OCR Interpretation


The evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, November 23, 1914, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1914-11-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Albuquorquo would bo a queer town if it didn't want this convention to come back. What?
1
?
-inieiitii n il r m o n
oiritKa iliniitii,
lit-ovi-i" ff Mi't
li-n'a vl-icaUo'ial )
Irnu
?
i i
i
i ... r s ' - t r -- . a
nrr the school exhibit VrYl f L k Wr A VJ ff v; :
At W m U Mii. M&iiMM TH S
MEMBER ASSOCIATED PRESS
"l"'''-1''IZKN vl ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, NOVEMBER 23, 1914. tub Ki-Ksna mruAt-n
t
i
THIRTEEN HUNDRED TEAGFiERS REGISTERED
BEFORE OpiflG SESSION
CONVENTION
PREVIOUS
Nominations of Officers for '
Ensuing Year and Next 1 1
Ensuing year and Next
ATTENDANCE
BEAKS All
RECORDS
Place of Meeting Disposed!",',','
of This Afternoon.
HUNDREDSJOIN IN
AUTOMOBILE PARADE
rroRiam for TjniRht Include
Addresses by President
Prainlipafl ,-f Mnnfn,, qii.I
. v vk ht Ai.viiLiiiia nitvi
Dr. Coffman of Illinois.
Willi II).- I.IIUI.I Hill liillllli li
rM,,i, in il. ini'iiiv-iiiii,' ti'iit
Ol I ll- ,-M tii,, I ll . ll,,
s4i Inili.ii . I,i-in, i i;,, , ,., -,
iiiciil,.ii ,,t iiiuUr lull Ik iiI
u.ii Hit, iillriidH , , ii,w,l
Mllli'll 1 ,11. ki'.l tin- liluli m liw,
Milltnl llllll li, ,. ,,.( ,,
llll i-llliil- In III,' , i M-,, , .
lilts IMl's , ,(M4-,t,, lttllH,-
I, 1 II.. 1,1 11,11, I I III ll,'l III, III ,111)
,i,-tii,i. ii, i, ii,, ,,r iiii .M hi.
Hull Im-iihi-i i, . nl.ill, ,,.
..llll ill, -tli.li. Ill v iliM.I N.I. y
nuit iiiiiini':, tin ill whnh in, ,i I.,.
,l- Ilssl ,,
N.imlliiitii.li. I,. i' i.iiii n. i.,i
II, l llll i I ill IIM'l llliu n In in-
iimili' ul id,- , ...f n iln- uln r-
IMHIirs M --ItiH M. Ulllllllntllll
I lr. I i link II U.. I'i-ii- i.
I ll- ilH . 'i,..,i ,li,,
II. hhuIiii 1,1 -.li I ,,i i;,- ,,,.
,i-,sl I,, i tin , lili ll, i ,
vvntm i ,,r .inii-i i m (
hsi, ,. MI N. r, -i lis -j , i, .
Mi l. I ! Ilu I .li llii.i iii ,,. .x.
iv nun. , mi,, iiiin'. mi,., miiiiiihI
It. lit-. Ii.it i, ;,,s. ,, iH.
I nil, r-ill mill i. ;..;Mii- ,,i
Ills ll,. 11 III In- ni , ,,1111111
lliiiiii't,,i i- mill v , ,. ir,.
Hit' null i iiuill.l.ilr- ,,r ,. , x(
nu t'tiliiiii.
It.tll'.iiiii: will Im.-ii, iiiiiiicliil.'.
II, Ihr m,II. Im-Iiiu ,,) ii until l,.
Illlill UI'IM'lltl s. -l,,,, , ,,n..,l
I'liiiln.
, iim nu tin- iiiihi.ii r -i.lii.
linn. ,i'iiiiii ln-1,,1,' il,,. ,,iiinii.
I llll, I l- ,,,11)1111 .., i, , ,,.
"i"' iMi'iiini; , ii,i,l .ii 1 1 rn in' mi. I
Ml.'i i liil.'i sin . .,,',I
I'llin Milmiul .i.i, ,,, ,, ,.M i,,.x.
tin. wlilili miM liiiitu Ii. I it ,11, 1 ,.
lin-li,i, ,.) -.i. t il I. ,ii i, .
M.lli-'s ..i i,i iiiiuil lii.l,it,in
lli'li' :..! , : i t.. ,,,, I.,,.., i
111 .III I'll, I , ., .. ,.
Him ii .mi, .i.,i , . .,, ,,r , ,,.
N M'' I i. .,1 ...n II ;,...
tn. ii ,',. i..i,i,i , f i , i v w In n hi
In I'll I'. . 1 1 l .t.,, .1 I, ,,)', II,,, I,
t ,"ll I 111 III if I,,, J -I. I ,,t
Sl ' i l i J II S ..i..,,, . k
III 111.- II Kl. . I I I, i,il, I,,, I!
Al I I'll! II, Hill l .,',.,l. I,,, , .
! I .'! i,r lull I , I, , ,,, i ),,. , .
-lll.lli .,11;. ill in, il,,. I ,,iri, i,, ,
!' 'I Mini ' 1 I'l fin,. 1 !, I i..,i
tin . in I l, n ., . I.,.r i.i I,, rue 'Ii I
in. ill. .ii i, .-i.. I,,, .miliiv
tlrtllilt 'Mi l 11, tnlu.il i ,,,.
III, III I'l . . .'. I I .III, 4 ,,,.u , , , .
tii.ii .!.,: c . ,,,,;i.!., r ..r ., ..,i.-
1 I nn w 111 ,, 1 1,,. , , t' l.t i ),,. ,
Itiilliill ni l I'. l.ilMiin l,n, hi,,
.'.'ul II
l..iM i .-.ir i ii.ijl ,'i,i ,,llni, lit
"ill llll.. I. III. ,n I I, ,.. Hlnlv
! In- l.it 1 1 1. 1 1 .'-.il. in e i.f t . n,,i .
il- ,' II I I .''111
Ii w .t Ihi Iii.,,,,! in, .i in h A 1 1. n -
.ii'i.ii,,- his man fni ..inr Iiiiii-
III H I 1 . I ' I t V I.f llll. lISllnlK (,,,
I,-, ii i ,,ni.,i i,i I, it ..-it, '. I,,. i ruvti'.
j.ii.l .. I I . llliH 11. 'II Ii, Ii Is' . tlll-li t :ls
Mill , i, until, i .i i.i,- riitii,4 Mim.ii'l
fur fniii'iM din iiu Iln- in,, i nil' ti'iius
lulr il, f ,,,ir;,i.r ,.' iln Mitii,
, In. ..I liiiiiil 'iir liiri..!lt h ii . i. t. I
III'!'. ,1 I I.i' H lilllll , I'll. It Ullll !.-
.li n ,.-rn i: ;, 1 1 . ii.l i ,'K lii..iin.,l
i 'Mill irix rM. i-r i-ii lin n -i.i t. ili.'
t.llli'llM llli'i't It'K "I '-ll.'l.l. llllll lull
I, k( m l f.. I l.' II).' I I. I K '
M l l.t- 1'nl.in I. .i.iiii I..iI.,iiK II.,
I'llSt III, III 1,1 lt!.J-lll III. II II ' l llll" I
I. .l m rtlulnl I'nr ttliil.il ,, iiiiI
i ml hull,,. I . tli- IliitJ l,.
hi r i tl,,. hi In..,, iiii.it- nrr I.i-hd:
iri.ii il Tint,- ih Miflii !( r.
in the i.iiiIiIiiiu i., i tin. (nhil.ii (
j " . I'H'l II 111,, is 1 1 ... Hi
"'! l.'iiiKht iililitiuti.il Si..."
will l.i. ii ttw.-.l f.,i .a, t,,, , ,,.
liil.it ,..is In I.l in id,. A ,,.,. ,,.
U Hi il Ihit III,. xl;l,t ,,!, ,,( ,M
i Ik-I'I .ii Hi,- .iin. hiiiLI'tii!
i ' i'-.ii .Hi.l ,. r,...,i il,,. Uhi.iri -
iliinl Mi.i.r i henu ii .,-.! li, !.,, I ..f
1 11 - I,l. Hi.. - , , . ,,;,;),.
HI , l,.-l ,,1 ,,f ., ,,,, ,, U
,1,11 ., .111,1. Il, i,. HI . I., II, g ..,..
I'll. I Till- .(,,,. ll,.!l ,. I,--
in. ill' t..r tin- nmli ii,, m . ,,,, . ,
I'll! i v ,1 I hum l. K ,.,,,P
... ulo mm,, f,.r n ,,,) 1 1 . ,.x.
till. II iv ill ! . iii.t ,-U' Hil.tl. iJ i,.J
I i-ii 'I. f..t t iMti.r Li tins i, nil
ll lh lllls MlllIMM,
lll mi. ninH n
Xfn-i- ti iin,.,i t.i ,.i hii-n,..,, ,,r
K-tinu h.ii,," ;,n,j ri;i,riil .in. I
li. r!l I.. I.Ik. . I ill the sr,T.!.ih
nil.. -. nri. ,,i. jut, i, si Mi. in. ri.ii.i!
I'llt. lftl ,1 . , ,,,,,.w,, Sp. ll;,,
Ailihiin.li , I .iiikh.,11,. ,,., I', tin. an
1 1'. I III Ilii- H.nh m I I ,i, .
i, ..ii -n,.- n !i,tlk 4,,,,t,, i i,t .i
n;i. I ill,- I. :it ti.r.in lu.i.iiii i, .,n ,i.
i
jWIIlt iMUllll." .iii.l ,ill,
iii'iiifiii K ,-niit I., j I,, lr., , j
.,,,1. l !,;. I, ,. ,,., i,, !(,,. I , ,,,,ni.
IZl "LZ l'T ,',.
..r.l I..,. .i, r 1 W ill,..,.,, s P..,.
f I '. -1 t Si, III In I M li . ,..,!
I"" " Hii" ..ill ' i.uniii.,1 ;
ii, in.. i .t,,. ., ii,,. , nr . ( h... !., I
liil- Mim A in., ii. I., Mill,-, ,.f .,.
t.ili ,. il . ,y,. ,,, ,, .I.ji i
"" ' - - ......-
ni,. I I ii l: Tmiiii.i; ..f l.iHj
l,'in'x "tit tin. . i.i.u in !i..
hi'- t ..r.,i t.-x !
ln.r'.'I.'L,, lTZ.,Z'u'2 u:7:uZ"
"' Vrihiiii'i . I . i in, n.l. i , , ,,n, l.,n
i
1 i: ' i
i.t.iKi,
I
'Iln. Instil, it,. ti..l,s n',l..n In-ill
.'ii i-.ii'l, Hint , i r -, ic si .ii.n 'I'll, i i-.-.i
V,'ll,, l I'll. .l It l 'I ll'l'..- Willi
.-i.il,- .-"iii., i iii" ii, I, nt VI. in N
V liili iii i In (Iiiiii Mi Wlnl, ....-r,-"l
tin- it i. in . i. .i ttllli ., in, ! tM-i i t
.1 ill III, ,l Hint U:,s f.illi.it .. I.i Mr- j
Ni.Mi ti i, ml.. i. , ,,: ., i, u In, ii.s.;
i II. 'I "..l UK.'-I ..ll I., I hl-ll'ilt- llll I
.r.. i ii i ill. J s H" r .. Tu. 'mi 1
nil h",' nii.j, t ni,s 'Whit I'.I
!'. Ilm ... I ! ,' i,,r ! ii,, ,, L i,,..' j
I .11 In is .,n. i i , , I,,, .,,,j:l, '
if .!.! I, I ..ill It I . !,,, I il,
1' 'I" ..I Il I I- H ' If II, s , - ,
I .it
v, "I k I hi
m r l-1 ' ! I i 'i
! 'I'l" Iirsi ii , . : ,i.
j i, ,, ... hi . I
I tin. t 11. 1 II II 'li
I . I t t . i In, X
' ! "i.- I, ..I...',
tl ,1 . Ill III I II , I
lllt' ll'l' l.l II" I 'I I!
I
! XI III Kiltll l C XI hi II I lilt
I C I I. CM It XI sI s-KiN.
It is llll. I -1 t I ' 11 l Ii :i I ! . t : . ' I'l, .1.).
'Mil' ,111,1 I I,,- , I - I I, ,'IV I' n
l'i. Ii.i .' t, r. s, nil !! lii-il I.
linn- .is ll,-, l.t Iln- ir,,;r.i I itlnl III'
ll.l-t i:,li'rl s,,...,,,,. I Ins ,,11. i I
I., C I.I. I -.111 ,.l i . ..t - . I.'. V. I" ! '.1 "
'I.I, .illlilf'll. I ' III, ll III." 'I lilt, M,'.,(
I. I.. I till' .1 . ,1 ill III.' -I II I.. 1 llll.' I. -.111 III
' ll'' Illlill si till" . I II 'I.I II '.Illlill I lllll.lt -
J 1IIU .1 'HUM ttllllll"'! l-f till- I'lsl.
; -, In i'l ,. .In -i in Iln- int. i, ,ii., n w.is
! ,i. In ft-. ,1 l.t I: . If . i. Ii A '.". I .
I .. i.l li -.l I ,'ssl s .1 ' T il l.i I It -. "llll'
!,- tin!' t.i Ml.. ll. i, A 1! "''..tl'
!" IM-Il.ill i f t II,' I It t I . I ''I ' I'l
I : .
I :..t il. in I., h..'l nf t ! I i'iw'i -
js,l. il, ul Sui,'l',nl.'l,.li'i,l Jul, II Mlllli
in I,, luilf nl I In i it ml . n.llil v
I I U
I T" .til i l I In ' H I'lr.'. i'
1 , .s in i. I.. - Mi- .I .-' I
I -fcj..S..
kill nf I
' l..,i"ii
'I ln !. f..ll..i 'l II.'- . ' il'i.il .,.l.ltr.s
! ,.' I -I l-.nl, III I I Hill .III "lll.
llli'li.il I l'i it: l .i in lil ' M"l". ii
i h .i k in 1 1. 1 (.,' ! r
In. Ii ti ..s i, .,r. ,
j.. ill, , .,s, . i ' ,-i.t .mi .iimI i. l.nli up i
, l.i.iis ruin t. ,h iii.i.'li.i .uliiinii ' I
1 .mi l t - lift l. '
It I.i Iiis ! r.iflnn.i - . i 1.4 ml j
ill ass ' l'i. i , I i ,' is,,, ., nil I .1 liT l i I snt I
I ,1, 1. 1 ll n 111., ll" tt .ts I He l.t I tl'llllln f I
llllll I'tntlil l.i llitl'tlM. .111,1 I ll'if, IIIm 'I
i r., ' 1 1 ' ., I iiiuiiI In Iln- l,",ilni Tli"
i I lilm, k I ' n 1 1 i-rmlv 111,11 l il fonillll
J . .'lit III. ,:ii -t','.,ft., I I'll. I line il, s,-l"
)l,, l- will ,nl'l lli.il. ri..l I" Ifn-
' I ,,l ,- i . I t In- , "lit I'l i"M
I Thi-rr f,.ii.w i.l iln- mi n. ,-hii-ii i I
l li' ,111,1 m ,.f i nniliut t. n fill
t In- it''inin.,l i. n "f
i. 111. a ml "f
nit .-iii i"ii
I'l. i. l s tnr lh,- in HI
i Tin Iiii.il i mtii "' ''' n""'i
tt is Hi,' iiii. ii. "I,, I,- I..U- I "l 'In
t , ., i In-1 .
I . .r t In. Ii , niai'.iil "I 1 1"
M tit Mill"-!"--
,.f All.ii'iin r.i, liuil
, , I I. 'I, 111 llllll i nil .,ii. win, tl
Mill Iiii) ml" ltn- l.i'."! !
t ,i r j in r., . I - ,i,i In-l'l in ll"- ii' -i "iHn-
ft! it' l".
ri Mtii ritiM.it i mhi
lilXllilll t 1.1 M 'llll. M.H)u.
T"ii.ihl s.'sM'Ti. who h n.i -i .ii
I ll. Illlth Nli'i.'l ll'l'lll"! I HI I'lnllll'IH
ul X ii I In, k l.lis,!!!" M Hl-lo- H'lul l'l"
lil.tlll. Willi .,.lilll-H I.l l'lll I''
i'.fllllail Ml, 'I ru-Mil-lil i: t ' 'I'HiH'
1',-M.I ,.f III.- I liltllllN "f M""t 11.11
III' I nfTlll., I, sl.l.i.tl ti.niulil ll
Tli. Tl,lr.f.,i, riiM...,. '' III I'"1'
i... .i. .. u i.i... r, i,i,i i uift 1 .
i,i,l.l,l I'uil I
:...-.!. .ui.t.it xt... .i... . "i'.'-k !
,, ,
nut x ill. i, niii", Hint ft i nl Mill;.
.e Ihr , w 1 m el lllf I millll I ' I I.
I ..'k "llll nl Hb'tiHi hi Iln- l-l X I"
k,i- I, i tl mltt.i.l tilef i III.
I "... hit. II k Ihe .l..kl.llll nl He tl 1-
(CotitkMfKl lb .age Two.)
THIS AFTERN'DDH
Today s War
Summary
l lllll lllllllls llll lillllll' llll,'
-li-iiillni ii, rns I rnii c ini, , .
U I mi i iln- l.iiin.iii- mi.' milking
lli-d l liiiMi'.l , l(iii. iniLii in 1,1,'hI,
llii-niiuli mill m iln sum, urn,- a
I till. Ill sllllUUll- Mils iiinli r win
III Cits-inn -I,i,,.
'I (Mint's Illlill, -l.ltl 11,1 sillil
IIihI hi t'r. Iti-luliiiii. ilu- x,iiif
M-lis lei r,,r Iln- iii-t in im.iii in.
Ii llll'l In I'll . n.li I In . muli ,i
Iln- I iikIi-Ii i Iiiiiiiii'I. , hi I ill, -t-t
lii r ii-sli i .Li t tin. tlnli iii mill
llllll lillllll llllllllllls it, I,' K)' ,,
liu-.
In Iln- ni-liiii nl iln- Xruiiiiftc
II, r-s. Ill nil Inwiilil m- l-.l-l-till
l-llil nl llll- tins-, vtlil'l'i- III,.
" iiiinis mi- , i iiii'i'iiiu mi, itli, r
M-tl'll' llll.l'k. llll- llllllltl i,--,.
II- lll.lt ws ll,-sa lMsl ,s 1,1, se
ll !'. HII, I II Is sill, I lln.l . I .,,'.
iiuiii i'ii-IiiiilIiI- hi ii- II JIIll-l-ll
Itlu-inis mill -s, ii--, in- nls,, ttcri-1111,1,-r
linilii,ii,,i lull, illml
i-lli it Mas urn il:- Inii.
Iln- iiuiii, nun i, , -i. ii, in, nt
M-llks ,. llll' satl-l,. lllillMit III
!!".. mill I, ,s silts lll.il lllll
lll -H'llllll nil s .,11' lll'l In ln.
llillll M,ll. ill tins ,,l-,i
III III,' tljll ' I, Ll Kill II Is s., 1,1
III, - .'! mi,,'. . hi,' LllllllllK Ul'illll'l
Mi n Ii .
Iln- 1,'iiiwi'il i-lli, is ,, ihi
l.i'tniiiiis m Iln tti-l. in l ii 1 1 1 1 --(Hllllttl
,. ,11,11- ,, . ,,,, .
I Hl-llllli l. ttlll, ii Mil- .iilil n
llljkl- llllllllu III III,' lIM l.ltllls -IMI
llll llllM-lli , itlllin ,1.1
rt in vti'il nl i iii ., i iln- tii -U'in
III- Ill , Ii.i 1 1 1,. slln-, I,,..
I Ml III III,, lillsslillls iimI .,-iin.
I.i-linuii lurns in Hi,- ,,,., I,,, it.
". Mill .1.1- fMliil lis nl lil'UHI
lllllll' ill.lli- i in '. n't .icii - litills. nf
Iln- liillii, n, id,- , ,i,i, ,, , I- i t-I'lt-liil
In ,,il mi lh,- iilml, lii-lun-
l-niih-,. ,, . Mill.
I Imn iiii. iii.,iti i i. urn' mi
lll'lllllll II, -It. 1,1,1,11 lllllm Mils
i nlillili lil i, ,, null ,li- -ti- tli
Inlt. Inl llir Mill iilllx- llllll' in.
k hum l -ili! il KhIhi lluil II,, ,1,'.
l llll l, llll--lull l nl II , HI, s
tl.1,1 M-I M(I(,-, . ,,s l-ln,,
III lil lllll l - -.ml till' nut. mm.
i-f Iln- nut i ii liiiiil,- it, id il,,- Kits.
litus unit ,i-i I II- mil unit Unit
i'lui-i- nl tlx- lii.nit -snk il m,ii'. Ii:
Iln- Mlmli I iirnH-uii siruul,'.
iln l-li, lriiiniii ii, tin- ,,,-(. It ,s
'ini,il mil. in, nl, Iks.' i.irl ,.
tlx- i .,'riii.iii hi nit i nciiti il tin-!,-In
-sls ,,,, ,., Mllli'll ill,-
I J' iii Im- I'.iIii-Ii I i. ii. I, una
l'i Ii.iii- In Hit- mi-
I III till III ri-H,ls lM'1,1 I'ltlll-
km, I stiiic tli.ti ti,,- Itiissimis i, n
I I iit In ii i nt tlnii in linn, i- in ji-t
l'rils.M Ullll llllll' lilHllK'll Lil,,,.
I-iik-ii. ,i I. .mill. I iiii. l,i. iiiilio
U"U Kim iii-U i u X''iTili,m ,,
nil hi, iiuiii- ilu- iiuiii, hiitil,-, m-.
lM,--l ll,,' X-lll. ,i, U.lllll ,t.
lis j, -I i II in ,rui,-s. ,in, H.
lit- mil tin- c.i iiinuis in i- ircs-lni:
fi'iitiiiil -tiiiililt - Kii.-mi
run t- -nil .11 r 1 ili n i iiumsl
ri-lsiMiiit.
Tin- liitlHiiu In Iu-Ikiuiii. it iii, Ii
I Ills Imi-ii s,,m Inl -l,l.ll iIhis ,,
H' XH'lll ' ,. licit Iii i . ,i,.
Iilnki'll i,ll Mill, , Mel liro'llt
HI Xl'll's Mllll ilu- .11-1 III, I ,l.l )
illk llll' lillllll lUllt. I'Ulil, ill -1,..
B,-ss Hint tin. nuit Im III, -,,.
Iiule i, iiiuiilier ., i nut ii Iiiiiiiii'I
In I'leli,- lh,. lute as It) tlx- mi-i
(llsliilikllls lit l.tliibiii iiifitntit
l,Mi,- Imi ii iiii',-il,-, I) In nit i .
lilli l .ttlJ. k-.
Iiuiii lli i l In e In lil- ,,l luitil,
ri'iils Mir,- iiieiiL-i-i . Ilu- I iirks
Mite shi.I I,, lime is-it, lii il the
mm- mull ulli'l lint Ink ! Ii-mii il
llrln-li Initis.
Ilu- lllill-li .1, -Miner l.-i loiiiii.
mi inn f,,r t,n, m.s ks
ufli-r -lie ssiiliil li,. in llueima
nes l,,r I 1 1 el i.h.. t ,,
In lull,- Imiii sunk In Hie l.er
linn, i l in-, r K rni,u,, in X lltielin.
Iter inn Iihiiii- Imiii Liken lit a
t.elniitii -Ii-iiiiht In "il'inl.-l lil, n
I Im- I n in Ii Im,i k I nn.ii It s
M il. nl-sn M its sunk lit the Knui
. ln X llli. Iiii.
PwrS P"rd?ni?8!Fergusson :W i 1 1
win ue rroDea I
by Whitman
Net.
ft, t.i....
X "l I, V. t . t I 'kill. I
XX lilt II. IM 1,.:, ....'M
"" t -i-
M.,l i s ,11, li, , ,u ,, I
"
V ... , . ,,,,,,,,, SI, III,
1" r .' . Iii: l,t J..hu X I u
v... i leu .., s , w Yet k
M r.
T I '., 1 1 ii k fniitit .i
t. ' .1 ! ' f I. l I
mi.
,t. ..i XX ,l,,.., X, ,,.,
" UMi, 1. e. ZJla
I " I I ir-sk ..a . . t r ' "
Sack of Mexico
City Blocked
by Blanco
Insubordinate Act of General
Who Refuses to Bow to Car
ranza Believed to Have Re
moved All D-inger.
,i-liink'lnll, ,v
III.- i 1,-1, -lilll -In. iii
.Mi n u i il i In t In
IiiH .I..I l.t I .. i . .
u " i'l ilia I " I in !..;.
' i n i ! t, -il.it nl t In
.:i I'l.n.s i"i
'.. t -1 1 -1 , 1 1 1 1 1 1 "f
li'.l I . . t - I s ll I 1 1
I. l. II, I I .11, II.
!.. ,, . i. ,1 IP-
Ifi.li, ,1- iiki nts
i ' ii't .i I art .I-,, i .ini.iii. in i,i i In
,',it.i mnilii Ik i, ,i,.. , ;
ii.iv -ii ih.it ihi . i. ,i i r.,i , , s l'i
I"' I. Ul Ml," H.llli,' ) ..- ,. It ;H .
I... I Is ,1.,,-lh -: M.-i ', in
,i iii ,, ,
' ' - I-. I il.'l.lt II.. t !.,,. I hi,.
, , ,i , l . . , .
I ' In i. fit, i.. I , 1 1 , K, ,. ",f.
,
I. iti il .itl'ii'i. ..I--! ,,ii it, tell
,
ti.'ll I" I' .1... lh.- . .,,,,., I" I-k.-'l
I".,t. ..II t,.. .t ,,l II,,- I '.,1 I Mil.'.!
in- r it -i
111-!
-I
I,, I I
"' l''"ll. il' . "I .1-l-K In tin- iiOnl.,1 I-I--I
's. "till tell In in li l;i. I,,,,, I,, ,n-
, , i Kl. I,- h l. t-.i.., ,
". " ' i--i.' tl'-r uirshif, V
"'M''-' W""1'1 "'-I he ..!,,, ,,.,v ,
I'.uit t,, iln- i, l-i. '-.i.-ki, I,-! i ,,i. r 4 fj ,
i . r-"l'.i in llllll. i-' tt Mi III. hi.,, vtlmj .. "
111, II l.,k full ....I ...... I ' ' '
..... s.
I" ,,' e tin- ,li ,,i,, ,,.,, ;M
' " " ! ' XI ' H-'l 'I I--I I''
i li" II .Irf.l.llHt !.--. .1. I .
I'.ll.s I'll III- Ml, -, ..1 ii s.i,. nil
" V" " ' "" ' 1 i"' 'I. ' "
' 1 'I' ,1.1 .' I ,.,1 . Ll -1
"-Ill ntill'l. . , ;:. ll. .11. i(. ,t. .1
" "l " - .ih'l'l , I-, il' ., tt 111, I I,,
i-.i i..t i.. ,,,,i ,,.,!--, 1. 1 ..i.i, i:..
IHI' r .Ii.i l.-,...-
' " " '' l'i ' l'"i.. ' Mil-. I ill". I
' n "I s. ' II I.. ! I ' , I -I il. -
. . i -. s 1 1 1 . i j :.ki lit. li'.l h. .... .,-1
k" -'l.i "l.l.-f.. III,,. ... , nf ..- ..I'l,' IS
Ml'.,. -'MIL- IM.MI'II ,-l ,.,l.'.,s;nK
Mcxi. tut will !. ..Mini,.,!,.-.
-1 1 - I
X'1,1.'. .-I'lUlilll l..ll.-M,s- .si,-1 i,.,t
"t l'i ii ., . ...ii. .i. t..ii.ni.' ii-
"' ''' '"
'' ''' v ill i i- i , M t ' .ii. i In i -
u -" 'I ' h ,l ..I : ti,,. .
''nl' I h, " .i . t .1
'"" -
i l.l i ..
I i
1 1 I.i . ! i ii i n.s n
M
'" 1 "' I" " '"U"
'" -'lit, ,. . .,,,,. ,, 111 I I
' "' '" ''-I -
"'"'l " -M.l'.l '
' ' I '" " ! ' "', I.-.- ...
,!' "" " ' 1 '' I"' I'. I ., I ,,ii . 1,1
i 'Ml '., I.. I ,! M., k'.n: ,. I-., I,, ,i -t
"" !"' 1 lh' I 'I' l III 1, ., 1. !,. i
I he
' llllll - ,, .h, li it ii,, , s I
'I" I t .1 . 1 1 I , t. in I li 'sl , ., , , . , , , , i,
'"-il --lh
I ' ,t .1-1. I ,
' . I .- I . . I ,
I I I .. I ! - 1
' lh.it ,i i, , . it. , ,,
h.i - .1 M I . , ., In.
''in! ii...-,, , . , . ;
I ' i 1 . i ,
I .1 ll .I !t;:l- - 111, . -
'"ll"- ' - -'..l.
1 1 " i nt i . .. ..i ii .. t in
in .I. n I..,, ii ... ,,. i ,,, ,
'''.' ' I, II I K I ,. , .k
I. '.I I I--I.- I .. ...Ill
in I h. . i-l ,. . , - i , f
I i ' ill 1 1 .1 ' ., . ..' : I;
' .. 1 1 It . .1 . II.,..,.. .11
l,i. . I, I..,,- ,
h.n, :.. in- i
.' . , i . I ; , , , ( I , ,
T'i, I.i ,m ,
i'l1
i i.i ' . ,t
h I--, ',
-, - I, ,
ml i.. I....,
I i -1
" '11 I'M' I I ii,.:
' ll
'"I'l" 'III " .: .
I til. 1 1 -.' 1 ! Ii.-I - , u ', I., i
' k I 'kit, ' i . .in I i., ,
. 1 . 1 1 . k ll . I . ul. , .
1 1 i .-1 - 1 1 1 1 1 , ,
liii-i ' ). i i
hi. ! k A .l.
m l .i--,,. !
h.i. , ,i , ,
!..( h, I,,. -
Illlill, .11 -!
m i H I.,.,,
x . I I i I -, i i
l,,slM,,. I
l' i i ..; 1, .1 ' '.
1 1 , , i i .. ,
I .Ilk". ft! !
' ' i T"t I . I -I"
I. k I-. I ' I,
l"l'. h' - 11 .
.'..!" .I",..,...
f ' " 1 1 1 1 1 . I
.Is i. ,. I ,t
l ll.l ,1 k' I -
.' I . k I . . . .1.-1
I I - I .
I Ml .1 ' , - - .
f riii-tiii t i-
- ' h.t! , ,,
II I'l '1 11.1
' I I .1 I i I.l I , II.'
- ,1 -:l: ll ,
I'll" 1.. I, ),
'." In.Vi I-
4 i i t.,i ... ...
" l"l Will. I
l'i I hi ..us I'
- "II I" I l'i
'MM
-i l. -I
' . i 'I ' s
"; I
.7 j
1 1 .
- I, M " ,
I. M . 't
h-ll .1 -'. j
- '"'I
Hi'. I ': ;
lil I ; M . I "XI X I ill
II lOKX IN l-IH sM x i ; t N
' i in n . ; 1 1 - i i. .... .
''"''''". , - 'It ki t ,, i, i
' 1 ' " i . e " i n" . ! i . ,. i . .1 , , it, . i
li
in i:-
I I I 'h" I'Mlll. k , '
1 ' " I II. 'I mill
" '"' I "I I lie I i I I,,., ,,
i - . . ' Hill s, Ml- I : , , t
- ,., . ' 1 1 ! J N I K ' I X . I 1-
i I - i Hi t. . . . !..
A "Mr I
ih,. i:
. -0 ..
.I,-. i ,i
" M .it lh.- I . .
' 1 1 'in n i 'i. ,
' 'lie ; t lli ie. i"
I ' I,. 1 I I
I .'I .l "- : . '
lv II. li.ll ,1
.- 1 ,1 t nt I . I I : ,.
Mr .1 K at ', 1 1,1 1 1 .
'he i 'mi j.j ii,,., ,, ,
ll's tl ( 1 .
k 1 1 . e .si , 1 1
X le r. I, , . I
In..,, I..,:-
. k I . , I
t h
he
Hi,
I.
,1 li
I .- u
' I . ,l.s
: II
d i i
I Is Rumor
.--.niii, I M ,. I
; I in i i, : ii , i
I reii'iu. In -.-.it, t.i
ih..t IL.n.t I -,,.
Ihe
t,..s.
I...
I i.: X i ei., ,,.' ., uf
'IM . ".Il.hil,
I 1
the
I, ... ,. ...,. ..
Utile I il.f U.t I ...i, ...
.......I I ,...,.f t,.i
'he il'-l ' '. 1 nf II , 'i
I
British Aviators
Damage Airship
Establishment
English Official Statement De
nies Report From German
Sources That Airmen Failed
in Effort Saturday.
I .'!,.! !l. .,,.. .1 I '. ., .. , ,
.i ii tin. .ii i, , .1 ,, inl-, il,,. nit. '
i. """ i ti-i' I I..- l-i , i-'i ii,,i ,i I,,,
j "-Hint, I. it 111', I I,-, -I, !.,..). , I'l i- MI'I
I I' ll-ll.l , I, ,.!, I.l.,, I 1,-1., It. . . I I
i I-. it it i I . I li . i ,i ; I 1 1,, I,,,,,, i ,t .. i
I'-t tln-ni r' i- In-'t iln ir n!.j,.'iitp ni,-l
! ttlll' s' i I'- .- '1 ll, i .-, n s ,1,-ni- .,, i ,.-
I ' l l" i -Ii r I .. -"i
I " I ..I- 1)1' ;,. t,. I im- i . .1 . I,
i. . , . . . i t. i . . i . .. .
.', , '
Itil ,' '"il si In-'i itiii .,,'!- wile Kit, ii
, .
'" '"' '-' ' "f "I' II t- On- .l.'l't
,
l 1- ,'i-l"i, S-i i - i , -li in nil
, ,
Ml-I 1". .,r I tie ;i , rri i I ;i I i
, ., ,
I,,, ";;"' :.; v.,,'"'., ' :r
I . . . . . . . .. .. .. .....
hi KU
I ll'' II ' I I ,f el t ii I-. V ,' ll
l-'l it Iii i ','1111, ,n,, , Ki,1inri..ii iimI
S-'lik- hi I ,i'. ti , I ' - : .., , ,, .. ,,,,,,
I,.
I , I- ii
, f lh.- thru- !' I
"ii-i n i.l.
-i'l -1 , - !l!ls 11 1:1
I llll, ii ' ir n, 1 i
n ,m,
i
,.,
,'' '
I'l'., .
j s.,t. . I., I
, If, , I r
,j
i ,, j
, ,),,
' ,
,,, v
1 -(-I
. ...j. I-. . ,
., ,
, ,, , U( ,
I... ,,.r t,,,), ,,,. ,,,, h
f".lt
, i .'i 1 1
I
MTIII K Xlll XIfl X XIN.
i ItllillN tXXiil XU MIM
I :. , i ,, ,. i , , . i . ., . . . .,
, ! n, i TI..- ):, ,. ,,, ., , I,,, .,;
j tet,,,.i, ,1 I., , .. str,,t l,. .,).; Im
, I" "l-ii.,l t- Is .il I i,. i- . I, . , ., ,,,, j
-.1 I ' il ill i- hi . hrr li"! it- I
' 1 1 : , t I - ,,..(.. .. ,,..,., ,, ,,,, ,.,,,,
. " M ..I '-. lh. n.M ..; I ;. I
' I ' h- ,.,.. , I- .,. . , , ,1,
t:..,- ,k- ..' .1,,. .,...'.- Ti. - .,;-'.
t, ,
....
STORM THOUGHT TO I
HAVE TAKEN HEAVY 1
TOLL ON THE LAKES
: "i i. .. .. i
I ' .1 I - .. ' I h, :
1 I i " I-.., -'-IS
H ' k I ,,..,,' ,',
,. k ". Mi he." I . .
I-! -- :, ,,, .,,
n k. ,i , , f, ,l !-. .
S- -" '. N I' "
I'.'i.- ..t . fine I. .'I . 1
-nil -,t eril.i,,; ' in
I'TIU ill.'l. Tin
1 '.I I le-t u - - .'
' U I I - I ' t.-'ll 'A - '.
-, "I 'll I t I
I. 1.1. te. 1 1 .-.
! "f.-'l I .
Xi.iit -' .1 : 1 . .
. I I ' Ilk' 1 i" I 11: - ,1 '
' I .kl- J..I, t I '
"I. I.'. " -
ii r.
r.i'i
' In
i, ,i t
'l-i.
I ...
.1 XI ,i
CAPTAIN HILL IS
QUESTIONED AS TO
ALLEGED SPEECH
tt
I I -I I
" j
'
.!,.-,
I, 'I
I. il .,.
-ill
, , -l
. . .' i
f: i 'i
'.,1 i
,e.ir
: . i
Ih.
X ii.. I
ilui in .11
llll
XX 1 14 ,n I,, Ik,-,, -sii ft n l-1 s
VX ui.', .. . , ft.
I.
i it i ' .. , i'.
Ml .1 ,ui., !
-l-fl,,.',' I 1
11, I lei m ,.
' In r Mi'l I u
I ! I ."II IL -
I
I -
I,. .r...,,ti-i.i h,i . t :-t
ki . i 'i ii t.i . ' h. ,
" I i ' h. -' i If.
: 'I
Supreme Court not
to Interfere in
Case of Frank
- . i
xx.i.hi.i"i ..i .'i lnft.li..
I. .un, ii.i.., i. !.,., t,, i,, a
mi.:
'"'" '"' I'li'iM l-l 11,,' W
i ,
t.i, , , i, k-rMi.k -r ,H.
U v.... .',
!,,., i ki,. .'. i, , ', .,
11 t. i iih ikii; iminir-rn nrinn
- i" im ...,1 , -i. ii hi ii u i i ii in ni'ii
:::::. ::. UllnDLL IU HLHUn
"r:z BELGIAN COAST
BOMBARDMENT
YPRES ADMITTED
IE
Many Important Structures!
in Battle-Ridden City Bad
ly Damaged by Shells of
German Heavy Artillery.
- .i TI ") i 'I
I'l. n- I, I .
this i.tti l l
V i i . it , -
i-.'.in ,..,t f ; r r st
lis tllit 1 -M I fill
".I I - i I t HI ., I -
I
'I. Ill' lllll I h.i I I , , ,1 v , ,1 ll in, -
I'"" n' I'll. I, Iii i - it . n ;i-ni"i .1 I".
t, i' "f I ii in
I "' '"" ''' ' "' l"H"
I
Vi f .
,
. , r i in - l.-i t ,
I
I. - i,, I,,, ji i
!
the I'.KH ..I ;,
I-. - I I.
'I I.
" . il
i : ! t t
,,i i ' i
I,. I
h. I .
1 1 1 . i I .
I I "I I
- V. I I t 1 ,
.1-1 '-, I!'" I,
V I . ' ' ' 1 1 ' 1 ' i In ''-I V. ... . I,
' if, h i f-ft-1- k Tie i
1 l'il tel. 1 .,l 1' ' I .illlli-i
' i ! - 1 1 'I j
Kl, I-
I " ' I
X'".-i s ih. ,''u
I. "li '
German Official Report Claims
Ground Gained by Kaiser-
men in Aifronne Forest
While Allies' Plans Go Awry
'Mi
i ...H.i'
- ' Tl . ' , ll-
W ii.
1 1'.
..11
I. 1
r.
...hit' -.in
V n-'it'. -rt ;i ' 'I
h 1
I I it it .,
'I i,i In .1
I :
- r i.-,.e
' . , I -
I" 1 .11-1
k p
li, :i,e!l
I I: i-
'.'. t- -i ,
,i i r i-
1 II X I I' I M II X M.I ll I
xx I -tl I ; xi:t i.l xx '.-
r, . xx i
.- I.l V ' i I . , I ' ,,I.
k-. . - ' : , , - t i .1 . . ,1 N
i , I
I
t ,
i.l M i; xi -1 xi i i xi i . iiii
t 1 1 x i f i i x i n; xin I
i , i ', ' . .
I h
II lill
ux iixi i x nx x x i 1 1
liiunx n x. k -i x i "i; i
I
i I. i ' S ' : " : i ' l ,
, i, , ,
1 1 -
, . ,,
I
1
: ' , 7
. t ii i - . ' i h r
k I . -1 ' I
I i 111 ll k I I.. the . .. I tt . 1
I ' .1 H.. I I'l . I l.k. " I. .'.-
I ll. il.t ileml
I 1 1
l-li:iNk. xti s M.tlx
iixitui'Mi si:xi i tuti
1 " ""' s,v - " "..I. ft-,
A "'h'-'k' ', .", .,! ' ,..i
1 ' ' h " n I" i I l, l.,.,i t '. A .-.:,' i li k
.. , ..'.,,......,... .j
: ."
... ,. . .. . .. . . ' .
' '
."'M..I mi
in coMifii
mm SQUADRHN
i,,i" i ii , : i - j 1
OP AMERICANS Will
HAVE LEFT VERA
Troops Which Have Occupied
City for Sfven Months Com
mence Embarkation for Ne
turn to This Country.
NEXT OCCUPANTS OF PORT
CONSTITUTIONALISTS
No Indemnify to Be Asked of
Mexuo : Retun for Score
of I.n ' - J.ost nrd Ten Mil
lion Dollars Spent.
X'el t il l. ,,
A UK 111 Hi: "1 , '
v.,1 ti
hi ..tlnii , t ., -
I. it", I X , r.i t iu. !. ,., .uii-r li-nin.'.
.. . n ,,, ,..s,..sv.,,; t i s. n,,,:,i !,.
1 tt .'inl, ,. Ijie AllHll illl'l
I'l ''--'' ' till In. It ..n..l'e, r l I I
''" h 'h't . "II: Hi, -I ii k-" '1 k "ll III.,
'" : ' i ii-,."' t.. ,i, i i.., ii , ,-t
"" ' t" Ii ,'l- !.- .1 .ill "il
!,., , I .
' ' 'h.- Vii"ti. nr. ti h.lr, it ii
'i1 "ii-'.t i'i- r il'-ti .- lv ii.is, -i.riii.il
' "' . tft Tin i v . '!, i-niliiis--
- : -it lilltle il'il. in- i l . t ,,,, ' i i.'i .
' ' "f " .I'll
I X I VI Ion I i TI f i It
H I I 111 x;i, in; i-.xx
V. I i i u. s .,i ;t The Ain-re n
'"' ' '" "' "' ,i i , 1 1, hi iiiuii r hi'iii r.il
lY" !rS:: ZL ."..r:.:"
s.'ii i.ii,i , rku 1. 1, in- Me mnhii
h h will r'-rri thetii '., iln- I il
- I II ' s
Tl' -'I'.'i'i.s ;,.K..., :.,!!. i, it .ti
' " ' I' - k in ll,,. r, ,'Milli met (tin
li.niis nil, r tin tii.s. Anierieitfi kiiI
I'l- Mi tft- m,,i:k ,,t, tl,,. ri,l,.r ,,( V,
u i ' i.i: t r.i tisi',rt .
'i-l'H-'l r".i:il,i ,-l.iii1,,.-l. , n'
' ' i '"" i- mi : - '-.l ih- f ui.-f.i i'
' '' 'nl .-ml :h.. ,.r.'i'n.iii..i. "'
" "ii' i? ,,t t.. .-.-ti, ,1 ,t l.ktit ,),..
'i"ih - f i,i,,tti ,.,,i r tic i r niii. riuiM
1 I I ' ' ' I '. ' - - f , II i, I e . M 1,., I , , ... I '
' h . i,k ,r rM .1 Mini. .1 lit) I ;.
i lh- An,, r. un nu',:,ii, there
1 ' ' " -il" 'I ih.r.r i In- i, n.M
'' "' ' ' -tlt'ltl'.t.ili.X!.. As 111"
' '- ' :'h ir l,T-t T .-iii lln
ll-.
Hi I 'h. n tl- ti, lh
f'H'i- 'i' : ulisls i.;
' I
i 1 1 n . 1 1 ,
il',
' i',l 'in- in h.i ,!
- ' 'I ii " i -ri I ."1 .-i - .
l -i , : i ' ..in ,i h .
All : ." .- in
c ' ' : I t."l., i . ,
I i.- v.. i, ., , I , ,:,-.
ii-hiii' tu.. .. -I
.1 . It. 'I In- u."' I '
I i k 1 ! ' !
"i M- i. ..I. I t,.
-1 i i ' - i
l-i ., . ii,
' -' "ii : , -1 . . ,
'I " x-.--'
'klT-k- MiM,
l i'-r - .., '. ,
. . - ..( ,. . ,
nil k" I .
- I, I, , I ,
I. l I.l I 1 .1 "
I I." X ii . i
I- 'Hi.. M h...
II. " - , , ,
.ti i
l.'.i
111
., IIS if. .
I . I'k- I'l
III ',
'I'l 11,1
I' .11, .11. I
'II ill-
I . ' i . ,1 I ,
inn ,
I in I , ....
their ,
t
tl
i,
Mil Ii
'I till XX 1 1 I ,
XK Nil I ll XI M
.' I A in. I
i , In '.I X . ' i . .
' ' A r . t u . ' i ,. i..
i .
1, .11,1 "U
' ' I "II till.
' ."v t, "in M ,, -i i
- - . li I Is lillllll! ..t
li w I ' h . r ,j ten , i -i
' I I-' "I'fc n 'I.l ' I ,i.
I h. i l , r,,.,, ti, i ,. j ,.,
' '. .-ill.l l.t I I .. . In
' 'I i ' i.1 in ,' - ru St
i i . i I ",l I,,- I, ,
.1 I
I '
- ' ' i ' -I n a ruM.ti It,..
i
: I ,1
f.-r
Ilkl ll .' ."I, ii, I II ,,,j,H lltulel
X K ; l.,e,,,: ,, ,s. . .
si. ', i I ihe , HI.
' '' ' . ili.'i. "f the Mm ,,r, -,
'''..I t liu.iiii- ir.ki.l- i., ti,,.
Ml 1 III, ,, ,.. ), ,..(
'.'e, niii. I,.,n .1 ,,e ,,f ,,,s.
'"' "''. f HI'J '.,, ...aeritf m,,.
i. r.tiiiftt t,. ,,. n s' .in n., Km mi., n
"i ten in,!;:-.,, Me,,,,, m ,,
' . ,l-, eil In i -., i.i.l.-riiMlt Ailll.1,1.
I ll.l... "III. M -I III ll,t f,4, t ,,,
-''no ..in ,: ..ji,,iti.v.,.,,
'. -ii,i. if-i. ,i in. .,, ,,, i mtvti
M ii lor lir H'.'i.hfit, i..-,r Ii l,m
.er K'i-ist"., h iBHiru. ti..n. I.,
I ul It t In- li t,t , , i. r. .... .., . .... i. -
. .
' ' ' , , ,si .in.
.'.."... mi. a .tuid whit mihi
.' - f
" '"0-f .' ..Ull'ly tu
I't.. Ilk, Uncii. .wy .t ,h.
CRUZBnHIS
' -si ft. iiuB IMC pu
. ii.t.i- lu.-rfiit hii,,.i,. 0.. ft,, km, ,n.
. - ' 'r-n .uitiinMift'lrr, Acullwr, U

xml | txt