OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, July 21, 1911, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-07-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALBUQUERQUE EVENING HERALD
TIIIIM'NK riTlZKN.
V()I. 128. NO. r.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, JULY 21, 1011.
UVICNIM IIKItAMr
SOU 1. NO, H.
WILD SCENE!
IN
TRIAL IN
my
Prisoners in Great Steel Cage
Hiss and Curse Their Accus
ers and Applaud Declara
tions of Their Lawyer.
HEARING ADJOURNED
BECAUSE OF TUMULT
Personal Dispute Between
Witness and Attorney Cause
Wild Outbreak, One Man
is Seized by Epileptic Fit.
(Hi llwiilnu lli-rnlil A. I. I.cnunl Wlrrl
Vlterbo. HhI). .Iul -'I. Tl. moat
violent Ht'i lit- of tin 'umorrlat trial to
date m provoked today bj it per
HMl ritapute between ante In I'ttb
Mill, one of Hit' chief Inatrumt-nt in
taMvtHtg tilt' crime of tin- iStmurra.
nt Unayer !.!. IH the tumult ull
the allier lawyer fled (runt tin- room:
MHileo Altom. chanted with being
lH rani head ut lh famorrn. mill
OlnilHHrw AbtHtteHHiUKlo, ttir informer.
UW9 thrown t bodily by the cam
WRMfw: ttteoiiul Mnrtnlrjaei Ml lit fit,
rt Mil I'rwnldent IMnucht,, hoi ple to
HMtlatalii order, deemred Hie eiuii
ndjeeinned.
ThnntKliout the hubbub Pbbronl
aluod ihiIc tint linNiOtve. An the
codrt room wue being cleared hi' nld:
"lilt) taimorni, In or out of court,
enu't iHlliultlu ate."
lAnbrwtl. otipmln of tho XurihiIIiu.ii I
iMiuiWt JVle uualKiied by the iitiH-1
iilW of JihjtnVr to Mproirt the rmor- J
'Hit IJuiIiib the laat few day liv hi. j
iffin n ntp ittttirt thx reewit r 4o-
IMtK'tt WOl'h nnd the operation oi IiInI
uggrttetee. A lean M dm lloy. hum ut-j
turtiey for the delcnae. wan formerly
odHer erf it ncepMpcr. rubruHl bua
, legilfhWl I IWlt reVellllioHe HSKlHSt the
OntHMlOftt made b ISdltui May were
lllit rnHort)toiiy with the clu'ni t up
hy KtiWiir i.tuy hi detain of lit ill- j
aftta fitter peraomi rcciina between!
Win Uglaetlee ami mwyer Hfte reaulted.
YIJII attllrt opened toflk) I'MptHlll
Ifac-milt wne aakutl by (Waller Hen
tWu, flu- crown jiroaeoutnr. whether
lP aaaertliili of tieHUelli UtMt .Marahat
Oupt.:H llftd tried tu influence HUM
to nweur raieeiy nnniiiHt hi win
Ill'bjUllWtl Were tin 1'uknoil lvtllull
Hlyiiiinill l tli- yum of frlntlmillt).
lilOMii, ll wc M) who. thrutilli t-
lUlH. gttitktHti to bu mtituMMM ar
ITi !ftnwt."
'ltllB rftNUoii on the Uwyw inhwtl
Ultt "Wt torti. Uio) wii-HintMt ilhu h
abttllilltll. AbUtltdiitMlo Julllfil III
Id row lt ui;iuit f the vhiiIhIh.
(tnrltH Airnim, th. nllttRMl Umii or tlu
CuHMirm, 1U lii h t hormt of Invtfi-tivfw
iTtrMtld MKUliwt KiibroHl Hint AUbult-
Wiftlb the rcHMilHt onluretl Ab
&BliriRI9lo Hild AlfHiio mnovvil frtrtit
tilt room. Tin y were not fltMl
l iu "IHfetl tnl frc mHiumI by citm
Ntrra mill tlntunit from iim- iImc.
I'nr it lllllo ilii-rt' wh h lnt ainl
tt? WbiUt tuuh HilVNitutgr of lltu
oftpurttinlU tu aitmmilali Mil to uvolil
liarMiiIIlla.
W'ttll IIIIIOll ftwllllf I'Hbrolll Mill:
"Km yMi I liHvt Htuwtl thf litulti
tjt thla Htuli Uuy mlthwut tr)in lilni
tMtorv th comm. iwiuir I khmHU
tjiml hint not it i riminjtl. but h itcraott
VfhM molllMl fHl'Ultlfli W,Tf uiitwl-
Utiur rwlortuil lit fur, toiuiuilliii(
$f WlUltr the witntMH h Iih. rill
"A rHUi- hMM iitc thM our''lt
ryUljp not fxM," D pIlMl Kniironl.
MlJlS iohittigt) Uiul iuriIii ntlri-tnl iim
Ildj KBll ('ItUortHg I'OUMMfl, Hill)
tllit Hint followed I'Mlrb aliouk
tlia Ullrt of the mwImm.
JuimiiwI Hhuul. i tii uUllim
itjitl IllirllitK opIthetM at the iiun'
tVllMti.
Moniltlmo tlio nrlHiiiirni In Hit- mivmI
lv)t nig furtnml mirt or httU,
hltiiK mill vuivtne llttlr aoi'iivcr anil
HiHiliitiillUK t h ill r luwyoi'.
At Intit Ulolinnl IImiIoIoakI uiul
ufhurM i-HNnt tlu-lr IiwikU lftimn
lln Ihim of tile ottKo MUf wild iiiiIiiihIn
JUrutfgllim lo riMirlt thoir turitifiittir
"Clot your IhhhIh Imek." nnlHidl
ilio eitmiiiitfrit with n tliinHteiilux
niBvuutunt.
"Hi), BUI orr Olll' llOHllN. Vw, lllilK'Ull
tw," tJio' orlwl.
"Our tvuHtKii." HfitHtmaU HntncMWo
liuelilrlu, "huvt iitM-oiiic iloftlad b.
mum of tin uiK "
,. Than ffartnloMi iniitbltiil ovr In an
tlIlIiHtk' fit. Tint ilot'iora oiilarwl tliu
flttgb to nUSml lilin nnd Ait tulliavml
lljr it kooi or oHmlilnora. tiii'lt of
tvliOHt itiilxad h prtKnifi- anil )iltl lilm
UUUl Uo vftt phyaltatlly KXhttuatoil. Ilia
orrni-19 tu loeturo ordfi- bohiR rutik'
J'lwMlilont IHuiilIiI atlJomea tlit 1.1 1 -link'
I
TRAFFIC
DEMORALIZED W
It! WATER ON
ALL SI0E5
Twelve Feet of Water Near
Houcks Tank Last Night;
Trains From West for Today
Arc All Annulled.
PASSENGER TRAINS
IN BUNCHES FROM EAST
Washouts North, East and
West; Long1 Stretch of
Track South of Rinoon Lat
est to Go Out.
Tin Saul I'V milioatl la now pjtfHM'
loin inn tht utoai aprtoua wMfMrat
tioublt- of tli, mhI unit trafrU' iim Ittwa
thn e tay ut 01 Albuiur(U' la ilu
inorHllspil uiul will probabl) cunllnui
ati fin- I hi- tii'Kt 21 hotira at IhuiI
Trotlblf at the Wg brlrta ovit tin
t'olorado at Xefttlmi, Mt'fBallallti t hi
ili'touiiliR of tralHa over the I'nrki 1
rut-off iroin lrktinvillf . r.ii . t-
A ah Pork, Aria., and vr high wan r
IMWr MouckV Tank, on thr Albuiim r
tUf itlt talon of thf Hunt 1 h
II 1 nr. tmu t'Muawl Iraffli' to irailiHli
MKtMl b(wi'KH AlbutU-riUi' Mini
California Tralna Sun- i, I and .
wlilih ahoulil have n-Hi hi'il livrr !
twoiii and 7 o'flwk toHlHlit liHf iit'Fii
Mnnullfil. nnd Ho trainn will rt-m-h ht-n
toda from tht- Meat Train n. 1 11
I pom tin- wet. du- hi'ii at S ii'i-lock
tllta miimln. arrtwtl nhmtly aflrr 1"
o'cltH-k. ami Ik th- laat train which
Mill arrir until tomorrow. A btg
auction of tratk wh( out ntmr Hol
bnmk. wt of Onllup. ktai nlahl.
wular 1- ftt dei-p MowlllK orr til'
trackK. Ti'lagruph ihWom wit xim-H
away uhiI It wna nm-Manrv for the
tHlHgntfth !inMttila to urnil out Mr
rvpnir mtlia. with lli- drlvrrn. I"
tint tin' wlr' In worklna order Matin-
North or AlbuiinrtU' . bi-tHi't-n
Uun anil IHiiiiIiiko. tilt- Niluulloli Ik
Inioat hi unil. W'Htai two fHtit iIki'I'
tVfiK ftowltiK iivi-r thu trttpka thla
litiirnlitK at l)aniliia. its ntm nortlt
wf AUhhimpimO" Tralita No. t untl
Mo I, which lfl hre nt i 18 and V
o'L-loek laal -vt)iilie.. itaaned over thf
tihiika In gwud tmM. but N'u. x. hlch
(aft at 7:18. waa turtu-d linck Irom
DeitiUlfo kiat mitht and hmuKht to
Albu'iuarttuc. IwivInr ln-n iit-fon- S'o
to ihlM momln at 11 ::. fii.nM-l
fhc mlHuifn latfi i No hi Trains
Xua. 7 and V. which xhoiild Iiiim ur
rived hi-rv at U.i and 11 .' laat
night, arrv liahl at ( Vigua laat
nlalil. arrlvlHK her nt 1.3" thla after-
ihmiii. rottowtiMjr the I'allfornla llmltad,
Mo. S. which alitMtld Iium ra-achad
here at II nVlok thin mornlni(.
, waahout asutlt or Itimon ami mi-
other near Vliitnn. on lln Hi- iliuiwlt
dlvtalnH. aoiith wf Atbini i. lui.
llfHt ui traffli' ImdUvix-ii ihih tt .11. 1
III I'aHi. Trath No uin-h i- it
her, hi 1 j .'(i Uita ni(frniiH '- -it
lltnt'on. but Mill imibald) mi 1 1 1 r 1 te 1 1
asine ihih thin ovenlnx. Tin 1:1 I'.ih..
tmtti front the aouth thla eveniiiK. 1N1
Ht O-.SA, ma be tinli'flnltflv late
Vh tfunta l''e la mnklna hrroi
forta to ai l iralitN through am), I'rovi-
daiil'n iH-rmittiUM. wlH huvi- traina
runnlnx n M-hedul lime tomorrow.
lmanuger train, when necaaaur). are
liatHIt held ul plan whore there ara
llnrvc) Iiiiuki'h and .On-re every run-venleiu-e
la aff'-rdeil truvelera
"tub trainn will 1- m-ni eaat loiilghi
lo i-i-i- for Iim-mI .t ikI i-HKti-in tru.'fl
Eiifjlneeduu Fc.it Complfited.
XamlkHi. !ullf Inlv -M A ui-tull
rtrnt) of man ooncludcd yoatenlay tha
woik 111 i'kiiiiv 111 in ino awu 01
llir SmiiUi l't rtillroad k ihiiI oiiiiU'
lavur IiHiIrv hcrnaa tht CuIoihiIo rlvor
mm I- Dili .Kiltit
CHr ycara till ttpaii haa bcait ttatt
lltllffMA.1 fl llfflhllflk 1l.-l.la.. Itl It
world, bin the unmt weluht nf tha
now tyuc of onglnna now in iim nmdo
till lirillKe IIIIBMIf. HIUI fill I'lRfll
liiontliH flilneeiH luivi lid n coll'
ittrtictliiK u ,hi In iln i-i-iiu-, hi tilt)
lirldHtt 10 dUltle 1 lie Html 11
SPANISH GOVERNMENT
PROTECTING PLOTTERS
Monarchisti nemaln on Frontier
Openly Conopirlnrj Afjalnst Por
tugal; Invasion Appears
Imminent.
(Ilv Ittfiilim llrrnlil A. I'. I.rn.iil Wlrrl
I.lallllll foi I liuul Inlv iJll ln ttniln,
inm. SlHllllah I'rnntlei. Iniv at - An In,
wHiuu uv vHiiiun 1 oiiriciK. at tliu
liiinil nf Lliii Itiivnliui fiin-iM ui.iiiKii'u
fiiiiiiliiunt. All ntlfiiiloii la now llxinl
on tliu nun li. Vim u 1 iikiicmo mom
nrt'lilata iiohmuni tlioiiaumU of riiloa
01 ute iiuoat nitlturii. m.uiibkIoiI tut
(Inlltdn. Hiiiiln, from ('orimitiv mill
llclnhim, mid 11U0 muii Held kuiih uhit
MIU1IIIH.
The MllMII 1 elilulK rulimlll ml
SihiiiIhIi rroiitlui', I'ouupiiirm opunly
HKitimd 1 lie ropiilillc NnMvltliMiiiuilliig
1110 tomiuiiwi itMtiii'iiiireii oi ine tmn
lull uiiyorniiiiiiii tliu lioiiillMiM ilnllv
hold .nlllUrj ill IIIm ami piHcllei- r 1 r 1 0
aliootliiK In thu Iiiik" prlvnie okiuiuh
ami 11 iioiiu tho hllU nf flnllelii
liilliieinlal opinion Ih ronvlni'tul that
1110 HtHinittii lovoinmant l hwihiij
tirotucimc iim I'nrliimiitMm plottui-H li
nillllllll mill the IIHUM link liaunll :i till
tr ouniunlgii iiKfltual ShIii, itlltmln
hud fnlih 'rim provisional uovorn-
mem ih utiMoiiH ami mmiikkhIiip
mi let
Is
5 . V
F1GHTERS
E
BY :
CONDITIONS !
No Further Deaths in New
York Port Since Yesterday
Afternoon ; Force of Experts
Inoreascd.
(It; lltrnliiu llrrnlil A. I. I.rnxnl Wlrrl
New York. JiiIn Jl - I'he Ifdcrul
anil atato ph)lclnnx ami Imcturlolov
Ul down thu haruiu gunrilliiK ih
country from tnroHUmml liivaalon of
oMiilWR. wero uii(!OMrtii;ad tMH.v by
lupt ihnt nnoain it tHtttjo
nnvn tiuoti itmnn tnua rar ainoiiK 'n-
luttiat mrlrahi from Italy.
In prpnrHtlon foi two more ahiita
git 111 arrive ironi ihr .Miillieiiait
an. HhnIiIi (Ctlrer imiy la lmreiii
his fOi(' of oxpvrta, fo: nndri (In- lat
Mt aovermiieni hi del vry arrival
front Daly tuuxi nndeiKo baiterlolot;'
leal axaiulniitloii.
At Kwtiiburni' laland. where ih
cboWra iHtiiitM ai isjttflncHt. no fur-
Utet dfaiha have Ihmii norid nlnct
that nl FrniMwiira Arcordla, whirli 00
curred M-MienlH HfieiniHiii She waa
an Italian imiuiiM'ini ami a -iei-ini
pin"Hi-n 1 Mi 'h mil Mid' l.i
MILLIONAIRE HOBO
Tramps in Session in New
York, Formulating- Plans
for Big Gathering' in Washing-ton
iu 'December.
(II) IJMihm llrrnlil . I'. I.innil Wlrrl
iv'ew Vein. .1- l .1 Thill Ih lo be
a natioiml i iiiem ! 1 it. uinni-
plwyiHl in H nnHimt -ii m September.
.1. N. I low, the "millionaire hobo.'
and hln nutieiiai niiniiittfi- of the uu-
emptoyed are In aaaaion le-ii- thla uk
laylint plHtw for thr bt na4iuAal mt
liw. The main hualneaa of the ementlou
will b to "formulate dattMiMhi to b
made on rmuri for linmtHllatr ltmr
leatlalutloii."
AmoiHi thae demaiuta ar tho
ahurtrnlni of tht wrklni dav. a min
imum arale. the iiatabluihmenl
nf natloital ntnwlny nn-nt bureau and
free traitauortMllon for thr worker
Aecnrdlng to a circular thca demand
an itiudi' "In ordrr that thr llvaa ol
inllllon of UHamplnxed may be u
talned until the ratabliahniotit of Ihr
ItidUMtrlitt re pub Ih'.'
UNION PAOIFIC SUED.
Dinner, Cola. Julv 21 Bull or
S1:i.ihiu uhm Iliad itflAiuat tho Union
PaclHi" ritllruNtl In (hp fitdarttl court
horn ycalerdiiy far kUn1 vlolatltiu
or thi houra or lorvleu act, pHawnl by
uiiiikicmh in 10UT. Th t-o.uiilBiiit
uliutKe Dial tho railroad eoiuutun
haa vlolatitl the net twenty -alx limoa
Tho penult) for otieli vlnlatlon la $fton.
IMIOKM.V IN OAltKNIlsS
WIIIC.V I'OWItll rius
Illy Utrnlnit llrrnltl A. I'. I.rnrd Wlrr)
I'hni nlk. Aria. Jul) Jl A
Ihumler atorm raging uIhim- the
ooeuit Mtoraae dam lat iiIkIH
4 broke the Hi-take eanal nf lie
4 Rini I'limeiil eliu trb- plalil shieh
fiiriitxhr thla eit) with Unlit and
puwi-i No powar from the gn -
vrnmeiit plant i exiiei ted for
Heral ila)K. but the i-lly In the 4
meantime ulll be llchted by an
aiuniHiy Nieani pluiit In thi
tit) V
44i4
CHOLERA
NGQURA6ED
PLANS
NATIONAL
CONVENTION
3 '; ':m.
Swatting the Flies
LA FOLLETTE SAYS
PRESS IN ERROR
IN SUPPORTING ;
Senator From Wisconsin in
ClosiiiB1 Spcecli Against Bill,
Assails Newspapers of
United States.
FAILED TO DO DUTY
TO GENERAL PUBLIQ-
Newspapers Would Get Free
Paper at Expense of Farm
ers, Whose Duties on Their
Products Would be Removed
Illy lOtrnliit; llrrnlil A. 1. t.rniril Wire)
lti: Dl'liOt ITV III M. IS
I'ltO.MISKI) I'OK 'I'O.MOKKOW
H-liinulnii. July Jl - -1 'hnli-
lint It IV III nil of the nelliili li-
nun innilttre today i.inlil
I'n s, . 111 Mall to lay I hi- i'ii mi-
ill. ill c 1 ii'l'Hily bill, with Ihr
! i'i'i"'vui "i both the Hfiiiiti uiul
iiiiim-. 11 lie Iirealdeiu t.ilili 4
1-1 iiin"i iim Hftartioiiii, ni'iii-
than Ihi-i'i- hotfra liei..i the
f i'eidelll duna lo leati WmmIi-
ing S01 11 "eek-iilld tn hi lli-v
rrly. Si iiiimr PMiroai- wild that
11 mliihi K't ilii'ouaii luiiiMi 1 '
iimrmnii anil then u.miii in
brought Imincdtaiul) to Iln w.ui,
hnUKr
i0OO
I
Waahlimimi July HI - Aaaailiiu
piia of 1 he r.iltwl Statw fin it miii J
port of the t inatliaw ih ipim-li inn
KK tMlur la Pollolie of Wim oiimii
madti hi liMtinaj neeh Hnalnai 1 hu j
hill ht lhi senate UJdh). Ht cxpiii d I
Iwrflaf that nouaMttrm would auffi I
W ul lnrtuni(i for th au.iHri ih
hgvo given m totftttMlou In which tin
M "Ttu hava n direct mtHwy In-
tWMl"
"The uioa Iim ftilltd Ih Ita duty lo
th nubile In rtipril to thin loKtnla
(Ion. ' Im aaid.
Mr. ijiKolkjita rtrforrcd 10 tuatl
mtmy ifivrn befora th Una me cow
mlttao ol tut Homiiu that 11 iiewapr
orRHiiUatlon had mm nut a coiuiiuihi-
cat Ion 10 many uitura itraing lhawi
to favorably irmit tho rwdnrocky
areMMiii He dOflorH) thla attlttido
of the HPwaiMipfri.
"We hutt aanntoi on thla flooi who
are banker. ' an itl Sanatm- U-t Kot
.latta 'aonaiora who art woolun man
tttttoturcr and cotton iiiaiiutaftuiar.
aaiuJUorit who art Inter oatud In In.nlwi'
and rtiiue l.ot no nawapapci here
uftvr uaaall any gtuiator hwatiati im
auuuoru laglvlatfnii In Ma own pecu
liar iHteroat "
Mciintcn I44 r4lotte rufarred tu Son
ator Hitchcock of .Nebrhaka who had
luterrtn)tjd him na "A nrwapapof
owaar" who hud ft tflract lnieiei
take.
"I Il not Jual ita fair to inn to n it
iclao the aeiMitor from Wlai-iitiann." i-r-lotted
lllti'licook, "fur tulvocailna t
duly mi papnr 111 I tie lllltttual ur Dm
aroal iaHr nillla of WIbcoiumui. 10
which the whole country tan title
ute?"
Seiiaini Iji Pollttltp aald that he did
nut fiivm a duty up latpor; ihat ha
waa Iu iHviir o! fro print papoi ami
would pioiKMOj a itioaaure in that In
leret H dl root tariff intNtaur. Ha
olHH'iHd 10 Hie reclnriwlty bill, he aid,
hm'iiiihc the nou-auHpara wmihl not
(roe piipei 111 ihe Hxpnubv' of Hie far-
morn, nhoe duitaa oil tln-li ihoiIiicih
would bo jt'Jioved
REG PROGTY
WESTERN
S
TREIR CHARTER
Suggestion Made Today That
Members of That Orgnnizn
tion Join the United Mine
Workers of Amcrioa.
(It) Htriiliiic llrrnlil A. I. l.nmril Wlrr)
llutte. M. nl.. Juh il What la
Inokwd upon l the drlefattt to tha
uonvMitkm of ihr U'iii Kudera
tlon of Mfieaa m v moat tmiioruttit
alcm waa tnadr thin mafmSf fey l)el
gale John Vlrkn of Butt Mo. 1,
w)m Iniroduied a reatdutlon provld
Iiik 1 hut the Weatetn Padr ration of
Mlin i uppiy for admlaatan Into thu
I'niti-d Mine Wurfcrra of Amarlra. anil
Hurreinli r their ehartrr to the latter
boii ith it rurther povhriun that a
i-iuiimlltei of lle he lUtad by thla
convention to meat tilt MKwNttve
bnad of the .Mine Worhfli which haa
been drafting a I'onatltUtfcMt to gov
ern both aidoa.
Aetlun nh the ramiliiUon wiia de
fern il until the arrival of two dele,
ante from the 1'nlted Altoe Workir.
iv In, me iXiiiuteil lo NllOMd the ton.
1 eni ion.
1 1 1 itiHKt'Mfd that ttir Weaiern
l''i ilfillln.il nf Miner will bftfuttii lilt-
li-r Uu ptiiiii-i auialgHiii.ttlnii the
im 1 ii imi nii; iii-iri, 1 ni 1 he t mt d
M lie nl' I lin-l-p a
UNCLE JIM WILSON
IN HURRY TO
SIR CASE
Sooretaiy of Agriculture Re
marks at Cabinet Meeting'
That Wiley Matter Will Be
Gone Over Carefully.
(ID ICtrnliiK Humid . I'. I.rnnnl Wlru)
Wuahinaiou, Jul) ji The Wliev
eaar. prolaibly Mill nni be artllod until
nt week. Seen'tHi'v of Avrlt-ultuti
Wluxin declared In mre th oablin i
mriitlna tmlaj iinii 11 unuld lake imn
aovrral day more ! through the
papxr In the ea-
"Thl la a lughlt Important mattar
and n oer - I11O1 I am not gnina
to hurry thrmiiih I may maki re
port thl v k. im' doubt 11'
CqOMfStt CIVB Hl PROMISE.
Illy ll iiiIiik llrrnlil t. I'. Iirnu'd Wlrrl
'London, Jul) Jl King fjaorge baa
glvau fietnlu AniulUi hla promiae to
appoint a many new porra at will ha
liMCAaani 10 paa ihr vato bill. Tnl
wHa aniioiiiiitid ihi nfieruooii by the
preajh r Iu a leitei addreaawtl tu J
I ht If our ami read at a canett of I'nlon
iai people at Ixird laniduwii" hotMb
Tlt.MX S-ltll'I'MI): lilt AK IIM AN
iti: vi:its mii,i, I'oint Mu
III) lltrnliiu llrrnlil . I'. Iirimril Hire)
Trinidad. nil. Juh Jl -Mr 4
It M Win din "i I in I Ian, Texan
while KtHtldillH "II the rrnr Inl
of a t'lilorntlii .' Mouthern pa-
aciigi-i- train ' hi-ii, dlei'l"'!
her puiHi - "iitaiiilna dlainnml
valued at I I. nan and I Inn it,
4 ni'iney. Tin- eoiidm tor wa In-
roriued. and Ihonah the truln
had traveled mm' than three
miifi. h I'ral'eiiiMii i in I'lii k
allil I mini thf put ii )
.w tdtt
M NER
MAY
SURRENDER
0
C
B G
COIINAIOS
lilt! 1 nr nni it
WILL Dt Drill
yp in number
Attorney General Wickcrsham
Outlines Workings of Peo
ple's "Law Office" the De
partment of Justice.
TRUSTS WILL FIND A
WAY TO EVADE LAW
Not Enough Lawyers in the
Govarnment Service to Draw
Indiotments Against Violn-
tors of Anti-Trust Statutes. 1
Illy Htmlim Itrrnlil . I'. l,mt-il Wlrr)
Maiii'i k. Mleh.. July i "ilia:
eombinailona Mk the Ktandurd oil
com pull) and the tobart-u trui are
H'dna to Iw pllt up Into a nil in In-1 nl
hi imrali untl dlatlltet part, without
niiiii i'tiiin or monopoly power. '
Thla waa thr prat I let ton In an ad-
tlie herr today by Attorney ilanrral
Wi kerahani. anawrring "people who
naylng the dwlaiona of Ihr hii-
pii iiii- court don t really mean any
thing. 1
hu Ideniall) .Mr. Wiuherahaw took
anion to trace the guiding hand of
I'l'-Mlilrnt Taft III the policy of the
i Hiiiiii ni of iuattce, lOHi'ludlng hla
M'-'i n with thr remark that "no
mill i, -r who ahouM be at thr head uf
tii.it department. u long a Wlltluti
II Tuft I preatdttnt no other pulley
. "uiit obtain."
.Mr. Wlekrraham then gavt an ac-
ount or the aetivltiea (, "thv m-oplr a
tut i frici. ' the defwrtMellt of Juatlre
"Klrat of all," he mid. "there are
the great true! caaea. In which you,
In common wtth the whole country,
have been tm much luuretd. Tha
go rinment acored great lctorle
I lure lb. imi let anybody deceive
you a to that. If thu curt hud
hflil I hut iitiift tite.il tliul nni'
- - - vviiimt i iimi rt v ui
tuatraint of nny kind upon commercf
among the Htale. however HllKht. waa
a vlwlHttwii ul the dharmuu htw, tliu
(laBtyrtment of juaitc wotihl hrteo hud
io tllugtraU' the truth ol wttut IM-
sr,;1ia,.1-irT!i!'
' ror there are not lawyer eiiouirh
in tha govwriiinrnt, nor lor that mat
ter Hi the country, tu draw Itidtct
imnt h a lean rieryhoily who make
any I'ontraci ihat In any rmpi-i t oper
ate in Monie nieaauii io ruMiralii In
ti ratule coiiiiiieive.
"But when Hie auprnnie court aaltl
t mui read thl atatute a unmhui
able men and ihr it an Interpretation
that will not Mtranglr ml trade, but
which will picyeni uny undue re
at mint, prohibit all contract and
combination that are intruded in in
terfere with tho natural inur. ..i
trade, or which will haw tin- n.
awry effect--then the court xai Uh a
mean of preventing thore - t win ;.
letl to the enactment of tin In m
thla la eayevially mi In m ,, tt,.
fact that the court gave full i-.i-i- t"
tile proRIMtloll of mollopoili ..ml
t) it decree Im ordered t
the ii", ilk-
ami iii-'Kl
lilt II l-MI'
ing up uf the two (argent
Hinci'aarui nioiiopollu whh
iiur appeared in thl counli)
Hut Mottle people are uiiik thul
tin-Hi- declHloiui dou l really uieuii an
thiiiH, that tin big truNt will iinpl.
ri.'iirganise under nthei fornih and
a Jut u beloie. Unli t imlli-M- ui)
am h talk. Take m) aaaurance for It
that thiMe big I'oinbliiatltili are going
to split up into a number of aeuarate
SECT ONS
and dlKtim i iiarta. m oar of which j
hall huvi any eoniiectlon or control tlly tltriiliiu llrralil . I. I,rnnt Wire)
on r an) other, and no one of whitih U'walilngtnii .luh Jl - The offh
-hall ha- .mi large a percent of ' ,nt aonctait rtatr of Nrw Y'-r
the buidnexa aa lo by anything like I"" brmighi im tin- I.iirlnn-i Hu
monopoly. That i what I underatand i Ugntlon today wh-n r. K. Wlehe, .
ili.. .w...imu i . . , i ,.t tit. , kaOiI I'lmiiMi In Hit. nr..u. i.l
. .... tu iin,uiic, Mm limning iv
I will meet my interpretation of thu
dti-iHion of the aupri-nn court
"Well, you have put In tho hand
of vur ilwpartmrnt or juatlcr a arret
many other law to rnfon - and
but i In en enti'i eliig ihem. uiul im
hnll an on enfori iiiH lb. in ii ,iiiiKi, aal
in xi rati win kIm in- im, uu . ii.iu4ii
III till ll
FORMER ARMY OFFICER
GETS IN BAD; ARRESTED
Illy Ittniliitf llrrnlil A. I'. I.rinril Wlrr)
Oenvrr. t'olo . July JI luuie f.
Wyland. former Ih uii-nant In to
tlilh cavalry ( nll. il i li k army.
hu wu dtanilMied ir mi ihr art vice
ain-iii 1 1 o week aao after a tourt
maitiHl held at Knit Huaavll, o,
wu." placed anilri a r reel yeeterd) on
a warrant awurn mil by ttalti t' .
N'elUee, alao a rnrntot- iiim officer,
charging him with obMlidng n uu.
der fabti- pretenaea.
Nettle claim thai U'ylaiul came
to him and aaid that he wanted to
alau hi army pay voucher to ob
tain Momr ready ceah NettiuK aaid
that he then Introduced Wyland m
lUfiiihcl-a of finance firm, ami the
mom waa advain ed h thai irm to
Wylatld. It devrlopeil. acinrilltta to
.Nelllei. thai W'slund had drawn hi
pay.
HOT TIMEJ3 IN OARDIFF.
t ardlir. Hlea. July Jl - Mvo bun
dled liaheaahlrc fuaillere urrfved kure
today nnd ocuipy the bulMlitga in lia
dock dial i h i Theiu waa rietiiia b)
the Mhippliia strlkci thioiuthout tho
ulghi The all ecu are aliewu with
iel-age ami the honpliuU are Riled
with vlciiiit id mob violence.
PRflRF INTO
nwwi- 111 i u
T rp
Into
American Smelting and Rcfin
I ing- Company Not Guilty of
1 Violating Sherman Anti-
Trust Law.
CHARGES ARE FOUND
WITHOUT FOUNDATION
Anonymous Letter Brought
About Investigation, Which
Was Done at Instance of the
Corporation Itself.
( II X lltrnliiK llrrnlil A. I. I.rnril Wlrr)
Krw York. July Jl. Tn llivetlKa.
tion lulu thr affair of thr Atnorhuit
smt Itlng and Iteflniug company to
determine whether the m-callit
"Xtwrlter truer- ht In vlfrktthin of thn
Mhermau antl-lrtiat law haa lio n
dropped
lnltedj aXai IJIetrlet Attorm v'
U'lae aald tintny that he had liiveti
pated the coiiiplalnte nanlnat thu
"Jdmeltrr trttet" and found them with
out fnitiiiluilnn.
It wh learned that IR frtl 1 it
pi'iuhri'iitor received freuj Attorify
OeruTMl SVlchendMiu ItmtructlofiH to
make all Inveetlitutlou of lite Ameri
can rimi'ltltnr and Itrftntii); cnuipattv
and leverul ufflecra of tho uoiupatty
and bonki find deoiimcntd inirttiliilnK
i i. i
! . '. V:T
1 wrre hufore the tliu
trtct attorney.
It I iiiiderMtuud that the matter
came before the unit id jury uhuiv
Utter uu fnveetlgUon, prtujllcnlly iIIh
inlKaad III coitU'lHllil. Dtaftlut Attor
' vVfeo Hnjflmnhiyu
'Horn .W)tn ii a nr.nihtiiit entmi
t. me '"t 'Mt amfJmynimm letter that
the American tfhidltlitK nod Iteflu
ing company uc MolatliiK the .Slu r
man antltriiMt law. After Inveatlaat
Ing tin- evldmce preaentcd, I 1 mi
liideii that the tioiiiplaliit waa with,
.-nt fouiidailon ami wipendrd tin- m
Mitigation An ufricrr or the amrltihg eolllpnli
aaid II waa at the IneUiiee of tin
oiMiany that the tneefltt nation was
made to iicertaiii whether thr chim.
pau a inlatln either the .Slur
until .mti-iriiMt 1,1 w or tin intiiii'
.-iinii' 11 1 law
Y
1 Trl
j j i I
I U
List of Contributors to Taft
Organization In 1008 Cover
ed 128 Printed Pages; Kern
Sees How it Was Done Now.
-' -
'hearing before the aMHtte Lori-mr
I ci mnilttrr. teatiried that $1.0o :, ,
j Uu'n aki d of him aa the price i i
I ropy of the tint oi colitHhulor to th
iTlin faintNtlgn fund a 1 on '
1 Albany
j He traWfJajf that he Hod been n
! ' " med by ietegrwm from wither t
iMeerriHry nt etan- or hla of no
I the I lat otiiiaUtlht or III lac ni
I been dcatroyed. but later mi offer i
furiitah it for $1.(1101 wac made. Wi. h
explained that h wanted tu knmt
i-yru 11. Xct'orniluK had tontiibut
to the rand, but mi he did not "m
aider thr information worth !l
"th uu maun lo aa) theft are 1 1
near of contribution tu the 1
, campaign fun-l"" naked Henalor K
late vice pri-Kideittial candidate n th
ticket oiti.ed In Taft.
Yen. nil," replied ihe wltnea
"I Me how it hap.'xttad UteH
apolldi d tht ili I rated caildldalt'.
I'
CHAMPION FINALLY
SIGNS UP ARTICLES
Wolsiist mill .Mcltirluml Aitrcc In
'IViuix ami i'imllllmn: lilts llitlil on
t'iMit Itel'mo l'1i,t or Yciir.
Illy Ihrnliitt llrrnlil A. I. I. ea.nl Ulrr)
'llloagii. July Jl - HvprteeiUatiM i
of Ad Wolaaet. light weight cliajiipmii
and Mack ii Merariand of OhlcaK
algMed a ill i U- laat night for h t h
ruund bout In Milwaukee Ui liapti -i
her IH. It wa agreed Hint tin
eh ou Id meat la a content tar i rmimi
nr more ta I'aWurnlu aomo time in
fere the lirel of the yewr.
Mi fMiUnd had tutreed t ae. . i
tta.eeu M hi aha re of tha purm n
the Pacific i oaat cutttaHt.
TRUST 5
DROPPED
MAN
CONTRIBUTED
CAMPAIGN
FUND

xml | txt