OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, February 03, 1913, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1913-02-03/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for TWO

CI
AiaiJftiriiftWLSntito. herald, mqnday. febiiuary 3 101a.
ni ilrwryriiimifcf Tin in .- .
.nnBnBnBnnnnw.fc. ..vmUMimmui
u
waHT'a tuaijinq post,
rt) mid one r iim sIm I'luii ur titv cliy. j
-4aanVr
frUiin1atjftiv
INK
AQT OR 01 m
pmmui
Kxoitins Timfct Predicted By
leader of the Kfiglisli Mili
tant Women Now Eager for
Kosult
fltv ImiI Wtrf tn Iftftilns TlcrntiU
..iNiit . s Th ii((nmt-H"
..tot nMiW'nr tf: tHl wr"
in I non, a.-etirdtHk In nn -
on t.x Jim ".HiktiwrAt tadny.
Th. M.utttir.i wifffajjM. k
Air rftttkltwnd. -at rtiwmtH tf
.in .if ff ' in- iro. Th H-
imMlt wipi .itll"-H v tut th rt-
jr. The 'fm;i vl tnr "D'
11. 1 It I t'linttu minimi ftri m w
niittttltotft1t l lr tjf MfMftefj
liij? iH'iiwit to Ki nnfkaf r
waiH att fX Lnnaatt . HW
mi 'iiffYnavltW siBff ihflr
ir -fut rlrt. Th fttwtrmm oC thtrtv
J. r 1 Hrf drtrnyd tnrtu)-
i ih i iitraton uf ih onirHR
4' ifl nit want dffti'Hi
BKHQUET FOR JUQBE
POPE EXTREMELY
HAPPY AFFAIR
Nearly Ev.er Member of Ber
nalillo County Bur Present;
Responses to Toasts Timely
and Clever,
Th lnunl fur .liirto. WHltem M.
Hi MySTiGOUHTT mm
rn, indri n- ih m.niii r "
th iwumiiin wt; r. "iidgc Pope Adjourns Federal I
nnnr to ilit AtrHrnilu IihkH Mtvntny
ffumni!- whu mi at th moid dH!nR
tiH hnnpy ffll mtlllltl h)f till
it ,rn- v of Mttmriif In many ynr
Ti u.'ljijini - i" n irt'Miir mi iUf ptiti
if tin- (MioriH-oi o: lrnHIIi n.WI)
. Ulf UtMMlllilMHl NH'mkM f tm
i.1ifl..ry rlti i nliiit Kul dlnrtrTrt
v,,i.- m M w Mi spii mi wfen d-
.. rn.-.i i i.ii.i in At ui-ritt UMto)
lu-r lltltHtt IH HlltHi.-r 'f ll IM
iri it 1 1 k ii..m dm Ins lh iMt
uiciiih JikIu. r v. Matin r Imm-
ii. mil r n Hi'- Min i'i'-t .-nd Wi-.h w-
- ..i.),-i1 i i iumk u ltdd N.-iM i:
1
Mi
It M,.. . .1 JM
Hr i'i- i Jud-.
. .li.l
i'm
honor
i.i id .
I hirix
Jil'lKr
.r-iii-
t i.(iiii'iMiinn of t-
i 'lit hi id In n ii udi'ii-d nnd
l.iiniiH-r ! ii iillm,nuif
i i. nt thv lli i ii.ililiu Minis ...
. 'iaiwtl or n)ipilv ami
- .( 'o rniMi' hni fc ( Ali.uirui-r. inr and
i ..i ourt Snti'Yi r Iho buin.-ft Ju-
M B-ii(4tt I jlnIini lo iri'tii.
S.UU1S4I. ur. Ke.. 8. A ii" i"
i rLm. KttoMon r-i-h On- Ikwi
o''I'tl bHtMtn h n lod. Mr-. I'.
(rjl'wn iirohaMy tamlt
. i'.-d mi) ! r null- hhh rrtnurtv u.
. Tkr j.i..(h"it, lurn ivta 44.'V.
rd Ijy nii..irtiii .
Hmu Miou In MLourt.
litita, l-'i'ii 4 Th :.tU"iil
.i th .nii-r mow iwrii . j
.Ii,. .nit Tar a4
m in T" ll ii n irht nnd ai
.t iM-Huii Knolnir aVHln
T:l
v t If
i.t.
,1 . ulitullillMC III" ' ol i
Closing Out
4 Full Stock Patterns
at Actual Cost
1iHi ami Cidil iitirliui Cliltui.
Olil taiMlfHli Willi ItM HWawt
Cflil".
Olil JCtiKiUli Dit' Illit Tin Por
(idnlil. (tiwlirut ustrjiiii CIiIhh Small
I-fitU ItOffd iltWlxil.
Tti- oiU w'U "t iiiir.
llimu'iiHH' V Sttfui
AtTi II-WI
STRONG BRO
C6iV'.rv jnd Glssswaie
Second nnd Copper.
NAVAJO RU&S
&nd Mexican Cunos.
Commissioners, Rond Board
and Probate Court in Session
tyt Gourt blouse; Mrs. Lester
Annotated Executrix on
Estate.
Th county 1 nmm!tn? t. county
raft rftairt"' M1 nrohaln r-ntn rcrrr
all nt aJMn at th. . nurt lion- thi
altMlkMn 'ranaavtina mimrrDii mal
ted of buarnwa. Thr onimkaan.ii-r
roiiow. i.
.hi liin. ;
Dr. i A. Pftntfc. .nint
Df. W. W. IWTMIO. cnttWtj hr.ilth t
Mr: t'rtn Atnilj.., aiMliEi.iiil M
ftwpp. Artwtatot; I-f HrHar. )ihi
tr. Tit HMtlI1H- for MHt 'rtBl(t !
in KhkIMi ra lot ih fnmtn0 j
JMiiRl nl tit .Sihh 1 1 m Mutitara i
AnwHeoM. Th .Hni xunrvor M i
innniiiTrn nu
MTuimtii di
JE BOARD .
nkt i imiiw.n ih- AinmoHii .bkri'Pt " -r,"- m,,f ".""
il wimrt. flfwiMiHif m.. buiitn. Tm ih
ii i itv...i rnn-i. or HW.Wwory I-
The count rand bmr lt
Uiw f.ntMdHiK atimartttMi r4Ufid
r tlif oprnlmt of uw ro. no oVf-ItUU-
ii I loll hfl Utkrn.
I'liilinli' Ciniti.
Iti thi' iMifmii fniirt ih- Mill ur th'
bit fi'HX H l.vfi .m 1. 1. prove I .inn
Mr. LeKit't' ni1 xr iiri m .r.r
wlUmiM hottil. A Rivtti ilciil in ..th. I
ItHMtHK HM lniHOtrt.
HEW TRIAL MOIH
IS TAKEN tINOEfl
ADVISEMENT
.
Court After Hearing Argu
ment in latest Stage of f h '
SeQoarichiGase.
Jnil Wilthun H rppr ntrn-.
"'" today aft r bisMinlp ufimwiii
.m h miii mil aibmit(d rku lutariiim.
nr h ni- iriui in ih- oi iv-i-i-m
. IflH BIUilll.1 III VlM.Ar AfMll,.iiii l'i,i
oHiUMNi in h.h nlalaim lum
rit-i-li-d ii viinlbt fit II.'i.iohi lu
ijh'h. t muhm'I fur ihr tul i-ouiiHtny
.mki'd to Hum- the- tordlri mi imlili .
ttittiwx xi m.ms t.irr .
I'W'OIIAIU.K VKItlHt'l
' f t'lluK ua ili lh. wr.lU-f )nr thi
'I r . .w J n
ti- i-ii- in iirotvii nun Alum, una
W. It.
iin, JUilBi' " . 11 I ii). 1
th i. d. r.11 .-..tiri htii ti.iuin. d i V ,
m.ti. oi oun i for ihf iUmilfi
tna rtusd to hi- mrt ,i vrdl. t
i.T lh ptatnitir in th -urn .f
4" ,h, r '
riHnjitaini. n TKuraday. follow In
ia trial ! ih i-aiiJ'. lh jui rt-iurn ,
i a vrda i 'IimNh tor ih.- .tu-nd-
'"' w" ,
Bantu n i. ml AdoniK. Htmrni t...l lm ;
, Muid V. H 1iiK. - r. ld
ttoawMt. It.i low ,!l.ri.l to h... I..i',i
Kittlittnt d n lh.' r. miii ..I i.iiimi '
mil il l;h a innii.i.t
. . '
a half imli'WU IIUW'JJKKIJ SJ1UUK15K5
RETURN TO WORK
(IV) IrfHiMHt V lo K(Iiik IIimII.i
I naiirw, la . f-vi. . Thr nrt
i hruk m thr ri.iia or itt niriiiii. -'
ntiiMiiik' r n th llnnkm ptiini
i hi Atni. ii .-i I .nm ll- I'. ni
tnuiv o in.1 iht mortilna wh
tilaiiii .in i.&uu or mart' m-n
.nil i. 'tuii ' '. in ih-tr plot-.
ttl- il:. i.diitW'tf Mhmr lit. 'i
jjoin d ih. t..m.r .a lh mill,
j rlttillin nun,- ... lh pMfMf
'uljen ih- i. .'I. , tnitr MMmKt
i n.id no . Htti t . ti thoir fltavtu. aiNH'd
mi ih mill offii , tor ihir 4d J"l .
RAN OV-BR FIREHolp;
' SENTENCE STJSPBNBE1)
J i
. i
. i i ..ii .in. Itilii ilrl ii
I I',. Il.i'.l lt .1
. .1 . i'ii. n u n ii- i
i ii. itt.itii.it I it... ii
i i'i If. i nit l ti J
t . t . i4l. it anil
. i I ..ml ii i.l-, "il
a- i . i. l. il i'iidiin l it
i . ,iii ii . .cniiiiliri-K
Hi i . n
I !. ii'ii'ii- . ii
t (ll I 'ft l I
1 1 r.i mil' d i '
iml uli'li Tl
.i'.iI t
i ii , In j.
i Iff i i.ii.i n
EIGHTEEN, TBjaH ARB
1 sA&smm IN VAIN
Iti- I.CHHtii lit to ICvoiiIwi llrntlili
fhit-nwn. Wit. 1. tl iilllg Ii. '.tn
oiJl UU utt-nlllv Adolfih l'th r 1-
laitn f hi lirth I'XtijKH'd in".
rt'Bl.iifid t Hi. id ww. A lt i h. i ii--dTa
iM'ard unit munlm-tu lot! lt
r''4p(itld in Nt' Voi'k " ' 1
baM brrt imlii in mwwir in .tint.'
of 'liurgiai .mil i.iaitt
JOSE MiARClUBZ VILL
LIICBLY BE RELEASED
I Jhi'lUM' I In i -
SrAu'itrtton 1 1
alMtnat lion !
. boTi- ii ' 1 ' mpi. .1
'i.i' ri'H' l
d I..
ii. ii.
.. up.
M i,n t, ..III
' III In
ol I I .i l. I .. I :. -!. i. .'ii
III llli.-'v mi ii I
I'l
l
ii ri'i .
iiati.tly
Alarum rt. ti i
I'lilli'. iniiH Kd I l .
uroa I.)
T'liilti n IJviirj- MUidMH Ph''li
PUT UNIT 0
IF BIG
run costs
im
Artcsin to Have Ofie of Big
gest Elcotrio Iiistftllailpjm
in Southwestj to Start Going-
Feb, 11.
Attain, W. V.. fb. J. TH. frt
Mi' it irto iTPStMK oNwiriv (.tarn ii(
ta .HtIIS t til itttttHV.M
ruun ii r If, kt tdr nllitfRti of ill"
tln. ir am th jofc Th- wm c
tilt nmln . rt -vrton i:.o.u.v
lMir I m tiinH) tnif i!i
lo lMMM il m. iifrdi'1 In into ,' "il.
l tllll iltli I M tlMH 1111 r1 lift!"
irnii.1 M ihon Ii ivHt iirortnit nny .t 1
.IHWimti mm Miirrv thm ini .! j
ir the r. iiwin thitl Ihto murk- . !
M'nlt1B . x n "Ttl hi
mrut fur Art'-nlit un4 b In-
- ntjm. - oi ih it " ii
iwitll'l in .'hr . M. v
IM
' "I" .
,vrhi''ii
,,,.1
'I n I- h-'Ve "Ih-i-.i'Im
nlfalr. Ih if i - iin.i. . ..n l!U r
or tln Ktmmi rf' iir.Htnf. Tit- i 'i
of vhf ejrHndfrm r' hcti ! .r'-M.
tttr floor, one Hns cnMInc n ))
erfiriiw .(jh iuit iw.t't inn- mu
W un,,,' '" "" !''
ihi
.'ll-
vmrty mfj'l una hut
ihnntnl) tin.l fHy tHat n Kmon
HAnrtlnir t .il'l- nf iHr ImiIMIhb
MHNr H nrr thM thf tvi irtnm
M'nV hi In nfwrnMnn.
If hln Minliw rf"ii t twf .tt-..- ,
iMhr l" In- funio l' H
Mii(l ii nil In tkln uni'i Jon
I. nil, miik Inn mimI hiiriowr
. limtiitli-i ihl Miir Th-
t$t-m i.. in ii tr-iiii'iiilriuH .iitvtunt yt
low r
imwir hut ImIuti in- i n .n.
whli-li thi iiri-!"!!! . iiwiitf '
m1r rwiilv ti. t..rt It vii ..
borx-novi i t In iintti!!' niuinrn
wild I" evi-ri in. tmu , nm
tn lufllnir ihwf in iu. uhti ill'
t.ivu i nniM' t nr. tii-lrm iiln. !
.Ily fr inoi1 and mr- i"fr. i
ttr . .11111111 ny iiiiiv find thn ,'")
hlrfMiv t will noi h- irfftoH i "
tm nf'tlm ii. fun th 'ur h nm I
' TinTlTTT A T) TITTVCTflT A "KT
XUXM Uiliy HiJUiuuui
AT ARTESIA PASSES
AWAY UNEXBEGTEDLY
fS'lipi'lnl IINiiiiIi'Ii to llirnliiic HithIiI)
Art. 1 II. :.' . I'l II I II III
I P. Wl'i "It' ll Alt "Ml it lll'l !".'
; liter dttnVfa. dld hit nxKf froi i
uimpl vf. ttitirniii rrm iiof -;
Mwtl ! M hi- .t J'i-i .. to m
hf In . l.llfi It ill lh'' ditor mill
von itftt ! in In ttl a Ii.. d.'iii;
tntt' hii.ir.i ii . t sxlihiitil Ih-imu
lo P' :,K
I tr Whltf .h..i nilf"i a
iml mi 'idi tdi " on
SUiET. MONTOXA BAQK
FROM STANCE OA.T&'TAL
AlMMHi'ln Minii.M. uHrlnit nii i i
if Brnai!M . iinl ni'Mtmla, ha
IwraM from Itanlii K.
tvh-ri hi- if-
i.r.... ,. ...Ihi
pdltrert Itrflll) il JldMI i oi 'll'1
UAilM. M. Mil II lK ill I hi' kllUW .Ii I
M.MH,. ,,,, Hiiii.nla nnd i. r
m.p nrrmi .,. r, 8nll.M lh.- - I.
,M,,B , h((l ,.,mniv, Mr. Muni.
opinion that aralllto .
ixDowM Mn."fl In n kh-rI . In-.
Irw,M,B u h n-l. rt n. m 4aiiil.ni
wm, imaaitioii hn- nm din.
( . trnm lWr , twHl nny oih. t
,t,mv in ih. .!.
Mr w , n,n.. l.n .: -
irlhtiiton th.' n m-. l; i.. T!i
,, nr. t. o h...v lo -.ml ' "".l
. ,.,.rV ., uNki'ii to
..;i
tut ih- in ii '
VBRDI.OT POR GAMBLE
IN,STEAB OP RAt'IiROAD
Th n-rdl'i ndiirmd in lnirinii"t
oi the ''nun. lolliiMinn ii t'i'iiiiiriiiii) '
' in lh r Tull Itainli'.i m i xii' ('
Mania I'.', on Huttirdo ifiirimoii. v
loit ll.' idatlH if. tn I'm -tnin '"'
' :injl I'onlK. nnd It'll for lh' uWrinJaM.
la wiih iiriiitiiiii.lt miiiiil in ih.
i Kyitllt- lli-rnld of 8lt'fdin
iiH)t isnufpi-onfli
mm. .
I.- All IM'raOoUil
'nmrii for th rcwlnttn of
iiad of th ai c-hin tn nnd mlnar mi)
atnaia wmn fiM'd fi ia y . IM-
KthM fmn rr. nmir.
R'paUl. WWiflMftalHl, llaat. Kl-
alajm. P.irtunul nnd On' nartl'l-
PaflHl.
inula i.. Kiota aWnufe mtahRrr ol
rtna
Inam-f. aaid in tWHtm th Rt4H4'
nna t hm th-M had not met t 4tafiwM
pnttii'tliiH thi run and ft minwr
imlaatri nr iHd ih nnvmmcna
afc lo tH4t intw i'hintr.1 taMUf .
' hut Ii waa it nuMn or th acalfV
th eamntiHy. t toad It
dftoaatraK'd that iwi'tartn miim Ml
I., ftutd hut iniif"d th tMaWatlvi- hi'
, wllhoui iMinii aMURUKU'd
hIm roinrdfd iht- nat-rnil dtitlvi
lirnt'i'wi
I'Uua fuivtl In 0 to 1 1 Onj.
' TMH" aVafalRt will rfiind mJiiy if
PAitO OIXTMKNT full to nin nt
i can nf Itrhlng. Ittfnd. lii'fUnii nr
f PrfttriHilnK PUm n to ti )mi '-Di'.
Aztec Fuel Co.
Gallup
Yankee
Swastika
All kinds of Wood
I'ltlilH til
!
Remarkable
as one of the greatest value-gi ving events ever held in Albuquerque.
The following is just a taint idea of what this sale contains.
Six Big' Assortments for Quieli Celling' as Follows:
AT S4.95 xrz szAfTsss? values to $15.00
Wnol nrpMi ir vrs'. Ilroadi 'oi ii. Whir .rU. lo.
Jii ! !. t'ortU In M.i.'klii'iwB. Mix l ti t -Twn Tniii llng .mil R-
AT $7-95 ' "' VALUES TO $20.00
IB wi W Wool rri-(. In JHIxturon, Hertte. r UroAd'lnth nomo Wnllor Jly
nd oihr iti.-oii trim mod ,itrt bmld. iiiitinn. Inoo yuk nnd bIoik.
AT S9.95
AT S12.95
AT $16,95
AT S23.85
Senator Knute Nelson Celebrates
His Seventieth Birthdav Anniversary
Minimsota Veteran Will Be
Third in Point f Scrvioe!
When He Returns to Begin
Anothor Six Year
Vcnciable Sotndinavian
in
Self-Made Mun.
lSi.ri l.nl l ijrr.t.tiiri. tw iiir llrriiltli
' ' ! -"-"
KbjIi. Ka laoti i.i .llm,Motu- onti of
th.. mum IUM...U.. ibmlH in Ih"
I nllml ntat... manat. I Ulu.a'l. on..
oi ih- NHMt InilinnilMi of th- It. p"''
lU-an wralM-m m ihai iHMty. l rni -
ti hln v. nikih i.irilidiiil ti. r.i
Ki'itulor Almlaun. ulu.ti uroai'in nun
will iKtiri- in ki iiMHith. ha iiii
iltd h thi Minnaaotii Uik.m
i tin- for anuthi'r term at n "
Iw th h. Xl n nr. Mt h 11 ;
utMimf Idi' xcl rui o ihf m null "
I'liIlM of oei-vlii' i,m Midi .iK'
Um nltr niiiinhit .t iin " ,
a Il vt II) l, prnvlllilli il tlli t M '
, nl two n ml" r. Uitl. ni
Kitn4ntiiH iind l 'irk not of r.tii'i""1
will havi acii lonnor ih n i -niprr
hwn than ih" urnhir '
from MHnnraoiii. ftt.th f '
l.ndf nnd Pt'iktif niiiif 10 th. t .
nif In 1MB. two .vcttm ttrfMri' wit.,
lor Nt laon mad, h iinnanrtinii
Th t'tirwair of Ho.tu.r KdwMt I "
inwh moro thun ..rtiinaW lfoti'
i.nd hi a vera I r n t utVMh. Th
atory
af nm llii- him mMtftir uf th
nitni faluffa of ii rnlHMp, m-
Iu4lna th plHiirfnt,)!!!. MM Mia4..i.
Pom nn u IIUli' fwiHi mar ill Miy ul
Hirci'M. til Ihf MinthMiaMM at .Iff
v.irwuy. It-' a. towiuiiiiil hi n.aa'l
miilti.T Iw AmiTuii ilMNl '$
id. TH faintly ... praaflfNy m'
nka and (ht- tirlt ...nHk df W fU
inr anmr aim min of tenMMu
mil (irltiiMiiuii, rn.tiuWaf' H wn
ill- i numhrape -, th.- !
i Im wNtjntM' K'-ititor NalMtl i
. up in Hi ld oi .'.ilka ttWII- '"
mii rVundtnn , In n . honj mfa
.IK . I II
. in. iii hi
.1 ft.
i.n
i ..
i. i'i-
. ;-rtrintr -''i
.1 MlnnMd "
hu
ni'
-. I ui i
.,. il.l. -i
, i. m .1 i
Selling
A
Has
Annua
Ready-to-Wear
Garments
A gTAnii tot ..f l.idln' i'imIi in Mistiir, T Ton aaTt. !?.. om
tiractiiff alt lh leading . nlorlna.
IimU' hhUm in Mlxt.irea. Itroailflloth. Nhaiwrd plaMa. U?.. inrludlng
l utawaira Jami-tlrtlni and Vorfnlli at !.
Hi tHv of Meaaalltu TaffM. I MWI. CrNW 4 CM, tr.. In
Mak RtMl whit ht'k atrtMa and enaRjrnhla.
Wind niaaa randi of Kr. iVt P'-ord, V'olla, tjnrdaroy, Brond.-imli,
lo . nii'ply made nnd trlmmrd.
lndia' i'oiii In fhlnrhllta. Two Ton boating. Plwh, Broodi loih mid
Oliisonnl. Hnnif n"ml-fittln atyp. othra tilth blta In lh tank, mil i
l..ii'-ilttln lollars.
tjulica' Willis m .ry ritrahl 4yla and fibrl. Mm Woolio mo..'i
in th'a lot
I r-a-N of I'hnrmriiac. Pona, Bmhroldrd Mdrntilm'tt', I'hlffnn.
Tiiffi'liii. t'U
rr'i - ..f whot. i.irdro-. ., Wool and allk MUIINwa, fii-
Ili Miiiirul i'iiiiu of I'Mruroy, plttli, Noli pinldn, otr . In .mu "'
.lulinnv ilr.
Itlah gi.id I,adlii' iiiia. In -ludinc mid film k Mrgcii, .I.h' .im -f.d
'ooltx Norfolk In oplty Mtmtir.. HroartHuth, Whlp os.'' , I.
1'hHin unil i'h'irnirtiiM' llit-ra In .ill . wriln;! nhadi .
In. !' oi i.;;.. o.i. fharirfUH'. I'lilffnn, llroml. lutli Vl .
ii.u rry liin i.t . T.t.iiw of BroiMl.
i Hi- .mil Wonlli'X MistMr.
Kii aunt sulin "f t'liltfon Brnndi'lot .i, Nni
III... V, ,il.. Mli' MlrilM'd. !"
Hi mill. l' I'.i'rlllT Dri'WHH if I'll 'lull i. i l
hi. i ,i . ..i .li-i, i'.t.. li.iriniiii jn ri ntfi
'!' i - ..i Hi- --i it" i- iii i s:.ti if
iin'tlni ..ml .miii in W.tlu'orih
'"llll. Wh, .1 111! Int'.lltll oti ,ti III-
Itll.. I, . lit 1,1.1.. l..M. U'l..
.i in m. u'iij; Kiit'tf ht'iirtl ihiti
Hoia " ininnry, wlilt h t
i mm,,,, ,,,.( t,t n,.mh.tii Maattam, ,i
hf uwnld hi i an dm-atlan aith" u
titonay. It hi on, i' ,- otil am a
1 1 tt mil to iii-.ut
i. r-or in,. ,ra ho ri-nttad tit
III rtllllll.i 1 1 ilttlnj ,'hiirM for im, la I.i
I tf) ,,. ,,.,, , ...... ,n. Mu lutW,
,,,,.1 iMl.,Pli
I T.
"to-.. . .1. ...ir i.i..m ttlli IWtMtl r
"'-" ' ' "I lit- IPIInw Kit.
'iMtiiii' luiiiti' liiii of MlimtiaaiUi.
iti'tiN. , uii.'i.i i m'rvi.d thr
'ar. a.i w inintli'd. i"kii pi'taoni'i
hi I'orl tin, (Hon .ti.tl i.iiij.' o.H a .-.-rxri
il. ihf UnlatM'd hn mmlnnrt
nnl. nni law in aVnatot Vila' ut-
fk In Undtann. tia uilniltf.it to thi
!...i. ..ml . in imi io ihi- M'nu'ortMl.i iff'
io i. i i,i.- i.. im . h, i-iit ;i .'iu .id
l . . " i.i u .
Marked
1 Clearance
of
- lol Ii. fur Iwd ulnl ftir .-ol! n s
Hi-r, Vavy Mlxliiri"- and
i 'iiiirmii', t 't pi
hnti h for thiiiv i
I'hini
llirnif r
i .. . 1 1. . . , 1 1 K I ... 1 1 i.ii,, i .
I i.i i. n .-I.i I il I.
i. i tn iii '.lit: I -f lie . . I i
Hint n1 Mlllllt ftilli ill IV'.' hi. - I
.I Hwi ti iihk. II,- 'win i Ii i i il iii Hi
I mini Mtitt nuic ftrrt lit
him Imm n ih0f Hm- i'n-fi ft. i
Whit, mmntor Ni'lann lm
in in i-i, m ,Utr -it im a rtnfilur l:
tk-an iind UMiuilly iHh with thi m..
ti 'I;. . 1 hit. part)' III IM fi'tial. . Ii
hit hnun KMt lndii mli it. ,u
I'm oatHiliitiy on th la ill I .m..-
Holt. Ah a m mhr of thi- l'i t
no nm' hi vMiml for ih Mill !..
tnilac taHff ItMI. Two your uro ih
voKHi aflMinat in.- in.vn-Aiori. n in n.
ii lii.nutilk'tiii mi'NMiirt' tli oii-d for'
ttM' Jjir'nlli tio hill in ih - iM 1I..1 1
waaion luat MnMiar A wfi'k oi ' '
lstr hi' nnfHM th.- idifri'itf f
port nn thnt maMi. hi iln hmi
.miinn hi- vod l ajnktt in IVmn
orntlr i-Aiinn rllon hill
I 'urine hi lnn i ttrfi- m iiuhli
I 'In- Mt. Xton him 4votn hw ul
H'tiiion lo a varti'tt oi qufaUoua an t
in tin- nwd hi work on th ntniir. ;
ta .Hithiir of ' r ' ;
ni iutnkriHty II la in father'
.. n. d. partiro nt i . nmmetw. mi l ,
i,..,.r i, Sa. "i ih. IniKan nf nn- i
s.i ... ihiu ih ii imhikmn ....
ii .nl vnti.tl.n hi ii4d
k 'ommlttln. ih narty in m .Z""1. oJ, T m'
....i.i. of ..h a dtiatrtnunl. II- "j" .'11' 1 "l-for lh ikWavo
' .... v, i ha I. II iinri.M Mhkh iho Hruii. ,of Iro.d .uIIi.iih aiwnld
h. ratd. , iHftnnH,... in tho. oftkdll
N hit nvnttior Nbwi to h kit ld . oknnfM with ih. Ir onrrytnn ..ul."
j i ,lii..iti'd. hi. uroud of It. H tnli.- TH .. nir tttnnVi "TH hohar
,1... iM.rt in Wamitn iu tt. hn- aatH,- m ilia wal(inMi4Mi, nAyiwr
l in. londm-M fH What la lrnil I'lim. U Mna kna wn -trtklni HM flt
nf. . una uroiiaiihY n nm h ''
nMi' of ii tkatr hall t. ikawn ikk
in ah. II'-. H I .t nriat Hti4nl "f
hlatnry nnd hi tnw.rlt rr atloit
t" to n-nil about iht nri'iii un.i ,
and rtt(WirH nr ini
nn ni'in in puhlli' I if
mi at. lmhaliU I
lodn Ha
innr intimaui knowiaacf of ik Hi
lory of tn Amfflinn t-tvl! witr than
th Nnrwi'nlan af-nutor who uril"l
n mofki-t ikmiafk tkrri' yara oi iii
grat lonfltct.
Mlj l.'o Itllliil I'lttlil lli!llj.
Inta. Kna.. W . .1 Klmr Irfwimla.
mi lirta hHlk kn frevhmitn u III Uf
it ntmaitM! lnjni in hia nttri
inai loan kt aki.ti ittMth a n
r, nf htlns mrdln lo it lilti-
It ft I h. .h , -l.'lii nn I ui.in'K . i Itil I nn
I. Ill l I .11 li'i i.ill l. III. f
I . . . i n . i I . i 1 .
, i , . . . . . . i . .il I ..
the Semi-
A
VALUES TO $25,00
VALUES TO $35,00
VALUES TO $40,00
VALUES TO $75.00
' i
FIVE LIVES IN THE
3 OF
LEGISLATURE
i
I A((0)D10U .Of GOVCI'IIOI' S KOf-
ommendntion for Abolition
of Capital Punishment Will
Snvc Murderers
(Ity ln'tiM'il Wllf lo l.u'iilntt llumltl.)
I'htwnlK. Art . Kt h s. Thf fill . f
i lit- I'.iiitliniit.'il iiii-n n, n in Ariaoiu1
ItrlWOHM rt'NlM ulili iht- IIIKNIa oi
ih rirat lnlaiai un hljh iiinvu. d
Hula) for .th third araafew. Th Ifl
nii.ir Uwir W. 11 ui...
I iprlr-a for vnr,-
jKrtoj mrB r"" ,f,u
h m to ntv. rim for MfWatl-
: ,,utnnf I I - . nH1tiiMnil for
,.Mytot. mat InanruMa for tJNwa n
Innnwd In haaarlnua ankHHi and
H-t-imum wav. aul fa wafkina
i.
i
lllinili KIIU Wiiiimii,
N.-W York. I'i'ii. a. (. Maidalln
Mrf.io u m inatantly kllld lam
n la It i hi i. iu oKni'd n pnekita con
Inlninu it limnlt tltnt h. r htiahnnd,
Hrnni.'i. Krdn, round tn th hnll
nf tkir iiiarim.'iii in lit Hr.m
Hlarrodo. wu u a t niton and aarnh
fntkinuinn. u inwtrdi-r. unjd it la ti
'n ain, wri- hnMy lnlird kr in i
I '.Hdna. A i thu knanltal whr tkay
ii tnkn Mlaa Knali,nuMia'a mndl
tlon mii .at.) ! in ,tuotrrmN. Hi i
titl. f"iiHl tif Iiotnli 'ihd Ihlnklnc
" .i" i ' i l i v..i, ,.(,, i., , , i ,,
' . . i it..1 ii . . . SI,, , ,
' 'If ' 1 It i'l.
ARIZONA

xml | txt