OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, June 14, 1911, Image 8

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-06-14/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

11 pt'ui'i nwr. rKWJwo htjmt; vtjjKtm7 juke u i&n
V
Whfrn buying Oliv- Oil l5 Mir: toful
"Gradi (?0, Domcnici"
01 I.Uf.f" A MAI V
Nothing MuMrr or th MrH;t
: VOU'LL have a thoroughbred
26 Inch Embroidery Flouncing I
t
look
n the clothes
we
off
er
you,
TOMORROW ONLY
A large: variety of dainty patterns to choose from,
wiling regularly from 65c to 75c, tomorrow only
Hart Schaffner & Marx
-
Crescent. Hardware Co.
Per Yard 23C Per Yard
Mfb JHM.pl; w1
MO Vwri. thttitml A?ti
but.-.
Use Kirk's Hake White Soap
on I hit fVhiritf-r I ody
(ill NSW JDAII.il Ijyilflll & Kj I1EEI! COMPANY
Olfli un Cot I Irnl Mid C-ipMi
tfvuiyllilni In Our 1,1 no. Willo fui HhiaLiuUd GhIhIok.
I.HMP'II KM II If MR A 111' Kill A 11 Y
Wiium 1,'lrl P. 0. Ilox MIM
Mont r limit Grocery Liquor Co.
Illlll,lll il mill llioionlli. linmli. hitiUII, i.l I I'm Illlw- llll
Imiivoiln iitiil l,tll I liiini ittnl tin '-hi ii.-nl.i I, inn lifi
I'll all I'.li., luM lull ' iii n nil l"l ui. Hill. it I'lHHli IM'iU
Wolff Premium Flour
Mm ir I nun I Hii'nl I Lu Win n!
'V Hi aid Malt In X It Has No Superior
AttK YOlIU CHOC I'M
A .V II Y O II It
FORT
ukand
I'lut I'limnl mil
ikr Qmthmu l11
in Siitmiiir! Shirt
vtiit tur Shirt Din
hfvvr ifainr tja-
$k! wluiflfi fot 71c
cmrl thm will np
tiil to (wif (rlu
Kwl & Soft
Cwllmii in plmn i
ma
E. L. WASHBURN
COMPANY
(lltitMMrMiioiif
tm i'ttffrpn,
Jiif,n ill A
i r-ir i' r"'Tnr fir 1 Itoji . .
CHOC K K V O K
CiiiiiKiil VcK'cliihlcs
mil PitiHs
Monl I )illi:linif on (In' A'uulutl
1 JWBIW4'IWrWW''
Mi'inl i.tmUtiM if mmi MtK hoi mw
HllUM ttIM Imm4 M)Ui MtiVN4 i II
IIMMIdlM
M i1Hf IMXWtl (! til llfll
RM IW IMiiMHiai m o
.lihillrr irftttliUllUt tiin 140
mi turn mamm
tll'l
Hl ill HflWI
lit IMi.m,, 4f
Mte MM HMMMMtl IMF OtWUM
; Coo Comer ' Ok
v all w .
ll. .. ml M I 1 lam . 1 .itaa
I III 'W" n-m.,; ' m
r ' ' '' II i. HrH Ill'
I jJ 1 li I I awii Vi .. MM A4 ,v . M1M , I
j iicstin aitfi Ices Hl iv r lam
CfCIlVlttSI m J0HX .VV IVLARKK (Wv)
.UUu iWvi m , i .. v MAW vo
J rlHUl AV.M'.tU?M KV w-, SMmT i. fato
Whew Quality
Meets Price
CrolloU &: Watery
1 1 i
i..ir,
W 1,1111 fiilin AMI
i n II iMttt .WlnUtni
in i
I II,
li .
IHANSr l;R
COMPANY
1
(;ii.nK- Ri-iiim.i ll y for
H11I mliicliiiy Work
LOCAL AND PEHSONAL !
I III U I H III II
l.iiili.iii mill 1 Inn .iin 111 iii'iiill)
1. 1I1 11. ( nun i 1 Iiiiiihi In iiiiiiii,i
Inn
Hi 1 111I111 i, 1 it I it, 1 j iii 1 1 1 Till, itfip.ll,
' ' I n l,IIHU la lli lli li 1
' " IH lift It l1 In' llllll
1 I nun In lit 1 1 luil'i li ..In
'' I. ilium
Mi. m l.triflllHI il -Ml. 11. ..I
Ml.. iiMiim HiilliHttli uf n. 1. 11
.Mill. 11 III III! ill) llMllM
H ll 'I t III Iitiil, IUIIII. I I .I
iiii-i I 1 1 .till iiltll. ,, , t
I i' H.iiii lllx Innllti Hi .ii, vi,i-.
! I W Hlllllll ttI Ml. t' l
M.
I III'
I
.1
' 1 "I U1I1 11. In Hi lllii.iliin
Il V till) K t'lll
Id mum rti'ltwmini'i Miniirtui 1 ..i Hi.
I I.l. VI 1 III III lUIIHIk, IfllllllKll ilr
1 Hutu 11 (rip ixtai ( ihi iini' llm
' If'ifM'H tt!ltl )I4Vii I III ill IIIIIIIIN
1 .M Iturii Mdmmil muivnani uf Dm
mill Ki, will mil v.i to linn ill in
hoi run uf) lii Mtit rrmii im Jiiiiiit 10
in um
Ci.i( Nihi. ilMiljr htiif ,if ihla
tuittv. wmhi miiitli (in mmniiia (o
ti Ml UNKk a HWUI IrtilM Hull AntWIlltl
n li., lit HnFfi'il with Uuri' mMttti)
fHl' WuMMIM 11mk MiI INiiwtBli
MlnlilMtt MlMHy WHI !'( tOl"
nWmmwMW at i iu rMb
t' llull iHHi'll W Ihm4mv
ts A VuvtyHt (MM Hit rw (
Ui Htam tUMI' Mi I'urHUii.
MMf tterw Ml. Vm,Bii iiiiaiwui w
tiMrti nkM mtm1 tHwim MM (i
I li.Mrtl,
1
'UfWf num t i t iiMnni
I
Tl 1 11 rviLm 1 in..' ! iu JVwi . fMh, cniu .
1 ),..,,.,.' 'I ' ' IMI ' ' I'll' . 1
4.1.1' BW.T'BW' v vi -
It mmmmm u. &
aBuajMU
., I I.
I uila M V. . -Mi i'i .,
ital Wmiiiii,
ttNWtHm ' "I ! I''1
rtom
mm h..
' Ann !)
, i uttirt hi
t Wlll"'t Will i
mm) mm Merit f
, 'htm ovrniinu
HI li,ti
11 t hfiihr,
l'irii,'fH Jl-i
1,1111 Mm
' v I.. inMMfif
vlli Hll II Jl
.1 fin ti itt i,r
If llHH l!l! lltttJt
ih' i'uri Hai
!' -I.IVH VS4tMHI III
V I 1
,. ,4'- U HI'"
1. tttft III,
Wl , i
.Ming of 1
1, . 1, III it,. 11
1 ,U L.fl f, H.
I , !, " Ir
, tf III
.1.1 .i Km,
. I. lM.ll
' 'I K llH,,,l!tt l.
.1 ,,M, lo lJ .
1... . m , rm 1
III.
iImi
ui- i ati,tn mmmum cwtw
II.
(III, llllll tufv
l tu ilk ill
liH- lirntliora inM h Imrm
1.1. in m MHMilMIn iiiHt v t)Wl
in 1 .kt tHI v,f IH in, mnr
ill
I ll
. .. . ,.iui iitMii fat iKMltr yt 'PU
.it. j ,1 ii.ti ion ikiw iii Ht frutt nil
! of III DMWtMtnM llHrHW HI"
S It I II I .
1 111 iimrn rrixiHlH I mmiif Birg
tlt f. i h nhi-hi iw in ihitt i(y
i. ii" . will rr' i f ll
UmiIIi .h hit I TlWll, o , Ji
ll Mr H, rrl i If yi Ht.
Hint l. .i .1 lt.,li. 1 ll Iffl llllH
. 11 , 11. 1 mi, ' . 1 ). ii.l .f-i .1 ..'!( "I
I. 1 1 1 ii- Imi . In . . "Ill
WILL HOLD StFETV
HABIT MEETING
I.otm I Kiuploye.K uf the Santa
Kn Will Hear Address from
(Jlatiii Altorney Hamilton
at KoadniK' ltnoiu Monday.
A llliM'tllli o Nil III., I'. ili,, x
fur ihf ,ii,miii or .It-,. tiMtiiiH Hie
Bi,im.'i Hitrri, ui ih huh .,ni lr liclil
,Moliiin i.itii iiH i( (In ii.iiiinii riHiiiia
li. ii- rin- u.iih. unii win in- aililr.w
,'tl ii .1 1 1 l tl lluinilio.i iliilni
Mm it, 101 i.l tuMt, mm in tMluiiin -m
T,t. ki Mr lUmiliuii will
pritu,lh uriHii vMnUtliM
nt HrllllK It US ui 11 IHTtWI ttt
utMUiir Mrtii' wUhit ar
4 oil Hmniu l-V tMMt
Uittus Muni.i Hti tMQtelnii, -', ihtu the
Htl HhIiii ' lli ta il U Mi
iTtetMllloli Hill VHi Mv tH Hlt'H ll
oim ,.1 u., ttm !
. TNvi..i. 1 rfiMiitu, iih.i
11, ii ui.
NM, . .1,., ii.rHlMl
An .mi. in,- mm '-" "i
Will h 1
111. ,
lM
li.
mil
-.''Mk. ON . diM."
.ir 4g' Nk ''
. ii,t- mm ""
i 1 ihmftwwfekii i i
''' ff". CUli
Where Quality
Meets Price
NOTICES ARE BEING
SERVED ON WOMEN
OF REDLIGHT
Chief nf Police Issmts Formal
Order, Notifying Those In
toiusluri, of Action of City
Gmuioil.
Tin- ,oll, i'
tpprtJlt t 1 .1 1 .
imtti'i- utt ,i ,i
, i.,ly wi v mil
i '
l"' M-ni , n r.n
.1,1, I
I'll toy till' 1 1 outli'll iW .fun, . '
in, ff'i iiiiii Hi. v muM , it ui. ,,,
fnr July I Thv MORMMI ,i( Ihf 4ml
mi'iiilri iipmmmI ih Mirvli' i ih
IliKk on mt ihi. tliwfr, hoi mil
in land rktn itii y wnfw BiMnuu uiih
III,- ito? of lilt puttee i:lil r
tit 11I thr W(Htn Httvr ulrmiiltr
lift iht iMiy Mini ttlrtef nri iriNirini
lo IMHV
urit.-r tMUfidi toy Ohlrf MiMUiiri
fi'lMlfl HI, follOWK
"Von nix h'rl iwittftfitl (Ht in a
mmI.ii in.'liiiji IH t-l( . .iini'il.
1, fill in (lu ofltiiMll ohniiiii' m Hit'
u -,iii. 1 huiiiiinn, in vli- city or ,ii,u
in, 1.1H-. n m . un ui unit itay r
.(ui,' I, mil, ihi fitv i-otmeli ity
' I'll It. Illlll'll'tl 11 11, 1 lllll'l ll'll III.'
Iv HiUlkll II III rllllNI' .ill llOIIHI'M lit III
uaillliiiitl.iti timiMM, or iitMMo
1 iiriMtittiiinit. I'Miii.'ii in Hi.- , r
l',l lUi'Hlll,' Ii, III' lllK'IMlllWl, Hllil IllHu
"t it ,i Irif flt iiurMlml lo ,'iilorci
I, ,.' laivi mill ,,r,liimu,t, 111 lor,.' in
Hit- ,'l( of Alliiiii rtUr ivlnttx. 10
11. li llOUM-N of III film,', HMHKM.lHOIt
II. .11N n, hiki Ikmiu'ii of primtituii'in,
.Ditl iii Hi,' iiniKii." etnit fritiin'iii.'i
Hi. i'f,r Anil ui", to t'nfnrui' all
.mil nitlliiiiiii-i itliiivc In the iiihIii-'
it'imni'i' or mil h ii.oiiHa of irustiin
llllll, ttOtlMMI of ill funn, iiml nMcUtui
nun houiNNi, no I i. iinnnin, uk,'iu. or
inruMint liii'it.'i on ui hiforo ihi
llrM tUy of JuK I'll t
Von r iii. ui.. nodili'i'. Mini
mi pnrBMlm , . ti inn 01 rtmiunntliiK
11,'H llWHMK .'. . ' mitir, nrtlll'U 1,111
hniitwii 01 lioui. - ,.f priMMtlulloii, Mini
mH nWiWHi or ... un uu rar Mirh
HWHMM, btlllllll(t l Ml (lllHtH Mill
bt, itmll tttlh 11. .'t.iins to ir IhI-iuk
nf tllo kiw iittH riliniit'i In Mrr- Hi
III!- . Iv t Mint. hi. 1 un
l ill ,f Iii 1 (.Ii I-, ih,
TM.iu M
1 1 ' , t '
li 1 1
1 l Ml'Mt'U,
ll.,l. I
Ml 1. 1. IV.
l n ,.i'
it , n
Momorwblo Values in Onyx
un! Olhor Famous Brands
Arts Gfftmiti by Golden Rl
Dtti-inp Owit Dross Sale.
BWilu.-', . j, , A,.!vn ,lf AI
ui' ,(, .itm.' h, t-niKnu. 411
XtlMvHtttlMi 1 dlt 'i 'H lhN tt
11 tuiixtviiwi in a aiMvmap
"i ,K-I AiUHird rlalMWM
.it nfc i, 1 yum cunt tan 1 t
" ' !U P MH IWitf tt.'(t
I.- toutwM Umi X- flu In. timm
ui tan aail lUcK - timilimmt
th OoUt KmW ni m-
'.ItU Ifc- uw mm ottor
- 1 jin vMlrfva t v
. .'I, v .111-
' fit . iH'l Is MMKHMMia
.Mot'. ith ia- i. w ft
lltW , Vl IlM A
' t 'iiilk iklMMX
ll. I
c:nii?.
t t i
Art
mm mm m WASHOL
clothes always give a man that kind of a
look; and it's something all of you want.
All-wool, best style, fine
tailoring, correct fit.
Suits $18.00 and up
SIMON STERN
THE CENTKAL AVENUE CLOTHIER
This More is the home of Hart Schaffner & Marx cloth ;s
W. H. HAHN
Fur tin) IK-M In Put-1 of All Kin.
ci;nriiM.OH uvsiv anthhacii k, Ai.t. sizes
fJAM.Ifl' I.L'MI' KINUMNO AND MUX WOOD
';ai.hu unci imit'K and plastekino lime
BANTA Kn lllUf'K.
PHOlfE 91.
POSTGARL
IS 60 FASlDiamonds
TODAY; THOUSANDS
GIVEN AWAY
Commercial Club and Bureau
of Immigration Swamped
With Requests for Cards
Tolling About Territory.
TlioiiKniitU ami ihiHinnnilH f 111.1
ciiiiU virt' kIvhii mil tni1n t He, ;i--tnr
'I' I .ilon ilit' ('(iiii.ii'i finl
1 liii. 1111,1 Ht't'i, i.ttv 11 11 iioiiiin: or
llii' N'i'W llr,i Itiirt'liu ill limiiUni'
llllll. till' l.lltlM It) lN .IIJIlll'll Oil Ol' Ill
lot.' I'ihm ("in;! ay. whli'h Ih in in.
ri,iliiHiin mi Thtir !. .lunc z:1
'I'lirro v n comitani (rooiii l ntti
,'i'H In In it Ii Hi,' t'oiniunri'tal iluli ntnl
lluri'iui n( lni iiiriittoii All i,'i-on
Mild look ilil't Wtl'i rltllrt'il lo Nh'il
llit'lr imiiifH nml ihi' iiiiinhci ui i-ini
tlll'V l(Hll, UllH l.'lll(t UI III!' llll-l'
of lit't'iiltiK I'outii on how tnnii ra iU
Mill UKoly lie in.illuil (Hit Ai 2 11 ('lot 1.
Imlav S,icii'Uii ldnliiK nf tin- lintni
linilliiu Iiiiiimii hail milv two IiiihIk I
I'atilw Imt mil of ni'Vt nil iIioiihiiii 1
lirllttcil Mr I lulling wtm furred H
iiiiiiIk a lmrrli',1 mill oil llio iirliin v
iiinl onlt'r 11 mw t illtlon of iom riir.li.
Mr n v Ion mill Iwiil u i,,v luuiiln i
t ntilrt U'ft out ol an Iihiii. of (un lit, ui
it tiit. mill ihimt' wlio lalli'il 10 cnrl
toilni amy obtain tlmni (omorruw 01
ituy itn lii'forc pout cartl tlay If tlu
iloinatiii Ih Htitllcliint. aiiiulicr lilt; 'ii
lion nf 1 lii Coinitiorclal rlub uariU will
lio inlntt'il lli,' liuintuniilon nmlti
contain Ih,' MiiKttn. Auk Aliout Now
.MoxIim. ami nivoh fiii'tn ami ll(;itr8
I'ORatilliiK tlio ioiritur Tin- Coitunnr
1'iitl iltiti i-ailU I'Dtttalii a ilotailoit
stntt Hunt of what Utiiinuormio lias
11 offi'i ltii'iur nint ho nost'oKorn.
nu t ,111 tho i.vt iHt' si.lo a .ihotoKrnph
of son , j ia-1 of th. iiv
1 DELAYS
EL PASO TRAIN
Two-Hour Suspension of Traf
fic at Selden. N. M Be
cause of Flow of Water
Over the Track.
i.la K- train No xt ihi ntCMH-
jt- ih ur tli' wim !.- m
iativl .'lh .if ltrt l
TH o.i .H,ur-Hi tMi. K M. I
MIM': lo u wvvtk f Ml It MaMiul
Thtv La a MlvM nninr lu iimi t
I. T. t'UI tlM rK IHwit rtw at
th, tMitrii pwitm vt ih- vmw
w- i.. t4. m t th' , tui taw
n wan UlHi IM Kvl
IflAt 1
1 kH ajajl 11
am wBaa tHhv
u-t . ."Ml. 11 I
-Mat
1 piaM
n n. aferiaMrf mi, .m ud
.-,-.v at aft Iwi .i-r lit..
yi
:!ilvj H
at-
I
- u aa
I
COMPANY
l n i vaiiiliuiii' 11 ir mil' liotil, fui'
tin 111 -I liiilr ol till ii'iir .iniH an
,ii.i 1 , Inlili- i,i isi' tllmnmiil ali"
it 1 mall) ir, v mu miii -
In Ii, ri iiilii'i uo iiii, lni','il a l.u j;,'
1 ' ii-iuiiiii, iii ol , Mfllciii nain
u'knI- in intllv iilini l iii niilii'iil.'iin
IMfUiiO" -)- III" IIMMI IlK'll III!'-," "iHllU
111 ilic M"l tli' nntl tilli'Htl 1I1O111 to
,,iii' i-iiaUiini'K 111 a inert' IruiUkis'
ni.iiitln.
'I'llU ,,tl (flilllllillfll ullli it IN-
,-iilim ,,r ill. iitiil iiimiii'j inai't.i'i
Ol till' IHIfct It'll Kill) Inc. romlllOil
III (llll1't l lll'llll ll ".11 lo.
Wo 11 am 1 1 1 oIIit ton un -, t'll.-ui a--m
tin. ml on lliU -jiiiii- miunlii anil
I'tt'i v IWiiiiionil Kiiiii'iiiit'i. , a, Ih a-
IVll1.llt'll.
Lot IK ll' Mll
I iliiiiii.nil l" iijii 1 11..I11 1 a uii,,i
I ii- a Im, ml. .mil 1 1111 nl. i miih iiI
E5TD
VATCHMAJERS S JCwCLERS
107 W. CENTRAL AVE.d
imn i:M iaii:n
JAKE 6AINSLEY
IS
ALL
Albuquerque Lodge No. 461 B.
P. 0. E. Investigates and
Finds That Member Is Not
in Trouble.
.In .1. i;mnif, i.rinri) "f A'
ni'T'i'.ii' .who r,airtd i t',-
l'n ii,'tptiMrii hiii .1. .n
r. t,. iai vk on okmcz. r
. r-111-
aitit or4rtad by Ma tuKhi. r.
Ijiiaintn. i wrrfciac mv 4 un,i n
itfiu .tt vvry way. oeror4ttM 1., j i 1
I'K. m rawlvwl MMlay fejr Srcr-tp
KraitK Stun, of Ui.- AtwiKiur-qifi
lu4s.- of mic. Mr. RUMti-
nt. MWr .if AJbMiMri lorfa .nl
hn 5r SWU ill rMrt .un
lltfh.ij l thr pan tlMI h '
ia am ma. iou i a statt-. r
ww with th st mm Tbv
ti.taaMB niajMN r r. .
aa tMltewa
Kt Pmo, vaaiaa, am ii. '.mi
jr a otorta, 3ac AlaaoM.
at. p o k. AWMMgaaw n M
ta arwtauat 1 aj av an
at) rickt
ii'ff. m MB i"4a
Qataatiya MMgatu r- , i.t
IM mm atf t ai . v .-.
inn mi tmm van 1- iw
trai k ruana irtttH -
t' Mr. M Hra ! -.j arta
atl Baa tt las. aal Hni m. ."... ..
i MinM Ml H aM Ml J 4.
, wa hi r p4
; Mwr. 'lie a4
it AaaftVitt?Nl twiaa.
lMa "Jlaiti4 aa a
1 X-
,' I'M"
I
mWS
HI

xml | txt