OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, November 08, 1912, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1912-11-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

53C
todavh NtavB. toi?
3W c H In. Uw U WXMtl).
ljj,0l r mouth or irf ocnta
Wecic di-IWervd at your doors
to cOMM t"iaWmii'',
KmauiW W rMy 'ja' .1 r
yowr
vim
f
)
till j rente tty mall.
(WW' V
IfUDONK-ClTiaKN.
Vol. M. No. &0,
ALBUQUERQUE, E00r FRIDAY, NOVEMBER 8,
1912.
r KVHffC
--' Vo:
i r h .-
1
)
4
ADRIAHOPLE
WEAKENED
BY TYPHUS
,
More
Dread Malady Proves
Deadly Than Christian Be
siegers Surrounding Belcag
uered Stronghold.
GREEK ARMY NOW
OCCUPIES SALONIKI
Prince Constantino at Head
Hellenic Forces Takes Po-
session of Key to Southwest
ern Turkey.
11? I.raartl Wlrr
AthrllN. Nui. N
riilllllliilliill li I'
Htlltltlllii ii('('llilii
In ICtrulnti llrmlil)
Till' lil'l'l'k ill III' !
mu ii I'l lin i- I on '
SiiloinUl, thi- Tur K
HOIllhWl'litlTII Tin '
I Nil KtU'llKllolil III
Id'.x In Kuiopc,
tl(lll .
Tin- TurklHii
liillaliri' pOHlN mi tin- i
rluht wltiK iiiiitoxiti' thi' fort ot Hrll
iitniiH Inn i' lii'i'ii captiiri'il alri'inly li ,
I'lKarliuiti troopH lii'loiinlnir to tin-
llilnl I'olmnii. anil thi'lr iiosln forin
xi'i'lk'tit liusi'M for ptiHhltiK hoiiu- ut-1
.tatkK on thi' othi'r llni'H. ' j
AiTorillnti to prlHotii'i'ti, Hiu ttiiif-J
Hpondt'tit uilUiiil, iMiliin. Iihh lirokrii ,
out in Arlilanoplt' iinil Ik i uuhIik? ureal
ili'VUNtatlon anioiiK thr di'fi'ndln !
forci1. Thi'ri' art' alri'u hi-XitiiI'
thoiiHunU ciimi'h of Hlrkni'i-K. and hor '
rlhly tulft'n it if lu-nril ( Hit' tronlih'
nrlKltiK from tin- lurk ot iloctorH In thi
1'1'nli'Ki'iI t'lty.
In Hplto of iiiinti'i'iniH Iohhch thi'ri'1
mi u 1 1 1 1 rrmn fiii'li lit lli'l.' 1 1 iiiiiwii ml '
IllOn l.'IIKMKl'll III till' lIl'fl'IIHl' Of till'
ily. it nit illhiMtKh thi'ri! art hi'vitmI
T'irlilnh Iii'iiIith In tin- cltv llifii' h
not it hltiKlo doctor who Iiiih ri'ii'Ht'il
mi Ihiropi'iiii I'lini'iition.
Altliouxh llii' TitUh iiro phyttli'iillv
ftroim anil art' uxi'il'tii prlviiiluii. Iiun
kit ninl IllhtCthlfJilrWUflht,' morr
iIiiiiiiiri' Hum Ih tho i'ii! in.
Thi roiuiniiinlfr of ( In- iriilKiirlnn
Invi'dtliic font' In rixlnc It I h utinntlon
on thi oompli'ti' HurroiiiiilliiK of tin-
lt and hi- iloi's not rniitt'inpliitr
iniiKlllK a fi ri'ud roiiiUit nl tin- fori-
I I'HH
.Mi;iti x
W Mtsllll's
I.N TI'IIKISII V
'US I
' a
WiimIiIiikIoII, Not. N Two
Aiiii'rlran uriiiori'il i rinni'iH. tin
lilK
Ti'ii-
ui-Khi'i' mid .Molilalia, hnvi' ln-t-li
KlM-ll
riixh orili'in I" proi'i'i'il lo Tiirkli.li
watiTH to look uft.-r tin- liili-irMtN ol
Aiiii'I'Iimii I'ltl.i'liH.
Tho el iiIhmih mo now In ii-Hi-iti- al
iln- I'hllioli'lplilii mi v ii ii I . Hit' Ti'ii
ni'hh.'i' hi'lim tlm fliiUHlnp ol Itt-iii Ad-
mint I AiimHii M. WiiIkIH Tln- hIioiiIiI
In- n-iiily In r-.'i 1 1 wlllilu twitit -four
htiiliH miiiI tuiili'i oiillnury i'oiiiIIHoiii
hhoiild roai'li i mot it nl I im il it 1m i ii t
Novi-inlicr J-t. if iln-i pro.'i-i'il with
llMpati'li
So I II pill llllH lit-cli tile prtiKli'MM of
Iln- win that pliiliulily tin' Hilp i-f in III
mil ri'iii'li I'oiihliiiitluopli' in lline to
In- of uny Hi-rvlri-.
Slni'e Urn preHitltiiiH reiiirii tioiu
I 'llli'lllllatl. ItoWl'li-r, ami nl'ler n mil-f.-n-iiri'
with tin- Ntaio ileparluii'iit of
fli'illlH, till- flirt wil" i Ii-1 niiliMt I u t I'll
I lift I Allll'llt'ltll llll II I .'MHt'lH 111 III III'
I'lnplo) id iih plin -I'M iii ii'iniji- for
Anierlcnn I'lltzellM III 'l'iirl(t- III eiine
of Kinnrul II llll rill or Iln- exlHteliti
o I'oiulltloiiH of illmiriliT In-yoml the
I'ontrol of Iln mlllliir t-iiiiiinniiilt'in
on linili cIiIuh.
Tile fiillintl nx'pliiliiiHon of Hie Ihhiii
ot Hie ol'iliTH Ih iih follown.
"In vie is of riillloi'H of pllHl tllK
turtii'iiii'i'H In Turkey, the pn-xlili'iit hut
i del til two lintlli'HlllpH to proeeed
to tin Miilltcriiilli-uli with n view to
ii'lleiliiK any it in ih t-fiHit in Unit iiiIkIiI
lie fell In Allicrieatl lillH-tloiim li-M mul
ediiratorc, who nr.- there In Kteat
iiiiiiiJm'IH, I'Hpeclallv al llelrut mid
Siiiyi lia. Tlm Aniei'li mi ninliiiHHiiilor
at I'oiiHtatiHuople Ih under ItiMtrm'
llnliH (o confer with IiIh ICniiiitiiiii nil
Ii'iikiiuh, whom KoverniiieiitH are morn
liiiiiiuillnU'ly Interi-Nli'il mul miller
xtooii to ho prepared to liiko wlnil
iiii'iikui'i-m inlxht lie neeeHnui) If hy
uny elninri' I'lindlilotiH or tniliiileiii-e
afr.-rllllK It"' Hafetv of lori-lKlier.i
hhould at Iho."
i i,i:i;i.no Tt'itKiNii soi,nii:its
.makhachi; uo.mi:n AM) rillMIH
iVitiKtuMlnopIc Xm. K. J'tiBltlvo
TurliUh HolillorK urn reported to have
III.IHHlHired niufiy people of th-' t'UhiKi'
of Hlllxrl. on the cnitHt of tlm Kea of
Miirmora ami nuiithwtHt of Ti'hatalju.
m:(jotiatkins roit
si'iiiu;M)i;K or capital
Vienna,' Nov H. Iiiformiil iieK'itlii
Homi for tin Hiirrciiilor ot i.'onntaii
tlnoiilo liiivu lit-L-n alrianlv cnten-d
upon. iiccorilhiK to tlm corn-Hpoiidtint
of tho HoIuIib)o1 with thu llulKUtlun
army. Ilu Udda the HillKiirlnmi liopi
thu full ut thu TtirkUli lino or forla
at TchnluIJa wilt he bIiiiiiIIuiii'UU-i
W.fl.l..AAtlA
Just a Word to Parents
TO THK PAHKNTri
oi' tiih
HOYH, AND UinUH--
V Juitt wunted to u-ll you
that tht,HIiHAL.U niiJ the niun
iBment Of the CitVHTAL will
Uko nooii i-pre ut your young
tcra uttMha FHKIJ HKItALD
MATI.VBR at thu CrytiUil tomor-
row afternoon. Don't l ufruld
to' haV them K bevutuiu may
mau ktVBlh to bo mniill. Wo'll
taHir .ijMwf'lham nil rlht arid
Uow thvra a mlKhty vood time.
Thoy liiiri t their fre ticket
at th HeFfttl office toitiorrotv
7$., A, , 4
with tlm i-Aptttrc of tlio Ivili'os.i ut
Adrliitmplu.
Till enrreHpolidiMlt aililx Unit I1n
Turkhh troop hitve been tcpulmil
r nun Hid prlni'lpul polntn or Hi"
TurklHii iitii. Hui rmi or which in ex
pi'tii'ii iiniiu'iiiiiU'iy-
POUTi: AUllUllY HL'INU
i". is
Cologne. Uermuny. Nov. . 1 1 in
repotted In Sofia llohmrin, nH a din
putili to thi toliiiine'llnaelle. Hint the
Porte him propi'Ki'd to HuIkuiIii to ho
Kin iK'itutlitllotm without 111.' modlii-
Hull f till- pOVM'l'K.
ItlhMAN Alt.MY PLACIW
ON WAU IHtOTINli
St Ivn riburn, Nut. K.-Thc Uim
hIiiii Kiiviitliiiciil him decided to re
lulu nil the Hint- expired Holtllura of
the UhhiIiiii nrm In active aervlco
uith tin Ir ri'Mlnu'iitx until next sirln.
Tilth i linen the ItUHJ-lan uriiij pruc
timiu no a war rnnlltiK.
rnifi.i:
U.IANCI TO
K Kl-:i orr or tii.-i r
I lli-tllll. No-. !. IIcnnMI, AtlHlllll-
lluiiKiii.t ant' Italy will not Ihiertinc
'In Hir Ilnlliiiii Kltiiiitloii n liiK iih
tlU'll' m ! ut I tlltl-ri-MlH lire Inn nlli'l'li'tl
and iitilcHH t lt aio ii'Uiii'Bti'U to iln ho
ti thi- hrllKerrht liatlullH TIiIh ih
Ii ruilti iiIiiii uii- n-portitl rulloulliK a
hi i i mi 1 1 iii t ct I'D ri'H lii lil In n- It
twiii, tin- .Mariiul.1 1I ali ilhlllaliii.
I t.l I I.I it lull IKII lullllHlrl; till' I II 1 1 UTll! 1
i h. Hi' i ill, i mill tin- ii. l it). hi lnii lKii
- t . 1 1 v ( uii, Ii tin- A'l-tn.ii .mi-
llls,,,i"l ,llBO vMtK Jiri'HI'llt
-TROUBLE FOR JACK
JORNSON ONLY
Federal Authorities Resolved
on Exhaustive Investiga
tion of Dusky Fighter's Re
lations With White Women
PLEADS TO HAVE $30,000
BAIL BOND CUT DOWN
ll? I.rasril Wlro lu mmtnir llrrnlill
I'hli'liKo, Noi y "Ki'ili'inl Iiim'hH-
KUtlOII Of Jdl'k JollllHoli'H IflllllllllM
IVllll W'tlltl' WOllll'll, IIIHIlflll' IIM llll'-
inaT" or mn nol ii liitc In llif Mnlill
IllW, I'llH 1 1 1 lll'Kllll." hj i 1 1 Ulnlrli'1 A t-
toini'.v Wllki'rMHi todart whtk thi-ih'ki-u
t'lKhti'i. liiillcti'd )i'nliriliiy Ij ii
1'nlti'il Htati'M Krniid Jury, iili'iuli'd In
Inn e IiIh IUij.uihi Imll liond n.'iluri.'il.
JollllMOII With .11 llll' I'llitl'll St'ltl'.l
tllHtrli't 4-iii r t Mi-iial hoiirH hcfori'
.IiiiIki' K. -M- I.iiiiiIIh miih ri'iiih lo i nn-
hiiIit hi- .M'lifiil for
leilin-iiiin ol
mi' on ii
ml. . ......
I llll Oil II
WIIH a leliiii'inrv nllllliKe
I lilt lit lllllde til H t IllKht hooii alter Hie
ni'Kro'H arti-ht, t'liini-il with Iii'IiikIiih
Helle Srlllellier. a I'lttHliillKli white
.Kill, to I'hli'liKo two ii-arH iiko
I 1 1 1 ii Nil 11 1 il fi'iillll'in will hi ken lit'
'the Clllled Stati'H atloille. ill exam
'ill I Hi; the hiKlliitilih iiii .InhllMoli'H prof
fi'lril liiinil when .ImUi I.iiiiiIIh wiim
IIHld'll lo nerepl It lltildeH Ml'H. llll
.1 1 1 1 11 H 1 1 llleer iipi.eal.'il Hie Iliiim-H of
Allii-rl .loiit'K mul Tuny Ma. .Ma
fiild In- wiih lo J.tnn for appeal
llIK IIM llomlHIinill nail II il lilt 1 1 I'll lie lll-
r i 1 1 1 1 wiih ..ii ii 1 1 1 1 1 1 ' i of municipal
court IioiiiIh mul .ImlKr I.iiiiiIIh refUHi-il
to iiiifil hlin
The pllRillM t a -1 1 in I n. .1 ill Hie t'tn'eil
rinteH nuirHiiai'H ..nil. while Inn
flli-mlH and iitlui'in "' Khl .timlliir
hollilHIIintl.
T
POLICY OF
Startling Departure Announc
ed By Colonel on First Visit
to Outlook Office Since the
Campaign.
Nprrlal Cnrr ritini!f nrr In lc llrralil
M'W VoiH, Nov i --itoo.ii.voil lliu-
Ion-it lo New Vm li ft out oil'r Uny
toilr.y mill ,yii il u Ik editorial ollHc
for tlm llll time Hill' .' lie wntl Hlllil. Ilo
Nalil Hint In. hail minuted a policy of
Hltuhctt ami li.ul mi furilU'r imiuniiMit
to inuke on the oloctlon. Jin wnu
feelliiK line, he milil. iilid I mil nluioHt
forKotti'li tiiei e wiih a liullel In hlM
I'hont.
WIRELESS MESSAGE 1
ACROSS CONTINENT
Uf Lcaard Wlrr Uvealns llernldl
Hun DIoko, (!itl.. Nov. Mt-vaagus
wt-ri) unchuiiKcd IhhI nllit hy lho nuvy
wlreli-iiM Htutlon on Point IOtna and
tin. lilir now iiiivv Htutlon ut ArllnKton,
Vu., upproxlmiilcly 3,500 tnlli-a ucrona
ocuntry. Tlm blHnum were unuaiiuiiy
dlHtlnt-t, uy thu local opcrutora.
Vcrr Mont Tuko Off PawajiiaorM.
Quubcc, Nov. 8. Perryhouta ui
cccdod thin iiflcrnoon In rvachlng; tlm
Mtranded atcutnur Hoynl Oeor-ro In tho
Ut. Lawrence river and In tuklim ott
tlm flvo hundred wtoBrufro puauengera
.who will be aent to Montreal by apec
'lal triilit.
VuiloniU I"uriiu-m CousrcfMi.
Maw Orlennn. Nov. V. Deloitntea to
tlm ilnd convention ot the Parmer
National Conxreaa, whloh met here
today, dlcued Jhla mornlns a pro
t.rt.i.l fnm nnFMr of llll llVrlRUl'
uitil atBoclutlona under the name of
iho United SlAtta Country Lite Ao-
BEGUN SAYS
ATTORNEY
OOSEVEL
SILENCE
it
FEDERAL OFFICIALS CABINET U
(IN I flCKCIIT FOR OESHlHEftRSE
w v w w ?,w w w v 1 'v - - -
' , LiaLktS
REVOLUTIONARY SUFFtRtD ON
CHIEFTAIN TUESDAY
Mexican Consul in Los Angeles
Receives Word That General
Orozco Is to Visit Family in
California City.
WANTS HIM SEIZED
WITHOUT CEREMONY
Hy l.raard Wire In I'lrnlntt llrrnlill
W AIIKI'll'H, Nol. - At liiilli'M ut
M'.-Xli'iltl I'ollMtil llux. fi'iliTal ollli lulu
; iiv on tin- wiitili today for fli'iirrnl
' I'.isi mil i)ro'o, jr. iln- Mfxlriin 1 1 1 -
Miri'i-rin li-aili'i-. who Man to In- on tlm
I un tn i,H Aiiki'Ii'h iroin Kl Pami. At
niiiiK (,) infiiriiiatloii, IJux nalil In-
hail ri'i'i'lxi'il fi'oni Mm Kovi'mnii'iil,
i urn h nut' to itriivi' iiin tniiuy.
I I mu ri'hi'l Iciulor h coiiiIiii to Unit
I Mm liiinll). who liai ln'Cii I'idlilliiK hi
1 I.oh AtiKi'li'H for thi' iiiiMt four nioiitliM
mill II. is: iiHki'il Iho fi'ilrral nutliiirllii s
in appri'lii'iul him ami hold hlin niiill
iii' iiail I ltn to I'oiiiiiiunli'ati' with tin
Miiililo K(i cllltlli'lll. AHxIstlllll I UK
U'h t Altnrin y ll'idli'N KoIiIiihoII xnltl,
Iki.m'vi i', t lui t II uitlllil hai- I
hIiovmi Hint I'lnircii ,ih lolinplrlliu
. Mil Hint till- M X 1 1 . 1 1 1 Kill ll'lltlll'tlt III)
lltl.x hIiIi ol Iln- lilt.- In Inn- In- I'ollld
I'f'nrri'Hii'd.
NOTED CONNOISSEUR
OF PAINTINGS DEAD
lf l.raaril Wire to Ktrnlntc llrrald
.San Kliiiii-lHi ii. Nut ,i - -I'ololii-I
litiini- Triiniho. who niiiiif a Ionium In
dull ami tit it In s.m I-'iiiiii Ihi ii illcil
litTf toi:i of liiJurii'H ii 'i'lvi'il liiNt
Salurilii tilKlit. whi'ii Iii- w.ih lii'iili-n
liy fotitpitilH
I'or in. iii) .M-niH I'lilniKl Tiiiinlm
w.ih oiii' ol tlio oi'.it known i'iiiiiioIh
'lr. ol p.iliitliiK In Hi.' wi'ii. Hi- Inid
a 1 1 cj 1 1 1 till- I'olli'ftlon .iiul i Ai-imti'il
m.inv i tniiiiiiMcliniH lor wi-.iltli pa
tr.iiiH LONGWORTH'S FATE
HANGS IN BALANCE
Hr liraiiril Hlrr (n HiriiliiU llrraltl.
t'lliellllllltl, Nov K -Tin. nllli-ln'l
i'i t II HI lli'l. i.---ii r to tie lerillllu- wlietloi
('oilKri'MMlliUll l.tniKW oi th Iiiim lieen ih -frilled
liy Stiuili-y IJowille, iH-iiiorriil.
hi'ipili I mill and proluililt will not In
complete i in Inn .Miindni. Tin- iini.l
lli'llll eolliil. wlileli unit- llowille a
Plurality of nlm-iv-Mx v.iI.-m had mil
llUI'll i-llilliueil ii.- a I'l-Hiilt ol' the 111 Ht
tjOl'I'IMl lloni'H nl Hie leioillll
lnyli' Intel- Inilli'teil.
I'lln lllllatl. Not s l)i. ih I Kleli-I
treiiHiirer ol Hie .lon-ph I'i-Ih HliiKle
tax fund wan mdlili.t nj Hie li-ilnial
Ki ll nil Jllf. .if .irdlliK l n-li'UtH IiihI
IllKlIt h- I'lilletl SI.Ui-h DIhIiIi-I Allot -
lleV .MellierH..ii II. wan emu Ken w n n
uhIiik ii fratiii "i t'miKri hmiiiiii Henry
tlrorKc, Jr., in -.'ii'liiik.' mil in-ill.
Last Call for Herald Matinee;
Tomorrow the Big Show Comes Off
Here's the last call for the Hiuald Children's Free Matinee at Ute Crystal
on Saturday afternoon TOMORROW AFTERNOON.
This is the last notice to all boys and girls under 15 years old to come a runnin'
to the HERALD office tomorrow morning and get your free tickets to tho
HERALD MATINEE.
The big matinee with its Wonderful moving pictures and other stunts come off
at HALF PAST THREE TOMORROW AFTERNOON.
AT THREE O'CLOCK the Crystal theater opens with Manager Sherman and
his men and the Herald Fellows ready to show the kids to their scats.
But you can't get in unless you get a ticket and the only place you can got a
ticket is at, the HERALD OFFICE TOMORROW MORNING.
Come bright and early to the Herald office tomorrow and ask for a free ticket
to the big children's matinee at the Crystal. The man behind the counter will
give you a ticket and you'll be all ready for the fun at the Crystal in the after
noon. There's going to be a great moving pioture show apcoially for the kiddoes.
You have to be under 15 years or thorc'B nothing doing. You'll sec BUSTER AND
THE GYPSIES and that's a oirous all by itself; pictures of the SWIMMERS AND
THE LIFE SAVERS in the ocean, thrilling and so natural you oan nlmoBt hear the
water splash; "THE MAGIC WAND" a wonderful fniry story in moving pictures,
and other good things.
Youon't have to save up your pennies or ask Father or Mother for a dime
to get your tioket theHerald attends to all that all you have to do is to come in to
morrow morning or not later thun 2 in the afternoon -and get your tiokott.
Then be at the Crystal by 3 all ready for the big show.
THE HERALD wants you to have a good time and is doing this bcoauso it
likes to see boyB and girls enjoy themselves,
We'll look for you tomorrow morning, Tell any other kids you know about it
and bring them along provided they aren't over fifteen years old. Each boy and
girl gets one uoKei.
So long kido see you tomorrow andyrdbn't onany aooount come later than
'clock in the afternoon, Better be on the' safe side and come in the morning.
I 2o
HEERFULfLABQR LEADERS
Laughter Attends Fust Meet
ing of Prcsittent's Official
Family ,Bie Disastrous
Campaign BSgan.
MEMBERS WILL STICK
UNTIL INiTUGURATION
Ily l.ranril Vlre I'itrnlnu llrratit
U'.iNliiimitui, Nov. n 'i i ii Hiill oC
tin' i d '111111 nppni'1-n' i i iiiinuil tin
ilow iiln artuilni'MH In I'f -mIi-iiI Taft's
iiiiiiiii-i fur at IU) t'.mi iin.tliii; toilay
Mliii i' AimiiMt, checrtul lumhti't" ot tlm
uii lai minHy pi'iii'ti'iit'-ii Hilo Hit'
whltti Inni'f corrlilofs Tin' pri'Mlili'iil
hui all tin- iniimbcrM i-x t Hi-iTcmr-
.im Knox mid Moycr ui-n. pn-Hi'iit. Ii
Ih uiiili'iciotiil no iiii'iniii i- will ii-ii4ii
lit lurt- Mari-li I.
Si'ii-rnl iiii'iiilii'r.i lil ii ln Known
niontlii ai4o that tin"- t MM i in! to ru-
tlm Miinli uVi'll It Mr. Taft with
ii'i'li'i-tid ami ovi'riil win known lo
ln ii it . 1 on h to uct Inn K to prlvalo llfo
lii-fiii.. Hint iliiitt. Tin i.i-IIiik of loy
.ill v tn iln- oriMlili'lit. liinM-vir. Ik i-x-
in-l-ti-il in Ki-i-ii I'VlTV .-til.llll't nlllror
llll. Iii ml nl Ii IM llnll.ll llll.'llt until till'
iidiiiliilMtnitli.il limit! khi-s out ol
poWl'l-,
FINANCIAL TROUBLE
LEADS TO SUICIDE
1 117 l.rimnl Vlri Kvruloit llrralil
Alllt. fn In. Nov. !( Al llclllli'HHcy
iiKeil lo IImiik 11 rn I' Alllt. .'i.uiliiltti'il
Hllleld. ilil- innrilltlK lV hIiiioHiiK hlut
m ll with .t IIH I'lllllier riMil'i r. Hi II
iii'nm t le.it.'H a widow .mil llilue
ehllilri-li M I H. lli'lllii-HHey mii rt her
liusliaii.l'-. iiilml hail lii i t ini- tinlial
illlt i il In .ti'xe of llliiilii'inl tl'oUlili'H.
Itai'lni; .Mini Shut.
t'ln i mint I. .. Nov. h. -JlnkH Mi'
I'lenr.t. a prominent IlKiire on Die
rare tun lh ol the i-oillllry Hie 111 Ml lle
i iitlr. wiih Nhot ami i hi iWii l.ly filially
1 1 1 J 1 1 1 -1 1 whilr Iii the inrrlilor or a ho
tel hen IiinI iilKht. I'aptiilu .liiiiitH
.Ini'tiliM of the 1 .1.1011111 Joeki.y elnli tlo-leillii-K
I-- 1 1 1 1 1 1 -1- iiin-Ht I'harKed wllli
Hie xhoiitlUK wni.rit,l(int lo kill.
In a hlnli nii-nl In the pollei JaeoliN
aillllltled tho HlioolllIK ami elllllimil
he oiil.t itHi'il IiIh kiiii aller licliia. ul
liirkrd h .MrCri'.ilj Tlm latter wan
llellli'll ailllllhHioll to tile lilltlllllll
I I'm It hy lilt iiiiiliiiKt-lhi'ht lit llle he
KllllllliK ol llii- piiHi-lll in iihoii.
I'i'K'iicit is ru ih;i;i
w n il .vrn:Mi'ri-:i n iidch
I'enli i, III . n S - Km Walker,
.i meiiilii r ol Hie i 'lev eln nil Auii'i'li mi
pll.'lilhK -I. ill', ttn-. iii'i. 'Hied hero yi'H
lel'd.it ,t I III in. on oil advlee of llll'
ellii'l nf il hi iiir-. uf N.imIiv llle, Telin.,
wlni,. a iMiniiiit is heliiK lield for llll
i-rri'hl mi t i o. in-' uf .itti-iiiplcil mill-
til l' U'.tll" r .1 1 hiivlllK heeli III
nllt troiilil. in S ' ivllli .
COAST m OF
M'NrWA'S
GUILT
Contention of Government in
Indianapolis Dynamite Con
spiracy Trial Upheld By
Letters Produced in Court.
NEWSPAPER CLIPPINGS
READ INTO THE RECORD
HT l.raaril Wlrr lo HvriOnit llrrnlill
liiiliiiiinpoli, Not In Inn with
the Kt erilllielil H i iiiili-mloh thai J
II. Mt'Niinilll't'H illelllllN iih Hie dttlil
llllll'l ol Die l.oi AllKI'le.H Tlllli'H lillllll
111 K wai know 11 t.l III.' I'll! llll' I'OllMl
Inlii.l' leiitletH. a l.-tt'l to J ,1. Mr
Nam. iln. hIuiii'iI Iiv V II. .lolllllllill.
ISi'iittlr. WiihIi., wiih produced ut tlm
ll tin in II ,1'ollHptriiry," Uii,l loila.
.M i Nil mu ru I in il vWllcil Soul tli- afle
the I .in AllKi-lt'H exploHloll unit hi,' -l'l.
1 1 1 1 II K to U lllli'SHt'H. I'olllimill, arid
Kiiki no A. I'lancy of San l-'rnuolHeo
lui. I -.-en hlin there.
I'kIiIiiiiiii'h li-ll i-r eiielooi'il a Ui'Wm
iiiiir rllppliiK nliout tho Ihim. Ani1'len
ii.tiiiiy Ki'iiml Jury InvinHKittlon. he
Kiin .titer .Mi'Namiira hail ("I"" ,,"hl
I'liuiev iiIhii had roliie eu.il ami 'I'olil
ii'iiu's h iier, ni'i-iirilliiK to lho Kiivi-ru-ini'iii,
referreil lo I'lunity,
Tin litter wiim iidilri'HMi-il to J. J.
Mi N.iiiiarii mul tuild:
"I iiiiiIi-i-hIiiiiiI your tut frliittit luuS
li'ill" eilHt. No llllllllt .toll llllVO Ht'OII
lit m mul put a row kooiI uuyH on liliu
l hnhl him up."
W00DR0W WILSON
WINS WYOMING
ID l.i-imril Wlrr In Ktruliife llrralil
i 'In i line' Win, Nut H. llllllcil
tlniM iroin appi'.iMiuiiioly tlirco-
f mil lli'l of Hie ii i l. In nl' till) Hllltll
lliilli .ile thai WIImoii i h i led WyoinlHK
lit n pluralll.t of I. i-r Tail. In-
roiuplrli. li'lurtlH ll'tmi til OIII of 'J I'
l oiitiHi-H Klvo Tafl ll.iiHH; U'llx I'..-
Ill; ItiniMftill, .'.tiili. DoiuneriilH ilo
llnl dixpiilo Hint Mnliili'll. Itnpillillcnii.
Ih leeli.-rlrd lo eoiiKri-Hii hy S,wn iiVtir
li'iihey. Kiitiutor 1''. WiirriiU 1 1 ii H a ma
Jorlly In each Ijiiiin li of tho Ii-kIhIii-tnre
on fi'luiiiH riirlt tniiuy.
Ailtenllslft In ScHston.
t'olli'Ke View. Neh.. Nov h. A
Jolhl I'outi'Utloii ol Ihe I'diieiiiloiiiil
mul mlHloiiary tolimleer ilepiit'tini-ui
ol the reiilral ami null hern union
roufereliee ot Hi-telllll dliy IkU'I'HIIhIh
lii'UIHI here tehli-rililt III llll' ii'llllltl
wi'Hl. Iiii'liidlui; WyoiuliiKi t.'oloriiilo
ami Snillll I in Itut il
To l-'lulil 'iilinii I :iti:lliiii,
lint. inn. Nov. S. Tin- lemllliK '.a
tiih .it ii i-nnlel fin i- de.'lilo toilay lo
'oiiti-m- a mil limn I lllieral iihhiiiiIi,v
N.'ti-iulii-r J.'lll, lol Hie Illinium' ol
I ii It I in; HlepM lo iIIhiiiiIi- lho It'Kiilllt of
III.- leeehl elei'tloil III which (it'lli'l.tl
M. n in Men. it nl wan i ii i led ir -m I I 1 1 1
ol Hie lepillilll'.
ON WILSON PHRALITY THER fllTY
h imu wil i
IN ILLlilS IS (
s I M. L U
U A I L L II Q
'ffimiifiyn lu
muuannu
Coinpktc Returns Show State
SaCely in Democratic
Column for President; Leg
is hiturc in Doubt.
ROOSEVELT AGAIN IN
. LEAD IN CALIFORNIA I
! l.rnm-il Wlrr ti, Kir-nlutf
llrrald j.
Kill I I. llll IN... V It'll-....
'.Vol. Illi. Ii.i.l ..J..., ,.l l'l. .. ..In...
iilllt In i '.iln. . i in. , of 75 vi-r
Ito.ixi ti ii with tin iiiinn of uoiii-
plele letlilUH niun 1,1m AtlKolcH
roiinl Thi. n,eo prci'llli'tH
iiiIhnIiik HiIh iii.iiiiIiik Mhotved 11
vtilH'.n (iniu ..r mo instvitil of the
i.- le.il It mini tell Kuhl.
" t.-il 1 inni 11 from Suiila
lii.i . -niun-, Hhmti'il Hint i:tl
' hud I h ilfilllid to Vll-
:
"ii in Inst hiKlit'n total by 111I.1
' ike. U llh llllH ll-Hllll liicliuled.
' 11 at I o'clock appeared
In I1.1t. .1 li.nl .1, ,f,n iitiM in (I,,.
Hi 1
ih:mo i. is iioimii tl
l'Olt VVIIMT VlltlilMA.
t In .-Iiuk. . V.. Not. j,.. l-'alliirn
to i.i . in. iiKiircN on tin. ri Hiilt ot the
toiiiiK in iilniwll ciuihl.t, the homo
ol lr. II i. liatuiiui, republican ran.
illiinii i.'i- i-nti-rnoi-, hroiiKht mil the
pi i tlit ii"i, 1 nun ili'iiioi ratlc liiiili t-H
lien- lull. 11 that ThoinpHon. iilein.i
hint In leeted.
JtoosiA i i.t i.i;ai in
, MIWKSOTA iMitiasm)
M. Paul. Nov. S. Itetlll'liH eolllllilt
nut iroin iln nii-nl diHliiitH or Mill
iieHoi.i loiiiinii,. ( incrciiHu ihii luad
iiiinliieil in u,mnc, 11 oviir Wilson.
Ii- in now Hi, III 1. den uln-ad or thu
Di llinrriitli' niiuiliiee,
IIOONI'JVHII' I'lillltALlTV
IV FUlll'I'll WlltIHI . ,ui , 1IIUI I" HIU DIllCIIlll'll Ul llll! I II
s v I.IIH. Not! k.-S nteetlii-y. Mr. W. IJ. Me-
turiiM innii Mouth Dakota today rulli'iti ' I-'urliind or Wlvor City wno chosen
lo haiku any Important oIiuiiko In tlio prcKldenl or tho utuoulntlon without
ii'Mtili. Tlm oleetlou or llryim, Itoptib- oprniultloli. M.H. MvPnrlaiU tvilo a.
Heaii lor iiiovcruor hy U.ipjii plurality b ! Ihdmbcr or Ihn exmittllvo tonitnltte
roiii'i'ili'd hy the lit'iiHici'iiitr Mtutn of thu iibaoi'lailon durlnn thu past
rhiilriiiiiu. itnoM-vi'H'H plurality iii'S'iir mid hln work uh a inomher of
IIU.MOPU T t'AmtllM
IOWA IH)H fiOVI'.UNOU
IH-M .lollien. In. Not. x. LiiIcmI lu
luriiH al ihhiii toilay loKethiT Willi
I'OI'lecteil iol.11,1 hi'iiin lo llitlleiile port-
iiiteb Hint ):. 11. iiiiiiu or Miimni city,
1 11 inminlli' eauilldalo for iioverinil.
...
had deiiaii'i IiIh iii'i.u mi opponent,
.i.'.iki. . mi i.y a tiinriiiiiy ex-
i-eillellU' -I .IHHI.
ll:.MOI'l(ATS LACK
SIX Of AlA.IOItlTY.
(MiIciiko, Nov. h The ilemoorulQ
will In t-K hIx of a inn l.irlt v lu tho next
lllhinlrt Keliernl iiHHi-iull.t , incorUllli:
I.. P'liiiini loday. 'hi joint liullot tho
1 1 -1 1 1 C It-I'll I H. Willi hllllllllT llllll'l j -tiuvitn
WOlllll III) lllll tilled III , lloHHlhlll COI'l
lillllitloil Iff heteill t -ellilll I 'llli;ll(.llllli
mul 1 weiii v hi, piiiKii 1 ..Iii-h wlio limy
Join lo Niipporl I
puhlieali lirluini'j
V Hln-r 1 1111 11. re -
1 Innii- foi Uultcil
Milieu jieiiiilor,
KI'.PPHMI'AN liKADS l lllt
(.(IVCUNOK IN SOI 'I'll DAKOTA
I'li'lTr, N. I , Not. X Mu Dm lutoht
I'etljI'iiN 1 1 Jin-. . iill. Ih. 111 I'nr KOV-
1 I inn- lin i a I1.11I il I. 0111- John-
oi, iii nini mi. .
ASIIINOTON t'HOOSI.N
DlvtlOt 'It ATK ' I.OV l lltNOIt.
Si-nllle. WiinIi.. Not H. -Willi 0111
liliirlv n-vnii finiill plii llirlit oilt
1.1111II11K l.lMler. ileiuocialle I'limlldiile
i.n e,ni i-riior. Iiiih 11 pluraliiy ill I.MI
iter May, replllillcutt,
t.O I'lllMMt OP U'AHIIINO'I'ON
roNri-.inis ins di:i.j;at.
S...li.t in'. Win h,, Nov. H. -In it oe
pi iiii-HiiiKr I mni iilviupiii. 11 1 : :t
..'rlni 1, t.itiiiv, ilnvernnr Marlon IS.
Ilet eon led II lection ol lirpcHt
I. lier. itleiii 1 iih Kotornor .iT WiihIi
litiii.iii. ht .Olin Unverii'ii lluy'ii
iii. "-'..ii:i a ln-il Hint arrmiKitmonlH f ir
a I ft' In iSpnliiiiir lie miiilu I'or 1 1 1 n 1
in In- 11 1 1. 1 1 1 1 - in prepiii'hiK to louvo
Hie Mini. 1 npllal.
OI'I'M'tAL POli. NT IS
Itl.OUIItl.l) I.N It INK AH.
Topelm, Kan., Nov. H.- -It till tnko
lho offlclul coinit to decide tlm Kov
)i'imrxhli or KaiiHiiw. tlappcr f rep )
mill MoiIki'H, fdniii.) iiro licok aii'.l
lunik on itomplnlo mill 11110I fii;lul rc
luriiH froin uii ihn ion uoutitJua ut tho
l'l a 1 o.
A rovlHi-il tulitilutluti unnouncod by
the Kiiiihiih City Htur ut ono o'rfouk
Mil" aiteriioiin kiivii Cupper (hit leud
Mi iiniiiti-H by 4 u I tult-M.
in tim
iiii 11 l.'l .1. vi' 11, . . ivit.u
... ',,,,
Ii. iini. iiinini, Not. 8 Idaho Ih
IKIIIII III till- (lillllll llll Hut Oil ItH DroHl-
1 It-lit It) I tote IIH lll'IWIHill lltft lltlll Wll-
hoii Tlio piiHHtlilllty or u divided
li-i-ini'iil vole Ih ritcoKtiliii'd elnuo Iho
tote i'or electorH on tlm inline tlokot
vnriiiH.
COI.OIIADO ICLI'.CTS
WHOM: DIJ.MOCHAI'IC TICKCT
In mi r, f'ol. Nov. 8 -Unofflolul
flKiircH rnvlMutl up to noon today
from fnrly iiliii) of Colorudo'M nlxty
Iwo I'ountlcH, limlitdliik twonty-flvo
coiiiplele, 011 pri'Mlili'iil mIiiiwi
WIImoii, Hii,97:ii Tun, CI.8K0I Jlooao
volt, GD.7 1 1 Purllul ruturiiH from
uhoiit thirty iiounlluH kIvo aoulallata
I , H 0 a , iirohlhltloulHiH, 1,7101 aoclallit
lubor, 100,
Por Rovurhor tho minie oounlloa
1,'lvo) AmmotiM (dom.) 8D,U8 Coatl
ifun, (protr.) ea.KTOi Parka, (rop.)
Accortllntf lo thuao flKuroa,, Am
inoua dmoortlo candlditto for coyr
nor fan. behind the natpnal 1 tftket
while tho republlcttn und protrrel7B
canaidd.te led jMIr, MW fovm
t vmk&xM
u a. NO. Mt
lis
3 KING
OF N J. El
Educators Unanimously Agrcfli
to Gather Here Next Yeai
Delighted With. Hospitality
Extended This Year.
W. B. M'FARLAND IS
rTrfimtJTt n-n'tJBTTkTWWI
:
j Third Day of Meeting Feature-!
by Presence of Dr. D. E.
Philipps, Distinguished Ed
ucator from Deliver Univer
sity. Th New Mexico Ktluoutlonal Rfssof
ilallon will meet In Albuiiuorquo 111.
Xni einlier. I tit ft. Ill ntiiinltfinila tnH
I Hciit, tho iiHHOclutlun toduy cheat' Al
liii'limriiuo nti thu next mealing place
110 other cliy or town In thoatuta pntf
iiiik a hid for the honor of enter
lalnlUK the cdtieutora In 1B13. TheJ,
pjia niertimr emtio to Albunuto-quil
uiiHollulteil, riml uf ull bocauao of ita
. fti'iiKniphleiil lorutlun, but nltd 4a a
tokt'ii ol iippruulutlon hy tho Bao4
clallon or tlm hospitality ' thai
Alliuiiiicniuo luiH nxtendod to It"
uui-elH durliiK their muy hero. Albu
tiueniiiu tvim t'hoiien for tho 1913
KuthnrliiK followlnn n happy and on
IhiiiiliiKtli! Iiivltatltin oXlvllUcd by Mr.
(leorp H. Klock, who rcprcanitnd tho
.....
I'liilion in tlm form or tno ttin
honor wlihlii tlm girt of thu 0 r gun ra
tion. Olio or thu bout known edit
on lo I'm in tho Mute, thcro In but tilth '
iloutit Unit Mr. MoFurland will worlc
liidofiilliiiilily ilurlnif tho coinlm; year
for lho hiiciiiihh or tlm iinsiii.'lutlon anil
iii.i, 11... 1 11 1 -i .......Mm. 11..1.1 I....I..M iii
lf... IIII V t I III) V.. I. II, I.'... M,l,'l
i.iiri.riion, will he a brllllutit effort.
, ftj-H. H. K. I'lllberNoll. or t'ttrlahtlrt,
wiim i-li'.-l fit ini prcfililont or tho nitso-
o 1 11 1 inn. The oxncutlvi) ooininltieu for
tho eiiHiilui; 3 1111- will bu coiuiioaed ot
J. II. WiiKiier of Hnnlii Kn, Charlcrt L.
Hurt or Moiiiilaliiiilr u ml I'Tittili Cur
rnni 1 nf I'iiiNi 1 .11 11 Vi'kiih. Mr Mo
I'ni l.iinl. who w iih a inciuliur or thut
enminitUi' Tor Ihruo ten ih, n-nlgneU
toilay rolltiwllii: IiIh ului'tlult to tho
Jii'cmIiIciii') .
It. It. 1.411 kin of l.im Vi-ttun wnu
i.'lin-leil niilrniui iiin'ieliiry, Ituport P.
1 AHpluihl or H.nita fn rucordlnit N.tcre-
tur, ami J. V. Clark or Albuiruvniutt
local Mucri'iary.
Thu prcHi'iicu ut thu uonnlonH or Ihn
UHMocliiHoti totlu or Dr. I. K. PhU
llpH, dean of tlm diipurtint'iil of phll
oHiii.liy mul oiliiciiltun of lho Unlvor
Hlty of Dentil1, mid prenliluttt or tho
Dnnviir hoard of tdiioutloti, udih'il uuti-Htikrobh-
lu the intrui'llvitni'H of tho
vui-loiiii iiieotiuKti. Dr. PhllllpN In 0110
or tlm inuNi illutliiKulitlitul iiUicators
In Coloradii mid tlm uiiaiH.'littlon offl
i crn aro to hn coiiirratulutcd upon ae
ourliiK hlH ML'holarly eurvlcea tur lho
orciihlnii. Dr. l'hllllpii Hpukii al tho
iimrnliitr uchhIoii In tlio Hlka' llicitler
iiitlat on "Homo CniiHi'H of l-'allitrt'M
in tlm .School." Hln rciiiurliH went
rlKht In thu pnliit, uhowliiK u I'lciir
roiicoptloii or tho HUbJvuL mul Imllcut
Iiik 11 it hlit I'Xpiirluticu iimonir cilu
1 iinirii or all cIummch. Dr. Phillip"' ml-tlit-Htt
wiih 11 pleiiHluir oho and proved
or Ktrat iiileii-Hl to the many icachcrti
prcHciil. Iln 1 xplaluetl In dntnll thu
iiiiuiy ri iinoiiH for tho fulltiru or Iruch
nirt lo ni l the proper iiictliodM or lm
proveiimiil. In tho theater thin ovvn
iliiK I Jr. I'hllllpit will deliver an Ud
ilreHH. "Tlm MiiiiNiiro of tlreutnrn"."
Thu pronram will buKln nt H o'olouk
uud will ho llilurBpiTMod with pluas-t
I hk HclcctloiiN hy lho vnrluuH uloa
cluhii ami orclicstruH hint for tlm uu
utii'lnlloil metilluif.
Tlm ntoi iilin? hctutlun or tho unuoolu-.
Hon wiih opened lodny hy the rendi
tion or a. plutio nolo, 11 difficult Chopin
i:oiupuiltloii, lirlllluntly dgiie, by Mra.
Urmlutoii K, Drown of Tuuumcurl.
T. V, Oinwuy, niipi-rlntrndcnt oc
city ochooln In Ituton, then apoko ott
!!Thu Next Moat Inuiortant (itp In
U-'dlicuttotiul Proirresa u Now MexlC
lnv City ftuhoolt.,'' Mr. Conway waa
on tho program for ycaterday, hut hlj
utldrnua wnn ornwdoa out ut that tlm
nunce nin uiincnruneo touuy. Mr
C'ontviiy'M nailer wna u aulcndld eypo-i
IhIUoII t t
lie nvt'iiu or tno olty atmoous
iu"l Indk'utud much direful thouttht
. und nrepurutloti,
i.TIi,, lln, ,4ll,.,i nt 'P..,.,.t.lr n. '
I liM.fi.wylon . hv W. A Poor.v .Pv Mil.
pcrlntniHleiil of schools In CurlaUuil,
proved 0110 of tho mutt tnterestlna
pnpnrH thua fur dellvorod nt Pin nesu.t
elation inuetlnir. Mr. Poore'a remarka
ludft-iiied 11 wonderful uruep of ihCL
tuihji'cl upon which ho spoke,
I'onowinir Mr. itioroa nuarasa, pr.
Prunk If, II. UoUiirtiw broaldeiitof,
lite Iaih Vctfiia Normal university,
Hpolio on "ileultir and KdUeatlon? "
Dr. KtihertN duoture'd that ovhty-flv
nor
r cunt of (he tnuincy niid tho erinv
umoiiw 0CHOOI cuiiarair may -uo-trmo9a.it'
iiirouily to the phyiicur condition oV,
I... ..1.11.1 H .J1..I il.k.lk. i.ll'-'
ftllU VIIIIU. M9l IHflU .IIIPMIUII J-l.
Hriil liaiilt.intlurlui hrj, Juilt ' f ratal'
wiin onminuia iwwfaHH ui,
failure to porrat&kmm&ttwX
t.tvw
in youtn, vr. parirMMtre
froillt dleouaaion or
eaalert ra
JSC
aM-l
Wa4WTah
-bUalnetM VS tn Ma&M
followed, eulmlRiMliitf'
tur whu. 1
f W 1M
WlMtlRC piaoo
uMaaauaKAB-r.
'II
cutiotu , m
4
A. .1
..Li-.,,;

xml | txt