it red In 1M0U. Wnltera waa abut in
Hie ritslit urm. 'IIio wauutl uovcr heal
ed anil hln nun la iiractlcully tiaaln
lie will not ho nlilo in aliooi with uny
dtiit en of accuracy oven It he hna a
cured tt fftin Wnliern imn'ered aa the
roan 1 1 of clone coiilliiemeiu nml do
vnltijiMl pitliiiniini luberctilostla, Kor
avornl enm In- baa hml aevuril htjid"
.iiorhaac- hiiiI he la In no condition
to put up a loth i for 111 life or int
er H.
Ilrnticho Mill." in hla day wna one
or the n. i leal hlhwnyiinii in the
btinliiiMi.. howrvor, ami iho-M who
know him hui th.n h will not ho
taken lincU to ihc pfliille ntlury allvo.
WhI-oi- i.IIUhI I'rnnk Vlitll. AlliiuiH
Muntaiin til .Hid an Indian trailer iiuur
Helen thotth iiftor thi Urotichn lllll"
mtiiK held up and rohhwl n Snntn IV
irnln I n nitl that Hie out lit mo
curt'd ,t iiiiiHi of Mi'.xlinu iiiuncv
which Hii-v "cached" nonie place III
Valencia eoutii. It U nut linpotNlhle
that Waltern will mi nu atttunpi t )
ramci i hla inoiit In-fore ho leave
'he fomiti
IS SAFE
FROM ATTACK
Out of Many Conflicting Ru
mors Along Border There,
it is Ascertained the Rebels
Are Being Kept Busy.
Kl l'ii. T-min April I1- nul of
Miirn ! "iiflii-iujn ruiimr.-t ni HrliiK
naar .luartu innt ulahi. and repnrtH of
am-eial hundred Imwrractoa now at
Dauclie. 1.' milw from .luarea, ap
pam on concrete fuel tills iimnilnw
That Ih, there In no prnnpect nf a
liallli iirtnind Juarx for a dn or
two. Halt a tloHfii ahnta fired n
Aniertcnn nntrln near th 111 1'linn
noieller i-ui'ly thin ninrulna for on itll-
xitlalncil . Kitai' aav .- rlne ui piMHtrui
that Hie iiiaiirrtuiiin were ohijo to
Juarn and a butt I. wan imililumu.
I'rdeml offlclaln in Juur. this motif
Inu ailinlliert that xoit inatUToloa
were at Hnuche ami the rilapntcliey
nhow ihe lenialnder nl the rbl
force under Mailim,, urnaiio and
Mia in o at elthtr at Maiielln. ii inUoa
nottih uf her, or tfiinritina th Alx
Icflii Natli-iiul ruilwu: to prevail! fed
em! tlwor. emciitK frnut . iimin from
Chlliualiua The ii.li'ial furllllcu
tioiia at Juarez, ate u.n eamtlt
AtiiiuU In I "in it'll on .liuinu.
VVkhtutivn. April lx. Aa axtuek
on .luaiex, AleXi.'ti. In iiioilienturtl) ex
pectiNt. at-1 ui-tllng t. ii telearmu from
I'llltt-d Suiien Cnnni.t l-'.tl .Mirdn ri
ed at Hit- White II. ..if. Hie- mtit'tiln.
KilWillil" -ep.ntH th. ii ii. hll ;ifk".t
i'.iIiiii. I -lini p, . k, , .ii ni. i i. iii
rr.tiii .--iiik. lo, Iti " .iiitn.l. .I'li'oa
ih. '.iilil.
WILL
SEND OUT TRAIN
It Will Leave There April 19
and Will Advertise Dry
Farming in That Section of
New Mexico.
Keiii cm, M. April is. -A ipe
, ,.il jui i''ui' ural iiiun will ha run
iivt'i Ho- t'hicnito ItiH'k laliiml I'n
cihc Itnllwax from Tuciiuicurl. N AI .
'n Ixauorailo. K.in pnl 'J--l, t llle
Intel iiiiHuna. Uw i-ni uiuR tioiiLTiMa
l.ect'iii'n ami ilitiiim itiiiioutt vff ha
Klveli Ironi Hie t .i I,, i., the fnnjiain
along the nunc pi -d u-v furutlug
liiforniHtlon s. it . in! teniouaiFiiiliutB
will be Hhcii .ii u... ' 'hui Hlll'iy-3l
iowiim iilmitc i in ion'.
Tim l)i Pat i uum '"lui' t.i an In
lornniioiial oruniilkiuioii " proniotu
practiiMil tiicilinilh ol fiiMiniiu in (inil
arid coiiutrien HirouKhiui' 'tie w.trltt.
The 110X1 I'llUMl'ona Ik to Ue held ill
Colorailo .SpiiliaB. Octobei 1. More
Minn two tlimianiid doleuii.eh iue
pec't'il in ntteiid from ui pun-, m in
world. Bank Guarantee for Colorado.
D' mei pil )s The mcu.iIi- n
tl i pitMMd Hie haul, Knaiaui) nil
POSSES
TUCUMGAR
IS BACHELOR QUARTET MEXICO
IS MISSING FROM
UNITED STATES
NOW
Hon John Kean. Maverick i
for Filt.Nine Years No1
Longer Prey for Washing
ton Matchmakers. j
THERE IS STILL LEFT
A TRIO OF UNMARRIED
Mpt-cial I.e. . i . i: enllist lli talil
Waahiiiviiui Apjil IX The fu iitiiin
Itachclot ipi.ii'i, ol the t'llltiHl Stale
Nt in iin iii.ii e ill louat It In tin
lonaei ii .pur. i. i Kate uiul Hie (lu
cre nf ilt i.itliiK population, or more
partlnilail 'hp voting pupulntlon uf
.No .lii . han riitihod thai iii.nu
ailttilnl lin.li ol ono Ol Hie t'llKlllle
"iti. tip Hon .lolin Kuan, who re
ined to ,., mill.- lire on Aim clt I afler
InnltiK I't-iiipeil ih niiiirliiioiiliti lit i-lit i
'in "a eaii. twelve ol which were
M n in :lie I'liltcd Stlllen niiluite and
Hi. -oiirt of WaahliiKion. whore
t nu i elTori la uiailo lo IniliHrof in the
iiiifhiiil iiichelor Into a bfiiedlcl. Sen
inn K .in, liouevei. hiu eiwnfiilly
- il -I .hi not. nltliouuli It wun not in
i'f.pienil, luporti.'il thai In- wan about
in iiMiuuutl, and Iiiih now rei tu iiimI
in n.iiulto land" as dec and mi
liiiiiii i ed of lovely wonuiu an when
llii i.e t-Mgnvud in become ,t poll
t .. tan
Thei, la Htlil u bachelor 1 1 In In Hit)
l iitie.l Statist H'liiale ThU trio In
nm. le up uf tho Hon. Theodore K llur
inn ol Ohio, the Hon HoInc I'onione
: I'.'bunvlvaitta, and Hon I'lauk II.
Hainla. of Couitectlciii. all of tliein
Iti'imblicaiiH and each with a ooil.
-Mcn-i aiip upon hln xeat- In t lie ien
..ie mi. I llltaly to remain tht'ie rot
(inn. ourH 10 oo ne. whelhci limy
i mi' mile in atllte Of nlllKle hle.iH-
ilm ur (like unit) IhelllHelvi'N life
piitiieia. Aliiveovor. iiiptal siiflritKe
!tn not mud ativ inroads in Hie
nten which t Ilex leprosent. nml thcrit
in no wit) or illapoaliiK them Iroin
inn utillllFiil iKiMta hy iiho uf tho ft
nialii hnilhl.
Of c-otrra It w-iuild ho cniLsldeioil
mo inwh uf n par-onnl matter to ilia
ii. ! the inanorin wh Hiln trio of ll
ItiHirlotia ntuteaiuun Iiiih ni'imi III If any
ni Hutu renll) have iouhoiih lo doilne
ilu uiairimoulal voke nml the liur
deiiH mid roaponnihlllHi'H inaliiliiln
iiu -' iimill), but It In not inipioper to
luiiiii ilu ilinlr aviillalilllty uiul the
ipiallii. . wbli'h lhe piit-Hc cadi lin
b iniiiinu a liuahnml
S, 'inn. n' Iturioii lum iHilenlepii.il tho
a. hunt nf tho luijlcH now toi more
Hum -,in voam, and iIiom- who know
him if i lOfftinl hia cHHcit an iitiuuy
liopelc-1- ami hollove tlitu lie In ilu
nlilled in rii (III IO the cud of IllH
can i i in tlic aoliuuiiiti ami ullttulc
ni an unmarried imm Win he Iiiih
ulwa)- Hiomlltiatly refunod io bo
come eiMiniored of some fall channel
even thorn wlio moni ciijit) his eon
HdtiKc have novor hueii iibl" to tifi
ooi'ialn. and Hioy liavo too much to
Mttril foi hln leolliiKf to broach Ihe
aubjfci to him. A lunMer ol met ami
diplomat') and a rate cimveraiitlou
ullat ot nm puniliit; oriuluallii. ami
noatiuaaliiK nil tlio allrlhutn which
Ho to .uak" .. liuppy and contented
mnrrlt'd mun. the Ohio noiiaioi U
tiovar mm i nnciiiiifottnlile tlimi when
lie la in Hn conipait) or women
Nt'vertuciCMM he Ih alinoift iiIkIiiIn Hp
dinner Huei of noun, xnlect iiiiuiuiin
whie tUeru nr Imllua pieHctii Not
llllriiintly tlio hoatena ;inhIkiih linn
to racoi i miiim clovoi woman m 'in'
feat a I board tt ml tho aumatnr i- alwaH
able io cart) out the olillititlhui uu
ponud. Inn it la not io hln IlkliiK
So coiiii-oif and polite aie hln
mauuaiH. however that the fair one
In uver iiwar of th ciulttii lawmeiii
and illnco.nlliuie which her proximity
in caunliu the UUllnRtilaheil altitea
man ivrhupn Senator Uurtun hna
iii'M-t had Hui for luve uiakltiR. fur
he in ,1 vi iiimy nifiii ami him no
nil. moiiieiiN He U MU ilivett'i'iitn
n iulel and nttuleiit ot deitp nibei la
He It. author!!) on llnanee and upon
xi.-.'i iva)a an wall an upon mlii-i nub
li cit-, mill hlln arltl"ll liullieiini- h.inkh
lin lulling llnnnctnl iieaiu eH !,m-
inilcal worka. 11 itlne I.-; ,i luuulni
mi lllilll (ovoUa hiaiai-ii iiiih iih
inal to ihe ttlfiitra ur mate
.More l'0H'ful, bowvei. ih lite case
or Senium Penroae He in tall hnnd
! ,ib. I ii p -I'fwr ph)lcnl ihoI'
men i i ii.itiilinod Hui I'eiiriibn la by
URliual in ic ,t pollib liui Stuco ho ill
taliieil iiiaiihooil he lum lived In an
uiiiinnpiieie (lr pulllicn nml uuudttloiiM
uiul in. i!iitncoK have uueoil hl:u
Into ii Hdfinhip III hln own atat. where
(ho whiili marhliiery of ihe common
wealth in loauuualvc to hln nllRlnent
coinmniid lie .mini h a inuy mail
who iiiaiiiigi'H the alTiilin of a xiimt
mate like I'eiinaylv.iuln, oven to Hie
iiiimi inlniito daiall of Ha political or
SENATE
MntiiiUiHoil. nml I'eiiroKti haa there
fore had Utile time to alve to ihe axil
lliuoiitlil aide ol IHi Hut lit la the
aort ol tiian whom ultniMU au young
Kli'l poaaenliu; u inoillcuiii of limiuiii
ItlU'illnenre would icallv take lo. Ho
pdHUeanen all the llllilll) ipiiilillun and
njuruover in a man or coiialilornblo
wonltli. Sniilal manor, however, give
hint llltle or mi courerii He would
prefur io go llshliitt Hum eourlliiK
abciiowi ho lum nwplio from dtiiloH
of ntiiroaiuiiiihlili ami poluin
StMialr I'oiiiotm la now the lomlur
or the I'liMial Hliiioa senate and in no
it ' ni!iil.ci iiiuliu' ihc pew ormiulita.
.ui uiiiih I, us pined him nt iiiu head
. . tu inil. ,i mi I'm, .', Column 3.)
ASSURES
UNITED STATES
THAT WORST IS
: AGAIN OVER
Incident Such as Firing Into
Douglas Will Not Happen
Again, is Message From
Diaz to Washington
AUGUA PRIETA DEFEAT
RELIEVES SITUATION
All Information Received
Since Last Night is Hurried
to White House; Interven
tion is Not Likely.
Wunhln..ii. piil ix. DMIlllle an.
aumncen Iihvi In en relvil m- the
lueniilent in.ni Hi .Maximo Ritieru
iiieni Hint arfaim like that at Akuii
I'rb'la will mil he repented.
The iinnt.uiici-iiifiit wxin luinle nt the
While limine that .Moxlco Had Klveli
nnMuraiite of a definite ttiNtrliUlVe pol
lc) mi tile ImiilHI
Thf Aliixbnn hlltiiitlnii. whloh In font
iipplniii-liliiR H ciI.hIh u H lulPiuatlnli.
al unpeit. wan the prlclpal nllbjecl or
eotinlileiaiion at todii)"n eflblnut ineet
Inu. With the ilerhuiillon by the preni
ib'iit Hint no Auierloiii Noldhii'H will
crona tin- border without the eminent
or eotmrean It neeiilH itllllOHt Ccrlalll
that the problem k.i.iii will reach the
lllllln nf .'otlKrenn.
Wifliliiuton l liili'ii'.Hicil.
Illlei-ent III til'flcllll WlIM ll 111 Kt i III In
ke)eil to tin- hicheht pitch uiul merj
bit or iiitoimiitlon. ntflolal ur unnffl
olal. i-relveil over hIkIU- wiih rlinhfil
to the Whlto lloiiHf for the peritfitl of
the prechleiu:
After a eonfttrence with the presi
dent thin uinriilitK I'lialrnian fullom
of the Hcnate comuilttee un fiirtlKii
relatliiiiM mitiouuced that no iiifetlim
of hln (onimlttee to L'ttiedder the Alex
lean nit tuition wiih coutcmplaieil at
tills time
Aci-orilliip to .Senator (Mllloni tho
j pri-nitletit wan iiplliiiUttc today mill
'appfirfifitly IfeilcvVd 'tiiS tiiinAllftn nt
, DoUkIiih bail Impioied. The ncuatur
Haiti be itlil nee no renxiiit for -in
llltel lelithill
.sUniilloii Is Itcllcicil.
AVIMieH that Akuu I'lletu Iiii.h lieeli
eviiciialcd b) the rebt,'ln ill. I much to
relieve the IcukIoii lit Wiinhlnutmi.
mid Hint the Mltiiiitlnii In not now re
Kiirded an aeute in evidence. I i the
fait Hint Hit' leadern In both Iioiihcm
of eotiKrcHn ailer iiinlerrliiK with the
prealiletit ilt'chirt'd that no iictbui in
cniitenipliileil b) ioiu;riiHH at thfri time.
Air. StiUer of .New York Ititlui.ited,
however, that a netititil zone of tlvc
to tell llllli'N Wide illillls tHiT blltlllllur.V
line in beiun eoildgri'd. Thern la
Home iipprc heiiNlon ovur the Juui'i!.
Mtiiiiili.il but in offU'lal rlrolen tiiilfi
ilflle. In expteVH.'ll that Mexico Will
make Hiiml h r prmulHc in keep Ihe
federul trn.iin awi rrom Hid border.
CAVALRY REGIMENT TO MEXICO
Den .Molili'H, In.. April is -The
I Sixth cavali). I lituteiirtiit Colonel
Chitilt'H O'Coumir in coaimuii.l. leave
here Into loiltt) loi Doimliin, flZ0ll i
i DouolasB Now Feeln Safer.
iviuahiH An, ,irll IS - -The relieU
tuivt cxc;naed suit Pi Iota Hecro'l v
jdiltin; Hn c;i 1 1 iiioillilin am) the eil
einl- hit i i" ( .ple. Hie rll x
IS
WANTED
Life of a Minister's Son Does
Not Appeal to Clayton Lad ;
Goes to Oklahoma.
:ii nta Ke. M , Apr )
IlltlUllleil poll,', ,, ,,,, (J,, ,
.Niirtb ttull.'dKt'. -i tin ill n.
ynnt wlin inn .iw.ij 't,,ii
Clayton ie.enil il.
bound for Hag. -k ... . ..
wiahca lo truat hu ', nun.
fanner .. htH u.'.ii.iltU(t. . .
i -
i
(M.I ..
I ' .1 I .
't 'l.l )'
in r,- I.
.. :t.i i
Hi !
"I'liptlilU fllll-lMH
Stiiull In. it Inn- -iinui, . ban 'Hp'
' ti if.-l' hip iii.i nt- dei aye it .tinl
tllletl -ntnill eut .11 to tthfHil ami
' 1 k t. ;aii un nyncd kni"
p.ililx iiiiii-il b.. ,.r M,.(liiiur
Plt-a. hii ,11 ci.i'ien sin- .hi,. ,
11 111 il
TODAY'S GAMES
VMIMIICA.V
St. I.iii-. c,ui,,s,, p.i.ipnn it.
n, 11. k.
. 0 I i
. 2 io
New York
Wiiniiinmmi
lloaton ;.
I'liiludplplilu
10 I
S I
NATIONAL.
RUNAWAY YOUTH
It 11 I?
10 n '.
(I HI
I Mi ti -1. : t.i)i.i .. .
lloaton

xml | txt