OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, January 15, 1913, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1913-01-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

eidno
TOIlAY'H NKVVS TODAY
Ymt feel It In tlio IIKItAM).
Sltty Coil In n iniiiilli ur in triiln
n ui'i'k ttcliU'rcil nl jtmr tlniirj
fifty mil by limit,
7itiiH'M,-crii,i.N.
Vol. 28, Mi. HO.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, JANUARY 15, 1013.
vol a. So. aTi
lUhnmiefime
I II Lfl 1X3! i ....
li
I
r
f
GOVERNOR M'DONALD URGES STATE LEGISLATURE
TO DEVOTE
EXECUTIVE MESSAGE 10 ASSEMBLY
COVERS PRACTICALLY ALL IMPORTANT
PROBLEMS CONFRONTING THE STATE
Recommends County Salaries
ration Bureau, Assistants
by Tax Gomnmsion, More Money for Traveling Auditor
Inoroawc in Mounted Police Force, Ratification of Fed
oral Constitution Amendments, and Central Governing
Boards for State General
DAYLIGHT SALOON LAW FOR REGULATION OF
THE LIQUOR TRAFFIC AND CONVICT FARM
AT STATE PRISON
Pun UI lllmlik In lltniliis Herald I
Hiililn IV. X. ,M.. .tun. If. - I'lio H-
. nth '-r matter tr pifidng iiii-
Mri.iii.'. to the elate wan taken up b
t ! .1 nor W t. .Mel tone Id In III
me iik . rend before the joint legta"
i.iti nxMMnlil)' thin morning.
iiin imimrtunt recnminendatiotwi
i'H'i made l the rketUllVe us
i.. t.. .i h-gbdutton. In tot rat 'he
.. i-riior lodnted out to the Inwinuk
era ihut thlr l a prereed s'
.iil lit' uriii'il thut they cwmluct them
H ni t ordinal).
Till- lllt'Mif WNN Well tef'Ctl b
in.- m mnt-rn nuil I ) reading fre-
iiii iiiK inti'triiA-l W aiiplainte which
unit aim. Iroiti the IU publican itntl
In mi., run, side of the hone. The
int . mm' ii'ik-it Hily two iiour In
Hit r I'lln-f and nt lie cuitflttetoii the
Mllll 'imloli adjourned tlft' r ptlMKlllH
.. n ..iniiiii t hunk In thr governor.
Tlif mi'HiMiKt' follow In wort.
Hood gilt eminent, like Kttod Imtl
llt'h-. i'lUll'f ellCHtblH l Hlltt caret ul
ollftdi-ratlnii of Hie I'rWOOra 'll. ll
I All. llditUI'l
it lMtliifi It. i-airim .oi
u tin' htt nit in mm honest. liiielllKcnl.
iiiiiiitul manner for th gjneral
HiHltl of lllOBC WHO UWHU'lUMl to P.
innltttc hh. -
V. mill ii M.'ll NllltlHtt' on i
i oi I. .in iii ill for Hint' wurpiMvev
hi. i fix niitln for ttrndtuittiiiR !itt-r
i :n : in oueMorln.t taxation
I ..i Hit ur 1U tH inlnl
'Ill . .lllllllltlll of nil M.ill' tr HTI
.' i;.'.ji.itti.
llit i.M-nut' tlwi will iruiUt"l
f.ir tin vitilort kmi hw' Imaetl iivi
. nioi.iiiiif M per cMt outleelloti f
,11 mm'. f..t flic yiJHr 1HIJ lll ttJ
.i (.,n..n Kur tmrtllutiwH". Ui'- i'
.i hi. i luhiH ruiitl. atntt iiutiH.ifi v
-.I. If .mil wlitiuMi. a tutnl or lisii.-
'.'ll III!
Tin "Hi- r iTM-mm ttf f fct"'
,..iiiiii.. lor HfmiiH'tetHiHi un-
i. .ii..- I'rwM InlMtWt on "tutuit --
. ..ritmlkM nuil lnurati .
... n l.iM ol lWll. ImHk PXMlillHKlloril,
i iiiiiiiiiii mii( jmrm aNMiNintttti .!
Mipl i olirl fMMi. M tollll ot ITU.
..ill) mi
T..I .1 ii mi tin fur nil njiri.iru-
ii. n. liiVUlW.
Til 'HulHI' NHH'Hl'tl"IH fur MlH
KHIIliHK fWJWHllMT I. Il!!.
!. to ii tninl tf Hfll..w
in. i. .ih. it uuii tiirlatltiiif will limit
..l.lt I..' .tttkfll rot'. HIHl III OIIK' III
l.llllf "III lHt IMM'aHI' Hi'
H't . iillttllft lif llW HlMlu'N liUHllM'Mn
ill ..nl' I lo t.MnW III'1 lii'ilt IVMUitN. It
..in r'M iiiii'H niH not unflli Ifiit lo
on 1 1 fin h lnrwol niirotrlntlo.
tv. iniixi fliht Wnl limit" loveiitra
llll. ill "llf MMH'"HI'M'tltlllM
n. ii i our I'i'iietitiitiuii. Art IX. '
H. ; iv f him powtir to i nut
t .'iiii.niiii mi (or "enaunt ilfi'l. Ha." rii.
u. haw ult'ttad) iHirrowHil jtfm.dHe
imI ii'itliad thu liinll No moie tun
i i...rr..stl In thla manner
i i.. I. i Art IX. Hot' k. the lenlitlt
tu.. inn milhtirUe a tmml taaue for
..in. p. . Ifle work or pinim;!. ' lint
tn. ii . limn ahall not luKt fftiH i mi
hi n nIihII Imivp Mien h miro wii hy
Mi ..i.'. tl thv UllB ol the "I"'1-
Tlo i. ioif. htUHNflwl' w ahntl hnu
i.. nil on our r unula r klt'f on ilio
Illolll'ltX lit the hmIo for nearly nil
..r Un ri'M'tiuee Tor itKlw r awl "I"-'-
i.i I ni.i"irlntUM. HHluaa ihu Inw
kiiin Hiwf ahnlt irolle other
iii. ihoilN or inlaJtHI reveiiiiu ua oii
i iiini.iieti In AH. VIII. J or th
Half l llUHtlllltlOII.
i mIhIi. HirlKulait. to i nil yuur
Mii.'iiiii'ii lo the lotale tor attroti tt
i ion t .nil ifvaniiu. It wwuHl wont
Unit Hi- iturpliia revttimt' under tho
i.xn vuii itf aMtftcleiH to hat ' ih)o
nil oi ihw ao-cnMei tlt'll.lwnckie
iluriiiK lllf eai' till-
lliiiiiiflnl,
Xtiinuidrn "I UUi fliiamin. a ui-r
i.-port ot atate umfltof. 'Ilril fUK-nl
i far:
llalalnta to I'redtt uf Mil
lillidK Xuv. Ml. IfJH. I 5l.liH4
Itfcclpta frnni all wMHi'tw I. lT.att
Total rnfHlliW
I ilnliiiraeint'liUi
. 1 1. 7 lU.k lb.
. .I7I.UII J
Malttuif to iitetfU Uf all
funilH. Nut. U, 111 W.M'W
SIIJtH lllllll.
Tin bonded llrtlM lh" Nu'
v.mla-r au. Ilt, miiiuuhi tl.U.
nun till, with llllHI'Sit tf tfrH.WIM.UW
i.. .i.inu... to tint above there liu
ih been leawnl l.l&.ut0.HU n
iionil t iw.' "M ,,Bl" "f 0,-"t
ml nan l rV i ounlb" naauniad '
.i.. -i..i. nntler thr n ouiri'iiiiuit"
II,. i imlilliik ' Tin obtain "I
i ii ii o ii it u iii n tii iaii'l for pt'iia
Hi"-. ui.m Thi "i" "ll'l ",, r
ITSELF TO PROGRESSIVE LAWMAKING
4
Bill, Appropriation for Imnn
for Attorney Oonoral, Probo
and Eduoational Institutions.
AMONG THE SUGGESTIONS
HUM nil
,.,MrM,
alllllMll
! our llllul'ivtl
Th 4iifriiitr Imii ii lwi--
Itlt'lll ttf . t'UUt) MMMUl't'ft llm'1'ltilM.-r I
to No .MtlH'l' Ml. HI), vi Mil It..
tfe follow'.
lif t IpUi. MIihIIK lMteHM IXt HIII
Imhi 1, toil of Jl.llfr.-
mh.ii i.i5j.m
UMiura int iita I.5I.IT h.
ltMHttlt'f X:. S. Iklt. ., IDli.7IX.il
I MMwIn rfcnminwiMl thf viinvimrni
of h law ihnl will ohmoIi) tht i'un'l"
Mlth ,trinlHt' in rm-t'lvf r.-aaoimlito
ItltKl'I'Ml on ilivlt own ruiitlM.
I'lllllll- MlllMll.
Tlioitt t no tlui'l thtii I'.nitlUiort"
DXlallUK In our cuiiinioii arliiMil .ttf
ImiiroviHK tvt.o t-Hr. MuiiiTlnlciiileni
or iuhii litalriii'llon, A. X U'lill.-, liUf
funilahiHl iiih n rumitlotr Mini i-kIimii'
tlvt- rHrt i'ttiMliiK all i)ta ol our
t'oiiimitti arlinlK. n t'o) of whtt'lt will
In' f iirnlalivil for i'our I'linitliliiiHiloii.
IihMIi' ttnouiiiunt you will ftinl
W-H IMII IIMilll IM IK' HIIVI "lllHi U"
lHt ruilhf
AwiurWIiiK to rcttorlH nl ImihiI llit-if
wain awrtH I ft alnpiit li(ufiu ntilt
then of at'huol aat- iiml lt: nhouit
nn inn.iiM oi i.kuu In I'tl I ihni!
wtrr iiiii'iii jn.unn i lultlrt'ii t.i wliool
itf in tllatrli'lN wht.rt' liw tlinii flM
moHilot tr ihiIiooI wan lauKlit
thr ar IDI3 ihvrv i-i-f only nhoui
-I.HHd TIlIM N H M'M.ll NlloHillK I'"'
Hitj mi In mis It la i.'tinflUfiHly
oXiOi tMt thai llH-r will lt vnpy fi
tliiHtl ritftlrli'l that will imi Imv Dn
lit'iii'lli or ft int'iiilta or ctliinil
It' I't-ijtiN lor i hf nl ii if arhoiil f uittl"
from nil wiiritif to Xoviiiilitr 40.
IHI2. .i mount to ll.aM.7.UI. with
tttabtimMHtiHia of IDII.kQX.Ii. kavlnx
a iMlaiifv on Kami of I t'tt. 1 1 1.1 .'.
'I'lii atixt rnt.r niilunwn SniH iint' ii
HeiH Willi i- h rt'i'tiiiiiiiin4utioni um to
u Niarntf uliir Itlll lor '-ouiit !!
ln'iiiiloiiilfiiii'. ii'tialoii tr the m-liool
iawa, rittf U at IiihiHc iiml o forth.
Tilt IIH'RIMIKI' KiriiUM-H thf oUlHloil
Hint ihi nullify an.nl on tiff nliif
Bluli' liiNht'i' filutuili'linl liiatKiilloH
Iiiim not tirouKhi foniiiiHiiHut'ttlt re
aulta: rwiiiiiiiifiirtw n it'titral iiinK
liiK IhhiI'iI for nil tho h'IuhiIb niil
ImikmIIiU' i onwollllnlloli nhftv tht- Mtil'H
i. m i lit n. 1.k iiwh In Iht- lutat flactil
win iimnunifd to iSIHJUS. IS ami at
ii'oiilntliHH for Hit' tijii'iiliiK fr
iiiiiiiiiiii to MIMI..MIM. Th- novcrno'
I't'i'iniiiiii'iiilK Kfi'ui rauiloii III nni kin
auirouilntliiia In thf rutin''-. llf
tlvt1" ut I' nth ii'iiaoim for u t 'loiii
nitMiiliilloii thut thi HiHiiilali-AiHi'rlt'Hii
iinriiiiil Hi liiM'l liorni-il tlowii ut K III-
to. in- roiiHiiinlitti-ti with the Normul
null i' rally at ltc 'unnn.
IIiiioiiii uf I in tntatriit Ittn.
Htiartlln(t lhi biiri'iiii ot hiimliera
tloti the governor eah Itw immIUoh t
Ilia aam at Inat year, ami that he la
Imaitlly in feor of "the rlhL ami
of liliblli'lt) " III .'OIU'IiihIoii hf hmJ'm
"I am heartily In Tutor or n rnlr
ami ifiieoimblf upiiroprlatton lor the
bureau ttf Immlttt'atlon. or I will en
om'i'nle to i ii-Hlf th.' nflli'v ol Iniiul
MTHttuh i olHIillaatolM'l' w ith puweK
ami for purimaeN aliiillur to ittoei-
IHttvlilttl in aomt) other neater it
elate llundl'eila uf lettrra uiv t'oin
hujt lo Die old iniii Hii ol imiiitwiailoii
and ol In la. iroiii homueefki-ra, luwai
or ntltl all mtllH or Hoplf w ho ikndm
In aild to their limit nl know ledge of
our new iduti There la to m mind
no iiuealloii ot the advlaublllly ttf
makluff un appropriation aa atmii aa
llnaalbb' to revhf the bulHUU ullll put
Ii In Horklnir order, itmpoiurllv at
Inaat. until ou ahall huw hud tlint
to d. t lil" uhut tuny bt deemed Mitml
Milolaable for the luturu"
(.fll.t-liiilIC ('tlluhililliill.
Iteeolllllielldiit'oil l llimle that
autn be upiiroprluted to puy the -ik-
pnau of tint go 'inor. a i-oit 'iilaaluii
and uttnmlliiK wteraiia from Xw
lalcti to tin- itattyabiirK tel0bratloii
In July. In 1 3. lie a urn nruea prompt
aetltin to the eilfit that Xw .Meal
in ahall I int! l I a memorial tablet in
the WiialiiiKimi monument at W'wali-
liiKton. I
.tiiuiiilineitli in I'liliunl t'liilltiilloii.
The Kowrnor atioHKl) urk'o luii-
riial.on b the utale leaialutur.' of Ih
liropiMMMl aiueiidineiila lo th Culfd
dtalf foiiMiiiiiloii ' pro IdliiB for an
luiiiiiii lax and the dlreet eleitlon jf
CnKed flliilea nenalora.
Mlllo llllltlllliiil.
Uoernor JdilHniahl devote in mil
linn in ilif ilU' inniiiiii of iht- four
tat.- inlii ml tbf Mhiirn' lioapl
lnl l!f li.riii m Ii""I iit'iiltenllai v and
i n mil. ihIiiii. iiarlii nlai U lo ill'
iif.-dH ..r iht )i mt uii.tis IK 111$'-'
Chief Features of Message of Governor
McDonald to
Wnlr muat rni on rtaular inir rr nnrly nil rrvHM rr ran
nlar iiml aHi'lal iiMiroirlntlona until MlHlulur nrvlON ..Hi. r
nifthinta of rnlaliiK ri'tPiiuv.
.inrptna rrveime will ultt. . to aj nil dilritiHMi lOirttta far
mis.
Ilei-otmnrnda Inn '.naitllni ouittlM with ''ortaMDUr to i-. .iv
rt-naonaula lnlral on thtlr own fundn.
Itt'fftiiiHwndB tr- trxl Inniha (or puoilt achtwN.
iM'licvna rt-awlta r not inmtHDiMunit with wnaaw aimnt on
ataiH tHlwallonal InaitlNliona; ttfftia i'iHmtlM uC aMlM4 btwrd l
t iHttrnl and nin mII IihKIIIM
Utcwnnwrnla thai VnaHlalt AiHarkaa MariMfti jjlpjl, whoan
huildtuc at M. ft I to ww hwrnMl. Im conM4 wIMt IftMNW Uiilvtr
Mty ut Una Veens.
m von. fair and ranaonahl a pprnnr iat1H IW iMlW of tmml
Krntlnii and umna at lnt Irmfmrary r)tvkn i IMtlliln work
Aaho apinitrlattin to aml Kvarnor and (1alaHllH U tlaltU
of llt llyaoiii tttlBliralloii tn July IDI.
liH-oniHifniln iminvdiatf action lftalaiiH mb HV Kaw Wt-x-do
In ltl tit inalallMi In WnalilnntoH mUMtHlMHt.
It". oniHifiitln ratirkatioii of lnom tax amt dtrwat ahu-ti'in of
wtnntom to rvduml roiMtltntHiii.
Think atntf iHtltHtlnna. .Mlnrrw' HoaiHMI. UcfBi'iH Itehnol, In
mtiif Attyltim anil Paiillanthit ahould ln wnilar iHniiHainam or ifii
irnt titwnt anil urM roHatltntlonal ;nwnJmHt mnMlIK tftla iM.wtllilt
AiirVH mwrtl rttroiniHfnd-tlon for In trrlmtlMv rnrm for
reform arhool.
AdHrovaa rnula for iHrrnnmMl anproprlnllmw tK- atal lnl
t..iitlar). rwnMlr, wxiaionnna and eataWDhmnl of rg ronvlrt
rnrm.
ltr-ominnu word of rtUatg attutc to mil In rttlXHi' -lorni-v
nrat ami that attorney aemrul Ha aKaj twa axMtManU.
lii'iniita rtKOfnmvndnllan thai law h (laawtl rtuUKti mrn
tlon or ntnle Uantlf.
Itt omnif nda "layllaht Atloon Law" and other MHafewra to
rurthrr rnlif and rnatrli i ante or intoalratlnc llnuora.
Appmwtiailon should he ntatla tor .Vow Mexico re irajaain.uloii
ut nnamn I'at'lrit' axpoaltlon.
KmphHatarx lmHirtant of land vrohlam .ami nror Mlutlon.
Muat hMVt- rnlr nluailon and lowar rata of uuMMeft t attmet
upliitllalf and home iMkfvi,
Itcpetila rciiueat that HtMallaaUn Inwrd h gtvfu pawer to
'hnnne Hiw-wmfnia; ifftonmenda new exatnptlon Inw. brliaii
tax law und Inw MtnallatHn thoct who -lelny naymwnt of Mtixwa.
I'raenth rn .unnirntla aipolntmnt of lomwomry tax eommUv
alon to lnvfattntp altuatlon ami report at m'Jrt eemikM.
(terlttWH iiinmtlH nudnr dlrrtlm of atnte encinedfr oHt't
iintt (oilnia out nl liitprovwnienl in rmiri nflmlnlatrallnn dtirttr nw
hlxhwuy I'OHMHtealon plan; nf om tnenda Imreuav In encHDjMra' anl
ii ry.
Id 'ommemlM abolition of ptite tUthtlii and aantbllntk
WhiiIh further aiiproprlntltmH fin travellna undltor'a erk nml
iiillil out iwiIoiih Nhortnget1 dttH-ntft'eil In '-'Mint lew.
I'ravM promtit .. tlon in puseina t nil tl- . minty
lte oilimelitU in'r-ino' In lll"Ulit. 'l pollt f foire
Sayw puhlli'iitton taw yhoulil lie thunned.
Itvi-oinn. -mla aildltlonal Juilae In flttli tliotn. i.
Hit- Hdoplloii of a plan lo plaii .id
ibi'M. InetttuitoiiH in itniii ol of "iif
ifiilrnl boa nl lo tin paltl lm ih.
work The Mlmra' hoaplial l 1
imrtfil In ttiitlafiii'lttn I'tiii'llllon Ac I
prnviil la Kiii'ti of tht- rei'tiiuiiif ml ' j
Hon Ihnl ii iiiilltllmt for womnu
t ri i'ied ut the Imtniif aalutn At th
Hprlnetir Hetorm M-hiM.l enilorai-un :it
Id then or the pttipiMHil I hut Mi
whool Iih Klven a xwtt-avrv farm wit.1
water -for IfrhMiiou. where ralalna or
t rope will afford work lo tho Ihiiih'"
ami help mv i'pi'ioifK
A I'umii'l Itniii.
In rmenrd in the poul iiilHr,. th
Kuvt'twr endofai'M retllee(e ill the to
.orliHtndriHit remii inr linifat'.l
muintelWHCf iiiiproptintloiia. iinux
money to wy the in-nllf iiilao lauirl.
to build a new fill lioutt.' and worn
eil'M nuartera. rHillf ami uiMlt'oll"
to hoapllel blilldlliK. nml for billt r
(alai'lMa for finplovtm. Track at-ul -h
io weiirh iirbtt'i' t-oul are recoliuiifii I
til nml eeiwiully u coiivltit farm
nlmiit ft tt M ncrttii. upon which in alto
eoiivh'lf uavl ul lalmr nml ruiat- laiui
product and HmhIim W to help a
e,penaua of lilt IiihIIIiiIIoIi The rc
mi.tta At touvlit In i en on thf iiiibll
roada an anld l haw Iki-ii fM clleiii
1 I ltn of Muinli nml Alii for Al-
liiniti.t lo'iinnil.
Tim aovcnuii iioiial twommcmia
that IIih n.Mlon or Hie atntulea lit re
tofor attempted he placed In full
rliat or I he iittot net gendinl. ami
thai Inn attorne aenefal. u rnquaet-
ed ill hla reUolt. be KWH lo autn .itl
ll Ule to help him with thf work r
hla office
The twternnr rt-peniH hl refom
meiMtattun that a Inw In- pneafd "
ernlHtr the ntteretbtn of atate lainK"
and provMlim enrol) and eccurtty tor
lneaint'a and d poellnre.
Apiiii'' "Dntllaht Miloou,"
The fket'itlw r: fminHatit uilv
hla heller that r nit her meuaul'ea ap'
needful I of pioiiir I auliitlon til ih-
Ihiuor truffle nml n-eommciMle a
modeled aficr the Nttbrafka "Uuy
Unlit SukHtii latw," ri'inli Inn all hu-
loon fmnia to in- eienr nitn open.
Anvoiif who if anhuuifd ol lolllg
hu ahould in mt enter a aaiooii.
ana lni meaaagc. wnien mw ftf
jat. an Mm.'itdmcnt to a uriwuni bin
Mil UM ltl tlfflne Miiudu ua tttitWic.l
midniMht Snturila!i meht and mid
ninht Sunday nulit. He riuommentla
ih..i Mbi of "tMjoae" be forbidden lu
towiiK of Ufa than r.oe Inhnbltanla
t6piillliiii.
The UMvernor Itellevwa lllul Xcav
MeSh'O ahould M- repreaellted at oil"
or both the Panama I'mlfh exMi.i
tloiia nnd i.t-ommemle a runaonubl
apiiraiirtnthfii for that pufpe-ec
Uiiiil lliiimi lini'iil.
Mr alu Donald ret tmiinentle ihnl
I be land bill uaaaed ut the laat
dtoii In amended ao aa lo plovlde
uimoeHeulMjn for improvemente on
eclitad a4n'tluiia ut iieraona acting in
NihmI faith and txpei tlng lo get ine
land. HeeetiHe rrom the land ""
uiliaUoner'a oWct are given aa tlit.-
l.u. tllT.miiST being tragaferred
to ine mule ireneurer l"i '"
etnte inalU'itlona III" ilrandu im
t. lot f lllf Ut .illll ililli biiildiuaa 'fhe
it 'inli)uet ..ll Page j i "I'tinn I '
State Legislature Today
Ji
anhtry Mil.
0
SUGSR TRUST WKm
SMALL
DUTY
SUUIll'
tO tllC
Hoiul of American
Points Out Dangei
. . I
inuusiry nnu uuncnu hum-
ncss in Abolition
Duties.
of All
(My l.m aril tYIre In nienliiK llrralill
Yahluutou, .Ian I " - The Aiiomi
full Sua" ItellulliK ''"lupnliv wont on
rtiord a l l he oulaet of tiKlay'a larlfT
llf at Ilia in la tor or a rttdiifft) larlflT up
nli hi oil iflfiillon nl iln- amiiM rtK
fi-i . lit tit i tliii.v upon reitnetl augnr, "If
prole fll'Ul ' to be afforded lo ,int
Imliiati .'' .imi thf fotitiniuince of tht
iriecnt i tdor ataiulard ,ta the moel
prattlfable dlalilli tion ItetwiNMi ra v
ami ieMn ii aiia-i lot iiatoma hon.
clUHklHtallona. It o.inH'd lilt a bull
lion ol all duly upon auger un the
ground thai it would deatray ut oiii-h
oho ol the lurgeal itourvee of renue
The Atnerii'un ' ompa
nuiy'a nopl I Iimi wum
ii r. Alttlna. vine
nreaeuted itv KSitwin
president and ai ling hoiMt of the
i 'impan. who w.ia m nmpnnHHi by
rewral other iiltlftal. Atbina rim
tfinlfil thai aiMtlllioit all duly "it nil
aiiwiit would iiiiiKf ilif lermtaaUlftn of
Hu- I'uli.in i ft liii'oi 't iretitv under
u k...l .'i.l..,., .iih . ....I ua,f.r,itl ... I
ran. t an per . t in. and t'uba giww
Mifli .ntltll rniea ol : I uer cent
....a. ...... ,t... ir...ii I'MiiMd
t.it.. it., ai... .i... un ad thai frue
ug.ir would ihii the I'ntted Htntee
n.ii li..ia I.. Ilia liiit.ortal tin ol ft HBell
.iinur. irooi Kuiutat ilo.m the
itunara
Minit' teima t rtw augur u c imteii-
tion with domiKtii inn'd.
Kn-e augera, while iircgemt proiluc
ilnn l mainialiifd.' ii- adW "would
drop prlcm an lov, .ia to dgtroy the
UtulMnnii tiiduattt Ihe beat gggajr In
iluelrt piirll- ulart """ Of tgj
alpl'l n .' i . vviiulit di-iirxaa Pnrtu lilcut,
und Philippine uitr far imow Ihttr
lili.illi' tl'.ii . iM vim in. me etUM en
1
oilllilloll lllllll. 'III. tine. I nils Maei.v
i i i.tiin.a ion
l,r. M n H.'iiri'ee of up"
NEVADA IN GRASP OF
WORST STORM IN YEARS
""
Hen.. .Net iin ' '" n '
in. neit oi mt'.w . ii j
and viclnltx ttla nul mil J",wf; I
indlcaliona are mat Nealn faelng ,
the hettvleat anowatorm H several.
. , 1Ul, .... I
The anow in ai iil rutimg georii
after midnight .md ,,f
cnaMitloll Mile., ar llitllh' WUS at a
atandailll r,.r -e.. ,..l hours
-iio.eo t. jtmie.ii-fo .i. ...
ine nim nine in ii"
L0GKE OF PITTSBURGH
BUYS PHILADELPHIA GLIIR
P
I. I. 1 I'll!
I II W
. .iiii.iumed ibi
a .r. iiuae.l ih
I l.-ll,'!,.' . lull,
I k or Pnti. ....
. fi . i.... n i.it I.
I'liHu'lt ' In t 1 1 .
LUOl DOLLARS
II
S
Burragc of Boston Tells the
Money Trust Invastlgatoi's
Remarkable Story of For
tunes Made Without Bvon
Somtoh of Ton.
MEMORY EXCEEDINGLY
BAD AS TO DETAILS
Perkins Appears in Role of
Student: Rookcfellor, Grave
ly 111 May Be Compelled to
Testify
(Hy la'iiM'U Wlu in KveuhiK llumlil.)
Wnahlntfton. .Inn. It Alhert I.
UurrnKe of Moaton waa u "Itnaaa Ih-
fore thf houer money irtwt Imeatefwi
I Ink l omniltiei. today. IK teettfltni he
1 we an orgeMiar or the AmnhJamao
j('opHr t'oniMtu in I nun Ho ne)M -d
I um hla uaalatnnta Wm ltoefcMfr.
i Mftrciia Italy. H. II. lto(t-ra ami oth-
: era. Mr. liurraae l oultl not reMem
urr how inut'h wan mnd. liy th. or
anhwra In turning "-r the artoua
jiroiH-rtion to the Ainnlajnmaled
MINUTE
GREAT COPPER
MERGER
. "Wnm int profit tll.0li.ii7" aak
e ett .Mr. tnttrmer.
"I tttuld not aay." anawered Mr.
. i Jturrat. Me could not remrmher hta
T own proiita nor thoe or Thwmaa V
;iwaon. Wm. Hookafeller und tr.
; JttiHera.
Mr. Burma anld he Mot hla profit
in aet iirltlee no rnr ua he .-uld re
memtter and did not get un Mutt,
Uoaton or UmAon-Montana.
"Will you any that our tiioflt woe
not more thfn 5,t,fl7" naked
Mr. I'ntcrmyer.
"1 toiild mi eu." unawered Mr.
ltnria. llf knew of no revurda of
the deal.
'Then. I bin tnllr.. dent, IiivoIvihr
l7ri.euD.uoe waa a. fomplteheil wltli-
out the arratch ol a wn?" uakotl tile
t'OUIHM'l.
Yew. wi fur a I know
"Th" public oatne In in ahonle, did
it not : anketi jtr. rnternnrnt-.
"Yea, you might mur UmA."
'Mr rttirrmre. Ke cieiM tm mr
w h Hi-1 Ho- "lnshl'ra entered !rv
ifiiii'it. rer aulawrlptlona of the,
oi." k. but lie knew thai before the
MtiH-k waa Allotted the prlec had gone
or i xu er J me aimre. Ai'om
.noil or offeiM, ho anld, n'lfJ
for Un- t7...noo.fiio of ntet a
ilr IfurriiKf could not ih'iucmtn'r
il.iinU t.r opt rut In in. by nlqch Aimil
unatfil look nicr Itoaton And Mow
t in., and Miiili- nml Moaton Moaton
mm. I Hull.'. Mr. Hiirraat mild, mia ,
um nlulktl on hla .i.ltt laiier. he
ni. the lloli Hank r ttimion railed
holdliia .i lame bloi k -(' Boetwii ulltl
Montana Juet prior to the fnlluri
nt- Mom, Mr iiw.n conuunna a
leormia nl nialtiK ampuleu "b'i'1
lllf" lluttc ami Uoaton and "henrtM'
Ftttaton and Montana. Mr tturra
aaltl h had taken li" part In the ii'
a"iiatlonH b which tin- Atuuiganwted
ornuulafre nucurfHt thf Moaton and
L.hIiim.. hI . ... L. 1.1.1 lk, Ik... I tlul.A
.,,,,,..,, ni.n.n .v.. i, lift- vftwivw
i..mk. in did not ii.ii.tf the uw
wm him f rimins eninpann nau any !
IhIIoII to the tlloli fnllurt
Mr liiiriiuxc mild that Mult und
Mont no alock wu "k huliHt-d for
Amalgamated, at a rate of feur
ahurea or Anialgunialcd fur one uf
Mutli and Itt'Hlon. wblill with AihiiI
aamati'il at I So. nuulf i. prlct- iif
Tlallf-Molilalia, he at Id wua el
i hanged ahum for i.bur wlih Amu1
Mnmuted in the no-rat r
Mr. I'ntnrmyer ankel If Mr. Hogfte
and Mr Hoikelellt-r hud not aMfred
fluttf and Hoaton nnd Hutu- and mm
tana and hud then, aa tlir -flora ot ttk
AuialMumutt d, ttt', '1 to ,.i,s thla etoHt
f. r thcmaeit itt.t Mr. fiurre''
diti not remcinhor
"Um you know Hint in vmIiik of
thew atecki Increuavd Irom 4 .
to llN.eoti.otiO when th y weie
trnneferred to the Amalgamated "'
j ,J'rm rfoW, 'or iltiair' who he.o
inr tHHVli Huswririi lfl. nuriM'-.
Mr. Rurmge anld thai in I MM hi
ordered nil nt pup r and mi 'iiiuim
deatmyed iM'i-iioae Mr. laiumin nml
Mr. Roger wi rv t-iuugeti in an nltwr
i 'a I lott -
Tile) wfi'f both irii-uth of nttlto
"ImJ I tfW not wteh to b come tarvoly
,M,U.."fWi Mr
. With the anni'fueton ot hla egattNn-
! tkn the committee rt . eaaed for
lunch.
I i ui hiiib iiiiiw ammi.
Mr I'erkilia was the flrel tn MlUe
me "taitu until t"
com m It tee re
auim-d tht henring
namuel I'ntcrmi r. eounat-l for the
committee, naked:
"What la yoel present hciiimi. ,i
"Well. I am a atudent luat now
anew -red Mr. IvrlMgts, with a esnlle
'I a leu Minmd fogatgerwble time tea-
j til Ing befort ..ngri aal-nal .ommh
-
mi r-erwiiiit tout oi Having iiwn
Mienitwi or the nrm of J. P Morgan
cnmiuiny anil of hla i nniif i tlon wit
(He l'nlted Mtatea atenl . to latent lou.
i Me wna grill a diret ioi unl nit inbar of
I Hie Nnsmre commit if. oi tin- corvora
' lion, he said, and uiti .t aifnt deal to
I du w Ith its suetticaa orgaulaallog .trial
It waa formed
Mr. Perklna. tin la a dl-
, it tor of the steel rorptiretlini md
ihi
internutionm Jlarvaater . ..mpan le
h dnlendgnt III the goterunit-ttt a auita
fur u rtlwoMttwfJ , ,na. ,.n,.ri,-,
A- gumu,! pntermyer. i-ounaci lm
ihe mnmitie" segwa to tUallun Mm
.,,.., ih.. iH.. ,.ihuiiu h.uh .
" " mn . oiatldg aaug iewer and
, ...rSk. u.
h(11'. n. v, would HimTrnmo.,.
!,! froi t itiajail'le .n rnilit nl
prose, ulli'li.
.r, .oration
Mr Pel mil- an .1 i.
I I'ougnl lis own a'' .- "ii v
tie knew, io m at.
- tl llljf I I
I I'l'ofll Hlf.ll 'tlS Hi- -
ti iie.er aiievt or iii" .oipwratluQ
i . in..- i ..wit Nio, k i" .i"i." t it In
in, in iik i .iiid aiioM "i io. pooln lo
ii. it 1 1 . . i i ilif inaiket in ule, I Htv.t k."
hu li nl lit; did nut bfii'te that di-
rat-tore ahould allowed to Iradr tn
iht- atock of their own ceienraUona
on ndmnii- information eiurd b
i hem throuBh their connection with
the furnoretion.
.vow aa to the ontanltetign of th
Jlurvealet umpnny. that tM more
I'.trllrulaf l yotir Job, waa It not?"
"It waa. anld Mr. Perklna,
Mr. t'ntermyer told Mr. Parkin
that h did not whih lo aak unv ijnea
HorMt Ihnl might bear upon the mill
of the government egainei the har-
eater "Truet."
"In falrneea to nureelf and tlf
f'iminlttee," aald Mr. Perhlna, "t etMT
geat that I neve jt teg(IHed in tlwt
euit and it would be cUMetlU fnr me
to trail f annul thr Itnrveeter com
pan? without infringtHg upon the
matt vis at leeuf ."
Mr t'ntermyer dropped the nne
ttegja into the Uar eater cinttewnr
rter the witneee emkl He a imtlit
ber t.r Ita rtnam e i ommittev
.i IN-rhiiia aald ht- wna one of the
original Mttlng tru.-eea uf tue Unnkere
Truai '-ompany.
"What tiaffiil (turbo' t.'ietl b
plneliiR th., voting power of a truet
tonipiiM in the iiunde of a ff
troateo ' ' aahed Mr. Untermyer.
Mr. Perklna anawered thai he be
Ueeed voting truet wna ueed In er
gnnhnng a new t unevrn to rwenre Ita
Itelng run along t t-ruin llnea indomHl
lt thr trnatefa.
A tew Mitna men In Xe Turk
w ho met ofcualoiuilly a( dinner and
limit town red that iht-rt- waa .tn
oi.euing roi anot.ifr truet t.-omawny in
Mew Yurn and we organised thuj one.
which he en Id. waa the Arm ftnenelal
tnetitwtton orgunUftl umter n vmina
truet.
"Dw you aproe or the t-ontlnuance
or I hla otina truet. naked Mr. inter.
mer.
' Probublv not." aald Mr. Perklna.
"but I am not ettfflrlentli familiar
with londltlona today to any."
Mr Perklna aald he bellfwd thut
mlnoiltt utot'Kliotdera of corporal toiM
nIiimiIiI Ii.im' a p,iiortlonwtt- reprvaen
tniioii mi Hi.' turn nl of ilireftore
Mi I'eiklna det lurid he did not u-
tn'M' nt raona oiialit to have the wvwer
io ho out ni.i liux one i.r two tmaree
of itoi'k ami thfli tl' li and repreaenla-
tlon on a bouitl of tllreftoiM tnn
ralBf holi wit': tin llia'itution.
Mr rnln-mwl .tfktnl if Mr. Per
klna had fit rim 1 1 .im lilva aa to the
deelrablllty of i'l.o lua the alock
Under Icajnl foniioi.
Mr. Perkin khhi in- i ivoreii put
ting the atock xt hanat under feder.t
control.
What laaialatluu would you recmti
mend to it-medy abuaa on thr alock
"tefl that la a matter that leudit
Into detail. I believe that ttutiiy ot
the ao nailed abueee wiiuw cure iiiom-
elvoe with plenty of nuMblty." mid
Sir. I'erklne. lie added mat lie wtiuiti
tiford the Invnetor a nttrr opponnii-
it to know of the IntrliM ahif or
acnrllten in relation to tht- atoeh -
clge tiuotalloiM.
vfiel wnuMi vou uo aiH'ui mmii'ii'
latlun of nrteew rala valio a ' .iak
ed ilr. Unterniyer.
WeH. UMl la a cry awn un iu'
tlnii'' aald Mr. lWUen.
natrm of ifnltntlng tit Intftttafl
in .t rn down 11 Uif farnifi' ho alle
Hla wheal i hie winter for delivery next
aprlna. '
Mr. Merkina aniu lie Knew- noiotua
pereonitlh aooui manipulation of
atofku.
UlliM.UI ItUimillMlltJilJIt
1 1 . vr --oitttt
"Aithoug.t suffering from ahaklng
palitt ami unable to apeak ,ino a
whb n r. Wllilum Mofkefellwr would
be able to undergo a brn-r examina
tion before the houtte mono iruei
committer, ir hla teallmonx la of pni-
timount Importance. no tr. i . v
Hit hardaon told Ihe ennim'ttae today
Mm aald that to aubmit Ihe oil mag-
nut to prolonged questlvning migln
cuium a iiemmornage nr a Mwinua "
the larxiik which would atop hla
breathiug.
While Dr mcharUetia and 'i. ii
Riipmhv hit una concrrntd In t'le
reorganisation of the Antaigmii itt u
Copper I'omnuny. tost tried, a Hat . t
Utiaiit'lal leaders waited lo be called.
The were Prceldeul Wlnee nt the Na
tional tll nani or iSCW Tora. tirtirar
W Peraina, Thomas W. I.nmiini, 11
M. DaWdwoli an.i iteorgt. P. Hakei. I'
thr bitter i .ou of the lending ng'iie
in the Klrt National Itank
The t'unmiltee will inge up tne
queatlon of nhethrr Mr. rttt. heieiier
g to lie esumtneo ai nn eaet iim
fltpettitg late isekiy.
Dr. Rlchardgen tesnned thai in hla
opinion William Houttefelter would be
rtWe tu teatlfv for an hou two tie
4ided. However that wr He Ml
Uot kefeiler'a phMUUMI. he would on-
tit a v or lo prolect him against such a
; train tMulrman Pujo announced
Dir. tommliien would decldo later
n h-ther to instel on the testimony.
Dr Hloh.trdson iuld thai the anl
rfall rtrtMiilrtl In ttr t'liaumdlf. Mr.
Itoi kf feller n nlnab lan, did md 'ntly
l. lie lilt- i-ajlf
"Mr lioc'ieffller'a cnuditiou t
more aerloua tbau tvutiid be aunpo
from readtug fir I'heppittlra nin.
davit auid the .'lliteas. lr. ftlchi.rd
Bi.li mM tl,it he found thai the ruhi
tH'til chord or Ihe oil magnate waa
tmclt ally gone ' I "tal tht left was
BUdi uffecletl. lie -al I '" '..untl i
Itot'kefeller a tllai ! and hi blood
prcseun la.' wilting test, he aald.
showed th.it Mi lloritefellei b foli-
iinii.'.t fffoii toi'ld write only i It wit
words in two und one-half minutes.
LIGHTNING WRECKS
LIFE SAVING STATION
My lrwiaetl Vln lo ICvmiliig Miirnld
y..n Pruii. i". I in i. i.iabtntng
iloei. lllk. UM. III III' K.uil' I'laie
Kant Ihi morniliu Ivt" Kin i eiailt
bulla wrecked the Point Hollila life
Kiivlnu aialion on tht Marin county
shore r the Hidden Hate Tin- thun
deratorm wua the Ural here aime Jun
ttMi t it I si 2.
Jnai uMttr nndiilatit the llri mll
tollntnriHl tht atsli'dl signal elan' Not
lona .tiler a en'oiid holt ittrtn k md
demolished the ma lion aisnal I
burned out the oilier leleuhoiie
nlutetl mischlel wllb the plumblns
nnd left the al.illoil open to the
wrathi r Hf m v rain pr- tented a tire
und iinl'od.i wan Injured
DISASTROUS EXPLOSION
XXOZXO X 1VU U O AAXliUlUll
IN WATER TUNNEL
! flly l.ratrd Wire
,.,. .,
klll.d. actio i .
tu Krrnlng llrraldl
1". nne man wa
. i..ortel to ii.tv"
lfii-lied ami llf wi. ae"i.-i. .n
iureg M all fkpl.mlon 11 a 'It) wi.lrf
tunnel ai Kai fieteniv -art ond ptirt rt
nnd I'oituae iii. .v.- ..seutif todav
Abiaham Iln n u, lioh wmn ttkett
from Mie I'lmitl N..erai boitia after
the vAj'l"i'Jli,
U. S. WARSHIP
ORDERED TO
AGAPULGO
MEXICO
Gruiscr Denver Is DispatcfieiS
From Sun Diego With 275
Marines to Protect Lives olj,
Americans.
SITUATION IN CENTRAL
PROVINCES 13 SERIOUS?
Four Days Before the Denvoe
Oan Reach Port Where tlio
United States CitizcnsjfAig
Threatened-.
(My (.eiittil Wlro to Hrculnjt Herald,)
WaahlitKtnn. Jnn. IC.Tlie nruUnn
Denver Iihm bcun ordnrcd Irom Crt
UfaKo, I'nl.. to Aditpuldit, Mnxiuli,
where a daeporatc hIiiiuiIoii U report
nl with AtnorlCHiia lit danKer,? tflin
will mill tomorrow and fttiotllil ftrrlVo
nt the Mnxleun port In nbout four
days. I'ninmunUei' Wushlngtoit 1m
about n '-jaeklen' uboard and a.
company or marlnee.
The devltdiin to aetul a TturuMp l
protrrl Ainerit ana wu rcuohst) eurtv
loduy arter aiarinliiir reports of ili
mil Itv of r.'bela under Julia lUtdUIu
had been reeelved through AmUJHU4
iloi U'llmm at Mexico City.
fonaul f8dwnrdM at Aeupulca ti
aiiuwewteit timt liinamiich na tlio Vhx
itaii cominaitder or tho town liar uil
mined hb lunlilitit to rulnfotco jha
gnrrlaoii. H wamhlp Mlioiild be dnf.
The Uki repurt from Acuputuo aalil
Itadlltii waa iipunitlllB ltl tlio CdUti
try nliiiui there unit that rofugcei
from ver dlruutlun wore pourltiff In
to the town, which In ono offtlt, mot
llnporiuiit Mexkrnn porta oil Um pit
elflc. UeprtHlittlona uiltl utrooltlcH by
approerhinx rcbolr wcru rciiordjil.
Amerloutta nml other forelifncrn
will b. taken a hon rd tlio Utinvcc
when alie ranchea there If thoy at) tie
elre. Thr Denver la the ncuruot uiilp
to the tlnimor point.
Although lite number uf AtncrluAna
In the city of Acnptiloo prupur Is tut
targe. Uw4 rt hvrKv--iuinlicrajlti:)u
aurrnumtltfir cwtimry cnkuseii In
raHi'hlnif and iiiIiiIiik. (Irfn'o fuiira
were eiilnruiinetl fur tholr safety by
etnte department offlckile ua mioii un
It wna learned llmt rofiiKces ftjiiti
tho outlyltiK country were. sccHIiu
anfety in Aoninilfo. Thq ruholj 11H.0
control fauna (I nut dot. whore lliey
have forced the auapulioluit uf upcr
attaint mi the mllrtnuj,,
Itepona to tho etnte dqpurtmottt to
duv wrre mtir.- ontlinlitfr ennuorjllnir
condlMona along tile bonier ill Buliufa,
and OhihiMliuu. but the nl mat I on l
aald to be laid In fan lul PouoaI
aomr one hundretl itilloH north ot
Mexico t'ltv.
FORTY
JOIN
THOUSAND
STRIKERS
1 NEW TOOK
Two Hundred Thousand Now
Out in iQarmcnt Making
Trades, With Small Prospect
of Fence
lty I.inimiI Wltv to Hvculttp lltimldj
.Sew Turk, Jan 11. IlfUf tfiou
asml Hnming red poetur, iltilribuitwl
ny sun air la from iiruea mtu shirt
waist rectories tot lay. turned unorlr
I n, iniii workers into the ratlka of th
ai rlkem n thv gurHMKlt HgtMHiC
tradeN now numbering- Binufer It,
una The poetere ware the qfltttnl eaU
for ,i atrlke among the lifSSe und
walat makers, who Had prevluuely
aun.'ti'.ued auch afilon by gtt over
whelming tot. All of thtHte em
pltiMii ire girls, iw ovT tbatll Under
It veara old. at.tl tne UiniHlWLlolM
have appointed tttmaHUagfr to guard
iht. idle workers against agvMts at the
wnite aiaf tinoe
The Hret demand of Uu (lrca uud
wage) makers la ' nu lAkail daafs."
Ttley declare that th lipuil tgimtit
h ihe Ah building HrO, In wliloU
in girta i" meir noe. 'jua nul seen
heeated md thai lllev uCv fnrcetl lo
work in niiMi,' and uneatUtnry whepa.
CASTRO'S ADMISSION
NOW UP TO NAGEL
(lb lin-til win- n Uicnlnir Humid.)
N'..w v.uk. Jan. i&. Quitst-lnTrio,
spc imi ii'Mtni .r inquiry nt ISIIt Inlnmt
lotlat tlrcltlrd thut itgrhtiui Oagtro,
. .-.i eei.Unt ol Ven. aueUu fhuitju tie
. unl. l from rulcrlny U tflilttMt
Mtateii I'aatro'a itt-.i imtm IniiJiatlmtc
lv .iriit'iiiii. eti that ihe uegM&ll ut tlte
lota) liun.Uralioii authofwitui would
be ..'.eal.'d to the dsfwtl'tluMllt ot
i "iniiitri , mtil labor.
Thr ' ite of Claneial cnnrluHa Oua.
tro ititeiuit to enter
til
Ulllttat
tttat'x la now larirel lu tke halliTg of?
Metre i. Nugei who tadnar rtjgotvoU
a re."i t from th KiieeWu HoHtxT uf tu
liur it ew York.
It 1 nii'leitiiHMl that the board did.
UOt illlli'Ull. e tin I'OHi'lUniUp ua to thu
..tlliiiNr. it f fnatrtt. hgt NMumMtc.ll
tf.H I.. ..id tor HccrvUD N'uuet'n nur
ai 'it :orr dt i-rnilatnK WMwtBiur Caa.
i . - ...nut I.r It pojtei flf$tflltltteil.
I he i .oar. I mmK ifittk U devUtMi.
and it it duihtrt$ee dtvlrtPa ui1mt,v
lon, it would be beyond the power ut
Hecretu ' Nagel tu .oiisldiir the emu
intuitu Koto.' meinitcr of Mm uuurU u
jttiulii shotiiU dPPiMt iU ltii
i

xml | txt