OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, October 25, 1911, Image 3

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-10-25/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

ALBUQUERQUE EVEWIMQ HEltALD. WEDNESDAY OCTOBER 25, 1011.
bulling Helps
I rnrn In KrHtMr I lib Ural ill
Your Own
1 1 1t ' ,) V. Krur HtH, I'tilm e)
. i 'tfu l H'kmg Sttivtit M,iK :im
Then just one wny to uiukv
vour c.iU-s use hiili mut keep mi
t'XCIl Htllf.UC IIuvu Mlllr oven
inotli r.iU' nt At Ht . uulil llic cuke in
lulU niii, then Increnxe the lirnt,
.so ,-i to drown it over ituoklv.
3'AtrciiK licattifTuiin tliu dniilt.
Jf ou KiilTcti tlio on Wide of the
i.-fce before tlie rising in cuiitpluto,
xott stop tlii' rhliu jiroewt. Then
the U,iunui t-iiH, formiiiK Inaiile.
will IniH" ii) the comer, where
tlu- ilotixh is dtlll soft, ntitl spoil
the '.li:ipt ot the enku. 30
Si.Tit- lin ulld nt other iwMrl.
i" lr. ,ii 'liir.lcmjrtl, tlt arr nit int..
-1' k ( ' t'.' of n, laM.VIli n Ik rrn
1 i i Hie nt Mtrfaer". of thr
r m p a tfir wot. Iwt Milur
I it v H t.rfH'iiK)ii, hIIuukir ii .
! i-1 tun . ,i l r-tMpWHttd tin brut !
nmt.ile r. nlili. Siibill oven
i.t.i It. fn r,.,,iv t)i,v Mh.uIiI U- hi ..lr
M.iral il, ' ri lurttw llwu ti lr.f
. ni I thi' 1. -. the ilmir ii i.piin.l
'' ln not lltmiit to link
i i ii .ii I p,mr iijcriJiir. Ilrrad n-
' t omit Himlcmle Ulfelhf
l . tin t
vt w
II ip ii 1 .m niHlrrlimt far taking
1 . Itr Miiitiuii, tajm-kill) partr;.
I1" "!' 'll lW llf lb llUlllf
' -ik in . IouihI In (lie K 0 liwk
' x ! I't MtlMlt IIMJ- be Mrnri
:cn.!iu i i. mbirm" eerttrTrate t.kin
' it i ,. ' -it m tin ni K C IktUnn; INm
.it, ' thr luii-m Ml"'.. Co.. Cltirntji,
MORTUARY.
Romtilo Oalleuoi.
t " l' liii(iiii, algitUwo m-hih
' li it Ittinehtia .lo Alliuqui rtpn
.ii i ..mi. in tit the IKit OihiiiIc val
' II I k . iKi'U nt Hi o'chtek laat
" 1 ' ftmill bottir, III ttt
' 'I ' . I' .'.itni' Mi (Willi-.Tiii oil.
1 ' nam A i iiuirhlhlxl
' ititn 'Ihiim .Hi. i
" I" ' i' iB'tti' niiiii.'i i r rcH
' " inula. liriL- .! Oil
i "H hi In. v.nrliii for
I. .". ii I I I. i 'In in I'piiriitl i rli'M
It H "I.I I'lnii .-.ilm iiniiiln'4 til I"
" 'ii i -Mir. i-ii Hnir ilnirih. iIpv.
Ill in iluli'i'. 8 .1 . olflrlRtttm
r mi fill .rf- in Httn liwr ci'iiH'ti-ry.
f. . 'miim'ii ol iiifinliorH ol tho
. Ik , .."i ii'ilh art- nt iim
"i art ovporinionUiia on your
If l "H tnlfo CliniiitU'rliiln'
I ..ii . II. mi. I, fm i n.kl.1 aa ll.ni ' ," i-iMiin'i."U nun i" infir www
u i . tnt.l fm ,n colij ft tliw lo,,.i ,hll.liMi .111.1 II..- mlilcri of tills
'I nil li.i
ui lla tU fmiiltflHoll
I t ' t
tU- Itr lla rtiiarkalili) I
I'' l-.l'l l.tlj t'llll hUhh Iw lltV
.
.'i'l 'ii i ih tiiittlly vftlnnhlo
' i'' .m l 1 1 ililii'ii mitt limy Uf
VMI 11 I III I IlllllrMtl Mllli -jiillult
'iiM' 1 ' -m ii t-rititii iiih no liaruirul
ti ix - ''I nil iltmlera.
r
Wc aim to liit the mark
of perfection in collars,
shirts, underwear, hosiery
and ncok'.vear.
The "beaux" of our un
derwear department arc
the Jaeger garments.
Prevent catchup cold
Keep t1u skin dry and
warm'-aml give excel
lent satisfaction.
Union suits all styles
and qualities.
White Cat Quality.
The new neckwear is
very beautiful the
brightest shades.
In purest ilk.
Solid colors or fancy
figured and neat stripes.
B6o to 91.60.
The "little things" do
count. Just the right
shade necessary or plain
black.
A wide variety of the
novelties or the plain
staple colors. Excellent
qualities. 25c to 91.50.
A little target practice
in shirts.
Take a shot at the sur
passing qualities of ours.
Thoy'vc made their mark.
The new ones for Win
ter! A Winter Suit! A Win
ter Overcoat! For men.
ttD
K 0 -
i0 t-
M. MANDELL
WASHINOTO WiOTHIH
"Bob," Ervien is a Natural
Bom Booster And Popular
With Everybody in State
CANDIDATE ON THE BEPUD-
I.ICAN TICKET.
Itoiivn I'. Hrvli-ll. oniiillllnic for
i-nmmlKnlmior of imMlr InilrtH. V
.t II yonM 9
llnrn ni Oxmnx. miir I'lillmli-I
plilii. in.
Hinlnll'lrlali mill (lerlmili imr-
fiiinan
(liiiiliinii'il I mm Swnllniiori' 4
Khih.;vihI l(iiu' llnchplor of
srtime lit iM .
Civil utifllttoi of I & It mil
mml t - .
T '"' -mu."..
I X.,.i lu .1... nhi ..,.1 I
,,T" II
ltri"llT"t milH vuilllllimiirrf.'!
iii im
Aliirrii-U. I Iim mu ihiu.
ItrtlM it V HivliMi. pri'iioiu camutl
ilflHfi of imlilk- Intuit aittt ffilHlHIltt
tin tin- ItuiHritlintti Hokft for
wtm offtoci Wa Imru tin DwMnihW
K. I Mil.
lie ii nom hi Omnu. Hit- ell
It wibttrb ot I'hllmloliHiln. whlali n
c(imifn fTif lilt brlti a r1tKixiB rtmilor
or itio I'lillmlyliMiln ltcoiil, ihc rutik
mi Dointismdi' iltiih In th- I'lilttttl
StfttOH, unit' tut mlniln-i or ilio anrtotinit
of l)l J I ii ft Ho mt It nmtom ftltn
botiitr lTmg9llcn
fie wsflf iiorti in tfiiiieh-lrWi hihI
tlMllinn MtrMMP Thin nrt'tHillUi for
ht iitiilfnh tiililHii'iiniti'i. W'hi'ii lloii
lirvlpti unci' hM hlii mliiil tkfti it
tblim Un'l fUMtin'. nil i lie poilitoa!
wln tmlllim mnl nil iltf klnxti lioriu-
mnl i he kliif won. I'ftHHoi uinkf lilm
rlniDKi- hU iri Hl iilii'Hiloi kith
nuniR ihi)i who mi tlu It tiiietmifort
nliU' lot the IIIHb Hiotitid I'JltU
drlfihtii urn! tKtfkott It io tile). Itililnh
nt ltMmt.vwtntt.
Illn fit her for ililm ltv ymr .tint
inori' wits it fftiiioim iiiamitieiiirer
Itltrhfork. lhla nccuunl fur imii'ft
third fault, fie U h t.rcilol Jttker
l)Ur fallllH kc h lion lor lit l h
Boil uolHIefnn. n fulthftil puklla nor
vftiu. iio not litmt hl wife mnl Inv
til eJIWr.i mid rimmI muai.
Itrvlen wwil to nulillr tcfuxil. nm
lnTttiiin. lit- llkott u, i'Ul bffiMr Ui
I f - . I II... 1. I ... ... 'it u.u.
t .... -i. :. '...
, .... .....
HM' HHI . l.nK. .n 'I.H'.II . WHH'll m HIHir
l di"M-i-d To niiwii It all. ! wa
rmupi'lli il Io ko in SwHlh limt. wlifch
la faiutiiiN n u m'IhkiI for yuuRK la
Ilm itMil a iurrinr of Ike "hlgtirr"
ciiUure. tie unnlunltnl In ih&b mnl
it nhei UfO di'gtvr of udohtilfr nf
lutirf In the ittlRliirprlna rottrai'. i
mmum hhiR tn Iwa not iHlie ouIriowii
uiin a itegri'i' ma potmtn. w
il'ouaht hf know enough to rm mar
.lint anil liil lo Ih.- altai Mkta .VI. Kar
Ni nlui ii naitii. of thti Qmbt'
i In Thla time lu innilr no mtatakr
iih din own rntuttttit liuiiii- mid fianlUi)
iiiiiHtiiam- hIwiIiIhiii itmlfy tu
I tin win Id Onl it liiii ItlaabUIHt
rttrila voaiHl thai aori ul n btHt
: Ic. rhornhkr atiiM-amm Tttore Rlfr
two kiii. nlinflfci iti oh n id maifa
aiHiiin- mnl lllf ..itr Mvciy orlllaiU
nt lift" Km inhoiiii i Hu ll' miker'a sa
mlt, wHd livelln.aa nm Hiatr inolh
ei'B vlrlUH.
I'anilMjlyanla uin Uia alKHUjb for
liivtsn niter h da I n wire atir) he
at i tmk out for Nf Mrxlcti III IJsOO
and liv aaittwl dtuti m thv ftrat nlnoa
i hla alilf of the Cnloradii. Odlnfionui
Him Ti-vaa iKiimilm v I'liiylon. Ihc
t'onnt) mi nr t'tiinn Tboru wiibii'i
.tiiich in Claiuin nniil ltrvln m-rlrial
ToRotltor with ai'K'ial olllitr pllinCiira
lir tniiilf II it lit-1 lr.' In ovofy iut)
of tile Html Up i win iii n ijiriiltin'
ami niiMiaijfr of thi (li(iit f'oiiiniun
rial tiiiiiiiiii Mia aim 1 1' tnoinenia no
(Mcniilixl with liiilliling pltutrfe liht
mid wnuir plain nt tiayion mill liol-
MiiK Hit inati with i 'win kvi'II iietoaa
lit' lioiuiilBiy In Okliiliiiiuit
An n llNilfli IHati tlllllllAHtvillltu
! Dnlt'li t'ltlxi'ii hi- i-onlil nut keep iwi
or K)lltle. lie mu fo, roitnty treiiH
iinn mid wna ilor-ntittl b Illlutin
vtitoa, I'nlon eonnn I't-lug n rmih
Dtr.iHirrmlr roiiim Thbt iikiiuciI llta
"Dittcti." t'nltin roiinii Iiiih been Ito
Dllbllftui I'vri -llii'i-. Hii'l lllf lilttHPitt
itt'iiiililltNtn iiibJmiii in im iilatory
will Ik- mat on Notetnlicr 7. for llilr-
lit Sf outer and lit Vindicator
th Mott Famout fianvh in thm
Waitd, campming 100,890 Acrtt
of Ptaitit at Mitt, OUa., and
what Nam it Proudly Mtar
n..vTr7,rP
VHIJ a.wvj s uu-igiwj Mvwu.ano tiwivtiti
CIm al lk Ztaftb ol lit VuMmMtM, Attrt(iti Olarf U MttallgM. Tb
atat rgrarc m nw rat
Atlvgncinc In lliren wnrittinnal yrar to tlm
proud m-rcndani'V of Ilm1 UROeST KXCLVSIVU
Wh.B WKST SHOW IN THli WWH.B. It, equal
or like now nowlirre In existence.
aolltary In conceded nro-cmincnto, Hniircmo
hayontl tlUtute As big und petfect a
Frontier Kxposillon a litunanly ilbto.
If vim know n nf old. wr need no introtlue-
lluu. II you kuotv us only by entliuaiatla
-mmh fieurgny aiid re
enliiR
I I Kiu Un itin g twko.
I" M.iu I, 9)7, ftirilliir ovi'fllor
lli iiif ii I llmicrmait npixdnto.l Hole
n I' Knlrit mMllrtlMlitlttr of imhllo
InmU P nun ilml flwrlhlliatv iar.
titm iiii tki wi. '. ,yt lmt lltWKimnn
'liil not aurtriNr limit ihunmtifi mnl
M'CHv. it hU . iiHir imm TJivmitii.
Moom-vpii i, ,iinm nftir.u(i
"'Kin IUjuoMh. fiiii.. mill Jllll. Hi-
J lHII f,iml If In inurp CMHrtilHl
iimimin. '.Miltlr, iiilmtltlslriitliin
n 1 hi. inilitli l -iifln ami Mr eutliiirtlimi,.
lor mn I ronil hHTp nii(k.d in ti im i
J,,o,,iiIhiIh nun in .wri .ml .m...
nirt' " -' rum Ih MHrl.
mrrttiiix mm
nMMWt la I r il
rtiMtrimt in m- imlllwtr h hm
ititu Ibr in' ! iiUitml bom imhi'
TtWM' M lM .,,'W' lit hllll
If thl I Io-iii ,l i.-ii I nhrulr ik.i
IIH MslMt III- Htimr tlmi llt'UCWll'.l II.
itoh" tSrvli-n m in titntni- Winn imk
tst foi hi .'iitn-liliMrftittlra alftlii In'
for!, i, ovi ri -linn lini mnl Ii whs
ill onre naMt-ti.it that tliwr wn
onithliiK dark aim nl.liin in hi m
i'Mr ami uivtmtlttatiiiii wmt- nvt on
foo Ibnt rovMled ihi tvhol. ininH'i
fl'lt H HllOVI' t kvphIimI
Do You Want Stable Gov
ernment? "It U Mvtilliirlt Ini iiiiiIh iiI V
iihiii us iii ii till).- nf -iii'lt niiilrr. 4'
Inl m il tH'tnie. iMrilt 1-ollrt'tlii'l.v 4
4 ii n iiiillmi mnl luillililiinlly n
I'llli'ti. In lii.it, t iii'li nil IiIm ottii 4
niHIIIIll, 1 1 HI I V H1 till' 4
iiinlltlt nt iirmli'iiii', ,'lf ktimw
4 li'ilai- mnl M-lr M'-ttiiliii. In nut'
4 aini'iiiiiii nl. mi- mid nliuvi' nil 4
llitnip.. .sTMUI.ITV. t l.MTY tl- l
KfOMHIK I'Oltll ." 'IIiihi.
iluiv Uomt'trlt.
J (' larkln awl of Union an- i
vUtiiuK In the city
t'lmrlca Nwtalndl In-other of iba
Ian Hnniiivl NwtaUili. arrived laat
nljtUi front Ovairta in aitund tin- lun
oral of hli bnMliitr twiar.
J t (IimhI. at'i'ii'iaiv of ilu 8iiut)l
MlHltM oomimu). lelt ibia niotitlHf. for
Corrtllii:', "i look after attaint iliirv
wbllr Jlr. HiaJiy. tbe bei1 of tlH- ron
nrru la In Dchk-i. alwrr but la trar
ohaatiiR n concvntrNtlitg pUiiit
U'llV WftMU.V IIFMflStt.
.Mliiniiliiriilio Ul'iiit'it
i.Mmi)
.ro
l.iuiriiliiir tli Onrt.
Worn, n often aulwi not knowtat
I hi' cattai .
Bui-kMi'iif. htattavha, dlaaiMtHr)
nrrvoumiia.
Irroaulur urinary ikmim, waak
nM. lungttar
Hadi a aaaaalnr tartur of ltU.
TogMhur tall or waakanrd kldncyg.
Ntrlku at tk root St to tike
flU'.
(jiikki) gii tHa balp tit, khhiajm
He I'd.
N rvni'dy ailaraail lib Doan'a
Kidn. IMIla
lliri.intnvitdi'd by thaiHRtnda
Knitorard at honta.
Hit. itu inr-ina; proof from a
AlbHqU' ritui' i'i! tarn.
Mra. K Adiilr. tlT R Hdltll "t..
AUiiiiii.'rtuc. X M., ija "Two and
n half nr ngo I usad fioan Kid
IIM) I'llla and na no nltaacil with thi.
lietii'flt I nhtalniMl that t una Rtail to
UMilill'iv i.'itiinmand lhm- In glv-
ItiK thla a.i'ond atlitetillllt, It l tliy
tlaaJrr in hnw- ttwt I valiln thla
rmiinii a. lilaii an nvr. I had mi alt
'rvi - r. imm arriNw tny Inlmt uml tif
ti-n tny almulilrra llmt I wan
Hr.Jtly lui'i.iivimlmoail 111 KUtHllk'
iii'iiuiiil The oaflliiiitH of one Un.
or ih.nn k Wiiar IHllit rellavwl ma
Hri-atly thttt I eonlil not tin nlhTWlaa
tlian iirnafar tliatn."
For anln by all ilaalar l'r 10
ornta Knatar-Mllburn O.. llaffaln.
Ni York, al nganta for the I'nlt
fil Unti-a
Hiiiiptnlir tli.. tinni. p.. m nn.l
tnk.' no oilier II
t"V.
an
KH RaRitut MD
1
thy, aaa rati ai m mma ata ni:i at
Biincrblv
BYIUbl
B.. Lla
pul iiuutj
Ooly man
In Ii it in a n
saaaaatW-V, . w
bltlory !mi "agrwaji. i .
Ttr bttllail, t(tiBilfl. Willi a
port, let a get
urtptaintril.
ltnly wllh lull
tiKitt n
frutlvidorenllplit-
HiMiiltli IH11I and rw'i-til anvf.
To U tran in a llfa.tltUiit tiplolt
at etrry lot llaurh WtU Weil
wifurin.nir, anil
iNowHiiHiJ m-n
and lindnicllve plouatim under the ample
f Imve been miiitl to tin. limit for vour irnie mnl i
, Wtntern Toufiminent tlilleriii); mdn .illv mid fnnda
ollicm, t ttpanraiitv In n an iiii-i'iciim" pulilir
tloiiiintlarcvtiliitinii m oiii.Ioor nniii'tiu'iit I)ii)Uiiit( tlnMinimrcilc! ' d
rane, resotlree. reaean li. inm'tmiiy tlivrraiiy, atilltorily, ttrriirm v mu! n B
nitudo of the inillliilloti, there will truvirt tint irintil.tl lliomuKlilunj a
WONDROUS FREE FORENOON STREETPARADE
SUFFERED MANY YEARS
RELIEVED BY PE-RU-NA:
? ( ilil itml t niiirrli. i , , ,,. .,,.
c Mi : r i r..i...i tl ' ), .vri.M "I
M "'- jv ; f r-1 ,. , . ,,,.rs
l hai . u- l P. i nun in ..itr fwin ' i r , 1 . . ,
, i I'ihi m.n i ,i It 1 1 . i .1 Ilk. liii'vi'lf. ti.
1 1 k i. 'M. H. i tl.tWIr HUMll in'' II '
i wtn ni- i'i. - at m f . i ;
I rf u ..'.I. ..'i.! .r. ata - i Ii.uh J
(i 1 OMHac.ni. ii. . - i
'! "I i" nil., ik t 'or . itiirrlt '
V wNtrti I -'in. i. .1 mi i n ir
ynttr mm i.i.l i t Im.ti v . v t
lon until i. mu slnif i 'ii..
i, tnk r I mi i tii lr.l!'t niv 1
llllll. I' - .M. ..llllllll. ll, II .1 Ml)
ij 'i. ii.l .in. I .i... ,r.' tint an -!'..rd
'i " ilu m..riin I urn .'. i-. .
r n in 1 1 1 . i jiiiii p.i ...i r
i I II' . I'. IIT I' 'llllll I Kill
It.) ..' . ,l,ll ' 1 1
i i i i i . ii in mi . 'i '
$ .1 ill I i Ml
. . : . r
RAILROAD NOTES
hull. I'' .(i.ilil. cltlff k
Suh riiilr.i I. ii ui rtttotw
il' iiik'. i iiiialtt nt 'oh Aft' i h.
l.lg I" Mk' Mil I'lifnr. nd vai'iuni "
x irr.'l wvik' mi ui ' imoijjjl iik '
(li'ir9B AualMt. giimrjifc 'fltnli l in
luictor for t.tu jat
llatl llw ahopa har
inlii i T J John
tnaini'iu", mnl t I'nMrtl
aiM'i'iora.
d. u Hi.an. tor aaen. m
mirh.nn, li.Ti', and IT'
hmil. ii i iinvrintPNtfctii !
lirifk. U v iHithig til la vli.
' K I Him n U'ft -i'i ak" utter
aHnii'it t.. m thror 'I'O Itarv, rot
til in. .ni- iii nmritio. lit Dlnall I
mt! imtilc.il i" i" rlntfiml' ni nf the at
iHt llll. -
H. U J.'h.ii Ixill.'itn.i' r li. hab
mm a i nu.l". .l III tlx' m ,i ahopa for
.lutut a .. iiartgnail .-i..rdy and
.ill I.Hti' ahi.riiy fur ."n Hi rnardlno.
whrr.' it" will agfctn "'k fur
hWinf.i Ki'
UmifaH. a 17 wna tun nt of thr
ahotai yvatvrday. alti'r i. i .ra,
KhrImi "IS will bo "'ii iRgajiii' 2'
iiinl i' tgtni' ill wtfl h mi' that md nl
thf W.'fR.
It. ri I .mnl. who i....r.i' tbo arlioai
liilh. In thi- tnavlihii. mi itUlMil
.i Imilli crtiahi'il f.'"i M .n'y. wh.-n
.i. hIiiv l ii 'irlvltiK " 1 " "I t' roll
n... lllr I.I..I, .n t'l.l. II' i ' II An
la, n t" tli.- imiial I hoaill.il,
WhiT' .' l l-i. nil. I I'M ritatl,
Th. ahopa atartni l.i ".rk ll I n -hmirr
inatrnd of in, Mn.l. the ri'O
moii i.. i in i liana.- b. iiiu i attortri
winti'r ilmi., .mil i-oiib. in lark (
Hglll
It v Kh..n ..r tlw atut t gtirtmiii
ii.nl win. Ii itr return. . I 'r.'iii ji lil.
to th. aaat
I,nmo laiek la one of ihr nitat cpttt.
nion forma of innneiilar i iiuiintnUBHi
A fttvy iippllfHilona of f.. .iiiliorlitln'a
Uulment will ul h'i ' Tor al
liy nil ik'tilera
-a -a ' ,
tivium y
Skw wblcb Crcittd a l'?fcttU
m i.hiii taniry,
Cmili tni Miktca,
Albuquerque
WEDNHSDAY....
It hat ae Rival and
tent. Meana and enarnv
iiiiioiiiiKu, .A in'oii'iioi'u'.
aiiirntnlly from nil fitittili r
i' liolidav ini'iil A rrti u
lITTMaTlllltTl I 111 P J ' w ' '
, IMP tffcT
i .
liu niiialvr I
nii' coaatl
r- .-I
I'ihi iii.i Ii
"twafe f.i- f i-t
M ii ,ahl Mrat iti.n nftar In
uii... 4ht nr nln ymmtm .a.,. gajtlt-
'it. tin imnil aia iv irwialH.
nli.i .1 IIHiM all ttM llMK My ntni.
.ni" ml i'i aar haaMy ..tl.rivil tar
I.. i ii-r. t think rr.im your
' iiihii or Internal iti r!i that t
n.ui ii.i. md thai nt.. I auffvml
rr a.'M r.'ly.
Nomina; . v.i i.ll. t.,1 m. I K.- I'.
nun Ii k p m. i ni m iiikliiit I'olil.
Willi 111. "Ml. . .l H'li l! III. ..IIH'
1 r Mn . t ii-. I I mu
ilVix ).iir. . !.: ! i.. Ci.t .nrils
nr. iiin.l. iiii il i. . .ii ii, crnU'i
I'l.rnn.i
31 ATTRACTION
AT ELKS' THEATER
"Polly of the Circus" to Be
Produced Here in Exactly
Same Form as Presented in
Liberty Theater, New York.
Itflt'l.'i. bwitHifnl rmaiii ! .
Ir.lt litil" I'tri'tia tlttar nn.l a II-Iiiki-
oiera mini in a amall middl. w. at
ri n town la l.i.' unuauai uivr thrmr
Mtnitii rthn i Mnrgnrri Mayo rrami'il
Ii i inminilimM., npM-allna; .Mn.rl
...ii i.in. 't'nll. of thr ilrt'Uja." un
it' i Un im ndgrtni iit of Itrvdrrl.
T.i'.in..ii, with lowly lltUa Ilia xt.
I., .ni n p,.liy om r thi- banner
..wiiii. .if ih.- ar.iaun, ia thf altraitmu
.11 in Hlki Hi.'iiW in. light
t'nll) ..f i hr I'trt'im" rarrl'
ir -
h. i. th, t.i i ki mi amount nf i'ni'i
nn.l .,-. ..!' i. .t ,tr broimhl h r. .i
" .un i.i tiH- llnnat netlna i'"n
Willi. ..ru.nn 0 In r.'ti nt rHra. .mil
i 1 un ii' i Ko'tra ur, affuriliHl .hi
"i i...i ninlt.i in silnnw thbt uhi .i.ill.tl
' I., linn i i ti'tl tb. aiinn (..rm
ui ..Mrtt It wa .rvaint.'il On n. n
II'. atraaon .it th l.ili. n. ill. .il. i.
N" Yorh t'tf)
I'.illy uf tlir t'lriim i ,i tnuini iia
miutiiiil nm It i i -'lr. -In .' mil p nni'
... Hi.,-, i.ii, (iIhik Hi, i. .. il In tlir
.iil.i U" I- ullli ii in.' fnri'r
i.. Hi. ..i i.. ml- i.ri'.icalru
' ' - ' " ' - drat nm
i'1'1 u..ut..t- ..i .i......niii ..i .
. " '" i.n in .1 'i n. n
1 - "'i
num... m. .-m, ,
9p4Pk)PPtM
1
trtntrtrtntBtrtrf1trrttnntrtr-ttrtrrntmtntr-itm-ar, tarntaaawiaag-iaafgtaiTTiaaTnaaani,.
Leading and Dazzling AH Other Tented Shows
A .u nn t'urr Oripnal. Atitlirnf i .
1 in isl liv RI2AI
rKUrt I
in i ' .u i ' n niinii.r.i oiwnc
.. i A t'T" . "r nvniiii
liny 1
HU 1
WithHlaGiMtirpart
Awtwiriri w Earth
Dm
Fraa
aea
West that lun pawd and i) pan
Rrin? the Ladtea and Children, or lat tham coma alona
u fieKta and tbougbtful for thair comfort and plcaiura- to aa III Picturaa of raal trua
Warn Ufa end Thrilling Sceaai of Prairio ActWhy. Know that innecanc It aafe'at
tba 191 Ranch Performance!, and that they will be lalaraatad, Amuiad, AmaxcU and
lattructtd in Mairtr.tO'bc.forgotttn Meaaure.
n il h .a thr tltlf "family 'if th j
in. i unit h r nmilat.-rinl nilmln r
I'll, r I-prod Mr i. on "t a .ir.ua in rull
"ii'llK IH thi- third act la unr nr .f
Kfrtl-oi ),Hra of aUW' rouMafH. thMtl (
i.i.t M. ton will r aan In tn llllw,
r...' Thr Mrfi.niwi nf thr atititMirt- ;
i ii raat I un a,r..iiii . xtiran i '
, nnlalifnt mid arliKtlr (.rira.ia' of Ihi-j
.ttii-r cilifitM.-ri. Tli.- arrnl ir..itm'. '
ti..ii to rmnrkiiil' f"r mi.' nf 'ii.li ui. '
iiiiiiimII)' ntiiiaui i -hi'i in "ih'ii iiihii. r ,
i. 'riliri. Tli.imini Tli.- tiiini ...
J- J J J J J J
y
y
y
y
y
y
y
t
y
f
y
y
f
t
y
y
y
y
t
y
Why Don't You Get
A Free Dinner Set?
,Nli- i i n ' I II. nt. I.I i,. .linn. iii-rll'.l -..li l.i-t
' . . .ti.l II i,i ,i id. tut, ,, i;-iii. out nf high Rfml.
. iilini li it'dn't n. r u .ni : anil it wonlVoai you a
. ilhrr If ym MM thr --.: - ..i .-nr yMRrlMWa
niTi'' All nu ha vt io Un at preawnt at uHrti atom nt
i a "i tnnlnv r.nlng, a i"rd n..wln tlwft on a.-r.-Hi,
l..iu.i i.itr. haart of bixhI- hi mil atin. ilnrlliy Itu
in Hit wi'i'k.
Remember We Shall Give a
Dinner Set Free Every Week For
Thirty Weeks. You Surely Can
Have One of Them.
In ii ii. -ii iii.il th...
im hi )ii-i it i.i- . k.ii
-im. . . -.i'iI hi tin
in 'H l I'.il Inn, I',
lit.! inn li.. -. i .1 miim
y
y
t
y
y
t
aacja.
Strong Bros,
General : House Furnishers
STRONG BLOCK
Present contest cards every Saturday at 8:C0 p. m.
5 j
'X'--X'-:-M"--x-X'
! The Bank of Comme reel
? Albuquerque, Nw Mexico $
Capital and Surplus $200,000:00
I Established 1890
is
solicit the
corporations
Solomon luna, President W. S. Strickler, Vice-President
C. V. Safford, Cashier R. M. Merritt, AsstoC'ashier.
0. S. Wh'te, Asst. CashieiF, R. Harris, Asst Cashier
J 'vX4K''-Xvv"X'"t' "W
WEST
llluiiilnatln I'timimIIoii nf Nvi tAitil.tr
IUK H-'IUPtlitS. Ilu- llnr Minw
turn i"i.i f.ni,ui. , n.int'.oirt u nn
ainuuftntnu out,i,r.ooiun ur
Admission, 50 Cents
Chltdrt n, 2S Cant
lrapa?ra.explorerii, iiMnrera of
RlHtTrj Slltl
ti GtutA Staal
Cltki, tttl4ig
l7S.all,(r
till' WllllfrilfM. It ''iltJS .-OIIRII-
ridcra imiiy nxpteaf vitteram.
Ai'liainpnm jliarpiliootrrs ami
lariat exprrta, litillliclitem,
trer thrtmcrf, bntlint; horaei,
lniiK-liorned itrtra. Iiertli of
liuiraliw, ridinR malrie from
t ouMtrk to Comanche, ort.i,
RAinei, t ontr-ata, pa.it urtes,
licriti. advcntiin'.i. roniiiirm.
Pe(MaKit.2r.M.Mlr.M.
Om ii llaur KaftUr faa
tlstnata lath ImKaa Vttltia
Cawbay CataaianiaM
daily roiillnu
.UK rrprodured In AH ARENA OF PRAIRIE
aattltaj. WtMr nil natWftl MniaJmt rMK
i'rfurHMinr wtln nil ih.' l'Hlnt
unit afwuwrlra la Htn, la aafMPaiallv
lintabli.
Thf mat Mil.. Ima own rl-iMtlil, nail"
allhoaRh nnmhr of cxit aaata
wri- Irft tmlay. It la alfftoat iWMth
I. ml .. capaclt) hintai wHI wIlnaM
i.r Mliirllnn tntttftht
... . . -
For tha hatt aarniln hnrtra n yia
guy cull nliona No. 1, W. L. Tflmbfa,
tit Noflh fleconit flu
J J J J J J -5 t
f
v
t
f
y
y
f
X
V
t
y
V
t
y
V
ilinin i Ki't nr.. itlvvit frtn-, Mr
lii.mlii in IM!') ilomrliiu'iit t
ir t.'Kiiiur. low. iilaln-llgtirr
ilu i nil". IllUt .toil "r." lllr
ut .'iillli. ot u ii k
accounts of firms,
and individuals
Annua Cowboy ami Cowgir.
I loli Jay Tour uilh Trib of in
diani from adjoining Rinrvatlon),
Evtry Figur and Ftalur Of and
From th Pralrl
Yli'-.prn Life itml lliMorv.
Yon Imve lii-cn Viitltins ami
ri'iici'i'iniiii di.iinntf..M
oniuniiuiiAb aui(iiiiira3.
loai.in-. eowgiru. vunpiero', ctinrtiina
ninlea, Inla'a of Indiitu, (read front their
teia'na. Inmilrtdi of n'prounluiivi' extirri.
vrlernai and ndci rilii-i of bonier liln. acotiti,
nud baltlea of the
FMPM7ICNS
- tboy will Hnd
i ayikfilfWailaaaTanaratfayw m Wlt1ryfww lln ,
;w'rwrsrfwrbfraaaaanirftmJVWTU

xml | txt