OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, May 24, 1911, Image 5

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-05-24/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

AMWaUERfttlF. EVENING H 11 A LI) WEDN.Y MAY -M IHll
f-M K IW
SOCIETY
I i .'IIHI'
.li ll sunlit .'
' . ! '.! .
I li'lll "
I
'I'
il
.MAtNHMi' 9MT ( i'i.
I r it ii t
iii in ! t I. '. i
I'm 'liotui . i ..in
I 'I ''' ' tl n.ll. ' I 1 ,, ,. s '
. n ,. rfHI'l' I III I I I MHI.'ll . h -t fliil"0!i
WW!. Ill Mm ML '... ll- III 'i ll .u ft. It IIIIIKlll Inllttl tllllllf I'll I H .
ttlltx. tin 'I iH'Kilit rluli 'in- Sirtl.il 1 1 ii i n, liii i Tin. n n. null' HI' 1. 1
I'll'li l.f.lifilf. (ittli'llt 1 . ill , cii.i, V)n, .in !ni.. i. iH"ilt .
'lift 1 1 III' iar MM'ti-ii'. :i no I mi Hi nil
ii 'h h.iv nit ml;- ii. li hii'l .i .i
in la v. IHli , Mi H HVf in utMliHtH! hi
uMitli: -, 'till Inu '' iilniii- i 'Pin.
VV'i itfittii'M rklti an.) 1 1" m iimili. mil
''." "M" ill!' iflllllMM fill.
Hi I .IH
ii it i i.iii lt 'ft uh-niii , r.
ii Ill Hie ,iii i . i illHln il mi till'
rutli .it lit. u .ttuUii tfil m-
rniitiiif tlii'if. thfn flu- in i ti '
in tMferittfwi bixIni'itM wln-n th. n
.iU-- t. wit aiMtimti.tt in- i in' 4
i .iii.i- r rfnim m4 m'itv, in th.'
M'H. tin Miib.MiliJMI to itM-ltr win-
.li i III mil- i Ml nKWlfUK MMNv II4'.'
"II III l UH1I'HII
ii . it. n nil!), lov thf I'ltnfliiiit
.'."! mill ritltif thrift virtMn Iti ''
i . tuitiiHii (lie fth rv" fro uli
Ik .ir.nMiu' -tltMN. Ill- xtttulna mum
mi uioiii tt mitt Hunt th i word of
!Hiillm-ttt WiwHvt woim-n
"vi tnwMtd in'ih'r for mi
;tow Ha TmWIWliWll' I" Mwttt(l
ii tftf l.34n prao Who ri' (
ii ml vlrttMM In 'to ift whitf
nUsu III tto I ! kit il ttw s;Bf tw
.in- (Mtii m Ih in ht -it Who
"I mail' thr mtntir Inff-cmii iv Uh'
trt-wMBtr. flip in mIum!' id ihh s, II
litWlM, ir Uk tit iH'tiiife- inn'
ilH w-ttfr thrown, itlkiOHi Inm vm
rtiwmK clrrfe. th rHwman -trlniv
ljt ciifi powgntt) Im tin' mr
f flw iloiHh wiivok. 'Vorth t'.-imliha
ha HitVirti'i nwMn 'lie nil rim
Ktiiwil ixwi'il of 'i'W v.- i iMv jiMi
Mii I n lottitmui Jillikiii i ... ii 'in-V"l-
WM not th. n.i.'.iiiul in
Klint Hi .Mlnniiuiiiii, ,.,
tttwlM ilniiiiii ! i ' i
fMttitlK -UOItl II
Hfh ill ink.
ii .r..m ' "' -
IioBoi.-i. . ,,,,, m ( ,,.,.
Ililr iK . . .
I'tii mi lit b r 'f til
i - , iruw th.
t f.-m .i. . ,K ., .
i T'ti i. ii ,, , ,
I I" 'IH Illlil II !
III lUI
illllU Mill
ff(j.(JiHKil drNMI ttlvwor.
KWienlii ih Ti-lfw mm tin- Itwv
'mi- .. a fWlii: Iii fully inroHMH imrtv
SiifmiH.v ,ifti.fifHi wIhmi Mm Wni'1
iii1i t-ti nuitiilnni ilii" imtnDwn
if i.. T.l. wltw . liih Nwlli
iiii wu th. 'iirti-' ii; i hi liny. iiRrt
'ttfli Kiimt wtin tivMt with M (HlW
i Hnn he.t i'lilir w Nwww wax
rniiMii'ii ii ,i ii, itiiH.itN oi iii.- honor
Hill '
TIm. naiiir.. ,,f ,! Hfiirnon
Wtit ii hnnlkoii'hli i shfiwnr. when
i hi' hrllr. ilwi wan i ho lpini f
Winn flint htMnl.-n 'iipTk ,,n, rlt-
Hum hd;ii hi i viilntiiiii irnn4. Thi
ui.. wmi' Jitftf RHbi I' TIHr.
Minimum U.uiMii, Ruin liiwn iip
Umw. Imi iiUIik- viorfli HwitrHi
t"Hhi lUmiHi. I'fi ltlK MwMiMiHf!
CilOliiii llituli. - liii.iiii I'owi rs unit
l' " ' W:if An if-rmili
Ml- Tillfi ii nfii oi !h' ..fhcnHM
iKai'lllTh Ill ihP '!H 41'lMHiU, IIIJi) illHT
i III- U'tltMltlt rtlMI' wtH l"H. ti Id-
Htm. Slifh . hfw hfi pun-tii ii-M-n'ly
UmU up thi'ti ipkI'I. ih i. ii.
thi month .f m yr. tiiiiil liiiK
it, fitv PMiinwi will tw it . iMim
nt tin. hihik 'cwm in rkiiriiH .iii
Will iwfMlll with Mh i.H'li. to thl i.
Iii i I'llrti'
f. Siiiiliil inrn
Stti I, M' .in h .i i- 1 .Min-
'lis in.rtiimn mi iii i m. I ,H), .
' up' in m.tr. i ' . .iiKttin
' ' i.i m fi .'.t'lrii i.
I" i ! tl s in iii n'lifc
it ' r IDi i. lilliii -'-U- t
in i -' fit, m mi.i Str-
1ninni- i w hi. ..f fliii-t. ii M uflil
tin h.ii" i.iiti-.-li'ft ii.i'tnm.m
imwHti-'in ix !Mtt r .iior .i
It'.. ' iw i i (. n.i'lll
I
I'ux 'ir mi ii. ,,i
I ' It Ml .11 I I (!!,
un ii th. M.i ii
I. .,1'11 t.. ! m
. .i Hi
At fi'iiiil i r 1 1
unit ni 1 1 ii'iin i
.'I'l I 1.' IL Hi - .1' ,l , hill
II- Mil .M - -t ' i, ,H-, 1 1,
rt.M ' iii"! Iw , nl,i in, i
Willi nil Mi MH in. - 'i
JWwrnw, iii-jiii - iti- . . . '
mm. if ii. ..ik i:
Rn WriHin. li i r i- - v i
iii. .i
-. I lll.l! IS ill I
li- It. Ill" I Ml III
I I' i -l.H'lll.l.l it! III
.' I ll ' till' tl
I in g V '
.1 '
iii- inT"
:' it r"'
.1 T.H' rM ti
,. -
I p
i .mi i'
n
..-I. in-null
i- i i.iu intiy
i. thiiti vr tli
. 'ii
i
i. i,i
i 1. 1 .i
iii-
i
. Mi
.W' li
' .1 man .,
ml -i. 1 iirihn
.1, I In- '
,n Hi'-
liHUnc Ti
. if fci
Mubil
i I i ''i
i, i ., tl (
,,..l'
Pry CmVim V.MMtna.
M " (in, mi,.- (ittn l""', f 'n
.i'i i.ii. u itMuriitrt MomU
I 'lull! i'l U' (,ll HHHI' Hi till- Pl-
j ' .in i 'tit" li ttt tMi i i iiAriii
I Hn- Mii-i I'fc.in mill ."
l I'l "I lti'i. ll'll 111 tl !
I i. iii ,u,i nut riMHi'i''1 ' 'h- cm.
. ' II "' l, !!'HM - I'll Wil'
' . .i ill . Hllll fill I'll I tin-
I i ! ,. -It uiiti" 'i! '.i and H'
! ' " .. i'm! ii uf hat i i. H Sl
j (' i. in ; '!'() 1m t :h' ! hi ir i
n i ' . it'un.
Mm'. " 'i t: , l i ,. -i -
,tf -.1.1 i . . '
S. tt VI. ..-I SHU . .. i 'I i.
lit h! .,, I',i H'l'i. il- irl i,h I- ''
i iiii'i -H lnl vir. Mi ! i.ti'it.
t .1' 'ili ll .ll I- !l i.i i II .'Ii ll "I
u.t iii !) ii m
'ii mn'iti i-iiH'ii ' ' til l,!' -
i' l' I' tut Mi ' n i ,r iii ll. ,
en i ii'ti Mi. I 'i.nl hi I'l 'Up
H;t ; .. km'jI ii. mi., .ii 'i',!thi'.
nlli.r Wfrt .ili.a I. inn . ui
Mm iHl lit MMM.iiIii
ll 'l 1 vf I ti
di .'m n q n lit
Vi I' ''.Hll'l,
At' ft.'), W IH'
I'l W .iii, I
' . ., i
iii f " ni.nl .
.i i'i 1
iii h- i
I.i' Hit
ui- r
W '
IV j
U
. .ii - i
i --ii n
S ,!
. 'i.. ii! ir
.,- .-:t,
,1', ,ii
is vv
.- , .
'. Il.'l '.
i" !w i ,u i
ill.' .. -
in i
,, . ili ni mil n. pi. ,,(. hi . ),,, ,.i.
t ifllii.i mi mi" u, i.i ,' i- -ti ii, in
tht iii'Uiiv ndiirt th, i
da n I-, f tiii nii'i i tnt i"
th- M'wii- Tfmm hi
in ".i to ..'. .'''i'l tl, '.i '"'
continwoif (it 'in rrmi' m ii' i. ,
fn.l tin. I i" tiiiii. I Ii w r .
l.it"'ii iiiini. .ili't fi. ninl i i
I'livminunii-Pnturiiivi'i i-niu-ii i n
all th. Hi" . i.i ii . nt.lit id. i-
n riiurH'Hv in th itKini' un!
iiiliiini' ii wivi-i. whi nw In ln -
litU-IHllO: till' 'inViHtl HI nt tl"
ii ilut 11: i lunch, th tiifHin ur '!'
Inral rirtiun-HMtion wlH thin if iwriitHui
iih-Hvi m the hnilti "f Wr- Ui'll IjWIi
oil (totttii WHlti'i itrfU'l The HftiM
lui'ifi inn .1, tii- i mtvn' km ut iii"
ilHiiiji hi- in in .iHlrtti' if th ''
W v ain i' i In- clow i m ull
.kIJoh'Ii ., !n- liou r Mrh 1.1-it'
in .. ii Ii , .uid i'ii Jo io honrt in
ih'IhI fni " ihhIiu !niiir' ihi vittn ;
sHHlll)
Cntcrim lintBft(ii.
Tlii' ls .-iii. rtirtwttt-irt of tho yi r
f. in. h i i- MirMhPK or ih iMiin
-i in ml ih nil in tlH H-f.lilil roOiu
Vliiliilui tin iiuiio (Mt1 il I'tti
iiun. . i.'i ii i.( i hi- tirtnl ' -ii ikil-
hMl.tl, - S'.i' StOOW I" 'OIHl('l
'" ifn iiiMi a M vi'iMtlflin with
'u. . i,. onuK itratiini iii.i-.
,t .i 1. .ai'h it UMlt i .l i" lit' H'
"til' i 1 1 1 -rh s iif ili f nun' 4imi.
Un. I Mh i i'nli ikH' li-K'li n: ,'il-
". ! Ni N .Hi- wttfl ui an nil
ill ,u! nil, I of thi' I'Mltt lno
VI H.i- mil' Otiii Vti i Ifan
Vlun I , ii iii -mm !, vtmijaii" i n
iu-i l.n Hr(tfiii'l''. !
j .Sfini'i vi. l(t.if rfntif Ib'I Bai
! 'on vt .is'iii-i. VA'tMlnm tii Liiiiu-r:
Klu-'lloti -'inin iii VtlM N' villi Puill
lli i. l Ninlllr H.n-li.-l Hm!
Si-i.,ui- I'.inl Kini. I lit' 1 1 iitK-.
Vlli . ' I- ui" nti h. VVHi." V tint
iluiic! M Wmo' Citth.
i In. Iii ..I .." iiiiMi-i-' . it i.i
'ii tVXi iii 'I'l1' li. 'ui Ii' :ii i-ll.ii
in.l
,. iiti
- 1 1
VI r
! I'-ll-ii
i.i 1'
i. r
ic
'"ll -
M. i v Oi li' '
.-' u .itirt I.
ii nnitM"" in i
.nit iimliirn i
w .11 He p' '
ptoiiriim ;
! . . I.H'H.
-I'tirti. tt' lint
Mn rntti
. . . Irft'tv
i" ii.
-ii-ii'
v .
Ii.
i ,
'i 1
i ,
l4l'!.ll'
OMit'
'. till
Kli,
ll i.i
uri'
T i
.1.1' ' O
' Kill i'
l)i. !
ll
- (III.
' I I'l! '
M.
li , ' H '! tl
I If v
II
VI I.. I- i. Wl''
, i,i i' i ' rmi
ii '"iiivi-i-i'v, i. nt fh
. ui- i: lion i 'll Ur
i. as.. t".r "f
i I i iji- tn I'lti. . (W
. m, 1 ii.- r t'tfi ' ''a'"
i
I i u. i-iH i.''-'
It, ,. ' th. lriui P
ittoj. . t ui i iv I'll.'
i Hi I'nK' vjoini i
in i n H.i. m-'i'i T'l'" '
in ;ii. i ',"-.'mli"''l hi
i
I:
r.-rn i
ilV i '
III. If t I.'
' Out I'l '! '
!! in 1 1," ' i
-.i h m . . M.'i
Mill!.!
I n
Hi , .
li. .'
ii i 'I w il
.iti,' i
ii In ! :i.
i.i ii , ii
Mm. ?! to E"imin.
1 1" 'j: ii'WI ' i'ii I i .r Mini li' ,
i i u vv ill ,,i : . Ltf t -ii '.1
'', . . fni', Vt ' i ' .' !i 1 1 ' i
ii i i . it'i. nnt i
Mr ttrt Hi Huh..
ill ' ", Sf , ,, ,n,f r lip,
t 'vi u in i ri- i 'i. Tu Mt,tv
MH '. 'un . -I- itllV iMfl !l,Ml !H
1 1 1 , -fi i i iiiu m ii?n r
l'tiriv w CN(ii HmuHm.
Vt- u i IfntMt'i. ; i-kmI ti hnth-
.' , -i -, i - t .1 1 Th
i ' i'l . I if. . .l (ill ilMlWHtlH
i With , A lv i ttttilt) M i
i i- ' ni Mr- lti,tnfi(t itvvilirt i .
' iM I In, IH i 'It 'in of 1 It-
l ' l It Mill !" 'm:'itrt HI-'',
ui" .-' fill ii il 111' , ttfMfUiilV
1 i : . iiitj : ' 'ii .i M'th
a i ui
i' ...t - ,('.! IV
II ' 'I I l I I 'ill!
' -i' ' . Mil ll. I-
ii t, Ml M - m .i'l
in u.i-.it, v , ., i -v
M" Mi- li .- "i ' ' '. , '
, VI I I VV I I" , M I I.MI i '"'
I . j
11 H It ill 0'l i-Uli - ai'lttv
m I'M i, in v"i it . 'i'
i ; -Mi m .1..) - ' '
1 1- . . i r n vfl w 1 -ii
n.i
'i ii, i.
I'm I'm mi
1. .IS-1.1
III 1 I. .1
tl
ui . i iii. , : . m 1 1-
ii. VI' I ' ' ill'
, '.'" , ., ii-, , vi
,, , ' .1. , HI I. i ' i n ll'
. tr i'i t it'll hi V in . I
,i-t inn .i
, ii .i "i ;ir ' ' . "iv
H Will 1, I. ' 1 1 I , ,
, , r ii I ' ' ')
ii . Mini... ii ii, I'liuu
. i i. Mil . If ' ii Id . ,
l in Ht'i ' ,1.1
Ui. !
Vtl
I: t
li ,'
.11- m
' ' I"! till
Th
k t'n th, ,' mi ,, ul '.h UT
i,' t,it, m '.uililttilt Ht tm'1 I" 1 ti ' '
1 1 .1-, t k ii. in .ri.'iii-ii "'
Heel! . . . . VViilnnti ,..,,,, .,,,,,.(11 a h' uttbiUK ll "''
vt I'iiHtrtotl. i i .ii . ,, ,hi iii.m.itt vti ni 1 "
' 'i umn.irti" ,, ,,) in. iii iiomtMti. "' 1 T '
H'-hH ' I'lmi fih -yitm f lt'"-n" ""
'luiiitt r.-.p,.,.titiii)n KtM-y th ui- ii
Knititw '. 1 ttt. rMU..d tiir th'- ii"iii" ' 'i-
IHMIOI rn.M.tlHtt.l t- i-r.i'i .
I rdNmuitlon. h.Wr.'T vn- ' . '
ilitilyn mhhi f thu ttnituuoii iii '
Urli-t nrtUM. th.- vnfln'iii'". ' I""!' I
ItlUk Hl' 'I it, th ifim Hlfil" i'"' -i'l"H"'
1 - with mr Kv . .. knt.. th,- t..iii-'t. !"- '
ri. i- mnMb 1 ,nm .,,1,1 . , .in 1 inn nt '
vi - Kdttll 1. r ', ,, falitt, t- . i l"i"' H" 1
'' V-ii . - U. mmiMW 4lB( liniiinl it IMym-iith K
!.tte W- friM I H2 Tlii- i.uti-.nm.. "f -r i. m"i
I' " l.n-ttf0 (,,,, ,i,,m,,, i 4Hl H.ritfj in ' li '' "
vi. - ,ttvM I 1 win. .lv .lot.ni. nt of 11..1
w 1 1 ulMr ... iiitimt .,,,8fli r( ....iBMbnity. AnotU.-r ift
U. VitilWM rr.nl.!. f i(rr in (,.v. .i.li th- IMI-. n !
j. .rn.ii.mt.ni-n .iti'i rt-irtrtteilH? 1
"Jeh od it tftitra tMn mm" I in- 'h ..i. " .un, owl of wi.. ."
I' 1 inti t my film n tmiil. n w i,. fitt"- t-'it.. .n3ti f j
in. ., ,,.-ii0pmb., . v., ! t, i-niiwi ""w,,r" "1 ,
Ktiitf. ,! in snmmvtmm- hnu ih wi t..huu. ii i" "'" '
f. ' .. inlljliMI h V W...I.10MIII. - Th. Hi' -'mini ' .-tn...;!!
.-w'niii. m i!m !' i hi 't ' Iht Itdi.'ii" "1t.H .n th. 1 "i-tr-. w.i 1
!..iii.i'.v HI th OMMMK-'ti: rvlHKtl I tt lll-" 'I l,lll''t-.t" " :
I-- ,1. l.tfKthiB f Mm-, 1 ttit-iitt. i.mti'.t .luTtun th. 1". f- ' '
Utioti. 'n.' tiitittit' of thi -lfVii ntnrv ,uioni"- H.'in " n-' ,
lt! . . fltrtW c iion:i.ittnn nt lt.-rf.lnv 11. f'ili lm -iu.ru ..uh'
Ifii jiiiIIi v .ilHl iMMMM-titltti h- '."i"' 'h' i-im1,-. uiH i.-i-.i: . j
M'.Hii. ta-. m atHt pwxtlt'Uimi IB 'hi' ti'in n liiillilinx .n-'t ' r'i '-
l.tlttMn UfhwriiiM irfil tMtr at. .-iMm -mly -H-ir. hm- n ... i" nun ,1 1 '
in-11,11' nhM Imtt tmat hrttt, t,f mn r. j. h iithi. t -i ti nin. .
l r- li i;iiip titivr Mil" tltw miihfiil tviUr 1."' " . "n ' '
iiii,ii ram it i.h.l m& .ftttinilv ihtniU' lu.i,vij r . iii. M ii.t mn '
uiirt utiii'i mem nw he' (jnumt. iy t" th- '.(- si" H"n , 1
Mn luhii i irfiwrt. .ffit of titirl dumiiuint 1.1 1.1 in ..iimniid tt..
low. itii.mu.'. UyfMtHm. cottWinf iti nj " ratu iui. it "i- i" "
"un- ,n--iiiiti. niuui rt ail Utf t., n tn. ih'-i : .n.'i t' n-
ni.ii'i:, .is. ill wHt'il iH-wiVHt! ,j,.,i t ,.- i t-'ii 1 th. -'!" 'ti''
In., b" ' ilit it 'tffcrt IB in iili - -
in. "t.K An 1 aik- itwitiitii' in ii." tulaoiaw Dumt to Ltctur.
.', in. liitmt Vmtrfn - 1'" it n.- imiir t" -i'i Ih IikIum ti'nn
'ill. - itu ' 11 i.iKf ivi'llni ot th h.-v i.tlui'if .1 1111i.1i I'n.H' ..di .itiHi
Superiority In Ik
Established:
U. S. Government Rpor!.,
JlSyUt'si Avnid
World's ' oiiimfolaii l-:cpofiUloEi.
Sixty Yours, M? StanttunL
Hit.. I Uli I, iti ll
I I
III I
1 I, It,
'll .' il.l
llli
'.IHKllt.'t
ri.itu.rl-
ll Vi. 11 V imci 11 1 v 1 1 1 i
liiiMtnt 1 Inti I Ii i 1- 1 Hlii tv
I II VV I "t! " .
. 1, Tl. .! . 1 . -
li i'l ill in 1 ., ' 1 1 il li 'in 1
l'.l. alfi. , t ' M imtf 1 I'l Vll-
ll
I II II
I'
VV
I II, 11" '
.1 v
ill ,. 1 I .1 ,' !,
,. I Kllt. lt 'ill I II. ' '
I- il In the ii i' ",iu ll 1 '
' lit ' llill"l II II
1. 1 -rt.i .
11
' Hi .
i .1
Vli
1 'llt.-'-.'-.tiil,
1 it
ic
.1
1 1
1 1
i. iii
..v.'ij-, vh-i
. . ti iti
i. h r 11 1 ' ilifiT-
n.iiio- Mt -,
iti- Men
111,1 th 1 ti
,4 ' 1! Ti 1. l
i v.tlk il ipt ' j
ui -in .1 .111 1
! Ti
ul
VI r
,1, i,
'in
'I Vlt- tti
'If litiM i '
. ii .ittt ii-
".lil
.1 . . .jtii.i .1
'in I'tH;.
In I'.ll
ui' . !hty . 1
ml iiiitin
lijav .
i 1 ml ho '
... ..- iturn
,i n 1 f t - .
I I HI I'ttfl!
' .i-tti rnuti '
hni' mi
in, i'.H-
Th.
1 1 'fi. m ' 1 K.i-t. tn lt. i
Mm mow 1- v 1 moirvti'
! .if H' h I 'l ' 'i fcl 'l
' In .llfi. Hi liiltwr. -itl't
if Unci 11 ' Kniilti' 1 -
vi r mv" u I 'iirtiiiM
' ', ivii . ' tiMln1' i-h
-i-iii 1 '" .- mimny
iii i i mi 1 1 n i. 1 n -
.,, Illl'
lhillaf!-lrc Sccai
A liuflt M- WW. 01 . 1. un.' 1 1
ii' t th- I'luinthi'iift 'ti- fi 'n'
.oiMk). auin ui i he Ham .1 t l.' ' uf I'
Mlahlnwd Mi'iii'i.Mn! i-hu . , "H ' i
KlUm. BVtlllttt ut lh Ihuii. if vt
kk-hvumt .ui Kni luit .1 11 1
TIiohkIi ih- .1 Hi'Uii4 if , rliuti 1
'iNriW'. ll Will l. WrttW' -I'1" ' .'
r!i h;ii)v 1 iuU.Mbt!!ui l" n i
Tmii in MMim oHHHiit. " ' j
II f hHhK't- If llNIIK4Mll i
mm' Wmmu. 1
Thf ffitfMtK m th ui ii '
'VMtilltK tn '!u- -f.'twrB ul V H
C Will '! llH .nlHt.-l in ,i -'I'
'SIMM km th- iHtV t&MH. !io llH'
uuviati4i ni thi On li in-., ii'i.h
ll oii-t. o' i hi iowi iii in-ti .v ul
! the tHi i-
Thf im-nu ;tn1 .ntHttnni- uii1
fHMtU tor i-ntntlttv ixi-eli .1 u-iitl
hlrh mipMiii ot V u A mh
'tti.m Th- ilii mh . of ,!. mlu tint,
liowfvw. utill In- thf ntti -iMtiiii" tllvi
't. itimw Imliirlv u ti
i' ti
II
ll'
I
!
v
v
,- -,, - ir
Pmn Oti-9n will.
V ' ill I
Ki i ii lJ; ini iw
: ,- I'l-iti. -'M ht riitii iii't
Ki. ul '!
.1 11. 'i.
i.i'-.v h
l.H-h iUt.'.
1 iii if 1)1.1 1..1.1
ifcf l,ll
'(It o tli
111 , ItOnlUll Will ...I'l!.-
1. 11 ' tl mil .r I'"'
, , ill ni If. -i ii I' 1 '
i 111 -ii 1 11 1 . 1 1 1 ,.' '
IIIMU. I ,V " I -1 '
l,'i' I I
,1 S. I' I 'ill-. - i'i '
, ,. mi- In': it-.- a ' 1
f.'l - nt . I '1 .,1 ,1 .Mn
I", )
1 1 I
' ) '
'.
n.
cwvicm 3iHtit8iM
V now 'hi h.is ,tii.i' "i: it"
lio',itn ui :mi. uml -r- 111 Mi it- u
I ilia' -tt:tt ifilnfl iu Kill', in Mi.
' vv ' 1 mh ml ot-liH I'titliM thi- (H. 'ti. .11 i.t
1 ' ' 1 'In diniftft ,iiuiu.i , f M i"ti
' "" " I' Yifimi ot A.iut'?h'ii tin i- ii '
,11 .1I1.1, ' - I. .am ikun n mur li. . tl i. , i,
'I" '"' I il ilDltli'H n. VII.'liIH I iUf Mi'OUH.
1 l.nl til. t I i. rut, in lln .ijtlllili IllOf mi; III A
' I" v. .' ,11 I VV h.ill 1 iiu iiltlfm. V.i
UHllMl. ti ll I' ' '" ' " Ii ' .lll'l III
fvuttiiiii ii?v',''i 1 -."ii' 1 inn ui. n
Thi. hull wm iiu. ' - ' '
llMUH'-ttn 1 ' .1 - in 1
llllIK I !
ur .Mi A ' .....1
1 i.H ".'fni i.i 1 1 1 iiii lUfino
4ti ' I h. I 'In' I'Vi'tllll'.'-
lion 1 v 1 m .1 1 1 11 1 1 ' i' 1 1 ' 1 n 1 11 ut t -.1 1
1 'P'ltn. uml hi- until i-
. , 'Itlntl i'. -.i iii-i,
-ll ' 1 1 tlii WO ,JtS-
J - . l.'i. urmfi'
1 HAi 1
I IilM .1 ' in . Hi In I
Vtfi.it i. Ilii'
Von 1 ni ' "ii H m v ni 1 ;,-). 1
Vi, 14a 1 1' ,ii
At. ii.lmv i)ni t-tt Hrtiot' in''. 1 ! 1.. I
Mir rh 'i(i
I H't'.iil,! I',.' 1 HI .1
I.Wuil Ki-Hiti'i
Su iiU'i Moliu lultl, I in VM ti
I'l'jtltif Vli "ii
tmulttt- Pittf H,-ll.i
Mai 1 1 H.i l 1 !
f. .1.1- i. .1 vv 1 . tittillt '
X 'lui, iii ii 1 I
K,.nnf VI :t i'l I' 'III WfilHI
rti'itrt 1 1 mi , rhtitiiltiuii
lii't.i Ki.in i - .
Hum rtwu . Vint l. .u
Allii l,.'Ti'
lioo 1 Nil.' In Den 1 Ijii i - 11
W iHt:iiii K Hi
.v ' -1 1 : . 1 i". .11 1 1 i'iih,"
I'Vlli ' 1
r 1... -ii. ij .
IS" w '." Mfiuimii .
tHVl I.' " n .1 i noiv
..lritt. ... 14,...;. ihtfi Miiit-
I' from Tl !lll MOIl 1. M.l' 0 11 '
VI, 1 I 'ul ll.iln i- 1 Iiisi ' it,lt li- i 1
1 ill in ti. 1 1 -M
I' Vlt I III
V .1 1 i'l 1 I ' i, ., . Il.l
I V ' 1 ' I ' I I
u- tl. .11 i1( M-. O.-i
Vln ii 1 Ml, ':. POni'.lll'U s?n 1.
- a - l -I" it.',.
' X 1 ;.t-i"ii. , 'H iliv Thf I i iti
.lintitK i 1 . Huh ..I.t l.t.l
-i'i 1.1 fhtiiti1 -
v. i -h- I". si "Hwtno .ii' in. 'i
X' Kr. Hii' . ' i Ox,.-
vti Hiim-fw- ii uml
' ' '"'ni ' ."vmft). Kwi.'t .1'
."! 1.1. 1 tt
N'lM Tin' o. ItVIMtO'lui'i, 'i
I' ". .m i .' Mil and 1 if
'1" iff In I 'Ii 1.1 l.i'iet,
! Kiti:ii. i i' apM. ot i.-i
li I i nlilUll. I . ' lifts, IA .., .11 V ltd
Ii. ii irf !h. I.ik ,, ha OiM.Kd fin,! Il t'lt Hflf
mtiinioun,, 1,1. iiiti 1 Wiin I-
itiim- Thf' . 1 ft Flntii
f 1
mm ni' ciwm.
I hJwt. i Out. tjpiwii I'i Iiu 1 -.mil
.ititMiiiati: i- n- , iMn4ylniii
II Th.- i.i"i, ' -i 1 Eiiifiv ii',...'.i it
Hi'l , imilor,- r 11 .- , t0A Mtifinl.ui
HI Thf .I,, 1 thf I.li'l' "il
I..I-1V
IV Win I'i 1. . MM '' '"' " -
SON A I VI'
1 !,iiiiiiii I iiiinH 'ii-i-r- t. I'i. mi
' ,. !,, Ill I-'
' . 11 III' 1 . -1
, '1,1 illil'l - III ! '
, , , II " ill. "I '
., I ,,1 , I,
I 1 I ' ' ' 11"
1. 1 .. ' , 1. n r
i-itii,
MM i ' I ' '
Ladije Piertf.
I .. . ,. Jll4' ill" IH .IH
II vv.m . tint 1
?"11 111' Ml1'.'! - 1 1 ll' Hfll-'IH !
ifrllll Mil I III - ' '! . !!' - Si l ' ,
M'fltf ill ill .1 - Iii All- -
gio. -11 ith n iii
in.,
hi "ii
-it c
1 I'! I'll!
Ill,,
. I
I
11 1 V f !i!l I"
iu Mill,
kmmmAt society
ON PAGE fi
! Ml (if 1'H.lt!
V &mvh 11
. ,1 l tji . .
VI Thf .ot '
V II Tt..
1 In- .Mori 1
VI fl i
Iiiu iffoinur "i,
IX. In i
v uii .
Pit, Ii
; i'lti) iMHfll"
it
1
it tllf UK '
"1 of tin II.
1 wwr t. ii
tit ..'H'
th. i-i I,,
wh.'.i un
la.lii , .1.1
In Ii.ii
Uf II I ,!, '
,.,,1 I Uf- .111'
I iiHl. "i
! , -
.it 'In
i.iii ii ',
hi 1 1. in
IIIU-"
1111.
Ill
11
I'l
' 1 11 11 1 Suli 1
V.11 .
A 99- WW'
Itt UMUI
ratoi
Mm hnu
igstfi. 1
1 i,,i
ii - 1.
U..li!j. .
Th. t'loVBf'
Wlii i. ol.i Win
Mi 1 1 1 Vlmitli 11 ,
I liirtifli .mil I'.nilii'.
u-iii
I li. V it
V ' I ' , , I ' .
Vl . 'i"' l! . 1 1 I- '. . I
J Muv "fni,' Chm'tiH .mil li.nn'
( ,
H.
-Iw
lie 1
r i , 1
itih'i 1 1,
il,, i
1
Si.' v.i-'' fur Mridu-oioat
. 11 .1: in iitti Mtmi Uo"
I t il tb" ll'iitif mill . 4w..,
I mill, HOI ' "I 'In IIUIl-jilt MinKlil -
I ii). I li Iii, I t tl 1 II ' ' il" 'I l!W Iti I
Mm, ' , 1, .mil " " , I if fhi i
Mil l .inn " S 1 ' - ' 1 .' 'i
I'lH ' mil ii tif "in i'i
III Ot 1 ,l I ll" I . HI I V I 11 1 '
uff 1 11 ' m 11 1 1 1' -1 v
r ''' itiU Itmivi! 1
'III Vl I)i. , nil, III nil ' III' ll tM III - ill
,1. , tl I 1 I ill .1 i. 'll III V I
II.
'! if
VI. .li 1
Vli I
' I ' ll I-
V .!
... ..i.- ... .- ..WJ-
Mi Urn rim mn. 1
" Wiim. vt
hi i!n I'.'i, '1
-.'ll 'iiiu., I-
.1 ' ll '
llill. IV
.1
Mii-i.iiI Mii 11. il
llll. '
I ..VV it' ll ,1 I ' I ' IIIU I.
II III I , ' I ' ' '
Vrtilv Cfim GiH.
..-iti.ii-.ti-. . - iKiratio.i . ' 1
.11.' I '1- : . 1 lib Ifo-lli -..
. dm 1 ... .. 1 i-nwnnit I-. !
,!ti."-n i,ii . 1-1 MfVl' lift'!' '' J
. m.l in "tm jioiui t 1
1 -'a hilthb jm.-i' I-."
' " 1 ni 1.1 ihimtfr M ' 1 1 1 it
'iii linen oi tin- mi
mt to .mii-i. ii.
Mr fli.. !
' 1 tiocn vim. ill
'UK Mii Wi-.ll' " 11'
I'ltit', tin mi' in wi'VHtt nifiiiMi 1 o'
In I! Iff -!..!. . ill , 1 IIm .ill ', ' 1 fi
nill'li'lis .. ' nlfl. .1 1 n. i.ti.
II.
fit ti
m 11.
iii I'
i- I
1
I .1
I 'ii. vor.i' mi-'
ill
It-- 1 lnh CniKw.i'1
..uMBii "
1 1 11,
t
til
'i'llii. ' 11
1 11,1 1 ,
-tin,
' llttli'
. I" I Ml
lln. '
.I'll Vll'i. I
IMff. .1. .
. ! I' ' Hll'l ' I, III,
r ., 1 1 ,
. , 1 ut . ,
,h ii.iiii, 1
l.' 1 ,1
1 . ' ' ,fi 1 in.
I, I ' I IV .1
I I ll .
1 S I I' I
lufk S ,,,
I intil ijl'fl ir Html. 1 lt!-
., 1 ;i '
1 ' - 1 1
1 , . n
- ' 1 -
v vv v t
I. ii' i .
1 I :
,1 mi 1
h,
Lace Curtains
Draperies
Portiers
Couch Covers and Leather
Goods at actual Cost this
Week.
1
t. '
iH
lt
lit
III
III-
l-l
III
mini I.I '
, ,11
111 1 Hi nil
1 . V.
: I'Ull'
ll I-
I. I
("lll'l t
font lillliillif h- .i .mini erullli lot 'li" m 1 if
ly St. itc B.t"r
tlliilllllh I'Htlftlotlh Ti
ll n llllll"! kiirl . ii t 11.
1 t.
lll
' llllt
IIUUHIMU .1
I
S( Our Wmdow Diijlay and
Study L'lie Price Girds.
Extra Special Saiuriay, Cut Class
Table Tumbfers, $1.50 p' r do.
STRONG BROvV.

xml | txt