OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, June 14, 1911, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-06-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALBUQUERQUE EVENING HERALD
Tin in r nrm -.N.
vm,. mi. no. r,n,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, ULDNESDAY, JUNE M. 1911
uv i:ino muhawi
ol. I Su. sit.
EL PASO LIKE
UP MESILLA
VALLEY IS
LATEST
Corps of Surveyors ami Engin
eers Already at Work in
Vicinity of Las Cruces and
Railroad Rumors Many.
TUCSON EXTENSION
BELIEVED ASSURED
Officials Declare That Only
Data is Being Secured in
Order to Give Information
on Cost of Construction.
i:i i'ii..., 'ivxmh. .linn- it ri ici
Pitao . Huulliwi HtHi n Ituilniuil i-iiiii-prtiiy
hn put nurveyiHH in thf fir lit
tunning ii ot-llmliinr uri up Uif
ltl Draml,' in the illrvi'tliin f Ihi
I'rui-cn. north or Itl IHtao.
H.-nt-ral Alii tut rter II. ,1. rtirmnnna
nn) it hi UlBTaly nn ItiveailaiaUuii
parti : ihmi til awr-vryof wfctti to an-fun-
data an mo ohnmrmi of tfce
oil, thi i-aju i eaiMtrueUun hM
other matter (fumfc-Kid with butbl
inn a railroad. Hr ay It haa not t
haul dwldag h far l Mr road Drill be
? nl. It reported, howwvat',
that th line l to bv run to tlif Kle
uIiiimi Itut. 4mm r a Mtnt n-as
ihr. umi thai th- Maiuttiwaltin
mn ti Im. tm U attr th. ftald
rtrat tf tn. proMiacUi aptwai rHWtW
rnr a ruiiio4 ItMi.
.Mr Mnimona mi n nNiitta4totui
ha Bfvn mnatwl wtth vallt land
nwtttrfa or buaUktMui iMavaata m'ttfc a
vMtv tn a upWf ilfht or i r a
hamua for tn iNitvajalwa It la rlT
praMmlnai:! Mrk. h- aaya. and in n
way atfiiitttn tftat th tMmthrtrB
will iMtlU H IIU up tin nuII. Mr
QHnn(M Mat4 mmu tun. . a h. n
tMM'l Vim aJ Ph...nl, tMat Hif
la auivt4 priMtiaV mm
la mSftA In th- 4mm. wuM . rtaiB
l aifm tattM tHKMilil. ntttl raaMi
t4 It m MM HMn iiki-i tlwt ih
Miiuthw. utarn Will n On- flol.l n
I'lirtipi-tltlolt wHh nn .ithn tMii'rn
whfii the llm- ..iin-i tn talk !-
tn t..it aa tt th. irti'isii manairar
haui nuihllM tn aa lvnnil the fact
tttat ihata la balnf uliialnml aa tn wt
inaaibllU) and pr.... im for tunnaa'
W.irk has oomtni nniJ .t of Hn
mm that look lttt i t.tit.n m Tiw
mn. M. n ar 'nuni tu .Haainn at
nartitln tmlnta akma tin- Hn- to uarr
latM tin- tthaNtW! of ! noil und the
annoiHl nf a-fflrh thai will ' nuras
nary in ,oaattna ami amtJliia- Mr
Httiiniiiii hhw tlwt il-Hltf iliu'laioii
tttiH y'i bn ii'aeliwl rnanlliM i-on-atrurth.n
flttlB llwaoll I'llonHtx ait
Tu.min H H prttty ini-rall
IU-h1. h.wivr. that th rail 1U f"1
ti ii.lt.t in both town, a. vial offl
ilHlf. .if the i'Ptnpau lMiv. ao nai"il.
alld l In boHtMHM hav uhatll alt Iw-ftt
iuin.il Tk storkliuUlara In Nw
Viirk U-e yt to uinler thr wrt t
pinCl'IH).
It I tha lilftfi of thf awuthwianrn
..(li mit. u WUlW ihi' Thcmiii umi,
I'ltit. ntx asiauslon fur th wiirfMii' of
t'HiiihiiiK Dip !?PU rlvi-r viiIU-n ut
IMm.i iiu mill liilimliiH t pnnlm ia of
Hint Milly Intn Ha niltiliiK rttmiia t
IUhIi... tlotiKliit. N'tu-omri umi I'anu
ii.it t l'lmmilx th. mail wmilil iilwi
li.n. ..inti'i'iloii with tin- sniiiii
t.. i .. AiikvIi'h. wlii'ii-im til pr. 'lit
it, .lilli'.'lliilt f." r.llif -1 ni.i i
ill 111- h'l. itlu i II I'l' i. .It I'l IM""
jlinl Hi IIHi.ll
SEAMEN 10 SHE
H SEVEN TONIGHT
Proclnnmtion Issued by Inter
nntionnl Union Thnt All
Meen Employed in Bouts of
Four Countries to Walk Out
I ,.ii 1..II llllltliillil .1 I I
rin Si iii'i. ii li'tw nttii..iiiii .ii
II II tll'H II Hi I III". II If H 'I .1 t ! -
i.iiiiiii .ii i" ' ''M' '' ,h"1
H.-llllllll 1 1 t on MHH. W Ilf
t!if I iili.il Klnadoin. KraiKi- II"1-
liiml umi hi- Mniiillnavlrtii nin-
tn. rt.iiint 'tiiUi- 1'iiiiain i '
I. clin k
COAL PASSERS' STRIKE
IS FINALLY SETTLED
IS
tfonlllHintlton, Knr inn- 'I ' I'H''
-inli ill llli- foti I hi i- vhlfli Ima
liri'll mIU'I UP Hllll l'ill' i'l'' llHI'l- III
lt poiiH nf Kimliiii'l i" in-nrlv u
wi'nli, hi no to n mnlili'ii i ii'l il'lh a'lnr
iniiii wlion n I'nintini.iil' wih .
i mil nilil ilw U14HI o.inni'iilcil to iii
tui ti in work nt unco Tin ni'iili'
in. m nr iiii rttillii- will i -1 itdi .i mini
lii-l Ol OCt'lll'l lllll'IH III ll'ilM' pull (H
tnirr
RECOGNIZE TRUSTS
ANO LEGISLATE
TO REGULATE
This Is Remedy Proposed by1
Judge Grosscup in Address '
Before Students of Univer
sity of Iowa Todny.
SHERMAN ACT IS
SUNKEN MINE, HE SAYS
.iM I II), I I . ,lIP I - 1)M llil
ilijl I hi Sh'-tlllim in I "i'M'M it M'fVV
ii.ii t pre ti-il mi itii'lTi liM- ritn'ily In.
ihi jiiki iiiiilit 'in nt Hi iinhlKH
m. iiy iirfiliixl trn.mipiilni.," JtldHf 1
l'i i r S tlmum it i nf tin- I'nitfd j
Kioto, i Iri-nll inurl nf appi-ula, pro-
pomd in thf oiiBmi. ni i.m..nt uddreas j
Ik fori' llh ClliVflltl of Iowa to.lay 1
a nnw intiMi or iiiitnR it.i iruti'
To rn-iHinlH' t'limMnailun irol iipj
nopnl) nn Koiitcihlnit n..iMiit Ii" w
- -atiuiu'f. th.- 1 to tht- f.u-t ailll
tlwn, ii :i 'nrtiitm t ainnimu coi
pornn p.iwi i .it all, witu tin- ilKhi
tu rvuliit illvltfpitda," I tlii' n miHly
Ju.ltc (triiHKcup ailvoralfn
Jmlqc Orimarup' (HiK'ttMl'in or th
rmtd prnpoa by bint n ptofar
t'd 0) ii r. vli w of t hi- Mtfrman itrt in
anlc.i In sild
'Aa lni'rpri't friar t Mn i'ii"
ytar th nhi-rmnn oati-trvim u i .i"
i.'iirrii (i nf n wra hiii in -ii. ti tun
or mi n hn hitipttti d t.i iui tt u i
tin' rtdmlnlatrallon at W'.i.-.i uhi -n
to.tr.. HHi h atwHIti' miiinii".ii ui.'1
. iiitililniill'iiik a tH. (.ilinlnwir.il i. u-
i hmw- im ,'iinaUtir huntfni i .m j't .
tin in nt rariai'. Mati-u.i iiiv.
man m l btKHav a mwik. n in hi. ' .
vihU-h n'nrl ovary furin of m.-rp m-
kuil u. autl the fuse tlim v.uil mi i
H i 'ft. r km-1 1 It haruilfim, iuhiiIiik 1
IrtlrHiiu tH- othrv f tin itturn-
cuorai .ii WaeHimMiti,
Hut will Mm buatn.'. . iiiitiniH'il
Jiutai iriiiwi-iiii. "with im n't .i!in
ftiinaln "Wf it ottMtr thin Hi Shi'i
n..n art tlx UMltrrt-il. ili-aml
trwiii uina tirutul ' Will m i.ii,-
iitft iiiiKitifK nurnrtM'w. caiiaht now
ami ihn Minulwinc th pratelbititl
awry maHMUl M w04 to rr-
WftM. aa 4b Mewtovtf
CHI aMl
,wmm m
, ravafft nrMHH
from tu long ihflr ihiini alon tht-
ajtm. Mi., frn takina !iarni
tilona thitr lina KoM'tttna in hl
r. in fii. thi- .Inita' ronttnuMl
Mm i. ahh h aot .rumen t ihi. tj
lii.nnl or the kIhU'. aliall w K-n the
pow.-i In ttpl thf r'Wtal 5t una
wi r i, i hill. In thi. ua ( thi- nig
ni.i ulli'il irtiata, uttvit, for iiimIiiiii- .
u ,i. t,..kiri r th Htnnil.ini nil
i 'tiMpaRy. ilo- bulk of uhoat r.i mn
t.rlMln in il.ua n front atuti''. nllu1.
than ih r.imtiinuf'a doinii-il. m th
bulk of uhoki' Ualaaiid nr.nlii " -"l'l
In Ntiitix tit r ihaa th - . .iiii .iiin
(Hoillrili' i.i.'i.hy lii-lnflnu tl i-.-
Itn-aa int.. ntiratati' I'litnni. . 'hi
ItrliH'ipU- I u m iiralnti hIi hi ' " ip
tilli il ! Hi nation..! k..-i .. n
thr .uah mu ll prootaaea an u li in k- it
tnmtl.nl! -iHtfM'lllns it ""'
priM.x .it Him kind oritniiii
piuiiii.ui utnliT ilm I'nitiil miii'
tawy
Tn iiini .xtont, at li-ant, l .mi i"
tin m-M niittonallaiii. Only by t n li.imi
of h alnaii- miv.riiiy, tnd th it Hn
miprrin.' Hovi'titmity, tttti thi- irm
'lpl', it iiiik to mo, b'- in. I
nptillfd to ilu- Ma MJ.cnll'il 1 1 null-
Hut thin ilm not imi'iui thin tin
ainiilti't' inatitilavturlnK nnl trolmi;
oi pot-nllon In nny gvoti flphl of n-
ifrtnla. -lioniil bi itnilunally iiiihi-poi-iili'd
Krnn thaan ai-lno no mon
(iiiiilv Ami where. annum lh'r
anuill.'r innrfi im, I'lunblttHtiona arlfi
in iinri'iiHomihli. raalraini nf irmli ,
tin sin-riiiHii art aa noa intiii'ii'ii-il
a. mill pi-..buhi itltlilint.
Ilm Iii ri- nhoiild b- i n llif lino
I s. pni it inn. -nu aak, batwi'cii thoaw
t.i ii. n.. initially Incorpoiaiiil and
th mi t . r i to ih(. alniaa; unci how
. .in.ii ihiM. tn wlioni it t'Mitrictlaii
ii- t.i u. tiiU la In In- uppltiHt, ftoin
in.,. tn whom ti la not appllatl,
th. null miHimally Kii'orpointi'd. .My
in.. ih HiHt national iHfiirtoruiian
i mill ii'ptnii mi whathi-r th.' huat-
u i.. n. i.il la i-hlvfl) liull-nal nr
im ii mill -a ffuMtl' i)H"ii"iii.' nf
tn - iv ma ihe pi'iH'ntaxr of th.- whitlo
Im, Iiii-km I mil i locul tl nil tltf
, i in. in. ' Unit in not Una I: and inat
. tn Hut ilu ii'Mrli-lton na to illvldi-nda
h iii ipplv nr not ahitulil rtptond on
!i. th. i ihi' btialfteaa, In Itr tMkiitl
IP M .it i-nlt rpra. im'OHm-wII. -rlllil.
h ff. i livr comiHHHi'HI "r
Mln lit' i Ii (Ii'hm not ii fi'Hulbli ini-aa-
uri nr ih' ii.lna thi' pii.ituiai "'
th. uhiili- iiimlti ol' that II' I'l lb "
a .ton.. b tin' inmpunv itiMiiv.'ii in
lb. i .vnlx, If Die milk nf I'uhI
ii. h u ihi' I'oiniian) in n.iiin.i.ii. i' l
th.. iititinii bi the pai'i'iii umi i ii ii 1 1 1
im of ih inrnoriulon uilnnii.gf- un
til r u.tlrli It la condii.iiil. anil if It
.ihn.ii'ii. i.noMOli of th' bimlii aa of the
tin In wlii.'h It l i.ifiia- in 1'ii.ihle
it in throw IT frVflUrr i'iiHMtlilon.
ift tiir piinrlpl.' nf fair illvdHda In'
ii pplli il
' Tip national bttfann af onrpnra
timw line nliiMily arooan to 111 Mr i wi
thin thill will kIi.iw What thin.- 'r
i i nia in.' Wltatr-vor may iw
rli-lfiu ran bi- laelly attppHwI. I will
tint iitnli-riak.' in iy lir' whul
liniilil bf Hip pipla' poremiilMti' Hull
utnilil InliiH t lif ettrponilbiii wiihtn
niitlonal I'linitol. Il la iimili in city
Hun it Mlmnlil It, Iiiih. t n Ii m
tCuiitlnucil on I'nui' "i column 3.)
DIVIDENDS
HEAVIEST RAINS IN
YEARS FALL IN
EL PASO
Even Oldest Citizen is Dis-,
' innycd by Downpour of.
Moisture and All Records!
Are Broken Since 1881.
I IC1 I'UHO. Tl'XRf I IDi I I ( oH I
I I II h Ki dIiI lliin'm, iiiii aliici i hi i-oinlim
ol the mlltoiiild In 11. ihici' (jtM'Hiti'H
1 ii",i. Iiiih the iiiitiy hiniboii in KI I'm-"
Iiiiriiii mo fiirly, na thf pi'fii' chh
. lllllllKIIIHll-ll V jhlllttH) .tail Mull
ilny'a ihIii. 'I'lit' ptnaont phi'ttoiin ti n I
Kloiiii hrcnkH ihi iliiio-hunoi. M n,..
, uomlotli'nl riwortl. Aa fm inn ,i .
' . 1. - r .1, - ll II . I
nil' iifinniy hi nil' mi i iwi , 'in i i
ihitioh nun, April. ,ih nun .mm t.n,
III HI ItUH) llfiMI liy." (11 Wnt in H i !
pluvial moimc No nili nf ilio oll i.n. i
i-ver lrmfd. mole, own on. cir v
or hil veil nn iiitilirolln iIiiiIiik '
mHMon "I i hi yiNii hoforc Ifcc inhMl
,. I... ,.,, Ilf i.,..,, 'Phf, Jil follow
mn r in)t.uM. their MirrtNl. Urn..
hliiini-ari ll urillloii .f Ihu Ir aiMtanii i.
lirahou mill minthoi Iniutitmrk to
tDtirotl licfori' i coulil he rtloro.l in
I hi' baa. .item n: ilu cnatttbvr m toni
-.narri' whli ihi- other I'lillerllon ol the
okl ilnvs Whin lia catiapil ihla tin
lMly rhnntc mtil iiifaklun of iitihm'
rtoitta? Hoiih' may Htlrlliiiin it tu tin
Sttmt imiilp or .Inarm, ho recn
eatthqiinkp In .Moxlro, ih pnei:t u
lar illwtii! iihiici". in (ucain id ihr a.1
pioiuhiiu I'd inn ol' l In iiiit all' I
th. mil su' i'h t a-1 ii'iii.iin- that
ii iii'ni'ii ii. i:r cihn in ..ui' iiiii ihu
, .-.It ..' I 'I I
REYES WILL NOT
He Says He Will Be Minister
of War But That He Will
Not Be Candidate for Prosi
don ay.
Mem " 'tt. .1 iiiii- M - lU'iicml
Ilv . haa .li'tnm.. mat til that hi
Hotfttt KM Mi a caatdMatir- fur th. pw
- .lt'4R.rm tttat 1 am Mln In la
inhjilatirr nf uar tt Hfttai
.Madfm la
PtmHfl. ! am n it Rotmi to bt- a (W
(Hdat' for tin. .reldin- or
parttol-
Mti In th.'.i'l. i tlon I
Jttnt tcror- ou camr
ted ... ,.1 tar.
llM lmirvi. w,., . -a . ommttteo wllwl '
n hi lo aak nif to li. a urttlldnK'
for litf pr-aidary, but I told thi-m (
Uttandvri to be a metnbfr of a-nor Ma
tforo'a i-ablni't If hf la flt'rtrd.
"To oiii-r mvarlt aa .t candldatf
nllu bt in.. in ii i "iif limoii whl.'b wniibl
inoilni . .ni.i! . in, .mil I .'in .conn
vim in. ih I't. ..ui. nt it, la l'..ni. .'H"i'
Mail' " 'I"1 If" v ' 1 1 . i K . ,i I in -'
H I , ' . I . . u . t i'i 1 1 n n
STEEL RAILS
ARE CHEAPER ON
OTHER SIDE
This is Question That House
Committee Will Try to
Solve and Head of Big Com
bine May Be Interviewed.
Waalilnatnn, Jun. 1 1 - n ' n
Id illacovi'i why lb. I n i. I i"
aUnol corporation inuld afll ti-.-i i.nU
tartan! chfaper than on th.- inmi,'
tnaflcat, thf "ittffl truat" inv iIb tuna
pontmlttff of thi- iioua.' today prii.nr-
ally announi .'d da Inn .ition nf tim
mmnrng .laif- A Parr.-ll. pr, .-ul. nt
ot thai i.trpriii.n to rspUun iin
al mat ion.
Thr iUatlon nroc durlna ilu- s
awlntntmn or Juinv iltylay, fnnm
VlCf-pri-idi HI. who ttltoim li ilni '
that Hf could not idl y in b .
oondip'm faUtfd aitM ftfarnd "
cinunhi.' to Mr. lhiH ah.,
yaara ha bp.-n tn chM of th. . .
bmatnaa of ih.. big Hrn
t'ottnafl for thf atari corimr '
mill thf
would . .
di-airf !
inn tn II l ib. it
'II' hi t'i, Il 'All
Mi
r
Siillnmtl I.i'iiuip'.
i: il r
I tl 'HI II It
I'liubitra
l i
Alllillli'llll Ili'llUhl!.
U. II.
. 1 0
. a m
LlyHUil
It. II. Ii.
. 0 s. 0
.18 I 'i I
Sj. ijAVHa .
WaKlitntitnti
Wi'-lcin l.i'iium'.
i. iiniiilin, :.
I H'liMT
MADERQ
WHY
TODAYS
GAMES
STATEHOOD FIGHTIRICH ftMERIGftNS
BEGUN BY LOCAL
II
BEARS
iTeleiirains Pom- in on
J
Chairman Willi' Aider.
Smith, of Senate (itinmitten
on Territories.
committee tp get busy
friday -Smith says
i ici i
I I'li'Urmii I" I " iilim llinnlili
w .-mi i tat t in,
i. in- irum ii..
ui' 'uhniit Niw Mi
' . ' ii.iiniity fmti'
r. 1
' him hihI imaiii
i iij in u
ii i. Hiniih,
"iii. i. i'ritiiT"n,ii': i
-,..! WMMIMI'
' "I '" i'ii- tft mrr.
W .
I'- u
I'l-lilrtiB
M' umi V
' .lK lll i
- " -
i ' ...v. U't.'grMP ' i
i i .ivi u-t.'grMn 'i H "i it. i-
..'l n x. undent ftl W i'Ii'iikIi.ii ni
.i - ilu atrotrth nil 'inn in.ni f
il nt. Iiimil iiropMHaMin ' whi. Ii wuf
- -ii.ii im. laMtlwl" siniiiii Kti-rn.
i".i(lnt -if thr AjMau'tiu'rirui' 'im
min'.iat I'luii. unmalUai.'b aftrr ktf.
si. in iiaHiinn-d Utti pil.iam-v for th
"in Mr WilliM ldn Mmlth.
i iiHiroian f thf Ntatf umi.iittv on
ti'Vrltotiea. In buing brmmlii fact- to
Im, with tbi propnaitii.n that hf Ii
h.tlilln a riapi'iinlhlf' juii. thut h- and
jhia romnilttci- ar J-i'iritliilnti the
' Hglrta and inu niaf ot Ipundrvda of
' tbouaanda of tNMidHlby failur. tn taka
mm- jWtinn aw in attnoud ntwaa-ir
mr itn.llh nn, frnlM alt nvi r Vw I
,'ivl., .tMi i,v '
..r..nt ,1.... .ari i.'u.mmi mon .mil i
u. .a,.Ht,.. ..f iniiii,.l
aauabblia
- "
Mr Wtpn anl Hrrrt.Ulry Ttioinan
J. Xaytnn ar- htiall (.ngaRod today In
aandinw latt tm and tflfgrama to nv.ry
loan in Nfw Mfxlfo, aakrna thf cntn
mfiolal fluba to f.oprutf with th1
Alhiiaqin-quf I'ommrrilal . Itrh lit hnv
utK biialtifaa ttti-n. lndttatpta and car
i riiimnH fomaioiiiintf n ttli thflr i'W
. run in thf varlo'iN -mioa taf thf unleH,
.i u itiu iliui thi v in turn r.ifniiinHHf
.ih Huh H.'imt'.iN In WaahtngtMt.
mliiH rasorttbli and prompt a ft Ion
i.ii Ktiitfliond.
i'h. .ll)uiii.'i iu. otamnrcial iKvb
h ,,i. ukid ih, ("hoaitrii boaad of
i .ol. in takf ib,. inlttaitVf III trrla
in.itti-l In Aliai'tm and havf Wtf I'
ii . nt . bttnkoi'H mil 'oafattoWirarH In
ii .1 iftrltory brmu all tWiMIMi praav.
tn haaf on tb. 1 1 raw al p.-pla
nn wham the) ) brntnafa tn tb
. i to tha em) thm tha aeHAtWa vhn
rfaent thftn In iho dfttfead Miatfti
iiatf mttir halp N MatKltn ami vh-
i .i to aj1a atnt, (mod.
Tbf ataiathoinl . .uniHttPN la .
...rfir fvary hmir tlundrfdi. .r i.
! "iia alt4 Iftt.-n bflnn ilU..r i
.1 i WaaWnaimi Pnatirf i-
' iRht to bi'nt ft in nil illii
. ,ln1co umi t inn. It i-
' 1 1 ii I mill -'pi.
Wlltll Ntal. h-
i ml mum hi'-
i arruti'.
mfti'i'lmr i "
I'lnfll h I .
i. i Ii
lhal lln I'
' "at lb. '
1 iMI!. '
i nt r.
i. i pri. s
i in ib.
J.
NEW
10
DEAL TODAY
Mr. Huston Is Now Iucorpo
orated and His Company
Still Promises to Furnish
First-Class Amusements.
flii'ilnl Ti-lfuriitii H lli.'itliii; lii-iiilill
ShIiUi h'i l I I. If II V i ' I' lfH
' ui in, in nut hi Ion "!. filial " i In
Sinilliw.' I. rn A nn ' iiifBI ooni.,in ill
t lln- it-tit mini m-i ' nn Va OUIff t uliiv
I Tin IP'vi i iiiiii.iii I" to ilo it u. ni'i ul
I tliKtliUiil ainl -hnv iiiialnugp wnh A I
biituuiiiif ik a.- iii'iiiliiunrttf -m i
.loaanlt H'1-.imi .i- it ly-UMH
It la Imoi M.iaiml ai i&Ml), will' .
00U aha ii - a' i faul). M1it mm
hsiiUtra rn" loat plt II Ilmlnw, I '.''
annrua K i iu I. Uroio, uiu ! '
ttlid Jofl i: li iial. iiiii- allium
.n nt.i; MIA.M .soiwuv
I "iii'i'lttl 'IVInunna In llw'iiln'u HiTiihll
Want I ' M . Jim.. 1 r.TiUVf l n
.MIIIn I m.'l l". I' AiIhiii
Mbit.i .i ' ' '' 'illt.v, . '
l'l.'
QRGANIZATtQNS
Fill
i
'ill v i
' ii.iiniity fMMii .!.,'
' ' hIm iiIhI Mplll ' ' I ' .11.'
, i ii iii iaai' fi ' .. . in im
x 1. 1. Hiniih, ui.
- ii .1. i. I'ritiiiHatTi'ii.iMM m.
' -, . lv at'll illl' : ' -Mil -
1 "I Hio tll'r.t -Jtati-
1 ' Mkl tP1' i''-
'i 1 u poliaw' win
! ' Im ilM-aB IW' ' ' Ml'-I'i
- i ln fMMHpa '"'' '" .i1
Mi ' utiil AIMP I" ! iti'ltuml
V' .K llli' nWttS I ' ' .1 1 1-MJ4 ,.l
, i" i. - iint1 Hmi.1 ir"in
'i.ii ..isirrn l6ri-ii- u. i j u -
, mrlutfttK ii i..ik. r. .in
.t'l", .nil h mt' '. H iik
' "'I-' Ill.lt fA .-I I. III. ill I"
' i i'ii r.,r thajv .i ..i . .
i Tin I'uarn h. . . k. i
- Hi. Klmnf r. 1 '...n I'V
m a
S
BUSINESS
il RUSHING 10
CORONATION
London Hotel Pirates Bitterly
Assail Newspapers for Ex
posing Methods of Rinsing
Kates; King is Kept Busy.
i . ii. .Inn. .Iii il I't inn ott.
ti.
I...ih.iii iii lb,. . ttiiM lottd tnitla nr-
.in- tip 'ivir ' I" . iilnri- of MM'
.,1 borda ,.i ..f haul'' AWtU'iin
I,, mi
I ' i . I 1 I u
mi.
. vMib tn it mn.'h avMtU-tai i
'i n. h... - ,i -tthiH) IttiVff' w.i
i pri-m-tit than rtW)r hmi -t
i !. -II.
I
ul. i
nn mm Ihi yamr.
i.i l.i.iM-ta wlto w6 dt.ii. i., i
n .in.' -aw, tJhM trn ir
i a i rr wt who i. 'i-
-,. a 'kii'iwMto bnnlllnta for ln th ,n
mi nti.c month. re itirimelj' o'tt. t.
hinmlna Mtc ttf wapapftw fW tHirinn
i, im nn nit thi n .itt nuiifd mi'' "
nt tin mitboda "l Hi. liigtttMWM.-..
pilhv oB tin initl of Ptojrt Ann ii-
.ii- 4iriklii. !i. ari Wb
iv, .1 ii,- . uroB'ti'iii .mil i Willi
(,. I'.i'ic uri VVi Ua oa tn I'
i. in. i'i .l.'bS tl i.nti'N, both '
tin . lit
Im nik Hon Id feeftt to H)Ml Hir
iiiiv, ir.- r tityMMi tttttl Umi tr.
1 1 -im. nnnt ratUi
t I. . ..tit n of ihu.
lll'l'.- IllH Wtf
I
.ui. I - Mlltc nt thf
in. i.i'iinaMtm rmtii'
ii.i r.itirn. Mm. fori
i. i'i mill h?r mIwi. i. Mm.
.' ill ,llii bt' If l. illllon.
Im 'tr I'm. in. .t tasa a atnti
ItiU. bin hi Int. ml" to pnv thi-
nation is nk m ih. i'Otmtr to
thi' i-i.mibi Jiii'n!) XabUt .14 h'
London, b.n 1 1 ibewtiii'iil '".'-
Inatim. t h.irb- Kmhinno and Miiik
Thf tntln mui.- .i th. t.. . ..f
nation vo..iiw i. iii. itttttd with do
IkRtrln tr .mil HiiioilafiimuHa i.i
tttta, biKtorli-ni nuifMa and -wn
ihtirr.i- k li.'ittii ii I ui' I?, t hvirh'il umi. .
him., pit. of timber, nhi' i.ii ntf
am ni'ltina m from ts.so to Iston
each A goo i window nvi-riortkina
. . Z.r-Z?" :
vHnnrmtt hy ! pal'fll'llUtlUt "10
thf coronnllnn h.iin Inat aara
amuir.K itftalln. lint par-
"flPnt i r. wurro.l not to dlwilg.-
'' '''" mi' awn into iUf'n r
ftiqufutly rfb'itrnlna their part, tin
dar tha anlilniicf f thv Arfhhlkai of
t'anturhury Nm titf fat important
fVftll nf , .ir.ui ition wi tk will b. thf
athitkfat'.' iri mil I.
It m now ii'ininii'f i' ihifct Hif royal
pariv in iiii.'ii.inii . wtH nontbf r
fight i, i nr i ni. im milt.', indtan irlnc'f.
rih nih ni in mi -in. ti I'.ha an4 ntag
niiii i in i. i.i"
im- ..! tn iiiin-i M.irRi'oiw atchta
th. sh h ii -ii , ball will bf Stf-
JOKi.pl: SI i Klll', llli 11 IB K'fIVail .IH
Invltiitinu t" ,n.ii- i.- Kiiilnrlii.
AraKott in n h. ... tfinfrai-t
ijlindrill. Mt- i ( ai....i inn dtai' '
fr.-ii iii ii Uiii' Mir wnri
pflll hail. ! ' ami "
fotn i . .".jat Umi t.
ipiin . ' lUHMT VIII
irt -n "i, ta. ho
tofd ' ' MUMtaWt -'
jnui. .i tn. ,-im.i ni hi i- u.M'itti on i
'hlal" ' iii'i
MARTINEZ SAYS
FREE MOE IS
L
If
Taos County Boss and Promi
nent Citizen Declares That
Democratic Plans Will
Work Great Injury.
i 'in i hi I Ti'lticiYini Iii Itvimltm 1 1 or ii l.l I
i'i . V M , .linn II In r
i".l.i, MuUmuinx Marti l'
i i :i Imiwi nt Tuns foitnty iiii'l
, ..n i ii-mnn and ah- p
"itil i i ib'HlruMtott "f
' ' Ul., i-i .1. JtrW HVali'n '
ti , " tak.n "If wKi atxl a
ii ' i ni, ihi'.. iiinlm i'ii Miami
an. ' "III in,' a . .tl'lf illl ff
. -It
III.. I
lb.
ai ax i
iv. - ..r i.'11'..p 'n iili rn
' III' III I'll. .IK IlilH
in. I '.P. i. n lal ..(
REFUGIO CHAVEZ WAIVES
HEARING: BOUND OVER
iitli'iin iimi M iinialiiiili' I'lUtltlil
Willi Mcilln;. i l..rf ifOIII lilriti
Imllliii Hiuu- iiiii tkHHb
Hffinjln rhu.v .nd mir to
Ho amuii lurt i i -u f oi th
1'i-uff rtaniti it i i ,i. rar afl-
noon In tha aum ! " anawvP
,t.. iiif ' biuitt. ot atth, i a. im. Hf
iiii.iI a preKnittuU' h..nH. - i Im-
in tin titan tialb'ii i i- '''
.n im ir. iitllfH .ni'i
.'t !: I-" Van Horn
I' ...iri fMtfida'
foWOKTO- riliM
a win im
HtU" Vim
OSdi-n i...
nn
RUIN
vuu
PLEADS
GUILTY
TRIM.
FOR
Rev. Norman Plass. in Course
ii His Testimony Admits
That Hf Used Mails for
Phi post of Defmudiny.
FliTllS WILL TAKE
I'LAOB 01' JAIL TERM
1" rnn. ,lun H A pbn m wnilt
v ii. rui in thr mlrfwt of In iihii
.D.u.'. i. . t.i, b) Rev. Normui. I'l inn.
'r-t.r .u?!drtht of tl It. ,.' nuiiib
iiu . "tin. in .niniNtny. on trial in.
inn th. nuiib. to dtratnt I'harli w II
itr-. ikv i'l. -nil. ill aMd John I Tnip
In. K.ii. nnaiKlant 1 1 mur-, olfiidfil
n ,in tn mviinliul fraud. All thr,..
I ill I" rtn- d Inatwad of Itnitrlaon. i. u
i iiini. tu. ul
' h iii n i. rtn tnatton of th" faa-
i n mil ..ii uifevrm-nt. tilatrii't
I' ' - h litrtlia Ktnl.-d that ha
i ' .'.' for u lull Hfntatu-p.
'' i'i"- n afw tlntf prfal)W l
. .-i . late. Kanaan. otfKilMMat
H . mpnnj wild to b- iiit. rnaliad In
in i. in- ' i riiiito: .nut mi' . i iiniiln In
. .-,.', t, , i,l ),. Killlt
i'l .1 I. .Ill
WRECK t!CTI TO 8E
BURIED T
Remains of Engineer J. W.
Green to Be Interred in Las
Voyas; Railroad Organiza
tions to Attend Services.
Isli'i'hll I iirri'iiitiili-iii'i' In lln- lli'iiihll
Ijih N'i'tU!.. N l . Inn. II Ar
istiiijf iiHP'ti lot thi In.ii ial ol Arlhnr
WlUlnni (liean, (hf Kanta Ft auffliuibr
rto waa i.tlb-d in the wracl, of liii
Out. a, t laaaalhUD Um Uilptty .rwatn
lll.t. Imvf nnt bfan compwad. a'
thmiali li 1- likely burial will takf
plaU'f Thin atta)
Mi Hi n waa liorn 2T .oara aa
tn Nfiitaakn. wham kt an-w m man
how.) PI vi' voara ami hf canto to la
VdiniH utnl fotardtl ih niplo of tha
NiniH K. m a ftrtnan. Two vonr
ago hf waa pratnorad to Mm oiiki
naft'a bnard
jthn;!' a iter eowttig to tiiia city.
Mi (iiffii waa OMtrtad to Mian Iflflc
I'hiUipH. .!io, trttli thetr lli'lp child,
annhf-. hln. ffijaWoa bin wlf awl
fluid i,reA la attrvlveil in fv.'ral
oini .,1,1 aMad. Thi an of bla
I ho will ha town- in attiMHt
in i . nir WW. M M Bnwfn.
; .im ' i.i. id. Vae.; Mi, (larn Hob
i. . i'u. hiann. aaal hfi tin-fh
(to' ol.f 1'iiln
It, III'. i l.l "' ll.llll lOIlK, In Wl'hll M
' . " . ., . I 'liil A ill i,., . , ',! .
ak aai ii f a a a a aaaa at mmm
JL t U Mill A I
JUKU UUILI hi
SANTA FE
Ground Is Broken for Edifice
to Coat 150.000 Which Will
Be New Home of First Nn
tional in Capital City.
I Nnialal 'Irit-mnai to l ifiilna llfralili
Haniu K ' in. i li'.iiitfi a
Inokpti ukIji on :in i a-; "hi o; t in
iilajta in: tho ne Uinlilm, It. r'irat
National hank, trtitch all! n' .".nini
. ml im which Aifhl' cil 1 1 U
'...im ill, i in llli- pinna Tin' rim. .n'
'... 'iiiilillip I. a- ' n un.-n 'ii I. urn
I,.' X 1 1 ' I lit Ul". a II
OAKLAND GIRL TAKES
LIFE FOLLOWING WREGIv
-.'.li'tt It,. In t. Mi-ninth I iiImiI
.iitii'il Iti'-nll ol nn tiln i, lili'iit
I jim I'tt II: l.a. I'hiim' lii-alh.
OuMiitnl lulu II U'i'li utiT) In
iiipBiion. lU'coi-iiiiiK to .it iidUMt nay
iflana. pokltlha to attlttdf MMa AflH
V Thitin. ?A yaw f na. dautfh-i-
i of Mi aiiil Mra. An! i ! Thom
on. and oof o; :no tireitifMt ad ntoai
ixipiiiar wielff jlila of th luiv cdlaa.
was foiintl tit a dtu t iidiiton in a
viii-uni ri.n of hai rftiM Imihk' ai
HIT Tlilu fDili atraaf alum I' afifi .
n'fliM t. laat nlht aMtl iih bfforr
a ahyaloiaat ttanltl ba annininnwl. Oma
ciMt'd hai dttlf
Th aadtta.1 aJHl tHMIb lb--
alii ma4a ptrMir for tbf drat ilnif
thf fart that bar gaMM Ua baaw ila
laiiKod for tin- mmM nl. inoMka m
ibf iatlt nf hook a4 tbf tima of
Mi ' Mini) nndh arahtaat on AfptenibDi
"'I it.. hi C ni. Mad 'in in Marin
I ' 'I'l l ll. Kin Ill'" I'H' I".
MINISTER
DU HI N G
FRAUDS
HURSDAY
i S i. BANK
HONEST JUDGES
ARE NEEDED TO
E
Closing' Sessions of Conference
of Society on Charities and
Corrections Hold in Boston
Today and Tonight.
VITAL QUESTIONS ARE
ALL THRESED OUT
Dangerous Diseases Arc Per
mitted to Flourish in Amer
ion Declares Physician ami
Treatments Are Inadequate.
Rnton, Jntif It Th, flnnl afotmn
i m. ftlnM uf th, i 'nttffrf n, ! of t'hai-
ltt"a and forn-i-ilon wart- hatd tidai
Xaa- pbaxfn of thf imatlon arhb-h
hav oi-'uplftl the ilatatmiaa darlnu
Mtr ... k wiri takfti nib Th '"
tar.-n i will tlnaf toitfRM With a fin-
ml ,)
Tin- fllmlnatlon of Jtrieaa Who nr..
t.t.. .1 io thf prohatftiu attal imrni
". m .1 ir..iiina pfhlMiMtia waa tira
"i in .ioda i hnt-lfa A. OaOWrrsy "f
. it..vt,,i, Mipt-rin, enut't bfi't tlit
.ml , tin,, t m H
T . MMiitais in probation work."
' ! .luiim ii,. I'ourcy. "are HlGf
i ' ilm, in mteittgvnt and gyntpn-
'I tit't.-at th th arotllnnl, anil
, i'. h. ilm n iirilfr't'-a tllt.il li tflllil'n-
m.'in .vti. I training tn to'i-ui'i- th. hi-n
''"illl" Wf ni.-ll luili'K w In lli
inn, .lit.. t. .lit the BVKl.-m In i Mndtnu
ptn'Miinti In (i.tHiiiir. nut llaily to pfn
At h il and wim will apply It whfi"
i'fr It i-an b, ilnnn with ilup riipnri!
I., lb,, (irniff Hon of tin- eoninuinlty
iinl tthtr Hi.- paat iilalnry anil pi-f-nni
illKitlou of lb.- piltxiti litviiMtl
aiii. tl in. lhal. that Ilo nm nni.iiiiiibl
ae egp.-fiffl to fffai'tn wltlioilt uun-
bihineni. and e ii.0 uitihiiibm olll
cfra who tHMKuaa nnt duty aynipuib
aajl hfji ini.ojpj ugjOUHi nin n nn.
turf. tai l. rliiwnnHfs adil infilhrief. Tbf
aatlVf frlfiMtH of probnllon tlinttlil In
fiiifni. pobllr npllilmt m thf nredtloii
and aiminttni-nt of vefaon who nr.
a nh. rod wllllna o i-otiniili-r pt-nlm-tloii
on in-' lu "
In nn iidiltvaa liefnri; the rnnfcrcncf
today. Ir. i"rfilrlif tlletitoii" of Now
Tork ilt'.-w nttfntian to the Kraal ami
lncr..Mitn aravlty of veiiarnl illootiai i
aa a nn-nnr.' in lb? publle hoaltli it ml
urgfd thm menauraa he taken t pr
vi'ttt th.-lr apt'fad, aa fur aa nowlbli-Hi-
pr. n.-ni. il atnthttti a a litch allow
thai ihn proatitiita la thf moat prollli.
dlin.tniniii.n of thaae dUmtaoa ami
urafd that mi-aaMrea bf emptoyau m
prvidi for u aanltary aunervhtlon nf
th.ni mdiMduaiM utnl rnr their nil.
fliiHt. trfMtmeni. whan fnuhij afM-
com u nn io p. (ttcaaaed. lif oon-tfrtil-
.1 tb. t th- policy of .Vihartfnii
it,ii.- umi ftttea oi noii-lni.rff r' n
blth'itii I'.illnvvfd haa not proved
Iul n ilitnlntahlng thi- prnvnlf n
..I lln ,lii na..
Supervision I? Nredr.d.
.tiiperlainu." aalU P. Kniory Lyon,
-ttpi tlni.'iideui of One C antral itowuul
fHofiailnn of ('Meifp, tn an ari''
iffou t bf national omtSaroawe twin)
li i in- iM viinie of aMcaaa In thf ml
minim tin Ion of alttor parole or pin
hut Ion Tli Miiiotw atatna have bfit
slow to li'ani ihla lcaaan in the Ihim
gu rat ion of parole la In annif
Mates the law haa baoti maral .'
aieanH oi hu r-fleaalng prlaonra "
i In- tlrkfi or leave' rant hod In aomr
auiK-a no impropriation haa ben
Aiiul. Im Ihf illl.ililjatflll of twtiol
oAffiw In no alab? baa there ben a
KiiMfifiii number prpvidnd.
Thi' inoilalon far natal at woil
a tut i. (ihai ion ahoutti ba nm aa i
relfiiM' from punlaltmviii or dJiMi
lln ' lint ax a aubatlluU tor taUM'
im iii W h n ni-allprly tulauMtU-i
It
l net If l fMlfaiOMll
laaaou of alt-riM01ufll
Wliw
aat uinl pt'ialatuift iuWTt than
prlaonniiul
"Xot only abunM agt'h u'- i. .
iroitt all othei'a. but thfie in .i
niaicly bt thu widen nuoiiaru'uii'
iwuh to illifrent tthm awl "
.noiiwnaltlia In tlu rooraa uf a ainui
iiKuith ihn rmural Howard aaanfi.i
tlon reo.'h i mi'D ufjat narora an
probailnii nm nl fffTtui tha loani'
'Into, m illitioih. hut aiat front Mlii.n
mii.-i WiKinn-in. Mifblgaii, Ittdtittiu
aim . w Yotlv I'nlform law In thf-.
-'hii.h woiiltl h.tvn .tiade the taak m
tlilu aaxia im mil niaeh aaelar
Indiana Suve.n Dlreltatp
Inillaiin i. fxiifrtwtfe U new i-fn'
enongli io nnabln m to tn thai man
awn uinl mufti oiiatitora i-au bf .
claiine.l to iiaefnl Hraa wlMHHM Im
prlMiniii..ii in -orrt prohallon..
i real nn n aald AUtM W lllltlei . 'r
laiaii ol tbf elate hOnrtl Of churn p r.
of Indlanii in an iirtjlraaa hflorn mi
fiiii',.ifiif' toda1
I'loimilou and (Mirota ura oft-n
naed a nonMinuialy. " antil iltu tUM-a..
ot, hil' itt fact atttiiorltlas uud iiiU
oti otfldalh ifWintaw a dl6tiohm
I'robatlnn applloa Ul oil oouillUoiiHl
rataaac ot a pi-laonar from an tuH' '
lion all"; ih. "crvlita of raietit-f ba
bag u n
"Wltai haa baan workati omi in oin
plan and aiimllur an to tho km woll
ml- ami iniiftb-f In iho enra of chll
I' i. i i itiu ,iiilll to udnlia ''
., i - i i "- lnl iiiliittioll
1
SUCCESS
ilFUMrh
ati .

xml | txt