OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, April 24, 1911, Image 3

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-04-24/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

3
FIREMEN RESPOND
TOFNE CALLS
Men Who Fight the Flames
Spent Busy Day Yesterday;
Record Broken for Two and
Half Years.
The tilt ntlu-f-H of the AlhluiUciipic
(In- department M t 1 1 1 u biis dity
.icMotduy. i ixpntiillilir tn flv,. it lit i inn
lielUIIII 11(11111 llllll llllllllixllll At 1
t ' hifU ycMoiihiy iilici iiiinii fin- imill
duiniiued tin- lumen nt Tlf! Knuth
Killlll tttlcel, iieeiiplcil h t, S, U.
AIINim. ur tin- IIIrIiIiiiiiI Mtthntllrd
'liun.li Tlii' Iiouhi- In ptiieth.'iilli ii
total ho", llllll tilt' t'Ollti'UlM Wetf illtin-
iiucil lii I ln I'xlciil of Mini ( art n
I'll'' "f iiihhMi in tin. ruir r MS
South See. Hill tei'l OIIIIMllI mi f If-
ami tlii' SiM'oiul Klti'i't Million maili i
iIiihIi tin Hint si'i'tlmi nf tin1 lt . ii"
ilunimir dour At 7. 30 llit; two colli'
punhw writ, mllcd in llint mill VI-
JllllK, Will II' II WIIKOII OlllHllll' Of till'
At iii u 1 1 1 tic I'urrliiKi' rnnipony hail
iji'i'ii III I'd tn suiiiii unknown iiniiiuer
At '.i nil a bliir.c In a hiillillliK iuIJ"Iii
IliK tlif ntflit of lllu I'larkvlllr i 'nil I
'oiiiiuii . l'Irxt itml ''"ill. I'lill'il "ill
lllltll lliUipittlloH. Till' IllllXf Wit ill-
iiiMiiil in tliiif to prevt'iit a m-iIoih
fir Vhlrtj mlnuti lain- (In- nr.
mill tuaiti' ii run to South WIIIIiiiiih
htri'i-t. wlii'M' n inn Mnry ainl a liaj:
ailotii' hail OU VI Kill t lit- i otltiiKloli. Til"
liotlsi' wan l"eutud lli'lir till1 in Irk
Mirilh, a liuii,- illstiiini' friiin town, ami
prui't irull.s burned to thr Krniintl. mill
tlir iidnhe wall rcmuthlnu NtmiilliiK
Tlir lii'imr wax nunril liy Unliiil liiil
1 1n. ni 1'i'iii tli Mtrri't ami Snntii Ke
u illlli' Mr. Hindu mi) tlir I "mm will
lii' about tl.Onn. with I iihii in iu-- of
i I. nun, ami Hint ho HlrnnKl.i aintpei-tH
Hint tin- lire ivit the wmk of mi 1 1 -cinilniri
tlnriiu "T fur a reward of
ft mi for infnriniitbiu t tin t will Iritil tu
tin- arrr.Ht mill roiiMrtliiii of tin- Kiillty
lUTMOII.
It In llilli'led that tlir rive alurilli
M-lrriliiN cHluhllah a rrronl for tw.t
nil rx .mil a liui: A IiIkIi wind pr -
lulled for mvi nil hours nut tilKlit
anil If tin- nu n hail in en hi tlir iiouii-
toWII Mltllill NI'llllllM ICMlltH WUlllll
llUrl i. mi- followed.
INSLEY CASE IS
BEFORE COURT
Efforts of Attorney to Secure
Release on Habeas Corpus
Made Today; Klock-Mann
Case is Before Judge Abbott
Tin- habeas corpiiH j.,ii( i oiihick
JjiDiiKht in V. I. Modlor. nttoimv for
HitiKiK liiiAfi. utv.ilttiiKt trlitl wittinut
liniiil riu i lie UllllliK nf .Inliii HlKKln
111.-. lllotlll'r-llllllW. Wl'IC llllMO(l lit
fort .liaise . Alilioit In the diHirlt t
I'oiirt In ir (mini mill taken under ml
MHriiirui JuiIki- Alilioit did not hiu
U hi ll lit would i rtlllrri It i (!. -illlli
1 li Hit - tu-okil ndeiiM' till holul pflltllllK
a Mini tur iniiiili'i It . irpoiini iliai
Mr-. lusl"V.' '.vim IikiiikIu milt Tor ill
voire ami later ciiiiHeil It to lit' ill
iiiIhm'cI. Iiii.i lii'Ciiiii" rrOoiifilri'i in lu'r
llllslllltlh llllll llllll Hill' Vlsljl'll hi. II tit
tlir count) Jit 1 1 rKit:nlny:
Tlir onMer iiiout'oillin; hintmlit by
(Smrui- S Kloek JimilliHl .ItTilKi' IM
uuitl A Mtiun, iih li ttiHiilt nf ii (UnpiUe
n.s ui who lh tfiu it It'll to llll i lir iio-
v 1 1 tint or (lutrltt iitiiirniN In thU
roiiiitx writ- tiiKUrd tiitliiy it l JtUo-
Hi' (iikr will In- IiiUl-ii uiiili'i ml
lnrniv.lll nt 118 t'oneliiMoil. ulllioii.li
iiiHiininiiH will not be lliiltliril Ik'Ioic
lull iIiIk rvrllllis.
Kini'M (iiirtiur In tin illMtiici court
I'd r thlH roiilil' luih 1111 Hiilt iiitiilnxt
.lont'lililn.' Hull (Tut In t lot iilinoliito ill
von:i Thtfy wito mairlcil III Allm
illiiili t l!M):i I lt rhuws ilrsrr.
tlotl
ELKS GLEMED MORE
M SIX HUNDRED
Nice Little Chunk of Money
Taken in as Result of Pre
sentation of "Masqucradcr
aders.' At .1 li ' lit M I It' 1 1 II K of tlir till) till t-
lie u mill arninitutl for tin pr.Hi iiiu
t Ixii ol Tur .Miiitiiiirrutlrrc." liy tlio
i:Un, rrt'llltM llllll t'Xll'llllltlir!'8 Writ'
miilitiu iiiiil II tviiH fou ii il tliui Allm
1 1 1 1 i'tiit l.'iilKr No 141 Ih iniirr tliilll
nix liunilritl ilullm-tt to tur kooiI iih llm
nt -till of thr play. Tlir hIiow i-oin-lllltti-i-.
ttlilrli coilHlittril of (lyor I'.
1 uriiuril, II Jui'olni'ii, .Irrr lltiKKttrtl,
Mu llrrntrlu, I'ruitlt II. Strom; anil
Or Villi, tli'Mrrx to rxprtHS lt
tliiinl.H to tlir liKitlirr Klkx mitl all
I'llii'lN vv, in tool pull or hrlpril III
th.' iiri'M'iitiitliiit nr thr tonirily. Thf
( inniiiittt . wlhlu'M to pulilli'ly aii
liounrr IIh llliirri'liltitl of thr KUOil
will itml iiMtlritmiri' of tin follou'lnn
lUM' HH llirll llllll HKMIKZllllllll.t.
Vaii'i OritK rUinpmi) tlolilnn Itulu
Ory ilnoilK iotuimiy. Alhoit I'iuht.
Iiiiki t ('lirfnril hark llm . u .MutHuti
K i ompiiiiy, A. I'. l''t'i ni""""i Mllllurry
roiill'.illv, lli'lljKmlll luutlirlH. I tn.MOII
ivulil lirotht'iK, .Mrliitimli lliiriluni'K
iinpiuiy, It. Il. lt'ix. Sirliirr Vranic
' ii 'iiininj, (IruiiHft.lil liruthriH. Will
i -tuillii. thr KVoiiIiik llnrulil Morn.
Iuk Joiiriiiil, Stain IDcinniriit, (liny
MttllllO.
All lll'W llCtlljl'(llttlll two JiIk viiiulo
vtllCH till Tot' 10 (rlllit, Ki tuiiilit (iuin-
It InipptiiiH HihlKht'tit the (inn.
Twn IiIk vaiuliivllli'ii innlKlit. Ot-IH
"REO" ItLCOMB
IS HPEO
High Soliool Boy Abducted in
Big Red Automobile and
Held for Fifty Cents Ran
som Till Rescued.
Kniwirtli lliili mull, iirlinr l.iiown iih
Itnl ltiilco nli. ruriuoiilMi mill xilil
litin lirr.' n Criitnil hlUlt Kolionl mu
llein, wax iiliiliiolril Ii n imiul m I'otil
LI. Inn I'll.. Irml I'l-I.luv ill a III IIII.I
liClil (m m.' trill Iiiiiii fnr ii iiimmiiiii nr
ftU iMiutK. which iiiiisoiii. tirrniiHi' m
tlio hriivniv nr u puny of ruxni"!'
wiih nut puiil to thr lniinlliM Tim kill
imping ol "Hpi' wud Inglilv h. iihh
tlonnl. The iitory will In told In ilr
tnlt In thr hitch hcIiooI "Linl ii ' hoou
to lir puhllHhi'tl. niiil lliilroiiili will il
liiplniln tlx1 nrtlolm with tuitouiiH
whit h lir will dtiiu
Arrni itlim to nil I In- i. uH oiiiuin
nlilr. lliilroiiili wiih iitloiullli': ,i inii"
at ilir lionir nf il hHh M'hool Din
iilR thit piomortH of l ho phi.. I tn 1
rninli wnh rIKtl In thr tlooi ami l
riiM'il out or tlic Iiimhu' mid .ihmiiiiI
In- rniin i whi'itf ii Irliinil uim hup
poird in in- wall In fur Mm Itnl "
toon nrrn nr uctpiittllti'il ".uli hit
riniiil. Tlluro wtiti! Ilvjr ol llitiu. alt
ivi'ii.lii'.r liliu-k iiiiml. h imkninU toon
foiinil lilrnnrlr Iiok tliui, KiiRMt'ii mill
I'litidloldrd. Mr W(H Illlown into II
iilu rml tuiiriiiK rni' mill iiiilokl) nirri d
nwiit Tliii-i nilmit - iiltt i i'i ill
nppoiiriinro ot Ht'il," an A 0. T turw
HutiKur ruppril ut tlx' dooi of I lir hniiit
whom llnicunili luul Ih.'imi a kiii-hI Thr
inrsHiuiScr dnlli rn d a nolo which w;n
wilttcn In it'll Ink. It ctintulnmi tln
liifoiiiiiitlnii t Ii it t "Itoil ' liuii iiirii .i'i
iliii'tcil and ilriiimiili'il tin piiMiiriP o(
a iiiiumn or ." Cents. lUHtiml o!
Iiiinilliiu tin- ni.'HNi'iiKcr "ill roniH n tlio
Idilnupi'iH luul ixpri.'lrd. tlio party
KittwlH toyli piiHHOMslon of thr A I) T
hoy. Wnilin pi unity of ilriith t ln r
truiitml limn hi u t lit. pl'ic wlirii'
"lloil." wiih Iii'Iiik 1 1 1 1 (oi i-nln'iiii
Soon a Hi'i'iiml till; loiirlin; car w Hi u
ilo.i'll I'Xi-lli d lio)i anil nr. ivl'h ml
A 0 T Van an pilot, wilt iiiini;
thioiiKh the street 111 I lie flu t
t'll'l Of IllWII W.IM dlHI Itvolf (I Ulr it'll
ili't. , nt of tlir liiilliupurH. Thr ton Hi !
r:ir in wlitcli "Hmr' luul linen iiImIip tr I
wiih d. iuil up (in a wiiul tlili'ld lii''
lirlullilH. rlrrriill illii Hn4 Itcd,
Mir cainiiril iiroiiinl a iilii. i.i.- Ilir.
.uMiltiiiK In- ri'iuni or tin mi M'lui'i
with ilir ranKiini Tlu ininArin;iv ro
Ulilird. lint lu.'i'olllp.lllluil l) a ilnzi'll
irsrtioi-H. Swrnipinp ilown upon thr
Iii'IkiiiiiU, tlir ii'Ht'iii iinrt -.t't-urril
lU'tl" mill iiilcltl iilitloil ilir l.lini:i
fro it thr cord which hoilllil h" liullil..
'oiiK a way Ihu lninilat;r rrom 111 rjc
.ii. il I'. innvtMt till' im; Tint ilotn-. tlir
lOhi'iiri nuiilo ii (anil foi tin iil-'
allilx Sonic nccoillltii r tar nt li
wliirli lollowuil n t lilt i mil- 'o.i
hair nut or tin- lii'iids ol Killii' o th
l.idiiiipnin In any event It vwi a uk
old Hi-nip l-'lniilly I ho htlunndt IoIhi
nl tlir wlntr fliiK. Two liu iv.iuoin
Hlnw! rntu.' litieU to mvvn.
He. I wun not ill the Millie iiichi.ie
in trlilqh In- 'in.il itinile Hie iiumoln,?
Hip.
COMMERCIAL CLUB
MEETS TUESDAY
Regular Meeting of Organiza
tion Tomorrow Evening for
Consideration of Several
Propositions,
Tin I'KUliti lili-rtllis of tin "Hi
lllelrlnl illlli will lir llrlil ill .. . I. . I.
titiuorrow ett'iiltiK- Uutritliw tlir i !
lap routine tnmtni'Mt tlirtr in .
ruluiher of luipni tiuil iniittrrn ini.iulu
UP fur LOIlMldrtatliiU. Tilt- fonii' . I
clhl t'liiti iioIIcIdh. what Iiiim tie. ii .r
t iiuplixhnl anil what tt lit li"p. t i '
arroliiplhth, will lir out of th. lut i
tllpllH llT llbiUHHlnll 1 1 II It I IK till '' ll
llll! All new pictures ami two iiIk iiud
villi h .ill tor in criHH. t-o ttiniKlit lit in
SANTA FE BUILDS BIG
RESERVOIRS FOR WATER
'Ilir Wilier in Muillmi'Mrrii Kuuiit
Wil- Hail, ,so tho Santa l'i liulll
Itt M'l toll.-,
Toprliu, Iniiiih., April 2 1. The At
t .liiioii, To poll a ,v Santa Kr rutlroail
ih Mpt inline; innro Ihitit t'j uilllluu itnl
la t h aliiiiK IIh Hoiithurii Kiiiihuk IIihih
to hllH' tilt' IIII'Mt HClllllIB IMltl'l' pl'lll-
1 1-iii thr rouipany Iiiin tliroiiKlmul lit
entire eMcin. AlutlK t tl 1m llllu tlio
c t i I ) 1 1 1 1 hint liulll nix ii'Mirvnlix.
eiiirrlUK nun rly four hundred act en
ot aa laluiinle Hind an llirrr In Hi thr
Htlltr, Theiie ri'Kfl'l oil are o CUII
Mi'iuiled that they drain a laine urea
mul fnriiluli wntrr for lln- liii-niiiiitlvu
No kiiiiiI eiiKllle Miller eolllil b
fiilllld .itlj u line. To lift till' IlllUIUlt
wiitir ri'tjulreil Hit' numl umu'IIhIvo
water IrtittliiK' pluiltN ur Ki'eut tliiiuitlfi)
to thr eilKllir hulltil'M.
riurvwyH wi'ir tniiile fur twn youm
III lllll.ltr llll t II lit t itiiprVNMlnllN U'llflf
hit ki' 1 1 iiii 1 1 1 1 1 1 im of ivutrr could lie
Htoied. Thru tlir eoinpail)' plll'l'lliled
thr laud ami hiillt rrhri-voiri at
W'uhlil. Tliujer, Mollllv, Itlohllllilld.
t'liiiiiuie mul ixviiKKii. All the iCN.tr-
vnli'H 'uvrr ninre- tliiui tUty ai'iei'
each. The Mir ut riiiinuir, which
ttnvi'1'f liHM'e tllllll iiliu lllllldleil at'l'i'H,
roatillllB Hill (nllllon KUllullH of llllll
Ullllif.
At Wrllla thr nlllitl)u of tilt' colli-
puny liiivn oiHniil.i d a ruuntry cluli
it:id liuie MttiL'kril the nin'i-Mdr with
llhh mul will liiilld u I'limhuiiiie. The
mitipitii' liu h ki uiii.'tl tho employe.
ienniHloii tn line llm kioiiiuI3 ,iihI
Hid tulle iih a plniiNlire l osui t,
Sfo tho ifurk Cafi'. (Sinn.
llliii!kO)liiiiiniii KvprcHM. -'tloin,
LA MONT BROTHERS, THOSE DANCING KIDS. CRYSTAL
THEATEll.
NOTICE TO THE TAX PAYERS
Road Tax for the year 1911 is
now due and payable at O. A.
Matson's Book Store.
Also the delinquent Road Tax for the year 1910
is payable at treasurer's office at court house.
FIFTY FOUR IND1AN!VAU0 E V I L L I A N S
CHILDREN RECEIVE
Boys and Girls of Government
School Make First Holy
Communion in Immaculate
Conception Churoh.
I'M I 1 ! 'II
tlir I nil. ii
I'i'U. il II
!' ami HiriN. puplht of
.-'tut Initiun aelitmi. rr
ni.tt H"l I'oinmiinli.ti id
Ihr I. num. uuitr I'otttf ptltiB rhurrii at
7 ori.Mk ..rtnl mvrnlna, from
III- litindr ..f H. A. il. alllillrl, 1
J - rhU4rn pai.
Of 11 l.r
HHfi'tlllil
l'lll).
Sltl'Mt
X. t
BlrlK
Ill t
t '
.llifn-l i.. St AUu-y'D t lllltll
hull, Mlp l intellllellt nfUhi'tl
f thr Indian nrlinol litinu
- I Ml. IV
In III - It v 1 ' - .ii ',
p'l' Ifll
.. I III
l 1 1
I.I
Illil lo
I llllll
MANY ATTRACTED TO
PRICE SMASHING
PIANO SALE
Splendid Opportunity for
Those Who Wish to Secure
High Grade Instruments nt
Very Conservative Cost.
Tliut tile prtiplt of AllilUUi-rilir lilt
loirrit of iiiiihIc ami that .it the miine
llllle the,, ale not ho to tHkn ml-
vaiiiiiKe ot iiiourtiiry t'onNliliiratliiiDt ik
lllillentid i the tvoniltirful iiicoih of
the l.eaiiiuiit and l.liidoilliill'li plmi"
wale, winch hemui liiMt wcnl; ami
which will foutllllir all thin wnok. The
l.c.iiliard-l.liiilciiiaiill 'oinpitii) hai.
a liuniher uf Hplelidlil iilmiow which
they urn iiffeiliin at pilien wlilch mil
not full to unmet Duyrl'M. The l,.ui
luiriNl.luilf maun Kiiariinteti Htnuila in -html
the' hale of eaeh luMruiiichi
hoinetlllim Unit Hliolllllllt he "I't-
loiiKril when pureJiiiNlnK piuno
.1. D. HAND IS SUED.
Spi'iilnl Tili'raiii I" tiviMtliiK HcinUl;
NUiHliinntiin. Aptll UI. In tlio ip
liii'iiii' court of the PUtt let nt Coliine
hia Hiilt hv .Mat tic W 1 liiittl vti. .Inlin
I). I Iiiini wan llleil A pill 2'.'. mul iill
iiinin wan ile iiiindeil uiiiiiuiilli) to
Ili.oOO on piotiilHiion iiuief, III upl
iince duo on $f.ii.oiiu payulile ut Uulil
uln'n Coiiuti lllltll., Hit) Mlniitle. Alll
liiiinn. with I til if rout, enaia mill titliir
iioy'ii ro Defendant mum nimwei' in
twi'iity iln.vH.
I'ronipt rt'lli'f In nil onfie.h of throat
mul IlltiK lioiilde If you tlf i OltiuilliHr
liiln'w i'iiUhIi liuiiiuily. l'leiixani to
tn Ki'. fiinlJtlni: mul IikiIIui; In effect.
Soli) Ity (ill ill UKule trt,
MWi Mnmjmnrtn
IKE DEBUT AT !
illlli
II i
..Mr 1 1 li,
tint rqnr
i.i i'ii;i,
-;'tltU '
I U lii .
tin in o ilil"
i ir i )li of Alini
li. '' -taon in lllu
IMj II
n.int n i.i
! wo big vniule-
vtuii not, in Milihiio.i m tlw rugntfti'
pteturw ir(Mtvnni. - mi &$ bill for
iiMUtbi.
Mfliir iau.1 I'.l M : . Mftlttt ltio.lt.
,,,.bu, n U4 jfo l)ui lititf RM:iMM.
ThlB , lo ,,. mMM ontfe
au wtmtlv,, a,,dr..!lr -sk tyrm tttH
on la that n'tv Th. i.-2n brimful
) nmw llVr. muni,. .....I . JtSn n.n,A-
an t ihp Ovjh Mmum n. .ft lwmM
Mi.. i! rreijlt lor hrl.inir.n Ui Ute ult
ii;i i- of i lie enlllit i "i KiMhirAn tuul
Itnl) v
Tlir M'tmpl vaud,
ro n, ii at t t-niltl 'ii
t-'tl) H (U.U Of nVf
n il i want tn Ik-ikIi
"' !uiu tllUl4l.l t.
il 'I nllR tllllt HI Mf III
" 'M iiiuIm i h
tell hi u'i till In
Xi v iit ' in
iouIkii mul a!1 .i
. Ii'll ' .11 rt i 1 ' 1
' I 'I fll i lip 1 1. Ill
' . 'i"f " lilt 4U'
'II MHJ1I hi II
i i lerk crtV
I't lll. If VOL
-i ajwiv t nun
''UjiUlllUK
mXo sketch
niuillriiii .l
llJlW In liu
.. (Jll Ut ' '"'I
" t( tin- i";
mil linn I .i.
- Only inn..
HUll till' (j.
. MIUhHe -tull'l
' ' .i.f lit i'i'
' I l.'l Of pi. II
' ' I 'ir .
Il iin
HUBBELL WILL IS
FILED IN COURT
Asks That Lorenzo Hubbcll
r t' i in r
Be Lxeputor and Care for
His Son' Leaves Pronertv to
xiib oun , ijtiivLa iiujiciiy to
Wife and Only Child.
Tin u ii or tiiti lull i ii.iimtt, ,s. null
in ii wan 1 1 1 ft I for pr.iliat- llilii u f tur
i u M In ii tii.nl ipe Uliic.nl With
111.. U'll ..... .1 l.lliiliiulu II....
I. -i rim, i Hubbtll. .i I'lnUier, XnUv
eli..ie of Th'tliuo. Iliil'li.'ll, Jr., uOd
r. . i nun in uie uar .n ;i viiarH. rnti
iil Ii-hvi all ih.- ii. il uHliite mul
ilur pcvperty I" Mir liulilieU until
Tlmuia llulitifl
in. iHiijiij; tiritt.'
liowtn.i, that nil no luitit, nil fn
Hi-nil t'KpPiiam, tl'. I'l'it'lityilSiiiHii of
lila last ill ntMM mni ml llulillltit
Ul' paid l mil. Tn Hh pwlTt. tin I
l."l'Miat 1 1 llllle-1 1 I ik ull'Ki; ijf th.
Mill, keep linn ant'. ' .iMO filld U"
vltli- for hi ..ei-ili.
Ml llulihelln Ji m. lljltpji hiiiI
itttrHi.tnr i ff.-i-i- ii
bell n il tin - .
whrn it- 't i" i '
lViri- iin .1. '.
! " ' Ho t-
' i ollUIMj' lit aue
Cfill,
'" Ul 4.
- -
' HI Hill "lilMOk
Hullo n iiii. I Ke
uiiituuhii i:,u
Ciijiii.
Two hln vnutt-v -Ut - iniiluHL
GEM TONIGHT
SPORT
HOW THEY STAND.
I I I
.iilndwlfitlta
. , I
. . I
IT!
n:t
.nr.
i ' hi i
1 1 in i
iiosinn
ttimill
Annjilitiiii liluui'i
HriraM
n.-w m .
I'MiUMt
i. imk
nilMMMlta
T
I
I
1
i
1
WiMijui
fit'UKIIt'M
It.
0
1
1
il
1
I'pt.
LOB"
Ml
Ah
.r.ou
.sat
I
.3S3
.01)0
W Ii I
I HI . . .
' 'Mt.ib .
-i JtMH-fth .
I 'i ll VT . . .
i " - .Motrin
-! ox 'lty
i ', . kn . . .
WHERE THEY PI;AY.
.Satlonal l.i'iiitur,
llo'.tnli at ItrooklMl.
i'v Vorli ut I'littailrlpiilu
I'litHiinru at Ht l.milh
hp iiso at I'lin lniiatl.
Vini'ilcan l.rumir.
i ' vi land at C'hlcimu.
-i I.oiiIm at DrtP'lt.
I ' jlailelplilii at ItoHloil.
W .ittlitiiKlt.il at New York.
YESTERDAY'S GAMES.
National I .run ne,
li. U.
I (i
. II I
II.
II
l-ltlil.mx
'lurtnumi
It. II. li.
.771
.4 " I
I 'UieilK"
Ht I.ouIk
Ante riruii l.rimiit.
IE. II.
. 'i
. r. in
t In. .mi.
I'd elnnd
VARSITY WALLOPED
Sudden Rally of Miners in the
Seventh Inning- Puts Kibosh
on Local Boys, to Tune of
5 to 10.
A I. ml In tin miii'i until th" -milt
inning feeiim to buw liuun tin
utlu)nif "r tin t'BlVoriHly tani in
ihi-ir nit iin with lUeoi'm 16 1 Shi
iinlH.' i)Mi.'"inldit uf vuuury,
th. r -ti-iirty nod cniwittrnt pluying
utli!' nl tirokr rton, and the s'neor
ro uuiu i tt " nu4din rally arm
Mien men ..vrr Ihr pi Bit- In Ihr Ul
thr liinlnBf Th cur r.dloHn:
Varmiv Oiu S 100 B
iHliei-H 2 tiOl IS 10
Thr HiifttJ;
VarHliy-l.imbkf, lb: atadttr, -: Al
ien, p. Xtmu. m: aiutliltn. lh:
Murpliy. ft: Itlimlanil it). t!a. If.
HplU, IT.
M!firra O'&oyU. 3h: t'artrt. .:
Voian ami Tinrrlnaton. : Lynn, Km
'Hrlio. la; lltirrlnftlon, ' i'r. iidnM,
-'' .M"i-Kiili. Il l" rr .iiei .sii.ieKle-
BLIND
INSTITUTE
ATHLETICS
Blind Boys Take Part in Meet
of Otero County Schools at
Alamogordo Last Snturday
Afternoon.
Al.iiiiogoMlo. X. M , April 'i I.UHt
.-i.ii.nini no auiirni; ueui wn piiiiini
4,n . ,hl. bM0 inrh t i:ao p. m.
!,i,ti the Ala.niMnirdo hlh school,
lK Nl,w Mxiw infiu,ui rot ttm
llllliil. 'ho Uupllat oolluKt) iiiitl ul her
si'lioulf ot Otero cuiuttv.
Tho Mat ol fvonia lullowh:
lut yartl tliiBb
Kiu vn rd iluah foi uoyH iinilui luu
pouuilM.
sun i aid ilneh.
I in arJ tlnsb
Tliro Iwpitud rum foi' ltt) cs iiiuiur
mn n.
Uuniiltm Uinh Jump
ni ,..Hu
(!k rt, fol. ,m,or mo nm.
Haul! ill! Inchim tiilli anil :iu I milieu
ut I lie, bottom
Itiitiuliii; btuiitl jiiiiip
Hiiu uilli tun.
Ilulliy I'licn for liom ulnlrt lim llm.
Olio inlin ruin) nicr
SMI yuiil diiHl).
Tho iiHitn of iiilnitiMiiiii mit 10
i-t'iii,. to thai all liilunmtml in ariioil
I. ..,,.1 ..1. 1.1... I I.I
lel Mho ".HkbIiir" up ami lie ihrr
nii ... mi jioio nullum iuumi uum
III lfUlltlirilnl tlllt lllli'U Mllrl tit tlw
I. . "51 HIV III ' II Mil II 'HV
Hiitmv ilitir awoll tlio fund
At I i iii., iiftur tlio pingiiiiii at
I tiiu polk, tint nilihillo nsHoelutloii
raoiTial irt- I't'cani anil imko In i Iiv
QuInliM n ..illillnii mi 'iViitii hi iiH
t.. l'ot.
i js'i
t .nftt
I ,.,0151
ft .IH
ir .in
7 .(if
0 .113
SOCORRO
0
HAPPY GO LUCKYS
m
1 IN
TIGHT GAME
Juvenile Baseball Club Takes
Fall Out of Albuquerque
Grays. Much to Surprise of
Fans,
mill' I he liuii i.i... vii null iiiiiio ilottii
frnt tin- ui.MinUtlii.
&tmrtK' ro-iuiHu. MlinnRu Wilt))'!
A I )tl an h whk ie.llan an IlitMrtuilM
I'lmiwtl old rrtt a rollr, by iffititutia.
I.tckfil old Mil up untl two ilnK 'IMUhOi.
Then mmhv4 lionn with old t'mit'
tiviwvr
fhn" Vhc.'
Willi upiiloKirt tu "IClnc Spruce, '
iNe nlmvr ptH ill la rpiultflllly Hllb
inlttril uf ii imrtlnl rplrliiilliiu uf Hie
wn the llappy-ilo.l.ttejci'n 4anil tln-ir
iMirkrl'M frit .Utrrdll y altrllionll JllMt
after tlity hail tucceeded In tioutn-
IliK tin Alliiniuerullit lliain oil the
Tmetion path iincelinll lUiiiuniti! liy
tile aror of .'. tn I.
Von. lln IIappH nciJoliipllHlied the
Ht'i'tnlnalt uniioaiiilitu. Took on thr
AllntiiliTiie l iin mi, mtiollK wliotn
mill Ih- iiiiiiii'iI Hevcrul "Iiii; leUKiien.''
llllll wtilliiped them III the name fturil)
wny tie hair wntlupeil aliiatetir UK
Mrriuitiuiii' lor thr lattt (tlx weelm.
'ln- I In ii- had a pin Job on their
haiiilK. I. ui .M iit into It unit won. They
did II ." handily that tt In u ItiilK
Hlors Tin- Mtory. of con i Me, hIiuiiIiI
Ktmt mil i auylllt; Hint the IIiiih
luul llulie U'eekH to tin tlir pltelllllK
for tin in. ' Itulir" wiih loaned for thr
oecaf' in Ui ManiiKcr Daniel I'adlllu
of the tlra "Vollim" Wenlm, Ijrulll
nr ol "Itiiin," did the h hi It worK for
Die liin.s. Anil If aliyllilnn Vuiiiik
Wrrkx IihiI a mIiiiiId the bent or tt over
1 1 Ih tn other The lirajH iiull' it In
nine liltn ofi of bin WeeliH, while tin
llupM only koi unveil lilt off of Viium:
Wr. ks Lut li plteher Mtrueli oul nlnr.
Tl' - I n i'ii k played nli). head ball
ail tin .-at. iltiinoiiKlrutiui; thin In the
in-t itiiiinn by aKKl'-Klvrl roIuk
aiiii iin Kiiine. With two down in
Hit i.ili.il rouiitl. iliuivara niaile first
on an i nor by Snluziir at hIioii liuii
.l . elit to Kt'COUtl oil u liatweil bull
in, I v, ,,,d w hen Wiu-U," hit to rlKht.
fin ilapH ware then abut out until
in. miw nth. Minn .Miirpny koi oh
w in ii A. Sitiitaar. eiltelirr ilropl"i thr
tiiul hi like aim pnKKi'tl "I'll to nrnt.
lliilKint- wat lut by ihr i'lleliri Sit.,
MiiKlrtl. Heoi'liiK Murpll) and iiilimi' -
Hia 1 1 tRBliiH to third. IIIuuiiih mer -il
when IturiiM innile nn error whru !'
attiinpteil to handle a hot annuiiler
with a t'.ll "ii it, fctnit from thr lull
wield.. I li It .McCnnnu In tie
ttiltlith iluaia'u bit for two Iihwc mul
Wet kH Kcnn-il him with ti Iiii. rutin -
aou it'tunu the iiii' roil na tnm
hiiu on rirt.
'I'lit- I'.rnMt beqifn wot Ulna In the
third innlna with two out. Kun. in-
Rltfll llllll Weill III llltnl wllell llllll-
vara. In trvlna to iiuk htm at mi e, mil.
thi. w tin- nail to renter field Kan?
K'orril on I'alteraoira alliule With
two mil III tlir fifth, W'enUH nIiikIi tl.
1C iiiik mil tin- hii iin- ami l'nttinn "t
n wny for two Imien, huoi'Iiu V..'Ki
lUld Kiiiix Hnlniar ainiinlied fur three
bwn mul artirml I'litternon. Allen
drove it liner Into tight Hold, appar
ently Ktioil lor tilt re llaHUH. It Mi -Cniina,
howwt'i. nan on tlir Job ami
e itaiitfijuull) up, anil tile ball The
Ol'llVh Klll'lleteil Ihrrr 1' tl II k in the llflli
but railed to Ret aiiollnir mil it mrr
after Hint round. l''our hita ivin
ii.aile off Weekti In tlin fifth, tho
tiritv KitniK him llm ineri'i tin liu
tii "f the HWiitfOfU. Weekh look
a tit 'lilrtl luiico aflHi Hie flflli mul
pit, tied ball Tin ft my rlouti'il tbe
.p.i. ri eoiiiirtlerHblj , hnivevrr. anil If
it luul not Iieen fnr t!lr ullt-edsed
.ipp, it KlM-ll llllll ll thr llllpM tlir
v.lll.I .IKUI'.'iSH'lUII WllUld IlllVf W(Oll
in a .Milk. Time ami iikuIii the lirayH
were i , .blii'tl nt a bit ) tlir rimt work
.- tn. tnfltlil .mil outfield U ua va in,
thr IuikK little ri'Volutlonti.t who
euiiKhi for thr I la pit. did It In n way
w lileli HiirpriNt'il the tH tiit Weeka luul
uothlim in Iiih i' pn lolt e which wiih
bovouii liiliiviiril. "Oj'opri)" nl i-rr
thliitf mill inincil hnaeh like Ilia t'liirt
MyoiH of tlii) New Vork tlimitx .1
Mci'iiniia at firm played that pomtP'n
like a nt urn ii. Kit I'm Hi at ncr,m.i
v:ia rant mul hiiio. MIksIiih wax a'
wii cotiNervatlvr ami lollald. at
ahoit. T I'obh I'htiVHK plHved
Hiioaity natiii ut third, but ee. ainl a
bonuliead In thr riKhtll IniilllK whetl
he bit for u milglf ami tried to Ml etch
It Into it t'Mi-lMmRrr i runntm; to
aecunil via the pilt llei i. box, iulstlu
flliit by thlrtx feel. Slha, .Murphy
mill It. Mci'iuum proved a HtroiiK
ciimlitiuitlun In the field miU backutt
uah other op tn koiiiI .ilitipe.
I't i r tlie ftrayn A. Siiliiatir made IiIh
ilubut iin a liai'llHlnp. Su lunar Itt not
hh hnutly with the big kIovo an yoiniK
,MoH Cluive. nml fell down on thu
job ill critical timet,. Voiim- Werkn
pituheil cotiNiateiit bull throUKhutti ami
It wiiMt't became in- didn't mix Vut
llllll the IlapH nt it way with m'Viiii
kit. I'atii-i'Miii 'did aontl work at
ft let mid will very likely he u regular
tilts aauiiou. Iiiirim una faat at ft--Ollil.
hut mil Invincible, an tvim pniltHl
whoii lie imidn a eontly ertoi wlilch
united Hip llapa a run I to riulaxar
pin.-. tl a hay maker of a umnr ui abort
and tuvantd u sroai tlaul of lirrltory.
Alien uf tlir vui'Slty wil'n ii garni mult
lit thlnl. Kun uot a hit vory time
n, ami ftft.iMl elt tuilll iter ulglith,
wli.-n Iin k ii-i' ml. nil bli Job ta (Hud
Una of t" .un im I uftor a
trv-niit AliUl.-n. a tiew lllltll. Iilew
hnii. i In luul vettienlay. nut
ItiuUtltH' m.rnt mrj -lliilti'o
tr..trtrr. .ippi nrlnif to br a uru
i i nit n. id. r llPlalK". utility pitcher,
t iih it tlii' em I ur for thi) Uniyx mill
mI an itppftrtimtty tu do nullifim
iinn tliiin tn net one lilt
Tlir lliitm wiuo intirli uliiteil bu
'.Himr of thrlr vtrtorj1 mul fititi ID fiu
tulkril nut of hfiliUuK a toitillllKht nn
1 1 tide to rlfto'tito thnlr vtotOiY. '!
illnpt art- iifiiotiiitlu Mr h Kiinio for
iifxl MuiiOto with tho Uiilluii nDuV0I
iiiiiiupruui' ami tin- St. MurraiUs
iiIIkri' of Hnnttt Wo.
Vlir ncorr ywitonlity:
(Jill Is.
AH H II I'H-A
Kun. I'
OiiiitillnH ir
l'ntprtr.ii to
SiiIhMI-.
All. n, '
Mlllleli II
IlitlHlKV I
1 1 ii run. .".I
I) 0
0
i.
i
fulnmu i
Vt' k p
f i
Tiital
35 I K.
IlrHlKii hit by iHKTml HH.
i'iiimi nut. fnliail to tntfdli fli-Hi
ATI it II I'O
IHl'rlt. an. ... ft 0 u t
I'Jinvrfc .lb 6 Q I 0
'lurivnm. . . . i I l la,
Vrh. p .... I t 2 t
Mnrphv. i-r I l u 0
lllKRtiw. ). II l 0 I
J. Miil'oiiiiu, lb.... ( 0 I !
81Ivb. U I 0 S I
It. .Mctnn, rf . . . I 0 0
Total
. .. tr.
I 1 IT li n
.siiiiiimir.v.
inrai on lnillTnr A. Wnukg, L.
Siruck out liy A. Wookg, ii; flj IU
Wtiuka. 0.
Lull mi ImiteH- Oniya. li I In iipyi"-
Hit by pliclim lllmtlur.
Two-ti.iMe lilta-Siilawir. I'uUjJifeuu,
(Hia vara.
Tliif.-biiitr hit Salaar.
I'aNtud IiiiIIh A. Klilmtiir. S.
Time. 1:16.
Suore by InnlliKH- It. II. Itt
llnppyx
llrrtya ,
100 Oim liUO i'i 7 T
uni 03u oou i :i
Noten of the Game.
.loo Mi'Cntiint bus proven to bo lltti
real article ut 11 rat Iiiihu ami iu
tliijie with u biK Hiiu of talk ut all
tilllt'H,
Too iiiucli cunnui bo wild In prnl.ic
of tlio Kood work of 111k Wooka In Uiu
box and at tlio but. Ho dellvura tlio
kooiIk ami with .support Hitch uji hu
had yvHturilny ho l n nuro wluncr.
l.apralk Ileitis lilu poHllloti well and
linowH liow to put tlio bull on thu
luiac runner
Sllva cull littnt tlie ball mul run llm
biiHos with the best of ilii'in.
(Itiervara lianillfil Wroks' iliillvory
with ciiHe ami his tlirowlnt; tu tho
Iiiihoh nml lilttliiK ;iru fuitturua or
ovory Kinni'.
Ituy .McCiititia can llrlil nutuo, tuo.
Ho mahheil a ,)iilr of uood oiioh In tlio
liBlit kiiiiIoii ji Hti'iilny.
AtnbiiiHlo CliitvoK 14 un old uroiiml
Htur ami notlilni; ctH by liim nt third
Iiiihu Touch tho bu.ii'H Anilnodlo mill
you will he tlio itlo! of the funo.
Loo .Murphy atmiilH iIkIiI tip to tho
plato iiinl iniikcK the pitcher put them
over Ho Ih In the kiiiiiu all the tlniu
ami la popular with the faun.
HIkkIiik Ih al ways up to lilu neck
In the run KrttltiK ami never over
Iookh !lll ' IiHik in 'ho mil' Id.
BIGGEST PROJECT
Eastern Capitalists Purchase
Thirty-Two Thousand Acres
and Propose to Reclaim By
Water Storage in Arizona.
I'rm, "tt ru April it Neww
Iiiih been Rtvt-u nut herr of thu in r-
rhu.i' lis eaMern capltallHtM of n tract
"t land eiiibraclnc it 2 . 0 0 n a or in in
I. niiii.ni, vullry ami u project to ro-
t In I m th" Mnnie hi water Htorm;o. Tho
inintaetnn tn one of thr llcavlext tluii.
huw rvrr hern rrconleil In tho hlMuny
of Arl.iitiit uml the lmulH in bo Irrl
mi ted urn union;; the ilchent ill tho
territory.
The coiiHuniin.itlon of thlH Intimit-
nut iimlertiikiiiK fnllowM after mnturii
ilelibnnittiin. holeiitlflc niMiiroh or
cottdlHoiiH mul attraetlvr pixibllilloa
orrerlng rM'epllonul InilucemuntH In
prodiietloii. liehlinl HiIm ntovnnirnt Is
t ol i: I' Thiiyer mul tornmr Con
Kres.niiiin JaniiH K Wnt.ton of In
diana, botli of whom 1 1 live made friv
'iiient trlpK to the country ami car,i;-
ftllly IllVi'HllWllll'll eolllllllnllH 10 til'!
HtiialleNt detail Tin iNt 11 r i.a taken
over was purchased trotu the Atchln
Hoti, 'I'opeku ami Hulitii i-V KiiUWJiy
niiiipaiiv About IS. 000 ucrnjf of tile
Kraut tumlc were Included, while tha
it nuiiulmi ll.oon ai'rrH wure norippetl
iiiim .Mo(iit ItiiMe for Kovutnntuni
IhiuIh ailJoluiiK thr iicreiiK'.' unlil. Aa
delllli'llted 111 the deedH, tilt' Imilla Ur
Kiii ul it point about six milt north
ot I'rrtontt In thr Point dt Itouku Hc
tiou nml end In lower I'lilno vnllil)'.
the llur of the P. .t P. raltruail run-
IlltiK tlll'OllKll thr ' elltet of the 1UI-
Chucr ii dlHtaine or over iwflvti utllyii
All ItiniU open to locution, anil whfuh
are to be reclaimed mi thr prtnalplua
outlined, arc rniUrui'eil in this nui
cIiiimc. iuoi latetl with Hit' ilftul t
the luklnif over untltir option of tftluj!'
laiidH. thai tr the Vjuoop rnnSi,
elllbriielllf; ofl J00 ucnut, lldtllK
auniiiK- lh mott Importuut. TIiIn iW
Het holtlfc tlir key. aa it Mure., to lilt
Hltiiiillon It rontrolK thu olltlul br
Willow erruk.' w-hnre tilt) littyr tpiip
lli'H into liratille eroek. miU Ih mlinlr
dhlv .intied un u ilrntuiiRt) avquuu
for lnriti' watomhuil. Oil tjtli) land
Is the pi opogeil kitr of tllU llll KD W"tlr
utornxi niDtHii Hint Ih tu rcqt1ti) fTrnt
i onMiilfriiHon In tho sretit ritflnnfti?
lion projrrl
Voitr toiiBiic lit coated.
Your bruiith l foul.
lloudaolii'M co mi! nml no.
TheHo aymptnma Hhow that ptur
Mninuoli Ih tho trouble. To rtntoVfc
the ounce In the flrnt thlni;, nml ijTmi
btulaln'H .Stoiiiuoh ami Liver TaTJioPi
win no nun. r.tmy in iiiku ami nmi
rffooilve. JJolil by all dniKRlNts,
FOR

xml | txt