OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1914-1922, March 02, 1916, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1916-03-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALHUQU KRQU K MOTIIKRS WILL HK I NTKR KSTKI) IN TIIK " HA BY WLKK" SUCTION OF TIIK HERALD SATURDAY
debaters will
hold the boards
1 1 ill ill i Saturday menu
go and hear them.
r m
I i j
mm
PBHBHBHBBH,HBHHBHBBHBHBHPHrfHBHBH.BB
resounding thump is
the noise of the dec
ern tor's hammer
le only k.itt permitted in town
BIT
THIHI nk- rm.K.
Vol. an, No. Ml.
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO, THURSDAY, MARCH 2. 191G
tin:
It I MMII
H.. ;
IIMUtli
i. Jim.
SENATE DEBATE Oil ABF.1E0
IP PESTIQII THE MOST
SEIOTIOII OF THE SES5II
Senator Gore Springs Surprise With Announcement That the
President Is Reported to Have Made Utterance Welcom
ing War Wit Germany as "Not Ungrateful" and Possi
ble Benefit to Civilization by "Ending War This Sum
mer;" White House Issues Denial.
CHAIRMAN STONE OF FOIiEO RELATIONS
(Xl'JTIEE DEFEC9S RATIONAL aUBTMTE
Sharp
Discussion Follows Pronouncement of Oklahoma Dem
ocrat, Calling Forth Formal Statement From Fcl'ow-sen-
ator; Executive Continues Demand for Vote Upon Reso
lution to Warn Americans Off Vessels Mounting Ord
nance, but None Is Taken Today.
ll Kittling Mrrttl'l l..i,l WTrtl
W.i-hiiiK M ir. Ii - Hi'
tnl.'nW IIIK
I. Ill' ' ')..
W lieu
Bt.llellH III H
ill iln- hilr
i In- iitiint'nn
tin'
Willi,' 1 1 ' ! H.l . Tllll'.I t" iflllllll
Ptilt, mi-lit M III f-li;il.i I'n.r.'V
ii'i-i Ii HiIb utlirminn, It.' 'H"i
limit itiiluitTXfil .in uipiiiuI 'I' ll ill--in.
I it . 1 1 uili i:iini In Willi li i
nut It iiniinlnt. i i til I l I nit. i ll",l
WinhinBimi. Mnri'h
Kll p ""III X HM.1.1" i III. 1'
f mill' I' 'I'M w .1 ll I III- III"
I, I ill Il.i If III I h ' in w n
N'li.lli'l Hull'. I Ilium I ill,
Til,' Hint"!
'il lli in I hi'
-I WU It Hlt
llll Ml W III' ll
l UUlllitl
1.11
.,1 ii i ,iHiil;..tt I.. w.HU A inn. '.Hi
lieMu;, ! ir. t- biU ri'iii'iit, .1 w hut hi'
p'll.l.l l.lli'll .1 it II'IH'II Hill l'-
1,1.. 1 1 1 iK.m hml li.hl t . i Ii i.iurx-
( ii'ii, i tin i wim l.t'en l In ('iin.l
-i!.t. in 'I itii inn n v "michi "" '"'
iiiim .iti lul anil inmhl ieuli in ml
.n. ' nut i l il riiti.m l hi-iiivnu ulmni
'ill,- llll "f Ihn K.IIpeHII iwir lllli'
a.lllltll'T ."
i In, i ma n Hi. ni" nt nil' l"i"U-n t"
minim pinniiiillei; rlnphnti, it'ly ! -
im. I : li.-, I III,- p I'fl'h'iit hml "wr '-
i. .1 :., Bin h B"iu iinenl in 111"
In-muni ami H'l.itnr JiiiiK-. uitniir
liiiiiiiBirutluii le.iiler. ih m unli l t.i
ii.v. why rt.'inili.r i im i' li.i.l nu
Minulil lo I'liiillnii ilii re"'H I ' "in Hi'
i' Kiili ni hi"". 'If.
Mi piin.r i litre i ' -. ! . i -1 . l thit hi- h'l
.ih i tip ri'li'.rl n.m uuiim-, Hull h"
ha. I ii'n-ii'il ll ! ii u rep.u t but-
I'.i.iii. ,'i hy nt' iinifiiii h uhlrh
uu" il iT",leiii r .11 hm i.iiiii.iii. hill
thii! hf yvhh K luil .t heur II il. nii'J
The mm in hrnk" In Hit? ""nil"
n-i tHilly when Henumr Suuie, tin.
nuiint lug (hut lie wu- tun in n.i oni
, i ) i the pi im.. ! lit h ,n milii.l fnr M il' -ul
t.r Hi,, nrui. il Hliipfc r iiIiiIu.iib.
,r.iifHi ii iiipiiiim t.i . i ilif ili.ro r"-
tut ion fi.inti in ii vote mi. I H nui.tr
liiiiifti iiiinniint't'i) thm ihi- mini nm-
t r it I : n fnltTH hail I hi" i.Hf tn il"
feat II.
H'liutiir Willlitiun of Miiiwiiii
i-l'i.kii ' U'H'.iui v in nnin.ri i'i in
1. 1. '.n. Ill 1I4 lllil .'":il"- l.i ilu. Ill"
i li K il-u 1 1 .ii ' I .i " ii .1 Uii f .ii iui ii-
I ili. ii, f i oin m it in 1h.' ili l u'f ml". I
A'lllllillt IflH.II 1 .1 '111' BCIIIHC p.lt-H'll
othi'i liiii.ii. i a.- M.lh h.' .r.i. . I of
i.ililnic P H" i!"ii' n. liilliMi ai mi
i art' h'tiir t.inii't"-nii.
M- inn hilr tho iim t on In ih'
hii'iiiii i. mi' h'l'mt il null t In- ml
iiiiiiiHitriiiini It-'tiliTu Hiipttiftitly in u U -in
t ii" hi'iiilwny Imvuiil n vi.tt. thi'r'.
T.i iiinllrin hl iii-li.i.i fully, t.i ih.'
ltl-Mll.ll. 11114 111 I l.'IKri'HI,. I'l'lisiilt'lll
Wl S'Mi Hill ll f t ill ". iirliirU 1 1 1 1
fil l ii.. "! llh Ki'pui'l..' in !. i.ii-
Mn mi
S' liiH' r Hi-rr. ,n Ini Kiui'i'h ihrliir
1 nt Hi.' i i'i. t tmi" hi' uiml I pin
,.'l rlv 111 fiif" III" Hi' ill It" III" .lll'-
.in nhi thrr thr .-iiildng m i n innu'tl
n ii li.u.l v'-! " H iiil.iii.i'-in'-
M'llllil hf iniKlli'r ll M II 111.' ll'': i i .i"
till' Mill.
"I i ii 1 1 ml in Til Hi, rr" .Int ,i.ii ht-iiiiit."
ii fippr.h'ii-'iv' He ivi-rp hi 'iilina
inii..l iiur." ii u'Uil. 'Mi in t "
Im- '.I nil :i r mil wliii'h ' "in il li lit''
...in" fri'm Hi hluhi-n ini'hi.itiv
ili.it 1'i rtnln rii.ui..r uii.l iii"inhi rx nf
ill" hiiiinr I i n eiiiiri'lfiii'i' null Hn
f il ul i Tt , rii"'lv-il fi'iim Ii I ii i in in-
t i Ion . .( tint iht il". Im ill. hi, ilini
I i liTinnnv Uiint .-il i, n lii'r p. "-ill. hi
:li(. I'liil.-il Militia uoillil i 1 1 - S m I llpinl
hi r". iiiul ilutl ihiH minlil r''"iit irnti
,'i.lv In il hio.u h nf iliplmn itir n ln-
tiniiN nn. n hri afh of il!iltitnal It- ro-
I, iil. m m.hi Id pn il'ii lily lie fullinvod In
ii mi .i 1 1 uf nr. ii ul I tin t ii fintii of
Miir in, iihi li i it In- ,in t-vll. in t k Ii t nnl
I iiniiriilrr.il. inluhl nnl Hi" urn- 1",
uii.l iiiinni r unii "ini in lu Ii t ri'iiili r
ii nrTit n-t il'T Id rlyilliiiiii i. I i iin
ni. I iTil'ty to thn irnlti of lli Tif.rt
I ti ll llu- tnlr in II Wiin I. ilil in iin.
TlH'iT wi'rr mirh ,'Xti in.il n nl l.iii'nml
innrl.il "f truth Unit I f".il'.( thill It
iiiIkIu hi, ill" inilh.
' If I lit noniitor frmii Mimwnrl. Hi"
i Im 1 1 mn 'i nf ihn '.ii i lxu ri'luilnn
i'itmtiillli. f i wltt ih'lH' It, I tint will
tittiwi,' ni'' If i li m-imlnr frmn In
tl In nn nv It l" ii"t ini" I will it Ti pl
lint."
"I ilu nnl k.'im wliv ih.. ,ii:ttnr
iin'.il mi'." r" pi i ll Hi niiinr Hiii'iH
"I ill.) not fH"li' Hit' mliutnr," r"
lilfil H nultir li.fi.
Will, hi full lien tn th" pii.li'it '
nnl H"!i ili.r Si hi". I ihml. I i-lmiil I
iii.i Hi.it tin- pri l.i nt ii", T -1 t ! .1
In in" n. M.lK'.l in ni h.-n iiK Hm!
Ill' lii'llt-VI'.l i'l III I'liU llll'll. I th"
I ili.'iiif hi ihui wnr h.'Uvi'tii Hit- I n t". I
! Sini. i it hi Mi" I'. ntri.l p.. r. ..nl.
I in. il. Birulilp nr lvmilil n vuii ii, ui
i- 1. ,,r mini I ii1 I ni iti iit.-'n1 "
i "ll wi ll V iiomii tll.lt ill" in "i. I. Ill
In it pii-'l..n f"i p"ii"". ' i il"i t' il
i it, it.iii.i' K' rn i'i ji I'.ii" Hm iiilii nii.'L
j il ii i. n m nf S 'nil r Hiiri' I'liiiru"
I ' I hi'i" ipi ii.ni."i fii pi ii"-'.'' Hi'li-
tlnr il .ii' ii'BfiiiniM'.l I H"i "I'
ll"!,, 'hut .ill " i h.'ii.rii'l" Ki
ll wnr ", iilh"iiiiiii' I". L u I t"
hut v n it I lii'Mi'l ..f i'i" ntnir1
mil I.. I " r n i h pi '
Mm i "i f 1 1. 1, i M 'if .
I," full 'llll'll I'll t u t
B.nir. r 'I. 'in u hlrh it
i', I VVBB r,,lV '.l"i' I lll'lt
h.i ..lll' IlllB.B l.ll' 111" t"
thill h" I'l-'Blll" 111 Kilt -! '.! '"
ii" i. .r i rin M ""'.i'i ! ii'ii
I Si .i i f nntlH I" I" f Ih' vi n
., In ih" in-l.ll" "I Ih" miiiiii
n ml
'li.it
pi-'il
n Hi
lit'
!;li- l,i ,n '.'
lip. ii I.-,' '
: lllli in fl
lit". '" mint
i"i"
: iit
l'ii t
n i
, . I sill
I'll-
1.1 ...
ll...
III.
lump". I .. In-.
il Sl it"
,inii",l I.
Si ii'it.ir .-'tn ir
-i I'ir.il Inn'.
' Tlip p 1 1 ini' ul in 1 h" I '
11,;, I,. " B'-l si. I' IM' 'I '
the : nnh'i li''. .ii ' n. In'" 'in i,"' Si-i.ii.M
Mti.i " .l.i liii in iiiipliitr.il.. 'Whiil
oit r lhi iii'"i,l"HI ill. I r iv Ih ..iii"
thinu Hi il I In il"t i ' ''' f"l" ''
Whtnivrr I u.i l" tht Whit.' I."i-'
r-.r u i i.iifi'l'in.'t' iv.'li Hi" 1'f il'"t
wliiil h" Kiyi I" im- iT' il. I
nnl l','"'llt".l Hi" n.'.v I '-.'it i"" I
tut ,1 with 'hi- i,i i-i'1! nl IhitM'
ul illipli "in 1 Hi"
nil
my
pi-
HOUSE COMMITTEE
AQREES ON ARMY
OF 700,000 MEN
tilt Kti-nln lUrtlil I.rntid Wlrr
iiBinimlini. .Miin h .' - I' lli.il
iiHit'i'im nt Imliiv m.m . i. h"il h
111" ilnllBi- lllllll.il ) I ,11,11,1111,',' In
ii'pnii 1 1 n i, 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 m I ii x- wt-i k i
iiii-MMii'" inilh..! inm Hi" fiii inn
tl"ti "I .in urinv 1 1 , in .i I nt r.'K
iil.ii i, iiiiiiuii.il miiiriliini n Mini
t I'll. till l.lllnll t'l'B. with it t "llll
i"iif i Hii.'imili i, iippi i x imiiii lv
7 'Pl.lMIU.
lUTBlilt'iil n fnmiun pnli. v ilnl nnl tinvn
Ih" mipimri nl t .niHi't'BH.
"It Ihib I'i'cn il". iil. il t.i hi mn ih"
roMnhil Inn up fnr itrlmn itn hiuii ii
pllBNlhl" hill pl.lhltl.lv linl t.lllll.V," Billll
.'"lllltnr J itlli'F nf Kl'tlllH kv, nil" nt
Hi" n il in i tt Ihi nil Phi Hiippnt li'i'K. "Wi
lini (nt Ih" vnl"B in Ih" ki mil.' In
"iiiuxh It " Ml'llllliir Htniln ul th" till!-
ihi ill ti ih plnpiiHiil inn. I" ii Htiitrniciil
"f i he lniprn.it iniiit I vliiiiili. ii fiB li" iin
,i'lHlnil p.
II" .1' i Im "il il in, hm hnpi- mill
Biillil't hlliK i iiiiiil h" i.,i" ul nli.'p In
iiinl rmiwrcBB
I nn Hi" utiiui-
H'l llHt 11 111 I'
Ih" ttiih-
Indictments for
Bribery Result
o Alaska Land
Fraud Hearings
Accusations Filed Against A.
0. Frost. C. W. Bourke and
Bert Wing, an Attorney,
With One Other Man.
1913 ACQUITTAL HAS
SPRIGHTLY AFTERMATH
Defendant in Earlier Litiga
tion Derouncei Charge as
Silly, Cowardly, and Reflec
tion on Jury.
llll VP
Im vp
Blill-
nnv i i mil :i"i tnu li
lt, v tllll.tl. I Blllli'll 111 Bi'n-li.i.i
iiiipri B' iniw In in, l"H r t.i th"
Lit ii whi.h in nrulf pui'lt.'."
Tht- . niiinr fin, ii I .i ihiiiii!i !-
nil" nf th" ihi-hi.Ii'IiI'b '!" b! fi'lfiil" "
iiiiI Hi'immr Jiiiii" "f K' niiiciv
"Whv ill. I hi- 'pit 't t' luni nn I iiBi fi -till
i .iim vi hut tn Hil. I in" "U "''
pr'nUltii iil'l hut- l"i"i hi'l l"
;i ll him " 1
"In Hip Hi"! p'mi'p I hml nn Mn
.1,'iii'f tlni' I ntiMlH he lakfii 1'itn Ih"
prfi' th tn i ".ii il'li'ii' " "r Hint I nilnhi
r". riV" hit niipt'i'Milnim In tin nun
lor ' Hi mil. ir iinrp rpplli'il. "I iii'l-"!
nn nli.il Bi't'itn'il tn in'- ' hp Hue l.i' in
I ha vp n"l, ii'iil' rliikin tn l"ll "f Hi'
ippnll Hi II t'tllllP l' III'"' ,
h.iti irr limy h'l'" '"'' " l"'" r"n'
vp'.ni"ii I. "U"' ii thp pr"Blil"iil unii
pHllillnr HlntlP. I h'i" Ih" IlliplPKi nll
rpn'ivp.1 In hi" .nnl nni"i wiiB n nil"
tiik"P nn"
"WheiiPicr Hi" vltul iili r"iH nf th
T'niU'il Ml.ili'it "r Ih" M!ill'il rlKht"
nf Aiiiri''ii.i "it "i'i vinluti'il
iiutrii-.l I win f"i" iitiV"""
tn iiini Hi'1 pit 'iil""! ith pvt. uwiil
nhp p..ir t' viimiT vmr. whpiht'i II
l. ti'iii ..iliiini'n nr niiv i ilinii mi-
iliT I hp villi. I h.'t'p ll" h"l 1
t- niiPB
Mi iiiitnr ilnip im k Iiib ni'iit ii nl tnr
11 lllllltl"'!! IIP IP Wll" It'll f BU' ii' i'
Th" vl " pi"-' 'li'iit " iilli il ul
iiinr Hlui'lil" m t'linliiiup with Hip vvu
iit imwi r lull iimlpr 'I'"' ubI..ii itml
th" iiitf iiiHii'iii'l il'liuic Wiio rlt'iw'.l
I. .I' III" ipiv
TIlK lilPflilr'U vviih .iw.lv linin 111"
Whip llniiB. when iiviiiint nf 8pm
iii. r ilnrt'n t'lii i'i Ii rrii.'hP.I HitTP.
KITnll wp'p lii.i.ln liiiniPilliili'lV. hnw
pi"r. In iuMb' him nf thp i"V(lnp.
im' il
hi iIpiiii nl finui ihi Whlip llniiBit
.li'iivilill Hip iiri'i.iint uf I'rPBiili'iil
WiUnn'B sini nn iiib nlvpii Ity Si'iuilnt
I'.nl" III th" Bl'lllltp l.lllll" IH'.lhilllly
will III' I' KIK'll ItllllUlll.
AtliiiiiilKiriilinn ftirtTi, fii.pil wllh
il. liiy in Hip Iihum'. Iiii'iipiI imlny t"
Hip bpiiiiI" t" i nriy mn I'itbIiIi'ih Wll
biiIi'm ilPllllllliI fnr HtP (Iffi'lll nf ri'ilnlll
IIiiiih w.irnliiK Aiiu'i'l''in nff I'l'itH'il
hlnpN nl Km iippiin lit'lliKPiPiilB.
i li.iiiiiiiiii Htniip ,,f i h,. rnrpiitn rp
IiiIiiiiih I'.iiniinU.'P. uiihiiiiii' luu npi'iily
I I . .in ih llnnr tliul It" wnu nnl In "
i-iil tl with Hip I'IvhIiIpM nil Hip Ibbiip,
i.i anl. Iniwpvpr. Ihnl thn bpiihIp
Ink l iiiljniirnmi'nl UibipuiI nf nn
i.titpp ii.ii. nn,l lh"i'"liv upI liiln H
ni'w piBliiilvi. ilu v . ri'llpvlim thp pur
ll.inipiiliiiv niiiinlltiii wlilrh i him fnr
It il- liil'l Mrniilnr llnlPit rrmiliiUttn
fr. ni I'liiiilim In il vnt... Ill u.'tlnn
wiih I, illill Hit h rnlifi'rilii'P nl ml
iiilnlBlriiHini IiuuIpih who wir, nl
iMlli'tl ihi'i hutl Hip vnltn tn ilffpiit Hip
ll.ira riiBiillllliin nil, I ilPllinllBt rntP t
ll.-i iniiiiv thill illHB.'iminllB nuiiinlt th"
m um I hp pri'Blili iii
niiiri rliiBt'ly m ininii
.nnl Hint Iip wiin limniiiK
for ppmllllU tt'HnilllintlB
Jl'l'l.
H.'llllli.l' l.n.lK" nf M ibbii. llllBCttB.
lunluiiE lii pill, lii'iin iiti'ii i !,-' nf Hip
r. ! I It II Illill l.'IIB l. Illlillll. ''. .1.1 llll". I
hi' wim in iii .'ni .l vv i ' Ii "ti il. r Si.iiii 'b
iIpbIi-p I. ir r.rmiipi ,ii linn, i, ml hp
lUl't'l'll thill Hi" IBMll" IVltH lllol'" im-
int'LiHt thiin mitihiiiu t !bp nnvv Iti'lmp
i'lici pbb.
St lllltnr Slnll" b -lull llii'lll l.illo.l"
"A Blllllp iBBll" IllIB lll'l'll lll'lllll'll
lii'iwi'ili lii'iimini iiml 1 1 nn 1 Ulil.iln
111, In Ih" BtiltllB nf llllllfil tmTl'hiltll
III, n I i 1-1 It II, 1 1 llllll'lltlB Illill III llll'll
llll'll llll HI pbbpIb hip tip. iipiiv ul, III
of ii'txiliiii'y vv;tr i-i-bbpIb
"in Hi" ..I h.' i Ii.iii.I ii-iii Hi ll.iln
' nnlPmlB di n iiiiiI,-i inii ruiilii.tiiil I.iWi
lil.-l'i Ini nl iiit'ti hup III" l lu 111 in he i
iitini il Im- il. fi ii-i, purpiiBCB unii linn
.iiimiuin piI h"i iiili'iilmn In t ii it y null
UlBl inilli).
' NnWhi'lP ,lni"t III" I nlli'il Sllltill
',.ii" in in Hub unv II I. ..ill ppiBiBt
hi iht'Bt. i'i,iir-.'B. u.'iimT 1,'iiltiiH In
t-iit h nlllt'l' imr In 1 hp illipnrtUllll l"B nl
iiPtilrul Iiini' -., mill if i Ipi in., nv nt
tm Kb mi in nn il iiti'i i hunt mini mnl
,iii Ainiil'iiii iilizin ! . it.t n l I. Ilu'
.pii'Bl inn i, priii-t'iiit il in Hub uni.'i n
ini'iii wh.ii ..hi .ill liiih' ttiiMhl In-.
"Tn III.' lllllltl this I'lni'rji'l."',.' Ib nf
h IK It llllpnl litlli p.
"Tlip prPBlilinil b .iiliiint" Ik Hi.b
"Hp BilppnrtB Hip . itllli'lilliin Hint
n.'lliu. ii'iil itipii Ii., miiii ii hui" ih"
I iltlll In lii'lt I itl'llIB 'nr ilt'll'llBll t- pur
l,iN"t,, hill ll" ilnt'B Ilnl B't. tint' lln 1.
M ll.ll rtlllBtlllllPB lIl'lt'UMVI' pill ptiBt'B.
I'm Ihi'l iiml". it it lit i mini wmi-liip
Willi. ml w.iininw bIp, uliI ittiink itml
-lllk II Itl . tl 1, 11 1 11 lit II . Ill" 'U hi. i. -Ill
prnpiiBi il In rnllBlili'l 111" iiltm k ll klVV
'B .1,1. II" will li" lllBp.iBl.1 l.i Ilnl, I
lilt' lllllllllll K'l, "I llllll'lll 1.1 Mini l" I
III I! H 111 III V Illill if 111" il Illill It dm-j
"i nun nt pt rBiBi.'.l In- i,iil, hp i ,-1 1 1 1 ,t - I
"(I III BPV'cr lllplllllllllll H'l. III. IIIB un. 1 1
Buimtu hip iiiiilti'r in i-niiuri'BB. it Hit-ii. i
uih1"i Hip t'niiBt il nimii, ib Hip will t
milk uu' huily.
"If II iiiiibI 1'iinio In H.iB iiml I
limit iliBiiKi")' uith'th" pi "M. I. in. mnl
ll I III l-t lIlBIIWI'PP With llll iillPllKUPB.
I iniiBt mil Imp Hub n b ii p. .In I. nl
lUPBimn. .My tluly Ib i Ipui
"I iiiiinnl iIibi'Ubh ih" iiiPBllnn nttw
lull w ill nn Ti ly Bin!" t tl n I in tl ill v tn
miBi'll, tn my iiiiibI itiii'iilB nml In my
I'tiiinlry I wilLtliBiiiBB il h"ip ul IpiikiIi
hi 111" m ar future. TIip pri'Bl.li'nl. Ib
..ppnBi'.l In till.. Inl'lll nf iillldii I wuril'j
ink kpppiuk ipnip nlT iii'llmcn'iil
HillB I
"II 1 'im 1,1 liuvp in w..y I wn i.l!
Ink,' iiiiint'ilitilp bIpih In miiVc llllB
"uuntl'V I l inn liPi'iiiiiiiiM Piiiiirnilxtl III
Hip Kui.ippiin w.tr thrmiKh Hit1 nrk
IpbbhI'UB nl .".in" I huiiKhl Ipbh t itlPli.
' TIip pi "l.. nl Iiiim ivriiit'ii Iti'in'p
ni'iilntlvp 11.11 I liu I Hip i .b.iIiii Inn hint
hpi'ii n imlir," nf piiihull'iiBHiiiPiil In
Illill III I IIP llipllimill II' llPRnlillt ItlllB
Wllh Hip IipIIiki'I'piiIb. I illil biiip I Ilu I
ib un. I havp tlitiK'-htly miuiiht 'n p.'-
Vl'lll It'll.. lllll. i1B nil lllli Blllljl't'l ItPIIIK
nilnptpii Nntv w. nr liitnrnu'il ihui
Hip lOBiitilllun iiiiibI hp ilpfp.ilPtl."
Spiiuinr I. nilii" rppliPil Hml Hip
pi'iBiilt'iit hml u i IkIh In link f, r u v..t"
un Hip piPi iB" pii.pi,lli..n nl HiiiiiiiiK
A iiifi li hub tniiBinui h it thp Ibbup II I. I
lliiiiipi'liil Iiib UPUutiutlun. mi I tint Iip
i niiltl Unnw whfthfi' hf i. "ll. I pi. Hii'il
wllh il. ;, liiiniu i,' mu.'lliil miiB with
i',.iiuiib I'l luml him,
Hi niiltir Jnhii Mini i W illiiiinn. iH'tn
hi nil, Biii ii in hly il.fiii.l.'il HI" priBl
dpni. "Thp limp Iiiim i'oiiip fnr ynii mnl
hip,' ' uaiil Sfiiutni WilluiiiiB. ' in mi nn
llll IBHUP Illill H 1,1'fnr,' IIB, lint llfl'UUS"
nf Hiiy Uitlun n I Hip trt'Bi."nl, lull
hrt'Uimp nf whlll lip Iiub Iippii piiiii
PpIIpiI I" Pniiimiil I'pittiiBi' nl run-
m mn iiuhhIiih, ,i hi hi it tn iiuprtliiH umi
i iuiHliiiit t xpri'KB.iii nf uintiiuii In
fuvnr nf Hip itiuulliilli'liu n H Initlun
pnwfr iib uuuiiiBi niir unii
"Thi'l'o art Kiihb In Hip lilnlnry nl
Oil llPllpll'B. nil it il li 1 1 1' IB 1 1 UlilltlB, nil
purlieu, when linn inmp In Hip pul'tlni;
i.r Ih" wiivb. i. In li i n. Ii unii' Btiinil iib
IipH hv tuny Inr Hull whuh I'" Ihlnkn
In bp I ti ti vp. JiibI unii pili'iiilif. Thul
I; hip. I Ihink. Iiub iniiit nr .vnil in . I
fnr in" ( iiin i-i niim Hip i ,immii
lll.lt llll Illl'CB IIB."
I.un i'fUB W illlillll HIih Kuilili'iily.
l-'ilMt I.ub Vphii. N'. M., Mnri h i- -
MrH. II. ,M. N'.'iiliup ill", I li.i" v.b
lerrtay ui'Ipi' mi llltiH nl nn'.y Hupp
rluyn Hli" nil In nit ih nl uh". Mi".
N'lirHl.up Ii'iivpb it hiiBhuiul unit Hup"
mull fliiliiron.
I My f'Ti'tiinff lli'mlrl l.rtl Wirt-l
In. .tu... M.in li i' - lii li.'liiipnln
t hiiiiiiu lii iUfiy, in . piut'i e uf li
lu ll. p iiinl . .'iiBplnii'i- in iiii iiiii liiili-
,1 y h.t" lii't'ii vnlfil l, ih" ffili'i'itl
mit'iil Jnty uvniiiBl A. i'. I'lnBi. iIp
li'iiilu'ii in i In AliiBkn Luni , r..u. i iiBp
thii't " tiB nun, '. . lln. ilk", niif
ilf Hi" Jill! Willi ll IK'lil1l.', I'l "Ml itml
hit f"iir . . . -. 1 1 . 1 1 i , 1 1 . t u I b, .in. I Attnliif.v
Ivrii un;, Mil. I In h.iw- l.t't'ii nn
"iiuIbiiI"I mil . nnil". I. .1 Willi III"
ih li'ii.-f in Ih" l.niil ll.ni'l i.t"
Klnl itml hli, fnli, i n ...It n.llllll'
in llu- I'i. nun nil Alinkn i."i,l ir.uiil
fit bp t It'i ii K" M. 8pttiir.i. tit-ir' tl
ll"ll.-h. lil-nlK" A Hull nl Mi. II. I". I llll .
nnil I t. ink WiilHitn nl Sp'.k.iiii', ''mbIi.,
i, ii'i' in. iiiill". I April I l''i.l. Th"
"IIB" VVitB II It'll lipfnl,' .lni'4" l.ntltllB
uml it h n III" Jury iiiiim.im i-il Kb il
In. h" wm . nn. till iib b. ii im;
"I think il ib fnr Hi" In Buy Ihui
. minBt'i fur tlp ili'li'iiB" iii'i li Ini i n u -
1. It'll. Ill ll nil ItllV IIIU It. llll'M '1 II IIIIIBI
"l 'irin. nliliiil vn Inly I'n.ii ib ml
Jniirni tl "
.In. Ijf I. mi. Iib iiiiiii" iiinl" " fiiliTP.I
,111 in wi I iu,ii Inn ttlinli l". l.i III" ill
n-l nf II.. m kt- iiutl Hi" ' I nn frnm
Hie ini 'BI ii'.i.lniB Iiinl Vi Ini. nl. I T.
I'"ll..li I .1 111 Ull lllll'H.'ll m" lifliipp'i
It, til until'' u i-nnt"BBlnll intml .11 limllkf
i b III" iiiiiii vim hml ni 'i '..li'. I ii f i, mill
linn, liuni him
Mr, Hiibi ihiB ilii'iii.', .ii bmuiI thp
fi.llntt illil hi. Id llii'lll .
' Tl." I'lmrKi' ih.it ' enip iyfil iinv
imp in Ini t.i- Hi" jury in .li" AlitBku
I Hill , UBi ' IB plfpilM. I'llllB. In til" llt'B
pin, " Hun' w.iB m v f ii iiii'i u nt Ihui
I wiib in il ,iliK,iiii"lv ir I m 1 1 1 nl ui.iuii
till II. Ill I ilnit" In .ill, nihi l .. i llill v
-.1 hut I .lln in lln- il"V". .pin. nl nl
Al.iHku I ttniihl ha , ,' iptpiwl Iiiiiiiii
.lllli I ft ni ml p 'll.
' Thf ki iii.l Jury uvmptii u iiiu'
lli "il Ib ii lli'lM inw.il'lly 11 I ill. 1. 1 nl
ult.i. k. Tltf Iiiiiii l iiii iii Ib m. I nnlv I
rt tli'tiiini nit int- pi -B.inti. l ilt iti
i n lln in. i tvhn Bi'i vfil nn Hie Jury "
COFFER COMPANIES
DECLARE DIVIDENDS
OF INCREASED SIZE
I By Kimiii HitbI I l.ftrrt Virr
Npw Ynrk. Mu i-i ii l.uriipr ilivi
tlfiiiN vtem ilt'iiurtti imlnv hy pv,riil
nf Hi,' li'ililinu "..pp. i in uilil. ink i iiiii
punifB. I "in It 'iip.f ilfiiiilPtl mt
fXiru lli,l"llil nf II. Ill mil It lull !'
llu rt'Hulnr iiuurifiiy iinl.lfii.l ul tl Till.
('hum I'l.ppi i tint , inru tleiiitrpil u
iiuiiripiiy ilivlilfiitl ..f II.;'',. un in-
T"itp nf J.'i i'piiIb .',"!' tllti pli'VinilB
ipiUIHT.
TWO MISSirJG MID
LIIFIY INJUR D in
Ml
HUGE snonsLiDE
Avalanche Strikes Denver and
Rio Grande Train in Black
Canyon, With Serious Re
sults for Several.
I Hy Frvninn Moral I
liilivt'i', .M ill ll
iiiIbbIhu, u iiiiiii u l
Blmhtly hml nml llu
with Hip kiinun n
uf Hip mmitBllili ill.
li in k vf Bllinuml
(irumlp iiurrnw . im
five ilillfB ,111'bI nl S ip
llfi'lili'lll nt't'lll I Pi) in '
t.Bftifrt Wirt.)
- I W ll IM'IKUIIB
nf pttyBflliliTB
i " ,11 I'M lIlTlllll ll
ii Hi tit li v luiluy
i luip ypBtpriliiy
."ii inr a Km
' iiiiiii Nn. :ii."i
i.iiTi,, I'ultt Thf
in Hlii' k l imy nn
STATE DEPARTMENT
SAYS BERLIN HAS
ERRONEOUS BELIEF
Illy K, it llrml.l l.t',r.l Wirnl
i i.Bluntii M.n . It .! Thf
hi nip ip'piiri nu'iit Inilu. if.Plwil
il . 1 v 1 1 i i ihui itpnrti, nr" nt inn t 1 1 -,-ii
In i ,1 in r.i'iitn it b ti. iiiiiitt lima
' .4 li . I ; bt l "ll III. ll i i.llill r-B- BlnlnlB
(hi- I.. mi" nuiiiiBt 'In' pit'B.l"nt itl
Ih" pn-Bi'iil i ' r i b i . i iriii ii.lB nuitl"
llll'll in Tn I 111. limn kllnvtll In BhnW
Ilif i st. nl I., wim h Ih", luiii'i"
lint Im in In iiik miBinr.il iiinl.
wIipip ill pin. ph Hip whit uf the Hun
iiIbi.ii liit'i' vtiiBlii- iti" rnul lu'il.
Tin" iiiiBBinn
i" II Miitht'WB. pxprpBn iniBBrnKPi'
Inlli l.t v nf I'lli'liln.
Wll lllllllllll. It 1 1 " 1 1 wllh III" . i IIP
nf Hip ii' . nlfiit w is. iiitPi i upifil i.y ih"
Itlir.xuril tv hu ll iiIb.i IntPitPiPtl Willi
Hip Bi'iir. ll fnr Hip iiiibbiuk .i ml pffniiB
In tipitr Hip ini'k lt"pnriB tn rull
runil liPuiliitiHrliiB lit'ip Btuti'tl I hut I'i
iiniii'M nf new BH..W hml f n 1 ! li up In
I u. III.
At ihui llnnr Hip full uf bihuv inn
tumi'il. ilriypii hy h hi till win. I. nml
fllltthrPII IKIBB WIIK BlinWlinuiul illlillll,
liliirkiiiK Ihp trnflli' nn Ih" AIiiiiiiibii
iuiimiui! mnl Ih" I Hirn imn-VII v i ,n
i.runrhi'B.
Tut' I'IiiiiiIiiu Ih'tliiB in I. h I'riMiHi,
l.tiH fru.'i'B. X. M , M.n' il 3 Hl
r.ulouiU nf 1 r til ami iirnuiii. nlul u,'"
hit'. h"ii iP.'tiv p.l In rp Inr lurim-m
nml ii ,'MIIiiuIkii uf Iipp r.l.uilliu Ib
buiH4i pi unei utf il lift, i hiibI - .
THE DAY IN CONGRESS
ki: n
I IP llll p ll pi np
Aiiii'liritiiB Ir
mi ulllii'il li n I'. i i
lllulultiM luM"1
UPil.
Aui . ulliirul i .'
UP. I BlBlll IllM'Bl 111 1 1
III II -I
Knrpimi n m i b 1
In IttPft In l-nll- t
I'PBiilulInn tn w.il'
uriiipil BhlpB.
Nuviil i (.iiiiiiiii'
1 1, mu I ilffeiiBti h".i
ilB In Will 11
iklllll pilHBIIUli
1 llll'll.
Illill. II Illill i 1 1 -
IlllllPft ,' 1 1 M I III-
'lllllllfp .nil". I
I M.i.t'innrc
MiiPiii'Uim nff
. nittiiiilfil nn-
WIRELESS TELLS
OF CAPTURE OF
I
mm
Commerce Destroyer Moewe
Said to Have Been Taken by
Brituh Cruisers Off the
Coast of Brazil.
Illy Eti-ninn ll-rl.l l.rmnl WirfJ
In. ll. ib AiriB, M.inh 2. I'rfBB illB
iulii,H frmn .M.,iili-v iilfii ,nt Htul i
il, 'inn. I inn', inn ll". in Kiirnpp 1 it I , r -i
i i'l. .I n. hi Hi" i i.ii-i nf ilruxil ii
Wlni, b iin-BBuHf Btiiliim 111;. I HiiIibIi
vriikMirB hml tupiiiri'il Hit- ili'i'tnmi
u ixiilun i ruiBPi' Mnt wp. Th" Mnpwe,
It IH B.ll.l. Wiib lul, i n In Hit- iBlulnl nt
Tliiiiiliul hy h"r i.tplnrB
TIKI" Ib minip il.illlil, hnVTVpr. iib
In Hi" I'lt'lUlly nf 111" Itfl'lllilll VI'BBii
rfpt.ilf.l In hiivf Itii'ti I'uptultil. An
ntllfl' VflBiml nf Hli' IH.'.ilUH IN Hp. I
Ilif Vt'B.. , ipll'Kl ,tl IB Hit' -Illill ll
' i aiBi r lini'ii.
German Thrust j Felix Diaz Not
OnVerdunOnce j Operating Near
MorcUnderW ay
After a Break
Douglas, Stale
His Adherents
Scale of Attack. However, Is Official Denial of Rumoied Ac-
Smaller Than at First and tivity Made by Followers of
Assault Is Not Pressed Sol New Revolutionary Chief in
Forcibly.
FRENCH MAKE VAIN
DRIVE AT DOUAMONT
Mexico.
GENERAL ARGUMEDO IS
EXECUTED AFTER TRIAL
Ninety Thousand Teutons Con-, Leader of Opposition to De
Facto Government in Du-
centrated to North of Great
Stronghold for Launching
at Breastworks.
nl VpiiIuu
n lirii'f hull,
Ih" Krnl" III'
rango Court-martialed and
?ht Yesterday.
Tin i"i iiiiiii niTi'iimvi
Iiub li.'iii i I'f inn "il lifter
hut uppiiri'iiilv nnl nn
wiih Hip f.irt p PXPt ti il
niiv il l v b nf i in- tint p.
Ilif iifiiiiBive vv.ib rpuppiiPil nn the . in
plum nl Hi" Wiipvi'p, fiiBi nl Vfiilun, lift
Thp Ui'im.inv mnl,. ,i ,iim' nn Hip t.
li'ri ni'h ut Kii BiifB, ihui Bti. .', i-.li'ii in nf
pt'lif lliilini.' Hip I'Ti in h im bii iiiiib itl i int.
llltlP loii II I K I'uIin. hHMf.tt. 1,'ii.l IP"1 1.1
I
ii n.
hi lit
iluruiu Hi" s.,i ,,
l nnai
' Ktrnlim tlrmlil Lrioi Wlr
I ", T" . Miil.it '.',- I ifllt'lul
''i ilinnH ly uilhi it'iiln nr
I i'!i i" Ihf Ii.iiihIiib iliBlri. l f
iv. i" iniiil" I . .ilu j by MfXii'itlt
I 'l. Ufli'ii":' uf ImukliiB, Arl.,
Ill
. m un . i iiB.i :ii
Hint Hipj '."i. .i..mpll t jt , i.'.l
Thp I'Tfitiii i lit'tiiMivi h I...... Ihf nf-
fftiHivf ut I inn, tiimi.nl. to n iiulfp
ilif iler-
'HbiiI I.. I ' hi iip, I itml ri.pnllB
'.''"liti lin, nir , r-iBitt'tl the
in "i" villi fifi,' men In
i nt I " i .luiinn nnl uriBi'ii
i In '.in. li l !.. , i.l HKUu'urn w hu
'Villi. nil iiin i rnnHPtl nml Kuni,
ill III, ,1'H'iu i ' unit in i. Mild Hip
nui'lhi.iBt i, Vfi.liin. I ti-1 Im .hi-1 1 xpfi I it nn nn up nun nnitnl.
iniiiiii'i'N Hutl Hu nii.it k." W'i" I' nil- Th"V w.r, ., i. lUhrtl. h" mini
l."t:"l.ll i ill. . li.i.l ..l.i Hi" in
i"i mil ii.niil i. iii.ii i , l.iBfly ttuirnllftl.
f niii wpil i iiiiBiil l.i I, , n r -1 ut'tl. ami Iiub bpiiI
iftn lull, In ,nv ,'i.t iKUIp Hi" p-lBHiitllllv
nf lIlB.-nllll'llt Hi I'llllUllfU. Ah till Ull-
.llll. mil piii null. .ii hf Iiub ii'Kiii.'IUp'I
Ihf ki 1 1 1 ini'ii ul Nn.". H.iii'.t.l. Akuii
r. pIHipi' Ihf in, mini: i rruiBer I I'rifi.i. I inrtlf run. 1)1 Time uml l tin.i-
lli" I'l'iliBPr Kn.ili iinn. In' in.., ami iiI.ihb In est 1 1 r III mu I e III" r,l-
liiin.l l.i.luv frnm Siitilh Anii-rii nn u In, lull ii'b itnu pifiint lh,mi II,. in i,r-
ib. Thp fiipiiiif ib Bin, I In hui" itmuxiitK nn ilu. imrilfr ! Sntiuru.
I.y lliillBh liiiBfi- I '',,. ,,iir.. iib nt Hi" lint iib iiiiiiih lli
irif In Trim. I n' ' Un .! Hum. p.. mi ihf i 'iiihiiiihini
Btittt' i.niili'i liuve iipi'ii uiit'ii urriiH hy
Hie rinnniu b! tie K"Vfinn,Pii' In ubbihI
in ih" i l, l liini'.li. Hi
-in IP I, imiitii
nf I lull J. ill llll
McLennen Again
On Stand in the
Brandeis Probe
Law Partner of Bostonian Oc
cupies Entire Day With Tes
timony Before Senate Judi
ciary Committee.
(Djr Knitting llpralrl I. '. I tvirvl
WiisliiiiKl.ui. Mult Ii J. Kiwiinl P.
Mi if iitifii, liiw lull Imr nl l.nulH I'
llritliilfiw, tnilitv t'diiiiiiiieH hm "Xplnll
iiil.in nf Hip viiriniiH llu nl. nl" Inr
w hu h Mr. HrintlPlk h.n heeii , rllPiHi'il
in I'nitiif f linn with the bpu.iIp buIi
i'iiiitinlitPi iini-Biiuitiinn nt hm nt
lienB Int tlip Bilpiprne pituri heni'tl.
' W p hull' un nl IBl.irru.'.V nf ttlu
ItiBiiin hur." Ahu ". Kipiuii. u llnmun
llllnl tl", BUI. I, "ll IK ll lllTUlPlI llll'll,
ui'l" uml iliBtiiiKiiiBhetl. Thev i unii. .t
. ' 1 1 1 1 -i I I , - f Willi t'.Ultllll!lil V HlP KPlPI
li. hi nf any iuip fruni llii'ir community
Ini Him ll .K Ii I i-i I u it i , I wim Ib nnl u
lyiiii'l. liPipililmy HnHinnl.iii."
H'l in. i I'fiilmtly nf Mllluli. .M.ibb.,
'iibI nf Hip ' lilulitiifl " w I'.iii'Bbpii Inr
lIplBP ll,ipBPl in Alt Hi nnl. 'IB, It'Bll-
M"ii Hint hp luni lulkeil Willi mill"
r tin 1 1 llliy ini'ii, In rB iif the H.'ffitlk hur
,tml iinly itiitt Mn," him Ihu llnprei,li'li
lli.il Ml Inn mil In wjh Iiiimw -nn hy
uml linn.il r III".
il'i.v fin is Hip "t"Ptn in wli'.il
Mr Ilii.ii'lt'lB ib In-1 I ilu.' n Iiib lit-IHK
i Ji'iv .'" iiMketl Sfiutlnr Klfli IliT.
"I ill, I nut knnw until Hip 1ub I"w
vi'iiib Hull lie wiib it Jew'' the Willi"""
UIIBW 'f ,1
In ti Mr. Unkt-r upp. ur.'.l in pie
bi ul Iiib IM'tltinn, h ..ib iifki'il iib In
.'.It llr.iiitliiii' ri p'ttul mn t ti luwvi'i
' I il.i mil knnw Iiib I "nulul Inn III
I iibIhii. " hf B.ti.1. "hm iiiin nil pui'li.'
Bin , . vuikilB he In knnivii net nnlv
.ib ilie Iii bi luwyi-r hui it iltlii. In I.
pililii.il li.uh inili.li'il mil..'
I.rn lirf Ni'iir llnimi.
Kiiln n. N. M.. M. trill :' A rnmi
Ilif in it' Huiuilil" I, nil., iiib piml nl
IliT", ill IIB, t lillBlll.'lul'l" rXl'ilt'llIP ul
Hum wt'ik. .ib Hip hiKh win. I r.nim.1
II Illln it nllHiih rulilfi hllixe.
I.ullup IUiiiiIh Likely In I HIT).
lulliii. N. M . Mui' h '.'. I'rniii ull
pifBi'iii null, urv.tiB Hi" pi "l"'i"il ibbup
nf l.'ill.tlOU pi ImllilM nr u 1 1 1 ! 11 1 1 1 iit I
Wilier VHli ni, In li,' ,,. It'll nil liert' lli'Kt
itiiiiil 1 1 . lit likfly l I." iiiiiiftl
",l nf Ih" MtiiBf in
lit. IIIB lll'l' Bllittt'ltli; BtlTllB
ui'Hvilv. iiulfiilly limitl iitiluu li. ni ll
iiiiBHmiiH I, in vt". ii Mi'lui" mu I nml
KnruPB.
I : I ,i ll nf Hip ..i i.liui' nl it ilprimin
Bl'll Illill
Mm it"
niti. i b. Thp
lll'l'll ffliu Iftl
vt hi. ll Ini.li thf ir
nil Hi" 'f U.'-llliilll I'IuihI. It wu .
nit Iiiiiii thf Mupmp Uii.l lir.,.i-'lii
lit" lirllirh BlfutuiT Appmu u pi i.-."
llll-, Xl'Wpnll VfttM.
Afu-r u I'lil ui ittfuntry upei nt ihiib j
in Hi" v n i n it v uf V, r.liin Btnt'f Hie
cully p. ill nf Hip W'ftk I llll f 1'ub ht'in
.1 ii'Biuiipii'in ul Hi" iji-rin.in nlli'iiBivi
In . he Wupyrp IfKinn. A vlinfiil Imm
Lilt. llll. 'Ill HUB Inllnltfli ll V ., BpUlll l'
ul l.i. I. '11. ill" litin h ut I'r 'Bin b. I"n
iiiII.'b iHiiiheuBi nf 'i'i'iiiii. t'trlH rt'
pniiM Hu iliivinK mu nf tin i,iniHii
li'.in ihf iftv p,,Hiiii,ii. whuh ihfyi
mi. . fcilf I in p" itfii ul inn
Th" n, 'iv ult.ii k liivfi ...I.." in w linl
""I'lllB In ll" Hit pi fill llllltl lllllllllll
I-i.ili.it in I'uris ihnl Hip i'n'i iiiiiii nl
li iiHtvf ill Vi'Ulun hui inii'i.' hulifil
ll it In,, ITI I Ih pull u ii I.i r III", lilnll In,
Ihf Wnpilt HKli.1i, H'hi'lv II," Tpii-
Iuiib huvp iiilvuiii'pit ttliiiiK ii I t- B'tuih
i f Kmi liiiiiiiiiiiiHiit vii-M tn Hi,. " twe til
ih.. Mi'uvp liPitihiB ub I ii r ,B i iuiiirt'N,
IWliV" IlillfB until ht'.TBI nf V 'lllllll.
I uspiitiiii B limn In, iti liitiin niiti ' .
I'ttiTB pnlnt in ihf ilitin i, i. iif ii
tiirthiT it. h ui' " in Hi b i- ui'ii. Th" .
r'r n, h ibII,iiib. I'uitb P'.Ii.Ib hui.
Btnit'h ulnlill Hip lii iiihlB, In. ni will, h
Ihf irniiiuil ,Ii,.,b iiluupll'.' In Hi"
Wuptip plulii, wiih Ub inuli". liuy "il. i ,,.,. P
ui riii. whli h Hip tiitiiBii.ri n' Hip hMV- ... ,h wit.,., r Mailpr-t. Aiku-
IpbI nl Hi" Hi t iii,.ii tirtilli i y r.u Kmuiiil llt(,.t, wllh iinpru! Mm llu uml
nn Ilif ill pa it il If ii' lluerin fmin
MfXl. n In- uu mil In hiinriiiry. full
inn fuiully wllh upulu In Muni'iu. hp
. i-m iiiiti i k mn vn n
ami ill. iii a Mi jiu.Mtt:i
l-.l I'm... Tex.. M.ir, It :'. Th" Mi l-
i l .Til I lillBltl.tl" h"e Inil.tV rt'.'PIVt'll mi
.III, liti illM.iit.il fl'ii'i VI. .U, n I'llv
i-IUIIIM Hml HP' Inri'PB ill .il, u IH WTP
.i.'l.' T.'l ill I in. Lib. I'liBhl.t Ini", nnil
nn it BliTlulum Illln Bittuil urnllllH.
lll'l '. I .1 I Ii 1 1 1. 1. 1 1 nuttil li'B, II WUN
" l.",n iiunifil Kiivfrunr uf
111"
In HI. .I mi iill ii li'ii ihnl
ill I.IX.H'.I," ,ll" illBpUll'tl
I .i.i!"
I .lli
"ll
Ki'lix
ii, I, I", I
.em 1 1
I fr, ,'i. I
I of I
- ituv. i mm lit.
t i luin.illy u fi'.l.r .l nf''..'pr. tie tlp
iii .l I tut, in Jinn M.i.I't.j in hm rev
:.",,it. SiiiiBi'Hiitiiilv li- iIphpiihiI
M . I in I,, Inlll I 11, ..',. lu llIB I "Villi tn
l,.e ii r'li Hi i ll ,,.. i, vv.in ilelenleU
: he In "UIIIP ll IllllKlll W llh Hip Bu
ll li.'il liiiKKfIB nil Hip nn II. ."Ill
.1 It , i jit it i rt AiKuniiil.i wiih
Hi" lii.r.lei with huvliiM
.uptT uu iiiiltimy iTiuuiiiittl"r
I'tuin-i npptivitllt th" iif ll"ln
Itvtiiy limn Hie liltili rnu.lH ib helil tu
he iilnitiBl iiupuHBliilf , wlni- Hip HI-1
Int klnu IrnitpB tvnulil In," tu ilt plny
in thp upi'ii umliT Hie lire nf I lio
KlPll.il kuiib tin Hip Iniiihii.
llll llll IT 1 11 III" 11 1 II 1 1 li'B. ll.ll, I'VIT, ml-
vuiut' Ihe view thul the Teiit uiH huvp
previuiiBly Mlmwn Hint miiiilur illrntl-
VlllllilWI'liUB ITIIIllitlllllB null. I hp Bill -
il'HNfiilly lint.
Kihiii luil.'h .iiturePH t mil" ItpnrtB
Ihui Ihp (ItTinuii ilnvp ib In lip r"
Biuneil frnm Hie nnriheuBt. 'in, mill men
Ki.t'liii, lii.i.. i .'..ii.'i'til nt, pit ,,1,1. i line i
' . .1 Inrii'H
I 1' II I tt I Full IHIX. WllUil III Milin I"
huvp Ineii ilt'tti i ,,y rl l y 'Ip, (li'iinu'i
Iii in v iniirtitiB. !
KBiiiunlea nf the Her ma ii Iiibmiti in'
Hie iilleitBive lire rilluilliH limh in en-
'elite ll. ill. r". HU" finui I'iiiih pl.t, inn
I It, in ul helweeli I '.Ti.tiliO uml :ii,l,nli I
All :u t iiiiiIb limn Herinuii huiIipb . I
iiiiwi ifi. tint liirerl thul tip, KUi'lii,'-
Hip ullii' klnu .it lines were Blllprn
. 1 1 K I v Blll.lll.
The UtiBHiHii hli.iuier A lexiiiul".
Wenuel. nf J,t:ts Iuiih, U reinl'tiil
Hunk. ,' 1 it 1. 1 ' it nf her iieiy hnvimi
lipell .IitiuiPtI, The Illill. lit Uleiiuipr
KUbu uml llu., HrltiNli ll-hinj Miui'il-uli-.
. nir r.-p'iitpil mink
ho nine nit null". I with tin- Aupul i
VI llu el. mint nf Hip fitiiHIiliitlunul
iTinvPiitl.'ii Afler Hip Nplil helw i
Villa ami rurrmnii Iip rejnlneil ..ipitiu
ami ,'hiiip mirth frmn .Mnipo. unitini
nil Hit- muliTuili'iiiB lu Sun I.uIb I'n
IuhI. uiTii". a mnl liuruiiKu ,r Hi"
rui.lH uiiuiit'l Tnrrpiiii. While ,i Hmi -lu
nllli'PI' In lH AlHTimi'lt'l . ilefeintp
lul Tniipitii imuiiiKl Hip nvet wneimum
I Villu wmi luni military re. -
i. Iiml inn.
uni i: r imiihitwi i:
. .H hi limn n nv runs
Cui ib Miiiiii i, till p in i i'li"
Will' lllll'P It 11 1l 1 11 IK' Pll"lil IliT,' Hub tll-
leriiHiiii buh there vii', i'i i. run Hen i
linlllliill'tlmrlll "'I Hp , TilT" u'l.l
Wiii'ire i mm
Hint lh"re ii.
Impiu'tuti' p.
ilurl ik i lie I ii'. I.u.
"e Il.i ll" l f lupine ilH i.i
(.IM IItl. INJMI
Altl.l MKIHI IM I.r Till
I:. ,i B, i, Tex.. Miinii 3 --Heiiem!
' i jii in in A' Kiuin'ilii. iPiitlt-i' ul Hip
iii. .ii in i in, ili f u.T.i riv i runif ul
i r.iiuii. uml Hip I.ukuiiu ilminiT.
v. ', llle.l ulter l-nuii -'ii'iruul ul
li.. . lily vcMrnlity .11 nnnn. -
. ..ninu i.i a ill put i'h ITiifiveiJ Iniiiiv
ii.,.,. i i.u. nil Muriiuiii, null' nv iiim-ui.i-
r . f nir tn mute, hy Hie M X-
V .. 'UllltP ll ' .
tll'lipl . iii'li MillllTI, i illllllitlirl
unt .I'.'" in. mull' ml t" In V Ihnl
i iiu-bh. -.. .1 v I'm. i n i Iteyi'B
,,n. ii ; i , t in iTiiiiinuiul' tB whn
tilll'Unll 11 ith ArKti
." etiiiBBurv in Jiturp
iy Inr luiiirrlf anil
, p pi t nuBBinii iif I'ur
v wilt Kriiite.l und
i u B.tlp iTtniluet Ib
tir until nuitl, irill,Tt ki
i..i. k In I he ettuiiirv
"l,. wil'TP Iteyetl l
ll'll.llllllllB Illlillll,' Sl'lllllltl.
Iiiiiiiii. V. M . MuiT'ti '.' rileitm
frmn the lilnw-mf vulvp "( u 1'hbbiiik
MUlllie mil nrily knni k.'.l il .wu . iil'.i rl
Hu nil. un o 1 1 1 1 . 1 . , - ut Hie .-'inli K,
I 1 1. llll 1 1 hull Bp here, Mn llll. IV tlliTmuK.
tml . .ilileil him Bt 'i rell.
I.IIIMW I'lHSlM r
i inn ihiii rj-. uuii
Pur b Miireit I. i.'.'itt ,t im. i lle
Inveil.l The I'el.t I'urniiin uy Hint
thf t ! r hui ri I.ibbi in ilnl,. In thp Ver-
nilT uiiri'in.; miiiiiiiiu in iti-ivtfit t..,-
mill :in. I l:l'ii"Hi uml ",1'ibi iliile :i , ii i
iu."-ihii, nt II, e tlpiutui "Ifetiii
itrluplv iiiiiil'i, iti Th" I''r,'iu h I,
-ei nr,' Hi. i,t rt-tl in h'tie liet-u I : u I
They were iml mu Ip iilili,-, him.
".l .ui,.. i i
llll'tlu, ll.lB
In pen. Tile
Iiin nu n
liiumi Hi
I he phi i-- ir
kiiptl by
JllUITX, '
Biiulli n!
UtWlitlllH
in.
i . . i '.
T"
I'p'.iimniy I.
IK.I II IMI Mil Hi-
BUI rentier.
nun v i hi Miim i n uv
I IIIK IH Ml Hli IM
1. 1. inli. li, M.tiiit J (lu lu i n i
An Anmifnluiii illBpuirh tn tlie t'en-
ib Ihui K..il Vu "x. Hi t
i n illu ii 'l i.f V.'i.l ln. Ini"
il l.y Iii ni jtt mm I.U' , I,'-
I tl, I NtWB H
111 1 it r 1 it I 'ip
l , ,, ,. i ..j
((iiiillniiiHl on I'anii Tun.)
M HTI l l I II lll V
Ti'irenii. rn.ihiulii, Mexii n, M.inh I
-dlt l.ntil i ililieiul llenja tun Ar
Kiiiiieiln Ii iiiii l' uf Ihe ui'l'. ml "ll In
Hie ite fu' tn ii..v nrniueiil in luiruillin
lllli Ihf I..IUUI1U lIlBtll.'t lit I'llilhllllil.
mi, t mill - liti, I rui II fil ypBifiiltiy at
fniriiiiM'i 'v nnl unlerpil exeeuteil
i tnil.iv nl ituuii. d.'.-ni ilum t,i u report
lei'tiitil Intl.iy fimn IhP Amprltun
iTUlBlll III the lUll'HIIlin iTtpU.ll.
ll ub "ntiiu mei! iniiiiv thai (Irover
i'. .nnl J.fke K. Vnrn. Hip Amerlpiin
"nil .ml, .11 n Ihe -111111, LiUTllt du
ll ! l, uip Bute i:iiiunr (hut lll'P
Vn i l li 'ti.B llnti, pi, I. riiur.Tyti'i i. ml
.Mueller, were heitl i.y ititmlita fnr rail
miiii :,i.ii illeB,u urt' helievetl llll-

xml | txt