OCR Interpretation


The evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, May 23, 1914, Image 8

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1914-05-23/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for EIGHT

TITE EVENING IIF.RALD, ALBUQUERQUE. N M.. 6ATURDAY, MAY 23. 1914.
n m i.mi: r.
t
Crescent Hardware Co.
CRYSTAL
I It . T. I'. T.ititilitf. Ih. .-o oar. lniA
land till. i ao.'inllM ( H.i II I II will
( l I. IKINMII I'MTt Itl.s)
he In Aliiiiiiiiiii,. l inn I, m ml
'n nlii' h (I a hr will in patlriTa nl
I he I'miilia' hntol 'I in itik iilll. p hour,
10 l 12 m. in. mill i In 4 i m.
.n.w IIijihI Hi li'iililliwlljr.
Dr. T.i ii ii u m a ar.Ktiiuip r the
moili.nl il'i'nr I infill of tho rhivrrmiy
if I'lili Hun mill linn i'ii'iih(i pxh i
lotne a a hiii'i i.iIimi In Annri.ii ami
Iij In Ktiropr.
iioirr.
l it IWHI 1'U I t UK.-)
TODAY
"Tin: Titi iii it v or
HltllNtllO I'll.l.VN I'AI."
H. ' A. Wo-Hm Hrnm.
"Tlir. liKTr.l ll I s SIMTKIP
T-ltrr1 Klim Urania.
:
TODAY
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Tintl l: I mi K ! ni itv
s. , ( "iiHih.
X Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pnmpi
WIIIA (ONMII,M: AI.I.V
X
318 West Central .venue
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
203 210 West Gold Avenue Phone 440
: "THE EDHONOSoV 1
j ELECTRICAL COMPANY I
ll.MTHIt:!. IINTU.UTOItS
X AMI I.N.IM l ltS
S)7 I jimI Kntrul AtCk
Inalora In
Everything Electrical
Motor lli'iMdm ami I ei trH-al
Wiring Knlhiliil.
.H our inhtu mi Wealing-
llOIIM' .Maiulii lllllllH.
4444444 4 444 444444 444444 44
44444 444444 444444444 444444
GRAPE SMASH
lHllr-liii4 llofro-diing lrlnk
lul I nun Li-iipi-M,
l i.r kjiIi- ai Ml lirmrn,
II. '. I'llllhToX.
44 44 44 4 4 444444-4 4444444 4 44
C. T. FRENCH
I I ki ll l. IHItltTOIt
KMHAI.ML.lt.
IjiiI) A-MhiiI.
I'lrih ami toiunil.
I'liiuir Imj ami Nlifiil. AIM.
Expert Hair Work.
t'niiiiiiiiifM in. iil' inin Klii'h'n,
lr,,iihf..iin mIIi.i.h. put. i iiiIk,
i: i ; ptt iii hf4 iiyt-il.
Mil. M I'l HI N
Marin. Ihi simp.
IMlf.lir it I. IIC H. 4lh HI.
. II. iiM;it, M. ii.. H. n.
I )liailili' IiiINi.
I lii ii nil i-iir-i ll.- him i- ir. lull
si. i ii I.IiIk fhi.li. Ii.'. t
DUKE CITY CLEANERS
Mi li- n liiii',. iiiiii' nml
in'-n'i. I'lulliliiu. riiUK. riirlHlim.
lran-rU-. iii. !!.' Wil
I'lnme I III.
Promptness Our Motto
Til f I ' 1 1 l
HlllKU'
if
you f..tl r-t .our iinin
.u.r. rail I
i'iistai. Tii.i.';riArn i
CiiMf SV, i'lh'NK
FAMILY LIQUjX HOUSE
f . .1. I. HI .roii. j
sot., auoiii li ' an Tiilm l.linr and i
I liHn iiul.
OiiUol-lown iinli'r iniinHl Itlloil.
I'liml-hi'il IttHim li i k or nnmlli
uii ir lin
TImimo 03.
II5 N. IIUOMIWAT.
Special Sale Envelopes
Toll I'll- (.in l.U'. I . I.Vl
Till I'w ii Uiai, I Imi . . .I.V
WILLIAMS DRUG CO.
307 We.t Central
Thone 789
THE BEST
j Coal and
f Wood
J CALL TROTTER
4 Phone 912 J
Prompt delivery to any 1
I pa;t of City. j
44444 44444 444 44 4444444444
Albuquerque foundary and
Machine Works.
Culnm .uuiM-r l1ilt 4
I'Mtlma Id I run. Hraaa. Kroa,
Alunitiiutn. itruturl HI vol for
Urtdiiaa oil Uulliliiiaa
Work ajk 4Kfliv AlbiMiMraji.
l. M
44444444444 44444444444444
4
Try a HERALD want Ad
PHONE 315
444444444444 44444444 444444
I Every Soul
A Mystery Play and
I Musical Drama
Given by Pupils vf
ST. VINCENT
ACADEMY
t At Elks' Opera House
Wednesday, June 1014
1 at 3 p. m.
X Tickets 50c; on sale at
Matson's
444444444444444444444444
Kit jira I h.iw
Hl'i-ilall.r J n the
aliiily nf rrfr.irllv
riinilillnn of the hu
imin )!, the currrr
llun of UK frtiiln, unit
the rilmlniillon of rr
ir.iln nml Ita rr
aulliint rvila. Willi
LlnMrf-o lliu .l ami ail-Ju-ioil
in inrrt'ii all
crriir.
t IlllVr UiTPMf 11 1 1 V tlilTllllill lllin-
iIkiIh of riiKiN In A I riur, tn-r i ii. nml
.ilhi r hiimlri'ilH tlirninilioiii Ni w Mi x
Iro. Ai'ii.ti;i nriil f'oloraito.
Tlin is my ninth ynr In Alliiininr
lino. If Ytmr !.) Snmr Itum UK'
u:int of kliiHfa
1 1 iii.i.i vor.
C. H. CARNE5
OITOII.THIT.
114 W. Central. Phone 452.
Every Day
Chocolates
29c per Pound
! Why Pay 75c
t for same grade I
i Sold only at the
Rexall Store
IButs, Inc.!
X Second and Central.
fr4444444 X 4--4444 XW
OLD WOMAN NEARLY
DROWNS IN TRYING
TO FORD THE RIVER
K.v. ii It. .in tli r fool by thr rurrpiit
"I i ho Minlli'ii riM-r. mi iiKi'il wnmHii
ln. r . -f nfc. il in icivt hr iiMine. w;i
t liini'i iliiiumil m iiiloinitinK to I'Til
tho I: i.i li land.- a hull -nil If iihnvp Ihp
I iM 'no I lulu.. yi ftiTilai nfli-rniion
I ! in- 'I'rujilln. Jr.. a tiinmtor ni-I'I.-miI
on iho Hur.l.ni l.roi.yHt.-r
W..1I1. m hi r DlruKKliim In lh- wnt
ir ninl 'Iiii k-'I III ! tho n urnr. Tho
I unman u almiinl pxhuuntoil
v. lion Tiuiil'.u roinhi il bor, ami wouhl
miilKiil'ioilly liuve Uiov. m il but for
tiim.
Kh.- mini rhi ivi-l In Atrium, but
uniilil not jlo hi-r nniiir. Hhi. wim
mi hoi way In li.!l hi r in hu Uvea
in I li" H.i ml iii. alio mini, but Mumi'l
l.-l.iiit.. ua in bin liMuthm. Trujillo
illi'ir b.-r hum'.
I- I.I i y nml V iluiil iy all Irliiimt J
bhla lou than half I'M I traUao.i'a.
l.iililn Tnn-lloH hrmiM.
l IITII 'h in in ..Hi
I dl-ani I fii il .
MHTIO AMI Vl
1'UIIUO KlIIIM'l--.
I'ta I Mm Xiirai thm No ISal-o
In VrUt'.
Miillin-o :.1H. Twl.f Ml Mi; hi
:
H itll. H::iO.
r
Do you know that R. E. P. Flour
took most of the prizes at the
last New Mexico . State Fair?
A Can of Campbell's Pork and Deans or One
Can Campbell's Soup free with Every 50 lb sack
If You are
The Weather
l-'i iKRCAHT -Ton'uhl nml Hun
ilay k iicratly rlomly, iroli.ilily o
i.l ihiimlor aliiiut'i.i In ii..t ih anil
.it iorlion.
onus tMi i:ns.
fl':iy;niiil. Kruiiilor. I.iat yi'ir
ilili.i il !m t,4 ." iniiiiili i.f m o i
bf'lillri.
I... ml.. n l j 1 1 1 1 . r h' . liviriiiv tii iMO
InisiniMi in l!i: ii.:ilii Ii.'ik;,.
TU'I.hi'.H
The In r k hmmohnii: ,.vi r ' on
:ll i Inl 0 mi. .,1 in llii.it n rl Croat
So in h i::iy. ul 'i' Vork. fr.itn
lt:. miioi'.' ;o ii. oiiii lli'iii-h Th.i
tmiiMr f'MiiHisi!) of a i ttiinn anil
IhoaliT. folllli'lly lurllt. it lit IClV
hlii.ro, uhn h h.iH Ii. i n hoiu'hi atnl
i?i in inv tnoMil in i:h new liii-;it;nti.
It in Ht.iioil ih it niore i.h.iii lliiriy
-i hnv'p h..(-n i-'.tiilii.h.Mi
In tin. i'iio ,i.nilii. with I In' on
Joi t of n iiiiihiiiik an sit iiiiI ih
lly i.ini Id
In i in .1 In miHilyinr ih. Hmiih
Alrnan m.irkot, anil 'cn to ore
ii to in ixiiori irailc. At printout
.-'nilti A ft I- i I in (inrth i kkh lw thu
- i I r iniii.
A I tho oiiii of 191! ihoro woro
2.iil'.i.H'.i1 liorhiMN in l ; rmi n .
more than half of thro Iioihk In
Crnn-ia. Sil.ua l miIk ihi- I'rtix-iaii
in Aliiii- with 1 v 7 . L' 4 . ami ol nil
I ho nnio l'riii.i n H'atoH i.nlv tla
ariM him nii.i.-. Tlio .r. Inor ..i
I'lift li oouitti'il 1 . 7 liT.
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
I'nr li.iKK.iiio iraimtor. i-lm n n.
I'oo'a Canily Snni. That airawhor-
iv lio rn-iiin la barn tn boat
' Mm. Hon l". Ililio nf lliho. Now
M.-xi.-n, h in I 111- oily for u In i r t..t.
Mr nml Mia. II. II. Kim b of lli-l.-n.
are i-pinilmK tho ilay In AMiihiiiiTiIio.
J II. Iiiivia. Jr.. of Silvor I'ity. U .1
rm mi at the Citnitia holrl.
All kimtii fif auitahlo iirailuai inn
Kill III I'nrlMlan l nry at I'liurll'l,
Kviry urr of It. K. I'. Hour la n
hoiialor, II la tin- hot tti.111
in In "Tho Art fTiiii" In ba ymir
ii um-N Iramoil.
liiiiiiitoil lt'nr- uihoIh hi r-ilto'o.
irnon, rry fniiluhlo for Krailnal in
HlH; lit I'oui'll'a.
l"ail. Kroil I 01 in. ff nf Santa r ar-rlM-il
I. ihi nielli ami will ronnnn bore
mar Kumluy.
t'liine tu "Ihi. Art Hhoi" lor now
BILL'S SHOP
4 I. HWI ItH AMI I'l'l-HsKltH
Nil IjoIh' Work Tin Kmc lot
t'a to I Uli ill.
I5 K ami. M. riimif 4 ml.
I : 1
I LET
I onnimnrn
DO YOUR HAULING j
"
with Tin-: iii in.i.xit H iin.i'
I nlilii Split Idrl oiiii-iI).
MiiIIim-" l.a-4 Show
MxlH Hoiilm. : I.V
W) Tim
o 1ST JjL
not Using R. E. P. Flour Try It
4444444444444444444444444
l Graduation
Gift Books
Graduation Gift Books
Harrison Fisher Books
Howafd Chandler
Christie Books
Standard Poets
l.i'uilii'r It. .
Rubyiat
tiM-r. Ilainl lia.lnl.
My Fraternity
My Sorority
My Alma Mater, etc.
Besides hundreds of
other handsomely bound
gift books from 25c up.
STRONG'S BOOK STORE ;
"lour M'ury IU'k If Ym
Want II.'
444444444-444 44444444 I
iili-iii. in . i in-hot nml fani i work.
IV I! I 'it .-it nf 8ororrn. I n viai
tor In lin- ' ity today, in ooinpniili il by
IiIn Hon
ly Vcbair nni f the
tha Monaul whonl, will
loai In i -i
li-n- i-
V III ii I
l:.-i,'.
T. o Ii I
o on i n :
ii i;lil for I'uoblu whorf rho
..I nor vacation.
1 l irjoriok V. HnvMlon will
I'liniiriiw nulit at tho ri'KUlar
. rvlro in St. Juhn'a Fpim n.
11
..,l . Ii ,i
la "i,
' ' tho aatlntlod uniTl nf II.
It hi k .nit. 1
-1 1 .1 nan. 1 1 fm urailu.ilmn j
1: I' 1
All 1
MM 1
v 11 h 1
V 0 ! 10.
I iiir. -11
Tin
linn 1
ill I '
Inn. 11.
U.iil'i t
' 1 kural unit minimum mi
.. ;in cut l ..1 mi. . 11 1 1 . h lit)."1'
luutiiiii riiooiul for li II"
k . Wi ll 1I111.11 InioiH.
: '"ill N'oiKlihorN will hold
.1 ,r incotiiiK tnnlKht nt 7:i
' 1 F hall. Atl.r a ahmt
1 alon, IhiTP will bp 'ard
n I lum h.
1. '. Hu !. Kolly loav.a iirxt
' mIi or 'ny Ui ni unit lb"
1 1 inal m hunt. Mnui Kolly
1 uf Iho i IumI ut lia Tii"
Mi
mil, I..
: liln lin I
, l.-. i.
i.ni'4
Ak ..
i: II
hnuiii koojior Klin 11 it 11 It
, )! Will tt 'I "'! II ! '
IllKl.
Mm 'i. h llinda. a urailiiatp nf
Ihi- A I l'ii , in riIH' hUBllli ln i nlli'KiW loft
I. il mulu i..r Hin Mariul. whi i nha
will lit. a poxllliTl In tho nl I Up of
Snpoi iiu 1 inlont fuiiiiniia nf tlio Kan
ta r .
Mi . I . nun Mniitiiva. of UJ1t
M1111iit.ini rnud. roml'toi tn the mlli o
l.n l 1 il.i ihal vi hil- aha t lulklli
wiih in tii l. or i. In lhi Ironl Innlll ut
I.i r In n. Miiiii iiiio rlllorod Iho bark
il.. it ninl Mnlp fa. -
Thr I "iHilnrlly nf II. K. I. flour la
lii.-ri n in dally. Thor-'a a rruavn.
I'olniiol Thoa. P. Oubl of fNiwann,
V. M . in in 1 ha city today look I UK Hf
I'T li.r.il hualnoaa Intornala. Mr. Oil -bio
ok ..-ii,i o lot a coin 1 art thl uf
loiniM.ii for Improx omenta tu Iho
l.iimno'.a I.I... k on Mouth Koond whli h
ho pun li.iK.-d roconily.
Tho I.. hi ala of lha uprlni fl.md
mill huvo iMiaood bn lha iroanl
NOTH V..
To
Ifr
lib.
W'linm It May fum-em: My
tin i 8 loft my hod unit liimnl.
Ill rniiNP, I will lint bn roKpnn-
Hililo fur iiiiv iti-litx i niilr.ii tod liy hrr
ii Hit thlx dalo.
MAX I'llAVKZ.
Mnv 21. I'M I.
Try HERALD Want Ada, they
bring results.
4444 4444444444-44444444 4444
Rodaks
For Boys or
Girls
Ktot)hoil watil i Kniliik. o
h.iir thoin at 'tli' that put
I ln-iii within thr rnirh nf all
ami lli nuk.' a niit: III v arirnt
nlito mfi f.ir a rrolniiiv
Gift Books
t-Ti ln our llimc lo k of lirtlll-
tiiul Kifi In... .ik ii lil in' n
ttniitilp Iii makf n rfli-i lion of
ii nr.iiliintloii , ii I. nt.
See Then
0. ii. MATSON & CO.
III llur Qnamt.
SOU Wis,! Central.
4-44444444444-444444444444
tio :n iho rivor um i..wn. aiiniiluiK
In I'miiity Hurvoyor I'llt llnaa. Tho
Mr, am a, now only uhnut throe foot
.il.i.w mirniiil. Tho rlvi r haun t rain
r.l MTy hiuli nt iiny lime thin aousoti.
H.i.. )uu triod It. K. I', tlnur? It
Il civ inn uniwrwl aallHfu.Tlnn.
In Hpiio nf tho hoavy mum In thr
'ito, 11 (.ni dim; in tho ckly bulli'
tin or 1 ol. I K. It. hollcm. Iho iMt-mi-1.1
1 no in biKliivuy In nllaHllU fie
iini'a nprnod tho around thu
lull' .11 I. .Hi. 11 and thr l.i.iki n oult'rt
in. 1 Hi of l iirihano From what I'nuoll
Mm kin. mi' wrote Munduy. tint culvori
mIi. mid ho ti-ialiri by tha tlmo.
Km' hn" l.il iii-i.oiik. ih. 1 Iniiio 4'i
i:. I. ilniM', uf the J. M. M imo
lonipanv. baa ii.iiuirod MiMH-iiNhin iif
l"l al Filth nil oil and llnld uvoliii''
m m in iho pokinf rii-o. 111 a id ul wiih
Hi ni ) Viiiiuu. Thu latior Knt Mr.
in. " a r un h on Hu- Fourth atrrot
1 "nil in irado.
I
IIOW'H THIS?
We i,W ( r iiib lluiidrod li.ilhira Hi
wind l"i any iim uf I'limrrh that
idiii.nl bo l urid by liall a I'ntai ih
I'uro.
K. J. fllKXKT 0 Tolido. ).
Wo, tho uuiiiTniunod, havo knnwn
F. J. I'honoy ..r Ihn laat 14 yrura.
and lioln-o him Mrffotly hnm.ritiio
In all biiMinoHa Iranaui tiuna Mild llnan-i-lally
ui lo In rally nut any ohliu.1
I1011H inailo hy bia linn.
NATIONAL liANK OK I'UMMEISfK,
Tolo.i.i, 1 1.
llnll'a fatarrh Puro ta tnkon ln
torimlly. 01 iiiik dlrootly upnii tho
lilinid and mui nua aurluoo ot Iho aya
toin. Tokiiintiiiiala a nt tn o. I'rioo
'ii ion I a ,or holllo. Hold by all druK
lta. Taka Hull's Family I'llla for i-niiall-patinn.
fnino Iii "The Art Miup'
uatoa' Rill.
for (tail-
ITrl,l..u mm. I Uiilnruu Mil IrltnniAil
hiita aa than half prlro. Koriuitoira.
I
The Quickel Auto Co. lias
moved to 513-515 W. Central.
Urban and intenuban men find
the Ford a faithful friend. For
the quick trip into town - for
the leisurely ride through coun
try-side -for business -for pleas
ure anywhere everywhere the
Ford serves best. And it's light,
right, dependable and economical.
Five hundrort rmhty-flvo dnllura la the
,rlro or tho KOltli runolio'il; thr tuiirlnR
oar la Ktx thlriy-llvo; ho town mr la rlht
Ihlriy-ltve f n. b. A"iuiiioriiii', mnililoio
riiiiimoiit. liol a'ln and patlloiilarr
fr.nn UIKhrii Mil M Ht fl'I.Y
Alhiliilol.ilo, N. M. rhi. lie 70
Hi-
Albuquerque Beer
THE NEW DEER
HAS NO EQUAL
Diamond Ice
Good Ice
Good Weight
Southwestern Brewery and
Ice Company
FROM LUCCA. ITALY
r
When purchasing Olive Oil why not buy the purest ana
best. The LUCCA ITALY trade mark, Gradi and Dom-
enici is positively the brand you will always want if
once tried. Ask your dealer for Gradi and Domenici
brand.
4 " : Z
I Bargain Days
I All Next Week
i
?
t
r
?
?
?
y
y
y
f
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
Watch this space closely
next week. There will be
offerings of special bargains
every day We must make
room for our large stock of
Ladies Ready to Wear
Goods and Ladies' Shoes.
We must get rid of our
Staple Dry Goods regardless
of cost
z
41
I THE, MODEL
DRY GOODS CO.
A. D. CAMPBELL, Manager.
CORNER FOURTH and CENTRAL
y
v
aw
: Z : : :
' Z Z - Z Z O Z
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
D
y
y
y
t
y
y
y
y
t
y
y
V
t
y
y
y
y
y
y
y
4
:

xml | txt