OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, April 20, 1914, Image 5

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1914-04-20/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for FIVE

THE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE . N M MONDAY. ArRIL 20. 1914.
The Picturesque Story of
Tennessee-California
Today Marks Anniversary of
Most Unique Expedition
American Plains.
(II Hm AwHlahil IVw)
KniiHim '.iy. S.i., April so. ThlM
date elxty-tlvp yi'arp huh paw tint ilu
pHriuro from what Ik tinw Kunn.'n
t'lty In unp of thp muni grolpn.up mid
tiddly formed cipcdllluiin which our
act Mil iiiin tlu Aiiicriciiii piaina
I iio Tt'iiiicnncc-l. itltlornta traveling ru
public, n peculiar experiment In it I -iruinm
having lln origin ul Mem phut,
Teniicnnee. Latp In January IM,
II " lit wan iHncuv crtd near Km rami tun,
I .ilif'.i Mia. inn) tliu tit-wn nptcatl
every purl uf 1 1 clMllncd world.
Throughout I lii' canictn anil nouthc-ti
lnlc Ihounmnln mrii filed with nn
nlniimt Innanc ili-nire to reach the new
i: ll . i iil i - l.ui between thu fiirllnut
outpoat mill Die I'uiillr l imit ntlcti he I
over l.'UO nilltn uf pr.n tlriilly u:i-
hartcd. I nttlitn-liiffxlrrl mountain
mill plain. It win In u ft' nine lli'Hii
ci'Ht.ii ii-ii iliui tlit- traveling republic
wan formed.
Studying tho problem i.f u,ult kly
teat hinic t'alifuriiiii. Captain Jupcp'i
f. Walkuin. n VlrRlnliin. hIiu had
u rinl in tin- Icgiplaturc uf tiuil ntutc,
conceived tin1 uI.m nf fmming a, ru ti
pletn guv rrnini'iit, villi pictutivc,
Judiciary, Icwlnhttiv e mill military
hmnchen, whereby ull whu ilenircd !
ini iiiiir llucm tin ti'i.f. ui in cer
tain limit. might ! aa'tin-d i.f pale
puNSiiKi In tha fabled gold fli'lili.
Annnunt Inff lii pl.m. Wutk.nn
fuund Utile tr. nihil, in net tiring mi:
untpcr nuhjpctp and durlnic Hecpinbpr.
IMH. a meeting Kan held nt Mi ini'hu
In omnnlu 11 pruvlnlmial guvi-rumcnl
A ti- hi I ncvriily live v hii Mirer fmm
Mirl'lUS illtn of till.' nnlltll HttPlllil d
nit Iniik oath uf allegiance, c.u h
pledging hlitim-lf tn rmttrlhutp II.mimi
In i.ish In lh' in. mm mid to abide
nv Hie rule nf Die ma Inr it In every
m It i.' ii In r until thi' republic phuitld
h.. fiirniulty unit legally dlnhiirutpil in
t'ullfnrnia. The. itl.ennhip wan bur
Im leaned tn the full Intnl. im.
An ehthnrntp innrtiiutiuti. cnvcrt.it
every pnnMhtf cnntingcncy . w.n ill in
up Htul inluptcd. At Hi.' I'll ' linn
which fnlluWcd raptaln Watkinn wax
elected prlil.'iit, ihp other iilli r
being Mi ! I'M hi.Ii in. thrpp )ii'lui"
riuirt uf uppi.ilii Jmlni'. nicmhrrii i'l
Irkmlat iirr mi'l m.ihy minnr fuiiilhin
rlM, raliKiriir ilnwn tu iti-r i fT nti'l
i'tiliitahli'. Til.- irmy wan iint.inlxil
It ti full iiiut.i if .itllinr.i Htul pri
i..'. Slrntly luninliim In law the Tin-Mn.ipp-1
'iilifnrnhi TraMlitiK lt'puhv
left M.-inphlK on thi' llrM ilay ul
M inh yi't. unit prupppilpil hy n pfi
In My rhartrrt'it nti,.m.'i up thp Mi
(UMippI it nil MiKiunirl rr In Hip
nutfllttiiK ini ut Inil.'pptule nr. tipht
In nv All wrnt Mill tltnim llim pur
tlnii uf tltp Jnirnt. Thi' iinmliitiji.'
ti.'iil pi Hiuim ut itilt-rviili aiul piiHAil
mii'h law a c. iiipiI tin i-nniry. ruii'
the luiirtu trii'.l ami luitiiKhcil uny
ual uff'lu1i-rn aiiiuiii; thp i lti.i'ithhii.
ArrlMiiK at IIih rtiil tit.- nt.atn.'r
.inlllftpy tl h fitilliil that th- m 'I n
iiKPlitM hiul ahuut umiil. tPil pur
i Iihhph uf piUlt'lii'iit mill iiiii'plii':. aiul
th.it tin. ii' lual m ill fur ttu- icl'l
I.pI'U tumht hihiii tp in.iili- Th' r.ii
hv.iii. im utiinitpil. i uriMiHietl uf im iiI
.iMi'im. pa' li ilrnHn l I nn ul ip.itiM.
tuKi'tliPr Mith ni.iiiy extia nitllc aiui
rmlillp h i.i dpi fur thp pri-Hultnt atu!
ii'HdlllK ol!h'PI. TtlP VlnlP uf iuit'
pllt'rt M.IH liltKr .llll -XpPIIIl' K.itlv
In Apnl all arianiti'im tun hail hp. n
i i iiipl.'lpil ami mi thp tlfti pnlli th.'
TpiiIipkhpp- 'alif"t nia TraM'lInt! K-
pill. lit' ai'l fullh Upon III. Mi.i! in tum
Hip phi iiii'.
harly In li h i -1 . r thp Ipkih.ii in
if thu TrtiM Iiiik Ui'piihlu h.ut p.imu-iI
a law i xi niptlnu nil pi ruim hnhlinn
i lllii.il "nii u.iin. wlii th. t l . h i li hi
in appnininipnt, fi"iu . .imp ilrii'lm ry
nml Ktianl iluty. In thi- i-nt h-.iMni
uf thp rlart. little iittintiun w-i luiul
in It Im l.ttt, hut hi lull' l(l ni.ti'K nt
Ih.i p!,iln hail hp.n It.iMlK.i! Pa
prui tKal HurklllKM I'l l uiiip a nlll '
uf liiitntlun Hip pupiihn p. Lnln.nl
li-iKl.tlnrii, JiuIupii mi'l all p.t'j ut
pptty ! K il . I a innihli'il Ulmti th"
l i h il.'h.'H .ittai hpil in th.-ir pmittun.
Th.y rup kIiIIii nltipr alki'l. i. kii"!
In ramp hIiiIp nthpm wntkinl Mini
nlppt uhllp nlhi'li ut I hii. ml Mtir-
liliiniiKK Hi'le mi Hi IiimmI. the pri' -IIpkpiI
c hiiiN ixaii ni.'iily rpMinl iiluJ
lipfmp many iii li.nl ..Ui'H'il mutiny
mill iphilliuii wpIb lift' In the Trm
i Iiiik Itvpuhllv.
Thp ilnn crij inir rc-mptl'in
h ilnt cil tu t hr runitiluliun ami r-f u -I'll
i uni i'mIihin A''i uf innitiui ilina
turn iiii prninpllr puniiih.'il hy Hip
lurr foiirt iinu lun ia.' pi up
PpmIpiI In Him miiu.'lni' inurt. that
itummt hody uphphl the nnhi uf tlmtp
huhlini i.Mii iul puaitlutiK in rulp ami
pi aiul li'Pi.
Tliu". thin amnxliiK w nur.gat inn
rinft.il alnn fur iliyn anil irk. lar
up thp I'l. iite. alvhtuiK ami nKiilitm
I'lkPH lank and rntrrmg upun I1'"
iniiimUin paMMii alii.li Iul In th
rial liukln. Pruhuhly lint h In
rhlii uliiua tn Ihp way uf an i injl
tl'in nit h.ni rxmtPiiip In lh( I'nitiit
Hiti Thp humor f (hp Ihlnn
hclppit In kp. p It alivf.
K.nin altpr p.hrihu put ..iramlo.
huwrr. affalrM ram. lu a i-t ihin.
I'lt'Hiitrnl Watklni. nhhnulih nil urln-
CATCHES
f.'m
Cleanses Floors - Brightens Carpets
CofjrriiklW, Itlt, DviI.m Wig. C'a.
Traveling Republic
Start from Kansas City of the;
That Ever Set Sail Upon the
tm-nl by lilrlh, n-' hriiIxi iI llin Jimt
iii'bb uf Hip piiniphiintM uf the tiun
tii ii li iltln.'im anil iiiikIh In hnvp tin'
hIiiwxiuuh KPi'i'liil-priyili'iiu law rr
piipil. Thin. Ihp pKi!lal urp rpfuvi-u
In do. TIip niiiiiiiiiti t''0P'p. Ihi'Tf
iipnn. ! ll a rum ml Inn i.ml ailnpti"l
a fut in ii I urillnnnrc uf i-rcKKiun, Unix
dmruptuiK thp tcputilli' nml h ilnn
Ihc uflh e hnhl. ig with tin Ir ullln a,
lint tiilmiK miyiinp In ptuvern.
KuIIumIiik I hi uprn riipliup. u
i iimprumiiip miii r" ''lM'il wIkti liy hr
prnpirty uf the rppuhlh- wan nppnr
IiuiipiI amntiK Ihp nii iiilii in ur Hip
Minima xmull grnii' hti li h id lu i n
furiiii d. and Hip pxpi illtiun p. attprpU,
pin h Ki"iii fur liHc'f
TIip lilKlurhm ri'inrdii Hint many
wpi'ka lat'T, at In ulliliinv uf winter,
nllliHKt ut thp ham uf Hip Hlprra i
ailii nmiintii iiik. a pnhtary. mrvury,
l.-nrdpil, unwanhpil Individual w.in.n
(uuntpi.'d im Hip trail h uiip uf Ihc
many jiartiin punhhiK mi In Hip
tli IiIk. At llrm Hip man wan thuiiicht
In hp it Mi xiiali lulK'Hid, hut lu aun'i
lull nilili I'd hlmiM'll, In riiurli'iiim and
rtiltitred latiRiinitP, a I'aptaln Wat
kitin. lutp prPHiiiPitt ul Hip Tpiiiipihipi'
I'lillfmnU TraM Iiiik U.-liilhlf . )p
pprti'd hy Ihp hint uf hi mini nnp hun
ilri il Iny.il nul'Jpi In. tliu Piiplatu wax
und.-r thp lii"rity uf unking alii uf
Itavpli'in iiIhiik thp way.
EXPOSITION READ
MEET HERE
Gov. McDonald Expected to
Attend Session Wednesday ;
Colonel Twichell Appeals
for County Appropriation.
Thpro in In lip a iiipptluii nf Hip New
Mexpu m.imiKPrn uf Hip fan 1'iKn
lair in tliin i ity pditi-nda y tift.'rnu'in.
i t I'ldlicr. pr.niilpiit uf Hip pxpn
nituiii. nnd liuvptnnr W t. Miliun
ahl nr.' ixppi lpd tu all.iid. Mr. I'ul
lipr in px ppi't.il tn urine. In thin i ity
InniKliI frmn Santa l-V
Kalph i: Twin hell, i hail iii.iii nf
the Ni'W- MpxIi-u ImiminI uf i nmmtp-ninm-rn
un thp .iu IneKn fait, turn
linked I'renid.'lit lienrKe A Kaneliiatt
In cull u meetiiiK uf thi' i 'ummi'r'-ial
i luh at Willi h lie will npi .ik un the
npuprtiinit.v that liernalilln iminty
will have tu make nn inipi.'nni
nhnwinii at thu ixpunitiiui I'nhmpl
Twiti lu ll m .hixiuiik fur I'.i i n.i 1 1 II.. m
prencnt an ixhil'it pinp.rly Infittimi
Ihp rh-hent nml nmnl ir"Ri i mvp
iininty in the nlalp ill the New Mirn
hiiildiiiK at thp lair
I'nluiiel Twiti h.li wlnlipn the I'nm
tuf'lii.il i lu'i an the limnt liiipultaut
rumiiipt'rial uruaiiiK.itiuti in Hip i nun
l. tn ni'iid a i I'liiiiutti'p 'ii'furp tin-t-ollllt
. milllilr.Moni rn tn auk fur II II
Hpprupl I illnn uf n nl,.' wk'lh. "In the
Jllduiu.nl ur the In. aid. Ihp rnlintv
sluiiiM h.iM and Hip rhala ti r uf thi"
I'Xhlliil ilpmandn."
In a l.'liei un Hip mil' hit tn .Mr.
kHHi'liiatl. I'nii'llel Twiti li. il n.in:
"V.' hap alti-adv hpuini uur w.itk
in Hip lllHtler uf Hie lli lll llllln i-nllll-t
.'Xhihit. piipmiiiK i.-ituiin. ntprp
uptu mi ruluipil limtprn n'lil.'. elr ,
hut Hip ixiiiii ul llim exhiliit will
lip 'n.aril hp puin.wli.il ititt.iilpd un
pn 111' . utility itnt'lf itlM'n puflti ipht
aid in the iiiakinK nf a irnper nml
il lt i in 1 1 v e (li (ol i.i I tlinil.i uf ltn re
nuiti'en and attrartintiN
"The extent uf tne Hi rn ihlln i nun.
ty and i-lty uf A!liuiiipiiie exhinlt.
in thp puturin n'ml In the lerturen
tn he alMll. Will di iend elll.rely upun
Hie miinunt ! muiipy yulir huaitl uf
luiinty hihiui".'iih i n In wiIIihk In up
prupriate Inr the pmpuni. The ptat
liimln ate mi limited thai wp inn i x-ppi-t
tu imp utily a X'ery Htnall mnuuiit
in fcptuntiK uny une nt ur pulijpi t
HURLEY WILL HAVE
A BROOM FACTOR
ll.llle). V M , Apnl 111 -. I f.
Iltlllter, uf Al.lllltlKnrdn, Will lllnl.ll! I.
hruiiiu f.u'tuiy ill lliitb-y an mmn rx
the murlnni'iy an hen. The f I r v
will hp Iniateil in Hip new illlltlllM
hint went uf the llurlpy thp, iter. Mi'
Hunter la an ex perienrrd man. hai
ItlK reielltly ilmpunpit of H lalKP htl-ili.-nn
at Al.iuiiiitnidn. Hp will unp a
tlmileriv pyptpin nf iii.iniil.u tiiiniK
lilnumn ft nil uhiil la i mnmnnly t allpd
Knapweed whlt'll iiiakex a pry ptlpc
rtur ariii lo
1 1 inn. i ii hair iiua at tjie rate tf
lim ". uf an Ini h a day.
Ilii'kp made uf furnat-p plan, at-t-nrd
Ilia to Ht I iiii I tut kiln. IntieiiXt' In
ptieiiRth w Ith mi-
c
1
' 1 arAa M ft aVltxai
SMITH FE TO HELP
G W WORK
m jg m
Co-Operation and Benefit
of
Advice of Railroad's Engin
eers and Experience Offered
by President Ripley,
I hi a letter lo The llerHld Imlay
fruiii ih pul.lliity department uf Hie
1111111 l rinlrnatl nl Tnpeka. J. f.
I'nrrell ptihliiily iiRint fur the rail
IhbiI, make mi Hlilmiil'u elnent uf
Inti rent mid tri al ImpurtHiire In
every I'Hiiiiiiuiilty aluntt it linen, en
pet in II y tu thupe in New MfXivu and
Arixuna.
Thn Hanta IV In unlnK In unp tlx
eliKiinirp nnd lt experieme In it I.I -Inn
Hip 1'umiiiiiiiillpp Irihutary In it
in building hiuhwaya, brnlKeP. pew
em. et' ; in a Kuril, tn Ri iit ral pub
lie Imprnx emi'iit Invuls Iiik need fur
enKitii eritiK mid cutintrut Hun pxpe-
ieii. e Thn aniiuiinrf inent fullnua:
The Atelilpun, Tupeka iitid Mania l a
railway eumpany, aeeurdiiiK ! nn nn
liuum i lui lit frum thp nl fli p uf I'rep
ident I'l 1'. Itipley, will, thlinmh Itp
ilivlnl.ui niipc rinlemle nt, rivp lueul
public nftiii.iln in Hanlii K lerrimry
the benefit uf Itn knnwp'itKP u ml ex-
, pi ripiii p In miittpin ppi tiilmiiR In
Hi imiriiillun uf IiiiiIiiiik. hiKh-
wa. bridKPn. pewern ami nlher wurk
ui that i har.it I. r. wht'n ln Itetl In tin
nn There will hr mi ehuritp fur Ihc
pprvlee.
rrt'pitlent llipbiy taken the puPilluu
j I hut th'' N.tn.a If. heitiK u hea y tax
I payrr in every . Ity nnd luHiirliip Ira.
verni'il by lip linen In Inlerenled In
nil piihlli' ImpriiM'tnentp In the ex
tent uf havinii the bent wurk dntio
wilh Ihp Itiuilp hvuiI.iIiIp. Many
tuwnnhipn mid nmall tllitn in whirii
ptihllr Impriivemeiitn mi' itinlempl. ti
ed are tint in it punllinn In eiiKmie fur
their in edn the ti i K li prn etl eiiK'iit i-
niK talent Iniind un the imirkpt 1"
then' lutalit.-n th" HanlH I'V nuKKentt
t ii-uperat urn. ami will, upun teitun
tn niipf rlnti-uilpiitn. fiiruinh intuima
tiuu Itnm ruinpetint eiiKineern nnd
iirrhitit tp n KnriliiiK the work In
hand The new pulley ,n ellet tivc nt
ulit e.
mm MEET WILL
BE CHIEF T
UT SESSION
Local Highway Boosters Will
Consider Convention to B:
Held Here in May at Club
Tonight.
TnuiKhl at the reKul.tr iinnili:
meet iiik nf Hit' A.liuipit ripie kuu
rn.tdn Im al Hip prim lji.il Inpii ul t un
verp.ttmn will h- the aritiual niepti!!.t
nl the Matt- luatln unnurl.it lull, will''1!
in pt Ii id tl l il lu taki' phi' e hplp 111
May TIip ex.u t dale i.r thu iiltatr M
il matlt r nf nnme nut ert.niily a Ihc
Ini al leatlera want the t unventiuu held
nff until piirli time ,m the Amariil-i
hiinntii ami rnadnnun trmn tnrlutix
pmiiln in eanteru New Mpxi u i'iiii hp
hrniiKht help tu atteml Tin- prupAn
ed mi H -1 ,i 1 ii 1 1 1 - run will limit them, it
in llu'-mht, lull un ai tiiuni nf laiiiiui
tunllii'liiiK mittera in Am.tiillu thin
tauiiut be held until late in the innnf l
I'nnt puneineiit Hie ,inmi:il nennmn
will i uiiiieiiieiitly he a mitli. r uf nutiin
linpnrtanie mid the lutiil will take n
tip inniitht. pruh.ihly pl.ii'inu itn.!! un
Ii" urd with Ihp mate exerutlve imu
niitlep hp faMirinit a I. iter tueeiinR.
Aiiuiher matter In iltm-unaed la the
ilepreilatlutl uf the river nn the went
npprn.it h In Hi,. Hun Ian IiiIiIkp. whp'h
fur a nine y.'Mprday thrpati ned ! en:
uff nil 1 1 in ii 1 1. li K atiun with Ihp went
nitle tiT the river eXrept hy W.ty ol Al-
n i I.i Tin p depreila I mnn. It w.'
Ihiiiixlil thin iiitiriiiiiK. had miw been
het ked and the tlaimiKe repiilied. at
leapt lempurat ilv . thnnlRli ptrenumin
eftnilM en tin' palt nf the tnunty luid
'inaril.
The pmpiinetl I'tirralen exletininn nf
the itiuntv'p mada. the Tijeraa ean
un riiail wurk, mid the mut h- tum-Pl.iined-uf
tl'itiililiM ul Ihe pnuthvin
rni.tln w ilt iilnu he dincunpi d.
Are Cidiln nU liiiiR?
It Im t'laimetl that munt euldp are
t-iiti'liInK up iiieuiilea mitt Hint une
nhnubl nvuttl the anpueuitiun uf hiiv
line whu tiup a euld Never pt-rm:t
nut nlie whu hap a euld tn kina )nu:'
thud A v i.ltt i-ruwdetl tarn ami
pniirly ventilated nl'-epinK rnump
Then when uii take a i "Id K''t rid
nl II m unit kly aa puMUhle rham
herlain'p t'niiKh Itpiin-ily un. d aa tli
ret Ifil will enable yuu lu thruw it ull
t iiu kly and pprniiinetilly. That
pteparatlun alway eurep nnd is
piennant nml aafe u lake Km aalt
by all drURRinta
DUKE CITY BOY IS
TOO PATRIOTIC TO
LEAVE NAVY NOW
The erlpi In Hip Meilmn ituuilmi
has . hnnxetl the plana uf riernarA
liuntlmi llutley. Jr. uf ihla eity w hi
tiai Junt nninhed a year in the elft
trual at'hnul ul the l'nlte.1 Stalin navy
at Mare Inland. '.llforhla. Havilix
llninhpil Ilia euuipe, he waa ahuul to
purthanp hm rplpaaa and ejiter t'ol-
Iprp, but now. ha wrltea In a Inter
Ileum , he won't luke uny put h al
lien Hp feelp It would be uiil uf Hip
iiupntiun lo t-uiiatdor leavinu tli aer-
v he while war waa linpendiiif.
Ilia patnutlnin la at wlula heal, and
ha la aulluiia In Ret la Hip fmnt In
lha ptent of huptllitlep. It la pro')
able that ha Will fii tn Mriini. Hp la
at prpnent atta. hd in Ilia I'nitvd
Hiu tea pteanier Albert.
BOATRIGHT TAKES
THE OFFICE
OF
Announces that Several of His
Appointments Will Be Pla
ed Before Council for Con
firmation; Names Witheld.
SELLERS TO REVIEW HIS
WORK IN THE OFFICE
New Mayor Will Read a Mes
sage Outlining His Policies
and What Hj Hopes to Ac
complish in Office.
1). II fluatrlii'lt will beitime nuiyr
uf AbuiuertU almrliy after a n il"
I'HiiKht The new inaynt will I . i k
nilli e lifter .Ma.M i fi llrrn hnn railed
Hit' t'uunell lo nitler and hm read tu
the toiinrllmeii a brief, but tumpletu
r.-pnrt uf thp iidminlntration of !'
eity durln the pant two yvura. Tina
lepnrt will cuvtr llnatiipp, thu iltv'.i
liuuiiie and fur what purpuHea It hit
been expended; muiili'lpal Imprnve
ment mid rpntillt ui rumpllnhed, uf li
permanent nature.
M ivnr lluatrmlii will read a luei
niiif iii ths I'ntiiH il in w hit h he w ill
uiitlliip hla pole len and the think
v Ii 1 1 Ii hp hnppn in attnmpliNit durma
till) IK Xt two JHitl lie W ill tllllkf
live ur PiX uf the apimiutllieuta lenl
I n H with the ninyur, utrvordiiiK tu hia
pi. inn ul noon l"da.
"Wo want, a'mvp pverythitiK pise
hat tunny and truly in the ity K" -eiiimenl,"
ait Id Mr lluatriKht lu Tit'.'
KveuliiK Herald tins itmrlutlK. "and I
bellevp we are k"itiK tu have tlmae
thiiiK 1 tan pep mi rpanuu why .ve
nliuiil.l nut and finin the i ntivprn.iim:ui
whu li I halt' h ad with memliera ul
the city rountil I have every leaaun
tu lielit'ip that '' are K"lHK tn be a l"
tn wi t tuxtther in ull thiriKH fur tin
bent interepta nl the tit). That i my
Rrertttnl wlpli.
"1 nhHll read a brief ntuiemput m
Hip ttiiimll tnniKiu in wliPh I will
uiitliiip briefly what We hupp may ue
ai rmnplinhed iIuriHK the next bio
Mam ami In whu li I will give tin out.
line of what NilKlit I'e en I letl my put
It lea I nhnll pIhu make Pfverul ul
Ihp appuintmenla with whu h the .u i
ynr'n ullieo ia (linrxetl. Whu tin
Hi'puintmenta will he I wuiiltl ruiher
nut pay lii adv uii e uf the meeiinn I
Tlierp la no dpmrp fur any mypiery
altiut IhtBi. but wp. have aaid nnthin,
at nil fur puhli-.illnn thua far and 1
n mi lit ireter 4t malnlalti that rule,
I ' til it t III pr (I'y bunlnenn lu t tunc tnlt
at reKUlar at nrnilin nf Hip illy tnini. II
wlu-rp it hpeump utlli'tal '
AllhtillKn umeit In Rive pump Indi
tatiulinof hin prnhunln Hppuititepp, the
new mayor pleananlly bill llrmly rta
t lined tu vlui.ite the rule whp'h ho
h.ia madp that i ity liunine phall eumi'
befnre Ihp i Ity t uuni'il hefnre gulnn tn
the publie. M.iviil 1 1. a t r i k II I HiinkK
thin duo In the count 11.
II may In- ait itl vvlih re.mnn t id"
i crtutnty thai .Inhn W. Wilnmi w ill v
appninted eiiv ntlnrnt y. Thin n -pulnlnii'lll
pruliably will lip made it"
mxht Thn iiinynr'a a ppuintment nf a
city imirtdiii! alnn will he pitted be
Inln lh t till m il tnlllKhl There ale
n number ut men whu have been rmi-
nleri'il fur ihe p. me nml M..ynr Hum-
rikht vvuiild rut nay thin iiintiiiuu that
he had tleti rmint'd dellnitilv nut 1"
re-appulnt I'hn-f uf I'nln-i- M Mlliin
nthera ineniinnpd ore ilenmo "I
TlmmaP. A ' llurtlenp nf the nhertfl n
nllli p. Kd II mien of Ihp iinnennnr'n ol-
Hi e. t'. K llimla u fnrmer pflb t ma n.
and une m in oilit-rn. i 'f Ihene.
Thulium, whu In n apeiial utllt er mi
Ihe di nm Ke. in funnltlered likely I"
he the maynr n peleitlnti.
There m a iniiinr whli h the m ivi
let hnt'tl In i 1'iilirm ur Ut nv that Mr
lluHtriKhl will not rr-appuiiil J.iunn
N. (IhiiMini: city piiKineer. and that
the appiilntnn til Will (ii tn A. D Ok'p.
Tile two ur thrpo nipn elnnept In tin
new lllaVHI woiiltt nut euiilirm 'T deny
thin ruiilur luit It ia given rretlil. al
thnuuli the Hipnltitmeni mav tint bp
made Innitihi Tha rlrp chief and ity
phypit'ian :iIk" ur paid lu remain i'i
duiilil and tn-v or may nut b. ptc
nt ti I oil lo Hi unci) tonlchl.
(tn t ii. mv if:i.im-: to
f-OM IIIM wiMK APINiTMI ATX
Membera uf thp ctly i-iiuncil Intlay
v era rxlrrtiu retleent .m In w h i
their cnuiKe '-uM ba In renaid m . . i -taln
tentative ni'lpctlnna uf Ihe maynr
Thene have rcferenrp pntn-t billy m
fhipf of I'.di" MiMil'ln .Hid -H Kn-
Kineer ill.idd n4. Itoth tin- Ifl- hUx
have made " l Pltlclenl ipii.nin that
it ia believed tny attempt tn t Iwni"
them hy tin- new ninvur. nhnubl In
have It In n -i d In dn nn. will meet
with nppuM'. i frmn a niajnnn nf
t uiini ilmi'ii t I a rpftia.il tn unllrm.
t'niiiit llni' r. Inhn l'P i Mark, r.pnri e
II. Thuinap It. i. A Jteldy ami
Thnm.in lnheiiMid will ptep nut nl
tllPlr Oflb en l-'illchl.
Thn new I'lint'll will bp .nnipnne 1
by wurda n f llowa:
Klrat wnnl --'laorxja C. fs. heer. dpin
nrrnt; Uemm U. Haniniutid, lepui
In an.
Me. 'nnd wiJ Janiep A. Skinner.
iKMiini'rat: I'hirlca U. Oluxun, Itepii i
llcan. Third w.ii'l - i'. H. Cupn. liemm rai.
Hnturnlnn S ildbert. Perm., rat
Fourth wi r.l Ivan tlruunfeld. R
publican; I r . It. T. Iliit. Iieinmrat.
Tlnip uf TlM-ftr l.lvin.
Yuu iiiiaP'-d thp muni enjuvable
uflalr of Ihe neaann Mrn. Wuinbata
a Inn "
I du une pl iy bridge "
"Yuu dmi t underptantl Iter liun
luiiid failed in huainepa. nnd pIip bid I
un mit'hi'ii 'ler frl' lulu had put h
a Bund time i .wing over her thin"
- riltnliiirnh I nnt.
Nearly n 1 1 linn women In tn
I'nlied Slntpx ara pllher fnrniera tr
farm labnrt'tx.
MAYOR
TIGHT
TELLS OF WONDERS
OF SODA 0AM IfJ
THE JEMEZ
Mrs. Anna Wilds Strumquist
Doing Full Share to Adver
tise New Mexiico in April
Magazines.
.Mrx, Anna Wlbln StruiiuiiilHt uf Al
hilniier.ille. w ell KIH.WII lie w .,l per
writer. In dmlix Inr full nh.ire fur lii
advert iHiuit uf N.w Mini.,, in th
April luaaaxiiiip In Hi.' Apnl tuim
IIIT nf 'Mnlulty'le 1 1 1 lint I .Itetl'' de
v nlt-d an Hk nam.' Illll'lltn lu the Irtv
t la uf iniilurcv i Imin, Mrx. St I uimiii.r i
ban a nmnl IntetinlitiK Nlm). tellint
ut il .lutirney finm AlliintiiiriiiP In
Santa I-".. un mnlm t 'it n. and i n'ii-.
' llmitlnir a .Melt- ' mid m the i iii
rent iiiimlier nf I'.ipiiiar Si itnie Mrn
Strunpiuipt Imp a very ltUereptn4
Khmt art nit' ii In i ti t the famuiin nil I -I
hur d.mi in mnn the Jemex rlvn- Ju'
hIihvp Ji-niex nin.imn. TIip latur i.r-
tli le i-al'tlt-N a pllutum.idl uf tile llat.l
I.i ken hy Jnhn Ktruimiiiint. with Ci'.v
I'lcrk Tom lliitthen perilu-d with hi
cintmiiary Kra. e un the hmlu-ti puint
III llle linnemhled P'l'llt l).
ARE SERVED
Another Hearing in the Fight
for the Control of North
western Company Will Be
Held June 1.
Siimmmippp have In en nerved Inr
iinulher hcarim in the prutepillnga
Iiihi it nn d by the xruup ul tliint t'.l-
licailcd by former Setietary of thn
Inlerlnr Jnuitn It. (iarfiehl. in the
flisht fut it.ntrul nf the Nurl hwentern
t 'ulmiixatinn Af I tllpl tiv etllent cum
puny uf I 'hiliiia hua. Mt xii n Tha
4 lu i tli-lil Kiiiuii, with which 1'iHlrict
. ttm tn y Manuel I . Vlml in iinmii lat
ed. in tryiim tn brliiK uliuiil ipm wnr
r.llllu prnceetlltlKM HKlllllnt the Htllel
arniip, with which A. A. 'It Hike uf
liemiiiK in annm-intcd.
Iti't-i Hy it demurrer Intel puned by
cuunnel fut the Iiiiiiiiik Ktuup wan
nven ult tl. ami the ilefeniluntn t llfil
by the (I. il Held Kruiip in the nl IK -1
mi I lu Hull lire leiiulreil tu niinvv
t'Hiinp why the uttmncv KC'ielal hlmultl
li' it biitiK iiihi vvatraiitu prui i'i diiixn.
Thp pentlitiK in Hull wan luuiiiilit with
the tniiKeiil ul the iitturiiey Kpiicrul
The hi'iirliiK in tu hu held hefnre
JudKf II. F. Itavnuhln June I. In
itiu warianln pinreeditiiin the iicliuii
In. in rfli-i l In try title In i. fill e If
the plalnllfln In Hie prenetlt .l nt ii-il-ItiKn
win I Iiii I ik lit . the nihil itmup
uf till ei li il will lie dill, l led f I mil
clalmiim ,niv rmht in Hit- urn- uf Hie
i ii 1 1 1 ity name, Inr the ihkiiuiiii' ul
Htut k nr fur lltiv nlhel purpune
Inntricl AHornpy Viml'p linn. Viml
Ai Jamlpun, are hiiiuiik the cmiuit. I
fur Hip ti.iirn.lil K'Hiip. .Mr ikiI ih
r. Hi.l. lit uuelit of the cmupiiny in thin
illy under the aitlnuitv ut Hie li.n
lleld direi tiiin. Km mi l' Sei i. iat v
(iarfiehl Mill plnliahlv be u the i .IV I.,
In lake put in Hi mitu heitiiiiii
lie wnjt ,.t th.' heal iiik un II. e (II-in ti -rer.
SUFFRAGE LEAGUE
TO COMPLETE ITS
ORGANIZATION
A mcetiiii; uf the A I iii'itt-riiiu
i . II I it II M SilMl.IKi leiiKue will hp held
at the Wmtrin'e t tub Thiiimlay after-
null at I ti i be k. at will' Il tillie a cull-
m it ii 1 1 , n, mid by-lawn will be aiuted
Inr the lueul tu Kanir.atiuii. whuh in
a patt nf Hit national Mitttv.K-f lenit'iu.
All V. ulnell inter. -ntett in the muvc
ment me nimil in atleiul thiH meet
lux .ill'l II I ail I Hull' II i n i ih mi thn
hatter r . . 1 1 . whuh in tu be fiirwaid-
I'tl In W.IMhiliKt.in I 111 II Mil ,.l 1 1' I V ilflt-l
the in.'.-tiiiit
tilth tin alnn will he elected at tin-
meelinii Thlilndav iittein I. Melll-
Ih ik nf thp h u k,ic 1..1I1I t.ul iy that
while a meeting uf Ihe le.muc prob
ably Wuiild Iip lichl un M.iv -nil. "Sul
friixe Itat," 11,, tb-iiiiiin-i 1 111 inn in
fnlte WnllId he attellinted.
Try (.iHtitinmlber. lld lav mile He.
I'IN' Of Nngl Tin Willi Sillir.
Allllnnt evilnlit kll'iiva Hi.it Kite
Tea and pilll ph il I'. pu.erly cmiipuiiud
pl, britiKP bat k the mutual nlm and
lui.ll,' tu the hair wlnn faded, plirdk.
ed ur Klav; ulnu , ini tl.i ntl r ufl . !! lu.u
n-alji and ptupn f,illm hair Vim's
anil Hie unlv way tn net Hua mixture
wan lu ma.' it at hume, w bit It ia
munny utid Iruilldentjiiit'
Nuwudaja we piinidy auk at any
drug pinre Inr "Wvetha Saae mil
Sulphur Hair Itemedv ' Vim will iul
a In rue IihI He f..r a limit jtl ten'a.
Kveryhudv line thin old, fanimia re
cipe, bp. a u ip nn oi) tun punfilily n it
that you darkened vmir hair, an it
dni-a it an naturallv and evenly. Vuil
dampen a ppmigp n, putt hrvinh r'i
tl and thaw thin tliruiixh )nur hair,
taking uiip phi. ill nil. nut m a lime, by
niuniliig i lit gray hair d.an i iipih n an I
after a inn her u i pll' .u imi ,,r twu, '
j halt he iiiiipi bpiutifullv ih. rk ihe ii
nna ginnny ami y.ni n.k )ea'
yuunier.
MORE SUMMONSES
111 LAND CASE
GRAY HAIR BECOMES
OARKJHICK, GLOSSY
t 1
?V?
?y?
?yy
?yy
yyy
x 1
J. LJLOBER
GENERAL
AUCTIONEERING
15 Years Experience
Household Goods a Specialty
Headquarters 223 S. 2nd St.
Phone 422
a.....
If!
yyy
"
a.....
fit
yyy
T I
yyy
I i a.
:
X a a
ft?
YYY
Address all correspondence to P. 0.
Box 324, Albuquerque.
V YY
VY'f
!
A t J J 5 t
Va
! LEAGUE WILLliF KIDNEYS ACT
ESTABLISH
Planned to Extend National
Organization into Every
Town and Village in the
United States.
New Ynrk. April :. Would you
like tu h.ivp enla liliklletl In yu'.ir t I.V
h pupular. palriutir and vnlle uritan
i.aii.in willing tu annume ri-npniinibil
Ity in t linnet I mn with Hit' uhnel vhih e
nl 'iinlilngluii n Itirthtluy, the Kuurtu
uf July, Mt innrial tlay ami other
I'lilriulle net anlullp ?
The Navy lauguu of Ihe liiitetl
Statin nt itn annual meeting held at
tlit- W.tldui f Hup after nuen nut lined
the plan fur llle I'lita Id mil ill. nt nf nee.
limiM in Hi.- v i 1 1 1 uk tuiitin ami otica
nf Ihp cniilill). A. II. 1 i.i.l in tin. (tip
ni ci eln r ol the league, dim united
Him I'lnur un in hin it'.mt tu Hie gen
eral membptnhlp. II,. niiul.
"The Navy league would like t
have live ne'tiunn l i eveiy Irnin mid
iilv ul Hie i mint ry tu aid in the
pmper iiliMintnni ul patriutlt- daya
.in. I , eiebi at mnn and fm the puipnni'
nf In ii. ul luttrmtir edui.tiimi.
The npleiulid wurk nl the tlraiul
Ami) n. the ICcpuhlh' mid uther
I'.illi.ili' nui ii-ti.-n lie e.-i.s.il il) exi'tun-lit-
in uii'in U'tnhip in rei ugiilieii, tint
unliit lill .iti I . . tin- ni.liliein uf (Ic
('nil war me advanced , ye.ua mid
I.imI panning avvav. The cmiiiti.t h.m
but tew I i um.itiin.alitiiin willing ')
aii-uine i i-npumnhillt in t miln-ct inn
Willi public utiM-i v aiice. The Navy
li-.iiliit- in tint nl.llpl binklliit lu ttit
1'itnl tail Iiiim Vlhliitln uf tile i'.t'eat fU
tine lu edn ul Hit' cnuntly a. id In will
ing and miKinim In In lp till the
hi.-ach lett tiy t he pininu llllllV nf
the Hubli.-ln nf the I'lVll war 111 hull!
Hu timih and tin auuth
"The league h.ia u ii.itiniiiil nig.iti-ii-iiiii.
with hciil'i nn hi at Wanii
nivti'h. 1 1. '.. ami ban a nl'h lulld
IIH llilii I nlllji, hilt 't'W im .11 Pi t ! ,1 IH
It In iihw III li piintthiti In nelld nlg.tq
lt lit to cltlen wh.'te tile v nlllip -r
gein r.itii'ii in willing tn tic'lert.ike a
til' fill It I' Hulk nf I it 1 1 lull' tdll'.ttlun
, limits l"'l"il-ir lie n.
"It ilellevin III the pupular I"W-
I tit I'll tinnier, fur tin nlmerv a in e uf
I . ill , nn- ..vpinn ant' fur t h nnider-
i.iiiiu uf niiiinti.il piili'-it-.t. nf Hip i.-ii-m
n.-, tur maillt.illlili a kIiuih; ll.tvy
Hle liu'l - Il.i lit mat inc. and tl.idc .-X-I'.i
iimuii. l lim i'iiii 'ic ilinner nliiiiild
hei-nint- an i ii ml il ill i . ri in .'verv tnw.i
Mild i'l lv It nlluuld Im helil icgulalli
i'i i l i p-iir, An nuxgcnicii it nuulu
h.-ciiiiie a pall nf tilt til a 1 1 ill nf
Patriotic tl.tvn like the Kutirth nf Jul..
W n n 1 1 In u '. i in n hirthdav and Melimri'll
day. In in.iiiv "f th.' Miiillcr it ten,
It. it it. lid.' ami tinri h m Kaiuxatiniii
cnill'l ii-ri.- me II a illliit-r .it a email
l-tiifit, in- nrd. tn 1hi.iI . i.ihIiIihiih
Seillnlm ,-tll- Mllitit II .ill tllll.H I -1
niilllid the a ..ti tl vv I'l d nf lav If, g .intde
iiiiii.vv .t in tn. i.ttiiati and i ntwi..-i uu
the uli-il i-ti.libii .-I ll.lMnii.il atl'l
lll'el iilitlnll.il rt'I.t t ihIIhIi ipn I. n-.il .-
llt'lis nit .idvi.Ht-il in i lniric tint I: a
ve.ir .m the antiii.il tin-nib. r-h-ii ! .
wheli in m.ttn i .isi n intl lll iu-te li..th
t lie .ilifiilal tiinlit r and ttie nnlii- il
tliill In the iiihiiiIi!. Ili.ig.iKilie Tne
N'", wh.ill hit a v b iiii"
1 1'. n
' The pint itn . id the tl ,ll"l .1 1
he lib pit I 1 1 I n III I h In c 1 1 II lit I II in wni II
he m.irii tn give than tn re-eive I'i
ltiiiii tn ntganixirig the nt" t Intm, tc
WnUld k'.i I hem Ml,',.,l w.tti ll'el.i-
ture and m-nd nti. n kt-rn wiu iu-'i-i r-..n-nil.le
in th.-ir nit'ciitiu- ml dinr.i
.'hlle nf cullrne. the league wculd
Ity the Kieatent mn1 lic .llllituiMn ull
the tniiiitrv n need nf a ninnui navy,
tl W'HUl I lint I'Hli't In l llil ir"! III.'
I'aimn uf an etft.-ieul ami .iile-i i.tte
tiiinv
"Tu thin etui, thp h'.itfn.. tn . U 1 11
fur .lit .'ll'tnw 111 I' II I N'tttl II- ite-e!l!
nindenl III' HUH'. li'CPiVell I I -' 1 1 1 thu'l-
naluln nf ,.iliiutn frmn all pultn ,.f t".
I'liiiiUf-y. it in .n't iimi-lhinit a melt
Wink Tn i arrv en thin lirnnl iinn
piilgn i.f hi ii, ui. xal ."ii nn incuiiip "I
t?"..inio a yp.ir in r . . 1 1 1 1 r i .mil tin
ui ga iiu.it inn iieetln in eiidiiwment uf
nt le it I iiiu iiihi. Tin Ii'iimii- helu t-n
that there In Pi. mew hi re in the I. ill I
n liatiiulic Altieln in whu. ir he .ip-pri-'
i.iietl Ihe great i, i u ii-t 1 1 ii 1 1 v f-ir a
n.'tvicp tu the cniinlrv. wuiild glnl y
pruv nip thp ue.'pnn.i rv lutiru'v nu tit.it
tile b'agtle call gn I nl w a I d almig llle
li lltle Hull' ul. il.
The rapid gl'unth uf v .-liel.ll lull I'l
pu'ar le'Jlnlin. ll.nl-lle llle blief nllil.-
SECTIONS
j lii.'in, in n 1 1 ri ti it i pii ... in.. ntrppK.n tn
thp pleitri-' ciirrentn. in the :ntiin
li era, .
yyy
yyy
V vv
yyy
yyy
V vv
yyy
AAA
t t t J a
v v V V V v vv V
RAD TAKE SALTS
San llai km hi- Sluu mi IUtO
llitu ruling Tuo lu li .Meal.
When tun wake up with ah lu
nml dull niini'iy in the kiilm y regn ti
It generally lliealln yuu have men
puling tun much meal, naya a we!
klinwii ntitiiunty. Mint mi ilia un :
I'i Id Ii I. - li iiveiwutKa the kl'Uit'jn in
their efT'.rt tn nlti-r It trmn ihe bln.il
and they hectime kurt nf paralyacil .ttid
(lugKy. When yiir aidhevp get nlu
giali nml el'tg yuu inu.il relieve them,
like vuu relieve yuur hnwtln. letuu' -lug
nil Hit' hi.dv a urilioun wapte. t l ia
yuu have hat k. telle, mi k liead icli j,
diKy npelln, v uur ntuina. h pniil-,
lullgue In tuulcd. nml when the weiitll.
er In bad yuu have then mat le In Inge J.
The ul ini- n clmid.. , full f mdl in ul.
cl;itnpln i fti'ti gpt pule wa ci a .itda
and nu are ibllgpi! I i f. k leinl
iwu nr thtee HiiiPn il'i-;:i; Hn jiuht.
I.'il hi r c ir tilt a tn" I .,,'.'!;.' ,..a
I'd, 'I, at uu 'e ur get jlnui y nlr phil-lll.i.-lsl
ahuul full i oiimer ul Jail il'.
take u nhef Il T ill in a glann uf w t-
ter lief nrp hreitnlant Inr a few tla'i
end yuur kulneyn will then a t lln .
Thin famuiin pallp in maile f nil Hiu
Held nf grappp and lemmt Julep, eon,
iillied with litlil.i, mid ban .ii-t-n un" l
tur gi lielaliulin In t leati and hlilliu
bit.) nlllKginll kltnen, alnn tu lleUtrii
ixp ucidn in (he urine nu It n-t lnugm
lllil.itcK, thna i ml I li ulaildel weik-tii-ns.
Jail Saltn In a life naicr fur rtga
llir meat e.iteln It In lliexp.'tinl . ti.
c.tiinut Injure and in.tken u th-lifchuul.
I lit rv ei-i em lilhta-water drink.
SUNDAY SCHOOLS SHOW
A LOSS FROM BIG
EASTER ATTENDANCE
Y t-Ht i r'l t v wan luit nn unml a day .u
I'antt - Ih lln Sulitl.iv n' hnuln uf Al
litillcl iile III I ulllt id attend. tin e Til
v. t-.ither vv.i.--. iriil.-t id tun tine, and tu-.
n den K.i-itr w.i.. a npc.-ial m ' .n.i.i'1
l.iitvt-vii, ,t fli-iws what ni.iy tn ibi'i-j
Willi a npei lal ell ut p.n-h tvte. T"l tl
P-nn t.vtr tine wick agu l I
llepi.tt hv n hnnln
I'l t nhv let I, in ... J I I
I tint Mel li'i'liM ill
I luld t Id 111 l av I 'hul t 11 uf
t'ht IK' I (7
1. 1, i hi-i ii n I
I .Pint np.ll ...
t'elltl.il tlllle M el hnn Ifl ... I'll
I I.I pt ml . Il
i mirfreu iiiuii.tl lii
Tm.il It. i
T'ltal At'.indan-p mi l-'.-nter San
d a y I '. II
ller I .mil Hm.
Mr I'l. tile Vnii M.i,. i.iiKini; in
'HU if , .t I i III tll'.ir
Mrn I latte i 'Ii m that nn' I
didll I ..II 11,11. Il Iptl '
Ml I I, lite N,,. ., nanl y ml
IMIe lalklliU "llhi l Si ali-Mllil 11.
iithm rnn inmiin
iii rutiAihiiib,
SORE, TIRED FEET
flcanl hyp pore (. burning f.nM, awnl
len feet, nw.tatv bit, uiielliuK Uft, tinl
feat.
Ciooti hyr t-mna, calluutH-i., biiiiitina and
raw nputa. Nn
inuro alma tight
nena. tin inure lunp
,... tt.ii. ..i.. ...
(f i ' tX- '1''"t up )'ur
II. i nipt'ital,
acta right off.
'I'l'" .....
mmm T V J y".W ' ' " " 1 " Ull.
" ' -iTy f H r-iaun..u
purl up the feet.
I ae "II" and fr
(ret Tour lmi
inmery. Alt' Im- eouifurlalilp yuur fpel
f.l. liet a " rent l of "Tl" rrnw at
any druci.t or ilepartiueiit nture. Ikm't
puffer Hhvp pk frt-t. gla.l feet fel
CJmt neviT nwill, never hurt, apvrr gal
tire.!. A riar'a find cnuifurt fuaianteed
ur uiuut v c(uii4ixi.
a.

xml | txt