OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, June 13, 1911, Image 5

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-06-13/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

NOW WE KNOW WHAT BECOMES OF ALL JEFF'S
- Witt Marj, xwft
I ( 11 . ..
THE WANT
KILLING FROSTS
16
United States Weather Du
ron u at Suntu Fc Also Ru
cord Hoavy Pruoipitrttionx
Over ISnjitom Now Mexico.
'l-l r?..-i .lining May,
in tm nwrthi rn M'i ti"iiH ,t ri r nritrU
i.. tiit Huitiu F Mtlh o hf I niHl
vklh-r ).iir.-,iij. ,ilf).uh in th
' ' ' TV rtut tm iIhiimuUih tt-
I" Hi.- i- ii.ur r Xw MmUcu.
in-, itti v. -i. in (Hittiunw Hr mi
u-unll' iii.i
T'u r .i.i ' r . j i -. s
I'm ihi icili.. i (i whotv, the
i.iniwrtii! -! tin month '( Hy
.r .it!. mi uuNmil. nlthmth
i. illv ' niKhlf 1'nKUAIWl In th"
n u-ii'MB h.ilf unci at the Htgtiftr ttn
timu. . i ti k 'Hi mk r.tt ff.mt null'
ii. -it ..ii ih- tm ami ttth, MM
i n ,.l i in hlh ,Hltfiem ittttHMl
.,- ...I- i- tin :?th. CdMittrtiitht
ii. iiiu.iii i. ui -J ( rmtt. jprtNletM M
i iiift i.tt(R, ni-iK-ruliy.
uthrn nnuM, hnwr, MMlh r
ii. . ff.-t ..hMMNhI. a xintl omiMK til
iii .PrntKf iH-curr t nmi nt Uke
n..ittirti tntlan 4ml In utt tN-d
I... ,i.itl- 10 the nirl and th- ooii
in )ii iirwM vtMr, wbld' M
-. uih.m iiif. atneraUy, had a altflt
iiHitm-iicj, rr!tfna almt a cUan-tn
.1 in 'ftrtrl t'havtn . walj . north
n. urMtit iti1 . 1- 11 11 '
. ... iimn tli.'li .' tlvBrei-H 4v
111 1 i!
" n.. iti" ru I'nii.n, -,.utlu-.it
: 1 . 1 Shi .limn .mil i-'.iitli
I I . . t ti 111 'Ml' til hi
I:
Ml 1 , . . I ..' I .. II ..III 'I .ll'i
. .' I I ' ' 'ill IS" IV I I Ml 1 11
I .. I, 'il .I.M ' ' ' A.lllll
s,
v V
DURIN
I
eveninp Rrtting supper ready. You wnnt n slovc you
can silnrt up in u minute that will cook quickly and well.
For camp, houseboat or bungalow, a New Per
fection Oil Cook-stove is the ideal cooking device. It
is ready for use in a moment. It saves all the trouble
of cuttinawood nud getting in coal. It does not overheat
or make dirt in a kitchen ; there are no ashes nor smoke.
It requires less attention and cooks better than any other range.
ration
VMSmaMMMMMBMimm
i
1 "'"ST
AD SEES MORE PEOPLE
.iiiv i.i- limh
1 in mil ud 11..U.W uiilc for tin'
' 11 i. 1 Mt'.it ton ovr praf-ttcally
1 Hi. . .iNtfi-n hair ami th v-ri
: iii iitvi iiltwtun uvar muit of th
m -i. in iinir nt tin. territory, (ten
in. .111. 1 ti-,. ihvwrr i'rktfa cm -.
ui imI in 1 lit- nnvtora. hair t the tr
'llon on th.- 7Ui, lh. li'th to UlH.
mil I" xoih, whtti- to the woat-
nitr.l t.r.ll.KdttW IMNMNH- ! Md
Iik until ImH a mr true- or
him .it all wtui t'-i'iirU'tl In the
'-ru ;in! n.iiiiliwcMtt-rn iiniiilUn. A
I .uurfcoii i-Ki-waw oi-ourrrd Stvwi tin i'rt
' iti. tfattgrr il. Ohrto run.' rat
Mitrii un from Hit- fMiifamMntu and
' '"Winn tniuiiittw northtt.!artt,
avrniaifig tnnrc Uwr mi torn abvo
tMk notfiiavi in 4tatrttt N. 7. aiul
bunt tlltr-uttartWK tnoli tf tlK M
half of I hi- U-rrititn. Went of th
lih fnrtrtlHti n murk'd ririlrlt'M'
ucmimMl. th,. tirwinKailiMi of Jllilit
N. w av rainK Mian a tnttH f
ten mfh. A fw tf ti hlh. t north
ern tatluiw hail amull fturri. of mow
on the lth .-r i.rth.
In tli ii"rth.aav iMtif' onutilar-1
ahir I'lmiitiiniKM ocotrrrt-rt. hut la
wtMim thrnuahou' law t-rritory th
Kunahtn' KomfirliMt in iiiipm of
the wrmtil. Th avaVM umbfr of
flt-ar 4o whu 11, partly . luuUy .
Hftn.s wlifi liirma M'Sttfr. .1 und U
total mm.-nii'iit fur UM' month n
larM "' ITi valUng dlr.-'ti.iii w
rfm tti. ;'iuthwti.
'r(uiiin)iiini
Tlii hi. ai. timpraiiHc fn iiu- tvr
rttnry, J totminwfl ft-am tie ix-orda
nt Q9 -nt atii. havtnt a an iilttttulo
r attout r.,iii f., waa ." u-ri'.
ir 5 .itn.v.' th- normal fr Mi
month rnit k ilwaas b-..M th
tnnwn i"f M in 10. hlahi-nt lo
rn I in mi' I mean wii Ti ll ili'ttu-H
nt '.' -1 ui mil the lowmt (. I !'-
(- 1 I 1 .llltUtoM II, vt,ll. thr.
h'glo -1 . " .t. .1 til'rtiti-.. .i.is l'i3
iii'vi' i .it ! uinimlii on 1 1. .'I tli.
. il 'In ' v. -I t I .l.'HI . . ill Kll.
r . Hit . 1',. II uli.l ' . ' Tli
vli .1 1. -1 - ' mi. til Ilk r:i nit 11 1.11
' .. ' 1 ' 1 ' . . iK 11 1 , 1 I 1 i.
J" .1 ... 1 l- Il .1st I . i, ..I .
"Supper Ready"
When you get lnck lo
camp, lirccl and hungrj', you
do not want to snend iho
MnU l.illi 1,2 tail 3 liurnrrt, with
l"l, tur.t'Kii blur rntmrlnl ihiiiuii.
iUniliomrly famhrii ihromlwil, 111'
Ilmuiomrly Miniinj ihroiifiwii, 111'
2- Mid i.lm.ft.f .In... 1 in Im. till! Mrillmr
wiihout rtliinrt lop, win, hit 6tt.l Mull
dioil kMvo, timrl Mcli. rl, . . .
UfWiifiwl,if 1 of wii' lor lit.
Kiiijim cucuur to im it tr
CMtincMtl Oil CFiy
UncorporiUd)
ALBUQUERQUE EVENING
HATS.
I jfVNjo tv vo
1 a iyjr f.)t(vu
r
ON
W
20 PIECES ASSORTED COLORS OF SPRING TUB MATERIALS. CONSISTING OF PLAIN AND STRIPED POPLIN
AND HIMILAYA CLOTH; HIGHLY MERCERIZED. ALL COLORS: 27 AND 29 INCHES WIDE; USUAL SELLING
PRICE 35c YARD
SPECIAL FOR ONE DAY I9c
l'..ri s .11111. r, wlill.. tin- r. ,it. nt ii
. ii li.ulv i.tliKi' uiim il iti'K ' -t AI-in-
Hi'' Thf iix.rHK.' i-.r th
llll N . 11 H f'lll.iWH N , tiO t
V" ti''.'. . .I'lil o. . b" 'i
i...
I l.l'lMll I Mill. 1
'I'll. n-rtif pri't'lpltalion fur th' I
lrritor .lflTiHhi-l from the n-r- 1
.iiiln ii rnti Mtattuna. wim 1 31 im-hf. '
r u.'li im Inn ubOM- th,- normal. mikI
" Ml Itnh rHttr than Ala,v llo Th.
KrMimt amount wan l.M tnchix ni
Bi ll miH'h. ami th least nom nt 1 1
utatlonn, whllf ft numlMT of rho wottth.
i-rn unit Mnatmn tallonn n rlvi.il hut
a tr' Th irri'ati'ni amount In '.'I
hotirn n:ix t. l li.-lir 11 1 oiin om
ihi- iMh ana Jtth. Bi ll lt.ui. o,
lhMiMn, humut Vane and Whkh
iJMMMl h rrtMlll win- than four
fee of rainfall duiina th. montii.
T avoraJT- ttrfall ror th. territory
was e g inch. ir.iituutifn or 0.01
ln h or mart' m farrttl on an it varan e
of four dtoya. Tlv tffartrlct avarstft.'
Wi-rt- aa foilowa: No. 7. i.' tnrhm;
N'u. . 0. inch; No. . 0. 07 In. h.
fflAnUStt K. L.INNKV,
S('tlon IHrcitor.
(lt(i.M.VI'H tr
X.VI'lli.S l, It.WK
WanhiiiKtun. Jtiuo 13. tmrlna ill.
month oi. Ma. tfi, 10 uptilliattonx
to oraiiiitxi' national )ank i-r.. i"
Cflveii M th a)iiriitloi)n .iikiiik
34 wi'i'i uiiruvMt aod rvji'i'tnl. in
the aani. month Ml bank, with i..t.H
oapHal of !8f.,(ilMi, WiT(. atlltiorlxi'il
(basin Iuiiihiw, ut atthli tiumti. 1 1.:
with i-apltul vt Jl 15, ooii hul Imtixi.l
ual citpitiil of hat ihan .'n umi
afivr-n with ouitttM uf f!tA in hmi
individual i-aplUtl Of S6O.OO11 or m . '
On Mny 31, 1811. the totnl miiiiinr
of national bnH ortMnid nim t.
02r, or which had diarontlnu.it
attaint. Iavln tn .mutm.
iMMiltK wtth nutKi1ad rapltui
$1. o.'s. uj. Ill and i-iriulallon . t
ataadluti. aecurajl by hutuki. t93.K'.
.'Kr. Tin total nniMtiiit of the nuti.m.i
liunk 1. in uliitloit otiiataadiiiii
J" 1 1 s." 1 1, i.t whi. th 131. Kli .
WUN I'llVt'ltxl ll lUHllll molll-l III 1
1 Ik.- iimiiunt ilitoitil with th tr
mil- of (' I'nlt.il tatwt OH in.. .nut
.1 itHiiiilatitiK umi inaulvoitt ii.tti nii,
. mhii and uaauvitiUuna uhirh li.oi -.1
.1 thi-ir clti iilation.
1 ii. iiHiinl monilil.v xtut mi. ni
runs Pit' oiauiilttti)ii. ,1- ..( 11. it ..11
il t.nii kH. tht- nunilii'i' oi mmv. .1 i"
1 stall- anil tho ninnix-i m-nUiiit
1 li.iil.Uiloli Hint in o." rati. oi ap
ui thf hull,-tin of J 11 11 I.'
LEGAL NOTICES.
In tli. nivtrlci Court of ncrtmltllo
', unity. Now Makiuo
m m. iiu .VoiatMi, niRiiiurr. v. Aitlon
.NiImuii, lUfaiidniii.
No. 10a t.
NOTIflC UP muT.
I., tlir iihtivo ttantiKl tlofaiiiliuit, Anton
NiIhoii:
V.ill nr., tlul'iiliv Itiiltftml lk.l U
n-iio NoIhoii, iho iibnve iminnil plum -
tirr, itriH boattii nil ttetlon lit th .mrt
aloii'itulil uKiitnut you tor 11 11 ubaoUt
.livoi-te on tin! iitiunilM uf nbandon-iiu-iit,
ileti tlQn mid tiiii-ui iort; ami
nt utv fiiilliiir tititirii-.l thiii iihIihh
mm iiiiprnr umi jiliawcr l Iht roin-
! limit mi or iH.foi tin- "th lf
Iiils. IU1I, JuilHliiMit will l IiniI
1 1 k u 1 1 1 1 you nu I'.iiiri'Mi.i und tlif ii lli r
luinuil rnr ) pluliiiirt will hi' grant-
r.l I'llilliilflM nltorn.-y In Mfllttfl U 1
Vluil. uliimi' mldriMK if Alhuiiiiriii..
N M.
thus. c . urrjioN.
(S. ni. 1 UiMiricl Court flwrk.
l.ltll.M. .VOTICH.
wffi. chief )mrteruinliT. Diuv. i.
i" .lo., .lime S, 1011. Sun It'll pi'iipoanlH
in litpllcnte will bt rvlved lioru mill
.it i.rrii'. of lin iunttarntaatir at putt
iiiini-ii iii'luw, nntli 11 a. iu.. .luiiw IS,
i.'ll. tor fiirnUnliiiC i-onl, iiulr.il
ilui'iiitf tin. fiscal inr Kinlinif .lnti"
i" l'.'l.'. hi Whiiplt lltirnti'lta. Art
ii.i Imoi uiuttoti rnrnUltt'il on hp
' iitlmi lui'i' or ut of rii i- or 1 -l
i i-irti-rniiiHtfi' lCiivi'loprM in
nuiiki-il "I'miiocttU lor Conl at Whip-
i t. Il. ri i.'I.h. il 1 1. i SS
Kim an, t li" t t.' M.
HERALD; .TUESDAY, JUNE 13, 1011.
tlQtflV
jr.. k' I
SALE WEDNESDAY
IN ONE DAY THAN YOU CAN SEE
WANTED.
AN t K! -fin l.ot tl niiliv W
(lnl!. J". KMMt Ocllt 1 .! l'lioliii :G.
U'AM'Kli--l'lulii Kuwititf ami tlraa.s
iii.ikniK: KHtlafHtilloii Kiinriintcail;
terms 1 1 .iKonnlilo. DUU Suuth Klratl
Mtrtrt ir.u
LK1IIT SAdTllINC inn! itliuetiiR. aliutls
liRiiil luttau. I'n't n iiuuill)-.
Ohpn fur emit. Cuo. lldlutif nsuti. Sill
ROOMS FOR RENT.
lt)H HUNT Itnoitth. Mtlli'
!.t'illi itNii mil' i)Uili
lKiiJ llv i . 1 tlolil.
Tor lioiiMt
: iimhIitii.
13 i
Koii HJCNT Km iitajyvl ruoam untl
r.H.tiw Cur iimrtii ho2pnuioiii!s
M-ro'im up-tu-ilttt- kntftf rtirntohfc.il r
unfiirnlNlii .1 fall 523 Xo. Mcvotid.
FOR KIC.VT Two roo&g. enimt,, or
en aulti-: auin ii itttOH, front and
f.-ur ..iiimnri'; rlpiHrh: light, aaa
tliiv. : prtvlli gr- m Imth. 2 Oil tfoutli
Arm.. tf
"FOlt ItBNT Ktirntahori room. ?!'.;
lady nt HwiH leiimn wniiluyed ttnya. ,
5ia V. Load ave. No atufc. 1 l-p ,
FOR HUNT Uiki. motlorlt. fttritlah
iilahotl rouMia. ua- of Rbwif. hot ami
(old wntrr; raaMHiaidn larniH. no ntu
111 Wwat (Juki 10i'
LmVUHK CUtil. itnOiWS for hotiar-kL-uplnx,
r-ut i.iiNoaablu. Call at
r ,ir uf &J Wi.-i Vntml nvonuo. aotf
rrtit HUNT To lady utnnloj'atl, nice
ly furulluii rrotu rouin. wiUi
lurito closat, in inoilurn lioine. No
th r rooiiK-rx an. 1 no cMldrait. IMiutie
1., im Noriii Fourth. I'uil af-
tir ;..30 p. ni.
VOW llliNT Good rooin wltli board.
All inutlurtt cuiivutilenQoH. fl'Jl
8. Third. It
1'Olt IU?N'i Ptirnialiijd rouniA. ntoil
ctn, nil coiniiltnicua. HO 2 ISaat
Jlnniiiiittu, 1 1-tf
FOU IlKNT ritiift rnoAorn 8loepln
nioniH. iho Hlii lioitaoNeoiiliit;
looms, f 17 S Mrondway. 18 p
KOIt IM5NT-oulfida ornao room in
N. T. ArinlJ'i I'ltllillni;. Apply I"
Coo. K. AHitlaht. Kvenins Uontld or
fluo. FOR SALE Misscellaneous.
I'OK SVl.K lii" l Mi'ionii linjtil uiuiKt
rlwii,. W 11. vii-Mllltuii. 216 Vfnt
Oold H
pint s w,i: A 1. ini'iulahuttBt on 00
in rt"t " f ulli land. MUr mil -11
"tti I,"" L.unu, undar MQtai dlnh
in.ini, ( A. f. 11 ll, Via soiitn
ltnijidwa. IVi'
Kou rtAJ4B itT Bfirtiiit iiara. n
hutfltoa; il.0 if ohi nt uiif. U
Wi-Ht tltfltl AW. at
FOIt S.VIll-ttool horso, Imikk)- umi
liBi'i Apl HI N. aid. Uii-tf
FOt MAMS -l)i". Iir-ml Klngnr HW
(Hi; iijUwIiIiip, J a -10; liltfo otiu ful'
S.6. 6113 W'oit copper Avn. it.
FOU SAI.K 10 Ii. i. touring car In
A1 oiiuiliiioti. tiOO. ittiniiboiit In
A I I'onilltl'iti. J ! " Houtlnwal Auto
Co., 101 -1 " :i N 1- lft St.
FOIt SAM'J I'ndorwood T-powrltor;
Ktiotl oHer, $30. llnom No. 1, tlrant
building If
MONEY TO LOAN.
MONK 1" l.o W mi Ktiod roal r-i 1
13110. 1 " ti :'".iin. ' ,
Million 1 v !""! ' 1 1
MESSENGERS.
I. US Our boyn wnBto n
M lW.sl
H'i
.Ml
u ' r un HHiiifOM or p 1
1 -Ji ",Vu 1'IIHli . ni
ii. iWICii no WBT 1
NKS Iti ifcNT TS. t Wr
1 lm
FOR SALE.
JIMJ '.-I'. 11 III lllUllUI'll l ll'iU'.
I'liunii w.1.1 i t front, i in-nt
ttttllttt, l.l Mil -1 1 ail. . HUH, lu me jiiilili.
i.i llki r. ill
j;i;,iiu fi-inoiii modern brl' k. Hiii
Imnln, .ni.c to Central; 50-ro .1 lot,
walk. aorn uatwbiaa cattw. Cauh
01 tn-tn.
IJ.iOO 4-rKiin an1 natit. two norafn
pori h-H, i i wo-ni wmUw, M foot lot,
ii-w lioimi', wi-ll tMllahad. 'I'hin ln
i iiuli'H all fiuniturt-, Mia tun' and
Mm obi trii- llgbt ftxlttri . 1'ottrtli
w.ird. Tfiflin
tdr.mi-i- IClKht room. utodMH. I '-ni-'ni
lilm'k, i-loHf In, inrtipr lot Uxtrill, '
itK'iit wnlltii. lawn, xh', atatu Imnt,
nil', pina ior- h tthnite.
VJOtM)-laaaJ 11, n.raor; cftn-n(
walk;-Third waril, .laailWf -
Jit)i--1 VsiitT. x or uhalfu, i-Ii.j' ui
1011 ii.T or 1 ii'h lund In tin- 1'nn-
handli- i. ir.iil. for a .'.-r."ii niod-1 11
hotti. in MliU'i n riiii
.ioii.n m. Motuti: i!i:i;rv ft.
1 nsi; 1 .vs 1 liWi'i:, i:i:,i. itsiwri:,
I.UX.NS .M AIWI'KACTS.
li I Wist (iolil c. I'lioiif III,
SUMMER RESORT.
1 111: rorvntv fi.rn.
In fmiiiii'l Tlji'itis (.oiijnn.
Tin- iiuhlii 1 rdinlly invltod in at-
tcnil tin op. riltia; of tin; iii..iv
Idui'i' l.uni h, 1'rfi'pohim'iiln anil
pli-OMirit MinilnH n lt) nil the fri-i'i'inn
of ,'oinury lift' will be nrruriliMl lo all
Ii Hhnll 1.. mv ar. at plraHuni to nakM
thl tltr t. nt in nt iip-to-ilutn country
lull In thr unuthwi'Mt. l'tirtiea that
desire to Invlti. thi-lr Manila for an
outdoor dinner -un ! tliolr onlcr
by phoni', ami b-foro touch Ina
Do ro i-vorytlilug nt'l oe In rmiUlneaa,
wltli.'U' wMltlnt: or tukiiiic tho trouble
to do your own rooklnsr.
I'li'ino I.oiin llnriiiutlll
iriii'iini'l fniiiitry t'luli.
HOUSES FOR RENT.
KOIt l!i:ST
ror HkIii
1 1 s .North S.
'flu-. , .. .111 ioltai;j
is, ki-.'pilix Modvin
.l.ii IT
FOIt H ISN'T -Mndi'iii hoticvt I lu
tuuini. Iiu Dialled mid utitm iiUIhmI.
'tltht Htoif ruouiti. W II Mr Million.
j ir v. (iohi. i.vi
FOU MICXT S-roiiuj itirtllliixl homo
with nlpppliiB pfliili. ijamo aha tin
in- on ri-ar or hit. Hiorni to rlcltt
iiarty I'Jionc nionilnKa. CC. tf
FOIt IIISXTN'.w. m4rn houa.
four room" and hath por'hi m and
Mird; well furnlahwd tltrounhout, n.ur
t oWi'i'. Cull r, 2 1 W. Hllvr.
I 1 'It HKXT---3-I '.tp k. u.i
sliHdxd, Apply II ilrailit, ,i.
,1 t. iphoii nnr
HOUSES FOR SALE.
F(', Al.l. "i,m inodcrn I1.1111.
1, ,m- tiuii mils. . uni front, on n
11 , iid Hi iii'i-l In- Kohl ut oil''"
.1 ' 1 Ik. I", Ml t 11 Is l.l lOll- l hlS
Ua m. 1 ..in of Uirald.
FOIt svi.i; Kood I rtitim Mck
Iioiim. Midi lout tin In Lfca LIQiti
Imie. iiiiii.l. in Hhopn Only 10
d'oud iti' ilmiskr 'i'huxtHii,
Til IO.OHK .
11 llt k mm! 1 1
iilli r. Ntn. i;ffr Iw
; ui modi ru pi'tatril
. .1. n ur lit, worth
.ii.i f4SH. Ho
brlujt liauii . . .
JfieuU. jf twb ii
SKI. Oily.
l'OU SAil? A In. - "
Fotirlli wnnl, I..
Minn. $ar)ii. v li M
linld.
rwitii aoua
"i If Bl.t'll
-i 1 m i: W
1 ' 11
Try a Herald Want Ad.
It will bring mults
(IN? -y
rS
FOR SALE.
A GOOD BUSINESS FOR
SALE.
'r siilmi linn Ki'iici-i') ui-ll to
I'lili'il: iloliii,- p. i;ilnil liiinliii'ss.
ItttlliliiiK sioi'l, mid lUluirs,
MT.vlliiiiK kin".. ilunn iniisl
ti-.iM' I'll.i unit w III s.'M lit :i
iii rllli'i' if till. i'ii nt 01111'.
1'iiti: i.vsuitA.Ncn
I.UAXS
PORTERFIELD CO.
21G West Gold.
DENTISTS.
Dlt. .1, 1.. I.Jt.MT
Di'tital Snrui'r
JUionia 2 ami : Iturni'tt JUdg.. jvui
O'ltlntly'a imiR Storn
(AiipollitniiMit.i inailii by mill.)
lMnitie 74 1
tisTKtil'ATII V.
IHi. f. II. (.'OXM;i:
l.li'iintril in liltldllri) Uli-oNllliy,
.Mcilluliin or Miriii-y,
31 y pi 1 lul work la curing chronic
dUoaaaa,
1 orltof In the tmw Slant building,
! ( ot nar I'ourtli and Central .ui'iiur
Ti'K.pli'in- tor iipJolntini-ni S"r or
PHYSICIANS.
DR. ROBERT SMART
Tuberculosis
Iliioniri I nud il, Ulililut; lliilldliit;
II111111 in lo t'J; '' to I. Till. -Jps,
A. (5, SllOltl'I.I). AI. I).
I'racllro l.liiillcd to TulH-it-uloila
llount 10 to 12
Toll-phono 8K
Hooma 8, V and l'i. State Nntlottul
Dunk HI M k
HOIiO.MO.V (. IIUItlON. M, I),
l'lijalirlnn mill KurKt'on
Rualdenoo till) South Walter tret
Thonu 1030. QMuo Iurntt
lIulhlliiK. l'lioni) 61V
1)11. I.. C. MICK
riiyalclan mnl .Surgeon
AHA ,M. Ollin'Allil.llUt, .M. 1.
I'IijsIcIum mi,; .Siiifon
R19 Woat Oolil Avo
To 10:00 tt. in.; 1 to ;i 30 p ; lSven
liiRti, 7 to S u'oloi-k. I'ra.-tiii. iiiiiltud
to illsuuiKs or w iiinm und obitulrKn.
Phono 312.
.lOllN .1. Mtii: , m. .
I'liono in.'i;.
nonius 1 umi '.T., itiiiMi'tt ituiiiiliiK
Honrs to ; 7 to h.
PERSONALS.
WIMCN you think or 1. . r hi think
of Wiildlo. troaiii K.i .1 .lint iltl.
erad In any fiimmlty liltf
ALL KINDS, both now and npcoml
liund, bnuirlit, moIiI. ri'titril and ro.
paired. Albu(tierrU Typowrlter Kx I
eluriKi) Phono K30. 1
SI ITK i liiiiii
. iilii.
ami pi . 1 ! $ 1
1 1 1 1 1, 1
5
BY "BUD" FISH Bit
IN A MONTH
FOR SALE
$ inn..
in w.
j 1 .nun . 1
"in. ,
, lit:
I1.1l.1l1,
-tu . brli'k. in " i
il. tl i.. lo. at "ii
0 "i- I'fnt.
$,Min : room Irume, lat BUx'lu,
Rood will. Illghliiii'la. ncKir unr im.
?:t2uo ;-niuin brlok, atortarit, v. 1
'ImiU'. V (.'tipper nva., (wruar 1 .
tortna
3700 C-rootn double Ijrlok. 8nii'
ltroiiilMiy, clono In; taut JQ; J'.ou
1'iitih, uhIiiiicu S pur cotit.
$".;.imi v ru.. in tirlfk. iitoibrn. fit"
t 1 mill tri'i't. .mil hirtn, i orm-r lot
I'll. Ion- I", 11I1. .11. WiUi Tljtg-a
1 1 ,'" , I-....IH It' im... aootl
iiuliilum.-, 1 "in. 1 tot, Sooth Walt. 1
MONIiV TO LOAN
I'lIU' INSDUANti'i:
A. Fleischer
in south 1 oriiTM .sTi:i:irr.
Next to New Postoffiee. Phone 671.
DRUGGISTS.
WMiTitAMS IMtllC COMl'A.VV
li'llilnx I'n'Kirliillmit Our SpetlnU
117 Vat Cnntrul Uluo Front
J. .1, UAAIimoN. DUUOClS'l'
01 bontli Third inrifi
Wo fill (irencrlptlona
Ant of fnnuiua NytU'ti Iternudlca
SANTA EE TIME TABLE
(In 1.' ! . .-ii 1 . 1011.)
i:.VI llOt M) Ariitii Depart
No, I C.i' IXi.p ... T iap 8.:pp
No ,1. rl i.iniitod .. 11:91a 11 J.'n
No. 7. Mis. Ual. Ks.l0:tp U:t0;
No. . fdl. t'aat Malt. ll:tp 12 li
ilstiioi;ni
N '.' Tourlxt Ea. ... .1
4 t'
t 11
No. I. i.'ht. l-i.l
No . isaateru Ux.
No. It), uvi'i laml ttx. . . S
1CI l'a.o TniliiH
No. SOS Mex. m. ...
No. Sir.. Ill I'dao 1'aaa.
No. 510. ltnn. Cti.v & c.:.
1 '.' -' 1
f : i,i
0a
No. ItC, 17n. day A ' h K tiy
l(un)ll mill AmariMu.
No. STl. I'wjnn V11I K ... ;?&
No, I'l'J. Albu Kx U :3p
t P, J. JOHNSON, Agiut.
'nil-:
HULU
1 11 K 1: r 11 v
CURE
Kjt'rtiiii un
W ill II' ' ' 1 ' Mi ! III. lll III '
-i""ii. I' all 1nr.11 ni.iii "I iu 1 1 .
f 1 1 il i in I'P.po on i'nU' t
Neal Institute
T,l'i . Sim-iiii St., lliitiiii-riiu', N . M.
I I I.I IMIO.M.: ;til.
nt
Wanted 1..
"IiIith for our
'1 1.1 O) r w n
iml FUnts
1 aeh ri'kh
o lul' tt'l UlH t
Ui
i
I VI I IJ 'HO U. M'lIsil ltllN
In nsi r 1 "li'titilo.
JKW ,
IK

xml | txt