OCR Interpretation


The evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, December 21, 1914, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1914-12-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Christmas Messages for Belgian Children Stopped By War Censors Proves the Censors Worse Than We Thought
ii
was about duo.
We're glad its
ovtr.
rropose tj let the
Xmas spirit take the
place of a newspaper
L. Ch'stmas day.
MEMBER ASSOCIATED PRESS
Uf ftfi? flit
c i .ft.nv .van y r?
i f I , -V III 131 It Ss I : I I , I E i I If II 11. I
jmciTizK. tf7?faD ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, DECEMBER 21 1914 tub evemv.i uk
tin. i. n. ::.
TO CLEAR
Germans Make Public Text of
General Order Alleged to
Have Been Taken from Body
of German Officer.
NO DETAILS YET OF
BATTLE AROUND WARSAW
Germans Claim Tremendous
Victory But Fetrograd In
sists Russians Hold Their
Own; Western Reports Con
flict. l-miili n, lHi 21 (1:1., i. in.)
Tei-i-li m luinm- mIi- iiii'it-iu
llllll M .-IHIll I I'lli-fr l l lafll
Hunk nil I lit- itm-l l -nl hum. II
I- lil-u l lllll. l I'll llmi tun llllll-ll
1I1-.111. nr. iiiiitiil bi Ij-tili. wul
IuihI. I.inllt ilmnum-il.
IIiiii' I mi iiMU iiil i t.iiln nun hut
I lii-- riM.i-.
I'ltriiurN.I. t In I.iiiiiIimi. I .
21. I : IH i. in ) IIm- ltu-r.iu
I'M -Jill linlillllli Ml luiv. I'm
l.ftHliMll minimi wlili It U Mt'kinit
In l rfttRa tin- llulil Hill nl Null
n m m ainl ml Mini' iii arjin,
HO lltlli-i UWrtl. I lir llHIT iU
llila (iiiiuii nrtiM ' mImhiI 1M -immi
iim ii lm la-i-ii rmleiiM'i-tiiu tn
i n Hm liter rinl llimtt lnnl
lln- Itii-vlnn-. wlio ale Itol.liiix ill.-
il .1 llllllk.
l.-.ruli.n. I !. I 1 .' ;5 i in I
'I'..- tiii.i' ..iy'i- i.i i hi-
W.M-l-A llMH Ml In '' I - II If tl t '.'".
j , .1 - II. t I I i ill. ! Ii.' It. ill. .1 1 .1.1 ' II
. .- i-.l i -1 J i . !-. it in In - 1 l .'ii'
I -. . -1 ! . 1 1 ii ml IN lr..Bl 01 I' i-i
I ..I.I . .. V.I .1 .-.1 lit Vl.'l . i.I.i-i I . -
i I 4 I Ii .1 1 Mr 1 ii ni .-i i iii "i.
I I. i I I li'ln I il I nil II i I II. I lill I a
li.nl . "M , .i ri..( . ' .i. . .i,.'i
I I I . II - .- lit !' ll-l-l ll ') .i.i I !!.l-i A
'. I I .. I. I .!.-" IN I. -llll I , I I.I- I
I'i.t i.i .ii..- ! fitii.i.K i: i.'
pi. in . ii.ri h ii 1 il.. win h
l..i. i.i I..- n in. il.ili . i r i . i i
II i-. K I I il
'I hi- ' '..-fii. hi nrin .iiiiiii.i'..ti'l
In i i in 1 ,il hi 1 1 .ml. ii'... I . d.i-
llul. .1 .-'i-i'- il'iil '!t - Il II'"' !'
in I. .11 nf I'.'...-1I . .i :t..l. t . 1 1
tin- Kii-mkii.- . . I.i.l.ii, k
in-. il I. Ii.i.i- ;.ikli li. -w ) i.-i -
III Stll'il I'l lll'IH Iiiiii l.I- .1 ..I I.
i.ln nf fif . nt III .In .i.- i.l' U
,il. V. 1 1 1 1 1 1I IMU I.I I 1 I . .- ill f
llllll Ii nf W.U1..1W. I'n T- ,1 H'i.i.1
li.iMi.il t.i I'llli-tl' t'.l' llll' Il II.' Ml
t.Klim'K ll'UHl ii.. . I.-1 iii It '.ill
In. i.-l i-l ri.ili.- l In Hi. I i i li I
Ilili liin--1 .ItMlil.t ! i . . . 1 1 j . y
Willk.lkA il LI- .fivwu-il l"
r J. . i .
A.. i- t I.- unlit !n I ii 1 1 -.nl I- r '
I!...- li.r-i... tin- I . . .in- I.I 11
in i.. i In- ii .( r ii.i u l. ImI
I. iiiiii r i . (. iii!ii in w.uHii "i
l'i.!. III. I .tit M ! ..M 111 1 . ' I I ' ' I lll
I. .1.1. M i.f I !l- A I-'. 1 .. 'i'l l.lllil
l..ti. tliil.iti ii . -, .it n i'.ii
w.- ;.iMik.ii- In (.ii- . ' in Tit' - ,
i.n-i-l t I .i i t tii r tliil I In". Ii.i i
li-ui.'.l nil In- l:.iff i.in- .'in "t I
1A"-I li. tla i.i, VlIM II. i . il'. Ml.il
I lit' I ..tin f.i i. i.f I I ... .'W 1. t.. n
i ii. .fil. .i :. .1 il l '.l i .ni .1 ' i i l . I li-'
. ,tt I.' t . Tt Ml. .11 .li - .-ii I
ii.iii'" il innv i.iin; mu-.I-ii ' i
i t.i tin- A .iit urn t.i' i i-"ii
l-tflii Nl. li.--i..-,l W (l'- li .' j
n. Hi. .-ii...- llu- i-.lly il- "' I
W.ll.
German Official Statement ;
lli'llill, I"' - I I ! llrli'M,
I
I M i
I I -I
'I'll!' li. I'lL'tl 1 .11 llf
.i t- . . n! ,i t-I .Iti-lll. 1. 1
I u.i- r I 1 1 1' .1 Hi ll nil
I " i i.iii.il, t rni.'
III It III! I
1 ii't i-m! iT
li-
uii i --! lil ill N if ii i"i I. i"
i Ul-li .1
ill in ti
it-ituin Aiik'in it.iliitii iiii-
II! Hi I. ""II illlll .1 'l II I i-l
ll l I i
I hut
. I iiiul .' : .ri- I". i. I
Itfiu Iii-x hi Si.Hi- I i.i liu- iii
1 nr. it
II! Ill I
! I I'l.l ki ll I I ' ml I II"
V...I .-...I. in. Ihi I'li-liill
I I I I l I
il ".nun- i ; f 1 1 i.i it Ill-Hi In-ii,
lint V. ill- ill ii I'll nit ml II
lit n isi.iii i n uiiil mint .H-inl
n ,nl . unl K' mill! K.iniil ni I hi
Ai fi. mix iiinl l-'ti'iii h nl l. ii I. In
tin- n u I h v t-ft nl iiil in Imli-il
I lliX nfll nil Hliili-lm lit .U..!fl
Irtltl.iliy lift ulilrr i-h'.i-iI I
l-ti-ll
inl I
.iltr 1.1 Ih"" l-i"-i
ll f..i".
It Jm it nr
Hit ml. I
Thi' Irll
mm ti
t In in 1 11 f 1 -ii h
In iii n i' Ihr Iii I in, 1 11
f mm
I i-n. h tririii't
uf Hip
1 nllilli ,1 11., nt lull f ul I. W
Tin
I'm,, li Hii.u k r-lri.lit ul
N it i....ri
1 III Im'ini I ni- h 1 il-i .l
- ifi i, Iti. hi-i.iiiiiK i ti ..hi. uinl
Tl
FREfJGH SOIL
OF GERMAN
INVADERS
JDFFRE
ORDER
tin- 1 .mil nt In II.3W" i"ttn'k"il
(CntillMui-tl iim ragr lmi )
TODAY'S WAR SUMMARY.
Tin- luDitf-i liirliilnit In tlir
t,"l ""ItHI" till" l.l'I'IIIIIIM MMIlll'
iliclr Hii-iiim to firv a to
the liiuill-li i Iihiiim'I a unit In
'Hri.. 1 h' I'ii'ikIi ii ml t,-r.
til" II -,lli-im-nl- of (mint, -linn
llllll X-l.Tlli, l-ltilll(l-ll'lll-
Vtup l lUlli-Metl keelilt lidum iiiiw.1
f tin- f nun "in in l-mi- in inn.
ilefa uiiil mi i n Ii ii i lulm-
iiiHilc nf ilii iwtiiiii oi iri'iu li.-.
Mini iiiIm-i- thhirMs, of inii Ian. c.
'IIm- IrttiiMiii HUT nltti i- anw nut
tlnl whi ile-a-iHteil ii- n Iiiih Ii
ni'iiit tiilir -ium-il li f.ft-in-riil
.Infill- ami li.iiml mi Im- ImIi nf
n Tri m Ii -nhller. iilluiu ni ii
lii-m-ml nl I ink on id.- .1 imiu-Tin-
niili-i- ri'i lt.- llml Iii iii i m-.
Illl'IP -II!'II4 ll Ul-li I'lMI-ltl'll
lV III)' illlll'x Hllll 'it I- ! filll-
Iiii-Iik in i li Mf ln- fin Im I IiiikI
nl tli- IiiiIi-i-."
In I'nltitiil tin. ICtt .ii hit n.
Iiiinu ilfli'i iiiimil n-i-iumi- in
Ihi- t.i-riiiiui m inlt-. win. Ii iim- hiI
vhiii ll(U nil ih. I llllll
Illllis. rniiu Ilia- lilt nill- nf llii
llnt l nlil.nl nit i-. nti -.H il ImlllfM
i.f tin- (llinlun U -nil in ,ln.
Ill'--, till- I'll'.-lil'lo lor Miii-i- ilm
lllMill l ll ill I '" k till' l.l-rillllll
'I' mil vlil'li Ii -I't-kiuu In luiii
li liil-MIV f lli- lllllll HUT.
I iiiMini' Minim , ill nii tun
fl'l tin- flnlil. lllllliilllii nl iH'l
ilm, I -nil' in I in i- Im'iii ii' uiiil
i I i tl iiu.iiii-i tin mllii. nf lil
ili-i inn. itnlwilli-liiiiiliiiK In-mirnii-iiii'iu
In lii-ulili. Jin
i iiim iii iliiri-. in -h'iii I ItiM.
Ill.ia wild Iii- tit (-.
'I III iim-i ,il ti. nl lilt- llllll - III
I In nili 'I-., iilli-r u Imit' m iIi, I nl
-fH-niilil' ltullllll'4 ill il.-llt.li.il
l.lilll-. Illilll'llll IllHI' IIIIW
miiikiI tin- i Inn hi ii-r nf ii i;' ii ml
I
HUNDRED GERMANS
VICTORS
Admiral Sturdee, at Monte
video. Lands Men Saved
fum Sinking Vessels, Off
Falkland Islands.
M .fitt-v uii., i tu;.ii, ur. .'I
: r i i it i -will. i- I-.- t . i . ii ii i : i. r .-'
.ll.itllt I'.'l li--t lll.l il'l!l--K Ihr IlKU-
ii ir i.fl I-' ilkl.iii.l i" '.urn-. I l i i-iii ..t i
In ll !h- CiiIi-Ii -. i ..Il iili mill" I
A. Iiii. 1 . 1 H.r Kti-li-ti I ,ii ilff, tli
It-Hl.ll unl hi lit In Hit- i.-. :-.-n i ii. i
lllHU K.lliiir..l il lnj.'. l I I i".
I I il 1 r I - S. h.llllti- I I. l . ". I -il.. l 'I .
Ni. ill i.i- all. I l,"- i' i, .. nliil li nn
licit' In. I.i. Inr .m!i'iiI ni, li.,.. 111"
t-i I-. i ii i i i i i i.va n i.i .;.;.ii "i i
I r il in'. i i.'ii "Mi-.l,i I... I ""
Iii it ..- .rm-i'i lnHi. ii.n- Wiiil Si i-,
1 I- I .'.I. I I. k -llll. I. I- ..II If, .1.1 j
I II .H ll.lllil-.l li-il H '1 11 I'll" l
I in. i!'li- ..tiit. mmx ..f t.iiiit L ii j
l-lltlik 1H .-It it 1 11 T" Il - -in-tin. Nill"'
HU M nil I., ill., t.i Inr W-ll i. II.. Ii .i
I i.i' :..iini t ' 1 1 . 1 1 . i i . j i I.i ii.tui II. I'
i Ti.w ii--ii.l.
J II. tilt- llllll;'!" nl tl.f I tl 1 t .-HI I'-ll-
i., lilt- lllMlktl I'll"" -ft. I'l Vl. tnllil
Il i i i ' . I-l "-I il.i . .ill Ull'llti.- t'f l I "l.li
a.im n, lit- ny tin- Uii'i-Ii Miiin-i -r.
I'mt.li'1
I I uiK- I -i ti -l - li" A1'
,-t llllll- HVkn il InllnW-.
I i Ii ink .. mi ;..r l li i- i !" .'-ii I
li. -,..- tuir IrHf hi ti.it unl in. i !
I i.., ijl .. 'M I"!" I'.ll't.-ll l-lfll'-li. lilf
i.i.'. al.ll i'l -I, t-T .1 I ''
in, i i. il in ,i a t ii - I'..!.' ..;!. I
t.i- Ii '.i..h jii-i i." ii
w i- t ..tii-r .
i'.i ..i:i..t. ri iii.i.ni.i.i. !' i I..-H i
..;t it.itit.ti .lllil .i'l i.l - I ",h
1'i.r .ii ..ml ,'" "in I if. u ,ill- '
I.. .i. Cnlii'iU t.i . . ii . :i .-I .tl.it in.::
: .1 1 j.t I ' 1 1 I ni--- . Ii.i 'I 1 1 ''.-I "
li- .. il .. I .i i a .... i I iii..- '! I.
.. . ..i.i...! I i, nl -!i : : " - lm '. ' ' '
t ni' I.
. I
ili'l'li Hull tl .1- "ll"-l '!. '
1,1 i, tin., iii- f..i I.- ii !: "i "! .
I. ,ii I lm:. i! il IL- Hii"-'. l'i. : !i. mi-j
ill, I Ulll-.-ll -!i ii'i.-lii;. i . II f ii- ' - I'l
. Ill fit. Ill Ml.- i.'Mn'l.
i . nil . ii: , n A.tiiit- nl r I '. I I. -n .'I
U, , l lln- ii,rl-..!i 4 "t'.k .ml
RESCUED
tt.i.i rt i i ti I.I .lti!i.-, H"l'l w'lilillir
i-,it ll't.nli'il lii-nll. il ' ..iliil I Hi .ii'illiiil II. i'l!. ,il
till i. kf.l ll l 1 I ..!"! Ir.l l.'.-tliM. II"- "' -.l.iiil
ill 1 1 t'f I' 1 1 1 i-ll l.ul l i'-l !"
mi-ii',1 -- iii linn kilii.l ii..l I ni
,. , ,, . 'li . .1 1 'I'l- "! ! "I I "
i.i r
"I'll.. .11.1.1 III. Ill , .11111. I'll. 11
111 I u . 1. k ,H, 11"' I it I lll lll 1 l lll-i-r
K. hari li"i -I !! I' 'V -'I . : Ailiiui.il
.... VI... tlt'l. il.ttll ill l'i 1. . I"
I nf., nun ii' It 'Li- l.irm.lll ...I'U.I ll
1111.I lli- iln if il'- I'"1 Ihmr l:t!n
Thf u ii 11 1 1 1 .il ..I-.i "' -"i"
"..r i s.'.t Ihnm. l"iii ul Mm-lli-n
Nl'l ill 1 ..In hi-.' il ' Th.i i-nmlii
nf tl.f "'miii, un 11.1 ill I'nr 1 luiiinri. -.
Ni.w Ihi-;- air nl ll .Mum n IH"-
uti-an."
I'l. WI T "Mil- llflll im; Ni nr I ml.
.i.l,ii,- .ti. I '. . : '. l-.i' li. in "r
iniiii un iht" m iii'i n.(itr i-i'- l"-"i"i"
liiil ill 111I lmi i.iui Hi. 1. 1 in.iliiithl
tiitl t-lli.l -il.lt T.I" ' !' .Ir l-llnl
lull Hit- .Il1.,.lf! II l Ri-lul lull I"
th.it i-fti-i I I. .tin .nrr Hit" i.i-Jf. I mil
nl m-liHIi-f Mnn.it Mint 1 l.ili.
l-l.ilik t Mi'.ll uf l"iH". I "ill.
ri- it r - iii rn m 11 inl vi .it t iui-r
'tlUlll.l R II Ui il U! tilt 11-11. -I l-l'l-'l t I'll
tutl.lt III Ut,."., I "II ! III! i.lH
imti-iiH-iil in nil niU iiil'l tn ir
Iiik k tin- rut lit- Mi-it n . i nf
I In- f.i-rmiiii liii 'II ii- liii. -i
I i-iii h nfll. Inl .mti-iiii-iit -in-Hun
iiin Inlili- kkI li- Iiii- Im'.-ii
IIUIlll-. HllllllllL'h II I llllllllltl'll
Hun I In . .iiiiii n- mi- n-l-lliiir
wltli ll. 'i inliuiiii.il. ( - M-Mrt-
-I Imill lniulmi. Inn nut iii.
In in. il. Hun ih.. (.i'Iiiuiiih luiw
i' if uiili'il Hlxiiiml.-.
In I'nliiiul Dm- I. .Tiium- i-.ui.
Hun.' in i Iih In mi Wai-nM.
lull ing III. Ii iiiiUr ii.-Hrt-r In lh'
ll. I Ih i liiixi- ii-ji. li.-.l iik-
I. ll l.l-l m-lti.ii mi lu Ilimi
rli-r. mill mi- . Hum than
null-. Iri.in Wiii-.iu lliit ;u-.
-I.'i-i riiiilnr. i iiii i. I- me . inj. .1,..
'llt Ik iI In till- flliul ;llll uii-
ilni'htiillt v. i.,. Iii: In i im i In
ii '. . Iii.Iim. l-i n. m ml ii.
Miii- Hum Hii i.i-i-imiii- iui -ii
iKIIII'il KI-.MU (,,-,-. , I, ,.
Ii iiilit In ri-m Ii m--iii. wliil.'
i.i-m-inl on mini, ulx-m stni.-
II. nl 1 1 '. n-ii.-iliii - iiiimiiK tin
I'lii Inn- n K' iiinriui.ii..
IIm- mIIii iI Iii i i- ri (ili'il .i
Iiiiii- Im uiiii ii ImhiiIiiii iIiim III if
Hi.- Mm .Ijiiii Hi - In. .il in iln .
Ni.llilna i- l kimun nf Hm- I.-iill-.
IIm- iiiiii'. l ' in I il i i. u. I
ii llll.i- ii Mii'in ll.it n Hit-
M I It II IJI II. II II fii llll. MII'NI-4'.
'Hi.- I ti n. h iiu Iiiiuii ill will -il
ill I'mii- Ii.iiu.i urn . MhuiI L'iiii
iim iiiIht. mi- -.niiiu Willi Hi.
. ..I..I-, lint nr.- ri'l iiriiliiu In. in llu-
ri.nl In win ml fix- - ii.n
Il I- ti-Hii'i.i Hun 1 1 ,i I lin-HitMili-li.
il ii 1 1 1 1 1 ni - nf iliili.
iiuiii. r. I iln. ii- with liu l,i iiii
ii H -.lll-l.ll i. I il.lll.illii nf
llll- lllll'.llillllli: llMllllll.- tnwillil
'I'lilMih nl Iniil- Hi. in- nut Xrii'1-llll.l'-l
tillkl-ll illlll I. Mil. Ill I. III.
i i-i . 1. iii. nil-.
GREETINGS TAKEN
Kind Words from Children of
the United States to Their
Little Biothers Cut Out by
the Censors.
I i'-il.! :,. IS.-:. .1. I Vi.. !. I
.1 .-i. 1 '. .- .1 t , Vi nil Tin
i'i i:i.i iiilnilit.fi! t-I ! 'In ..-! -n.i-i
r.-ii i.i.. .tl. i in-ii' li tin"
I'niH-.l Sl - ii.i. .1 . nliii-r .I.i''. l:.
tt.m t. .fii ili.iilf.t iti'n tt'tft- t.-tit.-i
iiiiii f..r i r It il iii , iii I t. I'.i n-
..il.t I I.-'..' W.l.'lltf I'll' ..
w lil l.t- .ii.-' I i! il I tl r M.t-h.. .
t In- t-ii.ii' It
I 'n: nf! 'i 1 1 . ! i. . hit I tin'
f r II t n- If. II !' II F :t .im fl.--in
t.t ' :!.'. i - - ..II tin. . i -kii.'-i
ill',1 In I. :,,.. . 1. I It I - .1 l,i I 'III ,-t
I I. hi iiii -.ifci-n ril i n I"l lln-
in ..hi .nt ;.y Xuit'ti .in hii.iri-n.
i in. . i . t in i. i i.t in- A mi-r i- .i ii i f
l .t-f i mil In II i I it i l rt I " t
t',,ii . : i.'li- I',.' I '.! i; i.i ii illi'l
ri't if lln u.f nt . ... i tn-f t
111 linn. n l;t Mr t mt-i - ..-.
Tli" I ii: Ii ir-r . I iiiiii ill I- i
Itl'ut! ' -1 1 ttfl' 1 1 .1 !i-n it ' ii 1 i if i 111 I 111
.-! Hit-1 . .1 II I. .1. I ;.:';" in I'. llll
ll. I ii II I
FRANK LOOSES ONE
MORE POINT IN
! FIGHT FOR LIFE
ii .. ii. ; t . i in . l
J illlll' Nl 'V l ! tl :i
HI.. - I li . Mlti. .lln 1 !U. ' .! I.
I . 'I. 1 I
: ,i. ,i i"
...,i, ...i.
.ii. ' 1
! t in 1 1- . - ni i -.I. t ..
,,. iiii i ni.-. i .-.ii- .'i.i . ii
, , ,i,, 1,1,,,.,. , .., i i-t.ti
ii'n- .i-l I il'-it in I.i.. M I 'i : 'I- . ' "
,a,( ,., ii,,. 1 1 , i i , . i ..f ..,.. In.
I'.ni .1 nlm .ni,.f, .. i, i.i ...i
.It .nil I " .1 Ml.' I . I I ' I ... I .
In-lit"! . H "'...111 ! I I n I I hi'
f .11' M I In . I I - k ' ' In
I vtlli.l. In .ill... I I.i I.e. I.. .11 i-l , I 'iii'
i 1 1... i i,, v i-iii'i I...I .ii Hi ;i
.. '-..i.lii... t.. l'i. iiii. .i'l.. I lift-,
I .In.,.-. . ,-. .n,,i. .l,..-,.,t, I,, ,.!!.. I
J I .M llll l .till f ...Illi. II'. I t-i '.
i I-l - ! 'i M iii lii i' i.i . l.t- i li - : r in.. . mil l
II"' l-li'i Mi -ifl'i! l li- lln- ui.il-
I.I . .'.Ik III III f. 1 1 , I.i- II I. Il
ARGUE MINERS ARMED !
FOR SELF DEFENSE)
I ' il III II 1 ll t I ' 'I , ' I ll 1 '.' I llu! .!
II 1 1 h I,
.iiinl in t i-.i ihi- r tiiii il
M iff ..I 1 ,
I
Allii I 1 . I.
In. 1.1
ll'mli. Ih il,..' -I. ..HI I..I lln-
ih f.-i..i- in it.. ifi.t ..i .-ini -iiiiiunf
111.1I II, mi I" , Ii .i 1.1,1 Milti 'I"' n il' - I
lliT 1.1 W 11.11 I. H,-( III Illi ..Hull1
li 1'iiii Ihr 1 11. .11. Hi 1 11 11 i- 1.1 pr I .'I-,
lull
Hi- Riinl llu- il. t. in-.. ni l .h.
th.lt Ihr iiiiii. .ul lui-i .1 I t Ihi' Iiiili
! in Kri'iii"iii -uiiiiit win- ii- ii.iril
tut ll-i IM -i ll -li li fl-i
Tn lli inl lt' klull ruiMfal.
V.il- .1 CI..1: I ii . I h 1 , I a Mi ll'
t'hiiii." n.'fn-i.t Inr.'. li.ti. hrfii
tiiim.i.l In Ihr .-.. -riuiu nl 1.1 in- -I
IhR futii't il i f t U l:.t klui.. ("iimi-
ullMllliill il.ft IRf r in I'lll'l.l. utlii .It till'
lllH A tlirl I. b n 111 iii-tif III Iii.,!!
Mr IIm ktull h..ii I. up! tl in i'l-iiti-
nl i'lii Ki im 1- 1 ir m fi
)l,.ti..;u'i!i 1111,1 tt-i! iii- l.k i-t, 1.1 1.. : li
tlill, I 'miii , I i 1. 11 i.i i.
1
BELG AN
PACKAGES
OLD
y K.
IS I'ilill US
AGAIN
United States Supreme Court
Orders Half-Witted Slayer
of Stanford White Back to
Bug-House in New York.
COMPLETE NEW SET OF
LEGAL COMPLICATIONS
Authorities May Now Do Any
of Half a Dozen Things
With the Bug All of Wh en1
May Be Wrong
U.ivliii ti.in. I'n- I II my I."
Tli.i i l.'-i hm f..iu t -i , in tin- Mi
, 1 1-1 1 , .- ,,,:i' ..f t hn I ,'t .l
..-.nl.! ,. lm; i'.ti r.ul:" -i 1 1 mi
Mil-" '
i Ui"
-t..t.. .1 Nt ,t .i.P In (I,.. M.U."
, ,, .i V . ., 1. I
I : i i.i ,. ' iii , l, ' It-. J ..-! ., i-
I In! Il,-- - . t h .1 tl U..H ' Il'iil ' i I 'II nil-"
ill I-l. .li ..! -In- . mlti, " A ! Ill !il til I!
I III' i ! ' t . ! . , . I I St . I i I
I i.rfi-il nt . i .i ..in - tn ' .
, ' , I in . ,' ,i - I,, ;t ii-tt t r
' Il I I i I I , V I ' . . ' I in v i . ,
.M il' -:i tt .i i, ., -1 1 1' in ..i
il J I i !
In-1 ht-r I, in i.-t ,tit ' .
l-.ln. tl Inl- Ill . I iillll-l I
tV.l- ',11-. i Hi", i nli-t H tjt .,t
i 1 III r , I'lfM! li ,1 - t (if lln ,
tt i I II II li lilt III t I; , I
.-i.i i'
il. v..rk
I , ! m-..l
I. Il'-I"
, i , f . - i i,i
III Illi. .l-t-.,!,i-n.-.
In
i.H'l
'"')
i. ii.-ii.iR-i ii '
, I:
Jl'l i
nut I III'-! ilili. .1 llllll i, . i , , I 1 1 1 1 m 'i.-
fi.li.'ir ;i'i. th.it lint tt i .r..."-r
in. n- .. t pinif .f M Ymk
In ,f. f
Aiit.iiit ih- , i li-l r 1 Thaw
Hi- RiM.ii.: nl .-ii.n .ul VI hi:- -
"n- !..! I.i!nii. tin- h linn- i.,ii:
M"T" It t ll' "ll-l nl nt
r r! HI inn-
1'in.t mi '- i...,-i!r, t urn i u i i i
tt 1 1 . . I.. f in '-..in. .
Wliii! ..'li. i unit i'n. if iii-y. f-
I - -1 1 I" Tli.i - . iinii.-t I.i lii'Vil.t h. . ,
ou
Tl
i"-t urn In Ih- .-tiiii" lit if hi- w.if ;t in tin. Hi, it iii.' k 1 1; ii nui.! miu'i'I
I i. i tnr.l -mil hint iri.iilii ni.ni . f:i- 1 .fr."r .1 un .-!.'.u'..r- t 1- 11 iiuih
iii.' ffi.-ii ti. In- rpii'.ifi-l t ..- I linn .' i" Mn- i.'vt .1 Nt-ti. nt k
1 1 1 1 . i r tt I" h tin- !-i.i ! pi. nt 11 1 tt 1 r.- I v. in. h 1 In 1 tt 11. . . i f t - in u - : .i'
.i .. 11. !.. .., , .,-1. -,, Ihi. .- tlm. i.li
ll. in' f . 1 1 1 . tt a-, id,. ,,,. u --.-ui- iti.il : 'Tl.- -i.i' i'i- Mi-: ui in.. .11 .1.1
I I.f f 1 1 1 il .-11 1 11 -I 1 i-t i rn 1 n t N.'tt i'l ,' .1 , . ii.i . t -.: 1, , t . n i- 1 I I
i'l I. tt.n. i..-l .mil tti.it i hn u
in. I-in-. I I,..! tm !lu rln .f nf .
".lit. i tt H l..,Hlllf. 1.. t 'II '1
I I. 1 tt ,, i r in .-iv V..i !t 1 , t '1 1 f 1 -
I I ni t In- ttr nl .. 11 it 1 , 1 1 ifi 1 y 1 1'"" :
lint f I I mi I.f III 1 1. hi I'i-. I'll' '
'llli.l i t I llf llf -in!! I'!' J - i-' I f A I -
III, ll. It ' It ..- l-.I.IV I"' ll-I'll j V III-1' .in In I" I 'If ,it !," It ' M."
Tli nt ii.i. h'ttitir. 11 11.. 1111 in 1 u i-n ti, iln- I., 1 ih.,: hi- .1 ! x'
Vf.i Hi 11, . I.i fni t ti lit d.i . 1. tm- I It. 11. ju-i ," . iln- il"iii,i'il 1, .i...
I" -' I' ii'i.llitt- -,.i-l I.. In-. 1 1- - I t..i , 1 I,, .".ih, Itil.-Ul lit ,1 -l.:!,, I t
in....,! ,..,.. f T! ,4 t'i-Klilti. lln 111 1 1"- , "i tih l I'n 1;.. t-ilmt ,,- ,i, 1 i -'
ii i tl',! 1 i... mn i..i ii- 1. 1 1 In- hu : ' iiii .1 1 i-m-- t 11 . r in- ,,. : l... 1 -1 1.
( n'l I I .. t I t 1 1. .. I ' . ' ,- li . 1-i-iti In - I . 1 I In- 1 .1 ...t, 1 ',1,. j,. . .. t ' , t it
-I Hl'll In. Mt ,.l4 t I mil t.ln ' if, ,i I,, -i. li. i ,i,.,. , I... , 1. 1,
.nil. -. t 'rn . !t..i!.. .- ., lm ii -iili ; 1 ii mm, : I i i-.i'itriil r ir....-t i, !"'
hull "I l-iii-t.l.i; ..11 i-nll.i in!,i- nf 1 t.i i... il.l I If 1 til ia I'll ' ''if i-'.ii
I i'l-:
l.l-H.i I .ii,'i.. .'.' u tn 1 It iii- i'..l-
tuiA i-.i 1 in- . ,1 -. 1 1. ,1 f tl un i ".tin 1 lm t 1
N 1 tt- i.i k. ti 'I; ' - . 1-1 ul v i.f T'i i '
". lift' irniiti! i.uit .limit hi", .luiifli
Jt" lll.ll f- . -l -; ii .11 t nr 11. Kill .11-
lllll III"- ll. -In ' III.- .1 .111, 1 lllli! 11 'in
I-i iRiifit-r in l 1 , i . -.t u ti, in- ... n-itli!
li'l.lfn li.iii I,, 'if ..-tlniii tl -I'-
ll.ll ! nf Hi- lint ! Illi III.
1'iri tl.. 1 I ii i. il-l'llt if Mn 1 I-i'
l.ffi'lt- tin- ij'ii i.n 'ntirl 1'i i-f J ,.-
t.i U ll,!. 11. l,i. .1 t 1 nun, fii, It
in i.i I-..1. Uii-lit . T I I. 1 "A 11 ' t-r li - 1 1 -
1 . 1 11 ihi-' h 1 . i-i"- I.. 11 " 'n r I , '
I'l.l" I r 1 1 11 w -1 ' 11 li- ! n .1. I. till,'..- j.
tl lif I In I .1 : . ' t , ' 1 1-in 1 11 Ii.i , 1. ft II 1
! tin .1 I" I " ' him In .1 ti .1-1 I ' 1 111 I
I ' " I i I tii I : : . I, 11 fni 1 ., 11 - , , I 1
llll" Ill-mil IMlil" tinu-. 1
' ' ' 1 t HU 1 ' ! , '.-:.!. 'I ll , ,t . .- .l.'ij j
I I" tl.lltl ..ti ..11 l!l-.llli- til.i-l'.l.ll !
.N.V. n. I- 1-I..I"' hn ll ,, ll. .11 j
I. " - if il. ,1 1 1 1 i ' m ' r i.i I - . lln k . ' I - I
h '.' .-' .. ..'. I '..'1'. i I,., 1 . .1 tt ' h
1 - I 1 1 . , I . , ..-, In tt 1 . : 1..1 1 : .
. 1 1 T . . i-1 . . I ,u Nt v ll.iiii-h.!' li. i
ti ... ...Ii It-. I 11,
1 1 V I K
I '1 il ' .
. l,.i I J .- il Inl nl 1 -
I lull !! ll 1 . I ' I '
Nf II.111 i-ii'i"
I tl ini, . ti.-i I .
I H'l 1 .1 . 1 I'll, tt . -
!.'l!.l It Hi
t 1 1 . . I . I i-1 1 1 1 -' l .-h 11 . . i.y t . ti Ii I
ii - 1 .f j. - 11, 'in fiit-r 1 ; it -' i .. ! ' 1 1 1 --.I . . .11 in
mill .Inl.". llu ii lif. I Ti.iwith. in-. i'i.. .
In i.f ni Iii..,-.' j I.,-, iim 1 1. : ,1 . 11
lii-ii.t- In lm. i,iiuii.. .-it I It" j
"lilt I' IHI I'' l"u 1- ill'' i.'l.'li ImI n II'
l.l-l I.t I'l I lilf .1 !lu I ulill'lil l..l tli 'I II I
It il. lint , lllll. .. 11 in. in i . 1, 1 un .1 ,
ill .ill it'Riiln' ii"tl .11 In ttitlR lull ,1 In
Ull I llllll 111 I !' lifnll , I . 1; !
.1. I" llu Ru tt .. - llul M ! I lllli
" W - ! l"lt llllll, I il 11. 1'pi tl I"
. I. il. ! thii ,1. w ii riilm 11 1 in i n -
..1 ..ti.r nf u linn Iiuiii .in Ii-iiii-
.i-t In ni t ,1 -a h . h lir htl In 1 11 . ..in - 1
I'ulit.l ,11. Tl.itt it tl -I !. ml In ul'- j
Rlllu I III!" il'u ..' I ui ' II I.I I i ! 1. -li uf I I
jt Al it .irI ll - Nt tt i.'ik luiitiRl
111. i im 1I1 1 uii' Tli' fi I"H- Ihr in
til. t III-1 t I tl.lll.tl .1 tllltl"'. If HuTft' it
iii-t rciiinli" Jiff 1 111 Ihii riiln-r irn-
- i 1 1 1 M - I'l It tl I ll TililA Viiln lulll
n.illi'il, win. li vt r rtfi' lir f I fill Hill
ii.i.-irx. ih.ti ir nm in" t.i' i mi.) I'lu'i
1,1 I Unl iin xt :, 11 I,. I r till
Jii-lll" 1 1 . 1 1 1 1 1 . t- -..mt Ihr In. i.i rl
inl. .1 1 .' iilii 1. 1 ("i T linn vtiii. ill. I I'
if uif ili-'lt.r fthi-ll hr 1 ..!.! ! it f. tn
"-- Ru , lir iuiil.1 ti. 'I ,r Rii.'i. t u 11
, 1111,1' tl,'i l In ttrl.- I "I ui. il'i'.
In' tt-i- "l.tillf.l I - lli-l h.ll .' it -'ll'l
ttiiit lm" i niil 11. tin lit Mini 11' h r l i I'
lii lln- fi-. rn. I ir.iiir'. t hr ii'T" -im
I .Hill 1.1 MMll.f lh.ll HUH 111. ,ll, r
FRIEND ARIZONA ANTI LAWS
II
III EOS ANGELES
C0URT TODAY
Prohibition and Anti-Alien
Statutes Go to Trial Befoie
Special Tribunal of Three
U. S. Jrdges.
I ... Ant. Ii - iii. I .' I
- I.I- II. fl. 1. ,,11 fl 1 ,1! . .Ul (,' I.f
Un- .U. I . ., 1 1. it I..-1 him I ,l ' li
lil'ni l.i- ttrri- .n'iithl ii, hill'
'"I'll 1,1 I 111 I-l' I 1 1 . 1 .it .-li!t!
I'i. li;. - W i. I-: .li.iii--. .il'ntni't
mi I i.f A t .f.i.i. it n.. piil it.-
li'lnl....! In lln- .r-ill I !" .nil II,
j in, i ..ni , .... - h, ,,,i:,) ,i .,-
.l-f In I. lint -II., 111,11, !-i nil Im.'Ii
- -I- in '.i-.-x Ii 1 1 -. ... I h.it tin-
t .l-f IM.Il' ,1 I. Ill-lli il .11.1 th'-ii'
!! i fi t -!.,! ."'uii, In.!- e 1 r
'hri-1 iiiu-
Tht-it. ;t t fin.r "t,i nt n fir
In- . ,ll 1 I i:..i i fi In n- I ,nl
llll" I.f I fl ...... I- ,11 I 1 1 f fi.lfl,.. if
II1' Tin. iii. I. ' 'nii!-,.i:;i . i,.i-t,,r- t,f
t.i - i I , . I -..i. i. , .. . r
... , ' "
X"s"" y''
I 11. ..',1: i.l.i-ll I L.T I.i tV ..1...t-
I tt : li Mi- .t nhH il -nil . .tl.a.1 .1 ti
111.11. .1
.. r, ,
vt "I k
,,,
ll" mill I til mi ,.. - in .'.if
! '- I 'ill f" I i ' I ' n . -
" I"" -I .-li ..I v .. :- -
I ,' , r. ii if i in-
In
I M..' -
II..! ',.,
li Hi' l.l.'.l
1 II if. - !l .ll
1,.. I, Ih.- I.I
I'! l' ' t t'l l! .mi ni'. fi"l,"i.-, I ', I'l
.'In i .-in I ii Ii.. -. i ).: . -rl un ii t
- .1 1 t.-l il I I,, t.-t llu-n, .in, i li.il.t i
i. ..
i m i.u. tin- t.iiri.iiiif ... v.- !-, i-
,,, .,n.i:t ii.. ii., in.U'i... i.i i.i i.i -
..il,, r
I !' I I' i"ll 1 II- I. .. ! - f !!
Inn ,,( tin
Tl-
.. r r u .1 .
t, i. lit. iik-
i -il.ili-
i ' i in i -
n i I mn. I ',.
ni in:-' .ii Ui.- . .1.
.f I i n 1 1! ni ; t r i -i . . t -
i i,.n
. . t.i
:,, i,.,
-i .Ii .r.. i-i i ii ii n. It . i (it- t -. -1 1
I -il l I I- ,1. l.ti-l-.l .,). tn I'
.I :.. ! I.- -:..ti Ii.i . i' J I II I-.!
ti..n .fill. . I :i!.
Tin I.
i . I , . . i -.
Hi
, i , t -, , n
W. I
,tii,
I;i.,.
' Tin' If I.'.
unl i' ' l il .n ii
n r, t i f t
A liu. i' . n .1
f-r.
itl.it 11 : . t .. 1,
- - ! ' ni , 11 . I I.i ;:t
j l lm ' .it t!i, i.ii.i.
.-.-I ::
, 1 .. 11 1 r-
1 '
tt . -
, 1 1 r . ( u .) : . . : 1 . -..-u ... 1 ; , . '
in ! ii..t -In 11 i-i:,-. 1 1 ,1 1 . . ' . t H.t-
il ! f W 14 .-. I II. , I I .' , ,it tn ,l'..
'llml (Ml .1, tt 1. t' I .-UL- '
'in. 11. nr ..t 1,1;.. ,, ,.i,,- i.i..."
-, . ,, . 1 .. 1 - il 4 t ,1 11 '. .'lit t . . ' 1
1 1.- t , ii- 1, 1 ,, i, ; ,. t 'if , : ii '
In 1 .. '.In. 1 .11.1 " . ... 1 . 1 I 1
t I k i 1 1 r I . I I - f
' H . ll'K II ll
,- In,, . I. ;,t
- 1 1 . 1 T'i.. rln
. ni l lit t
I.f ih nt 1 1 ', I
1 Imw tlnki-. No 4 iiiiiiiii-ni
M.i . In -I. l ill I I.-. .1 II ! 1 -,
K Tli 1 w f 1 . .1 .1 f 1 .i.t . in- m. 11
t.fl.it th
i 1 : 1 . . i 1 V. i-l
u.t; I ..ii 1 ti I 1 1 ',. - , . i-ri ,,i- , , . f 1 ll ,
1 .. 1 . ..., ii. . ., , t-, f . :t r : 1
..Ill' : ; it Ml.:.' t.ifl "Ili ll .' .
i'.'. I t ' 1 1 1 1 - t, 111 1 ,, ,. t 1 , 1 k
ll,- - t . t.i 1 -1 1. i 1 1, k f , f !i . 11 .,
.1 f t - -I 1 . . . . i"u. - i I p! -- fa ..I
Mi !t,..ti hi. t iiiiii. i'i i i
In. 1 !-..' t ' . 'in lil I.-.- 1 t.i i, K ' in
.. II" 4 . I ...n .'I l.it" I ,,,..'...,.
hi. '. fill ' I.! t ' i'.'i'V
h 1 .11 Mi '! i.i h., . I'M. - i.i:
th 1 '
'Iii 11 . . 1 . . I I'm i, 1 . 1 h r -. 1 1 1 1
.l I , -1 1 1 i II- h.t. t . 1. .-i-i
II'.-
!
Hi.
I ...
' Il
I I ' I tt I '
.l I'
h.
ll I .'I. ,1,
I
1 In h , -1 ii . i,
I
I .1 ., .-I 11 -: '
f n Ii. i, '. l'
II i 1 111 " t , t ! I I -i li '
t In M.il'iiin .11 ,t"i,i 1. n .iln. 1
1 1
ill.,, i h ' ! i-htlil! II. .ill .ill I
I nil. li. Ii Ml... It ,- l .llifil .1- I.
I II -In I , I ! il llll llill!. l .It
Th.itti l llli. (iin- - ll II. in... I .'. i.' l
ll I If, I .1 I .1 il,l.,,U. 1 h. ,:-, i.fl I llll
Uli-.l, .11 1 111 n- .1 ! h in.l I 1 1 ! 1 . . ' I
il il I I. I II,. .itll'liill i liii.Nt I I In
I. inl! III I'. Hill tt l.'iltlll hi If ll',.- t 'ii
i- 11U1. t. -.itil -i-tif -l i-t tt r , nm. I'
1-. i,n . 1 ; 1 1 . 1 -1 a -.! f 1 1 u uf 1 1 . 1 .t.iiti. 1
iiit',1 Ui 1 uiii. 1 I, ..liu.
Ji'l-iilill" l!i-uil Iii I'riR itil.
N in ni U. I '1 1 Ml Jrluu.i-
whn in li-il in (lit 1 iii' .1- ttii-i'li ii'itii
Htlutl.lt d. I.I.I 11. llll luil.lt thill li-Rt-ull
,M Ut I .1 !i Mi'llU-ll( - I ulli.1 ill1 I 1
fi. I. .I Th.itv vtinil.1 I.i- hm iKlit tn thin
. nut It I'll. I tllf.l llll till' I ul1-iilt .1-
III I ,1 I Hi. Ill 'ul. ,i- 111 Vt lit, 1II11 it I '
M 1! I 1 11 11 .1 '1
I nm i,..i Hilt ,r i.t il .it 'hi 11 t:r' n
1 1 nl,. i hr ft . :.!. " II. tut, i h.t vi tl "I
hr t.lu.l-itl! ti., K 114 4..1- j HR lin-.-r'!"',
1 1 iii 1 11 1 hi i I'l. -pit, 1 1 1 l.nitir ii ' .1
linn 11 11. im, 1 I,, M .1 1 1 1 .1 vt a 11 Tl
uiiil' i I- 1 1:, il , 1 1.1. i.i tt 1 i . :l. I
ill H -u.l t I 'I ll ll 1 1, 'I - I I , "11 1 111 nl vt ,1 1
Uinl. I liftntt , ihi' r llllll Rnll
G NEMEH
WILL FIGHT
E
TESTS
Aibitratcn Board Is Bluntly
Told If Proceeding Does Not
Eliminate Danger Men
Themselves Will Do So.
EFFICIENCYTESTS
DANGEROUS TO LIFE
Heads of the Employees' Or
ganization Deliver Virtual
Ultimatum Today at Chica
go Hearin''.
. '.' i Tl.fi .tl- t'.il i In
ti 1 tn 1 1 1 1 r 1 1-1 ".1 .1 - tt . I
...I -i "l ,. 1 un t .. .., 1 -i-,
' . 1 "i it. .. I-..I i. t.-i
U- -Til- - I '- lit 'III"
If !' ' If tr '.i I il .it
1114.'
h' r.i-
!.. 1 .
1 t'l I.
UK II
t. ..I,. ,
'P..
Truth,
i . :
'l . .1 ' - it t it- 11,.,
I ' ti l '1 : f 1 I'.' :
- -I nf l.'.-.-li-.t
I V'( li .illl .-. t'.i, .
. Wtitttf!
, r .,'' th
f l.'lltlll-
t - .il'iil
uf ill- I 1 u 1 . rii 1 ..f 1..11 . .ui., 1 . . .
1-il r-iiir :: 1: 11.1111 11 un, r-j.f .-Mi'i.i -
l-if I!" Put, I lu-y Mi-fr ui ' 11. iilll-li
I,, I" in I'l.- nf W 1.. T.il k, (he I tii
I'i-ii! ..: " In ! iiri.u- 1 f. 1 .1,. .mil 1' V.
lnilt'iM u l',i- i . "1 . I - nl': ti ui..'i -
: mn. '1 .1 . u. rn : - ,, tm I'.-.i 1 .1 a :nj
i-t J.ifi.i 1 M -h-i-l-.ii.. -ti'. ri t I r
I lli I .1 :! .'.I I.
J-'lf t ll , 11
11 il t'.l c I 4 II I ,i .
I he ,.l ! ll
I ,r i-n 1 1 .i 4 ,4
rt 1 11 tl "!- fit
It ', i J 1 -. , , 4. - I
1 ml . I..
1 tt . : : ii,f.
-" -, ' ii .t v. .
I H.it he r.i.ir.i.i.
i . u I hi ,,'ln ,dh ..
..4 1 li''. r ,i ll r i'--.-i,
I'.tu ihr 1 ull-uli'I
I If
lm I. nut it uti-il
! . , . . ti I ' .1 r" 1
-iii-. I
,lil 'II,
lull- "...
1 I -
. In (.li
lt 1.4 ..t.
l.-i.. !
.!t It .- l" I - ! '
1 I Ill-Ill 1 1 it
I'-i- I. -.ni- vt.-
in 11 1 :
ni.it 1 , .
1'J
..1 r 1- ' u 1
tin- ii.tui
nl the n.l-
I tint llll-"
l.tt
I ll
1 1 .1 'I-
I I I
1- I.i- 1! .1 1 1 1 ' I "
. ' . ' nil I !! I'll . .1 ' f'l
1 tt . .: . lint , 11 llil if
, I . ' , lln .... I . ,i"t
! 'I -I, It , I 1 .i'l
: . 1 :tn .! 1 le tins
: i-i. . h u 1 h"' iiu't.
1 1 1 In ; rut t". t
..I! - f.ll.-.'
.1 -..,! ."In n
t .1 '. .4 1 1 111 iii.it ti 1 : 1
I U 1 'If ! 1 I 11 Riut'll I'll
Hi.- I'-.i-R .," ! .
1 t .1 1 .1 ml .
i h 1 n i'i.;' i
.1 uie in 1 '
I. u' W U"!l
iiiiifl, I.."
Vt I I IH' "is.
I '11 t'n-iel .1- -t
i "lift" I . ..
Si'l f
ti.etit., I.ij! v ,
II. I .IU-"-
rn f t nut-. v 1 , 1 1 1 il 1 it hi .
i lull.
Vt ht 'I t here
t if,, lit). If !,l .
ti,,. w-.tM .,
'..(I, !.. Hi.--.1
t '.r-i-
t lit. 1 1 v 1
ll l. tint 1 !". h
t. ' 1 111 Hn
nr. li.'!!..
' I' M
'' ! III. t "I ' 1
I ' -! - .1 .ii..
..'.I I. 4 1
' ul !,, I-i '-. .1
'.. "ll".! It - l
' 1 ' ' tt "
u'l the -I 1 I
h,,,. 1
. 1-.1I it.tiitifr, U : n--1
. '!,.-e 1.4 11. ,i ,n
.' ,.' 11 . n it '. . -. i-i-i-.i
,.' i I,, it j ,.-.'i i "i
- til- nt :i li. .1 tut 1 1
: u Iii fi. . :
.. - t !-.- -inn vt li : -' "
. -, '-.i .: 1. 1 ; .1
., - m 1 1 ..' - l-'r.nt
1 ". I ill' I . tl I'U I"' -I '
., ,u .1 ,1 n u.l r i '.i f' '! h"
r 1 ..11 . ! Tt'.'.ii.i'-"..
, ... t r
1 t u. : 1. IP , I 1 1 in I
.1 I:, 1,'.' i'iii,
! -I I Ik I.t U ii
ii!- It I I
1 ;
, luft.lj
1.4,
Tl,"
It 1.1
T';l.
I it
' I
, ! ! , I
,.,t . 'h
I,. ll,-
' i I 4 .l.u-,1. ii
! 1
'UII.! '
,!.,,. ,4 . ,.
I, ,1 hi- - 1 ru ,1
1,1 I lu- it,! I
.-. ' In- Hi -I
ll 'It
1, llll
... !
. ,iM i-.i 1.
the 1 ' 1 1' . '1' 1 I
I t 11 1 "I 11 "II I 'I lit '4 I ilk '.
I . . ' ,1 ' I I ' i I 1 li .' ) - I U t t .1 1 '
( : n 1 1 1 1 , 1 I 1 In- .-11 4 ,1 I 1 1 J . 1 1 1
t.-. 111 - t nil t Kiill- kit, .1" Il lii"
iii . - .,? i.i. ', . i i'l - I 1 '1 it 11 l'r,'.l
Tli tin "A l.il "A .lit 1' 'Ujiili.ihu- 'i,t the
. ..i.i" In 1. '' il 1 ,ieil " r.-u. 11.
I.. I'l l k 'I,,, nm li . i.f 111! 1 U. "Ill'
11 t-if. T-'f ti .ml " ' '. Hu- I '..41- ...
hi.'l II".. iln- 1 r Hint J' ! il'" .Hi e 1 '
Pink, il 1 ke pun 4 uf llutkf .
! tun nnn nnn jit:t
Z UM. DliUUlirtU tiOll i
! 1,.. . . i -., i iii i.f
I ..iiiul- a 1 r 1 I 1 ti 11.
" I u the U.ir In. ift
iiui" I..1-... viii- .H
lx.iuliii.
ft .- I I'.I
111 f. Ill, 11 "
ir tit h tt .
" Hi' .1
tt i-l .il Hi f I
Thftf "An ll
ul mum t r il"n
SURPRS
iin mi
MET SEVERE
DEFEAT ST
PUEBLA
Nine Cars of Wounded and
Number of Officers Arrive t
Vera Cruz Says State De
partment Advice.
GENERAL SCOTT STILL
NEGOTIATES AT BORDER
Wet Weather Serves to Keep
Border Ruffians Under
Shelter and Day Passes
Without Disturbance.
.l -n. Am lmi. .' 1 Ham.
K-..iki i r.iKili , ri-'. rnteil 1 tli t'tu
p. iii 11, i-ei. .if I nl;iy Li-livr-m
in mn. It-r iii tit i ii MiiR-h 1. f-'. n-t.
i llul .f Rt.tfT .f the I 'mi tut Ki.itfH
Bllllt ili,l Ji.w Mill t'TMiL, till"
H:i4:,t ii n t r in .-niii'm. lu iln
i ii--" : iiiiii f,.. 'nutlrig Hit" Mini
.in ti .1 r HttiH friiiu 1 hi- mti-rttii-11..1...I
: .11 11 1 1 1 y nt ttin- Putin
M 1 ! .' t:,i ii'Hnni l"!r- w.ir
tn if.l -titiir- mileM hv;i f..n tin
thiii. n.i't il tiii-i-i 1:11 pliif ti four
n ii m i-it nf in ti'. .iliil fSt'iw-ia!
s.i.i' -i'h iiiiirr:it T.ntkRr II.
Tli-- , iiiniiiHi'.ilriK til" ArmTl' iin
f "i. i-n hen-, rft iirm-il tu i mp.
Tin- tme'irm iii tu- an 11 nui-il
l.idir.
v. .1.4 timn-Ti, in... .' 1 I' aip-tir
f . iilll . I'l' lll-ipill t-tft. Jl'lft A RlMtr lle-
1'iinii.i h m .itetneni tinin, "ihnt t he
- iii-i,: .! ; ,11:1 1 1 4t 4 mei n ifu-hin l r -Ir.i"
. A 1 '.i.. . . 1 u nl Tiir'.'.a
11 'ti i.neil 1h.1i in: he irmrniriv
nf Hu- .'"Iti 'illii' .nr-. uf v .Jlltulr-ii
llul in-.! lieill ulli-Pf .llfi'Hl all 'rr'
t'lji'. 11 11 4.1. .1 Hi..; tnniv vit.r -
pi" - i.i
Tu l i : u'lulii nl aiu iii.iflrcl .rn ai
i 1. 1 1 - ' 1 i. ii 1 i I I I Hi rill I. 1 i"'
mi - im tin i 1. in 1 ui'l . In .p. Ii-
i- . . - . .i-ii.i- i "ii hu i.i . 11 :' h n 1 u : ' i"
.: . , tm 11 ..1 i ii in it in Ti t,t, tt-;e
r 1 - 1 1 "- i : hr ilt-i;i! t fni-f! t .
'it ti-l. ll I ; il'.ii Vt M R'l'.f,; ii lU. Ii
.n,!'". !."! - u-'l i-r. ul l-iC-lfil-l
Vi-ttr-s ..i-i-i-i-. mm - : ; t-i nf iri..l!ift
'i.i- .. . i.t: vtrii- tte, .1 : i-.l ami
' .ini. .; - 1. i.-f I t ut i-n.i fi t, i'Mlii'iil'i,
.i.li .1 f .r-i.i . tr-ti-riii . tli r:. tAii ul'
i .iti! Tn-. .f his mm ti'i-r ki'ileit
i', l i ;r ruin 4 f..ltM'-! diKI'i.lt I'.I III
!.. Ir i- .Si ,-jiiR . ii . hill. K.Mren ni
I-,. ' n t . if ,ii h.' iii'K .11 T.i,iiiiii
f.! .- it. r. III. ul lie' il.l . 14 fleil
'.-ii 4 t 1 T'i X e-
t.i m ui -orr iu.Ni .Mi"
in- ri iwiv i inii mv
l" i ::- I "I- .'l-lil itt.ldiel-
'il l.. I I Hi f . 1. M ult. li if 111 Ml'.rT
of t!,r ' :'i li -tup urmy rrmi nteil
In.lilT 11 '.erliK fun ! Ihr tn-nlrr
tl u utile li" - wK'i'R.nu tijfntm i
linn fimii ii' - ii t ui. h tilth Mix.-
'ill ntlilTR If! ,1 1. IT. il H.,; Iti '"III
in.lll; t)u" r ll. Hull hflt, tfthrti. luf
te-i v.tekii iSi.ifi-. ir J-Uft May tort-tuft
f -"niif-i Hie : .1 I'Mili-r, h.14 lm
!, ! the i'i!i,irii. fur 1 1" tiiiiititl
i'i !. in 'i , 1 li 'i. r fi . r t-in ii--1 in N'.i- ...
.1 ni l
T'u- ! M .-1 t'h.l'-.i Siiiiri itrtni
f t- 1 hiii liiulff i-iitii ui.i 11 il .'1 T.I lit
iil-i lie nt r.il Ti-imT 11 IHi invt
tit. 114 4 un run,
I : .1 n It i '1 r.-u. thi. fi.ii'f.ii.ii ii
ii k 1 1 .- 1 Mil i rrii ' in n , 1 ' hi- M 1
Pun 1,1 1-.
M hllll A s s Hi:
11 1. M! I;
..-'ti 1 I", li In- .'1 ittiKttt1.fr
- if 1. 1 : 1 1 ' -- . .-'ifii.ii .1 iik ih'- t-i.iili'r
!"...,', .1 ... . l ! .7 1 i.t.lf I i'lui ti i
I ,.. . t I M . t J -1 : I uri-l Vt r ! e
-i.i. ' , 1,. "It. ,r ,"i.:,"! "-nl th.i'
1 it- . 1 i t 1 1 .' until it .1 It- lliiuie
I I,,, p.. '. , -i. . ' nt i .1 !. !..','ti, nil
t
I u
. R" ' . I
'.ir i . i' 1 1 -1 ir 'i, 11 : Mi
I i.i . ! r , I- -1! 1 1- t H ilii'R.u li r
! iti. ifiiii. iln- V ; il.. nui -
1 !' '
! -'ihr !' "--I'". ' Tr .t inn ti.t 1 Tfrft
I .fi ! I illllff I .'A Hl.lllllie 1 1 - "ft lllli-' llilll
nf m n hi l.'ii'i'ii mint 1'iuiii llu-
A iiii-i it an iH.rilt-t Sttiiril.i In- ilil
hi- l .t-. i h ielu. ' ti-turn IhR fire
in iii-i-I kIiu ii'iii tu Aiiii ti jii tirtl-
li.r.
Willi VI, Ui ll li.lll 1. 1. 1. ll I Hllll lilt
Tr 1 il . iii n. .ii uii r M- n u 'a huf
1 ; ut ,-r f n 1.1. in. 1 uti 1 ufin-li-riiij:
ill-- I n itm h ftlrmt ll ntr.lie.1 .
I mi. u lit - lip ffiiieil tu M nxtt ulln.
Willie tin- liU'..t"ll t.i in ..ai-
4. "Riuti ul I i 1 o iiii i.rr ' lireMlriie.l I.t
in iiti.i. k fi.un 'MfrHtiii ii.'iii m
se 1 11 In 1 ' X 'li 1 hi" tiillil.). Sfti-tRlv
Trtiifi "itil luitiii lit" .in wit hull t -ft'l-v
! en in n Kuril t i ttt.r nl ilutnrilii"
m Mi in n I'iit unit K i iui.
.vmh iim imii
R-h
I If ft
. 1 IVl-
1 M.'.liet. ,. Ill 1 ' t ai el.-le.t lm r1..l!el
4 al .i'..i''i r-':i'illlf tlMa lie It rt-iettjft-
,,,( 1," ,,r ti r "-t iiuteriu.r M tttmiita
tiuilrr ""ii 'ft-.ft) Hftli ln"td Mrakrr a
"j aultiim i.llli V lU tn., nr.l iv f'rirTaiiiia
1 in, 1.4 uinl iiai. 111 11 .1 ti .port IK luiT
I in a .unl ht- h i. ai ui" I mill ai'lui
1 ii 11 r nr it t ie ir 11
I I" Uiiil !) liitrltiXa
ii 11 riirit t "lli" IR iiim luitfi-r ul ti rail' fi
111 m Yuik i'li'.
(

xml | txt