OCR Interpretation


The evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, November 14, 1914, Image 7

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1914-11-14/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for SEVEN

1
i
JEFF COULD
, - "x f y muti- Ment't. a ) ( ""httsT"!
UO PULL ON MUTTj LMt J NAT , , j ,"N LT ' J , "T'"'? A
HM, FOU LClil'j Am V ( TM0 f UU J
. ' 'XlMIl Ml CNi.IC5 ' I I , COftl.es J
W) ti&M- k'y jffis err: tijfoh 5
sB i, ferj w--'8" -
i . . 5 " '
i9tp
i, u i-i n ii.iiiwi ri .i 1 . . --I . - . B - 1 , , , mm mm
The Markets !
Chicago Grain.
'lin !. Nil. II - rrn.-..M-n .f a
larm- ini ! n' f llii- it 1 1 t- kiiimI
total mi Monday liml it l.riiiii-h Itn i i
ImiI.iv n tin' wlnat market Alter i t
i'l mim Si olT to it likp ainoiiiit ut
Hit' market undi-ixxtnl a iiHMlrraK
lll't lllll- .Ill iilnllml.
Till' Iiiki: XXHH llerXullH. ' '' ''
'. 'I a lime Ian iiik-ht
to
I ".Hit WHO 'I
re ant I"
r li mat k
Din- wi-a'hir. il -1 -1
till I'otlt I ! I . III. Ml"' t I
t !;!. 'I'll.- nl'Clntlir,
V till ll V .11 nil f I i
' . ilil 11 III I'. U !
:l nliu-ii- iIomii to
IIovm-iI ly .i -
I-I II I M l tun k
1 In- i ioM- .in -nwll nl '
In t il'-' Inn-
iiiitt In l-l i-niii.ii-.iti -l i-li ! '
I'l in im.-ii la. kc! en i-x.i I .uhI
:.iB-il tlt- imiNt
I Iomihk l-l IW
-rk
Ill-Ill I .. Ill
i '.-i n - I Mr, a1 i .
"iiIh III i . It:.i ;
I'ol k Jllll . II'' 1 'I
I ..u. I J.i ii. l 47.
KiV - J.iti . $10 12.
M.O 1 -1 '
M;i. .1'-...
Mn. ::i-
M iv. f I ''
May, $I"..'-T
il..). II" ..I
Vi-w Xik Mmii).
Ni-w Voik N'n'. 1 1 ' I. -mi. it M' l
inutile i : 1 1 - a . ' ' i ' l-'l' lit.
StnlniK i xi li.iiiui' Mi . I.I . h
1'illn. II I" ., f.-r i iililrc. !'i'
It main). 1 1
It. i r rv, i T -
I., v
for
Km-li.ni!!-.. !::! J - I . In
$:.:.!. j: i. ii. i 'i.
..- th link
.l Hi l-H.
tin .'.::- i;
I..V ll.illKi
i t .1 r. .
Khii-.i-.
K.I I'H.IH "it
i'. i l.lx 4. ii""
: 7n mi . h
il l Ui -lui k.
Mo . No I I -
in.irki t Ii i c In i . I.ulk.
.n, IT "" .K".
Il r.ii -,i ; :
I 'all Ii I! -i -i.t .
M a. . -l inn- f .1
1 ll 7 '. ; --H I 11 ri
I"l In II
till!.
I-IH. I
' IMIII.
.1. Illllklt
I 1 II tin -I
; mi 'i !i,ii.i .
iii-irki-i
i-ai IH K.
ahif . l-H'i I ""
ln'i i - MitH
t'l'.lllV I.iiii'i I n 'I
It, .". ii T.T.'i.
Nr Niilk Mi1K
Xnt Ymk. Not. ll i'ni.ir fnm.
Mif. iioiiniiiil . rli i irnl-In-. II 'a
I I V; i ii'Iiiihn I I 't '" I I 'a1'.
Ill 11 IIIH Il.ll.lil'll.
N-n.r IJlrtlml,
iH-ntir. Nov 14 i ' ill Iv - Iti-'i U'lo.
.'.in'; in iiki i ilciil Ul Kli-i-ri, ii 10
i ; :.h n ami hi'iii'in. mi 'ii r.n,
Min'ki'ii uiol IitiIiih. Ii 2.'i i 7. t');
i ii !i', 11. .'iii ii !i 'in.
II--I1M - Iti ' i-il't. imni-
Shi i'i l(fi-lit 4 nil. Hi i (id y
VniiiiiiK. i .:. wrtinin. iri.Ji
4 flu". Imnlm, I do '! .4. rcn.
II '. 10
LEGAL flOTICES.
Molt I I. . I I s
N'oln i- In lii ii-liy !ivi-n lliat l il -li.i-
of n i liaiti-i iiioitKHKi- imiili- ami
i uti-.l l M I. I'owi ll ami M A
1'i'tAill l-i mi A un I ! an Triifl A n,
i n II R Hunk, ilatiil tin- Mil un) of Ma.
1HI4. ami r-i nril'il In tin- It.-I nalill"
i i - ii n t i li-t k h nftiif on lln- tnh ilay of
Mai. IMI4. In 'ol ' II' I'. M at I'iiK'
3''!, nion wliU ll id-fault hax In i ll
mill,, ami HiitTi-iiil uml'-r tin- ii-rm
Ihin-of. thi- A null.. i n Tr-i'l & Sax
Iiiuh Hank, ihi moiiK.imi. ilu-nin.
IlllH M'Xl-ll illlll l.tk-n miHJM'HhIoI1 ol
llli- I o.'t I y lll.-ll-l I.) ..nl.l luoli-
fllkl. Illlll lll'll-ltl 111-lolA lll-Hrl Jlll-il, ullj
llli- Hallif Will In 3M-ll lit lll.li, UUl"
lion Iii tin- hiKlii-Ht tiliHrr ut Ihi li.l
IMi-ntlv oiiu-iii li tht- I'oi rl I
I'ruK i'n., on thi' iniiii'r of rnuilh
Htii-il nml t inirul aii-iiui-. in Um vity
ut .Mlin.Uir. if. on tin- Itth ilay of
N'liw-tiita r, mil. at In ii -lot k Hi tln
tiir,.m.nii uf Mini tin. nml that thi
miioiint liur to I hi- nun I ua uri un huiiI
iln) will hi Ihi- Mini of four Thou
Miml Ml lluiulii-il linlliim ( I l.ft'tl Ult i,
Willi I f 1 1 -hI at I : mlu I'.-r trlil (
.i-r i rut i i-i-r aiiiiuin fi m Aiiiil
BOND-CONNELL
Sheep & Wool Co.
Al.lll o I KVI I . X. M.
t riMHMcli lldU. I'lriini u-V0 1.
KiNiit, Btul (,oi Aii-iiiif.
Albuquerque Foundary and
Machine Works.
l iilliiKx-ra I'lMiuih-r .Mai liinlli
t'uki,i.i In Iron, tra , lirutii.
Alutriiiiiim, i-iriii tural ftrt for
Itrl.UHi, anil Huililln-ta.
rL ami Ollni llMiin-riii X, i.
THE
AS WELL HAVE
i
. 1HI4. lltlil Till (I'M 'H 1IU IKl'll"
tlonal utioriii'v'h lii. (oui'tlu-r ith,
tho i-xln-hHi-ai of Hani mill-, tluit lll':j
fniliiK W a lift "f 'In- 'f"'i-Mi l"j
In- ho li uiiiIi-i mini nnil IK m!
Till- lllltl- xtoi k of illllHH, llil-'li-
till!-, 1 llli I -l 1 1" .III I . tllllllll'K, unj all
ot In-r kohiIh. mefi luinili.-'i- nml tock )
of mhili-vi-r iniiiii. ami ii.if.it' it ml tall i
IIXlUII-K. f 'JMI.I III -. tools, lllliltlllflll
unil mat hinrty of w hat-w r ii.hdu u"i
natiilr o lli-il nr iiohxium-iI hy MoiitPi
I'iiv-ll nml Mmtiif A. I'mim-II, lor-
int - rly trailum
II K thl- I'OHI-II HU
Shr n il.l l 'M iiIiom"
oiiiiiii) . (
iiuiinil, ii ml i. kiiI or ili'MiKin-il for uw
or unlo t C )-! in ami n'miit tlnr i in-
il i Ii t Of till- lni.-t.il h ral I n il mi l
tin-in um tlruxtiiKiji in ami aiiont ilnir.
liri'liilm'H ul tin- foul hw rut rnitit-r of
Font t h rlreet
ami tiiilial aw-nut- ill;
I hi- lily of All.ii.in i.in- ot in ami
liliout Ihi-ir I'liMln-fH iik i.ianuf.n t uf ,
l TH Hlul iIi hIi-ik ol i .hiiIiiv. I. ,ili . I at
Nl). U. fo.tt I'lttlt (III I'l. Ill H.I III i
lt nml ul." all otliir Kooili.. iint-j
i liainji."!'. ill ut. Ik. linn lilini y or tix-
(uifM niri li.iM il 1i lln- ili fi tnlH ul"
mini" Ihi- i(h ila' of May ami un-il ir
iIi-hiuiii'iI for iiw In ami aliout thir
liiiHim-MH an a I -H hi .il ami win. h xanl
furi.itiin- utnl lixt in n Hi' linli aim n
othir IhinK"
Dil i tru linn t
4 .'xalloii mI Jars.
il l-lllll iillliii- J.i in.
4 I I -niiut t Blolii- jalf.
3.; 'j-Kalloii kImI'p Jarf.
1 loll lop di-fk.
1 lion ruff.
I lH-loot inula r i. int. un 'i.o k. liar
Willi mirror unit n ' Iml I..hi-
I Hi-toot loi. toiltll.llll .III. III! t.
I inti-imr Iti-looi uoik loanl, ii-f-man
until iml II i-)tiii oui' Willi
d fruit n-llari' 1 i'Hil ilralt Htuiul. 4
tlmft iiiiiih. wi'li art i.li.-i chilli'.
I NhIioI1.iI I'llfll n-uiHti-i
fi-i't -iiti lit iiii ilirim
roul.i inintt li Klai.' HrrlnniH
fh'-lMi'K.
VI llli i Ui-
l.oaiil liiifi- i nl ilrawi-m
3 f-l iin imoti .V.i, 4u i ail
1 SI 1 1 1 1 1 . 1 1 No. 4 h a
1 tti-lii-i nl i In um i ii in i ii.-i-.
2 .". loot .IpholMl tl ll Mill's w i' h
l-i. 1 1
I
lili- ta-i
roiiml ri-tiirn i u.ir i-.im- ui'o 't 12
f i i'l w it h ma till- Iuim'
1 iiihii-r' ili-nk. ni.itl'li- iiaxi-
." I foot i-l. if- k I flloW I.IM-H with
mai i-li- hrtHi'
2 h-iitut otinti-r Hlmvi i .ini.k niilt
marl'li- I..IM-. with i ui'lioai il ami lill
lii'iiriim ilra. irn
1 lio i a. st la'ili" ilh 4 ri-M'him;
rltairc.
1 4 - loot K I- full. i la 'ill-
J roiiml in- Poi. i lal-li-H
.12 I ri i h ,i 1 1
I win. Hi-mi"
3 .nliiiH ami Jarilmii ri-r
I I T-foot ii-i-i riiiion
iiattition
with inn mi anil 1 1 1 it lli- I..IM,
1 i Ik ti a- fan
I lot Inlaul iiiioli-uiii.
1 i-lt-itiu- i al I'oiialor, a it t - una I ir
1 Iin KUIIKI..
1 .ri-H(-riit ion i ituiiirr
24 l'-i t hIii Ii um in r mi i of Htoi'
32 f-t i'iti-iit infill. -In,- hi. ft t unil
fhi-liinit on Mil- i-.u-t hhIi- of tuiililinu
1 1,1 till Oi lot. i t 1 .'III. It'll
A M K It I ' A N' THI XT tc ,-AVIN''i'
HANK. M.rtna.i
I.. It ti'iKIIHINll. lai-luil
Thi" alioxe mill- In hi-ri-i'v a.l Imii in il
Until Hiallllilal. N'-Xl-illlar :nli, at I"
a. ill. at III'- hanti ii.ii'i-
f lain I N. m ini. i I 14. I '' 1 I
AMKIII .'AN TIM -T A A INi;s
HANK. M a Ii;
t. it. t ; ' i : 1 1 1 1 1 n i i iiii i
FATE OF LAS VEGAS
WOMAN IN HANDS OF
EISTRICT JUDGE
i:-i
hi Iji Vina". N M . o. I II Th
full- of Mrn. J II 'Ifi : r. nl." i
m.1.1 tn Imii. killi-'l h. r two hil'lti-n
fi h i ix alto. Ih Hi lli Im-ul-i of I Up
tint JuilKe l. J l.i-ahy. Jiiilgn l-ah:
It s a question which
is the woist condi
tion to icant a thing
and not have it, or
to have a thing and
not want it.
3 In cither case the
answer is read and
use the want ads.
ninaiiiii ntn iraJj-MOMf-amnTM
EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, W. M.t SATURDAY. NOVEMBER 11. 1914.
SAID A THOUSAND LEGS AND MADE IT A FLOCK. By
I
will havp thf hciriiiK "f a romi.uiit j
llli il ii-nti-lilay ! thi- l ily ii) si' .an,
I'. . li"-lon, alli-uiiiK Itmanity in j
Mm. t Ii". riiBi r'n ' Jii-Ik, l-ah ;
Iiuk the Miwrr to aljiiiiii tin- H'.muii
iimunr. whi-n Hltr ha h r hi-arm. ami
iitdi-r h' l" oiniiiitti-il tu thi mail hon
lillul for tti.it i Iuhh of ii n 1 1 ir l ii f ut t i n or
lir ran iironotim i- lu-r fain-, in hi h
an lli will haw- l.i hlati.l trial l"l
Ihi" a. t flu? I alii Ri-il In h.in- rutn
llllttnl, COUNTIES WELL FIXED
ON FIRST OF MONTH
Salita l. N. M. ii'l 14 Tli''
lii-nt HlX llllllt I' M of Hi.- Hiait-N-w
Mi uli-ii nrrr wi ll Iim.'iI I" 111'-
lull i ..Hi-, loi-. if at.i fli- nl'l r
aiouiul. on Noirml.ir I. ti.i ml at
that tlllH' total halartiiK t" th'-ir
ili-ilit of llM'li- Ulan I 1 . 4 '"I. "II"
Tin' i-xii- I figure wan II I'll. I'M
Tin van I I 2'i a T ". Ii" than at 'In'
1. 1. l-l. llli! o till- i'loll 1 1 1 1 ' Ii 1 1 1 'I'll''
total i liiinli i-ii-i'ti il'il iiiK I'l lotu r
Wl-tl ll'-'. IT'. I .I'l'l III'- total 'll' -ImrM
tin Ml 1211. .ia2 77
The Churches.
( mi Un mil from IMitrc lit.)
l;mli aiop l,,ii, at -t 1 . ' ' Ma im: -inn
tin- I'lHilm-.'' l.i-I i tit,. l.a-iK-nut
i oininitti-i-. Mim All' i- S-hn-ii'i r.
i hull man
Tin- ISiI'lf TlHiinim clai. ami 'I a Ii -i-rn'
Hliul ol Suiui.li H' lini'l Ii-hhoii,
1 i-iini--l i i-ii-iu-iii !
tin Thuimlay afti rmioti oat i-lu--j i,hi,,i. Kl:i:i. i- n-,i.ii:i. i..r , i
will Kin- ii-ftn- at tin- h-'UH- ol M r I .,W ,, , .,, ,, i,. ,,,. ., .. ,i,, i . u
cttn N.wlaml.r. 411 N-HH l"-ni t ').,, t,, ,.,.. j; . a u.,..t.
Hiri-it. Th. v i.ill i! tho "Tiiunlv.iiii iii j i:,,,Un ;.-'i N l-'i . n a I ; n ih -a-.-
I 'olTi-i-. ' Tin- iiiti-n-Hl in tl.i -i- iii" I' 1 1
li ial a f! -rin.il 'ih in aixx.i-
Ti-ll x our ft u tnl.
I
I'li-xl llil'i l'i"li'n 4 liuri li.
form r Klf ' h ttrn ' ami ."'I'. t ' x
run-. Iliik-h A ro.., i i. ',i-.t... i'i. ...ti
A l-'ot i-ina it. .ii"ii un ..iM"i
Si t x Ii t i- at I 1 a in a ml ; I ' I- "i
Motiuna crin n l.y the ..iior. Tin in
I'lia' llox o Voiiih" .-until h i"..
., t .14:, a in. I hriHtl.in I .inli-a -u a
G 4 '. I . m.
Mih I'a-ixl Ki-nw "t I hi . "in.iii.i-t
CIi.ih. .1. A mil ' ""ir iiui-.ti.
Tin' i . ii i 1 1 . loiiliall;, inxtti-il.
wr s-n In-,
lioili hall. t'lini'lHltx. .Ni.XMiil.tr
I.".. 114. 4 I' in
l-n-iinli-. I'aft.'iul.- t ,ii l.itli i. I-;.
Stanlex Si-ili-r
lit inn )
I III m at u.n
Mali- '(iiitl ti '!'-. "Jni-I ml T'"l ii "
I.Milii.lli Mikhih M-il.-r l..i-raik
Si-xx II, Ki-I i
Iti-fi'i'tiHi-.r r.-a.liiiif
ll t ii im if uart-t I- ' i 'oi ..ii. it ion
Man -h" t ! i-rlii-i-i i Mi -r i'l,uk-.
i-mipwill. liaini ". I'ol ti-i (ii lil
Aililri-ae
111 inn
lii-iu .In -I ion
I'. is' lillli.
Knurinu I'-'l ! I iiiimmIx' I.i.ih
iuurti-ttr
Additional Society
tfi'iitliiniil fmni I'unf Mi.)
will haw In- r liiinli full--' S.t'ii
It 111' fit 'So - I 111 M'l I 1 til ll . '.olllt
mi S.i ill Hut I x f thoiiulit it i.n-r
i art ful alt I i-iii"l. a'-il if wh it Ml
t'liantilli- Hai a i It in-. 1 don t M i' I'm
x hat It Ui to mi- (" to in i r x i " J
taUMi- I'rti r inn fh.tt f- i IiIiiim U
Personal Mention
Mi t'i ore- t 'haini'ioii. i-f :: 1 4 ft
M a 1 1 i'-l Ii- atiliui. ih i mix J li-- ill K
froin M-iii'iia ilim-Hf
Mr. ami Mi TI i. !1 .!" mil
i li.ldr-n an i a tiilii K "ii-rnl .Ut in
I'ui-IiIii. I'olii. whi-ir Mif Ill-kin-1
l.n.tli.r .Mr Holii-tt I u n I a i n i i unil
Mihh Ada I h . I. hi i i-ii- in.iiri.-. on
ednrailay.
M. Ml llaiinj li.nilt i.t Noithl'i-ll.
Ind . arrtxi-il Una wi-.-k ami will ).
thi' ctii-nt uf In-1 liioihrr uml HiHti-r-In-law,
i.'r ami lln J ! i. itiiix.
for a iiioiu h
Mr ami Mt II in. 1.1 J. linn.. ni liaiv
n-t in i.r.l ft. in u III. .!...! M IX in On1
fllHl .
Ml Olio I l.i Int. a f..i im - ii-m.li -.1
of iIiih 'ill. la xiHit.mi III' ml tn !
f..r a ft-w ilaia.
Mr. Mfti.l tiruiiHii 1,1 i i-l in nr. I
loil'i) (lolll Bll IktMld'il tll', UullU
Evening
Three Lines
E. H. DUNBAR
Real Estate
Loans & Fire Insurance
224 West Gold Ave.
Phone 83.
TJpur Mc-rirn Bnlv Cn t
J
IM o Sin N.
Hi.ii.ih for sal.- ami f.,r C.-nt
I iiil'loi ni'-nt U0l' In ( "inn lion
HELP WANi rD
Al KNl'll. i li-Mr un-li il'-illliii ix
lilHIir a;i-rny. lln- out t.tt nl
Nivx iji i i i- oiii- ot in- i, wa .t-il t..
i-i i i s mall. Lilian
i-'il Iml . ( oiler,
I'ti i-n 1:1. Ik . I h i i in-
nut
M.
.1 .i-i
ant .r
1 A i'i ''I'i: i T iti t
NX A VTKI i
i . ,il i-li-. I a i
r.-i-.ir. ' 'ill I'
ll. !l-. illill IX
M .11 Kat" li '
N .XI .
, t.,,,,'1 I,- . m.ir.i.-.l1
, t,. t, ,.u-.
xi xi- i . - ., ni -
i rwi-
I n.
a
I . I : .-. I
t !
t '.
- .
I'll 1"l W A I al."tll.-t I J llall'. N "
il I nil' '. -nsla-ll l-i'al'- ':tl.i-
xx-.t kti.tUn 'i- I'l... li a li ;m-!-
i i-.it-.l on lont-.i ;. in- taki- i iml..' t
1 1, ii-iim Ha n l -' oii H .tli.- i I u : t
1.,;.. ciui.iiio
r. i ii i i;i; n i i .NT ii.--. li,. iii..-i -I
liemi'rtl la' i-ciiinlnr. i lt.it Ail!
K i-i'lmi- !tt'- x in a ul l.i- .1' .. c.-h
litiu-t mari.i'i- inaiM. -" a r .-. ti'
I'lotit Auio In i Iti- l iu-i-id I II' in
Hal I'm . I 'ink I' V In litiK. V l
WANTED Salesmen.
I KS M K.N tiaiiii'l tor lointt,
umnti; vx I aal.irv -"i'l '
nr i1l aliow.-d :'i il I'ltn-i wln-'i
ti.uilina Wi-t'in fid.'i '". -i
I.oii.a, Mil
S VI. KM. AIM I -i
Hy to i i II
l tt il'llal . Mil
Writ? for I'ltrit
Km iai nii iit i
XX AMI I' In i li ii
.i i r in xi i-l.in t"l'
l.'til to I 4" a wi i k
iiarn l''id M 'Ih'
laltHtllrf, M .- h
WANTED Agent?.
A' ! KNTS i ll nirniiti'i ,i n.in t .
7'i r i rt'l l-r-fll. maki- II" daii-.
otilrrtl tl 'i-.it I'-J'llarlx. !'! at. lit -m
lii-r in i-1 a' ' 1 1 1 ' 1 1. 1 1 1 1 i.i t a ma I
Mill. Ht l-li.! i ll li'hla, I'a
will, h Hlli' i-l" i I M-lrlal tin .'I'll.' in
-.uto,i- II l il.i.iullli-l Mi-- II i l'
ttal'l'- I ll 'I n-l' l-l. will x i-it iila I
in I hli UK" I'-l -1 fi wi-i i.
I ll'lltl l,.l III lil I'Mt Wi.i ll ot II.'
Twiiilii-lh I n. ' 1 -i.'I.h int.. .'i. "
.kiiii for d. " .' l orl Ki.h- r.t
rllHda X It. X il l.-l i, in- i i "-'
111 l-IIUHlliH. il . - llllilli.-t I . : k 1 1 .1 I
ami Mihh Jo-'j-h l'nl'-li-
Mil A I in-it i .. .lu-i "I S
tilt. Bl'l-Hl .-t I" I .atl-l'lH
Mrn Walla.r ll.-M-ld. n
Hi.. I. i
Mi uml
Ml Man lla.iti ami u i .mliii
M I Ha Mai le II. an . Iiaxe lid ini.i-.l I"
Hip illy lift.r H'i-lidliu hi-ii-i.iI
months in Hi,-, i l -itiiir ho ur m -
"'ii. Ky.
l iHho(, K K Howd. ii and f mult
hair I'l.nPil .nl-- i tir It W i lat.ii'
rrHiilrlli p nil I'al k iiti-nu.- 'riiif
.ti..lll wa fi.i-mlt . , 1 1 . It., -i ,t l-v
Ihp tl'lHHioli II l il:li-ror of tin' la. aid
"f HitHHlollH Iit.d i to tir till' h-'tlli- "t
I hr lu-.io if tin- ilioii-Hi-.
MlH l S l -UI-. Who Jia lam u
llllllt Ml Xlnll.i llall lot loll
Wi-l-kH, ll-luitii-.t Tii-Hila, to Ii'l lull..
Ill hilx i-f t 'it i
Mr llrrln ll li I'U-a Iia "'- I"
I'll. .Mill. All lo alli-n.l tin- li7.lii
Hal an
Herald Want Ads
Three Times
FIRE AND AUTO INSURANCE
LOANS - RENTALS.
Bargains
Lots Houses -Business Properties.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
Phone 10 214 W Gold
For Sale Mucehneou
KtUt $A l.i: Old paji-rt for pu'liru
down cti'cta, etc. Call at Heri
rl.c!:
lSiXTY III 'TIN'.; 'l I s N.
,,,,, ,,! u,ii
I.. K.,.,..l.r. ,.'.,.-, 1.. -1 .,,,1
I'l Vt ll. l'lioiu- !"'..".
i ' -it .- v i i: -m .. ,i i.i-iii- m ' 't
j VI fl-.H"- M.Hhl "ii". I i Mol.
'tor h-'ln rau -- t . n t . Ini'iin- 2 1" .-"i
Tli til "'.
( FOR RFNT ftott.e.
I'iiII I". KT 4 r n lirn k, ino.lorn.
j ihni'-H. k.i." r.it.S'-. Irioi.-iini t"
kin h ti In. jii ii- 4 1 T. ;--an.te aie
I nut- I'lune 1 3"' J
I' 'T! I: I. N T N. n Iwn-i i . -'t a :
l,r" --"i"".- I'" " 1-'-'
' f': '""' '..H !"- N"H'i S'li of
1 r iio'i- i
I. .iii. f i. r n i- to .1 l.i i i i n-- h
' . , 1. I ... in - , . I ' 1 1 1 I, I -. I- !, -.11 tf-. - T i t - -1 I
t,, ., li.,,t.,B... I.il, K X.il.li
w.,!i i an . I ;. i ti- I -A rt h--. ili.i ! .
I . . . , . . .
1 1 1 i- - '-.-iii vi , : i -i .i .- a . , i a i i . u 1 1
l 1 'a n V . . l"l, I ill ;i li .IM-, I
I l n;i f . ii- to I Ill
1 '.i.;V.
I'.iM .
l-l... i.-
PERSONAL
I : I' a 1 1 mil i.li.l .iitt;ii -i;i M'-.i-H -nl".,
luitiitutii r -aititi,i. l'lioiu! fiJI.
1 1 7 S.uitli Third
MVKIty if you irn imn-ly l..' It"
liat'ln I oliti'li-ltt , 1 1 Si .- . h( 'li i i ill
haa l.trtip tniiulo-f of -."i ilthy. Ui!
l.l.i ini-iiilii-r. . .ih a-i'-. wtxhtiiK
ar!y Ilia I r latt-a I ii ritiol.H I r c-i
Mm. Yiu tin I. lt"1 2'i. "ak'.iti.l. I'al.
Mi-hlu'it A I "ii-! u r -i i.i- I-. . 1 1. 1 ntf 1 1 r -a;d
xx Inn ii;
Itooi rrT.
WAN'TEI -Kvery l.inn. tiw-ner to ua
Krl Carbon roof I'alnt, 8t".
leak a, laat I yeara. tevo fady
luilr.t, 1 Kal ri'Xera 100 . feet. Thoe
P. Kulrhir. 4'Jl Weal t'entraL
Tun CAM FT eneanlna. lorntture
and ttov repairing. W. A. Ooff
phone III.
'ii'- a i:i. H"Mi sii;M. x.i.ati
l i f '. ii i ' . n ' - n id 1 1 h i -1 l a. I
i ;."i.i.ii.i ..-. Kio ami.'.i. I. ,ii .-in
ir. un m.'i- t.. ti-!i!j. di-. rid. .:;
. -,. m- i n rii''-.- ' '- i-n't-. K -
I I .III-1 l-l- II "" . I '.I i t I l-l 'X I 1 1 ll:( I IH
M Hon. I :t 1 N K. x.tli,ii-
t'-n. I i '
ENGINEERS.
wii i im i.. ti.i:y
(1ii ami (I'tmiiltlitfj t."KtiHrr
Hnirxrxlilg; '.ml lw-afl.ni;.
IAMI ATI"! 'It N KY.
flump a? I (Tiiiitwrll HI. I
C. T. FRENCH
UM It li lilltHTXHl
I Mil VI . Ml K.
IUy AHHiHtaiii.
ruth aavil cm I ral.
riMiti Hy and Mn'il, ttO.
THE VIRGINIA HOTEL.
Mr.. :. II. Ik-wruM. iTiti-iri-.
liMl-rii TliriMii-li'Mit, Itaii. lltsHMinKlilP
TlMllHll'Ill It'NlHIH.
221', v. ui i h .'''-..ii.l ki.
I'll. MM- 41.1
DUKE CnY CLEANERS
Hi i loan Iia la, atMoi'a and
anrei a rliHtltliiK, mca. curt a In,
draiirrie. Hi. S24I Ym (iolj.
ItM'na 411 .
Promptness Our lfotto
Thi ee Dimes
HOTELS OF SOUTHWEST.
liTftECTORY
lloTKLi Itfll'N.-WK'K II .IhriMi.
I Arizona. 19 uft r-ioma. mudrn:
! tourtata' hia. Jartm; daily r-ad bul-
ilctna; guulFi furnlhi.J U i.iinli ol
mterr.t. dln.n. rooa. in connwtlcn.
T Y PEW K1TL&S.
A Ll. KINKS, buth nf and aacond-
hand, bouiiht, aoUI. rvntod and re
paired. Albuauriue Typewriter Km
ehre. Phnna 144. 121 W. Gold,
FOR R" pq--Rooms.
Ki'l: UI.NT li.i.-ii... ii'li Mri'i. ii-
-I.1 III til-ll I'll' i .-'I ' iu . - - - ' -Ni
llli 1 fur,l
i
MONEY TO LOAtt.
I -uuNKT
TO LOAN -on aiarla,
hiiutii-hol il gooda arid llxntn. k with-
out rmoal. Ni'ea bnuithl end ini-i
I'nton loan ru riu.ra 11. oxer Kir
National bunk T'hune lilt.
'l II I Ol -III
. In tin 1' ' ' "-n l-i 'I'- '' -i
i-t .m , ui;.. Sl it, i-l N' xx M x
' It.-a'r.' i nid. 1. n .a ).- t'.-.J-il
' I ran- :- " fii i ..i.i il
It,, tin ii.-fi-t.dat t
V., u ..t i In f o . T i ''.'a' I that s .1!
Iia l.i-i-ti li.'d in tin- a'.o.i- inl.'i'd
. ..i.rt In t;,. iiain.-d . am if
.It.llllHt I ..il l-lax ill ..r -"I 'U M'li.t''
I . r - mi 1 1-, i.i'i.inl.. "I H"ti f"i-
I'olt ami u -.il U t" " I xo'l "
I iii 'In i I-..' . 1 d I Ii .t - "I- .-. X-'U l"
and Hi-i-i at ' t--t . -'-I ' "' '. "'
i iiuHi- x .. . r a l i i '" ' 1 ' '." r i d
i.i: i.r . I" I h ! i '' I " "
Li-r. K'l 4 i d" i. ' I '. t.-so
wih l.i- . nt. -r I .in ' -' x. u and I''-'
ti la-f di- . d ! r -''I "''I
Plaintiff h .lU.'tni-i V ' li'' " k.
Al' u i'ii-l'ii'- N M
I ! I ll
' I i li
I T K 1'
M I I '
I I II' V
Mil II I. I OK I'l Hi ll Al ION
I !(,. ii 1 1 - -1 i-i of I ha 1 1 ti -r n.r
I' S Land - - li it -.11 :-t I I- N M
Ni.x .'.. I'll
Not a p ,m Int.!- i i-n Hint ,1 . i li
An. illi. 1" ir ui'-l ''' It"- Ii'-'ih ; .Iiihi
A I'.ll'.i x i n-l. i . I.. d- ..-. . "I
T:j'-ruH N l tu- ...u N . mi. i '
I'll tn. oil. Inn - ' id tntit N"
( i ; 7 1 t..r .- ' N i, . N '-. N ' -S',S
i,. :- ', N XI I 'i N -.-N'W
i 1 - I-, -t . hi-- .-ti . 2. T.-wii
-hi. 1 il N Ka-.x- ' I N M IV Mi
ll. Han h f f.li d ii.-',. ' ..f .!. nt
I., tn iki- tl-rif xi it I't. . ', t.- '-t it -l.h
i la in lo thi. I. m l nml i! -.
nl. i d I-i ton- Hi-ni ui' K ' -1 - I S
on. ii i ii... .i.rt Alt.-i n-i : M .
.ii i In 1 7th .(.it ..! 1 i in .ir lot
I'l.lilliali! '.a. iiih a W it In -i-' I'l-i.
III. In Lilian J '!.' I loll, inn 11 iii.ol-i
Nunm-. liti-o arl. hi i,l; ot Tu I
a H N. 1.1
1 UA.Ni ISi 1 1 I'Kl.t; Mm.
lii-i. n-ter
A iu. I'ti-n i g It. i a id
DON CARY
SIGNS
113 S. Third
Expert Hair Work.
Cumiitiifi made Into awlti-haa,
trenufnrrnnt'oiie jaiFa. purl,
e'-'.: avit hea dyed.
Mitx. M. I'l KI A
Hartnrllu Hhiii,
Phona III III A. 4'k HI
CaBS5SitHiT'iii'tii ii" TTttaaaaaEaaaa :
6EVEIT.
"BucT Fisher
PROFESSIONAL CARDS
Physicians
W. M. SHERIDAN, M. D.
rrartlre L,mit1 to
GKNrro-llUNAKY llMuAhE
a .a
J IlS-Kr Of- XII IT KKIV
rh W ayuM'Tmjia anil Nofuihr TrM
Balvaraan if Admlnlatarod.
Citlwoa' Hank H'tililiof.
AlbU'jurrqua . 'law Max lea
A. l. KIIOICTI.I-, M. l.
Prajitl" 1 Jml-1 to Tutwrtwiial,
liUvt lloura. 10 t- 11 V in.
I'hnno 1171.
IJ4 Vicat Ootral
Alliuquar jua hanltarlun. l'hona lit.
in;. j i-l i n s. i id s
N w A run Jo I ' :l i I'I . I- -
i i::,. 1 1. .i.l .-- I 'I- I 2 a m I'! i 1111
I ':, -a n.i t oi I a in l-.r Tu '" I i. Iiimu.
l-ii. .m- :.
Th MuriiiVv Snnatorlnm
Tula ruli.Hia ..f tr,i- Throat hi,- MirtKa,
'-' ' " " ,V'"ra' A4J'
Uoutm: tu lln m ; 3 in 4 i. m.
, - iVZ
W. T. M.Jri.hiy. M 1J..
Medi- 1 Iiiri-ct'.r.
j)RS. TULL & BAKES
K(HBi-talU4a K.jre, rr, S'H. Tlirxnai
fiLalA Natti-nal Hank IUil.
I'Immic !.
T. T. TWM' M. I.
Fce.-iariHi in
lilt, HJtr. Nihm. anil llit'mt.
Cat'ital IMy l at-k llii.M i'iX.
Santa Kt, N Mi-
At Citiihi' lli.ti-1, Aau.Jir.Hi-. flret
throe iia) of exery niotiih.
III!, SI.Mo AM tl.MlkK
ITa. t.re l.ltrntiil to l-:y. L.ar. NoM
an.1 Throat
Sit l W- 4 ntrl.
SOI4IMON I.. HI lITtlN, !.
I'ht-Ji Ian and Siirtr'!!.
Hcanl'lue. 1 U S.mt'i Wa.ter S'rert.
Kh'Tif 1 2 4 j V
i 'TI, e. lurnit: I'.'.-U . I'rtorn. ill.
Dentists
1 xn ia.1 Stirvirjr.
Itoorni t and 3. tttrnrtt Hld. Ortl
o'Kieliy a I'rim Store
Apinuntri.i-nta made by mull.)
IHmum TI.
Attorneys
MMM A SIMMS
I JIW)'P.
I7-1H Ivan I IU.Ih' AlhiiquPt-i4l.
KI2HON II. MlUllll
Aflilpl.
lrMtlxal ami I'p tu liate WpIl.
IKman I. I iM.- Tliml.-r I In 11. II n.
l v (.liinx. 10t3.
Chi capo Mill A Lumber C
General Planing Mill
Srd and Marquette Phont 3
SANTA FX TIME TABLI
i
rfTp-t1 rieinbpr T. till.
i-MlNiatiil
i'laaa. Arrtvee. Ixtrlav
Cat. Urtitted ...,ll iu lilta
Cel. Kxprmta .... 1 OUp l.lOp
Cat. kil.rraa 1 lp ll.p
Cal Faat Mail 11 iVp It 4e
(TUuraJay only;
(l l.uie l lli S 09
h'-mM b uti tr
lii rka nd Kurpaa 1 lit Ala
Faatprn KlvrN . t lip I 4"p
"bliat'i I.lmltad . I 4 0p 1
K. V Chi. It . T Up 44
(Wedneeday only:
(D l ute S tip I III
Humlilmuitil
jfl r-aao A Mel tt II Hi
KI Paan I'aaaenter I 1a
Haroe Vallry Vt .
or 4 UIm nt
From Mel A CI F T Ida
rruea KI Paao C lip
it
.IIS rrem Pix-o Val
ley aad Cut-off. S lip
1 T. X. J02EX0m ip.l

xml | txt