OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, October 13, 1911, Image 5

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-10-13/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

ALBUQUERQUE EVKNIHQ HE11ALD, F1UUAV (HTO KElt 13. 11)11
ere
y
t
V
V
t
Y
Y
Y
f
Y
v
f
Y
v
V
Y
Y
Y
Y
v
t
V
f
Y
v
W-'fr-W-'H-''W''
1
ft
?
Y
H
V
Y
Y
Y
V
t
t
t
Y
Y
v
t
v
Instruct Your Fire
Your Insurance In
ITJ7
insurance nrotier riace
Your Home CompaqiyThe
i
Occidental
Insurance
Lo.
OFFICE
Albuquerque,
New Mexico
4
Y
Y
Y
v
t
Y
f
Y
Y
Y
Y
Y
Y
v
t
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
f
4
. : ;
"9
MALOY'S
Come in nnd leave
an order with us be
. fore youygo.home
we will see that it
i; put up in good
i,iapc and guarantee
satisfaction. W e
have nothting but
first class groceries I
'and t will give you
prompt nnd efficient
service.
I
TRIMBLE IS AN OLD
TIMER AT RAGING
Superintendent Speed Events
Says Local Track Is Very
Fast; Has Known It Under
All Sorts of Conditions.
V I.. Tumble, who Id mi old iKirw
Iiiiiii llml him followed thr rai'tnff
juime for enr. Iihh IihiI rhargt nf
tilt- nti'lll; di'-HllllllPllt nf tiic fair
this Mir, hihI to III offleleiuy and
knnwIiiUi- nf the BHMp the unuatinl
tnieee that Ik uttwiiltlis tills ilPMart-
input of the iiimiwitienifi mum bp nl
trHmipd. it wn iIuoukIi Iiin effort
Hint Albii'iuerqtlf won rIvi-ii h pwi
Hon on jhv Kmiiu 1V i lnul;, nhuii
ll H4HIII to lie the bout followed ih -UiK
I'tti'iilt In thr wititliwrat Altvii-uporaiii-
huiiN tln iliMiiutlun ti'-
IllB ltl Mrollil Ix-dt XTUIlV HI 111''
ivlinlc clr nit Till" iiiornliiK (Hurler
J XV Uniii'T kjIiI
"TIip truck mill rutilillie Rromul
ut Tnutlnii park nr without ilmiM
tltt necutnl lnt mi thi' viillrr iinuit,
IwlMK rxcimi'tl nnly liy lh n iimnlfl
'ill rm-ltiK iMtrk ( llnrUj- I'onl,
Ttiln. Tile rx'rllciit hIiuwIiir ilmt Iibx
hi rn Hindi' h tln liorHrx the luxt twp
ihyii Ih ilitr to tin- rinr Uii.K Ul"1 1
thniihl iiftl hp mirlirlfnl If xnino rJ-
ord,' wrri hrokrii hoforo th uippt ?
OVf'f."
TV'lliil'iilllUH )IiiImi'iI.
To Himio Iir-flplp. IfMt Mi'niinliitc'l
viltli tlir luiiBUiisi' Of Hip rair IrnnH.
It would hp ititrptlti8 to Iroirn tlir
plfitiirirmiri' of icrliiln irrmn )f i-otii-
II5IIJI M-piPiwInll. 'Jim hariipm 1 1 fills
f..'lii Inn thr dm tit. .f I It li..r
Stllhli' (io-li.
Tin- nruiimr .mil lnhj. i-m
. ri .i mi-irt imiiii h i rpiimvN and .ir
r i-iihI ! thiii im.IimiImui
chin 1 1 lh..' Ik .. i. man
liikfn n ti.iitrr prut.- In tin- li"i
)) i.-iiiIn limn I In- urmiiii tr ! r
nillmi hr I Mill tu o. fuiind riiii
mm i linn I'olili to ti i mIIi'iI l. w .
IiIk nmtM tintll for tH II ff f i i i v
thp rmtn itiiit't rHi-ml)r lit- '"n
MB. Ml' Thl' tlllVll lll Ilk.' I.. t"Hll
him Iichuim' ho I ova )pwi ill..n '
v.i mupii.
ns. XtfWif, nn hIiom fr tn i
Ion i"'in to4. Hi KinhK .H
th. ihlrUMMtll, I'm You in u lit
-l not lHitli8M him tin II. ii M t
i mo twr h.. fr ii.ni i.i
thin Hi.huM H "
"Mi' llWNl't, !l ' W. II, I .1 Ilk.' I'l
Ml n f"llrn u tliinic or t" l'"n
ilat In lwy IIIUon'M nt-wtol links
itni ! wimlil truhi-r win on I'll-
ilov ihun Htir otliar dnj In thi- -k.
And im for I. Why Umi' in Jiiiiit
iMiniiHr II li(u) won llilrtpfti rm'Pi'.
on thr IllliMimiltli of lllo Iiiolilh. in
Ihlrlnrii illlfcnMII pllpm. mi thlrtpoti.
dlffrnl- "
lint hi't bp wiik i'Hl off u ii honip
IhukIi from Lillian" stublr.
"And no for italiert H.. I want to
tell V01I fullrlii gaVi Morr. Tlmt
iiurcn In KftliiK In trsnk iM.m. rp. iirdf
toinotrow.
llcrpupon nwy lll)m klkvd Him
A. J.MALOY
. Phones 72 and 173
210 West Central Avenue
volli tile utti" h.i hnr.l h. iilnnMt
hr-ikr .i imitnl
The Markets
GRAIN MARKET GETS
UPWARD JERK ON
NEW ESTIMATE
Unsettled Weather Conditions
In Iowa and Missouri Onus
cs Buying of Corn; Hod
Products Take a Drop.
Ill) I'trul-IK llrralil A. l, ..! Vr
I hlrU. Oil . ! --Al Ufll'UI iHtll
man' tlmt Hip l: '"afoUL Bro i- 'H.
dim. mill hinihii-' .'Ml tllfth IhkI "HI'
imp Hip whp:it mnrki't t'nln nn up
nrd Ji-rk
Tin o iiniK Aim 1-Sfi J-l. to I-nH
'v. iilln r )'ri'iiil)i r mnMi'd at
!IK . - f -h t4 !-!'. H KHllI of J - 4 '(-.
und miw to HHi
s..iiiitthftt iiiiim'IIIpiI nenthi'r "ii
ill!i..n ill Iiihii llllil Mlnniilirl 'ituxid
Hi.- i.x.'ii uiiylnic of corn l)i. piiiIh r
..p ipil n kIihUi' to t-h If l-li- hliihpr
,it ,4 :i.im; T-ir, hiiiI h'pimhJ i
. en.. i to kppi within that rmiRi
V in. ilnrnli. il hi mi ml from mm '-
..., li .UW prilVll KlrlffU I. nt l.. lift
..its lii'.pinlipi utarti'.l I m at
i ' I . hihI mlvumml to 4. ;
ll"K ijroilui t ilnmiicd in ' "nip-
i" of InHpr irU'iii at tin rilK.
InlMul cale ur iiinhMiit-'l t
."'." i i down. wMh Jnnui iIpIIv-
rp l for pork, Ik " 'j '
for lard mid H : n f"i iiin.
I.i'inl mid ."jiclliT luli't.
Kl UohU, Mo . Hit is I I iiilut,
II UW.
Mimllrr IdBhPI'. tU.IO
t'ntliiii Spot Qnli'l
N'p Vurk. Ilt. l.l "Hon mint
I'l-MtHl llt. J ft llolHIl loHI llllil-
iIHur iipini'tik. ii mi . Hi.i.iiiiiK giiir.
.". rtnlo, iwu huh'
Chicago Llvettock.
Uhlfitiin, Ocrt. 19 ntttlp roioipiH
Ortliimliil at .rt. MHikot mIiiw und
ttifitdy llPuvi'H HXfi4.S0; Tcxiih
albl'iK l lilliliiii, wiHluni Btcoi-i
4 ;iil ;.i. utiiiki'm nnd fui'ilom ii.'ia
tla'u, cown and IipIIcih K'.O0lt.ij,
calvt-H ihMM i
Mok rvii'lpiM t'siliiuitt'il 20.UUU Mar
lil't Wl'Uk tU i ( VlUB luwbl' l.lRllt Jfl-D"
HiO.t'o. tulxud IC.UOiQu'u. Iieuvy &.VU
ItU.lU. gaud to choice licv Jd.iiii
6.10. plKit VJ-'VUiW. uulU ot unlcB
J0.aufiC.7U.
Sliuop ri'iulptB 20.000. Native 2..'it
ii i 1.00; wi'sutii IS.TMi l.oo, )(KirlltiR
J:i.7ri5i4.:.i. lumlix naiivc $t nt..!Mi;
Wiidioni $1 oiifitl.iu.
St. Loult Wool Dull.
Hi. Oct. 13 Wool dull. Hr
thoiy mid wi-jitum iiiwliiiiii Ulio
cijIUX; lino lilPilllllllk ITitPo; lllln II
4prt cent
m "T5T ' 'gttUKf
"BILL" TRIMiLB.
urr run in pini" Mown Mint iiuvo
iiiuiUi fiiiuln iiiordti uip tliiu ror
hlildcii to run In ! lower ilnkupn.
I'or liikHiiri'. u imtur with a 5 I J
ri'i'ortl would not hp allowed in n
3.3b pMiit Ht Hip nlliir hand. Hie
riiiininK nwtitH uji iiiiiiiljpiippcd iiy
MPluhi Ai'oiil("lt lo llio record ot
inch h'iri. iprlalii npppripd wpIkIHx
ri londPil on hk iwilnmln TIipsh
u'kitilita tire iiUvii on Hie jiroKruiiu
' ijj
BBBBatnBlkllk JBV laaBBBBaBBBBaVaaakBBBBBBBBBPfVr
Kantian City Llvfitoek.
. KniiHiiH nt. Oul. III. Ciittlii ro
CUlllfH J.allO, IIKlllillUK 1.500 nllllUinrtlH.
Marliul Htviiih N'titlve hipdih
fSfJi; Hoiiiluirn Klein k $1 M0l n.
IkoiiUiniii cowm nnd IkIIkih JS.T6Q I.i.o,
j native powb and ludlern ti Tllfl i mi.
' Ht.o()l;iir mn fei ilcrH $H0fi&M,V IiiiIIh
5jy2r)j)4.60, ennvim $.I(7."R; west
ynr !ji I MwHt 5 70; weklerii cowb
IWCfi I.II0.
llOK reOelplH l.aOO Mnrkfft HtoililV
tti 5 roiitH lower Hulk id nulim fi l.iW
liilO: heavy iI.!Jiii;.i. puckora ntul
hutclicin flil$ii.iri: Mtt'iM tiling
Oifflu" plan :.ifi I fin.
,4Hliep ii'celpta S.IK)o. ipiirkPl weak.
MuUons y:WlM; liimhk H.mu
fj'Jfl: rnni HCilirrfi und fiarlinsn
WMiU I 7".. nume t'VW'H U' MHiJ.iu.
Nnw York Slocka,
New York. Oct. 151. I'Iiwp:
AnutlttmmiU'd Cnppnr 11
HiiKitr 117 'i
Alclilmin 101)
Ureal Kuitliurii i' 31
New Vol h (Vutiul
.Noithcrn I'aclflc llo 1 '.'
SANTA EE FLOAT IS'
FEATURE OF NIGHT
LL MI TION
'WAITING FOR THE CALL TO TI ABRIER."
FEW SECUniTIES CONTROL
NEW YORK STOCK MARKET
Now Voik, Oft. 13 Kluctimtiotiw ot
aliH'lu duiltiK tliu iiioiuIiik woro kuv
eriieii lnrRp h I lie niovoinont of a
fw Hoeurlt lo. Ameiieiiii Tohneeo
IioihIh were imtiitlit ou mi enornioux
Mtnle ui rlklnu pride The cuiuuiou
mock hoi 10 polntH nn Hie ruirh The
whole market wn Htlmtimtml hy thta
innvoiiiotli (ieneiill Uleelrlc develop
ed HlieiiKlh There wah 1 urt Ii or weak
liuM In AlllH-Chalnii'rk. I Me (he per
rent bond rulllnu two ikiiihh io
the low em pi Ire Hi nee ike oranniiwi
Hon or the eoniMti I'Varilonnl iciic
IJon wan Ronernl In Hie Nceond limn
uudjilhi' murknt imenme llleleiw
""Atnerleiin Tolnr fottra rwetod
I U5. IIoihIh Hunenitly weie llrm.
Jllm-oa liaiilelidl Mlnwly awilll tiller
liildiluy. hut i he H"iorul Iniinlry wiih
HilxiriT
'ITiii (lloke wiih Iioiik.
;Qraln and Provisions.
filcaBo, Oct IS -rtiNio:
Whwi Ik'c. UK 11. .May 101
101 W
Uoj-n l)jc ill r..sfS l, Mflv 5
O0UJ)ec. 47 5; M 50 l
Pork ilitn. $15 21 1-2 , Mur lft.04r
ItShH ilun. 17.02 1-2. Mnv 8.ni Ml
lird Dec $ 75. Jim K 7T 1-J.
Monty Market.
w York, Ool l-0till tntmnv
" . pi Imn ptipm 4 31; mit alivnr
' i 2. Mmktciin dollars Hie.
New York Melsli.
vvYoik Oct i:J. -it'opiwr 111 W
lha Hud 1 1251i4 20
Parade of Automobiles With
Japanese Lanterns Makes
Pretty Sight; Prizes Award
ed for Best Floats.
A femur.' or Hie lllillllilillU'd imi nio
lunt nlitlii wun Hie Ka III a Ko railroii h
hiiautirnl Hon). The Hlilp or HuK
Wtllell WIIR I III' KCHMIItlOII of till Mon
toxuniii panule It wan illtiinliuni I
Willi IncntidoDPi'llt I u tTl 1 1 fiiiin how tn
Niertl nnd Coin kel to iniiHtliertd, und
niuiiiieil )' 'I crew of men. weurin ?
O.vjpt leinojlliutlon o( lite coiftituieH
miTiii liy Hid milforn of Coluniiiuu in
140.' Tin itHtuhliM weie mii! Iiom
OIiIohro enpifrfiilly lor ihu hiikihi
Hiul were iuurt9 hy one or the tn-Mt
conliitiiatiM In Hint city The snip or
Slate" will he new in l I'iuo to lesi
Hue In Hie Mtmidiood i'-t -uni i t
whluli will bo hold In ilmt ui' Hi'
entire Krheaie la due tt) Hie itiKi'liti11 -or
W A (leorxe, Hiiperlini'iidetii ot
Snnik Ka klmno. who bun tnkmi mi m
tlvo lutaioat In the iMmmlnn ot int
AlnntniiUHB iihi.iiIp mid oHtrr realm i
ot the ftilr
The auiAlHMllp iwiHilo. whldi wm
ln'lliiii nt S o'cloek, martin iroiu td
Inaan park, ami ivlmlittjt Hironuh I'm
a4rmMa to ttm Alvnradn loiei wan
nnp nf the prellliwt HlntiiK in iet-t i
fair vhillorn Hach nmelilne wan i
liiinlimlCHl with Jiuianoet' liuiti'ini P l
otltkV tiiiirjtii) URhllnt derlce. and
pnaaod In hiilltmit Kib(IIii hefmo o
Piowrth i hat ImiimI Hin iihlawitlki
TOO LATE TO CLASSIFY
I'filt WALK nit TIIAUK Kon . I
of hnraea and four Rood in'
Utamim W.iRon Yard, in nitti
mid Hlrpl. ' .i
ari'itAVien , Jarfpy t. I'io" r
wlll be rowurilpi or WiiHun ll'
Mkltm. f
uo'dmb koii itiemvMts w
tienirnl.
MHTT llravy aohi ring, with in. :
tuniuolie Ptlma enarnviil ioi i .
ft. S. I).. 1J. .'. U-iive at Hpi id
olllce iUld gel reward.
WJSJVim- lli.um'kppiipr iy' N..n
li. r I nip.-iiiil- pin. and kit. ui
i.onltlon tor riatil PH.- Aildr""i 1
jt.1. Llux u.u l'Ji

xml | txt