OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, April 28, 1911, Image 6

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-04-28/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

A l.iniUUMmUK EVENING HERALD FRIDAY, . ATIUL 26. 1911.
WITH THE FARMERS
OF NEW MEXICO
Bright Reports trom All l'or
tjiomi of Territory Indicate
lUint (Joining Season Will
Ylusltl Abundant, Hiirvests,
ii siimti nr (Hiii.
Mh. n M Uii'il ." Jlt-
tap "" of '
la ac-ffli- i,..i' -(wrt m l)
i tlvWHMM. I UN i i tHtl1k I" Mi
limVH Will tl I. , HIIM'll IKIt"fMII I . i
I; M" inwiia il oau tat .r
n innm of rnru hiv- ir--i
Mil a for : - mini) ati, f
n mtt a I fciwwwtmlrr had t
1 W Ok MTOIMM '.I lt- (IfOM Ut
v :ir. "thro ar Hnitiw tawk utMliwI-
i' Ht laMra? Ninon ik- dtt.trH
vu wnv m tMm- imn aaj fin
' itumi ii ml Tixti rnitntwr
.. 'mt"a hav -pornd wl
ttiKMlt Mfnt "n t WMMN a
fin inipm rf tut H
Mtef wMl aHti fNtM hoy. Rorly
.iMWHi tW a. HfMXimt .t
i iwi f brata, niiot. mik mala
' I i-Mf n 1M0 HV PMMN1, Any
ti tHM wl" a ttw f ImM'I l
llwkmi'to tttti'y wftnt to art hii h
i MfW M) -ftTr mHmii ti
It MR.
lit'' S Mnr'in tiiiKlim On. .
ii i in hi- iiiik. ,ii i ;.". . i i
f ti, 1 1. Th w.ii' i inn it i
'. ! ,'H ..mi in .iiin..ii oat ,i ii,.
Ii iwir t. mi 1 1. hi tntti)' If Mr
M'liui b"Ih Dip .r.iiii' .miMiiiil iif o -
l 1 1 "in .ii.-li nl Hut i mi In hut
rr-'tn tin on. tinic in-i h u In' a ii
Iiii' i,ii-iii irf i(uiit f,ir iin :ii ,i.i.
Hi.., . ill pMtilrt in ii.uiiiM. mi 'int. i
lij.ini.,,- juid ninrriil kii"1"Ii. Mi !
M i 'in i thf tieiiii- r HTlfutl' ni"t i
n ii M Mrty, h.iln lll' il 11 rt t
m i' Juki iii'i-nll. n inlloH muh nf
lav i (.in. lv h . ..mill, ii. .. in ih.. I
Kiinilry. Ijnlu tin- nrimi-ill writ Hit?
I. Hum iIiik wtll dint, fllift. i
llllllK . t ' t-i. IH V'lll -flVf' Hl,r''' Illl'W -
ii, ,'i I'miii r fii o ii i on ml ih- oiiiiri' !
I'l.ifm nil. i will trrlitnt.- m iimrti '. 1
III, H '11,1 Will (MM ! IhlH PIIMIlll' i
VE 'iii' i' 'i i i ilni,-il i. tit l K- plain ,1
I- him .mil illtll'l
I ,. t. ii, t.nxitia
rt' ' Mi Vt-t hn-
if, I Ii , li"..l Mf"M
Willil liH to, llllll.
Si. innh mil f . t
'I , n . in in Him
ii nl i wi Ii itr,n. l
,11 .111(1 I'lCCtfill .
.iiul Htnrk life
-tui , v Hutu '
rti'ht ,"i vi ail hi III
ik rectlnir .f
ii iiia el., mi
nan h 'vot anil nxnts to irriRHi.
(.ii "ta m gnrrtfii thla year
.1
Mirtir-i ifiiiiii mi- iiViuliiii.
In mlllB. .V. 7!.. April 3.-ilnUirMt
in for Hi.- inripnaiHl wiii
f fjiti for ttitooAllly v nftiRfcai -if
lifdiiK .f iMmliia h.iv, 4i
l ilt utnrv th Mti-h
rin t'tlrp' i"' .
Willi ,14V IH.
i Mitlilii; l'
ll.ii a ,.f - 1,.,-K
, i.i. k
i , u !i. ,r l' n
" in i il t ii
l. '.KM, NHIMOIll
I.. I , 'llla!(ll. Il
., mill 1 1 i.i
v.'i il in HI '.,!,
in 'uJililH h' r.
ii iii ,i nti, i i
i , ,Hi ii i.
i. ,, i ni i n ,i
tH'iiiH.iiKi iloHnrfc, wiiii
ill-f" . ilfc. W , lil-
Vli ii 'uflii'lrttl in--ii. v
W kiiI In- 1 1, ml 1)1 f t l,n
nil miir iiiwn, tit i,,it.
n .i piimt'MiK pin ii ,,n in''
iiul ti'iruai il.-'-v l, iiii hi i"
,i,.l!i!,. limn II c,,.i, Ii., i.,il
lli"ii turn i In i-li'iw
Liu! ,i I I In' r. , 'i
'i. l'i:i III ,l l
ii, , 1 i. Il' ' in '
:.iUii.i.t ,(i
hll, Il .1 I II 111
lllv lll'll,l ,11,1
fflil'tr . pljH.v , III,- In 'i-M,'HNIIiell I I'Ytlll, If ll I', hiU'l- III ell UnllllK Willi
If,' . I , i i , .i piimtilnx pin ii on Mi" l" Htl! "i in, i"ii" I'HiU iiiiii
h, 1 .'I i" ' i '.ii' 'ur' 'i 'Hi 1 ""I i ' '' i" '''im nicy
iiuki "li il lh III' ilH'il' "I I,. 'ii I v nl ; II. ii'- of v.'H r lint
Il"llll!lH llll'll III llll" Mllipll OH DllUlllU. SUIT iotll II CIIIH'.
"iH,.lli, tlio .linn luil (Mil i Mlniiiii iiie, V, M.. 0 II. HI. 1 H
I
No iiilmii'ter, no hpnil. I'liu- no ItiilHM les im titlw- ami mi H
li-"ulili. rw Uiiii.iic i'u I in t or (null- oil. fl
i ! m&UA I
sl Willi n n-ri'il In ail it il ii'lnp- ..im milloii" ol uaiir pi'i nil"- H
iin, ii"iii(t a i-iiii'ii i rim muni iiiuii nmi ii iuiioi-c piHH i cii'. H
iic. 'Ilie iitel mm li.cil I- l.i'Hei'iii'. 'I'lie iokI N iiliunl I
",m rein per lioi'M- piiuei per IH'IH'. 'I'lie Mo-( Simple mill I . eon-
H oililial I'lilm IH'lll Mo) (mi linn It.
H liif i.'ii'll('iiliiiM liill f nililii''.'- 'IIII! SIMIM.I. Oil IMilMI H
O., Ol' M!V .MI.Mi'O. (.iiii iul Ollli'i'tv, Itimiiis ;'.: :lll lliuni ll
H i;ll... Mintiii('i'"' N Si H
BBBBBBaaBMBHaiBBaaBBBnaaN
I r. i '
I. , i i
i ! in
i' at" in, r
I HllOl lllH'llU U llll I iilHHi
i iMhr .if .1lphrr
t mornuimn,
i i' unr tf nnim i .
i i i.iiii... i..i 0 mtvA Na h f
' '' hw mm Km .i
l'lk"M
"' m IBM lam'
ri
. , .1
' .. I
II, , '
;r i
Ii.ik lii atiw- illi nrrin
" f 'tijtwifffw. initRMttnu
i.i ...ii., ii.tn. tWii In
ti w itn ilf'ii '
I .!
Ml ,1
arHra liw with
fr.im cnliiMriiiHiiii4 i
l illNi lll'l Mil'
ll IM' cli-n,i,
! II'IIVI luittllfiii I, i
ttKiiniitiii iFFTili Vni.
i,"K.,i-i,.. Si.. ,jft4i . ti.-
,m Im' mi iibtiiittiT)t i.r trim
. linn t.M M'tMPII llMi' Mi-lll'
ihri
in
Mti lii'iiiii
m HlHl T?l fiUBI wll,l
..!:: iKumfl rfluii'Mlli imlli
,u In ml it n(T. fUlrinlity mul
alt.- ii, ,,
in i"" "
SMuMla . int.' nii. ! ltHllwi all ilglii
ktit i.ii n i nn tiefcr no iintnMac
,ii'- ttvi f man wiut nwni'ii m
wl ,.f Kriiiiitvr iiitw had IIhmii attliia
full thii ! tli w-r wartli ih' ir
pru-i' mi linii'K iivar Jiwi fr ."nl
iii tin nuhi iinn .
I'llrr IhIIM Hip I'rfll Hlnm
rr,ard !iitirtu tV iv (lil liy
Mr. ai"in i tin I !' aiik ui iwnri nil
niaht Katu ttfiy u'lrkliiK mini nft
th, itmi ammWI ih" I'ruH Iiih, mul
tt' Willi vty KIM .'wf III III- Willi Hi-
ttwrtnaawti r wa ,iivu to an umuiiIi
i f. rami'' f iwikkIw i'ta, hut in iin
t'm4 he had ih.' iniiiHitur.. up
t..
h'A"y trr I- ,i'nMI liHiitoil wild
llllll Htl (I dlli'll 11 iH'HlllH III ll,('tl
"i'iir'rH a i iiii hpar uji iiiiiIm
('. pr Ht !'..nl, -.. ihUiiily Ih ilir
null i lwatw. it f iaiattinr. AiHmi.
i. ,i hia. pruiKiR. p'.irx. plumy, iijH
,,( , h rili", , ii nr' .ill flllkx In v
i' i ril tn Hi. inirm,iK yh'lil, an tho
. wmti of in prnmim ii litiinpfir
ii, im- m J i 1 1 . W'Iki I In iriic
r. w i mi. iin ,uii;i'xii tliiM raJiii.
'Chare laa'i much nnliimr friun fiijfl
ft ((lit tl "II. Hi'l 'llU-i n IllllHe Pl'Ull
. in i.aruri il
' in V"inn tt'.n ('Uti h. nhovit, ft, fiiv
( . 'I Ik i-iill ..,rin Ml MtOlle'S ftfH
i I . wii'd ri "I in "ill "f I'lBOe. lie
im cn iin Ih,- iiii in tor about Hevau
. 'i inkinii H ' i i 'i na a POMil
' i of ine,iill, i. u-.li Tlif'tf Ims
! ' i, an( f uiin in lliono te
Th.. until' 1" ncraa lf imr
! iiiiH'i- rultlvtlon :ii btmnliiK urimj.
' i.,ii. ne n,m iH ii. ri irriKniiuit mi
i i. ,lm , - irmii th i m llt'lil 8f ill-
t ii. i to the fi'nnl i.iimi ilia nuiui
nr tit in nnii rli- nhH,o. niiil
nn,i , i n ,ind hta nii.i iinrit'iiitluif
, 'ih ii.ivc ii pluce ii li' I ni' l;oil in
inn i.t'n-.' vhfn nut In nae.
'pi! iiimin Mr .-Jlniic in IficraaMlin;
.ih. iinicity of lil 1'itf uji I'llan, fur
av'1, , i, if nix .-on ti moat cnVMahle
i hi ni.it mil Iii l'iiiioi"iil" Tiihi'ii all
i:i nici Uic place In model on- kIMI
pr in- . '"i "i I ii. il wrk .iiul
I ' Ml I .ll I I I llllU
r, pr iii- .' '"I "I 1 ii. Ml tt'.l k .HHI
I ' Ml I .ll I ' I IHIK
ul.1i i Ian ilmi Sui'i'C-M'ill.
Si, '11111. him I, h ,i . April is
.,..-', i r .im. iii,'it ill' i.m.i. ..I ..
I nl. ,1 ... 'I , ,, I, "I III, II) II. II.
lloi.Kli.llil Ml MmlllllllllV I, WllO hllK
., i, .... i.... ..... ... ..a i . ... ...
' VI '. I .1 p 1 1 I Tile Hie III i llllll I S
j iii, ii, i. ,. . Iii ..I. ,li, .nil .mil arc
: i 'i .i oihI I., iiul in tiie iimiihi nmii-
I 'li, i' l "l lutilli' til, im ill I "HHI pill -I
III. I ,1 1,1,1 I 1 .",1 III' In -I III illll
I m ..ii.l khiiiI ph'H 'il
. ll.'l I.I 1 l .'I III. 111 ! . 'I'll- lol.ll I'-lNt
I, , ,, I " I -III. ,1-
ii i
in-
IK.
'I'
N'l! I
I. I
Mi
II .
i
II I
I
tin i .I
1 1
HP'tlt .III
Maaii ii
ill ."H-iiil
.i '!
' l it' i .1 i i.ii
i in m i In' t
ill ini i mi .i
I'li'nl.i til Mnitnrr
KutilfK'Kl, X. M . v ' ii
i uiwm Mm r,i
nun . Itltfrrhri)- , i 1
m tht vnfthty .in' in i
. Ml, Will MUfctOtt. -)'
wM rni n to wij ihni
I., i rihhI rnt n iilii,!'
ii .'' rtiiii ft m. n r ;ii '
. i i hiw wMl Imi' viioiii i
n in .i nnlftfi irrtn-iii''"
'i ii in
,i.t
' i i
i ii 'i
in ,i
i.Hii
I1irnini ,i'( I'lmilnu
s.irti V ln, X. St.. Apiil I "
, ue iH iiiikv ntawlnR mul h-
liH (mill nKi- f the a""' ,,.iiil
the -,tl l in. .iIWl ptia('i'i- ii.
f.,1 ii iiia ''f"i pat in t in ii,iu'
I...V. pini ,'i motattii'i- I'linn
il'iihif fill''
1'jfllMllH.
Ilrldl. M
irow the rrai i
. m e.'il"i,'' v
I ,' l'(.l III H '
I nw' ri'ilwltt"'
tn)ar,'(t
Vol lllliiliil.
Bill is ll I '
i. .t (if ih, .ii"'
' ii' Hni KiM 'i
ii. - i via yen i v, mi
i, i hi' mati) i.
I i. lute fl'ONl. i II"
iu i. ..I.
IIBI' In '.I
hrp
k ;
.illll
illll (IIIH l:iln.
NEW TELEPHONE
TO EL PASO
Henvy Copper Wires Stretched
Between Silver City nnd
Texns City Will Give linns
nnlly Good Service.
Hllwi City. April 2S .itinilii
iik iii of Hie (iimiiiiis nl Hie Idiik talk-
11(1 (if lli'W It'luilllDIIC llllH lllMIII illlllle
Tlic Hup u'iih out In rr imllvo nurvlcu,
inat ShtitMlnj- nvniilnu. IT cuntfartf ni
a imii o' No x rn.ipci' wlre.i uil ni
by llic 'rri-Sliiie 'IVIoplioiic mul 'I'dh"
Brnph cniilpiili) nt HI Hlmn ;t 1 ( ill 14. Itw
rldiHlieru I'ncl.'l-' nt n In Di'tu-
tn-r TIiIh iieH line Ih'Iiik of i'(iiiir
nliont lour iIiiich Hie hI.h of iihIIiii r
ll'leplllllie Win illlil tllllllillK III lll'llllv
nn mi lino. In kIvIiik uiinxiinlli unini
Net 11" It s HOW li.-ltlK I'MCMllU'il
tliimmh n lletmnti. IIiiiikIiih. Itlalie
:nul min i Arlxonn pnlnm. ('oniiectlon
will hhoitlv he intiili' nt I.ohIhIiiii ,
ti'leplniiii nerli'(' with wliioli point
will llll titintli 'i "IntiK felt wiinl - ill
Ortint cniiiil). Ti'luihniii tmivlnn enn
ikiiv lie xl iMi to nciiily nil )nirts nl
,N(tu Mc.Mcii .-iiul in Mime pnlniH in
Co In in i In
PnriHiN who havr oviiorli'tiqPil dllll
cull) in MHtllU ijio 151 1'llSll KPlVlCV
ilisiniiiKire urn pmiletiinrl) liivlieil tw.
avail iliiniHeh I'm nf i he i vi'tirMlnii
ritiea over the new linen.
"Imskim, on" 'mi': warn n.
'I'lie lll'Kliill' IoIIk llllll iIm-ii i l "l
llllll II tlrUet tn Niitne iillnl pljife
ivlieiv lie ('(III lliilllili' iim no mote lf
the llilllie nluive nil nllii'in wlileli we
Ulve w It It I lie Kli'UliHt I'll.'.-I I llllli'HH to
Die applleiinl lor nlil. Ar u rctnilt mi
ni nek in a rnllroml town mil ii ,t
totul teller i'.Ni.'lllllllll.' of J.llm II ear
lwi'il luili fnt inllioiil iIiIi.'In in inn I'
ll) I'OllinillllllleN.
Tile orlti'luli of n-U-Jlluu Inn plu'iex
titiirneil the iimplliniml. All ei
IhinIH HHlIlK llllllKliill IIHIiiII o llieel
tile ilelllUliil uhh'll llll') llienKelVeH
liml eiititcil I v "piimhIiik mi" the pro
ei-HMioli nt I'lmrll) -Mile IIIIM'llil'H.
Wlint iin iiiii the) ilo'" Surely
ninietliltiK li-li' r t Iin ii tliiw.
ovc." Ina puhlle ami prlvnie liK"ll
eii s " I life lo llll) I'lllllOIIll til ItetH for
.'i,,li. .lilt-, -xeept NttVlKltt tlirollRll I"
ili'Nllnalloii mnl then only to tliuxti
who will he helter "IT there.
rii.' inioptiiiii iii iiiix rule in one
llv r.llleeil to "lli'-lnilf the .iill.illlll
i" ill tor railway HeUelH. lien hnil
h olue Kline melliuil nt I eunhttilli;
i he evil or "piiHiliu: on" Ik in. ileil la
li. wn li) an ItiHliilii'i' Kiveii i v .Mm)
K Itli hiiioiul In The Sin v
A i,'elilfinliiili'il vviiinnii. yoiin
mnl Kiiiiil-liiiiUlm;. npplieil the
, "llllts nl'di llllH ol' II WeNtil'll Ntllte.
miyltiR Uinl illie en me rrnm Kmiaua.
The eouiuv ii-'iiniiily mc lit Ip r ( mi
ni her e, llHIt). Wlllt'll KM 1 l( 1 1 1 1 1 1 1 et
her hii-k itwnlll. WeeplllK anil in
hi cut illNtteMM. ahe WiiH Kent nan In null
wiii m xnl ii retiirilinl. thix s n,l nine
III the eilMtoil) of the , ,,iint rli : k.
Such einiti'Nis nre not nnkuovwi oyer'
Iiii infiiuc "
CATARRH 50CT0R
CURES CATARRH, ACUTE OR
CHRONIC, OR MONEY OACK.
Willi, ,1 Will i,'l (lC ilnllni to till
vnuiHcli or illhnuMiiu I'litnrih"
I hi'ii n in I H. U'ltiiillv Co. imhiy
ami aal. !m a ilo;iiel out fit .mil yon
will nui . 1 1 1 enuime. hut you will own
oiiiiimn a Hull eiitnrrli ilnctm that
ii. i- cm nl inure caHnti of Ciiiui'i'h tliiiu
nil the en i in i h HlieclulUlH nil "(il lll.
in thi 11 On Imx whli'h rotttnlus thy
llM.lliel (llllll! will lltnl n Utie'
lilinl rittmei i fit pneljet Inhaler
llim ihhi Inliiil'i i)ii puui it I w
diopi. or liotipi riiuti all ymi have
Hi (n Ih o In fill he thl'llllltll the Httlo
inhuler i in, i'i lliiuii;h Hie hObi' ''
l iiHuith, an w ,1 ui n tn whom Mm eattnili
i liK-atnl
When ,i iiietiilie llyiuiiel win
W illi. " ni l Hll yol HIHIIhilU',. llllll-
'I'f'e a, wiili h an II iiiiHKPfl over 1 In
ii'llni',,1 .ili'l uei n lliliU'n liliillilinilie
,ii iiatr i i , r ) inlii iiiiii i'iuvui' nun
lean.. i - m huh e(illluOtely
.'"iiiai'h iluliu; imvcr liuied im
i iul, spmvH mnl iinui'lit'li nlwn fall
mil why liKcaiiHP they ilim'l jet
On h the KcriiiH mi', ami nt i-iiianh
it koi in (linens yuil milHi dill Hie
' i n. Iii'fmo )oii can I'liie eaiui'ih
llwiinnl Ih Kllillilllteetl ,1 II (I'ltimly
(o Hi iiin catarih. rmmle-, eolila,
I (ltll ,'lllli HfllC llll'OMl
Tho nlcenl way In h:iw V ' "-l l
In huy iHiine of IIkihi Imn in VH
hitil on tiT.'iiH of 1 'Inn n ami $1 ii
wiioki wllhniil IhtoKiM ni taxiM In
fniu- in- live yearn your ilollm will
have Incrt'KttiHl piohalny live or Ix
tlntuc.
rllillllnt: llin
lli . i
n. 1! Mlhw I'linn Wltlillil: li" of Tlipoi' Wi ll-
i Hll III 'llll- Sl'ctlllll Il Illll till I'll-1 l'lll
RRI6ATI0N PUMPING DISCOVERS
IS SUCCESSFUL
Professor Bixy's Address Be
fore the Denting Chamber of
Commerce Proves Instruc
tive tuid Interesting.
I 1 1 1 1 1 1 u . N M 'it -"'I'lie nil-
im'mh Klven i,. '.i. tiie iiutrii!t'l'
in. ellim nf the I , - ina ehnillliei' ir
' f ,
,"..,., ior.e r,.,!.,,,.--! - much if,!,.
t-i-at Hint II LI"' leWc 111 l'
Milnulile tt'i tlliw let, leNteil tn pump-
lilK fnt lli'llihtloi'
I'l'of. IIL1i "i ii.. I hla iiililrej hy
HtatliiB Unit the ,i. ,1 neiit ill arl-
ulHiinl himlx in ti nation Iimn hceii
more ruphl In ih. .-t ten yernn than
i.. ...... ...... ...... i...,u I,, i iiiiii
w. wait "seaa: v-.i
Thfll'u nro fit T?ii'NMil 1 .nnitJHUfl, 1IW.W
oi Intul iiatiic iitm.ii.il in the t'liltol I
Siutra unit lit u propel uiuilhiitlon
of the wninr tu.w in iiac thin niiioMtt '
en II he tnc't lifei) l" .'".UOtt.lHlU. Iji.
I'ortlcr 1iii)i jTrtnit iiteil the uVntlnUl"
hi nil tn he t6ffl"i iot.. 'I'lie wu-
t, t in our Ml ream- i .ill. .n m-nrl)
ill i
tin properly nt nna.Hion nllipnlih -.
,imiiillnllla (It iirniii, inrtu ntuulh.
NiH-ei'.wli) 1 1 na (I i, n tn, rainier to
othei Kiiurceft of h.ii , iv A Inn,.- pnr
1 1 1 hi nt uater em i i, il ,u hIicmiiih m -im
tlMI ils II a(nk ii I, .Act level, feed-
In?, an it iloe," in tin M tin hi i.'H vallv).
lurue umhtrBrniinil rrei'Vnrift. It 18
nut hiMt, liiAVevirk im it iiiiikeK u u-w
phane ..r Hrlrratiuu n, , lupiii'.iH, that
of NiipplytiiK wiitei to , row( hv puntp
IllR. "L
Tile ''(ItivehlpllVltlt Of itRI I' tlltUttll
liuiiU hy imiiipiim la Nprmiillni
throiilili MoellnilN In i ,'tofni ., thoilKhl
In he pf'riualliMt ihiei'tN, ami InrUi'
llleUM are llf'ltlK leOWlllllCll in una
mn iiiii i' I'unipluH ih a Miicot'NNful
Vettllll e illlil llol a In.'li tpel IlllOllt.
iiIIIihiirIi fnilHie have hen t.s'unl-
eil. Tlmae liilltii i. Iiine.,t, may ha
tiaci'll illrcelly to either ol inn (II tinea,
namely, a ilenlre to hiithl the plant na
eheapl) aa ihihnIIiIi' or Inek or prnper
prelliiilnnry Inv.'NtlKMll.ui liy nn "-
pel telli'i (I ellUlneill-. Of tile fnruii't
It mn he nlil that II ilnea not pay
to buy awnuil-hmtil niinllma mill
pilllipN li-rllllM, iln-y nro ciieup. tlood
lesuIlM cannot im nspin'teil with micli
illlllpllieill I til- CNpWlcilee of Ihoae
who ia- Ntinii.'.l piiiiipltia iiiiii iiiie ' v
ft otii the ei'i.iiniMienl atmuipohii will
liiiu out thin ".imminent. An lor the
empliiMiiellt ol it enilipi'letll ellRlllei r
to nmi., th. innpcr iiH'cNtlRalloiiN
prior t liiNiuiHiif; a puuipituc Plmit.
It ina lie m.ii,I I till I It i UioMei Hell
apeiil mill Hi. iiieienaeil outinil of the
plain will ih i' i initio the wihi. !' hip h
nivla.
I'rof IlKle i, .til u Rood muni uo'ul
IlllllHN llliolll ilUIJiin: Well)-. Hie lllNial
llltlnil if pllini.'. mill tile '" I'"!- acre.
flint of puinm!"; MHiu ilmt m' vi)
rnnilllnr to mn ffirtliow. 1 'nneeriihia
fuel he ahhl
Cruu nil I- .. (UlU With h .-nilia tn
nfret- rciU pnanllitline fur eliimp
powct. the iliin, ull- Untnit In ualiiK
with enllw (iAh in mi Intel nui
I'liinhUIllnii -nalllO. A eillile oil en
Hiii. teati'd a( lietnlpK lioil a fu-l ('mi
Niiniptlmi "f i v plitta of "II per hour
per hotae ior. (Iilllvereil nt I1.
untH I""' mhI"h 'rftorn la tin iluuiu
IliiWeVfl', hut (hilt I'lHIlle oil I- Hi
(llll lit; fuel I., bp iifi.nl in eiinno H"ii
wltlt pumpiiirt I'Uitita. oMinn io Ik
hcupueat).
It in llllll' nil 10 fUl0 whnt Ih i
rouHlnahle uc of luaHi'tlllilK oil. i-
u vurii no ii.-hiadiy with ih.- o
erntor. I'm' th intt'lloo of atimiUinK
it may hr uasniuail thai fur a emtili
until piiniptnR plant tlm beat armi- "
luhrlrutltia "H will cniJt'llil'OHt ' "lit'
pel hoill tier i.iteil hot" pnnel ol th,
plant.
In eloclna I'mf. ltt.xtiy Jutiu'd In
KipiHc. wIk.-i niltlcoe'a ytnt- on anil
oiillille. in ii illdlllt? Iff Ihe .Mim
'Vtraw vnle auMit fUuife ami paylPK
hint trlliun I- ilie hiiperlor Intclll-
KuiP'e i"'i 'iirmfra. lie wua In
tntiai'tv iMi.i.'t-d In utir imhiiilteil
aupph .' i n. uter nnd invmlMr
t" UIV. "11 ,.' ! ,ll I, llllll! .il i it c
their tnM -iii. i.i alt. nn..i
NEW MEXICANPROMOTED
IN FOREST SERVICE
ll"i"i,"K. nv! April .1
.Mlirknv toim.tly foimt mipilMM", ol
th. itan...- nmhiunl ton-il, wln
In-i.i.imri' i .ii Miinu rinhc, lini' i ik i
nn tiiiwl-ii 'iilnuRli ami u Mr i'-iI
im'. I Hun , , ,M.S'ioo I Iim ih-u
iiiuixi-n-.i I., tulip hla plinc. J"
Mai'Uny Iiiih ih urpolHteil the Mn-ka)
IjiiuI njul i'. nil- ('niiipmiy at I'n -i.
Aria. mnl will hike ncllve innt'iiue
nieiil nf tin ."inpany. .Mr. .Mn !ta
wna niie oi ti.. ohlii" nml heat men
ill the fiin- t -cin-tno. Iniviim n. ii !
on ihe (iimm ''niiyoii, San I'mirn
nml -Ulncli Mew reaarve wlu u it-
wore In tin tdliry. Ilia cVch ,iii
llllll ifllloll- lit
iiluinue
iho. nnoeai'linllnu the
If you want & etylUh horia anil
huificy. "ea W. I.. TrlmVk. 113 N. tnrt
X IHinna No. I, '
I In
REASON
FOR CURE
Dr. G. B. Webb Has Found Out
Why Altitude Cures Tuber
culosis; Stimulation of Cor
puscle Production.
' ,.,,ii,,,, SpiiliKN. ( olo . April '-'V-
.-'en ntifl" pi.nfn t tut t hlh nltltmliv
"f' liltf'H ln-mTh till 111 till- tleiitti'i'llt
nf niliei-iilaNlN nn Initliil III mi ur-
)n t ,mwIl((.t pmmrt ..A.f,.
,,, 1., H.plpHtnsIa III I'lllierellhicllt.-'
by In (lernht 'II. Wehh of l III" elt).
'" w ehh llrtu illMenVeieil that iltlltllile
Ktimiii.ilca hone tunrrnw intlvlt).
tvhlfh e nun reKiiltn In mi iner-tiNe
hi tt" minih.'r of wnlti' cnrpiiacleM In
the iilm.il. the nnh Uitown ilOHtiuyor
nf ilii ilri'iiilittl tuluii'ole haetttl.
... .. .. . .-.
"r ivctio una nn.-yiianvereii nn
nrilfielfil iitt1nni of limieumnn the
numi'ei of thi".e . (ii'puarleH hlch w III
' f Hlciileiilnlilf vnlfil' In the treat-
UK-lit or tile Kleat white plmilie
The iirtli'lr ronlHtniiif: this linpott
nut iinniMincetiK in niipeniv In the
iraiianellmm nt the eltlh ninnuil meet-
tui; or the Ntitiumil A r-ocln ttiin rm
the Sliuly uinl 1'ieveiilton of Tuher-
iIonIn. The tiii'ta until 1 mil In Ihe
Mi-il-lc huve irlrenil) uttiticted whlo
.itti'iitloti mnonii I h itieillrut Iruti'i
nlty. -1
It IlitH bfeii shn n ll yi iHK that
liluh nllttiid.ia lind a Dcm-f frrlnl iffeet
uiinn thosp snffailiiu fnun tiiUdnhi
iilRla.hiti It teinatiii'il for Ur. Wchh
(mil IiIn iikalaimila. I ia W. W Wit-
lliiniM and A. I'. HiiHlnRf r. of'ihla -II).
in lUrn!;li tlp rei i Hiin.
'Cite lliliirle Pat illl In n fttoiia.
wnx-ptnteeteil acrt'i which pi-eiiiulcN
fhr- piwxlhllliy oi iid.stniiMhn h mi)
known nyi'iit which will mil rirat Kill
the pllllellt It llHN Ills" heeli ktlnWU
fin aottie tltili- Ihai ntlituile litlnr.H
ahum an liiei ciiae III Ihe number ol
ret) rurpuaclej. hut flnfl Ihe (llsi'hv--ry
that liiiu plii'lioni-linn la nf i.-om-INllMlht
H little linpoi mm III the
treatment or -otiauinpilun lul-ii'.-l In
the hiith altiiiiil. -at.. luiH wmieil
The proof lln . ore. that an Iiicmun
lli -IP vn Hun HltmulatoH the ilevelop-
tneiit or the whit rpilMlli'H Iiiih
iiKhlu Hiiii-il ihe uitiiiittnn or the mM--ihUIi
umlil io I'nlnrn'lii on ii houlth
wanri
Tile (llacovety llllll thiKC white cor-iniMt'li-N
11411 l". liii'iinaeii iirllflelnlly
Iiiin id mi heeli ileiiiotialiateil hy Dr.
Wehh li iih.mltitc Hclelltiric pi oof. ami
Ilia rillillllKM huve heeli ellfl-ll h)
actiipilata -laewheir aiiire hla illmuiv
cry won auuDiinecil. Thla ImirntiHe Is
liriillUliI nliolll h liamlnahitf the llllih)
r Ihe piltlctll r..l -erlalll llnfllllle
P-iPhI. Thla fiueea the htooil into
tin- In. n- mm tow nt tiuuauul picnkiiic
mul Iiiciciinon the whol. eurpuMi'lea
Willi uMi.mhiliiiiu; I'Hpiillly. even
UlolIKh the lllethoil la Hit Hllliple. IT.
Wehh Inia hecn nlil- tn Heeiire mt uv
erase oi .' pei fill in normal Imll
vhlimlN after mi hour'a iippllcutloit
uf the hnuilak'e. anil IS' per cent lifter
an it !:! ,ni, hi ,.i hair an iinur
FAT CATTLE ARE
Whole Train Load Leaves Ari
zona for Los Angeles;
Heard Ranch Consigned to
Cudahy Paoking Company.
l' nl. Aria., April :s --A'lnilii-
loail of ;v ,.,H ,,f iiitti,. wiin Hluppcd
over Hie Soutli.ru I'acirii' in l.n An
SUlca enrl) thl week h' the ('udn!i
I'acllllIK ciiinpaiiy. IH'HUHI tllell rep-
reacntatlM.. iiinrae llkln. which i
prohiihl) the Utinal Nhtpinint nt licit
cattle Hint cvr frtt the ,nli river
valley.
"lihlN Hlilptneni nnclNtod or ; heed
of fnt Ntci ri that wen all pur, im ii
t iotll the llni tli'tl-II.ai.l i.nnil uiut
Cattle I'limpnit) The rtt-xi ";i:t hind
wlituh wen- a iiiiuch Mhippiii in i.i-n
full li) the Hinll-H-ll, iml .i ."iii'anv
from the rmmuH mni WiiIIihiih. avei
J insert when wcIkIiciI yeKierilin I otii
1 1. 1 ii ii il k ami wiiiu n Niinh umiil -iiu-illlloll
thill Iherc wna lint "in Nicer
tit of the utitlt' hunch luoiiKht in
I loin WllllmiiH Mil wna nil ami hatl-
lltCtlll') III till! lUltcllCIH.
.Miiliy nl' the hcHl JiiiIrcs or entile
In the valley w-ie on linml In hco
Huh Hhipuieui mul II In ticncrilll) ml
inllHil hy Ihi'Kc Mncltiucn llllll. ('HI -Hlili'iiiu;
the Hl'.e, ipialll) mid welithl,
Iflia hIiIiiiii,iI uf carlniulx Ii-iiIh
the icenril to dale.
I.lir I.MMMl'll, tip.' NUM't'IUtcllllctll nf
inc
ally
Itarilctl-lleuid ciiinpaiiy. perNnll
liiuiHllt tllece iillllu will the nillll-
ItlHl full, lilif, hud enlll'C IthlHIi- nf
their fatiiiuliiK iiiiiI wtiN iiainrully
miiiili pl.tiBiiil nt Uiw iplijuilld ii.'cnril
iiindn.
RECORD BREAKERS
CHINAHUHS NAME
III CALLED III
VI III COURT
Tick Hing Forfeits Bond in
Arizonn mul is Probftbly En
Route Bnol; to Lund of Pop
pies; Ugly Chnrge;
Pliui nl. il, , ptll All hup
llin Tucl, Illll- (llllll l-lie' III ititllil
Mini rm u ' 1 1 1 1 .-1 1 1 ( 1 1 1 ni i he nu I'm the
pu'H-i vni inn uf uinriillo, wuh ahiiit'
duncd o "ii'iiht When he wan called
'H'"ii ni pt I iltotp wik no am.viu-. A
1 1'iu'i ii inn in in- cmii iiKiumn nn to
.piiiiw. tipi(.r ,, i. iPltPiiiilnti nr
H. mul then the iiiiiiicm uf hli huml
ii'eii weic i-jillcil. .ci i liuhltiiaii and
M. .1 I'eltld
Tlii v were aill'licd. Iltm In Ilie
cli'i l. to In lilt tin hmly uf Tuck llitii;
into ciMirt ami no anve Ihe lioiul The
nililii' in the eot'ildor tunli up the cry
and thilee wurtifil tlipin ihat u riilluri'
in inodiicf ihe Chlniiiiiiiu itiennt tho
Iiinn n $1.(11111. All the toilllillllles ol
the law htnl now li-en oliM'lvcil ttnd
Hip ruin l prnce.'ilctl tn the Ilex! uldt'r
til lumllii'HH
Ah n liuiiter uf fhci. the honiNiiin;i
will luxe tuilhliiK rm they hail lieen
Hccuii'd hy a dopoHlt or cnuli In Hit!
nnioiuit or the liutul It wiih well
known on .Moiulnv uioinlm; that tho
Cliliiiiiiian linn fli',1 nnd liy nimc pen
)ile that wiih resiinleil iih cMilcnrti
thin he wim not Itioattc for tlidc wtin
nol ihe HlluhtcHt hopn of-fHinpc from
the penliontlnry lie had adinilled till
that hin) lieen cli;rni .) iiuiiIiihI 111 il
hoth m the i line of hu m rnlKiinicni
(or iii)lliiiliiiii'iilnl nml aualti In llin
trial ni lien OniiznlcH for coiiHiiliacy
whero ho nppuaied nn a wIiiichh rr
the aiivotiinuMii It wan onl n ipicH'
linn whether lie pi-tone, Jl.ono nr
the Iiiih ol IiIh tieeiloni fin an liulcll
Milt period.
Il wna Jociihiil) idiioilcil nti .Mou
ilny ti lull t i licit the Plllniiiuan hnd nl
Hod hltiitH'lr with th- .Mctliiati revolu
tion hi tft'ttliui n Jn'i iih ronli for Ulm
ami I'liincU I. Mmloio. and lhuihii(l
inndc lilnmeir nn Iii'-iiihiIoiiiiI IIkiii
Hut It Ii hellevi'il thnt ho Ih on the
litiih Hi-ao en ionic to the Oi it'll.
tlimiuh he will prolinhh nni iciuin In
the nclKtiliorhood In t'lilna whoiirc h
clinic for. ik ciinlinu to lily lil own
Htiitetitiiiti he leil nvo wlvna there.
On Sniiilm nlchf a .Iniuuiaap vc.tsol
left Kan Pedro for Honolulu nnd tin.
Oihtn Ttn'li Hint; wuh not moii hy
anyliod) who nni ct heon (nuinl niter I
lenvltiK the cmiri loom on Satiinlnj
altoinooti. it'T'a' Hiirnilsull that ho
atniled that iiIbIu lot .oa XnuiilcH.
tahlnit the train uf Tcinpe
Ho hnd tor miiliy veatH heen a iohI
ilnnt ni Piioi'iilx ami had uindc a nni
loiil ol mutiny, iniich tit which haw
he n H.'ivcd. thmi'sh on IiIh own Hinto
mom Hlncc he k'ot Into thla Iiik'
ttonhle he had Hpent Hnincilitiip tunic
iIkiii i-y..oin In i IntntiK Itvlut
In the InteivHi nf nhioluic accuiiioy.
Iteyc, l lei timiili -. iiiiulc a iluiuiiejiini.
He wns called lo plead In tllHlru't
court to mi imlictiucin tut hurulan
ami 'dKiilhVii that li- would plead
milliv I H n let Ailinncy llnlliii'il rot
llin elllUllleunielll Ol the ((Ulfl III Ilie
mailer of p;ihhIhk Hi'iii-nre mmt;i'Hiei
lhat the piWonei liml tilieadv hpi-vciI
two teriiiN lit the p"iiiieiiihii
In reply to nn Inipili v hy tho rnuit
for u coulli million oi ihhr ilniniiKlnc
atnienietit, I Un uainley niild Hint the
lliHtllcl IttHiitiey liml luilde n inilli'Otllll
The ,irlHotiei- cniiiil iccollcii hnvlni;
lieen in pi'Unu hut mice
-Kor hitiKlui') ?" nolle ,ud'; Kent
"No, foi Himplcliiii iluil'i all," re
plied lliuiimiile.
(jucHtioneil lut'thei' i-mirdliiK the
haul,' of the HUHplrlon. he hiiIiI that In
nnd Icon ik "iik. i of hteiillim a li.ii iel
of lienr. Tho Jury liolm; cninioiod ol
cicduloun fieifona hud !icroitii1 tint
ucctiNniluit na a thlnic proved.
Ill- Iiihi iilli liHe uiw the hui'Klaiv of
ti leinpoiiirv waii'ionni of the Ncv
Voth Htnro nml the carryltit; away ol
what itniHi have hecu a drav lonil of
nioiiihamllHc. coiihIhHii.; largely ol
I'liiuiKhltik'H for tlio V. .M. C A. lutllil
Inir. n I'lrcniiiHltincc which in tho eyoH
of tho ii'lhilmiH made tin oITciihc I lie
more IioIiioiih
TIi In happened within Ioh than a
wet I, .liter the din. -Inline ol llctmin
ii Ironi the pciiKentlni v II- wim
not HiiHpci'tcd of Ihe crline. hut In
the Hi'tireh of Hip house of a woman lor
sonic thins; oIko. kooiIh u-I'c fouml
which did tint urcord with her Htatlnu
In life Thcv hni'e the iiiiiiUh m Uu
New Yoik Htmo and they wcie Intur
Ideiilllled as itooiU that had been
Molon The woman aaid that she had
bouulil thotn of llornmulez It wna
1 on ti 1 uhio that another wonimi in tlio
iioik'hiiorhooil had lioimlu thiiixa of
hint mul Impiliv helie: iihiiIi- fm: him
he wiih Mioil located in Tiiommii
Whnn he wna iiKiidil hy the court if
lie had mi)thluit tn kiiv whv seiiienci'
Hhoulil noi Jie'puHHod upon him lie had
i wo tliliiUH to hiiv In the lli'Kt pla en.
cnnlliii'iiieiit in the pniiltceiillaiy
would Intcrli'ri' with or dolav pliuisi
hi' had tniinoil im 1 1 1 1 1 an IioiichI
life. Ill the IM'M place IiIh iatelllH
were aucil and iiipili-id the Hohue ni
tjii'ii iKinV p. oh- nt Me wan sivon
thri'p yotii'H.
ccc
Rjirhijj it Ihe pennon wliott the lihxvl is wi-.ikcsl, ami our syHtems least
rcfipoip.ivu to the ik'ttinnihi of ti.-iluif. It is lite itiui.- of fickle nppetitvH, poor
lie,(;,tioii, lack of cnul--j , bodily fatiutii.', mnl iimiiy (.titer Hyjituinic ili.Uiti
nittvH w iitcit w.ini us that we. nceil a tonio. A ureal many no called Ionics
ate titer, m-rvj Htiniiii.itilM, ofUu prralucitiK ixhilaratitto; eiTcclK, lint iutin-.r
with lliiidol itijtny on the Hytttr tit later. If your nyKtent is weak uinl ilu
joVW'il voti t an only tone it up by Ktipplyiti"; an increased anioiinl of noiir
iiilinii'iil mul till-! can come only through pure, rich blood, S. S S. is the
.'ii-aU it nf nil blood pittilleiH; and it in tlie one iiudiciite yon can u ly upon
lo Htij.j',v Ihe ttvidetu with the bed tonic elTcctrt and nt the Kiltie lime tliot -1010111,
inn ify the blood, M.utv people have put oil tn-'inir. a tunic until the
t.ysleiu iHc.iiue ho wcAkem-d tt -ould pni n-Hist diHenoe, and have jiaiij fortlie
project with n sticll of dcliililutiii)' nlckiicfiK. S. .S. S. Jh tltilitre'H idciil litnicj
iitiide entirely of ht-iiHlifiil loots, lierbs and batkH. H tones up the Htututi'cli
nnd ilifa.".tion, fi'lds ami iniroves the aiijutlte, and in ct'Hy way coittiibtn'fi
to Hlionj.', robitbl hc.illh. S. S. is for hale at iltiiK t-totcs,
the swm mcmc co Atlanta, ca.
lit Mm Cake
Tha Mnl Piinnlnr CitUr This .Si-ummi
I'y Mv hxnrnhhnv.U I HUJ.il I
Ilii' lioslon (vokniK SIhmI .IA''
' This In cotishlcrcil hy ninnx cohIh'K
' inilhoiitlci tliu fiiicit oiKe th.it uin he
I niinli'. thoit;li In reality it 1 not at all
ilillicult
ft C lJr nnlllmnrr Caka
O'w rup t'lillft ; J i A Xi iuiiifudif
shii; I n milk; I tcnpooitjiil
t.-n.' . t ii'S Jhmi S Ii irl ti inpew-
A' r .i(ov nifet wiiln '
ij;j;s, I'uilen tty,
Cicntii tla- luittcr ami heat in tin; i.iiy;ar
pi.alii.illy. Sill tnncther, tlitco limci.
the Hour anil IkiUuk Mtwilcr, mnl add
lo the hutUr nnd MtK.ir.allui n tidy with
the milk nnd rose water. l.tMU, add
the c4K w liitt'H. Hake in t lire o lavcr r.ii.
(Kins Pal the Invei'H tnj'ithcr wiih th"
,,lliiwiiiir froslitie
Nofl 'I'lie l.ik It il I'H'r nil' "Ilii I'"- t
Woilii'll l.xill.illKI IO I
I'fiiHtlarf lur Ll Halllaiurr Cake
llir r-m KiiiNNnin' iin'io ((
:iti ..',, , nt lfHl i.Ii.im '
nf thvH"J hhI mr.lt, Jif to Mia
Stir the Riiirur nml water until the
sonar iH iIIh"wiImiI, then li t Imii without
htitriuo, until the hmuji nun a ii'U
will sjiin u InitiJ thread; jmiir upon th
whltcsof the fK'K", hc.iti n dry. hcaiiiK'
(onslaiitl.v ini'iinwliilc Contimit' tin
hiMtliik' until the froMiui; ii i'old; ud-l
the Iruil mnl Hjircnrt uinui the rake
Tlir K C Cook'ii luik r-nt.-ilin iihe ' -
mil ilrllrlii'lt l. Ipr- - liri i.i lliilllili- l.
Hint i.llt) Snni in nlir.it ( - '" "
lini tlicrtilillciilcimikcil In r,-r. I . '
(if K C Hikilttt IMwik r lo III J i U l
did ,11.11 siti-Ut cairn (U ii',t ten, ii t - t
li.. k i. tttfi' all,
TUBERCULOSIS DAY
SILVER CITY
Nation Wide Movement Re
ceives Support of Church
and Laity of That City;
Particular Phase There.
Si'm- ( itv. M ,nll '.' Th-''
the I'us.iilc aKiiiti"' i In kH'O' w lil
VlaKiie mat xath uc nter MiipcHi-t;
that the In If x in iv leai n ouch ou
nunc ahoiit ihe uivaKOH or the ill1--oiiHo.
ami that hctter tncaiiH mat lie
ItiauKUi-itti'd iiriiIiihi tho Kprend oi thin
poHlllence, tho Nulloiuil AHHoelatlon
for tho Sttul) and Provoutlnn of Tu
IiuiuuIoiiIb lini made tiiheioitlnHlH duv
nn miniinl event.
Ilcii'tofino a HH'clnl day Iiiih lieen
t-ot iiiait on which piohlonis rclaito'
to tho dlMcaHO wore dlHcithRi'd nnd tali.-,
or HoiniotiH wore dollvoroil throiii'hoiit
tho Iniiil. with the Idea of eilucailiu
tho pnhllc rofjnriiiiii; the pri'vciition
and cure or tuhcinilnriU Thin onr
the llin h of prll. or tho week pie
coillni; . or. .fiillowliiK thai ilati;. hoa
hcnit ii' over lo (ho ootiHldei-atlmi
of nils Kic'it piohleui Ih tlm Idea
uf ihe iilitliilia! aaHiichillon lo linve
Ihe co-il-iei nl Inn of all nchnntt
cluiri'heH mid cdiiciitloiinl iuHtlfutioiiH
in (llHMiinlli.-iiInt; l(uowled;;c on Ihl-i
iniliject The niajiillty ol Hie chatohci
will hoi iikIiIo Siinday. the :"Mi or
A lu ll, ami on thin day one or Hi
noivIccn will ho devoted to tnlieicu,
limit
Here In Silver Cltj the iiohl-m htir
li" own particular pluii,' and will i.
iIIhciwiciI in ihe dlll'oretit detnunlu i
Ilium on Hint day It Ih the iIchIio o,
Ihe N. w Mexico Hoi -t foi the SUldv
and Prevent Ion ol Tuhcrcnlonls thai
the chiirchc!- ho lllleil ami iih much
liood 'lone the KicatcHt ttiiiulioi iih n
piiNMiiilc in an educational was
SAWBONES OF PECOS
VALLEY MEET FOR STUDY
The Third Send-Aniiuiil Mceiine, or
llin I'ccos Volley Mnllcal AsmicIii
linn Held In Knsui ll Tliur-tlai.
It.MW' ll. M, .prll .'n --The
third hi'ini-mitiu.il in, -Hnn ur the Pi -(-UK
Vnllev Miillr.il iihHi.claUiui wnt
held Tiinailuy m th, Cntniliei Clal elnli
iiiiiiiih with nhoiit mUIicu pli.VMli-iini-iu
Httemlmici'. Th moi'tiiM wiiK for
lo-linU'iil Htudy mil-,' nml ttilH tvnrk in -fnploil
pnictlrnlly atl or the piiiurmii
'I'lie elet'tiutl of ullh'tU'N and )iiihIhi'h
in-' tlllK omito nt the Uecemlior tucct
liik Ur. C. M. Vater proaldetl ami
Dr. C. V. Hmwoii actnd nn aoerolnr
in (he nhnonrv of Uic roRiiIar aai'to
tary. Dr. Dillon of Cla. The Invn
ciitlnn thla llloriiliiK wna k'lop hv
Itcx C C. Hill, ur il. .. iuriiIIn
Kiivo the nddi'caa or ivelcnmi- ami Dt
.1). I), SWiifirumit'll of l"!lnvlH iti the
roHponnc Tiff vialtnra will h- kIvoii
mt oultuir, lunch and Hinpkcr at t H
Country rluh at lh( thix- cveuim-.
Out or town plin i.hik prota'tit win
Dr. s. a. Van Ahnnti of Glovlo: Dr.
D. D. SwenionHeii of Clovlo. Or
.Muurlee l"rl-..lniiiii .it c,i iNtmd: Dr. K.
H I'ltrrav ..r Ijikew I. Dr I.. If-
Pit- of l.ik' ilinir Dr. It W .Men
dor . r l.ik- Vrth ir Or T K Crnii;
or .".iiiiii.,, O'.io Di DerkiN, Clove
land Oliln
THE BEST
0
im
SPRING TONIC

xml | txt