OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, April 28, 1911, Image 4

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-04-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

ALBUQUERQUE EVENING HI1ALD, FRIDAY, AWll 28, 1111.
ALBUQUERQUE EVENING HERALD
i hii . wimr i" Tnmuia i"Hifii.)
A lll'PUIlUCW NKWSI'.U'Ktl.
iiv mi: iu:it m im ni.isiiisr; co.
PiiMUInit vxrry afirrntion icot
Stuutit) nl 122121 Xnitli Secniiil
ill '!, .MImi(II(Tiiip, V. M.
Knlrrt'il n " 'iiiimIm'I(i ni.illrr
Mtnoii ;, mil. 111 iii, MMiiriii m
llmiirliiii', . l,, muli'i- tln Art nl
Mini It il, IhTii.
line nioiilli ti iniill ftO rrnla
Otin nioiilli Iiv nnrlrr no tnil
'lie ci,r li mull..,. a.Vno
Uiii- ji-or lij rnrrlw,, IB. Oil
,li ,..
,n..i.
. nl
mk
i
Trli'plniiir fl.
V WHItTMV C.t's;.
I '! tut unit pr iiiiii nf luwar-
ilt.MiK III th- nniart (tl h soph-It whli'll
.' ImUHHl II) tbla rlt lai niKhi nl
rittfotuw t toatitm iiiniH"i mnl
c!irtris, toawthar wtth mam mm
iiipr wtflM In tttc ftho am lnwrwn.l
hi this gw.it work?.
Th rlMllHMon of Mh N Mart My In
MiMMH-ittiw, tiuTn miwrt. itpveijil
iiK iiKKnd tubiMiuloala Mlt.Mom canto
i not It tha fccneflta nt nwr .vchimu
' itmal. lt ailtUI t tttl HWtrMlit of
tin- 11 lir. CUMMMMiil.
Thp wimlo -n,,atr rvntlt hM
i m n ki It' ll in h kinliiigii of tilt
i" iiUrfci n tnhi-ii uliHrta Hhli'h I 1-1111111111
ihminniiil of IIxph pvpi-) M-iir. l'li (ItH
fiim, tin' in pinvlltfj ilioif llnnfllV
'III lul- n ml in ik 1
ll' llllp ilxll til 1 it I 1. I
null III mil , IIIlM ! 1
iiii'iiill In t Tl 1
li WllOlP
riii-rr r' "tin u
ii'i mnl ininii i'.
. it h thdi on 11 n,
tlntiCK thnl Hlinulil ,1, .:,iillil not
hpt-i in lhi t oNatttulloM. Th".
i.. 1 itn . nnonmihiii. war it 1
.iriiiii 1 ln t'il Mill vat fn
Hi - 1 1 utioHj
II. HllllKftOII thflll IJ( fiMli I
fiw iijii-tmrn flHi Ni" Ala-xlc. h-i
Iki. nl iltrfl fl t(i whnl aTlttiild iii
MllOlllll lint OIK III till! i'llllNtltlltlnll
Tlnn nrr in VWigTtliif'liiii to luMi. n
jiiinaili thi inrat'rMtpnttiili nf tin"
mi hiiu ilutr pivjaillf intu th.,'
I'onmituiiiiH.
Winn tin fpU nf ,Sw Mi'Xli"
Mppnmii u r that csirHiHtittiiii ti.
voir of In." lo ul. .fjllli f thini'
MioMIMi. ill I MUM, ilMfitiKl tTaXt thn
nowtsn ti THtt irriHTuu wim.
Tli hfn twgBii wiiBi1iln(? how
th wiiid ohnt' M10 ciiiHilimuin to
it 1 1 thimvi'lvi
'Ph' iimidrp nl BjTTH' thou
mmIh nf oihn iiMlivHIwntn wlin hurt
initlvWMI oiiinlon on tlm coiwiltu
lion, dtrrrtn wiilol) noiii wlmi
IIikup tnxidlM rr2i ivi. Hfinio
vmi Imvp in mlnrt n MiKlit illfJum
from tn. hv hl c 1 1 to ValittiR
toli
Th nro Am Mm 11 It t"ii x In nvtry
wmn of tlm wiifd. TIipv iiuvii 11 tnt-gi
h ml rKtflKi rrwct rm thuti futlmv-
IMMIGRANTS HAVE
MOST CHILDREN
TO
ACCORDING
THE CENSUS
' 1 mil. .
1 . until-,
I 11 m i "MlB?r
liUiln 11 t li
milvt wTltli
' ' 11 mhiiiiib tnr ,
ii!.r TUp Jm 1
uiilr n I tttgjii 1
I I lun eif t!0 . i 1
'li. n In tHn IIPki
in HhttSm (Mm mi
Miinn 'if rtiOM. :
11 tmirtltil
1 11 . tt, I
mull H H1 Ilia Inillt IiIumI l4llllu
aimms ''hiiiln it 11 nil yoNDg inun tunl . , . . .
ihny w III mi Ion n thi nt)t tJiw
m ntii) nlMarvf tin- ml. of i4vlltv.nil
iiiiiiiktnd.
Why mi' tlio, tlm. nut In Wnslf
'utti'ti jm-t ii-iii liiiiK mniut1t. tt-i'f
ii iKBrn'iiiK ilii vw Itfi- hloml r iJto
im linn .Vftw .Mxti. wltngi- ctlmnti'
IK tllf lllnl Rl)illtl' yvl llteoOVi'llMl j
tor thi ntip of iJiIm iiiviiIii iIIkpii
Khniilll l utl niniuiK tuKi. a IriiilliiK
I'lit In tin nrnt nf iiinlloiil nnil Ml-i-ntldc
mint nnil wninnn HoIiik toppttlt-
I'll to (fllKP wur IlKlllllM tin- llltuHlHi-.
It In to li' hnpiiil' tluu Hip work
i.iki'ii ur in AlliiiiiiPtiiu will hp tnl
lnwiKl by similar (HKmilziitliuib in nil
tin. ii.iih nf Hip tpirltiuv mid Hint
Hip PMmpututi limy lp 'iriPoK'Hteil vl
iiiiuI ihrouwiioiii thi- MitithwoKi.
A .ii'fli of li'i'tnrpK 011 thi' rtlfn'iifn', I
III. i-HlfAN prfoClh llllll PHIPtl. Wlllllll
row' Hiltii'HtiniiHl In tin- Mil 1 mrlii 1 1 '' '
itt-Ki niMl ."IkiiiIiI lip iirniiiudil In tliiil
imlillc IihiiIk nit uinr Now .Mux Ion. J
In thin work tlin ili'lmi tmi'llt nt i ilu-.
Iiiutun iiiuKIiik "nuNitMtloiiK" (rv
pIimiikih In Hip roii'iliultun''
Arc tlii'j. ino, nut liiPKtinl with tlm
miiip rltilit tn ihi-ir wIIIh uuntiiM
tin' wtll.i nf iholr fpllowinmi in tlilfj
tpri'ltni' '.'
In tliprn iinyililHe nior,- himllim mi
tlii'in in iipiiIiis tin- piiiiiitltiittoii
tliiin ihii. iimn Mho AMiPit in 1 1 1 1 1 1 1 c
iniitilnwi that thi uM- itrottritMhtvo
I IJi'tniH'itn.1 win! thni thp rit-Mt tniHit of
t thi-li pnllllrn h thMt thi- ppupli' kIiiiII
ruli'
Tnip, Hipy nrp nnt m-lf-Ktyliid liiul
pis. iipIiIiiii; hrtvp tlif. thp itiini nnr
Uip tiiplliiiiilnii ppilinpK m nm-k ihulr
I'titlnp tit niitii Kn ciin tin iiittpi injiiclf ntplrr tlm lttinv prpin.M 01 11
iiKKint Hip oiuif- nnil Uip nlflclitlM linv- j ti iHoilul Pdintilttt iicoUtit? at
l.K th,. ,1011. nfimt It. HiargP ..i.l.l L,,,,,, nmJ(lrtI,. r . ,muxm
nt uiiw join iinnuii unit tiiii!i wim urn
KtnrtliiR thp prnlliniiiiir.i work.
Ul ' "
ntf hi'
' i.iii fKinttii ti m.v, 1 hi
n '.tin Irfktnn 1
: ' 1 nitllVo n)iii
First Generation of Women to : p m ix
. . ... , P'oi,l'riit nni'
Land Ale Mothers of More uummi of ftii.iiBn .
Infants But Birth Rate De-
creases Steadily. .'X'J:
I , i.lMlMSTf&fc, -.
'.'-a,,. n,,
Ill 1 lp IlliHll li
f.i lit hMMlQIil mil .11 '
IN RURAL DISTRICTS Mtnn-KapoM m.1 ,
,nrn wdiUPii Iicnt- 1
1 1 1 itllV UiO pnfUP f 1
ji" ,'ii Kioin inii. i- "iinwi rtji' tno mtr "
..li, 1 i.k 1 1.,. ... "' '"'"i1" 1
t:l I
)niininii"ii KfiiiiiiiiifH !
llllliil NMfW 1 PIIMIIH III
' li
1 - 1 inn
. ... 1 In .! lllK
.11 111
. nl IK''
', Wf
ptllia tin
. "iid n-
. . . il'i'lllllHi'
, 1 'i'. hlli
hi 1." no hnfl
1 " .mil 1Q
. in tM' Ihntr
1,. in no rllllil.
. n .. n Hint
n "f Alimn
. . I'hllilifit.
11 muni wnitn
tiiup nonrltiR
ill,' m rmiil
iii'Iiir 1 1. r.
."I .2 pt'l'
MORE BABIES REARED
Ul '
III.
M-.i-.li
mull", 1
lmi. on in
Uip iwt-irih
1w, rr. J
wmii-M
llnllllil.
I I 1 1 IK. I II
" th up.
li 11 I'. in -.
iK'-, I '.i it Ik
luml, whilp
II. IL WHK
I If till' WlllJ" Willi
I in
ijot
1,1 . .,1.. n I.,nr.t'.I.Ml I. ill.
a. Hiii. i-kivr trtnttaii. mi i-tiLnSv?.? ....
ol tin- rtlvlMnn of r.'Ui -nil rnli mp "'J, 11,r,1
of Olf ppnmin iiiirt-iiu, hmn pppm'pl , ... , .,
. . . . 1 . ...
tin BrtmtflR! wn- '
TIip Httlllv mnl tllf oii. nl tuborr-u-IiwIk
Ik hup nl tllt 11K1M tinpnrtiilit
iniiBB in tin' llfv nt tin Mutton uiiil.
II 1.1' t . Of thp I ll 111 It KIM 1 1 IIK'I- lit tttlK
11 1, nl nt tin- wrirlil litHtotv
fur 1 hi- Immlar.itii'ii i-.mmliNil"ii 11 rr
IMiri on thi- tri-umtll of Utimlwnnt
woii)h. in ,1 pnbllah.il alwtrarl of
Which the 1 ntii luMnnK tin- iirnwn 1 ml
Vonn1ti ik inui-h rt-tp itinonc thr
MMirrli-'i mIi'Ip .vnnii'ii of furpimi piii
oilUMtp ih mii umon thi- iimUvi mr
lonn Kt'ini-n f iiMtii. purt-ntHK'-. HihI
It Iw imiinlh pM'pnii't' tn thp nmt gi-n-iM.n
"f fori'lBn Kiorit inan In thi
K'oikI. nnil that It In on ihf .iiole
Urrntfi- in rurttl tllairlPt Hmn in i-lt-lm
It -n ih"n, nbm. tht hlfcth
ppippntnf of pftlldlMMRwiui prpMM
m"m tnnrtipfl nrurn v,inu-ii in
nwiiliprn rlll-n
'Ph. . ilnn of thp I'nitPil whim
-pptii1 for thin at Mil)' -re Hi.. Ktul"
of Ithortf nil, tjp 0' 'Ip vi-
InhiI. unit IR luntfly rnnil poiintlPK In
Ohio, tn rit of .iiiipiiioIk. Mitt
iiptnitu mnl .'I lmfjpl 111 ml piiuih'pk
tn .MlmipKilH It hurt.' iKlnntl in h piiiii
fMict iMHii-i'ii Kt:ili- ulth n populnllnn
Jarju-u iirtt.in mnl iimnutHPitn'liix in
chniHi'i.i Ohio Mild .MlnnmHUn an
inlflrilr upkIptii type ('Irvplniiil mnl
.ltnni . i.'.Hk irm' n urlKin iiiuiiiiIhi -
Itll'ltIK 1 "inlltloilK. mill I h - M'lPPtiMl
ponnii... m , hpIi nuitt , rurnl hiiiI rl
culliiriil I'inillllnim
'I'hf iImIh tnlmlHtPil for Hip piu-piiK'.
of thiK iiniulr i-.lHt'K tn tin. nniiioi r
of phllilrt-n Imrii h) vnmn'ii. 1 nit Ik,
Wiinii n ihinR In Hit- mni rl.'tl Up nt
tlP IlniP tllf PI Ill-UK K!I tHAi 11 Will-
owpiI mnl iiixoriftl wnnipn win- not
ItlflUilPtl. miiliih lii-.'iniK.- Hit niiiiiln-r
Of , -mtk thi hnil linn nnt rli'il i-onlil
lot Im- .mpprtiiiiipil front tilt- it'liMIK
it-nirno WopiPii nmirlPil Ipm limn
mir ypitr wprp pm-IimIoiI iinvui'iiv
large pmpiii linn or tlii-m, mm than
uiiivi' par
it i"ili IkIhioI
h.id nut litul
IiIIp f.f 1,10
un i.itlPlltnci
"lll U. 2 pi I'
Ml Of tllf Willi win- 11 of IliltlVP
pnl'Plttaiii' tlftil 111"" 'hi" tUo oltllll-
r n. wllftn nt Hi. li". 'int n of rnr-
tan naiPiitiutc. :i i ."Ml hud
im-rp tllMit Uim .in 1 ' n.l tin ppf
i-pntuHP of I'ipjip.i ''t l olt'itia Willi
mm.- tliHn thMt nil 1 "C ililltliPii
wiik a 1.2.
Th.- I'l'i'ticli mnl n.iillHn 'mini
u iinin mill tiuiirlim luili-.n two nnil
"11. -llnina Mt 1. I... 'l.ll.'Vr Atltfl
Iiiiii 'tmiipn. 'Pit. n... ,.in woniflii
rl"Kl lll,-)RU. hi.l 'In Itnl qllltl
t.iiii-. I thp i-'iigifth I'.m nlliinH.
mri-icn .'.n 1 pi li 'h' " "' "n.
n-nilmi ,,nil l','li-n iii'ttlniK Im iit'i
pntlliin hiMtiK inrttp fiiinilip" "r
! rhllili'iii h unfitPi Iinin '"
i 1 , i-nt
ttt il UowtiK 'in .'iiTiiK.. inun.
Iht "i 1 1 1 . ii 11..1111 n moiiu'ii un
iit iip. wiirrlt'il 1" ;
lt vpiii-. n 1: i"'ii I -.Id n1. fli'v-luiii'
.MtHiiPiii"ii.K. 1ur.1i 1 Hiiu mnl nnil
.Mfnnt-miii, wh.k tin. fullitwlntc ipniit:
A vara 1; 1 nninhir fm nil plnfRPK, I I
nnllvp wlilti nf iinlhi' imt'-ntitMP 2 7'
whlip of rorclati piiriinnp, 1. 1. Ann
llali, 1. 11. Iinin mliili, ; I'niinillnn
IlllCtlah. I'minillnii Kipiiiii,
Diltilali, I v: Mntttlfili, 4.1. I'IihiIkIi. ,t;
I'tninh. 1.8. ! ntnti. I.J. MiniBiir-
luni,, I.'. Irlh. t.l. ItHllnii, I. !i. Nnr-
ifPiilnn. t I'ulisli. 11.2, i:iiaiinn.
Hcnli'lt. O.J; SwpiINIi. I 2; SwIkc. I.I:
W'pIkIi. ;l. tiilit'r fur 'Dm. 1 , nutlv
ti'iii" 1 I
-- tiimiiiii,tit
THE CUB REPORTER
IS INITIATED
lie Mi'i-I- IIKtliimil-lii-il U
1 1 1 if mnl fti'i I ..cm ilnj; Mini
iiniiiil 'limn Hi' lln I p
Ml tin. I .litu hi iti'iM-liiiiiiil.
A
DON'T GIVE A DAM!
DON'T GIVE A DAM! is the ory of the members of
both the Knockers and the Hammer & Padlock
Clubs to tlie efforts of Uncle Sam in his reclama
tion service.
We arc not members of either club and DO fjivc a
dam about the manner in which
Glorieta Beer
is manufactnrd and delivered to our customers.
We want you to telephone us whenever anything
connected with our business looks as though we
were about to join either of the above olubs,
1 if Hi" unitvg whit .vini-n or un. Ipoint' mnl tnk .1
, imrenlnec, in-'i." t"ti to niiip- hiinR mu to l'
I Ai IX1.1111 iliim llf 1
Inlr-lliilli-il ninth who rllfH
plKii'H for n Im nl pupi-r iin.-iirtiipil
oiip of t,p i'iiiiipat Kt 'iopa "f Hip wpplt
yiKjicrihu uftiiiiotin
'1'lip iinhi'vonli- Vntpraoii iim 111
triiiliippil h. 11 wi-ll nifflitltiK iiikI Iiii
iiliitiual iiipIIiiikI HIpiiiI to mi I111I1
vlilmtl ln. InnUiiil mk Ih.itiiih li- Imil
jjlont In hlK I'Mtipp Alb'jtt. nx Hps
Ifoii-h, lli-x Itrni h, tllf fmiii'iiM writ
Pf, N'kll'IU
nr . "in-K. Hip tulpiilpil iipwh ih -vnhipi
r HtiPM 1 1 nit 11 l hp Jnat Iipi-ii
tlavoiii tiiM on.- ol UiHicliV pIpvi r rr
vli'WK m h niittinml wimkly? "Hi-.
lluhtfit. Mi Ktm-h." Iip Hplntt.-i'-ii
"IVrii't tl ili t-Hulitail. Won't .ii
Hill" HU-lhln ' What
Southwestern Brewery
SL Ice Company
57 NIONES58
ALBUQUERQUE, .... NEW MEXICO.
4 -4
Builders and himshers Supplies
Niilhi' nnil t'lili'tiuo l.iimlii-r. HIipi mmi. Hlliim 1'iilnl Nnno IIpIIit,
Itiilhlln I'lipt-r, I'lu-lri, Mine, rmi nt, t.liiwi, mi-Ii, llnorH, pic.
ti, imrenlneo, ni.iri"1 t"ti to iiIiip- hiinR mu to I'linnnlx? llo iniiu'
tppii t nPa, fpainlnu n . -i .-Inntl, l.i.Jmi .m anlni! to Mlny ' What an
Pi ppiii tin (I horn.- n" hililrpn, aiiil,,Uii lmprpMiiiiM" Air ynn koIiiu tn
of whltp wiintui or f 'I'-.mi pmmiIi j w iltt. Kompthlim nliniit iik .'"
J. C- BALDRIDGE
III" pPfPewmtSij :i- '1
lnrn,v rtttml mmnti.
dlttpinnop botwo'Mi 1 i.
Ik itot jH profit, ; !"
ill.- iiitiii,iif nni
iMc bnrtln flu pIiIIiIii-m,
with 'i.l Di-r r -nt m t'i
of fnii-lin Miritltiu
1 Iiikkih (lip pttrnntiiK'' .
nf n h.'itrtiii; tip Phil. 1
1 In Hip is
in 1 ilito iho
.. im" i liiaa.'K
' ' nt of tlio
11 . iitaB'. ha
i rninpnrpil
hlip woniPit
I'm ii-arl all
f mat r. d t 0.
.-mi la It i' 1
Iti-x moat m)tpill would ha. u
tlttli. tn'thln'. nnil (Mil. In fn. 1 lux
dipii'iu rntliPt nlnt'inoil tllf mini iin
HophlKti''iitpl Ki'iibi'. who wn tmi
tluiiu iianriiiK nn tin- hiu-k or his
i-nti Juki hnW litiii-li of ill" .'iil'-rtiiln-nn
nt hi- ( otilil turn in on IiIh .-xiiphhp
ni-i'oiiiii
A fti i ilnlntr hlM hunt to ntnltp I'hop
nix ilri.' Unach pro tt-m wax lakfii
423 SOUTH FIBST
-a
its 11.1t pi-nthim mnl (.limit ultlvli f Ih ' itiw-nmniia nt Hip intnl niipihio-,
. . ' limn not Im'pii iiiarro-tl loiii; piioiiuIi
IIUIIIIIIE
iiiiinilii'rn kiipw
lint If liiillvliltinl il.mrK.
lpp .mil pptannnl aiiibltlaiiH
Itnvp imrii. phllihi'ii. Wonifii uxor is
prJu- V,"i'" " i pip omlttHil, In..
iHUBP. ior int. purpiiMf tn vh-w. f
nr.' " 1 KPi'tnt'd UpkI to ponilili-r
nnlv HioHi'
Himluininnttiis iiuluiiHPK In Ui" imw
Mliili.. thi ll vh Mhnil .. not nit hnvp
Tin. pipTll llliiKlfva ortKniSm ll(4ftlr Imf.hliiM i.n.l n..l th.WrKteAfihn.V.!!
In 1 lu- limiilhomt'li hmmil volmnp lu
lnilfO "Coiiitlttitlnn of .SVvi MuxIpo?"
l.i't ilr iiiiiKp It 11 ihn ililii'llt nl ili-in-MWi'KU"P
11 hnss.rlililpii rnliKtltUtlnll ill
1 uoinpii A ho !
I asp and wliom
plKtni when emnpiirptl to Hi
of this iIIkpiiki tlihi-U'illnclri.
rnvnKPe '
now niiiv m ii; rr.
TIip phurit" that tin- piiiiHtlintloii of
nv .Mtitfo Iiiim 11 Jiiki'r In itViiry
Iiiiim' mat t Tiit t It in a (loi'pmiitlon
ilni-niili'llt, ili-volil of l1ulit 'o llp
ommun pinpl". Ik nlimiiil to tln-o
uim nrp ttimllnr with tin- ImllilliiR ol
Hint otitiiiitr net.
It I. n tllfXtcult till li i; im- mi) two
ir thi tm iimn to tiKiiin upon pv.iry
inittrr nf hi, nilfitlrni or pnlltlcd
Tlirrc nil. fmv who mill iniitip ihulr
pwa until nlj pnuf nnn to thf vlown
f thi'ir iiplitlihom Tlu pxIm in
wo piinh InillvKliMtlly holiovo 111" tyMi" wManil'-i-. inioijlpr...
., ,.,.., ,,- !Fn" IntmlKintila. h.-ln il.KlcnnTp na
p 1 lulu thine "11,., .ir.t .. .t....Mi.
.... ...,...i,( mm uiurir uiirn
In Hip I'nlt.-ii statPK, nhn 1 i'pirtipnt
Hip iliililrin .f lininlcrnntM. htliiK'
ti'i'inial "t.i,. spi nnil Mi'iiprntio.i '
Thi- ri'tnniH allow thnt morn t-lillil-rim
Hit- horn, nn tin- .ivpimk... to no
ippii of rm, lan pnri'tiiMup ihiui to tin'
Auinrlmin moiiipii of imtlvp pi'.f.Mtl(iep.
hp fnnl thnt out !"'"' ""' """tb" la tt-itnlly rn'mtt-
,rr in in nrm fl.inat-Hium of ffllPlRIl
mmiHiiltliwi. hnwi'ViT. hi'PtiUK,. tlmy
hip hrnail.inliuld ijimuuli to jnnnili
ilinli iiiitKltlinii to hnhl tludi' vloWK
nnil lh) nxiXH't In rptttrn 'tlip Minn'
tlKht.
In Uip innklnv; of tlm t'OiiNiltiitliut
'or Nn McKlm the view of ninny
li'li'itnipa. mpi-eapiitlni; mini) pnn
tltopnotp., wpi-p hruMKMt luKPthoi.
I'e Iihvp mloplad thorn nil mill tncor
nnnupd Uit-Hi Hilt' a mill" lUiiKtlUi
inn wouJil hoi" pinilyrml 11 ilnoHinnnl
illicit w ah I tiv,. lioim milium: hut a
nnaliinit rnHiin of innitiiilltioii a ml h
mi nuili' nt loVa.
1 hp i. U giUtM". wlU, ihr p.f)uruiilll 1
01 u v.i fw uho aruiw Hhatuifly Iik
IoW-i-mui "I the vtvara at tlioli fu'la
mini, foacht ihii tlttttr Ultfni tjHti IH
1 hat toavomtoM Tb uameramtoiitl
iht-tr atfinrKMpaa. ajava and took, com-1
. i iIki a4 iltmatMl!Ml mail ftuaU) :
iltp fvnlvtMt M ilocuniMlIt MlMin Whli'h
lara- maim it of thuati tn tttn eou
vptittMt 4tuM .taifp WiOKTHl aarrtflt
hik mam than thpy wofa wtlUtift to
'liMiniiiil that lhtr foltiMtmian nliauttl
-nci-Wtn.
This, kiifftr, wm tko wtiKtUutiiui
. f SfW .MoxJati. 'rtnu th" poopln nf
li1iaj tliiMtuMt It wo iirupjil
Nbh wot wan Inilltvuiml y liialr vol a
of n.aan iiiM)rtty fur iho catiMlttt-
fllDt
t till t
hp th
li) Kit ilnlni; We will Ink" npnn nlll
mpIvpi no ittiti iiM-timptioti of iiiithoi
II) Hmn linv.. mil ini,Ki,.Kt,. Uimio-rnitli-
utatiifiiii'ii ami iw will prnlmhly
ilnlii) KtiitPlimnl no lonstPt- thnn tlm)'
Mitt, alintini tlun "auaHpatluiia pm-
nil. If hnivi'Vi'i
i li'llnwm.m, IIIip oui vpIvpk. iu-p piiiHIikI
to th" rlclita aiiiuami'.tl to nc uinlnr
n innnliutlon iviltlin for thp nittltm
tl) pllf'illi' lit minthrr KPllPtWtiUII.
tllHii pnrhiiM Hp will tip I n prnty fiiil
taut with ih'Miaiiiliiia mii Jual ilua,
tnli'hiMiil. Mini wh.'ii It In oeciilml
Hinip flnitl tn inlnil tlp nniitus ol
tltnn- iimti who. mKiiu. iiiilinf tinilnr
thp putty of ppopli-'a inli. hiivi- btoml
In Hip wny nf our ndmlaatnH 1tlt 111
illvltlunl npliiioiiK that luiMfil naltlmr
to th' Inn or our iiMhllna m-t nor
our vntcK at t lu- pollN
nnil. . t. i.iik of
pnili-p nmiri.'il M'i.
IwurtlUf PqrJnyi
Th- ilmiKllh-i.tlmi ), nnilminllli
wn ,ititl upon i.ip i-i'iintri in whleii
Hip phi-iiu witp bo-n
Th.- ivhii, tionipn nf fm.'iun pur-
plltaai- nrp Kiihill nh'tl nh Kiliihiils
fill. il with tin- ppiMimtl thlnuf I I'ttHipl'iPi' into two . laftur
n HQKtti
in tni- cii m ciav. laini man in uip ,,,,. f lht. t.llv , ,,, ,i,.,.,
rural potintlUii. Imt in '. .. of nn-l,,, ln:im r ur n oHIpiih iik a
t'vp wlilti) umiiui, th. ..i....it.m. 'nri,,,, , w.nn (j,.ntn.HH'.
fli-vtliTTTil wi iPMilv thi., tlniK aa. what. MImi.-i H...h. do m ."ii-ar.-it.
Tan srimllPKi p. i. ntaa'K f j vimr Br..,PKt uin'" .pi.-i.,.l
. hlliltpaaitaaa III CIpipI.'Ii.I .r.' ah..ii ,,., wrt,,. . ,. ,,,.,, ,
tin- IMllKh Wuiii ii - I P'- nt. ,,., llM f ,,..,,.1., ,.,lui.
nn ay tnp imoniiii.ui w.-mt t nun ' ,. .w,,h.1 i..t.... U
mio imi
litt!HlHn iMlllli'n, 1.0 p. i . ..nl
liirmwt by tlio I. .-n h .iinin, 3S.il
jim1 t'i'tit. In tlt'p inra'. .nuntlK.i tlia
amnllart ppi-"iitiicp .t i :i ppr cimt
Jot the swailton wnnui) ,ni.t thi lar.
p.t n for untjlDili, i-.m. lin nn.l IJni;
liih .mmi'ii.
Of thp nutlv,' wlilti- wornt'it of tin
tl(. ppi-ppiitiiui- In t'lini'liinil ri!i ' p.y
pi nt hnv.- ."il)- I ni : ihl ilv.-n or nnife
nt nil TIip iimi-PiiliiF" initiliir iimri'
Ulan IU" i-tiililrpn.AiiH O.J. Fur the
wliltp wonii'ii - f fttN Icn pii.pntiii thp
JUUf i trtfl lit ni It J lbjre!lUfl:f'J- 0r tOiZi
iiiiii ftf.i. Twr-
In .Minn iipnlN I.'.." ppr . . in nf mi
ni, wlili, immi ii '.f u.itlv . . ti-i-iit.mt.
nhn Imil h"0n niarriiil hiri'.-n in
ami 111 "Uljf ,h.nl lunl mi ailllilr.-n
I'm- ih. I'orrt'xp.inilliiB oiiitti of whit"
wiinii'ii of fjii.i)ii pi.-, ntrfah th j.'.r
mil. u,. hatu "I " i-htuT&i t '
lit tin- I nnil ' ' .i rit til iff Minn. Hit. i
Hip porraMlmndnm pijirnfintnei- nf Hip
uhlt. Moinpti nf u.itlii paii'iii.iui' .im
.. I nn.l of whii . woniPit nf foi. Ian
PHi.'iiiaa.- t.'i- i loth In Mlntn iipoltn
ami Hi., rut-ill i-"imtlii(. tliti proportlnti
o I'll 1111. -KKliaKK w flu iitioul tulpp a
arpMi mi tu Hi.muu or nnti" p.tt
t iitaa aw fnr th.nn'nf foi-r-l;n .iii..nt-
Kill'
If lllt i'H 1. tl.itllrtft Ilf tttllt. iira.
latoi-k than in tlm .'i-iiihl, mnl thnt .pmnop Hi .Mtum mialla. conai.h'i.il lu
I fi puniltty Ih urinlpr III rnnil dlacliH." j i, . ,I,, -.:. ,. ,.,., m,
thtin in ,'IiIpk. h(,n. , mr(. ,,m1 USll ,,!,.
h" niilU, nhn.. mill i-l cil wom.n nf if tiny at all TH. ppiLwiitaij.- i inna..
J. . ' '" r'"Ui hn vlin; moiP iimn tlvo hllil.ni w
wmpi ma liiiunia yrr iiikpii. ln.,1 6. fl, ,,f , wn
lionia In th. nntrtfif.il.' on. . MM m,. ,,f f,,.(K .oiiUsp th. .'..it.
'"ii " vpar.i. whi p im- womt-n of .n..n
hnil Inn hp mi.-
"Vtir i'shii 'in itK . it;V."
'hp my email im iIopk mimi'tlilm;
a rnnil.
Ami !ip la Itiilil.ii "inn., to ni".
I "lay Hip law" down uuud innl Ktmmi
Aa h" in hIiukIIiik at my Itupo;
Ami at tin- pnil h'H in tni l.v alali.
Tiit n nuldar ltp'la atir to iimw.
Anil malt, thp KtatofiiitypKil reply;
"Yon iniflrt to hi- a Imy. you hnoa."
i
1 11 own I inn liirftilKniii. iinltp,
I spni'p i hp rod whr' I all on hi
wltlri.
I'Tharks 'tlf nm n.aitl)' Hfia',
Unt wh' ii I Sim hla tlrnnpiHte tip
Ami lotiK-ilrtiwii fat-i . I'll own I'm
WOfifc.
Tmt w-ak In hprt attlkn u blow;
I'nrhai.K with htm I nni too mnak.
Hat I in. "nm " a ho)," I km i ii-.
Hp' Jawi u liai'MHi.'jcaruin Itnl,
"A Itny nil fivor," a Ijj'jy ffiy;
11" Isn't l ikSU I utit; nur titif-1iiifl-.
I gua Its' oith' him Ilk? wpy.
Hon. Tteni thay hnllaH'iiJ In tlm liii.M- at. riinoai lutiyoi wimn to my Wn
tPUi'ltv of iht.tr ranrtMoiitiitlvMi la In- . Ir" lt ItlUVUlil aifpa and
alow.
AhA Iip will aiiawor. ju I pbhlf
M'oti uadfl to hr a hay. yon know
illnati-il by rhu fapt tlwt ik" wiu'U of
tltitip t un n Anns niiNtovai toy ono f
tlm h!aiiji iniiJnlii- var mtt in Urn
i. i-t-li.mi' I "llai'tl to bp M hoyV Vou l)Pt'
I 'I'llMt. U'llt' I I..IV t.i imi,i.uII.Um
It Ih wt.ll Nutwii Hiiu mam imunp. , UJ((J( u, ,nuHl. 0 HpH?hhora awaat.
would hot" llkml tn Imrt? uld-i imI tltla I .n,i i (uri not pritlrlan;
pIkwhji or tlmt ehuiiip. hut thpy nml- !'! wlion I wonbl pommi him tht'r.
ipI tlMt tlipri. wt.rti nihiim, ttw. wlto',v"' l nd H.Hnjr .
....... Hi UIWMUIK. altll Hit IllJlllPil ilf
WtniJll HUpwUf llhVf lllll Ui' PllllllKiW. ...,. ,.,,., , h.. .,,. Un.m."
" v ' '
IVi'll' tt piK-Mlllh' to ill) 1.(1.
It In prohnhli. thnt no two pnoplp
iiKri'Hil niitli nly upon ovury IIiip or
phniM' of th. onmititiitliin hut Hip)
iii'io hroail-iiilmli'il ppiuxh mnl Im-Uiii-il
ilicph nnoimli with Hip uplrit of
iiiillvliluul lltioit) ami rpHpoet fm Dm
iho tU'lilK n ml oplnlniiM of thi'ir
K.
A llrlnlnxlnnl in l,.tK
Uxpr ikk.
napi'
Mnvp von limiuht ativ of thnn" iso
IntK III KpIU'h Aililltlon to Hip IuihI
IIikK ppllti.r of WlUaril. the rnnilllB
nil I r. 'ml ami ntti Ipiiltnrnl 'n t -r nf
ppittnil N'ow Mpxlcr. Onlv $1 ilown,
lnilaiifp II prr wcpk.: no IntPtiKt, no
tiixpn, ppffpft title. Vntt ctin't lop.
fiiMKIl pHrtrrithsn
'vtov s.j yaurii.
Tlia lira! Mi'liPintlnn of t!i. hu.. nf
foii'lun inn "iinmr, rnpiPKi..iiinK th"
Inimtuiaut ivnm.ni, liiul out rhllil J h
t-vpry ini-i'i- .fill, i.nn lllc Ki-comi txfii.
iiit'.loii hnil mii. pvnry !!. vpnra lnr
rail) fm. Urn natlnimilli th. mnnhpr
of ytmin unii-ilpr pur plilhl imin. ii
paa In lb riiat miliirati.n h ii, in'
thi nociiilil, wild vpry frw .-.X" i.ii..n. ;
I'oiiiitittinR th" rtlirni'iit nni,..!!.,!. '
II fin. th. r lllll.llll l.i Khn.lt! i
gti-ntpat In th,. tii-Mt Ki-m. ii.u. in ..I I'.,, i
llali wmn.'n. ulio havp had mi t In I
nvt'iHBp omp phlW pit-i) ; :t i-iira:j
aim., that th.- Liumllty la IphkI in ih. )
pi-.iiiil R.ii.rmi.i,i r lOncliKh ..i,i.n,i
wbi lia4 nn thp avontup of .n i lilhl j
PV''f, fIVP yPHla I
Afiioitc Ainpri'-an wh'ii- wihiipii of
ui'IHp fini-t'iiut;.' ii'lio iiu.i it,., ii mm.
I'MMl triini I" to .'ii yimrH, Hi, iinpiiiup
mnnhpr nr i ht hi r.' ii in i'Ipvi'IhiiiI anil
ip .lliiiipi.iill Ik .Mintlv Hit. mniu'-
S.l- .mil aartl'v ilttTpiw fnnn tl. 'm-i-i
in Ithiiib IkIihiI, 2.:. Th- H.'i-
aua In ihoap i,n at la lowpf In I. or1
naatl) I. than It In in rural lil" ami I
ill I til MiniiptMii t, wlipi'p It la ill. In1
otltar woi da. in I In rnrnl iIIkI v of
Ohio mnl .Mlnii. ,,i,t 1 1 . - wnim'n of an-
llvi Aiiii-rli'iin at n nt i, up who ivpip In
th.- piiin. ,l....i, ,,r ihi'ir mntihul
l!f" Imil hni it- .in tup nvi'i'iiK" nf oiip
Itior. rhllil Hi. in Hi. na hip pIiihh of wn.
niim In th. .huh of I'li'Vi'liutil mnl
.Minnaapoli. n in Hip htntp of Ithmlp
Ixlanil, nhldi i laiKnly nibmi.
Aa ri-aanlw tin- wnmi'll of fori'luii
liaiPiiirat- Hi lirfiirtnpp h.'tur. n mi i
iiinan anil a ruial tiitvlrnnmpiil In not
iifllitlb -i ntarUi'il, hr Ik It uiilfofm
As. a t-iii. tii" nvpnip iininliPi' n
i-hil'ii'ti in "ad) nntloniillty Ik hix . -
at m urnl .MlnnuKiitn nnil lowtNt in
Mi.-iii' ,tp(i(H or (Mpyt'liinil or i ix m
lOi.'.l,. I.lanil. Hut tln'1'p in. . nn. '
a. .plIiiiiH. Fur the lit Ml Bin- i it "i
ni I'miinlliiii nnttlinlt thi- ni.nt.
numhi't' ilf nlillilii'ii In iik Ki.ni hi
lihmli. 1 Milt II tl nn It Im lu mi ,1 ,n.
ii.K.ila. Tot' Hi' lll'Ht it n i i .ni ,,f
ItolipinimiH It I" iih Kt'i-iil in Mimii'iip.
nllx iih It Ih In mml Mlinn ..'.. Th"
tlKtiriH for Hip iltat min-rtii..ii
lilnh Imil 'iiIp Hi'ii .'iiv. i. .i.ni. hiiu
llltl pff". t ii" i Ihi'ii I i. i. un
tin- iillu'r lm nl. Hp- llt-Kt Ki'iiiiiathilis
nf Hnitii.i't, i.i'innn un I tSinteli, llko
P'M ' lltatPH WI'H' .'!!.. .1111
2 -'t.l. Knnilllt- ( imiri- than lira
lilhlrim hail i.. n' borni' In '. ' , . i-t-i
nt nf Un .)i.i in. Hln - Mm ri in
p.il'. ii'Mifl' in M, imi ilpOlix minim--
I ' M i' r-Pllt h) lipi'ln-l of
in a" of an '
m-n
It.'X (houahl ha ill So haul that
(Iip w hf. .n t-oulil l- liciiiil ki iniliii-'
tn hla f-rnnlum. HiaUl.i In- i-m.ih-iI
th" opinion thnt In Mu Jmlnnn.ni Iiih
maHtprplt'pe iviik thnt wtl kimiui
aorli, "What Mnkn ' Hip Milk So
llltl.'?"
About Hint tlm.. III., ri-pnl-ti-r a.'kp
Ui mnl thnt Is th" trim Mr or ,iin
till' ttnl'hl Iiiik lint hr. -n Htmtlpil vnth
til. Inl" of thp Ull of ft.- llt ii' h In
alliK-ralr silly. y
JuHt Knw tin- iipwh mini innii-il
hln, m If with th" .Hi . alitor li.ti n-'t
.-I tip "in. Iii,.i i
Wire Screen Work and All Kinds of Material
for Screen Work
SUPERIOR LUMBER AND MILL COMPANY
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
COL. H. J. ANDERSON
DEAD AT ALAM0GORD0
Alaiiin-jiii in v M.. Apt:. 2V Col
II J? A 1 1 1 1 - -nil im o.lt-ll' ol i Iip 1 i r
N'lilhilllll until, i Mii.tiiiuip i-' .In .1 n'
1 JO Tuph.Ihv in'.iiilllu Hp h,l iii'-n
III ii low iliii- Hp sai Hi. . iis ol t
Tin- hi)( linn li. ..i to'ir in Ni w Yml,
Clti tin- inn lul in th' ninitiv .Mii"tii
Wp Iihp thp In hi Kb... iioIImIiph
mnl Pli'iittpra on thi iniirk. i i.,i iiai.m
liiithiT. blink kill, gun mi'tui. tilnrk
or tnn aitpilo. tan kid or . oti. whit.
ttinviiH mill vulvpt I'rlrra tun 1'i'ont
I Op to Sfto. f .Ma. 'hop St. .If. tit
Wcat ("putrnl iivpiiih-
lviy fninlly anil pappclallv 1uhp
Willi r"Khln 111 tllP PIIHtlllT MllOlllll llP
provlili'il ul nil ttniPK ulth a tinttlc of
rimmbi't IiiIii'm l.iiiiniftit. TIipip i. no
ti'llltiH x li .mi It may bo wantiil in
pfiHr of mi in-. Input or rmiTRfiirv It
K most p..ill. ni In all "a!cM of rhcii
niatiKiii, Hpr,iii nnil IjimiIkpii Suhl b)
all ilniKfclKi"
'I III '.'-T H'." I.ll M'V. I I U;
M'lVI i IM) I i I'll.' : i I t'P
Itiiini.i: wn im Hi i; VH l i:i;
Ton Ill's V To
n t-:r sii.vnu.
THE IMPERIAL LAUNDRY COMPANY
nil, Vou I I ii'i 'lii I Uau.iii- I'MONi: I IN.
a44 4
I FOR FIRST CLASS WORK AND PROMPT DELIVERY l
X CALL
HUBBS LAUNDRY GOMPANY
lll l l. WXf.'OVS.
-44444-444444 4-4444-4-4-4- 44 44
DANK OF COMMERCE 1
JLJ OrKanized V Albuquerque, N. M. i
Cmpltml and Surplus $200,000.00 1
ori M i.it m nii:i:t Tons
SOLOMON I.l .. ITpkIiIpiu
W 8. STitlt Ixl-ICIt, Vlii'-l'iv-hli iii nml I'aslilcr.
It. M. Ml lllll -.i-liuii (aslil.'i
.1 ('. Itnhlililu'. . M Him I;hi-II. William M Ininsli, II. W. Ki'lly,
II. .M. Ihiuulii rt.v, I iiiiiU . HiiIiIk-II.
PHONE
46
II PRATT'S II
214 South
Second St.
The Quality Grocery for Less ii
.211
.HI
.ll.'i
III Ih.. (iiamilatcil Siiyiir Sl.nil
Solil'o I'li'iiiiuin Hum, Hi. .17
SnlfiH I'ipiiiIiiiii llai'im, lb,
I. Villi.
su IK'-. Mln i l.i-nr llraml
it Hi, run
." Ih. can
Ill Ih. hiii SI.-.'.".
Siilli'. I'ipiiiIiiiii or Ai iiinitr
Sliiinn rm'.
ii lb. fit In
n lb. i-iiii .TO
III Ih. inn Sl.il.'i
Un I'm in I loin-, ."til lh. si. nn
Ohl llnm. ki nil I'loiir, nil
III-. Sl.nil
IHiimouil M l linir, .Ml lbs S.I in
I. nlll 4 Hill I Imil-, .Ml IlK SI. Ill
Hr. I I rt-mni rv Itutti'i'. lb. '.'."
t'lmutt') Itmii'ii iln. . .20
( iitlnh'iii-, innliuni --li' .n.'i
I nl Inli'lli', Imm li' . Sl.il.'i
Kin o Corn iriip, 'J-lh inn .11
Knin Cmn riii, 5-lb. i-iiii .2.
Iinin I'i'iii S)iiii n-lb.
in n
lliiMUilan I'lncjiiiplp, No, :t
inn, sllcni
Ilniiallaii I'lni-appl. n, 2
l.'t
run. maliil
.'II
--iaiayiis 'lip,, inn
I'.xtia Sianilaiil t urn, ran
I'nl. Tiimiiioi"., n, oij. (mi
,t
.HI
.III
.III
l'nri) .11 I'pii-, run
i.rreii sirlin; iipun., :i
. ,2.
si. churli". Mill,-, lui-an run .III
I'liiuiilliiii .Mill,, lame run .10
Wrlir t.iiiM' .Iiiiii', it. ,in
i-Klrs (,'rapp .IiiIpp, plnu 22 i,i
First National Bank
Albuquarquaf N. Hf.
Unitad mtataa Daposltory
CAP1 AL AMD 9UKPLU 020,000
4 44 4--44---4 4444444
Him. MiIipI I'lil-iip, tluu
Illll'l.l'P .siiluil lll'-.lll.
in-Ill Club Nilail Ih-riim
1 1. X I'. Wi'i'i-iirr-lilrii
Sillli'i'
WnlU'r HaUrrV I'oroii i.j.
IMiuml ran
Wnlirr ISnlii'i-'-. cliorolnii',
IMIIIIIll
S. Iii'ip'i t'liromiiil, I-1 lb.
Sl'llPip' t'llittlMllll, Mi.,
M hppp', 1'11,'OIIIHII, I III, . ,
t'ifiiiii nf Wlii'iil, )Un
liiriui'H', pku .
(iial.ir tun., il.:;
I'rllljolin'-., 2 iLs. ,
t.iupi' Vui, 2 iku
Marnnml, it pku-
Vpfinlri'lll, ;t pliUK. . ,
spimln tH, ;i pka-. . ,
I'llUi') I'llllllli llotli'y
14 14
" I
.ill)
.ill)
.'.III
.211
.it.',
.nil
.17
,:iii
.l.'l
.In
.Ml
.2-'i
.2:.
.2A
.2.1
.a.-v
.HI
!
tiii: ni,v vntirn.v csii iiiitci:itv in tiik city.
44444444444 4 4 444444444444444444-4f44444f
The Walger New Model Awning I
1 he Best Awning Ever Put Up
SiiIiiiIiIp fnr Hp-IiIpiii-ph, SuniiiPT Hpmii'I, oilli-r mnl llolrl llnllillnipi,
H'IiimiI llou.ps nnil Sli i plui; I'oii lii-., No Spiinxx t'Mil. .VhHiIiik in
up I mil nf orilt-r. Up miiiiunlpc our llxinns fnr . yi'tirx. If ymi roic
trniilalo ii.lntr n(iiiu HiIk mmuii rnuii' mnl mo Uipiii oh illspliiy.
Albert Faber
j citsin in:, cxitpiris, nnii:itii:s ami stoyks
I

xml | txt