OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, May 30, 1911, Image 4

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-05-30/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

ALBUQUERQUE EVENING HERALD. TUESDAY, MAY
1911.
ALBUQUERQUE EVENING HERALD j
(SuocMdor to Trlbuno Clllr.oti.j
. ur.iM'iti.icAN m:vsi'api:ii.
IIY Till: IIKHAUl PPIIUSHINr) CO.
tiinll will ,. i
'00 Hi
l'ulillalinl rvrry nflrrtiomi mrpl
Kuiulny nt iSS.iai N'orth Ncciind
Iritft, Allni(iiiiiiic, N. M.
linti'ii'il ni mtiiihImIiisi tnnttot
.Mnteli 7. till I. ul Hit. MttUlic nl
Allitittuiiiii. N. M. imdiT t lilt Ad nl
.Mill l It, 18711. !
lik. th
' ""' ii iM jmnx, i.
i 'm to tatt win
IM "P Of ftff h ,
Olio iiiollth lij mini
Ono nionili ti onrrlrr. . . .
yho yrnr by tiiall
Oiii ycnr by rarrlrr. .....
Tcli'jiliDiie 17.
.."ill I (MllH
....12100
. . . smoo
lit i r sr vnasMic.N
.1 uat ul nirrnl Ihr .ituntrv h
hot atataatner- in Waakfeftftott:
toy MM ay tkrv art- aning to Ih hot-tar-fjtfi
ftta man th n rMl nahf
f&t tMMMMCa taWr M-oye4l
f fMMtttlM to tha enU it ltd bavo
UBWM Mt Utltfiratsrm to Uto tftocl
Wit ttty Wffl awrrtfcar. bk and mat
tw tlta ! of tboa thaaauraa.
flit otijj;, Uhawia. haa baan imov.
tttTffiltftM'AINtlr 11 Hd ORltttly ftMll. tt
tint tflJllvr rteetrlc fona, drtohtna
NhmmnbO MM atudyliMI ov.r thr alt-
ft. f u mattty n ntiiUoti of lint
in Wajlrlirfltoii; It la anmethlng tar
mare rwctiliut. U'n Hi aatiaw- and
10 IWMr aloha iniieerMtl. thr roup
oihiM take lia Miliiiiiirr viuhIIuIi
Mfnt hw ta atnluaimn to the plea
tU tnpJt T moIiik wlileh aide wouhl
HHl Ida auuriar.
JNtt III Wiiawtngtoii thcrr art a r,w
tlMMMtml onlilllcl offlcrra, i'llili1in,
4Wlw. jtrtratr aeommrtBa, military
UttMlhaa. MRtMMMlllH' llllll iillixl- tif-
ftottiB tko irr liixniiiiliiB liuiHiUi-nt
)m t W lU'iturbod. It ta Iuiik int
tk aiMnitDK of tlu ilaliliiK x.-omni.
atMf aamton la nliutnly with n.
Tit aatMitS bancliiw aplliah ulinriiiR
ly '11 id miiuifr iTlrla linv.f iii.tinml
lhtr tHUMiiK huIU nidi thi mi. 'lit
fttUM ai9 nHdy l.r Hie MHiatiu mill.
Iti lift liKNiniUiii- Off frolileit,
"t!ty WMnnui-l tttiuvi u in of lev
h Ua. ntaaMRjiUy iltanuwicK rcHttinueity
wWte at Uiiixinraiiii nuMuitN iiiitlior.
KaauiUy ami i;)irattMii he u h
i a 4Mm a art nMoat nn -ominuiil'n
nvo iM anvUiitiv ! i wipl lilx iit
vf0p with (iiiailH
fl la ty UM 111 A KlriU hll. that
ia HHittiMm or ctumrfw. ami Hi. of
iMmi ml liavo uimm i turn tln-lr
jfaii lowanta lit NubiiH f huiiiKIimI
n al hmh wl4Ky. Tlx ir.., Mi
''Maton la, tn4-W1, winri tin i.i. u.-iuii
liMMNNI IHU all Uu- IxiHt .f Hi.. Imi-uiiln
' y Umu cunar.np .iuit mul
tK' fHai MtH grin mi It l.o,lii
' lutMa. lk btart flah win i.. ..uia
AM tfc)e aaMMo rooinw with iiaihh
wina la ttv itiue i h Muiiini. i
ii aa4 a yahi -hin Mr Tuft ium
i ton of ! wNar hi prlvai. ..fu. i
uiMI a pat mw lianaina fir.
' '.-..I ; omts t tii.
i..i. ii.i.!ii.' WKtBL 0
'ffm fe -..
ti mi o '. uu aa- K ipi
ni- ti... i ittMwMir Mi inv
h. thMi ffuwl mJNH i
.nth Mteiiir awatttea
This
Beer Satisfies
any
Thr ICi PUK Ttmaa, tDjtpli i. i.,
...i Mtrln af MM Wmm
Mi'xi.. it artM pMUHat ttwt i-..
ha rom at laat It matt hav- i,. .
n harro aflat triaoc. far Tim. -
4unna thnw dark tay down thcr. n.
That iHAtnaUm tmm HmM m...
at I Uil Mio whne ratnllv aftiMH. n.
(Mt alJ to iy aUlQTitlciii t" '
lauMr mad nn mtauMt In . om . j
fatttiHa; wamda. tt waa antthi. r.M- j
Mm either it wrnt.
I
Tin- uttpraiiH. iiiurt of tlu i iui.il
ftau rtaoHam to miaiiiarv in tii,. !
atUal rtght in muttftniiifl. ThN
hnuM Mt' Mm Nrw jtaatiean nn ,,.. :
fii rt unity tu aay tittiia
Did vou owl notice tKat the man
ho drinks i; i never quite satislied with
other brew
Pabst
DlueRibbon
The Beer of Qwtlity
.'o distinetivL -o satisfyinu' so delicious
it appeals to people who select their beer
as they do their food and clothes
to sati'dy themselves.
today
Tli MfymCti, hie.
IIMIO Wtl Ml.rr An.
Tel. 125
' yyr-y"; "sr'
l.iK-k if iw hlinlaaoinl mill linil. It Id linnl tw ilollnii
i illii r ti-rin iiiiicplly. Oiip fiilllti); hvlr t n fin til no la mill
I" Il.i,. MlHMl llirk.
i nn i .iniii! ..ir i n . iii -Mtnty imililiiiK iiihI lironlctiiR
: Hii.x ali" i if. mil iinpln diutli, la nlmi anlil .i .t hiak'
Tlnit It . ill V n. . n ttiHt . ..titllllonN n rlh. no I lie OcdTlli
. .ii ilfttnv gtil lurk, ill or which k-uvra n iloiiai In aar iiiinil
i he tm; ilaiiiiition.
iini Utxre can lio no iiitiws. ni (a (hi ffttil Muti of
.ii. 'iiH confininff lth dtinkttiR tu
Glbrieta Beer
TU. . t .1
JlIM l It . Hf
ni.ifr. i ..I' a n. .ul... a, in a Imi u I f it.
Phone 57 or 58
Southwestern Brewery
i Ice Company
ALBUQUERQUE, - . . . NEW MEXICO.
Ttia avuaic ta aln to who oi ..n
jriUt-ifi of atatohuud h Ir1iliiv.
hut iNiins a it ( nut atom tht ihii -tMlli
an hoM aftoHM not bu itlian-
dulHMl.
Thai bl railroad wrak on Hie
IturlfHfioM almiily wrvw m aail at
tention io tit rt-t that the flamn
re.-ord la ntfM iMtuiHu-n wtrofl It Ottinua
in xiiri't) in truv.l
Aimthvr triMhar in wliaat liaa al-
icuily invoMKil a million In tho May
ni. II w a hopiiiK tw crop wtll ho
u wlitii.pcr
Tlu luipaPMiM tMnit in ilia MtUiiMtW.
coiiatimui in lhl Uriwooo Irwu. ilaol-
iMon la tlmt fiVL-cent Hmi wHi atltl
oai h ithJhifl.
PROFESSOR H I Pi A M HADLEY
THE PIONEER EDUCATOR OF
HE GREAT MESILLA VALLEY
Man Who Hns Been Associated for the Last Twenty-five
Years With the Building- up of the New Mexico Agri
cultural College Addresses the Memorial Dny Exercises
nl Las Gruoos; Has Taught in Many Schools for Fifty
four Years.
i i
ii
Prof. Mli nm
afliwator of Mat4tn Nrtv 91toi. i
mmmt u hai'a udtanc. m ttx Ar-
Mwy ti on ihv -iiMMairtiaai
tut Mtly-Mair yowra In pub- 'w th beat uhtitinabh' lit i- tiui..
aiiln linn w wiii kimi ,ml i ' 'Wtr. 'fflwl Ma aart iiMteaa, taWiiK a ; thu mtatnat . dueatnr Mn,j .ttit.. utt.t
jrtHHta notnn ilrau we will Jtiat na,vf.
tu'riill Ii thtt Wttfatid vitlr. uw1 tltaft
wail will k ai from lCMUtneia.
4Maa (ka naUnatloa of U i nci
T. Naanntji aa maRaar or th uhm
W'MaWM 'mlui offk. u.. tepiipli
"MM awd man and thr
1 "' ' Aibuqumur who hno
-'HHl Wn m wi?aa ltkaif auffoi
Ha ?lr D!ans a plaif win be
.itHleuit to nn. Ualn apt ni iirur
Uflally a lif time in the t... graph
'iialnip, i)r !3alan wan naiurnll
tk ail anwohaa of th. mt,
' uiNfllla of MtHUrimK tht uoat ol mif
" o k kBwpitti anil to thr ufti-
! naMtex ht Mr. Ualanay ina
wf- atuHinat la miy iiu- t.f
aakMaa da may tt-r liriUtftr la
WJgkj ot th- KvonlRg Uarald All
r$M that ii.. a gotaic tu com inn
4Mt" in bom. hi A!hutkrti. .
WUhI ha nupMnHl tw lh
1iiUin-Alhttinaiiiui mMma.l?
Jut It Mlauibtu'.
Kami-
tmti't
th ckolr.
Th mavtov opt ii. 4 at 4 i'chk
Thtt. ptfasni w.... 1 xm iwrt In th
'lvl aar Mf: " 'upturn Thmu
rimiHaVM. Mnfur a, W. Mhcrfi , Mr
UtirKi- nd Ja4 K cimKim .
....... f Air a numttar of wm-, ttv itod-
'11m. amlotk c ha nat' t fint of th 'j lV crtpiur. Ua.n and
ra t.i..ii..- m - - ; th-
1 '1 " . i ' ' VI I !., .,. .,.
n.niit. Ucm.nniiH .n th.
II Hi. hill. .1 .Ml ,.V , v ;
I.1IIIIII I
1 . II. 1 I . .
NOVICES 10 CROSS
HOI SANDS OF
THE DESERT
ill. I ".1 Il-t .11 I
)- T ..J I ll. 1 . 1 . inn. 111. . .1
lllf .IIMl ll'.lll. .U III . "Ul -. "f
Ii 1 11
1 1 1 H ull, t' iin- PliM-ttil .1 iii.'.ki.i
I. ir li'Mii. .iiixl .ii'lim Hi. . 1. 1. 4..
( . 1 111 i-ti- Min i. h la ap. inline t lo
I'll 1 1 iff or hla llu in wiilrhliiK id.
hi m-I'-I Ink ! hii HiftllUlii.il ulih li
r. in ini 1 1 1 ..twiitnf i-ifori or In.
i'f w .rK ll -n.H ,im 11 int'in 1. 1 ..f
till, i.oai.l .11 i u'-iiu 11 ml hiliis mi
main wa alt in thr m.ili.ii;. -nn
ill of th. institution.
Tii. Aliitnin i-."! Inlt'iii nr. h .v
'tin fonn uppr. 1. ul. 111 m th.it' 'i'iii.
I- i-iior n votiiiu Hi.. -rc. ti. iii "i .1
atatli to hla h 'i Thr iit.K."lni...i,
I rninp.ia.il i ...r loo inrii ,ini
wonmn nil i.r wli.-in Prof .nll"
hu Koi'ii ar iiln.it.. 111. 1 tht- '.ti 1..'
I"i untl riaprci hIii.mj th.it I ' 1
.ir.. ilnl) npiirvt'iaii i.
Ally pnblk- linpriiv. in nt .ii.i--. r
- - rN
Builders' and Finishers' Supplies ;
t
.Nntlvr nnil ClilcMKii LiiimImt, Klit'i'iimti-U llliiiniM I'alnl Nunc llctlrr.
Ililllillii' I'lipcr, I'liihlrr, l.liiu1. I'l'inrnt, (.Iiim, Nii, llonrh, rli;.
J. C BALDRIDGE
423 SOUTH EIRST
ireaajwaa of tna ait, Uu ana clvr th,. minrovnl and 1 n .'.h.ik'
fma ta amoM. in ta)M. Ai (K- i'hi "f Pnf ii nihy mm .. . 1.
f H iw kikan laaoktwy aakool In twaua of tin- Mrailln IU htu -n-
ilia Mtivi. atatr awl fjiani Hint Htiw nta JtiOinnt in b.,-.,i ...1
Ma tNinjar ahkMlMikwi aa aw ailttottor. I "wif .venra ,jf wsparh'ii . mnl in. r. -
u rnaitrr of ittdividtiiil
it llt awik.. tin- uvcriia.
(afla, au
" f tk ataaifnrf that if th.i
.ottafa Jim I'luba wiiul'i ainti h..in.
f tk. Mao.) oM aahka with m.i h
UMy maim th aiki bid. 1. ..r
m ilmm a ourinn th. 1
am Wkkkt Mppwir in . w i, ... 1.
f r fflalft tkjMi la aon... r ,i,..h,
n -W iNHMi MitatcAl iiitalrf win. 1,
mmM vtfr tnattjr hut Uu 11..1 imi. (i
upokMh of ti htMirw of m r
' aw by Ow UtaUatl ItaliH aupi. m.
'ttri will auw min tlmt tralnintui
trtoykhw will oivnalfiiiaily
" ll brtwwii run.
Tkk afkMat aallkuttely rmult In po.
iM0Hf HWkt aratmiK ti. but h ilipr
h worn mat wa or hoi ik ,,,,1
i ialttial in tur aftatton of thr mi
orwiif. oaurt
Elaborate Preparations Being
Made for Big Shriners Cere
monies: Large Class Initiat
ed Tomorrow Afternoon. .
H(.; It'i mill I101 i.i ,: mi . ,;. 1
of tin- ili'H.'ii. iinuhi'i Mini tour 1
lllldOUH'H I lit- bill K of til.- CB.111I
fill ami yi iiumc jmlul wax tin N
tlloa of Ilnllnt Uyui T.-.n or .
AntilUIII AlHlih til. 1.1 nl' llw. M .
liriuo. aa tin- do dmwa iii'Mr ".r 1
hit: uoi-oinuiila) which Unit fu mm i
tier will pull oif in ltiiiitioriii.
1 he poi Ik slmuiiTliis 1 1 !:o 1 im .
hllll IlllilLM- 1 1 1 I'HI'i'l'ul L'OIIXllIK ot tin
wntrhful Hlioinlaiita will li IioIIIiik nl
full lilt in loiinirinw aft in noon in
i(nitinaa fm ilm inili!i-lni; lloah ui
1 I
,v .I'
. .1
Bi
t
1
M II
I f-r 1
1 1 ' 1 1
Mil! M II Mil I
"III. I ll I. . .! I I I 1 it.
iili.l lionm ' '. 'i .11. ..'..I
who havn fouaitt for th. . n.l
a.. ..a. 1 .. ....... r a. . . .
1 uu BiirnihiiiK niriiiiiyi njr wnom 11 atrr)Ma in tn (taya fern iv 11 1.
If lining in Aliiinnl. rrrt-il to tin. llf. f ! 1. ir
Till will lie Uu' Ural ri'ifiMunlul (iVrui. "l buvr roUht ., ... .1 nuhi
tliy ShrliH'iH In thr tnuKiiiflcoiit mm j j huw. nniaiM-d m mill.. ,( -.,,,1
tniatilf 011 Pontrul immiif. hiii) hh- ,, ul.mlii apply to w n .... . 1 -1
n lll'opainllona hi.' Ix-Hm .uadr n.,,1,,.,. ., wilur. H- r h.i.ii n . 1 t ii
Imi v It our Iuiir tu Ik- n:iiPiiikcrN. thr . UamRt eaaaau hv 11,. hi..u
SlMipllll riiira . hlivi- Ik-wi iniidP l,y ltan,unl urouhd th woihl ., iMil
fennta Kr rnllrond thr .kkula ImOwl .!.. tnMt Um,. ,1B haa i..nk.H
Mil Ki iiiubj, nun 11 ii'iiiru linili
KfliHl until June l. uud ji h ixp.rtiitt
ilwt SJirlni'ia ftoin nil on Niw Alujy
uu Mill 1.1 on inuiii ii. ,(! 1 In- ilolilva.
iV larr rlaaK of novlrna will ha
ar.. thlnii. r und thlnn. 1 t.i mu
vUIiik al4ktw a ia frrl.li . 1 ml i"t
I. rliiK und gtPfY. Ur H...k. ol tie
Hi' Ji itrttHfli. thrar huiih in. n nui'lu
lo kftvr our nntton from dHrnrin""
...!,. 1.11- - ' "" "ur I'oni in-
i u "ZuZ . ... T.. V S " MI Hf- Thta II.. uuut
nrpirifia nolnta llirouuhnut the larrt.
lory, mill urn Hiild to he an nvcontlnn
alb iirontlaliiK mid iile looklint aut
ArTangoinniaa hnvr boon niifllo with
Uit) Int'Hl hoMidtiila In untl. for thutn
a 1 1,01 Him Iihm i,.fii ,nit UirotiKli tko
l"i l
QJ.
tOI'H
oat airufiRlr m tho )iUtor of 0111
roiintry
AH.r (.iiitiuulnv t.ir lilatory "r
raw 1 Am.rlrun .ii'imblte rrwni Ho
iiioiti.-iit it fr.i.l from ISiikI'Di I
until last n Ko'-uker atiiird n.
ludt4i part in atay f tkain
Tht taat rxftuty-v yr.ir of irof.
ItlMlli'y'a Ufa lina limit Inat.pMitihty
unnruttHl with 1 Imi of thr New )
Ipo CnllHav f Aart.-iilturv ;ini J.
hanlo Art"
In IMKI) thr Uiih I'rm-tff . ollrgr waa
ravinMt.d t Ifrof. ilfirn llf.4oj.
Tliia furntaiitMl th iiuciva nt thr
foil , of .VRtlanlturr and Jlriiuuiic
ii-. hl.'n opaitwl tta dtiora for lt
Mialn mi .lajniiflry Si. 1M0,
I 'r..r Ulraiu ITadlry 11a lt Hrt
1. in latcv thr proarnt cnllofa
i.ii-had wl lrf. Ildly ra-
' 1 iwu for u nuMur of
Mi.r uiUrliM from thr pn
taugWi In Uir aatHi Inatlta-
1 iMtvi. whuii hr retlWKt te-j
1. uttttral .'olli-iir la tha
:.-'itilh In th.- Meallla vil
.irtm. Hi ii.' 10 Kiiucatt ami
imaaaiit m rntioii tktcn
Hi aotrthrin .Vpw Mws-
tkiWad out m orra of
i"U likVc bwn 11 credit In
n W thr 1 rrltory. Srrh
ii- f. Snow. Prof. IMl!
.niat wmimn a suikar
1. I. aiundeh. I'rof. liny
1 1. MKfkaw Ht.-.-lr. Mrwf.
ta. Ilifl. Burt. .) riniiNatt,
tTtaiw who now occupy
' Ik Ufa Oarnr Hnow and
m hath 'trri th- rol:
11 opanod .mil imtn wrr
ffraduatlnii riam--nmll
artobr i.iniiiHia
llag'' inved 1.. .1 brick
hHnif ocruiil'd by li
. -1 of thr Lna 1 'i n f pub
In l.sio. M.-Ki. b ill. h
" in-! 'iii v , , ., in-
ptat In tht- v.i I lay.
Prof J. It. .Mltchrll h.tol .1 11,..
chctnlairy dvparttticnt ot' th. Am
. illurul cuiMifi-, haa h.. ii i.iiu. i-.i
by aomtF ChlcnMo nu-n t. iu-
WliU MUBda" ti.nr Aluin .u. 1 b .
uaulyat tb aafltta for pottu--iu u
It lum I. nm bn known Hi.k . . . y
vaJuabli- buildln return t ;iu i. m ni"
Irani Ihrav iianda. out tin i'u.
M-oplr u.r thi ttrat to a.lx.iiii. 1 1
tdm of u clitmica.l analyalu f"i- j.-i
tualuni. A antail t mount or tinr v u
uitlilr inatrlal him bt-rn fotiml, im ii
Prof Mltchrll (iUfoVrra It .11 1 u'
Win initio, thr Vttot wuatr V til b. .
vertnl into a moi... .Mtab'nj; in .....
Miou without un ,.Ul in New Ms
tco. T.ir whitr aano ..mi 11 lona r
jluat wat of AlaRI.'Koldi. A 11at u
dorground l a Mr hia Im-mi ilmctn 1
w.'tkih unrlfrlloa m..t of th.. t 1.
Th pottuaatutn m in thr wiit. i ,1.:
aa tko wut.-r in drawn up throtiKb t n
itnda, It la il.'i.nxitrd itt. th.- . 1 1
rrMporatm. I'otuah, Ry. mnl .1, , .
arc dopuaitrd with tilr pntli. Malum mil
a thr pror.-ax : cjrrl.Hl on i 1 . ti -uoualy,
thr auppl. i pnu'tnully .a
xhuuatihl C'uri baby a . roup. WHIir Umlv
ouLa and brau.'x. aaamnoa a n..r.
throat. RiuudmH H uttnni. m- I n
Tlioinm. Kclactir ill--th. ui.iit
lluua. Ik. hi ivm.
Wire Screen Work and All Kinds of Material
for Screen Work
SUPERIOR LUMBER AND MILL COMPANY
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Till: Pti.-T OKPP K H MOVl n I MtK TOO HI'.SY TO
MOVi:. PI Mi IS AT Till; tLl S'l M, Jll-213 WKST .SIIA'IOII.
mum:i: and, hkitpp. than i-.vkii
THE IMPERIAL LAUNDRY COMPANY
Oh, Yon I'lit't'Urtl Wnnolih. piio.m; I IH.
t FOR FIRST CLASS WORK AND PROMPT DELIVERY
4
CALL
! HUBBS LAUNDRY GOMPANY I
nun w (1ti.vs.
Coo!, t j)U, r Cty t0 ji,,,
Ion C'uf'
Paah-
B
ANK OF COMMERCE
0rKnized 189U Albuquerque, N. M.
Capital an Surplus $200,000.00
orricKiis ami iiiti:t"roits
Stll.O.MO.V M'.VA. 1'rililriit
V. S. STIIK'lvl.lCil, Mil- I'rr.lil.'iil mill Cimlilcr.
It. M. .MKIIItliT, A-Ktmit (n.Mili'r.
.1. ( . Ilnlilriilur, .iiiIiii.i Ciinili'liiilii. Wllllmii Mclnln-li, II. V
Krllry. II. M, I MHiu lurt . I'rmiU HiiIiIh-II.
;toninl nal: rollril limli'v: i mo
I inKiil l.i'il tor Imm.i-w:: ..M-
dairy nn rntil 1110 Ill, for (..J
liimir I , III
mill aa limn, an m vh tjar. " - iuHti..ii of alavory run- .1
mu oll(i n uoiiii tin- mrniUar-
all. MlaviMv waa Uio m.'iil..fi .
H that Paaia Inm haa begun
tNhJMa lor arhitnutak -t all dlaputra
HaTglaTiii mid ITaikw. (ltrmaiiy
'i JTon .iko want atmHai tr.tn.
'f ' t r -ii lujiohing dread -'Ui
iK"'" mm -iHi'iiiK iwflttr irrira,
m . i.i.b. p. ..1 i Haauir.i n a
a. r ir.
Tli. cattlaHi'ii ir..iri liviwto. a . n
fm.. . ondltlun Mint tin hi. . .inni
i.mr .i -luniiii ripoit tin aiiitifu
rtiii.ii .mi tiiHk k,iiii,. ...rt
r. , rx'. Il.nl whiic thr fru.t iiiifiih
. " '-. . l, . M
alllp ol Ike loonl tUlllpli ihr.i M.rlUa Um "' U" l,M"
to lit lllllr ii till hi thll I nil mil Ur " 1'ijimH ' '
l OhioU for In it inaiiiiui imllitthK flic "' "u'''' ""'. uy. '
itlliilt mnl aUiiulliit; or u iuhiuIici of """ wv '
Mlila moat unulunt and iniiuriima or- "' rar.
t.i I Prof (liidlar Uml ''"
! ThliiMi will li.-aln bnpiwinrui m l beml (ItotUajMJi' iMn n v
,D'Juok toiiKorirw alumuon. fjjan n pn w-w ,,,wlot,S'5',, '"
tbinltiiaja aaosluu of I he leiHUlr velll VM'' "t SUM- 1 "
fatt hold. Al : oVIim U thr clniuflinz Hurn'a Ullly J&g Jlouhl.
it-nine or tlin iiavKtn l( oimtm" until llifl w"? nn.ii! .. ,
niul the (rambling iovlroa, iinaiiUrl i H Mi!W)iiJtl ",l
by tip? iliruo-priuigeil foi ka r tu. t. ttbr war, liioludiiiK ' . .
u-lidnnta. will hr dilvoii In to mt lyabui II'- f ' 1 '
ilioli- nwlul ilunin if i hey Hiirvlvc it, uyt down . " u,-,
thy will bo fail hi U o'rlncl,--iiii'i It niiuiifur U"' 1 i. i
,la a iliej will nrrd iinurlhluiiciit foima m P.- - i'
In timi ilnir Al thin honi n !uiiiiili" That mr n ,
will in apri'ii I (imi thuHi ulin ! pioap. fm ni.' i
fiili.illn.. wMi thr 1 1 , .ut at tfltt Of III- ,thnl b..i, i .,
.Sliiiiiria U'udoia iioml not "in toltl ' win 'u
that It will he aouio imiinnut. ioiiii '
Il. rririiiniilnl iliU fair lo lm uiii l'
Ol 1 1 ii.'i..K CVl'lltH l'V" Ill-Ill in
i
iii
mi
.,.1-
I Mi I
- Ill
i ; i
i m a
..ml
.. nr.
' .vr.
. nub
Ibll
,i,... II
III.'
HIKHlll-
rUa d
.. lllllllll
Do Your Cooking in the Cool
A hot kitchen is little better than a prison in summer. But
the range is theie, so all the cooking and the washing must be
done there, too.
What a relief it would be to move the range where you
pleased. You can do thi with a New Perfection Oil Cook
stovf cook your dinner out on the porch, if you like. It is the
only inne that is really portable that works equally well in
any place. There arc no connections to be made, as in a gas
rango no wiring, as with an electric stove ; no sooty flues and
ash Riled grates, as with coal or wood.
The long, enameled chimneys carry the heat directly up to
saucepans, oven or boiler; you get full value from your fuel,
without waste.
M.J v., lli , 2 J 1 i,.ri, wild long,
tuiiwm; Ilm riuiMbJ diuntri. Ilta.
Matty kM ihfuuiHoni 'IIm 2. tod j.
l.mec actt. I1,jH wai, orwiifiit
fiNvl (, mIikIi ufillnl Willi d(p tlifliM,
Dwlni mnihImi, i ot wro fr aWk
ln rifciibf Kit Mtfcii tff ol lilt
CaHwnUl Otf Cmawf
First National Bank
Albuquarqua, N. Hf.
Unltad Mtata Daposltory
CAPITAL AMD UPLUB 0250,000
Dininfit Tables
lll ll 11
' nn cur' hur
Kulim in i:ttiii
i. Tahlia to
Olfl ' ,
i io. d Kxtiis
i..ii Tallica, roK
iilar pti.-r 1 1 7. M)
now only JI I 2.1
t'.-foot Kxtcii
Minn Tables, rnu
iilur price ixM.on
now only Hu.nu
AIj.ii no inn ex
tit Hpi-olulH In
lilnlni; CIiuIin.
0 o in o invotitl
liiitr, coininuu
tor youm-lf
ii1...
Albert Faber
Furniture, Carpets, Draperies and Stoves.
301.310 West Central.
mi i ii in i i nth m hum i it . i
I
if W

xml | txt