OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, November 20, 1912, Image 4

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1912-11-20/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for FOUR

jMPfttaaQUB EVENING : IflAAlP, WDmDAY, HOTEXCBEa -20, 'Ifclt
IfiffierriK Evening
Hetkld.
itKtfma a no
U, II. Hon! iik
III.U'K. Owiiufli.
Jr. men H. Muck.
i
E. Dunn .Minion. Editor.
Official pupor of Hi" .'lty of Al
tiUQUCMUO.
Published irr ulu-riiuon ex
cept tfundtiy hi l!M North Second
Street, Albuiiucruuc. N M.
Etilcrod ii" " oiid-eliiM timlti.r
At thu io)!toili. iii Alhtupii-niuu,
N. SI., uudcr in.- .a ul Miii'li !5,
1879.
Ono month h mull ' '. i ui'i
Olio month by earlier., vi ifiiU
Onu wok by cirrb r . . K. n.fit
unit yen i iiv ifiuil (Ui
udt&tui i $'''
Ti'b ii 1 C mul C'
if
rinc rniot nors i .mith.
iMH Angi-h-H i-niiii- In tuth n
nmrkfibli- htoi ii-Meuim ir ii ''iiinH
armed with lurBi- pinkitK- il U tm
mlto. approximati-ly HoHk-p-fit tu !.
ono city block into tot-iiipkkM,
fllWlllB Of rtllUh In look poHHeHloll
uf Ihr- fiu ball, (ji-noi ulitiiii u hoHpl
till Mid a lull ii 111) IiimI (hum nil tilt
own way tut- nit houi utitJ ii liulf until
i
h Imply "pirn stole til i bind lilitij
mill luiil film out with a bltuk-Jmk
lv tlio mini! iiikfti It ttuuhj l- h
tompurutlul. i any pcrftit inutiie tr
PMino biitfrprii-.iiK lti7cn trllli a suit
mm full of itlttoMiyi ' rin to IbIiu pun-m-sslon
of Hit' itillminl ojilloJ mid
run t tic Kowr.iiin'ii' until hi- tlrttl of
tlio puMtiiu-.
In title cotitii'i Hon I hi pniiiic hew
been rcfiillliK Hb hull on i-nd dnlly
nurrntlvrn ttilllnjt how tin- ll NiminruH
iilllt .M MlltllKlll filial nlln r .ulill
flill iti'd iilli 111 rullHi'i) "I ''it'
liltltiy IMolltllH all uM'l tin K.lil'
'(irriliK ihndlt i ,nuiilti i m Mi.
tubtll'i'ii piui hc. lilt i-lltlh klvii ji'''l.
utnl initrket imiikt-tM, Idly blnulim mi
ii
n
hiilf'iiilllbiii dollur brldRe I nr
million iloiliii hulltlliu! Im white,
i.TllllllK mid InUIHpol t III K enilllKll '
HiIm ilt-iidly eiiulin of di ktriictlon to
iIiiiiioIIhIi whole Iiiwiih without let "I
JilndrniiL'i-. The evldeiii't- In the trlul
of the uIIckiiJ iliiiiiiiiiim: erow li ulf
zioliilely limn 7.1 nK 11,1 nhuwIiiK the ln.
lly of the luw or oi IIm i nfon t-ineiit
In tlio iiuitIiiiiv mid iiiinniortuiloii of
i sploi-lveH.
Appurenth It in veri nenili I linn
when HoniftlllilK nliould be (loin to
mTf i-Kiin rd'V fn- fix "of "1t'i- "pofxitu I foil
nf thin ctniiilr.i . Iti-ceiil iIIhcIokui i-h
hldhnte Hint u' hchoulbiu uihtht iiirry
ii Irtiuk lull nt Ivtldlte iirouiid with
llllll II 1 1 111 o H 1 1 it If lie felt no ttlhpoind,
with no ono to "itv linn nuy The
eilMii Willi "III' i i xidonhiH nt.il Im
fecund mul ii.iiii-poi ictl foiuiH u tor
i ii I 1 it til o nun, nt to tlir publli Hsitt-tx
S.MOKIMi I I' in itosvi:i,i..
Tlio blu lliipi-lut) fur inuilli lp.il
iiiuKriW) which Iiiih wioif&hl mnb
elluUKcf III Albiniiii'Kiutt lu the piiKl
cur, which Ik trmmluruiliiit Hiiiiiu I'i.
which Iiiih iippeuri il In I.um VeHin-. mul
whloh In witikliiK woniliTK In ilinli
other I'lth'K ul (he titiite, in -.nil nn.
llllllKK up to il nilil'Hed llctsree III )('
Willi till full ItoHWill In liilhlliU
ill uio piiMil Ktici't, nhi' ban mi -b-
trlciil expeit onterrhiK )ih iiimtiii
on III-' I" opoKiiion ni ttmtiili'iiM mi
ul'tiu iniiitii 1 Klli.'t'i IikIiiIiik UN-I'ln in,
llur to the iii- in ihln illy. kIu b -urK'iulziil
ii - e Inn, whnh m pn
pftlllit; for it IiIk IiooiiIcin' biiii-iu-i
tile Is tlililllM up ( iKiblh kuIihi p
tlUII lo Kpelnl J'iIHJ pi-i ututlth III I '
lli-lty woik. mul hut i oniiin n :ul 01 -RiilllMilloii
Ik Iii.nIiik ullibtlou pi 'iii
tor u (ireiitei itodwi-ll. The hilintloii
of KlllKer lulu lu-l i-illZillk III the pil-l
ti'tV IIIIJIllIlK Im" Illtl'lU lill the iille.
toll ul tll! Htitli The lolloulliK trolii
tlio ltUHWi-ll .Mornliitf Nuwh hhowh
whut Ih iIoIiik mid whut ik llkul ti
ll e dolntt.
"The liullciillniif lire (hut Koitwcll h
nboui to conic into her own. 'I J -1
clllzonii of liilliienco nro ettlii);
Ciithvr on the brum) pliin of ,iho
ilri'nli-r ItoHtMii. Tht-ri- me Hrotib-t
thhiKi In I lux ii ell Una i-iiniiut v hid'
i'i n under iiiioui.il jiicjudi"! . t ,
Illk-.-il tiiinli. mid Upi-e m- ''Till.'!
to tho front mid lieiim n n;niio . k
inultciH of inonuni In the in ui' ili-i'
lutui'o of the town mul i8 'tr.'iil'
"lluppy tin low n mul biiKln Ih
JllDHJU.'CtK Whl'll Hie llllhllltHH lllull
unite to boiK-l It, foi Itn ftituiu Ik ah
Miirod. No town inn Iiik. no mutter
Ikw coiniiiunplitci) It ultriulloiin,
wlu'ro the biiwlnctm mvii unite to
boont, und phtnonieiml th Itn rowth
iiikI valutK in thu town Ihut him uuch
juilural uttruoiloiiK an KohwcII.
"And ytl one ot IIohwoII'm Krcutctit
nttructloiu Itu ini-iely been InclUent
ully touched upon l.l ijucx-eellcd lo
cution for Kuiiuturlu. Itoftwi-ll with
out it health rctor)n tllmutu would
not bo JtOHWull.
ThJ U merely a mukvuwIIoii. Tlut o
Ut hundred of othim tb:it pttim
fmoro urstntiy to thu front, but nouo
Uior Important .than tltlt,
ff1UVH'M. Cowmerclol olub and
pmiitfi Kn'? AMoclstlon have
V?m t tor arciiUr
iiunuv rim imux.i:.
Altliuuicli II to explained tli.it tin
expected obltucll;M littvu - 1 l in
tilt! waj of Hi'1 completion of tin
pillrn In till IJ.itclitH hrldKc m fuH tin
It lu OraiiUc, (lie fnot remain, tint'
imi.t a iiiunlli linn clnpmd ho) olid tip
contract tint'- fnt. IIiiIhIiIiir t tit' work.
Tlii! tliPUuilH pioHHt bclm roklM
leli ( by the liulidn d nf farmelH lit
llIK IIITOM till- f.M'i. will ui ' Hi"'
local blttdtit'!"! nun win; i Hn
farnierx' initio to well' fotindi.ii . m'
i-ini-rKi'tii) nu m-up Mhould bu
tO K t till! job llolll Mllll l l'tOI-l Ml' .in
of eutumutih iih'iii betwi-i-n tlir two
(Ml(ll'h Of till; ClW't
' Hi ) butler putt nf i M'ltr lifts p,i.i !
Ulllli- 11 10 Ill'lllJtci WtlH WUHlll-d mil lilld
ill tins booh a cosh utnl, utn umforl
i it on n or for tlir- iinyi-tiH mi Up- -
i
I- tlio Inn (iiiiinii. while iimim-
'.itiil of iJllllHOi' Mnllh -if liiiciln "t
I
Mi.i i 'ti HHt Albtiiiii-rtMi. lie !
I'lnilll l l . i limit llllll- Hint I III"
irlt)M' Kim i iiitipii fi'il ii tul i hi' po'ii"
VMll Hot III I ll lllll. pill Ii III 'H.
Inrlbt r ill in Iii IIm iniitti I! H i'
pond lib' Inr thi i uiitr.H'ti. i in i
ci'i'il irn ir iipi'i iilnl tutu- it imiHi uImi
in- piMiltlbli' for lilt 11111111 '. in IIIMlut
Unit i'XHii Hiittt. ot n'.rkiinii in- rti-
pln.iil uitO tlml itti'. inMiiiili ix-
pnh.1,1 i.i HtinpiMi ti, m f tin ..ii
iiuiii
!JN-H Ti S i'tWMili.V f AllltllillH.
otlll III lllip'Tl ill.'- !
i..i i ib- prlitmri um ni in I tifi I'
ll,,., ,,, i i,i H .III p.ll i-l'li llllll Ollll'l
III-. I- In :t' lite Hl.u It'll llltllM-
(iiiim.i'.ii ii, .ii. in, s in tin. Hprimil of
hui'ii ii'.iii. Thin iiui'Mtloii lina nl
been i xli.HiiMin l Mlucllt'll (tllll II Ii
pnwiiiib- ib.it , .it-1 1) iiiiiri- 1 1 1 u 1 1 ,i
bi'Kiiiiiiint b.- beiii tmttlu In ilL'lei
ninliiK uii.it him 'in iimy nut tin car
rier Mi ni, "t, fill hnrtlly ho mud--o'
iln- Inn -.'"in. of hlUHiitllto, Iln-lioum-lh,
Hi- lb.-, thi: th'Ut lie, iin
Hi-ll-kiinwii ..mill. MiiiHeon ,M. !'
In leu of lb- I ini-il SUitnH nitvy hlitlt n
In .i n -1 ut i. nil-tin ibitt oil ulllpboiird
ronelliH, hi e b,, Ii iiitln-rto little nl-
tenlhui bit-
i-i ii I'.ilil iih fitrrleri -
juii - ne. nt i"-iisuib-lor Iln-Hpn i-i
! tvph-nd. il'i biln n.i, IoiimIIIIIn mil
ttibt-ri iiIiihIh II tlllH n ptiH-lhlc mi
bom il hIii i II ik on I cm h pouhIIiIo Iii Iln
eolilti xteil tpuirieiH nf t-ilh-H, tein
iiieiitK. iii-iiiiIiii; hoinicM mill ikiiccIhIIi
IiompiIiiIh. The expeilliiclllN nr Ih. M
J Horn mm ul llnrwird, reei iilly le
purled iiefiire IIm Iiileriiiitlonul con-
Kl'i KH nil 1 1 V Kli lit- lilld Di'lUOKruplM.
mys Tin- .tour nnl of the Atiii-rii'ini
.Ml-lllCllI At-HIK lllllllll, Intllciite (hut in-fUlllltl-
puiallUlH 1 1 in be iiirrb'd b
tho I'-inillioli lilt I UK I'f blUUd'Htlfllllf!,'
M.lble.lli
(illlllllllllllll M UlllKl plo.,. (Il pl-llll
IniKi li up iin-dbiil men .mil bu.irdK of
lllllllll tor Hie pll-M'Ulloll nl dioi.IKi
Tin ri loie uit'lii.il on o mul horn Ok ul
hi'iillh iniiHi liiion nut uiih uluit
UMtlllft Unit .lit UK i.llliirn, bill .il-.ii
Whin liu-ullK llllll bi n sell I" In i
li-l lllllilltlllK Hie pt'KtK
(HtUWIM; IMil STItl.
Ale. Iln r llilltl llold-up il. i ;inletl
NiKli'iUji. IIiIh Hint It Ho Ktute
of Inn, i Tin nt-U- illiipm- lot . biolt
lib ii 0'. ut inn- ii wi-i-ii n-.w.tii.i In
hti tl ol bi-.'olllllht II I'ikI ul b ItllllK
.ip ir.HiiK iipiu-arit in. i ipi,i ib u l-
opIlM llllll Olll- Ol our le llllll:: lUllllh-llll-
II IM ill Kl'i Hull. il II. 'I I llll
lllll ll iii mi imrth ii'-.i Miii-.ni purin
of Hie foiintrj . iii i.i' t, ii uii'thlm
tin re In les.t of 11 In iui until
III the I'llHt llllll Klltllll l -II lM III
be iim eua tu hnbl no ii ii. no mul
Toll I be pilKHI'IIKcl'K UK In l I nil K -.1 1'lll
il in-littiil illliiiil III Hp' li.nl I.iiuIk ul
our litrjtc i lib h tin Imikiiuhk coll-
IIUUIK lulAl-IUld II lll.l.l bi I'lllllll wlc
for imli'Minl i'.iiii'jiii.i in eipilp nil
piimellRer ill H with lll'eill iiih, Ktrilppeil
iiiniiniiiill it ixl r Hie bmiKi'Ko ruck
out i .nil ,iiil The only clii-erful
Ii, 'HUH' nl Hie pl'ililbe llllely reported
wiim iln I. n i that a I'ulluiiin potior
wiih nibbed of his tip, tho piihKctlKf I N
i'h(-uiliiK Hie luiiro i-uidly hivuiiKii the
buiulllM fiiiiiul il tlllllciill to ciriN uif
tho pot'ter'H loot.
ttiut.i.v or tiii:
t ltlM I..NT.
Tile il chi int. t.ibeii li Hie .Mnhiim
llllll. tllK I luiil lite I'hiM llll 1 1 ii II 1 1 ll
elllplli' b id illiildi In li l.tki II by
C'liriKll-illIti in-Ill i-.tli-IUIKIIi 'I lie t t
on Hn Hi K'diiiriii- toil .miiuhI Ihe
rriKi'i-iii .iiiii ith pri'Ki ri.itlon lioiti
tin utliiik uf I'lllllp nl .Muciiloll III
33D II. (' This alliick wiih iiiihIu on
a inooiiltKM winter iiltthl of wind and
tain, but wuh ruMiilctl to thu cltlfutiH
llrNl by thn huwllim of Hie iIoiih ht
tlml why thu CuiiKtmitliioplu don wiim
no luint prlvlUKodV), and whun tlu-y
riiHlictl to llK'lr iioKtn, b u meteor
which lit up thu Macedonian army.
Huvi'd by thin miracle, tint cltlevim
cni-tcd a ututuo lo llecuto thu Torch
bi-un-r, uud utruck rolnn bturliiK her
cniblcui. tho crtrcciit moon.
TIUJ M1I.KAGK rilOIOHlTI(.N.
li Ik ruinorud fuduy) thut iln mil-
road hi Now -Mexico mu objet i to
lite uniform nilkajiu Myttiom piopokiiI
by tint ulttto cofporatlon coiiiiiiIhiiIoii.
to thu and Jhtt tuu truvoiitiK pubiio
may b Hd f -grnvit InconvonltjiP'o
throughout, Uh ctato. On Ihu face bf
,i i .uppoa mat inr, m .,
fimft nptMtici nuuio Troiv-vwv iuu
mi nrranffomot by rcaun of thu llmu
utnl labor It would mvc enipluyt H unit
thn niuiiiirr Irr which It' would lubrl-
Hit-wlifflw of trninc. It In unjer
I-.., i liowi'vor. Mini in ii fi w 'n
-i In I'l'UI would UUC ii llitb
inhi.ii.'ii Iii pri'Hctit pnimrngcr mi-
Tin inllro.nl i'fitiiiancM In Ni
.Mi in-o lniv i-i'i i'ivril protiy ui'iit'rouK
lll'lllllll III ill till- llUIHlK Of tilt! pl.'01'l'' '
Whi'ii niit i onu .ii-n Ihflr HliittiM Inn ,
with llitil n Ti'.i.i", or Arizona, ot !
K n Ii com, tiny prui ib .illy liuve IhltlKff
ill llii'll own imii New .Mexico
'i'i'iIm her riillin.nl' mul Iiiim uhvii)n
i KUlziil tlic rait HiHt they itn tltul
i.. tin ! w-lopliii ni or tin1 flute; bill
t ''nil) i i rlnltil bi' in Imil IiikIc for
iln ra llomln lit IIiIm lime to fix n t n
it inn inl so i inllii ii'l . n iicoiiitiib- mill
rm ilte bi-tielli niik or enrrlii mul,
ni I Ii ii.
IN OTIIEE SANCTUMS
'Inn ul Hio lle-l.
i i i . - I;. pu!iii i
nil, i., Mil- I'nlii il Ii.i jj
In
b r
Tul I a
i' In
III! III.
r i . i 'mill iii titi , I'li ni',.
, " hi ! in iuii,., run . 'I ,
ii f i.l Ii I fi J li,in ,in npnii .
lllMpl.il III? Jlllll l.l ' Ii f,M. I
He im t ii tint i.
tin Tin- ,Vt. I.
I V.iiiiKIiii I'n'l i 1
Toe Ml. Luiil" belli, who u bi-r i
j linn eli t on .ift iinhli- n.itur.i:! -
.itiiilirf eurloHlti no to lien -II
ii., !, it fit i no i iigiiKi ttli'tlt t lllH,
Tilt Millmi'i Troiibh-n.
I WllMlllllKlOII I'"St. I
A i 'i in .iibiltioii to nil h i- oiiii-r
in, ii , ii (In Hultiin In no. i fm i I r,ieo
uilii Iln . f nil or h.jliiK In whiter
iv ipir-iwi tor tin- l.idlen uf i.ie unri-ni.
I In Id Duif,
i luihlngtott Pom. i
inb KtiKllfthlWin Iiiih bint bin lot I
ni - imi Looks like ii luihl mtempt to
luiil the ittatirntut! coiiipmili .
A I'oli l1n.
i Ni w Vnrh Mini,
.iiiipnoit ejipiiiilii'il oW .
I- IIH Ill u' .Ill i b-l lb
i.ilr- ul
ii lu-l.
'Iln- lipl iK,ii hhi" I'lobleiu,
( 1 : 1 1 1 1 in. -i i Aim i ,i .in. i i
Iii I I- '"UK I .lib I" 'In Illjjll cut 1
',!'. IIIK
THE GENTLER SEX
Wulliu, -ire Itiule upt tu li.uk nil Ihe
brlKllt KUle llilltl tln tl. IHI bill) If II
biippenn iii be ,i mirroi l'lillinlilpiil.i 1
ni., ,,t,.
-
A f.il Huriiiin Iiiih no linn m num
.ibmit other trouble! New VorU
f'riKK
mi
'Win did null i ouk le.tie ' '
' .'lit- o.ibl mil lillulli un Ino Kill-lH '
'Tmi Mil.. If"
"Vi'M We iliiiu i onu ki t Inr i inmtih
penpli- to fei'd ln-r futility, even If tvi
enl W lllllllll I'.lllllK nUI'KI'll i-H.' Phil
.nli'lpli ii Hull' Hn.
"tlbl lull KtliiKUb- tun li .ii- tlli-il ,i
kink l ml '"
"No. nut in mu. '
'Hiti why dltl imi nut '"
"Wbi, mu in tu. i, .mu iiiihIu tu kiln i
fiuiu ia uppe. iiiiiiie Hint hi Imi'l
veil Hll'OlIK " UotlKlotl I'llKt.
"Iiltl tour iilti H falliei Kettle iui
tliiiia up iita tiiien ou uiurrlfd IiIk
till UK. Her""
"Vi'N. be Ki lllnl hb i.iuiHi oil IIIO.'
llllllKlOl' I'llHt
fiiiiiellnii-M ii
for Ktiuii HiiiM
.iniiitii I, su hard up
In o I ul flin Will
bum mi u ilmtulili-i' who tells her to
mind In i nun IhiMiii'kh. -Unllux News,
All.- .1 il -I IlllnU. Ilellty. tie'VO
ii- it r bail a i-i'iiKH "old. 1
Id Nn, .Munie. Ain't I t.in path-ill
uue" - ( 'lile.ittii Nuwh.
THE STATE PRESS
(nod l'oiillel,
If Mill kiiuw Hill llnni: l; I ..In, nl
Ihe people uf nil I totiu ot - --in 1 1 1 il li -
It). It'll II. If lull ililll'l 1,111111
Itoutl. keep utnl 1 1 1 ii 1 1 1 ,iul
Itepubllt .ill.
tiiililiii;
- -il.HIUp
Mitl.hc IiihmI,
Tlii Iln Lull -iiiih I o.'bool Kllper
lull I 'd nlK K.iti ii iiuiii ,ii count of
Iln in-. In - i Ut Nt.ite ii mod.' lull I.I Ht
null Thii ii.ne pruU'it that their
i tii'iiuii wuh out a cum' of mlftpliiccd
i uiiiiiit ut i- on i. to purl of thu vnu-rn.
lu i M-ry hiKtani'ii thu hcIiuoIh of the
I'lianiiiM tln-s repri-Kvnt am eipial tu
oi .'.uuvu thu normal. They Iium.
proi eu that women not only make tn.
In nl leachurH, but hold tiu-li nun n
HllperlnlitniluUtn when eump.ili-l lo
lite Hierner ncit. Hooonn riib 11 nn
JteRlvlUbly I I ue.
Kvcn a homely uimt Ik ..m ,,
of how women run ,uim Ii in
Valley Nowh.
IiiiiikI
-Til on
Mau Mu ll.
HulllU llll'll Willi Ili-HM Hull mIvch lu
public are iim met n uh l.utibH at liuinc,
Tiioh Viitb i Vew k.
l't II Itillll. I
" i'ieitii-ui nut mm iut ,n ,mU, t iuitll4-r III tho nelunl
!lf' i-i,ti.iHteiH under covi-r. Ho deportation .,r C6rv. rtiiliii'lni;
no ii-.iibi ii.th litiiXInu: for what haiihini wiih i.ipanvno mlllluty colon
in in il mi tin- .Mli of t bin month. . K
sprmwi r siiockmuit. f,nm M ruporlud lo he uboiit
"" ' , iik iit't-iKHbib iy Chrfiithin Inihuiiicii
Oiut .Mctluui. , ,in .In pun u , i tvi-iity yvnta uku. Tho
A Pieai-ber 111 WttfhnKlun ban .in- Mn,.hii djn.i-t. uih liooh drlvou out:
lotiil an oKi'Ulolluft wurdtm viii0i. ' Hur) i-iTmi it now b'tilim nmdn to
duty It Ih to liana around the n-m- tti-i-idiiiiurxv. tin.- t.-puhlr, onu tho
bull.- uud kt-ep tliJ youn' folkt rroit. Ohhifii huvi Hie. wiiuinlhtt curloH
khmliiB In vjiu'r0hr Why don't ilulr 1 uv from wlii.h I lib Jtijxinttitt huvo ru
puronU muwlo (tintt Gallup Hupub
Jut reoftlwj--fcow lot of Nuvajo
ijsi CwrJta curio Hlore.
in-nininil.
Mr' di cnmliiy of , "Pi" i ,
A tiille Im on bl ' ' ''
Hi 'm Jnrl ni Joon ii 'ill bi
ViHl!io Wilson mm . mt riM'e.
And tltimtx iii.j i ot ii ttili be tntiro
Mir
Vhi-ii I'M-r 'Ian b lure.
W'hli ilnerful rm- - ' ry In re
And litiipliii'' h
All ut hbt i i!e In- iik. h to think
'if lomrol lH 111- Ill no,
! WH:i ijnw fni t.iui .i nttl iirlnk.
To lu'i'ti from in dry.
1 1 In might HUiitu mil of nlllie inkf
' 'Hioiiah ReidlnR if. "Ha inn
I IN- loubl nn kooiJ v ii-w mnitc
' If WilfldroiV Uk' . mm til,
ii wimi'thlng In
Mint cult hlfri ti
r i oubl tl0' hi
To !Ur in iroi't-
I'libltnt
i .i nhlh'i
Hi- it )Ut ), U bet,
itvh-
mn In I tt.ilrl,
n Witni.lrmton'n r,
.Mid miihr tlfl- h--un- folkii ulsh
tin lu-'irlng huw In -h-ir old jflrl
Wit ftnlllrtlt u "p ni-.
Ii- hihiJ to fl-l'l '
Ami nf ttli fUtUt.
no lili-d km
-ire.
,.ittt ut t lull e
i i
1 1 in Im
to nlnit,
ii tin- 11k t
i .itl tn xt prion'
ill
im more
I. e
ii nt-
Ami trl.ib to elfi
A. -ml tt till- "
i ir iiotn w'vt- it
Win niid bin nnui
tv.n-ii pi-" In
-HlrmlnHii-iin A-lliThi
0
Tim :tn or ;nb,
it ruiluriK
Tin thou-.in-i tnivb
Vmi not mil.
Ti molt 1 -pi l l h.
ThntlKh rhMtr brmtfil
Pmni 's diiutv ruoiSB,
I.Ul few are oli nt
Willi BlW.r liinzut-ti.
. Kxvhoftni
- 0-
I i!i:vi:in.v &Hl tt-r u.i are
!lil-,ii IK KkoIUH.
! Tun IA.VY ! iip' mm will uiini
' In.--,- .i initn'e ')
i -
TltV Tu iSMT rb It ntllil mul 'no
li in r.illy (,' broke hi u huri.
- -o-
H'i l'"Alt Wnoilinii Wll-on b.f
! proM-d a Koud' listener.
. o . .
I m.VI: if i il t'l i WAS to In ep ii irblid
1 1- In lit Illni Uecp III miilitv
O
I TllK VII "! lit I' ! f -Hlli-K Kill
Iprol'libli iilb.M lb. TuillH In Im p
Abdul llunibi.
j IT IH I'M.AItl'U I llni. Willi.-
, ' lt ltt meat tu au rutiiid
"M dhtKluti t Turin
f-"
, TJIT AIA. u bo lutim- il .I'i'ili ISi'un
bun JUfl ilbd. I'lePliui.-'ili li) --i- i.
Win will iiuiii IllnfJ on
ir u i: fiii i.n.joKi him i-i.i Ht i'
iii rntdiine h'-ri H ntiBhi linn- iirineii
a bit; ei u-. i nbiiiei- lor Hn i.-ini'-r-
Progress of Christianity
in Asia.
Tu in i n-.im onu i 'bi iki i.iuii
Ki'i'llt- il lilteli III biH'iillle till- r- Hi!
.it .i.iH.in. The Huiirlfe empire h-
(ill oiK.ilt.ibb .i,ipldltl- till' t lfl i IbllH
tin llli tllll, ,10. nil llllll II Hull'
I lIlKp-
H"ll
u ei p: Ue hb m.il i i
(-pm ,, -
iv..rnlili -
.II . , h Uielilclitnl III '.uue'.
i.m, i. iiIh uml i nll"ll mill"
i In i.t bin wnVbl wan lint 'I-
' i bill lollK lilld .i I-i
ii i.ipmi, mul w-iiM etiiii'-t
tiin in.
lerpl '-ii'U
mtiiKli.liK
.1 pit II' . nil I'.lllllolll, bill It ti ll H"l
put ue ,ti'-i:b mult and muui- m
iceupi Hn iini'lrf tlMiroilithtV and
litlim nil ii'HI-iliH of It IllH' etilHU' I
i' lib i'Iii -m nt The opiioriuull.i lo
llllll Ihi - .iiI.et'H of As'u" I i l'-i'l
dtittitl iibi'ii-n nan !(M. t'hrlMilmili.i
It lull full , I
pull, but ll -il
Ii.ik all ii
uml Inn hi'
Hun t lMltt
I'fllll t-iiouxli in .lu
uiilry Ih mitlMllL.I Hint
Kii-rn IdeiiH it m-i'iiH.
lied II I 'III IkI I.i II II '
1 u0. Uh Inliiii-i In
Ih (;l i iill.i a 'i.i led
tier, II Ih tint ho tul-
ut-nti-iii
i. t.
I
in e.i
t-raill. Il liu-ti. on Hint iiiIkhIuiih Ii.im-
bei'll cN.1 e, 1 1 -llv NIIC"t.'M-flll III 1'ili'U
llllt a eon-"i". mil-Ill of HUVt-ial Aliii l
imii mul Km-. .i-iii iiitWHiiipi'rH, wln
ImH hi i li H'li; ,H lllUI-ll of (urea ut
hit it-it s iii-ri, mul u, write) Unit .In
pmi Ih ib-ti i iii"u d to root rhrlMlmili
oul of I'uiiH N'ui ihut II cari.i inii'-ii
iiimiH Hn- n , -om, onu wu or I n
ni Inr. imi p. up. JupmicNi! uiiniliii
irnliiih I'lirbn.inliy'lM a pollHeall.i d'f
inriiliiK fui,, uhh-lt h lioiibllefH the
(net. At li-oi,. thui- mu not lu the
I-ltd ii 1 1 . nl i. Hilt III C'oieii lilts
don't waul it aUHo II In hellevod
that h will inn rfi-rti with Ihe din'IIUv
a' llu- roi'i.iu,. under the .lur-mii-Mo
Mike, iiliil. t in Hteriiiore. Hint il will
uflnril chri-ii.iii ittitloiih a prulcxt for
iniiiiiriMiiv in lutcrt-Nt In the Into
of I'liteu viicii ,juinn Ih delitrmluod
not lo ciii ii'ii;.e.
TIiIh .con-iiidoftt Miyn Hpit the
whoh'K.ile i-iu-iftiilnn of riirlsilniiM
on rlimi'i"! itipllelly In a plot to
ahHUKKliiuie i iii .lapuiiuHu adinlnhilrat
or. ('mini T. i.ni,-Iil. h unit onu mun
ir.iMlullun ..r llu. .IiiTmm.Kii mitl.I'Mii-lH
oovcrtid. rexiirdliiit iivllijlbu of tho
Wt-Hl. It Ih bitUEviiiU'Tiy Imderu lu
thu Chrlntlaii chttK! that tho mUluko
thut lot JuDun to ChHUanliy may
I d uvoldtd lo Cli W un udiiaUitto
'HfTJip SOLAR KEX05
.ieri--K the I : Iii (Iruiidi
o-
I A NKW IIHTUI. Iiiih I pined
' In lf.tlu t. lllimil mil Hi'l-l'tllllM Tillt
(iroKUiiiahly they have lli.ilulled ail
loillllllc llp-llilll'lr.
Wli tN'OTI'M at Arti-Mlu a Kcnlk
lliall tlMiiied .Mi-lliir.ni Iiiih bouit u
tin chop. Naturally he wouldn't bu
n KartiKe.
O
Till; MM ItCIt ! hnblox b-illi III
Arizona within the bml fix luuntbH
tiK 10) T.ie.-e IlKUIiK are nltlebil.
Tbiif- ul'i- thi' ri il ii t I'MIM of slut- hood
liJwieiitrH JiiKtlflcd.
WH AttK AI.WA V8 IMtitf aluuil t-t
lilirm-hi-H. Tile lUtt tltlto tlinib I
nre nut mid tin- 1 u 1 3 t.'hrUtiiuiM iiuik
iiziiuk un- nil uud from tour
eo ir.
...i -
THAT tlKNTMiMAN ou -n
Hp in li iiiiliiK down tin- Ktruei un
ltlt Van WlUle, who Junt woln- up
mid who 11 hi-IiiB nllown tin lali-nt
t.. I'K lu wiiiuntrH (llcKK by i-nny uml
IlllullK il UK' -
-
AMI Tlll.lll. Wll.l. In lew In
blllllt ll'iwer.i In Hie ii-IIk of tilt- mlt-
mi ii il Kotiiiu ii. Th- Jury tu Hm.
iiki iik In I In i iim' ut Ib-t-ker. tliil ii'
-uik Iii no i'.peilltluu.i und tli"t
niiirbb urltlll. illlike llltilllier.
O
NtiM'lilber Ull III lll-llil'J.
N". .'it. I.M I. - I'lali' Iit I. with .in.
dim on ii miirrln-K up a hill mul
niiiri'b'" ilon u iiKiilu.
Nn.. J .33. -Id ur VII. hi-
iv.i'.k ire iilwm-i iimrn . Inaii be
MtHi tlle .imi threalellH a dlvurie
O
.MATT KNAI'I. om- ol or binliiiK
Cm IuIImIh, putK It UK IuIIiiW'k: "'I'll,'
Hull Moune Uit.1 llellol'lleil by tin- Si'
lull-in. Kklnued by the In-iiiiu r.ii--mid
ti Mioli ah In- Ih KillllclclitU ri
it 1 1 rati il hi- will he hllllK lip In Hi-
lillulli' llOllhl b) te ltl'Mlblll-UIIK
Ui'iltiK-ky I'l.ih Utory.
I.UUl'liNlcr iKj.l lleeuril
Aliool Iii ii mtb-M I ruin lun.i i r.
mi Ihe lilclllliuilt! pike, nit the nld
('unit iiirm. now iiwiikI by In. Wil
li, mi Ittiriieti. Ih u l.'irKe' pond whhh
lupi- ,.l.r lulu the eilKc of Hie pike
Tbli pi, ml ih full uf llhh--Iiii.hm, brim
mul tu vi Hnbl. the brim preibimiiiul
iliK .Mr Hell I.. Ji'elly tellH iih Hint
iiblii- pnsHliiK tills pond nil uue ol llu--
r-1 rut er wuriu iIiiih In- un
til nl ii t'.n Hi tllll' lit Hie eilKe ul
lb. pnliil III fibutlt llllie leel ol uuter.
mul , iiiiulloii hnineilliiielv iimlf r
tbe en.i which did im; ncem lo nub
-PI. mi IllH lippriiio ll. I iiill Ion--i
iiuiln it Un im to tin- iiiiiM' ul lb
tiiinuiiiili.il .Mr. Kill'. iIIkiui i i .1
Hint the l.ilin Kpeetr-H ul bsb in mi "'
iiiiiiIii r hud lollecteil linini ill.il' I
iiiuli r 'ihe tow' 'a'tld u ii' Tu ii 1 1 1 1 ii
- I.i I im Iii-h nut of the wall I' iintl
i iili hltift tin' lb-- ii lllch were luiil' -llllt
Hie iuh. The Kiill-lied l.i.iiti"
iv.ii i. illuh i lliii IliK the 'Hit nl i '-ii-I-iilin-ol
aiul flldelllli en.ii lOK lb-'
i fTuri- ei iwr Ki-lioippolntt il il-
.i ,i in i
lull I.
Ill II. II
. I -II II
-llllll.-
, i.-iii i 'In- kI i.iii no -."inii .
Il mis nil p.lltM -.1 '
nipln Vi'i'l'iim t In '
ti--iiK .He now etiu.iMi d n
I. -It t'l .iiMtlieo I hell nun
i Hi- I in i 'iirtii lit I- uf ii litrii
III. in'ii
. i.. I, I
'ii
In b.. ubrlolllll luree lltlil Hi- in ik
hl-iii ii pl.-iut. liehldlliu - le- !-
10 Hill llnMplllllK, lit ton . Hblh'
lu' i Mm M- are lltore tiiu--i il ilt-tn
Hit' imi have bitt-tl. tl lit J ptun.ilili
nun. III. hi tin- ! Hill le. In lie
tub .1
e-li t n
I'l.ii-i-r
lll"ii,tll .i ml it 1
'plllil Hi ' "I'I
SECONP ANNUAL SHOW
BY PECOS VALLEY
POULTRY RAISER'S
llni. i . ,i. V , , Ntn
The
i. ml .num.. i exiiliiilbiu ul llu I'n iik
t.lllif I'ullltIV IIHKI'i 1,1 1 1 1 1 it, II In
litutl lu li'latlli luiuoiliiW lllltl no-
linn, fui ibrec iIii)k. 'IIm Kern i. ii .
m i'ii. ut u nilzaiiiiii liitoriim tin- m- i
i. nl inn-ii lllluli'M lias been til.in
Hd- M.tr and that II Im certain Him
; r. I . .Hiii iiu tllll be in i i ub in
'l b,, .i-iielatluli ulillt WKt.-s .i i-l'i- utl
llu !t.illi.i lu thu lioillll J men uf Hit
I' - Wllli-J III the lulloitlliK l.tP-
IIUKi
"Tin- I'uiillry aKMH'liillun lav it-
tuu tu eooif to ItuKWi-ll un Nottiiiber
:i uml j: uml k i ai-iiialuteil tii
Hie ut III' fMllltlty llllll Of till- Willi,.
We ul KohwkII will be here Willi tin
Kl.nl band, a few fruiu CarlHoad are
piiii to in- prt-Heiii, uml Hoveral fioin
Hie upper i alley. Hut tie Hliould Ilk
tu Ki'i- .it b iiHl llfly piuiltr) men from
nil up .mil down Hit- t.llley to i ollli'
In ItiiMtill lor tilt-He three (bl.lH. llrlllK
ii miiiik "l blrilH with oii If you .'into
tin in. but if you limn only ii pair or
1 1 in. lu lot; them. Cuiiu:, anyhoit. i-von
If .tuu biiteii'l n kIiuw- bird. TIiIh wilt
be a uuod (Im,. and pluce to pick up a
feu- ,,ooi ont:. l.t.fH et ai'itiallilcd,
nuy .in h . and lay tlio fuuudatlou fur a
iiiilud uud promii.TOUH Indutitry In thi.
'oi-OH'vullf'. Tlmro "HI ho throo dnyti
of uootl llini'i. IV kt- thu vacntlon
.mil fonie."
"Oui-cnlnc In L'ndtr llau.
Whlltlt-r. Cnl., Nov. 110. "Ouecu
hut" hits bi.eu oillcliilly und furmally
I'littdeninud by tho Y. W. C. A. ut
Vt'hUtlor collt-Be. "GticunliiK" hun
been vurloiiHly known om "fuitHliiK"
und "ciiuiiiUBtry." wltlltt thu ucccptctl
term outKlili) thu cullcglato pulu o
"Hpoonlntt." Tho KlrlH nuy It Inter
fcrcH with Htudh-M uud doprlvrn thu
lootbull Hiuhd from nevth-d trulnlnu.
"No ttlrl Hhall atudy with tho youn
in. ..r Imi. I 11 it tu-i-i.tnuirv rnttvuriui I
tlou with thtm bottvet-n the hourn of
8 it. in. and 0 p. in.." to tho order
that Iiuh been promulgated. Whllu
II to condemned lttrifoly by tho cod
uud unanltnoualy by tho ntalo ntu
dontn. thuy Una satUfaptlon In the
fact that "titer art eovoral utttblo
ttoum which uru not proncrlbod.
H
OFjrCERS AND DIRECT0ES
Johu S. IUnold, l'rcalduct
M. V. notirnoj', Vice rrt-fddont
Golonvni IiUiia, Vlio 1'rcnldem
TV. fl. Btrlcklcr, Vb i I'rctildtiul
Trank HfcKts-, CnahJcr
A. II. AlcXIllcn
First National Bank i
Albuquerque,
MAISEN & WILLIAMS
llul.l,-l I. I'i i(lli AM) IlllililAltll TAIII.HS ANI tiVl'VUlSH.
Stale Nielli- riuuii mul t'w Mebii for Hn- Kiiii-jih City Itlllloril
? 'Iiible Maiiiifu-luring' o. Wrllit us for Price.-, Terms utnl l'laii of
X helling. U'ii i-i silu-r .i-., .Mbiiiiicnlii', N. ,M,
W. H. HAHN CO.
For Uio Uixt In i'ucl of ki
Klndti.
PHONE 91.
:; SUN PROOF PAINT is equal to any paint sold in Hew
; ; Mexico up to this time. We are dosing it out at f 1.75 ; ;
; : per gallon which is below cost, to malce room for a new ; ;
:; line. Sun Proof retails in eastern cities at from $2.25
;; to $2.50 per gallon. ::
Superior Lumber and Mill Company ::
Baldridge
Lumber, Sash, Poors, Punts, Oils,
Roofing, Cement, Brushes, Etc
423 HOUTlf KIUST.
-M-f f-f 4- r
4
Removed with M0LES0FF, without pain or danger no
matter how large or how far raised above the surface
of the skin. And they will never return and no trace
or scar u ill be left. M0LES0FF is applied directly to the
MOLE or WART, which entirely disappears in about
six days, killing the germ and leaving the skin smooth
and natural.
jiiji.i;m)it is mjt vv osi.v in on i: oouait iiottlks.
Ki-Ii biiiili It f-irw. inb il poKipani un nccclpt of price, Is neatly
pit 'in 'i in .i pi. mt cine, .iv imp.iiiiid by full dlicctloiin, nnd contain!
euouiih remedy lu r-mnvii oiKht or Kn ordinary MOLKS or WAIIT8.
Wti Hell MULKiUiI-'l.' iimler a puKltlni GUAKANTEE If It fuUs ,to ro
movo n,ir Mi'l.E or WAIIT. w-0 will prompHy refund tho dollar,
l.t iti M ri-i'iii pi ihuii'iKet ' all k now, tuip-tiifr'wllh much vuluablo
1 it r r 1 1 ki i inn. ii in-.muiicii tn.o
I'lcifo in- iitmii mm p. i per
w ben aii-niuriiii;.
FOR FIRST CLASS WORK
CALL
HUBB8 LAUNDRY GOMPANY
WHITB WAGOH
Blankets and
1
A T "O IS V nr
FURNITURE, CARPETS,
Capital and Surplus
$400,000
We Solicit Your
Account
IL F. IUrnulOi
Guy Lb llogcr. At Oubier
It. (. trvrritt, Asst. CmJiIw
II. Vlckard. Ajsst. Osohloff
It. A. Front, Amu Oslitor
New Mexico
t
tilllllHH
CBrtniLL.03 LUMP
GALLUP LUMP
GALLUP i;ao
ANTHflACITE, ALL H12E8
KINDLING AND MILL WOOD
UltlCK AND I'LASTEniNO LIMB
8ANTA FE BniCK
Lumber Co. i
Buidinf Paper',
-in ii
vnonu in.
4-4 -H
AINU WAK13 :
upon r-'-nnst
l-'lorl
I-i liMtrlbutlnr; Oonipauy
l'L-nnuCola, Florida.
AND PROMPT DELIVERY
Comforters
Our line of BLANKETS
and COMFORTERS ih
eludes every design
and grade, in wool,
half wool and down.
Blankets from 75o to
$20.00 pair.
Comforters. $1.25 to
$25.00 each. i
ir A vv.n . .
. .
DRAPERIES STOVES;
it

xml | txt