OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, November 19, 1912, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1912-11-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

PI
i
emiig
TODAY'S NliWH TODAY
You gt-t It In .In, HICHAM).
Wily CciiIm it mniiiii nr 15 txnin
niik ilcllicrcil at )mr iliuir;
Hfly mil Uy mull.
BEQ PAEDOH, BUT TO
night In Urn night User puUofl
Uto jrod road luccUnc at (be .
Commercial Club, rcrhapei jrotl
lul forgotten It. Vlotoo cSKt
J
.a
curly mid avoid Uio nwv
Titim'NK.ani:.
Vol. i86. No. 50.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, NOVEMBER 10, 1912.
)
f
MILD MANNERED CRANK
IAPTURES LO
Police and Citizens Held nt Buy for Hours by Crank Who
Sits Calmly on Box of Dynamite Threatening to Blow
Up Downtown Section of City If Interfered With.
DETECTIVE FINALLY FELLS
INTRUDER WITH BILLY AND
AUTHORITIES BREATHE AGAIN
ll.r l.rmril U'lrr. In drlilliu llrrnlil
I .us Xlikiclis, Nil. ! A 1 1 I ' I mill'
I I III. in, .ill" iim -r.., i.ilKnl . Il
lii I'lilcl .if t 1 1 . Si .i.isu.' m i. ..III..
'"In and ilili mm ii ,iil nr ",
iiiiur'ii tli" i'.iui.iI i..ii.,. million.
"Ir.ili'il nut I In- clti Jail, i Icircll nllt
I ill lllllllll l..ll tltlHpllltl mill miiiximI lilt'
kiiiiiiiiiiiiihh in' all Die pullm ri'nerven
.hi. i run (Hilii'i' mthi' ini mill ilii-tor
"ii ilul. Km- tiiiWbmrH In. hflil at"
M'lllll- lllll u til- ili'li'itlli'H 11. Ii-llinl
.ini .mil I runt ii irmtii m tiiude.tn
iitiiiiln ill'MHu. ilif I ii nun I'liiin which
nntchl merpuiior mm wit hunt Ihu l.il-in-
mi nl' h.i M. !.
' TIiim 1 1 1 1 x i uiiinlii (5 pel- cent il)
iinliille," ttl tin- in. Hi. ' It tiny ntii-tiun-lti-H'
mi- I Hill pull till' tHKgtT
unit mi.iy iiiifi iIhh iinii' '! tinn nf
i In. city."
Till' .iyt. i- hi, Hum u.if i li'.i I't'il In :l
III. .III. 1,1 TlH till V..M . lllplllMl. Su
a in. i Hi . i 1 1 1 u ln Kit.il 1 1 1 I
THREE LOSE LIVES
FOURTEEN HURT
IN FUMING
HOTEL
St. George, at Los Angeles.
Partially Destroyed by Mid
night Blaze; Actors Among
Killed and Injured
FRANTIC MOTHER DROPS
BABE; LEAPS TO DEATH
I II) I,i-iii-iI Ulrr In llirnliiK 1 1 r rn III
I.Hh AllKI ll. Nnv I'.l- 'llllll' I'll
MHlh ImhI llll ll' llli-H III llli' tll'i- tv llll ll
ll.llll.lllv lIl'Hl fill I'll till' SI. l!l"ilHi. n
tlii iiii ii nl linti l, Ml i it 1 1 v iilli i mill-
IllKlll. Ill'" llinl llllll liiill'li'i i i ll'
llllllli.l. nl V llllll llllt llllll), M tin WUH
lillll'll III II llllllll-BIK'ltl lllllllMIV !
ii- ft. ititti iiiiii Iht. Hlul iii tiU will ilii'
Tin ill ml m i-
Mtf. i 'Inn lulu' llurritiHiHii. wlinm'
t ji.hiii' una Kiln .Miinin, n iii'hI' -.
i ttii...i i.iii.i.i... r...... !
in- n l i "i in . nii i ji.iiii'iiim i
MXlll llmif. .
.Iiihi ell .mViIIii. I. US AllKUll h. II i'W
, i"i'.-. link, klliiil liiini'tiiu ii.iin mxtli
ilmii .
.IniiiiH .Milium-, inliiri-il, iiIkIii t j K 1 -1'i-i-r,
ii Im ivim tini'iii'il I') tlif Untii' i
in tlif lium-uti'lil. lull I'Vi'iitunl In (Ml'
llllll' III till I't'CI'ixillK llllHllllll.
AllUHIK tlif IIH'li' KI-llliUMll llljlll'i'l
Im MIch Kuril .Mi'It'opf. u nIim Ii iiiiii
liaiii ni t t'lii-H ii'i iTilli Irmn lili hk.
Imil ' litttiii'il.
It. I! ll.iliiilt iiml - iiiiii Hall. ill.
xinnli-iilli in rririin-rM. m-n- Ni-nminly
ti'ti tit il mill JrlfiTMnn lalniftii'. mi
in mr. i iih imriu-'J ami Iiiiii m nn..i
inn. Hill' iH'I'lliail lllillll' llln Will In till'
hIxiIi Hum ami hlimtlili'M unit "ll.ili)"
llnri'liiKtiui, wlui. tiiully littiiii'il. lay
M ii'iiniliiM ninii Hit' ilimr Tlif llri -
n pii kni up tin- rlillil iiml ilini'i'i'il
H from a wlinliiw lulu a lift- m-t
II Ik inii'jKi'il llllll tiiuli lli'lll In'-I
tin aim iii Mp llai rliik'i"!' ""iH ln-r
liitliy nut nl llrr t iKilti, uml. m i'I'i "li"
AVli'l iniliii anil llln ulfl'l'lM nf tin
Hlimki' rtlltH'C. ilrniii-i1 II III tin- hall
way JllKt III flirt' Hllll ll'lll'll in ll'T
iiniili. I i iiiii mil' nf llln wliitliiw'H.
Vamlfflillt riiiialfr Hi'i-mcinl.
Ilur Hiirlinr. Mk., No. V A urm
aitiiiiitit t Hllvi'i liililiwmi' hIhIiii
from (li-iirKn W. Vantliriillt H Hiiminiir
Itomii iR'iit I'lKlilvi'it yforn . whh
fottnil luiliiy liltltlin In I In- iiiIh at
till. Ij.IHii nf U flllT li Slnmii Vlnlfti'i
a tfiiniHtiT.
Vloli'lo wi-nt to Hid cliff for a lmil
nr Mloiiii anil In ttatiUIInu tin- ttmli-rlitl
i-unio upon Ihu nllvfrwart'. It Ih worth
1 0,000 or mom mill Ih imt l of I'lun
dur vitliiiul ut many tlioutuinUH of tlol
lam Htoli-n from the VutKlrrlitU ri"l
iloiu'. A larni! Hvim of moiiiy ami
much valuubl Jewelry, wem not re-covun-il.
- 1 i-'
KtMtator JUiyiM-V Uctttr.
Wiuhltijtoti, Nov m.HniioKir Ia
drfr luyner of Jayifinl, p om
whut Vtlr totlj,
t
S ANGELES
GIT! HALL
j -i 1 1 1 t In i ..l In I . In 1 1 l.i . im
I ii i'iiih i nt ..iiii til-, im hiil i nt' i Hum
" I nl Iinii. iln ll.nl l.i I'll liiii'iil Hi
tl'i ill i.l i hull I till' r.illv !....r
A I tiiM.li tln Htlll I'elllalUi-il i mi'li,
Hlul. ih,. Ulan "lilt tin. Imx mm in tin-
I'llll'I'H nllll'l'. lllllllll Wlltt'illllK fll llllh
Hull llllll tHil lll'll-l lllt'H Willi III Hu ll
I Hill rt,,tlll'll llllll for II II Upplltlllllltl
til IIM'I illM.' llllll lllllllll l lllllllliu lll
I ink.
Till' ill. i ii nlbmi'il bin iilli iillmi .i In
ill-tl.n l.'il fin- 'i litntlli'lil tihoril) nllui
iiniili mill Ilclfctlic ItiiM.-H IllMaltlli
lulll llllll nut IVltli ii "Hill) . ' Pi tec
llf Samuel I., limit llf Mtanl'iil tin'
.mix mill t iii-lii', I mil lulu i In- Htti i't
Mill) it.
I'lti' dux ii'iilh iiut i nntiilii il iiiiimti'
- T '. 1-tli-kK llf llrilllv l-lUlppl'u Willi
nil mill ,i iii'tiiiiAtlmi iirroimriintit
I tor mi i xd"lmi. Wlilli' It u.ih ln
I ur.uii' Ninir it wuiiiii luivi-. .uiHi',1 wild
Hll',l . 1 i 1 1 III llllll ll. til II llllll l
ll
GIRL ON TRIAL FOR
MURDER. OF HER
BETRAYER
Prisoner Tells of Futile Ef
forts to Rid Herself of Per-,
sistent Attentions of Man
She Finally Slew
(It) l.nim-il Wirr (n I i i-iiiiim. ilrrMliI
. inn iii, itritn. imh if rtllf
i'l , ilia I'.nl.'v, mi tii.il i lim'Ki'il wllli
tin iiiiirili'i nt Ah lit i: 'I'lltttii' r, a.
mil I'll IhlliK xnlli Ilur (mil. till Hill nil
III lll'l IIH II ill ll llhl tml.iv ,
Hlii' inlil ot ni'i'itiiu '.nlltiiHi'l' ami
ili'i'l.il fil hlii' illil out kimv 111- ii at
mal'l'ii'il. Sin ii pi niiil tin' Mtiiiv nf
Ini liilntiiiiilmi mnl nl linn In- linal
l.s viiimip'il In r at lu r Imllii' niti-
litKllt whllr Hhi' w.i- inriliK lur I'll"
Iiiiii hiTh ami hit-ti't'K wlnli lo r pnl'-I
i'iiih in ri' iiiir in ilii- tln nlir. '
WIDlntil l.ilurillK, Ml"-1 I'.il iy Inlil,
liuw Iii- lliinll) li'iirtH ii Uml XiillliiKi-r i
whh iiinrrli'il uml a l . 1 1 1 n . .mil nl i
llllll hill' Jlll'lllli-l) llllll linn ''up I't' ,
ri'lntlniiN unit lirr ami in i-iiirn In'
Ills Will
Aiiunlliii; in tin- wiling '. iIIIiik r I
tnlil hi-r at m-t that h- mill 'tut'
llii wllttoiii In r mnl that l -In- ilul
ma l(i!0i I'liinp.ijiy wllh 1 1 1 n ' lii'j
wmilil ti'll lii'i Itli'iiilK nl Iiim' hiil
in. llf ii'latlnii.i Willi llllll. Slii' trull-
Iii il nlii' Ii.hI i.i , s. il piiipmaln ut 1
Mllll l lllK'' lll'l Mil-' ' hi'l llllllllll'l' I'''-
Intlmih iilih .i'liiin.'' i j
DR0WNEU GIRL LEFl" j
FORTUNE TO FIANCE
II' lifiim-it Wirr In Liriiliic lli-riitil
In-Ill rr. Nui, II1 Tin' Hill nf fail
ll.ii i. W'lii'i hi', tlni n . i .- iliiiuni.il In
lloiiltirt l.ul;i-, iiiiii- l.lltli lull. I'ulii..
tiixt Juno, wim iiiliiniii il tujiruhitli' It
thi' I'Otinly i mil I .mI.i , JiiiIhi- llixup
illHtnltKi'iJ Ihi' i uiitihl lii'iiitrlit liy .Mix,
VtlW WIll '-ll'l', Kll' illllll lll'l llf till' lll'llll
Kil l. Will'li Inn attnl li'-lx lul' till' "ll
ll'.SIlllllH flllll'll til .1,'l'ilH ill I'lltll'l llllH
1 1 1 1 I' 1 1 1 Ii K- t'atiilai-n Win till' li'ft mi
I'Nlaii, uf H.'iOiw in I'tin Mi-yi-r nf
M 1 11 1 1 1 II 1 II 1 1 1 M. lll'l' ll I'Ull'l lllllll'l'. llrr
rut lii'i- .lami'H ( Wliii-lt-r, dliil
HUtlili-tily in iJitivit nlilln lii'ii- In
pi riHi-i'illi' a i iitili Tlii'li tlir i'1lili'Kl
wan taki-u up ''ih .ipluw, .in ail
iii I mnt nt I tix uf in nHt.iif.
COUNTY ROAD BOARD
MAY BE COMPLETED
AT MEETING TOMORROW
Nin-lnl IJUpntrti l livtaiuu llrmlil
Hatilii I. ( A . Nov 1S. A llli'i'l
luu of Ihu ntato lilKhway l ointnlNHlon
Ih HC'lifiluU'il for tomorrow afti'rnoon
ut which ilinc it Ih iiiiiltirHtoml amonif
other tl IntfM anotlii-r uppoliitmout will
ho mado to coinpli'tn ihu HpNiitllllo
county roail liounl, on which KhIIx
I. Lvstftr uml A. Zuitiuru huvo al-n-uily
liuon uppolnti'il. It Ih tiudrr
tooil oiitiMlduruhln liifluiinca on tho
part or (jHIxkiih of AII'ii(ui.'nuo will
ho brought to bear for the upiiolnl
tnont of City Knglni'cr Juntos N, Ulud
ding bocua of Ihu unutilmouH nantl
in ant tltst ut loat one practical and
ojuifrleiiped eitRlneur Bhculd bo on the
board.
SCMMBNKITI TRJUl BAND
i nnpiin m i i nnr
MU DflLANut , FRCP WITH
OF DAYS IN
Alienists Unanimous in Ver
diet that Colonel Roosevelt's
Assailant Is Hopelessly In
sane. FINDING ENDS ALL
CRIMINAL PROCEEDINGS
II) t.i'iiaril Win- In liti-nlnc lli-rnlil
Mnw.itiki i . U i-. Nnv I !i A mil -in
.-mini ill' ii v nil. nihlh Im -k.imiin'il
n i" tli,. tin lit.il i iiiilll nut nf .Innii
- Iil.illh llllll HllOt t'.illilli'l ttnumMlt.
1..1I.1 i. iiiiili il u JtnUi Mm linn. Hlul
inn htt'lirntiU IlimilH'.
Till' lll'l llllll llf I III' llll'l"l. II .lh mi.
t. minium mill minus Hint HriirmiK mi
IIHl III' It'll ll flit' till' lltli'llllltl'll lllltnli I'
nt I 'nt mil I Itiin-i'ii'lt lull Mill In iihii
nilttnl in tlif tuirtlnrn himili.il i"t
till' lllhlllll .ll I lulltilltflt.
Mi lirmik m.i.i ri niiiiii in (iii OxiilvK-h
mat linn lur tin- 1 1 Hi nf llln llfi'i I'll llf
iiitlitiit lir i i'li'.iM il iiiiIi hh It In Mlinwll
Unit In' Ik i iiiiiiiIi Ii b I'tn t il ami will
tint in- mtiijiM't .iMiiin iii nit uttui'k llhi
III.' ulii' lltat iMtlnil .iiut In alli'intit
the llfi- nf I'lilmii'l Itimiii'K'lt mi tfn
It lUltl nf li'liiln r I I
l.niir Jiiiiiti- H.ii ku ii. iiii ii Unit
t It- I'llllllllll'l'lll I'l .ll'l'llllf llllll ll"-IhIh-'I
Iih wmk
"The i iitHiiiiHhlnii nt II ' i"
tlnulliK tlif i xiitiiliiatli.il hi Hi lir.uil; Iti
tnv I'ltn ritlit-i-H.' ' hulil .1 uilu- Iliii'Uit"'
"ll .ill)' tni'llil'i'!' nt llli- i nll'.iiilHSiloll
Iiiih KlM'li mil itilintlii llilm llinllnll
llinl Si -1 1 1 ii li U It. in Inn ii hilil In In- lll
hlllll' I hit ill iiiljllilui'- linn I" )' I"
i iiiii' unit "t
til.
l . ih li'lil'lli'il ll'i'lll nlliiMli-l' .nllV
itli.il ilii- iiitunti.ii nut ii irmn I In-
ilthti i l ntt.'t (! v h "Mli
SOUTHERN MEXICO
SHAKEN BY
Twelve to Fifteen Persons
Dead According to Reports
from Scene: Property Loss
Not Heavy.
fir l.rmril Wirr Hi
Alixliu I'll'. N".
m l liipniki' k , m 1 1 i
ii rl'" k l bis mm iiiiiw
U.IH Hli lll.lliil I , .Hill
iitrnlfiK Mi-mill
I -i A HI ii 1 1
Ii I I
Tin luu 1 1 tin in
pllnhi it limn
tim-lh lu Kiiiilh It I'lhtnl oiiit'i' than
till! I- lllllllll' H
Mn lt brii l w.iIIf anil a liu pumli
CillHl I'm It'll htll.lll IlllllHI'H ui'li lilt"" ll
iiniili. The htrii't imii tin iiih iiiieltlcil
llllll Hi lent I Wtllil llialll" viite litiikelt
lliirlv iiiin-rinin til ii'i'i'tlH IihIh nl' il
that lite in im uf Mn- itonki' i'liiin .n e
a Willi' lllHllinci' 10 llli' Vti-Hl anil xmilli
or .Mexico, ' In- III 10 HO' HI. ill- Ol
Wili'ITcro.
At'i'ordliiM ! tin imllii i'1'pmtH. ihu
olit.i' i-iiNiiitlti iiiih that nl a liiliin ci,
who, follow iua iln- i iiHinui tuiiali'iit
iiiiimiK the pi iiiih uf ili-uppitm in Iln ir
Uiit-uH In pranf. km ll 'in tin- Kirn l
'tt I- track III liniii nl a iiiuiIiik nub
lll'lillll Illltll ami iwih i iiinIii'iI In ili tltll
i nlier I'l-pmi" lii'l tin t ii iiiniii llhl
or twelve nt- lift' i Ii pi rHiiliH III Mlilcl)
Hl'IHItllll'lt ill-It ll I-
GRAND JURY PROBES GET
RICH QUICK CONCERNS
I lly l.rmril Wirr In KvrnlnK Ifrrnlill
llnlTaln, N .. .Sm It' A Inli-ral
jKr.illtl Jim Ini' "liKiilloii Uilu III"
'unlUtllKK nl nlli'Kiil "Ki'l-llcli ipilck"
HatllCH III lllillll HI M II lll'll'hlH III nil
lllllH I'llllH lll'le lllillll WHlllllll) WilM
ItiatiltUI'llleil Inn Imlii) b) liuunlil
Haiti mnl A. ,M I'd llinl'. iihhIhIiiIiI
I'nlteil SluliK iillmiiiiH nt I 'liu lllllllll.
Uhln. 'I'll i'lll i -Im- iHii khck have
In ll Hillilllliineil
SPECIAL VENIRE FOR
JURY IN GRAFT CASE
tlx l.mrd Ulrc to llvrnlnC llrralil
'atiuli I'll). I'olo., Not. I'.'.- A Mpe
cla I vi'lill'ii of thlrtv naiiiiK hum 1h
Htifd hi .IiiiiKi' Wilkin In tin- illxtrlct
court t Ii Ik morultiK. for linnicillal"
MlllllinOIIH 111 till- pellllllllllUIA CIIHI'M.
'Tlin orlBllial puiii'l nf nlxty Iiiih been
uxhuiiHtud. The cuiiil (l-i-lil ill IIiIh
mornlntf thai tho utati' wiim I'litnii'ti
to iih mtlliy I'halU'iiKi-H an the ilofi'llHC.
Thin Klvni fiich Hldn fifty peremptory
clmllonKtB. I'p to noon today tho
ntato had unl olovi-n of Hh cIiiiIIi-uki'h
unci tho ik-fell no I'lwht.
RESPITE IGRAWTED FOR
HIILSVILLE SLAYERS
(Ur I-4 Vlr ' KUf lUratd
Itlohmond, Vu,, Nov. lit. tlovornor
Mann today grutitud Floyd mid Claude
Allen a ronplto until Oecoinbor 13,
Thoy wru Hulitoiicml to ileulli In thn
Dluotrlo .oluilr Novombwr i for their
prt lt tbu HlllDvllle, Vu , courthouiM
WMtflW, .
ASYLUM
TEMBLOR
ITS
LmWIBI k II I Ml
SCANTY
Robbers Ride Thirty Miles and
Terrorize Passengers and
Train Crew to Secure Onlv
Tew Hundred Dollars.
BLOODHOUNDS ON TRAIL
OF BOLD HIGHWAYMEN
Pullman Porter Relieved of
His Tips While Conductor
Is Forced to Yield Diamond
as Well as Change.
ll l.i'ii.i'il Wlrn to KvrnliiK llrmlil
I'Miiiiivi. iiiwa, .N.ii. I'.i Two
inn im il imii iihii In lil up I'.icki tim r
It. HO .Su. J .if tllO t'lll'.lK'i. M 11 1 Jill -
Ini- .nui m. f'niil mill i t.i si utKlit
tilllli'i'li .M' still iiml i Utttliiii.i, hi..
niiil i""i iiiiiuiiutiiiK i" iiimtii j.irio.
lll 1 1.1 till 1 1 ;.- I-Ullllllll Itlll pllKHI'IIHI'IH
anil tun i mi'Kiyi'H of tlif company. A.
Viiiiiik, it ii.iHHi'tiHut' 1 1 "in tin- ui Kl ti
I'llll'IIK" Mil"' up JMI III oimit uml a
lllUllllillil llllll lllllllll ill $l.i". .1. il.
'.link, ini iianluu, iuim ii'lini'il or
$.'. :(."..
Tin- ii.i'inih iiiiiii'iliii tt'io It. iln Just
iih it it in 'i.tiliiK till' Mlatlmi at .Mytitlu,
thill) iim'ih Kuiith ol itluimiii. Ah
till) put l. . .1. Itlllllllh , Wiim clnstllK
till' ll'Hlll'llll lllllllll llf till. IlliM I lllllllll
car, H ii iiiKi I- iiiih polnii'il at lilh ln'ii'l
ami lie m.ih ii'lli'Vcd nl i ' in. Tin'
pnl III- III' ll A.IK Clllllpl III (I In li.nl tin-
way ilirutinii tin- cur. Tin- tli jiitM
hi'Iiki'Im ini'i n i lii VuuliK .iinl '.nok.
I.i-atlnt: tin- uIikhI'ViiIIiiII car. tin. I.ili
Ihth prui 1 1 iii il in the hIci in r, white
I'lllllllilll I lllillll' llli' Dllllrt III ll. Kit nt
nl ihr uiiiih n i'i1 up $:'!i. .mi uml a Hiitall
ill. .lllllllll Ml nil BlIlUl-lllllll Wl-llH WllS
alHIl Nl'lll'clll-ll lltll llli IIIUIH') wimoM-i-
lii'iiicil, R
Tin- I' liiallillii! llli llll -live inlli'K lu
lu nlliitiiu.i tmitiil llin 1'iililii-tn ilillm;
im pi, itim inn nl ilii' iiliNt'iv ii Linn mill
r I. . ' , I II K i.il, lllilililllf till- l,IHHI'tlK(M'H
III '.I' ll I It pI'iMIIII I . Illltll till') lllllllll
iiiiii i scipi. uli.ii tint tmln ri'iliii-iil
in i .I .il Iln- .VI. iilut hIii i'I iIukkIiiiT
ii Iln . II)
'I III pull' '
Ill "Mi. i .
-' 1 1 1 1 1 1 1 tin-'
l'"i. II "H-. ' ' I
il' i'.i I 1 1 n -ll I unl I In .- tier
" ilii I l 1 1 i I ) i in 1 1 1 h. al"
. llliti f"l llli' I iiulii'l h
- lut v . in i 'i an I'Nteil.
DENVER INVITED TH
HELP PAY FOR
TUNNEL
Proposition That City
Beiir
Two-Thirds of Expense of.
fJl'niil Uni'fi Til t'flllirli Till f If. I
bone of Continent.
Jll) l.rimril Mlir In I'iVKnlna
In lin e, V" i ' "If the
I n ut el' will l' ' ' " HillilH ol
ul ill ll Hill a I"' llllllli'l
llrmlil
ill) "l
lite ci'Ht
lliruiixa
tin ntliiiiil.il 1 1 ' , i , llln til i'l) In llinl
llln Ilelll'el' ,.a I ii v i li't'll uml I'licllc
l-nilt'iiiiil Hill iih I Hie ll'lllllllilll l nl
Hie niiil).'. it unl .xlellll till- 1 nail tu
-'all l.aki i . " IOU a 10" uilli
slim let' i nlil'
'I Ills 11.1" II' I'l "l'"-lllll) Hill. mi Ii 'I
In .N i in. i Ii 1)1 I' I'l' "i-lltlllK the i "li
llulllllK ilil'ii-'M "l Inn I'ltllruiiil, l.isi
lllillll lu Hut l.'i'iii'-' tlli'lt Of lii'lliit.
Ini'lllililir. Ii pic ' n la I HUH Uf tile ell)
KuM I Iiiih III. I.
lb, I al i
piub.ilili' Hial II"
Hillnuil I ' il tn III
Hpecinl "Ii ' linn
ii -i I'Mtiiimti'H iiiiii
il 1.1.111111.0(111. II Im
.l "pOHlllnii u ill Ini
In tll'IT Villi I H 111 11
U ll'llilll I'lipH" SllMM'llltcil.
Wnlittn, lia.-i. .Via. ID.- In In- nl
ii lih lu Klainp mil li'ili'l'iinl nui a lbs
ill tin- Wil llll'l llllill HI'llOlll, I'l'llll'lplll
I Al Allen 1 1 1 1 1 . i ' MiKpoiidtltl tlillli i Ii
Hllllb'lllK, Hi ll II llf '.llllill lll'l- HI'lllUl'M
The tniiK aiiciiiii il a baiitiiet iiihii
by (be I'lll Delta I'l .lllli till) I'l 111 Iln
Kappa it lieek al!" Till) till i ll. I
nan Klvcn iih an iiiimiuul iiffalr, bit'
II lilt'lieil out In be ii "frat" bnmiui-t
Hniiiehuily "hi iiea leil on tho Iiojm
Tell admitted In la-lmiKlllK to frittel
iial m'Kiinl.iillmii'. ivltleh Ih cnnliar)
In hlnle Iiiwh Iih lull IIH a rilllllK of
the Hcliniil lion I'll .
Till- HliHpclnk'il '. "iilllH bi'loiiK to
prmiiliii'iii I'nuiili. k They will re
main out of Hclimil until tho hniird
lllt'ClH the lll'Hl .Muinlay In December
to pllHH lipoll t hi ll' eahOH,
Ifciicral Mctrlitiii Dlin.
I'ol'tlaiul, .Mi, Vuv. ID, .Major
(triiurul Henry 'iin Merrluni, roiirt'd,
died at llln holm- l HiIh city y enter
day, aftor an IIIiuhh of nrurly two
yearn, (lunernl Mcriuuii wan burn nl
Iloultoii In ISII7 mnl in 1H0 i'l he wait
commlHloncd c'lniain In -the Twrtttl
nth Maliio rcKlinciil
urlnif llln volunli cr Horvlcn he won
thro brovetn uml tho oongroMloiml
modal ol honor for "ionplCuou unl
SIX MEN KILLED IN
HEAD-ON
GRASH
SEABOARD
AIR LINE
North and South Bound Florida-Cuba
Specials Come To
gether While Both Are
Traveling at High Speed.
VICTIMS ALL MEMBERS OF
TRAIN AND ENGINE CREW
II) I. i'm nil Vlr
Nut Im . i '
i' i 1 1 I. ill' .I im'
int nil in i In ail
Hurl III ml 'Oil
in
r.trntiiK 1 1 r rn til
I -i Six iih h
i nl In I li.ulli In t
IHI I I'll' I'lll I'l'llll'l'll
v. mi bin. uml I 'li.rliln-
(.'llinl hpi 'laU nil llli Hi llllll it'll Ali i
I.llte lllllllll), lllli lllili' -iilltl' ill till
Viriiliiin Nnrtll I'ariiliti.i Hlnle line
hhi. rlii alt'i I ii'ilinl. Hit.- iiliiiiiliiH.
All i in'-.- ttlili'ii nr tiiniieil in rut- iii
ll'iu It'll all- llli'llll i'll" nl tile 1-ri'IIM
ami lApli is lilcHhiillieri- Tip' tlelnl
I' It. Ili'i-littlilli, elti'iiiii r. linlt'lull.
W. A. I'iln. I'ltKlni el'. llalelKll
n V I'rliliti. I'xpr. oieHHi'iiKi'l'.
IllllliltlH, Vn
Kxpli KK .Mi iln tin, t Imum.
Two iii'Krn Ur nu n.
The urn llil.iiiiiiil ii.iin, Kni.tMi iih
Nn. XI, hum iltlc nl I'll- pliii i . I'tKllt
hi Hi m Month nr tin in-ill., nt 2:lii
a. nt. luu tll'i mil p.i'i imlii iii'iu'lj'
I u i lui-lt Tim Mitiililn. nnil ttalii, Ko.
M at iltle he I'm nl I iiYlni-k. 'J'i
liiiiiiN nn I Joit iliithlile the iiiiIh of
llt'.tlilli. n Htliull Hlattnn near (Iln
.'I. iti hue
Tin' i i line ul the ii ri'i Ihih not
been ib li rmlileil, but limn Infoi'lllU-
ll.'ll i i . .-Ill i bell , I'hlKlm i I lll'Cklllllll.
mi im mil Itlinuml train, i utifiiHutl hU
DYNAMITE USED TO
LIGHT DENIZEN
House in Cripple Creek Segre
gated District Blown Up
Following Threats Through I
I'ostoffico. I
I
,',m:"r?X::,,:!:!:,rrr;, I
klli'Wll IH'IHIIUH I'.H K lliilll I 1 1 1 1 till! '
'I a 1 Ill Ul'' Mi'KI-i u.ih il illHllict I
(ii.ii.ii. l.y I'i'iil'l I.mVIii ul llclinr
'lli ii n. iinllliii; I, lii'lli u i tu luivi
I .lll!l.. I lliliuL loaile in luu lltll IK
i i" a .Muthi't'," wbb It li.tii Ian ii
.' i ..I llinnmh llln in. llln III III. la' I
I ' " v. l.r Al Hie Hum ul the i -i'l"
"ii im mn' With at huliie. I'nsiiil
iiiili'.lilH ' ham Iiiiii 1 1 ipn Hlell !'
a ' i in lb ri b lur Iln livmiliilt-
i SALEM MURDER TRIAL
NEAPING CONCLUSION
I It)' l.i nm il Win- lu Cii-iiIiiu lli-riilil
- ib in, .M.n ' , ic I 'i Tli to
imiii mi 1 1 1 ii in im mil "i r;i'"i. iiml
.lllllllll anil I'm Ii.iii;iiI ullli tin
I.HZ.lll lllllllll I I'piM 'I III II lllillll .ll
Jluoli Imllii .
Afler .linltin (jiiiiiii ""I I l libit
a iiiiuilii'i' ul mutiuii'i ul tlx il. ii n-i lu
1. 1 In. Iln. casn frmo lie Ini' .linn i 11 I
Sisl. chIIIIsI'I fur ('. .tin.", Ii. (.an lilt
im il in minielilH.
DETECTIVES GUARD ANTI
MORMON LADY SPEAKER
Illy lirimril Wirr In llvrnlint llrmlil
I'm bin i '"I" . Sm 111. While ii
iiiiiv.' imiii mi clilii I nidi' of her,
Ml-. i It VVi lli "I I'hic.iKii lli'lll
I'll il a plllill'' ..'llli. ll' I' Lul lllillll
in "Aim iiimiiMii
AlTH Wi II ll l la iiili'i Ili'le
llllll Hhi I lii liu- lull" M 'l nn I- lite
tniiiili'y b M". i I'll nn ii wim ate
Hi'i'klllK o tin Ini liiliu Iii ii line ul
till' hllltlll Hill- ll'i I 'l" n M HU'il
mmilMM.
litiiecllvcH wim mi' hjiiinliou
Wi I Ih ut bee hull.) in n , n ih
will Im pt'ilHiUll When hIh i-ii il
Ii IM lit .
Ilul
MTH.
H.llll.
a In-
MispiKl Oiiifi-niw Miiiili i-.
i Iih .iKo, Nov. 111. Kliiphi'lt
I al
I'mii !' M'tira old, whu kiiw lilh ml
diih,-i as TitcHon, Arlit., whon nrrcHietl
III re l lhl IllKllI IIH II HUHll('lllllH ('lllll'-
iii ti r. HurprlHcd tho dntnollvoM Who
luuk him i nl ciiHtoily by breiiklliK
iluvin -1 . ' 1 1 1 . tils mnl (unfitMHud Ihut on
the inubi "' AllKUHl U, IUII7, ho vllOt
uml killed w. .Mel Tuylori n rntich-
lllllll, lieul 'I'm Hull Inll'llliii Hlllll Im
wuih Hinpliiieii ti Tn.i lur,
llll'l. till' I'lllllll l'lll)l'l'.
KlItlMIIH I'll) M" -nt i'l A Wl'll
I'HHi'il mail km" in 'i hc front
door of the hm t .i .M. Arthur,
TJ'ia Gamer iivcnm, it ti :i o'oloid"
hint llleht and renal, a. il Hint he hi1
allowed to play a fen plccfH of iiiiihIo
on tho pllino. Mr Aribnt told him
that ha hud no piano, hut (ho man
Itmli'tod and Mr, Arthur Hlnimnml tho
door In hi fuco. Tho Htranifnr thnn
wont to tho nyxt hounn, and inado thft
Htttito rcnuelL Mr. Arthur nollflod
D SGO AG
RED
REBEL CHIEF SHOT
DOWN BY FORMER
TEXAS RANGER
ME GO
Attempt to Rob American Re
sults in Death of Robber and
Victim and Wounding of
Two More Men.
FEDERALS RELIEVED OF
DANGEROUS CHARACTER
ll) l.rnnril Ulrr In Kirnlnic Herald
I'll I'lIM'. Ti X.I Nl.l Id, - - l-.ll
1 1, i'ii 1'iiriiiiii. ,i niiil icailor, whtuii
iiiliia' irniipK Ii.im lii'i'ii ptti'Miliii;.
ii. 'lint uml uiiiiii in .inhn llrook".
an Xiih i linn, in tlir i'iiniih (Irunilch
ilc-tiiii it in iipiii'tiil Imliiy rimn
,lll.i .Mill lllllll.liy HUllt'CI'.H III
I.Iiiiii, I'. nlillii ilcma'lltlt'il muni-)
ll.'lll III'
liillim: Ut.
I II II llllll I
11 1. ., '
'I- . who III cil lllhtalilli,
i. i"l chief uml i niiiiii I iik
i I'i-Ih l.nti't- iiilvh-cM Hiiy
Im hum a I'linner 'J'i'Xiii
Hlnli. r.iin;i I.
lliil loiliiy nt ivmtiiipi
llltlll. wlili'll nri'i il
ri i-ei' ii iii iti.
Sllllll.l III
i iinlliicllliu i iiinp at
I O M ill I t I hull Iiniili. Mlill 1 1 1 VI -il ul
,1 tin t ic.
I'ulliil". im Iuih bni'ii terrm i.Iiui
nillehnn n Iii III. (llHlt'lcl III Mill,- nl
foill'l-al li.illnl'i. enlili'.l IIIimiK.m
lioiiHi- ami Ui ii in ii 1 1 1) I IWl'lll) pcu.-i
"lleri-, nl'i uiil' IWiMil) peNim, )ui
.'' Hllnle II ktl, Hrlni; H pihtlil
pilllllhtalik at Iln Ilillllllii', mill ii'll-
tllinllli: In- i t tun n-belH whu
Hliiiiil iii tin il nay. iiiiii nl' Hid
rebels nll.it III- nil., nl llinnkH. who,
Iiniili. i'ii i m ,, , ,t iMHiitil. emptied
lilh niiilicr i. in. wi. nbi'lN, iiniili
w "iiiiilnl. II..I '- in I luiiimiitidurH
n m iln- ib iih ui I -m-t llln an Impor
tant aiHlMlaiin
T JOHNS
yc(l
Moth(J1
Victim
Fail
and Her
io Appear
Against Negro in Municipal
court Proceedings.
fill- l.i-iixril Wlr u llvi-nlim rt.r.l.ll
iiluiKo, Nov. Ill A i-hal'Ko of ab-
dm tlu'i iiitiiiiiMl .Iiml; ,ulii ion, miKI'O
PIIKIUhI, WiIH iII'iIIiIhh il l Ii .M lltll-
ilpnl illl'ltiu llopltlloi luit. i), Inc. iiihi- uf
till. il UHl'Cllllllll'M till llllll lu ll III 0
lll.ll lllllllll ('lllillll. II, till' llllill' lillt,
Wl'iM. 1 1 HU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IMlll l.illll-illl l'l
lo bU ai H'Hl, Iiiiii ini n .i iii I ii 1 . 1 1 by
him.
'I'lm wit I ami her iiihiIii i, Mis ('.nn
i iiih i'ali iilii t ut MiUnn apuli.', buth
ul iiIhiiii m n n llni". n n a!'aliih .luliii
.iili in Hie li'ili lnl nilimi lur albiii'il
Unl. illnli u Iln- Maun wlui.- -1, 1. 1 nil,
"in nut in innii w 1 1 -1 1 iln im i .ihu
'. ,1' ill .llilssi'll.
CASH REGISTER PEOPLE
ON TRIAL FOR SHERMAN
TRUST LAW VIOLATIONS
Illy lii-imi'il Wirr m r.i-nlnu llrmlill
i He iIiii.iIi. Nui I 'i 'I'bi I rial ul
.liiliu 11 I'iiih ihiiii mnl Iwelil) ullli.'
nllui uilu lain ur i'l uilu lain uf Iln
VilHitinl i'.i Ii Ki'I'.IhIi r I'lilnpiini ul
Iiml ti. ib. ii. (i .1 ullli x lulu I i"i t ul
Ih" iiiinln.il M-ilii.il iii Hie Shi uiiiiii
mill HiikI ml. In fan Ihu. HitliK III
llln I'lllllll ii'l :i Iih ihiiii Iii tin Mitllln
el'll IllHllict oT (linn.
Knell or tlin t ltd ly deli mlmilH tie
lurid a hi pa rale plin ul im! miiliv
'lu Urn liiNi panel of vniilrnimiii .linluc
MolMnr IfHtit'tl n Miii'ii Hint biml
ncHH v on in mn im nccepicd for an
i m-iiHi' for not f c n l n ir.
.Iiiki pli Kiiellei', tlin Urn! prnHpi'i't-
lie Jlll'l'lllllll (lllSllllllllll. WIIH .'XI'IIHL'd
mi i'i i Mi iiiliiK ii phyiilclaii'H i erlllli.'iilo
llllll llli 11 11 M 1 1 1 1 U llli- lo HI'I II-
SlUlll'I'S Slllli' I'lMllllllll (illllll.
Wichita, i:.i. Not III. .laiiii'i'
liniii-, Junior ai I'rii ihIh' inilveritli).
Ibih till, li.ni In I'll nbli' Iii iln lint It 1 11 K
imi tut ice uml t .i i n im r m ti viiiK to
i nl.. i-lni-e he whh hurt in a fool
liill name al I'h-iir Wlitnr on Wi-illleH-il.i
iliirliiji'ii imiHH phi). II luuk fn ur
Innii In ill'iiK llllll rroiil till' Held, HO
nisi'-ii ill wuh he on IIiiIhIiIiik the
xaiii" I'm luelvi' Imii I'm ll I'li'T hi'lIlK
hurl In 1 1 nut il hi erei I in 1 1 1 mi 1 1 iilHiiitbt
1,'IJIlllllllllllHl .
HIh comililou whh linprovi'il loiliiy,
but he I'amiot uribulate ami holilH
IiIh htiiid at the back or bin lioud alt
I ho llmi', l'uiilbiill w iih iioollHliod ut
tho Quaker Htibool tlx yearn uto ami
nilnHiiitt'd thlH year. TIiIh h tho llfnt
uoiildiitit to occur in the Hliuleiit body
thin your.
Iloly ilunipi'm llurmil.
Durham, N. C Nov, Id -Ono
woman wan fttlully injured and a
Monro wiiro norltiUKly hiintml hint nluht
wlum un ovortiirnoil lamp not llro to
it bullillnu In which tho Holliiosa
ohurcb, MoiriotlmoK Hnown a tho
"Iloly Jumllorl, win holdlnar t on
ABDUCTION
CHARGE
AGAINS
ON
DISMSSED
ubi voBvumion, i
GUNMEN 1 FOUND
GUILTY OF
COWARDLY
MURDER
Quartette With the Pictur
esque Names Likely to Tol
low Lieutenant Becker tO
Sing Sing Death Chair. i
JURY DELIBERATES
LITTLE OVER HOUR
Prisoners to Appear Tomorrow
Morning o Learn Whcu
Sentence of Death Is to Bo
Imposed by Court.
lly l.rnarit Wirr lo RrrnlHB nrrttldf
.Ww Ynrlt, Nov. 1U. "Qyp tho
ill I." "Lofty Louie," "WhlUy
1.1-wih" ami "HiiKii Frank" ClroQoU
itf ituiiiiKii s'hai'Kcil with tho mux
del- nt lli'tiiian Itoioitithul. wcro all
tiniiiil Koilt) of inurdiT In tho flruti
ih i:tce bi ii jury In tho quprcmq
cuiiil tttl.-. aiii-iuiion. Tho jury Cm
ilbeiateil mi bmir and trn mlnutro. '
Tim iiiib k verdict ciimu an a aurt,
prl.se tn i n ry buily. Tho Jury tn tht,
ctifi' oi i.b-ut. riiitrlt'ii Booker dollu
erated nearly Heviiit houra bofora
reiieliliiit a verdict, llo In not? Ui
Slim Slut;. Hoiiioni'i'il .lu tho clectrld
cluili' im- liailtiK IntitlKutntl tho mur-ih-ii
.liixtlei tiiirr remaiitled tho prlnon
f uiiili iii;;iii ii. m. lomorrow. whon
lu will lit Hm day for iironounoltiK.
Hl'lltl'IICI'.
Tlin entire proceetlhiK" In court
after thn Jury cumo hi occupied only
Mivcit inlniiliH. Tho dofomlantH.wnre
Ibrnuitht In by four warden and u
ptillciiiiiitn. Thoy hoard, tlin vordlct
with fitixH unmoved, Htiirlutc ntralaht
uheiitl, ,.
im tin way hrtilK Ib'thMr i'hIIh ull
eeipt "Wlillny" Li'WlH1 M'ttlU'iMI orfcl.
I .mi in w nil wllli' tiuwtu lickd. Tint
i iiiud In tho nottrtrooiti motived tho
ci ilici wiilmitt dcmontitratloii uml
Hie lll'WH IIIIIIHUlt HO VlNlblo I'XCltd-
uii nl uhiii ll reached tho throne
inilMili the lillllillllir.
l-'ur tuiire than thrr-o houra today
Supreme .IiihIIco (loft i;hiirgcd tho
jtny in the i'iim' nf tho four KUntiinn
iiLi-iiHi'd nf iiiiiiili rliiK llormiin Hon-
cnlbiil. ll ih" Hlntn'H liifuriiiern com
iiiilli'd Iln- ci'lme, an tlin tlofiMlHO, coii
lemls, he iihIh-iI, wok It ronaonablo to
iihhiiiiii- ihut thn liifnt'iuerH would In-
illc the Kunuieti iih wltni'Mm'H'i
"II Jack Itii-ie linn licit," ho mild.
"In Hwi'itrliit; Unit tho gunmen did
the Hhuullui:, why dltl hu not ko
furl her mnl mvi-ur that he Imtl no-
Itially men Hie tthunllliK ul thn lllltnlw
ul the ib'leiiiliintH '.'
"Wluil I hIi.iII nay iippllrH In alt
llln ilcfeiiilantH, ami only In olio cam'
hIiiiII iMepiiriili' ulii' from thn oHiom,"
hhIii jiiHiii" i loir iii upoiiiiK bin ini-
lll'HH.
"Ill'llllllll IlllHI'lllllltl II ON Hlllll III
deal ll iimler cIiciiuduiiucch of exocp-
lluiial renlilciiHiicHH. Hiikc, WehbtT,
Viilluii and St'hi'ppM tuiy tu thi'He four
b li iiiliuilH, 'Vou did tho tittirdur':
iliihi' four ili'leiidaulH Hay 'Wn admit
i In- mill tier, hut vou commuted II.'
It is a remarkable Hltitiltloti tlii-NU
I "" KiuiipM of moil iicciihIiik tlio
nllui,
"I lin-i- Iiiih Inllell the wllurmt Hill ml
ami iicliliiiW IctlKiitl plirllclpnthili In
Iln ci line. It wiih a reiiinrkiibli) par
riitlie that he tubl. (Tan you Huy that
uii'ii iiiniii riicicil and cuncclvtul thin
plot ii llhoiil then' ImliiK found a
ui ii In of lliiiilh Iii It'.' From 'ho tie
fi inlalilH iIii'iiihcIvi h wo learn that
ItOHe fcni ed I limn.
"ThO lleri'llHI' lICCIIHI'H Itomi of con
hi nu i Inn Ihu btory lo navo IiIh owu
Hie ll Ih for oii to ituy, In lii'.ii
liiht 1 1 1 ihu Incriminate hliimcir lu tell
hu; hi" nairaitve. whrlhur Ihcre wm
nui ttiilb to Httiiorl lilt "lory;
whether It. mum pure Imagination.
"Hour In mind that ltoe did not
tOHtlfy that ho Haw thn defondunts
nhoot IlOHonlhal, Would ho ha
ntoppod abort jtt.'it befor tho oul
initiation of tho plot and failed to
my Dint ho mw ilium commit mtir
dur. ir ho wuh not tclllnjt thn truth?'
PRISONER CONFESSES
TO MITRDEE IN 1007
llr l,r.rd wi o RYMlar Qtraldt
Tin hoii. Arlx., Nov. 10,-vyalUr Iy
lor, whom Htophon Iniporl,. Wjndor ftr-
i em in chii'tiKo, cuiifcHfled ImrVxtittfht)
lo Imvliiu- Idlloil noar thin city1- tbet
nlchi of AuuuHt is, 1007. wasitfipl lul
llln naclf whtio ho wuh drlv0tfJiumel
lo IiIh ratii'li, Hu llvuil it fow hour
nflerwiiril, but wa unabq to toll wlio
had nliot him.
Ut pot to wim urroHtui) tlo (ollowlftff
day uml lutor rolcimed becnuMi pi 1n
Miillluloiit uvldonco. Ho bbft tills too
tlon Immediately und h.ai not boon
heard from nlnco.
Uuit-uu or Ml turn. Uiho1
hvnvor, Nov. IB. f-Til Pahver
brunuh of (ho Unltod tMuto bureau
of Mlnea IntH oniorcd uotWdly jio
Uh work. Tho foroo al; the Denvr
oDIco cousUtw ot Or.
Moon-, phyvlcal chomUl; Kfttl lt
Klthll, iiilitorttl teoliiioioiilati ir C
ytobcrta, mlnltm uuglh jrojlii 1).
ion n.vl8. wIhb '.wKniwt'os. ,tMnA'
4
V. J"

xml | txt