OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, January 29, 1913, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1913-01-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I JWWWWB .
r
OIAY'H titim 101 AT
Toil Rll It III III IIHItAfiUi
KUty CViiIh m iimmiIIi or lit criiH
n iutk ilclUricil nt jnur iloori
flfly ii'iila liy in" 1 1,
WVWWWWWWWWWV
3
THHIl'NK-( ITIZHX.
Vol. 20. ,o. r.o.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, JANUARY 29. 1913,
VOU. 2. tfO. 179.
i
; II 1 1 Tnt ACtMtrMfi j
IIUII tmy get iw wwfc, ; '
12
ELECTION jFiC0lll,y suw
SruiTnn rn i MEASURE IS NOW
bNAIl hftLL IDE PARAMOUNT
RATIFIED mm
Joint Assembly Mnkcs Assur
ancc Doubly Sure by Pass
ing Resolution Certifying:
That He Has Received Mu
ority. ACTION IS TAKEN TO
SATISFY THE GOVERNOR
l-rll lliirli In IStrnlnu Herald)
alit.i 'i . N M ." Tin- New
MkIi 1411, itari in lini iM'tmlitH
einbted hi iii.mii imi.o tin tun ll rati
! tit. l.n.., i.i I mi,. I Him. .
ni'r A II ! 1 1 nod lu look- unniiiuttie
inuoly nuie iiiiii M.hli.l. in aatnf
Sovt-rnor .Ui'lJowuM. tin- Jotnl m-mion
nduptod u reeoltulon ii u witt- of fl
! I formally murium thf m-iiii
iMh ml Me annate iiml huunc of rep
net ninth , whereby Jmlge rull re-
O'lVMl M majority r the OlM of the
Ifkhriatgre. 'tlN reeututlaH follow.
"9m It revolved h) the legtelulttrn or
lh' man- New Mwifii in Jul nt nn
aton uaaemtiltil that On nepni.Hi- -linn
uf the hoiMw of reprinf-ntatttcn m
the leclaliiturf of Xeu Mfjth'o anil
I lie eparitte at Hon r ill. ncfuilc 1. 1 the
leptalntgrt i.f Nc Mexico hetfhy
Albert B.'HbUI ret-eiied h nuijorti of
tola of "ach Ota tub of mi HI It-glnta-tun
tor ihf lit rolled .Hln
eeitalwt' froin the Hate if New Alta
ic for the term beginning .March I.
IMS h mill the nhhiv l ht-reb) rati-Ht-d;
a Ml that upon thin ri-aOtuOoll thf
toll f t))f lllt-lttixM-r id the Jiillll nea-
nto. of the liwIalHlwrv bv -Mvil "
ItdlirmntHtlvoii Murnw ('. H. .1
MuIIuim iio4 Soolh Mrr.' llo lhr'
uoMHHwrn U" vittn.l it 411 1 it lit
lutlii. tl wt wKKflily I.' ' luck wltPM
tk MltY ituircthid into tht- Uum
mwI UMiMHft1viMor lip Itam
muioit the lwlr.
'!. JMnml or tl c-itnt wft ra(l
h? flr riiii Armlio Mint ihe joir
HtH lw ffSS-?-. Oh 14. f rlfrti .tt-
lill Til' illlluUHIIIH'ltl ( till' M'tf
tl tt WIMIlll' ItUIIFI'K HUM .llrlt I'll
illlfl ltt HctltVHIkHt ItlltfNIll (M-HIIlM)'
KiioUNt-fl thti (tlwtlon iif Alitvrt H.
K11II hm l'nltxl INw HMor for tht?
wtx-yoHr trin. bftaNit Mun-lt I.
INK. ClirtK from lilt- Hitair and thv
mallei l. wlitfh ! rtitltil. Kifi-it
the HIimtUMCf IHCHi
A m'tiMt of ifit mlHtttw" wtm iltt'H
ukf ii hmoi motion of .Mnjo- .tfii n
iiml ttut'lltf I'tf rtHMW tht' HWJ01 rt
iiirtMl th i-MwIiiiiott lvtn ultovf.
hteli hi' lotrodui rtl intitM'iliHtfl) nftwr
lilt JolHt NMMmtl WIM MCUlH tlltlt'd to
iirttjtr.
Tin 1, t it no iIIm iifMttifi nti Hit' it'll-
'''itlon iiml ii wini ihi'MU'.i l .iiiiioul
hi nun""'- '
COMPOSER LEAPS
10
I'ailing to Reach Ideals in
Musioal Composition 'He
Throws Himself Down Air
shaft, ltj l,1ltnl ll' ti ICtl'llllIK llclilhll
f roi-k. Jan . lliii ihm in. H
iHmih, h Minna Mtutlflil h' iiiiiI hn
"Ml) w loilHtl hlMl llVailt 'I I tin IH't
loin of i air nllutl of tin .if. 11 inn hi
ItiillKl, tMlttli' - IIVl'll III Wlixllill.'ti'll
Hiiiiai-f. W bftlftrd lo iu, tulnii
aiilt'ldHl It'ai ironi a wlinlutt "i, ih"
IxUt Mow, iHtHUiK lit' ,im dtm 'mum it
111 Ma MMftiHIoita ttf uiuali-ul .oiiiioi
H011. II an itfoihf 1 , Howard t'.tiiii
iJlt'klttaon, whti Im mi aaalatiiiit ililiiii
attorhtfy. dwlared iimIh that In- bt
lii'xod lh tonic mult "a" tiiiiMit'arllj
litaaitH. and tn t'oitiini tlftldotl to
If. tJld lllf l,Utl H MUlt'ldf.
Dh'klllMlR W'UK t.lf '."I-). 'll 1 old olt
tt( ItHt. ItdwlM II. Dlfrftttaon. iHialor ol
Urn . or Ui I'roabyifriaH iliurch of
ItHtimti Ilf wua Hritdiiaiod t rum Uif
Valt itt'lanitnv ai'hool 111 I hii.'i
Ilia brother nubl Iif m irt hm
u I'ouitHMMi' and nut iIouim muim f-
inllntlf dlKliuli work in inuMital it'
afiirrh rticfiitl.v lint bf fi'll Mr Kliort
of nix hlfala and 1 mild not n u, Ii thf
uirvct lot huh MiliillK lol.
Iluiikur i.'uiit httid.
Now Oi'l'amii. .tun. A vunlitit
of itiillli' ru ratuiiiid tittt r tvu miii
iiIim' ilnlibttntttoii l"i iiIkIii In ihu
flint' of Utiiaiin r lluhlff. iirtnOilfiit
of that ilafUMut 'tViitoui.i iMHk 11 ml
.ltMlthll UWIHil'l. dlri" lul Hllll clllllf
ma 11 of lltii batika Miiaium 10111111111191'.
Iiurnad Htl) with having rocaivtol
ilfltoailii aftai Hif khrw thu liiMtllu
iion to Wc Im n fulling uuiultiiuii. ou-
luiii'f YMm dflTd Tha trial biotiftil
I" liwllt HHDt alaitliuit lliftliuua of
Una ma raaoiiatl ' iboav al ihu
hfatl ol thf Inalnuliuii ! hfao II
ftotii Mint ufHlai Whfii bank .
aiuliiat fOMiitUtd I hall tilt watidUUili
it wan round thai itum Him tjuu.'in
in iirai'ii'MlIt wo ililfHn imiii i n in
tin idiilti.
DESPAIRING
DEATH
Dclicvctl Bill Finally Passed
Will Closely Resemble One
Vetoed Last Year by the
Governor.
OFFICE HOLDERS HAVE
SOMEWHAT OF A SCARE
irilnl IM-i.nli-l. In lltriilmt llrrnlil)
Mitniu Kf. X M . .Ian. J. -Tht ' ohm
it nuli hill ia iimhabt)' thv oumii tin
liniiant 1 It I hk tmw 1 nnfroiiUnK tht-
UnlMlitlor.- A jHttU Mlb t-ulllNlltlfr
rrn? thf htiiip,- mm m-nntf fommltlttfa
mi llitititi'. ban tl... ihmUI'I In i-liiirt.'
Ittlil llli. !.. 1. .ftffcrftMH lllM...kll
'"'nfl Mil? nil ,
ittf limn imi M-'ft. TntiMh ihf inpm-lifi-ii
art- nut inolliMtl to nW uii
nt.r itbtnit what thor art iIoIhc, 11 la
Hit-ted that the oMOiajra a It la Html
I) tlraftfd will .'bv rHNnihle that
tt'tto'tl b Hovrtittor XcUMiald laat
M-iir. with siwHHt of tha ititGtiaiiablt'
rHtiurf ritmiHwt.
Thi m mt ( ihw NHnt otlb pr horv
' a lai-f ih ami wua ihrnw'H iMlo
oHanmtttiiin yttaruay b.v a rumor i
Uott ihr Rnv.rmr wmm ireMHMa a
bill, that thin hill would Itibrapf Ihf
Miit'rllioi ulra nfl III. I'tuiiikt Mtl..r.
iiit'ftlun, .iinl that no iithrr tnt-aaurw
wiiulil rt'tt'lvf hlw mnitl On tht'
ttihi r I'aiiil it wmk tM t.tai tltf Irirlti
latur' Mtiubl 'uivf nothiiifi to tin with
m Mil aonioailiMt rrm th atHornorV
oMh'f. 'l,hrtfltr,. it iiwiniittl that tliu
cnuiity oitti'i-rx woold he ft hlah and
dr fur itnothr tw.i t'rt.
AntloiiffwyMl tHIH liotduo vIcdttNf
HtH aovi'rnor'K iiWr whov thtsy aw
1 n pi-11 1 h rfi Hvt'd w.rn- 4HtMuctiin
r ! tb, ntv ugHln Imt'lnu thiU tlMtr
liitm itflavttl aHlarlv will tw lorth-
Ollllnit hum the iit.' Illcy M'tt
acn.-d wlilmat pa., niuct- Juunr 1),
181?.
'Hio Ifull Ormv lilll.
AiwUtar iUi whlfh I Httntfiliin nt
tPHttoa la Hit- full
hill wllb'h hani
th btti-hlua of lb.' nt Hi imil nnlfia or
..,
thf ft:t t A iiuldlt hriirlna N to bi
hfld on I hie ntfamir lonlabt at 7 .1i'
A nuoibcr "I I'allloa.l ollb'lHU aif Ifii
f "I railroad oltb'inlw aif lifft-1
I bftoif thf i-Anuillttrf III OM-I
I., thf bin jtffifiifiitiitiM'iii j
lo itniifit
h tuition
nf thf orattiilifil miiltut wilt atno at
pi mi 111 nuiiini'( of tht inaavuri'.
Ulttlf iiiiniiif w.ta tmnnat'ifd in
rlthr hoimf loilat Thf apnntf wna In
alott foi' an hii.n thtn multiline, thf
tlnif tiilMB d.'votfil to imrt'U roiillnti
buniui mh. AQMJVK thin wan thf Heal
I't-iiilliiii ' ' 1 iwt3rtnltiKia.if t.tf bill ir
tldlllV Inr 'fuaWtlul h' of thf llltllH-
hiTH. it hii'tiaTnulMtiufM to thf aovprtior.
ruiPlyipi Mr. S(ili".. I In thf Ma imaoaiit
Til.' I'O'tM' lllll .It, II OI'llH'kjlhf IKI'1)1 .
.ml .i uiiiiirl tv"K i -'m-sm until the ' worn th aiiRiifntb
h.iiir 'm 1 lii' Ji'lil .. nlnlt Tht- oiil
l.iioitH -m i.i'lbl- iiilriiiltii'tltin of 11 Joc
ular iifniutijift b Mr 'kltliiiorf ilf
1 1 1 -. u Ui.. ilit)i tlon of thf i'oiiihioii
iirfipli b I'llHI'lfM A riiliaa who thf
1. -. 'iiili'ii iltH'laii'd Hill biK'Oini' n
inn -. iniiiiil tiliilon nt. Thf rt'tMilu
t."M 1 1 Miniii.'Hdf tl thai .Mr .?ilf hit
via 11. 'it tioiu thf Anialauiiuiit'tl iii
iii 1 of 1 ii ntlfiiif 11 and that a -oi of
He 1 i Miiliitton bf IraliMiiillti il ' to tk
llmi CiIwihiI A .Mann or Allinuui'if)iif,
liii'ttldf nt of the orilfi-, Mr. 5dva
hm uiM ii iiiHit'tunii t lo rt'iih 1 1 11 r Hut
tbf 1'fi'Haa. With the MMiHlttrliil flfi -
Hull llli!0t'd Ilf t Ilf If 1 1" ftl'T)' l'l'HOII
10 bfllfVf that thf iwMMtMlur will
now aid down to huaiiif mh1 thwrn bttlown wi n- 1 .immiiinl for trial at thf
aroiiiiil fur lltiH that it will iriVf olff 1
or tht moI aut'otnaifltl enftfrtf III thf,
hlnlort or Xfw WfVlio Alrfady a
1 11 rat- tiuinbrr of koihI IHIIa havt l.fi-n
inli'iiciii n ml II In llkflv that tomtit - j
1. n Ih. 'i. villi In- ., I'l'llaolf ill Inu'i
- ulHl.iti'Hi on- 1 . il
GES PILE UP IN
FREIGHT
TERMINALS
Fifty-fivo Unsold
Cars
Is
on
111
Hand; Inspector
Through "Licking" Suspect
cd Fruit.
(fly l.rn.rit Wlrr lo Krrntaa nnraltll
('hli-aj-i. .Ian. .Mi. Iiu iiiif hi' ha
bud to "Ih U ' mi niiitiy nlit-fd oriinitiM
ivt'Uiitl In tlnlf rmliif whtitlii't' 'Ii
a ix of ihf fruit arrlviiiK In t'lih-uKO
I rum f hIIiiH'iiIh nhoiilil In- lii lil im-i-aunt-
tin- oraniifn t-umf iroiu irual
hlltfu Kitttt-a. Jaintta tturtli. lit-
Hit-ftoi' ror tli' houlth dt-iiurtiiit-iit, 'a
III til Ilia bourn Hi- dua no' know
whfii In will ho ulilt to ri-auiiii' lita
1I11I ion
Then' whhi tlilrty-llirao oar uf
irannfn reMiHm to havn at rlt'oil hurw
IimIhj. nmhlMK M tidal uf ftfl -f It
ram, noHf of wlilcli had llfl whl
lllln lift riinoH
Kinlmini Muiiiliiril Dim-.,
tladrld Juit fivnvr ilorft y
li awdf rpant t'Vfial tlttiaa prunilar of
puln. dlfil KfMtfrduy Sftior I'ihii
(ll'iaant nm .'Ifi Ifri ii nlilt-ut of ih-
' h,iii'n r "f 'K-1" ' J I"1 N otttliti .
ORAM
G CA O
GEN." DRUMMOND
DEFIES POWER
OE ENGLISH
MAGISTRATE
Militant Ladies Go Joyfully to 'Grave Disturbances in Gon
Scrvc Fourteen Day Jaill stantiiioplc May Result in
Sentence in Role of Suffering-
Martyrs.
KICK ON ROUGH WORK
BY LONDON BOBBIES
"Now War to the Knife" Do-
clarcs Anirrv Loader as She I
. .1
r r 0 p 11 c c 1 es Trouble in (
Bunohcs for Lloyd-George, j
i .ii i.vcii it ire 111 iiiiiiiii; iii'iiiiii.;
.... I ..... ... ...1 . a.a 1 .
Ignition. Jan. i. - "(trnvral Mrs
I'KininiiiiH aim inirir oiiipi- ittiilHtni ,
u?,S!tm'mu lh" TtfX'
rttttfrminntliiii m foive lavid l.lovtl A
Hoon,. hami-llor or tl, ol.,ufr.it
... .1 . .1. 1 - . . ' 1
itimf mm in tiif iiwhpw in itmf 1
'
fl r
ihoim laat w firing.
0 ma Hla9Hr MavlMIrd u
th wt-rt itfntitniml iKla that th-
won lil ilvilatf a "hiiiMft' alrthf. ' The
aiuuwd woiiihh wem itrauahi uc nt
How nlrii't imiIIi'c 1 mirt bt'tori- Hnlwrl
AlHrthm. ixtlln itiaartatraif.
ilrm DruMmionii t omtilalnfd tlurlnc
tliv lutirliia that tht- Miu-f had
tWHtllfd hrr roiilhh whfN Mht- wan
HinaHftl ribt- ttfi-wrtHi " atrolinaii
Iiml tlintwn ht lit thf mwtl
"It U huh- war to ttif kiilli- nht- I obi
thf iHMMtuli'. a ml I'ontlniiftl
"Ymi anil Mr. Itjil CiuorgH have a
lot ttf trouhlf uliftid ..f iu. Von will
ItHVr lo do Ihf illrtt tv.irk ami mi
will lutvf dt nt ol II."
TIih mtrhfii .ill n'fiiK'il ihf "iioii
of imiiUK .1 tiin- niHtftfl ti, tfoiiiu to
phaoN v
Woiiiuii liemlt (or .lull
wow au-i itoiiff rotyt lookati IIM
11 bHat lallitmil atMllon Wlifii Hit. mif-!
w" " nrrawtnn. .im 01 nut
-"inTt oa ittntif lirvHir.l mmt lit
lrvHir.iiinoit to 111
bhtHkftt. mid iiir-llind .oatn.
WtMIHX M'tlllX OI'THIt (II
1'iat i: ix i. i ct it i. cakaih:
Vaahinatoii. .Inn in.--W'nmrn nuf-
fraafttt- Ifadfra mdii hfld a nti'tvt
UHMtlHK tn lull iiioii I'lfniiii'iii Tuft
to xrant a holh) on .larrh s ror thf
rlfikti who want to partlclpatf In thf
xuffiaaii-i iNiiadf. Thf luinmlttff in
I'lutHf or ih,. ittKHlitr lnuuml pro-
t'wsaloH on Maivh I baa hfld out Ihf
ollvf brnnt'li to (hi- auirranlata by all-
iifHiOflwa that tlift mlaht natttl-imlf
In thf Ma imaoant If thf.v will nak for
Thf w-onifn Iftttlfra
ui and will . niillin'
Ibttli mu n ht-ra tn th' ir own naiutlf
till Miti'i'b .1
"ll.SIIIMAoriilW.sfl.V I, VI'llST
Xlt'K XA.MI". I OII MTHI (.l7l'ri!S
I.iilnli.ii. .Ih 11 iV, I'ihii ii-.'ii Jaa
liliirtaonoif lit wax tht- afHtilit'i- tio
iiouimti mi niton of Hit- aiiitraato-.i'ti
arot'irht u iimIh .it the t .irloua ii.tlu1,.
fiiurtM in l.udon. Tht- ut ruawd wtni
an Ini'liidftl window mtnuahf m and
lattfiltox daiiiMNra. 11 h whII a thf
rahJfra of Hit- touta of I'ommnna tin
dar tht luaili'iahlii of .Mm. Diuiii
iiioikI .Sooif of ihf HOitifli who bod nhal
Ifl'ftl aliialilf idutf ulaaa ahon will-
lli Hull, v m-hhIoHii
Thi limui!, no kliaitii- ult.n to Ihf
uiilii.uit nun 1 .iiirii. i. in l.omloii i
i,,Im ,1. hiM'
.
INTO THE
STEEL TRUST
CLOSES
UOVCl'lUllCllt UoilipIetCK IllVCS-
tiimtioil Into yVffntrt; nr
Great Combine Charged
With Vinlntinn nf lini-niiiii
wiiu vioiauon 01 aiiciman
Act.
INUIRT
- j latMl that Tiirki t vOwufg m. aiUl tn
Mr l.miM'il WI111 lo Utiiiilm- llurnlil) "' futl "hwiiaiit. irmuu'
Xi w Vol k. .1.111 .'it - Thi-t'uat' of the 1 It-ml iortul lata at t- in thi
iim inin.'iit in ita .nu to diaaulv th fnuax.
I'tiltt-d .it.iifn Mifi-1 roriHii.iiioti mav "In uu .taf. howavar. to all the
rlnaf unlit). tinMriiitif 111 I'tuiiinfi an- Turklah ponfaiott In Aaia. 1 htrmany
uouiut-d toda thf) would Hit lath tak-' will aliatl' iht Itibatt "lourh ina not-'
Iiik tantlmoii) ibln altflrnotm, but ra- linexiriuiit 1 Httegatirtiipj, u la f-pnet-narvatl
Urn right m ml udillllonal wit. , m), will ' oiuda hj- 'Purkf tu liar
iiaat lutfi. Attornaya for tin- t ! ilily to ihf Joint ilt uf iht- Wuro
i'orHratbiii aald lloty 11 oped to pro-1 pita 11 ow.i Th raaiHtHaf will bit
t'tiwl with iholr olda inwf tloiu In iMHilad Minararr JfaaaaH lie lul
ilan h. 1 lavk-lHl. 1 ix Vuatro-Uungai mn miii-
I I' Xi inon. an Hon on fp.rt, j umaialii " Tiik, ac lau of iht
who tttdltlftl ytnli rdiiy l ha I the Mtoat diplomats Ilre, fillor Una
itirpuiutioii paid to" high a pi he when
11 laaauii tin- 11111 uiv landn, waa .'ruga
aaunnliitsr iimIh) by I'rttdcrtt k It. Kol
lugtr. toiitiiHj fur the trMtg ui tthe
Kill Ujtula. Nelaon raUaratoil Unit I hit
rtrMJUaa putt! In ;iht foi ure I
In Ihf iJikt- xuiifiior (iatrlvt wara
about ir. ffitinu ion 1 ouipuntl with n:, mt. !. i. rt.iura. Ju. Ii The prwa
tfl a ton im Id 10 ihf lllll truatot-a i-nt atoi. udatra Ih4wwii Huagiu
by lltu "Ifi'l . oipi.ratloti HM Auniii.i In 1 'Ifggl bf n an
The wltnvan admlHwd that in 1ih trnivl dfUvgif. 4fli wgr n.." i
and Iwiit piitpi-rtlan fonlMtHing J.ogti.- I how lit 'bt- woldl ha .Vtwtita. wu
000 lonn ol on- fiTf lffi ror an Ituaalu i . 'it . man nerving
lligb mm tt !o .1 loll by tndf pf llUailt III- . ttllli lb- line
tti-'t'i.
BALKAN DELEGATES
PASS FINAL WORD
TO TURKISH
PISTER
Forcing the Ottoman Em
pire to Yield.
MORE CONFIDENCE IN
EUltOPEN SITUATION
'Germany Curtly Passes Ordor
lo oftyr Powers to Keen
-r r i
Hands Off of Asiatic Tur
key.
I..nilfti, Jan : Thf it xi of
Hit- notfi hwllrit-ri In Ihf ItalkHti
ilf I. untna to lif hatl t'aaha lod 4
i.
- HlMO.n,ir."' "
,. . . . , -
ZTT, . . 'i', . of 2
Hit- pfaail winft-rfiii'f awulli'tl In
..,.. . , ,
vhIh thra MhHHn thf ril or lb.'
ltoina Jfai..ii.ntlarb to
i i..T-r iwirui'iniiiKiiii uim fi.'nis m
'OHatAMjjMalilf .liifNI'l!ll to
4 havf rftMUmyfd bo)..- of arrlvina
at iimai', MP' to ihflr arcwi n-
ai'fl oMafM to iU- lar.- thai Ihf
1 waff W90MlalloiiK oinmf iiiftl
In I.HiMfOli le I'Kib. r 111 laat art-
brokitH 4B."
4 'Ilia irata dnaa not tlfHotim t-
Hit ai'iiihjilif. Thin will ilvol.
on thf Bc.vttrnHtrniv of thf Itwl-
Km it ntiiian w'h-h tbft t'onaidfr
tltf tnilllll'Ht Ofl'-Tl llli'-
( iti.fii-.t'ii wiir 10 i:t'iiin
1 K lli'iiilil.)
IXTKUV l. IIISOItlH.lts MV
XV t
ioiicis ii hm:v it viisi.ii
' Intuition, Jan. -.'ti Tin- iiotf drafli'tl
tn Ihf nea;a dalrKntfi, of tin- Hilled
was ilelirMl hy Wojau Nwakovitfli.
liwa.l f tin Hurvlnn tlHaaili.n, lo
id iin.i.i I'adlHt Iwho
...i, ..,.. i,Ju. .Li. ..,
n- iihiiii iinrvjp.TiB 1 " m iimi i mm?
.u.. vu..i,,k ....
fV rffTpt t www rs inn ninfin 011
Ihf Tt'luttaljii liiifM. mull) of whom
lb
,
Ui
pIMai- to bf unwitllHB to rollow Hi
It-ad of thf nuiia Turka.
" t'tinaidvrvd half that In view
or tliu luurnal 1 otftpllvathMM Ih 'fur-
' .Mahiimiiil rhfkt I'aahM. thf
Kraiol llfr, ma ytW trnforw tlia
i'nfftb at lion of thf aHtaa.
'''h' aintiit "f tjSt- liiutilon at t on-
NtMntlnoitif i hbwn b tht- lar
Hatul rom-n t nni'uUHtNt b ihf Kit-
t'oiifan (Mtwi-ra u ihf fHiittiiif tu lh
iMrdmif lit- Kvh Anatila- Hungary.
I'lth'h hud r. iiunAi to juin ihf othfr
POWHi-K in nuwtl eofrt-lvt nifaauiu
haa now ortltT.-d two wainhlim to ka
rtd I" mm l for thf
Whilt- thf i biudir aif atbrliut over
I'oioHomltiopb'. 1 Hi; MativtHoiH r who
itiakf a atiidy of th- Kuriipt-an iiioiit
iiiaut I'tmatdf 1 tin tht- tMotal H-aff
of ifiurwiH- hi no luitafr in danafr An
proof tht- point iui that ltal haa .
juat tllalNiiitlrd 11H arin.t of IUii.imih
aoMb-ra who nrrvfd la Tripoli.
UH'htl I'aaha wapii'iantl ihf hoin; 1
that thf ptiwmra. "rrattsliui tltf 11 11-
fntr IroMtiiiftii whivll Haa batt in-!
Hlt'tatl ih Turk) ," would hulp tht j
portf to nuioiiiiint lu prawt-nt dllllcul
ttf a, "thu iiinnrlna thf rioftHlic po
litical and n iuioirtlr MtthtliMtHt ttf thu
wltolf i-uatfiii problaiii."
itevtiai in.-to ttf r of thf ItukajiruiH
pHii tonimianiou lalt Jmdon today,
im ludina T. Tiittakiirjaf, thf Holsarlan
mliilni. 1 of iinaMiw. a Ml Liaatti-iianl
'I'mnioff m.iduata uf MuivaM. who
lutn imn 1- im. an attftchi- and la rc
tiiinina in- natmttHi.
. "IIAXIIS HIT .Siitl'l
Tt 'It Ii lV." (fill KM A.N OltllUlt
I i'i,nnl.iniiii"ili , Juii "Manila
oft all thi Tnrkleii poaatpaatoHa in
! Aatu." wan ilti tiUiH)'a polutfd noli-
rtcutbiH toiim I" itfroi 1 on.tirufd.
It wtin git 'ii tn- ihf llrrnotn ambaaau-
dor lo Tuiki 111 11 alHtft'h ai ihf Tfii-
onlu 1 In'' h itmuul din in 1 in honor
of KmiMii-i WiiiUHi'a blitiiditt
rnf 'nun. of mrktv iif in
Vain
linoi." Mi.m Mhm Von W.manii-
h. iiii i..i.i .to . nthiailiwiU' Boihi-rliw of
Tht- if mum mitiraat in Ata mhi-
u' M,',' '
H. ,hMM, , Turteay. Thf rotam
itotf ot the KiiraMpii powf r prom-
ewniHg 01 ' morrow awMing.
The bin-.- '' thf attttttion pioiuHtd
b Ttrrki t ih mild lo ln ttlffercnt rrom
any ei inon 1 i-d.
SIIPI'A'I'IOX ItlfPWIllkV Itl'lMIA
'A.vii vi'mii'IIIA lltltft AI tai siiiiimrc
Tl.'
tllO n-lUU.irtl
60MPERS POINTS TO
IN
COMPULSORY
President of Amorioan Federa
tion of Labor bays Laws
Cannot Overoomc Excroise
of Natural Rights.
SAYS THE EXPLOSION
WOULD BE RESISTLESS
Quiet FollowsScrious Disturb
ances of Last Night in Pitts
burg Steel Mills.
Hj l.t.'iui-tl Wliu tu muiiipc llt'inki
New Vork. Jan. it tVtmpulaory
Hl'bltralion waa dtHooilt fd toitay by
iianiufi t)utiiKra. ir.idf in of thu
Aiiiortt'nn KfdratluM of l-iimr. In a
8H,h brforf thf annual im iiing of
the NatlotMil I 'Itlf Ft-.lf rulloii Jlr
Ottinpcra dft InrtKl that ihf worfcrm
navfr would iwbinlt to urblirail.tii
Mtdi an that proiMMM-d ti) at tin now
bafoi- thi- XfW Vork Mai.. Uojlabttiin
"I tHtrff Mh thatn ,m t lh calr
ability of pcvntlng a ntrtlif." hf
aald. "but don't Iniitaint- vmi an- go
ing in frH4 tht-m 1- niii-iiiiiiiig to
mak. M'rr.nfMy iialuml 1. mltlfH un
lawful Thn Miiftntu to gft away
rroin tlrlkon by tb.- inrllioda proHard
la Hltn nit tht- attempt to roittprfnn
nlf,.m itoMfr III a lo ItiHltlxl nparf
Von m.itjua.. that ror a whllf. itm t..u
wilt iiHfMtV,fxpbMlin from whnh 11"
Miw.T oitoj&irth la putailt to ptui i-t.
Vmi mtk iiiukf thr aioiniMi of
work HIM Inn ,iu worf't l"i inn
iinat 1 tliutlW ih.- right if woikt r.
nloii It.irlNl' Vmi want to gt j i r
from Ihf 'iffriiiolln trnilltant fitiiA 111
loniiinl i nyiltom. .mil I waul to 1
mmi in Mfttf. bin ror lumip.it'a nuk
don't bucdfiii our lawa or our ajatrm
or our luB with roti4lttoiMi tlwt will
mak oiir Itoublf. n thouaaml fold
more '
ouiiit rmJv.Mi it(nr.vi
i'i;iiyinlitt;n M111I1, .Minusi
I'll tabu rah, a.. j,m, .--i iui.-t
piiMilUil 1 bin iitornlng ul thn plain of
the American Stfl uud Wire m.
(taut wliunk lant night oiir iiimii waa
klllad ami H doaan woundatl tn h light
batwiHjii Attll guat'da an4 JKHkara Thf
ttttfla abound tht- rniltat wrf pn
trollrtl by nrirn-d men. but lint a nirlk
f waa in aight. ordain having bft-n
iaaut'tl bt tht-li Ifadrra for thi-m t"
rnmin iiuhn.rn
("biff nf I'oii, . itm tiiit mum in. niii. I
that Bfynrul 01 ihf uiiurdk at tin mnl
during 1 In nlubi had dlaNPitfuiftl. ami
It wun r. ai. d tlx 1 had be n 1 .1 11 1 . I
b.v alriki n lii..ilblz. m
INSANE PAINTER OUTS
VALUABLE MASTERPIECE
Illy I,i:iisihI Wlro tu Kttnilni: lliiahl
Mimn'ow. Ituanbi. Inn i!i Alt m
aaiif puliitfi num. '.I MalaidiflT iula
fHtfrt-d tin- Tr.U.ik'ifr art gallfly ,i..d
alnahad In ptft-va thi tuniuiut paiiittiig
hv ttf pi iif, iv prfataiing Ivan tho TVr
rlblf murdarlivic hla aon with an Iron
atiifr
rtalaahair m wu.ilthy. Uf waa up
Itarontly auffarttMi fMkn ralHjloug
mania He iaa Iteen ahjied uuder
I'VgUotl.
Vir'tiiilti Ainu lll;iliiiii(M,
WaaMNHtjM. Jain. M.-3fil SVga.
ltigw.n otouuMieMt waa fharwi'tartanl
ua nn "Kw-ptUn ohcliak " the pustoiUcr
Ofpartntfiil bulldiiiti an a "croaa bf
iwcfii .1 i-ailifilral mill a cation fat
torjt.'' und IIm pitiialon building aa a
lovel rml. ahad ' that dtaltgurra
JUOtclary gtiuare ' in a gMeeoh by
McpliMNiiilallv.' Cooper nt Wlai-onaln
Xr. foopcr npoki In witfwnai- of Ilia
12, umi. nan Mnc-oln mamorlal an whl-h
the hoiiae will vote today.
-. x. ,.,. . ., . ,.
of Albania. Aa efci-luluod by 1 nl,
diplomatic onVtel In the ourac (ia
at ite tod), Kuaatii haa r'-gni-d -in
git ife roent with Augtrhi that the
Turkmh fttrtrmna of MmWiri at J i-
nttti beittMg to tn 1 ot ore Albanian nu-
Hon.
The ootMlllWH ia to be I c '. J.
howvNfi. thai the mil Hr R-i em.
MomiIc tntcreatn uf the aMjoo-Hl Al -it -tenegrtn
and urfi'k iiuputali nu im
aulUM guar-tiiteed.
It la ihoughl that thai will tot .c
eoinpluihi'd by dtamgntlMKl the r- i"i
ntiatlona ot the two pHta ai t all" -lC
the frt-c tntanage or gotfjr
Huaala on the other ha tic. Hi H
piomul det birad, reM liirr n l.
Mttona und Ipek ua belUgtajg in rr-
Tint 1'itHjtkNi ihua takn by Hun . .
Ill enorinoual) iiicreaaa thn .urtb r
Hag mt the Huaalun foratCB oifl" in
I'oplH with publl. opl'ttttn. . hi h
may ragard ih. uhuMdonMiegt ! .- u
uri and Jatutui aa an mm. . a'
toncraalgg to Anatilu and a a.t t . H- -
or glv hataraata,
Tho aailongtMigg ol ihf mlii.iii'iu
arlaea from Ih fr thai Auatriu by
har auuMBj In tlaai raaiafcl may i-f
Meoura4Pd in umks ftirUtgr dHiaiid.
The ItiiNMiun fnrfin ofltte hol't n.
how 1 mi thu Auatriu will now mluitl
a 1I1 .leu .ininiii.' Thf giajeni e
"' n ' 'M ii- .mii alli-ii ill. 1 1 ah will
i" 'i 1 1 ' ' ii!.. i .maj w h.i
i 1 n 1 '.... n hi. npn 10
ttui l ii. .inn. 1. 1. UMrmgi pro
portioba in nplie of at-ti-ral anutiuiiDn-
111, ni fl .-in Wiiu. i . 1 the dlaintMHtl
J 1 1 -.1 iv ml ihui 1 .
GRAVE
ALL NEW MEXICO
RATES ATTACKED
Hi GDRPDRATIOK
BOARD
State Commission Files Witn
Interstate Commerce Com
mission a Most Voluminous
Goin,pSint Against Rail-roarls!-
EL PASO RATE ASKED
FROM COMMON POINTS
("lrrl?i lllM.mrh ii. Itirulnjt llrrtllil
Mantn' tms. Al.. j.u,. 8. Tha
ntatf forffiratlon loiiutunalnn thi
mornln Wtod with ih mlerotate mni
Hier.f tminmatnloH at WmthlMKtoi. a
dlUiklHl.. Mitwtnat . rallrmd
mtaM In grrart tut tntvraUte btuMllWa
111 New Mt-tifo. Tho tttmiilNtnt.
Which 'la Mtmwtmd MOut 11.- a.-..
"i- andabtHt aeventy other rallroada. !
aitai'Ra ptuctlcally gvfry (iuan ami
comnitMiity rate m effert in thin atat,
In fffart thf ctiinplMlni. which in k
t iiliimlii.il dm umi-ni, dftuandn for
Xfti Mi-hlci. pnlhtn a luti- rrom faat-
rn Kttinvni polutn not Kffalf r Himii
h. ,i fbt lain lo Kl I'um. unit coit
i-miiil ratr rrom 1 altinrnbt not lftut--r
than that ntiw churged to I'oloratlo
nmoioii points.
II In ri-MM.-nl. il HimI ,1 ItfarlllK 'J
h.'ld iM-lori- ihf n bob Int. rnlnlf n.iu
niori - t'luiiiiili-vi,.!, t U'.t.-hlUKlon.
ST
RIGHTS OF
STATE COURTS
'Indecent
Iuvaaiou"-.oU-.Do-i
inuiii
State Tribunals Re-
spoil
for Assault on the
Judl
Says Landis.
0 PASS ON
IS LEGISLATION
1 tu l.icllliit; llciulll.)
'1 Iflilfi f lit,
i" in. ui, i.r Hi
1 'i- i 'i 1 'itirta
1 ' lunula of 0
' i-.illiif the
' lIllM '
' I -i-l r lot Judge Iiii-
im ii ..I ihu opinion
1 1 ...1. 1 1 in r.'lualiiD to
i' . ii 1 -r a writ uf im
" hi. it th,. ittuiik-llMt!
'" ! 'x .rn Inatltiitlon
vtnl, 11, 1 n I., u
"I win ifot if mi imnitir t pa an upon
tht validity; or an iliac Immit r iHe
l-Hl-uiliiri'' ol llltnoin when noue ef
iht- atate court hav.- bfcii rtHMtrtail
to for roltrf." nuid JudRe liiidki.
There hart.' anyihtng motv uiihiiii
ly tlwu a mera I'iiIUnI Hatg Jhiim
UragttHtlMitHo annul the art or ataie
h?luiiurg -
Slook lMi)iuiKo Htipt iHittni'.
Mw VnrH. Jan. t Ylw ..r a
aiork nucha ugf momiMirablti lor t'n.
waa reported today Tht In t-s-Hfi
one-half of ike raoortl prlac t
lalm d In the honm p.-rlod ' . rat
fara ago and the lowitftt ligur i u.itl
fd in rite yi-ara
Xurlli CiiiuHim lor Aiiiumlimmt.
WaahlngtiKi. Jan I, or det p alg
iitflcancc bemiHM- or Ita boarlng upon
thu prolatbh- fate of th-r piugoned nn
ntltolloiial nmfndinntproi tiling ror
the direct el 'ctHHi of 1.911 ton. b ihn
gfopie a Hie tme JtaM reporud thu
th lr garniture or North 1 arollna hit
-nmnied the propoaJtlon Thi- 1
habin of North I'arolliia make tk
atutf iMvnrttbl I'fiurded on tht pro
poatibm. Hie other five btting kin
nt nota. Ml. blgnu. MunnucbUtaitta. N'
York and Arlaonn
THIRD ADVANCE IN
0RUDE OIL ANNOUNCED
Illy Ktaineil Wlic tu Uiiuilui; llomtil.)
Plttaburirh. Jan. an. -Th llilwl
uiltanff in the prttte ot . ruda
oil thin week wmb aii-ii.tinced
iiu. IvnuaylvaaU 'rude baing
placed ut $3 -'. ihf blgheal in n f
It haa . "iniiimtilfd stni !'
llltei ii.-w tiricfn .ire kli.ii
black. Nii ignite mid t'ltriiiuu.
tl.7; fab.li. tt i domeraat.
II a, and tt.tgliiinl. .a lewta 4
Thn new pri f hum cauaetl
4 producing notupaHlen tu predict
Umi the item few Mont ha will
wltucan .1 r ft urn or activity III
the idl nebln of .watnrn Ponugyl"
t.inln eant. i n ihlo uud Waal
Virginia 6
. VlllllliW III liitiiMln.
1 mii pamtniii i', K-m., J.m
Tit.- itc or rude mi iter lo
itay wan ndtunvwd ; cantu a bar
ici bt 1 be Hratrte fHt and Umm
I'HIIHI
S
STE
FOR
JkfV
trarn.
REFirSall
"4
n. 1 ..... iA. A
ij ,rtjj(jj
.iibbbbbk
w ui- t mii anaaaaj 111
.1 ngpAi
4 III!' IK.
iinln liaBBaV lii
ii- iififtpHii
1 1 "in iii'iB'i
fill' Maliifjpll
bean 1 lirpHvi
1 uiil't In
"Ithniil
CONSTITUTION!.
AMENDMENT TO
PUT STOP TO
POLYGAMY
Colorado Legislature Demands
Effective Federal Action ta
End of Alleged Violation ol
Law.
BREAK IN SIGHT IN
ILLINOIS DEADLOCK!
Iowa and Colorado Lcgisla
turcs Unanimously Btvtif
Amendment for Direct Elect
tiou of Senators,
lUr ln Wire to Rtcnlas Herald!
lo-nter, Jan. The iioum. todav
ndj.'tftl uiini.imously tho resolution
h l.fpreHontutlvci iltinu ot aurfluid
'oiinty uahliiK tho atutiy to appoint
-"-.initteo to gonsldrr and formuluta
ma or a coriHUtutlonat amenilinohl:
"t.. nupprsmt -fftHiUYuh- tho practice at
ifl nimy In tliu Unltod. SUtoa."
The raftlutton miles that pulygainy
nun in. rractlcvd la pllo at XoduraH
lawn
lot- nenata Md totlay Oft thir8
r.n.1 the Shart approprlaUoa bllLg
i n ii.. nu t lnstlturrn?rtu!ludSnii'iliq
" maatitf nsyliuu f pttoblo. Cou
nt r Itikr offered n resolution to ln
teniMutf the prttaottt gtitto liljhna
ii-minlwdnn.
At the Deinoaiatlc Joint cuucua le
waa phiiinml to Qoniplpwlth tho ro
iuot of tho civil nervlfeo votiimUslon
for 11 lint of Kiiiiiiltt a tid houio omployt-s
but to lufnrin tho eoiniiilsaluit Unit tho
hoiig mnl aanuto cnipluye ure not
tinder Ha supervision.
Tho hniiHo pamcil oh xccond reading
thf bin uliolluhuig tho itnucutlily fva-um-
or tint Colorado primary lrtr.
Speakor rfklniirir'B lilil tor u ontt
ltirluiiiilnnriuni4trincbnHmUttMB tb
fubiication of itiUlalQd utnl refcrri'd
low a aituer In iiotynpaper or pnnipii
it foi iti wm panud on sveonri icin.line
11 the hnpso.
Aplirtiic Ulitct F3cctl.m.
The houaw ailopiatl unHnlmoflilv tho
ret-ulutloH rutlfylhif thin propoaeit
miiomiintmi to tlm' federHl ounntltulloii
providing dlrttct oltiouoii of United
HtaloM fteHMtor. Tlpt rosolutlon pru
xloualy had tiaeit udopttul by tho
enate .
Approiit lii-tltiitlou l'rolw.
Th iHHMle totfoy . ttpproved tun
buunv reaohitlon provldlitK for a lugla
latlxe ituaatlitntluH t tilt Inntttutiuue,
public und prl vuta. wherv mentally Ul.
fective pernona ra l0t t puhllp ex
petiae. It In twrw roHdy lor Cloverntif
AniHitMM' tdgntrto, to tnuWo it fcf
e'tle. ' .
Opposition to tlttf atuto lilglittiu-i
comiHltwlon bill tipjw Udfuro tho loot:
Iftiure haa ciiinjcU (hn Duiiuiornth
ineinbern of tho huuitft und Biiatc tnc
armng lor a (xiuMJm to tlfUlc oti thn.
baat magus for HuuUllnk tho liiturilj
rTinif luitu. t
A bill ititroilncad hy dtinittiir r.rvur
ami itepriiaentfttlvp Hiultlt gninta Den
ier poltcf JurHttHptlunt ovor mountain
ptirga unit ntiitir proporty toruiiiitsi
other timntlttx. It in Spooled I'olo-
rathi rtprtiian. Cuiiuii City und other
rltiaa havtntr mHlyljjC propurtlcM win
tag ailanup ar trio intuiaure r
PwhhmI.
IteprvaeHtittlVe 'IMtrtltiUlI'M bill Ut
widen from sne to cOa umi lode claims
tu-ept Ih lloulitaf, Hutiimlt. lillplu ami
iMear Oraak eotintjo. Wllluli waa up
tor necond raw ill 11 In tho houso, wus
put over n ilttjf.
IntariiwrrkiKP of whlton und ne
groea, whiten and Jhphdmco. whltoa ond
rhitonf ia mod uutgwful in Coloruilo
iiinl.r th tarnw 1 a bill Introduced
today by tapranJigtVi' W. W. low.
in. Iikfwl ally oWsyiiiHlt or alte
ortb f 1 who irtruw ltttr ia t mur.
riagen in matt liable to a fine of from
I .mi to J.'ittfl for eguh uffBiino and hii-
lera who twojag a Hcuiint- In t Initio to
a An of from MIO to SI oun Medi
tl . stuiunacion fur H applttants for
narriaga luantnO In pruvldud.
KkpreavntatlTM riWDCt and Klneh in-
trodlKMMl bill BjielHS.Itlt MlUtli edit-
uitionai inatitMtiitiJfl tinder the super
vtalnn of ih renb f thu nlnlo unl
e ratty.
IIIIK Alv IH -XIIAII IN
TIUI liililSi'OlH DIdVm.OCK
SipiingHeM. UL. Jan. y After kIk
lnne'tiMt bullotn In ihn iplmkcrelitp
kaullotik tit the luwer houso toiLt"
voting Weaap i nhtft nnd minora ot 4
break wmre current.
,Twle ote wni'u uunt for ttfpte-.
gentutlv Wtllhtnt Mb ICS n ley. Dfino-
rat. of riikuiKo ou tho rati ballot tnut
be tM npoketi or ua it ptwtilblo mti.'v'wt
run oiuprviitla ogMdltltitis Tito vot
ing . on.inued and gftur thg 73il bullot,
Rrpreaeiilatltie John M. Happ iDtiUl-ot-rati,
thti Icuiltiiit unntllilutv, with
drew fruin tho rauM.
Tu hotwo thou rootntoea until i
O. Ht.
KAt'lifSltUnV WiNSOUT
I.N lHVi(VmItr: COX'I'K&T
noMi. ue'.. 4'M wnuitttn
Sutilaiiiii t. Dcmevrut, W11B toUuy (Hatt
ed I'oitmr utH lonutor from poU.
ware ttieil tfanulnr Harry niulw
wrdnon, Itoputiheuti.
31: aiiWur-g auction wag thn m
unit if n conforenao hla Uat sight Jm
hv ttur minhr,f ot tkt iMMtiwiQ
a

xml | txt