OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, June 17, 1911, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-06-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALBUQUERQUE EVENING HERALD
timih'm; rri7.rx.
VOL. 1!B. NO. f.B.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, .TUNE
PAGES TODAY
KVKNIMJ HKIlAHi
A 1 1 I NO. Hit
ISiPRESiDENT SMITHlSTEWAROS TIE UP
INGRATITUDE
DIAZ TERM FOR
REBELLION OF
NOT GUILTY OF
STILL AT LIBERTY
S TOO BUS! TO NEW YORK SHIPS
TESTIFY JUST I BY STRUG AT
POSTPONED
WITH BOOTY
6V WEDDING
ISICOOKE IS "FOUND TRAIN ROBBERS ARE QTHTCHRnn 1q GREAT WEALTH
I I M I I I 1 1 M 11 I III
v i ii i ! i vvii iw nil rn mnrr rn
mm mum
HIS REPUBLIC
The People Forgot What He
Had Done for Them. De
clares Aged General in Firsi
Public Utterance.
POINTS TO ARMY
OF BUT 14,000 MEN
lilt Utinlim I (( lil . I1. 1,1-nsril Wlrrl
I rruH. MpUMI, .lull' I, I'ii.-ii ,i.
If nfrhld and I'U .it h. .ill. iin-
-rml pnrnrii) hum, .hi .-xiic fr-un t no
rapuMii- hi which hi a. , mil
der. ,ii lnt him .vi.-ldc.i hi ,i .-ii Of
faw. In n formal nl.it. -mem he jim
iittttt hla adnitntatratloti n ir nidciit
of attt mm raproai iid hi- conn-Vftm-n
mt wnt h Wrlh ih-lr
Wa Mjpfi Wliiw, tlii- Aral .f p.r
HMI MWftt H wit for. " il
frm uttt, wu m,ti. ,.u bcami the
ataanW TtdMMfla lurl:iR in bro?
' wf 111 vi'Mu'l in till- harbor hint
lUfcl. Wwi M wan approach!) hy
JWlfjW-. r. prwnmtlv.n. lit rirai ho
Nfe4 n. MMIKl. plcadiuit Indm
pwatWiWl arid $hiHiln,4 that thooah
t- lW8M aoaar otfe hail be -taefd
rte Mltll unffcrad rri.tn nn nt
wm la Hi- lmr J. llnwvr, .if
tar iatimMttiilfN with im niiir of bi
p'Mv kl flliltrwiftft Hl.lK'IIK in -
i.n l.i the rvnhri iiK(-n th "Mi
iMl pri-aw na".-.Ulan ..r Xp nn
"(i. nmi! IMiik w iuiii ti.ii in ti,.
pfH nt In Mi nl. -. in. I iii. iii
Jff:lllu4 .if dla iihiiiihiiuii II t '
IMHarliy am-rlili-ed lu iu' ' --n n. i.
ftMp of u-iMtoin tranquil iv i.i 1 1
mitten, fo.aaaatna that i i -u6
tn dafr ltd Ills ctiur . i. iiiiKlx ii
XIMtl pt'ttftst for iHti-rvriitioii
WlMtJIB ttlld deer. dnu'
javUitmam arfctcn lie felt nuiiam
d th lull til f th- man'f. tn
ntHfta or ayitlTMii) hi (Icpaiiurp
tro Vm CTtni
"iMiaah hM baaii all .thmn u mill
tat? uWtrailp but un n tint
(Mai a. inia whteli raiad on an,
army MMlucml to l i.nOo wmi" "on
Jftoti J.BUlial powai;
tffOBfwUi n.(fmi rvttiriBic"
aHOQajir jyt aMarrU ihi tiHti..u rii
mmhI trT Wft ar nwp lo rt,r,rl '
vit, oifflllHliHfllMUly ti.-tiirl nit
intar rKrtkll 'i. im.-ri."i.-il l hi
aavrrrt( m atsn .r atii.iw
"0natiil Mita. rnflii.-ni .f tin ninl
Hna af tlw ail . ui.Mihi t mi th
xaitaiHln u uuld iliaaip. r m the
pVf , rlMMl? frUMI '1" Tlla f
hf liM ttilminlatr.itioii. .iii.oil
rlli malv io hi iiraa-.l int.. in
tiatiiMaly ivavm '
Oiwlitg tlla mwht tti- Vi uti pro.
i-iwlfd f(f AaiUanit. i nn.l Hiir. Ai -oonilna
in li i pl.ui-i I nn n Ail' i.in-t
1 ll'W al ''" li'" Intn iv i"
Mwiu. Hand.
u.vi'inin SMWnt i
parlH. JlWe 17 - A .l-sp.it.-h t- th
TiiHMh. frmu Han H.-iattnn titut
rimi'ial OlW dtlarj .it Via., that
h( r xtMtattan of th. .r. Htrn. m
Maateii NW nln nl - riit t h
faUniHWtM iw" nn br. o.jnvlii-l
Mk fftoMal thai .-iil thr.mali hu
wtlRdNO MUM mhm riattii.-.l
wviiiuKy t ) tuui ii. . "iii. i
hav rajiPMU f n n .rn-r th- r. v
i.tutt.tMMi.
Wkl IW toft XJesl.o. t in triiiiur
iWMtrv MN ntMiut i:i !.' tt
Wtll H lillvnl WOllW I1t hr qui li-
n'd Hk ot!Mnli m ..itxiii
ulnn 0Wf hi ; ini"".l t Hut ihi
I'ii t.il Htat.-ii . i'i in v i hi ii.
V , .).-.1.-11. , .- ! ! "II
LEGISLATURE WILL
8E SUMMONED IN
IE
McCormick and Yates Will Be
Questioned As to Their
Knowledge of a Slush Fund
and What Became of it.
(lit i:rulliu Urn.:.. V, I'. I.i-nt-il W'lrrl
u .iHhiitRi'.ii, l .1 -in- r. Tin
I.ii lmvi liivoitmau-m uiiiniil
1 H.-nr-lf luil iN u;n tii-nlly iln lili il l.i
Hit in in.iti iih n ittu'MM' i- in tlii iniiilry
tli(. etitlio tn6mlivrliii f tlw IMiniti
'iJjMaliitiire whloli Ic hmI Si-numr l.ir-tnii-r.
f'itiH II. .lri"iiinli-lc, t'' -tft
m af lllo litlarimlliiiial llnrv.'nii'r
tilinijiiiny, ami funm'. linvfiiior 1 1 1 c 1 1
(in) V ii ti. nl' lllliiolx. will lie Ii -ii nl
Ity ili t'oiiiinltlti 'I'mailiiy. M-hhin.
Mci'ni inli'k tmil Vim f will in 1 1 - -
il'iiiinl hk to tlu-if Utwnv I- iliii- oi .)i
eollMlloti mill illmioaltloii nf tin- U"".
OOd rtiuil llR0' t ln v.- Iiocn tikti'
In iiriiilmtJQg On' li'f'lon l.iirlMU''
All. Vutiw mIkii i III In liiMii.HatP'l
(tdiii-ornlnu liln Idn.wl 'nf f thf o
aullml 'MitoU iml" ftni'i IIHniila
MER
IokUIihiii ti,
Tlio (lUJrtlini In miuimi'ii ii" wltna.ni
riellBil' nil Hi- llliii-i- Ki ilnlnro
iiifiili'tl ii. if lli'i Hi ii nit
I" h inti'iiiiHf in x -i m 1 1 - 'iiu
ll-U UK tin nIIhIiI- - li il v I-it J ' 'I-
f ' t.- Hlll'iiiUllillIlK Hi'' ll''t "" ' ' V'
l.'rimnr,
EMBEZZLING
$24,000
Alleged Defaulting Employe
of Big Four Remains Stolid
While Verdict is Read But
Wife Weeps.
JURY WAS OUT BUT
FEW HOUKS TIME
III) llti-iilnu lli-riilil t. I1 l.riK,-,! Wlrrl I
inclllliliti Kin. I KilaHl l
I'.n'k' iih t.-.ln rt. . in nil in-1 aiillly
ot i-iiiiii-aalinK 1 . r-i i rr-.m Htr lltt
I'ont rallrnH.I Tin- J.ir uan oltl
hIioiii l lit" iniiiiii.-H .-h i hiin two
hiiui'N.
(f tttfwr initlctaO In ownnorttan wltli
tkr MtS.AWft nhortftftr r 'liarla U.
Warrinor. nnrinnntl. trraatirai of taa
roail, I'ooki- waa thf Imki to bo trtil.
Warrin.-r nu HmMIpiI n Hiimreiw
ollara.M unit pfwtdtil utility to nA
t'lmraina ih iiiUraal-mi-iit .if J.8.0M
Hp w.ih Mi-ntittK't-il to at ytdiw In
lirlaoii Thy-ti 1r. Joatiitatiu Stawarl
Kuril. nri-UM-il of hliiiklilnltliip War
rln. i . .i ti4e1 In K.-lirtiary, 1 ti ( o
'I'll-- Jui in hr inw illMBar.-.il
t'o.ik. -nl IiiimimkIv an (In formal
-nll. I w:i- r.ml. lint Att-n l'i,Ui-. ulni
It. 1. 1 in i ii ..i hi- Mid- rm- lint-., inn lo r
i ii - in In i Ii.iiuIk hih I tht-n ii..t .ii h-
. il II.- ioi'. hi. "Iiii.iI. . .irli .ill. '
III. llMlt'l
ARMY SHAKE UP IS
ADVOGATED NEXT
Congressman From California
Presents Resolution Provid
ing for Thorough Investiga
tion of Fighting Forces.
(It?' Ktrnlim lirlili.l t. I-
Vu'-hlnKi"ii -I .iii. i "
l.i-iikrit W'lri'l
II. i'ii -i nl i
ti. K ii tin -ii i 'tiiifornln intro'tni --!
r
ii
Iho hnVfr toilav II I molUtlnti n I
won Irt iroMi f. i ii llioi 'tigli in..
aulloti -if tin- ittin, anil win. Ii
lai-.M thai thi I nil e.l -tiili s -n-
1-1
In- Ki-n mi .'lflrli.nl rtKhllna i-'i' -i
riUuni (or tin- on- lilltnli.it n. i ' .'i
Uollar anil inori- i.x-niii-il n
iai ..ti th. mltU&ry atlillhiin-in
Tit- ri-aolutlon wtmld rllr.s t ih, hi
polnini. ni .f n . oHatvii"tinl . -immll
t. .
In
r..i
... i, n
.ml
"H ill .
-n Hi.
M l..-l,-t
. l.l I I Ml.'llt
OF
F
San Francisco Officers Dis-
cover Dope Enough to Make
Chinatown Happy for
Week: Worth Over $6,000.
lilt I'.ti-nlnu tl.-l.ilil I I. r. mil Nlri-l
Han I-'i'iiiii'Ih.-ii. t'al . Inn.
Oplii.ti. thai woulil Iiiim- coinn. i. 'lr I
it iin-i- nl Iroln iiiii-fli $ii.iiiin itlnl
J-. tlllll III (MlltttOWtl. VMIM KI'll 'I I
I III llnMlttl II1. l-tnl - illl'l lilulit 1,1 l
t'llllll'IH. IllUlllilV .l!llll. W'lll'I'C It llil'l
' i" n riiiimiali-ii ii.-nnn!!i koIUnI rlntli
ti- Tin- plo'lii'. iiaakota ylilii.i Is'.
I' I- III till' lIl'IIL W lllCll till' HH'I 'OI
I" ul.
W.lt III'
:n 1 H li
.11
till '11 nil -Ml'llr.
Ml l('u .HI I'm 1
CHEER ROYALTY
King and Queen Arrive in
London Prepared for Ar
duous Duties of Being Inau
gurated Into Office.
(Ti.'lal l'iirri-iiiinli'ii.'r to Ilu llrraldl
l.oinlnii, Jtim- IT. Tlii- ciit'oiiu.
Hon fi'Mitv itli'M ut-tf lulh iiiiinmii'utoil
with I In- t .'linn imiii) ol' thf liini; nml
i.nct'ii to llui-ltluKhum imini'i- from
wiiiiIhim- nml ti'i- ftiimtlotiN coiiiifi'i. il
with the ..nlriil ovum ol nnxl Thnih
da will I'limii onr upon uiioihi-r un
til .lul i. wlii'ii tlif court will attain
limit- l.miiloii.
rii'ini-Mtait' iiirtrluul the ntrlxul m
tin -It innjcatloa in Hi.- .M.'tiiiiiiillinii.
IfHi llf ci-owiIn f vryw lirr- w.-Ii ninnl
thi- klim mid (iucimi wlih h. aity i'Iihi-1'-Inu.
LARGE OUANITY
OPIUM
OUND
MM SE
CROWDS
IMi.VVHIl MAN i(U
to sin: noiMirn.i.
)pnvr. Col" . .lulu- IT -i 'hi ni.'i'
.Mol'i-v, i'i-hIiI. n' nt III. . Innl Wi-Mi'l'll
Sui;.ii i. mi'. .ir i- fi I' m i' i "l.iy t'
I. till lllf'l' Il ll"lH S'll-.ll' IH' ' -t"
It!" I llg . nllllllltl (.'
They Are Both Young and
Wore No Maks; Both Evi
dently Knew What Mail
Sacks to Rifle.
"', i'- i wiiri
i 'in m, nr. .i.iii- i irrii-r (
lllli-i- - minllm all !' hiht f.r th
i ii bsniUta ' ho rlfl'.i t - mini .-Br (
tin- nomnpni rai-inr tn. -.. uk.-i
u'w,
train knuwn na Inr Mh..i
allot tly hrrnrr MlttlHHrllt it
hH !) Uraln IHI futinii'
paawnai-rn of'i- ntH WoIkki-.i
tet an known in- ruin-.
mailt
I .1.
notnltli .ncffil Uhf MKMatat. .t n.
Heutfta
loci Hfti'f th tmtn frtittoii -i'ii -tlrta
pln-i- two mn th. t..i
wmtt (Inor or the tmN onr, and i.nt
In etwnivni at iIm 4ina ordi-n a
"II(inr up." Thf mm daiHia ..nn
pllfil i in.- or tlii' rottMnw. cvHIintiv
ihi' I. .uli-r, m-li-i-lfil thi- mall anrku h
want.-il. whlli' the th.i kant ilu tnnit
plarkM cdvpii-U.
Th.- IihiIpim an the roil Hip aricha int
i hanp naar tlif tlnnt' Tlla rotrttar
thin nakid lmw far It was in Von
-uiln ami oi.1oi.mI nut -f itio mail
rli-rkn to Ut' iH irnlii for lllam.
Tli Midi (Iia witi- lnh..rliia; turn
unil work i-il npar Umln.
Tin- i-ii-rk pullfil i bp Mini anO aajl"ii at noun tnia .1.-. iiied it umiM
ilu- unlit i-aiiir In a atop thi- wlll.at ; n..t in to htlt iy nut th.- rvpri on th.
.r ,T;,:.rr::Mtn;.r,?h,;'lu,,inip -
..ml into tlio w.Hiila nn tin- ilher afilrt. , "I'1"' ".Ht.-ntl...i-
oii. hIIii I tun h tniiiiia point for iitiit) ii.v a fAv i iowil of V... M
Ho- Sli.iwnt ItmltiMl. unil wliatt ilia jc it.puullet hti.i li-ni.. rat i-i.-
ii. iln hIi.m-iI up tin- tinliinu ii in lor- (,n
.taril . n-i- wlmt had oriuriatl. i L
Th.v mtanii.il ihi- lown vnlUlsMa Tn" ,rtl " I UnWulti.
hi. I h- at otii i- niouneil ihf ettaiii a ika ileflirim ilini for fflimal ai tlon
iii. I Htatt.d in piirault f Hit iitbb.-ra. oji ttir racoliuloii. It wua acncrHiH
m .tatlKilit iithw l'aHfi. t.Hik lnjin..iin.-..l hy CniMrnwn Krolth an.l
th. amrrh but an fur no liWi-e of the i
rohinra haa bam Mtind. wrmrra of the .onimiti.-.- j.rt...d..
Tin- in. n who comtnitifd th.- vob- J "'' 'inih.rltillni had in . n
li.'i w..rn bo til iHMler 3u )-nrH of kpa, reartn-d all urownil lo IniHa tin- nu.f
f IIH'lllllUt llrtmit alM wnrf I'l.Hll
F-luivt-n 'Plti wi-rr rrniKliM .lr.-nil
uti'l t..r.' it-- in ii Uh
RECIPROCITY GETS
LAURIER'S 0. K.
He Tells Noted Statesmen That
Agreement With United
States Will Result in No
Harm to Mother Country.
Illy lit .nine llriiilil A. IV l,.'ii.i-il Wlrrl
l.iimlnn. Juno IT A' mm-heou
nt 'In- t aitatliuitonal ilu" in-nidBii
w, in A .1 Bnlfuut tii.lm. Mil Wll
".il i.inrli-;. pit-.nlci ol ('miada. told
ik Kiith-'rluK of Miii lull Kinti'antvil
ami ovi-i Hoa uioiriom ihai 1 lit- pru-
I'l.MH-rt uk 1 oniyflt uti ifi Ipi'wltt la
t.'.ffn tin- rnliml Siafit atnl Canada
tu'iil caua nn nlarni tn n.iv mi'-
I'auadu, h.- anld. ihiil in nam
with iht iiinlhar cotmi r in prffeii'iKi-
W. f.tllM! Illlllltf 111. llllli ll!.t lltll llll'llll
i thin i -iinuiii n m t -1 imt mot"
a'.,),.
t'iniT(.i in it .'!. win- muii" ' "
1 nn nt 1 1
'.1 .mu!
li i'ii
BURNS IS INDICTED
Indiana Grand Jury Also
Finds True Bill Against
City Detective and Against
McNamara for Dynamiting.
(ll.t lltrnlim ll.-ralil , I', l,rnnl Wln-l
Imli. iimiHiiiH. iml .Inm- li. l
1'ilu. .1 Ilium, ami .linn. - jti. -m.'U.
a iit iletfi-tlvi- of ho.- ni. i. -.
t'nl . wcri- ImlU-ti'il on I'hni'Ki- 'i Ki.l -unpiiiK
.lohu .1. .Mi-.N'HtiiHrn. .-. n-iiity
of thi' luti-rltuiioiliil Ahh.i-latloli ot
llt'lijRi- nml ritrttriural Inm V..rlt.-ia,
ft. mi this i-lt. ami M. N.i ni.ii whI'
lllillctcil on i h.itui- ..ii-i-ira. v to
ilyiimiilli'. hi th' Miii . n ."intt i.' rami
Jniv tOllllv
HAS FOOT TERRIBLY
FOR
KIDNAPING
CRUSHED
Suffeilm. Iron a mull. rruahii fuot,
which In- H'l.nali-.. .I wlillt- liiiiiillliiu
uru ciiih iicih '.uulin on tlio Wiihiuiii
Uullwa.v nl Ni'w Mexico, riuuli
niiippnll wiu l-ioimlii iu AllnuiiittiiHiD
at uililiilitlit liim iiIkIm Tim fool wa
ii hiully chipIu'iI Unit it w'hh I'niiiiil
ni't'iiHMiirv to aiiiiiituiij t1n Injured
tllt'llllii I llllH HHM'tl I IIU . 1)1 .IdlllCH
Wioth -Imiik ii" Hui'Kirul vtmi. clini-
It'll It ,1 HI'll'ill III SI JiiHt-i'llK 0.-
1'iml
NOW ilL
JUNE 24
After Hearing Spt-cchcs by
New Mexican. ,nd An.on
ians, the Committee Holds
Session and Quits Work.
AMENDMENTS ABE
GOING TO BE MADE-
Their Nature However, is Not
Even Intimated by Mem
bers Who Declare Thoy
Must Await Return of Men.
Slllir t H'llIIIIHlllll )
'Ihi' Cti-nliiK lli'inlil )
KlIOIII II. I'll-I llMi;, )
tvfwtiiniitoii, .inn.- i , 'm palim
ii iintwi'itaanry rnriih iii- nit.
t. n itoH.-N I'oniiittit.'. in . m riitu . -ii
Itlnn to a v. it., thi furnnmi uti th..
raautt of ura.-nt drniaiitfa and h. ii. t
"Ua coticaaaloiia fr.i thu npuWitiin
mgtlif to puprdti, aiaujibpufj- Wh-n
th rmviumnfmM ijntoM I
i.' hh about to wTImi4 Tnday. rtrn
.11. -r 1 Iih itih. rlaln ( iriann. n mrn
... i . ' tin- romtnltt...'. aruar and .iMkd
in. .1.. .1 of Kpubitmnf and lhmt-
i.i i- i' ih.-r. um an ntJalton to
in. . ' niiiiui.f taking frami'dtalf mi-.
n tin- riood rr-iilutloii Not a
iiii.i "i.J.i-iiiin wan mad., .lin.- fall.
i. .t. rni.r i-iirrt and othr Krpubtl-
-nin atiimitht'lng wltli the lirinncral
n ..ij.-. nn ma wnivad and aak-
n u ii.i iii inirfifiiiat report
Tin ii th.- I'l.tnmtttai want inm x
' ' 'it Ii wii..n .il tk float- or whlrh
th- iiin.uiti . mi. nt waa made i
''h.. nmn itiuitli that a deelalun Iih.i
hi- n toai'h.-.i t.. ioatpaa aatl.m f.r
on.- morf w.i-k hnirman Smlti
Hani that S- nat. r Lippiu ami Al. -l.fiin,
hotti '" mbfra of tlb' uomimt
tft- wh Ms- ..nt r ttir U . wanif.i t
in- on nHAd wh.n apUn waai tak
and tlmi tn. t uM not act i-at'i-i
than rtlr tartt- - nan of naaU wk i
ranai- AMMMt .tohnatM would h- al--pnt
th flt-fi half of tiexi fk
Thi-rfm"!'. hi vald. H waa dfi'ldotl in
havp nn. iii..i. myhM to .-onalilwr
.t aathW u.-i.i n.ttnIi ..riulnntlin
iimouii th inrimBajmn, mid Hip
"lomHivf .i.i' .urnafi -wMll m-t Crl
il.u mMIi an . -t. .-mam. to vot. Matur-in-
Iii Mitt "f ina ntutu.i. ..i in
i. r. tf( iH-rn-.tiH from &v MinUi. ami
Mlxotiu. th- "inllltMaw llarlalon n-n.i
tjHldvr. .1 nl" alliMl-fHl'. Thf .itiHi-nce
ir ) 1 1 1 m il. '
- 1I1 1 in. il
t'i. ..,- iM
i "t inliii 1
'I 1 . -.
I l.i .
..I ! ,
IK. .Ii .' I '
I 1 . 1
r two or vibrio- ornatora
ii" I'liitflanucnr- What
'ik minium nr. 1 1 1- n
1
1- thiM iiiiii'ii.i
rail. "hutli'n
. 'iKf 1 'in iv . 1
"A 'lx., :ll f..'
1 t
. --I
r
1
I .1
'II.
om 'ii il'
nturr;
UnlllLUi
TOWS
( i,i: i.i.wn vo.
1! .-t' ii Ma-- .Inm 17 i l.
v.. n l!. Mix iz.inic of thi' il"
Ii. nl- i with l."toi thin Hi . in
VI"i r . aki ln -I III tin- flKhtll ii"
and. l.'llowluii -in orrnr hv I'iiii. ii
ill fotlt I HIIN
Hk-ori- - U. II
floattui ...
("lnvi'lond .
imtlarloa: Moaar rind finitikir
(IniMtr mid Land
Nn i loiiii I liriiuiiiT.
IMllahitiU'rloatON: fjtijl.
rt. it. k
St I.'Mllr
N'otv York
2
I
1
! Cliiclniiiiii
1 lllllllklvii
II 8
Aliiiiiliimi iltnnunn,
W.htntin-IH. iilHOStinrln.
Hi .ml aam-
B M K
. I
lvi laud
lni. ti
II V.
N. v York
li 1 1 "ii
3
l(
i,
Brilliant Ceremony in Denver
i With Presents Costing
I High as $100,000 Each; Mr.,
and Mrs. I. T. Burden Now '
lilt lln-nlim lli-riilil V.I' l,rni-.l XNIri-i
iHMliai. fol llllli- I --Ml. H
in ! Sltnld in lli'livm mill I 'I'., t j
-. ml Unrdfii Vnrk wp i i
ih-il at noon imla .it tlio Papli"! ii Ii
inaiiaiiMi i MmnU Sncilil. rn
tin in nli- In thin city. Tin- -t -
.nn ot i In- ilnliiifi InilniHSOH m m
ai'Ht. whtl.' .Mr. lliiiiluii (8 h in-nil.. !
ir an arlatnuntlln Now Vork la nl!
Tlutri' wyru tnin IiiIiiiIunI mi- n- .n
tin. woilillng iiml llfti'on hniiiHi'i
in itMiiiiillliiilt' til i hi' i.'Poptl'iti vin i
I III ill pliuv till nftl'IIIIHIII.
Nnvfi' In th-' lilmnry nf Ucnt. h.i
n liiltlo roonlvod hih'Ii pi'lnrcl i .i
iMIIh D.'llllU Sli.'.lilv ullVi' Ilia -liinjili
tot li rll.'flt loi $1011.000, with tthlih
to fiirnlah lior .Vow VorU hnim- anil
ntlii'f it.vpi'iiHlvo iiracntH In mlMim
I T IliinU'ti nf Now VorU. Imln i m
iln i.'innin. pioai'iiii'il tlio yniiiik i " i il
with n $;ti'i.inn allvni table Hfnm
'I'lii' w.-ililhik! t'Oi'oiiinnv wa- ... i
fni niiiil li lllahnp .l. K. I lin k, oi S
.lim.'lih. Mi! .i rn Itolmtt I. I ivlnu
ulnn n N'i-w Vnrk WilH I lie mat run o.
Iiimoi. tin iiililoaniiiiilR I k 1 1 Minx
Ktlii'l 1 1 rt 1 1 innl Mlas (Swmi'loi . Hip
iIimi .lohu filninii (Jniv nf v Sur
flit, iii-it i. in
Mi ami M llitnlcti will i.-.i.- fin
N'.'tt Yorl " in In anil on i in.' ' I
fill Kiiin-"
WOMAN'S PLACE IS
IN THE HOME
Cardinal Gibbons Declares
That Suffrage Should Not
Be Aim of Gentler Sex Who
Could Muoh More Good.
(lit lit. '.if.. llarill.l.A. I'. I.i'iim-,1 Wlrr)
nalllm.-i . Mil I .n. II i "...r-i !... 1
rttlihi n. .t .-man, itifla.1. ,n an
m.IiIi. k inxi uixht tit th i i. mm. -ii -in.
nt -xi ri-i. i- i.t st Jofiihv . .n-",.
M MWld
"I think th.. t.Ui.'f r..r w inii'ti i- "
th.- hntiii-
W'..ii'.ii -.in u l.i iml wain to
hilt It i.. took jiriipt-r Ind'rHi m
th. affir of thin huaannda an.l
brolni-r fH) i-ould -awlb' Imv th. m
i-aat i.-.-.i ..oi...i in thf rlaht muii -tu-r
Ii ilintiK tin- -in.-n "Ml ' iii
h.i -it ' i i -fli!
III
While Working on His Books
Mr. Eddy of Lawrence Was
Hold Up and $05200 Dollars
Taken From His Desk.
lilt Ut.'iilim llriiilil . I' I.i-ii.i-iI W'lrrl
Imv. I in l I..- .Inn IT I, I
Diptltv I'lium linHii' i I-: i.U
III Will k ,.. 'I, li",.l- ill III. . "i't
homo- li. r. I. ..'in, lninit"i' r . w
I'll I li I t i . ..-ii '.. nl him i ' 'i I
tin (.innl .! , r ik"'j "'
n ' in n. i . mi i mi
P' 1 1 -I,
UF!'! ENOUGH TO
rn i iimiTr I Ifti irir-
rlLLWHIlt
President's Family Reunion
Growing in Size With lnd
catious That Thoy Will All
Bo There for Big Event.
(lit Htinlnu lli-riilil A. I'. l,i'iii-il Wlrrl
W.nl SIlKlon. M (' .Inllc I7.--Mc.il
In i -. 'In . :i in 11 U of I'n-aht.'lit ami
l .f aic lii'i'tiiiiiiiH m IIH Hi''
Wlni' Uiiiim.' ill . oadlllKH for tin- Mil
Ton il.Mmf ii'li'lirailou on Momliiv
.MU ' Hi' I on co of Mlllalnitn
Alfian . rn iM-aldciii K itiiht. ami Hn
I Y..i pIiIiii hchi. arrlvfii m
'fuhiii .i uti in. lav Ham. W
Il up . . . ui saw Yurk ami
I' I WulrtMPn. COO
ilOdtlcti!. .'t 'hi' jWldfn .
aim iHnui I'M vonMt ao a.
nrnnvi... irm
.10 HN HAY1
I.HIUIUII. .Inn
lock Or tioiv.i.i
Jlnya lltnuiiUHi.1 I'
t'ht iiltyalOlQii .1 I,.. .
iiriituto iBi iiafc .
i hi' Hiri'iiuiilifi aoei.'l
ciliolllll 'Oil OllVO.t I'
I ol'. -i. me. whim- iiii.
'i i . i-'t,., in n iml,,,
"i 1 II in I'm l
VarlMt i
- , Johfi
ii m-iKanMl h
. .i w $f m
.I. .-1-1111 a imw
'i -iiwplal
TREASURER ROBBED
KANSAS
i
OW HE SAYS
Monnon Leader Asks for More'
Time to Visit Washington
and Tell Committee What
He Knows About Combine.
WITNESSES MUST
COME OR BE JAILED
lilt ISti-iilim lliri.l.l 1. I'. l'.'M-.r.l Wlrrl
Malt l.itkf ( In l lllli I"".- IT .Inn
I" Miultli. iu-phIiIi'III ot 'li-- Moiniiill
rliui fit. hav i('l'!Nilii'il i In- i-hiilt'iiuiii
nt thi hoiiHc miaii i invnaiigntlua .-nitt-in
in-, tlmi Ms idiliatillniiK hon' .iiiihi
ii illllli nlt for llllli tn nppi'tu tin a wtl
ma" liofoti- the 1'iUiiiiiUliio liv .linn- 3S.
In' nilillili'ii rm wna III Inn pour
baallh in Ho Hi WliahlliKton, IihIiir ii
mill-il l iiunt rhi'iiinntlaiii 'I'lin imin
In iiaiuigfin.'iii nf tlii Kiiili-liliilin
tiRiir iiitlnalry cnitltl. In- hiiIiI. utvu nil
thf In for ii in t to 1 1 In- rimlil mill 1:11110
hi dntitll. .Mr K 111 It It h iiu'Khiiko wiiri
in roaiiuimi' tn tine (tutu ('linlt'iiiiiii
llanlwlck of Oil' oOllllllltl.il'. tlHklllR I f !
Mr .Smith i'ir wlllliiB tn go to vn
itiitinn wiiluiiti n Htiliptiiinit.
SHARP ORDERS ARE
SENT TO WITNESSES
WaahliiKtnii. I). (' . .lime I" ("hull
hi. in llnrdwlik of Hit- riniiBo unar in
1 ikmi (on loiiiiniitf - la mimllnu mrt
- phi's to Hraiitia who )iiok to tlolny
..ppcarlnq; imfoif tin- coiiiinltifu In
.i'p.miiimu lu na t'nrmnl auminuiiK Tint
llowln ii U'Ri-nni wna autii m proa
i..'i 1 iv.' w It tisaea '
Viin will iJoa aiini'Mr mi I hi- itnv
.11-Hlirnaiiul m- urn will ...ml an i.lltrnr
Il Illl.lU MJII ftf and Kl Villi llMltl
- . ...
w 1 want 1111
Aniiiim i hi inoniini'iii autiar inert
imk- .1 to ; 1 1 1 - in the noiir fittttro arc
In- I- Auitili of I tali, .lohu D. hiiiI
V.ioli.ii rtiMii.i lh ol Pallfnrtilii Chc
t. 1 Mini - of Ciiloia.lo innl Tho
it 1 ' nlfi 11' I i.il'
NEW YORK GIRLS IN
IT
Misses Who Perforated Mil
lionaire Hotel Owner With
Pistol Shots Get Bonds Cut
to $10,000 at This Hearing.
lilt l.ti-iilnu Mi. ralil . I'. I. iii-i.I Wlr.-l
N- - V"i k, .luflf i K.i l1'''
Hi ti nn xlnua tt- ' ....tlnv ' U
i I' t"k., l.llllun 'ir. I'.ini in. I
i Hi.' 'Iiih.I. tlio aho.t -ii' '""I ih'
.vin. iiinwtiat.il, fhaiK. .1 -a. i ii ih'
ihm.i hk w.-r. at raluii..! tiat '-
in. M.iKiMtraif Kinat'lil .iml th.-n'
.1.1 ' I Kllll.'-'l It Wll ill'iHlll.lIlN
-.1 .it .'. ."Hi lint in nulmi 'iii.'iil at'
I.IIUII--.. in - i .im .ill t. 1 1 '. ""II i nil
I.mI.i 1 .. SI" """
E IS
MURDERED
Ol.ftj
1 AIT II Al. in . .
"u,,v" "
Dead By Brahmin Attorney
, ,. ml
in British India Who Tlieu
UllUV I
Commits Suioide.
Ill) Mvi-iiIiik 1 1 .-r it I.I V. I'. I, mi--. I W'lri'l
Ti lilllll(iKili, llrln-l, I ii . 1 1 li . .1 title 17
Itoliort V.yiltum li Aahf. Krl'lal)
ill' , mi tor ilm AlnrailiiH dihtilit ot
rim . v III. wan HaWMiuatfil uxlu lit
lii.iiiin. u'loriiay. wliw mcti .oniuilt-
i.,l uniili' With kia vt'lfo, Aahf wtd
-I Mu - in a i-ar of a roltwat tnnn at
Muuhai'lil. when thf llrnnniln up.
i iuunlmd and without a word allot III
i nlUtPtoi dad
Awli' rondut'tad the trial o' the
I ntl. i' II I'lnti i'.. I :i i-t m-Ui ami Iim
.'iliii.l. - ;ii 1 1 lt.ilt f. i 'i i i. hi!'
AS EnUiR
I siitlnl I'.'l.-irrHin lo Cti'iilnu ll.-i.ilili
Miuittt fV, M lu i I . Il i- r.
I'ol'lrd hr thai 1'ti.n l. - Siitfor.l
Tc rli.ir'al Travolni mlti..i- for manv
ara. .t nulancil hi- ixmlnon to
itk rffi-ftt July t. t Ik iiiioVaatood
Mr. Ihtffiird will a lu van Juan cnun
iv. hlH former horn and whr ,
I I ! i ,111 ,1 II' I I . 'III. 'II' . tlt'l I ll.ll
UD
S FORD
RESIGNS
SAIL NG HOUR
Sudden Termination of Work
Likely to Result in Big La
bor Dispute Between Sea
men and Owners of Vessels.
MASS MEETING SUNDAY
MAY MAKE DEMANDS
I ll.i lEiriilim HitiiIiI . I1, l.rnar.l Wlrrl
it y,.rk Y . Jon.- I ' 1
i. until. ..' Hi,. HtfniiiMli.p M".tnn
I'I.miik ii.-lHM'ii Now Vork fin.l u
tiilfiin m th. innrtnc ilopnrltti. nt tv
tin. .Siitithrru Kapiilp nillrnnd, Ntm u
tnUit Thay .-miIiI thay would 1.1k.
foiiy iiilicra with thom nml 191) hwi
iiihii. atnkcra nml i-nal inaneiY u.mi.i
foll.m thi- fori)-.
Th.- iiimi quit wiUmtit illHonli-r
"raanlirra of tin- o.hihImIki' m. unun
I1.1v wild tliu). pontrnl Imiwnpn l'.
Umi ami lO.nno man Tim Kiticral Hit -
iihiIoii will ho ofliiPlihired Suitdity at a
uiiiim
m.'AtliiR of the liiteriHiti'iinil
fi mnaii'K Knltin of Attiarlmt. Thi' 111011
ufk Mi for nvenlinn; lialior rati. mi
nml utapidiiFr iimrtrn.
Tlii- .Manilla dill not mtil nt iumn dl
tlnniish in rontiiniml to mu.. on ihn
aiMiHftx until 11 raw inuiminlM In'tor.t
le wan illii' to uuat erf. At hair pilfl
olfvcii tin- i-tt-ws of four Sniitlmrn l,t.
i' in. tuna, ilrtollnl hot- to hi'lp h'-r
atralaht In tin- dtrctun, "lo xtrti. k
1SI i'IiIii, anntlier Hotilltitrit IM' lit
Hhlp lilr to anil at 3 n'rlrick, wn :i
l" havltiu ttoubli- with ht en w mid
I.t... ... aalt. . . I .I... ....... ...
'" tr.-.-(i -nm inm loriy "I'lMllll-.
1 ..r it. i-s..inliul ..r .u. it..... ......
1 "o' 1 f.'.., .11 tn- 1 niimiiii inn'
road .3tut)r1ilp iiiiipnii hail walki'il
"ul In aynipathy mill wnulil lalo- tnnr-m-n
with tlioni
mi; -rniiWiHit i
U.VAItlii: To Sll,
l.'iinloti. J nin 17.---fi'lif Mi'inni-r
Mliitifwnwubka OX Uia .UUuille trim - ,
1'i.rt tin.- wna utiahlr- to tall fur N v
York lodny, tlm-ariiw snfusltip tn Mk
hi. in. 'ld tar ma and th -iwn-1 i. -I'liulna
to grant an liicrcna.- T
I'ii. "tn.r at Liverpool ar. tn. ftuiK
h. ,-tiikf uliuitii.'ii by Impn'titin -ir
i, -..'iiiii.ti. ninnv .if whom nr.- t.ik
i; ih. ilai" foritii.rlv HIIinI h Ili'i
'-li.r. 'I'hi tm'ii who r iiisfil to i."-i
tin- t rain. A tin i'i. Mi'' - .'MtiK front
ilaxKow today .! r i . t I u.v "lit
tld.-iH Th tiiiiM ataniiicr I'.flt iin for
c..i. Town. which ti "trik.'H
thoiiMht th.) had tlatl iip at SonM
.. ni I't'.n. a"' .m u thli lift.-rn...n ' i -
I'll. I I, III. S.'l. l!
DESPERATE MEN
MAKE ESCAPE
Prisoners Arrested on Train
By Sheriff Near Salt Lak
Wound Him, and Conductor
and Regain Their Liberty
llll Ciriiinu lli-rulil A I'. I.rnnril Wlrrl
Suit l.akf ''lt I'tall. .lull. '
i. .nu -muff Samuel Milton t Ti
tfi- t.iaiio an.l William Klilil i.- 1'.
..it. il" .1 ttaiti t-.iiiilui-i.tr, w. ri -h t
..ml iiinltall WOUtlllPd l.v IW., n
..ii a Moiithbouml ori'iion ifhoit i n
I train m-ur tin- nioillh of HoHvt-r i"
vim. Idaho, toihi). Hapulj Sh.-r
hnn-m hoard m tha tmin m nm
land arn-atad two man on auapi' ' "
i,vtl,K ,-obiimi u aauiuii at .Mom i,-
town .ni I hi- Mniitiililililnlio Hi
i ..in lu. I-. I tin- prteonera n
Kim.kina .-ar ami iniirali.'(l th.
i
took from on two iilMol. tvii,
plHi rMl on the uar cunt. Wh.'. t i
tiiar in hla ptrcKal for huud. u"
of ih men iilaUcil up pi-i ' '' I
allot Mlltnii thrar tlmi tiuoui u t
uppin'r mrt of hla bod ('oii.ii i r
lCldtl uolawl thi' man win. flr-vi u m.
lot through the abdoman f th.-
tllietCM'. B.'iii tha wounded n o '
U Ih floor -f th car. Th pri- .m m
then hri.l th ptWnre nt i'..v ""I
pult.-d th.- cord, ftKnalrlna th- . "
n, , i to Ninp th train
Whrn tit train atnppd tie -v.
m u iillKhl.-d and dropprd nil" tn
in, mu Thr alarm wa initn. .1' it. i--ni.
I i.iiaa .-i. ucnt .'lit '
i i v n of jipetu-r and lmti..i- 'I
i. .. (..(.. i mnn vpre taken t.. I'
ii trratm.Mit. N. ith. r -
ANOTHER VETERINARY
INSPECTOR APPOINTED
( I I tlW II 1(1- t il tMI I'lKilll'lt Willi
lliiienii nl Niiliiiitl Iniln-in. lu lit
siiiiiotii'd ul San I'luiii'l-i o.
Stall' riitTc-iiomU.nl )
Tlio IIvpiiIiik lli'inlil )
lli.oin II, I'iikI lllilt;. )
W.iahiiia'ton J uu IT c I- I i
aranl of ltt N M wh iti uc
poliiii-il a v teffiar mapi- t"i lu "ti
n.-. "i vv 1 1 li II.. I'Ul'tan ' itnu i
.I'i-. , I ' 1 , .i.iti.'ti. .' 1 1 - ." I ni
m .1 II-- -.il i mi ' ' I

xml | txt