OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, December 22, 1915, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1915-12-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE HERALD WILL- ISSUE NO PAPER ON SATURDAY, CHRISTMAS DAY. WE'RE GOING TO MAKE IT A REAL CHRISTMAS
TUp to Christmai
Eve you can find
iLCip" til VUllilUiaj
.1 : I -Am
nuppmg Iiuui licmiu nua. .
uxiujliuuij jifinnr. . r r i - - - r
HIGH
II 1 1. TP 11 Tor. the Kerald
B J A I II II ChriitinM Greet
iiiiiuii ng editiou on Fri
day afternoon. . k. f
TIlllHNK-CITIAEN.
Vol. S, No. AS,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 1915.
THE KVEMXO 1IEHAUB
VOI .NO. S3.
FEDERAL TROOPS
AT BORDER ARE
TO RETURN FIRE
F
ROM OTHER SID
E
American Forces at El Paso
Given Order to Exact Rep
aration for Shots Sf t Off in
Mexico.
E. EMMONS RELEASED
FROM VILLA CUSTODY
Americans Captured at Chi
huahua Ave Given Freedom:
Indications Point to Villa's
Fligh to United States.
Ktrnllif Il.-r.l4 Wlrel
Wiisliiik"t"ii. I j.'. Auu-runn
ti"iH at t:i rnsu, th- wiir depart
iin-iil aiitiuuii' ed tinlnv, half hf-n giv
en unlets lo "lellltn ic.."li- ! mi.
further ili III" r I flung' frnin the
Mexican -etc I
tlt-nt-ml I'd -Into?, im i "itt iiunl at
hi I'iih... ti.iH t r I ) ili. it i In- f . 1 1 n tc
it huh resulted Will- i-Mi-i iti in the
ilt-nih nl ,iti AmiTi-nti . ii' itiNn. i"i
tin- ilt-lil.trnt- n I nf .i .'1111111 "I
Mi ll. in. h hIhi ;i . ,i l . 1 lid I r a null
tlml l tin inlet national tiltilgf.
Attifrn.in tii'i. tin- rf put i h.i !-! .
Well' totfl'llig 1 1 whi'lc rinT trull
I tt l mi; the rioting in Juiui z. Hi"
repn unlit, Hide li.nl I n I il I It- fir
lug anil mnif Inwards tin- tnet u at.
(Iil
I ;.-tn-i .i I Aiiln, wliii was in clinis-
of the ti im in .Iiim... in ili-i iil
ml n( llit null r shot, af-ntling 1
titiltiiti v repotls.
A Into department niteii-. in K'
I' ihii r'iiii '-il i hm tlii- Aim-ru .m c-.ii
inspiiiur iu almi li an lit simiiisi
hle sulnifi, who m ufteiw.i.tl killed
iiv Iiim own men.
ilcnctiil i n-l. mi, ant lim it y mi. lit th
rat iAi atlttn rutin v c.'teii.lK niil- uci
ill' 'i!lj troups ill Villa t . it 1 1 r
units .-..mma'iil.ng nllhciH liaie ur-leiitl-i.
I under the a ji ! in' in . ll
l".s lint llici.l'lc an'll'.J.l. t -cr In.'
''aii.iiia irri..n nun .r i" h- .11 Villa
Hiiii"i Tlit" iiniti"ri' .if 'I'li-i-i
Kt'hlcs ih to exte'iil iiit-i ail I iti ir
ii'"l'.. civil litut mill. ill. if llie Vl-la
.111.I 1 'at t .inz.i i'r.iiii.ni"iis
'I'lir iiiiiM'int'tilt i.f tit-rural Vili.i !
1 "iiii ti"'ir! Mini'' i 1.111 1 .till. i..t 11
II1.1I. 111. ,1 ll i ll t fl 1 It t pulls I'll- Il'l"
Von Papen Says
He Leaves Wtih
Confidence His
Record is Clean
Military Attache Starting for
Germany as Result of State
Depaitmenfs Requestlssues
Friendly Statement.
FOOTBALL TEAM
DROWN STOPS
HERE JiATURDAY
Plans Under Way f or Football
Game With Eastern Eleven
Which Plays in Pasadena
New Ysir's Day.
EMPHASIZES NO CHARGES
HAVE REFLECTED ON HIM
f itiiru'il (tut. uil r'ult iti u (Mnth.ti
hihih1 hero I 'h r ( m 1 ti. n i iw
loam frum I r ti utn -t v, .il ik
lhr't'Kh h:' nn I' wiv i" th I'n- ttl.
. j'.iitft ! i ill iiu-ft Hi- Wiinhnit'
Prognosticates Closer Feeling ; sZ;;'. ' " '
of Sympathy and Friend
ship After Germany
Have Attained Victory
I Vhithtr 'hiri' vii'I ln a mum1 I?
Vi'l tit tl lilt. tint HI mViMv will
Shall iwi t t'iMiit. The tiMiviT- ti
ii' am li"i ! it p. rwil..tiir lhat
iN-litT.ti ltal:.l
i , i ,' i i ..ti . ui i : ,i i
I '. 1 1 -1 I 1 1 1 1 1 I I lit ll II
'iit i;i'in s" iv '
A 'tM'l n .in t itlitltl.il
l"i 1 1 1. 1 1 imii I it-1 infill
I I ..I. Hf i I'll! IP . I' "
llll'i .' I'mhIi- t,i J : I I
It. 'it I'hf nit
t.l J'l.." hi" '' "l
I I .tin i!'.i in f "til
t V ' ' ' 1 1 ' 1 1 .11 .1 tl.l I t .
r...i ni ii.ar
il a is i m i. hi- I
I i. inn. am' I "
M Im I'l i f it n
II IN l.l'iV ''lllf'tll Ii 'll
.1.1 "I ' K'.'.l
1,1 III- lt..il4ll.ini.
Iia- I. I'" I
it Itllit M'
tl
M
tl Ml'
I. p.. I I.
liit'll
1...M .
I,.,,l ii
K.tlt il
.luarr , ii.t
I'll v. 1 1 '
'" Ii.ii,
I'l"" 'I'
ill' M
il
ll'
"fii
in .1.
ii i t'ii
iltn
t-r
1 1 "in
ii' i a i
.1
.in
l:
It
III. K.nln. Il-rl. Ih-m.i1 Win-)
N.-W Vi'lh. 1't"' . .' ' iil'l.lin I'lall
v "it I'niii'ii, tiff hi. imi'k iriall' I milt
lali alia' hf. I' ll i Vulk l"l' lint
urilalii tti'l.n i.n lh" hl"alln-tl't m"I
'laiu. I'MiriiiK ii Mitt' iMitiliiti i '''-t-iiitiny
Irttm lh" ' uti'iilt' aU'i-" I"
I'liilni;. hi- iiMi'-il thiK final t-iii'iii"iii
:. ill.- Ami r, an t ' I ' ' "
'In lejiii'K tint ti'iintiv. v.h'T" I
hr.it' ri""iit''l i" ii'an ii""itt tl hiinl
lit'x anil lit"tiilalil.. ir Ann l n' in
ml i.l hi 1 1. I il' "in il ml 'lilt V I"
hank all t Ii" ilnl mil itiintil
tin it Irn iiilly I't tf ii il i. i-liir't t" I '
Miis"iit tl hy thi- halii 'l i rt a'.' il 1 ' Hi-'
ar it m. hi K Ihi' nniii'tiH.
Mi- t Ii.iiikIiIh turn Inn k t"'lav i v-
IT."-. It l. Illi'f- lllll 'I l!"U I I lai
whin I hatl tht' h'.n.ir innl nnml l"t
nun' to si'finl htiini' tinii' with tin- ix-
lii'iliimtiiiry t'T'i' ai V"i.i I'niv.. litH'
I l"ni ni-il I" minui " Ihf .'nlt iitliil
lohlli'lly nuallly nllil tlt-lnll' ll 1" il'M' .
I ih" I'niii'ii Sial' s army.
' rt'iiiinalli i'i akinic nu gn-att r
miit-l.ti linn t inil'l It" iiivi'ii tt ii"' tin. -.
ihi- i.illlll nt nl tni atil"iii I r"
l.r rulliil Imiii" whirl' miliili'iH mi'
I r til""- uiKnitly tit-i-ili-il in.ui ti"H'
'1 ItHw my In"" wiili'int any f"iM-
ihK i 'i till lerni-mi. tiiraiiite i kihw m
ni-il than w In n hlfi'iri la mi' nru-
tPD It Will Mtfl'llHtl "III tlfllll rc'lU'llM
le.iil. all III" nilri I't' ct lllHl n il I't'l
a 1 .1 im i km Bi'ifatl I.l "ail' al at l'l'"V .
tit
Tin Sin Y"lK W.iil'l. nil. ill i"'-
laillh IK l"! I'l't'll In 111" Mlfili'lnll til
111! I I "T 111 K fill mill fi'I'lilll! I'll' im
t . ,n ii 1 1 . -i.ti tl ii.ii iii. rly. iiln-ii iltit-
t'llHMIlK 111 Ifall. I1"H inal nit nun-
It l ii. ftltliil Iht- til' I cli"l!ltl lit' t ut
I'h i-ri.l Unit th" -I'll" il"l' 'I in ' "I
mail" !" i liar Km aKHii-t l'a.l.illl l"l'
I'al'i n alltl i i I'lain r."v l-'..l . i- . I
Ilt-t I il III III" sI'Khtl'Ht 'I'-KI'-f II III". I
I , fit ll I .ll "ll VI '
ivlli'.n lil. llj lh"
l'il. 'I'" i Ktt ."
'III" I'. ..1 t It" III'
vv -r" mii'i I-' fnl
At : M " ' 111", th"
i II 'X " 1 1" " ill n.iftir- h
ll'tl II I ill Itl Mltljl .'
t .nit" tu lirt-a a Hi
It) " til. 11 .l!"l'
-t-n Ht"''invr i In i t-
n "f
lit-
i'h
im-.
Hi "ivn
r" Salt
m" !
I.l It
iit-l -ami
w II
Hi:o N I I I I N .TIITS
ON I.IIN1. 1 1(11 I
unit
I'riiv
I .1 '. 11
t w i nt -"in
li. itn '
I I'llM I'
W.l .lillWt.i
C.il , mi
Tin- .'a
l"n.i in. xt
:.nir ila.it
nm.l" at i
.:.
. I'
SI. i
I. I'"
"..'hall
tinl"
in 1. 1 it
I ua I"' .! 1 :i
I'. It" ill I'l
MID
: : rin
Miiinl '
l"r
III.
til
: 'i i r,
Hi.
i-na
Vi-nr
III.
nihil
l.t .la I"'
!u- it;'i at). I
Mi
I. il .
il'.. I
Sl'.pt Hill In
A Iltn. i,i r.iit ...
III" Will IVl-ht.
Baseball Peace
Pad Expected
to Be Ratified
Unless Unlooked for Develop
ments Arise Before After
noon, Tonight Will See End
of Two Years' War.
President Says
House Outlined
Mission Exactly
Executive Declares Friend Is
Going to Europe Solely to
Deliver Personal Instruc
tions to Diplomats.
Hy Rntng Herald Umd Virt
M't S(r nmt; v., I -, li m
il nt WiIhiiii rani l'liiy Utitt iht Kunip--,in
tup ttf hm friiiitl. 'ol-nf ; s
Ilmim', Him in no wny rtinn,til with
Hit' M'iii't iti 'in'ii(, tut wdn ntirfl
uh 'utliiiil h uiti'ifl Hmumi. in lux
Mtttfit.ent fHMUt'd Initt niuht In New
Y i'l k Tht- cnlMnt'l rani hH iniii-ion
wiih (m omtmiiiU'nt to Aiiii'i it'iitt iitti
iM,itiiM tn pt-ixin f'r ih j'rei(j(.nt
ciTta.n titfMrniuiliiii ihii ilu
i-ji iltii4 in il hi 1 1 rt im i unit t run i -icniift
titt Uii' utiitii)' of tlif I'tni. !
Miit fi tuWiirtl ttrtiiiti ttiHft nf ihf
i it final nt ha 1 nit n;il .on. I vi 1 1 nr ( tut n
it ity thitt (.''litiifl lUHi had t I u t tl
I It ulijfi nt hi tnt.tui c,iiy ih
ll NMlt nt ifftiftl tn tHiiitnMi
'1 "ilny tin 'I rsi If i.i uhil Mih. W'il
.'in tiii(ir-d nt t , -tH v in 1 1 tiv t r t.
UU t ii 1 1. ti ti i Hninf. W. V.. I i.l
llint tiooti.
BYSTANDER SHOT
IfJ ATTEMPT TO
S LOO 1
Fritz Becker Instantly Killed
by Bullet From Rifle in
Hands of Man Said to Be
Epifanio Gonzales.
rl rni I I h.jinti h Im Kifitlitff Mfrnltl t
HilU'inrti, . M . Uf. j:. Kriu
Itft kt r uim ihM ami l lMtaiilly klllftl
.at iti I I n ik li t lxt li Ik tit uii ho nt 1 in
from of ( 'j i 1ih :il'n ttnltion im thf ma In
iMt-ffi o( ihm town. A timri niu to tic
lv,tfit1lM tJttllZlll'M (lid th HtlMMtltlk
and i t'l'ihy Nouutil hy a (Mtt-JH' today
' iMtiiil i thought to hvf iitifiulfd
to kill ( 'iirlm in!, the nioiiit"r of thi
ftfi-kt-r wan ti (JfrTiiin, u il hitomi
In tumii'ic irrl.'M in Hit f-iuto-in mul
I fctt rn pitrts of tht Matt, tlonuh-n
loul 1mm ii a tl'iui NhfiilT :tt larioUH
t ; in ch.
i riioitn i i r: i:ri.w iiu
OI-' IMM kK'h .MISSION 4.I-A
Wax tn nut mm. I lor. J - A nt Iimi i tii -
ti- t-xiliitiit'ion tt iht I'tiruMMfM id;
' ot. K M H-nhr'n tri In K'jom, .ti
ih it nuKi oi rri-ld nt Wiion iuid )
f t.i i I,iiiihiiii4, ohtfiint'd liftt to-1
n.iy d.si lo- Unit fidoix l Hons will'
iii.s.f n.-ii- th t-wx of I ht I tnifi
Si.!!, , tn R' titThl intf rnitttoii.il qiit s- j
th-UN and Mill iitifiiiht to dttcrmiio
tin otitic of idflt iitl ami t'lildif iiii -
mii in ih vurioiiH tiMitnrifH ht wi'll
iHil.
St rtdary I.,h-Iok Iiim I M-k ad-,
im-d 'ololf) llotlKf at iht poHltlon
In which tht I nitfd Hi.itt r tiovt" i
itifiii I'Mind itMlf tn rt'Kiiid to iniPr
nutioruil tiu-Httoim und what rt'tiifdlal
m ;iMur'H Klootld ht lakfti. lit waft
Schmidt Defense
WouldForce out
Much Testimony
Counsel for Accused Dynamite
Conspirator Seek to Strike
Out Evidence Relating to
Eastern Activities.
if
tt
Missing Link
In Anti-Trade
Conspiracy is
Believed Foundi
Edmund Justice, a Night
Watchman for Subsidiary
of Hamburg-American Line,
Thought to Be Important
Character.
VON BRINCKEN GIVEN
MORE TIME TO PLEAD
Charge Is That, at Koniig'i
Direction, Justice Made
Spying Trip Into Canadian
Territory Since War.
I
"I'l- .
. .. in "If I
ml, I ii. . i "f
r i. it- li'it
. f i initii.it
H. I t I'l .1 111 ll'
" I. Il-f ' ll-' t K
..M l". I l.-'l I'l
I St.'ilfH II
II -..'.'P
li Ii i J
i i.l.-i
i l iimi''.
. i .
I.i
l'
. tin- I
till, i Ih
I'i... iilfi
tl thai ii I'l'lii'i-.l tl
1 1 Hf '
(lilt I ' ll' 'I III IU ' 't i
.i "ill II' ! i.f H"l
. f J". II II I I .Hill
I ii i . i -i Ti'li'ci ' I" null iltfir li
I. .llf.l yn.".l ' It. ll II itl l'i' 'I'
I.) thf H-li' i-f- "I til" mi Hi' It'll'
i.i.i ll .llnm
I k.i I'.' nif li. Hi
. ..i, 1. 1 mil i ii.ii ii" . n . .i i v. ii
M. ' f III til' I Mill I l'f ' . ill .
I hf III!' Ill 'I' -llf "I
. 111. I " .1 'I I II I'll
II. ll I. .11 'III ll'-lll I .it
'lit
I'lll -
I "n .11 111 t 111 I .1- I .. ll.- .;il ' .. : . .1 it.
V .1 ll II I. Hilt I tlH 'l I" t llf III f Il'lf
A III' I ' .'11 I r.'"". .ll.M.II I ll'' l'"l .1'
lift t -n- . it Ii.ii ;i ll ll 1 1 : . I I i
A lilt I li HI'. II II. .11 fit I 1 I" .1.1.1.
I. .im. I llif i'mn ii"lni;il MfVi'iin s.i'
In Is 1,11:11 I. .1 f.t. h '..I' i- 'I ...-t-.'l
Itilf lfit" nill.l it iitl.-'-f'l Hit II ..
ii tl'.l.
'.t-ii.l.il l iii iii" . ..in mi nit inu lh
('nil it ..i ii.ili.iil tt'ttn T-.tri .m t- ii.-i
i-it i 'Ii i Ii nu Ii mi ''Ht 1 1 1 1 h in..) iiii:, .ti -initliiii:
t" ii't i f. .it ilt I'.ti.tni
tin..-uii, ti' In-if. '"Ii' i ii.h... -i. iif '
llfll- I.. I lllifi:t'll M.tlll.l :ill't. Iflf .it
I hull l.tniu'lit
il l.ulltil Vill:l il-If. r.t. 'llftl l'i III-f
It'll h' tf l"f S i 'i An'i'ii!" T.'-ix I "III. I
nut in- .-riilfil.
't'Vl.tll I'llllHllI li.llll.l "I. llfll t'l'l.ll
ll Ill lit inn thf If I ii ! I i.l llif I. .11
Ifiitliill nl' 'i!1.i -li'ln l.ils :il .In.. i-t v.
I lint It-lli ml Itiihlfi i.i".! I tlfl t.tl.t
r 'iinia id nf tin- -.tn 1 1 nili-1 fit ifiii.tii
,1, .1 .ll'ttl ll'll'll III III" I "IH '' 111 l"ll 'I'll'!-
.! it I ' llli'llt lllltt llllllli- hft"-i III.- ih- f -
rt'iii-t tniiti t hf t "iiM-nt i"u I'l'ixi'-ii ii
iit 1 1'tn iilthM'i III t i hiln
Allff .1 llflt-Kil iiili 'if thf inlilill
Hull , ... llftl l- tin- I Vt ll .111X1 fi.llMli
hf ri'iti't.itt-il Iiih ilf iii. il tluit i If lift.
It.thlt-. "Ulil i.iri iiil'iiii 'ii ili'-
iinsirii llt'ii in Vlllii iti in. .iv mul
i'l. lit tl lll.lt lil'lH IIll M Hill' I I I' ll
i.iiltl lit- to inp'iriir i
inilit il'V innl i-iiil. "I
Villn t.-i t iturv.
Hint nil iiiliitu h.iii iMtiiftl .i in'if
cliiin.il inn Tin- l'i". UtiiiH fii im
:l I it im t iih litlhillN.
" Mil riti.-l ' ' Ii".'. Kf ni-t'il n 1
III. III. I llf thf Klllll""" 'I' I I'll' Z. il'l
ihi-ifil I" I In' lifi'l'lf in -I'l.tnz in
lit ll.TllI III I ll-W III I til' I.n I lllll Hi'
I lilHflllllUl.lltMl lllll I lllllli-111 Ihii lll"
inlf Kllilt-il Mini till' i "iiHlitttlt-'ii i' -'i
UHI I'l llllll'lll 111 lltlf il hi' I'lli.-'ll I "it f
titn.i hniina it nun tltfil innl m vn-
nl Ihi- iiHt'lt'Hf iii-uit nf i mil iiiinii: Hi.
i iiiitlli l mul mnllliii: ni"if li.tn-i i'ii'
Itlttt-il. hf. i 't h... i. In- . h.i l- ti.'nl .-"I I
IflH. llll'llKl' I lll'lllfl'lM" I I' Hi'
iiiiifi it ii I iiuui lint K"i t-1 unit nl . ii"! i'
(I'tiiilliiiiril on I 'it u.i Ki'it'ii.)
It I!
III.'.. I'
III US! .
Kl.l'll.
l.t t
til
lilt '
imi'i
i:ii--llilk I'l''
fl in-
... . li-h
i-niliil I..
tin- urt-i:
(it.:.-. nil.
I llf t II .1 hi'.
ll" Kvrntiiti lUi.l.l I....-.I VVIrf)
('iiit-itili.ili. I't-f. JJ. I nlfMH ii ti I .ink -
fit Ii.t' lit-1 l'l"llllf -II . U'lflll' "II Ih'
tt.mt-ha'l tint it.n lull. t. a pi -it I li '-;it'.
i.t'Ulfiti "t nifl i 'it ?ii !,;t 1 1 .ihil llif
l-'l ili'lll I lf..Kll'". "llf lllllt I' ill lit 1 II U nil
t'lnl tn il I n 'i- i'-ll' v :i I" tlnit lint il i'V .-il
l IK lt I "In- I" hull) "I K.lht.ill lull-., lllll
hi KIKUf'l llflf-
ll t'lllfi.ii sl .11 flllf Ml IV'l-t Nf.lf.1 lit
tin- i-itiii lii.-ntii nl ill.- itifi in. i; n! tin-
It'l'IfKf . . 11 I t - I' -4 "I ttt I'll II I l hi Sfl.'lll
ill.. I llif t'ftlfliil li.iiif IiinI n.ulit. iil.il
t.ltl.i.ill H it i'iil knoiiii lluil t lit.'
t Iti.-iii:" N.i I loiiiiU it ili
I "li.ti l '.' itli in. in. 'i
I'liii-.tU" K. .1.1. i s mi. I
I. "II A ll.. i ,. .1111- ii ill In-
I'lul ll.nl i.f l Linns.
litlitr lh. in tit'- pur t-ti.'M- "f th
unit tin- l;i"ttns ,i it- vt in i -i. Mu l. i ll.
I liiuuMi lli.it tlif .. .l. i il If. mm- il
It'flil-.-l mul tllll. nil' -ill "1 ii -
I
- .1. in
I Inn
"it. Ii
thf
t'l.l.N
11
I .
Nilllflllf llllfl.
tlif miiii .ii'lt-i
ll.i ' I' itl
ll'.ilUf.l III II lull
.'I H-lll I M
, i.l I lit- ti.ilf.ll
AH ll". lull l '.iil
ll I t" .Hl-llfl
.t.l It I ill. I lit I
. II
I Ii.t I
111-". .1 1
111
, . I. II
ittK t mil r, it
iii ii i ii- i
ntllf I ;m- I
llf. I. llftl ll
W.l lil itli- i
Mill - Iflll
Tin- it
It ll ' M' III. I I
lllft lit".
. II 11 )l ll
Utlllf-'
i t li i mi itl
i- .iiii-litti
sl ,n tin-
lllllM'tl
.lllll I
' - "
lift II"
!. lllllt
ll"
'll !'
inn!
I"., If
nil
I.f ll"t
V. ill I'l
till
ilUUI
1 .1 ll
'Il'l ll
I . II
tl
I'
, St I
..ll
I l"'M
lit t'f
Ii.t. l-l.l
III. Ill
.11
II III.,
mill fit-tni In
' I iilll w In t
.... l.t llif tifti
I it -.-.li i.i
lii"-l Ul.it-t "I
Iit-l mill- A Hit I
.. llfll M ' I 1 1 t I
'I ll.ltf hfll
Itllllltf. I'"! Illltll
l ill M-f I Ii.ii f
III
.11 v .H.
II. .If. I
I -I'll- I" I
I
llif I. PI. "I lllllli I
1..I nt i ii-iiiIi v
iiii- .ill tli.. I I i
.il iiiitiihfl
- Ill I Ills ' "Uii
llll'i -I till'. it I.l
li.lli'tl "I'll h.l
llni. il.U" l 'iff
i-t tliinu h ill i ii
Hi
,.-li .1
I'litlinit
MM III tl
.Ills
I lllll
Nt "Hltltl
I lll
ii. illilit I
Hit- .-in 1--II
Mm. it. I .
tl in nil t -i.i is
Ullll'illM' fl
, IIII .it.IH .III
illtllllS-illl
till. I t'll'
"II llllll
ll .fin f .
..III Il.U.
1 l.t-lttlf
llllll III. il
lilt I.IIS-I
illltl : If
1 In- I "iil t. i s f M" I "I
ll.-lllti hi- hll-.fl H.IH unit'
l.t. I I lint ll I t.l -
.i iii. i. h- ni l i iii; ini-iil - I.
..ni-ht.
ml Hi.
Ifiii'ti
,l..s
fulfil,
il in. -
I (Br Kronlnf nrl4 lu4 Win)
! I.tiB AllKi'ltH, l'l llfi'. L'J. Attnr
I ntAH fT M iIIip A. H' liiiililt, nll.'i'ftl
I .it'i nini'llf t tf Kit' Ali-.N'utiiar-i lirnth-
-ri.. i.n trl.il fur iiini-.lt'r Iri .-.itiiit't-ritin
ullh tl... i...u ... Ik.. I .... A...
umlt't- t xistuiK t-lrt'iitnittiirift-i.. hint
f. hi ml Itst-lf niinhlf in put n writ ins
ult illll'l!:tll l-Xl'f HSinn llf tilt Htlltt'
f intiilit- iintl Hintr oiliiinti r.'K-t rclttrtt-"
Imi.i.i I .nt lint I if l , und Hint Ainellf-in
itii)"iii(iiii rt'iriii-iitatii.'it ulirutiti
wiro iiniihl.. in u.tiin.. th lnt !!-
I ;ifi nifiit iik t" thf Mliilt nf Knii'rri-
tni'iit.it ami inihllt' iitiniiin th Kuriiin-
Tli stiiti ilfiiiirttiii-iit tn i-iirifi rtii'i! In
Kni'i'lit'ii ii niililit- t'l'inli'ii mi Hfll at
. nut. us In-Ill ny t.flh luls. M.-v t-ri.l,
tlttn-K, it i ni.itl. it lin k nf mitt rstiintt-t
mi; tins i t-i I'liti-il it niirt-i'KMfttl
li ii t it ii tf nt-utttliitimiH.
Kfh rnni'H tinilillnu tit-ri' fi.f fius
ann, liiiiitit.'d th.-r tli'ti'niti. tniluy ultti
mi n 1 1 t r i pi in half l in ki-n frnin thf
rt't'tii'l. nil tt HtniiMiiy i-iini-i-riiiriB thf
utlritfil iitt-i-aliiiiiH nf thi ityiuitiilti
t tmtHiirui(i- in the nnt.
Mm h nf tlio tinlliiiony ail'lui'vil liy
llw Hi. to, Im liitlin Unit or t-rtlp h:
Mi'MatilKiil. rnnfi'siii'tl rihftlprnti ol
the Mi'Nuiiiiirii limitnTH; ilijrKv K.
liii.iH. nriiittifr riirifi-MMt'tl itynurntli-'r.
iintl nihiT tnipnrtiiiit ia tttii-Hftfii ("iii-t-t-riifil
'Xil"i"iiti in lie fust, ami
I ...... rdu ..u ..f .In.. i. . ..
lit mi- "'" - '
iKi.rtiilNiy ".i"sfil tiiht ni.ivp.
INCREASE OF ll
MiLLiQiJ 10 THE
MM VOTED BY
BRITISH HOUSE
All Night Debate Precedei
Vote of Increase for Army
to Theoretical Strength of
4,000,000.
CENTRAL POWERS USE
PRESSURE0N GREECE
Fullest Advantage Taken of
Psychological Effect of Al
lied Withdrawal From Gal
lipoli Peninsula.
t'l.l-int'l It.iiisf ivlll iplt n.v.rlv nit
AttifMi'iiii tlti'liiinaiii- rt'iii'i'st'iitatlvi it
nl Ihf I niifil St nl cit nhn.iiil innl rx-
nl. un In il' tint A nut it an Mi-ws nptini
nil K'tis niiittfrM. Mim ilitt.-iiHsmn iinl
lit' flit llfll- Kfllfliil. j
li'.ll itlK Ills I' .III- I'lili'lll'l H.iilMf 111 1 1
s . nit- i .rt's-t"iiit ir ii mlt-i hi .i rttliriLci. 1
in rfuutil t" pi'iirt iit'Kiiiaiitiiiii. j
S 1 1 u 1 1 1 hf tin H'l. till- l llit'll Still
II lit l'f I't'lttlllttll- ll.ll' 11.. tl. H.lM'lT. I
III- Will lllllkf 11" I'tT'ttl I.l Df.-lirt lit'WM
iii thin i it i ii 1 . rii- ii-arf itrsiiiin, it
i- st. llfi. is im r-li iii'lil. nliil In Ins
lii.
Tin- flat. .If I'lirtttii-nl waiilN it iintl.-!
stiinii Hint ihf i is 1 1 nf ('iil'iil.-l
lluiisf r-hniilil ti.'l In i-iiriitiri'fit nil"
iii'-ii iiinu that Hii-ii' iH mil iliHHallsfiit-
ii.it null aii "t th" iliiliniiiitii' ri'ini"
s'-ntii ui' "I ihf I'liitfil St.ii's. r
ll Kill I IT lit I.l' I. it W.IM Kit ill . tilt' Mill-
Iran is nut'
Nathan f'i'Khi.iii. thiff t-ourisi-l fur
St liiiii.ll, arum tl that If llif nliiwitiK
. li nf W't' Tlini H iiliinl iintl tin- killuik"
) of t w.-rii or iIh wiirkint-n nt-rii tht
; ri-snlt nf a i-nrisiii n. i , thf ilnt liatl
tin ititiiii-t-tit'n with Hit- t-ntiKiiiriirv t"
tlif rant t.r.tl I h.-rt-f nr.' u 1 1 i"tttiintiny
i-"tn i-ttiiriM tin- lallt'i' w.ik iri-i'lfvaiit.
t't'Mli.tiii ilt-i'liii i-il (Inn "lilv n, it- iintl..
J.iiiit-N It. Mr N'littiara, whu r.tttffss...
! lia inn Mt-l th.- li.niili iAlii.-h hlciv i
thf Tlinfi. lull!. Iiiik. Innl rutin- If. -in
Iltn- i-ast, tsftiitntti uml Irni iii I'aitlan.
! Iltn i.lli-ufil .-ui ttnii'll' f n. tifliin rfl-
ili m m nl S tl Kr iiii isi ii ai ihi- lltiif.
! Th.- mull. .ii .tl MathfM A. Ht Inn itl li.
i .it 1 1 ti nt'i h tn liavf t-liiiiiti.it t -.1 (mm Hit
i rf I'.ir.t ml iistitntin :i.it iliri't-tly Itt-.ir-i
iiii; itn thf hlt.uiiiK ni t'f Hit I its A ii-
KI'll'H Tllll. S lillllillllU. Will, tl t'I'HIlltf it in
la niiit.lt r iii.tii I in. 'in ii i list tin- in is-
niifr Utatt tl-'iiifit liy Hit- f.nirt tn'lat.
k II
-i. l"t
in 1
I am sun- I
i "limi t imii
ll.tlf liiil it"!
mull'- t'.tlll
I'l
ll.l
I It It ll I .
f lllltlllllj
.si. .III. I I
U It ll t 1 If lllll
l.-llllt fX.llli-
"ill all risln
l. it- I n iiii
s-l i- it. lint I
iK.iinst .littl..
i-m I- In I f Ift-llIlK lil :llf I Hi th 'I I
ii li-iisi In- imit-ni: I In- t tl " ' ""
Hit- llftl. hfs."
Tl iii. un i ti niftl
ii lull- Ins li.iiiK.n.'f in is
I. j
Tin- .XI til 1 111 I - Hi "t -ill hiUl-lsf K".
Mill II nt. Hit slllp ll.ls I'lll 111 l".f l"l
III.- til -I Iilll. llltllll hi Hit- I I. .III. ll.l- ,
Aliit-llt.i III..-. iilllt nils "I llif Inn- ilf
.-lllll'. I I" Ml f IIII Stfl'll. 1. IS'llls t"l
.1 I
Tlif Nii.'i.l.iin. .ilihiiiitfli .ml vi 1 1 ill:-
if. i.li I" s.ni .il ti""ii. ha. I i'"t I.'1'
tn i- in' i at I II ii. tf llmiinht Hi '1
111. If H'.IN S'.lllf .1. I.l III Uflllllt; I"''
- 1 1 1 1 J 11.I'IS ill lailUftl.
Tlif Niiiiiilliani K' l aiiai ai I I' in
DELIVERY OF NOTE
ON ANCONA TOLD IN
VIENNA NEWSPAPERS
(Br Kfttnlrif Herald t...tti Wlr.
l.i'ii'i"ii. I it- .' '. it it I' m i A
Vlt una IflfKI -in l.tlHllttl. ,1 hi Itt ll
lei's . ui l"-si"tltlt lit .-at - that iltl.ti-iv
tn llif Ailslii.in l"lfin i inl li-'li "I
ill.' si'i'itllil Allfiilln lli'tt- Ili'lll Un
t'llllf I SlnlfM Is il'iliiiiii'i'fl h' tin-
l lit- l-'l I'll' I'l fSlf.
I If "'t llta "fill
S.inli.lii I'.'UK. a
lli.tl..n;ilt"ls ,n
Viillt tlif I'lll-'. Ill uii
a. II. .it .11 In- I ikt'll
t I lif.li f. It IS as -I. llftl
i 'nil i f I-inc. nf lint'il
i. ItM .I to iiivail tin- .
tltsl III lll.llli-S I'.lihfl
llll'llf I 't' I'l- "I
.link I'lllin
ii.tti.it li-.tunt-ti;s
ilt-lf t-
final t its li nu
It i .is -I
ntt'li'iiili hi-
i.l tin- Inn rmiliiiit.il I
lllll Slllti llli'llt II "lllll
Un
Ifir
In-
t lir.
fur
i
ll 1 It'll 11 K'l I 11-
I ll" Iff! Hi-
siimtiifi t" ii'
ks
n.lt
in A-.s.iiir,.
ihai li- is-'
Hi. iiitlnli
in hi in linn
hi. Ii
last
.Mil
ftlfl l.s
III Hit
Th
Ii
I I i
tl
!' H.
IIIIU
ll. m lin
ts ..I 111 tii.kll I..
I'd 1st. ill i-- ll a 'i I
lilnt. nil Inlfln.i
thfl Is .. i ul 1 1' il -
., t.. I iki it.t't
I.l I llf tf.l' f ilKI f
Iftl ill.. I I 1 1 1 1 1 1
I llf . "II I f l'f t-H .11
.Isllf ill
l.l.'I'.lhl.
ll.
-III! Ill
Ul'li 'l
hfll.lll
ll III!
Il.U1
llllSl'
Ill
Taft Innocent
Of NewHaven
Acts, is Plea
Namesake of Ex President
Was Very Small Boy When
Alleged Conspiracy Began,
Asserts Defense.
Illy I-.filing ll.ttlltl l...i I VTiri-)
n.-ii v.trk, in .- fii-.iM t
i.i. int nl a.. mm. 'i in iifti. ui nl
nf i hi .1 mia ii . iiiil ii nlii i llv
llral' I I.i .1 inU- ll.nl 1" hi .nil ll
'tl Hit- flfifii t'.ii.it-r tin. 'I-
SHEEP SHIPPED OUT
OF STATE TOTALLED
1.219,000 IN 1915
Simla l'f. V. M , lift
nf i ,:'i'.i.;'.' ih ii i ,,f sh.
in-it .nil nf N'fii Mix it i
yi'iir fiitlint; N'tiifinhfr
. 2 2.--A ti.t.il
.p m r. hIiiii
. In thf tis.al
Iiii. ii.-f.il ilinu:
(Hj r.ttnlal fl.rsM LtMW.d Wtrtt)
Wii Votk. In-.-, tl. l iliiiiiit.l .lu
lii'f, n nitilit viMrhmmi i-mtlti.l liy
thf Atlas Hit mnHtiii t-fitriiitiiy, a ituli
ltl..iii nf tuts Huniiiur k-A rrif rli-nii line,
imih n in-st r( ly fc-tlfiii iirflt-.TM thi
.i 1 1 . r i t in ihiiriifil nith liflnii u mrt
t thf f "iisinrnt v tlirfitf.l frnm thl
i.iintr y iw nnsl Hit- rnlr lie ullif by
I'li.il Ktifii g unit niht-r h I Ii-k til tlfr
inan it w.-nts.
With Ihf iirnst nf J tint I.f ut his
iiiinif in Sntitl. Iirnnitlvn thf mithnrl
liiji btlii-if tiny hint" fuuntl Ihf
"inlMfink link" in llif Km' nig rum-.
It In fliiiiKf.l thai, ut Ki.pniK tl-
ri'i'linii. .Iiirtiu-ti mi -ttiinait-t1 Kretlf rii-k
Mi-tiltr, uii'li-r arfst, tn ijut-ln-f. and
ihiTf imiiiihi to f t rmiiit th.' iiiuriiit r
ul' trti"is liflnii t" nl tn th I ' 11 il.-rl
KltiK. 1. m ami tn li ni n hut slilpn tht
Knulil nail on, and tlfliills nf urtillpry
i'iiiliint'iii niij uthi-r Htiiilifn lit In
pent ttiirnuil.
It In iiIIi-k -it that mich ui tii Itifn .-i
part nt u military pint illrcotfil tri.in
ih- I iilti tl Hiuip uml n urn h vlnliileti
inilitnl') Kta'Jt-.iH.
vox iiii ix ki-:x irr ai.k..
i.iv v. moiik ti mi: nt ri.i:.n
tan Kiii-iflt'ii. in. 22. Huron
Of tunc V llll.-ln'i vim llrimkfli. ul
tu nrit In hr (lurman rormilutB Rfn
fial hi're; Ohurl.'i V. t'lowli-y, a Ui-ln-
Hii'. unit Mm. MiirH'iri't l'iirnt-11 inrt
iiriintiil Intl. ly u tlflii) until hii.luy tu
cntrr plfHil'tiK tn i lininiii nf p.nlli'l
liutinii In nllt'Kfil liftman linttili ilttx
hf n thfy nt'arfil t'idiiy It wan un
iitninietl that Hutnufl flail, nf Iti-rm,
v.. ftirini'r I'liil'-'d Htntt?H dmirlit nt -Itirhi
y tn Nf ntla Him uwmii nttvi lilth
tuiiiiHt'l for thit di-ffliHit.
Tht df ff nilariln' attmiifyii waul tltfi
ivnulil iiiu'r a iri.it ton t.l uu.ish the
in tl tniftitH Kr duy on tliu Hituuitl lht
null. I nif ntn ut-rp tun liritad and dul
nut mifflfy tiinp, plure or mnnm-r of
Ihf i-iinif t tillfKfd and that there wan
nut flH'iixh lillnriiiat i"n In them tu en
Mhle iht-m t.i nlitiiln wltne'"f.
The Kin nd Jury In the KoftilK ran
llnlslii-d It work tniluy lint mi inill.-t-nifiita
are t-xpf'tfil n-itll jfter t'hri.
iiuim. The Kratid Jurv inveNtiKntiiitf
lh. rnne of lilmr'H National I'l-acc
t'oiim-ll. rniitiiiui'tl Ita multius tlila uf-
tt.rniion.
Wlifti Just lie nut arraifttifil tiefore
l'tiitfil HI. i iiw ('..iiiini'i. ltitif r lliiutthli'n
lie huh aski d if he had t oiiii.el.
"No," ai.l JUHtit'f. "I wiinl tn ee
what lit iiii il.i era. Hie llainliura
Amerluin line, will tin fur nif." Mow
fiiT. thf tiniit 1111 in I'd iih i-iiii iih.-I Carl
Whiliit-y who Ih uImo atturnev 'or Da
vid l.atitar. ljitriar, il Im ulleiti'd, r-t-fiifil
iintiifv fnitii Kru-ix I'i'ii Itlnie-lt-ii,
thf lit'inl of u ronHpirnry to fo
lium sirikt-H in iittitnt tun plat tn. At
W.iitni-y'a tf.".it-M .lii'tite' arliiinn
i , i t'li t iiai ii.ljoui ni'il.
IR? ETCRlnf Herald Uaw4 Win)
1-ondi.n, lie,-, -it. Illltl a .in.)
After un all night dfhnle th house of
coniniona tn luy itranteil an Increaa
uf I. uml. 11(10 men In the Mrttiah rniy.
brinKtiK up iti itreiiKlh on puper to
4,uttu.0ii0. With the Increana om
chanaea In higher command. Lieulen
nnt (li-n.-iiil Itiiht-rtsuo, i-hlef nf tlia
general atalT, liuvtnK boeit ret'alled
from l''rance to becume chief of the
Imperial HtufT In London In plate of
1.1. utf nunt (leneral Murray, who la
ahout to receive an iRipormrtt cum
ma nd
Tho Teutonic p.iwera ara reprvitent
rd aa taking full advunluge of tha
moral efTi-ci produced by tha with
drawal of Hrlttah forrea froi.i (Julll
poll i-numula and to b attempting
once more to awing Oreeoe and Hu
manlu to their gale In lha Balkan ou
arutloiin. If tha newa of tha bomliard
inent of Varna la correct, Kuaala la
losing no time In an attempt to fore
gtull Iheao etTurta. Krom aeveral
aoureea, all unotflclal, Lontlon hag
heard of the bombardment of the U'll
garinii port. Varloua dlapatrhea alula
lhat tho llumian nrahlpa are accoin
panled by a Heel nf tranfpona whit h.
act'oi'ltng tn the murnlng pnpara. al
reody ritia lati.lo.1 i miftttienf fiin-a lo
hold ih low ii.
r n.tii h mora agitated
i that llnlgarluna wilt
ti . than by tha forma.
. ernment.
'. rn line, according to
r i urtti. the Uerniana
-..-ei'M while expnallig
an attempt tu occupy
Ii i heir rnliiea had opened
front nvur Anneiitleree,
t" th. r'i"ri tn tin- it'iM't-nnr ft' tlif
sin i p suititni'v li.t'iril. Tln-sf hIiii
tnt ills ivi-ie nhiiusi 'illicit liimliH ami
ttlti fill'., tin- . st itn. ilf, I i. iiii. - hfliix
1 1 '.il a In nl. ui a I. .t il ut ii ly ...
"nil. lillil. Ah. .HI nun Inn, u s!i... .
tAflf strtp.-i iiilit Hit- slat, .tin ;iiu tlx
i.-nr, Tli.- tfn-i-l sti.iviH tlii.t -tri.t
ilil'l'itig It. is cut Hi- i.-i-ccii:.ii-i- nl
--. i i . --. ilt'ii n l.t Iintl' "I i.iif pt r ctni.
SARAH BERNHARDT IS
NOT ILL. AS REPORTED
IHr K.entng lloritlil Ult. Wl .)
I.li. ...ll. Iiii' 2-', I li : ' i ' -Tile
rcpi'tl that Hiir.ili llfinliiii.il is il.-in-gfnuisly
ill is i li'.rn. i. rlfl In n
U nas illspat. h from 1'ai i thi fit-u-nnr
as iiiii'iiinilt'd
sum" hf.ii'itlg no irif ll.illlin
of t t-.f jica. f .nil i-t-nifiit.
ll it m Ml. It' ll llllll'l.llll fl'.lll Hit
IIII t IH. t I'lit'ln tll.lt llif lull' if - I. i'l
hi ui-k a slum mi Intftiiat .tl I'.iuiii
tlli Hlllfh, alltl til l! ll was lii.ssihlt lli.it
tin i-i'St-llt t-r.! 1 1 -rem t- liiislll .itlhtillli
Ul'huill uui.iliK all nl lilt- ti'-ii' c nuiff
nu-lit .
Thin it.t.tt tiiiitL.tt si., it-, Hint it nits
hmdly pu-ihlf liiil iln- iimi" miff
m.-nt iv.. iihl he i i ii i p 1 tf .1 aii.l ill. il hf
I HUM- III tl"' t'lfl I Il'l I .1 Illtlllltt'l "I tlif
men hi Hie i itnlfi i in . W't.ilil l.-.ii-lutin
to'light. It lias pussl'ilf all "1 Iht
ultl''lt'H "1 III" peace i Kl ft tin lit 1 1 Il'l
nut hi' -1 mi t . I in ' in. ii mil i.
tt wai haiMf.l iiiittllii nilli Hint tin
chief piiihlfiiis Itn si.iiiiii.il n Hi. In
I i .iiili.iiinl !' iiiin' pi "pusii inn c"ii-
ccitu'il tin- I .ih. c i ii, . 1 1 1 1 1
i-lnlis .liisi what Iln liitcli was titiiht
III. I In- as'-crVilin d.
Vim ll.r.fii l. m!i...
man law
In m ii.ill' "l ll- I
ni.-r S I 'iiiiiin. t...
.Int ii.. I .nlii ti"
linitl Jtinc ltn,' n.i
alls all thf in .in-.1
. I'llli if lit . .till i ';l " I
I'lfifl l. Hi.it .I.n
A similar a i until
halt "f li it vv
tile hii.lf.l Iti I''" t.
"Whi-u tins alii
linn." i-ai. I 11 :n .
ii. is ;i Htnall It-,
kiii-k-ri .t'l-
T.iii shuw-4 tliu
any c-illspiiiit -
t.l il. .1-1 lh-
it.-ii
tin
.f Hi.
is'llfl
K M
leclalc I" IV lilt
sahl II
Mil'
I M
. It"
Mai
I I'.'.i I.l
l ''li-
nils II I'.lcll I In
i.t hatl '.it'll
nl ll .is in ltlt' In ll'-
Till, who ciitir.-.l
..'fl .'"llspii ic he
M Kit i If, "Mi T .t
tunliitig ar.iii.iil ti
N't. I one a-! "I Mr
hf was tiiiisv ti.ns u
POWDER FACTORY IN
WESTPHALIA EXPLODES
Hr Kvtilni Iterate l.rd Wire)
I. mi. I. in, lec 22 (.'HI p ill I Ac
cording, to .i.lM.fS lo the A n i Mt r.l ii in
IV I. irmnf t.n w.n ili-d liy Keiilei-'g cur-i-cspiintlf
ul. a I't'tiilfr factory unit to-1 -ei.'l
iiuui, nnili . n .1 ."1 ut Muensicr.
W -1 ttliiilia. Inn f Iif en Id" i it tip
Ul. at tliiliialif w in ilnlle In Iln- luwtt
tin- in wspai't i ii.blM.
B
iimi
i.i.
K I N i tllll' la lii I I lllll ( 'III i is) tiiiiit il.I V H I III' Olle tlilV
in nil llif M iir v,lii. li kIhiiiIiI In iniixciKiillv tiliwi t nl
Iiv all nu ll iimi nil "omen in till wnlkM of lilV, ami
I lie il.t v nIkiiiIiI Ih I'l i t' of nil lnliol , innl lit. fill' n mihmi
of nil tiiii', llie llrinlil will Kit lite ixniiipli' on
( 'In isi inns il.iv , Iiv t losinu ii -w ii our w hole . Innl, int IihIiiiu
I lie nevsinit t il;inl, fi tun wliicli no nier w ill Im1 isKtteil.
liiKit-iiil we will iHsiie mi eitilx etliiioii on t'liilay nfltr
noon, a t 'In isiiiniM (ireiiino eiliiiuii. wliiili will niny to
Alliiiiiu Hiie ieoile innl lite eoiie rf t In Mule lite I'X'Hi'H
simiK of oimiiI will from lite lentlino lniNiieHM liiiereNtM of
I Iris rily.
Wnitli for (lit- t'ltrisiitiiits liieelitijr i-tlilion. It will 1h
liolllilio, pI'eleliliollH: liolliillli Hensilliollill--junt iliffell'llt,
uml world while It-ecu urn- it will niny to Ihf iM-oplc in pen
i'lul mi I'ltriit Ht, Hinreie i'ireKHion of ttiH ft inl imt from llie
wholesiile, retail innl oilier InixineisM inleieHtM tf t Iiim rlty
for n year that lum ln-en tieiteroiiK in iln in livitieN uml roK-
( TIMIM ill itM I't'HIlltM.
Ireece U 'i'V
by the Mt-.!'-.
crofH the fr. : -
lion of a in ii -
Along tlid ti i .
lt.ltlsh utile i1
itufTi red hi av
their forct-a hi
rrutera w hlc
along the
Krench itpt-rutloii at moat place ar
hnmpired greutlv hy hud weather, but
a ciiiih ili-rahle portion of the Herman
worka on llurtniaiia-Wwilerkopf hua
been carried.
The Kumluiia ara reported lo have
occupied Hum, which Indicalea they
aie making an Important uiiiaoc Into
the Interior of Heraia.
Althouglt the 'luestlon of concrlp
Imn llgiired largely in the armv lebata
last night In the huuaa uf wmniuni, It
wua only an Incidental part of the dl
cUBHioii. Tin. country awaita with keen
Intereat the debate which la certain to
follow pri-ae ntation to Iht hou-tve tif
tha Karl of Derby'a llgtirea ou Ilia at-
tfstnluin plan.
IIIUTIMI 1SI,M rilltt-Kei
AKi: KK.XT TO KAI.OMKI
llerlln, lieo. li, 4 Ky Wireleaa tn
Sail llif. I The t'ologne U-elt re
purta thai Hriusli itoopg which hula
been etnlionvd on Ulunda 111 the eual-t-rn
Miilitrr raiican huv lieen with
diuwu to be gent In Ha Ion I.l!.
Tm ii't rae un newa agency aay:
"T". Cologne (laiselte pulsliahra a,
tliHpa.. h Irom Athena -.luting thai
m-atly nil the Mr tt i Hit t roups have lelt
liutiitis. Lfiiiiiua unil Tetie.'ua ialanda
I, lie sent to Mnliinlkl.
"I'he iroopH on liubroa Irltind were
lil .llH.'t lllellted. Home uf (ha
trii"is intitlttifil, and Ave or els olflcera
of the g.'tifrul ataff lire reported It)
time t.ffn killed. Tlte ituupN were re
mm fit afit-r ihey had been proinlavd
that niiiiifioUH re..ifori.eiiieiita iroultl
llf Hftlt."
ir l.lX TOIII'KIIO IIOATH
( XI'I IIIK Vl tsTIIIVX Kl HM VIII XK
I'lirig, l't'. 22. 1 p. m. I According
to a ttispulch from the Meeeagaeru
Irt'iii Malta, fnrwar ted by the llaiaa
correitpo.idciit at Home, un Auelriun
siiliiiini Ine huH lieen captured by twit
torpr.lu litiutx, pie .iilii.ihly Italian.
K s I'l TM OKK IIIH
TKII'Ttl KVHTI-.HX 1114 XT
Iter'iti. I lec. 22. Illy Wireletat lo Hay
v 1 1 1 I Kiuperor William ha p..t-poin-d
the nip he hud planned making
to the iieatern front, the Dveiaeaa
newa ut ncy atillc. Jiiccs. a alight India
position ivittd'ig ll neci-ssury lor linn
to rcinuin liidoora for a lew daa.
The ugency 'a unliiiiiln tmelit de
ecrihea the einperor'i ailment as "a
sin- Inilammutton of the cellular
tfynlflll "
III ItH T ritOOK HI' KKHil
4 tlMI'l H'l TV IX Ml IIIH II HUMI
lit-rlin. Ic. 22. Illy Wtrelexa lo uy
Villi' I According io Ihe Hotlil newa
punnr Due. ink. ag the nveraeu
mw. ligfiiry toduy. "the former Hut
Kit r I.i n iiunirtcr In Hrrbiu. M. 'fi-haori..
chikoff, "H Ihe Uulguilea govein-nt'-nt
holda pmof In wr.ttui; that lha
Serliiaii govt-i tune l.t w na a .llrt-t ac
lotnplice In Hit . nt ii.ii nation of Arch.
ilnko b run. is I- ilniiind at feUieJevo.
ri.H I ul." ' i it.ienim. nt. It waa
calvil - inn pllliluh tha dol'U.
nienm.

xml | txt