OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, April 18, 1911, Image 5

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-04-18/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

ALliUqUKKUUi; KVhNJNG HERALD 'JTISDAY, APRIL ),
n
Extra Special
TOflORROW ONLY
9
Torchon Laces
Torchon Laces and Ims. I'lona, worth from lOo to 15o yn id.
are offered lomonov only for
Pier Yard c Per Yard
Ma
OH, MY. YES! JEFF AND P RESIDENT TAFT ARE QUITE CHUMMY
HY "HUD' FISIIEll
i
vyu - tft , I 'VKT
Where - Quality - Meets - Price
MJ:U.O ? ov Wo, ft
CO" N iNTtjlWllKW VltTM
rMUWtfDUTi SCO
"rov ciwr wc - vow
WOUtONT KNOW Hy w T"C
V.T TOO BlsO nOu'llC
fVOT MOV'F (NTfcU.t:U'U(v.
7V. tr:MOt;tT!, &GC
yiS NI(,MCIHU fVKN
MAILAN
DRY 0OOD&
AND READY TO NEAR
iEijii 1 I iismmMft
IH4
Tin i.uoMisi
FOR SALE.
fOR
I'lw Aril1 Itiincli, i'Iom; Iii, m n
MHuifiV' I". . IUi 117, CUy.
The Markets
Iiiiiii I, hi siim-U.
'ii i.ii, Itl . .rii Is - .) t if
V.il '.'."li, nlillily. Ilo. .H .i 'i'l
Sp,; T utrnift, 1 1. flui ;,.?. wm
m atriif i.OMr i.uo: novt umi
tiw, t i t) r. . i'iiwh nml iutr
fM, .' . I .!. $;,.nn i fi.Tfc
llii'il l,o. iniHt; lo
Mmi iimli. r, Heal, JU.tSfi O.;o; iiiI.vmU,
4 .'My ,0.r. Iimvy, lli.KOfl fi.SH; ut'Wl
... i hwtot' IlirttVJ. Ifi.IOI rt.40;
lr.W.fl'i; toulii, Jfl.Jfli0.i.
!h'-'i liplii io.nn itmly.
irt'na. RAilVf, ftl.nOfi 4.TR; i .gleni.
fl.lifl 1.70; yrHliRH. t l.0flti;
UhiIm. imiIU. 5 ti.atV, wnl.-i'ii,
in 7aQ i.j.
Si. I.ihiIs Wool,
M IMiMl, .Mo.. AliHI lS.-'iiO nil.
ftMinftfd, H"frllftr' nml wmiorn inrd
Iimh ir4H 7c; rtiir ntt'iiiiiin, 11 ,
lint' 1 1 i t '
Chli'ilKii KiiiIii.
'Mfftaa. Ain-lt is. ln'ni-wvtnj'.
m Mt. 1
oiflri ,!fl. 3 1 Iftr. Jul), i'IIVjO.
ifrnMfU'. llMKli! July, ill..
7.
ljj--iHiy. t.on: July, ts.iofl
ri Mny. Mr ; .Hily, ?k.U'
r, Vnil. Alinnl.
xw Voiil?, .Cdfn1 fC. rttll ii1iim.v,
MHrl'S lltH' ijtuit.
lrlMif flinuflAulll.' jMipi'r. aJti I
inr com.
AHMtiwm, I OR T-S.
ilrwu XoithHiu, iiroforroi, 181 Kl.
V -w Yurls ('iiiuidl. 106 1-1.
Virlli-rii I-iU'liW, I SI 9-1.
Itl'HlllNR,
uutitru I'Jiolflc. ill.
I'ut'in Piu'lftr, 1 ? I t-8.
Kiwi. ilri'Til, 1 1,1.
KlIIIMIx 'lt lilM'sfoi'l.,
Kaowii i'U. Airll IS. cntilii Ho.
cHlilr) 1 0.000. liii'luilliiK :iOn MiuilitiniN
inurkul ulctuU' iiiiilvo hiith, fiUi
i.'iO; iMiuUifin HlmitH, $ I.Yrii'O.tHi;
muiUiciii iiiwM mill linlfniii, 4
n un. iiiiilvo iiih urn) iii'ffVi-H, iii.uiHi
.j stnoUiiiM null fcoilniH, Jl.TtfT
O.ciH . Imlin. $1.7. "ill :...'.; i-uU. JIJiO
'70; wxatfl-ii xliMMTt. $1 uoii-il.jfi;
wohiwi'ii rnwe. jt.aftfi aft.
I Ickjaw IttMMiilltH IS. Ollll; llHII'kct
HiKinn iii rf iiiiK-i; iiutii ot hh ion.
M.HiT. I; liaiivv, i, r,.;i(i; pnoli
i'l'n iiud Uutrliii, tl! JMi ...in; UrIiI,
tl! ASi;.kn
Hiiin--lt'Oiiilii S.IJUli; iiiuili.il 0o
llli;lnl". iililttilllN, $3 !iii4i I Si; IiiiiiIin.
i:, inn? ii. iih. om M(.i:i.rh nml yim
I'lUH $ I onii 5. nr.. l.'il 'MnU'iu ittiw,
! ;:n
' el''
PROMPT
GARMENTS EXCURMUT
MT600BS WSSw --ifVy MIUIHIHY --M
SS ilfOJ POPL
FOR SALE.
SALE
IpiIiiiIm. On ruhy (itiii-. Aililri'!. I
HELP WANTED.
'TI.I- -I,..',.
;il K.iM'li-
U AN I i4D- A' immiiI whfi lM.
Illliir nml uliif lunuialer, rail mail
mtiiln uiiiK, ('flHiuiu'M Hiiiilov:nyiii
olTlpo. 510 W. Sliun
". M'I'ISI "-VI1f uvuiko nunili. I.. -.11
U'.-liimn ftiA li mill Inmirmi.-. rm
ilii- iHrgtwi Aii iiiiiiit iiiiiiiuy in ilio
"i-lil. Biilomlltl iiikI liiitfifil i ..in i n w
t (Iii- rljflii imttiiifi Miiywhcrr in v"
Alv4c mill ArMl'inn. AiHtty I" !
Ilnoiitnl i'iimiiiiIiv . in n v, V,
IllKkiy. ' Jr., uiiiiin t . Alliiiin niim.
N w .Mexico.
WA.N'THI) -A lliMt clitM Miilwu.wiui ul
liiinilio inn Krutil.llii WaiiT I'mllli'i'
or llolloi Ciiiuiioiiiiil In TfxiiH, Okln
lionui. Kniirtiirt mill .'iw ,lixlii K
ini1i!iriiil hii'diuuiiii iu'rii'l. (Ilvo
'x tiNin'rlctu'i' mn ri li'ii'iii-eti wlili
uiillniiiiui THi' I''i iiiIIiii OH .V On
lo.. llcil.iinl oIiik IN-'
HOUSES FOR RENT.
I'til: IIICN'I' l'.iui inniii iiilliiur.
Miili'tulld uii . I'Iiik i'nrii. li nt ii'iih
onnhli'. Iuiiiir '.ii I'i'Ht li-iiu n v
l'J.f
I'Olt HUNT 2. n nuil r. mom lintimiR.
rtiriilHlifil or tinfiirnlhliPil. Alxo IIkIii
liniiKoUniipliK; mkoiih. W. V. I'iltrpli,
sin s. Kwonit hi ir
IMI1 ItKV'l' I'oilt t i lioiifr nu
r tin'. Ciii .n-, xiuk Mit. nn:,
Sniilli I'miitli Mrrot. IS-p
SANTA FE TIME TABLE
Uu ICITi lI Jmiiinry 17, i:i I.)
WIXI HtU'.Mi Arrlw li. jmi l
No. I. Cnl. Hxir.-HH ... 7.I&P S:J0p
No :t. (Ml. I.lmitml ...ll:0:,u llr'jr.ii
No. 7. .Mi'.v. A Cnl. Hx. ItCfiRp II: Kip
No. i). Ciil. Kint Mall. . ;i()p 12: Iii
i.asiiku'Mi
N 2. ToiirlBt Kx. , . . 3:.ir.i
No. I. Oil. Mil r..;if.p
No. N. HiiBlnin Kx. ... 0:Mip
No in. Ovrrlmiil lx. . . St (Mill
I'.l I'il-ll 'I'lIllllH
1120
7l2flp
St'JSa
18:20l
SilllU
No. M)!l. Mi-x. Mx. . . .
Nil M.'i Ml IMho I'aNH
No. sin Kan (My i ciil. .vn ."in
No Mil. Kan City X- fill. Ci.l.'.p
llostu'll mnl AiiiiiiIIIii.
No. Ml I'leiiH Val Kv .
" "r.'i
M .'I I
No M I J All. ii Mx . . II '.T.p
P. J. JOHNSON, Aifcnt.
..
(?)
I
"
FOR WEDNESDAY
GINGHAM SPECIAL NO. 3
50 nieces Fiookfold Zephyr Ginghams; domestic mnkc: all new Plaids, ip
Checks and Stripes; colors gnarf.it ;o ,1 , 3 inches .. IJv
FOR SALE Misscellaneous.
TOR SAM. I Iii I'u'ii'lu ' in i a'
U nil oi vlfuliiii I'liiir loi
K'ulii i iih 1 1 1 1 1 1, Mi!t. cii
;wi iiiciii , it )ltjlr-(! W V I'iiIm'IIi',
MO S Sl'(!Oliil l. tl
KOIt SAUK 'I' Wo Hoi) ctvg. Olio n
ihiiio-r-oli fiouli lull .lurjioy,
i Urmi qAlliiim II. uninilnv. W8l Con
mil nvMun. woet ul mnl iii)nluliV
ltiuiiioniui I'lonil Co. 2T'
K1U HA1.IV ll.iiy rlilfkK. Illr OXlcll.
K. ( W. Irf'Khni'tin. (miimiN Wiml
"IT ntrnlii, h"iiv Inynio IIkiw $1.2(1
tor 1.".. firni i.Kii Miiii'iiimijiui ftilr
nilv.ir imp winmid, $1.00 per 15.
Mitek- fii wuh. , Vnnil'-r Hlula,
Ihix :mc. iiiimio ."nit. tf-an-ir
Kill: KAI.HJ--IUi'lyllavliUin iiinf.r.
ftwlr, tiMit .n Hie iurlil. K.
IIUlltllK, 391 Kiillth Ncenilll St. 4-U0
Koit sa:,i:- sini.i ti uiiiitrH, Kitist
Inmi wtill c'iibm, iiiiiintiiiM, ihtuki.
InlnilH, iiiiciIMiy mhihI iin mnv. 1'iicu
lonmninhln. Sim A. W. Iliiyilnn, H2
w. :oi'i-. n-tf
KOIt SAI.i: Uiulurwoinl Typwiltr;
itonil oril.T, t .10. Knotti Nu. I, (Ir'int
IiiiIIiIIiik. tf
AM. KINDS, hntli iiuw mil ciinl
hnnil,, lioiiKlit, nnlil. mhiIlmI nml r
iulnil. All)ii'iuoriiio Typvvrltnr Kx
churiKi). I'hono S30.
HOUSES FOR SALE.
KOK SALU Fiirnlshoil. ;i wull plau
f.Hil. modi-til, lli r(V)in iirli'H ltniistji,
wllh litupuniiit. Lot rD x I IS. Kinr
lilnoliR Imiiii iiONtolflov.
IlCU'lllll ofllci .
Ownor, (mro
l''Oi5 SAI.M- Two utorj, tievi-n roiuii,
ilKXli'in. Iirlok liouno, clom In. Ill
Stuitli Anio. 7-tf
UAIUIA1NS.
"roiuii brk-k. Iih want. t:in
Ni'w 'i-roiiiu fi'iiiui. N'orUi lltli st ;
uu oiihIi; iiioiltllt liiivnicnu
7-rooni iii Inoihc .in N.irlti I. 'Hi
St.. Hilts an hli'iU Inmi"
IKIMK IIMAI.TIM
10'.' W.Ht i-.nirii
SUMMER RESORT.
Tin: s.wiiia momi:
In Caiinnl 'I'lji'ino 'oiioii,
Tito puhllc Im oonllally invltil to nt
tplnl tin' opfiilnif of th uliovn
liliirr. Lmii'li. i i i"i i'hIhiii'iiIk mid
pICHWIIIt HlllllOH "Hll illl llll) flVIHlolU
of i-ouiitiy lifr ulll In' .'ii'i'iirili'il to all,
II -hull in' 1 1 1 Bi' at ploiiHutP to link,,
lliln in Uu- liivnl m at up-ln-ililtr rotiutry
iluh in tlf Miiithw'nt. larliiii tluit
ilonr lo luMti- i liilr frlmiilH for mi
onlUii.ii (1liiiu-r tan Piii tholr nrdtiP
by plion , ami hpforo i raclilm;
llmif Vi'rytlilun will no lu I'l'iiillnoHH,
Willi. .ul waitliiK or lakliiu tho trmiliiu
lu i.i voiir own conkliiK.
Ulioiin Louis Italmii'lll
Cm nui l I 'ooiiir t ilth,
messenger's.
MM-NMVOKUH- Our Iiovh w i lP n
linn- .-nil on for iiii'vwik'1 "r par-'
cfU. Phono fjrtl-nOV Vn ru.li pid,"
I rffi all t riP.&t I I : I I 1
rrffcmh
(JILL viMOMgryJ
tA't OCLf1 wj2S(0O
Huh? li3nB'"S- '
UH.L
:.- .26-
V ONE DAY THAN YOU CAN SEE
ROOMS FOR RENT.
ITIII. TII'liKAH'lll.1. IKUKI.
I l lil., " k in lll'illlll. ri-'
I. III-. III'H, i.ullli I'lt'Wl
i;.."inn
- iiniliii' '
.".-1
I'tfiit ii:vr -sini, ri.i.ms .itKii suit.
r iu.. uii ii.ii'i ilmiii.niii in"
li'l. in I i ,.il (' lilnil. .'1
I'OI!
for
It IC.VT Tlm-p fiirulnliiMl
IIkih liriUM-ki-opint; ur Inufo.
1:. N'urtii
'rtlTi'ili St. 94 1 1
KOIt ItKVi'-'KiiiMliiiiujI mmiM. rfloH-
orti, nil i;(iiiri-iilnii(iwi. iCaM
.Mitrqufit"
I l-tr
KDU UKST-A uli of S fiiinlnlitHl
rumii ii'l iQlUl. Aii!y 20k Mmilll
Ainu.
I'OH ItKNT
UiyW '-'Bin "try toouw
" wllh ii.tli ln'-S ytiilr lj.ol.il. 113 I -a
W. Onit.il fjjiimiuir Hiliw. l iiiler
mnv uciiiiiKiMiinjit.
Knl! Itl.N'l -lm tu. hIiikIo Mill) dimiilH
fHI'UlHli. I rOOill. Hll itillVMRlrlMSnH.
.Miiiit.niini.i inline N 3iil. l-if
I'Olt IIK.VT -UllTTJl, IIUIllPMl 8lnnln
Miotnu. iiisTf ijjfn hiiHierttuiMjlijff.
inoiiiH .I7"!ji uitmiiwiiy. is
KOIt III.
ly Vill i
HtlTQJ.
lifllO.
I ioojn.
I'Oltl
.'II
coiiiffii'tnU'
Soutll 1 11)119
l-l!
KOIt HK.v I -KuiulBlu'd hoii"" keiiiliiB
mnl -m l. loyjiis. lllork of now
IKitftoillu 'iOS J. w Oniilriil 5-7-c
I'Olt I!
llIK I'
llt'OVN II
'T -SlliKl' anil hi.ilHi'kvep-
Hi" AH 'oiiM'iiii'ii'-i h .Mrn
i - Wtwt Hold. ;-i
Fil It ,:I VTVIHyo rtronl ruiMiir f'r
Unlit ii""H'k(!iipiiuj;; a In. h miictii
ni'.ni til i oivoiiliiui'. p. ;:i Soolh
S i oil -i i . i t.
I'oit Itcvi OuiMlde nfricti room In
N. T Annljo hnllillii);. Aruily to
ipo. .' n.rlhl, Kviinltiii ll Mid "f-
tiff.
FCilt ItKNT Vory Inrpo widl furnlsh
pil, uii uu iieutod ronuiM; uloi'tri'
MKhti. sit iiiblo for
723 Norm siaoinl.
3 Ktiitluincn.
7-:f
PERSONALS.
W'K SMI.L Hutlur Nut iiiPAil i!ilo
UM n iliip. Try It. Fivmh
Haiti rv. .'" Mtlttl Ci.ntinl. a
i'LI- KIM IILM Jim
Plr. ill. it mil lH-p"Hi'll
(lull il .ill. (Ml, S
Hire
I to mm r. StiHa
Jl.!. Stitla
North ICjUu;!
Mult .;...! i OINNUItS. lnit okIDjS,
!" ' mid li-lali -t . I'laju
Iiiu'h i . .. Ill South Mlral ril. IJ
Till: HMST I'L.VtJM lu town in out,
riiiiioii nii'itlH 2k iihii llPMimi
nun. .'or. Went Mold. TflJ"
VOI (SKT 'I'HM lion omliiK, toiiulnr
;m i r. nl Tlio Homo Uf laiirnin.
so:. . tioiii. " 7 if
M it
i.
Sin. I
TllKKKoitH Im auniii
. ''nil foiioiooio
. I i iilwuy. I'Iioup l'.'a I
niti'i
,t ,
ni-
) ' , ,
yll-4(.' :
1
FOR SALE.
i.ou sm.i:.
I'ivi- r.Mim in mI -rii lil ! k
lll . iii f I ulil , . .in. ul
if'iuiwiif. . ; in I'.-.iirtii
$.'!lmi
i oltilHi',
. w.inl . ..iil.x lu
. .-n.-. t-:it, I
'."'HI l ,.
! ri--lili'iii i .in
llt'MHll
fiHini (VJiirnl
I IIIX
K.nii i-r.iiiiu inilrii
'liifi ("I'lHinl vnt ,
in Ii-.ii; lui'Rf
iiiwiii . eMail or
KIimiiiiIn; it ht-atlti-n
toi'iim.
mi
Two Miy lMrMlil.. roalilonif lm
Jon W'ct Tijniais nml -Vliul itmii
)uhi iiiiiiiim iiMti.jy ,Mon now. ,
Ifflflll A goijil I Pm roltAgc. I
inoil.iii mnl ihhwIv i.mnlt'il Kotih'
.mill. tiiHl r it I ; MUi ) rnu.
I2'i Klv-rortj0 in. ili rn hrli'k
I'oitimc, IllgJiiiiml, on car lln ; etui
friHl, I'oiiitH' lot. ultr; tcrnix
I'Olt I HINT.
1 1". Hit Six mum ni'Hleni rjrgnill
ly nirainln il liotn with ili o pim i,
pillS'.l flii.i, vcrt'iMi miivIi, ln. In
Thl'il nrtl i n i ii- Hit)'.
J I mi nil .',ii, (room modern
ll'Oti" ii. r pi rli. ilinly rnriiliilifil
tlii'uiul i llni w ni'i' lu'iii. iinitrr
(oil),', .i i I iii ( ' ir
iiiii.n m. Mdoitr: iti:i.rv en,
mmc iNst it wci:, m:i, msiaii:.
Ml W.N Wll AlKI'lt ''N.
'.M l Wi-t (.nlil i', I'liOoo
in.
FOUND
IWil'.VD Suiiiil huitfh nf k.ys Wih,
iiliaili iiltai'h il. Owner nnn i" '
IMIvi I tiaiii.. Ii. i'iiIHiik ul ll.r.iM olll. "
nml MilnK ir thH i I IMC '
I'Cni.N' I) Vtln'm1tiy on Si cmul niri i t
a line. Owni' inn.! Iiiim' Mime 0
h (iiilyl ilk ul llornlil oriin mnl puliiH
for thin mlVfi tlmoiunt
tf
WANT-ED.
WAXTUn t-o do llAIIM-w.ll k
dn Kin smith Ttoftut St.
hi
Hi
lQ.i
WANT Ml i i
NtHl r im ir .
'HMrd rtn i i
i"t hen to plu.in.
rt right, l is
North
lilt
VANTUI)--Qwla- ho awiihujii, poreh
I cillUllli mill ttlltlx. Mudn hv Allu.
iluPKttir Tom iiTni Awnliin Co. Kep
v Sou, niOMrlftom. I'ntroiil.'
i n liouii iinliiHiry. i:.,,
I -
WANTKH
A" Kind ol pmnnliiK
mnl
linumtiK MHiiHliiquoii
auiiinntu.nl
f'luli TuiloiH.
If- IC Wt Mold A vn-
into
((7-I
WATll) IVojilo to rout, i-til or
uy hii.iHon ftiiiilHlit'd or iiitfit rnluli
id W V FmrollP. niu S, Swpund
t tl'
THIIEE-DAY DRINK CURE
VMM, INI I'l in n
Clnrog Hip d!4i)k liu! In hr-
wllhoui liypinliTiiii.' iiiji.i 'ii Willi-,
itiuii,, or i all roi Mi. i im . : V uh
He in. I iri. piioiui .t.'i
11,1 HBHIIIHHHHH.
PHQNFflDID DOflMPTLY riLLco I
AIL AND
w.vit il 'ilii Hu:
JTor HurcmW"' I'ill" ut .Nu. ,1
rim tmm- -'MMi' mi.. iMmiitN
liMJld nl blllUI IIki lHHM fw
aMMl. QR vnt IHb.'. Pmwv l
-i liiun
rioii,
prl
liw.iv
aim) it njnm m wfc&i " -'
ki
istti
IIIMJiHIK i , INtlMI,
l,'(i:lllllltl'lUl.l COMI'A vv
JMI iM l.nl.l.
""PHYSICIANS.
A. Ci. SMOIt'l'I.K, M. II.
I'rai'tlio l.tmliisl to TiiImmcuIorIi
llfOIIN 10 to 12
Ti'h'pholio SSC
Itriomi K, 9 uml 10, Stutn Nnlloiial
lliilik lilock
soi.omiiv i mmroN, i. p.
rii)ililun nml Siirui'im
I rtili1iiii'u HI il South Witltir Stnct
riiono 1030. Offlpo 9 Harnutl
lliilliliiiK. I'hriim 017
nit. 1 1. ti. nwK
I'lijilrlmi noil .Surgi-oo
AHA .M, CIIKVAII.I.IIOIt, .M. I).
I'lij-lclan mu! surgeon
fllti Wuxt (lld Avti.
To 10 00 a. to.; I to 3 30 p. m Mven
Inim, 7 to X o'i' i'k .Irtt llc lltnltixf
lo ilUciicea ul wmii'-n mnl obKtotrlUN,
I'll in 111,
.lOIIN .1. MOII W. M. II.
IMionc Hlo7.
I toon, -i j lm, of( itnnn.it ,,,
llimif U In ; 7 lo H.
Hit. .1. o. ni IIWli.VliCHH
O"H'0itiihli' I'iiinIcIuii
.M'p'inrty: nix. of watiitn ami
iiii.ir.ti oin .. ii..nr 10 to i; so
" 1 ": '" x Itooin ft, N. T. .r
ml).. II.. Ilihtig. oiriio I'hotm 717.
0liHiinlli. Tri'iit ut tor lln I'impc,
VmImiiii mnl llionclilils.
Fnr tiu nn tin vp bio-H ilHion
finrtlng I hp vmIii, of oatiMllliy hi Ute
tiMitiuill of th.' utiovp tttAaiHS Wiv.
lug ptirxl 71 nr petit of all M
IiimiIpiI. Locate Hip phuiw. Itoinm it
No Dim kp lor i'ntlllutln.
Viuir.i Mr HtiAlth.
HH. ( 11. COWMIt
Sli'iii lliillilliiif, rt to l'oliili!n.
LOST.
aTlt.WMil) Oil I8TOLUN -Uiat iilKlit
from 80it K. Wftltoi, a hoiipI innrv.
LlHo Ijjni' and im-i. flux ii.hip mnl
j lull. Wii tic Null llw.. uimmI gniioil
I lllft!p. ltMMHt rtir ihdivPM in .'.no S'.
I Yytifw. nip
l.i 1ST i;,, ,i ni , i, I m nil Im lt. I
I Lllwrlv hull" mi .n . Ln t
liniMi mi .illii'i- K.i . .k' . , iril
i' t i i" Or '...i ,ii. .! i, .i i i 1
I l.'uo. ij p
IN A MONTH
FOR SALE
J'.'miii. x-ioo:il. 2-Miy, bIii lln
,lU, Hi"iJi lAi. T))yl. w mil. loi III
$ I 'inn ; i miii, ri-.niii', nit.it' i i
.;ikv I'linw, Minilli niii.ilu.tv ! III.
jnoip -i.r.iiiiii. 2tory lirl. k. oi'Ol
to. II'hIiImihIh. ii,, in lornif
I2.1..II .'i l u :il In ' U, llltiili-l II, rti'il
inill'. I'Viiiitli w ii il, uur nnr llni'
tsiifin il-i ....in lirlch. iniiiliirn. hot
t r lu'iii, oortur kjt; on car line;
lltioo iyili. Iinlmiro x pin lit
$11111) . room Irnnif. Ini lot,
Unil uliiido, near nlii.pn; wmy Iitiiih,
$ moo-- -i iiinii liuiinnlim . iiiMili'in,
fiirnrii'i'; North Twilflh slri''t.
.MOVKV it) LOAN
HHP IVSntANCIC
A. Fleischer
in south I'di'itTii sTitKirr.
Next to New Postoffic. Phon C71.
DRUGGISTS.
U'lliMAMS (little. COMPANY
rillliiK I'n'RiTlplloui Our Sc lolly
117 Went r,.nim llluo Front
J. .1. HAMILTON, HltilOOLST
1 KOI South Third Stwl
Wo fill prcaorlptton
AkiiiiI of fiunouH Nyal'M it-1 dlti
DENTISTS.
Hit. .1. H. nltAI'f
Di'iital N-nrKtii
ltoouia 2 and 3 liunwll Ulil, jr.t
O'ltlellv :i Utug Htoni
(ApMlntini out made by null )
I'llOIIK 7-1 1
OLHANiHlS.
NUW MI5AICO
OLICANNHS AND IIA'I'n'.ltS
Cli'mi Any tiling
am w. i.oiii. piitiiif 1 1 n
r. w. voi'r, riop.
CON TU ACTORS.
Mil. A. I'OI'ltM-ilil.i:
(.'oiiliiii lor nuil llullih r
Wanted Carpenter Work.
I I "II U III illl .'ill i. Ii . I .1 i ly l
. iii nan, .viiiiumi
I.PI in lift iii f Voiir Work,
StMTMtl I't.lMIHM, Xi
III VIIM! I ll,
llll Soitlh U, Si.
IMiiiiip 11 1 U or Itllfl

xml | txt