OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, December 04, 1912, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1912-12-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

tvenino
TODAVH NTCWS TODAY-
Vou rt li la tlio UKTMU).
Kitty Con It it month or IT. rvtiti
i neck drllvrtvil nl vur lmir
fifty roiita hy ihmiI,
i v
Ihtinttrf ntif IF
Vol. 20. A'o. so.
RUSSIA NOT T
BE BLUFFED
GE
Czar's Government Determined
to Kcsist Austria's Design
to Cheat Servia Out of
Fruits of Victory.
NEWSPAPERS ADVOCATE
FINANCIAL REPRISALS
Withdrawal of Muscovite
Funds from Berlin Banks
Urged as Means of Pulling
Kaiser Off High Horse.
l.nlltl'ill. til l' I - Si t I I
ImiIIiI .1 ill I I" t . 1 1 1 1 1 1 K Up
Her ! nil III' incn III tin -.
tin
tor
nil-
tty en I 'l hcit'lliK -it Hi, ,n
Ctil'tllMK I" ' li'" UK- Mi ill--pair
It I nun SmUii. whli li -i.itt-tliiii
ili' ini.iruiiiii i i- iii
tnliicd I rout an .iiiilint Ii.iiIm
FlltUfC
1r licniril Wlrr fii KvmiIiiii
I.MIIllllll. I 1. ' It 1 1 --J-1 .
inrtfd to tin' imiiiiuk Hie
Nunrit." i)i Hi" Itiiii.in .ir
Iltrnl.il
liti r.
I ',i l mall
In UK I' .
Hlio Iiiih ! I. n- il
llllll "lu
ll nl I lit'
will nut
iiii-IIii.iN
il I ; hi i in
Admit -i i ' " in i. .ii
lOJilll Win II A ii-ll in
(Hid Hi rz' Inn
' 1 1 1 1 1.
'f?tl tl Iflllllilll. llli. III Ul(!lllll lid
linil!" i xi laiiiiH lln- .Niixm- VnniMi,
i-oiliiiii'iiiliu: 'it til-- fit riiiaii liiiin'fl
lor'H Kitliii! iirmiilni'in to ill'- hlffi nl
war. 'I'lif urn iniiiii-n hoiii in linn
hilt iillil Aiini" 1 1 iiii;iii.v semi In Imlil
l II IT lllllllll' (lllllllll III fill' till- lllllllll lit
tiKillriMt lln' M'in .il.ly ilihiiis.-il mini
turM nf thiD-i- rnimti lo. Any tintn
uuril Inclili'iit tir iiiiiviii'iitUi ni'l on tin
p.iri nf S.-iaI.i. umild, in tin- niiliili"i
nl' ill(i1'iiniitH lii-p'. In n iiiuiiii'iit Hct
Anslrlii-lliiiiitury in nitiliini ntnl 1 1 1 1
iinlinlil iMinM liiii-i-n forii'R In 1 1 1 1 h -
hill, Wllil.'ll till' kii iiim iii III' llli- ItllH
hIiiii t-iiiiiri uinilil mill luoll iiiinhtu
In rt'slnr.
Tlu S'tixtn Vriiiyn i-onliinioM'
!'llilorv;1 n-prnMnir tlmlf. 'ml It Im
iint mii tuOiy in inrcn lltliNlnii. il!ili
inncy Into u riiltii-lir-iirii'il rt'in-iii."
'Tint lliililiiitlnli wlllulniwiil nf tlin
viini Hlin.il!i n iii-pnsiiH in lln- riirmnn i
ImnliM Is nilv.,1 .iliil liy tun i. y nf ilio
IIIIIMIIlll Jnllt lliiN. SM. llllll llri-i-i'i- h'I -hIkI
In lii-r rrfiiHiil In ad lull' In tlin
iii'iniHiici- HiKiU'il MiKTilay It wmihl
lii'ccfisiiills thi'iiw lliilciirlii nimc
I'liiKCly hitn lln i'iniir!ii'i nf Ki-rvlu mid
Kfv'ti 1 r i 1 i i iiciiiiriiKi iiii'iil in tin- St
Vlllll I'l'.-l.-laini- In llli' llliriiprmi JiiiU-
ih, wlin mi- in'iii.'iii nlly iiniiiilinmiH In
rmidi'liillliiir tin' SitnIiiii iIi'iiimiiiIh. It'
RMAN
THREATS
Atihtriii-lliniKiiry Hlmiihl aiii'iniil. asimd fnr t In- iiin til iirKniil.iitlnii
Iiiih lii'i'ti hiikki'mIi-iI, In I'liiplu) linn
iinilil.". in I;im ji HulKiiria tiiili-t In im
PVtmt of mi Aii.'ill laii-Hi'i'v Ian wiir. It
In IhmiKhl that Hindi acllmi would
only onliirK' tin- nnu nf tutillli'l iiml
I)ii'idilUitn it ki'IIit.iI i'iitiiHtruilii.
Any Init'i'vi'tiilmi hy liiiiniiiiln. It lx
nrgiit'il. uuniil iiahly iniiipt-l lln.-.
Kill to Inlii' lira: Hi- iictimi mi Ik-1iiiI
or inn kiiih In I In- nalkiuiM. Dlplo
tiuUH ri-ullTii- thin thf irlHlrt ilciniinilM
lninii'illiilc in-alnimit, mid I'tlnrts to
lirliik' nhuiil mi iimliasM.iilurlal I'linfiT
I'liro llH tiili-l.ly an poHMlhln )iu c hci n
rnncwcil, hh Ii in UioiikIiI Dint Hi la Ik
inn only iiiiuin nr IiiIiikIiik tin- mu
!.i.iry pri'dsnn- Iniu piny m xiiriKiilHli
lllo Jliri'tiillnry Imidi'llry ul tho ox
tri'tulNlH In the variniiH ronnirlm run
yeriii'd in lln. dlhpiin-.
AU.mi.stm'i: sk;m:i
,, , "v tiiuki: i.i,ii:s
hfilm. I I.--T.111 pi'.H'i. ph-nlpii-It'ntllirlos
li pli-n-ntlMi; TiirUi i, linl
tunrlii. Mfrvl.i .mil .Mmiii iii m.i, ulli in
Kin lliplr vviir., In l.nndmi mi .rila
Of llgXl Witll. Till- urililM ii-ii flHIicd
III 8 oVIo, lt ; H t-viniiiK at the (il-
llll Of IlilKllP llO tIKil, till! ll'VlNl-ll
fnrm ilrafti-il h Ur. ,s. Daiii'if, Kpi-aki't
of llli1 liulKiirlnii pat'll.imi'iii. li i-mi.
HilliK ilia iiillntvliu 1'nuditlmin:
"I Tin- Ih-IIIki li'lit atniliH .shall if.
itlilllt In tin- pii.ililnn, llii, nl priMint
IICfllp.
"II. Tlin hiHliKfil Tiuklx.i fortrtHH
idllill HOI ai. ri'Vh'tuallt'il.
. "III. 'I'lic rinli'tiiallliik" of tlin llnU
purluii nrni.. In t u- in-Ill -hall In- t ar.
rli'il mil iiy wu m tin- liinck mm and
Alr.1ll'lli'. C'dllltlli'lli'illK tl-ll llll)D
fiftt-r tlin j-lHinit t tin' arinlKtlif.
Tlin iii'iitlatif,ns fur jifnii'o
llO ! I Infill In I. Minimi mi 'Imci iiiIm i'
13."
II III ollUlally iniiimil)"i'd that llnv
Ori'i'k pi-nl.iiii ntlurii.,-, in IIiik.iIcIi,.
did mil ili'iltilt. -) ii-ji- i the urniM nr
thn iirmlxtliii Inn ic;-' i v i-il ilinr dr.
idnlnn for I unnt.v limr InmrH.
IJvon III Inn I'ti'in nl lii'l' ili'i'llnltil,'
to nppriik'u thn . urinlHtii'i- priilnrnl
(Jrei'i'n (Mil nmli ipali- In tin pt'iicu
hi'KotlatldiiH in l.mnlmi.
TAFT FAVORS SPENDING
$40,000,000 ON RIVER
flly l.earl Wire to IrrDloir Hrraldl
WltrhlllKt!'!! DOC I'll'Hlllolll
Tnft today told thn iK'IokiiIch to Uie
NrttintnU iilvi tH mid HnrhotH cmiKreHM
In ntfMlon horo Una ho porHopnlly wih
oppoKcd In iiiiv Ki'ltftiio of Improve
ment mi Ihii MlKhwliil rlvor whlclv
did not ouiiif inpliiio, iim a primary
olUr'.t. tlio previiillmi of IIooiIh. Tint
preVdcnt mmln tho oprnlnir mldniia tit
tnu,CO!iRrcuH. no lavoroit Hie expou
Oiltiro by thn I'nlted Bin ten govurn
inunt iind thn Mint oh In (ho Mliwlialnpl
hiby of Uoiwoon fKMiiu.onfl nnrt
sno non.uoo for thn M m m n ' Im
proycnmnt. Ho hhIiI lltnt nfora ni
oiiior.- coimincraiions mum io nincna
Hid' ldeu of iircvontlnw Honda Ilko
thoo, of lant aurliift which caunod
urbftt' detrucllon from Cairo to Tew
orlwinB. lln dcilarea furtnor umt
hU rnlorjiomeiit of Improvement
W0U14 bftlorthcomlnR only It tho work!
wri',placd In tho hand of tho arrnyl
knvlMoaira.
GALLEDfRYAN GRILLED
UPON TO REDUCE
RATE ON NEW
Charge for Hauling Scoured
Product Pronounced Excen-
vi. i r I
sive uy interstate vom-
merce Commission.
MINIMUM CAR VEIGHT
REQUIREMENT UPHELD
rnr l.raied Wlrr n livtnXm Itrrald
WiihIiIiicIiiI). . I III ii hiii)K"
ni:-lillll nlllulim I'll llli' siiliiii'l nl 1 1 1 1'
iillouuil iinrohHHiiiiiili i.itt-ri mill iirm-
lri- nl' iraiiHi-i.ntiiiiiit.il intlruads In
tilt ttlinMpnl lilt lull "I twnil. rendered
IiiiIiin tin1 Inti r-i.iif ruminercc
i-.iiiiiiilHflnll. il wan hi lit Hint U mini
mum I'lirlnnil M lKll' i t - I 111111 pound
p.'l'l ll'l l ll III IIHIllK'.lllll lllllll-l-
mi iimviixnliiilili' Iniid- n mi tlu wit 1 1 -
lie I'M. IllH (I (.-1 1 111 1 1 ilu 1 1 ilHl'H llli' cur
4-IIU-Ioii!V iillil ((uiin nf tmtlHput'tii
(Inn. "Tlllll tlld I flllll-lltliill t HlllpjH'l-M
Unit luili-tl ntnl -in ! (I (Mm! mIioiiui
tiilu- tin- Mil tii,- rnti- nut HUKlittin (I.
"That tin- iiit-- "ii kiihiimI wool
from New Aleslm in ufti-rn di'Mlllti-
UllllM lll'l" CXl'l'M! ,ltlll -lllllllll III' II'
ilni-ril.
"That ( mil In lln ((intern t-rlilor'
-limiiil lulu- tin in'iiiii Iiih- rnti-.'
PENSIONS WIDOWS OF
SPANISH WAR SOLDIERS
lity Wire le
WiiMiinclun, '"'
. I' k it tut iniiim
i:iMilni: llcinMl
I. NV.illy .'i.flnii
niiiiit-n nl . .ii'l-
an- or l lit- Miiitnii
Aiiu'l'lrilll .lf "I-
tln I'hlllllllllli- Ill-illH t llnll wnlllil re
i lt iM'rislmiH mill, i tin- ('riiKo I'ill.
ii.iss.-il IiiiIiin li tin- limisi- wUluinl
ili-lml. . 'I'lli' hill in lili'S th:it tin
UldlHV nf llli nllli'i I' nf t-llllsti'il mil it
vlin M-ivi'il nitii'ic il.iys iliirliiK the
HliMiil-li-Annrii t tin- l'tillliilnr
Itihtiri'i'ctliiii Im-iwi-mi A pi II 18, 1MIS.
mill .lulv I. I'.H)2. mi iiriuln cmiill-
tlmm mIiiiII I'dccim h ihiinIiih nf $11! n
inuiitli. I'nr cinll iniiinr clillil. lilt'
Wiilnw Udllld ri'ii h. t'i llllll III t'UNi'
III 111" WltlllU'H llflllll 111!' Wlllltll
hi' ininl in tlin .'hllil nl' clilldl in.
ANCIENT ORDER OF
DRUIDS ENJOINED
lly T.nw'tl Wlw In l-UfiilHirt'mWI
Hun l-'rniwlKPii. Tcr. I. All IlllllllC
Hull Immiii'iI by .IiiiIrc H'nii NnAlnillil III
tli,. mini rlur i-miri
lii-n- Iiiih lion up
,,11 IiiihIiii-w nl tin
AnrliMil onlor 01
liruiilM ihrimuliimt tin- I ' tilled Htittpu.
This xlnii-mi'tit vmi.s niiiilii lniro tndilV
h i iiNi-l fur lln' Sii-i'i'ini Onivl) of
Kciiiin lie, uiii.'h ki i'Iih tu uiintii nil
illfuriil.i )inricrK im ulloci'd 'hii
ii'tntil uf tin Kuvi rnltiK hndy. A tern
liuMiry i.iili't ri'HiriilniiiK lln- Mlpromi
wrnvi- ir inliiim- hihIi uotlmi wan
Kranli'd Ir. .ImlKf NiiHlrainl, nllil rnilli-
nritiirii
tinlay Unit tin- nrdir Hhnill 1 M Va-
I'liti il. nr .it ! .ihi inmlllli'd to urnvont
Ciilifurnlii uri'M'H Irmn nctlvlty tinder I
thi'lr hail, r.
BRITISH SUFFRAGETTES
PLAN TO THROW BOMBS
(Hy Leaned Who to KwiiIiik Her aid 1
I. mni Iii i . I Tin mllllmit Niif-
frilltetti'H ill hied al .1 I i il lil inei'llMK
tu remirl lu Hie ile of t'XpliiHhi'H If
Up. k"c i "iin nl refiiHi'H m Incnrtior
lite (imn. ill siilfrnue in Uie fm'l lii'iilll
Inu i tunc ni-i hill. iiciurdiiiK lo ii
Htnteini'iii I sued Ii a INKS nirclll'.Y
lint iv. ViiluiileerH lire In i)o eule(V
ful In ii-i- hmuliH lintli t U H nit- and out
ni,. the iiiiiiv ul i ummnii-i.
EXTRADITION OF WOMAN
MURDER SUSPECT FOUGHT
fllr l.rniril Vlrn a ISrrnlne llrrnlill
V.ili'UIIer, l Hot. 1 -KffllltH
l.i in i lit thn i Nlraillllull of ' Mm.
I...i .n.i Mall lieu K tu ( lie III 1)0111 tt nil II
iIi.h'kk uf hiulim munlcreil hor Iin-
I. mni. I.aurenee .MiiIIIicuh. hi HUH
tt.iiei l. uir yenrit iiko. were pill forth
Ik her allnriifVM loilav heforo (III1
hi'ii i int. fiilin.-el iHIlleiliU'd
that tin i iiiih of tho treaty Ik I ween
I'miaila and the I'llltcd .StaK'H pro
hlliliid mhIi an oxtriidlilmi nil the
erhleliee p-iilitultted.
.Mini) Muile Unhid lli-lu'ii.
N'i , mk. lie" I. - Uei'llnlllK Iii
Hlllllll I tu IHillHI'H which he I'lll! I'UI'H
in- c.iih Huiijei iml to liv l ertiiln nu'in-
Iiitm i.f Ida - iitnzr-uallmi. Itnlihl A lira
Ifnm liellet. niiHlur nf tlie T"niplc
Shi iim l i :nmiiuin. lit ! Iftl hocomiI
Htrcet and ivmrieeiiih avenue. Ilrook
(. Iii'h ii'Mlitneil. Italihl Heller Ha.(.t
IiIh re.-luii.iiimi can nut Hiiliiiilltoil llli-
HI a riir iiiiiithii u Irmilile. illll'lliu
(Villi Ii. lie K-iiellH, lie uaH hnrilHHl'd H
iimeh that on one occiihIuii he fiillltcil.
l''i.tln(( HiH Uiih, he ulleueH, lie WIlHl
Hitltii'il fuiclldv hy Hl'Vi'll nf tho wollltll-
li-HI hnmhelH nr IiIh emiKri'Kalllill linn
iiiiiuiieil ti i Ho niilpll. An a renin i
nf linn l.'lHl I'llrilUe, IIM he lIl-HOrl'IOH
ii. iMhhl Ciller Iind tho Hovelt Mlirp
moiled In fm i' MiiKlHtrnto HnrrlH III
tho 1'liiHiiiHh eotiri. hut wIiph Ihi'
ticiirltm. ivliich wiih hoi for IiihI Krl
day. wiih failed tint flmrCOl Wcro
u'lUiilrnu n.
Ilulihl tlidler ncHcrlH Ilio IroulilP
u'lih liiii emiurciiatliiii liirlcd When
ho nlijectod (o tho Hoxlon illMtrlliilllnu
Htm r ur ntr uto iiiun no wnH nroiioti
Ink', with the rrMilt thai Im wiih pruo-
tlcall) iioeed out of tho pulpit,
tVl tlnrr' lVnntf.il. Tim..
f'lovelnnd. ()., Dnc. 4. Chief To-
lien N'ohli r today IhhuciI ordorn, that
henceforth nil trlrlx nnu wouion tnuon
to lieadiiunrtcTH from irrlll rnortni anil
nui-Htimiiiiiio piaccs numi no nriolO'
umphoii una tnoiiBiiriui uy tho Hortu
MEXICO WOOL
Itbii ayHtotn, Tho chief In out to 1oonmitnlned IiIm hiJtirlOH nt iluldo Hook,
thn ultv of llhdoalruhln womoti. I Noll.. Juno 3D lunt. whim hit dived
"Slnnv u'limnn frootinntlnK wlno
roomn think nothing of picking o
pookot," auld tho chief. "It l fcwd
to keen an accurate record of Ifiein.
jioreufusr wo will 'mug thore Jut thol
l... n Ml.i
eutttw M viiivi k4 ,iiiiuiif
GHMEKT ON
WITNESS
STAND
President of Union Forced to
Admit He Made No Effort
to Exnoae or Prevent Law-
lessness of Members.
FUNDS USED TO HELP
EX-OONVICT TO ESCAPE
Hy l.rnsctl Win1 to I'.venlnj; Ilcrultl
Illili.)li.ll'(lll. ' ". I. I'llltrKfN that
Kratil; M. Ityan. pi .--nii iit nl tin- Irmi
WnrKors' Ittilnll, iiliil l'"i'iiii!i v'. Wcl''1.
ol Now Vnrk, .i iiiiIiiii (illicim. ht 'l" ii
all acitiHi'il ilyiiiiinltfr t I'm'api mn
iiiaili- In ihi' fron)t-( Miininatiiin
I!.in In tli" HnM initU'til at lilt- ilMia-
miir 1'iiiiHpirni'y trial tniiay. n
himmhi nut that (ii'nriii' o'Duimill
im li.iinvml.i'i. nllil' all I'XIilnin ui
i lirliK'i' ill Sntni'iHi'i. Miimh., in .miir.
I '.ills, w it h rmiv li'tid nr atU inptiim !
IUII and Hi.il iifttf IiIh iimimui' frmn
Ihi' n lilti'iiilnr.x In' cKi'aii'il hi in
f inpi'i .limnliin him .vn ltd -
mitliiK. in-irlti Ailtinic'N Mini r
OiiUKiil It.vaii iiml Vihh with litlliinK
ti'Dmilti'll In "lilald' n Ki;l-nwit.
Itaii ili'iih'il mi' i'H.irm inn in'-
itilllid tin; iinlmi paid Hi'Vi'ial Hum-
Hand ilnllarN In n Umincll, i inpi")'"
I.ium'In In hiH hi'hnll anil I'undin ii
ii
,n ii'Mpuiidi-iH'i' "In htt'iil a mari'ii
ii
ilii'in. whi'll u 'liuiiiii'll K"i oiu on
Uti
111 nl I'liarKi'.'
h rtt-ri' 'iu iind Wfini ho hin-
ImiH in Innf i puniii-ll tM'.ipi- miu
why tlld on in!- mi much m nn'i
iinliiirM foiid.s tu help ""I' wlii'ti mi
lllllllll tit. (SUM Wll llllpl' Cl I-IU II
nuked .Mi. Millet'.
Ue lelt Hint lie Wiih In lim peine- ;
uted. That wiim nil." aliM( el'i !
ItMIII. Tile W ItlllxH lllsil H.I 1(1 .1.
Mi Nnniaia, imu In piinuii iim ii tina
mlli-r. helped In ii'Dunni'lI'M i-.ini .
Ah hi ltd ut till" Itunwnl kelH illlHill.
I(mi un- iiltnllnned WlleHier h''
Hmictliihcit liili nin which Uie un ,
ellimenl nllei'il pi iciili'il a il.Mianilt
HiK caintialKn in lahnr tiiMputct
when yml li'iirneil iiihuikii n'' ,b
Hull I'hlllp A. I'nuli'y hail knui'Ked a
man ilnwu In New. OrleniiH, ho miu
the man had In liavc a Hllwr plaic
tint III hlii Imad, did .Mm tal.e m
HlepM In have I'niilm reiniiM'd h a
innnili'T nr Hie nninn H exit nine
Imu rd ' ' (iHki'd Urn .iiKill 'l ;:'tiiine
All I learned UIIH llllll ..! nan
lipi'tt in Irmildi'. I -''ink ?n idopx tu
jeTirn thn fai'lM," nlirtlM't'cil llMUI.
Vnuley wrutn lln luul IIM'H I "
with Hie in mid Iiml IiIh I i.m.
llfHMei. Ill lr-llf I II iHflV Hil lie Uiiui'i
IMe.Ipe Jail HIH (nil i.iki- iiim "'
iiIiiiiii that "'
"l tlid niii." It.Min wiiii.
Hilin al-u delli' d know lede ul' iiIIN
plnllH I l'iinle tu arrnliKe lul' t'M'l"
mIuiih nil ii'in-imlmi .liilm al lluii-niti.
Ti'X.ii. mid iither Hiiiitin rn title- ,
COURT SAVES WOMAN'S '
HOME FROM DESTRUCTION
III l.Btd Wire to ISvroUK llrrnlill
I .... . i . rt.l.. .
Illliliimj, .Mlllll., nee. i. i ue uuiii.
of Mrn. i:iUalieth lluKarl Menu win
not I uinilil- Into tho Krcnt open pit
uf the ihir Irmi Minim; cumpmi.
for Mrn, Mend Iiiih won u yitiur
over the lilK HiiiiMiunir,' in uie i uin-i
Stales Slei'l I'lirpnratlun. .Imlne Mm
tin lliik'hiH latn yi'Hienliiy Kranted the
wmiiau a periniilieiil lujuncinm
imaliiHi the tiller lompiniy, riMiriiin-
lIlL' the ruriMiralnti irnill iliHliirmm.
the hh ml liuiiie mid ordered tho i nin-
pall. In pa. Ilio cnMH or tho Mllll.
Mrn. I, lend owned a nine nmuo mar
Hie tireat Si IIi Th "pun pit or llm "'li
ver I'limpnny. An I In- uillllllK mm
Hl'IppUm iipenillullH llilMllli'l'll pein
emne.
II the nl'h re lint halted lln'
ihM'lllim 0lllil luiple Into the cm ii-
atluii. Mm. I. lend lool her iriiuniei
Iniu eiiiiri.
Ivllleil In llallle Willi Hull.
T.OH AliKeh'H, Doe. l.-.liiHeph lln
dnlpl lulry omploye, died toilio
rtmu (mhiiiiIh Inllli'led h u hull which
he had delllieniiely ciiKlu.'cd In Inn
Ue. Hmue lime ak'u the liiill killed a
fellnw i in fil'iy i ul Itinlulpli, Alter
mini It n eonilni'tl in n pen.
Iliididpli il. lernilned to nvenno IiIh
euinrade'H diath and ellHrod tip'
hiiinll fin Insure iirineil (Milt a !'-
MilMI-, klille and ellih. Ilefnro lie
i imld ue. any ur IiIh three weapuii"
the Pull charged mni k'm'd him '
hiidl Hint Im died tmlnv.
lliimiio lloiiih Win" llolii).
Lu- Anueli H, Die I. -Thn I l ln I ui
Carl Itli'delliai'li, linuwil an the "hu-
iiiiiii liiiinli" hIiico IiIh threat, Him
ui i'kh iiku. t'1 dyniin ltn the imlli i
hiallmi, iih i iiiitltiiied toilny uuiii
I lee. Jil, to elialilu IllH lltllirlli y In ul'
lain ullidaviiH ri-KardliiK Hie dyun
iiiiter'x alli'Kid liiHaiilt) Irmn nla
UiH in I'lnli mid tho ciinI. .
litimioso MIhIhUtn IU'sIkk.
Toklu, lice. I. I'lcmlei KalmiJI ami
the nthff nieuilK'rM of thn JaptuifH"
nlilni l ri'KlKneil today iih ii h-miiIi ol
the el lain hrouKhl nhmil hy Uie illltl
1'iilty of ilndlnit u iiiicceiniir iih war
miulHtor to l.lent. Hen. Uyehera. II Ih
expected Unit olthor I'rlnto Tarn Knt-
niHii or Lieut. Hen. count Tiritucni,
JiipniieHo uovornor Konenil of Koroa,
will ho linked to form u nuiv fmniiet.
TurkN Ni'uolJaio rot- Tnloi-.
fotiHtntntlnnplc. Doe, 4. Tho noun-
tlailmiH iwontly opoiiod hy tho Turk-
Ihii inlliirtiil' or iiint'ino, rtaiiu nny,
with tho ArKontltio Kovorninont for
Hio pttrohoHo of a powerful criilHur,
11 ro Htihl to linvo roacneii 11 won-aii
vplR'tid Htntro.
I li-,.l M'lllt Itriilien Viwl
Ht. JOHOph. Mo., Put!. 4, Aftor llvT 1
Inn tlvo tnnnthfl with it broknu nock, .
Harold Million, 10 yearn old, tmc-
enmbed to llrlnhl'H dlHeiiho horo. Ho'
- llnto ahallow wntor In tho Itonubllcnn
I rlvor. Kor 11 tlmo IV wim lhought ho
would recover na ho partly reirttlnod
tho uio at IiIh armn and lean which
wero purnlyscd whn ho vrua first
I Itlirr.
I M-'-l
AIBUQUEatJE,.llEW MEXICO, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 1012,
rMt-MM
TO BE
KIN CITY OF
Mewlinns Enthusiastically
Joill ia Movement to Fore
stall Usual Wild Christmas
Rush This Year.
WATCH HERALD ADS FOR
GIFT OPPORTUNITIES ;
N(Xl Uf, 1 Hi. ueelc lieglnillllR
Mondu. I r '.i, and cinllnt;
Matnrdny. I'. , n.ir tl, win in
KirJy Hhi'i inm WcvU in Allni
uunr'ltle. Al Din miki I'mi of a number
uf locnl in. i. i. huh tlin Her ild
iinit' roii d the plan uli'i h It
i'liqlnui'lTit ll!i Mich relinil l.alile
Hlll'l'is'rt lii 'il (ear, In tin .i,i.i
wltii tlie ii ititi.. Jipliir--kclti-r
poll till II HhuppillK ll.sh nl tlin
(llllll Wl'l'k p. 1,'l'e I'lll IMtlllll-. The
Uftnild li inii'iiuK Hie imHlne'H
incn of Die i iin III the Kai'ly
HluippliiK U' i. la .'Kiie and lite
rmilpU lii mii -x nl' Uie p'.iii Ih
a Kali) n.Miuiiil Irani lln' uinilil ut
nf Ita Inijopti
Tlin llea 1' t' lve Mm a
oliniM'O lo tin yiiii- iiii.miii: i t I
llllll KlVC Hie ell I'lirt .Hill -lull'
cm ploy ch eli incn to n i Ho "
lireiitli dm Ink' 'lirlMnia week.
Th nit'ri liaiit.s ul the Karlv
SllOpllllllf Wei ll 1.1'IIKUo UlH Hi. Hit'
Mpi.'Clllt HI'lanueincntH III i'ii Hie
ilk; ChrlHttliai' IiiimIiii -s lit M
(tt'fH. Tin v ""I ''UM -I" al
lilt'lllllt'H In m l iilllllinil it,' I'ae
('In l.-lmiiH f lni.n r; iv,i ai
lanKOUiellt ((ill lie matte ' He '
i miM'iiletn i , and ,t -i" il ul
vertlMllli: emupalmi In til' II'
durliiK U'" "'id, nill i
-ImppciH (n tin llii'lr Imtiiii -s-iieillllullMl
and Hilllslii' im '!
Tile Iiml luipptnx V. i h
l.l'IIRIlli IlllH ,! Il illlllH Hl'l 'l-
Jei Im till" lelni nf Uie Knle.pi n-e
iiHiuilly miTiMirkt'il hei.tu t
Hie llellinhilt nf lull'. Hlml'in I n
the Olirlittni.iH si-iiHim, and Hie
UlL-ali'l' -'.nil ellli tli't', at'i-i'iiinii"
ilallmi Iiml lii'li' tlt nf Hie im r
elimilH and ilio i IiiInIiiiiih iiinerc
T.inl all Hire. i I.i-hi s .ire .-ut Iiiih
l.islieallv In l.icr nl i in plan I
iiiitnrit!.
Walt II In II' ' I'd e. IV di'
fur I lie I'li: ' linim. hit' ml; up-
C
'nl tillllfttw
SENATE COMMITTEE
TO RETURN TO
Chninnan' Smith Ini imaLes
That Report May Criticise
Alleged Favoritism to Ma
dcro as Revolutionist.
Hy l.rnnnl Wlm to Kvrnlni: llirnhll
IV. ii Iiinuliui. Ilee. I I in! "i ' iol
wi'iiif'M will ti'Htlfy nl U .i hiiii'iitii
uilliln a lew dayil lll'lmi n 'I''
miIi-i iiiiiiulittiij luvoHllmiiiim .imu-i
II nlmiK tlie Ml'Meali li.aiii'l.n .
( liilllimii Wlllllllll Aldeo inilh ul
I . I i v the eumiillllei' umihl lel irn !' I
I hi- Mi Ml'llll IlllH I" lllllHll tllM'f lilla
t tl-- and prohnhly lepull to I'liOKnaH
,1., ( I. Hnniitor Sinlili linlii nteil
Him lieiepenilent i'oiri'Hi-iii.illnii nero
in. el. ' I'l'i'Hlllolll Tafl leKIII'lllllB l'i-
pHllM Ul luliitloiiH iii Uie iitittitilliy
l!l( t
We lllllllll 110 01 llleln e Hint fllVOl'
Iml imu hIiiiwii In (ieinral iinizco,
Nild Sen.ilul' Hllllllt, "hut I nililiol wy,
mull ri'imriilne Hn tu aiiuitii it
Ma. I. I" '
'I lu nalliro Of 111 in life's li ""
in tll IMln IIiiIIH IH 1'lnM fiiiiHli'l
III".. Itohei'l (.'ul'lel lleild.
I'. in -. Inc. I. -.Mil-, linlii H 'ii" I' 1
nl Ne,( Vnl'lt llll'll lotto. at lor f in
II hllll lll I . .Mt'M, (llll'll'l H lllllllll 11
naiiie (( llurrletto Worn n. sin .
iniitrleil in Itohcrl (loelel in is'!'. I"
(Mimu i-l"' hail two children. Ili.'i1'
.mil Hiil.erl Walton tldelnl.
Wcnllliy Voiilh Weil.
. t 'uluriiilii KprlllKK, I lie. I. -Illiliaiil
t.ee .M i ' K 1 11 till-, Mllll of .1 il IIH'H II, ,Mc
Kuiliie. i il 1 1 1 1 1 tu 1 1 1 1 rt 1 1 it I re nl' IlllH city
and l.ns AiikcIch, ami MIhh .Madeline
A. Nulun, ilmiKlitcr uf Mr. mid Mvx.
.Inlin Nulun of Manlluit, t'ulii,, woio
mariiid ul tho home m Mr. mid Mrn,
.Viilmi UiIh uflornouii.
11I0 llaocs Aeniplniii',
Xi'H Vnrlf, Deo. -I. A IHoly I.h'O
lietv. ein mi aeroplane nnd an nulu
niiihlle nan wIIiiohhciI on the tlardnli
city iiMallmi Hold lu.st ueek In-li
Hherlff Wlllllllll .Tlll'Ker Iriul in alla. li
Uio hlplano of tho 'ItrlHt imiM Aeiu
plani nmiipnny,
Tlio HvlllK ninohllto wan tame lied
I mill tin' motor Imdly dniuiii il hmiu
' tlino mm. Tho otmlno wiih houi i" iin
111111111 arruiuniiu riiopH, in A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
for npalrM. It wiih rclur111.1l nod
11 Kill 11 plnrod (11 tho lilpliinn,
JiihI lieforo thn limn for tho lllillil
tho Mhrrlff uppmireit with n writ 01
nitnriimoni, tutu U. Oohton, kooIiik him
cmnlmr ncroHM tin; Hold, Jumped Into
tho llyliur miiohlno mid utnrtod tilofl,
Tho Mhrrlff nut out after Iho ooru-
pimii'. which, iihiv ror inn-o iiiiich nim
thob emtio dowir, fin tidJtiMlmuiit heltiR
nnvcinry. Tlio nhorlff wuh thoro In
IiIh iiiiloinohllci -nnd thn writ wun
Horvod. Tho, inittcr will ho udj tinted
hy tho ChrlHmfta company, hut the
muohlno wlir fremnln in custody of
tho Himrlff mijavvhllo,
BY NOT WEEK
n wu shopping
,
BORDER
ELEVEN 'KILLED IN
REAR-END
CRASH
OF TRAINS NEAR
Zl
One Fatally and Four Serious
ly Hurt When Speeding
Passenger Ti'loscopes Stall
ed Coaches,
ENGINE PLOUGHS WAY
THROUGH FRAIL CAR
Ity I. run r it
'ile n il.i
i:t-nliiit llrritlill
i I d. n ih el.
hi ic i i-il mni i"'ii
.'. II te 11 II I k
mi'
pi..'... .
I, III. I '
Hi nl
II. "! 'I II
Mil
in. 1 1 ir ml i id -i.
. ii i 'im inn ill
pa .'iim i train
earl I'i'i i
i I ui, i im
.Hi
Ni.. t !
Illllilae.
Hid i I, vel.ilttl, Aklmi Aj i "
i. 'M.4i !iifi'i train Mil I
lit
w hli li He' ri nr
land. M.H'li i
cnni'll nl Ho ' I' ii'
rnhimlm- ii ihi iciH
ti l pid. Tho ji vlMi'il I I
id ad I"II"(h:
Mi'h. II. A. I-S.MKUHUK. m '.
Mile, and her two fllllllrrll. a
iii
,in
Inc.
iiK' - mni n mummer iiri-h
.i i -u itruuY, Ziiin'Hiii
t itlii-r 1
.r Mr-- ihiurHiin.
IIKSin .1. II NCKKI.I., II'.iiImii:
ali 'im hi, ,.iiii' villi
HI:i:Y IIAI.I.MV, wiiiiletl in 'im
i. ii mi i r, I 'ii nil n.
M H A i i I : I s. i.'iiii. nlilu.
I.. II. III.ANKV, '.a lies Ilio, brake-
, tun i ('. M, V. iniln.
lli:UV HMtTI.KS. Alliloll, MIMl
wii.nrii i.i tiwiti. 'muiHvilli.
, mi:--, vixuk TWl.oii, 'utie.-
im-.
A i'mi Injinll Sr MuhIUiiKUIU Vnlle.
i p. imi r nam unit fulliiuliin a Pie! -
. luul, AU Kill . I 'itlilllthltH ill IhIuii P'ir-
hi nuer mi tin' hIuhIi- track Ih:1m n
.'llinuiv .iid 'mii mMHi .
' The i I IK ill t - nl the Inttif hrokll llnuii
land a llallllllall WIIH .sent lu lllIK Hi"
.MimUlllKiiln ili ( Mailt hilt lllu l it
I li I wall tun liiM',
I Tln t'lmlm put d HirnilKli Hie
I rear i nai h and , mni I- l I v iiCIiiuIIhIii iI
jit. The d ill and minreil wern nil
ill UiImim.i.Ii I'.. I p, I -IIIH (.' .Ipi'll
lie, J 1 1 ii 1 .1 1 1 1-. .,-. ,.l Uiiikc hn were
llllilli,l .(.I" (I'.lld, d liv i- ipllllt
.ll llli
FREAR RENOMINATED
GOVERNOR OF HAWAII
Ur lirnaril W'lra to i:Miinll llrrnlill
Wahlnnuli.il, In i. I Ph i uleiil
Till Pid. iv Mi'tll tu the h, 'liali' llm
it'iiidii ii nni'i nf allir I', P'ri'ir in I"'
!,' i i iiiiir .iliil l-h in a A. Mull .-Hi. 'ti In
lie t. Ii I II ( ul llli li ITItun ul 111
Kail, . . 1 1 I I 'Ii 1 1 t: Hair In In- I Uili !
.H.itiM iii. if h. il I'm' Uie i ifiii lisitei
ul' Ti .i' . Tu he p.i .liua'.l' r al I'.i-n
ih n;i, i 'a I . .luliii U . U null.
NO MORE QUOTATIONS
ON BUTTER AND EGGS
Mr l.nmril Wlrr In
t 'hiealpi, lice. I
limit on 1 1 1 1 1 1 1 l inn'
. laillliiK liilnrmatlmi
lie) eillliii'i iml. iv ( Ii
Dvi'iilmr
llrrnlill
'.Nil mm'
iiuit-i
t Ull ' (('I- I III'
i;ieil Iii mar
'ii, pur- iiiiik Im
meiiiiil lal ciiMlum, they apiili. d tu Ah-
ulslu lit Hei't'claly Hale ui Hn riilealpi
llilllel' mni Km; I Inn n I im' Hie ilay'H
iliillil 1 1 1 1 IH. Mr. Hal.' ileeliiu it lu ilia-
iiM.s l lit- mall' r in any wn, Iml llm
iii IIhii uf the Im. nil is .aid (u Im- cull-lieeti-d
Willi llli' I'UM'I'IIIUi'lll i ult 111
(hleli Hie Iim. ml In rh, nu. d v Mil i mi
plrlPK tu lis prlueii,
EX-WIFE SEEKS TO SET
ASIDE DIVORCE DECREE
III) l.ea-iil Who to i:vi'iilii- llernhl)
i 'Iim i . ,., In. ma .,. , 1 1 i i
in iim in. Hilil ililli. . 1 1 1 . ul limiiaiu
'lull' , i , infill ' ml "inn (tml.ii ami
i. nth lu.il.-r, ie i:nn lud,.( ('.mi lln
miIi til. d Int.. In Ml AtiiU'hv III" lit Ht
(Mle. M i m, Mary Hhiih' lu i pi r TulTla
In 1 1 1 1 V tlie illlTel- uf illMill,. II III 11 1 .'l
liv ii I'lll' iKn Ill ill '' 'iill il . II'I'I
mmillleil no lli. uluuial I . .1 il h.m
In. 1 11 uio, 1 nii'il I:. iinliiP mi ,1 hn pi. 11 -oil
nil .lutlvc M''Kioi( '.il'i.iln fm
lii'iiring. Turn ,miu i ( 10 .tin
fit I ,uh Aiiri-Iih, all. 1 uia iIiuiik lln id
loii'f front IiIh win, mirtnd Mi'. .1.
Henry Siiaiilmi !( , m ' H"
foiinili-r nf HiTflhtmi, I'.i.. aiel Hn
11 her of liilKn H nclH of Ian. I In l'i x:.
ni.il t.'nlil'oriilit. Kho Im Haul In iievc a
I rMiilm I fortuiin Mililed nl J 1 ,01111.
nl hud In1!' 1 1 ( 1 h 1 1 ,' 1 11 1 1 nrroHteil mi a
. I., .ni. of cniliczlmiiciil in cuiiuci'tlun
clia I'lr huinlllltK' of In'l' cHlnte.
lln Ih lieltiK held In Jail al I .oh An
i;i li s, n iiillm; an appeal to 11 IiIhIiop
euill'l on llle ellllll'Z.leilimil dllllKC.
MiilulS I'lihiii" A Sloilel.
' . , 1 1 r' 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 -, Inc. I. The Hoy-
. il. till. ', tu ( llli'll Hie 1 X-Hllllllll,
AIhImI II. .llllll, IlllH ! "II t 'IIIH ''I. IH
Mi IM I. ill'.' 1'l.il'ileil 11- Hie UluHl Mill"
I'l .i llil m i Iilli l I llllll ili'llll'V .'llienl of
nmdi'l'li linn" in Tut lie. M " '"'III
hy Alidul-Aavi In IH, mid la nr hlle
lliarlile 1 1 1 ii.iii: Im ut I Hi'i'titlnlly
nrlnhlal tu 11 rv iv'P'it. Imrlnu hla
M'lKU A I11I III II. mini lavir 11. sided .It
tlin lleylel he pal ii' imIi.ii- lie
cmiHo of IIM iihkiii laliiui (Mill Hie trn;ie
ili'iilh of I'hi unci", i Iml lureluii
MOVorolmiH vIhIIIiiK I 'mi-iutilumple
woto lilwayH oulei tallied thin
Tho nrtlHtlL' InvellncHK ul 1 In- iialaeo
dellKhlcd tho MmproHH l'.iu; nlc mi tho
orciiHion or her Villi III 1 Hf,i. ll,.im;ii
Urn 1 iimiiii mc opart for lier uki ere
fiirnlMhoil to oxuclly rideniiile her
-uili.. 01 iipiirlinontu fn the Tailimi'i
llarvivli r 'rniHt llnitrliijr.
SI. lyilllH, 00. 4. (ICIII'U,, A, 'oy
luul, mi itHrlflliHiirnl linplenieiii
iciier 111 iiooiioviiio, io,, wiih placed
mi Hie Hiniid for rroHH-oxuiuluiitlon
tins inurmilK lit lilt" upl'iilllK of tin
i. in 1 d.i h iie iilim hoid of I'm mini
1,1-diiiili it ti V Uio I'lllled Mill tt'H unv
i riinii m to (IIhhiiIvo Uio Inlpruiilloiial
iiiiim er tompmiy,
Wiilainl I lll llllll OVer tlio tho flnV
oruim iti III ' t'Oinuipiiiiiliiiiii', lit) tim
tilled Hint ho put In a lino of lndo
iiondonl lini'Vi'XterH hint year nnd that
tho Intvrtiitllonal withdrew Mm (Tiun-'
plon linn from lilin.tind qiivo It to a
IV(iVlf 111 lit!
IESVILLE
Ulm tu
,11,11,
1 1 1
I I. I' I
REBELS LOOT AND
BURN PASSENGER
TRAIN SOUTH
OF JUAREZ
Federal Soldiers Guarding
Road Shot Down or Captur
ed by Orozco's Men and Civ
ilians Robbed.
SURVIVORS ESCAPE TO
EL PASO ON HAND CAR
fhy
I I
l.riuril Wlrr to Kvrnlnir Hernial
I'. i' ". Ti , Dou. 4.-- IIcIicIm i-
II I 1 1
i . ..'il tlio nortliliu'inil p I--
ic. i ii. a itrmuU'd lielmt .luari
.ui in. li i ..ii rmilrnl rn 1 1 1 1, i tp
t'lt.ii iin uu.it il of lliltt federal
inltl.it-. I'lildll'll (lltt tlllHHI'llliel'H ami
limned tin train, roport rciiup'is at
rlini inie ,ii noun on nlier train
( llli li i.iw I'limpelleil In I'eliil ll tu tile
iimili-r.
CM'1-uili iiilHtiiklin; Hie pamichk'cr
iniln i'nr Hie nriimroil truup iralu dim
in .Inai'iz from ('lilliiialnia t'lty, tlio
i-in I., under UctiernlH t h.cii and
1 'm r.i i ii ictiiiivcd miitie rails frum tho
H:i., mni' Hio million ut lialli'Kn anil
Ik m .iiiiIiiihIi. 'I'lii' iluili l Ilio
It. nit HUH recited nlul al mice Ihi'
lliiiip nil. it'll opelleil Iin ml the H'ln'l
lu lu lies,
A nillillti'l' uf the uiial'd were killed
iiinl iiuniUil, the Uaimim-ier fatally
In.luii'il anil It Ih rcpmii'd Hull mi
lilt l it il II pnHHCUKi'l- wiih killed. KlKlU
ut tin' piiH-eimelH iillei lieiiiK t'uhlK'il
in. nte their wuv nmili mi a hand oar
.ill. I Kern picked up !n the HOIlUl-
'iiml i tiilti arriiiiK iuiln
FIRST APPROPRIATION
BILL REPORTED IN HOUSE
I lly l.marit Wlrr to Kvrnlnu Hrrald
w .1 imu imi, in . 1 Tho ilrot IiIk
- 1 1 -. 1 miu ni the pii-Hirii iKiHMlun of
1 "u:,i .im Iinfl ilallM', iixecilllvn ntnl
Juti 1. 1.1 1 'ipprupi'lntiuu hltl, wun re-
pmiiil ! llm limi.ie tiiiln hy tho up
prupil iimiiM i iiniinllleu.
Mill! VlllttlUllt!
i irrie, 1: .hi7.iori.-ii. 11
lUMTIMIBO f
JiUi!''; ss frum the cotTOHpondlmt
hill lu Hie il t litll'l hi'SHIiiI), Tho I'Htl"
mali a nl tlin i.ei relnry uf Ilio trc'lH-
in, hi.M i . 1 r. r. . r. 1 1 . wi'i'o out tnuro
I tin 11 i I. nun. niin In thn I'liliimlttee.
The ciiiiinori'it cniirt In tint provided
inr lu tlio iiic'maii e. Tho enlirl iiiiUed
lor nil.tiini ror thn oomlint ilncnl rwir
iml Hi iiiiiiIiiim 1 1 1 1 1 iml nllriw
He lii-iii.
The hill mnlin nil iipproprlailotiit
inr ili' mint m 1,11 hum, N'ev., oml iih-
.1 nill''. it ,ll l luil llllle. N. 1'., IIOIMO.
id, ih. .. 11.1.11.1. Mi. ni., ami .salt i.nUo
i n. t'l.ih. The iml 1 uiHiiiered .ui
H" Hum ..1 ami win he iin.- iiml
Muppi.t i.e iHiir. c in 10 Hm Mt'imti'.
,..T",Tr n , n'ft n
VLSSEL WITH CARGO OF
CHRISTMAS TREES LOST
Illy licascil Who to Mvt'.tliiir IIcihIcIJ
t hl... i;... I.... I. iloNorniuotit
elaih 1. ..1 .(. up oh Iomi tho llirco-l
imiNtui ti m r itoiiHK Khnnmnn and
hot en
ryliiM a
Mile h.i
lett Tin
CIll.'iiK"
Irmn In
eral h
Hlllcl; ill
1 mm. va miin, which, car-U i.xun.oo, Inuludlnir thn canal ttrMRWOs)
im. nf fhrlHlmiiH trcoH iih.Uuhh. Ho iHtlinuttn recolnta 'otthti 1
lllilll II
HIP nil,
" mi!:., tJ.V ..."V"ha! 't-nr nl "ii.,"J".ooo, und ordrtfary
1111 11., jNii. if. mr 11iiuilllr-, ,U imn 011ft nno. 1 -J.-J1
Nil ((mil li.iH hi'on heard'
mid iln r." hayn heeii nf. .
iv iiinnr 111 1 ,11 he Mlch'i.'mi
III li.
BIG POWER COMPANY
ORGANIZED IN UTAH
flly l.riiaril Wlrr
Sail l.aUe I 'us
li eli 11! III.- I. 1 1:.
Hie III llli- III II
In ICtrnlnir Ucralu
1 1 ih hi i', I. - Knur.
1 ((.ill 1 Muiver don
I. Id l ul t'nlo-
lailu. Ii.iu Iniu 1 1 1 -(-.: ' 1 1 in a SID. 001),
"no ui p., laiimi, whli 11 slll supplyi
raili'imilH, miin h, uiIIIh mni HiueltcrH
(Mill pnuer. Aoiiuuiiceiiu iit :ih miido
hi'io today that tin iIcciIh complet
ioi( lllu lui'i'Hi r wen" Hiuiieii ycHlei'ilay,
l V,'l Vlilit, II lllr Cli'l'll'le llnlld
..ml rtluiii- iiiiiipan.
t lln value lime, Hn arli' les of In.
i.i'iiui ,ill"ii In I t ih ur the I lali I'm-
r iml I, miu 1 unip.iiK . (cre .uili itded
in iiieii .iN. lip' rn iiliii I hI l riiiin
1, 0011. nun in J in. imu, nun. ,1. '. .Incli
litiK, a pinoiliu'iit 111 Im- operator ami
li.ml.cr, is pl'i sldi et nl the it"( cum
l'..ii', nod llH hi ailoll.ll'ti'l'M ill hn
1 11 1 1 1 1 . 1 1 tit I in Halt Laid" t'lty. Tim
Ini'lo 1 "I thn emupiiuleu Inelutleil lu
Hie met. '1 1 are llm Ti llilllile ciiiupnny.
Allien and lliuiii 1 1 d'u-I'ljeclrlc plalitM
III .-'au Mluml ninly, ( 'iilnl'aihi; l)nr
nil ui ( iin, mni r.l. .iii.' eomiiiiny, t'ul
ui'lllln. Uie (llaie lilalll. lllllltlOi'lC
t'ouiily, Idaho mid Uio Knliiht f-'mi
Miill'liitou l'o.er t-o 11 1 mi 1 1 llinl',
Chilli Hurt Knvlntr Doll.
Houth Norwnlk, Conn., Dec.
Mury I'Mtrittirald, 11 small child of Huh
place, iirohiihly mivo her llfo for hor
dull yi'Hlerdny ariernnmi, Tho doll im
Hale, imi Uto child Im In tho Norwnlk
in.Mpiial iii 11 very Morloim condition.
1 1 1 1 liitH have heen out oft nt thn
i 111 '. mni Iter Unlit arm Im hrokon.
'I'ln dm iniH Hay I here Im lltllo cluiuco
ul in i im uM'iy,
The Utile Kirl'n parent, Mr. nnd
M 1 m . IMwiii'd l:. I''lty.ucriild, woro
iiiuvIiik. mul to llctilen their htirth 'I
mid in .iwmiii'i dully'M nufo removal,
.Mary tnni, li in her tiritiH. Whlln (in
pinvenu'iiiH ore utiilor way ut tho ln
ciil Mimluti tho rnlliniiil Iiiih romovod
Hie dUllllllK I'ellCCH helWOOll tlin Htll-
llnim. .Mnrv Hlntleil lo iIoiIko iiitomk
the four iineiiH whoit 11 train pnwteti
Him rmi fiii'uaid, ri'iit'hhiK tho fur
ldi i-il ri-lv. hut Mho had droppoil hor
lull ami hIik turn. id hnok to recover
11 frum tho until of 11 nccond train.
The dull wiih Mitvod. hut tho frelRht
n tin. Ic tl hlld and knocked hor
iwonty fet nwity. Mho wrui picked p
liiiemiHeimiH nun romovou to tna iioh
pllul,
Kt'il iVcMcut HMmln llll.'i.pbrt.
UotiHtHiitlnoite. Doc, I. -l'ho Tusk
lull Iiml fsi,u,,iil liim itlA,tn .Hint
nriottt l.'licouo on tho Ttirkhth hoaplt
nl. Uiifortuiiiitely (ho Hl'd tOrtiMent
Mooiety ucoh not cxiona tu tno onoi
tttA tut
TREASURY I
MaoVcogk in Annual )0lt
Warns Congress iflHui,
Hnntrs Like Sword of TtoMs.
cles Over Present $yttfi;,
OUTLINES HTS
NECESSARY LAW-KAjSw!
Seoretary Foresees Be fim w
$22,500,000 ExclusiT4',-it
Year of President Wftp
nr I.a.d WIM t Kmfm lafMHIt,
VwiHhlnKton, Deo, 4. atroBff,',V?ii
Hn; rail I en I reform of tho "unrMO:
ami iiiiHclontlilc" banking atvAWiri
roiicy KyMtuni of tho Unltoft WMnts
Krnnklln MnoVcntth, acuretaw wUta
trt'iiMiiry, frorly wurnn conrrMBila k .
minuiil roport mihmltted todth.W'!
Hie fedcnil Kovomtiiont, 9M UlM mQ
Uio prenetit Hohonin cxlah. TvllLtatalfc
chmlveiy lOHpotinlhtn for tho LiHwtri
dial. indiiHtrliil ttnd aoclal yMiil'
uhluh tin' from punlcq .iHaVlt
directly or Indirectly; 3teM? Mfc
,h0 n,,llftn-
Tho pniiont nynlom tiromwiTlwwIJ
dmriopcH pnnlcq and UlKatetMi ,m
urgent, iloclarca Mr. KMVMV M''
miiimini; ma idea oc tftt mmm
Kciierm proviflioim 05 an r
lief inoiiHiiro. Anldo from
tli'xlhlo mid olontlo oiirrenojt
MrrvoH, Himh a rnvlnlon
IimIik- 11... LhmIm I r. I - - -
to 0 rgaahw
operation mid provldd for it Mtiwal '
uKi'tivy throuRh whloh Utey '.OHM ,
work .toBothor, froo of pollUftftT 0)r.
Irimt Aintrnl. ' "
According to tho ritlmntcfl .f ' th
ironnury dopnrtmont. tho aK'reUiry,
forcMooi) a deficit of laamM,
oIiihIvu or lannma rAniil ,citpQiMnM)L
for tho nitcnl ypat cntilnr CTu., Wl
19 H, Uio firm lineal year of VnmmV
wiihoii'h administration; j8ftWlat (
tho vnnnl oxppnuoa, th'tfIWiMii-: '
inritPd ixt Sltr.i 5 X7J - Tn'oiWW
lienillttire, hn udfli nnTfOVot. 'Mk b4 ;
imld tinder tho law fftrnt b6M'lpfi '
Tho CHllmntcd, recilpl tht Ui yir
.. WIU
ii'iiroprliitloii8 nro eittlmated ut $TS8,-
nntt, 112:1, nnd tho canal expenditure
at ,'to, 1 74,4 S u. Undoubtedly havlny
proimhlo tariff rnvlttlon in mind, h
Hcrotiiry nnnotinopi that thew (BBU1
I mutes nra luaod upon prcaont (?onU-
IIuiih mid Iiiwb. '1 t
I'm- tho currnnt llacal ycai, ocdia'
hTI
mus mm
ASaCURREWTt
REFORM -
ujBaA 1 pau
:"! . Mr, M.uiVr.it .
olll-.",","H ,l,'lt l,,uro w"' b0 n mirplua ct
ln.'.'iiii.iifio, exclunlvo of Manama
;' unit exprndltuicH, nnd a deficit ot
. ; ii.yi 1
'niii"(loit with llnanolal reform. ,
. a'r" vi'inrn oajii uio poopiwnrB
holploHH uuuir cxmilnir evils. , Th
PH'neiit Hyhiiiin nuMir purmltn frejJiO?
Hun at unv time, hocauan Its tlijlmity'
tu midden coiiHtralnt nnd retrtoton
in iilwuyH 11 part of tho nutlonUofin
i-tti'l I'onNclniifiioKM. ICtj.
"Thoro never U a tlmo," cowjjiftio
tho Rovrolury of Iho trcKsnry, 'WfieJ
thoro Im any lout; look uhoud, eic.ept
when wo aro lu tho inldat of nM'nlO
when there In a long look of dtiiutitor
nhcuil. Thoro Im uuvor 11 loiur. lifok of
oiihii mid uutiVi'iilvnuu und prouporlty
aheiid."
In tho crop movtiiir huuou, Mr,
.MncVeiiKh polntH out, Ihero la ft Bl0
fiiti H(roaa and rcxtrnlnt nnd tho aoc
relnry found nil object lowion 'Itf.Xho
I'omliUonn dtirlne ihu punt ttittumn
when thn linnltH woro called uppp to
liuiinco thn movement of near) all
of their available rcMourcou tinder'
our conntrlotlnif H'Htum." (
"Thin relief which la no urMAtly"
needed by tho leltlmoto builnefft-.and
onttirprlao of our people," ho aqqs, "W
nut rellnf (rum a llnanclal eltuatlort
htillt up hy u lltitinctal world tliwirJUt
ih tiniii it nyHiein ami conuitiono super
Indiiced by tho government, .AmS
forced upon tho biiHlncsa community
mid upon American uooloty. .Th',
ImnklnR and citrroncy rytiterrf 'iif'WM
product of federal law, and ther ck
no- no ronci irnm 11 unr,i( oommvma
nctH. And tilts In why coturrMWM'
action Is urjotit."
1'ointtnn nut thut tho hatiKMimm
iintely had boon nblo to flrutaci tM
crop movoment of tho PAt iliflaTaat '
unaided hy tho government, tim -j
rotary miya that tho nnomat Kli' '
tlon hetweon tho trooaury depjtaati'
mul thn uenornl llnahclal woMt H -1
. & , ,. , , . nlLiaiM J
parr, tu uio n)Riom iu oe riiataaii-a. -tm
lln ,,,1l,l t'rnl.lHn I..IH. at,uu t 14
,U.111 ttl1tM
iiutuni money out
niinmnl tuo nnd.
tleiiil mass in tho
Utliv ,ntlii" ,.
of tho ot&mm M',
loch ntr Ik A-j'v
vaullH of tlrmMiia,
urv hi a proceeding an uwkAaMMb&ttiM, .
unrensoned as any othtf .f1M'jm
unroaHonod ana unelMM 'tfmm
and currency ystera." ,r, t' iir-J
A. rniioj mesiiuro NfsmK
banklnf aria otrney sytefri'i
rotary anqwretv," ';mwt
Itfl ndcMrY .ftrrV
noverf ulllBf rtMmtt' i
ine ourrenpy.'isMMCw:
tlolty n$.iMm.i
pormaneno n
co-opernttan fit tk ur.(tvv
10 auKir- Mn mwh.u
Uoa ntato; ' for A tA A
roprjrtt aif4ef.
1
,. -rithMtm r fulfil'
momm

xml | txt