OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, May 24, 1911, Image 7

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-05-24/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

AIJMJUUliKOUi: KVr.NlNO IIOALJL
".11)AY MAY l!i
JttWS M1LU0WA1M PIMIIMn) WAS AS IW'PY AS A CUCKOO.
"V . ...
! IV.
if A4A INt . .
" f I A J, A
i k'M, 1
' ' ' " 1 V -i i 1
'1
1
1 .mH.si
J-tr iylv1 I 1
4 I 'IU (V ,
.44 n.
' xR.ni nont -
' - li -w.it Cf
f tt I IM'I
' ' Hi Vt I
. . vm one ..
i L.
i 1,AXH J 1
1 sjmT m ' , ' J "
1 1 ( i 1 i 1 -1
ON 4ALfc T II URSPAY ON.Y
I III I I nMM, 1
.SPECIAL ON SHORT KIMONA5
t(h erf Figurnl Ljwiin 1 nniir.cd uilh Ban. mi Riliboru, Good Styles and v
SPECIAL. PRICK 23 CENTS
S IL li WINDOW D I A' P L A Y
lite , ,
y Lip. m
THE WANT AD SEES MORE PEOPLE IN ONE DAY THAN YOU CAN SEE IN A
Room mix RENT
FOR SALE.
FOR SALE
1EISLP WANTED.
ii.lt ' 'Hi" ul'l . .
!)i t il il I nil
yoa sa.le.
hh , i .i i
FOR SALE
FOR vSALE
111 l,.i4
lit. Vile ItMinHi. i Imi III nt i i m."ni in. ii-) Itrni- iil. ifc, -
I l P.. I I I ' ) V ' I I i ' 4 I,
,,, -, f W ' IHIHmtMIH
ill
1 1 u I .ti!i Wfi i. .tl
r . i ifs i
STOCK MARKET KKAS-
SirKdfil) BY RAifc"
I nuc u i
mm mLLunu hill
lmt4i-lil Ni.m I iii-il '
MnUV MC
i
PC QiiiPP
I ;i
i . JUKI
II ! ' . ,1 !
,. II. Il I .1 . ,1 l' I I .
' 'ill .in 'Hi.f .1' ,,m!i t"l'i ,)'.i
... c iIIVt)i tii
tn i, ii .1,1
u.i ii, lt I'tl I . .. fi lenil .0
! I I i I S . i ty l l ' i '(! H '11' I !. ill , , . ' , i . , i . lti
N't'. I' .I!!' l
11 J' '
s
U I LU
P
uu
I
US!
'(. .1. i
i. !
it I
,1 It . I ! ...
II ,
I ' '
It.
4,
I.I
Stilt Hivn V ,1Ip W .itn ion
Grower" Asu( iHtion fix
ec!i to Send Out One Huu
iti mi Tktrtj-Five Cftnt
! ii
,i 4, ,i iv . n -tt-uu
1 i iirt''
i 'aHri. m
M. 'If.
. , ,1,1 t'' 1 iV.i
i ., s , tj 1 UI-.N, I "iiKti. .im,ii
,. . Ui I !t ('
11 .ti; iuy i in
i,fi , i ii,
, ,i :tv i;t" ii' , I'luii!, ,j s .
. 'iiii - it .Ii''- .: , i(
" ' '..i"'.f . ! .' . .Hi 1 . ''
l. .; I'-.,'. ' t'iloll' l- ,, f v ,. ,,f
I . -tt II
t l.ll Ulllf. , , I till I 'HMM, '
- ' .' nt itim,i " iicmi iiin(-i.
1 1 ' .i i.m . . ' ; miirt
lll'l' lilt ! . . I .)ll 1 lfH ,
t i.i Inn
$ I' , il. ! , ,t , ')-
i I t..'- n
!
I
I.
,.' ti
!l i I ,
il. I'M '
. i '
" i a
Tw SIki renins
n. iii'-i$ "K i 1 ti twi
fit.ij rrnNp: Wtt, ttn,
i ..(.hi iii'.ii'
" , i''l lilw i ll '
116 West doMt.
I
I'.
I.til: 1. 'tl , I . .KHur-i it
i ,
ill
nut
llll.
if
,n. t
li. i
. n ,i',il ,
, I , , I'H. I ( ' '.
,,. .!! .a. I t ..r i
t. (1.1 (
I l.
, , ,tlli,
I'ltt'. tHH
rt.i'
.... ,( mil
.(,, ' tri i
II! I l tl
I. .! IK
i . , i ,ii S
i fi t
II, I II!
.' 'lilt
I. I
41,1 !. !
Hi .i.i U. -It
. i . . Ti. ii ic l t) in . tj
. . i .... . , -
I'.MI'UK t!'' I' ,
l.l'.' -'Mi I H!Vi .'! i1.! --'u,
i., in. , a., I,- bail !' v;
i' ,t,' i .ij4i '. ii
i .,' Li-tod
li . iiujti" i !
, .'lit''
i ii-ini
I. l-UHh Ii I. j
1 I. iii4iin, ,1 , -"
I ' - 0llti '
' ' i .tlH'KJl ' 'ti ,
il IflU (-l.ll.l
Vi I KM tWw. . ,
. T S4ll ,14l tl Mil
IliW". l, i 1 l J'' .li'i
''t A ..ll 1 '11(11 ' d'
,f. ii),i-tr r
li i;i". i 'i
( !' l i i 'i. tlinl,
. i ' l
M'-t
I ' 'il i i 1 I ,.
,fU ii"irw !
! !.. 'itt"!)i!l :
Ht'". . ; '
,
g i'i)i tulu
i ttii.it Ki'i-'illt.
...il
l , nit!, , . 'tti
nr.E ,vSi,WAcs. MM, J-'rt
i " u AN Mwmt
' W - -Id Av- kft -I
rtawwgNitii
mmuT SMART
Ttt1iarukH
. n.
tm.k
I'ttNWH' ,. l , . ml.
.,4,.,
toll"
lit '
Hi! ,
t I l.
!5
. ! .. Vtttrth
t tit
, . ii iH
f . Mi
irt(l.i
;1 ) -
' .!,..
il. . huM j
i
I.
i.f ii. r. !
lift IttH I.! '
..h. : cw
x' '"in'. $; t
tin in. i -. $; .'..
, i t ' -IMKH-I
" hIik'i in I . dilli:
1,1 ,11 ; " '.' I 7'
. wll lit..' Iml' (if law
i inii i 'k lu' !
ti i.. 4.i i i ihmi imrkft
I l' I I HI II I tttllkllftll
'inn In -'ui to lt
-t i s m in hk . . i nr. itil..
I'm - in. uuxiiiiHi
tt a; i, i umt (iili'i i unl
I '.I llllll .' Illl'lt l;tt
i i if 'ft in Ctiftatit
"1 i '. ' . H ' 'III '(Hf l'l', IlilR
mi i , .' .ii " H Itln i t. mom lit, .i
i tiiil ii in I'ttir i ui v
i', . i I IHI I ' ' ! h Will iill I '
i , m i . .mill t ih .ii ntui'i mi,
il . H .. I t . in.ii : ,"
ii
!' I
t I I
JKlit
lll .
i r t
i 'i, i I i '
i li .
1 1
II
ami in . nf n. t . ii in iln-m
I - ' ' . ItYl .,.t.,
',tf'-f i not
I ' Infllll'l'l 'IttllU w i
ill. . - i itt)lii.il Ill, t ., ,
' n ilHNM.. l i- tUl i in '
I . ' ,Mlll ,n , HIM., il ' f
rti'i.i i ..i. I.. .1 1 1 .the. mtg! i
tii i i. r'i I'lii t -i ' i
'tii i. i iiin ilmi u' ihi H , i..ii
ti-1.
H
. m i l Mi.!
.it'
T ' 'Ii ill " pillti.
ru i i . i i i. I ")Mii a '
.iiii. - i !" .) i r-il. it. ' .
pi. 11' ' I I ,1- .Ml, lift ... I I
in, , i ici 1 1 .' , At ii. "..I ,
Hill I I', I ' i ill 11', I i ' " ,
f. i i n i ,il
Ii tin 1 tl.. ii llltli.i. ill
i si ,itn ii t,, . il vntii tliititii:
I'l'I'tK ' .iwiH Iiii ' il In . I. ill"
..I. i iliri i n lie ti li.'.n
ti , , ' lllll I f ,1 Ml ill. I I.IIMtt I
i,i(, . 'i!-. i) ' .n. iimiHi
urn. . .i ' ii , . ,h Hin-man-
'id. , iii. , "inn to a dcooiI otiil.t
inn I..' 1 1 n.iiii't liiiit im
Xtai'i.,. ..in hiitiri'd rt'H (lit. m
" I.i i ,i ...ml l-i-i Iht 'li !
I, ii.i , i , . , . , i. nf ;.ili.i' ,n
.1 , -itnri' ui tin- rim
'in ' " '., in i, ,, 1 1 , i, mi..
nn w h.i. 'it. . ;n T ihi in
ii1 H . ' ' i , lliiftti laniii
Mil . . ' . h.'l t .
'- t I '"
i-l Thi ' mi
"" In th.' . . i'
'-' nut-mint miiii.'i 1
'i i Hunt, Htir left :,, i
trf'ttu lllll- Pf li' '
II ' I I I 1 1 I
t I lll.il II I l I'l I.I, . 'Il l.fl lilt I -
if. MllR nil I "i .lllml
I I I M'U l
i hi iii, i. it ,,ii i .it fitt? ,i
r.it'iii in ;t , Ui. i rr, M(.ii
I; lii.,'i. i :i. l, '. ii . u.im n . i .
ii ,.uiiii
jwmm am) ixoom.
Hohk 'ti'iKtVi; iit-t . 'im, it ih
" ' w m rt .ui uu.
Ffl. M-Li- Mock
!''i ' 1 . Vi V. VfluHlt ' .' t "li 1 '"
1 -'..u'li alti't n M.
itl.N'l ("i hi rtiojri i
ii- ; Bi"i.! -h.'.iii ,)!' ui
' , n -t
Men wanted
at one1 to
w or kon track
at Ala.iieda.
Apply at San
ta Fe Freight p
Depot.
' mt. tv.-itii I. ;,l. iiti in
: ii". t.i 'A iVttii . t
i
;ii' ,Hi:i U- . '. llTKiI ... m
.. ii tntii . n 'UMii
I'UH rt-,v' I "4 t '-
i ,n I1 mi, tc. r-.u f,ai j
. -nn.'U" l-; I
" hi: i. . ma ml .i.-u.itt i
-r i; ) '. t.i. H' . ' '
mill ,. i .v ara j i i
'K HhS i 'oifr mr
'Mill. 'i' lMM' ' ' Ul'l-"
I nlW ' ' i
l'l. I ffll. I I'
miii'. .1 itnu. Aim . !'
inftg ii. i
i ' ' ' If funil-1'
. ' roMw. f'1 'r
W i '.
mi. ui'l Mi. .
i rtt
i-l' i.rj,i.vui.i
' !' -Il ,1 ttllli J .
fa l. .i ;',. in
41 . I
Wui i .
'. i... I lr
! I.M :IT I-'. i '
If., Ill
n,fi,
i J t
"It It. I
-II
rt.i K .' i
1 1 ' Hi, vi,
rt. .ti.n(
gWl t.- "
ii '
for sAL'--niAmm.
Al.1. SIN rut l.t ii 14 p n. 1
t)n4, ut0it, '! rnict 4
WMWm AUflTttwt'u 7 yftrU"i
tHHIIU. I TilLJ. JHll.
t'
I I itnl '1. Hkirilm. l "I
i , I1 I. I'!, i ... I 1 l
I. HMO I. IT M II
ITh'MK-p 1 il!Afl t ft l'i .i'iku
I !" tl ' . " !( U
Ifl 'i""
i ' 1 . ; I Mini.
..m.k I tf
-A)uimtf i. in ittni m .
Ftal. imm .mil MMnr "
K -I' . : mi. i Wmi '
"t it'H. fnim 'i h.i
HilllllllHi ' "Wf 1
Mil I.. . IUTA
MlVallHSM Mini imr,t I,
l I III 4 Ml Ufrt. M
ri .-.' 1 1 1 .in Niiii' !
'I'll' t' (.'
.HI ' ' l". !
IM i IT
A
' i r
t,
. it 'it
i ,i. i
Ml I
. : ,-,i
II'. I. .!., -4iil.t
il ' i
I -. ,,!'
ll'J '.' I llll, I
II. tl- .
I.lll
i. i 7 t
I III .' iff U i l.l i
in i i urn i "Ji. i ii- i mi t
tic tif iu ai''
nmmmMW.wirxeJKm .
MONEY TO LOAN
l I ui ' lihlf ' -! ,.
'. I , In I Mi. I I .i . ,'
'I! vXI.H . :Ht -Itiiltk; vmi J.(
, t t'tt' , Vi.til,
1 f 4 l,f ''I- I l'!. I ' ' Ul'l ' ',' '
li nil. J ;' "II jt. 3i " .
I" 'I! -II. I ' ll.'lUl I'l
iii Him i " "t, m
in; i rtAl-'i
i" " 'i-r j
tin . H'lt itum iT- '
vptti!y" Drutt !.t
r iiiiinuit nr.'t Api . mi uir'nu marti v mn
th, fr,i..'' n
, ,i.l. ,i .,'
. i , ',1 .i,i ,
li. 1 1 ,'
' i .i
in ttmir
I'll. ti. , li
I'l. I I' -.I 1 1 w
' ' : , Il
r"iitlm-i. ''''
I ' 'II SMI' 4
VI . i
I",.
I II
r n N r In
tl . - HI w-ii
i M Im ii ,
I .' in. tl'
I,'
' tl .1 IV i .'(; -4 K .1 ,..'1 111 i. , ,,
"! ; it. ,is. t. ' i ., ni 1 luiit!'
- mil " .. in i.t in- 1
it iii"1
"iHli.
-1
i-t n h.i. irnn Tin, 1-1
.'I II' 1 ' ,ll
lit Ittl
II
11 rnvt '
I Mill' I .
4-tl . ,
ii. i'i.. ti ,f ih' 1
"if tie ,1
I . II .v
I ' 1 .In VfM
mini ,111
1 - I tM.l.t n lt 'UI Ii r,
' - V , 1 I l I I I'V I HIS 41 Nil illll
St '1. I , l I I
IHi H
mm hm
1 1
FOR SALS,
I ' I' M.ll t
Mlt,.,ilt , Ui '- la
i-l I,,H1IH'I ' ' '
. Ijll I -i ! h
Hi:! KouMIl
m tii.
"i
l
fit
,1 I'M
m r t i t-ws'
I I if) I. -CKAfUPK
A. ? ' ieltc !ii? r
n . i . h.i r r vmnti-1
44 il I l Olll .I'M 4N
I i'l' . im , iitlti.i .1 -.'Plll.
I , . S'.
,.'
I r
.i t It 'Mtfl.'iON. I'. '
H1
' I -.. III. I I 4 1 I ' f
..I 1
', ill. ,8 .).!' fit"
SAKiA FF, TIME TAP I.I
I ' 1.4T 1 , ! ! J 1
II I l AUttm l I
i.i' 1
mil
I
I : i
im
i
t hi
,m'
INK) i
Neat Iitiimte
HM., 41' utn rqut' V ti
t "4ttei: mi
T IV.'l" W'.
v Vi
KM

xml | txt