OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, December 19, 1914, Image 4

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1914-12-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for FOUR

FOUR
TIIE EVENINQ HERALD, ALBUQUERQUE. N. M., SATURDAY, DECEMBER 19, 1914.
The Evening Herald.
PuMlKhrd by
T11K KVI-MMl 1IKIIALI, INU.
OKurtOR . VALL1ANT, Uina-tr
H. U. HKNlNtl fc..tll.r
I'ubllahei. rjr afternima -eepi
dund.iv. at li North. HeOonJ
Street, Al!)iiiiiT.jue, N. M.
F.nter-M Ha ecnrtil-clnaa niatlM
t (ha t"'""i'' it Aliiuqnr:.ue,
N. M., untlir the Ai t of Match .
ItTt
On month by mull or carr'er.MJc
One Week by carrier lh".
Ono ar r-y moll or carrier
In Unrv II. 00
Telephones:
Bii.tneaa Offlca, ,
Editorial Houm.
. . . .11
, . . .111
mi: M u: s i mi.
III! i .1.1. o
I -I K l'"-t.
'if Ml' ill .1 IV
Till" Week s
I .V I -
11..
I.UM.
n'io',1' .
' l.lll. ,4 I,
I 111- tt.lt BlU
Iih h I lii ii.. .
ff r.pons w j v i
I hi- Hew Vl-.i I , H
i n
.i mi
ni. i f H .
with liih'h
hi- sav.
Hill llfce
'We t nine li, lli
hi' s. will, 1 1,,
cldeili I. .l.,w i hi-
ml ot Hi.. i n v.
f nt-l ol In nil, tlf -mid-
v. u i ..I ! ;ik,
money i at-li i. .it inl s,i ..n
i hi
tin- lli.il. ii.il tn,,. w ,. half falllv ,i
KeMi'll till- wi,r s.., Mini Hllj lnli .1
""f'l'l" ' tin- bin ( h'Uliic II iain.nl
in tia.l-- I'Uiri iiii . In.iii l.i inn a
ItiltlK or in' ale u la He io i iiiialitn-H il
IniK I.f. on,,. ,., I.,. t..r tin- i tT. . t of
lin h. C.i Hi.- tun- hem.-. i- . an
""t "li w Hi if.miiili.iai.il. ,..-i,i
nine. H, in:nin ha- tli.il t"er,r..
HtaMf miiioiiii urti'h is i--iiit al I'
ll iikihc. .i.,-r.s. Tin r - . a kiln
feclini; anil Wf an- ,,,, !,.-mi-i i.iiii.'
w I h oiirsf l -h.
I'M. Ial.v tlnr- will i ,,,i,
i X.t riniPiital i-kis!.',i,i.ii f..i- ;m .
ill filllli- '.-loi Tin- VoM lnlH-r
Iinfm. I.v r-- -tnhlii-hiim a ! ni! i in
bNlaii'-f I.'.ti-in III- two hijj paiti-f.
t ml to .iil ...iti.. o ..Mt ii...
hnvlnr
"t'n thf laiKil ui, i onlldf rn i
liai la i ii lwj.lv woiin.l, .1 i mm.
rlvlh-d in.'inklli.l hai. I. ill. n tin. I. r a
Haturrtng linlii t iiii-nl , t It- val.ilitv of
whnh no on- an ij if.lion
'bousli. uinnl .u RuiiLtU Juk U..iu 'f
trail- anil iolitii S, ivf-ral of thi n
l lii ('a n t it'HH. nlv roxi ami 1. 1, w ..it
Hull l.r.i'iiH Tfn- miri..i li,i, in-
"i.l j.r.ii.i. ,,r Ha l- ami n..ti
(If .i uilh in inn. h tin- nam.- w.n,
lliv l annot 1,, ),, t.-itivi .ii ii:. ilis
i i rti .1
" An a n a. lion 1 1 ..in t hat. .
r t.
llllt
IV
iltii n of ih t'riiifil .Stall s may fi ii
inori' vitailv than i . i r l.ifoii. how
fortnnliit. ii in. am nation, n,,H riai..n
" 'll ( n-hli I;- an ar.M t
IK II"" lil tl X 1 1 . 1 V Woll I, f, 1 . 1, t I V
ari.i Ih, ,ti..ii l ,, li., .m,, ,, i,, ..,
No lllflii I hi .. . I ia i.f il. t.at.ll.lf
ml' at.fattfs now in. it K tin- ili'l. if in i
liwfi ii i nizi n..i;j. In Am-vifa nn-l
m Knrojti. 'I hi 1 1 1 1 f f r 1 1 1 i.- ih in. as
iiral'lo in i oin ri te l-i iiih nl lif.-. Inn'i.
'"in In 'uillipr hlx I-imI irK ri-Ml?-.
Mllll (-. . Iirtt HI hlH MSHfSHons
' Polo l-i i.,t Jin,,,;,!, K, nl
Imh . Am-i i mi,, rnuv vv-ll v,, rn.., liii
n.-w vi-iir wHh )ni;h in... '
rm: -. iui r i ii : i -s i m .
A
V. i
uv . s
111
.1,
in. ii. '.,,
IH' h- ia ii n .
'id iapli..
th. "I a w
bill' Th-
aii'iit
. . w ''. k-d
' in' i-v in I' a
.I'k what il can t"
I . jdf. their na
" nit. ci- Kiuri iii-i
I'l ,'l' t.l! t Id' I I 11
ui ' rm.iny. in
I. an- I lie i III I'l V
ll'ol t . a iiis,.ll' h
mlr I h ii l , ev i nl i
and iit'.itmm had
I .
a i
rid il,.
I', lull
t ion l"tit Mi.ii w i
w ii ho-it in a,;, ii in
It ussiu , i ti l-'i n n,
A UM i i.i. in Kits bi i
home I n I a i I . a
hm ul yislerdav, n
I hutisa ml fat lit i a
been bloiijchl ha. Il di ll, I i nit la til
froier, liilivhft) lhi ( liiisiina da
will not be o leiri'd.-; for it will be
mm II 1ih oih.-r du to Hie iiullioim
MKlltlliic for tin II lives I. ul in II'"
III 1111't. l-f thf he U,lill..l: . lllld 111 oltliT
million nf leuiif where ihe iol.l.d
Jitm h of the war biinlen is niruiia.
'what u day thi Chi let inu day will
he!
It ta ImpoKniI'le In nvnid ,ruljt--in
ever whu thmiKht the ( hrlsluiu
lay will bruin In th men who are
direi ting lm war, the keen miixl'
Who, achemra. directly i.r Inn ueel ly
-u i
elihr brnuKlit it about or permute
it to 1evliip into an act ml. murder
rua tbliin. y hut aenite uf rtioiil
hllily -will tt l.rliiK tn them? Ami f
lha at. iim ot rt.iMnibllity i-xil at
nil. tiuw tun tin I'ltn loiiruiuo tu
l.va UAjer aurh a turvJenT 'an the
u.rt cf th Chriatmaa tlma iana by
wUluiut liutvlr j Ita tir,pr uimn th
rdpfa ol th varriDf jia.tion in
I it nil- What inn
I . i n Jh.Ih iimJ t utile
t'lv lllli'l'llll lit
'tint .iuiuiM ilfiiil nic'i
.'i.l tint i nit I men: 1 1 1 k . ii lie ni ls uml
tdurvitm wnmin ami ihild'cn.' '
Th" million of nun in llu tmreii
ir.i.. li. All i.f flu in' lur Bon.i
l'"il ol ih. adit An. I Hi. minimis
of ilimUmx mi n mil I oii, i n win. jn
tpc. tat or of tin- slaughter ran think
nun i liailv. It il. ic nut kecin ult"
nilur i.l to lio.i th.it out of this
! II ' I v I 1 1 'II I I ' llollol of a llVl'Utll
w"ii, iii imr il ii'inr a h'Imi,
thu kills mass ol Hi. n aii'i womin nl
l Hilt'. II.- Willi Mill li'ioKIIIo W.'lf's
Jt.itility I,. ii.ni. I i.. i ii.it i, nulivnl
lil .iiol Ms ! ft il l,- In dislruv.
Ili'l W ll . Hll Its halilfli ll.. .11 tin n.
ind il f.arful iiiliii.s l.i . in then
'.-,, will ii lusi i,, . . i : 1 1 , t ,iii..;lnr
w .i r
It llllt. Slloillil i
in-.ti ili.iti an
inr
I'll!
I. ..M anil it
lll.ll o
II. lf-t I'l'IIKt-
I,f lh.it tlilj. "
'II In. v - run s.-l it..
1 1.. I ,i i i,i 1 1 ' , i ,1
la nine
tor all
I .H-.MlllfH
1 1 -f . : n. I a Illi'l
l.;i..v i Inliil'f ii nil
..il the linn anl
il ioiih at I .n - - lo .a l,
a in I Mr. in-! I v f"l tltf
.i v,
ih.- ii
II !T s-
.m,ip ot Ihi'. nha in 111. in, mis ot
'!,. .. ..,li s .it wal it in i u 111 . .i rh.ij.t..
ml I l a v of In. I ml.. III. ,a.
h ull ami lov, whir, in- i Iii.miiim."
VIOOIII l'l Jlf st
I Ml It Oil I K I I.TII.h.
is i 1 1 ii-.. r y.iMii;. ,,i ih,-
Mix.. . ,ai'ish Ann ii. an
in.:l -. I;.... I at 1.1 Kiti.. t
Niw
Not
l it. -
'ii Ins aim lal
r. I'd I I lii,l h: wo
l:- In iiih i a I 1 1 t
whi'-)i tn.ik- Mo
I'f ti nt ti a. In i s
task
III' II I III .s. tl' .
'I.s''at, h. th i!
'hi- ... h.'l li,":
I'll ii .1. i il'lll, III! I
1 1 r--I I u . t :,.ii o! ihi
n .til l-ut iinj,ohsi.
i.i.l i. ii i.i a Sant a I ' j
.i u 1 1 i.i- i-ri 'i ini'l. -I i
mis, l.-",ii- 1. 1 la k
"I
I fin I', a Till I ll.ll l' If sl;. L!
I I
'I!
i I I"--. ,i s: .. .1 with f;i
ami .stii.li-tii I..,,!,, in., iii.inak
lliak. 1 1. 111... I'. . s a oln-nl. I.l', li
ai , f .
l!-f.i'l;(' o- I he
tlif si lloiij, it li-i
isolaiod In. all-'
IIM lie, it. sal
tin- j t i di nt s I., n i ,1 l In ins. Iv i s in til
midst nt. on. iiiel iliriv i. cm,- m. f... in
Ins. i Hhii I. r i ,i,.k inir ..r i-aiii 4. lb
In.ller loom am) I In t. ,, Inui"- ha.
lain ..r ml .nto usi Till;, iinil. . a .1
edlv Uoill.l
,ll.IMIlr ..I
i v i- lo d.t i ; ( from I .n
I'.iimiiiii i.l i.iilioii at l-l
lilt,'.
I Iff .'IH ',
ih nl im-.
tlll si fa. I i
ri -.nits -.ii.,.
v .i, h , i mi , i
i '''iil'l. Ih.it
..Ml;. . . It.,.
i .1 in, fai.lt w it h l"l "
! , r i a ! 1 1 1 1 14 att . nt i..ii
ml I i i i i. m id i in nit; t h
i
i bf .o'l-oiniMishf d uiid-rj
f.s ' T,f .a i. lit:, I, lsl.,1' 1 j
'i ml. i sa b I : am- i
liooi would not I
I 1. f IfMllts.
. in if on.
I'r. m,. iii il i'l;.
1 1 'i a il i hat t h.
!l I. lid I I li'l VV ' I
how v er, is in II
I. t - i 1 1 a 1 1 , i , i . in
lands f..r a m. I n a ,i t , i. I la ii.o!..i--.i
(it . otid it i. .I,.-, ami ,. 1. 1. ii iii lai
w h"nl on a vii kiiu- basis. This t
llo fiooil tsl ' Il tl I l"ll. I I M-riM. llol Is "I
K'lod (In, i iii i, 1 1 hid. tmi nt lor thi
'I In I'l I. ii.. ,S.. mal m it...
bi i n a ok" s. I.. . Us l sla I II '
Il w.,f. if. I lit i',. 1'V the l .'
.. I f "l,l I s; -It m Till' 1 .
f ii , j (. d In n liia I t. hi'i'ln . '
malt",, tn ami i lurn a r' s a
Mixl o. tu I. an i v;ik mul .-1 1 . . i
bv r. . , ilii l.i and lo. nlitf-n v .
i...s,l tolls In Sflv,. I V t I V 111,1
' I ., I
b.i
,,, i.i i
. .In
will
' lie
f w
i.i'i
.a
ii.
ii .1 I mi.
Tl'
v al. . 'ilip .
f.i every N
, I. ll. ol W '
,. . I In 1
M vl- .'
.lil
'I, tin
' I W lit
stalul t'
. 'I Ilia I s. If
,oi,l. til "
I"
ulltl, III
Th. in
b m nev i t i i
Thev a '
I III V Wf If
n.
I
. .-1. I . I. ol
Il w .. -. I , a 'i ; . .i. I
inn li r tin m of I,, u
b.i , i had Ho nun Ii ,
iuni,.nainr,,i
Th. II. rai l has t.
' I.-' i of folisolula' ,,
i :.,n. 1 1 in -a ii ,,i ...i r in
a I a i- at pi i si lit 1 1
n tm i
i . I ol u In I.
ir 1. - , la
i' thai tn.- i
I n-l! . .1.
.lit will
d w i- hid'
I' ! K'lo I,
.lit il- 1,1,1
! I'
I
: ha!
. ho
i da,
itde
I i I.f! It'll I li
'l I,- f. I
t ,'
,. I.
ili
Tltf ol
I in
the
k at
ll I
I s
li n
1' is nut a w
ia tfiuit'l)' up
ill of ,r.
1 1
m i ssa i y in, I
inuin y l ' .. I'
w as' i . U""l li
f.'t exalise
I Ins i list l! 1 1 1 1, , I
h'.'ial le ke
Hit Mad lit iht.rv nl Kiven tu
pra'ti.al. i ttn it-nt normal ho"
l as f f a, and K.I .it I ity. Im h iun
ut-e a liiile Irmle Inuin y In exi ell-nt
inlvimlaue We mpat hlie with
I'reimlent Zmtrg t truuhleii and be
lieve firmly that they alin'ibl be
aiiielmiati'il by the unly i oinm-n
Milne (iiurHe in aiahi.
Don't it make you feel good
inside," tayt Ebuierer, "to go
licksty-spht up a hill with
your Ford in high, and gain
in' speed all the time, and pass
three over-sized and over
priced cars puffin' up the
! grade t foot a minute?"
ttn
Vmm I
wish I..
Imlllnl II l s
ilmaa.
OLOQ
ht the
ftex-nnd HiliJl.
L";
m i':ti iii:m:k s cti m. k.
I i n In i I'uiili, h.m I'tii aii'oxK
atiothir I. In iiitcrvii w with la-r'l
l;.iii rtM.
- O-
Wlllfll. nnilir thr t'lr uinla-n i-H,
s, fins (. I,,, safe 'iioimh.
O
IM.I'.S-t ih,. htmllNh war olh. -h.'i,,iiiM
tn have ., t'la il v .iv ant on thf
M.i 11
O
UK IM'IK.-JTAMi iiH' i
'"hi- K. ii a I i M ini mi, ,. Iluiv.v
lioin.- a lii i aril iii. i kf it ii n.ii.,. a la
two Iioiiim. J h.v vf iniiini ), fhi Ki-:i
III M.itvlainl Willi n IHIKKft of Kohl In
US I l'o'.
.-l-l l ,M . ol I III- MMI, I iillKriXH-
in., ii i;.n,ii -.ih .in navy i in i-olil
Hoian-. ami ..at of il ilc.
- O-
THIS I iVI'-.s that C inl iit io ulJ
f I i- iilarinist tho ih-1 1 ni.i in-PI Ih.vs
all him Wuh Ainiri'iiii n.lil Hfi.r
nKf I n.lilii'.H mithiiiu ir. t out of ilatc
- C' -
III i:'.; a i a-j ire sintativ v.n
i in r woul'iiii Li- i x;, I,., I t,; kio.w
ati. llilii all, in -HlH, ,, ii.iva hp mid
- o-
' i ki M il .ti ii i:.li-ts ai. k on
"r.n.ihi. - li-ailli-n-. What mi ix
i' i 'I-, iii,ri .n.oii,ii,,. ,. those I't-inh
iv i i, i at-, ti, !,. mire.
'M'. w- iisk. who (..nl, I a.k fur
inor- i . .1 1 1 1 .1 1 t .-. wi ll winifM, Ki'
. ,s ami m;ii i v iim sl.il. u,f m i',i,,n
' 'I nl " -ill. I 1 1 nt.it i rm ni f i o in J'ariM.
O
wmv. in: tih: ntKNt'M nm
. Willis It ;., li'ilf,
o
I'KKSII.K.NT IM;i; ,,f t. i:j Km.
if normal c lnn.l, j.IuIi-hIm la- ii 'ir
ii iiihiioi h-.o'l n,..its ruiiMt on ih
i ii.al -i li..o lawn. Pint. 7, ins,: is
n: .. !awn ' a n .n.s.i r w In n
, I'M III' i by ...IIK
- o -
"W-: M 'KM I , Niw J". n. at
ii. ..ti.siiiiu- all avi'ia-i of hi a
'. 'n no . ll.ll .vcw Mi m ., lawii.s (l
! -O--
; Tin- wi li ra lailto nl rr.,in,i
1 A ' I-..-H- th, Mls-h-slil I 4 ii ,
III- w .,rt a maeil ,
I V liiile .Ia7.i d.
j I'" i t r-Isht lull s f !:',
V II II law M oils, nt .
J Had blsl i.-eii rat.si .
! I'ii'I I. .-r .int.
1 I III law ii. a I I iiii.il's lloln w-.'i,. nn.
j ,,l!ea il. ho itieil. "iii a.-hirioii."
j "The . olll IlllK- l-.tl
j ' is on a I. an .
I i. l to II I'lc
"ii . ni ri'i'i hi
t ' It 1 rt.lr'. on
j ' htiioliitiif nt
! -O-
i I'b.AU VA.STV "I. A I '." limit
J(I
nn
I'.. , si. in. nit int. ' 'I'll as- li mu
a new l'o..a 'Ih- oi- I 'lav-
ha.-i "ii nl. r ilisi.-.'rti.l , ,r la- rmhis
and !, i.il'.s of llu ni.liwli.i! 1 1 . x n
' li lt IS llloSl (llllll. lbs '
o -
I'.VI'I'V.
What
ahfi tip- I4I.IW1T4
l - i a ,il al . liusb me ill ""
I'l
' Tl I II
U I I ' ' 1 1 ' . Ill V .si
ui on in la' ii.ii ri -o
-
S ll HI. IV ii
'treek vi i sii.ti .t
t. sj-i,r jnis writtfii ;i
' bid .'iiu I In. K in;.'
Tm . iciv it t.
"T i I 'i Ml.
IllJtl that buy bflKc nil
II' W
' Ii n"
.In V.
VV u 1 1 1 ,
I I .
,11
"I 1,1.
i ri i-iv
r
I, u
I 'I III
ft
'I In Mtilvi ai Mhliiuire.
A bawl,, i lam
K..r lb, i exam.
h nury (bune.
A lliiln Hank.
li' 1 1.. ll'IIIK
The 1 1 inn for h um .
O
: lil 'I I S i I 1.1 U toe I'lniir'H, of
I i 1 1 . . i .ni and i.cilin f.'i i'l' pa-t live
i. a. iv j mid that Hie Uermai s have
Iv.liid alj Im Kas-iui.H mul in,. Kns
laii hue kilb d all the Ueriuan and
ni' tl of '.he Austria--.
O
4 liilsima. Nuts I, '(.
Mama, how II s'.uila I'lau 141 I in
'(' mil m w huui-te vvlu-re be' lira I
hi I 11 '
lie an i ion. a Mi a in pi! - th I , ' . h,
.Vlld if lie ' Ila il" Wit nur lf iu I.
ftae
W'.ii! a man line t .at. roaiid an. I
tat
I Ui I :.. 'l. I .I i III"-' awfllily t tl . 11 a I
I ll.lt '
I .' 1 SHI lie I nine III like (he li4ot.
j'J'iu.'iiKh doors ami window - 1.m d
I u t 1 1 it h t '"
j i ul I i a n't se.. flow th.t 'all la,
jl'.lis, salt a I'l. ills alwiVF i ullii a'
l, iuIi.
X Amid Arizona Exchanges
it .loi.n s .Mix, ii, iii.: i i
The I ll'I'T -r I Mlllo uf I 11 I.IIU lilt
.In I'sll.ll (o . si Wee. li; W i, . Il.it-
d on in n h i "tit r (!. cf i ii r.
wilt 11 refill tn Is- lh- l.lif.e html the
!...!, 11 . I'll I vii .t .t'. l'-.el wlai
up "in liver in w ai fi We hav,. the
pi a e.
(Fmui the St John'. ArU . t iln-rv er. )
Jl i m eoi.r. e nf i i.mli.lt In Hn
4'Lt uf Hie wuv hamlet where etla a
lloti ia ltB freely dist mated than in
the butter ie ili iii know that there
i cenv enlelil . ul a nirie tu w hi' h
me aii im fur mint rtu t ive i riti i miii
Nut mil) (an we llieio I wet misfit
(UI (fltetitlltial iif tiablli J'idl'-. J.u.l.hv
(..eiini'iin, mul the' keiieiul ixu-umv
innt i.f (oiibiy MfTitiia t"t even on
U.-Mioii i.f m .rlvale lialure tm lud
iuir; Hi (oiii-t is uf tha native
tuuttue.
NiK loin; ua 1111 urtx I,. a..ieareil
in tin slie.t over tha alKnatura uf a
kut isliVKt..r. Jt mu in the ii.iium
uf an a n-.u! tu yuuuxc nun and )uun
wniiien to avail them Ivea f atu h
idocailuiuil advuuidKea our Ii.h.I
Ktvtua In th louuty aIvid. Tlw
s
v n ? ti
t toung iussiaa ttonuerianu
t of Unlimited Possibilities
W a hlligloli, . r. lUi- 111.--Sluiw-Inii
how KiMfiu. In I n xir Ulan thi' tn
tile I'ni.iiivtit nf Noiih Auii-i l ii. with
!lir Isliinilu nf Ih- t in Ihhcuil thrown
In; hi-w il oi ( ii.i s Ihn-c-flftlm nf
i:nri,,,. llllll tWo-ll'MlM of AhIii. hi'W
tlx A,.ia!w piiMM-KKi .in arc 1 1 III' llll'l u
half niiii-M nn Kriai a llnw nf I'hiim
ami lilt tuiii'H us kin at iih IIiom r!
'linn Hi ila In ; In, w .t , oiii i it niic
1'ixth of tin. lunli.l aria of tin- slola
ami iiiii-i.'i h nf ill- wot I. In ..i,ula
f icti. liillnri II . . i - i-' t' in i" ill id tni
ami iililor of it." Na.lniial Uio-
s !h' Ho. icty, I, is Jnsl f 'irnlnhi-il
Hi- iif.ir.v 3.',ii.ii'". mi in. x m if thai
1 1: . . ii i ( I . -n Willi Mnknm '-n 1 I -turn
"I "Viiutivr i if.n.1 - a, lalnl el
I ilinntfil I'iiknIIhIi f. '
AT'ir Kii'Uut an iinl'iicNiiiti cf the
lIlMMSII) III til,. 11 s tl of t 'fO,l'H,
win. .inn. fruiii il. i iifntit and ni-
dfi.t ih- frluld ti
in.ii' (i. of Its run,'
(Vivih tin- I 'a tin I '
i i iin-.i and thi !:
,i us While wn
iiii i lUntral wasi'i
. a iv um iuidrHtii
w hi' Ii iliilcr us i
' l.i I'... i m ami tli.
I. 1 Hi- Ci.iilili l.iii-.
t li..'.- of I In. Tat t ii
ti ml of I h- an! in-
I- ,i! lillHls (if tl'. '
vnii'.r Kan;
' I'nt w nh nl.
"ri'.iinisri ItUfviia
II. ll'll il Ol If .S o
i.in.i lli-st of th i o.ii
;h nn-l tin- troi'l''
of liiimir, whn h
a. Il lolK'll ti l!H
alh lif the lliilih
, .Kill, I.f ItM VHMl
o! Ihi- widely
if lit 1'9-lll-lvH,
. at I.v UN til" d
M"l;K "I-"'. um thin""
ainl the .I-WH. tut
- ami the Ui.n.
of t It- uis,m.i.h
niiie, Ml. lirue-
iim te.i8r.ihuiil
.(.Hint km jMK.r tn
i in- woi l.l tut trim
ntrnn r the eiirth.
I id. leu In the Hiit
i in ;.lain. iilimssl
. .-.t u k. ct A muter-
l.,llaa. ..mid be
te.o lifM ol the It
as a m nllii In a h
lam
t halt
Io.-m im.re h i. i nat. "ii.il l.iisitif
til the jMir of KiiHsia tuii-thi
i Not one freo mr If
to tile I'l'-n KIM
sla foKSi sa -xi ett
r.s nf the Ar tie
'. in the ltliirk feu
.in lead thl'oilKh
ili.ru l'"ll-(lWMn I I
on the iiI'ImiiiiiiI si
i. i . The hath '
to th" Meiltterr.ii"
'he I :. In n'n.4 hi. I h
I '.il d.lll-li-s
held ity alien hands
Mr linuaniiii lull hIiowh I."
Ihfie li', i withn. t .ii. I, ...ni, In leu of
the Kii si i,, i iiij n i 1 1 o 1 1 '4 1 1 etude t'
I u I 1 1 1-. 1 1 1 tin oi , i.i ' um of ( ; i rm i.
Ureal l:i ll.il i ai I I lall 'e lollbHel,
Willi I l,l'l II I "II I'l l,l'll'Hf
half the "''illa n ol A nsl r ia-1 1 nn
nalj I'ai t hi run if KlU.a itri.WH
f i -ill I' I tu :" as Mie Kicw fr.'lil
INT.' to r.MJ h r il.it n.ii then will
be ai'W.ilil uT MX Immlii'il million.
Id Hun i until ii' ' I rum Kin h.
rei ord oi huh' -I bii4iu! in every-
III. IU4. We i-h'ouhi iM'i'l Kiikm'ii In be
an .Id ia U. ill. Iisi Urial I'.ritain,
Willi . ih .i sa lie i.-aiid m.iIh id nil
lllllllilid rni i. ..am. I hel. llu , ii
it m.iil.l' if I.u I. Kiusia II h .wait 'a
n tin Us' the n.itions '', mi iilfd wi'h
l'.iu-'l.; ml, ii sirl.i i. whosf lull Mat
ii li ami 'if.ullli .s ptul a siirji " I cf
run li t u i e and ht ul.it in i.
' li'iKiaa Ih yitiiiu: l-e aii-. t-iie never
bis ha,) ' illnl,. r I. i "vv an il r.f' nl
vi.ir 1 lr wi-s.l i i pa i ..i I t-uape
oii.litiou uai nu. h that, fur tii.lijlbn
lur i"".li. w.m ens' mi l um ti-
; lav i d ol' ih h!i vl t, nil.. I4i I tu i-h.
,""s " I
After drill. I 14 blilllv Willi l!'l.-.a
I ell i.i r I. a ! tie hi'luii, isla l.ilh with
the Mil l !-il I' If I 11 o I'l If r Ihi
Un it, .Ml. ur .vi m .uw thai
when Alexander II Im.l thf ,i',i"i".-
'"' Kill lit K.-S'i-t In ! leased lr"lll
I". ml. .tm a j i . ' i I- 1 1 ft iii I. that I'f
III., twelve If. .,111, '4 etat-s of III- llllt
id Stati-p. and a ; npi: it ton iiiom- Ih'tl
'w-lv- twins ,1,. ;r(.it as via 1 1 eed by
I l.lll.ol IH lail.iUvti(IOH l-.. Ul III. 1 ( l'll
lint IHI 111. HI. IIKIIlt h.s ilf I I'W.lld.
Mi vanili I l.oi.ht a. .i'l .'""I acres
"f land l"r ih.iii. p. r mil t , n them tn
bin tt ll.'IU Ml- K.'V I tltlU lit I'll l.lsV
iiuiii. He lluieby (nn a. I in'ii cll-i
Hi- iimi e..i,iv I'll-e o! a Alarm n
le4 1-lal Ion ti l,irlm
"I. aih villa-,.- i ,,n, In is ua ..wn In
If 1 1 4 1 1 " a fl a u s It r,"i. a 'jiiwii tneet -UK's'
aliff nut l llli'lik'll - b. ti d i.r Hp
olll!d t!l l,M T'lllt III ml are
hetll iitftbl ioiuitiOii i,W IU l"shli bll.
aid it a ppoi 1 1. a i-l nut f"l uhivatlou
It. .Ill time tn lime.
"Willi the bulk I'f Um, ' lops ra st
h tha pt a.s.i t,i t , (Mt I1'!' tbe initfl
part. iu,l ". iiu iii 'i-l prtini iv
imam of larmiuK. Hassu. I hIiII able
In j.ri.d.l'e a ey lllll. J.ri.'i.. : ,ll uf
Ih 'UKbt then in i xt'li -si 'l was ad
mitti.illy k'...' im ii,,. Kti4'ish vv.. s
nut atul nt
felt , alb d lo
Lilly.
In the fin'. i
li run mif i
leadiPif u.id i
and Ki ll,,. 4
In had l,ro.v .
vary .iii.i
:intut;ht Ut.. I i
l.i'uVl- liami'd
rse t he I- al . ol.c b'
mint tit upon i . 1 1 : . . i -
illt t uet 11 li Hits J., ;:t .
1 n.nfesst .t t nat hi
Ifllleil II" fll as Iim ll
( W ( I e 11 w a I e that
1 far ami in III-
1 hut w e m nr. -ely
had vet r.-.c In d the
,,,A. "W We till re-
Iiev-ii 7 lie - lain under w ae Ii Wt
lain. led I olilaled We lln'V know
that Hiete 1- tu Infaibble teiat'e "f
knowledge I,, whi'h w. ran tin a.'1'l
b, r.-trethfil 'tul relented intellci:
lually. A p;.i .. whcie we cm be et
iikIiI Mild si tu 1 1 J j 11 1 r 1 if i n ."ir wu.
T'le lulu has .- :imii mif path, for
llu-ias ale Hi.,,, ainol'4 lis win. have
read Iteed and K-I'i-S'
Hut -low ih.u we t,'i. t i 1 i.nui-r
we miubl h , - kniiwn thai ,us allar,.
v-aa iel'fi d liorn nn Mil-it it iitiree.
Hi repirinr, o ep, rams is replete
with nu ll fi li choi e inoisi ls a.
' llul -hel e,t il.e :iimIiIi." ' Ansiiiuie
It a III 'i,lkint -tt nil ," "rtem ll
of lie illr' In-. ' all of nh i,)i h iw
Hm very .1 me of ri tliied 1 uliure. .u
man win.. 1 not wel brid '""I.l use
ucb Kiixltxh. We panne i,et"le audi
( l inlillon and b in limn III ani.ixeiuelit
lid womb 1 Ami In Hut. Ibis I'el
j'hi.in (Ua le In cm anioiig 11
Wa ehall nu.l heii'eforth with as
Kldiiilf every Hu m that .me from
In venle p.n Hi wriwiii re
i B,rh inasiiiM and In "ur huinn.e
i.piiii'jii im iit.tii mii 1 ifint hmiwll
Wel r'tid whu ha Imi I'll sue I th"
edilnilal i i'luiiiii uf the li. laid New .
In ft we left here Call. "I lljioll In
fuiy u titling fibt.'e 11 hi meat worth
mid aim e lans'ua. fulli u we h.imII
'(Ui.te from tin- 4. real.! nf Mil puet'
"S hat a pus e nf wot' 1 the ed
itor, (Willi a-i-id'HUea to hakeieure!
How noble li renjN.n, iniiitiie in fac
ulty! 111 furm ami muv in huw e
i rstia and admtrithle! In l ion like
an aiuM: lu il uretiennKia tinw iiaa
A
the w urld H fond iuitdv. In I 1 .1 It
km in h (i'l dixit Inn marly a fourth "I
It wheal, H lull f il 1 1 11 of II utits. H
(third of it m mil b y Hint mure than
luilf ir 'n l ye. Ibiit year llu wheat
rr-oi whm Jim. 'mil, "0(1 IiiimIu In ifren'er
thint our own, Itn oat emit eiUalletl
e"lK, iih barley Tu w.m three tltnei
hi (treat a mim. nd llu ryf ep
twi'ilv-IHe tiiiua n larve an ourn.
"liu-wiii hiw.iimro hurne Ihin liny
utlier mil Imi mi e.lrlh, with :ia,niiii.iifti
iim onmiiare.l wi ll nur t, linn, nun,
lllnle t-hifti than anv other hilttnn
Hilli sn. null, mill in n iiired with mif
.',ii,(iiiii. i. nil; nearly im iniiiiv i.illle, ,
with ." 1 .linn. nun a, com.,ilfd with nur
.'.;. ontl.'ii'ii.
"The liiletd iiilt hut Hal Iv e Infortim
lloti on liu.-tsia i d m a ! I'Ui.i I i-undl-
II..I1U .tl. .l f,.f I'll'lll ull.iU'l ll.lll ....Iv
ill i'l.l uf every tlmilMinl .eelle It. I-T -n I i r " Honbl iiffumilb
thi" emidle ii. aid l-ad ami write, utul the re'l'iilftiii ntt". and l e.sideH i'
there were two illiterate wium-ii fur.,,,,1 IM,t (lft v,.ry ,, ,
every illinruie man With ..uv bun-( )n (.(i!), ln;l, ( riil(i if ,,la, ht,,
ureil inllim.l .,.uiia-un, in I I i -
hu-il a-i enriilliii-nt of 1'.'. 2 1 1. nil"
nf 1 7J."'n',i"t" Itiitssiu n .al enroll-'
tiu-ni wan T.H T'l.t't'O, and il.l 'f llu e
were l.o.v.i fur every 1 w llu were pillit. '
"And yet the llied Woman civil en- I... an easy mutter In (..it h.vciiiI hnn
Cilieer In th,. world w in n KunKian. died ti iinis anil men In w-tk mi the
ami the -i I , i ii t 1 1 woman id Itnshin ' rnml ki.iIis iioiii this ., i r I uf th"
etiJoiH it Ireeibitn eiial tu thai of louliliv. win, h would h-li n'lt i. li
ber ki ld ill liny I'therl ciiiinlrv In tile Hlderiihly. If n load of that kind
wnrld. Tliy wa re even nllunid tn Wi '.Id li built we i.iil.l mi,d vi.ur
bis'onie .rof - rn in men' uiiiierxi- citi with nut milv (lint mul leK'
tie. and af(er jn year of ei h e Hi" tai'iiu. i",t il seems ;,, me ih.it tlu-ie
retired mi nsloiin. which ((.nllnuo
(lurltm thu l.ve (if their Ii'ihImmiI.
If they are married Mini ale Hiifvlved
by the head of their limine.
"Tin" Tsar uf Itilssiu Ik a well .ald
ruler II.. receive the reiiliiu :i"in
the ItUHfiii-i iinwn lamlK. and their
area Is eiUal tn Ihut .d une-tluru "I
the l iutiil Slate. SeverMl year uxu
the Im la rial lreaiirer i reirte.l In
huie iiiIiik'"! ilie T-ir: 'Yimr inalisiy
need haw llu fear of ei er cumin tu
feel the fllnif of lnvcrty. Fmain liiby
ml are tu.lv ency llself. W r 11 mie
hand v,u i mild buy out the American
in ii II i - iii i II nt -iii ire's. Morgan and Kifk.
feller, afid Ktill have elimiKh. '"ft tn
talk Iiii-iiiims with ll.ii''ii ;.ili,'hild.'
It I s.il.1 that the Tkhi wa d ideaei d
at the Mil l'. nn n! II. e ladder of hi
j,ur-i-:rui. Wind her the ittnfy i
iipiichrv hai "r not, it does nut mmreii
IfM iit the Tsui wealth.
"I hive cfn the liinmu i utheili nl
of lait ui'i - the tu. list irui'lure (if
France. Ueriminy, i'liitl i id. Italy and
Tui'kev but .u uferly nt. I'f' pared,
Inr Hie M'h ndor and brilllani v of 't
l.a. i s. in I'etr ..-rail, with II tnllara
I'.ii feel huh of lapi laiili ntid milr
i lute. It altar lail-i of solid tslln r.
ci.ntHlnii.i! h il'" t"ii uf thi I'lccion
nielal. a ml It I "tl ul ja-atls. ji uddej
with luuc di. mm ids, mHI""' ein' t
aiils ami I u'm.
"Ill ri li-loii ik m i y real In 'be
I Kii.-ti an. and Ilia Smt i really "in
i tiiiTff ut tn linn : Im bi Hunt
Pv,.rvw,, and u know lwljv u wilh
. , , ,, ,.,., tll., h,, wn
.. ... i i,.,. m.i.v' or 'i;,ni '
In Tin e, oh l.nl'l ' "
Mr Sr-fv eimr ulsu liui.:s net I'm
Mll'pl 'iim la' hat Kasi.,a has II I In
-lelKh.i il I nl :;, mul ""ii mi n be
tween Ihe a.4. of ix ..ml It in lusi",
linn biiva ssu h.l4 'he asi.s "I 1 X.
tiov.s I t , u hills' tne ae of I x '
A rhinoceios learning the
"hesitation" would be about
as graceful as a big car per
forming on a muddy country
road.
GEORGE NHS EASY
VICTORY OVER
Starts Registering His Super
iority With a Clean Knock
dnvn and Keeps in the Lead
-Futile Rally.
.XI s'm.iiihiiiik' lost tu Kid i.iurc
in a tell-round bout al the i w .JeX
l.'u A 1' last nUhl. (;enH lunii the
leal in the foul ill found w.lh a
kmiikdowii and kept It wuhiuit iU- ;
Hon nil the way from that j.i.iii;. I
SiiihuIiIiiik rallied in the I. mil ten
Hei i'lul liml kIiiihi tul liKhi and
lift at and nil 1 icr hut he stood
Im 1 tin I11 e of eliatcliinji vn toiy ft ..in '
(If linl with 11 kin" kniil lifoisf
took ai! he m nl witho'.it any itr.u of
iitii'.iiiies and Ihe final bell li'l lit
IlKllI tu the llfl Imull ,llrl.lllrllrll. j
The lauiy wi nihi l 111. 11 li d the
eclat uf Ihe i.i-iiiiik under lie Hew !
(Inn maiiaae iiuiii nly '." ., is tu
tor braved the mink, mud and
threat nf inure weather tu ee Krail I
W'u.sor and I'. i Willona make Iheil 1
debut here hi lirniiiutera.
Mr. Wiiinr wa inlriidui ed in tbw
lulks b toriner Inreiiui Mark Levy.'
He wa the tei ijui nt nf mm h alien
lion and tieneii.u applause.
Humor lelereed the jiielliiiiiiary
between YniitiK Jue litvei ami J k
I 'arnou Th dei lamii went In HI"- I
era. t'ata-in cuverid iimal uf tb
Way, tearing Inuae with tt haymaker,
now and then. Hi almost iiuilinual
defciiaive 1111 red the bout aouie
w hn I .
The ban Upon hlttlnK III the i Inch- 1
tH hud the effect uf liiniiiHlinif lire
. .'me lioblinK ami tUKKIlig. Onlf
..m e er twice wa the rule Violated,
tail that wa be. mix of tta new nine
Ihele a tin i.iuliaiti it 1 Inn lull
The rule, If I' enfoi, eiiif lit la inn
liiiui'd a It win enforcrd luat luxtit.
unduiihtedly will imprnva (he boon
atagtd l( ally.
Ford truth is always the
best salci argument.
SMAULD NG
II
(It UfjE FROM
Farmington Business Man
Makes Interesting Surges-
tion in Regard to Much,
Needed Road to Northwest.
Fiirtimiuii'ti, N'. M. Inn
I.
'laliior Hi raid. All. in tin r. iie. X M
I ii'dKid your i d it m In Is Id KKar'l
tn n toad ui home kind to Ibis i null
,ly. I think that ir we nail, I ti' t t
M4(lher and build n liii" I"! k a s. d I n
Wl,,() mm, A lliuniiel ml- Would
would be I, mil A 11)11, llel i u
Kit fill o! Hn' trade of Ibis I'Utt nl
the stale and I think thai II wiibl
be the maki'.u id yuiif i ill I think
that If we Would tl and il, m.iiii
IhiiiK at tins lime of thf vear u would
1m eliolitfli wheal raiwd Int.- tu keep
ii fluur null ninnini; .ill the veal I
around there; beciibs we ioiiIJ tut-!
nlvll null at a Hi. ill. lid 'lid ost ,
f'nin what It ,..Ms llute imw. li
wmibl be the liii.h .m of III. vuiintryl
"' "". I b",,e that ttu'
,""
Half will I .is .-ii an
ivtHe part li this miitt.r
Vmir iim.i ct lullv
l.iill.s' W. UAI.l.l;.-.
5
: 4 : 4 " t--s-v1--.! 7.
v -.-.Mjt;.1', A "
r
IT
GASQLirJE
C 1
Good Banking Service
li ente sin 11-s vilu ie falliiie iiilubl lutvc In en.
Tile l"ll-t VMtluiiill Itiitik l till uulil Inln i lie- nul
la! I Milli Hi- business n iiilri im ills uf a gnul vai lciv of
ciili i irlscs cf lliii(uenjuc.
11m li nttli ami illveisllv uf lis exiei leini liritMilen
Mr. Xi-w mul Ini'iras, the value of lis srvie in every de-iN.itr.
II would like I" -i rn.
1' J
I aii a I .. ii a i a ma mm i i i i laawi i
I
LUMBER CEMENT
BUILDING MATERIAL
HOT BED SASH.
J. C. BALDRIDOE LBR. CO. 423 S. 1st St. Phone 402
Figure with us
Mouldings and
MILL
Superior Lumber
Wi II. HAIIf! GO.
Tur U l -t In t'mri uf AU
PHONE 11.
BLANKETS AND
COMFORTERS
Supply your wants of Bedding now
while the slock is at its best. Our
assortment is better than ever before.
We ari showing
Blankets from ..$1.00 to $20.00 a pair
Comforts from . . $1.25 to $27.50 each
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Afe.
Furniture, Carpeta, Draperiei and Stoves.
fllltlvTMXs .st.s
I I Mi MH M Tt
. fcHMUs I'll X T.WMI
W nuldn t II bt nb e tu hlile'Jlll lh
iiuiii y y.-u n-ed Inr i""i' 1 mim
t-.bui,llM ' 'I Ins Is the b i.iv fix "f
llu- ii ii in l.i is of Ihi mirlian Ti um!
H imiikh I 'n ii U ( In li t iiiiis JsmvIiiuk
flub. IniUkiti I lie ia.-l week tbil
hank haa iabl In I he uieniliern of thli
ilub upwards nf IT. "nil mi. n .reiu nl
Int Ihelr rmlius laid Mwav ilnliliK
the 'iiMt year fur tlii'r 1 ' 1 4 I'brini
m. is rhiii.iiiK fund. S)m'lnit "until
It Inn 1m' wnn't bulh'r these nu'l".
biiiiij.e all durliif the jnt they
i...... i i..... i.ni.. ..i
liim-H when It didn't "hurl." mid nuW
Ih'lr hIio'Iiib; will be n ttiiuiine Jnv.
Thf new (lull for I'.'l. will I'alt
liKl 'Mondiiy, I lei em her 2ll. lull
al the bank mid ai-K ab, ml this i an'
method uf HiivitiK money (or holnlaT
illf H"H'.S bV Mil ill Weekly i, y II ii n t .
When there is contentment
in the factory, then there is
pood workmanship in the car.
The best paid mechanics in the
motor car industry build the
Ford the Universal car.
Let the II. 'lal. I want a,l in yuir
work.
CHRISTMAS PRESENT
STORE
There nlviav- -suiiilliliiir
new nt 1 lnrUe' t' Mt Hie
lain- i. n murine e-iMH lallv
new ami rlT Iim'niis,. nr
Ik le sll. lllblc fin- -.n.i.la) Kills,
( UM' In and Mi-,
John Lec Clarke
Im urHirliil.
I tn I in it I.ihIs mul Suiitenlr
OPEN EVERY NIQIIT
mil.
on Sash Doors,
Everything in
WORK
& Mil) Company
cxaitiu'H LUMP
OAU.rP Lt'MI
UAI.UJ1' a.iirj
A NTH ft AC ITU. ALU HlH
RINtX.IN'l AMI MUX wtxm
URU'K AMI I"lAiTK K I Nt I LIMB
A NT A Ttt BRICK
J

xml | txt