OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, January 28, 1913, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1913-01-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

tnina Htfw
tlie grit fiir QfHU
er Albtmurrjiw.
and stay with it
TOIIAY'H MtWH TOIlAV
Voii cri ll In tlie UKtUMlI).
Hilly CYiiIh tl itionffi nr 15 mill
n wvi'k ilillutfil ni yoiir ilcmrj
(iri)- itmIh liy mull,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY. JANUARY 28, 1013.
TIUIH'MM u i,i;n,
Vol, Ufl, Mo. fiO.
VOL 3. SO,
III
awv
ALBERT 6.
TO UNITED STATES SENATE
Signal Triumph for Republican Candidate Who Receives
Four More Votes Than He Did Last Juno; Demoorats
Combine to Throw Strength Solidly to Lieutenant Gov
crnor E. C. de Baoa Who Receives 23 Votes, While
Scattering Ballots Go to Speaker Baca, W. H. Andrews,
John G. Clancy, Tvl. A. Otero and Charles A. Spiess; Tu
multuous .Applause Greets Result and Fall Forocs Arc
Jubilant at Outcome of Bitter Controversy
'GOVERNOR AND LEGAL ADVISER ARE
SEVERELY CRITICISED FOR FORCING
SECOND ELECTION ; ADVISER MAY LOSE JOB
Total Viiie mi for scunior lit I lot l(
111 i
i. f da IWi.h .
H L. Ilnua
W. II. Andrawa
Jbn a. r'tntwny
f towNa A fttem
tfituat A. n.m
J
X
t
I
.3
li
1
t
Total
V.,io in IliO
vm ,
It. C. da (Mara
V. II. Andrawa
Tomi -'i
Viiii in iiio ifrnjjk
mi 7 us
'm mm i
ii. u im i
,i. o. t
LlMrtw A. tot t
MHrttuI A. (Nm 1
TwiHl I"
Tin' miIi uh mil
In I In: Stumliw
I'm I'wll- Ahi'MUi. IlijjfHiAH. lturii,
firlt, Oriiititii, (InIiiih. Hfi.
IlttM. IIW.I. UittfliruH. MK-rii. Numii
, I'Mf. finnh'-y. Itoimrrf
fur In- Mm. i -Aiailili. Ittirili
I .p. I0mih. HliiM,'. lliil.n. VVmI
tdH I'nr A)nlrru Mri'oj. tHir
In II ll'iiiH'.
For 1VII MiknuI 15. Iteca. h
urd, MMrg. C'Atroii. Cli Chrisman.
Cmtnw. ftlo. Dhwimmi. Cewlol.
HMIiiti. MencllMi. libtttu. t.im-i'.
MHimuri., Mi 01111 -my. Mottle n.
M.Hfini. I 'mil I In giitnlnUH. Mnnih''K
ttkiiiMiurc, To'.ihIm'. Trt. TnOill,..
Tull. Viirnon, Vnnim.
I'nr In' Itiitu t.iiit ur. t'uriij.
t'iiii))iOll. I'uvailiiii. KtMiiH. iHp". Uur
i In. IIiiimh . U.H.s. trfiM-. .Vliirtln .
Mulh'n. Nlf IioImm. ItiHH-rw. HWKH.
Tim-Kit.
Kor M I. IIh.-m tfurntr. IiHlwtHi'.
Kui .1 CI. 'lt'0 --I'hiHt't'y.
lVr I'ltml.n A HI,"- H. U Hch.
I'm- l A t HiT" - MnPrcm t
IfMrn
MC.VA'I(U I'AI.I. .Ci.I.V
SCdKliS ( OMIM.Iu'l i: 'I IUU.MI'II
jspri-UI IILpHl.-l. I.. Itirnliie .'-'' I
JkiHta I V. N M . .Ian Sk W illi Ilia
tao hniiM ni tin Xi .M " h'Ki-l.i
tiirc miIIhk - pulati l I'liili'il Mlati"'
Mt'llUtol' Alia II H Kail linlii -ri'll'il
n i-aiijiihi. trlutiiph. hoiiiK ri'--h'i ifd
M'liaiur for thu toriii lu jliminK .Mrt-h
I tii'M. ! tht- d.rialvi xoii' ot tort.
thri'i' out ol a poHi.il.li xcii'iit) thri'.'
ot towr ttiorr wit than hi' ri'i-U'd
taat .lime in tlx- I'liithm which
itittloiHil hy tloM'i-ttor MeUortald. A
lolnt aaaaioH "III Ih- Uvhl tontarroa'
at ipion nl jvhli'li t.iiluy ii voti' will ha
formally ratillad.
Thr gallorlaa unil thwia uf IhhIi
hniiaaH auri- c-fowiU'il a hah Ihi
n taki n. Hai- ini-inla-r waa In hln
wilt In ImMIi hl iiiii'haa. That a a
tiiiiiHltttoiia i liiif rlnit a lion tht- m
a us iiiiHiiiitHHil and II wan nhown that
the iHatiilt or thi- hwtataluiv ntaant
what lho aahl wh-n thay want M
rat-tHil wtt Juim- for th- ra-aM'tion of
jkiiiiHir I'm M.
T4p vnia waa takon piomiitly n
the mioko of ihhmi and halHg tninpl-t-
tnl flrat In tht- aaHata thi- aawalwi
iMiir.Hl Into tin hona- to aalt'h the
ptitKitwa of thi' hallotlMK In tha paii
11' IhmU.
TliHtf hml hi''H rinnom that lh
Uiwtto would iHd'l Imt'k until lh
huuao had totl ami that Im tha avatit
tfuMilar Kail did uai ri-aalv.- a in i
Jorlty. In Up popular hiwnvh of the
InaiMltttiiiv, ho - lu t ion would ht hd I
Ih Ihi' ami'. Thaai- rumoia, Ilk-
huadri"4n ot oth.-.o that huvi- Ik-i n
ufliW4l in KhiiIm I'i- for tlia iwat tnil
wuak PriMi'd iwwIvm!.
fliii Iiainoi-rat haW a JolHt .'u'.i
thin moruliiK and dai-ldad to throa1
limlr Mrattnth to l.lfUtvnaHt Oovei'Mor
II. I', da Itai'M. and that m'ntiaman r-
iilvad tha ailhl luiima'rutb' vta ot
'i: wivall in thf wuata and MXtaan
lii thu houaf.
In ilw minatf two lU'Puhlh'aMa
H.'UMtr Xulaar and M. i'oy. who ha . a
for Mima lliiif I i Ht w,lh lhdf
tturu vuitn foi rrwar lialamti' V
II. Andraw In tha huuw apBakwr
Ihioa votwl lor tharl- A. IHaai
llonraaulallM' nan.-") for Ma fU
l.'aplalii John It. i'lant'.- . Waivan f
Jr likM. I'roKiuaaivr. tor 4ns''
CUara; whtla lao of tha I'raglOaalvaa,
Tiiumaw tluriil.- and TratMiiiHiuo l
uaillt Mind rr Xpraktr It I.
lim a. Iiapri" n 'tl J"hn IWioP
Jiuri; Pt'.'Ki'''"!1 wf H'-rii'iliH" i mill
FALL RE-ELECTED
F 43 OUT OF 7:
i.
i.il win, i hi lti-iuillritit for
1 itti.iior lall
ThTa mm h Jubilation In Hi
Haptti.li. an mi, nar Mia triumph of
Vnntr I 'ni I ii ml the aanator Ik halw!h
mMtHtulii!'d i.h nil (Mm i.i ihi wil.l U rrniHln Ih Ihilr in l.li
l mrti'tm if ih nir.,viM. It ; ihi ..niMim Mini t rvjt I He ..ioIlmi
m Ih- muM. lHiiMr, iHmi iltwp .t iIm Th.- IVmoi'milK i-i-in-vr
whh ihui'Ii .luiint In ihi iiilnilH 1 inuil. ili-t nn ni.t t yMrniit tm i
of .liiiin. l'll .md hi rrtttHto i" iiriiintiiii "tht tlum iiwti). ni .n.i
ii- iMii.'i.m.- i4 the Hlt'UWKl. 'Itr-1 rtii.tniiiBtli' n ml a tl.-l MtruMlv o..'
In "till M NlroHR l"i'llli "f t'PM'ttlm.'llt
lirrit Hfrnlnttt th- nmnnior ml Itfci Ii
Mil l fur iHlr t'oiirm- In nmk-
Hur thf miinil .il vet inn )i0rNMMiry unit'
M't'!ituUnii m i-onlrm r hl-h
t'oulil Hitvr n 9mmI rviiHn unil wlilfh
mNhl I'lmlh Hnvi ri'milt.-il In m imiI
MHtfc i'f I he ldnlturf timi till- I'tMI-
Mutuant rlui fHilNiiMMiHvnt r ii
irtntf l'rimliii-t llnulilk-nn li-mler ilu
not nwlmti' to rftvlr- tliMt In im'-
viillM thi- x.vtritM with IhI hI
vlr thr bulMil tn'ti.T than tM.y
kni-w ir.Mii n imrtv tnHHitHt ; iim
thr U-tm Milvtitrr hm irU) ri.twtnl-
i-hIIv hi'pl trti UiiitHrt in hut wir
nimu Iih umiW mi HM tiytlw. It
j mm mw-.IiIu, hnwHVir, tni the mn-
jmln inriiiln'i ii thi IpkmvIh tine tm
nut .lild t i thHl l Ihi tirln uf wr
ty inlMiiitii) .tiiKtltt kri-.lnK up .i
tirnctli uliv iii'l.'i ni i It i' ni..! it t .! -
full llllil IHtl In HHrilt'lMlHK if the
BuMU'iiiir vvnhf iii mum' innrnlttK t"
flml tliMi lif ini.l (won iiiv,l of li
lOKtil hiImw ur thnt no atiproiiruilkm
limi hn niHiie for Hie : ot.iti f Diut
.((! la 1
Til wHittl imH tlil Mirnmc m I"
n i Iih k HUH KIM ill MMWIoli nlll lur
fi-w iiilniilin whi'n iVf.iw w .ik
tllki'll
mil II noon, ihi hour of m-uiik lot j
ai'iiator. 'Ihi- only hunlio or un-.
portimi'i' tranaaatail wan thi- adoption
of thi' hditt tiMrtutlon ptinldluK mr,
the ot.- on M-mitor and thi- pnn.iai-
i.r hoiim- i.iii X... i? pnoi.iiiu mi ;
thi- HitifulK' "Hd n-r ill. in ' in ml" r
nnd lh. ir dlain of i'iniioM
Hi tro- hoina u nutiili. r ! l" 'i
lloil" wi'l'.- tawlM'd from i-itnoiw of
(iiMiilalupi i-oiiHty and Mom ito-wi.
lirotiHthMt MWMtllMt thr iir.itli.n "i lhr(
tii'w I'owiity of Suninor Thi lull rr
Ih. r.atbin of thla i-ountj. a- tuor (
Htd ivporl.-il tlii tiiornlna f'-m 'h 1
. ..iiinilito.. mi i-oiintli-M ami roiiiii
1 MM.W, , not wlthatnildlliK thi- oppo-i
, , ,.wHi ,.,,, ,.f ,
ii at laaat III tha hoiiaa.
IHIN Inlroiliu-i'il In tin' lloii-i' Ttalii).
.anla Ka. X. .M.. .Ian. IS. ItHU '"
tlodiiiid l tha hrtiliM' thi hthtnllia.
No. pimtdUtu for tha r"1"! "l
i.italii atr.at In inta Kf.
No. iS. hy It. I.. !ai'a, plovhlaa lot'
tha tiuilillitK of an aijolthiii to thu
apliol and for an l-Hf d mda t
mipply I inula lor thy mama.
No. .Mr. liy It Iw'ltafM. to proviin.
im ail('iliaU' fHjpr aypiaiu ...i in.-
Hlillol t.lllldlnM..
No (ii, h lb j.. M a. appl HlirUt j
llIK $J.' tit build a MHKOH ni'PUf
Ill-roan tna Ulo uranna, "
lldffollHO
No. til. h. IV 1.. I" fM'l
tip- ally of HMHtN Tf. H IHatlima t"r
taaihiHK. to la- kwwH ih- r
Ann rli aii Inatltiita.
No. J. h It. I., m'. 1" aataauan
ntaii' intluatt ImI arhmd.
N,i. fll, hy It. I lhau. l l'vWi-
for tha ImprovaiHatH 01 in aii-w.-i.i
Ami a I V iy i-onvh'l labor.
.No. 10 h M Af mm. itHiitinw
Mah ot liquor nt-ar niurahoa, aoftmui..
Ilhriirim. fain- ahd to ptai'oa oi ..
ttihaldtHni.
No. .''0. hy LU'WoHyw. i" iMtu-nu
il.... .hiudar a. of IH law
iil. rrlatliMt lu ilivnri a. I ni
...Iiiiiih add ttattHliy. n'louna'
..i .tin and faloliy. amaaainam
- U.V.I..I.
in uiiirrtiiK- u iono ..r.Mi
a dlvorai- way lia wplad.
No. :.l. llwUi. providiMK ioi
ih' iioaettnant ol inonlai. hy thi) hoard
of triit. ot tha town of lata Van.
Xi. 62. How tha Judiciary aolHihlt
taa. in mnand tha law ralatlHK u tl'
punlahniant of uaraana awHvtoHad of
niurdar in tha flrat i1kw.'.
No H. ! Houlwara and Ctuiaaall.
i.. luriallli'lli.U lo lha ITMlatl
Htal.-a oar Fort Hayard.
N :.l. I.y It. I. I lava. In aada jurta;
diitlou 'iv "i lha SaMta r national
aaiiittar) to tha I'Mtad Waiua.
N... r.i. 'ri'tn lha Jmlh laiy atiniHili'
I.... piohlldtlnK anrryln .-uHvaataa
afapoii.
No. M. ! II I. ttt. pruvwihg
lha lotatlon and fonatriM'iMin ut i
Until,.!! ol lha i-alllllio Haul hatat'll
AllMiuiiiT'iu. .not m. i f
51 II Li Maii. I" valallNli
OPEN 10 BREAKS
OUT IN SENATE
OVER TUFTS
NOMINEES
Republicans in Caucus Agree Measure Carrying Forty Mil
to Stand Flatly for Confirm. I lion Dollars of Appropri
ation of all President's Se-1
lections.
DEMOCRATS DECLARE
THERE IS NOTHING DOING
Progressives Join With Stand
Patters in Effort to Foroc
Action on President's Scleo-,
tions. !
lt. l.oiix'il win- to iCtunlnt: Ili-niPl
Wualtlnatoii. Jan. 2.--Aftfr a auu
i in ' rtaptiblhan autmtor today, in
whhh u plan to rtKht fur twinririn.i
lion f I'lfnhl lit Tafl's llald-lip nnml
nation wm xraii iimm, Senator
hmuot mid an ofto-utlvp aaaaluH of
tha iwim.Ii . with tha trim of holdrnv
I
- .... tk.. n ,uku.n.. hurf .
lit'otmltlf.
The lt-MibMan il-ttlm-il l iin.
MifM' the rmwil mHilv li the IH-iit-
iK'raili' oaui'W for joint mltif
ot ten to ki uur ikr nomlnMtlun ami
Hr't mHo for i onftrmmton. Th
iniwMil Cound no "iippurt lonatiK l!
iuiill itnn. In mif'iiiti' nrawlott, A-n-ntor
Muilln Innif lutlc fliw.r Mnrtr.
tliil Hint tht i'l-iiHK-nitu woulil loii-tlnu.-
to i.tipur net Ion on thr major
ity of th 'I'Hft ttiolMHHnlr "f
iltH-lnri-il ihnt th tmiMirat ) not
(ir th ffH-t of n fHllotfKi-r on li -lltton.
nilillnK thni ir nny otiHnnn
nttoH ittll fnllnl or imMMiCf i
AtMrt'h I. Ihtry i-onW t. (nimmhI In tlo'
xtm uhmUiii.
Tlin fcimWIUnn rni(ni tn l .i
wHd rruiit to iNffcM umh( conflrm.i
thn fft-nutor Hfe'Art Wmt-i
I'l.lllitctn . n li.i hiiM' IoIikmI tin
ui'i'Mlu' iiiI. i-l not Itit'ic 'ni'
iillirr ltfuhll'linii rliiwnl mm I'l'nUl'i -
li nroiH'Hl unil npiwroMiiy "
Hi-ioril with tlm pkiH ol Hit- nu u-.
whli'h held thnl en'li uwt tnuat Mitud
on tit- tntirltfc It n ilti-tdod r
oki tin' uRtmnnnl. to proswil IW
llti ariii ami na iippolntuo'iitv.
III! lii l.tltilti .ill ImllhllK til, II I'
lilli"' Lit- Ii"' 'iol s,f' Ii Mi"-'' (.'I.
lit III. II lh HI" I iti
Mill I II k u it h III. Ill
iii.iiini i i'
MESSENGER TURNS
UP IN NEW YORK
W. T. Webb Makes No Explan
ation of Failure to Get
(0
Washington With State'b
Electoral Vote.
Hy l.rnaril Wlra In H.riilnc If r rat.t
WnahlliMti.il l. I'.. Jan. t - W T.
Wahh. tiif inlaxlllii Aliaona m. -ini l
9 '
appolnt.'d to l.iiliH tha alaalonil n-
ti.rna ..r Ai.aon.. t Wuahliialon. to-
in)
...I.... I I.. W..U..I... 1 .lllll Xt
I nun X. ii.k. anlnn h Maa on hla
wry lo Wnahhigton. I'ndar lha ui.
yaatardn waa tha laat nay in ahii-n
tila ratnriia ouhl ha Iliad The alalulf
la Itaxlhla. howavai ahd Mr. Aahurat
htia arraiiii fur tha raiord.na of tha
vol.' for Wtlaon tnd Maraholl H It
had baan loal II a ouhl hava ni.ula no
dlhVn Hi i- In tha rwM. htil Ilia ml-
hap Ima iHiiaid aUKNavy lo Al-iawaa a
amoi rutlf atMattH.
Mr. Wfhh ha wtadf na avplanatluii
of hla turdlnaaa
--
nAUTlTFiTl TIOTIY 20
MILES ON THEIR BACKS
(Hy I.imi-iiI Win In I.H'iiIiik lli'iiihl.)
Km.ii ii .ifh Ian Tii loaly
of Km nl Kiurxto ! v.. ..in.- a
briKadi. i ui iifial in tha ftiiaai.ui uroi
and a 1 ni. hi aoldlar In tha i-Imi war,
aaa bimiahi ha.-r Maiay from stiv.-t
lon. a inltiln town In lh. t'liatada
mouutiiina. a hart- ha llvad inan
viara MnnaarMa mid df . drlfi
wua lu-ouaht halt ttaiay from Wllvaf.
tun and four ni9M aaiTtad ilahaial
Uaaiak'a hod) lwnty ihlha. on l hah
back
Aa far aa kkuwn m) waa a P hoot
laiHli) tlaa.
I alata luatitlttlah far tha illr and
I BUnajrt f
xo. OS. hy It. U to prwhl.
ih,. rurth-T aonalriM'tlon of
; , iaa-aiv Highway biwaH Santa
tul vwpM.
No. . U MttlaHU, ainandlHH th
iui iharinai law
iiT l.t i 'uhlmv iLud llnatiiiM.
asliihllMhltlK a Sfianlah-Allial'l.
Soliii.il . li.ioi ai T". and t" mova
,,, nw a K, ,.lt(
ARIZONA'S
MISSING
HOUSE PASSES THE
DIVERS AND
HARBORS '
tions Goes Through With
out Amendment.
OPPOSITION LEADS
BITTER FIGHT ON BILL
"This Measure is a Diimnablfc !
Scheme to Raid the Trcab
ury" Deolarcs Impassioned
Representative .
(ll l-co-i'il Win? in KviinlMK 1 1 I'm til.)
WuahtniftoH. Jan. 2 AftiT
iluvi- vf aplrltad dalaita tha houaa P
t.iiinv ihikim-iI tha riTi .mil har-
ho in .tpproni'latlun hill .aroint
lin.MKt.ttUH without mi import-
nut aitiindHii'tit.
"Thl mauauTv." "mil Itapta-
hafnra
damn-
Hi" ' hill. In ii
"jr"'?0"M'1 ,h" l.rV",?ry t
,,r lh," lnn" .
I nlc kli.'M- ot It tli'
utinin v
4 ki'k th- no-n ri.'Khiiilli. .oil P
P .if I III" llOIIIW " ! ll.'-llllllU'-
Hiiitiphri' . of Mi'i.imi.i .mil
MptHkmiin, of I'Morlda fwiilrd
tin itr.nlu- tthn h irunHMl the
bill
v
Cikoh MimiiIii'is to fiet ltu).
WuKhlMKtoti. Jnn tl mkvr
I'lnrk hn uddrri4d l-t-r to Ihkho
cmlif iHmlNm of the how nppi.l
Iwk to them in nlt. tiil wiwIom rngii'
Inrly and aid In gMlitw throuh im
porlnnt tMinlni-mi livforr Miiroli I.
Th- wk"r rt.-'-liirin li would Iw
a I'llliitkoii upnii thi I umiim. luili inn
.ii it II Ho nrf.it iiim'Ix iin-.iMii'-
ll. . i . lt K" in. i in ih. i-xir.i wiluli
WILLIU H. NELSON
S CITED
T
Militant Owner of Kansas City
Star Must Show Court Right
for Charging Delays of
Justioc.
WELCOMES CHANCE SAYS
VETERAN EDITOR
Illy lii'llM'i
ruV" "l""'!''''
Kalian
X. loil. fdlli'i mil naiicr of lh. h.ill
u i it; Mlui. .i ad today ! th.
i Iri tilt . "III I J.'i'kaeH tolintN lo
allow laiiat' ah hi atiaciM not n- ad
Mild in ontf nipt fur a puhlli-ution
In hla pupat almh atlitad that thrai
artorHC-ya wara awaruea n -mm
toe fwt' a diori a auit wltfc'h wua dia
miaaal In ih.' iri ult aoutl without
cutnlllaT l It ml Tha artlclt itai-larad
ih. r.-a aa main .ii in a rulina
.lafja tlulhria of that oaurt.
Tha Htar nniuix Him fM'lhtad hu
iiifrntia artii la ihaMrtM 4aa of
. . . . . U..U ....l...tl.u la.
I '' -.-' "
'-' hi'l'r"ii " U..ia).
I .Ml IHIIIH ,.,......,.
"I vM-koiin Uii" action and tlia
hiiiiMUia ot ilo mi.i 1 1 or to mi laanf. '
una Ml N. Ihi. li iilllialll. aa ha a -i
apt. il al v I'
ANOTHER BIG JUMIF M
THE PRIGE OF OIL
(lu Ioiih'I Wiii lo i;illM IIchiIiI.i
, fHtMihtU'Mh, I'.. J m j Km th I
aawuwd lima UiU "'k mvi-ral arudoa
of otuda oil in itni inarkat ri "d
' vhih'.'U V i-fiita a Parral today. Tho
1 iuuUtUoaa n MaJMarlvaitlu
mttA 1,. i i-..hii, mumi-
arat. I.sa. Thm " aa mi cfcaa H
Itanlniid al d aa tha da
whon oil wua u Mvnrlta afNa-ubatlaM
on.l furtuhaa ttara inada uawttfclstli hM
thu.- Iaan am h a r . chautaa IM
H hoii umo Ih. imiMhaMtufl inra
Hllad among oil nun that tha ntova-
mat waa not .illoaatlMr ft'aa fr-rin
manipulation, .dthouffh 4nuHh' miMli
tlmuj in atip.l and itaHMMM wara ra
onliuHt
I H'aa nta i M jlm-'i that aa tha plii'a
t i ruda ml . mi' ' il lha pfoHtabli op
aratlwn i amaii nd. pandaHt raftoar-
trm Im-i uih. m..i. mtH. nil
"
PRIZEFIGHTER KILLED
BY BLOW ON THE CHIN
tha jr liraard Wlra l rOvaalatl llrrald
r N.-a York l.-n 'I'lflf" Hoa.
a friar Haht'i. ktt" ! uu'oa)a-tua
la Haiu.klvii l.iat muhl In a hhw on
tha ihin in hi. aiih hmmM r a tan
round turn i ullh "Uaa Mni m-"
an aarlv lodav in haIUM.
Minith .iint lha r" iaa war.' rrat
.d.
BUDGET
FOB
GONTEMP
St
NO TIME IN
SMASHING
8
Active Fighting in Streets of
of London Follows Latest
Declaration of Fominiut
War.
(GRIEF FOR LLOYD-GEORGE
IN HOUSE OF COMMONS
In Dublin Women Opn Fire
With Stones on Windows of
Dublin Oastlo; Two Arc in
Jail.
rnliljj
Thd
iny iiiniM'u who to iiinin nut
rmdon. RrMimL .Inn. in.
MUlli'Mlft'tlPK hmt Ho time today III
oponliiK tlfir mllHMt iitnipii4n In
llnl.Mii tlti mad- an a Hint t.i ihwr
on th windows or Ouiilln remit- M
MtfiHjHllfd nntrnml. ffHVf mfTrlt'll
wr- mnHrtod. In UhmKam. kt wuf
JhufKUrn dtofilsypd rat vw.i, "tl.-n
Mf lrummmid Mn' nn ui
. ...... i. i . i .JLw
........... ... ,,,, ,.., Mr-
vuor or in ..srnrqwr. untv jpf nan
r!iiMii to rv.'lv.. ii dmitrlmtfn of
h onion mi tho arotiM mTii hti.1
.,.h..r aa7,....-
i Hd .T?K.r. ,h.. o....
tat Ion Intend in .ti In tha
h. iiav of I'umiHon thla i ItiR. W"
a lha n-.va,;.v af
truat you will
lunuamaHta to jat-tv uu."
Mm. I laapard. nr of thf muat pr.tn
Innt laudeM or th militant auifr.i
ttfttoN. and two t'4iniatilnni, wri- t -an
fouriaan day' impfiaoHinant iylv
on thf Hiarw of rrauHlHr tho potior
whrit thf tat tar dlawnHW a mafttnir
In Trafalgar aauar laat avahlu
Militant Nuffmyftlrn haiiitwrdM
tin- wlndowM of tha home nffliH- ni
Whit.- hull with atoiHHi thia evfiiliitt
i Tao itnrn wara arruatad.
KlullUic In IXihlln.
Jan. C-llira-' af
Kui. tin. Jan. It. - TUt1' affra!fi It..
Mm. llopkiiiM. Mm Citunin mid Mi"
i'iimii. i, who wora arri'ntril itii
niorniiiK on th- attar- of hr.-akliiu
fiftcrti imnax uf Miam. In the window
of the Dublin raaila. war aaHtancail
by Ilia pnllre maMtatrata thin f!r
nonn to a month' hurd Inlior em it
S
Tom MoLnin Bumps Agniiwt
rmnaolc ot Mount wasn
iny ton and Drops on t he
Rooks Whon Captive Bal
loon Esoapes.
(Ity I.im-itil Wire to ICwnili.s (itirtihl.)
oa Aiiaala". Jan Tom Ma
I .alii, n uaroiinut. cai apud il. ath mlr-
ai.il.,iiU , whan hla liullio.li hit thr
pinnacle ut Mount Wltaoit. nan taat
Up and aant htm aprawltna on lha
rii' Ha. Tha Htoi uf hla . n lii'n' i-
bet'ama known today. Mtuiln aaa
aaatatlna in taklntt pauorumh- photo-
nipiia frum a oaplia halloon. Thu
laaah allpiwd and tha balloon laauad
upward with Malaiin danallng In tha
wah:
Tha laix atrm-k ih. alda of Mount
Wllaon, IwalMy f.-at In-low Ita .rant
ih. Inuia. t 'trl attna Mi latin from
t'li- ropi-a thai "ntaitHlad him. Tho
i.iili"nii lantlnuad to aoar and ha not
.at bran fuUhd.
TODAY IN CONGRESS
HKN-VI'lt.
Want into asatuiiva aaaainn
l onaidar iiomlnilona
HOIll.
naumart liriniiB im Hvtfa and
harhtaya hill.
Nalioaal m.nu iary fonimhf
aun'a phut f .urraarif fa form
upywaad :. faawara hadtofa ur
rattry commlitaa
Wuolan tariff tnrln aoni lud-
at hafaia waa ald inaa.ua 10m-
Hiliiaa.
ttonwa i iiNtntlttaa untad hy
atata mltroatl . ommlaaiiWrra t
i'nh KaM Mil far uniform
fratght OlMHIpllWtlm
'hipidllf truat" invaatiawtlng
. oinmlttaa WaaiNl
ttftiMOD) on tha
Haiti.- pool.
Paaaad rivafV natfl Unrhuaa u.
propriailon bMi MWlW II.-
Hlltt.ooo .
Hapiaarnlatlva Jnt of Vir
ginia ii.'iiounad Amarhan oil-
miniat ran n
t ;h 1 1 1 1 1 .i ii i
tr -i ' .
'ii i , I' , I i I I I I I i
tti'la'lliall
.'hoaaii liit-iiitii'i
' "Uimiii' v.
'lillipliinaa
i "I Olnll.
' ' '. IHUI'II. I'
i 1 i lut i purl
Uotharmal ia
( appropriation
ETTE
BSE
AERONAUT
ESCAPE
DEATH
MIRACLE
GREAT LAND FRAUD
S CHARGED IN
THE TEXAS
ASSEMBLY
Investigation Demanded of
Rumor That Great Farwell
Syndioate Got Away With
Extra Million Aorcs.
LAND HELD AT 50 CENTS
NOW WORTH $80 AN ACRfc
Lone Star Legislature Wants
to Know Truth About Al
leged Gigantio "Mistake or
Fraud."
City ItiiHtil Who jfTtfrt'tiliiK lliirnlit
Aimtln. Tru.fSn. J -An invniitl
.RMtioii .r ihJfiTMiri tliMt "thruuglt
mlntnkv tttJfnfUt' th Hint ot TViinn
'drodtHi nr of laml to th
''hhaMprfndP'iitf ldih bnlH lh
M lUNtpttoi. Inati ud vf Uu
mi provMml for In thf rirmi. wan
mli'fH )) rh- low.'r nour nf th
T ''"-Mtiri- . i,.rd ...
Th' rn
rrttnu ol
' "i"11" m i inui in iiiv
Mt,,t, wl.r,
mil In l.u-iil.'d, H
i,, ,.rrritls r.,...rt..l md nilvA
that tin- ,inii-.ii. i..i-n..,i i,n.iiii
mor ih .i Intended and thf
"' ' "ii.i.iinr l uakad to
" :' ;-" ,,,r '"nn iHvaatlswUuH
If nn-raau-). Th- atatr rapllol waa
rw-tt-d by ii mnnuHtr known wo lit
r i'"'-r'
oiiii acraa uf land wan ileaadad ta urn
h iidli'rfla In ft m ronaldaratlAn ot
tha araftlon ot ttn- iirpaant onpllul
building. Tha iuml mm appmlHittl at
anta an acra. but now la aald to bi
worth fioiii to 12" an urn-.
SE
UNO BANK
SYSTEM
Would Re Prepared to Offer
Long Time Loans and Be
Separate from the Ooin
meroial Banks.
Illy Iioom'iI Who to lltruitlnu llunilttl
u ..aniiiatmi, Jan. as.- rnrroara up-
piadtloii to the Hational inonatarj
fommlaalon' plan waa volcatl iodn
hy W T. iraaay. niaatar of thr I'allll-
ayanl.i alata raltu. bafwra lha
honaa H"raai reform t'Oanmtttaa.
jj
i'tmaf tuhl tha omnittaaa lltat
laitalMtf farmara ct-nrrnin -Mar
tilllarly VpMaad lo lha AldrMh
hanta .'
Wa hallava." ha aald, "lhat tha Ida
riiiaiiiiai at mut'h Htura iHtaraatatl
in (MlnlnK MiHtrot of tha cumnvy
it tht4m In any affort to obinth
IU i laattcTty '
t . Harratt of I'Moh t Mty, Oa..
praaidant uf tha Nalioaal farmaW
union, an ursanfcMMna with hroht'liaa
In twanty-iwa atataa and aaa. aaa
niamlatMi aPioarad handftMl a deleaa
thm induAInc J. U- Mr own, Arlincton.
ra.. ti. r. IKirnblaaar, MruMwich.
Nab Fatar Itadford. Kurt Worth,
TaKaa, and A K Mwlft. Makar. ra
I'ha atiokaaman for tha dalaanliofl
wild iiirmara uhlactud to tht- praaaut
mimi'itt) ayatam iMrauaa it lad to un-
dua uavula tttia
A ayatam of HH'orpuratad vlaitrinK
honaaa waa aMfnaMad. Karmar naa.1
long iarm lunna. It wa .arnwad. in o
drr that thay mat baauma owaar in- .
xl.acl of lannnta. To maai thla n.d.
Ih dahMatton nriaaMMl thai wivtn
bank tlupaatta wv mada ivHlialda for
lana uh flhrm lamia and ouHlHad a
aval, in of land Uanka to hi- upamtail
aapatatal) from i ommarrli.l banka.
HEAVY PROFIT EARNED
BY ART SPECULATORS
(II) l.aaard tVIrp li Ittrntaa llarahl)
in. .ii Jan rimi Hi.- min
or a,ipMi n.irih 'f vwiM.iiii. ..ii ,ii
Jai i ' to K. I' i lark of tia Annalaa
lialta.l tha 'I imlltiiu-Mum'x votn
P4 n. da4ara in 'daiuxa' iMM.ka and
bft.-H-hfiv. 4 pi oil t of mora than '5
uar ua( wa avarrnl in a uaiiilnn Mad
today tat ttai aup-rl.r aouri of iVx.k
awMMty. It T htt..n. a uartnar Ml
tha auavarn, aougbi to ftijoui hla aa-atH-uttsa
fruau dlpialH- of ua prop-
.-rty until a aiiiaiuant "1 partnratilu
acvounta i ua . ! a
UpM Ion Souil vSiml-tlw.
ion. U. f. Jun. 2', -Untara
ohiainad by i.-.cliinlna oiion aaad
trom Uf ro. of ill.' piim io Jan
iai I .iiimuiitatl In 3i I't'f
i.i i i-iiKin tnri.ui a n iumi iH'ttd
I" I... 'I . niniilx'i "i i lalilmliiniimta
Hi. .i.l imli.nu ."limi s.i'.l .lur
I II! I II. I- M ilnt th. tllMlily
nl iniii.ii .H'lxnlil.'.l tu i.TSl,
IH lona in Tasaa l7 s . latlaa nt
Ittilat wt'ia ubtainail ahd tfOl.STU lotlM
uf aaad Mara aruaiieU.
1
0
WtfiREN WiNSOUT IN
WYOMING BY t
MAJORITY OF
SEVEN -
Seven Senators Receive Theiil
Credentials Irom Staca
Legislatures (Today j Thomp
son Wins-In Kansas. J
BASEBALL MAGNATE "
ELECTED IN KANSAS
Ben Tillman Chosen in South
Carolina by ITnaiiimoui
Vote; Sheppard Choice lit
Texas, rflHMi,
(My l.rnM'il Wlro In Hvcnlnc llurnkl.)'
t. haatuia. Wyo., Juti. 2. Senator
PawrtM IS. Warran reaolvoil hl" fiftl
aiai'tlon to tha 1'iiltwl .Statun aonato
4t ton lunula ur the Wyoitilnn logUla
tnra t.Hlay whan hullt hntifius tfuvo hhre
a llWJnrltr uvwr hla DainouriAttu (in.
H.aiit. Jshit U. Kattdrlck. Tlio volm
Ihii. ilta aatitita waa t for Wttrron ami,
I r fr Kanilrlfha; in (ho liouc 20 for
Warran and JJ far Kindrlokit. np
raaanutlva K. II. Maiison, who hurt
k'hamplon.l ih paorasilvu cause, roa
fn. .1 to mil hia uallut for althur cttua
,,M,B,6 t dm&
TlMiiiiiMti i.ta t KniUMm.
Topvka. Kaa.. Jan. 28 Judgd
William if. Tlioinjwon, of Ourdo.i aty.
a U.' mo. rat waa chiwan L'nltoU ataterj
iwiuUnr lo (.uovtft.it t.ltarlaa Curd. n
puhllaan. Ity tha Kanaua lugliiluturo In,
nopttraiu aaaalon today. Judgo Thomp
son will ha rorntBlly aluatuU ut it Joint
aaaalon tomorrow.
IhiMihull .IMkiuKo In Jieiuito.
Mttla ltoaK, Ark.. Jnn. 3S. Vf. M.
KavatiHHKli. pruHldvttt uf tht) HoiiOlgrrt
haaioHll laautia. waa ohon United
rftatea saimtot rroin Arknriaua ftr (ho
almrt rvrm today hy uapumta vuta Ut
tha houaa ami nontiti;.
Tlllnuin KliHilail Ayraln.
"'oi'iiiii.lit, H. t Jan. W, L'nlted
lataa Xatinlur Daiijaniln Til In nut -waa.
ri -alaulvd imla), at daaalMnH uf linlli
lioiiaiw of tha Kncral nmenihly. Thla
hi hla four tli conaaciitls'ft term. Litttt
nlnlit tliore wua a current uf opposl
Ueti to lilrn but it dluppiMird nnd Its
MTlad lha an tiro rnemllornlllp praornt-
llnulu- I'rom Vr iIttrMy,
Trap too x. j., jn. is. Tlia two
houaa of tha alata laalalatura iitltiff
aaparataM today, alaaiad furinar Con
arifaaman Wllllajn II. Hugh. Danio-
rai, I'nltrtt tftataa anitutor. tu nunuoeil
Krmtk 'i Wt&tfta. Itopuhllcun. Hlioiio
i arm napiraa .March I lluchos wou
tha UaiiitM ralk- prima Nan laat full.
slilppnrtl Whir In Tiuiih.
Vnadit, 'IVx., Jan. .---Itaproaunta
tiva .ttorrla 8hHpard tailuy wua olwt
ad Cnlioil atataa aatmior front Toxus.
fut th ahort tarin umllnir Mnrcli t
nai. and for tha lung term huKlmilliK
up (hat .lata Cor tlia i-llurt lurtir. hu
will autuaad It. M. JuhlioiHi. who wits
appwlHtad raaaMly tipeft the nwlKnu-
lion of Manatur J. W Ifctlla-. Colonel
johnaion'M (rlanda mada n ilyht for tlio
abort tarin.
To I'Mlhc All ltitltlllli)llM.
Uut. Jai. : Si All InatHuUuna,
publft- anal prlrala whorv pithllo
harcaa ar aapt, will ha nuhjaot to a
lea-tain th iHraatlHntldii, If Ulo ranolu-
thin f Ratrracaniatlva I'iiuioih Ie, ax
autandrd In the houaa tuday ia adupte.1
Im, thai ou4y and appruvatl by lha
aattate. Tha amanUmatit pruvuktd
Hvaly ditriiaaioti tn tha lioune. In
h. h Hapraaantativa AMtiaa Itlddoll
h,n a. i. riaaii '-oiHiiiionN la many ot
lh.. alula InatltutluHa aa "daului-Hulv."
Hao..antana Itlddall waa a inamhar
ui latfiahiih)' r'.imiutttoa uf tn-dim-
ti'.na that tiailad tha xUVta mall -
liillona laat fait. Mha U aula rod thla
oniiiiii'.r ilid not ha- lima tu no In-
to .ill . ondtiioitft thoriiiBhly hut at
ua inatiiutlona found .-oadlUana un-
aanltarv Mha alia! tha alata reforma
tory at httaiaj VMta, ami aha alata
hoMa fui d.'Uaa)daHl I'Mtdran- iih da
alat ad tha rafarntiitory hull no mudiirit
tollat and Utara waa only una nt tha
ihtidran a huma
Mm. Hlddall'a daalarntleiiH hrouuht
out aattr.aalona hy la-ta1atjBrtt lu futrur
af 'Uiiiln.'Ulna appropriations auofi at
tha Hit it KraHi la. i .ixpunltloll flltd thh
imnilaaltoit hiiivau and slvlnr tu
iii.iii i" Hiioi.' inatitutione.
Thr n ti'duy nnaaatl en third
i.ii'iiiii. ih ahori appronrlaltnu hill
tor' iliw iiif I aaa m. aayliim at Pueblo,
JIM FLYNN MAY TAKE
A JOB AS UMPIRE
Ity I.utisitl Wlro in Hvunltiit UoraldJ
Pur Mo. Colo. Jan 38. -Jln I'lynit,
tha tlfiliihtv riraman. itwy in" nfor hi.
atllita rroin tha prlaa rin io tp
nan nam. ita ra.aivwu a rutiur intttr
from Praaidant tVNaiil. of thi; WaaN.
am Ivaana. aaHating that Klynn join
thv ataff of uiupiraa fur tha lOinliir
aaaott Klynn Ihinka tha prupovlUott
a KouU otta and iimy uucapt.
ill) AiliiiUa Chll Soitliw.
Uri'iid Jwtc4lwn. oli. , Jan. 2$,-.
Th- Orand Jun. tl.ni , Ivil afirvifn voip
ntiaaton wa tn.tallail today. UnUwr
tha Baw law thlity-two alty ntnpluye.
Hw lutltiiK tha fhlot ur t'ollca. Ur
hlaf ami wittur auiirlntuhdont. ur
ug?r ib ivil mskit ... ,mi
WanaMMMIi1

xml | txt