OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, January 24, 1913, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1913-01-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

lefili
ef one f ttenifiQ
GET Wl4tt
. vTOjAT'H NKW TOliAT
VKil Wt' II III liifl HKHAIiH.
KUIjr t'citU n iiiinitli nr 1ft trill
a trrk tlrlhriiMl nl junr dour
flfljr mil liy mall,
To what wc h?c in tfet
1 CUcateit SUt
TitnnM:.ciM.i;N.
Vnt. U. M. oO.
ALBUQUERQUE, NEW HEXICO, P1UDAY, JANUARY 24, 1013.
oicr
I
'jt
, CAUCUS SOLEMNLY
TO VOTE FOR A. B.
AT ELECTION ON JANUARY 28;
PROGRESSIVES IN LINE
Republican Majority Binds Self to Ratify Previous Choice
of United States Senator From New Mexico and Strong
Fleas for Republican Harmony Arouse Enthusiasm Last
Night; John Baron Burg and Sulzer of Bernalillo
County Join Cauous and Party Presents Practically
United Front on Scnatovship Question.
SENATOR FALL DECLARES LEGISLATIVE
VOTE OF DISAPPROVAL WILL RECALL HIM
AND VIGOROUSLY SCORES HIS CRITICS
Ppttiftl lllipatrh Id Mlrnlnit llrralil
hnlita lV. S M . Jan I'llteeii
lllf'lllM'l of III' N4H I eell'lto mui
tMI 1 1 1 -lit.' (if llll' llOUwe l lepreaelltH-
lite, lomprtatnit m imijottt) of both
hoiiee. nil ,ltepuhlH-miH, Im IllKllt OH
I r Into H itololltH l'OIIIMU'l lo lute
fr Albeit 11. fnll fur United .-llatea
MIIHlol. lilt- totl Ui be tk,H .laHMBt)
-illl
The iNu ui lit hKh the ngi ftitfHI
OH tfUCHcd MUM hHl III the i hBllllll'l
f I in- uirtiii' court. It aua u thur
i.'ilii od.huHMrd aatbeMna. u
I. -tided by mu.'li talk. Altttoat cter
iihmiiIkt ptvavnl made .1 Hiin-i'h. -Mime
were brief and eome Mere Iowa, uui
licit lllll- tolectl II pltM ftr harmoni
III till! IH'PtlblUuU UHIt) Mild II M IU I lit
Un r'iif,Mlil 111 Hi.' legislature
ll .Ut. eilllx flltll'HI IWat the llll-IH-llt'lK
ilf lll CUUC'tlM llHll IIIHll'- Hp their
iiiIiiiIh 111 "up port .ImiIri I'm II Speak
er after apeilkci ilrclm-cil Him. while
Ill' lielh'tetl thr election ul I hi acHi.
lor hint June wh perfectly Wul mid
iHllll. )lt Ilf wh Milling lllHl wink
dtould I t- tuniMlly talUlcd l koIii
throiult (hi- lrin uf another -lclli-ItaproatintHllvc
Hurts uf Herimllllo
mmn nun of the llltlll who 1II1I nul be
11mm .in 1 J 14 1 I'.ill hhk tin nmn for tha
plme, that l, In- m lil that lito eon
HllllltlUlK ll UMtll ll iK lli r KHlllltll'll if
Hurt. hiiiT. uliiilKi'il mini' If i"
ebliln ll) Hip i'hiil(K of til" llitlortl. 1
hniI mi tlm fltiHl linllvt ui' it f'H lu'Ui'
Kflll
I'll. miiH n u llnl to inili'i
.-oiliiitui I'l A. Mll'lii nlluHl 1 fl r
.1 . Iim K H ptolKililMthi' Jo I --'.
I Kn MHl'H'l wus th- imi.iiiIiii-h
hwlcr tin- chulriiWM Btid "vU' - m
Hvi Ymitm "f NKlHl " 'ti""
nt" ri tiir. JUliiwwhUitlvi lw
ri..il u lnti'rlT. ItOMtlma! "i
nil ill luttiit tlmi It wmn HiuiM il i"
ihitiv .-lll wnmlH'in f iin- nul l-tur-.
mill tint thwr iiii'inu. 1 . H. n.iifr
huliiT I lli prinoiii. t'l.f lintu .'ii'1
hiiM-. wH hml hi "iiuioi
ll"Ht'ltl
I'liUII lllVllHtlUII Hi lilt lilllillK li'l
iiii'i ! iii 1 hmriiwo I jui m. .iitiniii
'mintlti'OinHH Hi(m lion I'hiirlf'
Slll lllK.M Ilf 1'ulflt HHll MlllllitlliH .M.I 1
lliii' uf "ti iiilili-mwiil ii"' iin-HItu
Tlimi fiillnwi'il M'iflu iiliinml
ii iimiuUiir iH-uwHi i-imtur sul
XI I HHkl' llll('l) llllll'. unit tllllf
MinHliiK 11 IMIli) Hiuti; fi-ni'iii in lit"
ill III llll lull Ilf llljlll( tU IlK' I'M it 4
a AlimlmiM liliuitlu mnl MiirnliiK lite
ni.'iiibm iifHln! ifKi iltii'ii ui tlic r
i..r. lili It hml li ItMt'itullllii imnt
i" tin' ItijjiuliUimn uhiiun
lliin.'?nlMilvti lnr mum miullut
lm hh ltii'Uu mi Hit iIihii Mr I turn
.1 'iommr Ik- Mint tin- tlilrty-
n. nntli Mini wltltih I'lri iril Juitgi l ull
io iiir m'iimU' (r I lie nhut t triii. !(
illil lint IlllUrt' l ll'' Si'l'llltll fli'ttltlll
, 1 .illil. HHll It'W Hill mil III" 'il tllilt
.iinlin I'n 1 1 wn tin? tMMt iiihii for mn
ui. 11 lit- I'liiwltiileit i intltlna tit''
lit i-iitilii mm HfOMnl t" J"'" ",) (l'
I'l'itfU.-HI'IVW.
MhJut l.lf i'1Iii Him tin- nt'M
in aKiT anil uruHiMlh rcntoiixl o mnil
liijiii'ir tlitMw lin ltHil ht'i'ii almliHy
ruirii'il Id Mr. fttirgt iiIhId talk ' "
tiling lii IHnt i.itlciHMii tliiiinlii
win- tin' finilt uf tilt- lli'iiiiiilkiin
I'.lltv .
, iinlin Huh lolluHi'il mui HtiiniH
.lm fll hMDllUIO. HH1 UIBllMuil tl1
.it nil iIIdIhmI iIh tin' l'riinri'iMl'H mm
Ki'uulillruiui ttttultl ulii'i- mull' liv
Hlllti'll.
AftiM h uluiil niK'iji'li ii lliniiatHlii
lM ChII'IIII, III Hlltl'll Unit Mi'llllKIHHIl
inlli'il itnon i'ormii' irvm'itt i
pliilKi' ItlllWlC ! Hl'lil.' 'V tin' H at
till' lllljii'lt, (Hf l'Htti'U HIUI'HIM'll !
iinllnt mi MliHtwr Willi tllf fulluwIiiK
II llllM
I'.il I'll II.
. lutlurx AUt'Mtu. Ituu mull. I In 1 11
t'Urli. I'ruiniHiiii. 1 Tn ))', llmti
Unit. Hi. id. i..uiir.'H. iitriM. nm ui
111. I'njlc. l'UU'. Ituiiiini
U nun'iitHvi M. i; IW.'ii lllmt
ilimil, i l)rflilH)i. i'iiinw.. t'utilnVM
Ii iuni. UihmIII. IIIIH'ii. I.f rl! 11
l.olmlu. MoUIIIIiM. I'H.llltii. wuln
num. HhiipIh, 1imiI. Trlii. Ttu
jlllu, lull)'. Viii'dHk. Viiuna.
1'nr AHilrvHM- Hum.
Kur t'lwnw . Cult mi
Kur liniirtJin CIimm
Kur MhUuiuIu" llHitiiiiix Uuiriu
mui Munturn.
Tin- nuMiHii Mini Hum 1 mil mil
hIiuhuiI Dim inMttliK anllit fur 1'hII.
rpiin ihu unueuiu'tHiH'iii ui th f
kiili n 1 iinimltUt' uuttnlnilHR uf Mi-anc
V.it'HHM. Muru. nchi'. I.l.-ill)i mui
lloillflu muh KUMlntv.l in '.. oil lfll
mm Pull fhHi (he lnlui- Ul lu th
hi'IIiiI .Thi' xwHiilm ln mttl
1 lii.ri'il m ii .nii'.ii tin- mom 1 1
Mi,, nk.. 1 III- mi in... 1- 1 ill- t. rf -1.1
tui i,r 11. in I- i'i -"."ii "i iotiiitii
i him mui i i. Itf. il 1 .in 1
1 til' iii'mt . v M
I I-
i
PLEDGES ITSELF
FALL FOR SENATOR
II.' iiiImIh not If mlif. Im- ir..iiM'Nv.'
I'lUUIMll Io null lh. .iIImIM'H. Ill'l
NtHIIlt Ml . II.IUh tO KUll till' (HHll-
imtli'if, bin lu- vli'Ml t 11. mi' lu lit
lojnlt) tu UpuWIiMiu irluclilti mui
In- ilM not biltm It hoM fv.-r ta
Hi'OfMMi 1 for him to ilfimtt fmin
thuM' Miliulwltw in uMtft to gli- hl
Invt "Kfrvli.. to Mm Mm it; nnl tu It
1 I'ounlij.
i "At hh tlmi-." jhIiI Ik'niilur KilH.
thf Mi.l.' of Xew .MivNli.i f.M'l tHMt
I am hoi rtoina m .miy. a miiiiui' ra
olMtlon or the laglwlatur.- lu thin of- ,
1 UHI HOl liolHM III) 'llll). ll llllili' r
fiM-t Mill m l uk my ri mil 11 nil I will j
.11 a ... . . .11 .....1 I u.111 '
at oiii'i- uir. Mlii iw oimlBlmi hm i
-s,;!:;,:;-,,,
I) thou.' iv.im.iii.Ii.Io for ''iMiim iloubt .
Umiii tlu' Ii hIIH of lili . Icotltiii Ihi-I
.lun. . in. 1 that It In Ju i.'.l lilui ih'I-ikih-
nil), inn for th- ifii ou Unit It hail
hlliupi'reil hie work on lu lliilt ot tho
aim.' in U'liphlHtttou 1 1 1- oih'uaiieN
In i iillKt eM. mild Jiiilai' I'm II. ci'illil
nut iiiiilernliuul how leaiiilmnre
eouhl cliH't a senator and then atti-mpt
tu iuhI ilotiht upon It own work
Amonir the ItepuldiCHtiM nut preaetit
ul liiat ulRht'M eHiit'iia were Hnalur
Mc-t'"). Itepreio.nliitlv.'H I 'liitiee)'. It
bmlle. MnnaaiiHii'K, Mureiio. HKIUinurr.
The upvukel. Meaara fU I ) 11 10 1 nnil
Mm.-no ure known to favor Kail,
while tu.- .itlltiuli' of the iltll 'IK Ik iin
Known
BUSY REBELS CRT
Tl
AT
Conditions at Vera Cruz Trail-
quil While Improvement Is
Wfmnetf1 Fvmri Ann mi Inn
. . . iVLiiuiuu
and Vicinity.
lilt l.eaied Who to l.ieulnc lli'inld
i;i I'liao. TeMia, Jim. .'I - W ith trm-
tli riNuiui'd liitiMiii i 'lilli tin Ii no id)
mui the tionli r. tin MeMimi eniriil
l-ii IIm uy huh iill teatel-dii) l.) I eltvla
... .... - i . I
IIIUIII llll" IO M'.ll'0 l ll). I' lllll' IlUII'
.... aa ..i . i... ! I..... '
.... ... . .....1.1. .....I.....I
1 1 !u ol llll- .wj l iiM.yw noivil nino'ii
laat nlalil ut .luarex ri'turuml earl) to.
da) to putiol the rallWH) to the ninth.
Thla li-Htia iibout Him iruoiia ut ,Iuh- ,
reit.
triiiu (.'in. Tiniuiiill,
New Ortumia, Jun i'l. - Vein I'rua
la tniHuHll mil I'liMdllloiia Ruiieritlly lit
w.ulhoin Mt'SH-o hate men tlv Im
pi in ul. .iiiorilliiK to ollH'htl illaiMtvltaa
li.ilviil heie taat UlMllt uHtl tmla) hy
lr. I'. M-HeillilM, ilHlaUl Hi llL-nil ut
Mfhivo.
Mliimler of I'otelKM A (full i. lnlri
IMiiiraiit tel.'nraili' il ilu eoiibtil gelt-
el ul 1 1 ii t every pt'ecHMlluniiry iiiiiiiaiii'i'
Iihh ht'iiii tHkeit liy Hie MhiIito guial'li
llielil to pioliet Aliliuli'mi uml ut lli.'l
lul . Im io r. .nut denied limit- waa eanav
for aim tu mi tile pill I ot lite Vnll
Inatnn auxi'iiiiniMit.
liilet ul Ainpiili'ii,
W'.ialilttatoli. .lull. 1. -t'oliaiil Uil
MHfda ul Aiaptil.o, Meho. whore
r.-ni for llio hi. lot. of Aiuiii'liutno
.uiuu.il III., ui n. Iin i,t tli. 1U..1 Dull.
vt'i. repuiteii luilH) lliul cumlllloiia
there me iMlel. The Heliver ban al
ih i'il mui the lirltlah nm-ahlp Kluur
water haa uiupureil to ileiiart.
KiIImhi Tun llll.) to t.'trt Mt'ilnl.
XeM York. .lun. 1 1. TlmiiMa A.
JCiIIkhi remaliteii at work In hla luh
ointoi') ul KmileMiHid. N. J.. luat nlKlit
lliatead of I'oiitliiu to I It li ell) to i-
I'elvt' Iiulil the Alllerlimi mitaeiim of
natal) ,. iwednl In humn- of an old In -
'iiiillon Mia lOlltaiill h Ii.. .hiiio 1.1
iteeiipl the hoiuu for him. explained
Uml the Inventor luia huen In aeflu-
aloit In hla Mork ahop for two muniha
mi. I ..viiM-iw to iiiiiu.. lu i..ili'uiiiuiil
nntll he coinpl"teH hla preaant work.
Thu medal wa.s the Italhaitaau lion-
nr for un Invanilon of u utoinjte hal
Ion devlee net m 111 im llahl w l ioul
hum.
I'KU.VCII rttlftX lllll STIllt'lillV
Willi. 12 T WllIlK
l'ni'U. Jiill 31 AtUtliU- Un-
md. Hie Ilea Klelieli premlal.
4 Ma iit.il ltli .in ..ttu. k of
4 niii..n- ulill. in tut- li.iiiiio i of 4
4 .loo.iii... 1 1. 1 . w loin ,. .ii' ,t! 4
.. mi.. i i r i. i . I iml lu
MEXICAN CENTRAL
OR ON
I 'll ..,.,.. '. .1
(4t
DENIES EXISTENCE
OF ALL POWERFUL
IN6 TRUST
Representative of J. P. Mor
gan and Company Telia
Money Trust Committtx
That Reputed Combination
Is Fiction.
GREAT BANKING HOUSE
ANXIOUS TO EXPLAIN
Intorlookiny: Dircotors, Xt is
Indicated, Arc Not Founda
tion of Control of the Na
tion's Wealth. I
N.r,'U IUmlvh IMrnliiu llrrnlil; (
WmmIiIiimIuii. Jhii. Ji. Tu rftiU Hu-,
uuitU-nilon IIihi 11 roiii or I si no u
in thf Morhl of rtHHiii'.', tliruuKli l
li lui'klHK (Jlii'i'iurMttM. control . ..r- !
InllHttOU HUM'lli MKKrfKMllHV If. IlltlliUI ,
HwllMtn, ll. I' imvltHin. iurtnT .If J
I' MlM'HHII. I Olio) Ilff?l4ttl to till' llOtll.,'
-
oi lru In wrtlwilMK mill.
u Ion in nuiMl ntnti'iticnt. i-hIiiiIuC iI
a. InMM . , J .... Ma I .... I . ... I
( ,,Mirovi'H Mint laden rMit .il I.)
- -
lio lh ititil. ir tlo- i.miihmm .i
howlHK 0' 1 1 11 1 iimlltldii Mi Im-
Won oflvr.'il Iiih aiatomiK m thu
unci iiftlon of IiIm i.'-tltnoii) ami tho
Uoilimltt.) ileehlail to ili-lllii-ralal
whether to hiIiuIi k. Mr utaou
IW
uiiiwupou wii' oui iiiii. u ii noiiBii , ,,,. .f,,.,.,,, ,rtv,.,j t ,,
eHrlloi In tin d) Ii. and TImw. V ,.0(U,.HI twnti -iiilnHlr aildr-e U
Umuiit. miolhar imrlm i of J. I1. ( .iHiiihartiier ''liHrlwe ,. Vintahaiiin
Moru .v Co.. had iim:uril tha Iwil j , ti 1,,,. xtotlun. In-
no atatoiuuitt to Khv oui Thu dovn-1 v (, Mm,v f X(,w MwxH, ,
nwut rmlwa th.- lufuri.net drawn ,MU.nt.Mi,. , (.NhbllHm at Sn
from Iho .luimnllt.i.'i tithht and aaya r,.,,,,.,, 1Mr. At thf . i.m-liu-luti
' lMrl; ul the Hdilreea Mr. Vilini( aa ton.
"No aiti-h loiitrol i-.xtaU ami im aucli .Uttxl a xote r llimika i th. houee.
ileiliullnii van ! piMPKi'iy niHda from The houae thi ifTlrrtioon iMiid
lima..' tublaf. ThMv who Wvh nHvlMitn bill No. V"1
on h i)T)dHa4iin hate fullen Int.. not i r dli-m mid mlleaSf of m.-Hihoia of
era I uti lou- arrura. They full t 1 the mwlelatur.. and the pM itlm of
olei . ilrat. that of the total Hum the eiiiphitea Thv total mMuofirla-
tier- 01 illreetur In thoe uartleulir tion called ror h. Jt.:.ii. or Uh
. ..rpoLUIollK thin uroup repiifaenu j laib dn ot Ih. aeaalon TIihih waa
only alHjtit iitiii-iiuartet . ihmmihiI. th-.i
upon thin aaaitmptfon. thoto ntan. In
order to eM'ri'ie -eotrol' mnat .'t
nut ol lit e '1') IIHMi'e iin ii unit,
ilthuuwh the) I'liiiic frum illffer.iit
piirif. .t the o.iuutry und rt.pruaeiii
lh era uml ! remnant ly eoHflletliiK in-
. teieftii. that upHi ihia iiHaumpllon.
the ilii.'i tora i,-juiMi. of thla aroup
mnat i- m. -re ilaiumlea. with no toiet
I or opinion of ilu'tr own, who. ti ! hh '( i i-dlnti Jurlailti Hon in the I'nlt
m. Mt eten- lulrti.e. are overruleil ly .-d tatea oter the Kort May.ird niHI
ii minority no. ill) thai thin um f ' inr rowi-t ntlwn aim the riania Ke Ita
:i Milieu ilo Ilulx Im not mlU'il Jh tloHHl lem-'li-rv A Ivaollltlun waa
or liquid aaaet. nuxpeclllile uf mmup inltiMliued l KwMket- Haea und Mr-
'Hatloti or tiilmia. u ih rtliaitom. he 1 Toonilm tndtrtna ih- iiiitdolnie of
Jmvt f) ,.U.W, H.U Uml j,,,. nr.-Htliiu- hH. t H,.,irtmitH WMlnn-
lilltk of thla inn iiiiiut. Mini la. and lor
yuara hua iieiii lied up In the i lali"
ol hiijm. ralla. tli'f. uultinent. fae-
torl. iitanla. tool., manuraeiiired!
HihmHi and other toi itia of uorpurat . 1
ploperlv
IVt-eaaart mi i-humu
....
............ ... ....
ranriHiii aim oi.iom . .... ...... ... ....
...illil "
I. II. ..r It... I.. ... Ilo...'!.... I
Iiulilli- of Hut l-oit lleiirliiK.
U'aahlHHtoii. .Ian. II H ud f.
imvlaoM. of the Htm of J. I' M or inn ii
ti, iV. waa on the aiam! aKutn '""jtj,,, rtuuw a4KjottH ed tKa nrtaitf.. In
IllWIloy ll'lial llealiltu lodli)
Mr. IHitnrmyei lioik up Mr. 1 I I
ciiH' ttatomuiit of yuiiierdu) that "the
nuiwaiitrHtion ..f UjwtklHi nwtree
.f Ujtitklug rattree ,
III Naw York waa auf fh lent tu eart
fur the l.u'ln aa of ihu eounuy ui
pntauHt dri .'lopmuhl
"Th"!' t I. x lonaoltiliitloii In New
York uuiiklnK tmiay Ihmi Hr-n waa
tan yoara hmo," an Id Mr. Utat axjit. "tho
rlHaiMreu "i the Vew VarW lauka am
only IK Hr eetii of the ivaonree of
tha antlre eountrt.
"We are imiiIih( today In tumar
tinlta. Imltiairlull). omhihiiHiiII und
etory other n In mull) Iiimmii' a
h Hwi'iHit'Hlioii may nani to norin" mi
to .WJtt.H It la much to imM
It la Hiui'M to
i-uriwmtluira ...Uamane to Im. aid. to
,HL Hun loan frtHH a aHii' Imitk
her th. have io ,o Hou.u.a
arwUini making lowna or taa.BBu neio
1 HHd thole
I JlH I '" IIIIHK 11 WOMIU im
UH
Uiltatlllitfe to hate a Hoi HWHy Ihdo
IHMtilaHt haiikM lu Xew Vtt1(. ao I hat
III co nld hine "one plae-e tu io ahop
IiIhm hiouiuI .1 he tia lo"" uaked Mr.
VMul Hivet
"I think the tiiiiik ol Nvt Votk mo
Imlntamloti..' n-plleil Air. Umlaon
Ml' nttlaoii udileil lie kllVn ol no
hank In N Vork i mill ulleil hi un
olhar Iwiik.
Ml'. Dattaon dlatltiKMlahiwI ln'twen
j eontrtl of atoi k ami eoiilnd i.f the
1 lliailUUDllll'Ilt of llHIlk. . Ml' iJMVlaoH
I oU-mll that a wim prjtiittlliiB "In-
trUkliiK dlraetora." iVuulil col tha
lOMHlty laek iwoHD-llte ura. lie
uBIalfd Mltlt Mi. l'litriil)er Hint il
mlwlit Ih Mell to cut iIomii Hie aktu
uf lHailH of illreetota of Uaiika.
Alt'. I hull mi III thai he Mould
IHVOf a uiw etiton iiik cttntHiaie puo
I IMly f liitwriiiodlate pruflta maile liy
flnain-latf Ih floatltu eurltlea and
I would appioii- ol loridddliig oaiik of
' ik'ft and hanka u..iu pai l' lpalioii
In M)mll. ulix fotinod for lloatlHK e
euiittaa.
Mi. ('iilarmyer l.iousht "" 'hat m
. in i. i-i I , I Moia.tii a t o uml
.,i . ..ii- ..i 1 1 :!i nun iihu iiol hud in
. .iioiix I... ii U - tit. mui. I I i.i.
" i .(er.-i i 'i.iiK ' !' " I'' " ' -I,.
..! ' Jjti'i n ' 111- 1 UilUl""t
wlihliriil it frnin tho rT(,rl uniil P
iiulil lie oxiituliiKil.
U'Iihii .Mr UuvlHuH tiiu I'xeiMUMl
.linn"n J. Kill uim l ullwl.
Mr. lllll on Ktnnil.
Mr lllll oiMieil liln lnlliiiin- with
11 urn ..r litn iltri'1'ienfinim m N
Voi'k hhI I'.'liteftin1 (NinlMi ami tu Ui-
1 r't Nnrtlmrit fttf' nuMiMuioh mil
roniJ Mr. Iltll twill 1 hut thf C1rU"t
Northtirn mikI til" Northern lHfllr
iHllroHiln WHif witiHiHom
U'lli'ii III Niil'llirrn MwurHI i H
IMiny n. ilbMBlPwl, lu- imlil, tt tv
ii'lvwl J7.00B niiioim nt CI real .Hwrth
I'Hrlfl. Ilf HOW lion tft.AOO nlMrfMi
of Or wi 1 Nnrtlitrl! hM hIk win, l.nuhi 1
V lllll. 1ih l.0( mutr, Mr. Ilttr
i, ..i.i-,i in. wiiiriur it. in- mm ;
Nallonul IU111K of 8l. I'mii. oh- vt Ihu.
hrrwi Iwnliii in lltij northw.xt. II
iHMHrrfl wllh Mr. inlrm..ir'ii nun- j
HMtMon (hat mlHrM niw khollr
glvim ivfif nkat4on in iirM'iomtH)
tliiouMh uwuimlv rot In II" '!
ti.ni ourii h ymNi mtfltt allow chiiii-I
t 'r .-orpi.r-t.o.j:..
i.-u i hvi urtria. u pi.n, on u
'..
1 mi Ui. 'iii.'Mtion 0 mt.ii.., un4 'ii-
iu
tin? iin-iiriety of tim uractw rcadii
i!tlrly itiHjn tho cltaritflr of tli In- .
Ilviiluiil niuti
ADDRESS TO THE
SE
, , . .
lUl'gCS New MCX100 to Pai'tlOip-
. .
ate n San Frano soo Expo-
1
sition; San Juan County
m . ... , r ...
TcRchers Want 5 Months
School in Each District.
llr( l III. Ii In r.irnluu llrrnlil t
Mi( Jmx ..plie
Ho tlKht on ihia hill.
A houae lolni rraolnthui waa Intro.
iliii'i'.l l) Mr. I'hrtanian at the roHUtHtt
i.f the taw hi rw uf Xun Juan eirtinty.
iiaklHar litr u tiiilf'irui ayatmn of tun
lion mi it to proi ll' nt Itatat live
tuontha' aehotd for I'lieh dhMrioi In
the aul. Ilfaf ie.1 to the I'ummli-
t.-i- oh udiuaUtiH.
'hi
overno4 tranamltlad draft of
ehea umni the iteiilh of hla lafuHl !un.
" hli-h m-eurred W'.dneada).
jjiix.vitit imiHIi' SlteJiUiV.
,
,... . .. . ... . . '
ni iin it. . ri . . amu. i.- i-fi Mitt
HI"
hi" HUf iii ai-aamp ooiy ii iw mlllulaa
ttf
Ho.rHlHt Thi. uruMMiliuM ...n.
puroly fmnwl. Xt-natur I'turk pre-
MuUttMl .u.ll.... lr Ullll.O-11. -i-.l.....
rm ayatem
r - - ... -v
of wolihia and iHeaanriM, Mhh-h wa
referred to Snalor ltMmait of tha
laeliat.- .'olwiMlllee. A HHaaawnani frnui
the houae of the following nieaaure.
IIouiw Joint reaolotlwn X 3. pro-
Udlititf lor eh-Hon of a aamitoi on
, - -
,, ' JolM. -ui,ll.H v a. urn.
ittt.r irt-ro firt' tha Itouae.
Xt-HMte hill No. ID, awlUHC ualdo
fiihda for aulnrleB anH ru4a id the
li'Blalatlll'e
lloHta Wl' No. l. dtUHlMs the ertwtt
o eitilHiaalemeiil
1 1. ma bill No 11. partHttttlta Jwdaw
to rent . hanil.-r.
1 1 una,' ..til No. :. 4H(Mtig Sunday
Thla aet would leuutre amtOWK t" elatr
ut mWni.lit tmiiinWv. laajlaad of da)
iiHi.t . Mtt
NG
MAKES
Jo v.. V- i .... ..'Hwr' than tn themaHtea TlM. rui.
" ' h " ,1 ,7 -I
j M ll Umul ludge in iH MHH ) ad lei. 1
h ,nr h f
lutlou Xo. .'. proiiillac lor the alettli-H
of u aeHMtor una relarrad lu the com
i nil lee iiii prtvllutoa and eleetiona.
Ilouw joint reaulutlon Mo. t. proiid-
n$c for tHtururalrra ftx Ih hotiaf
Mailt lo the llnaiiie eoWWUla. llwua.
hill Xo. in in i he judlelaty vommtt
lot Houae lllll No. 8. tu tha eUMI
inltlee on atiit a ffa I fa. HoUIKI Mil
Nh. It. to tbe eommtilaa uh IMianea.
lluiiNi Mil No :. t tha eoiHiMHtaa cm
. i.,.u-j uu.u
11m- aenm.. .,djurit ymit no
Monday a l let noon
- rum. ixc smv is that wut
Hold I'm t'hlwiKjU .Mnriliii'. I VII, t.tl TO IMXIMI
UaiaiilMirt. Iom.1. Jan. -M.-Oeotie ijtidoii. Jtn. t. The lonflrtwaium
ramwi', aald to be MkUl IN t'hluano r tnr ,waMJ f IHl, tuM,,,,.t,. ravulahm
In eoHHectloii with tht mvrter of0f i.ellnK Im t'unataiitlnople ialiti
Olamtind Mei- lmnt laniuai aa arraal -
Mtra hurt nmni. tta nM uaan
worklM al Ho t hM III Wtendorf
fur aaioral m .- 't waa pmt'ti in
inll. twhl ror intaatifUMh.
.
.Shut thi AlHUdiUfi-
&HH btorMardlnu. ' 'al-. JMH. 21
KtHWart Wall. h" Maglll aitle al'
iimmM atittfle-handed at:.lMil Auai he
India hk In lt ""il kltlad thlrl
I.IMM'M l...fo. lo Lit tilth fillirte. I.
mill. In to . - d i. .Ihil hei'-
teatt't'ilu. I. "ti" in it ...iri. -m-i - -.li.on.l ih-i I.. ..II. '! to ilO.ll
I'l l im Hi-1 o ll lli.il nil . I l II
f'-n-rJiU",
W
PARTY WIN
GREAT VICTORY
CAPITAL
,
Assassination of Nazim Pasha,
'
Former War Minister Marks
Culmination of Popular Up
rising. -
SERIOUS FIGHTING UNDER
WAY IN CONSTANTINOPLE
Ottoman Pcuoc Delc.irutcs Rc
.
uiiiicu mm rouiuig in Juiuitt
Now Indicates Early Re
sumption of Hostilities.
tlr I.FJnt U'lrr o KtrnlnK llrrnlil 1
l oiiimil iin. id.-, Jan. 21. . jrtKtilliiR
h.i oiiuri.il ut at-vi'iiil iiUii.'aa In th
tv thlH iiiiitulliK. A du!ii nr niorw
lll'I'xiltlD huf IH'HH wounUi-rt.Mnil limn;
,iiritn Imvu Ihii imid . circat jhii.
in M lt.-m.Mii h follow it t. killing
1 1miu1 1'aalta. thr- lormr r miu
it.r unl lutHiiiaiiilir of tl 'THrhiali
nil), who waa ahot iliirlng iiulilli
iiittont ration Here liit nlahl
Taluat liey. th.- new mlnlatc 1 or
.,ll0Iu,r. infurmeil th. Kuropion .
Taluat !!'. th.- nw mlnlatc r of tn
111
-' ;-
nr. n iiii'.amirv to limur.' the aeiurllv
1 . . a . . ...
i ! iwen laken. iu-
"""ifw n mmF 10 mi' iirovn. ibi
R...rH..ra .-xniaiHiH the re..o..H i..r
thf I'hiiup" In the KOVel'llinelll .ilul
hIIIhk upon the HMple to lend ilitir
IHonil Htlil matortat a hi to the aoviru-
MH'lll. "Wt are ili'tetllllneU" h. utit
" defend the iiti-r.itN .t the iohu-
iry. now faef to fare with Ilia proa-
li of u reauuiUoii of hoKtlltlex "
Unvor my. who haa tHkim mu h a
hroinlnaiit imrt In the ovarthrow of
Ktamll PmIih'h .uhtnat. la thu opu
br horo n( the .ly
Nwalm I 'Malta 'a ik-mli hy a ahui rrom
be reinlver of Khv.t Hey or Tuliuit
I'), ut ImlMjveil to nave Imhiii uaol-
d.-nial Th two offlcera. In ordar
Hfu'i thuiitcwlvaa fi-om Uia fitu
'f Vaalin a aldr de ( iini. who ftad
'b-in irom a wliulmv. uraw
Ihelr revolvera and emptied them at
blm A Millat atmck und killed Xa-
Un l'aha. who waa sua Ml iHaldi tha
room
The now Turk tab uHblnat la oonal)
tutml aa lollow:
tlraml vkdur and tnlnartvr uf war
MhIihioiiiI Mhefttet Ihulw.
I'naHileiit of eoiimli of ajUttt HmU
IImIIiii.
imetlor lladjl Aitll.
IN)llgM Hflalia (ifwooMMV) Muk-
Iwlitr lhy.
Marine Taehiii'iikaubi MUNCtHUil.
Jiuniie Uimhaiii I'MMitu.
Itnnnr lllliiui llt
I'nl.lle norka ItetMrbi I8ffrdl.
I Mom foundation I la hi' ltMK4.
Amloulture- Djelal terfawtt.
I'oata- Daktaii Ii-y.
1'iiblk' Inati'wetlon -WliuhH I'acha.
iriO.M.X.V I'lCNfM IHCI.KtiATIfc?
WIM. Hi: llltCM.t.ltl)
London. .Inn. a I Th.- new Turklah
...hlmii l.u. d.M.i a..uii .I... i
" . -
lomilll paaet. ilelaaulea frnin London
--ruiK to it iiiap.n. n totia) irom
oiiMununopie i lie i ui kinii o . rn
wum " nw r.nu. ,.1, i
tm Htbiaatliir at Vh.nna unit nt
' 'i-ws tv mum i iiw iuihi'ii
thf nltart h1I'IWhI leailer
,h'' yom,, 'furfca. waa hMla up
M-,d '' " " eeil staff ot
i Tiirhlah amiy
h,l"arter'. ..I .ill the peai e
deleiwlloa. the greul.-l uitlvlly and
, "'-'"oo'eni pretanc oa,. i ipio r
"'"" ' Hufla. IWUjWail. . .Uh
t',M "owHd iiHMaaM-N
, "MH lHH to tUutm - "PitaMi .lurln
tte eurly moriiln hour. Bflfora noon
' h4 '' dehatln. hml
"fwM wt,w "
W,,H .,, ....
ttUI' " "M'M dl.n'd to . onal.l
" ltla wj onaium liiole n-
" Murww i r?r ptHrulimn winri
I e) think that
1 u ,
thi uoit era are an
the rirat move. What-
eei ' may a and m hut ever Ita r--auM,
It en n not pri-jtiili..' their fu
ture lehUHItt 'he iln lal. Th drl.
KHtea . iHialdi l that the I ' HMteiplkiH of
war In the .otirae ot naat week la al'
moat Inei Itai.le. fie ti ii the powtra
"" ' "' .n.rv-mr.,
I'lUVIIItS llfltltV WAItSIIII'S
ix'iti Ti itiiisn w.vrniis
ltnlon. Jan .'I -lit Htm. lirltlah
uml other .mi rati I p hae tiean ordered
to pr .-ead immediate!) to Turklah
MHtla. .leiordliHl lo deapatehaa from
. MwmrrPIM1n . llldlM.
( mi' proiioaad auir nil.-i tn thu allii"
. hit ercutad ihe luirwaaln ai it
f ueaee dalelaa that the war will
I.au4ti attain almott mmeil lately
Thern are. hoM.'ier. iwo eurranl
ot opinion iiui.uk 'he repreaaiitwllveii
,.f the Il.iik.ui l attu.-. i no- ..f Uia t
In fax-i i .I'kum Hn Kiliin lire) .
aa h.i,..i,.i tn.-i.i. ut i the naiU' i
. ..ai.ie iont. il I- i" . nktobf
u aeaaloii the it. i..uie at whkh
tin l'.iliupll"ll "t lioi-t Hut- n Ml I"
.1 .I.H..I 'Ilo olh.i - llMl lti
. ii Ii Torki v
1 li' I'" I- "' '' ''U"'-!', 4l
IN 1U IS
I
i
nuily In oininiiiilontloti wllh rfr1
to tin nil nation. Ti vluw lieri l
tlmi thi' ruply of Turkey lu tho lioti
uf tha powers ntunt bi tiwalteil hforA
hiiv drasllo notion uatt bo limuau-riiti-rt.
lirH of Infornmllun n to the rrul
mraiiliiK Hml Buopit of tho niovcmfltt
In (onfltuntlnopii (ircoluilwi In tho of-
rii-lui vlmv iinythtiiR In thr nature of
prrmiilry mrllon.
Thf ilelKRAta of tho hIIIiv wer
lomy Mil iliiy nhtiilnlitff tin- vlrvr of
UK- for-'Uii mlnlMor prior to thdlr
foriiml ninotlnir nt thn Horvlun heml
lunrti'm thin i vtuilntr.
X.V.I.M 1'AHIIA liAIII TO
misT Kt'inii'Kin sirccHiinsI
CeiHitahttnoiilH. Jhii. :t. Tho ftiifl
at f NMlin IH.HH. who mia klllod
era I
Iiimv teat Hliiltt. took pltiri- HiIm morn-
InK- Thf H-w Kraml vlelor mui min-
ltn of wr, MKliumuil Hehiifkt
'l'ahn. a 11 0I1I coiurHilu uf I hi' il. ail I
r.otiwanilfr-lii-chlef. nttcmlrl
Aftr thr hiirlHt the iniiulir uf the
.ni.lmi tni in th- Nihi' Hint look
thi oath of allFKlMll.-c to 111? Hultiin.
s..ir.,..fi..i)-. th.. rattrttiK fo re A
iiimwui , niiiiiiKiiiinu iiiaiui, wuai
ullfil i a iiii-iIIiik uf tlm ctihliiet
winiirtt m mkpihiii tii funiign aitim-l
TIib SMltfin want lu tha tnonii ittl
uooti tu attuiul t)ii nana! olnnillk. ill
whlrh MiiluiHiutl Hfhu.ki't I'HUhn until
Knvr Hoy hIh.. it- ariiavitl The
funi't Inn laiMM'it off wlthunt Inrliltftit.
Hiilkiiu Iti'liwUi". Unit,
Uiiniliin. Sun. SI. Thr tlflnemos uf
the Ihtlhrtii iiNtliutM lmvi- ilocliloil lu
Hwalt HviUiniuintn. tn ilit meiin-
whllo rprfKiinliitlvw. uf Hutrln uml J
Moiiti.mro lire Hitklnu tlmlr reap.-1
live a.iicrniiiiiittd 10 hhUiuiIxo thiin toj
break off itftutlHtlonM whnnaver limy I
. . . . i. I i. . '
Una i..en don,, ulrwuly In the enae of
C? 1 A. "I 1 L. t V I
I tu lam in
I
kiincuc ii ncoc
L-UUL.I1L 1 1 ULUU
ARRESTED FOR
CONTEMPT
ouuiuusi uuiiuiuaic tor xrcsi-ithp
dent of the United States
Charged With Effort to Ob-
illUCt JUSlCC.
fit I iiiUiul t I In Ii'vmiImb llMi.al.1 t I
' . .
..... .......I, ..Ml.. U..O. ... ...-
Ki'ue v. in.hN Huoiiiiict u4iioidnf fut
preal.lent of the f.llted HlntW Ut the
ihmi ..i.u.n.o. ,.rr-.i.,.i i.o,.. i.
oh, on mi iiiuivimBiu rciurnini nuinii
l.l... .. n... t ,.t...i ....... r.. ii... n.i.L.ll
"''""I" ' i.ji mr iiiiiu
lUbli'li.t ..r llii ioiw
' ' ' " .... 1.1 I
ni ....... ........... I
w'w of. v.....rl.i.. ...... Hifnii uvinil. I
I. I
J""..' ' I
Iim.m um.Im .... ..f ..II. ..tl
......... I...... ... .... .,... I . .
. ..n.toi.'iin in mi' i ui i ifTt vimio Ol ill
lirhain for tlm "Ajtpout to llenaoii'
whleh i-HUfi'il a Ruvitrnment utivntlern.
Hon Tlm maittr prlnled In the Appeni
wua riiimlilereil oliMuiue hy the fed
ei ii I xra ml Jury n nil ui.-tiou w.h i
hrotiMht aKMlnnt the .illtom for noiliJ-
In It throtiKh the nutllH.
The wltnoeCH In thin cuae. It in ut
leKed. Mr. Ui'lix ent'imnut'il to Iij.iv:
the Jtll-HHlietlnil of tile I'ulllt. Ilol
hr-aml the Imllotiiieitt ii h nit offor.
to ruin th.- Apponl lo Ueimon.
WYOMING OFFICIAL
HAS DESPERATE
EXPERIENCE
State Game warden Narrowly
Rufiaiiroj Tlnntlt in ftnnfl10 ,Mo 1 ,ome eou,l fr POsiimjdiin
uiioapcs ucatn m ureal b. . i,rriman nnva.
Storm ; Driver and Horses
Killed.
Illy larrf Wire la Kta UeraUl
fi .xutiioii) itiiiiiu. Jan. wnttt
a tale of ileiUli ami lutaiibo tniffuiliitr,
tatc Hum. Wardan It. K. Uudaon ot
Wtoininii arrival here 14h from
JiifKaon a iioia, WyunilnK Ha mha
tauahl In a miu mIIiIm ouiiilint iMiuoifh
ah) mi puaa on n mail w.ioii Owaul
uiua. tut- yoMiiilut (inter, anil a
horiM wi-ra hlllod. Tito avluiti oc
ewrrad Im exactly thu artjna put wham
ine iMiy a pieiieeaair l(wi ntn life In1
ulintlm ailde iHtt your.
I'ltMor Alleged IllsitmUi.
Ituhmou.l. i'ai. .Imh. Jl -Ujv.
r'rank Horn, the "Twin I'uatur" wliol
flel from hero January 14, latiiruoil
)eatiitu). aaa arreatad un a aim tun I
of hUuiity ami rele..4. on Jtf.000 Imtl.
Horn. win. hhm i am tor of the Kind
wua (Mtator of the Kind
iMIitlat ehhroh of Hlehitioiid. upihmmi1
a atiit for divorce brought hkuIii him
I.) Mra. Hi a May d Tot re with th
iiaaet-tkiii thai hla twin brother uml
not he had murrlud liar.
(HSH.MAX Hl'lli.VriSTh IN
DKSI'IIHATIC POSITION,
iTtitatiuniu. Xorwuy. jun. xi. -
The Niuw.-mun fxpudltlon lor
Un- telii-f of thi- cifcrmnn hi-Icii-
tl llt n pot'leil to Ih Mllf (wrtitt; t r -tl
rtide nrlMiiion In a romoti pari
ni HiilialM-rrfeti. leit Ailtenl Im). 9
Mpitah. mail on MuuiIh), but tvaa
w i.. i. eu io rviurn ttiira lotity. us
A. l ....... ...... A.
v im- ...... .- lunnii ..ifn ihv
i . . m in 1 1 ii ti'at i ii it OM't'luttd imiiot
ait. I. Tli. relter of the atloti
lima tviil tu linprai tt abtr until
lien ' i' hai lormctl
DECLARES
THE TENNESSEE
GOAL DEAL WAS
EXORBITANT
a. PritelrlAnt ftf ihis tklftfT
0mcr "Sttnt 01 1110
Trus Dcchrea Trice Pali's
Was Hundred Dollars $
Share Too Hif k.
FACTS OF FAMOUS
MERGER COMIHO TO L1GH2
Government's Suit Brings Onil
Conditions Covering Itdti
national Pool 6ntrolli
Steel Production,
(liy I-eavNl Ylro tu Utealnj Ifci-nML)
The T'tini'nffc Caul anil Iron coin-
mm wip taken over by tho UnKctl
Mair Hti-ul corwonitlon, dilrlnir tho
,M,n)e of tOOT tlcaplt th protwUi ut
iho onpiuirntion utslileut. ivillfin.
. fore).
, , ...i.
crow, examination at Uib hearing oC
,.. onl.rnrrl, ,14 ,
eorporutlon. U declared ho had not
ronctirrt'il in the purchnio bocfluso
tlm prhii unili) ivftd too blRh. Thin
price was the miulvalcnt uf 4 119 w
Hlmre
John W. (lute tolA mt that thai
Kto. k una cheap at 1130 a. aharo."
rorev teatltled. "I iayarlably rcplltd)
unit in- wan too too hlan."
Mr. orey pcmlstei fn Itla ioaton
tlon that trti) Tenoirye Coal aad Iron
l'ompnuy waa und wuulU' hivt cori-
tltitinl it steel rail ooinpotltor of tho
I'nltod Htiitea Hteel corporutlon If It
liitd nut been tnken ov'rr.
Mr. fnrey tatlllnl that "JtUgo K.
f I tlit L rt nk f. llAll t tl 11 t It A n.t.tla ft 1 1
uuuub ti tuu vum it
time, bucnimo dtunded uumc
PSlXJulfKniw .ui vc8a,tt
JF. -uaw Qnry tattined
lllial mt -oin n Ihu exltttonrc u( Hit
ipaola cmnc to hla knutvlcdSe ho hnd
unlbrfd them toppcd.,-lv .
Mi rni-..i tnt-tthf ';.H...ntit ,.f ll).
lLnltml .sinte aiMl coruomtlon. teat)
" '
!.,. ,,-.. -,.,,.n 1 1...
i""": . "v:l'v,t
"i." .Mr r M
Poration. For two na Mr. Core hua
I ulvrti teMlmuny biuirlnir on Iho con
, ... ,,. " ..,i-,, .f.i
i.w buvvii.iii.iHi mm
aii.,.. i- .ii.ii- - i.i
..ui fuiii.iui. ip .. u.'Jiivpuiiaiiv vuinoi
.... .1,. 1... . - .. .. . .. .. . I .. - . 1 . .. M .
iiuiion, ni i'jn iiAlillliucu oy v.
u. IM.nn.
'" '...vc,
. M . , ..... .i ...,rt..L.. I. .
".-o..-, ..u.uminu vuiiiniuginr
.
pool unioni; Amerlemi inun-
ufuetureta. tncliiulnu thi; voruuratioa.
He mid Hint thr pool wu u "tin nit
over' irotn h tuiol Unit ostaled befora
tho Corpotrttlou waa uVRaniXftl. ll wut
broken up. he eld. In 1'Jft or 1901.
Therm.ftor. Mr. Cora) loetMeil.
eunie olhar itmttifutlirurt wanted to
i-iiImi th price on geviiral occaulutn.
hut tlit) Sluol corporation dcolinud.
.Since I sum the Urtto of utecl mill".
lit. Coioy wtlfl. hud not varied from
t: ii ton
"For acfenil yoarn." he udded.
prk-ua of Hleol tttlls huva been high
er in Krain:e. Germuny. Auntrlii,
Italy and Ittisulu than here.
Tokltis tip thn International steel
i-jII pool. Mr. Huvoranuo sou-jht to
ehuM that thu reason why producloR
ooitutnca did not Invndo one unotli-
or .i tnrrtton wan ukchuiH' the traus-
iortittloit t'lititit would multe It Im
practicable to do ao.
"it wim not the eoiiuuou ctiitoui ta
do tiu, ' Mr. coroy repllotl.
Mv. Suvemuca asked If tha wltnois
did nul im.nH eutilitiK to Jumaa A.
Kurttlt. when Mr. arrell tnta abroml.
anklns him to uiH-crtuln ut wh.tt price
mii imd baim ahimitid rrom ntdgiurn
"I roiiiuiiilnir that 1 imlilcd Mr. l'nr-
rell to Hint effpot,'- Mr. Corey rrplletl,
tint I tttn not prerwrrd lo ay wtlel It
er It was Uuforc or liftor the pctlod
you refer to."
Thli purlod ndad lit IS 10.
AMERICAN PAIJTTE&
A SUICIDE In ITALY
ro " tutawny urraia.)
I'UlttiPio 3My. Jan. . n. M.
l-anlmU, hd AnierUun pnlntcr. for,
nierlr of Mwu rrrmteUco. couimlttftd
nilvtdu hare ) uat utility. In his poeltot
vh-31 note sujltitf:
"I want to die In Italy.'1
It In belle vod ha oui up from MosinB
U IMIiinio and hlg buguao shows
twt ha hod rocrnlly bben In Home
I and Alexandilii.
PTBRT WflVAW TW VVTV.
I .
ELECTORAL COLLEGE
(By l,eaed Wire lo Ktrfwdng HcrtMA
Whtiijtoii. Jun. 31. Mm. Mv
Bkrit 'Aiiie WlUher. of Hrtlt LhU f'ttv,
tihy d Hvi n il the voto of the tah
eleotora to ihc prwildnpt of the "n-
me. the iviti tin' ttr-Ht tvomatt tu an
pour union.- tho metveuBfr iiiiiii
In rrom tho urous ataten. Bhc trat
leUu t.tSO nlfli! hHU rcoolved IMS
tJfot hr mllPbso.
! Tuxitns Iiiuth Xcjcrw.
inufhavllla. TftXHii. Jutt. it. DlolC
tlmunlt). u l-yMr-i)l'J ntro who wi
i..hyrird with uu attempt to uasault
I . .... ...... ..... .......
i.vur-oiu wniiB ifiri ir niiiMnaiii'
: Tuiux. vu.t hanirud hv a mob at Kult.4
Drltfht yuntirdiiy ufturROvu. flharlK
Mtriiristtun waa on hlu wuy to tall
with the nt-gro vha ha "W ov
ponurirtl Ov ft jovvt?.

xml | txt