OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, December 11, 1912, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1912-12-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for TWO

C.3
PRESIDENT
AND E. G. BUTLER
SECRETARY
Bernalillo County Road Com
mission Is Formally Organ
ized Today and Gctfi Down
to Work.
I H. I-cM- r h.in i .kjHi-ii pf chIiIiiIiI,
i.nii c Hull)'!-, n-reiary utnl ire.
'i'.r nt ilin UfHiHilllo county roiiii
nriil-minii, nt a formal niKHiilziitltjii,
i tifiK of till- bi-lt nufliuil t'lillili
i.i.l In-Ill in ilm i Hurt Ihiiihi' IlilK Hi
ir .iii A. '..iiii'.iu ii. third infill-
i if board 'r niire nftor-
"II v uti HpeM by th- (-olnmhwlnri
uhiiriif ni-r-uiiuU i.uir k'iihI mi ru.nl
uii'luiK' mill imk Hiii,. 1 1 1 c mm
i "Ull l-l'.V Wulll llllu i-lftrt'L Ull ,St'iti.'tll-
I Hilli. Kllli ft vlnw In arriving nt
- ili'Ilullo ti ii ) r x In ml I fix ii m to
' it iiintili.M tli t'tiiiiiiiii'iibiii .nil limi.
b W III' I) t'l til-Mill liitl,ilili.
'I',. Allld.itlt, limit (i''KliowluilK"il
"i. I.i rtl lltfVllflll ( IK. II' III Ull' HOIIlll-
J A box of llii'in will iiiukii u
'.ii. ' lirlfiniiiM fiift. Ilt-nry Winter
l ..I, nmki-r.
Al. iibuiif Ilu- $10 Tnlb-I Hi-1 to lif
I i ii .ni.ii I -1 1 I'l'iK i'ii,
' l. il Ii, I Itii' i r .it lliu MliulillK Itlllll
i -tli'irtiiw hlMlll.
TOO LATE TO CLASSIFY.
NTHt f Jirl f'i M-tfr.il hniim-
."lk, Mlliill f H 1 1 1 1 1 . . 1 I I III llll' e.
I ' I .-'"Hill C-'l-llJtlHl.
iltlMk'M Ni:V lllTnllV ' -i
All f a. "'In.., IIIuMihI. .1 ii...'
TI I'ur r.il l nil uui'k i
LESTER
DIAMONDS!
THE MOST PRESENTABLE THE MOST ACCEPT
ABLE OF ALL
CHRISTMAS GIFTS
Let us provide YOU one at
Less Than Wholesale Price
HOW CAN WE DO THIS ?
I 'III . ib mi , I I'I. iliii'M, b 1 1 -i ni mil. Ii.r I'i.Hi i ...i .in
I'll' . I' "I. I I I'jHl . II. Ill .lll'll Hill" ill '"'I III' III I" Wl .It I.I.
l'ltl 'I . III. ill III. Ill Kill.ll III .11. I .'"..l .lull.l'.ll' .
Reasonable isn't it and fair?
W i: WILL. I'.STIIKM IT A l'l.i:Hi UK T i MHV iU.
YANOW
- J.
l sJP:FJ
' I'I 4 Sill'
nut,- ri
Itttl't ngiii,
tt I tiutu Ik
f ,1 r m im I't
rltkL"
Men
eeo
6$
Wo are in receipt of a
new fhipment of Hen's
Suit direct from -the
STEIN!-33LOCH GO.,
Eoohtstcr, Jf. Y.
a 240, 26.00, 27.?0
n and 30.00 the suit.
SEE THEM i
4 i a
Cloth
SPECIAL CERJSIHAS SUGGESTIONS
lrrttx -Indian Jnu-i Itnokru, t-liic,
WMo 1npcr jstttl .wnllitlcro IlnnkrtH.
FAHCY NAVAJO HUGS
At WEIGHT'S, cor. 3rd and Gold.
Wo tnt ull lompetlttoii. Open I;w.ii.iikk
TOWN OF . JAY CUT
OFF FROM WORLD
IGovcrnor of Oklahoma I?
Anxiously Waiting Word
From Scat of Local War:
Telephone Lines Destroyed.
It) I.i-ii-iiI Win- l I'W'liinu llirnlill
f lk!.lh"lil.l ' I'"". U-- fil'MMKT
Crti'i t t .u awaiting ftirihi-r
HPH !:.. r- rd'-rlng (tie mint in t
III). 1 ll' I" M'lllhb- VH thri'lltrtl-ll
I.V'-J I',. .'Mull .f llm MlllMly M'Ut fit
llll.. 1 1 I '. Ill
Ti r ii'.r bit- hnit'il Itifnrtiw-
II', I. t . I I llll IlllH.'ll tin- 1'Wl-
i n'li. . i' 'iii.ii- mi nuriiiMb mi rti-il
y-i. i . . .iiiU i liiil lliif In llkfllllii'i'l
i i. ...1 iruillili! toilnv 'lilt lti:
lih'.li' l. iii i In Jmv, whb'li wi-n- cni
1. 1' i i, i:i.i HUM. nut lii-eb r-itun-it ,
Siiliiliiiitlnil.t hi'ilt In Sciiiitc.
.i.-l HIlMllll. till' Alli.itllt till'
III. II. Ill .1 "MK K lll III till . II II. I" l I
I. I'I' ) tit Til ft M I I'I I III' l..".lll'
llnl' ': 'I' "IKl' I Hi lliu II ,. !'
'ii.. "i .ii.iH rni. i ..i) i . Jt i-d
'.' . I I'llfllll in!' I - I' i.m.IM"
tin Hi. i. 'ii.'i' iii'iiu , ri.ift;
iii, A .-''..lln, 1,1-n Ii a "i lb, Ivnti.
NEW STUDIO OPENED.
II W. ' ' I'I I..IHIIM1 Villi III!
ir.. . i i. . i n ii. 'I ..ii iii-i."i it.
nlll'l.n ' 'i el ' nil nl iiv. I. lb
Mint i.i.i . .'i i.i I'.i tun. H.i .it.
I'l.l II .. .1 U. ' . Ill . ..Ill Ii .in. -, "i
Hl III ' I U'll"
Trlmbln' I.tvnri' Htiilili' Phono t
N'i'tv ('In i-1 iiiiin K'mi'Ib Jiii.i in 1 ' '
nt 20H Ui-i I., uil iiihI ii tin in
Mm. U'iImi'm i.Ii'.ih- I :,
f'b.irb.ii l:.,"
SI; il ii, i; I
. ll'IIIOl lO.l MUll'
The Diamond Broke) .
114 West Central.
iiiiTCiiori v nmn m
IlllLHULLl UULU 111
M. A. Ross, Tijnbcr Expert,
Says Summer Weather Pre
vails in Albuquerque, Con
trasted Willi That in Ad
joining Statu.
' 'I In- wi-.i'bi r III AlbiiUl'tilln I llu
IlKlltfil!, Jn-t llk Mlllllinl' I'lilllMltl-ll
nllli tb.it in I "l"i nilii," i i-t-lti It'll M. A.
Uiihii, ii ttill hiioutt llllilitf i'Xii-rt.
wliu i i-tiit tii'il in Alliiiiii(iiiin IihI. I J'
tifli-r kiiiMiOImk hUIi'ijii iluy.i in milium
IKirtM II f (lilt llllJlllllllIK Hllltl'.
"I I'm mi I'nlil In (.'nliii (iiln 1 1 ... t .i'o
i( uto iilrulil In lniik nt tin ilu i iiiiiin
i'U'1' til kI'u Jlit mm rut I. ii- lint ttiy
illiiiM," rniittliiiiil Mi Hi's TIuti
Kilt llllllll Mimv hi t "I. .i .iilii. i it linf
III Ilin iill. i ni l-i mid,, out it h
I'Vlli liii It .obi Ml, ii, , n i.ii iT-a . 1 1 1 -hlliilllllll'l
,n l mi lli.ilbir, It Ilin-.
iiiitui In ri' jini iui iiiiiiih i' rtbnii
ilu ' '"Ii I" in, tit'l h t.iln'ii int. i inn-
Kllll 'llllOll "
I'lliilbit Ilm i r at (In- KlnitlllK Ulnli
lotfioriow blKlll.
If 'iil iild InulllllK for ii linr'Iitlll III
i-ulitbuMi unit iiitM-ri:liiiiiin iIh-h i-ii 11
til II. U'oMcrfnlil'M 'lur Hlotn, 20T
Witi t'Kiitral iivcmu'.
A l-'iittilon I.utich for Imlliliiy nIioii
lurn -Horw'il at imnii. J'iimIiIiiii tin fit.
Aztec Fuel Co,
Gallup
Yankee
Swastika
AU IdndJB of Wood
0
ALBUQUERQUE
' I 1 - i i'i if tnMiMHllttttMtmi'
BACA CONTINUES
V.
FOR A
SENSATION
Republican County Chairman
Instructs His Committee to
Go After Man Who Had No
Wagon.
TAFT-JAFFA COMMITTEE
MAKES STATEMENT
in ji.nii . ..iiiiiiiii. ..r i .. iiii-.-t
(-iMIih ill llll llllllll.) ..iilii' Ii ilin"'
rii- tiiu .iiiiHiiiiiiil iuf i.i.i" .' '"ii-
luMlliK i'llfllll lili'CtinliH .Ii tb' ..unl'.
Ililil iillulhiT IMI'UtlllK iH't ii. flu '
tin- iillui- nt ISIfi'K'i II.H ii. ji.'ii't Mr
Ilm ii h iltli" Hull, nri'iirdlfiK I"
uliitciii.-lit xIm H out b Ilm ii i Hi
iii'.iii lie .iii-r tnil.'ii. Mi. In
Mini. in "illl)4 t'i tin- iii'.IIiiiU
lii l" r. t lni i tin' t "in tnit ii. ,r ii. r
iniii' -I in in.ik' a ibtiri.n.'ii mi
VII f llll,.' ItlMltiK M'.tl Hit" ',,
'i bill libit niMiin Htuti'im nt ,.r
i
ii"
1 1
ft- .1 ' ittil tr iimiri-r of Hi-
Jn.iu Ii ln i ! f i: ii
uri'l (J nriic I,, i .... . hi. .i -inMlt
of fi'l'Mtil.; ttlll Xm,II'I i ii' "'
tin- i-tub iturifiK tlm firvKiib nil ii '.
imiHIl tt IH tilHli-lKlniiiJ tlinl in' ii.in
wiin iiii. tr-jiurl .i mi mum (i.iiil i.. i i".
I i-li' nt luo hhuiiik. i hi ii !:.' i
fliiiii In- owim no '.i , 'i ii i ,' i'
til ',. iut i. li Mllli'il' -in I ' I '
ililil lu.iBlcil iiliilfl the ;.'' ,'..
nf Hi.- inrruiii iirHi-ilt't'M hi, .hii tb.ii
..r "iim uilii-r fintiirf" of Iiii- rii."i.
Hi ! I'llllM Ml' i ImlKl' Unit ii ... I ,.!. i
i.'.n , 'il.ll tbiiliil ten ilnllui- I" tin-
1 1. ml
iliri i i v'iiutbm of i ,
i III
in. i'ii- tin' im -i i iur li kiiI -i
'iii. i I'litiniti'il p ibii. .tin. i,
II' . ill I' k'l l.'l hlllll til ll.. .
, ,i. -i tin' uimiiiii r- i.r tin- .
"in until ' or tlm Tun J 'tin .1
.1 Mi
bo
Hi' bull' Mi'Vi'tut of till' iiiohI .i',i,ii
mill bUHllliXtS (ii tl In Allni'iH' I i'i'
Xnk.il til IIm.ui till' llltl'' I tli .-
iii.i'iiitiK n ii ii in in r nf iiiiiiii" i- r i'i.
"inmltti'i- uuib'.i ixi-iJ (ho ii.ii'.v nut
i .ii iiii-iii
Tin- ii'iiiiiiiiinn of Mr. KlfiK" n. i'ii
kll'llMl 111 l-il-lt, llll'I'llil I "I HllM
'I, , IIIIIIIII , ,lllll lltllllllllltl'llll IK I, llllllll
1 . -i ti'.iiirr of iiic .Mm nun, .I'.ni
ii ' liinitiMi b. b ,.inr 1 .ill i. k
.,.ii i li ih i luiiinitti-.- m. iii init inn. Ii
ii! till mI.I,i.i- .111.1 I . I .1 I
I , III mi l 1 1.. I .., I ll I, .
' i 1 ..t lli T .' i iti .i.i. . .
. II I ll' I, '.!,.!' I , ,.ll..
.. .i ji'.inl of .Mr I ' If . l;.n ,i
hi .pi. - Hun lliu ini vi il . h .in
i.hIIIm n ib " i ii. i . mil -. In '.
I" lli'i II' i Illlln; In l .in ll
i'i ' lib I" .nli :l hi. in .in
X 1 1 1 1 "iM..i fi"in ,i
' iIHiii;
ll .lll'l
i-i un
til tin
. nib' i
1NTS NEW MEXICO
Frederick L. Harvey, for 30
Years Connected With and
Secretary of Washington
National Monument Society
in Albuquerque.
W ith i i n i- in i ti . it n ,i i uiihii. in
in Ni .i Mi-xb'n ulii.li miii i iilinliiiiiii
In ilu- hi, id- li'KiHlnltii i i,ihnIiii ii rt'
i lllll'ill iiiiihIIIK .i-u Mi b-o In Iiiim--i
llllillt l il l ! I lltllm i. Mil. -II imit)
ni-H i ll In (lit- U'lisiiuiulnn iiiiljuniil
llll'llllllll lit ill W'llNlllllUtllll, i. c,
i''i i ib-fii it i,. iii.iii , for nun- iurn
uri'l i-tiu) or iim WiiMiiiiintuii Nuiiniiui
Milllllllll'llt Mill It'll, Willi In llll llUHlllffn
lb . 1 1 ii i ii i it 1 1 1 ... lnlUi'tl In ii ri-l'l'i -"iiiiiiiii
nf (In- lltrnltl tnilnv, bi-lb-v -
II1K lll.lt III llllu I'lty l I lllllllllr(ll f.ll
"l.tl'l" lii tin- iiiojii'l cnii In- -t.iHi i
Mr ll.tlt' i'Vii'ClH lii Ii,,i,i M
iniiii-l'itll In H, mill l'f mi l-i iii'-i--,
i ml whllu tilt-in will tiiltn i., i i', ,,ii ti
iiiiiliir ultli (loii'iiinr M' i"ii'iii re
an I'd I IH; tlio ininii d bt.x i I i'i:; ni tub
b'l. Tlii-ri- iiii- nun unit :iiii i. ilin
III tlm tin l.tii uliiib ii.itr nut iiii'iimr
lilt l.ilili l-. in ilu' nilliiii.il im. ii, iim in,
lb'i' hi - ihIiik i '"b't iiiji i, Ai imiiiii,
Idulio. W.ihIi.iumii, i i, In liutii.i , Ti-XiiN
.Hid .N. ii Alixi.'i
"'riii' U'.mlilitKI'Hi iinlbitiiil iiiiiiiu
nii'lil uiih ili'iln .iil d. iih nvnryliuil)
KnmiM. In I li i iiii lii'i, mi." m.i III Mr
Until) imlii.i ' riunli'iiiH in' lilHtoiy
Hi' fniiiill.ii tilth ilm inn by dlni'iitiniH
Iiik cti-uiH it tilth hiii roiimli'il mill ilu
In Mi I ttb' llli.il I'liliNllllrtloil unit itttlN
'iitiiill.
'"I'hi- WiimIiIiikIiiii Nuiiniiui Mi'lin
tin nt Hiii'ii-ly, i'iiniirlfi'il of I'lKhti ' ii
ini'ililii-rH. of ivllli"'ll (In- iiiii'lib'iit ni
llll- Clllli-il Hilt I l-H ih I'Vntlli In ijinI
lll'llt, llllM llllllt'llllkt'll Hllll'l' tin- dnll-
(iillnti of the null. ni .1 mnn i- nl to
I'urty nut fiilllilull' tin itli'hi-H
Ilm hi'IkIiiiiI foumliM nl tin- idmt in
IlllVlt I'll ill Itlllli' ,11 Ibi' imiiiii i-(ili.
Hl'lltCll' Wlllbll tin- i ii it 1 1 1 1 1 . -1 1 1 b u
int'lliniltil Inlil. i. ,,'i,, ,:m t,, dvc.-.
i-lRtily.
"In oidil i" iim Hint Mi'iiliiiliiu
In Ilin ltiolliii.it ni. . in i't'vKM,iry thul
l-iirli Minti- li iti.ii,iiiii'i- mlliill n rcmillt-
(bin ii.iIiiik f,,r ,, iiituio liiillculllitf
Ilu Hovt-rt-lKtitj. A yi;ar uo Nuv
Mcxii-o, thnniKh Uowrnor MeDonnl;!,
wiih fnmiilly unltril by tlio micliity to
iiii'ipi a ri'Noluilnii InnldiiK I own hi Hid
loiitiiiiiiiinii nf tin. (aiiici. tiovi-riinr
Mt 1 ltniii til ni (Inn 1 1 mo iii-oni Hod in
Nitoinll dm Invitation to IH ICkli'l.-inn-,
lltuvtvir, nothing uimn-ntly
huh iii'iic tirubnbly bocuuiiu of tlio
luiMi of liiiMlni-w) buforo Uto tint n.
j Minn nf tho Ktfttu IcgUlnture,
"rnv innniiment voclety In hntxii'ii,
hoiTovM', tlt-ut thl 'yr New MeMm
Mill dike iilclt brotnpt action un muy
bo n(M!unry to Kfcuro iropi-r Kt.
iMnUttloa. Tl nnuroprlatlun n-'iulrcd
woultl k Vi-ry nmftMl In fm-t ihor in
ovory n,-iMiii Id bjllnvo tnul otio r
REPRESENTED
MONUMENT
ETOUHe IWXDlfESDAy, DECEMBER 11, 1918.
I , ' V.'lf 7, HI" .If
20DISCOUNT
On AU FURS
We are making a big holiday
reduction of 20 per cent on all
Furs. Furs make elegant
Christmas gifts and from our
immense stock you can secure the very,
set you want in any kind of fur at a
money-saving price.
FUR SECTION, 2nd Floor,
Jewel Cases
Sterling Silver Deposit Ware
Special Tomorrow Only
Silver Grey or Gold Finished Jewel Cases, lined
with Satin, in different shades, and Sterling Sil
ver Deposit Lemon and Bon Bon Dishes, worth
$1.25 and $1.50.
Your Choice
JEWELRY SECTION, 1st Floor.
I i I I I
18 - 1
1
tii'Ti' i.i 'In i.illlnllr t'ltl.i'llii or tin
Hi III lllll III. I. I III l(- to lllllllll'l' till "'
lulr. l" "I. I tlm b-l ImIiiIhi'i- .lib . t i
tin ii ii.i. .1 ii " iiliitbili.
"n i"iii iii'iirlnj; tin- niuii" of. iiiii
Imlli iilii. ii "i iiMMiifliitbin ttlll In- ii
I'l'lili'tl ll tnti.il Inillt'lllt- Bill It' "l
I.TI'lMllll lili'l I I Kl IlK I'i'.
Tin- 1. 1 whlt-h ll Im ili-irnl t
liu i' ,i ii Mi Mi ), iiliiii- in tint itionii
int'iit mil in mi in I lit r In Klxn to nlliir
i iiib-ii pi., ..i tlii-ri- by Hitili-M mid for-
I if ii i'i nt ii 1 1 it Tlii iiiilliirin Mini 'i-
Ii IIH in ii fi "I In li'UMIIl. I '
i. -it lii li. i. lii mill hU Iih Inn In
iiiiiitlili. ib. iiibici m rj'iili''i io
be nf nnin. t'.tm. nf n iluniblt- 1i.tr-iii-trr
unit "itt ii lit clthsr tin; i'i'"' !
nriiiH of tlx mi n to or a HUitiibb' hi-Ni-rl'lliiti.
in f.-rnblj tlm niotto ir tin'
Itlllll'. 'I'll' ,.l"l II.IHt lllllll'll III llll)
H Ii il f I inn ,,'H llif Idr.t of 'i: iilii'-
tlllH IIIIIIIII
'"I'lic .i lunKton xiiiitlotiiit ni'inii-
IIHUlt Mm II ii Hlllll'll fl'lllll i-hiiIii-
linn piifin-il i.i ilm fontlin-nitil i on
Kri-HH In li. oiiuri'VM n-milvlnn tn;t
ii iiioiiuiii'-iii ximiiid be urccli-il nl din
xi-nl of tin- nib, ml Kiivi-l'lltlli'lll in
( tun Iiii 1 1 1 i .i t mn of WimhlliRliill Mill
t't'lllimtl i.iU ,,' Iht' Iti't'olntliin.
"Thf mii Mlifli'il Inli'r liy M'ljnl'
Iji I'llllitlll. Ilin Krttltcll I'llHllH't'l' of
U'lmliliiMi'Hi - Hlnff, ttho Inltt out tin
Id. in of tin i lit, ivii 1 niii'iivi'il b
iltiii'i'iil iihliiiiKtnn. Tlm hi to u-i-ftiiintirl.i
In ihn ri'iiiiT of iliii lilMrl t
of t'oliiinbl.i in, font t Im riiucMilon o
Vlrwlnlu oMliut iinrtlnii uf Hit- lMktr.i t
ithlth tviiri in Unit Mlnlo.
"Till iiiiiiiiiiiitnt Ih tho immt n-rfi' t
hIicIIhK In ihi' world. Km iIiihiih!oiih
wrn in'ciitt-il uftur it tncnmiroint-nl of
Die ICKVittlitn oMUkii at Hi. Ivti-r'H,
Itiiiiii-; AH'xaiitlrlu, 13k VI': on tlm
ImnkN uf tlm TluimPH, and In fmiirat
I'urk, Nfiv Yorlt, it wan found that
tint K H Iiiiih iniiuV lltolr obi'llrikH
of u liulKht tun tliiioit thu l.iinti and
the nlopti or tin, pyntlnldun In IcdkHi
being equal to tho bMe of the titiaft.
TIiuh. tlio Wimhlnston .national monu
incut Im r.r.5 (ct)l t( JjelBltt, thu liitne
Ih ar. fi't t iim) tlm k-liBth nf tile nlot'.
r.5.5. Un tlm HiHldo uf the moniiiili-nt
tlll-rt' Id II ItlKllt Of HtOIN to tho top,
Hurt' being viitf Mtntni (n ull, The
Iron plutrnrinH urtt every twenty feet.
onn ,Abpv thn other, una at Iheao
phitforin are Innertbd Uii memorial
tAblot. blOi-kM of toqf thAt I;bvc
boon prescntt-il by tho t4tee of tho
union ntltl by mn'ny Wrilkn totlntrleo,
patrloUo aciitlnieuU. W tfl(iq stoneu
iinny or tne tbne 'nt oeautiiuiiy
oarVed una bciir IrvKSHfiMeiir elilotla
ld df Vnnhlntjinn nn1)'iitrlrf Itnn
mm " " 1,1 " 1 ' i .... ..... r. .. uw.;.. . i
59c
iih, mill i "ilium ihi- niuii' t out of nrini
tintl tin Mtuli iiiiilli'. 'I'hi ri- Im ulmi llll
i li i uti. r i sn- i. tilt i iiiisI rii 'lt'd to
lltril IIIIHNI'IIKITM to tin- lop "f till
1 1 1 I) il 1 1 1 -1 it . lil.i bi'lni; ni.lili' nt il'.i
ttt nit imniitt'M tltiiliiy tin- tl;o.
"It tioiild hi' i-ry tli'Hlrabb- If tin
Ntiiti-H not now t'l'pri-Ki'nti-il uuiiltl all
tu kit ni.'Unii lookltiK ton n nl rnprrm-n
tiitlon In thn i in in it i ii ti t . It would
nim'iii a Miiltiibli' Unit' for Hiirh iicllon
to In- tiild-ti Kiinif Unit' bi'foi'i' I'l'lii ii
ii r. i :'2 I'ii'Iihiih Ho- Ht.ttt-H pri-MiMitluit
ini-iiiin lulu in tin- Hprinif riiiilil nrrntKu
i.'iiiii- Hltnd'- 1 1 i ini iit tn in , otupiiny
tlif f.irtt tl pi'i-iii'iit.itton
"Il In ullicctrl.! lini't-'il that New
Mi.-xlou ttlll t.iki- n i, on nt lliu noM
Mffnti'ti of tin- li'r.ii.l.i'iiri- mill ffcr
i'ii'.' to ihi- ni.i lli'i'. tthi'b ih putrlotlt'
anil uliii'h I bt'lb-vi- mil In- I'ui'otir
iiKiil bi init tjooil 'Hli'ii In tin'
Htlltt' '
GET HIM A
New Pipe
We have Pipes in all de
sirahle shapes and the
best materials, including:
Genuine Meerschaum and
Frcnoli Briar.
A Galibask or Turkish
Water Pipe would uakc a
nique Xmas Gift for a man
DUlg
giiruo
i i x v i mm. wm i m mm
F'V ww ! 1 C - I II
Holiday special
!2 RIBBONS
Three big lots of Plain and Fancy Ribbons,
Mcssalines and Taffetas in Stripe, Check, Dot,
Persian and Dresden designs, and worth prac
tically double the following prices:
Lot
Lot
58
RIBBON SECTION. 1st Floor.
Christmas
Slippers
Red ones, green ones, black
ones and in fact every com
fortable shade; fur trimmed,
ribbon trimmed or the plain kind, in
felt or leather, for men, women and
children, We have also just receiv
ed a fine line of Indian Moccasins in
all sizes. You will find our prices the
lowest.
762 VOTES FOR IHE
SCHOOL BONDS, 15
Practically No Opposition to
Plan to Build $100,000
High School Building Man
ifested in Election Yester
day. llv ii Mdt' of 'iti? to IS, tho iiuallllid
MittTN or .lMiiUurtUi- -rulli.uil thu
;iroponi'i 'IOU.uiio bond Irnnif. by
ini-atiN or u lik'li It n the purponu of thi
bonril of I'din-iition to build n IiIkIi,
Hi-liiiol biilltlliiK ai tho iiorlhi-iMt cor
ner of llroiuhvay' ami (.'utitrat iim'iiih-,
work on ivhk-h "III In-Kin nn itiU-kly,
an tho ImiiiiIh nn- imlil ud other; pro
llinlnurlt a luildMit to roimrucllun l-iih
Im tuttlifai.-lorily nrraiiBi'tl,
Tli ft vote liroiiHlit out jt.'Mfi-rd.ly uurf
Hxht, but not Krratly to it lien run
IriiKti-d to thn otii for I'otigri'Hinuiu
at tin. tflnrtlon hold mi Noveinbt-r .'
luitt tlii:ii a tolnl of ,al( voifH worn
cant. II In la-lleVeil ttiitt thuru will lin
no dllllculty In dtmioiiliiK of the hondit
nn Ri-hiiol hotidti arc cointltlrri'd pre
ferred Hueurltlce by tlnmielerN.
The voto by mi rtl a yi-nli-rduj fol
Iowh: 1'lrrt ward -For, 111; iikiiIiiM. 2.
Kecoml itnrtl 1'or, 1HU; iikuIiihI, Hi.
Third ward For, 183; iiKiilnut. 2,
Fourth ward For, 00; uguliml, i.
The board of education will cun.
vnaa the returns tit Ita flrnt iiii-t-llng1
Iti January, after tvhlrlt the bnndii will
bu offered to the In-it blddur, unil
plana conalderetl for the type of build.
It(r to bo constructed. It I bi-llvved
that the next high school ttlll be (In
lahtd within a year from date.
VtTEU BTAT1CH CIVIL
KlCHYlii: KXAIIXATIO!r
nAtWAY MAILiCI.KIlK
(Male)
January I, u, 191.
'Thii United Watitj Clyll flcrvl
Conirnllon announces that the en-
VOIES AGAINST
2
Lot 3
98
iiitiii-i' hh In ry for the (iiiallliiu of rail
uii mull rli'ili. ixaiuliiiitloiiN foi'
uliliii tun In- Iniii on Jan. N, mil,
for I'i'Nidi'iiiH of tin- Hiuii'M of Arrltiiiu,
N'i'tadii. Ni it- Mi'Xli'ti mid Wyomlnif,
mid nil Jiuiiiary 11, 1 M I :i. for rcnldi'iitn
of tin- MtiiifM of Alnhiiina, ArkauNim,
Ib-liiiMirn, l-'lorlda, (K-urKla, I.ouIhI
iiiiii, .Malm', Mlnni'iiota, New llartii
Hhln. North Carollnu, Itliode JhIuiuI
mid Hoiith Carollnu h $000 per an.
nnin liiHitiitl of Ixou iit-r iiniiiiin, iim
iitaiott In till' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -. -1 1 1 1 1 1 h of Ull'MI
ckiiuilnmioiiN iHniii'tl lire, ri, llil2.
BODY OF DR. M0RAN IS
SENT TO LYONS TODAY
The body of Dr. John J. Mor.in,
tvhoke Miiddi'ii and ttulorikcit-tor dent It
i iiiiii' Mitni- l Inn- Hiiuduy. tho Innly lu
Iiik found .Monday afternoon, wan
went taut to l.yont N. V., thin after
noon on H.iiilu l'f train No. 1!. Uunlul
.Moran, a brother, will nn-i't the body
In I'hkiiKo am) iirroinpiiny It to tlm
Iniiilly hitiiic In l.yoiiH, whiif burial
will In- made.
The KnlghtH of 'oliuiilniu. of which
lir. Alorun mum a inetuber, hold wer-Ii;i-n
for the ili-ail In strong llrolJieriT
i-hapel lio-t evenlnif, a jure nunibcr
ni ineinbtirti of the order tfulliorlint'to
iMy a iin.ii mi, in,, to thn Ueudt, Tho
Iti'V. A. M. Mauilnlarl, 8. J., WuipWln
of AlhiKiiieniib) (!oiiin.-l, rvcltt'4 t1tu
pravi-rn for the in(iartei lirnthef',
The ileath of lr. Murnn iniirk the
llfth death hi tlm Itutiiedlutc Morun
family within ti yenr.
Cliiirlot Itaier at l In- Hliatlim It Ink:
tomorrow nlulit.
Auk about the 110 Toilet Bet to. bo
Klven nway. I'owell Drug Co.
m " -Jl!J'"'
CANDIES
For Speoial Oocasions.
Wo Rr0 prepared nt our utnr
factory u produce tlio tlolec
ooiiret'tlona on abort noliq
- i
j
f
v
A
.! .VM'H i

xml | txt