OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, September 06, 1911, Image 7

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-09-06/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

DICKIE PAUSES IN HIS
OH DICKIE.
' M Co ANY 1 hvST'lN TIME TO r.o I
I fUncE. , SHOPPING WITH MC
with You iV aor to suy 7
2fcv r
9?
The Economist
"The Slorc That Satisfies"
THE WANT
MULTI-MILLIONAIRE
WILL LABOR A3
Son of Gugcuheim. Copper
King, at Six TJollurs, Per,
Will Lourn Business From
Bottom Up for Three Ycnrs.
litiliutiort'. Mil.. i'i li Eilmuml
v r. mgi "iii ini. M -i i Murri him-
k. nhnm. Hie mtllloiwiif c oftiMH- mta
iiwiifi'. miuu Ui no l wupk hii it
IrfWrr at it WMk In the wltl f
l h. IhllUntur t'liitiHur ritiipli (tu
mtih lHi. ! In t btatHM l MiinK
iul of nu.Ht n imil MMf m
.11. mliiu oil lw tknior tohf.ri r.
u mi ii wunlM ti wm i h' rmninB
iruii th- Ihittnm.
Hi inui niHp ti Mb umlfrnhirt iir
i 'hit iMMt) uihI (ivituIU Al pnni'Ml
I UM'i)lilm. hln Hlfi- and mn art
i iti'i'l itl tht- riihluiMll ll"tl
llDlvHioi-t', but when hv vk in orh
II will I hi in ii rtinrtiifc Hiid h( mill,
Hurrumld b rallrwutl urd. rnrllll
1 1 fittnu and tiitthlM itp
tlr vXcU lu kiti t It Iwi Ihiev
M-iirc (liinRnlii'ttn nald iodH
1 fat hfi ttita cuiH'i' inlnt-H anil
fm lurli'ti Mild nttinr Klffnii4i' i iltiT
liiMi in nvtrv Mri Hii- i. rlil. bat
II ban biHrtl MStvt-d lht I Mull HI)
luilidM Hi aUolulUl. 1 um nil h'lllWI
ti Mtrui arwutnl and watcli tbf lwr
ri lb.HH work. I am urtn Im act iIJh
iIiimii bl(U' tu itHtr Mliiwit Im b
im-tui) uiul d my ahuir. I'll tu my
v rk mm 1 huvf iluni- on the Mthbtt-
ld ul Val."
And the young itiltlltMuilr 4tiMrud
Hn i.ruHil luiulili i s grm'of ull. , uriK
i i. mi u I'tiuli anil wllli lint lh i-iilhu-
- IUll,. ail hii. Iil ' I'd 1 1 1 i Is
l.l T X I,; I l.lll . (lllllici II-
I'llll i a ii.- vi i (ii lt. mill, .mil
THE SIMPLE OIL ENGINE
' Uses Distillate or
Kerosene
Nii Pnrlnirrtar, no Knark PIiir.
mi IlnttPiln. no Trotintr.
Sen nno oporalo nl 307 OoM
iivenuo.
l'or pHrtlciiUr anil prion rt
flrrm Tlin KI.MI'I.K Olli ICN'tilNlS
CO. OV NKV MUX ICO.
Itixiiiiii n.A ItnniPlt lllook.
AI()iiiiHirtio.
MAFFNDROO
HERMAN
MADE DESIRE TO PROPOSE TO THINK IT ALL
YoiiUcl
'1
7??
NEW ARRIVALS
The Latest Styles irk Waists for Fall
AD SEES MORE PEOPLE
.11 i..,r. h 1'iit .1 . . at - "''I I If- i! ir
j t.n- 'il-r
1 lie u.i "lii "t th !im.iil i mi
:t it lnm nail tniu al uli mul iiIn' .in'
x iim alili- I" l.ittc i all- : In in I: Ih
. 1 1 1 V I'llll li
lie Hruluut 'I In. Hi Val IuhI )ciir,
'a fh l
, WHITTIEIt SOHO0L
WILL RE-FORM
AIiiim'o 'I'I iii l lhm (Vi pi lulu Ailmlii.
j lalniilmi of Iti'futin Jh'Ik ol for ('ill-
Hoi nlii (.'Iris mill IWijv I'lirii'i'li d.
WhHtl-r, fill H llmirilor
I Urn IH .Inhlbiiill k lMr Ik'HIiI iif Whit
I H I- HclllMll 1 1 llUti H llllf. In iri')MirH-
tlon a driMtlK pPBRrain lor th ini
Mruvcmrnt f (.'uudiibinit In ihni It -
l -iitntlnn, whluN I livbi i'omu iiim tiv,.
trniH aaritfiitilMuili ut tin' mili-
)t nti in. worKeii out. tim- mm
bora f INk hwird lira a unit Hi Hie
Uiiiory thai thf nw jjaiullUoHK wilt
irtHM-f.vr ihwdAt'lllnl ft trTTI thtM)l
and mat iiimutv of in- liiaiitiitliui
mill W fltir imuliMir In fa oc thn
world uttT tli.-y huvc left tlu NtHln'a
ruirialwn Alw that th-j will bi
tutor runt ii ti'il whilv thaii.
It Uaa brii prcti tiMy dviblil tuut
th i. um tu Iir ttvo noada or thi Inall
ttil..n. oiti- riiM-r iHintt lt n-funiia-tory
wuik. v utt un uMidtuni iixihuiR
aftrr iht. bttalnua alifiall". TIm- Mrliiml
ap-iiil annually ujiward uf 3ki.oh
uf (NibHo rainf! .irtrtl It i ilniiuml h
wUk- prtiauUjMm Ujti. llnum lal run
loci aiicliltPNgKwri of U ' n-
ul nwnaiitinaiit.
Warden II. M. Alii'la4iB:iii), lnt.il
if tlir I nlti-d MlattHi H-nllPiiii.ir ut
Km i l.'-uMan worth, KiiHaaa. b ! im
rnu'Hiil b thi- board l rei'iim
mptiil ait iMrt In nforwiator
Aura ! arrant tar aiifwrtttU'ttdi m y
at U'hlttli r. ! ndliia ht aintiiliil'iir
th ww realm., at tilt- achutil pi
puatw iwvtiiul inHuvntlwim which hw
rNWMFd t hnir i-aHlthwHi In the
inatllutlua very nwlrrlally.
It hi aliilfrt l do auy with iln
Hhlpplm uf bu and frtrht. Ainu It
U lutindi-d thai hntila cuurta ahall
km fi,ibllahl Mi ih nchuura furnHb
dvi.irtmant. in iiio end f 1
limlltutlun pltu around wllh mudarn
apiillanrva art- i b4'cmi' n fatui'
s timming IiiiIim ulau aN- bu lorntatl
in tin inali' ilf part mt-ai of thv achool.
In iilillium. Ilii' im-nu In Ihe achonl
x in hi' nmi ilall imiirovnl unit
inn h nii.ri- titrhts Inirodui'ixl.
i),.tli.r uiliiivutlun will be thf Hp
l .ii.tnunl of runab- phyali'lHna lit
l.i i; i r I il'.ut'lmnt
r.ii f. iittiiva of thi- m w irn
'.en .ii' Hli'i'Mily In i' fieri and uthera
v ii f..i.. iik rapid!) n pnaalblf.
I li.ui- i world of ronflilt-ni-o In
l aiiili'rUlit Cough Itiniedy fur I
iiai imi'd It with fWfrrt uiVfati."
writ. - ,lra. M I. Ilniirord. Pooloavllle.
Mil. Kur Mtlo uy nil ilrualHi.
Var tho best aaiitlln liorton n 'hi
vlly Mill plinno No. 3, W. I. Trimble,
113 North fleoond PL
.M.XKi; III.M THY IT
If your luiMmixl InvlMl upon cutinir
lioinr-iiiriite Ih.mkI ilurlnif tli lioiuod
tTiii. Have ,oii o r Irlofl nlvln Ulm
tliu IiIkIi-kiuiUi brvuiliujiitkpil by int.
Ynu will Hud Hint liu will prefer thorn
nii wo 1 1 km our ilniloloiiR rookie, rolln,
blm-uiin, niltrH nml piiKtry. Tnko your
eni ilurlnif twirm winlliur by order
lllS J 'lT lillkPHttlffH III Hip
I'iUVKI'II iniCKftV
207 Huulll I'llst bin'ot,
ALBUQUERQUE EVENIKU HERALD, WEDNESDAY.
i lu just cer THIT.
I NEED ANOTHER
WILD AND W00LEY
WEST WAS tame:
Ah llllnl III I t'Mlllllil) o: til. i Mir..!' I '
alinl notloiiK thHl inan-ili pwipli- ace-ji'
tu IKiVi of tho "wild nail wool) wimC
in tHa atoiy uf n Kauaaa CH uuiii,
who left n hip honii to tlghi titdhuiB
imrt ruaruc lovolv ntnlilmin from bml
baiiillu. Hit luul rurulvad hi Iriuiis
Hum tltu mnrliia plrittru ihiattur nml
Iro.u tho rui'tuoim tmtl llhtatratluiiM ul
Hiii oMatnrii prom. AccurdliiR to His
Khiimm Clt Sttu :
Tho cnll ul tliu wlltl uiiue liroHlat
lhl to Karl Crlag. lit yonis uld, aliotu
two inoniliH ii no Tliu motion pli'turo
aliowi, with I holr I) hud uf llij initriiuil
Um IiiiIIhiim unit i lie couboy luuo miv
llIK till' life of lllH HTAl'iMlltNllt, IllHtllllMl
In him a ibalro to purtlrlpmc lu Hint
I'xcltlnc lift' ii olio uigiit In- nlippiii
hwii) ftom bin no. in; ami aut uiit uu
Iiin nilvijiuurim.
Hu Hwiuc on u fruleht trulii lu tin
ynnlii, unil buniiii n Iuiik ioiuuu whlcli
lltinily otiiliMl in luu wlulti uf wyumiiiK.
tint fur miiiio if moil tiilvunlurnti fallml
to nintitrlnlir.r' lit cunlilu't uvuu luul
ti Job hk ii t'u punriii'f The mutiuii
picturu MtnrloK uerc nil a larcr, lie ilu
fiilod Tlnsl. uigjioil anil liuiiaTV. Knrl
'Iruppwl Irum u IroiKiit Hi th Kiinsua
City ynrdn (ho llrst ot luat wmk Ho
wnH iiahaini'd tu hu Iio.iio, no hu ntn
oil In Ihr Woal Hotloina. tiluuiiill
wliMi'uror hr cunlil llml a Itlllo Hhrltor
iihiI llmllaR odd Job to earn nioiioy j
lu utiy fomulhliiK to out A pollcuiuan
took IiIim lu tliu nuleiittuii llottiu uh
torilii) Thii Ihin wiih Mirulil until Crhlay.
whan ho will be lahHii liufuru lint
iuvotillo tour I Hu walked down ill"
atniM of thi' Drtunlluti Ho.iie ulih hlr.
ami aiuiiml bin finier uiolhut. a iiilt.
iiiinaaiimiiiK Ihm. with uu initio dualru
to light ItHlhiua and mm-in- buHulltul
liialiluiia
NOTICE OF SHERIFF'S SALE.
Not Ice la lioruby given llml In pin-
aim new of an osoculloii lawiml oiH or'
tllo dlili lel court uf the mtituiid Ju-1
ttlelnl dimrlct or the Teirltutt of Now
.Moxloo, within ami Tor llerimllllo ,
county, upon a JmlgiiiiMit n ndiiriil lu '
tho cair uf the Hunk ul Commerce .tit'
plnltittlf vn. Tom P. l'liolan, dufemlniit.
whleh JiidKiiiuiu waa ieml(rwl uu tliu
Ut llll.v o( July. lltOS. 101 tile Hlllll ul
I1SI.H7. Jlleaa ut which bout luier
out at Hie rate ul iwolvo oei rem pur
aiiiiinii from Him daiu or lomlltlan and
tliu imliim e uf mild linl;muitt Iiprih In
tarwtl at l pur cont, tuihei with
costa or mill, t lint I linvo tovl.'.i upon
tia inllowliiK ihwiorlliod real raliiir,
btttwtu In riutmitlllo roiiutt. New
.M0.lc, tn-wlt.
The koutliOAMt 1-1 of e 'on i::.
townahlp 9 uorth, niMit 2 enw; "i"
iHlnttig lihi arret, ami Hup I will tu
tile ilOHi day or Octntiut, I'M I. ui the
fmnl door or the Uu.tiulul t loiiuiy
ciiuit Iiuum at li o'i'luaU a. in on mid
day. offer for aalu and noil al public
auction all the right, title ami lutetnit
of the di'lcniliint nml io tliu above
Ouiicrlbuil nwl entato tor tho purpme
or miiUfylnc; and puylitR wild Juilcc
mciil. Inlcrom, court cohU. lucl-idlnf
tuh prHotiiuiii ot nle ami uihtr rm
Incurred In cumiootlun Uiarowlt.i.
.H4SIJS RpMtSUO.
PIiitIII lloiiinllllo ''.um,
NOTICE OF SUIT.
In I lie DUtilct CuuH, Toirltory uf
Now Muxlno. County uf Itunuiltllo.
KaHit'ilne II Prlicholt. Pliillilllf, vs.
lnincH Y. Prltclii'H, Dofeniltint
No. S717.
Tu the Aliovn Named Hufundniit :
You are hereby niiHUod tlml a Hlill
Iiiik linen (lied itsulnsl you In tliu finld
tuiiirt ami couuly )ty the uliuve iiiiuind
lilainiirr In which Hie nalil plnliitilT
prujH lor an uhHoluto divorce un tliu
itruniidn ol ahiiiiiluniiieiii ami niiii-milM
port, and fur iillniony ami cuutmol
lekB. Ami on iito further untitled
that iiiiIohh you outer 01 uiiiimc to he
entered your iiiippiii'iiiire In cut til ciiuno
on 01 lidforo tlx Hilh iUy of Ootoliur.
A. I). 1011, h iU'cipp pro ctinfnrtgo will
he takuu agnliiHt you ami the roller
prayed fur will be srnuled. The uuniu
uf the plnliitirf'H atloiney Ih hiino
Harlli. whOHe pocKiftlre HdilroKit Ik
Alliiunieioue. New Mexjeo
(Heiill THOS K I) MAHHISOV.
Cl.fU
Ml JOG
OVER.
YOll I KIMK I COULD
I 67 ENO lir.M POR A
f DOi-irRS? WCU I LL
VTAK,
TAKE BufH PIFCFS'
V Of
Mr -30m
IN ONE DAY THAN YOU CAN SEE
WANTED.
WANTKH Voil 10 lr 1'i.toto SiflUKi
Mini i .it wHter. iiInu beit ilt iirlnhg
of nil klmlH Albiuiiieitiif Ik'ltMnK I
III, 1'IIUIIC M.l.
WANTKD Carpet olKtnlnt. XV. A
HuiT, soft KiiHt Central, mono .ICS.
V.NTI8I) - Witltroaa
il N. .'lid.
Ut (iui'U
cults
WANTUU-lhrl ftir gem rnl
nork. Ill Wi'xt (iratui
hoURe
II.'
V N.N'TII!) TO Mtf Y f!(iali uhI1 for tilil
lnn ami iirua, niiiH, ixiiilm, rub
Ui r. iiiintB, and jjjiotw. all klmlii ut
itipihI. Ilrlni; yfltrT junk I., ihn Suttlh.
wi'Ntnrn ,lunk Co., Ill Kail I.ciul
iiM.nui' c
WANTKH IVmltfoii, oiiiir man, kuuiI
titTuiiniiiui . clorlcul work iirffortetl.
Will nrropi pualtlou lu Kiure or on Uu
Hvdiv wnRuii. Cun IiirnlaU jjooil ruf
urenoo. Aiilrt'iR-K. A tiaru Huiald.
i:.n
-
VA NTHI Jfuniiflitiflit
''nntl lionxtu'drb.
n - ......
trcp.
noma n for
Apply to Mm.
; North 12lh
WANTUO- -rtllou farpenteiH. Pu
Hello HhlK, .'ml a nd i 'mi! iiiu,
ROOMS FOR RENT.
l'OIt HUNT- Well furiilHlioil roonm,
very leanoiuiblu, ll'i West Iron- 0-ji
Klllt HWNT Nlouly lurrilaliml ruoiii,
private faiiilly; no hIcU wanted, lady
prt'feiieil lln H 71 Ii S-p
I'tilt itlCNT-Kor wHi uid only.
rlicli't' rhiiinlHiia or llfht litiue
kiiepInK MMiiita. I'Iuuih UST. 41
rhitith lCilllb alt-eel. SHU
I'm It HUNT-Nbrty fniilieil rooiu
with but 1 1, In pHvattj miiilly. uu hIiK
wanteil. I Iti S. 7th.
l'OIt ItllNT -I'lirnMiPd friinl room;
nil uiodurii eouMUtleneea. 133 l'rult
avenue. Ground fhwr, prlxute eu
trotico I'OU HUNT Sli'io-rnuni, III V. Conl
Y V Pull olio.
FHlt 1 1 ICNT I'u r ii I hIicmI iuoiiih fur
liotin(ih(H'plu, rent reaMuuahlu Wil
Weal Central nxeiiue. Hltl
FOR SALE Misscelianeous.
FOU S.M.IC UiivliiK liursu, tublior
lire liiiiMty nml 'nrnuaa, 713 South
I'lrut Ntiuut.
FO I rSAl.tt-flotHMis eamort). alitt'
Ixr. Price JK mill s HiontlWRt
l'OIt H l.lt Teni Iiuuhb. HhlS fee'
with lent lly N'oarly no" . niter
ii -oil Ii. Hick. Km iniormnlluii call ut
:iis d Fourth Kt T.-tf
FOR SALE Underwood Typnwrlter;
cnod ordnr, 110. Ilnom No. 1, Grant
bulldlna tf
FOIt HAI.H---nnod piano. ilnln tnhlo,
lenllier potirh. huffpt, ruca. ilrrhHr,
lii'iitliiK ntove ami rofrlgonttor. An
ply sot N. Third Hired.
SOME WILD ONES
AT R0SWELL SHOW
Koawcll. N. ,,, !p! . -Jim
lt"vpa ami Jtnt I'axioii of Hie Tune
hill ranch, wilt come lo the wild woi.t
Imw ut Hie exiHMllffin and all tliotr
mi'untuln frlenilM are Imeklnc thrm
an liu haat rid em In the count iy
fiiiylon Kyle of Uu- Turkey irnek. la
bttokoil lu a nlmiiiir nmnner u lue
pi'i,i. .if thi Unlnxion and ICimwIea
rountry, That nr'- coinlnH with
iluni roii. triaj MetioiilKal ami licrt
Olid flHorilr Wflr, of the KiimwIpm
couiiti). rfconl niukier and brnkei
all over the cciuntiy will be hare ICI
liann i.'iHTull, chaii. i - n ipoiior of the
HoiilhwpHt. who la ii iw lu OkhthuniH.
I lien Unit In. will , .,!,),. f jMUMdhli' ah
III WlintM ll. 4.. (ill IH I, frll'lUls
at the i xpi.Nitiuti m;m'. ill $ lu
i I tf W if (,.. ii , ... ' I.. , it
I " uilla ll"
SEPTEMBER 0, 1011,
JUST WAIT P rAOfwENT MOW"
TlUU I CO OMpli fHO OtOB
I wuum pini up t noser.
Vninc uoLinu shops
FOR SALE.
j ;,,,
t
FOR SALE.
hid. ii, iiioili'in, HIkIiIhIuIk,
oni'ltali ulnrU. Iiom Ceiittal. with
1 loom Im iilHiii'd coltavo lu real ,
rolllal Ilieo'UP, J I ."i 09 net 1
$2loe l-rouai iiiiMlorn hrleh. two'
Hcrooiii'd porclio; bum. ohlckoii
Iioiivo and kiI out litiHUtnuH. In
. mux 111; ami ImnruvtMt and till lit '
! iouiiI rriiiillllnn I IIkIiIhUiIm. lilotil
fur iiualth.
JlfiOo 5-iiKiin frame notlaso, two
hot Dun pnrolii'H, uluk, uliietric HkIiIh
uurnur SOxllL', part uuhIi, balance S
per cent.
Iiniin Hlx-roinn inuilorii uuw ItuiiKa
low. Not Hi lltli MtrueL 11 Mil)
(nali. lialaiiLo 8 pur cent.
Iii30.nu &0vl is corner. hoiiHi front,
Pcrea aillllnn, :! room euHugu. ?U30
mull, Imliinep S jut rout.
jri.unu -Six room hew .ikmIi i u lnlok,
i.onier. oant front, hot water lieut,
ccinuut walkK, lasn, two porahu-
$2000 FJvo-room modern lirlok, tth
. wnrtl, closo In, east front, cement
walkB. f SOft catih. b.tlanco 8 per rent.
.lOII.V SI. MOOKK HIIAI.TV (X).
I'litr: iNsntwcK. nvu iwtath.
LOANS AMI AIISTKAtTS.
.11 West Cold Ate. Phono III.
PARCEL DELIVERY
Qt'tCK PAUCI'.L DfCMVHItY, Men
net)K''lfi, ItuRRiiun llntlluil. Phono
B01.5O2. "Va runli 'cm.'
ii!i,ivi:itY sKitvici;.
Plume 17, Albiuiuiiruue Parcel l)e-'
llt..,rt. l'ri.lf.,,1 ll... fid, I ufillaf.li
lion uuiirnnleeil. ,
NOI'tCi; POIl Ptilll.MMTION.
ii ir.r.un.
HiiihII llotdlnu Claim No. SUM, Not
out bind.
liopiirlmeni of Hip Interior, Unltml
SlntiM land olfUe .Siinlu Ko. N. M ,
July V7. J'.ill.
Nutlcii Ik horelty slvou Hint (Im fol
lowlnt; mtiiicii aliilmaiit Iiiin filed no
tice of hla Intention to initku final
.r of In HiipMorl of lilt cliilui under
dorlluiiH lfi nml 17 of the art or Martili
, 15U1 (ill! KtutH-. tilt i, iih ameinleil
by the act of I'ohruary 31, lS'JS (U7
Htaln,, 170), ami thai wild proof will
Im made liHfore A. i. Walker, pro
liute clerk, at Albuiiunniue, N. M., un
Septnuilior li, 1911, vie. l.ula Padltlu,
an holr uf Tti olo Puiillla. of PuiIIIIuh,
N. Jt for the olalm 221, for lot 1,
rxjctlun 1; Im X and 3, taction 3, nml
lilt -I, P.CtlOltfl X ami 3, towiiHhlp S-
north, rutiKo 2 onm, survey approved
I 1!05.
He naineti tho followltiK wltne.nus
lu iion hla actual einlliiuoun nil
veifo iiqHiuMMOuii of iilil tntot fur 30
jeai.i next pritemllUK tliu aurvay of
Dm ton iialilp. viz.;
ft o man Marnxn, Xllverln Jlniichar.,
' Mnrcellno HhiipIipii, Juhii Saticluut y
Pciin. all. nf Pdlllin, N. M.
1 Any ppifton who ilealra to prutntt
nHBl!iit tim itlluwiince of aaiii proof,
I or who known of any miimtuittliil rit
son under tliu Iiiwm ami nHtulntlnns
(t the Interior iNparluicnt why Hiieh
proof Hhnilld not be allowed, will lie
Riven an opportunity at the ubova
nmtilluned time mid pl'-o In ertxnt
axfcmlna Ilia wltnemica of anld otnlm
ant and lu offer evidence lu rebuttal
uf that Biihmltled by Plalment.
11ANUKI, 11. OTKHO.
Itpfftxlnr.
MONEY TO LOAN.
MONHY TO l.i i.N .-ii (.m.i rivtl
ii ate I i m. r mo. fi.oiin, U.ium,
10.000. $ 1 3(ii. .MrMllllon. ib
V. CJolll. Cp
HOUSES FOR RENT.
I'OU IUCNT I room eulaRt. apjuiidhl
HliH'plim lurch, um ruHMUii.iUie In
(lull :J 15. Iron Hp
l'OIt HUNT Vi.'B l.io.nii furnlalnd
hoiific wllh bath mom eleclrk liilti
and nice uleoplnt; iiorrh Kent $1S.
lOtU South lroitiw(i
10-f
FTSll JH9NT Two lo nvcroiun Iioiihs
furnlBhoil nr unfuinlRhed. V. v
Futrello. JU V Coal 2f
iron It F N'T M ..i. in i ..HiiR' - I
i. ii.l - , . r i i
JI .M.Mn i.i, .U , U 'id,
4 V?
FOR SALE.
Look at This
G room modern house,
completely furnished, and
near in, rents for $38.00
per month. Price only
$2800. If you want an
investment it will pay
you to sec this.
rnuj inrttuanch
LOANH
PORTERFIELI) CO.
21G West Gold.
(III SM.K.
l'.il Helen Rood allay land,
ptiirirull all levollml, hoiiio al
falfa, only .' 't iuilM from loivil,
1. mill. no. fun be hud uu eaay
lO Illl'lltH.
l,M ll lll'NSAI'KHIt
'Jill West (,'uhl.
PHYSICIANS.
DR. ROBERT SMART
Tuberculosis
Itouiii l ami WltliliiK liulldlnic
Hour? Ill o i'i; 'J to I. Tel, am.
A. .. KIIOIITLK, . U.
Prtictlcu Limited to Titbereuloata.
Iluiir.i 10 to It Telephunn 1177.
Ttuouia 231 H W.tl I'.'iilral over Wal
ton's Druic Slorc.
BOLOMfiN miinn.v, m. i.
I'liyalelnii nml bouceon
Rfiildencti (111 3outh Walter Strrl
Phone losu office 'J Harnett
llulldlrig. Phonn 61?
IH. K fl. It ICR
Plijfilcluti ami hurcrua
W. M. SHERIDAN, M. D.
Priiellce Unit i"d to
KteXITO.UHINAHY DISK SItS
The Wat.ermauit nml NoriicIiI Te.j,
Kalvurami n" Aiimluinterail
Slate Natloiinl Hank Hulldint.
AlhuiUcriiio. New .Mexico.
DENTISTS.
IHl. J. K, i7tAITr
Denial Hunter
rtnoma 1 nnd 3 finruntt Illdi,, jtat
O'HIelH'a XJrug mura
(Appolntmenut muda by mall.)
Phono 741
OSTKOPATHY.
nil. c. ii. coNNicn
Licensed to pmoltoo 0tcopatliy,
Medicine tr Kurcry,
My peclal work la curing chronic
(Uncases.
Officii lu ihn n i-w Ptern building,
cnrrip Fourlir mid Cantril Avenun
TeiHphutie for nppoiiitinoDt 611 or
31.1.
PERSONALS.
ALL ICiNPR, both new and teaonrt
hand, bought, notd. rcntad and r
pnlrcd. Alhunur.-'qutt Typewriter Ex
ohantta Phona 310.
Try a Herald Want Ad.
They Bring; Result.
7
BY H. B. MARTIN
pin K 1 1 oof FfW Ttiinisl
SHOES- I
. CUFSJ i HMD
r k I THIS MflBftW?e
The Economist
"The Store That Satisfies"
IN A MONTH
FOR SALE
J.'" r"i.iu lr i k, iii"i i u. South
I'.'lll li l . , low in
.i'") ui rraine, ntoiUirn Hit
w 'I I. near riir line.
Jl.'ou ti-ruoui wittUHlow, motlern,
I it mi lot, good I'liibulMHwra. H lu
'ittli'ii.
Jtuoii 9room, j-atory brink, mod
crn; Went Cotifrnl. ftno location:
Il.Otffl pntih, bahmro X per acnt.
trrt.'.ft--7-r.Mim rntmo euttaite, mod.
em. lot Si'jxir.n, ahmlo nnd fruit
lrip. Fourth ward.
l.'iOO- J room cement flnlHli mod.
ern rcaldcnce, hot wnter heat; largo
lot. Rood otithtillilltiKH; ulogo In.
$27f.O reroom hrlcl,, modern, good
iihiutc, N Second tit close In,
lfWKY TO IOAN
FIIUC INHUHANCK
A. Fleischer
in south Fommi sthkot.
Next to New Pottofflco, Phona 674.
DRUGGISTS. '
WILLIAMS IHtUQ OOM PANT "
nillns riTuvrlplluni Our Bpciali
117 Weat Cnntral Ulua Front
SANTA FE TIME TABLE
(In Eft-Ret .Tnuunry 17. 11.11 )
WICSTIIOIINI) Arrive Deirt
1. Cn KxpreM ... 7: lip rl .lOp
3. Cat. Limited ...11:05a 11:21a
7. .Mpx, & t.ui. lux. lO-.Hkp II tOp
9. Cal. Fam Mull. .ll:0p 12:4(
ICA.STIIOHNU
2. TourlHt I'U. ... I:lkp 4.30
t. Chi. Ltd 6.3Sp 6. Dtp
8, Hn.torn ISx. ... 6:i5p 1 iiu
10. Ovvrlunil llx. .. S.OOn K.Sta
HI I 'it no Truliii
Ron Mix. Kt. ... lS:20a
81 ft. ICI I i Paoa 8;. iOft
Slo Kan. (My & Chi. 5:04a
g HI. Kan City t Chi. :3.p
Itoiwell mid Aiiiurlll.'i.
SI I. Peon vl Ux . . . ... : 31a
R12 Albu Hx. ...Ht3tp
P. J. JOHNSON, Agent.
No.
No.
No.
No.
No
No.
No.
No.
No.
No.
W
No.
No.
No.
SUMMER RESORT.
TIIIC COK XTHY CLUI1.
Iii Cartitiel 'njenu Cninon.
Th moat Ideal country tiuo In the
wmtliweat. Lunch, refreahtnenn nnd
pIvHaAiit Ninllaa wllh at! iha fraadom
of country Ufa la areorded to ail.
1'artlim that denlrr to itiUle thlr
frtaiuln for an tMMoor dlunar can
and their ordar ny nhant, and lis
faro rtHtchlMR thr vrytltlNR will
bo In rcftdincM. without waltlnir or
taking tho ir.unl to do your own
ouukiac.
Ciirnucl ("ouiitry Club.
MANPOLLV CI.HIL
The ladles' Trio of SiiIukiiI In
iplrumcuiH I pn'parcd to fiirnUlt mil-
fi' fur afleriiiKMi and eyenliiK rcccp
H'iiim, Termt rcuMuinhln. Tor par
tlculnrt. Iiujulie Mitt. Ho Wolf, Mclro
ixilllaii Hotel Telephone HflO.
THIC
NEAL.
Til H K ll HIV
CURE
HH'OIUIAIIIT
1 Wo Invito Hi a rnoit thorough Invest!
K.iiitn. Full Information In plain
alfd envvlapa or. rejupt
Neal Institute
nis N. rVcuml Nt., Alltnmirrijnei, N. If.
1 TKLUI'IION'IO S31.

xml | txt