OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, May 24, 1911, Image 4

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-05-24/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

ALBUQUERQUE KVININO H Ell A LI) WP)NFSI)AY MAY U, 1011
.:.xv ix1 4
MBUQUERQUE EVENING HERALD J
- ; I i . . ; i 1 1
iti:rrw H sirwsi'Ai'im.
1 tid: iiniM.ii run imiim; cq,
I'ohKfiiind ofr.t fK-riioeii r.Utin
"mint n( Ittu. Voflli Siiinl
ut thtMtipriH, N. l.
A
V
TELEGRAM
WITH A LATE 1)1 TCH LUNCH ALWAYS USE
Glorieta Beer
Just try this once and notice thu difference about
the howl hm! tomch in the mornitif.
W could tell yo much Afotif thm lino, hat ym
mtght wn bolieve nt. Qm r Ik othw mif Irt )i
prejudiced.
,Ju try WWiW yWwK Tke itext
round t Ml fttt.
4
A
tl
brit.i
it, i-
Htty
t-t' nt '
i . i"
!..-
'" wtllll
i Th- i i
' ni fun- f .
i i .Mirrt, tin i
n llMt t- I'.
ii.in t ft i
' I'm mitm ui ir.
! i f Inn I n'H'iii '
ni . ii "rt titiri ii.
i . rrtitral' .11
.1! .itl tin- p., 1
. iii'n lit In hll III
; r.iltiii mi. .11
nnifr. ..
1. i.t I fi
. 1 Kll'l
t
4-
4
4
4
At
i
I urvH n thmI'Iiim HHiKar
i ) . 1011. at lti rHMiSfTTtn HI
u ll .1, iath.
' motilli s Mull
iminlfc ft) fittTlilr. .
wr u.r niitll
. nt h Kwrttfr
ttint; ;
Ml
. . . ,r..tnl
DatfjjiinritTr e:.
i i vim umviiro I'lnwr.
,nv-trtntn (Hmi will ill,
. r tla -'l4M'
IT ill Wiinl
Vm n,t.rtti :
uk i ,
t ill it.
t in "ii
ii ...f. ii ii.. .1
! .... (l .1 i
it I "i! 1 1 Hi ' " ,
. HI i 1 1 ill i I l ' .i . I
I ' M , Hl 1 . II
1 1 i HI " . '
II ' II I ..f ' , I
! .it 1 1 1 l ' n
' !( i'i-
n . .nit i il
if mt i ' 1 1 id 1 1
i . inn 1 'i'i' ml
i"'B utth- . I
II I I
II - III
I .1.111 I
i.. i i ii.i-'ir . i.i
i;t ' . ( !'' . in 'i II
. I lull II I . ill
i 1 i nti iii 1 ' - r
ii.. ml ' mil
x . r
I .!.. 1 II
i ii tin . i h
i , i'ji 'i i 'i
It. I III
1 I IV I . ,
. I i i . i w. ' mi- '! r
. if . VI II . I .1 I Ii II
i ! 'iik- m i! - r-
... . , , 11 lit I i !
. il M.-X i ' !! '
I. I I I IIO( I it'll! ' I"
i i. tii ii ' mi
v, w m v i j 1 1 ii. i j
i rs ' ' ! .-nth ' '! .ni ui '!! j
II I!. it. .11 CV i il- v II. i I,
i IK
. . M l ,
,11. I'
r-i ' v ., I ' l'
i - hut ni I ' 'i
I , i. ., 1
.lil li i I illUitl
ni .iior ' ' '
ml I i ! "If
is . . uni if'
...l ., ..ii ', '
.. i
i i. i
i i.
' .. .- i
..i.'ti
t. i
' , t' n
i nil
In i"ilt
, i
' In
VI. M.
i.Ti
. I
! ,'! I
' I
llli t I I H l MM
' t.
.iri
h.
:u!l ' 1
i ii.
!l. II
.11
II
111.
...... 1
l.tt' I '
-ti
llli'
I tii
ii t
t ,t.nr.., t iii t. irrv
ll.'. 1 I I'll Hll
!l
Hi , '
.Il ill' i
I !..! !
,!-,' -
111 I
111. . ,
tri'Utii ,i
M : x t
I ii. , . Ii
i
Hi,
i.t.
I 1 I" ii 1
j- . H ii.
!' K l v I i ' - I '
.i.!ll .1 .1
ltlll III. 'Ill ' I .
II '! Ill,'
it hum .
I'll lt 111. I
llltM ' tlllv " 'I '
tiiiiuriti. i
MI. .. t
III till' fi ' Hi It I
llli (! ..ll'IH
A"H itii.l " .i ' '
In V' M. i .
xh.uilct MBmi" ii
utt4 oMt "ti- i
Mhi iurill-
IIh i ur ..tutu ten 1 tin
( iiikIii in tin Ui
(ll ;n.hil ..nil iii. i' .-'i'i- i
IR ,..lll nltl'tl tl. ,i .
tH .ni ' Ii 'ult if Ii !
''Ktn in "isl'tl ,.r
i- in. .in i-..ii. i .
j.ufl n til
Tin ,...n ",i 1 v i
!m .iri -I .i mi ' iii, i 1
if .1 i it i .in n. ii
f tl(i III .i'i.i- - t!.. I
Wlt.nl h"ii.
-Mwiftia in it ti
V
The sale being conducted by us is a
STATE, wide Piano vVale. Are you tak
ing advantage of the opportunity to
buy a piano?
WRITE, TELEPHONE, or TELE
GRAPH, our expense.
Learnard-Lindemann Co.
ALBUQUF.R QUE, NLW MEXICO
t
: :
t
u
:
:
V '
;
:
' :
:
Just Phm S7 or 5i
Southwestern Brewery
(El Ice Company
ALBU0UEHQ1TE.
NEW MEXICO.
4 4 4 t 4v f 4 4-t 4
Builders' and Fin ishors Supplies
i 4
;
V !
r
4 ii . Mini I lit nty.i I 'iinlii-r. SIm i mihi ll mi. funil None Mi'ttcr
1 1 ii i Iii to r I .i n i rin ii i I uni , in'" i.i,.-- - i-i. Iii.i.i. .!
V t 'U BALUKTPOE
.. .. .. .. .. .o. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ..
V V V V V V ' ' ' V V ' V v v r 4 1 1 4 , 4
413 SOUTH FIRST
444-4
rti
I ill - I.I III! Hill
I I lillt I
.1 ' i. I- j
l't I
II.
Hi"
i ii .
it i
i WMI'll
-It l
' Hit ti-
,i,.l '
' ii
r ,i ... 'i -ii
i . tii
t . m,
il ,- i i
ii. rut in
i I4nn,i.
ii. 'i. ii
Wire Sct .vn Work and Ail Km.i ol Macruil
loi- Screen Wt.rk.
SUPEfilSfl LUMBER A8D MILL COMPANY
M.BUQUERQUI MVS' M'CO
..hi' it
Mi I.t li I Ii i'1 " "I-
.I. - ..r- ... '" i ,i,..t Mrit.iiti ...u ..
ii m.' i.i.'t- ' ... i.i n.it.m .! .1. f. II
I
I't
-ll nil. I'I
.1 111. . 1
I v i.t"
ll tV !
ii I., i in tw ih. i ,t i ,
il. I '"I It I.' tttl fwlWM.i. .' ' m I i.. i I
t- ir'i.rty fwrtlf " nu i i.f.H ' 1 . in , rt 'ih 1
ui I ... m
lll'll'.-.l
I .,1 ll
h ..(!. (
I I III .lit I
tl.lt Itl. I t
llli lint i .
i.. film ' -nt
'
i I".. -
' I tn Hi
"i. It i okll'l l
i tu m i
. K ."llll '
"H I lil'
. . . I l I'll 1
K ui
th-i 1 i
. i.i. (r.
. . hi.-t
r- in.
. . i'i
i i-.-' !
I'll ,Ul H
-t.l .1IKII
' '" ll.ir:'!
iniiilB
II Ml. lift
il. .f
i .. KUttBi
- -i 'till i
of .
., I1 .i tlil '
.1',. 1'
' ' I
ll.
' ? th t n it.
. i:i..' i mi
!' - -ill I
ii 'i (Suit
ill. ..! . ( itmu
I . MI"III " I'VI I'"' I'.i'IHIIIIIM.
.tut th. 9n. I'tmrtt. .ih. , dmwti4 "
1 .(twm- 1t (. -flflpTi rmi" i
IiiiMi M"-. il ii itMi in . i,...i.ii, .t J '
U JMttll . I'lH ,MM ft fwif Ollll ll ll I ' '' '
Hm- t.r ttu- NNkMtttu .inn a i.i ..I T" ""
Ma ii mn mu Mum a. MU . alii........ ' ll1 " !
r mm mm-, VHP u n i.i"' ..I
ttm-ittfitttttt wo w-Htt itmtn iM
. ' K . i i"
. ii.. i i ri i . IH
. i. r..i .it tjii' , ,,,
Mh " '.t,,
. i -h
l ' lit . .'OI I
i i, i..i .
i' .i.ni
"It ! M. N.
Ii, il I n
l
ll '
,.r.
ni- i
in
- ! ll.
ri..fl" .i'
..nil.
ih. I '
i. hi 'i
in i. ii . i
..ft tin. '
. i .i iii
..in
, ,t !. i '. 1 '
,1 (,H H! . "I I
...i ma .. .M.'i. Hilt."-- in l,v I- "
. HirtJ'll l! '' I '- l -H '
mini..! W.I. ,.t" d'i 'f" Tl'
itnti". 'till
Voice of flic People.
1rrr-'Tr." t riT
.M!.-i ..
Mti-iuto
mtiltlMift- n'l
l uinu II. 1 ..id
i it.n.il .in. -i U'
it in 11-1 - '". r i
..MM f' '"' 1 '" -
' 'Itttitlia i:n t il I In t fill I til ' , '"ttl"!
. . i, nut, ""'
i. .'..ni itiii: t.ik.ii vh'
i . , it ,. . '" . ii-1 ii 1. 1
, ,, , ...... i.
I IIMIU . W' 1
11 . .1 Hi'
Il.ll
1 t..
t
III.
I ..I'- tl
..I. tut
I .till
' 1
. .,1 ll .
... ! I
-,tll.. "II
.41
t . mi. .
i.inl...i,
i. .1
.1
. .'.. .i
ni i
i. r iti i.v i r it tl. ii ''.in-
I . ii Ii.l M i l i 'I
I IHflM 'nun '
iili.l ' , 1 '
1 ni i
nt. I - lll itl
, in. i.
..ii.-i .'
I j .
M "I 111, 1,1
III i 1. ..rt
Hi. (turiutlant
VI , , I ' Il , W' ''
i ' r. if
' Mt- i ,n t afftci-. f ii
."I, ! I . ill iHMl T'i'
,U ! ' ' ..'.,(. It Mil Mil!
Ii. Im imhiIi i hi MurnBi. H! H4,
" lt ll. i lit I . vi-wi iliM'ir IIJHIM
" imsi-"! iM. mii.r In ! ilHimw-ll
wiun f.M lilHiwir lid' nllliv til im. -I-
tti'HI Mhi Mill lliili'vil IIimI I I'
.it MM-riiitt "fii -I.iiiiii illi
, . ' Ni. IIMlllIM III ll"' ll III
MltH- Iiih'. i iTlllml ll" ' "' '
' " 1 1 nun in .iiiil iinllillllll Hili'i.1" i-i-
M.l. t. mill tin' ifiiH 'hi (nun. i ,
mi. mmmIi- ti ""I ini I"
I M ImIIhi 'I'i' ' 'IMIlll' .iHMl
tn mill iiifk'' Im'iwIi .i ti- it
pltl llr. iir I'i'llii'i' "!'' ! - H it li-
'" MlllK III !- ' 'I'" -if '" I i H. ' I'll
ii iinn- mitiiiiu i' in... . ..
t ,'
, '.
nt
.1.
-n:
. ' ' i ' I 'Hi I- w Hilt" lilt
niii' all m-i -iuidI .imIJ iitii ilmi ii..
It titMH. Ii i , .' .
I, . Ii v. . .1! . ,, it !,, ..
1 llli. ' ! I.i , I 'It I '
- lltl" ' " I 111" I'. I . ll , II ... I I
. 'Ill ' I'.ll I . i .111 , 1 1 ,1,
VlHt't! :tit,
-i'i - t '
t. ti... t
.11 II.
.Iti.
'ii
i.i.i
t
I ii '
t , i
Ml -'
V I
I I
Nl.'.t
Hi in l ll.'l"
" -I t .mi - 'H i
tit .. i , r
n ii.ii . i . r "
".!., i Mt tt'llli Ii
l.W M.I, IM- l.-
r tn i-i !. t i'i-
.- "t. .... ill '
tin . ..,
1 . 1K V v ,, , I,
Unr.f-tii, . ,.! i i
till It'lll".-" ' 1-
i -t, ni..l ).. r( ni i
',.. t fttn,
,t m tn. ' rr i
. ., ii"' . -wm .i.i .
ii. .ii i. n t,i. i' t..
k '"f illll I ,iMlrt. '
H v ,. ,.i. . no t...
t 'tn 'i. 1 1, ifltiii
iiii hi. ' tlt'-.ti
- I., nm. ' tw i.
,ii!li.!i,i tint j.f! ,1 1
.1. ! i Hi. ' i, . t',
i . ' ' '-
I It, t V i: . 1 1. ,.11
'iill . ' 'II If 1!
. t Mil - ,t,.SI'
.. Ill- 1 . i i l "it. ill'.),.
. .Lit I, i, t . 'ii . i
"ill . X cull
ti., f l, ! ' i 1
Ik' I . I ' titllt' ' I"
. t ,l i li.l j.i t ii l
f. ,.l "
ll (i 'I I
i - 'Itlil
t I. 1 int.
I
J I I 'I 1.'
Itll 'l
iln.' .
ii
..i; i i
h i,
. .11. .
't I., i
..i ti.
tirfiti' 'i"
i ..I
ni i . .
'
' fill III
''II , ' 1 '
'HH. .
-III
I. 1 - . ' ,
t .111 t
' Ii
I'll"
' I'll
.11
' na ti.. , ,.
tn 1 1, t.l. i
r j Tin ii. i ii
.'III.-.. .
U U .. i
11,1)1
ft., ,
.1. I ,
.1 .1 I . .,1
t It.
I'I' I '
11 III. -I
"V
mil,,
CHE IMPERIAL LAUNDRY COMPANY
ili I I.i . I.- il i I'll! M I IX
I ' 4'4 4-4 t--4'-. - - -,.., t f
i KOK FTRST CLASS W01UC A.Mi) PR0HPT BBTJVR11Y
I -CALL- -
I HUBB8 LAUNDRY COMPANY
W 1 1 1 l I ttf
t t
.M".;tt
ti.
Mil.'
,l N't
inn
it i.
.'( (. ii
'.It . it.
I III, I
' . . It '
In Ii
tl. ,.
.!.
. I I
t
ih.i' it-
III.
ii I I '
"tl
,t.
V
IJANfi OF rOMMEECE ?
Capit ai mn rt Su rptus 2O0 ,000. OO
.i i t. i r- mi nun . nuts
ii . 'Mi . i i s I i
' 1 1 l I I I i . i l ... I i .nlil. r
t; M 1 1 ' ;t:i ft . mi , ,
II H.n.ii nl i ,. i - . , i ,n I i , M. I . i
It. II I . M I i ' t . I i i I
II U $
. b fr y ff & w s v.? a e cv sawn
Afhuqucrquc, N. Vf.
United States Depository
CAPITAL AND SURPLUS $250,000
ll I . I
' I'. ' ' r . X
" ' ' riiiii. i '
' ' t.tti. i t
i 1 1 ii . i r
I Ktl 1' I t . 1 l
' ' ' i f. ' . i ' , . 4
i it. I. .
fi'ltole i it. .1 , , ,
I'I t h it . , 4.
I. . ., . . """" 1 ' s"'' ' ' I
1 , 11 ' 'ittnuiii it.it ml Hi. ,i i,4
nt"i '. 1 1 m, i ,i ' , tit-
.t . - I. ,., ,r ., . " f'.i j
, , I, t.'ti ti . . .1. .ill i I if,. i ! ,
,,1H. ' I" ' ln .Ii l ' ,
, ,. "It it .'Ml. . .1 ' -"'It
ttr t i ii.il in" mi t mh in- i .Hi. i i '
t,,, , ,, Kiiith iliiit .ni iM'tit th l ii t'-t
i ,. itiii.- i" ti. iHsiimii. . j i .ilii. jj
.1,. l .- M, ,,., .- ''"'i "I tl I ( .llli" 'I-'' .t-'4
, -I . ,,, . ,t,,lt ' ,1. ' I. M llltl Willi 'I .11 I. tl I'll
i , , 1 1 l , i i ii ml iii i Ii ... .if ' i
, I. , . ,i't '' .. i . nil iir"i'. hi it
I I. - i ' Int. - . j.. mi. .In.
' i i't at i in lit. -ml ' I'. , X
"I il.l,' ti.i . .i . ni. f.
,.i "i ' .1 uni .i , i "i ii ill... .'
' tin. I' i ,- in... ... .. .in in " i i, .' ,i 1 ii-.' I r
.; i ti "i. i i ' ti t. .i,.ii .1 - t. . - it, . i 4
. iln- ',!,. ,,,, i i, 4
I Dimii&L
Tables
.
, .1 w
i ....ni
ti. -ii.
tl i. ml
I'i I nil
libit
um i it I ti
n mi i'i,iinrs .1
Tntirv iruf
x l I'M. i t : 1 1 1 i
l . im
Albert Faber
Furniture. Cm pets. Drujiei ics mid Stoves,
MOS-310 West Cent ml.
t4 44'H 444 4t t ..4-4 4f'44
4
t
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

xml | txt