OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, June 16, 1911, Image 7

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-06-16/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

ALBUQUERQUE EVENING HERALD, MUOAY, JUNK IG, 11)11,
JEFF BITES OFF A LITTLE PIECE OF REVENGE
UY "BUD" FISHER
v J t J ra aSsi usn r tj
I' ff ? Ni-R 00 IT AGAIN. L y t ' 1
. ' ' ' '''''''
I i- t I I fr-.? '
'Mil. I lOMHI s'l'
The economist
The Store
That Satisfies
nil i conomim
THE WANT
FIRMER TONE NOW
TENDENCY IN STOCKS
I tl ' -iHl. illdji Hllliuni'i nl Mml.l'l Hue
l tlMMIMI I. 'I' l lllllli' III Hlll'lll.
Illllll llllll I I Hill'.
v Mk .linn M - M'nr Claw
a fiitiii r Ufnui. iiinw trinl-mi
lino lux ii Hhmn in the llnuui.'lal altlt-
'''" una wefc. TP marftr for
Mmk ttachMin aavmrtttea may mm
rvgardad aa having r.tht the
'' whrr ( ta performing It aa-
'i 1 1 riicttitn f dtacounting its alone
. n.- agricultural proK''U but tllao
in untarov naval in trade and tndta
i that Hi tot mil fni!uV th. U
). ir klda at am fan lamkt that
in pPappt. On Yhtirwday Ml
u immt-nt lauvti it grain rciMrt,
ii ivMitg i-nn4Hluti ar of I. ,M NB-oaHn- Hit rvhnrMtiwi ti m( hi
i -mi I tttrrr wimi iw tiii rnriatliHi
n nllitw wHft WN th. miitilh of
i NH th tmMiMii, l vlfw f ilM
i i ! iimmI rr, in for im
latiurn "f iaritimti Mn,io.
""iMWlmln Thte, i( fumilfd. will
M .hi a lMrvM ttwt haa not linn
U.iIIh4 !! IS tt l ff-
' ''ma that at t(M aaaaoii ih wliitm
-in. it ifoiii t mirlx wrH aaftMafl
H . i . ina la nlrmrfy in pria an in
i if nfclahotiia, Mtaauuri niul Kan--.imi
antli.i' forimithi r IHra
"kH win ata,.,. MiMir ahat a an
..-tiif.l aaani Utt lall. Tbf ivni
ii'. -in initial rpoi t .in ni.rtnt Mlt'-ul,
utt laawtl, I. an i-atMirlnn
f- iiiii-f tin cimrltloii of vt.a con
iirmina thf lino n fuvtirublt- avlMg
Dii'llnua Hkt tfv nhmvai H(t l-
" uf a BAtHUm tr. un(l the
uili .k In fw a tf lt.I7o,i0
I..HI..I. whli'h romftarpa Uh tha
'i i iaM r urn of .'l,J6f ,oH
IiumIi. i laat ynr. N niUcial veuort
n i'. mum ptMt4 in yam writ Im
iiia.iiv iibcii a niontti from now hut
ii nn rwlhttoli- r4vtaa from th'
'. .'tula eHtmtm at tkv wrn ntt ua
- ( Hi! thlM. Wftleh I till' Rlimt ttl.
i ... 1 1 it tt t frnn. HI ai drmiirMi r,cii.
ii ii.ii in ttti' IHM .if laralrf aliMk
" i t fsvtr. .V ra net iom
k. th itn crop, aa wati aa tha
'"' f In ilt. ai ll abova
in ,,i rag, mi thst to tftuae who Idok
' ii" ftrieultiiral avoiiuna nf it
mi., aa tht'lr uki(. fajr tot mar-
i "iMi-4toHa lltr uiitlnnk la un ni
"-' ni't itHCttHraaamani. Uut w
'" ulil nut fufnH that It tt'HilU Uc an
'"i mat jrwur 4f w ilht not han Har
nil uwri acarfi and MigtHiratlDiia.
i linn wa at-4 uMon the iliroahliAlrt of
ui tuny B tautl rlia eiti mar
' waMU. which HMMa n pcrind of
" fluttuadun in rwrurltv alna
i iMiiHttittilaa fur aliri ami u lt-
.! tmci tradfra in muki- auhatatitlul
1 "in
mv iMt't rtf th week' aarl
in huh aa iMMiaiibiaaUy fOinaaeHtml pro
i iiiiinna b Nptrioncail oporaiwin
i. i .ki- advautagr of Ilia aaitll-annnal
iiiiti anil latfiiNH ilal4iiaHHata
madr in ,iuij-. Mm ar Lia
i -:iuifin'uu nHtouniml in laOft.WO.-
ml It w proftrtilA Mini iliin yattr'a
i;i.ii- iv ill aca0 lliat llKlirti by a rati
M)i rtti- mimuni 'I'lu- noiit'v nf itla
i . uHt'iiB tht r''iivainiinl uf aoni
i' ii ii tin ar- lilabuitfinanto la una nf
tin ..liii iirtUaaaiontl tuactk'fa in
im. m ini . liTlah. It la. It ii irua, u
'ni lii IndffljlU, iU nation at Uuw
i' 'Ki- pr.iimrtimi iU tliavt- ittaliihii
linn nri' fni'h ri'Piirriilg at-aaiiii
in M at. 'il in Mciurltla but tliei-a can
no i4ui-wii"ii 1111 in r.uimai llgioa
i" iiiiieani im utUulut In ittiiUy
ii .'fill rariiRiiliiiin ua a faitat In ilm
hi. ii kt. Kxiii'rlfil - unaraitiia,
' i" nf'iit. unili iialf Ii) lhali nwn
I 't ' iiKaaa tli. pun liaani lliat will ht
""'I' li fa4 l.l, nt nf lhf UHW 'ttil
ii 'I liiiain-at ihiiw'hIi wltin iliv kiltar
' I'niK' Hnvi thfii .nh in hand. JuH
'i m and Jnl :w th' immtka of
hi iti'Ht vuluiut. in t'llH teapiH'l I
iji tii'fol hiialiuwa. i ix trin . baa imt
l kll 'iXn tllJDfl'Uhlc ill. rwtt in
"Iiiiiii' iii.i in, troll rtli' -ii I ill
.Mti'j . . ii,- I., i. i i i. i '."inn
MI4II !. l ' kl I ' ' .1 . .llllll
' fttlKiHlmi. lluil la mm 111 ii'"iii ''M,
tin p i-illnii . .1 ml 'in 1 u 1 . 1 In.
I i'ii Miti,' uti" 1 1 nrpiii 1 1 i"ii Tip
Hosiery
.Specials
AD SEES MORE PEOPLE
i .11 i. I . ni h . r . 1 1 I i I (
ll'lii Hill. I.. I til. il.il. I' ; I.
k ii iiil ii.it ilii' h iv . r ii iii fit
i ! Iiltil llj.i.li iral ai'll' ll III om
I'll Hi xUlh "WriHi'iltH of
. i.ri.iiruuitn Hut ih.JMi riRrM
..in ' . I ilit-lr iiwit ricutMtiiiii in h
r.i. i Unit ii iwng m tit IiimmkIbiiii
in iirtisriM mhI m nHH Hail
h. n MHtinlttMl hv lh I'oMiiiMlfM) innt
in uiiUmi ting it, It In hi if? unlthtly
that ih. il.Mirm.-nt of jutl woulil
tk ,i Utrttr ftrp in inMitittliHr rw
hm. Witto th favorttblo nrvrt
nrnoft m, ,hii; tr, thT' ! mry
i-utfin tt bt'll.'Vt ttit u 4niuiitJ irom
r'iiimt'm fur ttw prnlut r niduH
lr Mill li.iln til mitK Mwlf t.lt In
tto nrar nm. IMoctsi. of uxl tn
tin hitmtn ui whnll.- 4ttriuutnni
nr not itrnme m taveNIaiion in
rolim (fontm h ) ountftttim
1ttiPifVr- whfh lh. f-nnaitmvr bHlna
aoiiiMl rtlr inriu- he will ! mat to
atajit w aAvf irivnt in nuT mittdiaf Ut
trlhrHlnii mat will primitl ttati-ml
ibmugh Hie Miri.iaa iltaniHla frai
rfialliM- tn pr.itluirvi ami tint nnl wtil
retail almka 4iat tu bf lneitMiai'4 In
fi'trniui pnvp.if iion. btt tht vnri'iiia
oi'i i'hunniu wliU'li h- ii.'i'ii ilruwn
ttlMin in th rt ti 4v ltnn,l that
baa In i n m feature uf Ui Uat fiw
inonthti iitlt iift'tMrltr l ri.i)Juatad
i" Hi, urge m j of fonannifra afoii
tauUifd rtfvulrwtta. Thin mmm.
In Ma turn, a atitim adx uir. frtMU
pr.uf'ii uiiviitiafartof mri-iiuiii, pn
ditiiina to ijuunct aeuvitr. in 6uc
rninif Ih. hlMns ap tu normut irt-')-portu.nii
r variuaa axenn.t t ilia
UrlOiitlun inuat takr iie i"ln-llar
Mil (Hp '-nlaaaaaajhrM of III,. a
tuul dt-niHiiri. Wr bavf. iin'rifwi.
In Hitn .1 M-rl'l of nti' r iiniilt' and
Induatrlal altvlt htch iif. J Inn
ailabt . iiiounMifBiciH to waxuin. I.irn.
prnMrtinna
Tli.' I'upwt-i PrndwcT .iim." iHii'iii -atal.in.nl
fm i1$a' almufil un i
i'ffw in afoeks f in mi'i.ii .1 ii"
.'4 poun4a niMWRlMMkindlna iani i
Bli'ntli ilrHvniea met i di-n tin pi
t'ilal lit mot-,, than t :!,IMIi hhm .nn.:
Thf lrn mid Kol tMJimti) hI ii"
Hi a tUlctr runtlltlmi liuvftf " il.
Hltwt uf tht vfak.
Muuf) MNldtUM alltl rawaln "n
frf thp moat ravornbl.- fartw Hi tin
gem ral aitutiilon Not only U tin
banka thrmghut th. "unir abn
ibmiAani racm'aa. i - -1 1 .1 rinniilrriih!'
butane in iutj rflt or 1 uvaltahl
nbinud mid will in i iiiii. rvwient 111
thf form of eelil unpnrl na aunn
wnniy iatw mi Hi in altla Juatlf) tlir
liai i 'It Ntrana u iwtlniitiiuv
Of taa in tM muni warkw fur ntnt
Hint- l i-iHiie, Pttt'tiillRit m toaal un
til th.. atfrtrultural arclion. mar.e
llmii imual ttrotanil upon tlw inonay
. nli-rt. fur futtrfa to ilnanui 11m- nwi -Mftlna
uf Ilia orniai.
lrot'ea INHIItllill' 10 favor H
I'.'ilrnt marital fnr trailorn with at
tUe mill to Ittii-tuutlotiH tn rurtttaii
fii iH" ni npiNtrtunltlaa fm pruntauia
Apt I Jll'illh
CATTliK I'ltltlllS LoWllit.
Kanana UUn AtVaHk. Juhr Iii.
K"il sriK !' nittlt add-tl a litllf
Ul III' ir worth I. ml Welk, Hi'tviillll of
thf ai'""m tcuri Uv oi Hint k.nd. but
thi- Iiih ifi' Bi.irifn of liar 1 inttlf. 1 pe -tally
Ihnai' 011 tin ak!pp orilrr, ami
fitiin tli) Hfi'tlona. mat to to ir, .'tata
fot 1 hi. waalt. Thf ap'fad bftwaan
Hi, upOr and lowar rlaaai-a ttloietl
!.' tu 25 iftiii during thf aet'k. ritouh
tra and rudder hfiu up nlmuat atfact).
ifi-uaat of n guixt iruan(l fititn Onm
iiu mill Kloiu i'ii, bliyi-ra. who took
tiif attiff lor ilia ntM'thwaai tradf. but
thl mipport la nut fxpwifil to bf
pi.'Ui thla aiM-k. an prlfi, iruu flat
ti n
mil
ll,,l iib, . 1
unit- nrv vti.Hiaai . uin
' I
'" ' "m" "U" ' 'llia. ,ju. (1. i,ir(ll f , ml,H,.
and KltiMi- paatmiaii aiv fund aumtf , w(j, 1(lnjhh v cluiiu.'d whli uiur
UUn .ttli. itibjhl b.. ijlaifd worth ihr T,.4,rp, ,i.ailt.il luum .iuv of th
lllonny Ibla wat-k Cajf rfalpW 41 ,irwpc ol I In- l.ndx ill I Im hoilM, Hut
Hfli'UMlg rapldh rtll.l afaafiliabl) . j, ,,h In ! I n ,11 ,l.n h ,n 1 Iii-plfjiomi-
imt ,,i i,..' Ht'r hoiniwg up arm Tin-, to, n H linn , i,iid bnru
'"in ...ilfiv a tiuaa ltd hfr.-. ( j,,. s, , 1 . in v n.niii nit
1"' 1 Kim. ' i" "t 111 iUnrunilH di i h Mu'. 1- i-ihh ijd Hpj it ta
w, iiini. 1. . mi corn ft-tf ,u,i ,' -ii 1- 1 ,,,, nf aathi
atith" Hti'iuij to in ion, 1 on atiikio I ( hlldi'i 11 lour of uhoiii hi IMiik lb
I'i'I'l- itli Inillllf 1 1 1 11 illl in - 'I'll instllllMllll- III till- "I, Hi l In, .'i. Ulil
I 11 1 .iiit i, niiii I,. 1 1 1 .1 " 'i 1 -i. .1.1 , 1 i 1 . in rv Y'ii 1.
1 .i . , t li M i .. .i I-
,S. ' II v Mil'.. M.. .Mlrfill
' inili' ii uil intK ! t i rl I n k
.' ' !lt.i. liMUVi
tin-int., rt- Hi .i.U to fff.lff, or lo ciW
t. 5.W. (miUi a r m
H UflfMm M.T6 t u i, tntna
U m tn at tick rtwrs II. HO to
n . fidtra 1'l.fft rti r, , atm-k
nwa aai li iferamainl.v m tl sr. t.
ti.. 1ut itayttMnUkt' attn .iruiMrbt
1 in towi. mm of mini' iroifi -
inn UK- un frttr to imhI. i-ukt tui
ti-. if. I i.oa tu I J Ml puundn 'Ulna at
4 u ti .r. ait-dittjn tu foRimon
llaht alfvra (tfuunil M.SV I'lilurdtl"
fi d atitra tiMlii) t '
liat wtk wa a bad urn- for tip
ream in tbr hue yaNte, aa itviirutit
irteri. aavaned vMtta for wtk
lviryiud) takM hoga frr, and
rn'iiH thrrt- ia m har effort at pri-n
Nni. Jrovli.n apoiMMlto any thai
MftMwni ttlun ar lea-Himmi Mid
dlm-n tu. f dwlrtfd tttiit th" biittm
haa iH'fn rvaohM, aWH all 1 r"
atut klna ni piovtalona. and tatcmt-ntH
tl pr twlowa atocka Indtcat'' a rrif
ouiMuid mnvomant. mint no .u-umui-tl'-r
Rmtv thing pninta to weak "
!. run llo ht-ra, but tin rni
an.. Kti art). tup ti. Sit. bulk t !
t la -u
.itbrfu i nd kMth bad a mltrHbl
i'.'k laal waft, aktl ftnlahM in bait
aha ) Th ki SJD tmnrovairifiil t
de . thtiuHh th aajg uf .'nM hfmi to
day MrTordai awma MUf. tind th mat
aiufr m avtlint MMMb, "ihir .-uk
Tnp aprlft lamlM iNraught I ::. t
da, .vtmrtkafg wafth up to .'i.
Watlti-ra ti.lKB, MWip . for K""d
tn v.'linli't iiuallty lp ecu II 11 i. itM
tMf tiraatv. rntmnd ft.. t.-. nin. ii
aiff ,it .tit thi lftarKla I11-1 n.- k n
tli. ..ni-. i.f tiif 1T.ml1, Inn th. 11 "ill
Ii 1 1 -' 1 1f r 1 .ni tin 1 1 '1 1 . in.-
ANONYMOUS LETTER
REVEALS CRIME
! Infant Found Buried in Cellar
1 nf Knvtfnrd ITnimn: After
Police Receive Unsigned (
Note Telling of Burial.
Hartford, i'uiiii Jhip A '
rebuilt of AfiiltiiK nif hoil uf un liitftiit
liuil tl in irlliit ut No 1 IT .Madtiuii
aventp- Sat'iniHv i'viiiiiiim. two urraata
bavi lM-i'ii iiuiIp Km ilm it'll w Trav-
at-, aim Um at ilia 1 Midiuaa, is tiakl
on a t'hkMpt nr aaaault aliri tikltnry
Under buiidit uf tl.Ouli. and lita hMIM
k'p.r. .Mm Surah Moti, wlru tlio po
llen an, ia tht uitilhui u tho child, la
Is 8' Knintla liwatiial, vvliiMc ah"
wm Milt vaitufthty by IHUc iv
KVPU K A IClhiiluU. Tliu Hi at lu'lliiu
Hon 1 lie pohco lunl uf I ho uftuh hk
whtfii I'rohi'i mlng Attoiiiay IStiutu c 1
IMukuiiHtii) K'H un tiiiniiyiiioua iftu'.
atailtik ilmi n child bnl '' -anil
Uut U'ii ui iliiti iiilili'fa Diuiimi
Uik dk) nu liiwtwfly ooulil hv inatif I
until Ui Ifiitlliali .mull- mm maniln:'-1
tloiu Ul tliu WDinnn. and luuitd Hun ,
liar Mtntuuioni thai ul" aaa imi ,1
uiothw 10 lie ralao
I.UHI nlghl nitaatl. Bfintntu ,Mi!
bainer went lu the I'Uct' Hml bai;.u
a uuri'k. In thn IUti whlob hud
(ctiHiiii rinoi he foiin-l 1 hi' caUloiii hud
lionu hiiskfn lo ono eoriU'i- IU' prlfd
1111 the iiNcca. and tllfCllig down aliutti
tltroi' ffi't. rotiiul flir ihmI An auioptv
...U 1.0 . ....... . iinwl t,ln, in tkmitMftaiti
l" ITIl'ililll" ..,.,? ..-
. .. ... . .. ,..
u'umut'i till' 1'nttu wa aiivu ui iir
Special No. 1
The celebrated Bui son no senm blnok
slooking for women. The regular 25c
kind, special
3 for 50c
IN ONE DAY THAN YOU CAN SEE
WANTED.
V W'l hi ' i.nin I' i
'i" .il. 'I ImUM'lWi
i' ill I i
mi y til I rt 'i
lii kit 'I I It. tin II. I'!
WANTBIJ farpcl 1 I' .ml tin V A
llnff. U.i I'Jiisil Copt.. 1 1 I'lmlif .".lis
LIGHT 8MITI1INV, nml 1umIub, akoOg
hnml liimlp. lunl fi i t u BpwMftlty.
Hlif-ap lor cimli. (loo II Hcnluaou, 211
Waat l.iail 81-tl
POK rtiSN'l Ptinil-Uioii lonin. aliiKta
alii! nil Mild for liiilil hiiiiMi'kCL'iHim
311 W.-at llvir nf SSI
mm R8NT-- ltit irlaln'i) roam."!
lately prhiliiin i-iiinloygNl ilava.
M:i W Itoatl uvi; , Kw atek
P'U ItBNT Two Dt"ni. nrparat,.. nr
en nulti'. arn-vn pcri'lifit, front mnl
four intnuii'i'. rlat'trtc light, Kon
Hoi t': priviiegf of bath. t s'outh
Arnu. - tf
VtiH KNT- Uih'. moUwit, furnlali
RlafeBd rwoma, mu or phtiit. hot rtrttl
toW watar; rwttiuimWo turrna, 110 at ok.
411 Waat UoM. B-c
UUtOK COOL ROOaiti fur hwliar- 1
keeping, r-m reaaonabl. Call at
rar uf 1f I UVat Central avnae. SOtf
Fo RBrt'l'- To omplayatl, alee- 1
ly fufulalied li-oiu ronm, Willi
lurgr. rloat't, In mlaru ltaine. No ,
oilf i' ro'unt'ra unl no chlldri-n. l'lium-
l.-.tn f.j N..iih Fnrth. Call nf
tor u I" p. 111.
VOH HUNT Good rwiu ith board.
All auHlern coiireiilaneos. JSl
K. Thlnl. tf
VOH Ul-N 1 fnrnteliuU rooniB, mod
cm. nil uotivoitttiiiatb. fi2s Kmhl
.Muriiiietlu. IM!
1 oil HUNT (ui t iiniAtjirii hUh'iiIiik
iikiiiu, viiBu light hoiibuKtioi'liiK
moniM. 117S Hronthviiy. IS 11
i "i: UH.vr ojinido oirico ruotn in
N T. ArmlJ'i butlillnB. Apply '
; t . I'. AlbrtKiit, Jiienlnt: Humid of
fl.f. FOR SALE Misscellancou3.
I'Olt SALl-: ( 1 ililvlll tOiiin wtll
work aii.winii. Hiao Iiuskn ituii
hnruua. IMhiiii 1 1 ml
J'Oit SALIC YiniilH aprnk ohlckins
tlMi 111 the iiHikat. ami A
UrtStdwnv '
LfOlt M.: 1 1 liu'iulaliiijiiu on HO
inn "i v.ill' Ih till, fttwt- mil-,
from I."- lAinii-, utnlfr irMtiti iin )
limulr ' 1 a. s mu, at'i so"'
filli.llllAII). I ''
I'OR 8ALH--flooiH, Uorln, lnny;y ami
haint'im Arnftly ill .N. aril, i tf
Kott MALIC -Drop hand MitiKUr a
lug intli llllHl, li' 00; Ulan one r r
.oii. CHS UHwl Coppar Avo. ' if
FOit HAL 10 10 Ii. p. touring car la
A l ((inillttnn, i.i'ii ltiiiiiihout in
At oondttliiti. J:: SuutliuiiHl Autti
Co., 101-los N. runt Ht.
KOlt 8ALIS tJtuliTWOoil Tyrowrllor;
Rtiod orilor, ISO. Room No. 1, tlrunt
hiillillnc tf
MESSENGERS.
.MllfSICN'c.HR'1 our lioyw wiihIp no
time; phII ii f M' uicfitiui r Pr
aols I'honr sni-'itij "Wo rtmh 'ni "
HOUSES FOR SALE.
Full - v 1. 1'' -1 mill liana.' 1
11 ' fi- 1 n ut or In, fm 11
mnl ,t'. . 1 niiif' -"II iiik-k I'm
AH, 1 r. 11. W'-nt i;..ui.
FOR SALK
CI' '''1 "ui iimli i n dM'fllllna
Vgeat'"1 Hlahluinl- llaiuly to Mho
Oplv ' Ti"ii.-
"t 5AKKn A THAXTON
Jul W Colli.
Special No. 2
Women's black medium weight cotton
hose, the regular 05c quality, our spec
ial and Onyx brand, to close out. only
25
c
FOR SALE.
i..ini- "i-r.f.in inoilfiin i.tt !(,
l'nllltli Wlllil. , jHt Tt Ollt. . nirllt
Vitlk-, llllMI, i I. .ill' , gllk, lllIKi 1 h,
pay like n lit
43&IMI- ti-r.H in inutlern hru k. IIikIi
IniidH, flout- tu Onutnit; (i-lii'i lot,
Milk. ai-rctu pa 1 It 0a, itdlwr i'mmIi
Ol ll'ltllK.
U'"'n - l-rooiii imil bath, tvn n- n
porohra, uoiiH-m vvttltw, font lot.
iu liutiac, wtl flnktheO. Thm 111
( luda all tatirtttirr, pttk 11 ig mnl
t-Klni fh . trie light Uxlwi'i . INinrth
whkI. Ti-titia.
&t"i-Klghl ruum. intHlcru, ' iin ni
blin k, rltin' In, ftirnar lat 3stu0, rt
nn'iit wiilka. lawn, aliaih'. ateatii lirut,
loi piiig purch ahtitlL'.
lat'no llKtl. uiuutur; ct-ininC
iur. Tlilnl w.iril. i-loHf In.
$;imi I'.-.nli ..r ..llttllu, flow 111
Itin in n n ni 111I1 In nd In tin rn ii-
Iiiii iii- to ti'mli- fur .1 r.-r. 10111 iii'nl r 11
j h'lim ill A I blliiuci nin .
.IOII.N m. moiiiii: im: ITY CO.
. fi tt 1 : i.vsiu.wtu, iticAii iwrvrn,
l,tNs Mi UIVI'KACTS.
' U I I l.ulil An. I'Iiihip Itl.
SUMMER RESORT.
tiii: corvruv cli'ii.
In 11 iiiiiii Tli'i'iii- t:nii'Mi.
,Tli public Is firdlnlly Itivitfd tu tit
j tt 11U Ul'' . ;. nitlK Of tile llb"Vf
'pliff I.uii' h, rafi'i'tiliini'ntN and
plmiaant wttiili lilt nit thn fricCnm
of country lift- will be nueonltHl tu all.
1 1 .shnll bf my gr'-at iittHimiru to tnaki,
thta tho ti'l lif it itp-to-ilnto enuiitry
club In the aouthwi-at. I'nrtln.i that
ilolri to invitA ihilr frluiKla for an
outdoor ilinnm I'.in autul thnlr order
bv ph-ini-, iiiiil hffnro ronclilm;
Hht" tvi'r thliiK wt'l uf In rttiidtniHW,
wltliniit wultlns or tnklii; tSu trutiblu
to do your own uonklng.
rllllllO I.IMIN KllflllK'lll
Cnrimtil (,'iniiiir Club.
HOUSES FOR RENT.
KOI I I ! I ; X T .-fi, .1,
:ils" ,;-ri.iui 1 1 - -1 1 r-
llllttnil. 1'hnn, HIT
" bri"lc.
111. f L
i-
FOU HUNT Tbiif in inttust!
for llaln liniiaulti i piug. .Muik-m
I Ik North Kt'i'tniil. 1 , '
IViR BKVT S-niBlit Kiriiliil ln.u,
with ulroplna iHirali. ijire ahad.
tinea on rear .if hit. Hitkiji ' 1ht
I'Hrt.v. I'liom niiirnluga, ln. it'
I'm: 1 1 1'.vr :iioin briik, wu
fbinii ii ni tl;, ilranitt, uw..
I tfll'iillnlli I1"5
,- 1 mi'ab -I.,
Try a
Herald
Want
Ad.
They
Bring
Results.
per pair
FOR SALE.
A GOOD BUSINESS FOK
SALE.
.Nl'H siilini'liliii uinri'l'j will In
i nti il; tliiltii; 11 ciinil liiislni'-.,
Itnllilln siiicl. ntiil IIMini'-,
M i l lliln t)i hit iiiii-I
It'll l I'll.l llllll lllll M'll III II
-Jll I llll l' If llll.l'll III lllll l'.
i-'ir.i: iNscitANci:
LOANS
FORTERFIELD CO'
21G West Gold.
DENTISTS.
IK. .1. i.it.MT
Dental hiirjrt.'ri
( Hoonn 2 niul 3 Hurtiftt HltlE.. -vci
O'ltli'Uy'n urn it dtoru
(Appoltitniiiut.i iniulu by mall.)
( 1'llDIIO VI t
O.sTKtM'ATH V.
ih:. :. 11. (.d.N.Mii:
Lii'tuimNl In pnii'llri! (Iteniiilli,v,
' .Mi'illillini or .Suifcttr).
1
.My apfi I11I work la curing chronh:
' dbfUi'H.
j OfHcv In the ni w .Sttyti building,
1 "irnr I'uui iii iml Cuntrul ai.uui:.
Ttlcpiii'iii' lor iiiinintnii.'iit 0:.;. 01
PHYSICIANS.
DR. ROBERT SMART
Tuberculosis
1 lKHiiiK I llllll , Wllllluc llillhllnc
llniMN Id tn 1'J; tu 1. 'I'nl, "IS.
A. (7. SIIOH I'LIX M. I).
iTBCtll l.lllllll'll to TulM'iriilo.l.
Tlour 10 to 12 ""
Toiophont) hit
Room 8, 9 m: 10, HUto National
Hunk ltloi k
RIX)JIO,V L. ItlMtTDN, l. I).
I'lijHlt'lnn mul Suramin
rtoililoiKH. C 10 Houtli Walter trtiot
I'hntiii 1030. Offlso 'J Harnett
Hulldltitf. IMiouti 617
nit. l. a, iticic
riijikliui mnl burgeon
ADA ,M. OIII'iVAll.LII.-Tt, .M. 1).
I'lili'lmi unit HtirKiiiui
ft Iti Weal fluid Aid.
Tp 10:00 a. tu.; 1 to ;t SO p m: Kven
IliMB. 7 to S o'floik. .I'rn.'tlco llinllmf
lo Ulkunaos of wninni mnl obtotrlos.
l'lioiif 3 IS.
.HHIN .1, .IOH.N, M. I).
I'lKllin I0,',7.
Itniinm '.'I mnl u'.l, lliiini'lt HuIIiIIiik
I Iron m ' in I: 7 it, h.
PERSONALS.
wnill.V yuii tlilnk of 1, r.-mn think
at W'aldla. Croam k..;,! imi d,iiiv
oratt In any qunntit itf
ALL KtWllS, bo Hi new tin! micimil
Iwtml, liiiHlit, nIU. raiitml mnl r
pnrr. Albtiiiiipriiuti TypaitrlH-r Hx
ailmiKn Hlltilin S'tfO.
j! IT-? clcnin I nii'l pii'nii'i' $1
I ,l'l" I 1 T ' 1
s,,
Tin: I I ONOMIST
The Economist
The Store
That Satisfies
Till I ONOMIVI
IN A MONTH
FOR SALE.
Si 'rnoni. '-"I'lry bru k, mod-
. rn W.ii 1 . ntriil, I'.m In, at "ii
$ 1,'niii 1 . .1 1. .ilmii , h pi r 1 1 ut
J.'.oc .i-ichiin liniiii'. lot (iO.Nll'J,
Ki.utl will. HlKlil.iiidH. iifitr utir lit"-
?82iiii--7-rooiii lirloli, niniliirn, aoml
tliiiiU'. W. Cupiiar nvu., ooniur lot ,
toriim.
jJTun fi-iooin doulilu brisk, foutlt
Hroiidwuy, ulonti tn; tent JtO; J.O0
1. (i'ii. ImlaiKf S inr cunt.
i.'.."iili 7-rooiii lirtt'k. iiini.,"lli fnin
tibiidi lln-K mul Ii vv. i . , 01 in r ,
I. 'i'. tin,. In. iitmti. fut TilfiM '
1 1, 'in ..-I'liom 1 1 .iiiii-. jm ul nil
liil,ilnfc-, 1 in n, i In' Kinilh Walii
.MONKV TO LOA.V
KIIM-' INSIMIANCU
A. Fleischer
111 south rocitTii sriiKirr.
Next to New f'ostoffiee. f'hoiie 674.
DRUGGISTS.
WILLIAMS IIIIIK! COMrANT
I'lllliiK rrcii'ilptltina Our Kpti-lalty
117 Waat Cuntrul Blu Front
j. J. HAMiiroN, ihih;ulst
atll Miutli Tlilnl tr.rtci
Wo fill prracrlptlona
A(?iint of fnntoin Nyul'a Remmllea
SANTA FE TIME TAPLE
(In I-"'' Jiiii.ir 17. ltlll.j
WHsTHOl SI) Arrive Ib
part
No
No
1. cm Hxi r. i- . . 7. lap 8
i. (Ml l.imitcl . . 11 Ota 11
7 .Mfx & Onl. K 10 Sap U
1 No.
lui
No.
No
tt. Cftl. Kaat .Mull
ll:Up 12 Ii
ICASTHOl'.VH
t. Tourlat lix. ... it: Hip 4
I. fltl. Ltd .3f? C
1. Lantern Kx. ... G:(p 7
ID. uvciltunJ ttx, . . S jOJU K
ICI IMiii TifiltiH
S69 Max. Kx ... 12
II IS. 121 I'osti aaa S
10. Kan. City chl. I 0S
810. Kim. City di Chl S5p
lttii!ll mul Ainarllln,
811. l-o Val i; . S
0(p
ri
.ma
1 No.
1 N"
No.
No.
No.
No.
No.
No.
2(
81'.'. Alliu Ft . 11 Jip
P. J. JOHNSON, Agent.
thi:
NEAU
1 11 in; iiim
CURE
l(l Hit 11 mu 1
Wr uu ' ' ' ii". ' h " igli n i-Ktl-k.
u. "ii. I'u, infi.i nMii'iii mi I'lnin
.! ,1 1 ii' 'ii r.' '. -it
Neal Institute
fllS . SiMt.iHl SI., AllMiiiiti,in-, . M.
nt Wanted t,,
iiik- "idem fur our
' ' '' I'.-. .o O r o n
' and HUM"
, :iah is.'fk'
v '"i- term tu-
.1 .
im 1 i:n m ion i vritxrmiN
lb nu 1 t 'I-. , lllo.

xml | txt