OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, April 28, 1911, Image 3

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-04-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

ALBlTOUERtUE, EVENING HERALD, FRIDAY, APRIL 28, 1911.
SPORT
JACK JOHNSON IS
OUT OF JAIL
ITlMI WMIfniii'lii Plw,, C.. ',,u'1' Iftlllt'lll Willi llll III Jllll llllll
jiuivj weight Champion Says;(llu. M,, ,,,., nlol.oiv
He Will Speed ns He Has Al
ways Done: Believes Trial
Indue "Soaked" Him.
Mun I'iuik'Inco, m ,. Twnnii
llvo tiny rviftut ill lllc count, (nil
ha fnllr-il to nil. .luck .IoIiiikoii ; hi t
Hlruilti fm lirrnkiitg Hpee Ihwm. Ttt
ehnm. llllll of till' Itotll i WflKltl admit-I
I iul a. tf.l.1i ,.,ia.l, ....ul . i .1 ,. . ......a '
114 HP. III,. SHI . !-,. . '..I ,, III. I IIII1H
When !) took hi .iiiuiitn iiotii : lt
tpnihii Jntl.
iv you wnlrm to In- hhh imw,
Jtwh?" Hi- (WW UBkH i
Thu ryjily t Mow nihl imnme4
"I tulnl, I will irtv a fuei tta ovr. '
he twill. "T lia vt pv i hurt Htivniu.
I will ilrtvij us UMAI."
"1 hiivo ito III will nimltiat tli p0'
pie of Onltfiiiiilii for nutitttu mo tit
Ihll I itni loatlng totjay i; Ohti'nn
iiitil I don't hnow wlieu I will i buck
In"" I litivi wrorol t hjnt . ,-h I on-
gtlttenlCIHS.''
Wtortl mt yon lttg in do wlion
jimi ((H .town town!"
I Htii fMtnK to hnvi it imih unil 'i
upper tju Tpw- Dottlon n jnllw
Then I will brt rtkfty Un hit Kin. I
TjipI Dili' 11 n rowtlt nf im iNwHiHirtt
Ollt leu- "
" Mitl vort Imnui'i liiitit onrthltiK
u n vmnH nl your ojcinTfctiro'."'
YiHiiiy uittn. I would like to inttkn 1
Minium, n 1 tnin), 1 wnn imt Mi l.:l
hfi-iiuHo ,htilR TuMirim-ll wnUs u
H't a lUtli- po.ri't) nut ur nia Tli y
liavo in-ir nut ' lut.vniii. in jail for
HIMK-illtif I Unoft ihtil lici'.- 11 ri' m
i ;il vnt iioioi.- thi .'urtm' tiu- or
m n itlomltnu culltv tn i!hh ..(fi'n.i'
iiKi li .h ni)l altlim lot mi- to ki
nut nt" town bftjii li t -iiia ti'i oir
villi i fin.'
"Trr .1 II lst,m vvy Wffl llllll I
itlkiil in lilin in hi "hHtnlH-t mill ho
lohi mi' Mint II I woiilii iiIi-ihI until. Hp
would II it- inr I ioiu. i t-iilli' mil).
ROGER BRESNAHAN. "THE
In tin (.In in liuiiiiii k no I.imi Med-
mi, It tfrttf llrnnwl.'in h u..il oik
Hint linn !i"in rnHi.,iiH h tin- itiie
MMlltlill of to Mr.
HrenilMMn nprlU'il th. Il.i.i' roll 11.1
llllll ,1 Mluul
III '.Ill) II,
leu unil mi- i lll.'i'il
11.1 ki HIMh hit t.i I .i i-
III III, III. Intl.', Ii.hhi iI to Hunter xll'l
lt:.Hf i". mil.. 1 wiih tin- I'lr.it. Hint-
ii hi mun. .1 .li-.i.pi .1 to. ...ill. mil
I 1 . -11. 1I1 in -.."i-.il .in) 1i1.1i th.. n-
SAM LAHGFORO HAS
GAY TIME IH PARIS
Negro Prize Fighters Gather
in Force in Old World Cen
ter; Johnson May Fight,
niack Sam.
Willi .lack .Inliiihon out of Jiul
ilii'in'll he 11 renvoi ol' tnlli nl a llKlu
lii'ivyjnil :li cluiiiipioii iiinl Siiiii LiitiK
inril. '
l.tiimlui'il In In I'tirlf IimvIiih; ill'
lllllo'tlf TlTll 'Kl'll Tile t 'llltll) III IK'KIO
pilzt'llilliTrMrt' who nie ctv-r ihorc lmo
liilii'tt lli(i (411V I'llv In "infill.
UiiikVlintl, rtiyi) MeVt.i. .loo .It'iuv
11. 'II.-. Iliiii Sttiinlnii K'l'l lluvls, lioli
AiltfHimji. iilx'lo ICIil. Cvi'lini' Wir
it'll. (ItWtfn (lliiilliiti. Aiithcw Dlxnii,
Miiiiii'. m IfiiliiiMmi ami Miiim ullifr.
U.'Jvi kiicVftu limn iliuiu, 1110 uiiiuiii:
'I' III lll.llil' ll'lts IMMlllll' lll 1 1 1 - C(ll I
iillil itlllr , l
lie pli'tniicd to iclfltric li i ' KlIKtl'l
SiiihIh When .Sitturdiiy ciinti. ill
IllOllall I llllll l pillule pnpi'l' hIkiiciI 1m
I 111" llloMlCl allium) llllll llio Hlll'tllT
til' luil.'c u'nmllllt'li icflisi'll mi hIkii
It
Tli(.i(rorr I believe fl It it t vol J"
uoml i lil-i'ii if Ciilll'oiiiin will liollt'V
.Inhinon leu for CHIcntto .Momlit
Mlllllllllu Oil til.' Oli'llmPI lllllltl'.l.
HOW THEY STAND.
Nntlon.il League.
W
i-i'i
.M!;l
tnii
.i;:!ii
IIMi
.isiK
Phllnilolphtn
10
Wilmi
m ...
Now vtrit .
l . i ..mi
('llinliliiail
I tout on
Mt I.imIn
Ittnnklyil
Amerjcnn Leaoue.
W.
nuii)it ti
Hm York 0
HuiUiii ti
OWjMkgo C,
I'fntwrnilfrtrtn 1,
Wtrfitttlflit 1
ftitvimni 5
si Unit n
I..
1
I
r.
;
1:
.s
in
IV(
.HIT
.llllll
. iri-i
.IIMI
:.m
111 j
Western Utonue,
5
1.
I't'U
.711
.t.UO
.:.7p
.671
0 ma lii 1
Wlrlilift
at. joBoiih
Mitmilu .
HliniN Pit j
FVnv.'i Ttipokti
Hoi- AJoIiik
.........
'ri
Mt
114
WHERE THEY PLAY.
Nation.il Leagu:.
Il.i'iiiii ,ii Xi'tv Y'l'li
I'liilmlcliiltla a: llioni.iwt
CIlli'llUO lit I'l'lhliili -1
'III! Illllllll HI Hi I.OIIIM
Amerlfitn Lt-.Kiii'.
St I.niiln nt t'lllniso
Pntroli nl C'lovi'lnnil.
New York nt llnaion.
WuBhIiicinii at l-ritlmlolplilit.
MARIN'S" OF ST. LOUIS.
lie I wtory. Tile hemU ruldlier. who
llllH lite lllllc UHtllr Ill the tl Of III
IlllB.'I'H, it Mil Hint Im il ureal llf'lil U"ll
"I,, I an well itw Infnllllile hnok Mlop lx
tie mi, til 11 11 i l.i. p.. Ill- thnl il I .oil Ih
leHiu tni'lliiir I. i ll l int i 1 - 1 1 with
hut til,- t ninillilitf nl .1 tel. ill hi- link
I'lilllllli'il III men tilt i Nllupe, mi llllll
it limy .Kiiitlmie lii tit. MnrU tit Inivo
ii eti il.iliiu, thvy villi hIIiiiIi mii up
mi tti,. Inn. hall "Iml.ler.
IllilKe plOlOlllt,"
.MiiMl ill tlmse llulllot'H lillllu mil lit
,liin I'iiiii'h at N'unlllj, a milmtli or
I'ails I 'rati In a wenlllti I'teliehiiiiilt
mill Inn . iiUeii iiille 11 lam v to neuio
liii.ilirtiK. iiIIowIiik ilttuit in ii'iiin In Itl.-i
w. 111 1 f
I. 'te K all ntti' rttiii ilren.it (01 tut
neurit (iii In I'liu Soi-lelj ralln
lilin 11 Ip-io. and cvei'i lime li intuit.'
vim'iiiU to iiiM,'itr in piilillc- wlilcli pe
1I0HH titlt olti'ii wlicllici Ii) Kiroot
cloilii'H. ovenliiR oln li h or llftlil unt
lie em a 'Itli; Inttnl."
At tin Imloor liUyele nieen at pile,"
IIhIuh In which ili't'v tiiko iitrt mt inert
i.pi'CtllltllK. HI Cillll'l' llltatlllK riiil...,
t'vcrj where hiiuIi IIhi tniinliitiliiiiiiH im
,MtV.n. .lennni'lio mitl Uttmlonl itm
Intllcil with 11 lilwmoia Mint wonl.1
linilin a iniiiliK'e Idol In tin HtiiieH im
nwnv 1111.? wi'op rr the imiIiIiii'hh or lit ri
puhllc
Mimt of tliesn Inllows lippi'itr n!
evonliiH iniit'lloiiH In dinner coiiih or
lull (Iii-hk. Kvfti when tlitv nit'
Hchfiliilpil in lllu, (ho llilm; to tin iri
to iiip(.ii' lliHi m tint rliicxlilo In din
ner roal. j;lvt Iho Hiicflalnrs 11 IIiihIi,
Iheii 1 nl In In tlielr tlri'HHliiK imtiti
unil ml Inio Iholi llillillnc imtH
Un Ue xtrcoi the tiluel. piUro-
'
t IK lit tv-r linx to it' Kim 1.
I.MI tl till I t III H I I III 'I.I
nt hti-ii-hl. I r ..I !-( riill..'
I.. Itntn liitliS i i nit". Alii. 1 .
i A ni l li nil Illlto Hlin .it
Hi.
! ill r t'litii ili' Ktnti'R Ih 1 11
IiinIiIiiII .luti'.
I t tin Ihil MtlllliT. tlx- I'.. 1 I
'till, till' Mlillllll It" MM" Hlti' tin V '
.iiiiittti I'liri-x or tic nil ilium in "
tin- ii'iKkx riulitfi- h lii 111" K'"t 1
.illl. tlltO 11 tll'MU'llllOII" -inn
.MiiiikIi iii' r Auii'i IimiIii noli. i""; t
Mull' it fiiinllliit tli;lit to ii
I'lHtt 1 ti-uiiiith 1 1 . 1 wli'u ii
K"UK HltoilKli till' liMi'Sl III".!.-. 11
lll.lli l v It I, 11 lli-ulil iuu
CORHAN IS PROMISING
INFIELDER AND A HERO
TV I' ll. .iK II.. U ,I -iil ', it n.'
tioi lliill .. Itli , fnli I ( u tin . t '
!! l'lll.HI It .1 W Muv inil'i'lll
pllllltlH III. I111II t.. 1,'lint (Mill lit
t'liai.M'i.'i iwili' lui.li. itliii. Hi.. 11 1
nnl llll(IIMlltl.1 iil,lri. ill ..111 tiiiti'
llllll lint o.
I : i'oiIiiui, ni Miitx ix i.i.iv',
i t, ioM wrll Th It" y.itlli l , , I1.1 '
llllN lii'i'n illli'.'it it H'fl f... it 1
i mil' 01 ttu iiiiini .i..iiiiin
i'l' Kl'i'ii lll'tl' 111 tlllllU ii-iii
iilli' or til' mlli-Mt "li Rioiiiiil
IllM IIh'oam (. ilft hum .1
i'i lit. Ill
I't
II.
FORGER IS CAUGHT
Reese White. Who Made Get
away a Year Ago From Las
Vegas With .$200 Caught at ;
Last.
Un- S M , April l!"
luillmi In .11 liiHt iivi'tnki'ii lt.'i.
Whit... nhi. Ii-ft l.itf Vi.km f"i I'Hrt
unkni'v, 11 iihuiit 11 yi'iir uuo tutor hi.
Itiii mitii-i.ii in lilttiKfir lv inciiio' "i
fn. '! ill. citH uliuut I Id". Willi. .-nrri'xt.-fl
. tmui tltntu niiitiliiN nil" i
Sirtimii'lil .Mi.. Artwr u Irtol. w!ii. It
IVHtllt. .1 III. ll Kh.(llV (.Kll' lotlOII. It''
mh- .ii..iu'i.il to tttltt xi-.'ii 'n th
.MlKMoiirl p.illt.'iillniy. In 1 1 it t nm'l-
Utli.fl hi' will MI with till' .M.lt nl
hin ihiiw for tltii soutl 1 1 1 11.11 li. hu.l ;
Mllh Inn lll-ottii in.iiii
Whlti'. ilurlnK )iln i.'tli'iii li.'i.
Ill iiKOl Mt H riill ltMtl' IIIHII II)' ilH
til' snil front 1 1 till nin xotlt. thlnu
11 Mirt Hi' IIIMIIUK.'il t'l (J.'t hi'lilllv
In il.Mil Wlifn ii.pi..i fm ih iti-rii
r.it hli nn-iit niiil rein hllli". While
Hhvi. 11 eliei'k stcii.-il by u liw.'l i
mtnte tun It . 'I'lie rlnck. ullli'i
iiiiiiniliti il to lli.' . wiik I'Hin.l tn ti
rii i. White rImi fork' il 1 I"-
nl luiti her f.ir 12.'. h,v tin- k.i 1111 .1.H.
T.ieii he lieiit It mil r town.
Til I'lllU.'I '.ili il. t II i- ,iK ti. m i(i
illl.'.il 'ii In- Hull I.'hi. i;i' Ii 1
of Wh.ii n MImiiiii. where lie i '
t.lllllllK .11 "Hill fi.lK.'.l illilK ! 'I''-
OKLAHOMA ASSERTS THAT
TEXAS RATES ARE LOWER
l'lllilnliit Inviililnu Mini. -I line
lliiiiilii'il linllroiiiU le Coining In
rui'iniM of I'l'lee on .lolihliii
(oihI.
WiiKltlliKton. April 2 The T. Mi'
iiiiliiiailH that uie mail' tleti'inliintx
ni the complaint ol tin- 1 iklitlnniiH
.'iirpnriitlon i iiiiinilfNlnii, ehnrultiK thnt
iate in the l.oiaml tarirr an theiiper
from TextiM potnt to OUIiihniiiit than
1 1 nt 1 Iklallouiu pnltitN to T.'Mi". are
fllhiK their itiBiunimts There me To
II ii. h llivolvt'tl, anil the nlli'Utiti.oi I
that units from Tnvmi JohlilitK i"itii
are made upon a specHIc lm.lt tn al.
ilehtlnatlotiH In 1 1M11I1. niiii. while thi
rat.'H from the pilneltml Jntnilnn
pi IlllH In Oklahoma an- made to Tex
as diHtlnalliiiiH on a Rrotip hiihlH, the
Iilli tn the muni illBtillll piillll III the
rnllp lieliiK applleil to all p.'ltlt"
tin 'i .In. ami a 111110I1 hlithar rOfi ! or
inti In UHi'il tnr the ti'lilfle on.iHlR
Mitithwaiil ttlian Titr tin tnitfe unit
i it K Itortllholim).
An allt'Keil liihtitiic: or dlmi iniliiM
llon In plven a.M rolloWfi: "That the
tttte from Atilmnre to Kott W.irt'i ti
clltwiirieil rii st uliiKN Is i.Se fm 11 IihuI
or 1112 mlteM. while tin sum Imtrf
iliiute a rale for the tnverex nuin -mtint.
or ftniii Knit Worth t. rl
tnore. or 1 at, a illiiirltiilnatlnii ' l'"'
per 100 pntiiiiU auntil't Aulllior'
The mitlii roittlH haw not et tiled
their arKtimetit. tiut In u repinih. i
the MlMNiiml, 1 ik lain. inn hiiiI UiiU.
Hied IimIiii It I" adoillteil thnt l
llltreli'lll IliiMeM nr l-ttt.-H life Used; that
lite rule to OklalmniH are mutte npmi
a uronp IiiikIh. iiIhii, that 11 hluhel'
"I'll It of llle I" il'il '"I' tl'llffle IIIOV.
Hit; Hinithiiaiil than r.n mutlilitiiimt
tltirile. hilt II ih denied llllll till t1iu
lltlnll llllll 'H In thi. itilvillltUKC ..I the
T.'MIN jiihliei-H ii i-i the ilklahnlllii joh
hern ami It ih nlmi ilililed thnt the
latex With llllltle ill HiilU'OltUll lietlnll
ami In violation or the lliw Tin
ioiiiIn havi. until May 7 to mnplete
llielr iitKllinetllH to the complaint
M'lTIIIUV'.s KIT.rlAI. s M.i:
I'liiic' I'liinpMn, per can.
MiIiihIc Uciiiih, per run.
t'allloiiila I'lierrlcH, pef inn
ItneUu heal riinir. per pl.u.
I'll III' t'lMlll-ll . ...
II llx, Itlce . .
It Hi, Sniln I'tilckec
;t iku. Mllltv Mint
'1 pl.li. Sai:ii
'.' pl.U. I'liMn! 1 1 li '
lo. Ih, miII sirup .
'.'Hi. run Kiiltnir' I'ntl. anil
lleiiu .
im: wx.v.,
WW. KII'.Ui:. I'l.ipilctni,
I'll Sotllll I "1 1-1 SI.
IOC
Hie
I."ie
nie
I If
J.V
.'.if
US.
ir.c
j.v
10c
Mh
Ooii'i flume mt haul work all of the
limn, hut try oml use your heud a
little oni'i' In a while. U you earn
Ifi per week, Invent uf It III a Wll
lltl'tl town lot: at the mill or live ciiti
you wilt 1 1 1 1 v i made more out or your
head wnil; than otlt or lite Mix-out of
your hiow.
Tor tint belt add It hortiM In the 1 1 v
tall phonn No, I, W. U. Trlmhln. 113
N 2ml HI,
IN MISSOUR
fll III! I'
ODD FELLOWS WILL
CELEBRATE IN GOOD
STYLE TONIGHT
All Members of the Order, All
Rebckahs and Patriarchs
and Families Invited to At
tend Jollification.
in 1 ni. 1 i-"n i.inniii
in.i iii th. ir frtfivi w'i iimt( IB
iiitil t -...mil miiii . fin ol llio
. . .1. 11.1 1 . u f till oro. 1 .' .111 .-tilfrtsHt-111.
tit 1.. h hftil In 1 " " K hnll.
'.I u'ii'iiiiu at V 0 1 1 . k iin . i.-otniK
Ml '.1 rulWUf. !: k.'i- :nl I'd-I
trim 1 1 - .1 ml ITiKlP fin'iih. - .u- UiMtffl
Hint r iii.Hil W ' "o uniilMT-
WU' ilehlftttllH. A 111HM..1: rtiwl lit-
piMi- .ri'riil win t fii'i til nl
I. ir..hlneUU 'WW i"
ilufi tniiftrnlWonH
lratn niilil
Un. t, ft, W tt.ii. 1
liinrt.
.W.igpJi.
Th.- ttitll mm
M. tMil It'll MIK
Tn 1. Honing
. iit. riHlfiioeiit .
il iiiiiI Mm.
Ur r:. .. I.i-
in'
liiMtrutiierttlit M'
H. 11. !! 1 It I liloth.
i: inliiiit, M r 1 in, it 11
Si. I.. WlH. I. K I'l'l'l
lll-'l II. II. -llllll Ki "II Ml"
UN-
K. 11
FATHER AND SON
J. E. Gaull and E. F. Gaull
Have Serious Mix-up With
Street Car; "Thank God. I'm
Still Alive," Says One.
While on Smut! KillHl xlfiet at J !."i
loKterdtn .tiU'iioou, I-'.. V linnll int'i
llU mill t I K ("mllll. KiilTrci llllll '
hint, n.it. i. v.l. ocrt;rImi icrlotm n
jut Ion .when .i horsp whtoh the.. '
itrlvlitK eiuit- iiittnunuHonlito .m I
Unck1 Itiii a Taki Bireet e.i
both tnmi i.eliiK proclpltnttxl fiom il.
hii;H mid aurtlllgt iht out letitU .
KorUniB coii-.piiiii worn nvortei
h.cniit ol tin- iifwip' ticltflti ttf lit'
niototiiitut n i lie Jlir. who fjulukly
he euit'iHt'tM" iMihiMi.
The lilei Mi (irtlill w unrrlwl .'
le.-, ain! mill, to Ulf urmnitl tiro.
I ht mil rlii 1,1 in. rilimiMHl. ninl 1C I'
i ....II .i ih.. ..ml nl tills .Italiinee !
I..I)..., .1 ' .... - '.v.
lotiiitl hlimtcli rrtiio ilownwiird com
pltil iinei i 'ao imi. hm l.lt mm
linlclllllK the 1 1 lit jlilK" "I the right
whrol, n.t hi- iiollv ifl'iohh the other
mil. two in un tin") r-nr whoal
lllttl the 'ill !(IU01 lltreo lllPhe
rurihot hi h n m would hnv btmn
eru-Hlud ot Inol ll rim Hire" 'tu. hi
iimly w.itihl Itm. Imutt HivprtiH nl thf
ivnUt. li K Ii'Ihu4-, a wull known
utucliinlHt. Ma- "itnji vlHi 11 r. Ttii
er tiunn Hie , oi tsh or Ihnlt rkli'ne
ni tjio Sontli l-Mlltl, liml Mr Tillff
iumIiinI to un natjjifliico i he men
The fttlliei in- liwt slhthtli hiuUirt
nt the ii'ul: ii lile ride on ill' tend',
llllll till- "'li - ixtltud no more gpH
miB Injmi - iU i "nktilteti MiOW
milt mci ci. i' "C'oiliLi Qlico on lil twt
th" yoillli; until MlH "ThllMk '.ol I flltt
llllvi . I ile.imln mi' a nionieii: Mitrt I
win. nln'ii.i icinl,7
A mi.u i". (.lithllnu hi naim".
t(lleil 'It.' run .nwnv hot.. 11 liit'f
l.llll'U iiulii lte (fit', MMlltIU HOlll
III, d til " n. i 'fill Of I'UVlllio Mtt'l
t'Hiitlltiii. ii iiicii liu.wiU! ilrlvltm, to the
11 oi tie i milliner; mio, mid drivir.ti
It .iitHi tin i in m 'tljfflp fetiu of reai.
In I'l'Vei-ltii; flir niotnr was
put oin nt .il. lei lit Id tdUltlt. l.'.l no lor
ai, 4ln. I'lie gur Aiuud "ileml on
i.ie unci, urn II hinqiv.mdi m I'lui-l
lioiiriie, Miiiiiiioii'til m mluplMine. iir
il( in pin i In ui' 111 nillillim ordt"
lit. Cm. Il ' tunavrly an niploie
ot the Siiiiiu I't linul'i)0M In the loenl
iliup. i o.npililTpjJ din futlM'l Ul'ii
iHOlhtr. In wiih a UnlWiilim for OmH-
ilirtllfl Iiih: lliL.il f
Prompt r.iief hi, njt etigut! of ilimnt
ninl hum trmii'ie i'yu iij. illinmtei
lfiin, I'miuli Itmttlty. I'lofi'Sliii to
lake. un. thlnu ami Juki I lug 111 afire t.
Hiilil by all .1' nMnlsttl.
Any tnim In. alnil lit Hie mPlet ai
till tint li itlturnl hiiiltlnp j ImmiiiiI 1
mow. 1..H te.ltiy irrlioil in the town
of Wllla nl for PJP eiieh nit. mid W
irm III $..'' In fli'o V4iii'
Mllll!..
IH I'" I" r alHiiely tn hln heur.ll
Wfitli i....iIiim ttt; llio purk.
Qlpuh '. ' I to HUjiitc hy fuplipg
il.irl
Th. ' Im nip fti.joijMiiM')!y t.i ..ie
In leiillie.' Ihnt It ,up5 ;ii' lutlp n Mo
hiiIch t:. ' "'Kht wilFuBiilc,- Ml'waiik. i
M't'lllill' I
NARROW ESCAPE FOR
Mllll Slllllllll
TRAVELING MAN IS
ICE CREAM VICTIM
Salesman Eats Dish of Summer
Dainty and Dies Short Time
Later at Home in Tucson;
Wife Suffered No 111 Effects
Vuen.ni, Arm Aiiii .'v i v
l'ottl 11 tritielltiH li'tiiiim iii."n "
flli'll 111 leirttile MHiitll till" Oii.ti'iu
1ti11.nl I n' I k .it hi limn . I111.1i
nt KIrvenili unil .I'll. 1 hi. 11 treit n
If iH'll.llll thllt III, lll'lltll MUN lit ulu
i.tl l l'e i f Hill In Mte three h.n.l
befnli. tlii.tiKh hi "If. wliii i .
m nut m tin
im linn' mid i.iii. '
stffreleri n III efli'. IH. Mill tile I'll... 11' .
ill III" I .It
MHi tinii wiii hum.' from tit- '"'
WWII, ahull! I" n'eloeU, Mr. llllll M -
i l.nt tnit" 'l til if Im nl eiilirretl.-ti' '
HINl .inlerell Id' .11:1111 Ahmit '
o'rltik. nfter t It i liml rettre.l
the Mk'H. Iinl 1 ..niihill. li .'f tii'i
til' pkIiik In hl Hluin.i li Sunn th. "
.iftel nlilte Troth 111111. tn Ills . -:inl
1 .. . null. it a iii.intlly n! 'i
Iliiinl Mm Kuril htmleil 1 1 1 - '
l.liii Itm luil ..ll' mII'.iih .ii' In 1 1.
uiiidV tii'ili 1. nl he 1 .ni leu. 1 .1 1
1.11. r
"..ll Hltn n 'lnmlit .Mt. I'.n l
inn.' ihori.iiuiiU ft iKhtPimil mill
lli-.l t.i 11 'e 'k!ll Hill' Otl)e I" '"
in. tn fet In lt" 'I'liinniix it'
tin I'hvxl. Imi urt lM'il l-'onl wu-. .1. 1
I'lifilllel .1 . ) 1 1 1 ( . 11 , - win. iilti..l .1
i)n in. itniiK 11 tm 11 -. eini' ii" '
Thi' tllleHtlHittliill ' il" f. 1 1 11 1 1 1 I
III '.' Hi ti. it'll I I II
I'i.iiI w.i Him. 11 ii.. m.iim "I'l .im'
lilt Hlle ! iilinllt 1" III VtllH .1 in in
i.r Hiil.-mllil iier.iiiui liutiMirmi' nr-
'.iii iitii li Hrt ami In tierfeet in alth
l'nr until. )inrn lie tin mini. in
heiiililUHi'telM ill I'lnieliU, unil III lain
ill Ii.in lli.il In 1 e '.till.' h.' un 111. il.
iiik It' I'M'' iiliinit tit t.'i'i'il"M II
lititllii'il 'ill' i.'iiiiImv fi'in T
Mill Ilium. hl ll. In le.r. Hi
llllli . hilili 1 11
LAID TO REST
The Venerable Andrew. Chris
tian Brother of St. Michael's
College at Santa Fe. Who
Died Wednesday, Is Buried.
( ii-i'Im! 'r...'ui inn in I'ti'iiliiit llrriilill
Hltnt.i V.. V M. prll "i --Th,. f.
noiftl ni V. ii tri Amtreii, a it-
Mil edu t. tin ni Hi .Mii-lta.-r i nPeKe
'Hell We.tO'1'tt ulKht tit HI. Vllitfllf
Mtolliirliini ..tt.r ii H.mrt llliieM, aM'tl
'. eur ilii. i "inln.'teil In the It I -tn I'll
old Mutt ill.i' 1 liupel al t4;l) neluck
thin Hinitti'iu Tltr. hir.' niori)
than one iiii.ii. ii ..itWrttoi iriid. tin
PIONEER
EDOCATOR
Ora.1 '..ri.thn itmutfhitr' tHMt'her Hit'ijihe rnrmor litt itir umler the tllroc
Mfiptk Mth. rt to pay u Unai trio ! Hon or Mr. Tliimley ami with ih:
iHflWiir i.f thiiHt h.'ttn w.in Iihi. fiiililnliitl by tip Sailtll lt llx linen
"14 wnrlflm for nthfit. In Imiit stop forwiiul In Hie aiMinirliut
Ml l 'Httleiil llillNii WH eelehri.tetl I Of illftll UIHtiflll of Vltlllu 10 lilt llitl-
b th rlmplalii. tin lev. Iyui
MOMihurty. Tim lt' i. Jul.- lierncluM,
former chanll f tin colleaf and
ttiirm frl.-n t th i1teHtl uhh pre.
Hint In the MAcliMiy.
'iti tt'l .were the mne H th....
fur prieniH .r InymfB, i.t- llu eomn
unit plined , it Ii thp hcfiil toward the
1 111' il' In d.ttte f.a- Liuii.uii u.kll..
itieinlwrH i.f Ihn ultiiiH. iltiui,. ..t.i.
tlKh- fe . turned towuM tht pr.inu-.
Tt interment wax niMilf In l.
wain i'fiiii.i j T.ie pull hear. i viere
MUpHU .f MrM.ier AlMtfrw . Ihhh
(mil. rink, in MimtKan nikI ltiin
nen til ehitrtie .if tr ftlMclnl iiii iiim
tin nt.
Hr -tliei AlMttvu wp t.m n In t .
lan.i unil hwii' Ml u lender n.- i.. ini-.
entiiitry Me iMllm) In New Ymk
. in mui I.. imd the (tiriHtinii Mn.th. " -th
r He eiime ant it it plnin-. i . dn-
IHtnr to ei MSI(Kl II WON hlli k III
tie- h. veiitlrH anil hii with ureal xm -
i.n un n t.aehfr nti ac.mnt nr in
Ii n I nmn. IMjIlrtlt e Mini lit apl, -mllil
km ii lerfm of both the IIumIIsIi atel
Hpnhlxh UtiMOiiwiH Tn hint mi m
iriiMei! Inrali the .-tlueallnii nt' 1 1 .
OUth ffOIII "III .Metli'l. Will, entur III
Hull tit Ke i" nii.k.' their hIUiII.k
After -..in. ...i ltiiiirt' Amir, ii
'UtlM .'l" tn liirK. l ' itl.'N tn iiHMlHt tn
flVin th n.iilh r OilM einintii a
'(ItilOlle "''111' Hi toil 'Hill h Inlleil .11'-
4ttr!lMl tl fill, III" f I.OUU-. Metll
. un . Kiel .il In Mima Vi.rk
II In I 'tail p. i iis nl tn ratla
ami hu iim.i i' -luce
CsllitinHoiiMlu'K '..inN.'h Mini l.lver
IJattLitx i.mnImI llfltur. i" ilrlvlnu alt im-
Pllijtlim nut nt th. uefn. iuhhiIiik
it fl'l unil rtttnlm 'iillil m ami r -orui;
tint orsmim "f the i.mli to
Inallli ami HtlciiKtli. s'ol.l b all .IriiK
UlMlu,
!UtJ-
nif.i
Hugh Trotter
Grocery & Heat Market
Specials for Saturday
Swift's Premium Hams, the best that Swift produces,
per lb 16c
Fine Fresh Strawberries, per box 10c
15 boxes for -f 1.45.
Try the Berries from our store. They are fine.
Fresh Tomatoes, per pound 153
Fresh Peas, per pound . 15o
Nice P.ncapples 35r.
New Potatoes, 3 pounds for 25c
Bananas, per dozen 25c
Oranges, per dozen 20c to 50c
Apples, 3 pounds for 25o
Grape Fruit, 3 for 25c
Nice Cucumbers, 3 foi 25c
Head Lettuce 10a
We have all kinds of fresh, native Vegetables
and the price is as cheap as they can be sold for.
3 large cans Colton Tomntoes for 25c, only six to
the customer.
3 good cans of Corn, Royal Blue, for 25cs only
six to the customer.
We want your trade, cash or credit. Wc arc
here to meet competition and believe that we can
serve you better than any store in the city.
Try our Batavia Coffee, 45c per pound; also Bar
rington Hall at 45c.
We carry coffee in all grades and are sure wc
can please you. If you use groceries or meat v in
large quantity, let us quote you prices.
We will have home dressed Hens, Ducks, Spring
Lamb fresh Mint for Sauce Kansas City Beef, Fat
Mutton and Good Pork.
Wc take special care of out-of-town orders. Our
shipping clerks are very careful. Let us have a trial
order.
Hugh
I0V-III NORTH
SOIL EXPERT VISITS'POPULATION OF THE
DRY FARMERS TERRITORY GIVEN
D. Tinsley, Santa Fe Agri
cultural Adviser, Talks to
Gathering on Mesa in Re
gard to Prospects.
I'm th purpose ol kIvIiik Hie tiiriu
eih ol' the in.isa illHirlci uilvli'c anil n
HlKiauce In piepaiiiiu or lac roiuim:
""'T' u '. !. aiiiiMi I'.---
tin fni initio oxporl. caiiti' In Wootn's-
da tilwlit litnu 1 1 it lumliiiartorM In
MohIIIii 1'iirk. Karly yeHtirdu murn
ItiK he Ifli for Dm iiiohii, wlime he
Hieiti the (In. Mr. 'I'IiihIoi iiililfOMMfil
u Mntliorln' or the fitiini'iii WIIU
weolliei comlllloiis Itlcitl, Mr. Tlnsltfjr
lookH loiwuril o a inoni HticceMultil
-otiMon lor the furiii"i iltlx jeiir. Iji
your, in the inc. ot cmilltoiin that
were not etillioly iiiicoihiimIiik, the dry
turuiom nilHeil noiul crop Thi mom
on thuy tihotilil do much liotim The
- 1 i illt of tile t'Miei Imt'llt cull led nil IK
, ciipunilltii
Il It an Iteep nmlceil with plotiMiim
lht the III. 1 1 Vf people nr Sllll MlKllel
riiiiiii Mn (mAIiik a meaioi lutoifMi
lilt farinlu this Mtuuou ihna ever he
(on It U Mittiiuitiid li mnn who
1 ttoni-' lii ttoiUMct with the iitnnhern '
Ih! the HcitMie nf rap I 'lull I ell b
11,11 It-.. i'..Hlitni. thin inm a ill li.. 10 1
..... .inm u.i.iiiu. i Inn I.,., v., nr.
, Bmin. which trov.-. toi.-li -n. eexs-
' fill crop hml vuai. will h- pliinie.l in
lnt.' , iilitnH Olliei ev.,i... iilmi
: will bo lillom.ileil llealois in Hewd
ami fltrinlllK lUtpl. llletil - n III. IU- ' "I'le 'r th. a.llun P.....I
III.' lieoplc ill,- piili hHHill. lieavllV. lltltt "I I'.'l' i!..tl'.n t'l V .
Th tin rmilieih nf In in. s.i dltrlcl ''" "on l ..in.i m. .1 .i.i.ii . i
:iH' leiilli elleoni a.i'd .i the outlook t1'' .l.t. t-.- i oh.,
Im a jiio. I i .-hi W n-'i 'nsi' ii I .
J
t
f
I
J
a
T
X
1
Road Tax for the year 1911 is
now due and payable at O. A.
Matson's Book Store.
Also the delinquent Road Tax for the year 1010
is payable at treasurer's office at court house.
- -
Trotter
SECOND STREET
IN STATISTICS
Press Proof of Government
Document Gives Detailed
Information Regarding
Every Election Precinct.
'I'll' HtatlHtli'H nr the pl'pllllltlllll l.f
il Mexlin, pl ei'llii l III pre. ill-t,
with roiituotec enplaltilllK tile liaill;'"t
tn tiiiuntllil'lex nf eltliw. to Will tllul ii
iHKr Mitiee l(iiii. Im.irtiu nteil in a
K.ii.-rmitent iwiniililet. Imve limit
niMile pithllr bj the eetiHti Imteail
ml in pi'in.r.4 ar- now helm,' iIIm
tniiuletl ( teirit. ninl "trielais ami
iiewHjmiieiH thi'iincluiiii tin trrltri
Tit, tiilnilnteil tnlilih ul. the pnpitlil
tli.lt nf pivi'lnf'li. f..' I -'I" I wmi .iint
1 I'l anil ii Htinll "I the 'IKMetl-i Hi
....nl,il inn nl tin. iiirii.n '..WIIH ..It. I
Ut.- ..i me iiT'iini t 'nt. ri HtuiR
I'll, lie I- I.' anil : ..I the ilti nf
tl in. i si. r t n i -in' i rising li.ur tLii.t-
hint .i i .i "iiiiiii.ii .' i ; '. in i 'i" i'
11. '.ti in lit. -II. ninl nt I I iijn In I
I'l. ill .nrt ..I the Villain llltllull '- '
i, hi. ni -It iiil.'il In Mi'Kllll.'i , Hun .1 i 1 1
and ml.., Ml rinilllti s, . ..iMnln- 1
Vtivn In InUlallH. aeeiirdlliK t. tin- .
huh ..f Itiii' The tntiil pi. i ' lliiti...
Hi Vhi.iJh Imllaii i h. iiiii i
Ap' h
i 'in. .mm ami Ni -1"
tUu- Armoim: Mi Kint. t out.i..
' s"" '"" toonii. N'rW M
" " ' "'nn. t'lMh, in
Blvim h tv.l, mnl .t. I ' .i
tn'
'' -

xml | txt