OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, June 19, 1916, Image 4

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1916-06-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for FOUR

roira
I
v.
i
&
V
1
I
t-
Tkt Evening Herald.
. i Pvbllariatt bjr
m rrtxnro ncnAtj, ic
OBOROB B. VALMANT, Malinger
M. B. HENtNO Editor
I'ulillaliad avary afirrnunn
t,-t .undy at 114 North neol
Hlrt. Alttliyjarqiia. N. It.
frntarrtl u an'onil-elaiia mm tar
at tha poMofflr ( i.l)iuqiierii,
N. M., under tha Act of Mann .
n?.
Vr.m month by mull or carriar. . t.0o
One wrek by carrier 19
On iar by mall or currier
In ailvanra It. 00
thru uir 1 1 t - .1 iiiiinliiT r ijrw
I tfitni lilt in thiN Mali', rmutuli in
fail to innkr flu mil' h tnlUnl if
tint thill l!l"lli. III, I (.. t V III Nrw
li.i-.. .1 in. tin i ..f itii4 i i-.i iiik ln-
1 1
:i I III1
Telephones:
Bualnan nfftVa Ill
Editorial lliiomi 11
'l lli Slllil. I I'l .i W. iV. .HI npi il
,h t.- A I tin. i ii I i 1 1- .i"tli' In 'urn'
'I' I .. S.i I' : ' I ' I 'ill 'ill nil .-''I Mil
I V -ll'l ll'l III". W 'li i ill'l 'I'lU'll i-
i rnll, i.iih .in , i,li i ..I el .. in. ul tlir
!linitll- illil'l Wi ' ill I'l' ill'ltltllt .fllltll
I'l' f"ih I Ill il'.wn lull- I" mull
ft i i'iiiu
Tire EVENING HEItAtD, ALBUQUERQUE, N. M., MONDAY. JUNE 19. 101 fl.
GO II
iimii
ii
.-I.. . ni.it "" .11 !
Willi .. A I. Hu
ll. i itill I- llil ' I " I ihk
lmli. II li- h" "
Huklu- I I
lllr I-l! i" I 'f Wat
i - I ill II t id I i II III -.
- i III' I'l It"-
ii.i. kiiiit Mr
' ll.ll.l. Irl'l"ll, llf
Ann- .,
llu r 1 1 1 1 -1
. .l.--i 1 1 ilii'n I. -.nil i
I nil I It ' nil I I nil.
II iii I he -Inn- til 1 1 niii-Utiic
uliilit.
Mm- mn ir nf iIm -lull' lull
id M lnl in ii i-i In l ir I'xlrnl
iihii I'll- Inlt'tvl In II nl Ml'ii-
tlll'lllll- M-lll.'. Tl'- lllll lllllll-ll".l-IM'lll
IH-.il. I III' III I Hi' 111-
iiH-rillliiii ill i-i.'i limll. miiIiimm
mill i Ii till in llil i H. Il l niilv
In m il iii-iiiH-rniinii i Inn i In' f ii ii
inii Mill.
'I l'i riii-iiim iiiiiiuiii i nullv
I III' iH'tlilllllllu III H'llll' llf'Mir-
ii ill fur tin- rn-Mi''. full. r nil
MM III tin- lair III lM' M kill'. l-. ttt'
Mil all iiilllllhliti' III llwl mni
l uiii'ImIiihi umiIuIh'. mhi'Iiiiu
iiiiiI ninkliiK llil liiitlnl itHilu-iiim
ill iIiIm-iik ilinriiuiilil nirii-fitl.
Ho iiur pari a ii lm.il i lim n
I lhiiiiHriiH ami In' mi iIh
iimi-IIhk Imiliilil ui llini'.
IOII lull TloV
AM KKTINi I "f II"' i -1 1 v 1111111111
will lir hi-lil timiKlit. A i il to -I'll
iif mil" llillil II "I I 'I'll Hill
ili'iiianil .itii-iittun friini Iti'- uliliTiiimi.
I. Ill th-lu . tliulr lllltii'tattt. IT IIHill'
inn-triii iii it iti'imitnl. Ihuti Mint til
-I'llll' '-"llllt. l(ll HUM lll.'IIMtll I'M ii
M M'lllllli'lt whit h will iiiiI li'-Kli-i'ii
-lllt'iMHii'll- ill IV 1 1 1 u III lllif lit'..
It'ltlllilt i-f iil.l.i- .! I lill'lt'i ll.ivi' ."
iillii'il iii .Mi".-tin iiiii' Miimiktl -i" k-
: mm ilrituiK 1. 1 ni"t"i nl linn j
h. milium i iii' I'li'i'i'ti iit iii.i-r
nilllll'U hit Hi.- iin i nil mil i'f 1'i-v-iili-in
Iiiim it lit-! vi-.-riii i.i.'"
f inatin.i'iKli-i Tlir lili "f .1 n
I.I II M VI I . M III
Xlllll!
T ill: 1 1 1 1 " iin I.i iiIi i uiiiiiii
1 I li V Itli't MUM A 'i" l.l M'll
I ' il .K il S'l'W -I'll 'l-l HI I In' II
! -II .11 II
I'
("in., i w,, :. ,i i h,- i
.!
ii mIi hx the i m'i !! i in n -l it h In 1 1 I
MI'W ;iU- ..ii't imn .ivi-i in n,.il fw
f ,i -!!.( V.. I .nl ;i r.i I
t 1 l .'' I .11 i If' I, I. ' t .11
1 1 1 ill . t iin u: h i.f fit tit ii
i ! I M t ill' I ..f ' h-- t 'l II.U- !
rii.iKi- :st- .f -m-.'- i . i ihii f.
w I !! jM.tu it ' i "ii rt . i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -4
h"l 1 1 ii i hi h i i ..i f..i.t
1 Mil fi(il, ( hi' I'l- f' t I V i MiniilT -I-
! i ul' h.iitii ,( lii.i-i .i .ri-i- .ii
w M.ni-. ,r.uif.,.iti Ylit- .!. in f. ( '
.1 Kl "I itlnl Jll' llll' Ink 1. 1 t il- '
CTitllt! It. Mnic '1i, I ,t , it.
Iin . i.ii-ifu-j wth thrin f h i 'i h.t - I
hilt with ii i n.i inii Im-ii, it
Ht um.-'ti ni- ,t. in ..iikinu .i
ii' iilii'i mIi i i n i nm ir..-. i I n
l.t I .i. in fi. h i- m hi I
. If '--I k-i( hi. ,l ''liilii tl- .t.H !
iii i iirh.iitih i.-ft .t'ltntiiiv lull
urriH ii. i iuirrw nirit- uniit i n
Mlmnst 'lit in l !. K .t - w
-hnuhl Unit' ..fli r.-i H.-rfi-
.( f I Din I i.t. ,r Hunt' 'ii;i t
Ii Mil Xlh It .If W t' 1)11 .III II-!
(..(-. f.t
' Mir Hl'ii ,il Li.fi ,iM I,, ill v , i iK
Uf I n i ii i u-1 mi-Hi i I i , i- Th.
tli.,ht m. hi 1 1t- i.l , .lulu iin .';
liivii ih.ii .iMfinpiH )mf .t.n nt;i.,
I" I 1 1 1 1 lf (III Ili.tfl. nfl' n ,t .
ml tinl I'fiilittl. w hilf nut hiiu.lf t'ti.f
H"ii m Iii finaii in t'it.t .nut ntr i
! n knot kfl n t v .n m) m i .ii
llllH-N f MltHll HI - 'MIIllt
s"iiii- atitiiiMlit itiuft- .-iin
whtillv utiliv i.itiH i.t th- fin t ih.it ihi-M-,itt-
Mii-i i ii t Iin- iti tin i ,nni
Ml."' iii'N inn i.n i Iif limn -it li-iii-nl
uiu-r a I- Thr) 'Ji mi .n let I urn I"
tin -i.fft iiii ti.ii kx iiniil ilnv hit ,i
in. lit- i uf. ( inif fhiai" inionw
'IH' lltlUMMlMllr. lllil I.l .-.fit 1 1
.i.iiiiiKf ,tu hix.i in th- i.m i.jiii.im.
vi t. hluml tr, . t , Vtu, ,
hiw hti.i.t in i,,kf ,.r iiif- hiiik.
j ji use i Tin 1 1- i- .i iMi ii.i.f !
i f r iin-!-iti-i-1 ii i hi 1 1 v f i mil ,i
"'til ,11 In Mil-.' i.f h. i Hi ,1'M , .
t.ml ii.iti.ini.i.ii,. tttiMii f-i ..if(
Tim f,nt iiipi.it I., -.i- t'. " iin ifi
' hiit w i- h., , , .,B ,,f .t ut i in . ri: -
"l 'l i - . Atirj.) jf i ii v. mi. ij.it
1 " " - f'f (mi l Ii.. f . t v ,,f
Mit -
Th- i i . f 'in -t I., . i
l Mi ' i h.i . i.f'I'iiii. 'i 1 1 .iin
"' 1 -'iii f..j i ii. . ,.i.,p ,i
" i -". i:i t i .I., in
I ' ' ' i til 1 1 1 , f I I I , t t i I T 1 1 1 1 '
h-.K.i I I...- 1 T i. ! t,i I ' h !
' ;I" ' ' 1 ".' ' I It. I 1 lift,
' ' " I'.t. I il M i. Ih. I'mIHii.iI
"''i -i- -i !.., Lt. n-M
HiM I a ! 1 1 1 1 f 1 1 ..it t h. , m i ,, lL ,
hffl .J.(nl I.. ', u ! ,,,.( h(.
"oh'lM Is f. !,-..,. ); .lti. ,.
l:i i it i I.,., f .i- i i jh-
f I .itilinh it
I'Mpft' tM III'' M-
t f i i'Mt . r i ti.' ft.rfiuii-liMi tt imp iila
t mti . I hr I nil'-il Vt.it" h.iM .i ff w
i.-s m i hi n .'"till lnr !
itltfliil I"' "lll t" l"t-iL'll 'in. 11
ttotkiiii: ii in hi. i M' .'int HMll- 'ti
hni ii in fh- I tnlfil MiiU'H. Mi'r- tin
I. m!i. id . If iil-t'K il't.ti l
Tin- Viii'ii-.iii l.tuihf ha ;ilt--tu.i.l
tni ni.hiKtii.il I'l.i. Mit 'iif
i l In -li ,1,1 t iin. ..f In- i .ii I i-l
II. 'U lllf .ll. Itfl I I .li ll.llttlllll. t
thuuifh ( -.'iiKitix :i I tit- ..ft li tli
til MTf. "Il M'l 'I'K I I'l") I' ii I -ink'-
.ii'f. i'H Hp ii fa . nu t iitiniiiii ,i I . I
nil ki'mI, I it I h' in nl t tul 1 1 1 riii
irii"iiriv fW'-ff' thiniih a i if i.f
fli it ! IIMl .1 ' mi ifi. - IliH l.f'l
hitf with i i-ti mi. f-if i ilf '(
iti.Hnt,:v lainlitiu m:tlK iiihI t-
im1 fur I'.irli ihim f hji tTtnutiin. .
Stllkf l'H-i m. fit ftir untihl l
timtt' hiKl'iil. ft Ih. it if iilHii.i th
iriif it a it h h hi. 1 1 t li.- 'iw- ..!
lt IH It i lf II li till
lint t Ii" jf n hi 4 .1.1 1 . .1 ft 1 1 1 1
tltkf -II'" "I" tl llH-l- .ltll ill If
v- I'hi'N .in il'M' m ih.it tin Hi
I'l'il MI Ul ' .11' li -'I.l 1 1 1 1 i '.Ml il II
I l h M Il .l-i .1 i I IH .il If
.itMl -IflU'r.. 1 1 1 th.H iin- ii. i,. tit- i.. I i
ittfi .iri mi-,' iti i I'h'tl ii iti'
i ill I t I ! l .t ' (i.l I -I U .III I' 't m h' '
(lltllt Uil.'tU I In-, t !.i(il. t M III' Il I'llli
-ft .itii-i . I tit.- sum- .-hi
j vvi't i.l i hf h.iil 1 1 ! m h .tit; in
.i.'lliit i- u-.iili i vp 'l wh.it it :li
I'm-. i.i. tip. it, in. i. If mi iwfirv
ih - Iin i fli 'Jkffi, 1 1 w no Mini
1 1 if no mi. ii ui'iiiini.' i-iiti-
.-t-- Hi,
I..l w.
II w h,
til P.I. 1 .1
.ll'l lilt I Itl'llll'
K W III t' il: I III I
I ,M .,1, . M .
t II .I.J '
i il'U.n
. It.-t il
i-i.t li.'
llt'li .1 tl Mi .i. i i.-i I-
ii.t tit I hf t 'in. 1. 1 n.'-tii 1 1 ,iniit i ii
tl.f full...'., .i Ufip-I.i! t i -1' i;i th.
" I ' III" in " .'-..l , I i.'.f
Km i-Vl.Ui.i.' tin . n:il li. ill I .ii
kl'titi'i-it ,i . 1 1 "T mi nl iiii ii-.ir.. fit
t hf (I if 'f . ,, ' ..ri fc-i.i'. ., ( Th.
! k I liU (M i M h I t i f l lit- it,
I a.f III ( . I l I 'i I II - .. It ' f . ' , tl,
illfill.iti ,ti ' h. in t pm -piI .ilip.mit h
' ( iira-i )-ii m ...il t u.utii hi- Iftij .
1 ' j i ml hih I. it iw Thf i.a r. i
inn' 1 1 1 ' 1 1 , ' p! . i tir i " I ; 1 1 'In
"I i Ii I I m Ii' ti..-. m .Fst ..i
HI I'M hp- 'Ml llnl I hf h l ' I
hi-h i iihivi ,nhi .i .mi ..t iw,i t t i
I pi 1 i. hi- IP Kt . t. hi . t....
" I '.I I i M'l I . 'I fl.l till I " t .
t( ih- ii'. H.i-- it.. U"t Ui r tin 1 1 .i.i
! nun .. hi ' h. I n i. .
Y "ii ..nit t,. t i-iii ..f i.i . nl i. ' it . i
till. I . 'hill (ll .lit ' M W I
' 41 ll I V Mi ill'li fllilf With". H I.i:-'
lUW thf i i f i.r ihf . oMiiimii ,t .i
lthh.l, f- I In. mi. K'PI, i '
limit n .i'i in j'l uf i :i t-h- i nl t t .
Til if i.nf. .;iii u" 'llf li tmic
Thi n w tt i th pi j. i n - t...
hu h. th' .Iimii. mil hivii. t.iM M
triel W'ikir. nil tht.ii ..' t .( .-ml
1 .f f it trim ti- frr.iii w, hafil t m. l.n
I - i' 1 . .iml ih in iiftil, . i . i hi . hl
K.lll' Itl.'l lit 1 1 It I V U-ili- M. ml
.iml thf U"i kinaii ..ii i ;i.ui'"i
l i-lr Mian thf lui uu In m. uilli
'ul hhill. nftiiiia; ti. cr.i i i .
t ;i i. f ii'it III il f llillil . .'i .i it ,p i
i(i fY m iiit I. 1 1 it f lint .in f.i' -t . hti
hut ' th.H a
PHOTOGRAPHS OF
TERRAIN TAKEN
BY THE AIRMEN
Camera Proves Able to Show
Country in which Tioops
Must Maneuvsr Better than
Maps Made by Hand.
pfc4n'-iAtitl Prpm l.iirii. ilri .i j
ll itil'i in 1 1 i'i . Truth Mm "it
I In- I'l mil . It iin i- i inn n
' H In-. ' "lllil... ImIi-i ii I he Til. Ill .Him
'I' v. i- tii-tnliiiK ip.rr ,i in'lii,!' .
IM.Ii .It III tl ilil'lliU ll-l M M III' II M
I 'li ill ii' . r. ii Inrinlii't ii tlr Kri'ttill
.llilln l .l- illilii. . II.. .. I lli ni'li, I ilr
i '.mil Inn i i i.iinii, unlink t h. wrui.tn
fli'lit. Iin. I in ti ll thr lllini-li In t
li- HlW'l.ll .I'llw li'ltl.j.(t III'. II
X'i'liltll ii nil h:.'l ,i ill hni ijii'il li. ii-i.
I -III ,i 1 1 t- il thr --i.iri.il! 1'ir-i.
In mi i-iii hi n , 'hi' nun nlii. 'I'. i i.l
li'lii'l.il tli- 'ii-ti-ltiii iik ,i. -"in i.ii1.
Al.l.lni I 'nil. Ill .illil I Jl'lltrllil lit I..IKUI
"lll'' .1' tril i- Ik. ..II In Uir .it It . mill
in tlir i in mi uf M'M'iiii liiiiiilii'.l
I. il"liii'il - llini .itiiiv i.iIiik Iiniil
run i'i - wi ti- . i- ii .1 i hi- T' tit ii iii im
'II'- i. ml.' i I, ili'l.. I Xiitiillir. till'
l-itiri iiiii.n ."i.- in. in i;.ini..i dri
ll i il .il.il I Ilr Tl' I it ii I ii I ,'- It ' I'
' I 1 .1 ' 1 1 .1 III III I t
Il hi?, i hi- fil-t nf I'll- lt,. uf
.. i i mil. mini nml.'i' iii i l.vii
llil. iiiiii ilr-iunrit Iii -liuw llu'
illiinrl ..Ml' i l I III' .A.i. t I'll, I it lull i.t
.lit, in- ill tin- IlililiiiM Itir tlir ut-
i-.i' ami iri ii! i ul K.iiii.iti.'ii. llu
r..'r ul llu- llini . I Ilr iiiiilitiini ul
milHilioK mill iiit.inrtn, tlir tn ' Ii
n.il fin unit llu- luiil fit-lit mi: i ti tin
llu III M I'.illlli'M- l'i'-.k- In- nu ii
liirlliurl I'l tlir .jiluiirl lil'l tn li I'll ,i
l lllltlL' (-'' HI till' ll!!.!)!". it 111
. till Ml 1. 1-1 ill llllillllr III i-.lr-t lull-. i"
Int. III! In ttlr tt:llll.il u II 1 1 ill IK II . ..ml
III.- All- In III lltllt nl tll-t ll.lllll
II
akXaiUaCi
. llllil'ii IKM w ,- I'i ilt
I i - t Imtt tli..i
i. ml',, i.-.l
Ttlr -itllllin tnlrl' itt I Ilr K.fth :i I m t
i'l 1 1 nil. I Uir .iilllm" uftiii-l- i X-
liiiiiri-il i I'lili.il nr. .-1 ili-ru r.il
Vliluil'r ih .. til.ili uf . , ,11' m;i 11,1 ink'
IT. i II. ., t.lll nlnl nllrlrll .- httlr l r-
wiiii! mi. l.ll.' ..hi., mtli i i.-nril I i
''tul il"ii ut.iv liii.t t ii'-i-i.e in- di
l u lial.l -lilllr M i l ' lllliful III.
II It II II iKll I I - ii ml i ... I -. I Ilr t ir. I
-l.ll- nil till 1'1'i'u II. .I I,,; l,v tl 1U ll
tat. I. Ilrlr in In- ti - 'I i -1 n rt . thr
-i.t tiiiimhnu- win (.;., ,, i., ihr ,,,ini
1 hull . . 'I h.- I . . ,n i -;iia. .mil
till' fl." I I'll I I- I .. .th ,'Hii- t,, 1,,'
w.i- in til.- inul.ll. w.'ii iln.nnit
l'l... -tl'ili hril nut ..ii Will 11 I Iri..
C-1 : I l.luli.i hut I.i ,-i, . mlf i.il.,.
HI 111,11". II ll'l lillutiiK I II I'll- uf M, u-
t i-i n In - ..ml .nu n. ,li. i-.,.,. ,.i' Hi.
Hull,- Kill, un thr null iiml l...r
Wl'h .1 ' . w mm- .li.i.tv ..,. I.. i.. :ln-
I .1 tn- inii:. - . I t in . uf t- in .-il-1 1 1, i -
I i- I, nu- limu l"i ml t In un
I'l.i - iu rut mi .,, f.th'.t..-
j
.M I'. un'-. i w.i-i n,i.. it nti-i'i -ir.l m i .M ' " i ::mn tin- uuitlti.- Tm
'In l.illii li.il'l -li.. mu Ii .r.., i I .M , -i iu.i 'r-r a- ul f U .,
'' . f tin t.K itinu I .'. M'Muw : ,. i ,i ,, .it. i. - 'i
They do vha you've
alvayo vished one
would do -
Go
t the Answer
Tomorrow
I
fS
i..i.
1 . i
im
,i mi
in.
Ti,
it .
I
i f. I. i I
i Ml 1
ml.iw - Tin I .- w I- t In
t r. mill tin iu ,n th, Itiii
.1 ... . nl-. I.
! Ii, l.illli t ,m:iltl -t
I'l'
1 1 .
III.
I,' '!
i. . . -.i
i- .1
I i
ii t
I
tl.l ft, i'!:..n 'lull I'i lir llli ill'"l.' Ill',, thr It, it .
' ..I 'hi- .'it It'l nl...-. li mini i 'I i ,n Un Ii.iii.-i
h"l it i ami 1. Hi. '.Hi. I Mu ' .! nil "tn- in I .h,,-,,. i,,.
i;- h Wh i,itt,',i Alluw .' ri iiuiit, It.in '
in mi I..' UK I.i m.niilri iu I IU' half hum I'. ..it
. I .
. I ;
I,.,
il i I
.ul I'.
Th.
i:r. .i
.1.1. ,,:ul
; I ' t 1 1 i I . .
t i I : k 1 1 K '
r ... t
i.i.
. if t ,
1 1.
i i,
t i't,
ti..
w
I
I. .'I'll. 1,1
.1.
I
w
'tl.
It . -.ii ..ir i.'.f , ' t in- -t.i I.. i,i . r
ini i-t mi: tun. Kin ,t i ... i., .i l. i .i ti ll
full a- iii.iiii la t i,. i .. i ,1,. ti"l
air wtl II1 i-l 111 i it - 1,,i will- "l
li -. - Tliiiii. . ' ' ' I'l.' ,n (' I ,
II J 1 11 ill I- Mil 1 ., . . I i.
vi..,,.' . w iln . ii I :. "i i l i. .i i.
iiiik-1 an. I . jj.-l.it, m.tiMKi t - .l"''
l"l'. Ill ' ' Kll'.'.'.fc ' - t, t I.i 1 1
I --.a. I :.n 1 1. i . .i I. - , . , I.,. I,
i - i a -iiii.
T'ii iii i, ,u I I " i i v ' a
Mi .' i. I.i i a un I,.- ii,.. i.. il. . ,t
I h, ., il. '. , ' " . . ..' ' I,.- , ,, ,i. , I f i , in' . .
ili.l. t , . in. .
l.'Ulll'l -
nu. un .it i
IUkIih.
i h.
'.If.
.1 i i
Wagner Announces He Is a
Candi'late for State Office
Klnlil 111' i. . iii - ,, n,,. ,, n,i.,l,.
,ii.iiurn in ij i i. ..mi I:,,. i ,,,
I'lilltlllPI Bntllril.-iv , ilr.u Iin'
1. 1, It. -1 1
Iinul-
I..I 'III
I.f 1,11
un it
'.lu
t.l I.'
I - w " i ,i ' w -.
I" i "i i .i . .i"t"k' i .ii'h- .. i . I"i:nu
l "' Il .,l"l it t .nu t in in ti In i n.i..
. . - t .i i " .. . in . , i. w . ,m w , n i-ti-ty '
' ' ! .' n .1. I : Thr- I
1-lu.t. t- a .h . mil- 'nl. i n .Him tlir,
1 '" "I- ' a .. l"l at'.l I...... ,,i .1 III--,,
' " 't.l I ' " It '.itlir .1 with thr in unliti
"" ' ' thr. I r I Till- w Il.il-
"in- w.i- 1. 1.1 ..I,: iii -in., ii
'" I'- 'In a. .il.il- iiiiiiuti. iihutri
I. :ra;.iih" I. -.,i,iii iii. I thru tlf
-""Ii- win tin.-.l limitlin likr a
j't a .ii. tii.ii.inij .. . ..iii...i.
I"' '"t. 1. 1 tn. w'lulr hril t,i
I ua I - w : - t . ... , !.,-., .i :i
l.att. i f"i tin a . iiitui t..
-nlilv. Un- I'linluKi a ,h w.iK
a i.ittirla la-ln-il tu a Iniilt
"li' ami lirlil a''nr H iriln li.
Th. - hi-i, ii-li im tiiir i-i. -i nt.
I a Mi rw-'iini- .. mi- n lln- Iia,,,i- in. I
latum li II' ti thr li.ilirln - ,w-i
III'. Iti I lie W..,( Wnlli . Ul.ii, l,i
.-. ..I tir.,. a ml luliaj. Inl.-rru
Wl'll ill I, I ami a Ii w t -tril tii.nU-
Hi ml ItlU t hril' ill I - a i .I 1 1 .-
I il m l .1 I iiliill, r ,uw I I "lit .
I With a i-..n. "i -I. ill ,,fl.
I 'I'" "a. t'llu'inli llu- mari
. .1-1 . llii . - -1 Il a - rnr i.f
nil li-. a ml .nli l.n ;.. him 1 1 U,.
tin- . i-u.,1- ..i-,.,,i
li' n- w ai;ui,- -t i i t. hini.'
" ' ' "' I 'u. It -Mull lul in. In
a I.i i-l .i ii'i n. i. i n , m , .,t , ,, i,i ,,f
""I li '"U " , i t i avnli ,,ir anil '
I hr llun '. I'l- mu. ,. , r.l a il Ii I
It I tl . I" t I,, , h ..; ,,, -. ,. .
I'"' ' ""- -ti I il. r u. ).r, ,,ii t
. t hi i:. 1 1 iui. .
ill
rah. .
I- h
-I tin
thruhhi .1
ay -mi.
in i i' i l .un ' ml .1 ... -
"I ..It! ,1 "II 'I I.. I. ..- I...
i i-1. i .t i t ii.i. t . ii i i..i 'i- iu , : . -
rli ' it t.ilr wa- lunl. ik w;''i 't
I'M - . i -.1 ml Iin. -- t ih -: .
' .1' w i -I a w a I' Il
...'..: iil.'.ll.' ami l ,, I':. ..
W t ' lint I'll I" th. I, ;. v .. I. I
lit- Tin I .Ik li.ll I II' I. -t I . I I . .1 1 I
Ii.i I . li. !. illl-.l'l Ml'--'a It I.i I !.u..-.-
I .. I ii. 1 u ill'li. lit.- . t "II . -
k it il a ti w ii li an iiim i ii' ii ' -iu
., ' it i ii, ,n i .a i" i : ' t T'ii i
a - I I'i-' -1 "I l.l.lr I .1 I i I't a "1
ill ii.- .,i .l.iiu thr i "it'Mi.iii'l.iii! t'.'
I 'l.i! i " I I'll tullii-ti" , i 1 1 u ' .
i l.ll t ' -in Hull ! 'I It . .1- "I
I I ' Il II Ill'l- till ". ,l l- .' Il"
.11-.i ! llli'l'H t In I "'It'' ' ha' t I' .
Ill kl'" -. -It'llli: a' in.'Kli ' II' tl' -llli!
'lull k i Iiml' h mil. i ! u I i'l li
i..lli, .till,-. Mil'lll'K '" afli'tiuii 'In'
M I llu li 1,1;. -tatlll - a- thr l.-ii I .1
i.t - m I I-. TluiM' tttth Kin- hluiikht
thr ,i, -linij'h t, .t..-int at ii,'
Win',' II.".' ul thr iui,!-, laki-li lut-aSiili-
,1. t'rr f iitiu h -a ml I iail u .1 1 -
in 1 1 w i It- at a lilt- a tul -a I 1 1 i-il in'l.
inn I irf 1. 1 tialnt nl I Ilr .at.
It w ,- ., -IliklliU n . In-. tln--r ". ii.
-l-ifi'l'iik i kill, nut in lk .lal alia,
h'.t ...in. t.il nlnl lluls-i-il lui hall i
ll.lli it' ' k a ijllklv hlllllr I... Ill- -"llil-uli
th. lu,i,l. iiltii'l un llu- I .-ink
"i'l"
i
. ;.- t a- . I
xt. i.u I- ,
Ir.-
: i-' u.it. ! i!
1 ' 1 1. , l.i hi.;- :. .
Ml.lia. ' !' "I
- I'a u in t -In I :!'
. ' jM.-i Iin la -' -h
..Illat ull I "'k ' !-(' I lu
ll ;. i j A .i...i t ' !
i.t. i ii.-' ! "i ' k i
il '.. i-l ail 'liixi.iiii tl.. n.ii.y, ! '
th. .1. ...:. nu. , ,. i,,. ,,.,,t ,t,,,nk I ''I .-'!'
t In I'l l .it t Ir .1 .: I. . I I I ! !' i'i In
'!' lll.l.rf iti.. Ilrlr t hril ' I "'I a
w.i. .in iiuinin-i in . mill 'iin'Hi.' "i
' - ., h - I I " .in I. .!r r
" I . I I In' Ilia n .1. Ill III 1 1 1 . 1
hi., a , Ira i, hill -a al irln-l a ' An
l i t -- !' -huW.-.l 111" -I..I I,- ,-f I'
I" i -hi' II In I r litill mil t.. !.
nan I- f ' "li'
Tint. w ! k li . hrn k. 1 1 in-' i- l"t
If l .ltrt.ll.lr.. "ta,., ,, In ull, , it
tti it- I, ,.ul- -tt iii-.t !-- :, li-antiik
l' li.- a i a mill t.u l..i - a i,.J i n n unti l -a
' "llin .I'tUlttr-. all inn H rulll
irl . Wllu tt.nl lu-l u f 1 1 iK I ul III. r. Ik-
ul un i ai, ui ha,) .un,,. ,,thn ,lu ln
llu, t . : , -.,'. t l
i i-h ami
n li.. I, v In n ..
t r Hu nt .. .hm!
I i n.l ' In : " i hi . r it i I,.- .. . t t . I w ' h
l.r .1: , ...t. Iu - If l . ...I',. .", . ',,i..
" i ." ' i. i i in. . 'l. - t h i nu ul
it'. . ii . . 'i 1 1, i nl ,. tw i',i ,' ' .i , i' k in.
I ' 'i .1 -' .1 Vt'i t -In -.it.- li .
i j i. ui 1 1 ui i.- nl -ti . a i.r , -h. .ni,
I1" ..nil w tn .i mti., , -i : ,. I ml
w.i ' "''I 'in m -I ' I I In ,i.
., ,. I'l" '."II "I..- "' ' .1.1 .1"-- l-ul l - i.il
.,'ilr -.I'l -ik'i uf -Wi.i'tlik i-'i' 'Ilr l.illi I
(all 'In li n, k ! illul l.inl att.,,
.11,1, tl. ..' I '- I i.f I lr ).''. I,.
ii , .un.i-if, tin tit J-1 t 1 1 1 it ' a I , I l'.l wilt la inlrt
,,, '. ,,t I 'lit.', I t" I.IU'W tli .t a .11 u 'Uir -'ml
il a I.l i-i. j k "tl kin- I Willi tin lai- I' : an
i It.iliniil I i ' ''I'll' -nli-ft il. Iui ., tuhlat tulu.
I ti Uli t hr I "I 'In ni'irl.'.
II II' till- 1
. ..ml
, -I. -.1
" It.,
'- I
a .. t i I
ti III iiil al lis
linn llat lllk' I
w "Ull. I
I III III.
A I n.klil thr 'Utt Iin mnr i un. i a I , .I..
"' '" I H at tlir rt.ll"lir , l.
ll'. -i.li tu i i . 1 1 1 1 -, i ,. . i . . , i,, i, nr.
I't H lllullK-nlr I ..... 1 . 1 1 1 . . tl.l. l
w a . . , ul. hi it i h. hut a will- nli
nil. anil l,.tii,, i,lh k,iu inn- "I i i
.''I- l.la-.t with - i!,''li. ami iniiii
1.. .11.1 la. lU t mill Tin III'. I i..iul
1.1. 1- til -i Mill III.' narirl Hint "llkllll
W.I. a lira.- hllHin- liiiikh Mhli'll till
I'l l II 'I I I" '! 'HI" I. I'l" M'l' lit Ull,
lli'll Iri II Illul -lalnl I..I' llhnllt
-n llilirlli'- .11 'Ilr un a lit itnr l. ll'l'
tin- .a t.nt. all. I ul Ir l ii . ' a 1 .a ' I uf
'In- k'lli w.llt all ml. tall S' I nli 'lir
n.ittrt nut ttilh a II 1 1 li 1 1 l ut ihith
frill hm. li nll lull ili-Hl' M.r hatlrl
i., la-, un i a, Iniill. w. il ui Iu thr li.itul
'll'llillk tll.x " ,-1 .1 1 i ' II It I- Will In llu
Ihrn ii II t-'ltlll'l' Inu-r.tltliny
I'lll- Il Wlli'll ha" I'H'li -l.aKril Willi
lit ml thlu'lkll Ih.. n, lln I
il.t thr lltlh .Iftay llillil thr llt
Villi IIIIIV Hlllllr un I In- HITIIti'l
i.n rflr . I whn li in himwrt -
Static Elictricity Cauies
Explosions in Threshing
Machinery, Is Discovered
I llf r.mt,t ll. r.lu l.m.it Wir.)
San I'lanriM.i. Jiinr 17 Htalu'
il.lt Villi I.IK V Hula tl 111'' Hrrnti'l I t,.'.-tnril. ha. Inrn fuun.l Iu .-..n...
itii.-i nf ihr Xiuniinn iii I ltrr.li I ii ir
fWnitiiM Un- i" l'"'iii"h nmi-hilirn, ' irl i li k ' inhnri. tr.
n..il!lltf nil Uir ll.iilr "I lllf h.ilr ,rui., l,r. f , , ,,,r l-..- m.Mj.t uf
Whl'-ll I'ulin mil Willi thr lit . i;itil. I am Ii lilt HI i. ut VV.I ill 1 1: U7t ntl l:n-ii.
Thr M-. .iul ! V . li'UlilliK M'luilhl l- j lt,i-if anil HI U. In- ,i llrtrrmui.. th
al.. ilk thr i.uiir Inn u tin- Hr-t iin. i'n,. m Utiy Mich iliM.iHtruiiK ruiihik.
hit ui rn.ii.i. n im ttrr-M-ari lu.iIH haio h.trn . arrir.l un m- tl... .1...
th tin- inn, iii. Iii'ii i",ii I'" 'I "I 'I tta- la-'l ,,i , i nh t mi mu. h il li I In hr.ik- hrtihli lt ti,,. , , ,,nii latnin with tin-
III K I Ill-Ill Ttlr k -1 1 I 1 1 "I' r.l Iu -.1,11,1- , , tin mruii "I 'A '111 I In- iil 1 1' Il v Hr Mill llnft I I II I rl .1 1 V uf ln.hu am I I Ilr VV-.-l...
I a- wr nraunl . lr kl"'. 't "" w'1- ' mi "I all iluiu I.. ., -l-M-l' thill lllr la-l p. 'ti ll Ilia' ia.-M' ' iliulult Stall- lulliiti
I ..... ...i i. ..... i. i . . . . . . ... ... i m
v .1 in. i" til li I - I . 'i.. 'I ' - in , i i ii a i iiii.n i-i in. a el. ink t lit "i'k h I In ""Ii' If Mill hni w u ll
I 1 I In li. Ill, - - k It'll ami '" ' "'I'll' r II lln lank" n.l: .. ul i .' I'll Mi ilk "ii IraVi ux
( ih nil"! uf ... Lln t lal mu- Tin Aimiinn lixl.i.i. !.. M. xi. .. l '' l'"--ilir at thr hi'I'i
i
I III
I.
I
-I'l.
.1 -
t n
I
tl ''-'' 1
Wnk' I,
I. . I.'
: 'in inn. . I ,...l I"- .1 1 .
'f 1 1 " 1 1 t"l itn n li tul i - 1 1 : 1 1 , 1 j
t .a, ri .i I w .. I.i
I .lit. iir iui. .t!i i hit I, . 1 1, I
f in Ii- l., i w i It . '
i I, III U Hi. , I . , ,. - I
: .,.! u .ii, , ..ii. ,. ....
tt tti ii.n i mti , tn k
In - ami . In a a
'..I t I.l- U' . '. I.
- ".I M . I 'l . all. .1 .
' 'iik'it nr.., Ih. tt. i.'
J I k ' - llil u k I . - .1 ti
II.. I ' . Iu Li -I !., ; , . ,
I lir tall u t . : , ,
.1
In-
I
t h t " k h li
ml .
w.i . II,.
in, ii.i
it n ', i -,.
-1
I '-.' M . I. m I i -tti
I II nun. I "f tl tv
I...- ..i.i ,1 hn- lul.i- v
. ' ' , ,-f I ., ' r - a "It llili lull I '
1 1 - ' I ll I l ' I , -II k I Ilk It" It .
t.l tin a r ..ii t hr 1 1 - -1 . '.' j
I.i l: ' 1. 1 1 1 I'. v-i'lnml. f"r
Iml ."Ik ..I tin -I.i Ii Ui .i i I
"f nl .r nl inn ii ml .lutlh V t "I -
w :i v ,-altl.i l-'i til. -' hui.l -"tut ',-'
t'I'lll'lll lit. lUlll'l lll--l'lll- llillil,.,. I
! I lln- !".' .
a Ik.
Willi
" ' ' ' i ' I ' lu ink li
i . "'. w.i. I i-i. I I
'" r vi '- i".-'
' i tin 1 1 1 1 ma ...
' Ir ! n lul - At "lir
' '' - ut Ii. ,t In rii ,,r,
' i I i..kh:
im l" .it ,i 'in
l itik ' In in l"t
- ' nu -lllll, lul luw . i -w
i a I. t.k ,,t Iu : i
. .in it- ui,,, ,.(
in, i -r. at a i i hi.- i .mil
u, n la t , ii, hi ,, i n-,,
I' l i .-- ii ml la uk' la k
i t In iiti-n i mil i ii l ii it it i .
'I . -1 ' il tin- kimi.il t ;, It ,k i I.
1 1 - - 1 1 k .v i, a uir mu ..I Mu i tn..
- in . i-ii I al.' 1 1 1 - v. i l . ' i ti
I " i I-.. fa r In all in -
'nl !.' I it r il" tin nil. I.i' i '
" .- il ' h. ut'lli'l a
, .ii -.riii I '. ' llt.i w i ' I I'"' i
ii
Tl i "'ll I W.4.-1 v i I V .1. f .1,1 '
'I hk In. I ii r . -1 I ' tin in'
I I 't lill'l ti. -it 1 1 in ,n . x 1 1 1 .
ll'l- ' r I' ' I .1 .ll In I hr I .' I ' '
. .it Mil., iu ,i-l,i .1 in. t i, . . I., i . .
1 1. at n - i " i hi' I -uil n ml vi n i
- a I . -I 'In -lllll f I .1 1 1 I, iml - 'It li
W I ,
Ti.' u n- a Iv 'l' ..I i it. ai.ti i
Ill'l. - I "I- - 'ItlllUIII'lll.k ki-in.i! i -t
it 1 1 1 v ' ul i- n nil a ''a in t'ii 1 1 1 1 " I
ami 11 -h." . i thr lllln n II ill II " I
"' I lir III I i ll lirilii : I i I al nil. I .
I -' w i-i li iil'tli rl'h a i.l nil n ll"!
w . i .'-a I-- i uttltlltlllilrl -I 1 1 -1 I ' I .
I't '- . i ' Ilrr familial 'v i n ii..
ami I tu w i vt thr iu. un- ul th.- i,
i" t"i ' . 1 1 mi li ' I i in 1 1 1 1 1 1 1 1 .. I '
linli-l i Ihi'l -ai iii nn. i Ani.' ii
I ' ' iv ' rt v mall iiv tiHiii.. n In
iml
.1
Tl
I . ,
I
I ' '
I .in ii rr-uli tin. rimriiiiriii liuw
l' iiliiiil I llil I i".. nf llurr nraH.
.lllll. hr llllul, llil I,, nri'lrnl I kllluklnllM
n ".. ui-. .,..,!, ,,. in, , i,i , llini i" .,i tan- iiiitii.i ur m- .,,n a.nnl n-. In n- ,n. Ti... m-
"l.l An ., -Ii ti.l "i, M..I..I 'li-t ri'ln ihi.v. -lailaliuii ut ail rlhrlriii kt'ulllllllllll
'I"""11'1 1 li" '"' tin'1 III" k.vMilll I.i I. nr. i,. thr Hlllllr ll',lli.
' '' ' 1 ' I' th.ir.nlklllv iluiu- iti Itnn, t,r iiiarhllir th,. ill.lalla.
' ' If alii I a it'iiuliti nl ti.-ii uf a mi. dm, I,,,, t,, rrnuim all
"'l'"" Hini' in li lil" il that th Ii.,i'ikl It.tni Ililr.lil-l. i.r thr in-
mil i liilll'liu a- uu'llluil i li- .lui-- rl I ill 1 1 1 ill uf a ll. I I, ,- I,
Iml -illn Iu irtruvr Mili.uif i.i I . i . - i l itii;iiiirl
"' " "'- ' : " ""' I Thr lll.t tn.
til "-lllll i r.ll I til IllllZlr in.it i.
I I III I
hi.. i,
M t ul
"' ' I i n .. It , i - -1 1 1 1 , , i
11 ' ' I in. Hiii. nlt. i' Will, i.i,i
' " li ' in Lit tin , h a k"' il nuii'
i in" hi. I n ....- w, ,, in,,,,, .
' l""t li'.l 'I'l . will a wi,v- I '
' ' " "' ' "'' '' I" 'I'll' 1 1 fill.' Ill -
" ' 1 1 ' I "'I 'In -ll n.. i nlr, i
i I.t I I-.
ll'l ll- tl lllll
ll
IlltuVl ,, .1-
I'la! I ' ul ! I ill. ih, it
a i't. hilVr lirrii iti
irlii.il II. al in tin- iirhi mu hair
I'l ni f, in ml riln inn
'"'"'iv ' i "' " ,, Kui-hrr mri it"i 1-1 i tul., I nut, i ,
'" "i"" ,i"i. ami tin. .i-i ... '"- thr t,,r.-,l,ii,k m-.imiii Ini.l . I,
'" "'" 1 "-"I " '' n ,,,.,, ,.,,, ,,, (i h(. ,,., ,.,,,.,
i'i ,- "l.r "I tin tlil,-l "I'l" ' .in. ili'l.', i - -un
"- "I ul In.
! V in
,-i 1 1
' .V...
I"; I' I
Ik" '. -i
I. nl ii .
i V
. M:i in I 'I I : i : iims
ll'uli I'i. ".in l.inr .
I' ' htitli li'iwii i ll.. ik linn ,
' '"''-'- h-i.ii ti 'I h,. I't inn i
- 'I '" I i ' In h lull ut lllr tn .
Tin- lla-li It- In,- ,,, ,ii i
i" i -" w ilia w 1 1 . I , a i t. t ,,
I l,i.,il;. an rirt ,i t in I, 1 1, t
I ' -I - ' I" I'l i - VI . It.lH l.ri UH
Till' III.' fXllll-
11 I i't
I. lllll
liill r.l il ul m.lii-H. litnliir ua I'l i i iillili-
I'lit thr h.illit ..larU iiuiu llr-
I 111 k-l I I I'll"
III. Vint" nf
h nn! I: It I tl"- iui'.. a. I hi
I :i tu itikl ult Tin I . .- nil.
In lull l.ir'hwil "' H-llinl Hilt lui'tnl
l.i'ilihU inl Hint I- hi Ih,. un- uf
a III lluitt In -uliiiill Tin- millll Inn
1". I'll t,. a- f"li'W-
, ... ' " .. In .11 luliml I,, r r tn thr thlllK
'.lllll.' . ". ." I ,,,.f ..
i. "ii. i?iii..i'r , i uf i
llHUl!. Will' I . "ZN.
' ' i .-i'i ; m. ii- i'i .i mu .1 (.,,.,. ih.iin.iii .ti.,1 .. . . r,.i
"l"' ""' '" ! I ll I, , II,,'
II' III .ill .., . . ... ...
.11.1 ..I ,1 1 II Ilk 1 1 1 II .
II lui. Iii "11 I . i il 1 1. 1 Hint i hi- -I it n-
, rli rl I lilt in iv nr n iiilir n it, r.i'v
il.il Wain hi lln- "ii:ial mu uf tlir
I nun hiiir ilni iiim tin- thrrt-hilllf n o.
I ti-. I TliIrl rrililin i i, mill lullk It hni
Jt -hutiiil in mailt tii-h. ut. it Ink.'.
'. t"Hi-r iiml will uttiiiliv ilaiiiiiui-
"t'ii
lull I'ltl -l it", tli. Wl llu I,, Hli with 'Hll 'mti f Mil Ml, ilr l kl'I't 111 Will
in l a .,i,k -,i r, lulluwi-l In .1 I n-li. I rut knl Iniltli-.. it will In Kiillklili lui v
I"" Iml I'a ll- Uir i.t. In I ,i,u , ..Ii, iiiii il nlnl" liui u.nr. mu! I tin I w i, m tin... urrk. nfirr ii.iiti.u
, iiit.il nt iitir .iluiiitMlr I, ui, iik ,"ii,, i r.ii.H. Whin Hi"
'..nu 1 1 nn. iif 'i'l li k - I iti l Iiiii : I, mli" Iran - llu mnrlr. thr Mat- IX-
-1'ir I, ml ilin. fl linn liil- ,..n,l- at a 1 1 nir lull ui . tin. riiilMliu
Iu ,lr th.- Ill 1 VI It f llug II ( ""'
' it iii r with ii wouilru i.r rul'l'i'i
plnil Un it IU ii i " nf rnlihrr ttih-
A""'"" AlKiriK uinl ihuiiuiei ilulhi". i li'il nrull. in.il 1 1 i-m.i' .an- ll,. h n..n, Th,. ! ..ai in th,. Imrri'l H4 '- ri tin iniiyli', mi, iirj ilichi
m rimi- ..iliit.miN.
I rm- i-ihIiI -lintir hull, at iiim . .Iti'ti
.'i. i i in ai.iiriii lailwav irima-
I'm luliuii hi nl In rhuuil- I'lri i hnili
ii rlriiini..
Phona 3. Mini liarn. Ml Wnl Tup-P'-r.
fur Mrl i-lmu. lvi.t. W. I..
Trimlila Co,

xml | txt