OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, October 25, 1911, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-10-25/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

ALJUUUERUUE LVENING HERALD WEDNESDAY, OCTOBER 25 1011
"ft MONUMENT
r
1 STEWART
Clairvoyant
Prof. P.ost
.ill In niilir In iiMiiiiiM tin'
itnt.iji iluii hi fi'nillia nil- -'
l"il.ir In 1 1 M' nlir- )im rivi'ltnl
I ' .llll'l' lll
$5.00 Reading lo
50c.
For This Week Only
'i' . Hun of ii" " ' m
riot Blast Oak Heater
GOOD ROADS
Adapted to all kind of fnol-n splendid wood burner
Him the most wonderful result in burning slnok or
-oft en,l. A GraU InventionThe Ciroulnr Air Blast
Tlip Lutest Mnr
virin"(s nnd
It utilizes
the fuel-
ALL
Does
That Is the VM Tcintorinl
your
stove do
Engineer Millei Describes
Magdnlcnn-Mogollon Bond,,
Is In Excellent Condition. I
Smoke Ctnsum-
BUILDING
4
x
X
i up.
In npponmnce
stove is as
liHitdsotuc as n
Ilse Burner; nil
nioitcl is highly
polished nnd of
u silver white
( olor whiah does
not tnrnlsh from
llf'Ht,
This is hut one of the many "Stewarts" we are show
nig. Each one guaranteed. They never disnppoint.
R.aabe S1
115-U7 North
MUSIC, SMOKES AND
BIG TIME FOR
YOUNG MEN
First Voters' League to Hnve
Rattling Good Time ntElkb'
Banquet Hall On Thursday
Night.
milt lin Vf flu- 11
Mrt iiltllllMli'iw i'
it. i.
in-
.t
I i. Htti'iltt tlH.
imwiMPt ni"'
i.m iiumn .it
i.ik. r h) (I.- l"l
Ih Imiikiu- i mil il I'
r un Ihiikiu. i mil ! ii hi- unii.ii
v nmlll I IrMau1 Will ll . -i
h i . ill, itiant, iileii i.l n i
. j mux.i mil it ir u-'ivi 'I
Tin .-.11111111111 . in . hut iii
Ml. I I'llllllll I ' 11(11111' ll J" I
l ! Llm'il Mlurrd'M. Win hit-
Il I- u' illlllH' iMKillnill) III lull
tiillt fill -lll'l). llllllU llllrml
mill IIIHIKlllf llll' llllll, l.M'll'lll
iml iln ur wlnliT. iiiiiI thru
ilrt-lili' Mlinl )imi. rill i-lmlic l
to Ih . 'I li i"iilliir fin fur llil
M-II..1H. li tti'l! n lln .jliii
iluii itlll iihuhII mi' lii'ifi In ii
.iiiiiiiiiniii.lti. i it iil-i mnl ui'
itf iii'inml in shi' inttMTiif
Hit IllltllV II Hill Hit in. 't in"
llll.V- Ml lllltl f-llllllkllall
liniilil iiiiiili tin illlrk Miln ni
el "i t Im- Iii i nil- -Iiiiii,
Women's and
Children's
! SWEATERS
llll!' III VI tllll llf llll-Mllill
-ttt'iiti'i', nt-t iilK niiMH'il, klmw
niHin ltl'i-, iiilni-- unit iiMur
. itlllllllHlllllli. 'llll') llll'lllllK
Mnri mill llllllll llini III 1ir-
iiiiiiI. fiii'i, Willi-, ran. Iinniii.
hill, mill-fiiiillinil U'lillo nmt
liiiii k mnl wiiiic mnl (iri'i'ii.
Thi Mjln-. itrf V. .Mllltui'y or
Hull (illni. mnl tilili I'lfkct.
I'rlii. ffir I'lillilivn ii"ii' mnl ni.
I'tln-s n. itmiii'ii iiiv 52 mnl i 1 1.
FERGUSON &
GOLLISTERI
i ,
44444-444i4'4444444-4
this?
Tiii I " lint
.r . n hv nrlunl
-i t Mitr thr
hi. i f I f i mtthoil
r if .. iii. iiic i nw.
I i iiinliiiKlInn of
a1: Hie taw n ooal
I' nit ar Inowlnc
f ' i a handwmr.
luill'ilr AIM rrON-
imi' hi hl burner
i ia i hoi burn all
til. I '.Hi, h tut ilr It
mh. it nmoHt) or
mnl - that
IW Ml IMH 10
in in fl over
..illrmry tnv,
i thr Htrwart
Itiaii oak.
Maua'er
First Street
-. ) 1 1.. in
I i r, .i .,
IIU III. II
Hot Htrnnii Win M. .
..'li iln or i .in i..v mi
. iii. i itii'irmiii ' hut
.. lit lf Hlf. n i iiu Til
ii . rroHBfiin ni m .-.mi.
i. i' III I,.
niliilMn ,
...... . i r 'i4ii,t iiMiirH. wniih
II. i
- til ii nmt Hut llallrr
Tin i, tM .. himAim a ihr muni
Mi. n Hu-ii'il-iJ , ml .i lm .iiIi .i
i I i.. I mil. in. in i limit- Hi Hi' to
i" .nlniiip. iimfi-r navl Hlmliif.v. Iii
i XIIiiiiM .till Klv.- ,i ...inlk-lHlk
Tin- i- ii in- iffiilr utili b" nit,, for m
L'noil tun. i li ii li
i In. ii ii. i-
ii.i run i
i i-it niii'
DULLEST MARKET
OF MANY WEEKS
IS
Prices Euled Steady Without
Materinl Changes Except
foi Some of the Industrials.
Which Developed Strength '
ll t t'tt-tiluif tlrrxlil . I. I.r-i.ril lrl
Nt w Vlirlt. On .'. Tin- .im
i..-: ilrrriotl hilt tinoiiKh iln-i.i-hIII
Mrlitrli wa tin. l .1!.
iiimu.i woKka
Thr govi-rnuipni riiilnii tilntui
IMiti waa iiinmim.i Inlli
kluaka. bin ilu- mill arllvli . i
irilHOo wif in lit. tivilt i ii .
I rlapa inl-. i. ,. 'i,h.i
rlianko-i . i in 'in .in-. . i,, i
rlnla Hhlfh .! v -loii I i . ,ii. i.
ri-iwtli
Amnrlunn ninitrrn iKimls iih'm-.
want, i hn i-lfrt ..niii-; - (.in n
miaiMiHitmniii timi mn- nr ti' i -larlaa
wuultl -f. .u. inn-ill-n
r-Htiuiltliiii iiliin mi an . .-
nt iMtM fmt'il Mini ronilol
in niien
Vpw Yin I, all lx :!( lllilf "
of Ilk rmotit hi-sw lost. A n
I f'tHMim wim iiimhttil uu ,n l
iti-anttf thr Iohh inftliUinl on i in
imnt Im thi- imiiiliHi ni a lnia
mm .tM lira n in I ml Mtllin (ill MIkii Im 1
hiikI n iHrm fiHKltoit ftftui railing -
I : i :. n tii'tt lutt ii-rnl.
Ilnnit arif m rail v.
Chicago Mn'ket.
' Ubltmjvi. on : I'ruatimtin ui
lat(t' vU'lll U tin- X.urntltir oftnt-iiln
wliVr ahotiuii. thine - n- m
1 iiihr mwtitrlrtt liiiirni thu winmi
tliHI'k-'t Hxlat In .i vi'llll 'KM I
Tllo uiwHtlia wa a hiitfi in l-UI -
kkWri Oin'Mlwr ilu i itil in I HI ,
to lf I l- " ni I II. 10 MM' i
mnl than (IihIIiiiiI in im .i-n
in com. wtii to tin tin wrailim.1
Ii lit- t'tiiml wna itUuum .i to work m
lh nrliiaf: aitlr. prrriiikar oprlinl
1 i l li to I.Wr ilown nt -tMrtlb I Hr n
I sr. l-4 ami toll tu ill M-
Out niilti-ittl In jnhi owing to tin
nWjmcaa of iwn ivniinlHH; atari t-.i
a nqaJr to I iff I Ir iMi ut IT s m
4T Mi In 17 H.r mnl iMtUtiil lo ti I
In 4c i
riH'elptu n( hna iniinahip
AlMNII an IHtay InllO In Ik .io. inlnn
Hiarkfi
Illlial aalua wore 2 12ft .'f loum in
t i-i tl with .Ii'liiidi-y $K.,87 !! (or
park. i lot Innl niii) $ in for
ribs
St. Louis Wol.
I St Uwl. Jl. 4. f- Wool -low;
ipirllnry kiifl yitKUHH mMlmiii. ",f
fllW mWlMlllH in&lkr llur lift
. l.tr.
Chicago Ltvrttottk.
f'lilraan. Oal. S. Canli'
Ilarrllitii
Ktnlmaiail at .0nn.
Mnrkal tnmaj Id,
I do lmvr iirovHt $4 7t s Texa4 ,
iitira (ioon.u): wi'drru atuiir
tltAfl" (ml kiuckirk ami foiHlwe
:iJf.4l5.7 iwa linn lirlfrii. $l.:(Jfc
d.tM). Mtlvi-H li.oniiKr.n I
Stirmi -ltiMliHM i-iluii)ii.( nt Cfi.-
Oni' Murki-t nlfiuli to ultutH lowor
lllltlTo $S2.'.S;n wtmlnitt 2.Hl
I M i.-.ti. Itnna lit WhttHrv ill il iiminttrntlon nt Wln'int littnlmiri' I . i
miiiiuitinn. i .... k 1 mnr.' all lht i'iR
The Markets " NEW YORK
RECORDED
it in vrniiuin'' f nni tj4t, iitioit-?. in
tlvv ?t OOfirt.im. muhKhii tlMH OKI
a?li vrnrl IllitM a r,fl I HI, Inlli i. till-
I
ii. If jrM h t . .. .v
I., thiat ami '- ..in i .
i t .ill Wtfh in kn "- t li .t
tm rr IH-Kl n I ii i '
i ilu iii in- ni " i
in win thi' inn .it
. mr !! . .ir I-
i .'Wttu nn thin
Mill WHI lllllkf li. i
. . mmiltlii-t hi in
mi m vrwii what vorit
I IMH III. I M W UK Tllllltl.
IS IMWI I IN I l.i lllil.l' t'Olt
Mil
llmil-i III II III Iii H i. Ill, lllllly.
I- n, i 'nti'i xt
414 WEST GOLD AVE,
0'.-lti lllr I'H.tllllllV.
TOO LATE TO CLASSIFY
HIM
- . .1
Tin ,t.
il I .1 ill' lul
iiii.tii iim
'..ill si-
I'nlt i : i" v "l" Xiii'it iiiniin'ii i ii'iim
i ,t 1 1 ni iHinil) .mill Mili.ii i.ii No
Ull'fe ,t,tll1l1 UH !Hlll Ki't'llltl it.
HI'
MiiJih'1 ll.inai il iininHHiiiin
W.nin. . llrtia.i.if uliir. . r.mili Kiryl
mn . i ill till. w... Vow nft invtlfit.
IDA ST. LEON
s
CLEVEREST GIRL
SAYS J. SAM
Eva Tangun Not Excepted, Is
Tribute Paid to Leading,
-LTtdy in "Polly of the Gir
cus," by Boostmnster,
It l wUh nrttlr m tiH( kttMtaitma'
..r ajrHxnil. J. iaaii llfcltiJH. Iu4ar
nHki- nf I ilii Hi. Iawn. '
l hi maiKffllB1l ! fri
fiari
Ilia HI. tatUl-ik rwtl"i ih. Iul-
1 fault") .tffnniifir" M ti.. i nmi.i
W'WiBnurrtiiii
till tllr ! " i' " 'In
Hhf wltii" Hn
in i"! mnl Iml't-
) 11. tlrnp nl Hn
I in
. .ii. , i
-1...U
lll!)i(l
- N.-W
ml
.iHJfkt
IS iilm tthlili -,.
Mii'Jmi r lui u n..
tTinlirli- Thomrwin .t
-Jf'tn. imti l.unu Imu
.iihhk. im iii
I III II
III.
i ii.i.i ..iBri. iivnioiiinratinn m vnu ! intnro ii.j. -m u.. ik i
I III St" II IIV
' I'lilll -nr lln I In in., ill I II." 'loilUlll, I'lilfkiil Im .l :mii llii-lon i.r
I ll!l!llTlll! I
mil
(Siri'lal IrlrBmiii In I trntliM llrmlill
f.! I'..i. Tit i. i !
.Illl.i t.lilUillHl . i V'
Mi i. .. m ' .i in in il. in in i t.
.i .i ni .. M. m . "hii. rii.n'
. . ii i i ii m I not. ! i M
i. .ii. in atau ii i i i. ni. i
. i ii i us UK aood r.....i- i.i i
V. . Mi ll'O.
I . . ntlr tip "iK .i.ii.
i i. i il III 1 Vli xi. ..
rlllafl t "ii
mil
IIIMI
l
ii. ini,. of iIHi.h ni. ret'-'
i iii'tihw.
i i.ii-nity Wmii ..nr il" Mrh'Ih
ini MicMlmi tWul v huh I I'liiKliM
.i niiiirtiinl rinjii lifii'iiimi H i
mi ..f th- irnn mini 'ini r.iHii it
, ii l Mill tats, n.. .ml. I" lli H-
ir i.
in i
III.. I
In . 1 1
1 1 i ii
1 1.
' lriiiiiP . ..iMitt lint In I1 -
ni.ihw at, Txioit tinii
..nil In l(t.ih limit 'm.ii..
nil I" tfUini ll.ii-
in iiao.
i ilf Ih. fin i inn! th. -ii ' I.
In. Ill l.
Mr. I Hit i n .ni" iiiiiHii' i '- -1
lift., ii i,r a(i. mnl I hut mil
. ni I iiv hcfH A,x I. .1 ..ii il in Hull
linn '.it iii-kiai, I "ini .imi I
it inimi mil f..iu,ii ii in .-x. iimi
I IHIlHlll.il II alMlllla It I II lit il 1 1 H 1 1 '
I oil r.iiHtu bull'1 iiu .iml I . .-imlili i
it .i ri-mnrkanli ' i-n "' iirh
II i-riwai mitfii Hi. i ..iili'K'
in iiulHln i mini i. ii N. Mi in ii nii i
III.. (Nt-i thai H him win."! I III. I-
mi-niH. Iltat it tut v imti mi . m .iml
thai aftir nil IIii-k. i It 'im '
llltwranil In n i"iK. iii" the ili"f
nuajtiK Mi nnd niil. ii m nr tin
work .Intl.. al tli. nun. il ' .i liulH
Ii will r.-Mir. iml mill ...puSr v. irK
itlii nil III. -i- .i.ii- Li iilBki il .i
I In., u pUs ni Km i in llnr. in
thi- anUttlWml -"
in., ii hi Hi
All. n. in. i . i -1 .
til, (fill "i
T'olll. ..f th
laatflMlt-rWorkl tiHtni
. tiMp nfti w ill ' K'i
ir r whrii tin
iwHa." "
J. Mn oi
III I M UM I
ui. nitwL. JM rlinw iwl
l inn tmTsJi i
-iraKil'iin "Hli
min
si
I. run
nii-ntiiiii- im- in
lit, MtMr
Irfion. Vi r i .-'i i
nil taut tin. m im
WU irmu i
srWoilI l Hi"
4tTa ait- thi . l
wnilil.
Thr tli-riiM ,.
4 Ih. t il .
(J 10 iollv
3, Skvn' aay
lie Ik ii i im it ii
tLCa- Thr ae.u
taitr Hln .ll. it-ptu
VfllMl llllMt
l th. i:ik
tii.flUliMBlll1t.
Mmar, "
VOTJ.0I
foi. i..i t ..it rw null irit'lnhiim nt
thr Ni .inn. l-nlltlnfl ftllifl grr Hlf
mir i.'.m. kini io mihxDUi ni M9
hall im. it rriSp, flV"5 'll',,h
KnliK-ti ni iniimrtmSjj lli- ontfir f
A It i..iiinin-nT,?lMifl!frrimn, itlllr
1. H..U. -. . 1 inr.
I'n.ics i i lien iJiVflji" 11 iayjj.
iuiu
I'AJiO
iki-
I't. trm'iim
- tu
m ik. h.. uir IwlfTui imrhar re
in., it 1 Lint. 011. m$ w '
I'ji I mill trtnt ISlLJnlit rwi
Tinki-i, .nh -io$GJiJ Tratmcrfiti.
N-W 'QUII
lh"i 1 1 tin
1 1. Im n
..ii . 1 ,
- JUil' .
im rjionofl-rmUi ,l,r'
.1.1 tUiffci
w h. a'tttin 1 na im
: 1 imt rffllr for 11 Hinr
. '
-
UiuMlat will.roiunii iniMiry
firXTMR.VlT "futl t-PUrP "HV
r II. li ni. illirnUj. J11P4HIII1K "r
im. InTtjJ H ilayt noe.
HiPMRTvifeBA i Js I c 3 ' 7bbbbbbb bbbLLbI
LI
'rniri Vse on.1 )
ii .i .i iii .iihIi.kii. .ii.i itiak
Il imiH 'inl. U tit- It 'll. limn
ulif. i - :.a I tw.'ii
i, im. u.i aWWV
null tifdli i
i.lu.t- tMMf IM-nt NM. 0f
ih. ntHititi. iitiv.- I'oomba
. i for hi , . K't nit chi
- . la HN (Mi
nMtftoa I-.
... i. .-a at art "in. I -ii a pfft-
in.ii.i. mm mrrw I., rmmt-
it m4, tWt. ii"i to Mav
"ii, oaa rui, no frrorti.
ikrr Ihr rt HHi" M
i ira, 1(btw UW ni UUra
ma ittif. rtnifhr milt ay
luraV M.vr ttirurk at
i hit Mm in ih. Ira awl
, liirK tnn I M. ri-B
i ah niil'-'i li a fawt
li- ill. Al' Mn I -,i
. nnl tin ii V
aHKa
shlti Intuitu. I
f hi! nlili il '-t'lilllii- '..nli-tl .nil tit
l rk .. ni mi nil. .in, i. il IhinI Th-
....... I.I ....... .1 I... . I. u l .tu. I
111111 i.. t' .ml ILikm warn mil.
in il.rki- M. i ili atrnik nut
hi m. - it .. tr S'o rii"', '"
I- it, nn . 1 1 i
'. V nk HiMirr M Hill nhfll
'i.tliriM H..1.I1IH--1 hi aronmlfr ami -rtlcxt
it in urn im i, .ni ii tttnirit. t" 'iaht
Jnt mn .,i i vitlin'tt fttrh rtniMliiraaa
pill UK .i ilah mi' which Murfih' toU.
IJit) li -tnli kn nnd il in ni l 1 lt. it ;o
ltril. Vi. rniiK, mill till . nn . rrora,
Sl'M'lllll llllllllJE.
I'hilmli l(thi Davlf wu mil on a
muiHlrr Hi FlatihHi who marti' fci
ER
limtty ni) ou ih- iiHtl utnt nnd thr jyunnai. i
ninnrr at ft rat t -" ral fxri. ltaaWlrHllk t
Knl n TnSM l.-H-jui i in rlahl anil atolr
f . mid. nwraMi m tirttuiifiii faM-aaAv
kliil,- l4tm tnfil. 1 mm it iMinprrl
iii Kluli-lirf. Xo runtk nn.- hit. ho
1 1 ir
Six York--- in Im nan - llil ami
M.ikli- nittkftl llr" liot u
xrnunili r im Parry who rnmhlail kit
..i i : M.rkJc uklna ..nnl ni'1
H. i.--.: hr!nfe Mtfr al II rat KtMaftrr
-H. i ii jji'MinJ'-r to IhkI. vhi. iiur
i . Hurt- foftsnsr Hrraoit. il '
K 'lllli Ii
uu iuiu
tliirtl
1 1 . of
llri'kte -tvuml
Jl)ll fill
in Miiu.iivh thmtr t.i tlta
bMr
rii-ti-hrr it ..nt (n anMiHtl. tf
.. -uni in to 'mi for Amra.
win. mti.. iit nnd nuirtltl
Ii. tun ttuti ..in, tMtr4a In 1
oii- 1 nn. no hit, our rrinr.
illululi iiiiilnir.
I'hlladflphta I'rantlatl m
now
pltrhlltlt Inr S'rtt Vi.rV liilftt tttfi
In Hnntlartnn. tunrtu t(tljM1
throuah nhtirt i-nllin fHml win In
Di'tfoir 1111 11 wrtil i-Hcti ithjrlna
took arctfiil liakt-r mtiVnl ui Ut
llartna Nn nun. ..ti, mi ti rP
rnra.
N'a Vorh lnli- atltntiil tn rtilll.
Cvomt ifjinKarml m Iwvr mtriiNK it
4-lfflHnr 11111 im Uh ami lUn Hna
aqllrd w10t navlk nihi.tnl hlin
Aftrr a Jlfliljl Vmy via nnuniMl.
I'ooinbti. rnrft qui naitrjaraan m Yirft;
tinj'tr wkflttf immii. Murm fantirrf.
llrrtilr arftitmttHl out. imtiitr to Dkil
No ruita, nlir tin, nn rt-nr
.Vdil li liiillnif,
I'lilkiiUlnnlii .lutjri hit to aliort
anil V slff ill 1'lt'lelii'r'i niitlhtr,
Havt InrctMt Mttl'i'liv on n iniit (
t ririilttll. Vvtm ilir.ti t.. Kh'tt-tiar.
tlnrfi' fnrrvil Pmli. llnnc.iK tn tWlc
Hsu 1 ttaii nut t.iilliit! Mi .11 to
r'.tthri N'o run, in lilik. ..in. or
1. r
Nrw YirnV-IIt,raoB wan out. Jtum
in Ilavla. I'Vlrlir llrnvr a ilnuDV tn
Iff Mirr wii-i if tti, arr to DU
ti n.lrhrl' tnKTntt I hint I'liti'i. i
. .nil 1.11 rraiulfill ilmil.l. ln I Hillt
tin daBB
whmwh, 1
VwtafM.
iitMii im Mil nra mi 1 I
i.
i .1
I .'!
l
i n. Hat r- 1
i .i i i . rrnr
Tenth InnniQ,
l'ini.iiii.i!it,i l-aiii out. c, .nnl. ill t.i
Mi ll.-I noiii.nt lu'llril S null. 'ii
im I .Kinii- Lniil rlkirl trt Ik ,ori- (!il
' i i i t- i in Mi 1.1'- No Lin
.ii. v no rnrv.
m Vnn. I'lanlt ni i In '.i thi
f . 'i.i In tlili . IV 1 1 If iloulilwl I
i l I'l.iiii, ini' nml si:iim t.t .. mpifil
t.iirtti .t ii -1 ilittf : 1'iii i : 'mi
-lili'il to patch Dpvlc Mini i- llinl io
mrpb'. auntr-.i wn now nn Mnuj
fkrrtt a.(li naty onl.
arflHf
It- nt iMm. mi ran onr hli,
rrnri
'Mia cmv
VISW
YORK,
itt It -H 111 A
...i I "I
hi :
!t i It o
I ' 3
it -i
. , ft U 0 II
n ii n ii
1 l " 2
M II
I ' C
a
it
n
it
ii
in r.
rfcitii
In
Hfwi.vmru'HiA.
tajBJBBjBr. X m
! tm fnt
ntiw
A II U I'O A K
.5 g o j o 0
.4 f I u H
. 6 l l i
.t 0 t 3 o
4 0 t 4 II 0
. . i a ; t a
.10 114 0
.1 l into
.t t I t o
.000000
o a o o
.'tr a 7 w it ii
in m. j
Ui. tr .
GMrhw. nt
OotUiia. 2D
tltrkw. ni.
Mweky. ii
OaTte. Ih
llrry a
ifiOwiaffca. .
'mui
t mn wiM'ii wianHw win a mattf
Seoir Ut Inainsa:
thttaltlililu
, NW York
. . ma mm n-11
. 0ft twin in t -4
I l4n iiiiuim
1 Tti imur tiltH-Dwjla
.
fWlrtlOM
' t'lHUdall
tinntV ri in OEfKrHi.
i IIH .m r-mwl-HI u, n iuiiIhs";
is nn n tit bat
"Vj"
IMS. II a. I Mil
rjitaaj, alittrw vm
n lo tint, innltli
: Pl-titl. 1
IH nur. tun
SMflflrr ll
Hlolrn mf
C4MUIW uiyu
HIKl Ran
Dmihli' nkiv -UN If) Coll I ni-
Ufl on hata KOtt fHl ; lWI
4d)nhta :
llttur nn lin!l Oft MHriiiNril I;
Cooiiilm i
Hit hv pin Iiri ,intli', hv ftoinlai.
.Sirnrk mi llr .Mariiwittl : Ahim
t; rnoiiiba 9
Willi ititi'h- Uniiutitll.
Ilnio- ;0. . '
I'lniili'- HIeiu . Unltlii'l
tlooil nn im.--. tttcniimn rlxiii; Con
(lolly ltti
thtrm Im Only Onm
That im
uscn r nmiLo bvch tu
jkwny rfiurtnlHf tlut full .l-uiii'
(or tliu iif-'iiiimj on tyeiy
ntt Ainaa. '1 III I
off' CHtildall.
tUlH
, UW Ml
f l am.
-mm
Ruppe - Barth
in a Fiasco
at Gallup
1
i;Hiii. ' t ii . . - rii
4
i-raw kkiw i i,.., rniu- rti. jk
t - t ilia hr ii n -ilit it K'l.'i.n -
1 1) niii-n nou-n .i .t 1' t Imtli in
lnl'lt nf miiiit.... - . Ilttlli--
lit M.-- I lini-i'- ami 1-4-
ft. i . Hilt 11 Minn ni i. ii. mn
- thr i ill- f - -k'l- i i' wi ! nn-
k Mi to Hh i t.n n 'i rrr nl
win. in uit-rf v. i- .ti. . hamilul
-MMltr of Hi m Hi ''ii i tiji Th
4 rudon of ih ,i-nj I- . i. nl
4'1 Itrirnii n I ii.i rtrimattii nnl
n 'ii the
Iti '.u'.i!' nn tirkfi "hb
. i t- ir, r (ii-lni- .. .iin'
ti I m
r.n ii
4.
El
BABY IN BELEN
lit-tliil r.irtr-iiiinilriirr In llir HrrMlill
Itflrn. N M.. IH-t. i ' -'Phi inrt.
ulnll -if N bn it HI r t Mn , ynan of ilk"
I in iiiiitn.i.ni n ;i, h n ,ii u,. prr--Mtl
llllir. Hmiii i.ii. imittlb Miro t
womun 'ah- i. nli. i . i Hi K j.liti'f mnl
Wa Ulf Hloimr t i Mlrl (H thi Hirr.
thr lull town, .mil ti.ii.rv livltm
m4i an an. im ni with .Ml. lkaHiar.
a folnri'd witni.iii t.. ki i--i. th rhllil,
itatlna ' hrr t.i..-. m. aa utsutiar to
ii r fit 'I
Il la Mm Ilm her'.- ronii itllnn Dual
thi- wntnnn lar. ml ! t'., u.-r nnn tol-
lai u lu fur in. i.iu ) ih' criltil.
ir .hi
il i rmthiil tn nii-iim it Thr
ohild n tnki n ini'. of lo Mr. 11-
.in. ami i, tla nr '.i iu thr inothfr
rraniKNiii tl in 1 1, im In-r .hllil. Mm
liianlmr ut mho li-muntln.i lAa.OO fur
i-.irina nn iio niii.- lint' inr inn
tnl.flitKll Mft4 m.. .!(.. ,.t.. .1 Im u.i
I avrtil Miv Ftarh. r rrfetwil tn ltr ni
lh rMltl until i nr unaiil Mil wan until.
Aa rt Hi- eMttt tr -.tttl til Ida i nn
i imiy of iti foktfi inntli r, InH ilm rmil
I nwi(ht-i iiu-. mn fvi ai.'h ii i lmt.
Ifhr itiiii'omi. of thr nnttt.i- m lirltnt
tlrliil ttilh nym. Inlarral
ThiKi- u ho .irr It i-lnl lo rr pf. hi-iii
, lirlra .nflrt ni th.- tm tMnnt iim
' voltllon ott Urtnber 37 wn n fn-
i iiiwW iii it i it. iJnii. . Aiioiiiiii. nut'
, l.-r. Iin-niiii Jariimillo ii ml Matnrniiio
Ikkrw K'tlliirln tin titration of iln.
ftmirti i Ut wi r.. .. .-vv hurt nilitrf
ma Inif tnli il Mr ih.. onil at i n- purtv.
nfiur iik'lt Mi nn .'Hn iliiiiriini
Pre iliv r-ni iluj.U. ilatian In no
iltat oik-rnllan n tlln V1illniy tin,,
ttotilli Iltat utrorl, nil tlila uml(.
vimc a bold im hc mnr.
jmtt i m 'av mr "
0
CONTROVERSY
OVER
J&T! ff

xml | txt