OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, June 16, 1911, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-06-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALBUQUERQUE EVENING HERALD
1111111x1: oni;N.
voii. 'jn. no. .-iii.
HALF II MILlToN
nnninn umr
DOLLARS MADE ,
OVER NIGHT !
Oxmml Brothers Turned iu
Their Plant to Trust and
Cleaned Up Snug Sum by
Disposing of Certificates.
"WE WERE GLAD TO
SELL." SAID WITNESS
House Committee Is Told That
Giant Merger Is Responsible
for Making Beet Industry
Pay in This Country.
tll.t liitiilin; llt-mlil . I. I.r.i.r.l Win-)
UuBiiiiMtoii, i) c , .1 11 in- u; -iinii a
n.lllkui dollar prolti tviiR iiiriiiTuil by
th (n.iam Hrtttlu.a iiIiihhm ovor
night when iImm put iheti Brooklyn
tHr rcHni'iv valned ill $aK),(i(W III
10 tlit Mini 'trttat ' of lifiT. twuorrl
inn. t ih tentlmo o: llmuy T 0
nurd, iic.' iimofltooi of the Amorlcof
Hoot Muxai ownon.. bnfuif thu
boom- tir "I ru ' iirvtMtRailH
iiwjfe.iilttat tfd Had -flu- O.vnardrt
hottf ' 1 1 iiki cnrttAuitini until tudny
Utt wii.wa. naM. th d'bl would nava
mm thorn ;nffrt,fwii inotdoa tro dM
dQwia a 1 hi- r-oriWcatee Thn wM
Om ennlnmta two ymri alter tfcey
nwtfViM tliwiw Inr ffSV.MO
"Iftt went mNr fhnl U a!! ttt."
MM Ut ixaard. "Cm thrum com
MfeHtoa .-lUirtl la thoan daya and
Iran the boot 0M bMrtor tor)
(MIL M We tUKht l! WOttld. H Wl ft
Irtthi ilottbrtttl aboat our hooping go-
id wttn-oa mm ma emuiwimum
M the Bruoklya Immmv wan atiV
JWMWI. but loot tUnt wffi
www jmv.tnW.
"Tun would no UttU antlMlwt to
WwH, I duo 1 know, ' mm th rt-
w ' l tolaiminnitifi aon-nlaa.
r ! mi hair 1 mm; mw in. ranch
' WtUtr wi In to trttor iMk? Mow
Muih M ciMi fan mkr
"1 do Wit fntv WW ware ntobablr
ticfllrit h llttk 09tti tttnn (Ik
o1 her
Wh.. "
Thi v WHOifil Hi Mitfl Mr
(xmiil Th fmM) txmiclii ili )x-na-nt
Mi'ixhvm
Ko aii bo Mil may wiu ib
inn,' inn vmmk ahraart and aflr
irtinu th boat auaar inAaatrv in
l!uN r luirt IB tVMirlP to tn
gnja Hi Diat aoatawa in unrnt-m e
pltaw u the trNM.
ilr. Otttiaril Igfiiud itai to ml
MM hroHirm IloWn. HouJlinlti wt1
hmm. ) lnivitat(l m th Amor
fir nrt flniuii eHtMMn. lui m prv-
iflH thl oHIIMi lim HlKMH t.M
awraa of n.-it'erred ujl 5W ti t.W
fbarrx f ntmm vtaeK
Thr. hail r-n a liia tarlit on
auaai- foi 'went) Or Uilrn oarx"
t)dinrl Mi GHWOri. ' I UlUtwlM It
Htlil Ih iiroltftHfu nd tnatrtatlr in
tntMMlm thi' Uo antai tilua in
to (hU i t.llll!'
'PtH winirKx aid Iho A mum un 11 mm
Miivar luniiHtny kCiri u.'vih- hml .hi
Minnec in llh tlW) .Mwarlriiii H-i-n.
tlwRirini: ii uuMH asn-ii i nur .1.
11 t&n tmlr which llw laiii 1 i,.
cuiie Hi. -flMi MUC" i)i Mi I"
iiiit Tin- -UMi jMltl Ih" '' 1 '
wita 111 . ltffO amf ihmo wn il
1 hough it wa rii man 'h
iMiai. itim HiArtTwiak whii'.'iI u
km liv ili MMimC a ; it.t t ..I-it.
I ( l lHl (l IU lM tlfagtlll'lll Ml I '.'n
mIiI Mi OMHM. "M bntUn-i
n-i.aiii inf. ninj Dnvill punu tlx
im.iril Tin- rtiltuiel 1M ratuHim ui ,
ia!ltiiHlii itiul tn SUriaii Ihu II
xiiiii H rf Ibid 'tolftt Hit' SIm . .nun
atiil'itiKt law.' 1 toltl I1I111 ilii- In"
. 1 r until it wfta rHj. that John I'
I '11 mun h nf in Aihorlwn HiiKHi id
iitihm iiMiiHn fnli it u( liui
111- .lIU'(l If 1 WWllll ullJt'Ct ' ih
I ! W.IMItF ,Ma'IIRh ItHlkillU l
It !i Mai-'tM4iR i)lil II wiim illt-Kal.
-11 Mi CitilUK Ki'ilt In II O 1 hi 1
,n..iM hi 1 lu Amorlwin Sunn. HhIIh
1 iiu -iiiinianv itiul itilu him th- cuu
iimt via- lllitnal Hit h.iiiuhI li in
In- mii III imiI thd OHf "an. Mr ('til
1 .lit nail No. this rotitrart mm-, m
lfix rt.i 1 hut ttu Htiit'ii. inui 1 liv
(hi. ik mi- ih-H'l trom (hat ilu. '
After 11 InllM (tlHl?tiaaion of III"' hut't
HUMtir iiiihiHtiv niul tlM 1 urn I tin raw
itiul rlliiil Hiiitar. ill Oxitatil aakml
lu in llllofti'il Ifl lltltkO It llMtKllli-lll
tjnlti' 1 linn- hna liHttn nlil tthotii
II11- tnihl i-iililtoniDK tl'f '''I "W
ii-Hiii-ilt-ii,' In- miW. iniat ih.
iiui luniiol nil toltl. luurp than 'jn ii-
cm or Hi-, ixi'i Hiir "111111x11 . mil
In h.i-i aiiRat' inioi'lf lonUHKi with
Mil- iiiitiiiit tif thf olht-i Hiianr ri-fliiliit
in iinmilcH Vui'i. In no aiii-h thin :
it ti'Miriihu of tniilt' UutwtM'ii flu
'hi MiiKttr iieotilf and ihr uihti-
I nil.'
tliluK miii ithuiilil alv .- tin tli vll
ltlJ .lui-f If thu niihi hud not uonr
'Mi'ifl- tin- limn Hiitir liiialni' In till'
Nitiv dm Ituliiltiy wutilil iioi Iwivi
n ivmit i'il a It liliM It hml thr iiihiii'
1111 lu'tiliiH unit uiioinlalM i" i'ii! l,'
iht tun I. '
OFFICER SENT TO FORT BAYARD.
iiHlniiKloti. I). ('.. .Inn If- t'iif
1. mi MiiIiiu' C U'iklii. mi I n f ii lit r v
1 lilt' llllh lil'CII urilnri'll In I 'in I III'
it'll M for iihiturvntltin iiini ih.i'
in' lit
I SUGAR
REVENGE IS ONLY
nnirnt 111 i irr
OBJECT IN LIFE
OF
E CASE
Mrs. MoDermott
Roasts on
Witness Stand That She
Caused Slayer of Her Sou
to Lose His Position.
SHE AIDS ACCUSED
TO ENLIST HIS HELP
III i:riilnu llrriiM . I. t..ii.il W'lrrl
in. inniin " I'm. 1 1; IMitm s
' nkc. ilt'i'llM-il i.t 1 in In Kl ilia J'JI.DI'ii
tii'in tin Hla Kui iHlluav tnuk It"
ptiind 111 lile "ii In tin If t'..l.i' in h
1 iit- thi- aci-iuintiiihK hurlt il at him '
' luiritd L. WeinlBi r. ilefuuittna trfiM
utfr of thi- iimil. and Mr Ji-anm-it-rtt.wmt
font.
Pn-Miitm in tin- aHN na t- f
t'iMH attotht r noma 11(1 i-mih- fur
wai-d in thi ' ami tn tto Mgnt of
tpattmon.t nln apwri a ntw who
IihiI dvtitiHi Iht nr to bat on'
thdunlit t t.
.Mm. Muttli Mtr)rmutt hi Morrow,
it. mm thin wtUHMi.
I1h- Imaatnl tht twruufli har f
form riank Jl Cwtlmn t l'niuw
ii utitv inui hi titn na oaaMni Mi
the ffiri- ui 4airai iriMMntn Hi in
cinnuit 'uu-n it Ik (lulmort. firat I it form -
ctl iht Ilia l'l'ur inunngi-ment "f tftr
WBi-ritif nhttrtaat-. hnvlna aamrd thi
Intt i mitiii.ii frum a uteniiaraphei in
iht u t-riimi-ai utfton who u i-hia'
frit ml nt Mr. Pittd. i'nuilii vaat
au. Htitti mid hilU- tUa MtrDi-rmntt'a
mm Hi ua trim mm uontiitt-d on
thi' anniitti nt M-if 4nlr imni hut mUhw
thfii ilt iin iit-vr hjit ai ttiHi luntty
in m.na htTnt-lf tn I'limlnn.
Ankt-d iiht mntH fr nr teniiinn
Hula', in ''iiWt'n ntthaif. "lit h I
CtKik' hud t'lld ln-r. "If sun li.'i,. in
1 Will lll-l .-u lttl I'llUlli II
Mr MvlH i-intiii Hwor, i luii -in i- !
Hnt Mr. Kurd at Iht tn.-i-i .. . 1 -'
ih'ldai nt that tnv wi.mnu oi
WetfnaW 4?flrid thai t't-kt i. ..i .
van tiw SSLOtV, '.' timii tn. i ih
Viiu. toni har vlattur tt.t m. m
tlp hnwatv rtf Sl. i'ooV- t. "
. . rn..j ht i-natHtft nwar th.ii .k.
hail i-vt-r tcn u dollar
MN JfNUM'M- Ktviwrii l-'i.ti. i- i
liti4tai tiMl. iiuinii'tiim ti. ' .i
frmii thi- i rtlmil iif ihr fxunn'mii' " ,
i-t rilu in th trial f unk.
Kurt-tni to latrt- hir iJimt t.i tin m
iiutt lit mil and Ui iitiift-Ki in i -in
th h.uiina f i'i .if t".
artiman who lii-lmd ti Ivad "k
WarrHic and t?ih.r MHt Fotu nfin ' -ctra
ct)liid uiu-rts whi', inii
claplnf ht-r lx-M-ar-ild ilauhit in
hr arm l a ftirid t nrtmn thm
thr- rhlld iif iHti n MH of WlHllitt'k
Th hi tin uht on a W'hiui' thin
mt (M-tiv. ft:i. to Mm. lnrd," wiiil ,
ht-r fh Hit-tun .ik h- iiretiarcn hi- i
Hi nt f-.r tin ri turn t thi htwiMtiil
whr-n- -hi hub tii-i'n Iwr nirni-li' all-
.vwjr
In tiriii-r t" Htan ht-r further mift. r
Ilia atttirniti. tnr th' utaiv mid dt -ft-iiM
yr--. .i ii. tn thi adrnlaat n
orrlani h-lti r .mil Irlqituin iin l'
Mm ft-"I hml . ii'lmnui"! with i'.-.im
unit i'i n iinrn .mi-i tl that lr !-
i-Nuiiun.ii ii t !
ri i. t
till-, rt iiuiHtii-nini.'
AMERICANS TIED UP
MEMO
Rains Wash Out Bridges and
Railroad Traffic is Com
pletely Demoralised: All
Schedules May Be Aban
doned. lilt lliriiliiu lli'iiilil A. I'. I.fni-il XXIrfl
chiliitnlmn. .Mx.. .Inrn- If. llmi-iIii-iIh
of Aiiiirlcnna tin uiuinom-il
1,1-if iimI ut polnia aoitth un aftouut
1 1 In- waitlilnu out ot li'iiiuoiat v tall
imul ni'l'lai'f built M) luutaci thof
d.ani)'i.l in Hi. ivxolutloiili'ia
A trnln llll' d with thi fnnilHiH of
Anii'dimi I'liKliii-i-ii mill lnHit.oriiii.il
whli'h aim ii'd lor I'M l'o tndd. had
to ii'liiiii whnii It muh Innriii'd llmi it I
l-alf Uoxi'ti hililB' had lim-n wiialii'd
nit h iroiilfiil .iiiiik N' titilith hio I
li- t'ii run In Niitlii'iti Mi'ilrn kIiii'-i
lllltl Sllllllll. I' I" I" IlI'M"! llllHIIU'itH '
Will III- MIHK'l(l I lllllll il'" I 'II- llllll.i
hi (imiiii
ALLEGED DYNAMITERS
TO BE ARRAIGNED
l.o NllKt'lr- rrliMU'- Vi'i'ii-ril of
'l'1'.llnu In Minn I'll Hull ol Itri'oriU
Will Ml'ltf iillriiliin lur Itnll
N'l'n.
I It.t llti iilim IIithIiI A. I'. I,.it il W in-1
Una Mint If. I'ul.. Juii" l - -'I'hi- ,ir
nilglinii .il or Hi- t Conn. m. I'. Hit
lii iul f i anil A. It. Maidi- mi ill- t lui i:P
if htivtuK i tti'iniil til to tlynainll-. ih"
i-nul tlrfll nf 1'itui'lll. wus piittp.ilH '
null, in l Wfillii-HilMi
nn
Hill II
. .1
III. II W I !', 'Ill lllll. ll '"
v.i ill. ill'. I .iiili'illl. l-.l
Jilll
li.in
ilillil. Tuiml.it
WOMAN
COOK
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY JUNE 16 1011.
DIAZ lilVES Tn
oniui iimrnr nr
SPAIN WHERE HE
IS
BY ROYALTY
General is Suffering From Ul
cerated Jawbone and Re
mains on Board Where
King's Message is Delivered
NAVAL GUARD TAKES
POSITION IN HARBOR
(lit Itii'iiluu llt-mlil . I'. lii-Mit-il Wlrfi
'lK" ."-('ii i ii. Ji.lit 10 (li-nt-rul I'.
lulu Ilia. Iiii mii i in'inltlt tit nf Mi v
It-it, iiirlviil in thi hnrliiii trtilHv 11
lht Kti-anit'i Viiitiinaa. on whlrn
anllad frmn i-rn t'ruv!, MfMuo, nn
.Mn 31.
Thr Vntransa. afti-r a atnp of t .
miK'ei-ttod fur Vammm'
M nut land, and dwritM th-
MM' M ttu- voan I m tin lMitr
Wiinfanaimt imtdpnt oocnrirrd.
U was npnrti-ii laat nHtht (hat
NliMwaiia of tht iriri l vr imrty nwtl
wntqiltHMni-n had apmniiMl tu usnvana j
tlivrr uiitat nrahH' ofilninn tnwHrd tliu
form r pi itidi-nt in thi- vant thm h
enmt' imhi r. Aa d procautiiinar
m mil i 111., arnii autlKkMtlua i.ln. tttl i
a intvKi aunrd abnut th yplnanau n
whmi an hf urrivad. Tht guurd in-t-ludtd
ttti, iunih fHtad uitn mi-rlm-H
unit th,. aunhont Hrmn iviu-i.
HhIihiiii Imvallua. thi- MiNitiiii
t-ltiirtft il nffiui i nt Uiabon, and Hi imr
lHinil.il Mt-! -tin .input hiri'. wi-iit i
itni tn thf v-i't urn' ar(atd thi- -n- ,
WELCOMED
rai iMaa tt.ni i m that hbi h ulth IrnMitatlon
wa m t atkai.i. i..r and that h- had i Ihht c, Kail wkfi lias
anff.ri-il grwii. .tnrtnn th. --n'tte mt t th itxi
tim un mtm-r n trM-fewhun. which ' "' ,h St" JI"X"
lt t ii Irouhlcnotu,
hln :
part nr. ir.'in M Xli-n
Tin rim. ..i .it ..
Vimuiu i in' i. ml'
(It-ii. i . 1 1 I ..i. I., h
Alt. ii-.. . i.l
n. In.n ' Hi. -i. . "I
Mhuihi
,i i -i i
ii .
.-it. i tha
i ..un tn
.'. tl Killl'.
i 'Put
I
n
CANAL EMPLOYES
ARE POOR POKER
PLAYERS
President of Panama Forced to
Issue a Decree Prohibiting
Popular Game in Country
to Protect Goethal's Force.
(lit llirnliiK Mt-iiilil . I'. t.rii.r.l Wlrfl
I'a mini . I. i i. ii", - Th" if. il-m
it lii ri i nl. ii, li.ic Ian. it ii .n 'u
prt'iiliillmn i K . i in thi intuit)'
(ilLdl'IIAI.- Ills
.tllSN Mlsl.
.N'i- m i. .nix. Ui . Junt
ciirUuiK tn idlit ttcKtil
d'i irlo.1 rtn!lml ptikir g.inii i.mit-d
1'it-aldi nt
Aiiianitnn ul I'Hiiain
in
I. Ml' I
i . I ti.
I llll. I III
. I 1 1 III
i t
tli in. i Mill- ininli li
i lut-l . iium l "I
i'i I HI ill.llll '.Il
ii..i . -i i Tli.
I'i 'II l .1 Ill ' -
Ill .i'i tl !.. .
t ll - i UK-
ANOTHER BRIDGE IS
Delegate Andrews Introducc'J
Bill Calling for $0,000 Ap
propriation for Passageway
at San Ignaoio.
Slnll tin t v-1 1 1 1 1 1 1 1 i t )
'lilt' lAi'tilii-; lli'iiilil )
Iimil,, , hlK. )
W'linlllliat.iii. .Ititii. Ih lltl. ..it
W II Auitl-fW of Ni-w .M.XI . ! ..
Inti nliiftil a lilll Ii if .in ,. 1 1 - i . .
inui i.t ii. .Mi'i i. ii id,. I. .ui, iii, i .
iiilila.' in'i'im- ihi- Hit. I'm i .. .1 -.ii.
laniit in
CONFEDERATES SEND
INVITATION TO TAFT
(III Cli-nliiu llt-mlil - I'- I.fii'f.l tVlri'l
W.im ilnatiin U - inm II! Ml In.
it, rn. .it t.. w in..- nn .. . in.. .n.. in -
i lilt-Ill In t'n i". i inl . tin t nllt-n I
stiiit-H k.h i i iiiiii in ..I ' i nnr. ilcrHtt.
i'. nn u rt ill SpTtngH. Il. .Mo., tn Mi'p
I. min i wim la.' n midi-r adKbwMattt
b.. I'li-atilt-ni Tart todn. ttaib UnU-.-il
t'oiifttderaU vi-ii-riina and thr (1. 4
It i. m-fi-d tn mt ml n o latmr
t.i I'raiddi-nt 'rnn ili-uim- JotiPa, tttM
iiiiiiiilltiM Hit- th n.irt nu-til of Mia ilkt
aoitri t'nltad '.inridtrtti Vt-titrntM.
aid WlMit i-ould br 111011. plaoatUM
to vou tltnn in in inat.-um.-ntnl Ut
'lulltllin lh- M.r. wi-d .int. .mil
t'llilHt IIU of Hi UI hi
K i ti It- in in- l i ni. i-
I u i i l . t . i'ii- ., I .11
W
LE
lii'irii il Mt
i . i-ll w 111
R R M M I TT F F I
U U ITI III I R ILL
10 REPORT
FLOOD ftCT
HI ONCE
Judge Full Declares Tin) Peo
ple of Teintory Whi i -Jtatc-hood
Immediately hi ! Will
Accept It at Any Con
PATRIOTIC COURSE TS
URGED BY NEW MEXICAN
Chairman and Members Plan
All Day Session Saturday
and Expect to Send Resolu
tion to Senate Same Night.
Nlill ('lili'iniiilrii )
Tin- lli!llin& II' mill )
liiiiiin ii. root iiiiia.
waahiiiKtoti. .lutuf 10- a ' . i-Hiiit
nf thtf iiu-Katin- in oiilit .ii iim-
Olflei Bit Ion un atttfdliM'i !. ilii
MNtlHt thi- mtmlO LOTH " nun
iwfHa wa" hold tMt fn0n.ii. I'll
MWattttei will matui U iffiii, ai iii..
cMBe of mi all day foMtnn i.IhiiiiiiI
fot toinitmi. to to wart na i i. it 1 1
M.i. I
It' I"!
UojMto for ciati tiooU ltr.
111.", ,1 , .
trattlr rourai' imfow tfa- - huliumi
tmla la anpiiort of tku I'loott iumli
tion Mia arRu.naota ajyl knn mi
lltiial tle on thl utiipiDii liiiini-h
' d i hi- rotnralttno. erlitifitth
It wa a Itvimhlicait hihioikIhk i
Hi tiitx-itUH' iirottealtlnn tot iho nuK
Ni'iv Mi'Xlro
Suamtatinji thai In- bulli-wd thn
i.ti iat- 0j-niiKiatl- umjariti art- ii-'ii-ttfruilwwd
tn atari ri Ium4 by Hi" Ctuod
iHt.liot.,1 ifMlntfott, JHflitu Knll. the
'nlj avKHtkm- t tlni wtPHUitR'a hcp
- it. ad viand thi- (omiultrmi that In-
'ui not want to jfopauiisi' utaU'liooil
rn .Now .Ml-xlco. 1. 1 itt in ii hIIhUi i.-
-it.- tnai im peopit or mi- ttrrllll
ui i ib- lnulnt-ws tmm n all poMt trail
ii'im it It" (-inniulIOM ll.r HUMI'llwm HI
lit i Il rlltatl tlMMllfhlai liWIftlftHI Mai k
: - .r r "-'-""
.:: . if7
' moii i-PBoiiiuiNi on Hiroiiat or mm
, ii iiui inn In the hottai, anvinit tha
i out nut atttrht ruin iht- i-hmwn' of
tiiti'hood nt thia am-alnn TlHin'fon,
;", tfmYnmWrS
he wit oh-
to m awJiiuativo mid aaknd a
ui.ii.it report on - m Flood runetn-
iinii
iiitoii or mtm- f lot enf wily writ
i. ii inioaranu fnnn na many cOiMiwnr
iIhI rluiw thiouRhi. il V.'W Jli'Sloo.
.,iiialHiR 'ih- Hflrk m i inn on ataie
IioihI hv Iho mtontiun or tan Fioej
it noltitlimK ir otn-'i ii-i . were rnd.
8 uatii HnttUi. i-hni niiiii, aiid uafei
i'ira or Ma cowiiiiut, aaamliici.
thminht Ii ntfvktnhli- to tahfj antUn.
ttiu i ,! ,, MmoHnn-1 .hat ih com
in At - miu,-,. alii noM nu all .lu atMlon lo
in I ' tin iihii i urllb hf lil.'u of nliuniu ik..
lin.nliitf toaiorrow cM nlll nrttl TOtHllt-
!n i.. Un- Flood ranolntii ii
rw.i. Mi jl!llt
t'llAvMl'ION I I INS'III'I'ITH IN
lilt l.tinilnu' lli-nilil . I'. I,iiit-il Win-1
' i-iiiiiaiiin Jo I'liMili-w v
- . ; n-mui-nt i.'' '" N't ti Alt n
-'.-I lutii.nal i-.iin- inn ii nil Jii.Ik-
i: .' II. a Ru in " "t tin. rum. i:
! iit-fwi' Un- mii.it. ..nilliltt
i .i.t rim Inda.x tii-i.i.i1 tin ini-n-.
ii. .ictrafiUHii't ' iii. i i.nniltiiin.i.
. itlntM. Hnlh ..' Ih. ill ilt tt inl. -
"'. iliM-utni'nt m. 1 1. iii.i '.ti..
KtapondlMK tn ' - ili.Mti..ll tlnil t
nlltUtton tv.it i"lf tii.tnilili
.i ihi- untipaii'iiilN .mini, tnlnbli-. Mi
l '.ill drt-lar. il ;' i nl i. . n irnint .l t
..ii'.irm tn th. Mi'" 1 .iiiidliii.il-. "t
tin li-irllnt-v
It h.nl ' ' In- mhIiI i.
Ill" I . I ' ' I ' 1 1 I 1 1 'III. t nl.-! ...
ln t.ii ' .... . i.l.:. .1 mat tin
I .. M tint th
Nfttion.il Lc.i'iiie.
I tin lllli. l I I l'llkl
ii.ii'il i ttiti
rs
.inn piiiii
It. n I'
. . ti i . !
It. il i:
.... S ti :
.... it .
I liilMdtlPBta
tw
!
U(tt)tU!l ..
1 lftietuin
AmcplKin liumjuc
min.
UWiftlti
UMK41U ..
il. is.
Si (4ttU
WmMu-kou
-
'l I ( lill'IIUll
IniiliuM
it ii. i:
ii ii i
ii la :s
R A 1 L R 0 A D FtGHTjSIXTV SENATORS TO !
rnn nikin inn unir rnn TirTin I
L
GULF TRADE
BEGINS
New York Central Lines Ef
fect Traffic Agreement
With Louisville and Nash
ville for Through Route.
ILLINOIS CENTRAL HAS
ITS FIRST COMPETITION
lilt ISii-iiIiib lliiiilil . I. Iii-iivi-iI Ulrt'i
h . ..... I .Inn It! Va Y"i n
t'tiiiriii Inn, h.ut i-nti ri-d intu u 1 1 . -tl
.ia'-i un nt Aith thi- jimiI- i'ii in'"
N.i -h illr i.illrniid nhn-h (.v.i. Ih .tin
gi. Hi furui' r. a lHkt-. t.. tin- auii
nut, Hctnidliia t un mil. if in tin
Inti t -ti-un today.
A a rtilt. ii i- Miittft tuat tin-Vuttii.-ri.lii-
ami tin. Hiinunan irMr
t'xu .in . nauaiHl In a MtrttMte U (
ri.i I ..) i In- a4l trnfflv WM4R Will
n-Milt 'run thi- nipnina nt tifo 'jPMi -Hum
- .in . I Tin urttPli' wy:
"With tin .-iiln nf tlit iM WWli
niilriMil in thi I'hln rUer by 1m0 Van
il rlil It lnti-ri'iiS. n hlch iilral It
thi. Utah thi-tr .Vi' Trk i'inUr llm-f.
a i ui tn. i8ri . nnnt h iit-a rnterni
lulu vutii i tn- lnliivlll. and Niiahviu,
r. . 'i ".ui m hi.-h ti'iii ili'.illy
N V.ii K ' ntrni inn -
I I h -i! u' ' I ; uni1 'tli. i
III i ' . Illn t " ' ' n.
glvt'it Hi'
i. t'hi. i a
. i Iiiitiiiit Hi
ii. I In ri .in ii
Inn. tl I'
... rn ti- .1
t. ' - !.. t'..
I , I. i- .
WIRELESS SAVES
ON
GREAT LAKES
Steamer on Which Two Hun
dred Are Traveling is Dis
abled and Passengers Are
Transferred to Another One
' i it iiirnimi iii-miii . i
'. i.ini.i'ii iit-i
, , , ,, ,
i " 'i . ii
.if. il iii. ml., r. ... Hi M
'l 11(11 Ii I III ' n
I.l' ! il nil II
t-rs- hhmi. i.h inn
l tiii-Mfttiri In nut i. ,i
ph'Hmiri- Intuit i. ,. .m; I' '...n . . i i
day afi-rm ".n " Un I. ii..ii .uni inr
fain tlii' iii ii it-. -i MiHii-rti MiitfH. Mi'.
un th.'ir win
nr fit' I
after h.iMiti.
thit With ! ii
nbllna '
I'ulftll.. ..ti th it"l-
. i-iiiii.t Huh tnurMng.
ii 1 1 jn ii i rt d frwm
i. '..Hn.MiiK tha dt
.. .' in midlnlit taut
iiihl.
niul. ti ii urni n i w an t'i)Ottl-
hh for iii ii k i.' iii, and It WAa
thi- rir tun. ui tin iiUtnr nf th
Kn-at lakii tli t th. iMnirtw wan put
to HiH ti u i i.i.ii .ii t. "i Thi-
i-rn sini.t a i. .i'i"ii iiv thf tWMtf-
llia nf h t'tlimlii niul iliniiah W4P
lu no imni. iimt. ilium., i tiii- caiyr taf
flnnni'lt i' ih. nit .I i i ,ii. ht-r WWMt
thf ftt.v ni i It Uni. I I-. M.niidlfljf r'
dhuram fin in min. .il. iiKHldi.
Th- ui i Id. i.i ...I il.. .tivi-ii Mtatoa
iii-carii.il ..fi Ainbirt... t . i'ntilo.
in rtl
I ll It It
Tin
nt I
.it i '
it , r.
! llll
I '
.11, I- Of null
Mi ll. 'tlUlctv
mil .if-
n- In il In
Thi . . i t- ii
i.h hi h
..nil w In n th
i i il Ihi i
i .it-r uni i '
. 'Ml i II ' i
I. I. W II . Ill
HAD SLUNG
GETS SIXTY DAYS
Santnmo Garcia Transported
run
IE
SO
to Romeroville foi Two'Jll(1Ke Dickinson Dt-c lines to
Months: Charuc Carryinit! Hce(l Affidavits Charging
Concealed Weapons.
- i lllllll . I .III ' Ill .11-1 In, fll
in tin it;. . iii! or ttti-
. hi iii.,n. ntlt .th thi
il, r - .IninaH. to 01W
- nt n .1 In .!! atCffty
..mil J.iU in r .. Uii- i-uiirt
tel.
oi .
.in.
i
iln Hi,.
ilnrrin wim iiiki.il to
ifti rii.'.ni ilnl In now
SUMMER CAPITAL FOR
PRESIDENT IS PROPOSED
l!"Uil-itlllUII. I.. ti r 1. 1 ( olilllillli
I'M'-tlllU. (i .. 1, 11, "il III I'll- llll
f lllllll'. nf , 1 3lii t I '. illllr.
(Il.t lit I'lilnu' lli-ialtl l I' I '""'I V'l rt-1
xahlflun. 1 " I t'n
I..-- nu ilia nialiii. , . "' inun
i i-ltlaa nud to .. th- d-
. i- 'iiiitx of ctuvariini. n Hi p
i. . iitiiilvu 'H nf ' i'd)
i.. 'i , in id u JoMl. taam .' ...tid-
iiMllOHHip on ii-
iti.ni mil rShtl in i
i - " nubile iiMtliin..
I nulil ii n li, i
i Mi. tu .'Kiiifai iiml mi i
i 1 1 K -
t
tl
VOTE FOR TAFT'S
RECIPROCITY
MEASUHE
Penroof Holds
Conferonc"'
With Piesident and De
clares That Within Two
Weeks. Date Will Be Set.
WOOL BILL IS NEXT
FOR CONSIDERATION
lit I miIii lli'iiilil . I. I.i-ii. Win-)
1 ..hmi; nil l t lulu If. I '.i.ili
i l, I'l'lllllMl III 111' Kl'tllll'' I i .til 11 1 1 .
. I. i (ili :i'liri- with Pii-fld.ti' Th
hi i.i . mifti iin il thi- ri(iort that
.l-tl.lliil - till fHC-l-ll to 'lll fn
i .itiinllan iici(iriicli'. , and pi ' dli-ti !
i tin' w it hln two wtti'ka a dati- rnr i
nit mnilH in- aitrtl uimii Hi- avn
tin nit'tiitettt a ilPtalled rnixjit of tin
Mi urn inn tn th AffMic and iit clnwd
th. mil wottM on xmmvi wtthmtt
i'innm!.iint latur, Jir. renrow ta-n-
ii ii formal atMwoRt tu which h
Mll'l
laiefitl ranvMB of th.- animtw
imtim i hut 4.ly wjHnbfi or awb
inui lulls two-thirwa Of i hi- Heimt.
hit iii lavm or th ralrwli nil I ntlrt
inin. tiiaii that iiwnlH't will i on-ihihi-.
iii th; Root nwendrneni
'i In- nriihsbUltWMi an- ttwi thi- wail
Mil ,mIi tuMiii tUf anutllv In a tnvr
ilait ui i ibf iunnri- iwniiii,- vflM
liiiit-.i tintatttur rm Un inirpoa nt
iniiMii.. nu iho wool bill nud tho m
illtii ik Hat hill Tho fr.-f M nfll
' u tii. hi a wldr ramja of 'Hi'llf itta
i.'hIi.h unit ;hi Nnanri cotiiniMtnr ic
in i or nitan-roua ri'i'itMin from
ii i . tin i-nuHtit onktnK for hi a.
Ii H mi till'
uuntmtua arhnwolea of
.1 'II k no hi -art linn on fJw btil
ii ;lwi by thf lnHi- (NKtimlttixt
iKHwiiiitmi- mat uioiuiniiy
mil. i ui .mrntlrbnt tin- vartoua man
ii.. i.lna intnrnatii tonrtt.i.l tu
. tn tbntr 4tai'iiir'ntM to thi- au
.i . niimlttni' ami at a early a dale
i-- iimnlhU. iho nnnimlttni. will hold
n.-ii iiearlnva mo fui aa wilt iv prar-t.iiili-
Iwiwavn tbn Ioiim al ron'lu-
.'in-, MenabMi of thi- anontit tu hi- d
Mjiid n thn winmcltx Mil. thi nnrlv
:-M.aaai- at whnh is i hi liiw rnni4-i-iillnti
nf I in- iiinKftn i-ihoIi '
DIET OF LETTUCE
Denver Judge Cuts Down Ra
tions and Result is Convic
tion of D. F. MoMastors for
Defrauding Farmers.
Ill) Uti'iilnc Iii-miii . I, in-iisi-it W Irr)
Ii'ii.t-. ''. J 1 1 it. U. 11. V Mi--Aliit-
i. Iit.nl n Un lt MKHli-m Nl'.'it-i-r.i.
i nipmiv tt,iH found duilty tnd.i
ur i 'ii .-ii)- ami tnii-aa)vinot t
Hum .t .7ii ii ,, jur in-ior.
Hhrfitiitk of ih. ittntrttft i-ou.t - .
tfin. .vjii tliftri.il pitttna a n. i
fin ,i in w trlul
.M. M'tii-i'. ii wrtH awai-rtt-tl, i i
ti Unix. I itmtiiiik ,.r larnni- ,n i
"un nud Kn.iMis.
Thr- ittfj had Iwn unt kIih
tt rrtny nvirnlng Vi-tardiit . 1 1 -.
th wi.iiitri rpiiirtirt in il
that tin v w. , .- uinitilt to uaii-i- w ii i
upon tli in .-in tbrtii tuck '
plat .-.1 thrill Ui. ii n dli t ol I. 'i
Mtinl i .. ilnl Wnlto- tiiHil in
" , ' ' i i t nn ni
Him Willi Prejudioe in Fa
vor of Politiool Bosu.
(II j Ctmiltta lli'iiilil . I. I,.,ii.,,i win-
I'ln iimtitl, il . Jum- 111 ImlW"
Willi mi M lui'ki-oii td on. -h il
HUtiin. !hi' rtnlvlbffd nidi iui.nl
iagiiuiiii ilonriti' U. Ooa kIiuikiu.
With n. rjm
T n iii'tii-n ttattti ! uii.
t'huraina f -!- .t, . u. .(, rm
iidti't- h-l'l in ni. ,1 i i ..
hui tin- t ..nt i n i.i in i ' it , ...nn .,,
iitT.-cl blH lllillljl .- II ,, ' I.,. ' I
i. ni. .lion fur t r.-hfiirtiia n.. i
t it' nlllll. I '. Un
GEN'E-RAL P-RYCE" FACES
VIOLATION TOO
.-urlnll-i I.i mli'i n' i int . I it.. nninii
III I.iiim-I' lllllol'lllll I- III Inn in
'II u ii) (iosi'i'iiini-iii mill ii
liir IJtiinliit llitrnlil . I. l.ojiM.il W'lrt-I
Sin. I'i hiii'Imi... J 1 1 iii IU li.i, i It
I'm.- fio iiii-i t'ttinmwudfi' ..I thf
.unit ol llbi-ratltin' III l.nw.r i'uII-
.1 I .1- .11 1 , t , ll . ill I II III III. .1 II
II I I -I.l I, I I .,1 -ll , .. II
MAKES JURY WORK
ND CTMENTS
DUASHEO
tn :it m i
MM I Ml H)t
FOUR YEAR OLD EtAfiV
iirrTOTninin nrun
MEETSTRA6IC DEATH
AT HANDS OF HER
Fabriola. Pretty Daughter of
Mi. and Mrs. Eliseo Sanohez
of Old Albuquerque. Killed
Enrly This Morning.
CHILDREN PLAYING
WHEN IT HAPPENED
Boy Whs Handling Shotgun,
Impersonating an Offiaer,
When His Finger Touched
the Trigger.
What An line innin.nt u hajips
li.'int-, with in iirtaht 111111- obmffcii
ruinptnf about tin- flimr. wna VmMd
into a toua. nf vorrow atMl ivln
Uoit Mii-ly iin1h when rnjtirnwhi th.
prijy fmii -nr oil mpg of iMlp. mm
Mra. IMIah. n.mi-Jii nf Ulft mmm
iu. wan H.iiit .iiwi innwtnuy W1WU, av
cldnMii, i h-r ivn yntr .Uii
broth, r, Akin. Ttu. Hancnaa Hom
fHi'ii -in i hi- idaaa in nbl Town, Jwt
a ntii.it iliHimni- frum tin unctvtit
. hu'.-li .f i P'tlpf dv H9Xi Mid
tut i niutntns wiiralMlnMr n tttntt
w in .iimI .fnnn fhtiiwh wara aHM'i
ini ( t hi- report of a hiinH, WMati
uhi n tnvtlnd. nhnwiil Hal K hwl
mit iht- lift nt ii itttlf nwlnr.
Jut rinw thi iin-idmt tHjeaarad -
imt hnown Mm. nnliMi wna
wna
n. Aml
alMNU,
ji.ii-tna hroiklintt for Mr.
wiiii w.in .i in. ui in in In work
,in,i rabrmii' w it.- a4ayln awanU. -llti-
. i ,, n i ticitt-vvd tuat AiMMn
rp,,r,.M,.nt, hinmt-lf m bn il Wnt.
. n,ni,g th- un, innaet)nt)Ut
arr-m bin afnti-i. Urn m KUweMmi:
and t'i'tyii. iwitiR intlrt' l h
xptrlt ni ib KHtrn- umlar vmf. Hdd
ilnl tb wioihfr w alarttnd Uy U
ihnrp itioit or thi- aim. 'IHirnwiK
luli klv ahi' round hr bnbv lyln on
thi floor. ith mr fn'mlwud iylnu'ti
.-iillriMv nwii.x Thi- uitlu lnii ctaarnl
in bnat within ii vi ry attort HtI tiinl
t.n- i)hyit-nin woo won nffttllrt
. unabli t dm attjrtfttaw wndte Uh
u.nt ii. nut nronwntkf m nM
m. .ml Mr- Manc'rtftr tMWlv
,m ,.. i, it. ranwtiMir tit, trwfndy.
. n,., un.. in mg i-ntnntil' nramtnt
rii. . i.-wii y-ar oM tHn w"
n in- -ut.f m dmih. woa ton daw
i ..t.ii. iioum tn fully rraWa-
' In Iimt tlilllt.
ii. i.. t. in i inn riuf; Wra. Mnah
,- Mi M.-illf MrulnB, BKd In n
..in.iht.r or Wililimi VttrttuwMlMa.
it. I kimwn fill r vnti-nm. wi"
r.-t l.x In tild Town. He. WWttuhM
n nn inin r ! well itninrit nmwiii
fiuti'l;., t.-inlita tu AlbOOJMWOjtM hh
..r t.-n v.nm !. i -i nrmfv.
Th - rn ithI will ik- iHnlnwiMt h
froiiott ..nd Wnlir mm Mta tmt
hntHi- III Old To "1"- mr-
noon nt !' oV -.it. . !
h.ld in - - do
V.'ti nl 1" mill l.urlnl will hi- In
i.llli . It. ii I. . II. . i v
BOY BANDIT MAKES
ESCAPE
Youth Who Held Up Doaen
Saloons in CaliforniH Hides
in Swamp After Running
Fight; Got Awuy Unsoathed
lilt lltrnliiu llt-rnlil I. I. Iiriiiml W'lrt'l
'. , . .' .Inn. IH AHt r ii m i
' i i' 11 nt; .tit I- H ttllll nttlll-r nt
t -, I'-I.ii'l Sll'ITtJI". v -
' i . i " ti . bnjl wbb hai o!'!
.i it ... looni. hfvalirorwhi Wnn
' t" ' '- -. r-nlfcilad MMH MMN
; i. nn tut.. 1-v.Hiiti no aMmwtsi' .
n. .it out in .wntwrt urdtt and pin
sii.i hhi nn ,. ..haimilojt,
Mt-iviilt u nn irMnm o W '
muni throiimi i. hSI nnnkp !- ' -
l ...i.s.itii urtt.'.ri. rdRnw'tni: ii 'ri'"'
..i is. it i inin r rawwtrtn
i . iiuna ) . vOttr. .'
ni tli lint. .1 ti'i
ini .-.I t i u
t . nip Mi'1 1 ' '
tn hlw ,lll -il
! t ik- i
it
'iut
FIGUEROA WILL BE
RURALE CHIEF
Mndero Visits Southern Revo
lutionary District and
Promises Good Job to Him
If He is Made President.
I 1 1 IllllllllIU lli'iiilil I. I'. I.l'lllfjl llilfl
(nautili. M..no j unn U Fi-auti
i-ii l Minim.. Ii aad III ;ian m
ihtil Ini. ioiim ud wwi atvan
final i fie-pi tun (ni'al Amhiontn
rivafrna. Irtr or tho anwClMWw rvu
InllollMi ' .unit wlin m (lUM'lllu; wli'i
II. ul l.n .t lifi-n inloi nirit lial lit'
, II ' a . 'it-ii . ,i .i'. i.il n1 ' hit
. .1.
BROTHER
GOOD

xml | txt