OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, November 18, 1912, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1912-11-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Mefald
TODAY'S NKW8 TODAY
YnB cct It In Uk 1IRKAI.
Mtty CX-nt a inniiih or in wilt
A wctk'iklUoml at jour door;
fitly ccuU liy mall.
Boost for 1,000 JCcmlera
r tlio AllntqiiMrfivo Good KoA
nnMn:a im and turn out to ttra
mooting tomorrow night ut tlia
0"itiitHnlnl Club.
TltUlUNiMITiy.lCN.
Vol. 26. No. Be.
ALBUQUERQUE, NEW
KEXICO,
s
MONDAY, NOVEMBER 18, 1012.
UVJCNINQ EKSAlTJ
VOIa a, NO. 3174
TURKS REPULSE
BULGARIAN
ATTACK ON
CAPITAL
Outer Defenses of Constantin
ople Withstand Onslaught
of Immense Army cf Chris
tian Invaders.
OTTOMAN FORCES NO
LONGER DESPONDENT
Apparently Recovered From
Previous Defeats They Rally
Bravely to Defense of An
cient Stronghold.
l."lll,'h in Tl,,. I
man n" i hum in iml.i mail,- a
Ill-Mi ,ih iI, lal tin,,. UiioiikIi
III.' ItUMNlllll ,,IMll. NUdllur lit I'llll.
Mutitlimpie, tin- t invitlnti iiT iiih-
lllllll-M, ii litllllll; III llfUM
UKi'tK't ih-Hpiiti-li n-eiM'il lii'ti'
this i-M'iiiim tr tin, TurlilMt
.it'll. 'I.
Jlly I.rmiril Wlrr tn Hvrnlnc
l."tlll"ll, NlH I 'I'll). lll'Ht
Ilrmlil )
Ittlllllll'-
Ian .ill.ii ,( m I, I. ToikiMi III I f.. i'
llll. .111.1118 iIMi inline i illsl..iulin..i- at
Ti natal 1. 1 ha- I. ill.-. I iIimukIi tin- Imli
lllllKal lail 1 1 1 1 inn rllK 'I. i;ul
atalliiliti- man w.m nmvi'il m liif fl lit
Hum tlii- llnlKai inn I ni' ' n IhwMlm:
Aillhillnl'li , whi'ti' 1 1 1 - ill'" lili' I'll
l Sol inn trMiiK.
Tin- IliilKiirhinn. oitu all llulr mill.
I"ly lii'Kllll Uli II' al' III'' on Ilia 'IV I ml
nlj.i foillllralliiiiH no Sattiiila, ami
'lillliilcil tlio IjMiMharilliH'iit of tin
oni'KM t.niHIKliniit S 1 1 1 1 1 1 1 1 . Tlii'.v,
In.viDVi't', lulllnl tin. TurKlHii iniHltloli
H'i Nil niiK 1 1 1 it I tiles .-i hi lil ma. mi lin
li ksIuii mi tlit'iii nml for tin. miniti'iit
ai li'iiHl till- attrilipt dan Iiitii KlVrh
Of
I llwi'l i Willi lilt la-i'li nil I till
TiillilHo Irani ami i' lli.it Ihc iailuri
I Hia 'I'l'lliitnlja IttiKH miiHl iim u
lai-l, or tl'i'llli'tlilolls llllll lill . Tilt:
hi'1'1'111 illl.H Hla J ill I Kit till II ll'iiupx
a i ll' i lllll.'. n lira' lor Ilia lil lllK
iiik up KllllH .mil .iminiiiiill'Mi and
I I'llltOI'i I'tlll'lllH UlTl- HtlllXI'll ll' till'
Tiii liH to I'litri'ln a IIii'Iiihi Hih ami
l.i a- Hu ll KllllH 10 poMllliiii, uiittlK
Hu ll) a illHtltn I ailvalitaiii' in 'I' tin
la. lu lu
Tin- Tlll'liH Imi li.nl Im en mi xlialii n
In llli'll' pl'i'l ImiH il.'li'.il, ,i . i-i I In
iiaf Iji't-ti etnnlli"! ami IIiUn rai IiuM'
111. ilia a must ili'lai I lliuil Hl.ilal. 'I'.n
lliilKiirnui IliinpM maili' tin lr main at
lui'U in too i-iiHl "I T' li.ilaIJa, almliiK
In a r i 'all tlllollKll .tl Uli- lailht . .MTi'
till' ralluiu tn I 'iihtalitllinpli' luaki'i
a nop. Tlii' kIiiiiik rmlM, till' lii.unlii'H
ami tin miliN 01 tin- Tiiiltlxii vx.iiM.iipH
liail iilili'lllly ilO iiiiap-il lln 10 ll'iilll
maklllU mi alli'lllp m ltd ii i illii l
llauk nf tin1 Tin klxli 1 1 lap.
Shnlllil till' HlllUlll UIIIH ni' "III l I'.-Kllll
III llli'll' I'iroll In hi I'll It laliillKh till
Turklhli lilt iiiti. N'ozlni I'hhIi.i'i.
illtiiuiall mill., wuillil lit pii. mil liail;
iii tlii' nnrtlifi'.s't anil its ii'tH-.it in tin
upitnl Uotilil Im til Tlia Tn.k
...rin to lini no Imiiii- u inlllm: imi'k
llli' lllllKnilllli tntiiH. Inil If llle nip
. till III linlillllK tin- Ilto-M nf T.M lial
alia Inil, i tllf lllltllnl ami illptnlliatK'
Nilaatlnll Hill llll'IflK" a limrkiil
ll.illfii'. Hlllvn ii lotlB ili'k'lltfi' nf tin
Hunt will pioliitl'ly mnuii i tin- unail
..im tn ni'UiitlnU' Ultlioul taklliu 'nli-
KliiiitlmipU).
In .xlliiiiilu mi tin- "Uii'i' nlili- "I
Cnrnpi'iill Tlll'ki'N tila nppoxlHK aililli H
Ii.iM- .IKIllM fOIIIV In KI'tl'H 'I'1"1
Uh I'oiiimilllilui' hail pHMllrtiil. All
ol.n.f Ijtilrtil Im III prusri'HH nuar
lui'iii'xx of .MoliiiHtlr.
It"
ai Si iitnrl tlin Moliti-iii Ki Iiih ara ut
I.ihi miikliiK coiiin lii-uilit. Thoy
hiioui'uiIuiI In drlvliiK I'"' TmklHlr
tinuprt ll'iilll olio nf llu lr mountain po.
hliluli". lint tlin TuiklHli iniiiin.imli'r
Iiiih not KlVi'll Up liopa ul tuaklliK u
lullK lIl'fllllHl'.
Tun InwiHlml foittiH nf Ailil.iliupli'.
nlMi. nn'iiiilliiK " imli'p'ii''i'iit "
liHpnnilatltH, In MM 11I1I1, to wlllintali'l
a Hp'Ki' oT iii'V'OI'iil inolllllH.
Tlir Uii'flt mitiy Ii "ii l,M "'
.i.iniiia. tini fotiri'i'H iii liir uiit;iMHt
,to piittloii nf Kuropimii Tuikiy, .iml
tin- tlri'i'U Mi'i'i l oiitliiui'M Iiiim) In Ho'
Ai'Ki'iili iii'ii. It .HTilpli'il yiti'iila thi'
iHlliml of Itnllii.
AiiltiK "it tlio ii" oiiimi'inlatinti or
Inr .illy. Hoi)', .MiHtrla li Milil tn innn
inoilllliil Imt iIi'iiiiiihIh nml ii Iniikur
olJi'(!tH to tin, miiii'triii.'llnii of a rail
way ll'iilll UlU llaimlia to tl'i' AilrlHtlf
ci... iiim iilxn almmliiMiat licr
Hi'ln iiiK of ii I'tiNtoim union
with Ser-
via.
in. im. oilier liaml. ilri'iit
Ilrltitlti.
ItuhHla ami ITiini.- mo Klvltm 'outi-
.. . ,.r a..r.iilnti i.nil I'lini'lllallntl to
K COUII
all"tl ti
of tuk-
u Til.. Illttal' ill 1 1 1 tlllkH
' .... ni'i.rn i.ul lH nil Uli Aill llttll'i
i. ..i a,.al,H.H In tin. i'llll "HI HMull
lo
tl.,. uilvluo of In r irli'mlH nml m.rpt
ituinii l oinprumlHt'
l. . w...' I
UMtll.. Itulltlllif IH UllltIK "Il "I ll'lll"
ulju. tlio noOollatl"hH uriiilatlc
hnf Ion onto n.f isn-ir un'r..
1...V-.. iwtt lii-.,n fornolli'ii lo lln oi
Hgun-ntH. U l Miitnl ilt'H H''' rn"
r th UNlkiin ullh'f im " ,M' " "
mrniit fi.i- tho ruHMott " all till' I Urk-
"."r . a.... .,. h,. r.rUvu
lll iiTriiory ' " ..,...
rlviT unci Uib imyiiHiu of Hi'"'"'
u.. iin Ami inn
1111 V ,v,v-, .
At- Coniilunllni'1'lo wvrytlilnir i
iili't. nlllUMIHll tile lllllllllIK of liHKor
iliitiii'iiiiirtilM of murine mill iiiiti'.
Jlirkl'tN Until IINIIIll llllM rllllfl'll Hl'llltl
pi-t ltll authin iitnoiiK the. Tur1o. The
moKt i'tiitiiri'Iti'iiiU nli'iif iiri-.i Hum
ln'i'ii taken (or Urn pi'iiU-cllon "if I'.itu.
Die run inn iiiarti't', unit nil ii xlKiiiil
which tilt In' lllVell III Clle of tllr nut'
I'lr.ik l'n foti'lKti miirltli'M ami til n--lui'iti'tM
will to-npi'tntc ultli tlii' Turk
IMi i ii i 1 1 1 ii r- police, uhlt'li I'liJ'.VH tin
i iinllili tii'i' f tin. fori-lmi 'inli.ili '
Tin- wutMilpM of th" rnfclKii iIiiIm
allXl' hl'l'll UPMlKltl'll til plHltlutlM III. Ill
xxhli-h I Mi' j cull I'Hllllllallil tin- jiillHi4
part ir ilu elty.
No lll'IIIK WU. dtltl till' i-iltlx till",
mi r ii tiiK from tin- dln-cllnti 1 1
Tihitnlju lllii'M. H I" t.liillK'it lii-oli-ahli'
miWi-vcr. Hint tltc Kli'iit lj.lt tU'
linmin .vcaterduy contlnucx tint Unit
tlio dlri-cllon of tin- ulii'l pn-xi-illM tin
roar of the i'iinu"ii uoiuk ni'inu net".
lii'tm-lMiii-niM nf hlimjni Ki-t iillil
murine v"r" landed from ttii- nr-
Milpi of tlii' llitiriliiuoiiai H.itiaiimii
irlx lodu.x They occupied liir mr-
IXII 'III tl.lfll'K. eilllMllllleM Hill puM-
llln-, tin- hunk, tin' li'MMiiiiH into
III,' H. lioots nf llli' H-Hpi'l-tlXe (.I'tunleS.
T'.io Hiiltnli Untax li-'eitrapli. il IHH
li-lhltallullH tn till TIIIKlMh iiiiiiv ni
IV ililtillla fur X"Miriht M .Uli rifN "Ml'
llu IlillKlll'lllltH. Ill' "IIKI.illll.iM
Maxim I'iimIiu. Um i niiniiuiuh-r in litfi.
uli. .m in- riiiui'Mti'tl t" ton ""I"-
latino., in tlii troopH.
IO. sTIU sritituxin'.us TO
Si:U 'I AX HUM KO Kits
Iti iKiaili-. io. f -T.H' Tnihixll,
l.all.'hH nl .MnllllKlir Hiirn'liui'i'il mm'
afti'llniiin m llu- Si-rvtilii iin"i' fin' 1
tllnllHllllll TlirUlKll KlllllllOH Otl't Oil
filiilalH laol ilnrtll llli'lf iirniK I
Til.' ilffi'llill'l-H l'f tU"' i'!t kllnlll)
l : i.i i ilirir ill. I- ut rotiltlliiiii' aiH'ii "
II. .iltila. "II H llli'll liwy ""in"
iitalli- ri'tti'iit in I'lifo uf ilrf'.t. ti.is
.i'. ii ant, (miHllt iH'SpiTiil'-n.
Till' IMHKI'H Of tllf Sl'l ImiK ha. "II
haa liilltllK till' HIM "' ""
il ,v . I, kllll'll ut' Mlllllll"l '
I'll,. i"iinii arannil tlir luiui-- i
llinia s allil nil- anai'U' '
lll'llll Hp t" llli'll' klll'I'H.
I t ItKIMI MIMV IX SAP
STATU !' IHiMOItl.l7.vnii"
I'.lllh. Sill. IN. A pletllte nl He
IlKMIKallUllllull III tile Tlll lilMl al I"
Ih ilrauil li till' I UIII XIUIMM " ,
nf tile Mlltlll III Hlllli lllM-m. I
iHh lieinliiiimtel'H "t Ho' It'"' "
Tellalalja Hi- khh-
TuImiiiI I.eliiliall, a Herman ullhel,
Ulln IlllH JuM tlilO'll nVer Illiaiiu
iii tin- Tin-Mull urtllleiy. ili'i-lun-H Im
, tint llllll II hlllKli' Kllll 10 PI'l"'
Tim TiiiIih liuw pii'iiiv ni kiiiim aim
iiiiiniiinlt'un. Tln' Iiiivo ili'iiiinii mil
lion nml iilxn I-ii'iuli 1-111111011 imti'ii
Ii inn ill, Serxlmis lii-ion- It"' ImMIti
Hen lieKiin. Three Kruiicll KUim i'l)
Hi-ell I.MIIK in im- uniii ai i
Ui-iiI rnllroail ili-pu. t iinl-i-iin-ti mm
tlieen.
'Tile lulal ul tile TillktNli ImIii-k ih
i m i ma t eil ut l.Mi.mm men, um
Ih a i ulnpli Ii- lai-k nl elli'I B ntluiIlK
Ilia . uininamleiM ami iirKiiiilwitl"H
all! HMfl IN al'Ml'IH
I'MOt'S M lll l.liAIII NS
lill.l.llll: ITIIKIMI Ill'.l'Olt'l'
l.uliilnli, Nuv. Is Nazlin I'anlia.
till- Tui'klNh i Miiimaliili't' III I'llle' in
rellltlaljli. Ni-lll a Imiiu tepnrl tn tile
Tltrklhll war nlllei' at I'lillMiHItliniple
Sllllllay IllKlll. li'i'Mi'.llliH IllH Htli'i'i'Hst
liver Hie lllilKiiriiill liM.n Iti'tH, aei ulil-
ItlK to a in"!' HIP-IP illHpllti'll. H''
Hlllll
'Alter finiiliiii huiiis uf lln- iiimM
hi'Veie I m 1 1 1 1 1 1 1'. mil .iron "an nui
...In. um Im art Kitriillll. Tile eli-
elllV Hil lil-llleli. InMllK oVi-l' I.IMOI '
lulli-il ami WOlllllhil. Ml lltlllltlnll I"
llllee ImttlllhillH Mlptllteil Willi Ul''
Whole "f llli'll' "ilil'-IK
"Tile TllllilMl Hulllti'lN tiillKllt HI1'
linliH urier liciirlnu Hie llllpi-l'llll men-
Hlle I llnpe I" . ..til In III- till' lllll
Willi Mllfri-fH lielm. Ill, Seixlllll IIIIIIV
iirilxi-H "
MURDERER GUARDED TO
AVERT LYNCHING
11? l.rniri! Wire to UrrnliiK llrrnhl)
llliwlllih. V mi., .Nov, IS I'lulei-t-iil
hy a ma" wiiaiil at the otilil
Jail here I" pl'ielil III!' poHHlhilll) "1
a l' ni'hlliK. Milvln DiivIh, rhaiK'"!
with the iiiaiiler ul 11 Im MHter, Mm
Kllilllt lt.Mlei. ai I'url Wi'i'lo. Snllll
iln til K lit . "Imly nuulti-il IllK
priillinlliary heal iiib The hi-nrlim
wiih ni-hi-iliileil f"i palm, inulintilv
folluwIiiK the impi'Hi MM i tin- doily "r
Mm. Ityih-r. u hi -It Io-koii i't l'""H
Steele thlK lllul lllllU
On vis" ntlinl, lll"n a ii-iiiun-
Htriiini- hy lilx iiiMllin .iKiuiiHi iiih
treatment nf Mm ltMl nml win vt-
lll'HKl'll II) Olll- ul III" IVIIIIIHI1H MX
ellHUI I'll. The i Ml Mil, I M IIIVehllKlltmil
lialiO ilimlui-eil Unit MfH. Ilyileld
Hltllll llllll liet-ll iliHlli,l III i" pllll"
l.y an ux nml her huil Horn a llilltl
nor of knife wuiilnlf
HaviH waM nipllireil hy u pimmi a
few honm aiu r lln- iniirner.
COLORADO EX-OFFICIALS
FACE TRIAL AS GRAFTERS
Hi- l,rnril Wlrr l
fmniii rin, i'mIo
livrnloir llcmlil
, Nov. IS.--TII"
Mate pelilteli-iniilm-MM
men,
i-iih" iiKitlnM ruinn-r
Uurv oltli'lalH ami
1-llltl'KltlK III' llefelllhinlH Willi ODtltlll-
iiik muni' itnilir f'i' prt'tiutHe ami
I'nmitiliiinv tu ilt-rrhllil Ul" Htntu out
of tsri.uon.'MiiM ciilh-il foi- trial hi'ioro
DlHlrli t JutlKi Wllklu toilu. Till) ill'
fcmliinlH me.
John UJi'Klioni. fuiini'r wnnli'ti of
Um iii'iilUmllurx: A. It. Ki'IhUIu, IiIm
eecretary: D. 10, (HIimoii umi llurniuu
Ivoehr of Cutioii Mty. unit W. M. Olln
noil of Duriiiiuo. Hy uKreir.iii'nt tlm
two vlmrKi'M Imvn tn-i'ii i'oiiMoll)lutod
for trial.
At noon It mhu m eil protmbki that 11
Jury would lu MOfiir.Ml loiluy, in which
event tht ii-ntliminy will Im licieun t
morrow. The tt'n i'uu In cluiruu
of Atlorntiy (lonerul Hen arlflltli and
Deputy Attoruvy anrul A, A, lk,
WILSON 15 WILLI
RECEIVED IN
Large Crowds Throng
Decorated Streets of
Gaily
Ham
ilton to
Elect.
Greet President-
Mr I. muni Wire In Kirulnc Ilrmlil
llmtllltun. Hal liiinla. Niiv is.
rti'slili til-i l.'i t WIIkmii ami III" 'mull),
nil linal'il tin- "tram. I Hit in aill, m, ,ti
riM il at II. unlit,, n tnilai Ahl, ritiatl
llllttk. li'iirini'lilliiK tlia i nrpii latum
Of tin- 1 1 nl I f;i til III on. win! nut all
botit'il ii pt'ltnti- Mi nim r in liulti' Ml
W'IImiII mill lilx ni II In ai'i uiiii.iiiv
hint ti lliitnlltpn. wlnri' an mliin -h
lor Hl-triillli Will ! ptl'M'tlll'il.
! lairKP rt'MWllK i.f pi aplc lln, i) tlir
-HviIh ami ivInti'vi-H iiunitliiK tin- ai
. rhal ot tin- liri'Milrllt-i'li'i t, ntnl all
I pnlilli ami private PtilUUllK mi' l'
urate, I Wttlt HllKH ami litilltltlK.
I HiirMliotmi-. tlie u Intel' ri'Mlilenee
I ni Mtx. J. Ilai ili ii lliirrlmitii, lias
in-ill offi-ri-il to Mr Wlliiit ilurliu:
hl Mny lieli-. Tlio wi-tttlii-r Is
I I'liarmniK
Ni, Ynrli, No. IN A ealili' men
iiugi- to tin- (jiii-Iii-i- Htt-mn'-tilp rnin
pnnv'i i.llli , Iii'ii- iitiiliitmi'i-il tin- ar
rival mi tin hi, anivlilp Hal miallaii.
llllll 1 1, n. II. mi , a, lln a AVilnni ami
pal'lx at. i.ar. I. ..I 1 1 i mill, .it Met lilliil.l,
at t ' ' ,. . I... K I In- in. i iiiiik
PRECINCTS OUT
Alleged That bupervisors in
Los Angeles County Exceed
ed Authority in Opening
Tally Sheet Envelopes.
(II) l.rnnnl Win tu lliriilni: lli-nilill
lam Anmli. ,,,i I -. - The llr-l
I li'Kal h.iltl, ,,.r ill, .t, uli till.. I m.i
III I .us Amielei- im'HiIs, hi n III, '"Il
IIIIIM' III M llllll IllllUI'f Hie nilll II ill
i nmpli Mini i.t i ' illini ma i ileli nallMii
III 11)0 I'll till 111 imIIiio. i.iiiii- up '
1 1 1 1 III tin- illMrn l imill nl appeal--Tile
lnnie wax tin- v II Onrtx UM
pre. 'Ill" Ih, in win, It Iti.MKii.tl ile. tun.
ft ' hell a .,n,ilt ,,l Ii Ill, Hi
I .HUH vnlt h will. the 1 1, in,,, III-, ill"
'tlin' hIiuiiIiI la- Uiriiwn nut inum-a
till' Illlll'lll nl -Uii:'vtliM Mp. Ileil till
sealeil elm Im., i olalllltiu lln- (oil
MlliatH if the lelillllH llllll iiiireeleil
t Ill-Ill lll'lur Im till ,la . .-el l III M
till' mIIIi lal i iiin.i' i.
Willie Hie I leiiiMera I - wuli nil
pullll -lllnl nf Im iKilleiiMti In Do lr
miiiiititmiiM ptu 1 1 iIiiimh aualimi Hi
,i Hlllelillal M.I)- I'.IIIMIHH III till- I MIIII-
IV ll'Ulfll of Hllpl i v Imui 1, .IiiMU-i- M T
A lli-li uf the illHlllil .miiII nl nplaalH
Imlli llleil In
nut ul linn!
umiiIiI llitiiw tin- iimlli i
inll'HH Hpl'l'lhl lllHl .1 III I'H
uf 1 1 il ml III III" ealillHHlK ul the ha I
ImIh Well' ,'lleil. Tile 'III I rith-il III, it
'It llllll Jin iMltrliun m al,-. lino liaml
-.llll-M. a plllllt Ml-llt- In lln hll
VIHiilH. hut laiHtPutn il tile 'M'-i' until
, Wi-iliii'hilav, itiHii'iii'iliir, Ho' In in.
.iTIilH In lil'iliK III amehiliil pelltlMh
i iniiiiirriiw . Hi'itniK forth m. i ' '-".
nf the liaml i hiirKi'il.
I'ullli I'hei'ilnn t'p.
Ilavall.i. m. IK U iHllli a !
uii'liH li til I li-ellto: leUalillllU Hit;
liolllli'iil Mlliialluli linx Hm-II 1 1 "in
Hitllp-thlllK hnnh'tlllK mi itnMpiilr t
I'uitllili'iii e. Tin- otiiluoli for lln- re
ntihlli uf I'lihn nppeaM hlltllilil I hull
for ninny m'.iih
The pn hlenllal eh Hull iiihhi i
vvlllloiil t Inn nee. ami ih ri l
KrowllIK illha,Mllh,n Iii nil iitalli in to
iii'i'i pl the M l'illel iih lln- ltiiiti k( ex
iiIi-hhIuii uf the lualnlllv TIimH" liu.-t
iIIhiiuiioIiiIi il liaM' M lilril tin It Mi l
ItlKK III llll'iiiU thai wen- tl-M'l- lain
HlThillHl! , ami tiuw hi i til lliellm il I"
lireepl Up- la w Mlih r uf 1111111:".
Woild'w llluli lump lli'i-onl.
Niu Vorli. Xuv l Tli" hlli
Jlllllp ol Ii fi'l ii t- Im'hi'H Illoil- li
c. I., limine Iii a itinil iii"") ut l.i'liuiil
Hlnlilniil unlvi lull mi Man h
luHt. wiiH neiepti-d iih tlin worhl m ri "
mil hy the iiWiikIh eollitlllllti- "f Un
Ariiiititii Athh-lie l.'liluii loiluy.
Till" euinimllei- nihil iirei-iti-i i-h-vi
reeonlH ninth' hv Ami'lhuii uthh-tiH '
i the Ii i i lil IllMtlple Kallu n III Slueli
liulni
n(.Viir DIMlirhiimr
CallM, Nov. IK. Alt mill war 'hni
..iihlinlhiii In 1 j 1 1 J 1 1 1 1 -1 1 1 1 Willi nml
Inr ili'iimiiHirailoiiH hi-hl nl l.umlun
llelllii, Itmiii. Milan ami nl In 1 eltli
hi 11 1 olii- uiih Imhl lore yi-Merihis
AlUT till' llll-ellllK II llllllllle lot im
hut ili'Bi'iieriiti-il hit" rowilyiHin
f kiohth ftiino Into eolllMim wuli tin
polli-", who i.-hurMHil repiiiti'iliy
Hiuilly hroku up thi' nHHfinhlli'M.
mul
Hhmt l.lut' 10 IMi nd,
Twin I''M. Idiili". No- " 'I''"
Oii'Kon Hlmrt l.lim will hulld ul unci-ri-Mii
Tlx In I 'iiIIm to Wi'llx. Nov..
wliur" Il will loiiinil Hh Hm
Hoiitherii I'tii'lilc iii'uorilltiK to u
tnli'tiieiit iniul" hy W. II. llmit'iofi.
VJth K. H- Kiiltki.'rhui.'kjr, IiIm um
jUttuit. Ueiiernl Mutineer lluiiuroft U
Jmtii louldiiB over Hi" reporth of oh
glnuvm who have laen nmUliiK tlio
urvy lo Vv!lls, , J
BERMUDA
DEMOCRATS SEEK TO
THROW ROOSEVELT
DARING 1 ESCAPE
FROM STATE
PRISON III
SANTA FE
ife Sentence Man and Notor
ious Ycggman Make Sur
cessful Getaway Early Thia
Morning.
PENITENTIARY LOSES
ENTIRE COOKING STAFF
Day and Night Cook Saw
Through Bars and Scale the
Walls. Heavily Armed and
Serious Resistance Is Ex
pected.
lirilnl llNinli-li Ii lili-nlilK
lli-inlil
Atnln-H
'only
innriler.
Siilila l'i. N. M.. Nn 1
all, s. vi til up ri'Mlli tir.Hll
t
i
Ill, i.ti May .11. I .oi I . I"!-
ami ll.u i.mt, nll.iH Hi 11 HiiliiTlii.
hi iiO in eil Nui. 1. 1011, for hm
Kl.iiv IImim (Sail .MIKili'l rtiiimv,
,p,,l 1 1 .-in I lie Male pi all, Hilary
Int. .1 an ,.trly lionr hum itmrtniiK-
Sin,,. ,l . liHllt allien .ImIih II.
Mi M.. im mill o iim-hi- ami lilunil
In I' ha- hl'l-Il Oil Hie llllll III"
llllll. lail Hp III IIOMII llll') ll.lll lint
i, i. tin. , I. All, mil, ,1 I'mIIi ' IIiiiii i
II M. 1 1 iiulii'M Iiiih !mii I,, i'llll..-'
I,.t I,. I the llli'll lln-1
t.ihl i nllllit immI. In ih, p, in
llll. ll I. il, hell. fall' H I 'lax I.
i ml olll ltlly nl ' tl' a in. I'Ml-
Hi,, I', III. ,n a wi-l'K 111' iwm iiiih iiiim-
I, . li lui n-. wul'lttllK "II Hi'- hal'.- III
I In liloh, n window . 'liny, um 'I
Un it, m il -,.al Id i-oiiei'iil the Iilliil
I tlnli nlliiK. Tim loiuli'lH wen
iiiIxhi il at :t IT, thin nmrnhiK. Tin x
hail imlh',1 the ham iImwii ami imnlo
lull , viap. iiiIii llii xiiril, uln-i,
lli, pi,. i ul.. I a Hlii. II ImliliT Willi li
thex hail hllhh II III Hiilim "I Hln ol
Hie l.mhllnw. 'Ilt' haNlllv maile lilt
l, IIHii.t, w lih li Uiey wire, I lo the
la, lili'l. ami fi-ali-ll Ml
t went y-live
Im, I wall In I ri-eiliiitl
I'ali,-- ami am, lln I' ymitiK M xlemi
to unit . i; ii un n.i a p..ri mi 11,111-
It-1 - ti.i'MiiK UiiMiiitli Hr.iui 1 nil .
lillli il iwu nun nl Hi" I'uilx ami ImmIi
uli, ,.l Hi" wmiiii'Ii .ih a priMim r nil
lei' 1 ., 1 1 in 1 w.i" liiniit I "r Hi,- irium
111, 1 1 ' ill h. m nleii, eit li,r lltf. IP
ha- liuw i.'O. il ell veil Jr.ilH tu llll t
IHh Iiiih ii IiImIImI xvIiii In mux ii fll
KiiiM' u.iiii.ii inr in linn r in Atiitumi
VVxatil w.i- 1 1. in I, leil ul Inn Klal . V
ul I,.im . Ha Ale im 11 M'niiiniui nml
!,.- pallia I w.f h.ililti'il lor t tie t'lllli
llllll wurh
1 'alter 1 a Mi'Xleim n;it1 3t
Inlylil .. I, 1 -v ha Iti'M, wi'lnlll tlliinil
IM iiimial . I.i.m I hall', Hlllll Itruxxu
1"
" ,1 nl e ut Aim-rli'Utl. iiKeil '1
In lithi !! Iii'ii Ihi'Iu'M, welithi
ITii pMiimh. t IM lit hair umi Ki'"y iyi
Waiili ii .Mi M.iiiiih Iiiih iilTiiruil
lewaril nl lnn . m Col- Um 11IT1 .1 I
nml i, 1, 1.1 1. .a ,,t iilti-r of Um lin n
llulll wiai I. ha MWrull no 1 him
jiimpii'H 1 it 1 loir prlMiin num
Int. t'alh iiuinl.it' Ih II',.'.. W
iiol'i niimi.. 1 1 " I I
'I'll, , -,..m ,.l He IWM prtmili nml.
li.nl lain a.,. 1 iiit'liilly planmil.
Tin x nut l,i,l In ninplele Itlil'llioov,
liil.iou I'iKaiii Inns tit tint ham, nml
ah ill. il He 1. 1... I Hi liivvny Willi 11
mail.., hi, ii ini' II Is fell thai Um
llli'H lln 11 -.1 ma I IlllV'e hl-i-li uiiiK
uleil lo I,. Ha in ly fl'ltlllllM Mill . hid
ami that 1 1
. I'lMhjlllly hull ai,i lo
1" TIllM hl' Hie
1 I hut limy' max h"
-a iiii.it with i-limito ut
' 1U1 uriiiM hy iinir
HialliiH Hi'
IM', II Is I.
llllll III III
'Ilil 1 1 1 IIU ai'
It'll Illlt-.
llulll an
lean i Ih. 1
i pi
Un 11
il luiui
l 'i" mull, iiiiil n o
apllll'l' i'llll hulillv
MriigKi".
Im mail
MlMlilll
M. I, um.".
1 a M ul li
to III); Hm m
Im .Imh-i XX t
hi Mull I'riiml i'iimo.
.... ih Tlin Jiii- 111 tint
. I.. ' In, i-lintlfi il Willi
in l" ilnl in till, lip, , 1I11I
' ii.l lit tlm I'lilletl I'l.tl.'H
liHii n 1 . nui 1 f
Ul it la w 11 w a'
la Hint II had tiiuml
uullty on Hi lie of
the , h' 11
mul ilia' ii
tin Mllier 1
chiil'to"1'
"iiiti-t 111 tin, Imlh-luii'iil
a, 11 "ia hill to llltree OH lo
ml-. Tlio Jury Wan illtj-
Hnili Till) 'I'm! IP'Oliin.
WiiMlilllUluil, n. IK, '0 Muxel'll
Ita III tuiln miii lU (-IIMi, the I111I
eil ,-lllll'H Hil,l 1 Iin .mill Ute NM-l.'lll
id hlllll tuh trilMt
Tim uniii itii'i Unit tlm "iin-iiKi
HKii eiiii-iii ' uf , n nimli'il whim miiiiu
fiutiit'i'lM W'i" m mliilloii ui Um Mhi-r-1111111
nlill-tiuHl i.nx.
Vow Trlnl llt-ruMi! Alli'iiH.
Itlehitmiul, a. Nov. I Si A m-x
trlnl wiih loilax I'eliiMCil Kloyd Alhn
mid, IiIh Mini. I'l.tiui Kviinnoti Alh-n, hy
Um MilpreiiiM emu t of VIl'Klnlii. Tho
men mo ('Mipleiuued to din In the "lee.
irll i-luilr tn-xi I'H'Iny for tlm itiiirdur
or oIIIi IiiIm uf i a 1 .1 11 nil I'OlllllV ,1)1111
ly louii ut HIIIm.iII". Maroli 11
itiii'MxIlle Mllllomilro HciiiI,
iiiuiMVlll", niii", Nov, J8. ('oiiriid
Htolijoiihiich, aipd 70, tn 1 1 1 1 ii mi I ro
pri-Mdcnl of 1 Im I It "I NuUoniil llniik
vlrn preMihiii "i Um Nunotiul HIm.
unit t'tniipiiny of uw Yorli und u
director In a miuiliur of local In
Mtltutloim, ilh il Hiuhlunly lut iiIhIiI of
liilluinmtt.tloil t HIV Veit ' .
ftTTORMEY ARGUES
FOR LIVES OF
Declares That Informer Jack
Rose Was Guiding Hand in
Plot Which Resulted in the
Death of Gambler Rosenthal
lily l.i-naril Ulrc la
Nei. V...H,. N..
Wiihl '. aii, nti, i mi
men ' i, . a, . i Ml i h,
: "iilni;
I
lli-rnlill
I ll.ll'll s
Hie I. all' 'III
llll'l ill I' M III I
ma o nt tint. i 4. hi
Iiih pli a In lie
.mt iml tx . ahli- Iii-Hiin xx ttii im
il mi 1 1 1 . .1) that .Im U Hum- w.ih ' Hie
umiiltiH liaml Umi put tin Mm- mm
llillliall Ituw-llllllll. ' llllKl- It" ill., la'
li'fl'eil a h a "i liiollial f"f lw. iih , ,i
nml mxi 1 eiiiiulit."
"Yllll IIiiihI liaM' Wl'll'il a, a, iih
Uli- lll-illH ,.' tile 1 aim llitm 'la l "'
.link Hum ' . 'Hit il , . .lit t ,,11, , I ' ia
ih 111 nlalli'ii iml . rimoi.ilin l In
"hlllll, !"l III-) XX.iH I'm .1,1111 thai
illle, liil Hie plul will' h '- I. al
tun ami heii , all I,, I inln ette. li-
llllll '
Mr, W.lih' until tin ex ah 11, ttnx,,l
Ihil IImki- li'iireil tin- mi, Hit, o, Unit
In h, .unlit III, III mil i PIMM' tin liail
li'.lhimr In 'Im with Hie Ir.HIllllK Up
I ,l,i, k .i hil. Um 'I' ua UK le.lili'l'.
' IImsi a iIi-Mim 1. 1 1 nui' IiIm IIIIIm-
ifieei lllal M Ho- HlilliliMlelh of 111"
tn Hi- 1.1-.." ili i I I Mi U iihl".
riiiiin to I'lRlu
U'lllK Ixi'tiK, NM
pal r pleH' tllathi
IlllMlltl'll tile .'llll
llllltll'l, Itl I ill- Hill
lor Mont'iiilii.
IS The yi'llli'l
al l'i Mux llttVU
nil olle I its or UlU
III M'.IHO'll.t. TIll'V
illt'i tl lh.it III" pi i.l llli'"
III. .Il .1. It pi , p 11 .11 tali t,
in. il," llll-
"i:ht for
1 'Inn 1 - 1 it: Ii 1 ' ml 1 1
li I' I iih In Ih. I'. a
I I'l.'llll'l a 1 lull
1 il.. nilli IiiIh
I hit,, nl .nix o-
DEATH BLOW DEALT
VIOLATORS OF
SHERMAN LAW
Dcohiion in ' Bath Tub" Case
Puts Crimp in Those Defen
dants Hiding Behind Pat
ent Laws.
llv l.rimi-il Wlrr
W'.ihIi 1 11 w I 11 . Ni.
In Kti-nlnic llrinhll
i I - The Hllpl tile
ill I Ml the I Iilliil .-.tali' ImiI.i ie
IIMIeil IV I liil I II IiImw al 1 ' U.l 1 1 1 l I uf
tin fhi'ltniili mill-liiiM law iimlei' tin
hak ul Urn pmlc. Iimi i Hie pnli nt
I.I VX hy nlllltllMOlt UM IIIMllhl "llllle.1
auii'i liii'lltH" tthu'll lli'hl I im li It t IK -1 1 1
I-, "i 1 nlltiry intittioli-il Itnitwaii !
'Im r 10 Um 1 moiIiIiiuIIuo hiiMWu a'
Un 'hnili lull" Hum.
.Itisltt . Mi'Ketilia tlellvetnl Ho
tin 111 11111IIO iiplliluti uf the eoiiil Ih
..hi Dial llKlltH l llllli I fell h plll.'lil .
vm n 1 xlt-IIHivo hut lllll tml KlXi a H 1 1 1
Ml '.ll II11 till- atlUlllHl. Hie pMDlllM pn
Iii it 1 nl IIiii Hln rinaii law.
in, ih imiiiii in 1 1 MtiMiilmii fie
. ... 1 I lllla I.I 111 111 hi'lll hi HUH ui a
.1 aeii 1".. iliel lln I1.1II1 Iiih ami
11 ma I w at , in, null ..Inil
DECLINES TO PROSECUTE
MAN WHO STABBED HIM
(H.
l.i-iMM'il Hri-
In I'.ii'iilinc lli-rnlill
S, t "i K
I
a "a. in tain
a ma".' Hi' 1 1
allm Inn. m. 1 1 . 1 1 . 11.
ijV Vm I, 1 in. ai;..
1 if mail tu himii .1 '
III iiiiiii 11 I itinin 1 , a
Hlnliheil him. Ion
' .1 . . all ' liialx
1 I i,i-..ii tin
I... lal ,1, III. Ill,
III , I. lllll .11' llll' I
'', I . ll Ml ll.lX III"
k 1 1 aii, ml, 1 1 tl
In I In. polh-i- Um tlav
all"! Hit Mah
,1111;, willed ueettrnil Itl IllH v tit -t.
it I tin 'lit 11 xvi-i-li IIKO.
llHlilllllll 'I'llinillOM .NeKltien.
'.iie .iiiM-r. It. C. Nov. IS. -A rtihlu
1 null M"ll".iiriie, AuMirullit, hIiiIch
I hill lit' pullee were 1 Illlt. ll oil! 'l'N
ti iit In p lull el ,111 AllO'l h'llll ll"HI'o
inln ml lri,.ia no Hi'- h'ri'itg, A
Hull (llll ,1 . Illlih ll l.i'l-IIOHi. NIUIIU
Ml III, '! I'll" - .Ii ! II W'llllillll!
v i 1 1 1 ahli. . iiim I. mil Mill- , Un'
prompt mtixii mi tin puiin 11 1 v i
"ll un iill. 11 I, ll 1 -al.l Ihil 111,
k'nXlilhimiil mi' l'i- -ii'iti In haxii
llll- llllll'lli I - ih pi. 1 I'll, a Ho li '111111
U'lllllHt lll'lil'Mi t- lull 11. 'ail-a In
I'llllKI' Of III" .llll ll .luiui' in. ipl-iide ,ll
I'llll'llltll, Wllh'll IllH hi 1 11 full, ip"l
il Iii AiiHtriillu,
l.uiiihil Klmltfiin t'liilins Inini.
lniier, Nov, IS. Mih. IimimiI
-"I ui. ill yeitlM olll, wife ul I.i v o
I. .ua. 11. wiih mIiiiI mul nine. hi u.
Hani' lulh-il hy Um iici'lileiilal hi-
h. 11 v. of a Mmluiin In un iitiliiimiliile
I.ti. .-1 1 a nhi y. MrM. Hohunoti, lui
Im -. . ii.l nml Um a ollmrM were pin
'Iiiih -hi ii IiiiiiIIiik trip to llllll'
Lake wln-n the iiecldi'tit ncClirred.
.'lMi.ii iiiiIih in. uli of Denver their
iiiui'liim hni Mtm-k a nmniciit in
I! llltllll.Mh II I t.lleil ullt wllli 11 Jerk
which Hint' Mi. S'lhiiimii fur ward
on Um tmi.i "i lmiKiiu which ut
tlio Mlltlll- III -1 11 1 . 1 -.ill a (llll (ihlll'Kll of
nltot llll" In I I Ml. 1 hi IIKl.
Jl Ih thnllKlii Iiini Hi" Kim hail hei'll
loft COokeil
Hiipronm t'oiiri In Itcn-,
WlllllllllKlotl, Ni I- Tllt MllplelliO
court today took .1 i " '-"H iiiiIII jc-
UNtt
MAGNIFICENT NEW
SCOTTISH RITE
IL
Solemn Services Mark Formal
Opening of Splendid Home
of New Mexico Masonry in
State Capital.
LEADING MASONS OF THE
SOUTHWEST PARTICIPATE
Building When Completed to
Represent Expenditure of
More Thau a Ouartcr of
Million Dollars.
I - )! I ii I lll-.ii,lel,
-..m.i l'i, ,
( r.M'iilau lli-riihl
I s Hllll-lllll le
Hi.
' ' lln llli III In til" tit 'lit 1
la, 11 ,a 11,. mnHlillli'i'ilt Hl'tittlMll lilii
ialln.il .1 In H.iola .. taut nlKlll. The
lui m.ii tlnli. it tun wiin fSi'ltiNhi-ly Inr
.XIiihi.i .n,,i itititi uliuitl l Ii In inln
un . i HimiiiiK- ut 7:fli) nml riih
Illlt at x 1, lin k.
Tile ill 1II1 iiluri I'M-lelHen Wile pal
tl'lpili.l lit h Jlllllt'M A. .Ma-M-le, Mil
ITnl'l. 111. 1 lir nl (-Junta l'i l.ntlM' Ml
I'el leel inn Nt, I, (Mltirh'K A. U lliluli,
Vi'iit'lal'li nut' let' of tip. tm llaltle ,1,
Klii- .1. mi's . UiiIIh, v Ine iiia-.ti t nl
lln III lull. , I .mil ItiiltKliili'i 11, un,',
Iin haul
II II. mini, ili-puly nt Hm
'in, la II fur ,t w MeMi-ii;
ll'.llll, lllllHli'l Ml' I'lillo-
- ai 1 'iiiMitrle ih Kiee ., ami
M. Iilliil., Nfi'li-I.tl J nl -llll)
Sllpl . Mil'
I '1 tin 1 1 1
Ml'ltl. tl .
llllll. I'
1 1 Hlllll
hiiilli y.
I ". .1. . xx I111.; Hia liii Mlnl Si iilllnh Kilo
rai 1 1 1 1 1 1 1 1 -m the eathedritl xxiim llirown
ipell to the Kilierul pllhllo. 'I'll"
Mlltlll llllll Kteeteil Um XlHllol'H Willi n
1 1, . 1 11 1 1 11 1 uiie. im um Mnim wen
-" itli'd (he liiiixt prniiilnalll iiieniliel-M
'I Un Sen 1 1 1,-1 1 llll" III (he Mlata, with
Saeli'lmi 1 1 1 II ll ll lllHpl'I'lul- tlil- MlH
'"llll. AlplmllMU I' HteWIII'l. iieclipy.
lllll the plate ill IllillMI-. The MlilKI
war- uiaile Ian III II 11 1 with llnl'al dee
nl'llllutiv, VX lllll- II lllll'ltKlollltll (Iritp
nrl iln pli'iai'liiM mi iiiii'leiii .SeutllMli
Illle eatln (Ilnl 1 iiinph'leil Ho- ileiiM
IliM pli lui'i III the 11 iilei- nl' Un
i.ilti xx .ih ,1 N111I I lah Illle Hilar env-
nil with a ilnlli ul he.ixx lilocaileil
1 Ilk Willi Hie miiiIhiIh m .MiiHitlirx
pI'Mllllm-hl In elnliriitililx ill' ituld.
Many eiiliilli" lull Inil Itrlitlilh, emu
plelliu; Ho- hi Unit; l"l' Uu ii.mmI Im.
pt'i'Mi'lM 1 1 ii'iinuilal hi en n Hm hid
lui ) n' ,Si . Mi xli'u Ataman .
Tim iiulilie (li'illealMl v pi'Mitiam la
Hall Willi Hie lelllllllMlt nf a lilllllhi-l'
I Mi-ha-Huio lo Hlatili x Killer nf
hiiitii'i'iitii, ,,ii!iinit 1 ih- MiikIiiK
r Ht-M'ial nl"-' h Mr- It. V. Win
lll-MllT, lll-M Ml Alhlliini .lle ,M
Keiler plnxiil maiuiiiti'i pi l , i.i.
WMtk In liifj 1 : ,i i i.iii, 11 illlalile In
h-IX of lln tai l Ih il In I Uh-lltllletl
lui lln- K'HIllnr ,11 11. 11,1.1 at a I'W
lluut'M' l.ullti, plittlm- l ullie tini
uiaiii Ihut hail h, 11 pnpiiiial 1'
i-eretllll tiilirell nl I.i Annili i, .11
'"HalilHl of ri'iiuwit Mil Hm- I'.tellP
i.a-iU xvttM In Iiiim 1 I . , -. , I al H
iii iih allitn IttMl liluhl ami nl lln -I
In fii'llal yeMtenlif. all' 1 iiiaii Mr
llalltll With llllll'll illlhli - li I ill In.w
Ml', mill Ilia illne.-h laiaim ,11 net"
a. lit' Unit h" Wilt, llll, ell In Kt Sill
nl a iialillurlilio, xxlmi-e Iml. tv hr l'i
li purli'il tu lie In ,1 i-nti, ,, . an. hili. 11
The MIKIIO lll ll li m -It III. 1. .llltl
la. "It Wll- lllll lllll,) l,v lllit..,llil . ..I
I nun p. upli '('In. pium. no xxa-i nr.
I ph. ! no; Mr. .Seder, M11- Win le -in
1 1 Un Mn nl it l'u inu.'li-l.iiiM ri
1. 1 M il hirli pi'.n-, it, I- llu lr Mplt milil
xi III. Jin llll III Met' W.li. Ill l'
11 pllilll.lllx U'.Mll Xlllee Till- pin
III. llll 1 Iiih il Willi Hie I I lilt I ll'. Ill, llll
.nil n iu. ni ilia "Ml. 11 Mp.thttleii nun.
in 1 '
Tin pi Pa lpal ntiituri- ul Up- tli-dl
l.,l,. pii-l,iui I.I I l; .', - tin
.iihlle - L Sum l'i mil 111 Hid Itnpte
lur Inr Ml- null Alphnii m I' Klew
ml ui mi 1 .11 in t. .1 nt 11 11 1 lau
Kitnit" Um tlit-1 iiu'iii .p. .1 uu inln 1 11
Um Keulll' li lille ih 1 1,. , I,,,., Ii
nliil ll Im liruUu-r MaHim. h ii m
ih'IIKllleil thi' 1 . 1 1 1 1 1 -1 1 1 li I Im tin Alt
Intllli'l'. The (rami fiiiipielur Mini
llllll Hi" (llllll. llllll Will tnli'MT ha
Kreul finilur In Ihu lillninee iiiiiI Ui
utdiii of Um iiiitlro t'omiiiiiiilly. I'oi',
Im wild, Um ilillieilral will ho Hm
m uu ui im M-mumi nil", 11 i-olll-
I I I. illllll llllll I'Mlllll'IIH, illiin uf tin.
li ii n h, iin mIi, ,,il nml Um iuiiiIh uf
' OIP '
Till lilluill.il ih-.lliallil llil'a hlMl
m 11I11K W hx lur Ih" lal K-hi anil
m Ih ' .ithllio; In tlm mnilli-
.'I, ill vuleil Muli'h tu tlm lllellleu
ni uf .M.iHunh liarliliiK Tlia 111
1 In il 1 ii I Ih priii-lleallv iiiim ilnl i-il, and
..ppi'iivliiiiili Iv JKI.'i.iiiui Ii,ih hern ck
I" ll, liil t ll iih fat- Inr inliMlrilelldll mul
' ai iih him:. When 1 nn tilul i-il Ilia en
He dial will replCheul III" cxpeiidi.
Inn nl $:'.r,li,illiii Ad uila ih of Hia
HiMitl 'ii mil. li'mn nil pmtH ut Nttw
li'Xhi, mid Innn many polnlH
UiriiiiKhuiit Um Miiiillnvi'Hl um In l.'milti
i't . euinlllK t" 'iMetnl the di'dlcillhill
nml Um I'M'iiipllllcailnii of dciirci'M
loiluy, liiiniirrnw mul wcdm-Nday,
Tin llieffahle di-KI'oi'a wcrii cxnillpll-
lien loiluy, uteri' heitiK tiiuiiy uun-
ilhhileH for Un- hoiior. Including mIx
in. 111 Alhiiiiicriim.
A hi.iiihi'r of Alhiiiimrtiio men ni'v
hero rm- tho pinKiiiiti, uoiotiff (hum
IwhW A. A. Komi, J, 11. Wroth, C. H,
LuwIiit, I'mil 'IViiiitMch, A', ('. Uoull,
V I-' A. (Jtilrkf. M. Ii. Hhutt iiini A.
i .Mc.Mlllcil,
CATHEDRAL IS
DEDICTED
SOCIALIST BARES
LIFE HISTORY
OK WITNESS
STAND
"V W-TJ
Defendant in Salem Murder1
Trial Author, Poet, Theolog
ical Student, Missionary and
Agitator.
WENT TO LAWRENCE AT
INVITATION OF ETTOR
(ll l.rnar.1 Vlre
.'-.I h ill, MllHV ,
Iii lircntns nMt
Nux IH. Arttiro
I ill.'
I.ll.
tl. I
iiiiti I . last nl tin- ai-uilSctl Itl tti
1 tiiiixaiiuiui-t'm'iiHo mitrilor trlnl
i.iin, 1 Muk Un- wIIiii'sm Miitnl liuru
lull i ,
Tin- x tiiitii! MirlitllM. writer nml
pint, wiin l' I'liaiKvl tot mi tir.ccRory
tn I, iv (he lai't to the killing of Allliu.
I miiuik". lai'i'il Um Jury duplto tint
aliNi-tiee ul hlM pitlMilltll l-OtlllMCl, W.
Mi ut 1 I'iIiim. Aitoriiey I-'ruil It.
Mm, 1, 1, ml. 1 1 1 1 the tlofoliMi' wltnro It
w.ih ii-ri hint u ""ii xvlton Mr. 1'ctnrn
IIIlK hs t-ltllHI'll It IOMIOIII'llintlt.
mux 11 1111 1 1 1 1 caht Im wiih horn In
Hah nxi'iiiy-t'lKht yram 11 no, tlio mm
1 a I'hemlM. mul wiih educated lltcro.
111I111: In Aim-rhu Im lived for Honin
Him- ul ll illliix nml Montreal. Wlillit
html luit I'lmtllMi ul Moiilroiit lio oi,n-
Im teil 1111 1 1 11 1 In 1 1 I'rt'bbytorluu inln
inn, lifter which Im nitttirad a l'ruu
livii'ilmi Hieuluitleal Million!,
"S 1 a tier thai." nald aiovnnriittl,
I wiih iiilh'il in llrimUlyn to taltn
I'liaim nf aiii,lhi'i inlfMnn.. MI wasn't
I'Mit'lIx .1 lilllllHler ol IIio'korppI, but
11
null ni iiiIhnIiiiiiii) , I preached .to
tin
pinple till MllllllajH llllll IllUBht
tin-in din Iiik Uu- week."
I, aier he 1 nieretl Um llitloft Thi-o-
IiikIiiiI Hiiiillialj 11 1 ul rcHl.ltercd tiltm
ul ilulmiihlii iiiilxciHlty. Tho work
wiin inn iiiiicli for liliii, Im "wild, pur-
t Ictila I ly the sillily of llohrow. AfU'l'
HiIh lur elKht nmiilliH ho conducti'il
'III Itllllllll llllKHllill III IMUMlllirRlt.
I'lii'le he heeatiiii iiasoclnletl with- I ho
Mi einiisi pnrty.
1 1 i l nl iil m; In New York III 1011. ho
iituk up 1 1 it 1 ti 1 1 1 ni'xxHpiipar worlc hiiiI
met Hi lor. lln went lo U-vwrrncn
Mn. l!0 iivm. nrtitrHho' ntlkn Wuu
L'lilhtl.
"Ilefute I Weill lo l,uwrt'lli," llll
w Hm -- -aid, "I hud liariiuil thill, tho
mllll 1.1 had hi'Kii ciillcd. that tltofl
wiih u re. llnir Unit Kttor tdintild Icuvi
luwii ami Umi Hm millions wnro ho-
lii' wai.lieil fni- iiiiImIiIo niritutot'ff."
REMAINS IN TEXAS
C
1)
GROOL BOOKS
Governor Declares He Would
Resign If It Was Taken Out
and Denies Move Ever Was
Contemplated.
(Il.v k.raaril Wire to Uvmluif Ilrmlil
( 1 m 1 1 1 1 . Tex., Nuv 1 h "I wnttldi
i.itlier ii-Mkii Him ito"limr'H ulllrii of
Ti a i," ilei-laii'd (luveinor t'olipilll, In
.1 Hi.iii'uieiil iKHiiail today, "than lo
Ii.iM- iii.x 1 hllilreii tdllilyliiK 11 Mi'hnol
iivi hiiol, x It Imui Aliiuhliio Mut'oln'it
pl lull- in II, ami I mil Um miiii ul a
l-llllll .hi. lie m 1 1 1 1 1 1 -1 , too."
Tli.. mI, iii, 1 1' x t Int. luiiird has hci n
-leeiiiied uf lllli'llllllll; to ellllilnillo
Miii'olii'n plciiit'n from 11 hlMorv.
1 liivi i'iiiir I'ulipilit ih'tileil iihM,uliili'ly
Ilia I nuv iiicmhtT of Hm hoard had
Hindi- Htli'li a HIik'Hi'MlDII.
COLORADO MURDERER
SEEKS SECOND TRIAL
(lly l.ruaril Wtrn iu Kxutnir llcraldl
Ut mn, i iiin, Nov. IH Kltuil ur
Miiim nia im .1 m w lllnl lit tho cumu of
iliii'iild I.'. M 1 , 1 1 xx 1 1 0 1 1 . cuiivlclv'l In tho
iilni i ii t court or murder in tlio mxjonuf
dcrcn ami noiilciipiiil to I jlo IninrUonw
ineni for tlm kllllup or Ovortro 13.
Copelaiid, in Mny, lull, ut tho Brown
I'aliicn hotel. In I hln ally, worn hetirtll
hi Um t'oloiiiilo HUprunm court tuduy.
Ailnruey .lolin T, llnttom Hlod tlin
plaluilir'M hrlef In itiiHtviir to tho (Itiut
in hi ur Atloincy Uciieru UniiJamlli,
ilriihUi li prohtihly will lnv mivcrnl'
weelm in-1 nil- tlio ((lllll riilcit on tl.ll
1 1 1 1 1 r r a m-xv trial.
i'lipeiaiiil, 11 ih I'litliiiml hy Urn
wtiiid'H ,iiiui-iii.xH, wiih lu-chlcntall)
Mlmi when I h-iixvoijil hIioI umi klllud
KylveMtr Von l'ulil, linvooi Iii yet
In Im tried im- Out iiiurdnr of Vou
I 'util
Tl'tii'lil'r'rt Nomx Out UCf.
HpiiiiKllnlil, Mo.. Nov. IS. DoUB
Iiim county olllcurn orn aoarchlnft tw
l.uiusy Htiiiyurd, it younje- farmer,
who, It hi aliened, wlohjud B. nlfo at
11 hox purty In u Hvliool lioiiao nai
Hmallclt hiHt nliht, During u UUl
liirhanca Kitiiuvt Voonian, tho toaolf
or, onlori'il tho tmltty yomiw to '.cftVfl.
lliinytird, It Iii dnelurou, drow a kuU
milting off Vooiinm'tf mto and badly
HliiMttlnif two other man wh wottk to
tho tciielior'u rvamla, BunyurA tbm
tooK J.H ihtt lillto,
LINCOLN'S
PCT

xml | txt