OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, May 29, 1911, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-05-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALBUQUERQUE EVENING HERALD
mini m i ii.i ,
ALBUQUERQUE, NEW MLXIt'O, MONDAY. MAY n 1911
i: l MM, III It l t
nl I Ml ",l
TOBACCO TRUST
III HELD TO BE
i u
i '
Hi.
OF TRADE
United States Supreme Court
This Afternoon Renders An
other Important Opinion in
Government Prosecutions.
DOCUMENT IS LONG
AND IN DETAIL
Attempt to Dissolve the Cor
poration Bean iu 1907 and
Was Similar to Attack by
A .. : . .. Pi .. i i i-i-i i
iililllUl iun Oil OUIUUUKI UII, i'
Klj U will n tli'rnlil . I. I,iiin It Inn
WimIiIukk i i, j!i rii,. i tilt il
Ml !- mi,i'i. colli i In n till-. Hflff
liniili. In it I.-umHin ..n.l ilctuilt-il ite
illon. hold thai ih.. nrpuritlloii
uiiuMti mi ill TniiHuti i rum wu a
in iii ttMiilun In iwniiii.it ( j tma MI
wu or4ril (ti4MKilvt-d. Thin la th
""il oMHuli in titf lit,; uttat tu
hi nit- g&mwmim. tbo mm ijymrtMtt
iahsa( I
"Til.- American 'I'hIWi-i cw alio n
iMMrt thi- tufaii ,ii th. hi -.nit I
my ''.uit tirom-i-uiion r i- ,-tu
v ..!- The it.-ai wm llu- Mtnttil.trit
Oil Ilt-4nui- thf ttHtlllinU.v III hi 11 III
tki tun IT,, i-itm wan ii-i t no i xi ni
Ui.it in ih- Mlnntinr l oil. th.- mo
mw i iii-t.wif thi- uin m ii-vri
tor i ".Hrttft-imtiwn for ihi num- I 'm-
Tin- atbrKMH l t.n. )i.roftWi-ni to
ittawriv Hk.- tMMwm i-uritiMi rf
xitatMHt tt Mmtn MMI-tftHN i
tHift alMfM tn IW",. tn thnt your. ..
itftttn th Mi4 im Mtf. ftiitMi
MtMtx fiiNNrtt i-inirt .i Xt V...-U
ctitlRMK nnil ttwu t ii
AmMfMt tuktwn iotrii i, ii- ..tn
, MmHm m lUMHiiti i , ,r;,. r
tlutM, !" nJ 'ii"lt I ii-im
'WIIP nitf .Ktoi.HlnK '.in
v iiiMMIM t?Ml mnnt. i
lBt h- thi n r rnnint. . r. ntil.t
to hi twn ottMMtmf h an Miui
T ' l mail III Tlllll nr. n
i jnirn nttttiuiit ...
Hn mni MMnrtt. "-k -m
f of m. ...;. ,vt. '
(iiiR a -nw
In l1t. h- i
cumtM i a in-
VtNT lh KtuK-tlltiK
AtMAftCMH fotMCK,
fcf Rf H.-oit. ii
l;lll. ill r
Tol.
i uor.-ii' !
i i. lnil ' ' ,
i 'ill iii-) i in i
.'III Ml..!'
Tli
III tf. ! Vn 'I
iMtn im itMoii.. .1 ii i
ttv i-aJHP bttal.ui-- --r th
Toi-(i ftwtatiy ' th
?iMkicw MHhIi uiit lv
i k .
-M
'..I, tn
ili-t iMjjgjB HMnutii.-iiin y
In ffM, Wr Alio i Mrfll i'i.;.
t-'Ui. Wit ttii-oriralld io Lit. . - '
Un i.uthiai or ;.i xiBiririm T'.ium -
-,llMt) Ulttl Otlll-I iiiuiiiiI.k iu- i
amt rtsihfi at i-lguii, fhoiooi.-, .uut
in MM. oi. tin- fonH-.li,' -I.
Vubtt.iwt omUhmiiix "Hi intoi'imrai
fi ii WUMtt UibtuntMfK all of tit.
i$mm wf mr AtnrU iiM Tnhai-i-o .
imn' di -um. iv.iiiii tntai T.v.
In tt. Mm Vtu-rl.-nit Xtft1 i um-tmtu-
um IlkMMtBoritivtt to tak. f
f lhi Ami rican
th- Ano-ru-M Touat-
mtd th- c-nrtttttnatiii Tn-
Anuriiun Tohi-'
t'ontltiviiia; Tohn
till t'otlolHltiti-i f-
HTgu tato Ht'-
TwtMni'o iwtiiiatij'.
iraU ilttim,.! that alt
tt0M w.rr it-r.i,-'l ivtta
fjaaiiwi' to d.ntrwy ,-nw
pcftttaat .gii Wht thw ,i, mriUahot
ihtlt li.pmiBi Uhlf-i H). m -itUtolH
II h f of an iliil- wi ul ili..
Wt ' ttlttUftltHftti 'ill .i "BI '. IVftll
adtMitatK ll wan i iui ai i lii.-nw,
attil unfHi ui- thuili- in-
TH'' out .ill'l k.-i-. out
ami -ut, Hi'iin-poii,,
ml i lulin. i thnt in'th-
i t JP m ' fmi tut ti th. om.iii'nii
ttoh t ItlMM col iMil.ili'ito. 1- I th'
orrfftty, twiurat .mil i-itiiMii.it. -1'-
' UiBtiint of n riM4 uumin -i- i '
Hla ftMaHMHoim hat h. n m i '
and thtti ittt tnti.it to "! mil n
or monii0liH tr.uti' hn.i i.r..u i--. o '
WlloB f i'i,li'riilh,ii
In addtUMI, 11 u
i.i, .Viwi'rttn To... "ro i- 'ii'ji.iii.
,iini-il .wiitfl of thi I n't-,1 "'ni.ir
Mil-1'. t-'UtiiUtt-lty, iv hirli in nli; u t r- I
lull .1" iii hi hVB" i'I'Iih. .Hid ih i 'hi '
whh mK'Mub dRiinton in ih. . . i i ,
iMMrlltt 'Ut VnUi- uiaiilut. lv in '
ar) to "ffinftivi. roajipi llti.
Tin toMMn wuiilin.iii i .u
i Imraid with tuvtn u m'm..ii of
tti llforlci- tiavtaH r-(nli .t m thM
HiuAlitiii-tu i nl uihuoi'ii, thi- M.-io-
IN RESTRAINT
mmm,
la M& o
'mmm. mm
hattlMi JMHiKiiMt
mm
imam
wi in ifi
fitiHlNI
tpntltd Jjt
"omtilinBi
The
AadTfwii firl i-otnatiin ..i-Kun-land
hv Ihi' rontiniit.il Iihuiik no
I'oBMntHfr. tl!
U tWB'al' wtMl titut th.- li-r. id
itiklft Hfji a monofwly tn ttt ttn foil
ItlattlMp tlt' t'ohl. ' Foil coiupun. . of
whhHt t.ta A, nti i-'Ui TuhaiH.u M4Nan)
lltrtd a MMM'i It v .,1 Ui. wlo.'U. itrottu.-
'4f 1 ItW '" 11
riicturad ti t.it oiiutry Hath ih
Ih'oHi't. Mtf th- foil ni 'n.'tintlK m ri'
ai4 HtVd bji-p ohiaiii.-.i in viola-
mi, . , ;', Ktf": -' !
noth... , ' mi' ' n.i
, I Hi ll I ll I , lit .III I 11 I
.i iti rt hail nil il i i
i- Mil, I till' lMITlll 'l ull i ,
, it m i it I Ifil ' luit i i
a in-rutty Hi- imti-r .! 1.1
i- nilvltU tit (trial Hi it. hi
- ! the llllifhHKl- (if H i.rl.ioi
-I in Ami-nen ami to--'mulil'ilmM
It tmaiBM 'f hi, ,
ytnii-n. tt 'b hIIcI iimi
. irimi" ornhv'it organl 'i
iii-.i-Antertenit Tohari-n
t k nver th t5wrt .wain.
n.i iltvid - tn wr4 Ntw -ii
Tin rnirAt wrt matt, yi
i
ii.iii, i,
.i ii.ii
Ul Ill
!.( H. ItHtil I
Thr i-trculv? court ronn-l thnt ihct-j
xwt-il rmrtrnlni uf I'lunmn i', hut j
fin. i nothing about tut. ohariip 1 ,
mi-nirlhilnii In It !- .-'. thr court
cltamiMwtf to petition n t Mi' tm- 1
iii-rlbi company and ih rtrttlah-Amt-rti
n iimrxn urn! rri tltt fw.
tu t- or the 4?rw (hp guvrmn nt
,ii.ii. ,.i il t ihv uprmi court, tt ,
iIimiiimm-.i the iwttlto mm In tfi I'nM-'
i I'lH.ir tori rtmtan . and from
tin. ., th' ovtrnrilM itfclimihitt
I'll, nr, nit inU'l Morrfixl thnt th.-
in. rlcuii Tuhnco" eotniiit. th1
tinni-an rtnun um panjr, I.i Am'"!
in i 'lam vmnphtir. m Atmtiom
!-t minii ;inl Iht.-Andr.irii A
Km - ii'inpui.y r. itftluwful com-
iniiiiiiii .inu rrirnim mmi i mm .
. liKHRlDR III lntFM.ti.tr or fiirlB
I nlllTTli-rci
from thin, ilii- Mvni-,
in,- aifmni to ,n. "inm r,
Mil ilitt thi- mnvfnmi'iit Th uiivifm-1
-ii i' nt iibimitml In-, iiim Ih.- ivmtey !
.. 'V . .... . , i
oi -.thm ...hi in oiinmvwi o-
n iiiiiuiiM HtHto, ii n .1.' ii-- - n. mbj
v. n-ii m. 1. 1. mii Hi i i'ii t'WI
Milrilrs In H-ntl.il ll .iliil in. iilMr rtll 1
M.-rt.- not In M in in- -ii in litna i
itHnin.imi
T.ll 'l VUtt llMlll 'III 1 illlt 'll
A i.i. n. Hi Twtiii'i ' i-"iiii . u . il.
Am Hi. in Mhttff coHi.itty. il. Am
pun rnwr i'itniMtn, i l.i-i iil.inl n
fntn. H J. t'yniiiii Toi n . -i..
pnn Black -tr liurhiiu. Toi.
p"'i' " 'i1' l" '''"' t i'"it '
,al1j lii-Mi MM.'!- in spi i III, il i'i- I-
"'" Ht P.llil-.1 Hum mmiiii
MMtrtna th )tttiu or ,tiitn. ot
tttlt thf- ulta if uf .'tut r' "ii x t i-ii i
i on I r ,1 ! .-ill thi iii,-iili,ii i-niii
l.tiiiif. ..'.-I i.jotn -it in- -i"i-'4trtr.
'i'iiii.iiii, tniti Miiiiiiii ' .- ni 'I
H.-l Ii h'ltdiiiil mil tin k- iM-rn
hi nl .iiii-u'i i' Th l.'lli i -il'h-ti 'l
frui'ii.iill, h-i hi irai-.riil T.-
I. .ii vi. . 'Hii. im , tin lli ltlah, Mm -Ii uti
To. .mi i- '-"iiii.H "Ul tin- I I it It'll
t'lliiir M" i i i-r" not 1 1
I'luili'il .iiiiiiiik t'i ''utMhMir ' i'im-
l inli-. ,1-kI " .iHi th" hulttlliH ''
I miii mi ii. in-, ttrohlhn ! r.'.nii
lirtliiK .IIVI.I. nilf from ih.- "uhil'
.ir i mill'. -ill' f,
Tli. .linn i ' i a'ri .iraii' d h' f"i i h.
iit.i'iiii '-ml Brat it- Ji.nu.nx i '.' I "
-io 1. 1,- , and Him In J.uioi . 11 1
IhoiniiKjit ttorur aii u I"
th &mm4$ Aru. jtrtintl
Wi'ltrhm MM hln nt1-' at
int. J Mcni'vimlilii ...iiin Hect th.
i.iiirt For thi' tn tii ni TbIjhi
"'i-
III. I- I ll' I
1 1 '
1 1
1
o v
II "' I'.l .
. I, ,11
' I i'l,M!H
ll
I, 'Hill".'
r thi- I .
i ' -i
rk .i'-B'i
nit
,-t -
Tol'.
K
111 '
SETTLERS
T I
They Assert That Mexican
Govcernmcnt Must Make
Good the noshes Suttainod
By Them.
(II' liirlilna lli-nilil . I. l.f-a-Ui M;lrfl1
Nat nrlvuiiH. Ia . Mn 2o
noil willi Tf 111 MM' will' ot I llllm
hua ,n ilal lie mtrtiii't ''
Mi.xi'Hii tint rniuin nsr--.'i i
Wtii.' than a BjMitofl doltora Inr m
aCita iuwtu( bt iht'in at thi- nu
at !aanrrtea and iMtadlti- i nu.
rOHii i-rotmleti. aerottttii
Mi ttHtth Ot Hilt Ut.tr. ,.v.ild. .
th nharrh, who wh ttwi-e m
il rot.t m Wtmiilnirtm
U4ta tli."e clMintM aw mni.ii
wtthotll tHtW. aalil he, tn Horiniiii-.
urfco M tMdfi i In- nntblir ohiirch h'
Law Cl). wW Utki- tx com
as to
tttt ntiihemmi t Waahnu
ttu Morouiim In dllthiutliitu t.ii ii
rtl mor. wwit'lj fntttt th rv
than am othi-t aettlm,' aatii
Mr. mltli 'Th n-iK'li, umK wkui tin
mmma a(1 kbvi notra We now mo
ni' tn at that iIk-h-- iiiiich kh- uiim
lllt'l linl.dH Ml'XlCO I- .llllllt'. I.' lli-
' I', ill 'Ihi
f I'll" II' in
tin- I
I I 1 1 --oi
lllf I'
WHHIF fwy K
Kll I Fl) HY FF IMfl
,,,., ...
Pawnee City, Okla., Slays
Sleeping- Man. His Wife and
Children Then Suicides.
(II. lliilllnu ll'Tllhl . I' 1,1-ini'il Wlr.-I
r'nw tii'i till V.- i Mm 'ti -I V
M'ltli. no nil all. I two lliilllnu
iv.'ii nIiih .iii.I kllh-d .mil -t third i hltil
iIhh. ioiii.li l oiiuih d In tlx if iM-da
wrl) tila Jim fllitii-. '()
hatiil who had hn-n uorktUK for M--Vttit.
nt.i luU-r HhfM uwl WUi'd tW
..n.r hnn41h ltrtft IMtli-r
IR1N
WAN
NDEII1
ciii i t im, - .nut in i'i i
illllhllK j ' I
SENATE WILL TAKE'HOURS OF SERVICE
UP STATEHOOD
Fl
Meeting Has Been Called by
William Alden Smith, the
Ghairmnn, to Consider the
House Joint Resolution.
iln- lAiniim iifiniii )
IMdlll I I, INmI IWll.
StiiTr "n rcHiiiiiwn
Wahtnton. Mai ' -1 i
rumtntttrr uh tH-rUom-
rnaaMnratinn of i,., n
Mr lcn ami Arion,i Ki :.
A mi-vtlim tf the i'tnntiti
hint Jutm ItiKol ill ifl Nn. I
tmA .i,i, , rwtaut
i,.,,,,,. i iimmitti'i ik. (tt M h.'lil
Alt.. ,, la nMk.u,. ,,,,
V( )(f WJ UJ,(
t)),t l(((
. . . . . ....
I'll viiu-ni io ai inif i
turn Hi- iiHti- ntii iiiixiUi'i -inn.
ni.-i it 1 in- nilmitnna thi Krrltnrii-.
' mil I i'i . . i, lite iiUtliniK t i ,ii
In I i i i .) . ii . i
GERMANY WANTS TO'
rimt Country Seeks Ponco
Treaty SimiJiitr to One Wo
Are Now Plunniny WILk
9 real tfiitmin itud Pwuiao.
lll tlintt llnwilrt A.
Iin IllUVlIri A. I'. Lin-Mi M'lu'l
" "ihinckin. Wh) 2. l it iiiiun) to
on . Siiri iWMHl hff trttUliKiiwui to i itti-r
int.. m& ttfttHtft with th, I'uttvd
Wat. for ,i KrUvraJ rbWrutlon triMrty
tiotta rh ltr MMI 4uwn ity (.
tai l of MMt- mm tn ttti- twntaAtvo
Ornfl of tl t MtrnMMit" Mh"-ii..l
n.. - In thi' iNHtw til t. .. i iit-,i-iiii .i'i. i
Prani'i'.
I ' X . I I " 1 . I I
iy
ARBITRATE
emlMMaidnr t WHhi.t..ii. von . ' ZJT . ' T -till,
inf.. m.-.l ,- i. .. fun K..o '," of 2nr" " t'r..' wtth.
unit
I
th,
CASE IS
PROBED
n
NOT TO BE
House Committee on Rules De
cides Not to Investigate Ex
tradition of Alloyed Los An
yelcs Dyiiamiters.
lilt l.nnlim lli'itdil . I
V.'f-hinifton M.i.
l., M-.,-,l H It, -I
Thnt
JIkK I. Ill Illlt I 1,11(1 II- I lit ,1 , . 111.' I i i
mi" iiu- .irrKMi mill i i nl il"ii ' '
in i-onni i-tiiMi nii i)i !
iivuamtDiiit . ii-. ut ,l .1 t
Ni:iitri, thr Iniliiiiin"-li- In hi i had
i-r. m
IIOU"
till-, tl
I I
' whi-t th'
4M-tdi 0 t
Ih rai'i ri-Miln -
i III I'M 1,1 V
11-th I'
.l' 'll
BOB
NEW SPEED SLATE
Driving' Bhtzen Car. 20 Horso
Power. Ho Cuts Down Time
on World's Rooord for Mite
n iwl l.ocu i
IIIIVI A1l,1,l,
rii.. ii. ... i i i I.......... i...k 1
v"f- r. J"V" . " LiS.. zim 1 1. Vi
fii,,..T iiivi , ns,, w. - .... i ,
Bonn. in. ilt'miiK htn 3w.hnrv.- tioiwr'
Milt. I Ihil- llliitlllllH iMt,"h ii !
i" - ' ii, Mi.- ii nrlil k ,, ' -I - i .
il ,,i . , ill. ini
- . , ii. .. i i, l i" i ..
iii i i i)i. i . 1 1
ANTI RELIGION
DEPLORED BY POPE;
j
Ionian Catholic Bishops of tho
World Receive Conimunioa-
tion on Harassing Condi
tions in Portugal.
til) liii-nliii; 1 1 ion hi . I. hi'iot'il 'A' 1 1 nl
Itoiii. , M.i. Aii m-yi'Tti'iii iid-
viiiii.'i i.i I'noi- I.,, iu tin- Uontan
Caih)i inahoiiH tiruuiihout ihv
a or Id. nMoaifly ijtilnrlitK thf miiH.i
ttvlmiM :itiitiidi nf thi- am inniiiint of
i- 'tnuu. ., i, phi, I', i.i- ,.tfl lulli
wumm
BURIN MAKES
IS UPHELD
Highest Body Drtlaies Tdmt
Ennotmont oi Congress in
1907 is Oonviitutionnl
Deoision of Test Cute.
ni
TRAINMEN CAN NOT
BE WORKING OVERTIME
Ltns Engaged in Interstatu
OaTiimerce Must Give But
... mi, 4 .
jmtyua jjihiu in Dni HTHl
fi , . .
Slue I).
lil LikiiIiiB llrriilil . t. i,i.i.,i winO
vv.miiington. t
li'Mi" ut twrvto !
i!n rn paMMl tt '
'ii'-i.i to n m
m n it TtH-1
i niilrod ci- ;
lU-i.
"II
III' - m iwl won
nioHBl by the
i nitwi Wt-ii.
UK'
i" ijiIo fUt ,ii',unccd by Jum
M it'lim W rt ..1 IIIHtltUtlHt by
i mim- gkirl oh,.. itnitraw4 nun-
t mito -t -'
-.trrMp i m.ik.
in- Mt tHinui
v Mil lor a
1 ill Ititrt-fftttW'
nv itninmiut
imi In on duty
to tfb ri i
1 MHoi I.... . -nUei- .-on-
'i iiaja . n, 1. 1. an, pi, u.
imr Mtpt n. in- ,i t.iirti- -u
" -n'ciMtaf t" Hi ;im.- -ti. iM-
. i i, nth . . , ,i r mat.
l. Till- Mvt nil l.il -tloU
it for tfc- i n.i' -o . -Th.
WKUMMCr -mil )! .. n id. Mil
, ..ii).uny irHnaj ii ih. uw n nn-
oiifUiutloHlll (Ml ih Kruund i.nu it
(i.iiiil lu lajajp-iiti' a wi-tl .t ti
int. ixiatii rajjpntKi" tMl .-tniio..
Tli.- otOtr W l-'h tin- UHi-tt.it.
.-i.tiimvrci inN.-liin itlart-tJ tin
int.. ..ppriittint iiK iittnekiNl al.- Tin-i-ai'roiiii
t'litWIfJI thit rmiarraaK , ouhl
-mrt 4 ntti-mrn tn 4 -mu
to ) irtuutahiw th twiwar t..
i,mr, I imrm f flotation of ti, l.m
:i.i' ih,. inhor iind t'Xi'ioK. iuv.iiiv
I 'ii iiu. pi'w-'qat .ma tii-iiror
iiiMoiiition of th i-nnMitiitlon . and
1 i iut ii conMlVtA jKir-lnrrlmiiiittion
Hiii-.os nttd .mi'i'-ii- i' th. r.iil-
in
1 l"llw 1- (I. m i infit lilt!
thi' uw nm.nl ttoth
mil t;i. ,.r.i i . Hih.-lit
i i hi i i ' ' i 'ii "irl
ii. i, i , i
ROOSEVELT CALLED
TO TESTIFY
STEEL TRUST
1
1 Former Pi. Mdcnt Vill be Ask-
i ed to Give Senate Commit-,
tee all Intonnation He May
Have An to Forming Merger.
I III' l.ll-lllHtt II. -II h
I . i..! Irol
u
"' T!ii'ij
ll'
i i ,i 1 1 in
u.i-' '111,'Htl.
li, i
X-.l i
. 'III. I I'
,1.1, -I
it,...M-wi- i ,
"Z; ; C 'J.
I l"" d -itllt. -
.1 mil y
nunltl,
it-
llt-ulh
lt ,.,H. i, u
I '"iiu ;,ni-l.
th i I-: II
i .ml, , i
i .
i i
ii
Ih ton
Wu."lllll!IIOIi
I'lta hi nu 1 1
Mi l.(Mll
rii' it
i mhiii
LAW
by
SUPREME
OU
HEAR
A. I'.
1 deali .
-tl fttvii
i ttf th.
' fii-i n 1 1 Mr.
" 41- llll I 1 1 . I H. j
' tukitii "' t 1 . ' ii- !
iron i-iiiiii . . i . '
- ' ,-or,',i . i
l!ul . u i. . .
-- .Urdu ', '
il' iu- mm. ,. . M M"" ' ' "
I" I.' I i ' it,. l 1 1 U "" '" '
va..' t ' '
. ! and H.' I ..I I """ """ '
fri u tin.. ,. '' ' :" '!'' '
,., ,,,. . i'-i i
.II.IM , , ' ' lUIII.'Ol
ti,
. V '
T i
, n 1
An eoann Uoanue. ' "' '
li H l. "
li..' ''"
- .... t H ii I" t"
. llll"
H H. II. I
.. .. in ittaiW
CURES FDR MEN MAY
BE WORTHLESS
FOOD LAW
U. S. Supreme Court So Decide..
in Case against Dr. C. 0.
Johnson in Famous Cn nom
ine Remedy and its Lube-It
STATEMENTS ABOUT
DRUGS ALONE COUNT
III; liii-ltlmt llilrnlil V. I ..I'MRi'il tri
Waalilntttuii. I) (' . Mn in-,
Ut ww '"
vi Ih' ttlMOhitvly twtnpttvi m
i.i.i
i DHrnoac wltHui MkMhui tin nii inn
M ttuv ittott a no Hihkk ai 1 ik h -hi-
It: UK" at'1 .-n,
rt f Mti I ii WHlli -y .11
of lr o a ii4 ' M
to a iwMtton utctt!
the aunrntw nciurl
tmtm Hi bv im
Hon '
.(otuison w I titling lm
rourta of Miaaowl. tt tiM.
'harm, ttf ttuvtOK ilWtWfl tin
food oad druaa act m nm. I
iill.-ntod that .lohnnou, ttfltutt u
nBdrr thf namf of a (4dAtMn n
iwti front iiati mail to ftWtfcr
aiik'ha dtalKhatm "t'aiifi iln
trta," utc. i In taitekt uimiii
wi.- rIt attij miatknulttut in ilm
ttajplli.il rtutt th. atrttallM wuui
osd wnii i fffrtlv Ml HtlMlii '
th cttri- of catMr to wa ulh
tin- lu.il'iiiifHt thai thta dn
waa untt i'- anil i in- tutwi. n
wortlitti and tii-ff- tf to
pill lO:'
Tin Inillri .inn ,vn nnitah.il
aroiimi thai id" uhkI uti'i
uct u.iii umrjii i ' ,itvf iiiiin
niiaatatt'titrini' r il,, tnu"l""
of ilnm - ati.l iUil m.i lit' l idf r.i' . i
vi'UKoii ol iiilantu.i-.ii.-tiiM ol.oiii Hi.
rinaiivi .rii-iiiu ..I tn llt!n" Tli
mai-i iii'Hiit Miiriili'i i,i tin, Jiii cm
romt H wu tin iliy .-.- ii. -.'..I,
tn tin- iiiitini- i mi, i i wtiN ih
flint i hk hi in in in ii, -trt ttuHi i
Mil' it, ii' . ft Hilt Of I lit- ,!i"
In I. .i-KtiiHnti Iwfm,- ihi mi-."ii-.
in., tin- toi rtt. unlit attttiit-n-(i
ihi" i In nm-mii ttuti ii (tut nM)u
Ui In a uiiW iiiotiaiil.i hnai up tin
INHMtt nwiMclnc 'utmtnt4 In thi
cimtM Oti hfiial) (f l)r Jnliuaon ll
wna (ontond 1 t hH (t ih, t-ivi'in-
i nifiii s , pr im a!H'il iUu' v.t
oh - i, I ' I I iCl'l " I U . II i i 'iilt.i.ll
I il mi ni ! Hi, ' i .i ii , ii l -ii ; in .in
'ii .i , ,i -I ,
. !'. ,
It va f'n'.'il id.
irnt .ii - - I rlt,
ii ,,l i -.- i i it '
. (1 "H'.Ci'HM II
'e HU4t't.,illlJH
I ilHl tllP IllKfl
-I ,i'-".
-I-
lu
no
'itlh -1
-Iiu In
i 1 i in
ll
BR001
IS
n
.J
iOIILU
Important Industry Will be in
Opiinuion June 15: Price ol
Swnl'tlfH-t; tn fin Hmi-i
HUNDRED DOZEN BROOMS
PER DAY CAPACITY
AI iu-, i, t ii 'i
i.
'ih to ih. in n ,i, . ,,t, t.t
a riii' ll - hi li -.in . . i.i !
broi,rtM a ,im imi hi,' in.
tvatk. in iMi-i Aiii,ut-'i-i-iu,
biiMiilt f4-tw rtaht noii
lVw i i',i.i. nri- nu iii' .,l ih'
th.' fit, tm . .i. 14m, 1 1 ,
ii.iiii"l.-i--. ,.f tt, ,i,j,-t ,
. on
mi. it .
, i in.
i i,,,u-
th, 11 11 rK
'' '" '"' 1 - '.l Ih thi- f.iltn-
11 hloia .,.-...sii, t.i, A lluiuti, r,i ii-
'i. ..nu I-11 i Ntroi.1 mi.i
,). H r. iiardn.-i miui
11, -I, 1 t in t'l in ii.iii,,
-Hi 1 it. Hi, ,i--
t it 1 ..1. Hi, ruii-ir-.!
Mumi'ii im i-
- i" 11 i'i iini. . , ., r i'i
1 1 nu Moiitftuniit '1 ' 1 1 1
I W ' iai illli-- -.ntii, t-'
no nthM itao iron, ,
. I llll ll.,.' I, llll II,
! .'.'in in.,;. ma
1 ' 1 1 1 1 thf i-oi 1 1
I' '"HhHlMI tilt) h.-vii I I"
l' 1 I. ll t Il.lt IH'Clll I .,'
I-- 1 im iii, 11 hfoom- "
t hi iiu- Uiitttt da 1 - 1 o
Mn.1i ti iimi mftflt hi 1.
t.n ih' i-tfto-
1 " oii.ntn fhctoi'i i-
I I , HlM"t. Till 'I",
- I.i 1 1 -I tM!'. ' Ollt. il -
'um- hittrl 1 miii-.
-t I. qut;hin"
1 ""in-- IH nc mi, u ;i
M, n" -, hftnum 1 01 11
ua wh-M "
1 ,' it iii tf hriiom
i-.'it ti'ioi
Ih't ll
Uf to
Hp
FACTOR!
ESTABLISHED N
ALBUQUERQUE
Itln Hi uml.
MEXICAN BANDITS
BUN
AMERICAN
ATS
Horn hie Outrane in California
It Reporter' to Authorities?!
by TUfufte Who Roturns to1
San Frmciioo. i
Mi lltratua lltralil i. I'. In-n-,! V If i'i
.1., i I'i um wo, t'al . nui ifl' tt
,nlii. i, " iiih ttltli ih'iiianil" im
i, "ii. i ii iiati'l ol lutHftltH hi A mil"
Mii-hiiui aii Kiilii i -l IMm-ihi
im rtf'Mtl. tlM'rt!ttMMl)i m h- tVli
. .ii ltnilriia.1 ot Mt tioaian. nun.
,u ti. ktnkt on ,Mi IH, urioiilln
1 1 utm nl .laseiitt Maimf' lil.
" i'.l" iWfttJIWa tlM IMfttrfd M I
vm IM WIo h i
ttH- NVMOr.
i In. on
' ,i M-ti.iintMo
H ii 'ltl i Mt that Mi- liaiKll'-i.i.mIi-
ii mawU (in iuotf if
I 'i! mi-IH IMI a IU4 illBtrirr wjiih
o il,llfil hill ' iPftMM 10 111 i
lliinnf.l4ttii- mtmrem thai h ouit
to HwwKh'.v'it how thn-
llninin irnW hln n.i lioiiu- on
uml fonflil thi' tioita' hurtHwl
JIOUtMl altll tWIIWf! h I itnli
i iiii'(! in a uMi Ih thf mlili" of Mif
'I'lllllK .-llllMiI'M
M- Swi-UUfS tillil il. .ill - .1 ami
-1 1 i.'il to Inn i' 'h'i-ii tnl.t-n iitlwtn-
I.I- ll ,l"lllK .It'll lll'li' llll I III'
i- in ii
ii , i"
i
. MiHiMi-M -l,.
ni .11
DOLLAR
WHEAT DEAL ON
Capitalist Has Begun Bi
Plunije On Bear Side of Mar
ket and Dealers Are Scram
bliny to Fill Orders Now.
till KViVilllR Ilfl-Mlll . I'. Iirnxifl Mil." I
SI LiiIiIm Mo I .i J'. V. Illiaill
I..IIIM1I'. I ,",ll -ill 'I I'llLllH "I HI .
1, li. ol mi' Iii ui 1 v h. .it ilinl- uhliit
hum 0 -i-n tilt oil! ni -I aim i- tin ilaix ol
tilt- uinii uln.HM-r -, loll 11 V Kiini:
iiiin uml I'm win H Sifh 1 t Morw
than 1 .UtKi.iMW huah,4 ut Un whWkt.
ultlKil HI ll.'ft.lV $l.HftM', ,u-' th
viiUmd in Um iiHiiMiM-tlim n u lil-',i
l.ni.1011 ,iuunli ll- iuid 1-. IWm
i'l.i' , 1 ' irtlFI'Ir-Mi 11 ',. 1 111 ti-. 1.11
ll'tt "HI-
l.,l.tioii Ik on ili ' , ill 11. ' Hi
.1111: 't ami lina hi t n ' n ihi. t M
thu whoat Iii hli-'h- in thf it IX'tthi
narlii'i. ai : :n Hitnti- liii,- hna
".ii i.i-.-ilnu th" ivit Im- )(. -i'i-
.-' imU and ih cii, in; inl 1
.ni. 1
- Of fcjlf lll'llll'll-- IIIIIHl '.- j
i ' to l.an.VOtl !' tiouli U illlfMl.i-
Ii l:ii day Of th, 1 1 1 ' 1 . , -'. , Mo im 1
- ho havv Hold iiu- i hi. 1 .in mn.
11 iii-i-olr oliotli in on .iiu it n'lill '
" in ii lHUUlV Of tin main to hil th , ,
'ii' iiitH wHk htm ll Hi"i '.in im
-it tin- wtMjgt ly tlh- .-ml ot th.
nth 'h.y wMt hax- to m Uiintoi i
., iliflerowet! lM'fw.i.ti tin- iuIii- j
'I Uiili he himiffhi tl anil thr ".tlBl l-'
"' '' ih. Mjiy
I. .1.1 v on tNf hail an otr uf mh'.
ml. hi.'htttB ai caah whnl Hi- tool,
" nil uml iMtttl tt' it Htm-1 thrn
um .i.lita tttOVO tw-ro Im-wi irtrfl
iiim Hf iithl -ttH'i tor that t4- Onii
ml iiuv DctBA 1,1 ic of iM whi-u
1,-,, .... ,. , , jWIWH,
wwi inn i-Mt tir anttlr , unit tti - ix" ii
.t' i!itllit iniiitnl Inn ,,f 1 1 1 ,i .
PHOTO PAINTER GOT
Albert Rosenthal Cieates Sen
ation hy Showing Receipt
tat Ottty .$00 Out of?a.460
Iaid by Statq Depaitment.
(IU Hvvnluii tlraM . I liu-i'.l lri'i
Hju:iitii"ii h 1' i 1 ii. 1 1
H... nn, .1 i'i.ii s.1. it, . ,.. on ,i
I', "I',
Illul. A
lltll I'H U ,
I, , ti ,' y I"
, 1 1
U '.
Hi.
'na
, .in.
. f "
1 11 11
. x :, 11
iii-ih .
IS
ft
id
STILL CAPITAL
?o Fai a Supreme Court of the
United States Is Concerned
it Will Remain m That Lo
(Mvtlon Indefinitely.
(H litanlHtl llrrxlit
I'. I42I-..HI Vrf 1
WHMllltlKtoll
.via- ."1 I'h. , mulh!
ol Okluhoum ill - hiii'ii Ml iihi
liottiu 'il m Im 11- Ih, nuiiri-fni-
11 in of th-1 niti 'i Xuin - nt ioi-i-rn
Ji-iitn, to
- , . 1. ... ,. - - . ... . .1 V' 1 fit
1 1 Hi, I 1 1 1. in 1 Inl In 1 1 , up 1 -1 1 1 .
TAKE
MILLION
ONLY SILL PART
OKLAHOMA CITY
NINE PERISH WHEN
LITEO TRAINS
MEET HEAO ON
e
ur niBton Railroad Scene of
uisastrous wrecK in vvnicn
Baseball Teams Have Nai
i row Escape from Death
ENGINE CREW DIE IN
i DEBRIS OF LOCOMOTIVES
Dny Cono, Rciluood t0 Spllllt-
ors Where Most of Fatal'
t.ios Ooourred; Misundei
standing of Orders.
(lit Itmnlim 1 1 i-ii III . I'. h.-iin-il llrrl
MH'iKlk. ,'h Ma. tV -Th. -.
hoiiBit Coltirarto li.iiltod nu inn- n
i.ud iHtat-ltottlMl aaatiKt-i n i i
iwi'h. tin ik- Itui Hmtton rtuii' -nl
ilminK a tlttrk fda; nlHf iiilh
oi In -if ottrh Mil utorhlim Nin
miii .! tttltv.l ami thii'in
-Hi'
im , l
I i.
nii-tithcra uf ttM Ontnli.i
Ih in. 1 WWMPtt Udhftie Mil iiin.-
ii ii- iniimmmi UM ttti wi'o'hoiiii'1
miii nil wr acv-waly luulaul 1'.
1 . 11 nit. hut nmti' awkwali tnim .
him.- VHlQtil. iirealilMK of th. l
' hi 1 had an nf the Imm--' in '
ni hs-ahuii aed -intrhst Kin-, n
- fo IH-ilVfr t..n ret:lv. il - - i
in- fact-
i.nili nalnj turn nMMitR ' i
- il nlHNt tn eaitlwiil or'.n.".
h.it iiii tarM wt tkr BMMllaita.it imix .1.
imii-llili frit iBJOTf hy ttl tl'BN'
hoilllil ltitt.
I iu- day 001H1I1 , wan iMtnn 1 1
iltnir. and Itt tlita .Mia. 1 n"-
tin t-H-iiutltlai uc.-uriiHl limit 1 1.
tsl.K'i wif redlftHl to . mm-- r
iwtati'il at'.il. ia which w-. tli man
Ultl hoilii 1 ot thf Pltftllt ') ' mi l In
man
MtuMt aa nvwa oi 1 1 - .ii-i
it-anhetl ttufteok. two njli r '1.1H1
1 ho wnirtk tW dtutd Bd hiju . , n
111 hraitsht into
It wtit he Wra hi
Mitt Im t.,i
The . ;t'i
trai.k AW he tr
if
k a-MMvtit hi mi ham i.-mh'
hut J' i-.-iHUtii tt 1 tiil-,ii"li
DEMOCRATS P
Tl
They Decide in Caucus hy a 1
Overwhelming Vote to Re
scind Program They Mapped
Out Last Week in Same Cas
lll r.ti-iilim lli'riihl t. I' l.i-nr,l M Iti-I
Wiitiiiit(toii Mai t;ii iii .. ..
' '. it th, Ii, murimii fi 11 1
.- 1, liirti-il thflr form. ,
M 1.. v,,j,.n-t th. Murt in t-..' '
i nu lor 1. r.-lltv-Bi$att""
t nn.- nv nu. I'ommtttt" "i
, mi 1 1, t,i TiiK ,,
1 1 , 1 'ii. "ii'tii - tt - '
nil i ..j "il
PERUVIANS MUST
LEAVE CHILI
Mass Meeting Demands That
All Be Forced Out of Capi
tal and Legation Turned
Over to an American.
I II' Limhl I !. I . V
in mn, 1 "hlh", M ij
l.pii iil W iri-1
1 1
,1 m , or to, -r),ni ,.
1 , I'itui 1. um .iini I'hiii, ii '
I. 1 llf l -vt, I'llnv , I
.! 1 1 (.ir. huhii "
1 1 ',, 1 I ,1 -l 1 ,
M'Ul - --li ' M.i '.
1 ' 'hilt ,i' , ,
1 " llli--'l Ih,- lotlini
1 .1 1,' .,f tin- Viiti rl'-jn
JH11TISH AUTHOR AND
OOAPPOSBK IS DEAD
Mi Williiiin si In ill tdli-iii. Inililiil
li Ulnu l iliiMii) tn 1 uml - hi I n
ih n
ill liiiinlnti llrahl t trnril Mini
touton. M 1 I -Wtili.it. -l.il'i.i-l,
ih.. H 1' mh ililhui n '
ot ii. tnii uiiin UlNn,titao-', t 1 .
Mn tftmnitmn. Ma mm horn n
inn .1.1- Mtiiaitt.,1 i.i Kim 1 -; t -
NEBRASKA
MARTIN'S LORIMER
1

xml | txt