OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, June 28, 1911, Image 7

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-06-28/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

WELL, THE 116 CORONATION COME! OFF TODAY
t. t4w n hur r
7
iyTo.'- ....
1 , ' , 11 I
"" A" ON SALE THUR45AYONLY ri
The Economist Wash Goods Department The Economist
The Store The Store
That Ctff'cc All these bo at one price: 35c Irish Dimity: 35c Fancy Voillcs; 35c Gauze Organdies; Ojf "HMTPCll That Satisfies
inui oausncb 5Qc 0peu Work Marqui3ette, TJlcge all comc jn R ff0cli vange of patterns and colorings and VJLwXI A 7
. e 27 to 30 inches wide. Your choice of any : AT ONLY, PER YARD ,
nn: ixo.voMi.vr I ",K '""UHr
m. WANT
GOVERNOR WILL USE
IROOPS IF HEEDED
Executive Intends to Uphold
Decision of Courts in Lin
coln County Courthouse
Fight If It Takes Militia.
Nllltu
.iiiIjIc Hi
N M . .hint- .'V. Tim
l.llli'uln i utility ot'i'l ill''
M'ttioviil of th euuiit) ifci)Ml to ar
ii.oo. iUv iiihv ran lit)' Miit, dm not
iiiKnr tii nlhi'in the jniVDrmir. in
idinlttcil ttint In- ImhI rwflvml t'l"
kii.1118 (ram Lincoln uhuiit tln
Mtlllll Itf tfHllM tlll'l.
Tin- tue Mill f(im- M Jul tn nt
.Xliiinugonlu uiMl It I the koviimi)i s
uili'iitldii to iiiiluilil tlic ik'Cliilon of tlio
tirt If It tiikini tli ciitlrv inllltiii)
lun'f df NVvr .Mtfxk'ii tn do mi
KHColimtlcu Miu'tliitfi! linn liin n
inilntrd iumtiniiNti'i' m Culilni. Sunt"
If iituitlf. micciN'OliiK rlcf Mvi-wo,
liiHtHuttw oloic lti(1av mill Hatui
i'iij In Ulnruln, Mora. Suntii K. Hit
imllllo, rnln..:H iuiiI Horn eoimiU
The (nlhiHtUK Hit- to It 1 1 nil-
i ii k at tin- Sunlit V liiml ulfti-c .M-M-iirilny
Jtm; i; W.irrluk. Ulrl.lli-.
HlllllHll V Mll. Mi'llltllHll. I'iUllllC)
C itnl. ,J!li '. W.illH- r A I JIHti II.
Mi'IiiIi-nIi. Jillin: .1 Itiirtiin, ICttulirln.
Ji Altuiui llrrirtn. I. Jhnn! Jniin-H
.1. r. igmnii. .MvlntiiMi; .SiiiIIiiko i?i
tiKi'H. Alumna, liort K. IIuhiUh.
Ii I'tittu; PiHiir Ailiinmiit, KrultlaiKl:
I'liliin l.uri'rn, TdJIfitic. .1. A 1 1 1 1 1 ii Itiul,
;iiiiu. HtiUiuilii l.clUn, Sun Miitt'i)'.
:.'..!- (MirtatluflllK. Aiuu 1'i'iry.
tli..ililfll'lll. fllllllfH l Uiiltl. Cnwlt-h.
The territorial roml !oniiiilHHliiii'm
iwii' rpculvi'i) w'unl tluii t tic ronil Imi
ih. it Siiti l'i' mill I.iih ''Knf
ii. liiK pul Into ihiii : tin. IiIkIi c.iii
iuk hit cut iUhvii. inaltini; tlir roml
ini.iiiili' for ii it tot. A Winy niaili' a
l i'll to .Him JnHi or inllim. ionrlitt
tln tllHliino In lliriH' iitnl 11 litllf
1 1 1 1 1 1 m wliKU'iih liurittoforc it ri'M"i!,,'l
Nl.v hour fur (llli'll It Hip
Mm tin.' lull mill lu-nuil hill of
i oinplfti il .mil thi- roml Ih ii-purti il to
!. in unoil 'oiulition within 2 inlh-
or l.nn Voiifc". unil thv fiinvlt-tH hiivi
In . ii inovi il to thr rouKli i-olntst t I
tin- roml hi i, tn intvi tli.' i iillrf lhor j
i.iiKlifiin' Hi Minim- .lul a. It .n
Summer Excursion Rates
In liisU'iii I'oliil. Im CnloriiUti
fun or 11") 'iy Imv HtMilitl Trip
tliiilui: lite hiiinuur.
Chicago f"'"
Kan win City 1.1"
Unnvir l-l'll
Colorado Sprhm
I'uoWo ;-
llimhoi. MllKl ID3.05
ItUlllllO, X. Y.
Now York .
Wn.lillll'llMl.
176.10
iss.sn
n, C
""'""" a...
Phiimioiphiu ;
Montmii l'r.
Clnqlniiiitl IZi'mn
Kt. VnttU Minn ''.Mr'iS
Detroit, Mloh
Hult LaKfc ami Ojj'lmi .11. .in
Hir aui iAUM lururiiUu reiaidlim lUtm lta Mil o or MttV
Wt L,t. ;vje This is
TNI I'lfjf. rv tin
tit wee jrp vjon-t .
GOT to sv.r rHQ mug I
AD SEES MORE PEOPLE
'Mil ltll uui l.llli Vl'H.l llilttiihiM Uil(
p. i imi t Santa IN on .lols I u ,
iitirinl tlw luiRi'imt mill to KM'iiil tin
i mill) in thir rlt
Till follow illK ' II t I w IlllVe III . i
f.H it III tht' I"' III lllllil nt (Ice ' '
Iti'llo t.ll'Oll K ll.lllll'l l.onZ of Willi" n
Mouuil. hiinii'Mti'iiil I'litry No. t
tnmlr Hi , i iniM-r 12 IPM. SH. 1-4 Si
l-l Scotlntl iff: NK.KIUI XI :. 1-1. S'"
tun X. 1-2 XW. l-t, Sitlun . ' J
20 X ::t i:. 'hi tin- urouml of niiaii
ilounii'tit
U'.iti-r I.. HiiriiK . MvufBf IS. Shii..
f .Man'ot. Ttix:t,t hpnmmijiKl untry
Xo. UNit:. rllul IJi'Ct'jiihor 10, nmT.
lor tin- S. l-As'Wi 11. N. 1-2 XW.
1-1, 11, '.' X. 23, I'liwt; rntluio to itnl
IImIi ffMlili'lii'i'.
I'.ilinli' I Itroivn of Uiin 'lnoe
Mora 11. Tiioinpeou of 1CihxvHI.
'IVuit.. I'oniLHtviiil i'litry 11.SS6. fih'it
lfnl)ruar 2, litUb-foi' lulu I nnil 2.
SU. Nt Xi: l.ir1i X. it It; tthnn-
llOIIIIH'llt.
.I.Utlinr.'ICtftliih j' of Wimn vw. Ilt'ii
rr ICoyeo. ltotiiitnl intiy oia.Tes.
i llt.Hl I'l-linmry 5. S. 1-S aB.I-l. .'.
II J -1 X. 7 IC. liliiilnUiiilili'llt limn-
lllg lll'llll'il.
'I'lii' trrrltoi liil ili'imi (nifHt nt Oiirn
tiwn Hum iixmiiini'il tln iatirN nf
thoi-a tfiivhi'iH or I'luivi'M a m: MfKtn
I'oiintliH who tofik cxnriiliiatlDiiM
.Itiiiv anil 10 ami annoiiurfil toilny
thi- followlni; ri'milt!.. "'oni'lifrs mwiihI--il
ci-rtUlfiili's of Huioinl Knuh' In
("Imvi'H I'ountj- lire: llliitu h- Unilv,
Uuini l.)i"il.. t'luni ICmliiiinnn. Snili
I'lilivlilM. Illmii'lii' (Iriiifi hi. Mih;kI'
trirriili. t'llM- llmliluii. It. in ri-ii .Ium
ii;r. I'tiirn Mi'titiiliului" I' U I'cfU.
!') rn l'a I'rlohiiril. (Si rtruil,. Uiil'U,
Vli.l.i 'niointuii. Ma Mu., Whit.' anil
l.i In Willi), thlril Ki'iul.. I torn Al
lirljihl. l.tlll.iii Uurti r. J H Kill", Clar-
tiii- W rinluy, -Vivian Hull. I.ollu
.lolinxuli, I.llthrr Jo! frit-, Allei- Mi
ronnii'U anil Min. T. 1'.. KuRlnml In
MoKinli) noiiity Wlllliun hartinan
a urantiil a flrHlKnnli nrtlflvalo.
Mi. .1 O XyiluiK a mvonil Kriuli- iiii'I
l..iiirt'tta ulllim-i.r a tliinl ruhIi.
Tin- woman of today wlm ijnoil
liinllli. kooiI ti'iiiniir. ")'! Mt'iiMt',
UiIkIiI i)''ii nnil a lovidj i oiitili-Moii,
Hid riull of rrorri'iil Ih'lnu' ami uoml
iIIijui-IIiiii, uiiiH 1 1 io itiltniiiiilon of the
worlil If your illfnyxtioii In faulty
riiiuiilioi'liilirn Stoinai'h mid I.Uor
TnliU tt will foin vt it. I'or Halo by
all (Irueyl.sta.
" -- " -
(il liny minoiMililr
All -olci-tnl ultli rtnr Ki'ty
siiiiiiiiHrril. )'. . IVo.
jirhu'.
IHMItlll
unrt i mh. !hiirollovtiii ro
IUiU whli'li be In Hfcct nil
Tickets on ante ttally from
Juno lt to Soptoinbcr 30th,
Itcturn limit October Slit.
Liberal Btojuivor prlvlli-ucM
allowed on both solng and
return trips.
mm
ALlUtUERQU.J ETEMHtO
tVD 1
firiW: mi; I
FIRST ELECTRIC
SHELTER III THE
New Apparatus Installed at
Coronado Mine in Arizona,
Expected to Accomplish
Great Things.
I'Ii.miiIx. .I'Mic 2 That thv flr-'t
i'i.ctrlf mni'lti'i' hft up In thr South
uiNt will li.i 'iiIiilmiiI at til" Colo
niiilo mine, loiMitcil Hlxt.fKlx iiiIIck
mitli0Rt of I'honnlx In thi- Klori'iicv
district. In mil, of tlio nroluihllttlwH of
the mnr fiittnv. If Urn invlttir M In
atMlt'il It vill bo run with pounr
tnintmilttiiil lioui tlir ltookuvult ilaui.
rnil jiowfr will b fimiircil troiu ih'-
lliiu to Klorolico wlllfh ban lifi-n al
itjud) dcli'iitilitiid uiiou.
Tin' i-liiotrlf Hinoltiir, ii h lt nit me
liullcuti'it, Ih tint tuvtutiou of Th"ilias
A. IMUoii. who, bouat.KK of tin u. ni
di iftil work wlilah ho lu ;i .-i-tnii -pllnlii'il,
list h Ioiik Im'uii km. mi .ih tint
"Wlic ulu"' Am ti n.iitn r ' . -uirM'.
thti'i- It no othor Invi'iitixii ,,r .Mr,
UdlBiiir. tliiit to j.rnt't,. ii I niluiui;
ini'ii ran nppioacli In iiittct tho
ifctrlr hiii'jltcr. its humiliation at
tlic C.'oriiuatlii nillii' it 111 brliiK that
propi'i'ty Into pronilni'iii hih h iih no
otlit'i' foiipi'i- mini! In ilii- w-M pos.-
Mitibi-'H, nnil will mi a '"OK way In Inl-
flllliii; lilt' hopiH of tin proinoifiH and
H'.ncklioldi'iH of tin inpany.
.Manai;ir Ui.'i-il o( tin- f!otonailo Is
now hi Wi'ct Virginia n init'im'ns
ooiiiu'i'ti'il with tin I'oiuiiany In a
iv ilii.i in- will K' Xi'Wark. X .!
fill' till' PUI'POM ..f lllspi't'tlllK tll:
lixuii hini'lti'r will hi' iii'i"in-
panli'il by Alloiiii) Sloltos wh.. im
II I MO
inli itnlctl in tlu- Coronado
IS LOST
OH
ARIZONA DESERT
Bisbee Man Thought to Have
Been Killed by Fall from a
Horse, Disappears from His
Brother.
MIhIici', Arlx.. .liilii' 2S. S. T Mi
Oialh acconipnli il by hltt brotlu r.
J. W. McClratll, elllOUtc to the lt
Itlvor Milley near I'hocnlx, Iiiih 1 !
itppi ircd ti nil tin to y.'Mcnl.n ho iuul
not tiiion locatml.
the (li'dralh bri'tht iH h ft hen biHi
week on a proHpoctiitK ttl driving
ovirliiul In a toain and wtiHott, In-
.toiullnR to M'ttlo in the Salt Ulvct'
volley Kt'ctloll. At l ive rmnm. wncic
tlicv hail camncil. one of their hfirM'X
mil nwnv find S T McUtuth went III
the direction of Tolltpe.
Mix hrolh -r, .1. W cxiim tcil IiIh
llrolhcr to return to cuinp Tui'wliiy
inciiliiK, bul mitl'.liiK r.f the lulBHln;
hrothii' hud boon hchii or heard of
jtmlerdiiy .1 W. McOriitlt miucouilt-il
tn flnilliiK the iuIhhIiii; unlmal near
I'hoi'hlx Wcdncniliiy. Ht fears thut
I1h brother wuh thrown from the mil
mill lie wok rldlUK when ho left
en nip ami killed, thnuitli no newn Iiuh
boon hiiord of any Mich nceldnrtl.
Tho McOnth brothers worn mltiem
in WIhIicc. Thty wero wltncHnfs In
. Lok Anselo dynainltlns enfo about
blx montliti nso, oln to that city to
tiHtlfy and tliun rcturnlnic to lllnlino.
ThooV Invi' iij rolitlMJi In IUtluc ta
SOUTHWEST
far un I.iiimmi
MtKALD, WEDNESDAY, JUKE 3, ltll,
r- - -tt ;
IN ONE DAY THAN YOU CAN SEE
ROOMS FOR RENT.
i ui.
i
i!i:vr
in a! 32
Xle i
1 W. f
r.nnwio'il fi'i
i: UHXT 3 iK-ntly futttlfilioi
ii...iiiN lor houNvHi'ilni;. nioiliirn,
t ..ii iiiul I'onvviilrii" urrntiKOil; ii"
ok M". Snndi Wiiilfi :!'
I.AIDii:
ki'fpln
rear of J
COOL HUO.M.S for hoti.v-I
:, runt riNni'iiablc. Oaii t
;i Wum Ci-ntiat avi'iiuc. imtf
KOH ItHXT To Ityly ciiiplooil, nice
ly turnl.ihcil ;rotit rtoin. Willi
larn cloHct. In niodrrn I'tunic. Xo
other ro'inuTH ami no children. I'hono
I r.ao. ."02 Xorth Fourth. Call af
ter 5:21) p. in.
' 1 "" , . !
T-'OU m:XT7q.tlta iitoi'iorn Bleep iib
rooms, .mi llgltt liouHoki'O .Inj;
Miormt ( 17 3. Broadway. 18 p I
FOU
N.
Geo.
flco.
ItKNT OiHNKlt! office room In
T. Artnljo liulilln. Apply 10
V. AlurlRht, Kvenlnjf Ucratd of.
MESSENGERS.
.lln.-5l..lfl-.-- Ultr UOJTM 1IUBIU liw
Urn"; call us for ini.'fiins or par-
coiH. rnono iui-iu. ruu viu-
HOUSES FOR RENT.
FOll HUNT - Hiniill linuso al toy
ptiiililiiK I'lanl, uiiiilti 'U' tin Unlvui
8it. m r HtHinni. ati-tr
FOU SALIC Oil
HH.NT Kiit-elloiil
plaim. ' prncticitlly
now, rrnnoiinui(
inU'K. A. II. NtckfiiiKol. I'lioiiu
11 II
!!0r
I'or tlio bet Mitdillo liorcc.t In the
city fall ph"iic Xo. :i, w. I.. Trnubic,
li:t .Not 111 Sevoiul iit.
FOU HKNT Four run in, iitifutiiihlioil
hiiiift!. iichc oil' Him In tlfcliliiiuli).
fit inoiilli. Appl.) 7LI H Iron iiMiiuo.
I'.o.r
Foil HKNT Flrnl cIiism a room fur-
mmIiciI apurtni'ut. riciii'init, uvdciK
and conMiilfiit. ILl.tiO to Ktmil
tenant. LliD'i llunxakcr. 2Ut w uoiu
FOU HUNT -Moilotll liOuOft I n S
rnoms, hoiiic ftirnlHlii'il, tilxu Kloru
luumt- V II .Mc.MIIIIoil 21.1 V (lolil.
2D-P-
FOU HI2NT- -Modern K-rocin liuuse,
lllplilamlH. ditto In: Hovcral voonm
I will rent fmhlhlicd or not. or
will .,,11 fninltm'n on lerniB. Mel'lU
mm K- Dcxtor 2Sp
FOU HUNT Two to llvo-rooin lioib.(R
fuiiilKlieil tir imfiirulHlied. W V
Kutrelle, HI V. Coitl. i'
I'OH HUNT Nicety ftiriilnhinl fotn
room biimfnluw, lino ll'oplns porch,
Oil 8. WatHT Apply 100 S. Wulle
FOU rlAliK Hoviupiooni oorlttT. 50
1 lis. HiKhliimlH, 92800. CaHli o,'
ohhv paymmitti W H- MeMHIInn.
21.1 Y qolil. 2Kdi
MONEY TO LOAN.
MON'ICY TO LOAN On 3001! rent ea
late from f'JtM) up tu $11,000. W. Ii.
.MoMllllun. ;'1.1 V. Uotd. 3S.n
H0USES FOR SALE.
FOU HAt.lv Six room brtek lioiisc,
till modern IniprovotiibHtn, lot t0tH
tpp.i, on corner Coal and Waltor, prlert
'J.o.'.o .MrH, l) llolcomb.
KOIt HALK Five-loom hotim.. tot 40
xiori, Finirtb wnnt. Only fino W.
It McMllliol-i 05 W. Clotd. 'JS-ji
L0iT.'-v .
LOBT OR HTRAYKD A Wy ilrh Inn
mare iiownt.i
Ho AfilU.
tt rolurMod t
117
'.So
FOR SALS.
rmi sm.i:.
Want to own a homo 7
H ourr than "" Hunk Wr
tin v property that onn bo nmiiguKuil
for alinot full ptloo. i.im y"it
nut w oiilv tin- luti'ri'Ml on tin man.
I M'UtflAI..
' J2'loo Will buy a flVo-room niudi rn
I'otlitKO In tho butifsalow illntilft.
in:tr li'Miiral avi'iiui!. k.iw irmn.
full lot. kiih, lariio porcbii'. I'ay
Iih.- runt.
nm su:.
VJiOO --ti-rooin. ininlyrti brltk, lllith
lainlK, iliMc to Ofnlral; SO-foot lot,
walUr, mti'uii poii'liiic, collar. i'unIi
nr iiM'tns. i
$2r.0(i i-rooni anil balli; two iiercrn
nori'hcK. ocinctit wnlltN; fifl-fool
lot. new Iioiihi', well flnlhlicil. Thin
,,,,,,. frnltm.,. oh mnK-
n , , , , hl fixturcn.
Ki Ti
SiL'itib llluht-ioiMii. iiioil'tni, ecmout.
block, close In, corner lot, OOxir.o,
coincnt wiilkw, lawn, hIiuiIi, Mfuiu
hi'iu, mIcc)iIiik porch.
55100--. ten-room honii' on West
tVntral, lot loo by noo tcot. A
beautiful Iioiiic. .Munt be .ir'ii t
bo apprca.ii.il, owner luaviiiK tlio
couutry Im Hie ciiuno of this wir-
,.f,,,
j;u0.
."i-rootu frame coHmko, 2
screen porplii'H, .fink, electric IIrIU,
corner .'.0x112, part uauh, balance
s per cent
Ifin acriM of .'ii'li tattil l'i the I'aiihan
tlu to ir.nl'- lor a .'. room iii'iil-rti
lioilO' III AlbUillcriIU-
.iohx m. MtMHtK iu:.ti;rv vn.
run: ixm i:xck, ukai, i:st.vii:,
MIANS AXI AIKSTIlA?rs.
JtH Wist (iitltl Af, Mlollo in.
SUMMER RESORT.
thi: cor.vnt' cum.
In Otniui'l TIJrrnh Coujon.
Tln public In oordlally Invited In at
tt'inl the opculiiK or tho abovi; :
lilm e. Luticli, rofrcaliineiils iitnl '
pli ammt mullet with nil tlio freedom I
of country lift; will bo accorded to alt.
It ohnll liu my ureal ple.tMiro to tuaka
this tho brut nent up-to-date country
club In thi) southws'flt. l'artlrs tltt
doiilro to invito tholr frlotul for an
outdoor dinner can xoiul their order
by jiIioiih, and boforo rcaolilnB
thcro rveryililiur will oc In rcndlncM,
without ivnlllnjr or tnltUm the trouble
to do your own vookln.
Pliotie Lowtc Ttafanelll
UaniHcl (.'eunlry Club,
FOR SALEMisfoillaneoui,
! l'oit
KALi:- ttiiKl.y
bujrle In
Rood
A 12.
I p
eomlltlnu with 18 Inch rrame
K07 H (lian I Ave Phone 1 151
FOU HALK- Three rofltlUK
cootl ni now. Inquire 117 U
ave.
clinliK,
TIJcniH
2Sr
i-oii kali: 40 h. r. tourlM r
Al cotlilltlon, 1700. Hunabout In
Al cndllluii, 1350. HnuthivcRt Auto
Co., 401-103 N. Flrft Ht.
FOH HALK Underwood Typewriter;
cood order, 110, Room No. 1, Grant
bulldlni. tt 1
WAXTID,
WANTKU Compctenl woman for
e "k ami ltoiiHcwork; family of two.
Loi'Uiurl Hunch, Plitmo 71 1 15tf
WANTHt -enrpot cIvnnltiK. W. A
(lurr, 'JO'j Kuut Ceutrnl. Phono r.GS.
IJOHT RMtTIIIVn .nil bIiopHi uhmn.
RiRtl made liad fi-t a apeulalty. i
Cheap fur en nil Qeo. iliitotitnaon, 211 1
weat Lead 24-lf
RRi The Herald Want
All. iMfft Kcsulli.
FOR SALE.
TWO SNAPS
li-i ooni modi I II llOllM' oil I
line, cunt front, lar?e clc p.iv
!"!'. -Ii. The ben bargain '
I'Uvii for t2.i'ini. AlUHt K" Hi'' '
t-rooni miiilei'n Iioiihc. '"in "
lot. eait front on oar hm. on n
Usim.'. Huo down; 125 "0 per
month.
rnti; iNstniANCB
LOANS
FORTERFIELD CO.
216 West Gold.
DENTISTS.
OIL J. K. Hit A IT
Dental Sanccr
nooma 3 and a Uurni tt Hid.. jvi
O'lllelly'a Uru Store
(AppolntrnfiiUi mtulc by mall.)
l'tiono 74 4
IJSTI'.Ol'.VIHY.
Illl. C. II. COX.M'.U
LlcrtiM-d to pniollw Oslojiutlljr,
Mcillrliio or SurjiTy.
.My iineiliil woik la curliiR chronic
ijieiiM"H. -
orricc In tho new Stern building,'
corner Fourth and Central Avenue.
Telepliono lor appointment nr. 5 oi'
PHYSICIANS.
DR. ROBERT SMART
Tubcrouloiiis
it,,,,,,,,, , ,i .j, m,iiiii ituildlm;
lliiur. ... . . , o1M,
A. C KHOIITLO. l. II.
rrmcUee LlHilted to Tulirrculoati
Hours 10 to 13
Talephono 881
Kooai I, 9 ami 10. Htata Nattooal
Hank Hlock
ftlOiTOMO.V L. HDllTON, M. D.
Phytli'lati and hurgetin
I Realdrnce 810 South Waltnr mreat
Photi 1030. Orflcn S Harnett
, Hulldlnt. Phona 17
IHt. I U. H1CR
FlirtttikiR and Surgeon
W, M. SHERIDAN, M, D.
Pruetlco Ltmlti'd to
; 1 -.MTO-tmi x . uv imkicahj :s
Tim Wa-.eriiiBiin ami Xeuehl TeH
HalviirKati "tjnfi" AdmliilHterotl
Stitte Natlunal Hank llulldim;.
AlbtupiiTijut', .Now Miulen,
AIA L Oil I in A I LLI Hit. -M. T.
Praetleo limited to DUcams of
Women and Olmielrl'V r'oneitttn
tlons: fi to 12 m, 2 to t p m. .Suite, t,
Cromwell IMk , rcMldeiieo 000 N. 12tli
Phono 342.
JOHN J. MOHAN
Mi 1).
IMione 1057.
Ilooma 31 anil I'M, Iturnett nHllding
Itoum J to 4: 7 to a,
PERSONALS.
ALL KINPf, both haw awl aeoa4
kaa4, koutht, aold, raatad and ra-
Mlrad, Alkuqtierquo Typewriter Bi
chant Phone 310,
1Y "BUB" FISHE1
W A MONTH
FOR SALE
t0t)0- 'J-lotipi, 2-st
Mil. Wdst CVlitnll,
11,000 iaxli, balance S
ry brn U, nii'il
tlnc In nt ton ;
per cent.
$500 5-room frame, lot 50x112,
mind well; IliiihlanilH, near car line
$:i'.MMi "tootn brtek, nmiloni, aim'
ulutilc, V. Copper ti v., corner lot;
tl'IIUH
J270O fi-ionm iloubbs briclt, South
Ilroadway, cIoho In; rent lilt); ItOO
ciimIi, balaiico h per cent.
Jiir.00- -7-ronin PrlcK. modern, fine
uliuilo trees nnil lawn, inrner lot
If.o, fine locution, West TIJm-mk.
11500 -u-ruom frame, nood out-
bulldlmp. comer lot. Smith Walter.
MONKY HI LOAN
MKK INSUUANCK
A. Fleischer
III MOITTII lOlillTll
Nt to New Poatofflca.
HTiieacrr.
hen 174.
DRUGGISTS.
WILUilAMH DJUIO MPAXt
llllln Prmrtptlon Our tiperftM
117 Wait Central
Ulua Front
SANTA FE TIME TABLE
(In Kffcct January
WESTllOUNO
t, Cnl. ExpretK . .
3. Cnl. Limited .
7. Mos. & Cat. Hx
17. 1311.)
ArrtTo Depart
, 7;4&p 8:30p
11:05a ll:5a
10:55p ll:40p
No.
No,
Xo.
No.
. Cal. Fast -Mall. Il;40p 13:
I.AHTHOtl.Mi
I Wn " '1'oorUt Ks. .l:5tio 4:20
No. t. Chi. Ltd 5.35p :0P
No. X. Kaiitcrn Kt. ... i55i 7:25p
No, 10. Overland F.x. .. :O0a 8s2G
l,l I'awi Traltia
No. 80!). Mfcx. Ux. ... 12:20
No. 815. Kl Poho P.lin. 8:30a
No. lo. Han. City A Cn 5:05a
Xo Slfi. Knn. City it Chi. '..1Sp
HiMitfll nml Aumrlllo.
No. 811. Pfco.i VAl. 15x 2:
No, 812. Altai. Kx. ... 11.2 6 p
F. J. J0HHS0N, Ageit.
run
T Ii It I, I) H A Y
NEAL
CURE
I.Kjl'Olt IIAHIT
Wo Invito tho most thorough Inveatl
gtitlou. Full luformntlon In plain
ioalfd eiivolcpo on request.
Neal Institute
r.12 X. Heeonil Ht., AllitiHcntie, N. M,
'IKLKI'IIONK Ml.
Try ft Herald Want Ad.
It will brinf results.
$a

xml | txt