OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, May 01, 1911, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-05-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALBUQUERQUE
TlttlU Ml i',k,v,
vol. an. ,o. r.n.
LEGISLATURE
HAS SCANDAL THAT
IS WORST IH
ITS HISTORY
Detectives Declare They Have
Dug Up Wholesale Bribery
and Members Are Flocking
Into Columbus Today.
THREE MEN ARRESTED
WHO ADMIT CHARGES
They Declare They Bought
and Paid for Votes of Legis
lators and Stenographers
Took Notes of Talk.
Ml Itti-iilnu llriiilit V. I'. I.t'ii.ril Hlrei
' lumbit. Mhi I M uilift'H of
Hi UrIkIiiIiio m, Kol Int.. the elty
(tMlu.t Iiii.hdii ol t tic .-bargee
made h dele, live ,v h have been
inn fur w.-ekn, nr.i.tlv I riv .-align ling
i. m.itlve feiibei ). that ilMv Have un
..mbed tkb worm wan da I m'ttie hbv
' uf tilti Ohm gi-neral Mwmbt
Thl'ee HettMUtVee, r. M. lltitrlWHt of
v. vrk hwI r iintiey ud HjivIiI
Merry of I'Mrain wr Hitetftrit in
(Mo eoait fur alleged hilhery of
lto.reaeltle l.o-g. II Mye. and
n- in tn Mn gtad Jury.
Th(- avreated mn in!' i-mpi. l
i the Alaaufactoroi1' .teeot-liilton and
ii. lmlt Ihe) dfrird and paid lirlbee In
..un vWirm-. ucwtiuM M.mbl men
UV tmvc ntennaranhlc out4a r
HiTI - r.l Hint IHMI belli eell Rt p- i
' i') I'll til t 1 v i Ni, nod Mir nihil men in
iiiiil in ihii ii .iitt-r," tmld Detective
llinrlf.iii tinliiv 'Trtil mt-inliiiN .
hi- (UrilSMilun up nv '!! In '.' i--cniitlru.
tf I hail bei u hen- i k
''iiRpr I Hnulii have ri' nut t in- "
thev mi it no eager for M It il! i,i k.
is ii veek t tell All h.. '"i
ill
There will be iio isllutit. i
, .i licit uf ihe briber pbiiracs i- t
the prceeHt.
tiu ijivtunMtii ma miki '
i, 1'mrtUlttl (-'hill 1 1 Ki.tlnl ir- V
lin-li in muted hi- I ln tlii' ii, lh
il ni nreteni mcm'-i i ,i in,- '..Hi
i' !, under nut. iii i ii i i --
'II 'UB"!l llll I III II I 1 ll,' '.!.' I
FORFEITS HIS BOND j
FOR NON-APPEARANCE!
I
i in l. iilim, iiM "inii il 'iiiiiiiiiinii. i
llii- m ci siiimn i , miii hi.
I'.unil-iiii'ii iv (.I'lllim iihn-.
si.iiimi I'm iiiiii'ii
I 'hot-til x . Aiix Mil. I Tuck Unit:
-oil luriid.v umlcuii iptclmial ni,
-in III fuel iio mure l Kno h
liioui hit whereabout i turn w.
iiowu utHHH tho where boi it n or the
. "li liiiiU'il Uf Cool; Jiit iiltei lii
! ih polo atari' blew it it fio tai m
umi(mI M!OiA a Ul. to a ' , Tuck U'
ni'. bot'ii tDfii in I'lioenlv hIiiu- lant
Mi'tiiilav.
Oi iunri 'nick roiiv ikI Iib.i'
.IiinI 'liluio nil" nooiilc who .i"U''
!. hUMit'l iiMtlloulurU lh uruil' 1
mi IiIh iiaud. I'm if In- hue It wilt H
'ii 'o Mikiii to IDliKc kimhI h MlntlMHli I
lull, us unili'i whii'li In wur- hi'lil
1'ni- Kimii vi f't nt.i . i uiii". i i
I i ' I'll "ll' i i II ( i 1 1 I'll Villi-- u, 1 1 ' i if
' Ii ' I 1 " niMii'ii, ,ii i "i ' iii'ti bis
h i ,i .' ,i - tilli'il
LOS ANGELES SHE
OF CARPENTERS ON
About 500 Men Walk Out to
Enforce Demand for $4 a
Day Instead of Present
Scale of $3.50.
Illi IHiiiImw llrrnlil . I'. I ., Mtl.,
l.i'H AUKi'li. I nl Mm Tin iIim
i. Hi.- . -1,1-. lull il mrlki -' "i inn. ,n IuIm
nil in thin lilt) Uim In-mid lniH,
inn ii m I wuik-uiii or ull inii.iii
ii I'l'iiii'in wuii mili ri-ii ii. I'lifiii-,'. ,i
I'liiunil fur ti dull) u.ir, ,.i $ iimii'iiil
'i tlin .riiii HI Mi- ill $i ,u Mtiiiit
"I i HI I'i'llll I'M Mlllt ,iik I'nl, ill
li.tilnrx il.'iij thiii Hi. i, in ma inii'ii.
I ii l. i nil ii ki in-ml -n lh. in l.ii,
UI ll'. ..I till .1 nt tin,,
CITY AND COUNTY WILL
UNITE GOVERNMENTS
I "ll-iillililliili c DriiM-i- . 'iln., ln
Mini'niii rutin ni I'.iiiiiiiiiu in
ipliiluii iti'inli'ii'il 'I'ihIiii.
I'iivr. .Mh i. Tii. iki.IIiIiiiIiiii
"i till- rltj- mill ciiuntv ill litMiVtrr
' riiiiii-nif. in iiih.-iil iii .in uiilniiiii
ii. iiuli'il ihnvir ui'tii i Hi. huii,.iiii.
nil ..I I'nloHnlii.
Till' ttHVtlltr U til. . i. mil ll In wilil.
ill I'WK'll KHVlMtll llii. iin ill. I ilnlhilw
l II 11 -ill Ilk
Ml 11 KITIO.N IN (H ull MIII.
1 1 i, . , i i ,,!., ,M, j ! i, , , , , v
Ii Ii.. n mi I. ni. iv i . i.i..i i i , 1. 1 1
lul
LEGM. BATTERIES
M)E MED IN
FIGHT TO SAVE
Neither Side Is Making Move
in Impending Battle fori
Freedom of Men Accused of
Dynamiting in Los Angeles,
BIG LABOR LEADERS
ARRIVE ON SCENE'
lilt Ctl-llllIU III', Mill .
I .. - iim l Mil I
l.i'ilaril Will' I
lili(lilj;li I'll-
l-l.l'tlll't Ill4.ll .1. , I,., .in, hi . I.,, , i'X-
pi'il.-il Himii iii tli. MiMn ,,i .iiiiin J.
Mi N'lllllill.i .-.il.-Ui i.t II.. ini. mi
llnniil Awhii'IiiIIiiii ..' l!rUln Mini
.J true I ii ltd liftn U'urk.if, jml lux
bruthi r. Jumt-n II. ,M Niiinuta. plmntfil
wltli rtii(unlliii mill iIkum, 'tin lintli. i
plrUMi nf I'tthlT lh- PMHIHOIItttllTr tin
UMIPi' wiTi- llflnll lilllllitini m-
dnv .mil iiiiih nicdti HHiMiieil wniiiim
fur Htinrnr.Mi brfotv inUlim tm rut
in I l"il Mfp N'o llii l. tsna (l.vi il
lotth. l rot th rturitttHiiiiiiit nr tin
m'tt. n..r hb it known ! wliii-h jmiui
uf tin- suiiftiur emirt th.-lr .
rti.ulil In- altottlHl.
IHntllct AtorHv Kr'li IiHh In m.t
rvinn-tfrt in aak for thr MiTiiiamnnitt
bcrnic lh. arrival, alxnit tile tiiitfilli
of ihi' iirwui wi-vk. if hia aaatatant.
V Jnnrph p.mi, from linHaiinfll
Tin ili'fi-Miw In mhmIiIiih the mrlviil
bfr. uf t'hirfiire Darrou nf I'MiHa"
r oiii' nf hit ntrt'vniNttvr An
arow J (Jalliiuli-!- innl X ll Uwn
ilia I labur l.-ml. rx nt .ll I'liin.-iw.'.
har cim Inn- t rmif.-r !! union
mi n uf I.im Anai'l.-x r. mit.lliiK in.
,!i,irii" .ik.iiiix' tin M N'.iin.ita."
E RAS
BUT THIRTY ONE
Sixty-Seven Salaried Officers
and 587 Employes Within
City Limits: Plants Not In
cluded. i:i-nlnir iii'inlil iiiiifini )
I I I'.-l ISlillilllii,- )
Wiivliinutiin, Ii. O. )
w.ix.iiiiaimi, l i', M.y I - A
i i 'lininnl , niMti'liiPlit Mn- a'"
i I nxulta ! th Tliirti i nlli I nltoil
Hltti , vMaMM 'if munnfurturpm for
lh. !UOt uf ih. .it ..r Albu-
quriuf. Now M wiw IHMtal t
rta iiv Oiajtta Dlraclur Uurmid- If
n iirfpttiTil Miuitir iln tilit't'itoii r
Mr Wliliain .M. ei.niari, chlr aiatiH
ti.iiiu i r mntttttacKir!', biii'a
i-rlKU-
Tin- itgun ur M-.lnitniiry and "
ii't in nwi'h . -vl4 mm tuny bv "'
(wtnj .ifi. r ii rurilicr f.vuminatlun ir
r.i. iHiaiiiHi rfpMt.
The v illi ft pimtai't rapivaantu
dun m hi i vaIik or prit'i- at lh
i In ni'. a. ni'tuall)' tUIHad ittt b thi
i ..t.-ii.-- .tin trig I In t'l-tunif ynr, ;itni
,i. . m-riWMrll) hiiv an- rtatlnu
t.. iin- miiioiiiii nf tor that year,
rii. '.itiiix unitft' thla hil uln., in
, ' ,,1. iin .t mount r'olv.-l r.ir ..rk
i.-ii. "i iiiiita-rtala nimlabxil In nl.hur
T t, it,. tails . un Ink druwn rmtn lh
1 .. i ini Niiiiiiuar wlilt'h follow.
v. ii'i, i ,r i.iaUHhni('ntH. .
'I'lii j
' .1 .,1 i,,..t. l WU Ha . . ,
4.'i i.irit' .un waia
Mi -I'l-llniii'uua cMttHMW
V.iliu- ,,r proiluvtit
v.i inn udrtt'd by MttMufac-uir,-
i prndaetM laao coat
f nmiiitHtla)
SiiiiiiM-i uf aaUiil-Hl aillolAla
IT.O
M(.wn
ae.oor
I28S.0O.'
Tn .mn,
and .-li'rHa n;
'i.ia. number uf whh
in ii. i i tiii,iii ii iliirlna
I In . .if MI7
Hi MT I I 'l'K' illillliil.i.'llll'IIIK I'l 'Hi'
OUlAI.I. III. 'lull- ..I 'llllilll'til- i' t
III', ,1.-1 ll, I" .1 'ii 111. .1 ..". I- i.-
,.ltl..'l
MULTI-MILLIONAIRE IS
ON TRIAL FOR SANITY
-lil-iiii llttli-lilii-. Who
un p(. Mai-liiiii' i i ii I
I'iiiiiiiiH il I, In.
ouneil .Mam
Ve--iiiner I-
Mcitlallv I'ii-iiiiiii,
titditliatuti. Mux pi-iltimi t.i
liuv ailJinlKed inailte .IUhiII lliitili
lllx luillider ir the St. I.oulr Tluie.
WiicliliiKt'in l'ul, U'HaliliiKlmi Tlnie.-
Mlllt un.. pi i. mill, nil, i-ullln-etl'tl vv llll
the lc .Mollltw, la . Slnle .luiit tml,
IJlihtiilll, lleeald and Ml. I.uiiIk DIh
imn li, mum icruiiii'd hen- i.i.Ikv the
writ naliia tetiiriiahle ,lav i.
.Ml lliilchlliH In u llinltl-llllillnliHlle
unit v.ix .in miiunlait .mil i-hlet prn
niMler ui (hi- ,l-i'.-iillinli-i' Hie .iv p.'
NO DECISIONS RCNDEKEO
IN DIG TIUlfiT CASCS
WiimIiIiiuioii litv I The I'nllei'
Slill ex Hiiprcnu i nut I .Hit mn mii
liuillli'e a ii-i I pip lli l.r Hi i lii'i 'li''
Stamlard Oil m 'I'nliai-cn nit" ,in-uu
Hid - Hit Sin mull inHi 'MM In"
M'NMRS
ALBUUERU
MANUFACTURES
FOREST RESERVE IS
LEGAL DECLARES
U, S. SUPREME
COURT TODAY
Federal Government May Set
Aside Lnnds for Such Pur-
poses Without Consent of
States Affected in Decision.'
FENCING LAWS ARE
not APPLICABLE THERE
Matter Came Up in Circuit
Courts in Colorado and the
Present Action Is in Nature
of Test of Law.
Ill i:i'iiliiu Hi-nil. I . I'. l.i'iKril Wlii l
iiNliliieiouT .Mtt I 'W Diilniiia
i Inn iin- hilijliil;K()vi riinii'iit without
((iim.'in ui hn sfati urfitoiitil lino- nt
iihIiIi Mir' iin'H t pulillo luuda it i,
lorcm lumnc niul Unit MKrl) ri'Hi'ivn
l mil KiiiijiM-i tn the Httitv litnt'lnji
lime I hi. mipt i'IIIh Uilllt't (if til" I'UltL'd
SiMtcn hhIj imitlotl i wo hiiriiltw
wi'Bti'in IpteaPBT'
Thr oinPrTTutxnirriHty of ih vasi .
fornat n'Kirnllnim nt the wtwt ntiil
tin vhIIiIH' of iln iiiotli'in onnavrv.i-1
nun imiIIi ivkiv ralioil i-nfly In Hi.-1
itc .ii i in- circuit court of ilin Uiiltcn i
Htm. ini the illfiilci of Colmiiilu
Tli. I nilml SUUn aovi'iniitciii luil
IhoiikIii miiM to unjoin Kriwl l.llit. .,
,101111111 in Cnloniijo Giittln mini, iioitt
caimliu- or (riulltliii hln riittlr t"
ticapii-- iiHin the Holy t'riMia tnrc1
tcmri' In t'olorailo. A Htubhwrn con
lout in oku mill iiuioiiK th' oihft (I i
(eiuut- ,'in lot Hi Iiv l.inht. wns Hi.
Dill' I llllt till' KllllllUlllil of the 1 1 01 v
('roan ii'iu-n- Aithout tti" poiim'iii of
iin Mini.' ni l uluiiiilii. una uoioiiaii
ititiotiHl A.- tin- olliiii' viibi iva'rvj
in ti. ui't innl Iiim'II roruiiHl li a
niilliii I'luci-x nf fiyloriil action In
.mIIi.Ii.iuIiik imlillr- I ll ltd tium i-lil''-Ii.-
iiiKiiinciit niipllutl In iillflloKV in
ili in I'lu iiiiuiictlon wiin m-nntcil.
.in. i an .ipp'-nl taken in tli Atipranit
'mitt ul tilt' I llll'fl SI Hit'
I iirmialHiui :hi- (-tintcm. ilif loilerrtl
.nvi i'UHli'llI .liHrtl thai H'litn Ufht
iin.'il li im (in 1 1. unto hi-, ruiiili. ml-
mnlii'i tin- (ori-Ht icaervi-. th- lol
nut.l w ll li-nnml entile nalU. In
"hIim to ji t uiiidit anil wntoi, iilroci
l in the 'i-ki-hi' xU')re lln e n.vUI
et fliipi-tloi miohh nnd wntfi miiii1
Sm li ii iirtictlce. the aiiveiiiui.'iil eon-leinli-il.
nun tiintiinioiini In lnu
l.ialu till vl nat the entile otin. the i
Mill
The (lefmme m -i itte oeriini ii'
wliii ni'v.-ntl ai'Kuniuuia. In the Dim
IiIhci . It wna poiiliiiil out that the re
-eie hail not liwn loncei! iiv ih- mv
el'lllilllt, (Hid tl Culormln In w innvl'l
oil Hint no imnHin ahonlri item-1 .lain
iaw lor iror-tmga iiiileaH ili- laml in
iiuoatltin wnw loncxl
'I'llerofnie Light nolntci! to ilux law
a iMinliiK Uio Rovoruiuent rroin
U r The iiivuriiinoni retorii'd IIimi
tho Iriice law uDjillotl un t litdhlil
uiila, niul mil to t lit tnt of Colnruito
or to the I'n It nil State I' It win
meani to iiiih to the 1'nlioil Suite...
ll wnw iirHiiml li the goM-l lllin lil Hint
the law wna tincoimifttitlntiul "11
OT Ute alCII'll llMUtR or the HtHe tti"
cuitteruil on iMh polm
!ai wiiloaiirwflil wiin Itie liileii-' in
tho on hi- mill ao vltnl the iiieHilnti- :i,
volvwl ihnt the ntnle of Colmin1.. "
atiir throw linelf Into the n
Atttii nuy Ooiienil llarneii wax ;un -iBnil
to iii l.lalil in UrIiHii.
ffijaml aovorniin-m fie di.i
The ntmiiioy gnuernl c.u.iIm- l
Un tiraimiiiin bafore th- niu.ii .
court iliut no provUInn of tin Mil" i
inilun enuioVaiMl the led. nil n.
trniuiii to ennaorve i in- nailomil
(ilirea.'' Uy iirovl llnu for ;i coin Inn
llIK tlinl'i'r Hiiiil reutilaiiiu Mn Uo
of streniivti find ir'Hprvln-j imwer
allim tfuny .-liiy l'ltHWH)'tf'1 . I to
tli'KiNl i lint tin ulilnlrawal nf mirli
liii'Me 1 1 net nf liiinl Hi, in lie one
Mlth nf iin .ni' at '-ii oi I'liliiriiiln.
ivii Hu i Mill nt iii',lll vaI'Ii 'lie
ol-lci --'.i Lh li.ul lieeii illuwc .
Il l-T- ( ln .ll our all '111 l("-
ti:'M vv li. '.iiiiiiilarie-
Democratip Candidate for
Presidential Nomination U
Scheduled to Pass Through
Here May 11.
ui.tl'"V ll-.UI. U.K. I tlUI III -
li-l'iU'V. will p.txM tllinliah the ill) ull
.Mn) ll -n rn. it.' I., tin- I'aclfii cnaat.
vxllel'e In- .ill ili-llvi't' iidllreMleti he
(ore m vi-riii 'iiilv.-mlile-. A iiinveiiieiil
litauled iiiiih i..-r uf prominent
Ugltiuri'it- i- '-a "I tu p. rnuadc lh
notail tiinii '" -tup uir at MHfuiuei-
lU- ami -p. . K ipmi pi. Illli al Inujca.
Till' Mlllt ( I I- llll iillll.-l ill" .I-.hI.1II.
and de'iiui. "ii- nt In - 11..1 i. . n .,
eiirnd ft . Mi if . -ii i i . .,i 'i. i ,
hut it i- i- " .i i '. i it a ii
NtM-urni '."' "i-i nil- ..'.'uiii
tli.- Hi-nll. in-ti lii-liliul tin v .'in. nt.
Ill Will'. ,i., ,,.ili... ,,i ii.i.-l.l)
(ill. II It W lit I.I III .1 I l l. I . ..II ll.
I II.
W00DR0W
WILSON
COMING SOON
EVENING
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, MAY 1. 1011.
CORRAL SAYS HE
DOT GIVE
ON
REVOLUTION
Vice-President of Mexico Is in j
Snain for His Health on1
Leave of Absence Granted)
Him by Contrress.
HE DID NOT CHARGE
AMERICANS WITH WAR,
He Will Not Resign From Of
fice He Declares and Has Not
Seen General jReyes Who Is
Reported to Succeed Him.
III; i:.-nliiii llrrnlilA. I'
l.i'ii.,l Wire I
l.i-ll I. -Vie. I' . -ul. -in tflr
ral ni ..n n mrlvjjil hi i.
In ii m.ii. ni.-iil iniidj i" H:
1 1 v and
hH(H!H1,-
od I'll"-- delili'il lllBt ! mi
ever
flwii ,ii lllervl(!Wlll
laewli.-i, In wlilflli
Aiwi 1iiiii un liuvll
S.i ir under or
ii. iiiiolaad
im,,. ni. d the
levoliitimi in Mexli'(.
The ui e ii'i:ttldyni uli. i i-t in lOti
mil,, mi licit lomfej nrrK.il :)i SUP'
iitnriei. riimln, laHtMw din da He
(nine her. today anil hIi.i n-inaliilna
-evi ial iIuvh ul tlicJrniuwii lll gu to
Heilln -vhero he tJM "ii-nl' MpiK-al-Kit
leaaidlnj; his lic.ii'li
Senor t'orral'iiH noon ii In i-eHcheil
Li-re tmik (icqiiHloiW tu ,eiii.ale tho
re.iiHrkH nt-cretlUriltli him. anylna-
I liuie nnvcr Kl ni an liiterie,v
at Siiiitiuiiler or cjscw lien- erlimlnt;
AtiHTfrana im hsu'lnfc rnmenled the r
uelllon In .Muxlco. Th. .illeRml Inter
Met wax u imre Im -n Htm. iinvvoriltv
of tiBtlee "
'l- vice iiroaltl0' nl1 he jinjer'
ilood (letloml lIMPinlo Uoyo Waa
gnlUH to .Moaleu. of nK their prtllia
Innl not croaaoil he itnit not met the
gnnertil.
Aakeil wliillir In Intonilud in rc
ahjiiotl (tie ! pima.ib'iicy. Cor ral ro
itHetl tlnrt Un hira i tntontton nr w
Uoliif; hut could not. or cniirte, Mponb
for tho futitru. He lutd cotne to Kn
rope to rpcnlve in.'iloal trail itu-.n. on
ii leaven uf aiiaencc, smtited him hy
lonarea
Aa to i In rumor tluit he inlaln he
nccoiKl in the vloe priwltlfiiey !iy
l(ev(?. he hiiI, i thai ho ennld not iin
tleraiaiid how ilua Qiild he wh-n
had Imhu eleeted fur u term or Mix
yearn ami mill had oin vonr to
serve The lc pnialdenl. he aatn
wa alocted i. 'he nanple, the oillce
noi lioiuti n iipKlnlTvo on-
"B-vmi niiinihM a," wild forral. 1
letlrtMl tt-iiiiMii wrllv rrom nrilve imi
III leal aurviciM on nueoant of ni
health I Ihim- lurfffuliv rofrnliuHl,
therofore, ituni all ciiiiiiiieiil or uetlnn
which mlilii eniliarffiBs m govern
mnnl. M mil. kmiWll? of tin
Benernl alttinHon I from what I road
In 'he new ini.-r "
The vice in i--nl -nt utinearod faUn-
lied bill dm - Ili-i uoil like n IIHUI
milT- rln I a -ei'liniH nllllieiil
The loiuth ' i hia Htnx lllnoinl wi
illllli' prolileliidl i. a). lie said ll
Hiuiialn i IH el- t lint he Mould lain
l.ii' ("uiUHn.' i Vlchv
GAMES
NntiO'i.il cnciue.
i '.Jis.i-ti.ill ii- ii -mnnu
' lllcusu a I' l -lllU'R, , .llll
('ilicltlllltt i .- I.OIllH 4IHIII ,,n-l
I oiled, vx'i i"'iti'iti.
At MiooI.Imi New Yorl.-lii'Kil, a
Hllllle (iilfl ikiik-'I ill
A I I'hlla l. ipiua K II IC
Uom.in I ii ii
I'hllad.-tpl'iM . . :t 12 t
I.Hiiet .- Mew ii. IJaggnii and Kan
dan. l x.iinli-r and Ilnolil.
Amcncnn Lcanue,
s 1. 1. in- i t 'hlt'iifTTTfeffiwi grolttd
S Uul., Tjnhlii-R'
u.uue ,.ontioBlj Infm.
t Mm ton " R II K.
W .lilligloli . T
IIoHiiu ;i m n
liiilt.-rl.-n lironmi-. CJng',' Mgd Mtl.-fl;
KurgtM it mi XiinawiiJ'ur.
At Daitoii H. u k
I'luvolgiid S 18 .-.
Hoi roll . it (.', I
Huttn'li'H Killer, llurHnawf. and
ltilil. Cuvlu iioii anil f-jiiniatrt'. c'aac
Western League.
Sioux Clt le,. AlotfCSi ami Tupelv i
Deiivet uhiip i nntiioiiuil: rain.
,M.N l TTI.I-: Id IvAX.sAS.
'I he
Slilpiiiiiii-. I'm
Have It.-i-n
J Ml 111111'
I ill ye.
i-r.ilm
t'oti-Mivv I I'alla, ICinin, Mav 1.
aHw.k m.ii.'ii nin rrmjj 'IVxm-, w
ilexb". I'uii.rmio uMU oUi'i v.-fii-ru
lnls .i.-iiiu .I tor (It gTui,iit e. -
UoHa
eelve.l i
th- -i
lh '
i
tin, .uuiitiy Imve li.-iti re-
I . , .l-.l-lueallljlp ituillln-ti- in
,v. vv.'MkH lOre than luilf
re Miilta wHfU'h w
aiH- (MB Jihuh.
.' I lld OIHj qj' Iv. .. .,
.. , . iumc ili ttiiluini,, .
' li.i il live huhilrod . llll. i, il- ..(
' ii ' UiKihK ' i. " .
n " en r,. i u, , .in, ,
1 Mm.'
. . it.
tin. .
INTERVIEW
or
THOUSANDS WANT
HOMES AND FOOD
AS RESULT OF
BANGOR FIRE :
Houses. Are Opened to Unfor-
tanntes But There Is Not
Koom to Care for All Who
Need Heln at Once.
RAIN CAME JUST IN
TIME TO SAVE THE CITY
Practically One Third of Resi
dences Are Wiped Out Be
fore Downpour Aided in Ex
tinguishing the Flames.
(Il lli-iilim M e l ll III . I'. I.rll-i-il Win-1
tlangor. Me. !h I llo.noloaa.
wot. liniiKii mid Unturned by Up
hy
luna Hutu .i4tnm
the iliinieh which i
inai inant iifNiroyen pnieiurnii) ,i-
third n! the cii nl MiiiiKOt'. llllMIbiMla 1
ol uenulv today tin -il the piohUmi oi
innvliHttg UiHiiHi'lvea with Inod, ahel
tar and i lnililna while city ami niHin
authorlllei iieunn the coitalilumUon of
plana foi the teiiiillillna of the oli.
Alllioiiah the rain hroitglit dlaconi
fort tu the hoinelpaa. it wna th,
nteaiiH ui iirlngliiu nndei control the
grant eonrlamnttoii A' n tlma wh- n
the battle aaaltiMt the riatiioa aanuieil
tioiielenh, ii piovhlfliilinl xlitlt or wind
and u il.iHin.otii of rain di'ovo the rl
vet jhe iitiriieil dial r let. Hnd
drowned oifi ihe tlam.-a which lui l
jllvt ,-itli I'l nil it, 1 1 It I ll tl llf't liropil'i
Koine ot tli. lineal honinj. In i lie I
rcKldentlnl pan nl tinned! . all uf Hie
j pulllle litllldlllKH with (he eveeplhin m
inn ein halt and Hie aruni.-i pan :
the retail nerllou were icmneil
At leaai fll.OOri.iHiii or iiiiipern a
deat roved The Iokh nf lite no tin i
known wan i-nntliied u two p.-r-oi,
mil uiilv hair a dnn-u liiinnii h.i-i
liaun Hdmltted to the hoapiinlH
Kvory hoiiHchtdder In ltn.u i
wIiimv home ewcnpi'd doat i net ion
uiwntiil hU doors lam nlalti to I. .
loitanaie (Hit In fplu oi thin Hion
aanda w.-re ft wed to aiiu1 the limit'
In the m:retn.
Maii ol fhea" xnlVred ui.nitv
from cold uu.l i xpoMitr
More aeiimia, howver, ilinn Hi
lirohleni or tcholterlim I be hotnel---
wiim the mailer of faMiiK the n -
ftecoun' or ihe .leaf melton of tent
aunptlew In tli" retail district
mornina tiain inonaht food to 'i'.
'H. iiiit Ii wan aomo little I tin
fore ihe niiiltorlUea oould cniild nr.
innae mr its ulnlrilMitloa.
The Hie mart d near the orni of
""mn .inn i iiiiiii Nirrmft. ill i lie n in
iiv or ni,. ,ii. miii at .-, .reiod. .-.
t.C'ner,,,
fm iv u'v ni... u-
DOUGLAS HEARS THAT
BATTLE IS RAGING
Mliilll I I It if llimilii-il 'In. up. up llii.'li
Side it- I'lalilin- hi Mate ul .so.
iiiiiii When. Miiililii,. din I'lin.--Ileaill).
UnualliM. Arix ,Mm 1 HepuiW
from tin- 1. 1. in ui I'utiqulto and '
l.uri'ii. in tin mIhIi- uf M mora. Mexico
I.-II i.t ili-xperiltt- ItMhling lllen .ve-I.-I'.Ihv
and llii' tin before lH.lvv.en
.M. i. tin f ml. nil iriu.pH ami the Itmur-i-'tuM.
mo mi i-ach aMe.
Tin- r.'deralu imert u machine gun
ati.l dei.'Mled Hi. i lieu in Imth et
li" aft-r Un- h.tt,-at kiml ot Hunting.
Tin- KoVermiii-ni truopt. liliall.v nicii
I 1 1 (1 In t li low ih vvliu-h ilii i'iii'lj. had
pr.- ii.i,k Ii, Id. in, i. ,it. r i . i r "it t Inif,
I. II V IIIK I VV , lit , ll ,.l ,. Hi.i )
WuUllll.-ll
SMELTER GASSES WERE
KILLING THE TREES
i.i'voi'iiinciii suit mi 1 1 1. 1 iii,, u,.
rniiit-i upper ( iiinpatiA I pi- Men
Mailed ll) l eeiiiein In Ahull
Niil-iiiii-i-
I
I Wunliinat.'ii Ma I. Tin- Kuv.-rn-
t n nl fiiit iiaaiimt the Anucnnaa rnp-p.-r
Mm Inn . unilHill) ha lie.-n .-nin- j
pr.mi'.l i 411 agreeni.-nl brtVV.'.lt
the oi.uipunv and (be iieprtu-nt if
limit. . TP.- uiiiaH (tgrew thai Ita
allietlea ill Itiilli Allacnnda and
Ireilt Kail" Mil b iNlpp.'d to pi-e-
.li th. . iiii'i-l'.n i.r aunfH ahull the
Knv.tiim, nt i .im- liuv. (liiii,- ureal
. In 1 1 1 n K I" tie null. mat fiirexl.-.
SECOND TRIAL OF DR.
HYDE IS DELAYED
lllne ..I 1 niiiilv I'lu-i'i ului Ite-piiii.
-Ilih- lur I'.'-lpi'iieini iil I mil Mat
I,"..
I Mi llvi-iilmi llriul.l I',
tlffrutae 'H M" vl 1
l.eiiml Wlrel
1 The aet-
unU uiai ui In n ' iiv.te, inargel
Willi le inui. I' 1 .luiiel 'ftluKNta
II. Swop., wan I...I.H '...Mt'. uied until
.Mtt' 16 mi ai'i oum ' 1 1 linen or
t ufiiuy I'roaecuior Virmi ..nkltua
I'.Xsrj'H-s yi'.w i.n ( ol.oKUio
IJinVep. I'ldo.. Ma.v I m. 1 -a-
ludll). 'H hi 3,', kill..) Hu alii. l"ll
"ill Tilth bill Innl I" . i' .. 1 , ' 'l 'v
III. I'l.-h nl I'ululllll.. .1." ' -ll
1 .1 1 li.i v. . - .l I. ,11-1 ,1.
I . .1 ' I .,'1 ...1,1
HERALD
KING ALFONSO ILL
FROM GREAT WHITE
PLAGUE SAYS
NEWSPAPER
His Condition Is Critical and
He Will Re Ffin-nd to Snnnd !
Coming Winter in Health'
Resort in SwitxiM'lniul i
' URGENT MEASURES OF ,
TREATMENT NECESSARY
(Mi l.ti'iilnu tli-uilil . I'. I il Wlrel
I I'.i 1 1- l ' I I , Intl.. n-ii! ..u'
' 'I'll- t . k llll. Hull-.' I- 4
H "Itli t .... , l,ll mid tti.it .11 , ll-'
' tit i n-.ill.iti,.ii uf liln ph n, iiiiin it
.hi- ,ii i 1. 1,-, I Hint urtfi'llt III en ii i . n ol
ti. Milium w'i iji-t -em-nrv mid hIihi
, that ihf Mpantah i'Hareti nhoiiMI
; pami tin- eoffitiMf Winter at lalt',
i merle nd. whetv th" elliwaie ta liei
l I ud.cd to Ilia ixmdltlnu
,, Jiimwii rr ulmnai ii
m-i thut Ike yinijif hluar ana tint
ll H. hua liMM eieiy t'fftnl to
...iu.-hI the fuel trim the public and
im-. tinieiure )vrtaail htmaeir m
arlnnn iiinva by tela app.-nmiu e m
ptii.ll. iiuetlnw. King Aironao haw
I.. ti ,.n artlant fotlbwni or miori ami
i uiii. nlarly eiiinjd huntliiK lie ban
ix'.-n iiraed to Iflrtulge in tiu-c bob.
i'n-- iin it wan tUooght in- health
might ! ijeneflted therel.v
t vnrlOUa tliie It Uuk been re- le- mi let Hlnrlen 'I'Ueiilu y an "tfort
p. nt.-, I thai Ule youiia km hua ImeHivvlll b. made to effeiL an aKreeuieiit
a vi Mm r tabereuloi i.ui un eneh ' i.ei .-,.n the Itepulilleniin unit tlt.-H.
mwiMiuii thaao retunt" Hav. l.. . u .t- ' I'etn. . tnt by provldlnt; for rn.il mil"
nnd in offtctfjl ell.!.- '.-i..ii uft. i MtHiehond nf pnudlni: l-
The recant jlrrtltlea' i'.i. -i in Spain -a. Th. fa. l thai thi hnitge i-mn
hu- nnlqMatt Lltbevllv . i kiuk ifoiis.. ', nittt.-e im larKel.v iJ.iniot'iattc nia n -hiuI
H- havif Tlalbl? -!"uii it,, vv.it rv -nil in -II5I1I euiic.'1'i'linis iiuliii; made
t !..: , lila'.l.d. Tl.. i. pi.it ui III" tn thi- iirnurotiNtve 1 i.'lilnci utH fruni
1 ,. h. nut .-vp. l.it I" liuv.' 11 .Uh I- I New M.-xicu. hilt I lie) Will he III Mil 11
i" ,n,,-t un it.. .t'..iii'.- vv li.i,- din-j futiii that ll Im believed they will nut
t ' 1I1 1- liuv .nil) .... il'l'.il 'In- uppnui'il ll.V tile ItiillllUllcatlH llen
lii . am, tin) d.wlre to uilupt all) le
MURDER AND LOOT
RAGE IN CANTON
DEAD LIE
IN STREETS
j
i Eduoilted
Chinaman. Who
I tir Tt. i t r
Was Reared in Japan Iti
I Heading the Revolt Which
is Becoming Serious.
1 FANATICS DISREGARD
LIVES WHEN FIGHTING
III. I'.viiilim ll.-inlil V. I', l,eiii'il Win-1
Hi. 11 Ki.pii. Mnv I ItiHin 1 .1 Hull
In i'hui. .11 la apt-i.'udliiK raphll)
ihri.ughutii the i-uuillry elite The reb-i-ln
have l.ikeli tht'ee liupuriiiiit tuwnn
in tin wt rlvr iltatrtei. ull i.r, whhh
the) l..i.-d. Mnului- and pillnge in
reported fragn alt parte of the dla
trlet Wu num. a f'Maew eduruted In Ja
lian, and who URa adopted tbv drea
i f . Mem cnvgHfe, la the kNtdcr at
the n vult aaaHtM the itanchu d-
nuaiv
The brigand ehief Uuk la al lh
1 m ad r a horde or outlaw n wboa- t
I let i- rublierv and murder
Tin ' oiiibined forcen have tliruwn
fur th. n live Mgaluat the trnnp.
Th. l..li.. ,. tin ileu l In- Hi the
wire, th ,.' ''.mi.. 111.I th .1. 11. li fium
de, -..tu: ..-in. - - :.i!- t " "11
MISSOURI PACIFIC WILL
BE MODEL SAYS BUSH
I Neuli
llh i lfil I'li -lil. nl 11lv1- In
SI. I.uiil- in 'lake rlmi-ii' ami He-i'lin,-
Ho Will in. 'I lilii- in 1 Mil
l.llll-
hi L..,iin, Mnv 1 tienlamlii I'
Itunii. ih. m wlv et ted pfgattlflUi "1
the Mlnnniiri I'i.eifli rail 11 MM1!, arrived
her.- tuil.iv niul loob up III Uolin
'I luii ml in make Hu- ili.iinl I'a-
1 .111 1 -ii. ,1. I uinl -tiin.i.irc 1 ,1 "Hu r
t'n.idh ' Ml llu-.li -in.!
SENATE COMMITTEE IS
FOR DIRECT VOTE BILL
W iintilli ;t.m Hat lite .-tmte
' miinti'iii- ,111 Intnl.,,' 1.' a vote or
11, iiii tn 1-. I,,.!,. ,i4t,.it i,. r.'i.uit
tile ItOllh t 'nidillluu It. I III eel el'
I loll ol t'ltlleil Stali'i rteiminr.
MAICK llllilll U I'AIMilS tJKI.-..
I'hlt-ngu. il.i I I'hlklr. 11 in 11
dofwtl aehnnln hai,. lie. 11 taualit Hi in
week how In BOHtrili t a pap. r ilrmk-
illa :Ul Willi It iIomi .iVA.iv with ihIIAI
.11 mniaainn titmugn -!, .
mon drinking utngail Th.
tru ted from .1 aheei ' ,
eiabl i!..l. -f;'t-.-r ,1,.
1 'III I 11 l 1 1 V II. ta . - I , t , , I
" .1 ' 'Vl, l... .It Ml
. uni-
..I. 'II
' 1 " ui
II. IV I)'
It rati
It I.'ll Kt
I
AND
iid
rl IV(. Mi:il.l.l
MM. I NO. IH
STATEHOOD LOOKS
BRIGHTER AND
COMPROMISE IS
NOW UR6ED
Committee Will Seek to Secure
Understanding Between
Factions at Meeting Tues-
ltl'; Republicans Pleased.
JUDGE M'FIE NOMINATED
FOR JOB ON BENCH
It Is Likely That He Will
Hold Office Until First
State Election, but Ha una
Is Reported to Oppose Him.
Mull I 'iirrrapiiiiilrni-f-The
IttrnlriH llrrnlil
Iti... m 11, I'n-, I 111,1k.
Wiieiiiiiat'.ii .Mm I. 'i'li,. .uitluoi
rr Mutebnud tor New .Mexico ih Jin-i
llu eniliildi.ed nun Ii lirik'hter tlnin
for auiiie diiyn. in- a renult of thu mid
den I'uilapee nf tin- nilnlalure -cUum
hi. li hni- been hiipniKlltiK hen- xlin
u ait uf pmi;riiH4ve Deinni-rtitH ar
rived uli the Miellc and tlllimtelli'd to
(HUM- untold d lav b a right un tin
(:iiilliiilun At a un-eting ur tile hoMK" iHillltttlt-
u urn., 1, im hum tu leeiire ipiieK aciimi
11 th. -iiitclioud i.'suliitlun. I'lltH
I ii limlttee niaWc-t Hh lupul t. Iluw
...1 iin nmilt nuniinl tin aHC.irtalii.-tl
; .1 niKi A ll. 1'nll. foi uier Cinvernut
'iiv ami Hu. uther niainboitv uf tin
1 Ui publican (U'leglUlnn I1010. exp'i-Ht
1 iii..mnelwi at wall ittptlaml Willi tb-
HI.. ok '
I i n. .i.-.-lan that. In tlmlr opinion.
, in. 1., 11 minded in. m in .with the kcii
'.it- .iml hnilMi. lecUKIltlle the llljllxti' e
..l' k. . pills NV .Mnxleo nut nf th
tiiimn niul If tin' iitiiiiiiiliiimitH rur
N'l-vv M'-xtto mill Arlv.nna are u
1 Vented, the) will Hot .put llllt lllelll l
In 111 Niieh fiirm an In Jeopardlz. .ul
tlllKHlutr III tilt lltlKUI.
ll Ik helh'ViMl tllttt If filth ailli'lel-
in.-ntM are prnponad tlipy will he put
in Hiu li furm an tu provide fur tlu tt
. oiinidi ration by Hie votura after .nl
mlKmnn tu the itlllnii iilid lint ilutln
Un- tiine (hal MtiitulKMiil Ir piutdini:
Tin pro.ipecta are coiisldnred brluht
. r lor N'. u Meltu than for Arl '
1. -it It e- ilk.-lv thai Imth will In- tn.
lultted I" til.' illllt.lt at the in '..- mi"
i: 1 mc xrrttoiHii
I OK TIIH llllll.M N T
The ,nit. of Miiifnnn I'. Sella nr
Sun 1 11 I'V N M. va. the Ami il'i'ii
'I'm uui.il". .iiliipilll) wiih decided 1 v
the I'nlleil Siutee MiprniiH conn, the
v.-rdlrl hilstnlillttg the Jiiduittcut '
lh- lower eiiiirt In fBVoi ur the d -telidaill
The adieu l ror tut lniliient rmni
in acre i.r land In UtifUun 31. t'uu
hlp li nutth. raitae ogai. uotuit) "'
Mitilu IV. X M.. wlilBh the defendant
cm p iiv holda tuiiler inttAnp . lain'
and nm.v now oontlnu.- to hutd in hv
The eaai linn biw-n hard fnulit ami
cam up mi pp. at fiom tin te-.i,-torlal
. uni t
.ll lll.i: Mnl'IK TO IIOl.ll
iiim'ici: P.viii. Vf'.vnjiitoi
.l.iliti 1: l'i-. un Hfctocliiti' Jimtii
ot Vew MeM vvho liven In Siii.t."
I'e, win. tinlft) nnitittiated by the 1 ' e- -ht.-nt
tn nil the annte utfiie Tin- '
.IhiIk. M, l'l.' h Meooiul iiuiiilnNlum
thl 'III.. The millllimdnll nf J111I--Mi
l'i.- ne,iiiH that the fight torm. 1
vMiK.-il apallinl llim HI 'auunerv ten
m political iHtlimwe" will be aa- 1
iiunlii
It II lluuna of isaMla Kr I
Wunbttigton nail hmKm no nci.'
the fact that he will revive ihe a.,
ler in onpMltimi th. , mHirmmi' u
uf Judge MeFle.
It In undainti.ua however, tl.it
lh.-i, will not be gmat opgnallluli t
Judge VleKie hofallMf aftlee ml' I
ntui.huod. when H4a Mueoeawir mihl
nuiiirultt P. .'hnaon. ItrnvMed N'"'
'.vtexnu ,.-Mir.-.
hHttgu m tbe I'l-1
i't:i:
IIHtVI' XIAIilfc;
VOMI.NATIO.V.s iron OI'I'll i;
w i.-i'intuii .Mnv 1- Anions noun
until. iih -eni t" the henate iuiImv
I'l. h,,l. nl Tall woie:
V,-,-i,,ni alt. .ill.-, geliel.il. Hit' I
.1, uurln elit 1 'mr1. 1 W '..In
H, . 1 iii.i
'.1 . . 1 1-1 1 a pi , 1 1 , . n ' 1
N.m . p ., 1. 111 I! M, ! I.
WISCONSIN IN GRASP
OF WINTRY BLIZZARD
Ui ( 1.1--1 r,rMiii- I m In-- nr Slum
mi Oi'tninil nml ll 1 still t'oinliis
UllWII.
aat eama
, l.e froaai. W'i . Mn I --einnvv hu
I lie.-n tailing '.vet- the nnrtliiiiiht mn
ll. till-' iluvlini.t tli in,. tiling -t'v
Hi. bin li.i'.- i.ill.n mi, .iml It in hl'H
ili"vins

xml | txt