OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, November 29, 1915, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1915-11-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

"START THE NKW YKAR RIGHT" IS THE SLOGAN OF THE COMMERCIAL CLUB'S MEMBERSHIP CAMPAIGN. MEMORIZE IT.
THIS
Use it.
newspaper is the best
Christmas shopping
guide you ever saw.
S3?
t.wsv i - i ii i i mu
lefilS
Lukens has the right
idea of Christmas. Ib
1 1 something for the kid
dies who havi n't even a manger.
Tltllll AK-f ITIAliX.
Vol. M, No. M.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, NOVEMBER 29, 1-915.
THK KVKXI.XO ITRRtl.D
Vni.v s. . am.
Dominion Seizes Wheat to
Amount of 20,000,000 Bushels
CANADA TAKES AllVeme curt
Uecides ror
CEREAL STORED
III MOST
From Head of Great Lakes to
Atlantic Coast, Every Grain
of High-grade Product Is
Appropriatedby Government
I By r.t.nim ll.rtwl UtMt TVIr.)
W lumpen. Min.. 'n. i sufi'in
i.f nln'.il trailing n i I In- Wlitii
pe main i'V h:i:iiii'. 111 n re-till i.r ilie
Km i t iim-nl til ler i 'i iiiiijiM.li -mm
li'lvr ft 1 1 I'll I II 1 1 1 1 1 . 11 .mallei, ul
wheat, prnbablv will le i.f .hurt iltii
ul ion A meeiliiK nf i hi- main
i huiiKi' I 'rtri. il will In- hi 111 l.ue l. 'l.iv
fir the tie'ei..lt j nf further U")un.
till..
Tin 1 1 1 if ; inn i.f nm eriiuu nt iii.l. n
ni Inr In- i.f r . rt r m , nf Hi. mi tlnin
nK" .int.. at'..inn Iii. iii fubiti- !n fu'
llll l I'll! I'.lI'lV (. ll llli'lti. Ir.l.ll
I'll l l.i.t
t li .i li tu .
uh.it w
MI'-..,M
i I H I l 1 1 .. I
In i hi- i
ill I v-i
Mi- Klli tl I itiiiiiiM
). 1 .' ill;l I iiltl'lli
..tij'i l mi i it .n. h
In thi- iiH'.- in. it i.r tii
IliT v i t lir i ill ' 'I IIIIMC'I
Tlii'ii- w ill in in ni i 1 1
il.i x; i'i tut' i .i.irM. 111 .i.i
hut . il...'.l. il .it I ii i,
Hitittnim uhi'llii-r thirt- w
en.li in. 'i ki t Inr wlir.it
l...ii I. il.. n- th- tr.nliiiK
Ihr..vvn nii.t ini liiHitii-f,.
i in. t i.r In impi v: ma n i
i'i i- lil'i .1 Kith a n ,i ax. mi t hi
ti'iii mi ii. eli va.'.r iiii'ii .mil
Miit.it .n:t nun il ti..; i ; th. hi
t.i-.i tirinittit aiitiut hv the m-iiiii-hvi'lti-
tn IHii-en li'll!ln- hj -Ih-In
trr'l wheat l. thii liiiiijiiitfi vnu
.. tt.ti. iinr ti.r ; In- ti .i in
It I,. 1 1-I h itl.l .it I
iii! in- thi- r,nlit i.f I. tin.
.1 i- A mi1 r i fit 'i i -1 1 r ha
i '.in. 1. 1 . I !l l' ... . I - ,l II I
I'lilli'tl I'Htr n-t tfi ,V -t
Alien Law
Ill I Ml -"it I
I Hi..' tin'
v tin h h i-
. I
I." U tin
ll.l
t hi
vvv .ii
pre.
t i in
mini
I. it. i i
Tt.
l;-i
in-ill. ir
' liff tilt-til !
f Hit
.- -I ,
llll .1
I I.I
i.r .--
New York Statute Held Con
stitutional ; Nebraska Drain
age Act and Arizona Corps
ration Ruling Sustained.
I Ity Kvi itnifc' llnr.lil la-ftted U li
W.n-lllimtnll. .uv :' The Ne
Yutk n 1 1 -ii 1 ii-ri I almr Inw of I'"'1', un-
iSi-i- wlil-h II ma. tmiil niptil.uiv In
i-iiiilny only i-iIi.imm hi tin- itiiifif ruf
tiitn nf punlie walk, win. ittil.iy lii-ltl
i iiii-lit-.it.iti.il h Hii- Hapteni- iimrt.
Tin- i nun In H - i ri I -. I uinniiin in -t
liit-i-J th.il tin itair nt Kiiiinliiin mill
tiu-ttt'i- ul tin- i.iiii- intifit.y tuny
pn-iti rihi- tin rnnilitltttiH timii hIhi-Ii
It Will irllllit pulilif irh In In- llnlH-i-ltht-i
h itt r nr h tine iif it n
i riittirtilMl uKi-h' ii-h. nuili iim the rtty
It w ilt lii-ltl th.n tin- liy ilul imt vl
nhiii" tin- irmly hi-twifn tin- I htttil
MiittH iihtl ltul' Kii.ii'-iiii-'-iii jii-rHiii-i.
i.f l-.lt )l -nlltllt ,il it 1 1 1 v nl I lit In
t In- in hi i .
-W Vntlt IMlhWII l-illtriliinlH 1-tlM-
liitt-tl tin- lavv I'liiitniMK tri.it tli-
t-iiuhl in.) I.. ill nun- wnrk nn.li'i It
Tin- .flia?tka ill.iiimui- lav I-mIi
kill tlilll'llt IIH flillHltnlliili.il l' tllt-
flllll-t lit
Tin- nnlf-r nf thi- AiiAittia i..itini.i
tmn i nil. iii iKt-inn i-tii.i tin; th-- I'litif
i i x K.ulw.i.v tn il hi I t- 1 1 a - k lib Iiiii
-i-ViUiv Ilu :-titf i'.i.llal iaiii llfhrlii
tti'l i- it t ti" ftupri in
Th- M'n-..iin til mi.
i lir.'hl
Thi- -im
til I 'li'll i-
nan Kn
Villi. I tt.tl.
rt.ll -I II I' I It. .
I HI hi .III t.llr
I- V "III. I'-alu
t -in 1 : tti r- vi
v tlir sii.'e-m
nirt
law i
.. I.
ax . 1 1 1 ft'
,. mi. I 't
W .1 S tll'l I
ll-
.11! t
I It v it I nr.. at I't-l I Ai I ti i;r a
U llll., in at tl..- t-li l i.l l.iM ni t
lllit-at r --1 1 h tn havi- hi-rti
t.' I hiiHhi'ln. with Mhii'fni'nt-t
KIM. IN
In
hi i
I'lill I. I I
I II
., n
. 1 1 a v ,i a
ill
I H'
I'll 'III
it
w i.xri
i tVlif.il i
n alt ..I ilu
i-.'i-iit, ..f
III)
in- .1
t'li" Ini h' It-
hat a II i- it
,.. It ,i I.i '. alii
Malt vv.if ..l
i.tt n in 4 . ;i i ai
Sti.i l 1 1 ail v a It- t
l 'i . . i ilnaha.
'-w t i-l .v a .il
t t liti l -
1:. a I I..I1M t t
tin,. I. ! J- in,. I, t
I. II I lt -l' I
IIH14 ltltlil."tl Inn
I'I ' til- '
It-. III'.
Il' I'i
I I III.
I .t lit
tilt.
t.a.l, i!.i. ,. it l.Hi.-a
I. I ., M Hi ! lin li
nt in i 1 1 1 1 -1 ii I i;l a '
ii l"it initial tiviiit
nt n,', s.'-. :'..' intt.hri
in:' mil liUflirlti.
'I In- I I i l: i.f (
I II , 'I'll St 1 1 i"t V I I
I 11 It'll .l.ltt - l..-t t.
ii- itjt-tl -i.tnil ilav III
il-'.i I l- l i l .lav V
: ,. i.f ll-'it-t niiii-n
tptll mailt
I M.l- ii'
.1 !
i.l I'-.'lt
nllt.w
1 a us :,.
I.y laKf
hill '
? . i t .
Hi. ,
in i nil
lil-ll- i
. w I.,, ii
k 'i ' u
t-t. I.l ,
In-lfil
. ha. I
11 r 1 1 1 -. 1 a
l"..rt t
.ml
ti'
Th
th-
I .1' ' V
Pl.t t
I I II
.It r
it,. I
Knit
.- .hail
,' -in in i- it.tti- it
i t .nun i ini t-t -1 1 ii a
Hit' ki-.tt that
a III
t.r
...la'
hi- I
.l.i :
It .1. 1-
I II'
all.
1 1 Ini i . Pnl I W i lla in a:
It
. lit -I..
ili-l-i lit til
th.'
-tl
al in t
w hi a
'.I Vlf-
ll'lll- w-i
.li-
ii Ii
ill i.
'rutin
III-. K
I. it.-. I
.-a' I
t In
thai
l
Pr I '
.1.. all 1. 1 II. -..Iv all
pi . in h ali.l Italian I. ii- .tn r -
Tin- l 'al. 'I'll. in k.a i-t i im-li'. -m.im
ii i.i- limit i- a ft'-i lal v.ar a
till. a I ria ( 1 1 1 -1 1 1 t I fill i H ta w a
th- (.Ini iKnil-l In- la i ' V al.t.ii-'.-i
-It .. !. 1 1 pt nini'l Iv ial J.
1 1 i... i I llll.lt i .1 t Hit I In i - i n
I lit- h..lnl i nl f i r in.-1 - I .1- 1 1.
w t -l-i n i an. 1. 1 i i ul I .I" "ii
l.uh' In a v Mlla In- Ini i l-'l I
t.ti tl . r..n i.i ai...-. " ' 'ii-
lis It 111' ll HP'tll
i i I a . lift t-l h-t - w.lf a
' . .I.i . .is ! i In I'i .il-.i.'ii mii-iii
A '
i.i lit
a ..I
III..
a M.
ill
.llall
-W-,1
IV I I
th.
hav
llli-ltt In P
i ll"l.llt
II- t X J . . I' I
ll.l I .
a II I
i-l iiiii.-
I,, a
i I
I t
i.; l
i . a.
nit nl
n.
I. ilif
-.v -t
I I t.l-
. Inn
iii nli
. a in -ii
i ..in"- .1 1
. main.
I, i i '
Put Mi l
a'l I ana
a i.i ai l. h
h..
mull
V in. i
i - . a -a.
. vi u t
lit vi . ' i 1 1
1 In
.I.ni
.ll.l ..t Aiiii'l .
i . II
I ti- -.1
- ,f
, ,1.1 .1,
i.i il"
.III.
Ii-
.l ti.nn tin-
l mi
hav .
: n ii
t at-m-tit :
n Ii
tin ii Itiini i
that h- la
itliimiiliilf. 1 1
vv h-a l nt ' h
m n iiifti t .
I i. 1 .
1 ma It
tl
S It'!
' I.l -I
tl.l.l-
Tln
-I .1.
li.i-
.i - -I
!l-
I 'I II
III. ii
. nl
..I H.
.Lit."'
I,- h.l.t
.il i-t II .
Sui'.ll-ll
tmn, Sv
itniii' l i
n.-
n:ii...-i'
tin-
i. in k'
I r. ft.
".jiii ft
nil
Pnl .- Il
Il -iU--t
., it. III!
f tai- llllt'-l-
it-v f t ..
a nl Ih H
't ma -ti
Thf I,
in
t.
a WiMl I
.unit, unit
a nl
. il I
I ii
1 III .1
II
I 1 I I
III II
'.
-til
X i-
II" (.i-riniiiii
i j ii.-. ii X i' -
ai i '- i.' i'.li .
PRESIDENT WILL GREECE READY TO ENGLISH COIITIflUE " Case, Bring
URGE PENALTIES
FOR OUTRAGES
Executive Address to Congress
to Recommend Amendment
of Sherman Law to Cover In
dustrial Interferences.
(Hy r.rninf P-rlrJ Li4 Wlr
VaBthiiilt.ii. .i, J rn-Miltnt
ilrnli H it ilil I fit." t-i (iitlKr-HN in M
ui'i k nut only will in up?i Kri-H'r
li'frtr.in mi for fwtttMiiiil (I(viihi hul
Hill rail llir utt.lition of rniinTf lo
th' )itimlonM utiil ftr- In Annrian
tnduirMi i 1 it ii t
Tin- .r.Mil. nl iiiH'niln to r. itiniffiil
that the Hh-r.niui law ) ani 'inl'! to
liti luilt M'Vi'if naUti'N lor Mirh r
Ktr.iinix f ir.nl' Any division nt i tic
rankx of AitM-iii-an Uls"ti w!ihh
iyni..i(ht n with tin warnnif ta Win r-
'MtH ilUM It'll lO XHffM'H will la
ui.hat i ally i oinlrinm-d u- iin-Anii r
nati 1 y th- prnli nl.
In refill fhll thr trfi.nt hnn
Nakr. fir "Amt-riia firr' un1 talUii
upon Aniii i aim to hlaful unitfl. That
ht- oiiHiilt-ii the mIu iHoii nf mi'M
i n ut iinprfriaiii c to 1-riiiK to t h u i -t'!ilU'ii
o r'umtffi., linHiMi-r, hail not
ixi-il.
Imliaim wan rh' t
I H itiMC! at i' 1 nt t
Hil l h tl):tlll!U) Jt
i niilep m i of the
ii f N inla wa
fill i oifi rfii.- to
itlnlnn ot l-la-to
t I in iihh
Mi'iit-i.tlty lurii r'.i
S nator Krin of
il (hiiirnwin of thi'
rmiriM .i tuI floor I
Miti- TiMl.iy at thr
(ii'H.ii- I ti Mini r ti-.
S nai"i I'm man
f Ihi ti ll li-tat y of
iii i i-t il Si hator S.
ar-. lin i ijhi'il
ol!iii-.
Si-h ' t t,,n of u vii f i halrm.in, u'hI-
tlftlt HO tIM'Ol nl till' ftflliUi-. Iiilll-
itmti r uA:Ktiin'iitN hihI tht- ri port of
th' mm lal iimiiitlt'' on rv iioii ol
till tUli'H WlTl' MtioM uiu.l WKl-
m-ilay.
Si-nutor Krin was ant horizi-il to
Hani- a m -tiM i iiiK oium n ! of
i-iht iiii-tnhi-r to h- approved h tin-
('mfi iriii i' i iltii sua .
rhairtiiaii owi n of Ih- mim ial oin
niiti' to r- im t h ruit-H will Mihini!
: r''orl V film (!.i . i "( ii 1 1 1 1' r 0 1 ti it ;i
niuiUfivil loiiu of i iiiiur on iH bun i
I'Ihiii that ,i liirioii .f opinion in
n- t i-il . an. I id! nNon ina iio.ni;
r J l i 1 1 1 1 ! t'l'i m i stril ilab.
1 1 i I in lion w a v m a ml m ale
i niiiiitti r i: pul-lK an l. nl r M. it'll
-tpi . 1 ami slalt-il w hat th" K puli-
I;-mM. want lu r pi vmf tat i n oil .i in-
OISCUSS PLANS
OFFERED By
ENTENTE
Athens Dispatch to British
Press Agency Declares Con
stantine at Last Is Ready
to Talk Over Proposition.
REPLY DELIVERED
SUNDAY, IS REPORT
Collective Note of Powers In
terested Brings Definite An
swer, According to Unoffi
cial but Credited Reports.
I By Evnlnf H-rl4 Uu.d Win)
iiiulun. Ni.v. in. Ml 1 i a. in. i Tin
lii'i'i K mivi't miK-il lut-t u'ly tn diw'U.o
tli. iiiii.llitn rtiuile In th- fiitititr
Itiiutm uinl M.iti.-f..- nil ili'in.i.itU hi'h
Kill lint -l.llil'iillllHI 111. lli'lltl'llli .
ravn un Athiiix llHi.iit.li tn the
rhatiKc Tc-linraih i-nniiiaii v .
s
11. V MMI I)
o i it rvn iinx
ran. o 4 I u : h tt. m. i - Th-
(!ri'i" xo i f iriM Mi h iM'l to ht lat
t noli ot tin i:it'ii:e towr ma ,h
hviTi'd Su.kIin. hUn a H;(.iH ili
put h from Athi n
Tim riuni.tt'iK r p st-ni in lh
tiiailriiplt nt.-uti nt lo th' (Irifl
Kivi-nuiH-:i( Kiaiay u ro!hiM not
uiitliltiiiK fiTtain ini-aHUT rri the pow-
th ci'.Hir' irp'Oi t lake ;n l oitrorhi-
ity with Ilu- pn-litnioai a( ricnoiil j
r'i iim irai ni'ii. i in1 uoi in ri--
upon hi- to tht i;pi-k dOM'i 't.niiit'M rr
mu i. ini pn-ri.-o- ::ifos iui ion tih li
what wart wa:uii.
mi
-f th
ihip w. ll .
-i iail
In
tt
rpulill.
tn
i i i-.i! ii i:
llll 111 THT IIIOl I
iiiimnt'-i . thoiiKl,
,ili I 'inM' In 111' l l .111)4
i Ki pti )i ira n on ati
hu h id tlx s i'Ii purlt
In i w
atl ini'liil'i
i III In- all
nn th' iMip
I "I IO' l -ti
Hi-- ii'.iiiIm
i ointnil t
mi'io'ii (,
It wan i. iihil to la r H'l'it tonx to
Mr. inn hi'ii'.'lf or Ilu- Kipuhliiaii
rail ' 'i Thi- Ili'piloPr tllh Will I'ulli'Ur-
'I'hui ,-.la Mi-:..! not tht I nnnTa
will pii's upon V hi u own .-i h-i iioii:
Sat urd.i itiiihi.
WATSON TAKES CHAIR
IN OWN BEHALF BUT
EVIDENCE IS LIMITED
lalMMlN HiT M It I-: MTUIIV
is IMI.: 1 l.h H' Tl IIM
Lnllilnll. itv. J'.l. tl;:,.'. .1. in. I Hi-.
Hi r tltut lh- tiini- him in t n imI Inr the
iillita tn l.r'.'iti tn .lt-ti-it. -ii-ar at.tl
ilrttllll- IfliiM ttf it ata- ' X I iff -t-ttl
l. til- I't.'t in an -illtfiiiiil. mi li
gtt'llllit .liat tlli-m til. 11 VAnitl.l Ll'
I'll ill" f I'. Ill ll. !'.i-iiillati'll . a:i!
ll.l I.l ill Kllltll-il nil ilin M'tl nil ill tilt-,
mill.
Thf I'nM i-.iiiti-tnl'i ttnii uttlniut:
""IliiitJ Un- "Ivm l.i-lnic Uilllnii tin1
lit'iil'' It tnav In iii--.lltll-l vt-lniy Ini
ll- allii'M m ii i tl r.-.l if ntlly lii'. niifi.
wiihi.ni unliii' sii.t.n. ilri'itt lliiiiin
t'nlll.l lliai ilaltl il ll.l' al tlitt-K.lilt' i'l-1
tli-fltiitt l anil 1 1 ; - i . . lias f-llmvi ".ilati
iiiltil I"
KI- til l
lilt- .llt'll- Wnlll.l in till' rll.t
t' tnry.
I'll I.l.
I. ll -
- llt'll ll
vi III' II I 1 1 1. V '
1 ' ll.
III.
I III." I
! vv!"
-I .l.-
nl. I.l
I.l
)l ll
ll I, .
.ll.l
.- III!
Mil I KIN III HI l
r rim i
I'm I An n il . ' 'I.
n al i iii- lit nt t.l .a I. -
- - al .
,! II.. I I'
llll
IIIIII It. UM
England Tells
Japan She Has
No Pact With
China Pending
Hy Kv-niiiit ll-r!l !.iMit Wtrr
.i. uu -in. i ;.i . x.'t . rn un I.
Watm.n. Hi- il ma I'tlimr. k ll"'
Vllt'l-t-s I.l ll.l III 111 nll ili'llli-H lll-
lav at tli.il nn itiaimt .l Inn lli
MMil iilt-ia-ni' tnttli-r iitlii-Ktni; tin- I.''-
n '. illn -In tlinlill Ilil.'Utli Ilu-
ma lit
ll- Kit. ii . I 1 1 tn -ll-.vv llt.it tin t.'
win- in niv. l.i-liiml Hi- ii..n-t iiia.ii
Wllilll W-ll ' l. KMl.lv llllivllMrt n t"
-It lit-1 till' Kl.lllil J'll IV In. ll illill-'ll'il
llllll nl
llt-v , W ll
null. a..
ll.'H I V I I
I ? I Bl-i'l
lln.'.-la t-
v ant
It. Inf.
..v -i i t.!.
i-v nli 'a t
In nt
in III- pn i-i-nt ill-ll n t a
i was tint In nflii l- w Iii-ii
nt w i" f-t nrtiril Tin- i
. r'.il-.l tin- tt Ntiinniiv
mil iii.ii ntilv tin- un ill
t.: tin tit r-nilant a
ii.ii
t Ii o
nil I.
ll
r in
i. It -
W is I . s. l 1 11 I s
ID M ki: l I vill, VI 'li
a-liitiiiiiiii. Nia .. Tin- KiilKai-,
Ian inliiii-r. Si. nlnui Panari. nl. m- j
ilay ask-il ill- fial- .t-puit iin-it I., in-1
xi'KtiKiiti. Ilimiiuli il. im n t'liaiitii.ls 1
thf i lntt nt tilt' tl-.l It In th- S-I'lll.llll
t.l III .il IK II nt III ntilv HI'll. a Hill. -ill ..-!
i-ll.ilit ill thi' li.tlK.it fin "I'm... I
I I H I III It ll N I'. III'
Itl lAi IW NS I'.l IMIIt lT II
1'iirin. Nny. i".i i.' I', m i A fiirilni
Hth.inii' liy linliiai hi ii linn,i In tliu
ilit'i-i linn uf MttnaKiii iii mnit!i c-t-t n
s-rtna. if t -i. .ft -tl in a iliHiiitilt filial
M-Bti-nluk al Siili.inlvt In thf ll.ivm
I A' tn v It iv Mini th- Itnluni I.i tin "
I s.i i ii i .la v tii.t.M.. tin rai'r i'mi.ih. I"
tin. ntiitli nf M uti.iit r. wliitli tin i"
' l.i'inu i iivt'r-il l. ft. i niili n.Mt;tniH i'k
ii'tnlnm I. mi mil. t in Hit' iltri lmn nl
I Ti il-i
I 'Tin. rtitrv nf iniii-'arlaiiH ini'i Miri
'aclir in . iniMilt't il ! '.-Hll.lt'." till
I .iltt'll hU.V H.
TO HOPE
IS NOT LOST
Many Believe Wintry Weath
er Will Halt Invaders Un
til Allies Can Rush Rein
forcements Into Field.
l'r Kv-.tiinj lti-rl.l l.rxrtl Wi
lam Inn, i,y. j;., ti;ii., p. m , -TIip
llrlt; h . nail.' Ix tint nn Inn tn Kratil
lh iltTtiinn riiiii.'iiiiitii tha: the ft-r-liiiin
rattiiaiiin nf thr i-rntrnl Mitiiirit
him lii'n liriiimlit In a tnc'.rul run-
MllHlltU.
Thf Iniiif Ik i-xprc .' I hnre I tint thi
wintry vM-athitr will giv tittii- 'nr r--lnrnn-iD4
thv A lKlii-Kri'tn h riin.:'
until thfy die ntr.i.iv iriniiKlf tn a-
limp thi- nfTVii.-.ivi liffnri' th invaili-rji
have cimMtilitliiiPil t bi-ir iiimitltiiiH ! i
Hi-rhiH. Itll-Hlll llltu im rniintt'il i. tn
play a iiirt la tnt-re nii't-attiiii. In
'.ht ma tit inn- thi n.il m , lvt tnilllary
iifii riitlniii m-crtt In In ri-Tt'oriiiK
nri.irl.l Mnmixtlr. the rale nf hl. h 1
ilim-urf . The iniinvv i-nntraili-tui r
Itiirti, on thin imlijpi't vary frnm tlir
ifworilun Hint -'he i-lty In mill In thi
hallilH of thr Si-rliiaun tu thi- ritll'n
that I h- HalK.irla-iii, at i i.lila nit il I.y
tli ta-hnu-ntii uf vVu-it-litiM ami iti't
man, hiivt' ia-rttlMl tlir rlty.
Kiitihrp :n the niirth. It l r-i tt
thr Hi-rhian nrmln, il'vlili'tl Into twn
M-t t)nii4. art r-t ri-iit .iik Inl.i Ait..t-iiii
Ja'ul Alnnti'tis Kin. It I." ll"t J I' ii.tur
rtit u hi'thi'f A inlrn-f ii-rimiii fnti'i'
I Mt ".ii In- K-nt intaniil the- Anln
i Kri-in Ii I linn nnrtli i.l tvilnniAi, hut at
jthr nthi-r I'xtreini' nf thi- Ma. .nn
i front thi MnHi'ni'Ki In art- -x i- tniK
u liinixy ailat-k rriitu ttio Aniriunii
Tin rn'i'titit miiiNti-r at Atli-liM arc
rani In hair rt'i'fi ml I In- rM'ly nf
tlt'ii-ii' Id thi'lr rH'inid nnlH. ilri'i'i-i-
Jin li'iini lid tn havr innnilHi'l tu imi'i
all ilt-miiHil whl-h tin imt ihrvati-.t In
rniiiiriiiniii. hrr neutrality,
j A:i ttni!iiii'..ikal.' lull iin-vull nlnlij
tlii factrrn fruiii. Knuii the umi
i conn' ntln ial ri'iiirt nf lively air anil
mu kirinl-hi'i nff thi' Hi'lman rinul.
I Thn ni'W ruiniiiiiaiii uf the h i urn -j
llritlHh fnrci-H In the ilfriiian nlnn
. nf lanifi un. Vet Afru-a. him remiU
ed In further Hilvntne fnlliiwlnit the
i-rip'iire uf THmil. unnuiin '(1 liift
j week. All i.M'.i lal Klatellll'lll nl tuila
t-iyit that Ih- I'liK llvi r hn hei n
.I-. i. in. I ami Hint Ilu- I'n tnh huvi
laki n Maki.mlu.
Th- aiitiuiint'i-iiii-ril MaH nlsu lhat In
III. It till II Kaliurilll nltalllei fnrtrK III
the I'lii iiiv have lieen tieati n nntl hruk
en up. ami Iliat the liiipnrtanl KrMi. i
fnr-i H whit It a nipll.heil u tetniirk-
alii- r-at in Alilian wiufare li fmlit
; inK th-ir way in riii-K Ilu- il-raiaii vnl
. .ny ui Kain-run Irniii rn in h i'itni
! tnlial Afrn.i, are iipl'l ...u'liinit Jauntle
ilruiii the iiiKt anil mitn li.nt.
The liellllllll eelltelK nf resnttallil
anil tlnlllill Kuveriinient Hie at Juilll-il-.
w hn it In all llllalnl Ktatitill nf llll
Kalil-rnn. I Ml inlli'H e.-t uf the liult
: uf iliiini a uinl I mi mil-f tuu lii uf llm
j linrili r uf 111- I' ti-mli l uim.i. It in
, mrmiKly fui litleil.
Boy-ed's Name to Fore Again
Carranza Will DEFENSE ASKS ft
otop Kacing nrruiiTinii nr
ummuuu ur
HIS STATUS
In Mexico
Concessions for Tracks at Jua
. rez and TiaJuana to Be Can
celled and No Others Issued,
Government Agency States.
n rrntnf tl.r.lil lm,t Wir.
V hhIiiiiki.iii. Nov. i - lienertil f ir.
iuiuu h (nc'ti'-y here Imlny iinnnuti-i d
ri'i'-lpt ul tiiivieen from Mexi-ti fl'y
ihut the rn-e tra-k inmeiiiinin at Tin
Jiiatiu. l.uwer t 'alifiirnia. w hlrh Ifc
iiinifua-teil Ii..- wealthy Amcrleiina
iiiuHl uf tin-in t'nllfiirniann. uml alr.u
thr rant Irmk riiiii-i-iwliiii ot Juarr
pruhtilily Will lie ileinreil f'irefi-lird
liei-iiuiir they weir iiiilnined frnm lh
Villa Mute K'lVernnienla. .No nnw
t'oneckalniiR uf that t hiinu l-r will ue
niaile, whk anilntlli' il toflny.
Captain Olsen. of Unita, Re
counts Circumstances of Hit
Refusal to Go Elsewhere
Than Official Destination.
li:ll I M A NT It V IS
III ItllVIM. TO I.OM MH Ills
Wakhlimlun, Nov a. Two real
mem of MeKli'iiii Infaiilry werr beinu
hurried tu the I.na M... Im. ilnni n t and
Id Tniiilii!iuinp.i. w here A ii-ili am
have hren repmiril I lireatened, ami
are e.p..i t-.l to , i.nir.. the altuation.
Hear Atlmiial Win-low on hm flu H-lt I p
aii Ini-Ko ik on hm w.t there
itiarim-ii.
( ltltNZ TIUMH-s Am
IM HM .A Ml:
l'ouKlii. Arix.. Nov. i. ThrrB
hiindteil Villa KuUllcra who altm ked
Na-oitiii'l. jtufiiirii, yeniertlay vere bo
IliK iiuraued ti.ilay nutilh of that town
hy a ili'taeliiiirnt nf ttio I'arrattKH
ti'iinpn aelit fr.nn Aaua rrieta, at i ttril
illK lu ri pnl In reeelleil here. The eitl
'lta of .Vnenaiirl held off thn uttnc k
ff iiniil I 'arraiinii tri.... arnvetl
M'ihI of the Villa aoldlera were mild
to Im In hamy retieal toward Kan
I 'fill... rifteell liiilei olilheuat if Nm'
oxarl A Kinall tiuiuuer all ti ked n
I'arranrji military truin near N'momrl.
Imt were, driven off. on mrtantie ntd
nt
itl i.i. iti nil rvitiNt. th
I C t I - I ltlM, Is Itll'llltl
I.itll.lull. Nov J l .. "."' p III I "T ie
li. ileal lal... al- w . i 'til I a ilif tri.upH
MOV STIU I V I 'l I l
it i ii i n run i
A t 111 ll x. Nuv. -(Via I'ar.e. Xuv
2H. Uii.'p p. m. i -Mu'iiiht.r Inn. been
evaluated liv the ill Ulan pupillll lull.
There In a pi .n-pe. t m il Hie Hi i iii.in
town Will be lift llpl-tl b Hlim.irlliillt
UH It metliH likely, a'tinillliu tn re
plilt.n leieive.l llele thai Hie Herlir will
not be able In renl.4' lona III III- bat
tle now In piuaieiK between I'l .li p
a i.l Motiantir
The northerti Herliian ainiv rtui-liiiii-H
tn lent- ii.vvat.l Hie Al. nm. ill
litwn nt S 'lllall.
I lllt WI XTHIIt IWIHIS
iti ii.i i it on it nos
I t.-tl i ti Nov. j:i (Via I.i. min n :i.'H
p to i Fair ami nut w-at!i-r ba
lav met! artillery anl n.-ll-i1 ..pi i .I'.lnil
lb- l-'laii. it-II-Iki an If. .lit. In
t.lal-1111 nt lli-lll the liet Illal
hi a'l.ii.i i'1 et - "a v a ml t b-r
Ol Itl ,IV Wil l, l
SI I'I'Kl.sslMi Mltlll lts
H'ii 'iiliiKiut. Nuv. an. tlen-rai
lir t n. '-nnitiia ui an the Cn r .nita
.pM at .ucalen. Mexn-'i. ha iirum-
ieed .Major 'l-nerul Kiinmuti to i
perate with thr A inerli an I nr.-en It.
iippr -mi m Iran. In, u bainlii or X 11'-
yiildlern whn ha neen raldl'ir lute
Atuirii tiii it rti nry Klin e the w err
liven nut uf Nnaale. .Mix). nil lie
ii Iiiiii tit will t-atrnl the nun In i it
nle of the boiimtat v ln.r an l tin
ralili'in will be trapped liitween two
tire. iletieral Fii'mtun aliii.tlv hat.
airy n t r. . I w ulmiK Hit' A nerliat'
nle.
Nu dellni'e iiifoi-iniii ion to the
pres.'tll W llt'l eallonlN of Ill.t'H 111 11 In
ie h.-ul rei'.-itetl il-niTuI Ktin.inti,
it 11. l.ll lllin am h i Kent a thutll-all.J
men fiinith tu r-pair the railinatt be-
-en Nutfatei. and llermnMilu.
-en
ni-r.t im
...nil b
i-i'lv -f
mu- -"i
W
I
tli
I'liliK Iliat
pn nt l.'tl. .1
...llll. tent
M!I . '.111. ll.l
trl 1,1- taken at.
Wa i n..r. . i.iiii'-
.1 ll-- .Ill-ll.-i- :i
I., i.ti,. ! i - -. n
I- an; i'i- -t iml
ii Iim atli ii.pl
llipl-lt' npl--
iintaniiiiK th.
iliil-.i
lb- ..I
ii th
ill.
a v In.
. .1 h
-I. I i '
W.'lt.ill wan
In ni.u - ,n
u I ue u ii
la in; iia vi'
tlll.'ll. the
. - b t- lliein
llul n I nit lit
p ii.l.. al :..n
1 1 "in t be Till .
pal - linu I In ll
1 1-1(1.11 ;. ill uf an
nf I C 1 1 1 i.l 1 1 I.i . nl
M a " hav s a 1 1 ' ' I
:,.i,, "While
t.. -t- itl K-I'lila
S'lppill I uf l ll-
1". a-i la n tti aliM
It ti
ll i i '
nl i-r ami :i i - ln--i-r
fluniH in nn '
k truin ,h- !..(.
,1V nl llll- III. I' k
.-pali h (nun S .
..f the i ill in . n
rut eeilinlt tu tilt;
i nniH .i'4aitn-l a
i I :
"
11
I Ity f ..inn llnrall t ..! V irr I
T.. .... .s... i ,i. "i "., i
ii.i iia.- inn,, nntl . I. iini ilt.it Un
I'l li v .1 tun. - I l-i- In. . -n
tt 1 1 1 1 . i .. I ' il ali i . i . a i - - w l h l 'I i i .,
. i. i.i-i in . n 1 1 i. ' 1 1 I. tli- .li-
v at'--. .-I..ll .-lb..' t.Mlla-'v at.-
llnll I'-e.l I'-.l .V
I.l IIM H III lis
I 1 1 n im.h iiiii - w H,M1 , ,,,
I I-- ii :- --' 1 !.. i k ,, N..
'i'..i n I. i ml- '' !" , ,.lw., ,, 1 1,,, i v
I"" ":! ' ' ''" " ' . lew .." I ll ih
'" ' ' " ' " ' l-b.'.l.
a ' It a-t ' 'i V i I is tin- ll ''.!
I Iia. i -ti.ii I i.l.-. I'l v. . a I
Ih, ,,,
A Tl ..a,! I 'Ii.i, , .: ; I ...ml. nt
t i ,,.i I, t-t al- .ml Ilk! .'II i" I- "'
."'I at - .- I.- nf vt n ' Inn . - i'l
a. . i plain - t-hi.iilil .l.i.i.l - u- ' I - vv ai
I , p.. III v il il a. I Tl"'
- --'ink 11.
W.ll -nil W.I. in ' .! W.I . : ..I Ha
.. t. II
SUBMARNIES SEND
TItIO OF SHIPS TO
BOTTOM OF ATLANTIC
III)- K.'f nun II. lal. I l.t mm Uii-1
M.i in lllei- Nuv i: i; a. m i
Tin I I nt ll M . . In 111). lunula ll. -
i.ni i h noi r on nv w
III III v; sol. I
ii iniiir
tl.n
a l tnv
ha I.'
a l lit
a.l.U "T.
t lit i
mil' I
lilt. I V
In I
.1.-1' iwtill.
killed .l-l'l
be I-II-IIIV
1.1 t. l II
nia h i. tn .1.
inli I-
Ihe N-l
u liv .tv
Tli
11, uf HI
plan.
.11'.
ruiuies n-.it' ti
t-t i
Mllli-I
I.. land
,.. I'V ,
- IteM.t
ii. b.
if 111"-.
I III' I't
a .)
l.t I
v -
In
I'.ir.
.1 l-t ' b
I ION
i - A
I I -.in
t -I i
.t I.
al Si
-Ian,
In l
il In
..pi II i II a wav
It in.l.-.il a-
IIW I" Hi- .1 '
tain b.l lit u 1 1
una. nl-. i tniii
the entente I'."
ate i i.ni :iiinn.
M il III M It
I ItoM I
Tan- N..V
Ma '.-ll... Ki'l
l -l a t . ..f -i '
I'll. fall. It. I.
; I . .1 1 1 1 1 1 1
tf tbi' I.
t.l- Ti
til ( III
I VI I IN
;", it -'ii
K.I. It.-.', i
. t.i w .
l ..la v
I.V llll- l'lf
-t f..l lll--.-llt
. ilat .i-.'i
-l!l
W IH IH I
I i 'i
i t i i
at
til"
..t i n. ti w i.i
.1 It
i pp-
i il itl.
tin.
the
I'M.-
llll -In
S Kl.l V
. -.ii.
l t.
M. .ill. Ii .1"
W-.l'l lla-
.1. .1 lln
in nv a
-i n r -.
i i tli-
vt- p. I -
Ml I Itl M II
i i i s i:i:
."i 1 1
t
.1-. mi. Inn 'i-'-i i
Tvv -111 V lata- lot in
- lul.-IIIL I. .Kill
I Iril I ll Nleali.l'ii
i. Ill I
- Iia.
i.i-i . i
W-l
T.i iii
s K
li-
il In
l-.llt
lew
w a- I iiil-d
AMERICAN TANKER IS
SEIZED AND OIL TAKEN
FROM HER BY GERMANS
(.1 llll V.VS t KI I Ul a
I WMIN
lint llll. Nuv . i i
p in I -- A l lll b'-a
. tl tittlav til it In .11
,,irj tn n iifii w-i- i
GOVERNOR CARLSON NOT
TO MAKE TRIP WITH FORD
I'lv
Kv
. w Tut I.,
-.I laim -l-a
III t In a - I i n
i a I VI
I I'll
Wall
I.V .1
Int. i
w an
I'l, il.,. I' I.l.
. ..r 1 1 1 1 . . . I . i
Ititlav ll'ln
and I'-piilli
I it-l ma u ti
Slel. 111. li" I
il. ll .1 a d
..I I Ull.il Win.)
' The A iii-t li ,in I I
', , n. Im Ilu l Iv lb ' j A I 'at I-'
I' ilil. w ill' ll I'"'', t a HI I" J'
i " rtui kb.-lni a j mi- si.. n
. nil lil-l J ill at-l ll-' I II il t It
i .tiiniii-u an. I K irk - w i II In
ii.i . Itiu bl-i ii t .O'd .lalnial v ,
- i w lu. ll lu.'k In r j . It. ail. I p
anv, where the oil I lin-nl nt
t lull I I W
f ,.' : . luv -I Iim 1 Sen
nil I...I..V ib-i lined tile It l II I
in, lit an I- nlil m pi ma- i i
In lilt up- Tilt t;-i . el It
ill nl. llt-il lll.lt hi) l-ntllll It'll
ai'.-nt Irmti the Hinte atl-r
J -i Hi, I. ii. tu-- Im tell Ii
-rKutiiillv ilii-t't the etiitii
i 'uiur-itltt'ii Htatewlde nruhiiti
tfl-.ti-- nu thtl liate.
Hf F.tanlnft llarftlil laald W1r
New Vurh. Nov. Tha itovrrr
tnenl wan railed on ttiduy lo atnta
whether It rnnaldered t'apialn Karl
llny.Kd. i.erniHn nnval attai he. In tha
licht of a nn.piriifnr with 11 iinitnre.
Ainrriean Iinr oftleiala In dlnpali hlntr
relief ahlpa to Herman -miner at
rarly In thr war.
Thr demand wan mad by William
Itand. Jr., coum-el for Dr. Karl lluena
a ml til ten nuhordlnate uf lit lulu in
thr roiirae of their I r lit I for illleK.d
oniiriii y In thr Vnited ftateii dlu.
irlet -Hurt heriv.
"The Kovernmeni h.il taken nu pn.
altlnn In the mutter." replied liner
li. Wood. iiwlHtani l illted Htatea l .
Irlet attorney, (n ihnrge uf thr iroar.
riitlon. when ire..ned by Mr. Itand fur
ii r-nli. "Wb have limuuht nohodv'a
wil!i ! naine Into Hint ea-r tiiil.ua It had
he hrouaht In. All tst the gnvern
11 1 - it I ha wanted tu do ta to ritlimlt
all the fait III the caa bear ln on
this It illi t ineiit."
When thr trial w-aa rentiinrd todii
llalph J. M Miillown, a New York
lawyer, wna rrralled tn thr aland, lis
wua i-utinxel fur th raptalna uf the
steamer MoinnirrKtad and fram
whleh were loaded at Philadelphia,
elearetl for Itriislllnn porta and await'
ed a chum- that neirr cum to danh.
to i'a ami plnee their auppln.4 ubuurd
derma n watahlpa.
Mr. KiiIIowii trtli'd uJ lo re la.
tlona with Atlnij-h Hui-hinelater. a il
feniiant. fur th K'.lllng uf th vr'arla,
and Identified a inernorandum alaned
bv ir. ntumi. in wrtU'h th iriiTimirs-
Aniern-iin lln uarerd lo pay th full
value uf the Meamera In caea they
latim to harm.
Tlila aarerment am dat4 Heptrm.
her l. 1H.
It miperneilei) n mimewhat minllur
aKrceineiit mad by Hai'hmelxier and
linllowa In Philadelphia tli day pre
V liillK.
Milt . to ii ii i:
Mill I I I 1 1 14 II t
M itnii..ra. ,li. . Nov. '.
nil t'arr.iiiv i at hi trmpnr;
It ll NTs
Oen
ry head
"d
hi.
r
liliiltfr h-re lnil.iv . iiuat. nu
ll. vti. .nil ul' le i ll Weiiuetlay n
my Inr iiiii i nu' pi, nit ' III. vi?tt
nil. Iiuteu hi. imir nt i-ltlen 1...I il
n 111- Tex.u burtler line.
A i iiinmi'i e of ltr.iw ii- l ie. T'-vi.
Hi. -a ii i-iiiu-d ii-t tirfieriil t'tiriaiia
tttlav nntl e(tre..eil tu Iiiiii their np-
pret i.it.un im hi -nml In emlitif
liiitidr. riiul In Mil ill. .rut
GERMAN NEWSPAPERS
SUSPENDED FOR FOOD
PROBLEM DISCUSSION
(, v.-
1.. ui. Inn,
iillliit In
. I ll.. l-b
il.Ui 11 '
tiling IffrQti tifB4a Wlre
Nuv . .".i i I . ..; a. to. i A
a di. patt h In Ibe I M liana
t 1 1 1 1 , i any In-ill t '"i t ili;iii
ii tin. hi in iv. pallet h ive
li
ii..ilii;
111!
In ln
aMll.ll.
t
i. pie
ill II. 11'. I II lit
Hie
itl..
.aktlll't
-I ,m av-
.tift-
I h it i In
it nt ate
li-rmin
l.ilfi-ritik
Women Riot in
Berlin, Asking
Improvement in
Food Condition
ti Ktr-nm, Hi-riiM I.ihm -H.fr.
l,i li-li. ., .. . i , 4i. in t
Ui'iMi i ci 1'i li-yr. ui tii.i.ni it
ir :( in . 1 1 1 .pi - ( ni t t-i'
W I ik I til- ItnliiUl u.
Tin- Tt liKNl1 i.m ttio; im I ' I V I
4 K"i'tt .mlh.-i: t (ll: hiiiU rml-
I K 'niih 'l;r 111 (il l : I.l
S.li.iiln'i, if: tilt h ril.i! lli'Ul.i-
1 1: wnin-i K-'tthi-li-.l ml. ui- trii
i.t i i i . 1 1 t i . i . t j.iil t!iii,uiil i !
:iif i.iiuii i.f i h-ir huiii.i inn
0 hi. .ii lin iiuitt niiil i iiprm fius nt
hi : I . .i.i-i. tiniif. Tin- ' inwil
I l..l! W.tM l I -1 ""ll li -In- jt
Im-
N.( i-.' hi,.i.uif.u of 'inw Am-
II I lillll llll-l'.llt ll Itllri lM 11 It- 1
i hH I'll hi l. !
Thorwald o.rn. nkippr or the
H.'tini, whU h Wiiih d Aimu-t . 19M,
fro ni, rhiludi-lphiu fur Im (.uari.
Willi u ( ionium vuMcrcarico, Mtt
li-i kwotf. uixiurd. li-Hiidcil Ihut Mat h
tni iHi r t-lnii ttTfil htr tttxd iht nui;l
nirxo tlliitoi htr mtivrtiienta.
"W lu-n we ni'Mrrt! Im Oiiuyn.' Ciip
(ktn olHfn fMlil. "the sukt urn'i -.Ji
rn- hi illdn't "iirr tn ho lhit. J
ai fell. li h,n uriiiTK, oo mill iut a
my riurnt and crutHtf htn k -Snd Imih
tn in (nrlitif.in fruni mm' t in
(1h n. We m.hw no (ifi niHii shtpa wtitt
thi n imt Info I-h (limym "
"IhI yon hnriie yuur 'urn?M
'Nu; h hillcrt lor Ht. Thorium,
Uimlfh V-nt I min b, hut ih Kn-m Ii
trulHT Coin!- luptiiri'tt un himI tonk
u Int-t Miittinijtu. Tht cai'ifo. worth
I .' '), mu ii. w u rimftfo utod wnd I ho
Hoiiiu hhl up ttlt I. ml Mart h when .
ih pulled lon k i N' w York."
John J. Turm-y of t'tulMdHphlit. ro-i-allnl
lor rriiw isamlnador., tvf tlftvt t
ttutt I lai'hnifhtr nppnintly dirt Hot
tcHliftt' at f:rrt that he hud en nntrii
(m( piiivixlotin n well un fiH.
"(tut whin I Md tpll him thut." Mr.
Turio'v muM. "he ordered th prov;'
lont uiaiitftM'Mtt'd,'
TIiIh tivtimniiv wun tn line with tho
rontciuioti of (he dt'fwiee that fail
ure ! lltritiih' tli:ii:ll-NlK pi m luiimi
;m u triftlni: vttnn htnatMi' it w 1
Ulllll(-tlt(ifUl
Kmil l4fn. ntiintrr of the uteainrr
pit i 1'htiadi-lohia to i '.olix nailing
-i-pi'iulo-i v I'Mt. tt'Mtitii-d thin tho
i i n. a n mo Ian at ti' nn h Ih tt-a tm f
i.k it him ( m do n in thi WiV.
Iiniil- n nl i.ial a (Jrrtntili wi.-hfp
"I told him ii o " r,i,it.im 'hh
tairlv Miorti'd. "Tla n'Xt day ho ol
li ii d no l.i'Ot tu do nn und I tin I
;iln Un. thire da lali-r hi' told O.o
In woiilil (iiM iim fja,u"( it I would
do 11 "
' hi t tl Itl oil M
I tld Inm 1 i -leaii'd !.T ui,t tind
to ":mi-4 J wait Kointt. Thit v nimH
1 told htm I w ti h a lt!il;h i ilu' ti aiw
tvouhi imt i ojl a i im. ta wutxlitit for
a million ij.illai- kviM tiht on
lot t'.ii!1 und thin w" nv.
tnonki Iiuhimi'-i' "
tlti rx.iiii in iu- -i-. i ) w:iiiv, ,
tthu d-.t und i mtf'.or iiu.tt'i at iio'
ait noma M-y ;-ti. th Moxirutu'.i
I'f -! i ll lln i .!'.
i on i I'i tor t h' di-teui! in i .ti- a
motion that the indii".iit ii. N d i 1-
intiiHi I ;in tn-.- ii-i.:i. aii.fmirnif'S
tu.! "tt,: tomorrow urmminri'd Wut
aiitamfUi 0.1 thi, r...
i'.it'e 1 1 ion '( -l-.ti tiiltio! -
dei'ti?e i :!l pr nt .1
i a- f I ai luo' Ion to il :'
e it' ll nl
di . hm I to wl.t'hi-r
I 'r'i'Li nt would ko it:i
I, would ht'.ii
C.o,i .11 tm
i ov h u t In
s i Inn in
lili'i mIi-i i'd 1
Mr !;tid
.i?:v if the
thi- ' nn!
To NuiiM' Muri- 'Thi' lltiiiii'niNtril."
A ms tenluui. . J'l. AiM otdinw tn
.i dicait h rrmn lu ni'ii ii-n U"i.
i loi-toa pa-vii!;t r liner, wtnh h
N'oi'.h ilvhiiin l.lovd i ooui to to-iM
tor n.Tir.t iu lln- 1 1 All.-A t U-Uii- ti'iuDt
iiM.r thf uiir. will h n-4iued th
rtenhut .

xml | txt