OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, March 04, 1916, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1916-03-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

.ALBUQUERQUE HAS HER OPPORTUNITY TO flUILl) FOR THE FUTURE IN NEXT WEEK'S CONVENTION. WATCH HER CKAH IT
person who doesn't love
balms had best keep off
the public thorough-
t :t
lures until xnuny. t
WW
UUnin
WATCH
It's a winner.
for The Herald's
fashion number
next Tuesday,
TltllH NK-t ITII V
. St. No. IV.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY. MARCH 4. 1916.
TWELVE PAGES TODAY.
mi'- V: n:tt
Vol . .V Ji
SCENE OF UO
SHIP DISCUSSION
SHIFTED TO THE
i nitirn Pinnnri
LUWLI1 bflHIJULII
No Vote Likely on Question
of Warning; Americans Un
til Tueesday and Perhaps
Not Until Later Date.
ENGLAND PLEASED AND
GERMANY DISGRUNTLED
Only Actual Victory Could
Cheer British More Than
News From Washington;
Panic on Frankfort Bourse.
I My timing Herald ! ' n
WaxliiUKK'n. March 4 -The next
tip in I'lixitlent Wilxun'a fight l tlix-
iiM of Hie ui'if il xhip agitation tn
uPkrcaa hue iiii'ii poxi t ) until
I uiliv
Mali.nly l.ruilr Kli hin xn.m nfii-r
ifion heumi nut if.vuig membera
hev would nni he
lil Ti.cxtluy al .hf nil lift
Ai .11. 'itrly rotifer. nee loiluv lil
oluixt rat inn l.-udera m lit hnuxp tic
lll"t hill 11 111X1X1 on .1 VH I'llilV
Administration
Men See Cause
For Concern in
Bryan's Arrival
Great Pacifist Reaches Wash
ington for Lecture Tonight
but Chief of Ruling Fac
tion Are Agitated.
DENIES VISIT HAS
ANY POLITICAL PHASE
Confidence Expressed That
Nebraskan Is Without In
fluence to Upset President's
Power in Congress.
(Ht Krxnlnf Herald l.i'atrit Wlrx)
WuliinKltii. Mairh 4 lliilm
.Ipti-ilnga I'rvnn ciiiiip tn (own today
to T i If 1 11 n Ipi'Iiiip pnnam-pient here
tonight. AJnunlxt utinn lendcra apec
u1nt'il widely mir vvhPiher Mi.
Iliyiip a ennui, k liml nn.Hiing In ln
Mi'h thp delay "l t nting .it tup .i r in -et
xh!p lxaop in thp limixe mill th
lrilin nf th N il Icra thcie In peat
lump trlun until Tucpl.i at leu t
Mr Itryuii anul hi mining here nt
llll III.'
DOUIIMilT POiriT
IEAR BOUUM
HELD BY FRENCH
Knoll Commanding War-torn
Village Retained by De
fenders, Who Pour Murder
ous Fire Into German Lines.
I Hjr Ewniim Hf-mlil t.Miteil Wlrrt
Puna, Munh 4. (4 .Hi p. in i -Th
(Ire nf Kren.h ntu"h'np gunx and
iiili hax been iii.iirniit ili'iiih tir Ivvni
ilnvx lulu thp ri'nux, nf Hip i 1'tiii:i ii
lllt'll liillH i n mil"-.' Hip V'.llage nf
Hnuaumnnt. Thp Ft"in h held th1
hii ll i in 1 1 r thp kimll whi'h ilutluiuti"
Hip vllhi(p frnm I ho xiuiih I'mix n'
thn tn. ii h.nl hppti i.iki-.i mill ri'-tuki'ii
ri-ppjitiiliy ntnl each tinip Hint t'lc
fortune i.f huttlp him Im'pm i hti-igcd
mnrp ilcud f'om thp thick itiiiMxca nf
Herman nxmilnnlx huvp h'in added
to Hip plle h-hind which their aiu
vivlng ro.nru'lp hnvp nought brief
protect ion.
Knt'h tltnp rptnnuni- nf relinentx
nlrciidy cut In piccca were puxhe.l
ahead hy other hod.ea nf iroupx mug
niK .n thp field tl'll'l (Iip ground ivat.
nirnvp with bodlea.
It in thp opinion n nil inirp ihut
thp p'ow n priii. p hn il' t t in ni it tn
PRESIDENT SCORNS
REPORT HE PLANS
TO RESIGN OFFICE
ply lA.-niim HrniM tP'ril V t,.
WntiiHutiH, M.ir h 4 mi.iki.i
tiv thp iniMii m inn if ii"'M
itii iv i Inn rMlili'nt N i "H tp
. ii - nt th- Mtniiii n in. 'ui'iiin
il nni inn v.ih rniiHil'r'i. .. ii'iiuii.
ItIK irnm nlll.w.. III. Wli .ill-l
li.ilnv ih-iii iI ill n f.irni.il , .if input
l 1 1 1 t i n k th"' prpinli'lt ii- ' "It""
An AiiH'i'ii (in PPA ;i in i 'h it
Minl,l puiiliih n ntnr il Mi" U i -n I
In n ml n.ii i.p like the mil. whl h
linw i rii'iitu A mi ri' i 'I h. mnl i
imrlf."
Ih.it thnt t.t.ip liiil imihirn tn il
iiplii in inif mi-j arnipil tlr.p fUht tinu In prnKi'pii h'-
twppn I'lunr-'M mill ihp prpuli in "I
xpprt li piip tnpiKht fr X" Vnrk
I .My Irilurp nnunitPil fnr wipkn
i nun. I huvp no , nn' iiiPiiii to app
hik nlK'tnnnii Hip tulfji i 1 1 1 1 1 1 i any oiRrpnii'ii inul iln n..t r.it
a III iiiift io I'm mi' a rup to IhUIp tr.fl tn ppp ahy.
Mi l.piimrr rpunlutum to w u n Amipi-- M "f J'rvaP'. niriml ra inl n
hiih i. If Hip nriiK'il h: ut thp Kurn- 'lurry up th hoiip flnor.
.mi lipllitn-rppla lipprpapnintltp Hiii'pv. ii ih.,i rat
h.a rloap (riipd. put him. ami I'iiiIpv
buIiI lhp' iliKi'iuipil tln warii nu r''ii
llltiop killl.lllo'l.
Ailiniiiiitiiitmn Inn n plan Ihiil tPi'
ttnii in the li'iuHP pIihII KikP tin num.
il itnuli'l) n IhP itP'-KUP I hill .i tp'
f (hp miiliiiii'tit in I'linimaa Tins
lit ti that thp m-tlnn tn Ih.iIp thp M -
J.l'llliilfl rvviilllllnll Mill IIP IIHIi' a
li-rlui.il urn that I hp il'pinli'lit pint 1 1
IiiiiiiIIp diilini:ilii' a Ilium Klthnul "iI
Ui I'n-iniiul init-rlPti mi'.
Th" .ihiI'I urp rnnlnli'til thpy huv.
htf nti in tniikp thin h ii ini' nni-
h ip iiii'l u ml ip ( 1 1 1 I
i.'iitUll M l.ilnril t ll.lt lh- inMt'
ni'iiii'in Him iiufpil iiiiiui hi" ii nip nf
tlr a i IM P nf in mllM tnt'lii'M m'
i i t'k -i nil ll iik.
Tlir i nnfi r .'Pi t '
III III ll 'A ilti tin f
Ii-. i-kii tn hi'lil
i. i ; mix i:i J n i I
ill. il Ki'iiili-tii' i)
ii.nl.- mil tn Iwixv ,
f hniipp IphiIpi n -
I III il H' t inn . .l
II till'' I'ntlltll.ltlT
.. k lilll '
HKr.'i'llirill win
i .ii p hi I "i Tn -
Si.inki-r I'luik wiia h'mim'iI
i.' M lu) a-, it Mii'ihl ini'll''!' v.tlh
In- 'ill.itlllil'Hiy rnli.fllt 4 ,t ll.lil I
I n " -n h. mil in thn -ipiiu'.p w.im i'p
i i I Mlli.ilnl l.-'llt". win. (."!.
!' M h iinm.' Imp lii-nli-iIiIiv'h
iI.IiiiI.' Ihiil Or
i. H. I 11 lil'i'lMntPIlt lir
li iMIili ln'l lili'i.'lil In k
M ii III l.niilil itllllllK till'
II -(' w nr
ll ! al in Hip r' of'l ii
nni urn -
I III . It! 111111
.il ulna I'V
... I, ..il ni
I : u.mi-J.iii-
.-ii.-r finiii
Ii. Iiiiinh iiniiiuM.iili'l a ilm nn nut ll
lltl'l liml lli'l'll RIMII.
St natnr Mi'Ciiiiilii'r, l: iiililli an.
li-.-'iisiil hi, ttuiiuiitt ii'H'iiii'ii in
nii mini i ll ypalnrilay iilliT it liml li' n
.ml'. I ith iitlii-r iiK'iinuii'H mi th'
ni. Ii ' I. lint hp hail im n..i.ri'iini v m
ul In up nr uctioti. r
tlm liniiKi' rnlp niiiiniHi'p.
I Whiip Mr lliilltv liiiiKii-.l tlnii Mr
Itrviiii uinili t.il'p no ii th n r t In
thp II i,' lit. utt l ii i mi rut inn huilri. rnu
-1 hU piPm-lll'i' r.lli. tnr i nlli'PI' l
TltPir nt-rpni i'.mh fnitlur Ulnnmii
, hii I nx Ii hi mil ili.ii Mr llrmii
fxiMTtn in r'turn Iipi'p lnini.rr"i iinl
1 Pli.ii i i until Mntnliiy infill n h n hi
npi aki. In WtltiiliiKlmi. Ik I.
MinniM l, ii'l' r Kit' hin .itiil nihi l-
ho urP jpnprallv .i-ii ..i. I'ri.i'i
, 1 1 inn. i in '. In-i.. il Hi. ti n I m"
I Innril from Mr 1 i utnl h..i put
V II..M ti In' u n In nt II
Ailin.n'.Mirnttiin l.-iul.'r-' rxpr''HM'-l
niilhli 'ipr tlnit no tmtiii -ir, ilini Mi
lllil III. Kill i-lll tn In l "ll il l -f
ni th.- r."iiti'iii (Ii I riti.iin'imi.
Ml It- 'I'V N.l.ll hp llt.l.ll'-l'.l Mt
rri.in inn m lip.irt ihr a"
' T' i. hi'lin 1 1' s in ii l"i i'v it piiiii;i
!llnrit'!p In ihp Mill-llni; l-Nnl .it in
tint that h' tiiiii'p im pr.-ili. Mnii .1 i
w hat 'h. i nip n.inhl he.
"Ml Hrtiin In lliti I h'piI liwt I
1 nti i.in r 'it 'i in ih.. lrl,'.tini
I-.-.. .Uiii. in "' h 4i, il. "Iiii he .' ii. i. n
I, nil' i, nt p.itiir to the i I'll nl, n n -
inul..' a (..-('. .ii. I t'Kht "ii it. II h 't
llitiil" in.xai.l 'Ii' ii'-ti. it, rt'tmn .
' t-rila wai n . nf ninii.-t'iiiPiit .. i'--fin.,
tn il la iich i i f . II.- . I-' I in.
Mill lint r.'i.- it a Vltlnr f..r
) thiiHP uhn nr.- iippiiMliii( u.irl.riii pa -
i fH'liRi'l'ii au.'lillit linlinlini! iil'ttm.l
llllp."
I 'll.ilrman Pln.nl Hall:
' II. r.i. I I', ai th' I. hi inu i l Iln
n ,ii..ii f hp r I'".' Iip k.iiiI.
alt'T Mr. Ill N in i to nihil Hip '.i'..'.-
pn Hip ir ic upppniarv to
Vpr.lun. IT i.i"iii'. drHp ih'
rrnni Hip rlttht l.imk nf the Mi
-.fil.h n I mill alum; thai
Sees Germanic
Propaganda in
This Country
aaMa
In Opening Irish Race Con
ventiou, Justice Goff De
clares Germany Seeks War
With United States.
Hy t oning H-ld b..'. Wlr
Xpi Vnik. Manh 4 In ni.plnu
itlP Iripll 'IIU'P I'llllVPIllinll Ili'TP tnlu.
JiiHll. John W. Doff, "t Hip Ni'
I V " I K -ni!'iii' iiiiirl, mi nl illi'l" ni. a
OEPARTUENT DF
JUSTICE AGENTS
PHOBEJKES
This Government Will Lend
Aid to Run Down Facts in
Regard to Accusations Made
Against De la Barra. '
Hr Fvriuii II.. rnl.l l.i.imi.a Vir
WUMlllilKlnll, Mali'll V X ay . hn I RPH
tnilill- hy 111" ".I II ;l 11. k Ui.il'I lllllllll
iiilii'i rninii alp Ki'il .iiiiii iiti.il nrl,-
itll'H nf r rain-in. n i' a tlaini. Mhn
nxintly n r r i in fw Ymk i.pi
Kurnpi', Will I'P illlt'lil irf Iti'll Ii) till'
llPplirt PlPPI Uf lllMMl't'
AtnhatyiiiiJitr A i rpiln'nln -,n. tn-l.i
hp hail 'ml ri'i'i'itPil thi' rpi"t nl tin
Mi xi. an i'iiiikiiI K'Mii'iil in N Ymk
In rail th" nttPiitinn nf Hip xtati' I'
part input tn iip la liiirrn'x ifpnii'il
B'tlVitlPH
Tilt' Klntp ilipiil I mint la "III ith
ivil pvlilinip that KpIIy Dinx hax r-
I'lll. T'lll Mi'XK'O.
Verdun Thrust
Of Germans Is
Stopped Again
By the French
Determined Attempt to Regair .
Village of Douamont Ends i
in Suspension of Main At
tack on Fortress.
SENATE MILITARY
BILLirJTPODUGEO
PROPQS!
ne huge
ARMY IfiCREASES
Most, Thorough Preparedness
Proposals Yet Heard Are
Contained in Measure Back
SINK3 ITALIAN SHI? ' ed by Committee.
AUSTRIAN SUBMARINE
For Second Time Within Two
Weeks Russians Penetiate
Lines of Turkish Opponents;
Biltis Taken.
unahlp tn pi r p
up Hip nay tn
Hip Ii'H' ii n.l
I'lint'inx ami
ho Ii
ppp
Parla.
Kr"irh Infantry ia ill-pin hik pvpry
ItiPh nf urn ii ml nith pprniatPPt tmir-
np. ntiil liut nnht i.prp ni'Tp I'oinppl.
I il thPitiiilvPinarP a to iimpi'titl pf-
fnrt". p in lug iirtilh'iy nlnnp In
up thp prpnaiii'p nn thp fnrtrpaa.
Whi.pc.pr Hip flirni.in a '-ail It nn tha
Kii-nrh line r'urli' il Hip ilium' r point.
'Iip fnn h'lipid f.THai.l null IIxpiI
liaynn-i- to th- atr.iina i f thp piitlnn.
il hut ll. hyiim. A ('iiiiii'k nf tin
HvhtinK frnm I 'it. h hi.ih.'''h nay Him
lip IM"ll Oi. IIHlnp Ih' Hl'Ulll'I'ir III HlP
rppuhlli' nni thp hp'ti r nl t In n- np
pi'ippt. 1 1 u n h 1 1 : K hit' k 'i rniiin nlm
.lid mil full ll ll l r Hip rnlil t. .'
Ita in In Ulllna nvi-r thp .n i Ii'IIpH
l.. .la.. I ii pn In mtn a mu in nun 111.
on 111 fnurth tin of Hip hiiltl'
riruiliPB. nf I'rppi'h hoiula up th"
l.iiur-p V"t'ril.i inul toil ay rll'i'ta
hp "n nli. I nr.. i fp't hi' p i,i Hip "in .
niiip of Hip it i pii piiuuuIp.
lapuirp I i,i i.nauatiila in Him rolititii tn linn
I'rnlii h ,hl. I'mipil Matia in amr itll lit'l
iiup nml i niiiny. ilpimimriil AniPfi. up tlfitpK
rivir if i, "r.ir hIvumiip r nn.tii taanlunlN
lli'ii. thPiiiHpHpa" nn Klupi ill Hip
jtaur kiiiip. ami ili"'liirp.1 that tlii'ir ur-
tinll Hhonhl lint hp nllllMpil tn IHP
tin whnli. iiiitlon in war
TIip cniivpiitiiin. attptnii il l.v nun (
Iriph limagp from niun patta nf tin
country, will IhmI two lava ami. Ha
.p P api.kpunipp any, will cunaiih r prnlih nu
rrintina tn irpinno, pappi nuiy mhu p ma
wnr hi'Kiin, iiml take rflvi iivv atppn
(nr tlnir aolutiun.
TIip iiini iitii.n nn ya it la nppiriril io
Hr itlhh Inllui'iii p in thin i i. unity mi l
appka tn ili'ftmy It. It iiIho ppka to
plPHPivp for Irphinil llm iPinnnnt nl
Inr iiiaiihiniil uiiil in k'rp Kpuluipl
f 1 1 1 1 ii hPiulina; I In-iii to iliatli nr hi
tl ity nil InlPlKIl null."
.Iimilrp i'...rt wuil thp lriih ppnplp
Wi-r,' not h y.i: :o !.'"i.l llvliulp.
"Thp miiinti nan. p nf a hMitr K irrl
mm l fniinil iii't'Hiary tn nvirnwc
Hi i' ppnplt' Mhi'ii Hip army la npi'ilid
I'lKiiAhpi h' "alii
omii c '.nu in Waxhin (Inn ti.nlatn n i
"What ih iiii t" i-l'-pa 1'iin l In- I li'i'il
Pin-,, ink" tnivn'il liiHiirina ii pit-
in iiii-iii piiii'i'"'' Hp la imp i.f ii mi in -
Pit nf firakprn ipprpai'iiPinn pxpii
' ipi pntiii nf Pint-pat I i..n ''i-i 'W.",.nn
of I'lll l Pi.t illi'l lull'"
I Mr. Hry.in pkpI.iIpiiI hi" iiiiif.-r-
pmi'p with Itipr'-KPiilatiVP I la ih s IuiHi
pniiituiB nut Hint Mr. I'alli.y la n
iiK'iuhpr nt Hi. I i ntimnii' i l ih Mini a
In. in I ' in Hip i .iimnittpp vvlinh nn'l
him at I hi' Mat mi. ' He aiiiil hi- hilith'
kpp l!' i'i.'iii''t i p ('allitA'av of i'''!!'"
Iippiiiih.. hp nin'i'K to M"a. In Mr
i'iiIIi. ay'M ilmtr.it hiuui. Il mi til h
alnn iniuhl Hip llppiiirrutlp in-
I Ki'inKipati frnm Ni'tiliiakn, hut wim no
Ihimp ah. .nt It. mill Inul 'in iiimoiiit-
ilprinan notnapappra imhliah ''' ,Hnl wih hmi. Mr. Mtyiin xP'Pt Hu
'aa niPMiai a tloni uiiini.in 1 nf tcriinnn nt Hip hnniP of hi aon-in.
iiaxixli.K lh rmily of I hi- ilpiinnn- ,1W ,,V nnriii Ihp IpIi phnnp
... i ik iii xNainP n-nrly all ilay, iul
..III m il In III n rlni'k .Mi.ml.n imilli
na wl'li. ml taklnK ailiiui
l.i.mlnn. Murph 4 (II l't p. in I -
I-'- ihinua ahnrt nf nn a. in.it pnllliil y
i. Inry piiiiIiI hap aU' ii th llritixii
iIpnx KipalPr ai infin t mn thmi I'ri'm
liiil YVilMnti'a vlitniy In Ihp apiinl'.
I'll. Miiliiili'xt'-r l lua nl I'm ri iniiika il-
ktmially that Ili'liiiHIiy. h.iMim finliil
ii i niiMiii p Hip 1'iiitPil Htu'N. ii.piu -ii
Iv will Itiniirp apiiilinipt in thn'
i. mil i
I.iiiiiIiiii, Mtirph 4 (4 .'.I p tn.i A
ihkhiiiji' in Hip rxmniiKP iiiPKiiipn
in pi n v fi.nii Zurich miiv
t It I X It MIMsTI It or
sTI.lil'l Willi MTl VrHiA
I'.irm M.ilih I. ('.4'. il ill --I !"! -"lil
'111.1.111', ni'iii'-t'!- nf wnr. hax
tolil Hip inniinixxii'ii , n in III n v nl
f.i rx it Hip .li.tii''-! i: i. p'iti"H that
if ix iiisfl"i .tli th- xi 'i.i' i.i-i ul
Vi rilun Mr tan. l- lailx nl Hi.- r'
. rvPn nf nn n :i"il '... kx nf illllil'llil.
u tinw inn.lahlp
M'linrv writ't Kiit ilia it u ix in
l.. .'.i!: wnii nil Hin in . . i li-ill i thai
:li' iitiuaiix xhntihl ntii-mpt tn rp.
'Ill''' Hip x.'ilp'nt nf I in'liiini.it pia.
'-.in :.ii tUix kt-i pt.xit.ii'i iiiiihI In
:ik.p Infmp x-i il ilnKl"xv inili Ii"
it .-nl' pi--,' In-r-.
ATLANTIC SWEPT BY
BITTER GALE WHICH
REACHES HIGH PITCH
I Hi CnxnliK llnxll I. .! W irrl
in-hitiKlnn, Mai. li 4.-Thp amrni
wii'l'iiiu Hip All.iiitu I'tiiinl Imiii
J.n k-aiiii III In raii-t pnl'l. Mi-
WISE-WOOD SEES
TWO REASONS FOR
STOOHFEHSES
Former Member of Naval Con
sulting Board Declares Mon
roe Docttine and Asiatic
Policy Are Dangerous.
ii hi
mo ihk inn nii'ii-i i'iii.ij wnn .' .--.-
li.lrni l' lift Hip .Npw r.lllllllil'l
. Hip Kali'
inih'x an
liniir i iff Cupp llain rai. N '.. th "
wunl pim Hy wax :,H inili-a. k'r--iii
ia pal Inn i-ri-Mnl'il Mi- far xnuth ux
n.illhi iii FlnriU.i.
riiitv. 4.omiK.T
r.xi;MH iu:. i.iitio timi:
WuahitiKinn. Murph ' Thp I'm
raniu am pi nnipnt hua aianii il nimi'
tmi9 fnr ih'- p-i u li.lat nni f piiiPnti
ii nil nail" niurkx i.xinil nt M'xiin
I'Uy hiii. NoiPiiiin r 4. 1 I 3 . Th
wi'ip .'- In r-il mill tn S'pliithr 'H.
iV. Ili-pri apntatinnx fnr nmrp tlm"
wpra mail' hy thp 1 ninnl sinix
oniti;t.i) to mtivr. in
r.i. rii Tin- r.vi i4i
i:i I'axn, Tpx., Match 4 ll'iiitnl
Alvurn HhriKoit. ai'ii' ral in ' hn-f nf
the military fin re nf thp iip fin In
fnri ea of thr Mi-xlran gov riiiiii'nt
ti Ipgrapppil Jii.iiri hIIIciiiIh tnilny that
hp wouhl -irrlvp in Kl Pawn tnalKlit'
with hla brlilp. i ihrpunn will bp bp
cmripitniPil hy L.ula rabrpra, rpriliiry
of thp Curriuiia tipuxury.
In in Til HabrlPl Unviia, cnniinnnil
nnt at .luarp. will pippI the purty In
thin i ity .
'i'tniiil Cinira prpparpil tnilay a
r'-pnit PuiiPprning Hip aiirrPiulPr of
ihp Villa fnrtPa nn thp bni'ili'i- luat
HpiPinhpr. Thla rppoit ahowa thai
T.6SU nii-n, nf rthoni i.H'.iS wrri' ruin
puin anlrtiiT aP'l Hip rat ollloara,
M'lP uni-ilPil aninpaty. Thc'p pr
twi'iily u'liprala. plithl v-foiir mlonpla.
14'.' llPiili-nmit i.'iilipi-l. 54 innjnra
and kls i-iiplainx ainnnf thp "Itlciji k
vhii aiiiT' tnli rpil Thpy wprp P'H'I n
pr..xim.i"'U $ io nun in g.il I In Hi
I'ananz.i aii'h'irl! K-x.
Tin- Villa pmpi-riy atir -enilifpil
i'ihikihiipiI. nix onllnir tn thP report
pii'pari'il by 'lavira. nf iiiiip llilil
Fiina. thrpp nirnplu.ii'i-. aiypi'-'n
ma limp ifiim. !."iH.i xhi'llx. .". H3I 1 1-
ll'. , Mm. mm pari rnlu'-x. I. ill nnrxpx
l.'ill s.nlillex an, Plvhl '.llli.aili nf
pit-il a ul aanitary p.inpini nl mi l
auppl.i-K.
(It, I
W-lxll.m:
II I'lll V Mil
i h iirnimi
liny in -i
i Inn "UUll
I nut
ii iuiil. AI V.iiiiiii k"i. Maxx
I hail iill.un. it a yi-lm nv nf 7
Niiilnlli, Vu.. Marih 4. TIip Clyiln
liii'-r Aiiaili' with IipikIiI ami pax-Minii-ra
from J.i. UaonvHIp a in.1
I 'hal li-atnll to Ni w "ik. u"ki il fnr ax'
mxlaiii'P toilny. HU' ia Ivinu ui.."i'.
Illt iii I lta hit i'ii pi- Henry. The nn.
inn- of Hie Imulil" na mil xinip.l
Thn wrecking HtPium-r KeaeiiP went
her a nl
Viiii I Iran alHinllnn.
"TIip Krunkf'iH hiuirxp. wliiili In
ii l i. I I ratlecta nex iiIIpi lnii! (let -
I. inn liiuh lilmniP. y.'xipniay enin-o in
nilniiili nf pnllli."
anil rprelyln i-iillir hn pp an
Pinny thnl HI I lie tltnp I hp rpeepllnn
hu'l nna i rnwilP'l
Wiixhinmnn. .'.nirrli 4 -
I II 1 im 1 11 K. IllinnUlli'Pil liillllV
i inn lulu ex In thp lletlniili
I .'in I ' Hal illliu uiiiipiI men
.ierrptnrv
thai Hip
ineinnrn n
hiinl plup.'
h i i i' nn himM Hip alPiiinHhip Id'tie -
I. im. il ii tntiinrriiw in New Vnrk
Hi i ri'liiiy l.anaing a uiiikiuii' elin'iit
k.iN iiaxptl nn a lablpuratii frnm Am-
axmlnr I'nHP ai l.i.mli.ii Tin- n'ieii-
Inia cnnlulii ihnii.(iii.liii cnpii-x !
Kvhal I'lP Di ritl'in Mix ! IllliPtll run-
i mix an- t'optiil"nt inl im-trurlmiiM t"
I'lninnnilpra nf Hi iIIhIi inert haul xhipx
llili'il fin tlelPlixliP plllP"M-a In til
.n Ii xiiiiin-ii iin'x
SHOOTS GIRL WHO
WOULD NOT MARRY
HIM AND HIMSELF
III? Etpnini ll.rtld l-aiail Wir
l.-ia rriii i'". S. M.. Mar. h 4 lie
riiuxp sh" rt'luxPil to inuiiv him. I'.a
riuni Medina, ii Pnrlo HIpo"!. almt inul
Mti. IK v .ii .nl. "I Neuv.ia Maetax, a
1'i-vp.ir nlil Mi-xii im alrl. hei'p Knliiv.
M- 'lina tin I -ln'l anil killeil ll.ln Ii.
JNORMOUS PROFIT
ON OIL STOCK IS
DECLARED TODAY
My Ktraint HxraU l.fnnl Wln
l'iilxini"ah. I'M . Man h 4 The
iii.iiiiii till i iiiiipaiu . the prniitn iiiK
lii-'.-itli.ii in thn 1 1 1 1 1 1 - ' i . Hi I n I IP'lil.
H ib ni l . r'' a it. iiiltiiil r 11.41m 11
-lu re, it vu- aPtniirippil Imliiv. The
1.1 k )" 1 p'r value nl I l.'i a iliiirp
T p 'ii' il ! mt nl the tin lili'inl l
I 1 ii .1 , 1 I.i'
PRESIDENT DIRECTS
DROPPING OF OFFICER
H) l:ti-nin Horal'l Lfxtiil Wlrl
VVlixlilliKlnn Milrh 4. I'l'tianleiil
Wllxmi I nilit y ilirrilPil Ihut l.trutppanl
Itnhi-ll V. Aililinx of Ti xiim. alt. n il"
In Hip Inlaplry im Ihn Mexieim hor
tier. Im ilmpppil tnnii Hip army f"
lilixenmi Wllhnilt leaxi l.leutellniit
A. lama wax nrreaiPil rP'Ptiily on
1 hnrtreil of plllliptleiiienl Mini 1111H
niiirilileil. Hp luler iilHitiPitreil am
lx mm IipIIpvpiI to h III Mt-Xltti.
Uy f iiiB llrraltl Lruptl Wirr
ft. I.niim. Muni- 4. -rhp Mniirop
i... trine uml the ..xiatli- pxi-IUHinii
llty were 1 itt'd tlx reumma why III.'
I'lllteii HluUa Hhmilil have a atl'nuil
nuv y by llenry A wiae unit, inrnipr
mt nilier of Hip mivul eniiHilll lug hoiinl.
iiildreHama Hip final xeaxlnp of Hie
1 uliffi Piltp nf miiyiira nil Hit I mint I tle
fi'lixp hire Inilay If Hie coiiplry ex-
ipi la tn inuintiiin Ihean pnlli tea 11
muat Im vp a nuvy xiil Hi lenl ly lamp In
nf'T'P Ilipiil, Iip xalil.
iliir Minil'iip ilni ti'lna la ill ' nnflli t
with lha ciiliipiiil pulley nf Ihp flpr-
man mnilp." Mr. V I aanl, ii
may Iip eaxiiy vpiiiipu ny u ppruaai "i
the wnrtla nf ('.eriniin Pi iilinniixix V
tlml here u noinl nf eontui't at whn h
tlnliifpr niuy ariae
"1 mr Axiiitit 1 Xiliiximi pdllry, at
pi Belli nl on Hip railfii' t-oHal. mn
lllrla with the natiunul pnli' y of J a
pap.
"W'eia (lermany with her flppt t'i
miikp a fiint tnwartla Hnuth
Anipi'lta nml lima Uruw out'
flppt in Hint tllrptllnn. 1 lie ip
iiininili 1 nf hi-r Hppi 1 out. I aiifply eon
voy to our ahorPa Hip kiJ.niiil ironp"
wim h our aeiiiial al it IT haa atatfil eun
hp Itinrlpit hero In forly-xix ilaya."
A k'llwr frnm Hum vie I Hiiinpera,
prpaltlplll nf Hip AiiiuHiuii Kcilernt In
uf Ijllmr, pl'otexlPil uuainxl the llxe n
I iirHaiilm il 1111I1H11 lu l.ltak atrikea.
RErORTS MINE HAS
STRUCK RICH ORE AT
THE GRASS ROOTS
lly ri'inn lltral.l I .rued Wlr.-1
l.iltlp (i.'lii. Ta.-. V. M A. V.
Cilixnti, nf Al.ninin 1 e, report that
In 1 iiinpiin , the K Morn M V M.
I'n., nntkiKti m the mirthern part nf
Tana eniiiity. M . Ihim enenuiiti reil
very 1 It'll ore In a I't-fct't veil. A
ont'plitriitiiiK text - :'.i tn I ,ine vnl-
IIOX of 7 . n ), M 111 Hill,' Mill IX'.i ill hi:-
ver per InP I'li ki- I xiiilipliM 1.111
lilmp l Ollll per mn The rmnpair
llltx nni el npelieil i.p Ha 7-tnnt vein
lull iiHiriniKa xhuvi 1 "in to -I
nl.ilx ut a.HKa-rni.ix mil Inilienlion -
are that ihlx vein p. I'tovp iix l-"'ii
iix Hie III. tn. 1 ut Hip aame (li pth
COACHES PLUriGE
THRQUGIIDniDGEa
Th' iliiMi.ii del mini axx.-inli -n '... -.
ilnn li.ix hiilti il ft.r the x ml ti in
iln- 1 1. iuiitiiiii.pt xi'1't..r in. 1 1 in .1-1 1 '
'prilun. mi Hnx in' axitiii in ilip 1.1-i-1
nf a I..1111I.I1 1'le .'.. 'HII. I iitlai I. l.v Hie
I'Veiu Ii 111 an .ft. at In I'lake I'niin.
imiiii illaa-
Thp 1 laxii .f Hi" nipiixiiit: atmu'x 'it
lllix pnllli .ii il"xi.'rale Tmlnl
Itilllll -1. 1I1III. Ill tm-lllliiliB Hie I'll'-
lurp if nn. re 1111111 "lie iiimimimi I' f - ; j,,, r,.,
nni rx The li.t 10 In 1 "I 1 .11111.111 1 im en '
tiy Hit ileiinaiix xite e r-p'nii.iiv T'J
hua r m hetl ;i t"i.n nf II. with I'itl
mai'litne riiiix.
An Anal 1 111 11 xiilnn.ii in.- 111 Hip M"!-,
llprriiPPan hax xunk the Italian
.i..un..,. Itiuu uln. l. k,.,l...l Ir ltl- '
hnrti. Italy, mi Kebniiirv 1 Then'
vvprt no Americiina on imaril.
Alter the ilexpetale l.iilllni on Ihe
Imiiiiiimnnt pint". 111 in Hip i"iii al ..t
the tiel man ilrlve fnr Verilun (here
hua t'omp 11 apt'oiiil hall. I'linx Inila;.
iiiim.iim ml that ther' liml In-eii a
xiil 11.11 nf infantry ailm ka by the He'
Plans, alihniiKh Hinllery anil ix kppp
lutt up hi in y lii.mliariliiipni
TIip Iim111111111.nl ap Inr 1- pnlnleil
put Py Krem ll military erilua aa u
kev p'.xilliill pxxenliiil In lilt- ilvrinaii
plirpuxe nl laklllK (he fnlllexx
'I here lime Iipoii ailvamex tin btith
the I'n 11. h flunka uml null' ul mux .lie
(iiinlxhail ol 1 nnlempluipd ihiuatx ul
vital imiiita in the linea uLmut Hit'
rp v inu Verilun limit.
rnnflileni'e III the niiti'oine of th"
.-r.i 11 ti atriiKMle liN been expreaxeil
I.V liiuel.il I In llli'lll. the KlPllt'll llilll-Ixti-l
..f villi iii l'iilililIK Io 11 I'al'la tlix
pal. h.
The Cuxxiaii m 1 upiiiion nf HitllH. iii
Tuikixh Ainieniii. ix tiptlaietl by I'e
tiniirail t i.i 1 ei-'iii. nix 10 x parutp ih
Tuikixh fnriex ..(... 1 .it 1 iik 111 the vi-
1 nii n Mtixli I r. .in that 111 hip 1. hkh
I I'lll. I. ill 'llXlll'l
I II" ili'l'nian iiiIiiiii i!U ii 11 ll. ll 11. -
the xinkina nv liei imin xn uiiul in' 1.(1
tvtn l-'rt'lii h uuxili.iiv rui-i-rx anil 1
l;nti-h patrnl Im in It ix iinnllii Inlly
tb i liiietl in I'arlx lb it ihe Herman
.I.11111 In Hie ainkinu nf nni aiixllary
liii-.ix 'nil Hail" ix mil .ii litl'-tl
PROVIDES SUBSTITUTE
FOR CONTINENTAL FORCE
'Federal Volunteers Created
I by In n inient Comparable
I Direct I v t . Garrison's Pet
Project.
K Ll
SEVERAL
III .s. I'l.MTI.VII
I I llklxll I IM
I'l ll .-Hl ail. Mai ll 4 11 la
I 1 11 p. 111. 1 Km I h' M'i mnl
it trifle nver 11 Iniiiiik'bl the
have lii'i'kiii tin. 1. nli Hi"
. l
1. 1. ml 1
lllll" 1
;uii-i.iiix
Tu' kl '!
11 II. til I I...ir4 vvir.-
. Vl.in li I Th.. xe-iat"
liv ml rmlu.'eil 1 1 alii 1 by
li.illil..'1'lillll nf Hip ntilt
1" ' ' .i i.p.ixi x t he lima!
. 11x11 1 . .1 1.1 'in 1 1 1 pre.
r (ir'X'iii'il in miarexx
In peiii'p tiiin-x, a- il Ix Ih" tlrxi nf 'he
naiii.iiitl . 1 tin' b'li utvt-il ii I't
ill tt W.lii.n in bp "n.np'e'i ii aii.l In
tr...'ir'.l Th- in tiiii ,ripiixx 10 1 .. 1 .11
Ihp pi ..- ri-lltll n Hip ii-iiI.h
in-"!-, it. I. x nun turn n HI am.' m
f.nli 1 iliy.. Hi" iiiitliinal gu.ilil "I'll 11
1'inir xtii'iMth nf Jit. uml men, to
crpalp a re leral vnlu iteer iirnit enin-
Intra M" in th eoni menial uiinv pro
pi.xtil InrniPl Heeretary Harilanii
of Hip viiir ilepartinent. in prnv pip
aiptillllp rpxerv'p xxtellix nf the rett
I.i fx aiil Kuartli-inen umler hmi term
enlixtiiii-ntx with Hip i-iilnra. In erp
utp a fiir-xir.nili'ig rpaervp nf i-niil-neerxi.
ilnftt.i'. iiiC-haiiti' mnl nil
other liiluin Kiippoit.rx nT tin- llght
ttg tronpa iiinl t" prnv nip an ulhrerx'
rexerve urpx uilh ili-tluitP oliligat Unix
In Hip giivi rnini'lil.
1'nib r thp - hup pluu. feileralixn
linn nf Hip niilintnil yiianl Ix pinpiianl
ii nler it luililiiiy pay hill ami th'- au
thority nf Hie nalliinal m-v pi nm'iit
nvPr Hip Imtlv. ill tmiPx ut peat p or
wnr. w 111 y exlellill'tl tn xe.'Ure llile
rpiatp trainiiiH uml ,,x. lilini'
"Ii ih tin1 iinw-t 'unirehenfcive men
wire in Hie av nl prepar'ilntxx -i
prexellliil tn either hmtx" "f Pim
arexx ' H lutt'.r ' 'hauniel lall Hit lil .
"The n. iti.il it-atititx "ttinpilxe a
xiitlleii hi iiiprpuap nt Hip rPKiiiar nmn
In enpblp Hie iiii.Ii.Ip iurip tn bp ur-Hr-ti
ix il ill 'livl-lnlix mnl br g 'il''x ami
In priivlile a xilttl' I i t enrPx nf "'il
11:, lli iv m nmn exiaimg unil appi'iv
el new bu'lertex Thp nmPil" urniv
w ill pumprixp Hixt'-foilr r itiiiieiii- n
IPfalitry nrualiietl ITi i-ipii iluix
lulls; (wntv-llve r" ineiilx f lavully
1. rif iina.l int. 1 itv.i tlr .n.'.-iit nnl th'
"eni.in "tia ri'X iiipnlx .i".i.b.'i In in
fantry tl.v l.-i' t. - miiiiv iie ri'fi-
Hll M. "f flPl'l ;il"llPI V lllll ex' reg
i IT.I It I H 'f III" 'X Th' lH gH"
iliitr -"" 1 1 'ii mi iiitviaii
prop 1
nil Hi"
.lit rv
I'l
1 1 'i' 1
iiul trn'. ul- four
il i'n ..ivtllri ilivlxln'lx
Sl'ltPx '
rrnni
Tin- Milling Ai' pritan, liepver
0. A. R. ENCAMPMENT
SLATED FOR KAN8AS
CITY ON AUGUST 29
IB Kvfitiag llrral 1 latixi Wiral
Knnxuti t'ltv. Mn March 4.--Thp
nuiional e'l.'ampin !' nl th" (irnini
A i in v i.f the ll. mini, will h helil hi
Kanaiia t'ity frnm Ai -:iial 2 tn Hep
ipn.her 1. next. It w.t- iiinuurippil hPr
ti.ilav. oftpr a iiipp'p i of A. It
national officer.
THE DAY IN CONGRESS
HhA vit:
Itrail'li ia heart -i
lleailllietl tip in
Wilier pnwir bill
lllll ! .
('.inxiiler.'il vva
IPHllI'lHVp lipplnl'i'
llnllie. Ipuilert 'I
tllittt'P llieiltbel x
plHiia tn table n "l
Anierit'Uia off al im
ontlnuu'l.
ni Hhieltla
nni b.llx unit
'tutu hill.
i r ii lea com
nferreil titer
nnnx In warn
il rill pa.
Traveling Man Pinned in
Wreckage Burned to Death
While He Pleads With
Rescuers to Shoot Him.
Hy r'ri-nlnr Hiralil I ... V.'lrr
Wnti'itnun. S i. Munh 4 -Two
ppnplit i ri' killeil anil x'-ven or eiunt
wire liijui'il Ihi'i'p aprioiiHl . when
(he Hftuiliiuiiinil pai'imer trail' tm
IhP South ll.lkntii Cent rill went
ttlii'iiniili a briilkp iiliiuil ten milex
aoulh of here
Tin. weakening nf the hrllap i.
fin. ix heliewil tn hup been the
inline nf Hie ili'Pliletlt. Till! bl nU.' I"
twinty-aix feet high ni the pmin
hero Ihe train Willi off. The engine
mnl a iiiixeil mull nml pxprtxx im
piixxeil over Pn ft-1 v , but the three
"i. it lux I" I'lnil pluiiui'ti (hruiiah Hi"
weukeneil alnn Hire
!' i:. Iitniliiig nf In nver. t'nln . a
travi-H'ig man. wa plnneil In Hn-
nreek aP'l biirinit alive Aa the
It Hue re pi nettr him he heggeil Hi
nil.t'l pi-xxengerx who nprp living t
te li nt Io xlmoi hmi.
The mail ear wsta inilleil ilnvvn
tlmmah thp bie.uh In the brulge hv
the t i ' lim t iiui hex but the i iigine
mil-. I m the eule rluwn the eiiiluink
nii-et. Kire vnup broke unt tn Hi
piletl up ruurliea belnw thp hrlilge.
Umax Kalla. . H . Mart h 4 Thtee
peraona are repnrteil killeil and ev
prut Injureil in a rear eml colllapin be
l ween freight train No. 29 and nn ex
Ira freight on the Cliu-ugo. Ht. I'uul
(imuha railmuii neur Mnuntain
l.ukp. Minn-, thla mnrning Thp kllh"!
and injureil were eauhgl m a abooi
ul Ihe Piitl of the extra whlt h eatrlel
u alill'inppt nf imniigranta.
Mihneupolia, Minn . Mur. 0 4 Two
intk men were killed. third f.itall
injured and aeverul mhrr ppraona
hurt in a eiilltxioii or lrigh( trulna
near .Mnuntain Lake. Mitin . ai'i nriliuu
In a rppnrt Ihut tuine to Ihe office nl
Hip Chicago. M Iiiiipu polla iitiiuh'i
lailm nl here liuluy. Xu loluila ei i , i,,, t) a
given red h
front Th" important c ..t Hie l.ikM
uf llillix. i.flli'i.ill) IH.I1...III. t.l I i'
nlulil. ix. In III- npllilnll of liilaai
l 1 1 1 it ii r ailHiuritii'x, iwo-lnid. lint,
nun h aa it iiutuhlv Im n imii llm ge-
in il nf lb. Itiixxian I' ll llm k in Hit)
'aiii axiau i.ppl-itiuii ntnl ,tl-n lurth" r
ipppx Hi- tv. v In llai.nl ul ami a Illin
ium with Hie Hi It ti- It !!' i "
Krnin I 111 I i.i In Hum. I nl ix a tliHimr ft
of p. I iv, lit t i if I h.ui 4nu lllllex.
The Tuik. mil' iii huns I'-iiifi.rio-
IlieiilM 1 1 "In M. x..pnl ut nut only Inr
the ililelixc nf I lit I IH bill In il III til'
Turkixh Iiuupx I'ltriiiiiiK from Kr."
rum Thexp tmop will now be liili'ibl
in l ike a i ..iiinl.ii. ..ui inul.- tn nm n
Hn- iieleat. fl Tiii Ki.h Hiinl army.
Illllix .Hmi xerviil Hie Turk'' ax i
lIUIIil 1.1 i UIIIIIIUIIU lit I'lll li.'Ml.'ll ill"
ti "i.i" .'I-"nil nn! in the M'lxli ilirtrn i
iiiil Hi. ix.' abii.il l.altn l'i iiniuli. u"l
Hie Inu ih i in I'tlaia Willi th wo
lllllllll n Hip hIiuIp Lake Vai tei'1'il..i .
ill t III! I IlilllllX I I" llUXhlUM- I ' M "t
leiliulli I'.iral" Ilipae ,1 l .-
Illllix t, i."l a tiirir.T.x, I ui i' I - i
Hun gam it a xirnliii il ten,, ail . a. i-
tali'
Kllxxiall nlixerelx pxtlinatt- Hi.
xtri iiKlh nf Hip Tin ka i.ii..i"u Hiei.'
in Hip IiiIIim ilixiru t ax ih.i tin .ki.uk
.1 inlaiiiiv ami ariill'T). vvnb a ni"W
mikltirp i.f Herman Irmipa
I S I II l'.H MtltH Ik
T t l i t HI Jl 111 l I Al
ltir;in. Mar. h 4. ill. Vjl'.. tn
8uv villi- i liixpat' h m irnm (nnxtai.
Hiitiple ii'iioit Hie Hirivn! at Jirn-u-lc
in ni Knver I'.nlni T -ri'n .uniia'ii
of war. ui uiiipilil"i ''V iHnn.i.
I'.ixua. t i.minxii.lt'i nf the I. mi Hi
T.ukixh army. Thp l'lmnx fluft
prrtera uT Ihe Knralll nf I'ltlpxtllie
Hhii'l-x nf tliffereut ai-Pt.i and other
pn mine'it pprtoii" ipi'-iml Knver
I'axha who nl v ixile, Hi" heiiilx of
( hr xtuin xiit iel."
I'latt a prp hi'lil fm H" v i. n.tv
uf Main TIip uluile pnpuiaiu.ii
g r. i n .l Knier IMxim i'! einhu-
1 11X111.
' '..in Hit I i .' !
iiur at Inu '-"it on Hi' Mt-uau
I Ill'igillX II" "iiv.
"The nu irtv ntleil m Hie tear in i
deep enve running limit r Hip platell l
of which Hi- tii'imanx wuiiltl ad niti-p
In the a'tin k A del .11 hllient tu
V I ii h I Uiluiittil tnuk ref.lKp ill Hi"
life, vvliilc Hi., bevv I'tiinl'tiriliinii i
IllMi'llf Inl I V-' Ktl' hi.ll'x .., ginilg
i.n a lul .til l lii. Ii I ic aliiu' 'a tic
Hv red
In Hi" me iiliine Hip fli-rni'iiix ll i.i
ii,l mtn Hn- n-iarn. Tb.y hail im ma-
.HIHN k-: i.igiin I I III-:
ill I.II.IIT MlltMt.lir i III (.1.1.1
l'an. Mureh 4 ( ' ' a m An
eplxnllti of tllP lull H' nf iltli4l i-
wiiiintipd inn ii who h n r
e, w hn w ua piirte I in a
. hllle K'i'i
..illil III.
,t v aa b, 1
ir'11,'1. ii
l-'.u
h' l.l Hn
il. 'i.l ." i
ln-l .ill
1 a. n '
lull I III-., llxetl ..iiu J IX i f
it i I inul green i nl..r mnl
in' I In thus gn n I bat t im
. Ill nn.
aiii. iiiili.ll' Hn- I'.ellii'l ;x
yi .iiii.i m .il en up Hu u
i i i.i m a l. ti ii-iii '.ip ui
. It 1 1 1 v g"ii ilfn i hem
4.1 II M V l I'M ltlM s
-ih iinti i: i 'ti i
.. h I (HV Wlle'exx 1"
TI... x'llk.'lg "f '.. ! I'l" h
r ilxeia aiul nne Itr ' --It - '
b' ierin.itix x a ntiii i ii. ..I
inr '
e'avull
.ilixihlti'i
In. I It . n
bv Hi
,1.1 ii, , i 1 1' TIip
aixn xl.x I'ltf.x l-p.ix Hie lu x
1'lu.inee "llti'h I'll'l on "i'. I
men of wnieli oiil-, '" wen -iim.I
ll li em 'I'
I Hi.
1 i. .
tllll. '.ill repnllx llulil I'll !.. I.- li
cit thai iiimiiii i Il't im ii t"l 'l"ii u
with her The 1'rrin Ii u'lin'r il'v " 1
in, xiiili "f a xiiiuiiji hip a i.'. tu I
befi.le ur uH"r Hie xiniiUia
Ui'iitni. Mar. h 1. 'II It a. n
T' Ttllklah t.' ixil.tl It IlifiU. eil In
tri.upx Hun ha.l tied Irnm Kr. i im
ate Hip ii.nx 'hal had ippii up ru
ing aaaitixl Hip It maniiia na Hi" lun
lu iiiinu Hiruagh Maxh iiitlix ami
Van. atc'.ril.ng to llpiiler'a l'eii"
grad eor i xiitui'lent With the " t ii
pa Mm, uf !ltll. he I'u.ntx I'Ui lb''
Pi. lie V ,1 I t"l'ul pa-aetl Ullil.-r ""
ponirnl nf the lliii-wanx. vtiiilp the
tllNfil'i Ill'exxPx xep. Hill,. Hip tu
Tirai-h im ti,ier.ti nu m Hn- r"
giulia f Munh an. I l.akp l'i iiiu tli r
Xiei t.i elt
I MiMiwv t vi .i-rr-i on
iM i iisi i i nu tii rii:r
I'erix. Mar. h 4 (! .'.. a in I
Twp'iiy pei .mix were ili'il ami a
(Continue.! uu !' Tma I

xml | txt