OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, July 24, 1916, Image 7

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1916-07-24/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for Seven

The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Monday. July 24. 1916.
-Scs rn
THINGS THAT NEVER HAPPEN
C-tmlit.
v i '"1 I M i I :", .Inlt- II l :, ', .
s. ,,' ti t .. ., . .... . n li,
" ' H V.i .' Ill I M l H'i Mil,. . .1
.i V III'". Mi , . 1, . V ,,. . !!. i , v 1.1
.'r . ilill . , , S' .: , I li"' ,
i; I , .'
'il Nh '.' liiii-, I .' '.I I I. . '(i
: iii.ii-il i I hi
Itanni. I 'li t I'I'imIui-'.
Kuii i ".ft ,1'i'v - I - l:i." r
i i i-am i -. . :','. Hi t - . i , ; p. I-
i. I., tut
l-'n in, . - V . I
I '. . ii I n llwn - , i
I-i'.,, ; in, .il. r- :t. .
t'lilriimi .i"ti-k.
I i ),,. .,u,.. .iniv ,:i ii..ic: !: i -..
' . , ii "-. in i i,i-i i in1. i '" .i!i.i
Si', r-l i I- "-.if. I' i! ' " i
' , i ji.t t -i ; , .i i ' ii. , i,,.., i , ? , . -,
CLASSIFIED' ADVERTISING
A Few Word Cost Very Little, But Bring Big Results Try It.
NO .MR THIS v
" tS M I 11
l.ATfSt ttM
x- IN f ftCT I'l
- V ci i m in.
HON! r .
ii tor -rn if t
1 X
Lii a ... .v, t?rS IMF T a-
J n 1
?-'?
nmtmmittnmn
The Markets
Nc- M.I I. Sim , I x, -liiim,,,
II. .1 I -. I ...
I
!
,1
I '
' - ' ' V. i .1 .1.
I
. ,;i,f . -1.1 .i . i ....- - . , !.. .
I i i- n i i . ' i , i . i I , i . . t . r .1'.
I '. I'll' I .--ill.. S ' i
,'! i...;ii I.I l,i - !, i.. I,
,i..' i- .. I. . ' , .
.-. - II-- - . I,;. ! ! , . I. .
l . ' I'' I . ' .M I I A I
II 1
.1. ,(
! . I , '1 - II'. II' I ,' ' I , ' l I I
, mi, 'I'. I Hi. I '!'. I
i. . i. i i ''.i..,'r .
.V h. ...
CI, ,, .'. , . .
In- i- I ' '--I'l i
I " I
I .
I
WMCRC
Mr.
tin
DODSE caos
MOTOR CARS
. .N'WW
VALVE II HEAD MOTOR CARS
ALBUQUERQUE BUICK COMPANY
I! a. B1MW8, Unlcti Mgr.
7S W CViitiM PUnnn 257
COLEMAN-BLANK COMPANY
orV.N DAY AN I) MOHT
BpbI Kniilpiicl Pl.lllt l;i Bl'tltljWCSt
(illi nn1 Cent rat riinrin 2T.
CHALMER
j Hups
CUTLER AUTO COf.lPAflY
rirTii and corrrn
A.. L-
. 'lllLII Fll-1
"6",CA" FRANKLIN
v s'-
srmtt ha
much i Air.K r
ill -
. '...'.
i:t7 ',
Ml
lli-iuluii:
Siillllli-I II I'a.-llli-
I I' I ' . 1 1 .
I n i ! I St.u. a M.il
I ii i. -i ri -i S' I. .M
llil'll!1 lUllllll l.( I CIlifc-.
' i -u . ii... .1 nit : I i '..n'l-r wi :i' In r
In,- ii.,,i .1 i.i i.! i ii ir i-".irliii-'
I. . , it, i ir:r.i- m ,n-. : , 1 1 -i n i lu.Ii
l. i.i.il-. il. ..J' 'I'll" i.iit'IIm.
, Il , Il i ) . .1 !..il 1 ..'I In 11 !
: . , ... . . lli S i i ' i ti. 'i i . Si I'1 I"
i : . i;,i ,i i. r .. if i'i
-. vi- i' i ii. .' ' .1 u r , j ..-!.- .in-
. ,. I i ! ii. I 1.1 II ;i t.-l I 'I'll .1 -I'l; .1 !f
,i ' . - .1 t i ' i ' 1 l ! ' - tltu-ll
' '!".. ... -1 . w . i -' 1 1 1 : , ' . .'. l- '
; i, i'l, i 1 u .Ml Hi .'i !i!.i f ill
I , , ,! , ' In i ii. 1 In' ! II I'i"
, - - ' ... ,1 I li ,1m- . f
, , V r .i- i.(i ' h i-h A i J
' . ,- .. I 'i - 1 1 1 l l,i il ' - 1 1 - I i II"
. , , . , , . , 1 1 . 1 1 ' . 1 i 1 1 1 ', -ii - il-'
. . i ,. ,. Ml. I . .1 ... ( !...-.
' Tli" .-i. .- . -i 1 1 1 ... i ii .' , I -it i r ' i i-'i'
i i . - ! I .in ' .. . ! i 1 1 I - 'i I . '
:. ' i-i- ii . i i ii ii.-ii.i' ''i ' t-i..
II ; 1,,,,' i 'l li.'B I ITH-
I ii i . I ;
i. i
I'.. i ,
I.. 1 1
i
It iii- is tut .ruin.
i . ' M , .1 ,1 t I
K H
', ,. ,1
TO DUY
. ii(j
NEW MEXICO MOTOR CO, AOGNT8
N M CHDABAO. PrM.
IT L. GALLKb. Bnlrit. Manager
!ia:i W. Ontriil Phouit 7-18
riCMIT CYI.INDKR MOTOR CRS
Ni w Mrxico Motor Co., Stnte Agents.
N M. Ciniali.-H', I'ica. II. L. Uftllim, Balim Mur.
;;2'i W. CVntral rhono 7I
MAXWELLS
AND WILI.YR KKIti'lT A UTOMOBtl.r.S
Dou't Noiluct to i'iy V.t OVLRIiANf)
Lj'.arf.ft I'oci-tn i,. co.
V1 West Crntrn! Tb-t 7r'l
Il t II M
nirti - - 11 I I TT II k f. ti U
MOTOR CO. TrUCRS
I. "mi 111 a.iiun n.mli
i i" in !. t ; -! : :i"
i ' i" : l;i i ii , 1 : . lirin
V.r .. I.,., f . ..'.:;.-, '. mi . in i ' 1
v. i-.-ti I li n!'i' , ;n sli.i-l.il
I', i .. i :
.lit.. . .--', ',. in
s 1 1 i -1 1 i : i-i i , " , iii.iM.'t
in in i il.. i ', . .1 - I i m '
t; i .. In
K .1 llllo I lit lilil.H'k.
K i n-,1 - l V t .1 ' I fir. . ,!'.
v '" ..
''. ni!-. 'I '.'
rultli- lii i i'ipi. ! ', . ki i
-i 1 1 . itu W i -i n I', 7 i t ; , ,
in- f-r-. I'iT'.'-iV ... iilii- . ii !
I'll.
sfi.'i'ii I;..-. iiii. v in ,i'.m-i
..r.ini:. I.,iiiiI. f.i '. .. ! i:.. . .,, .
i-iitfx. ' i" . . i ii. r ' i , "
7 ,.n
Ih-iitcr ,ltitiH'lt.
Hi in r .1 nit- 21 ( '.in l- - l:i i-i-iii-'.
1 Inn. iii.irlicl firiii2 in 1.""' Iimliii
ri.-.-f Hiei-rn. ; i
it i imI -
In'inri. i,.Mi'.i 7 "0 tiM.-ki iv if, il
f i-c.i.-v. f ;.. :.'i .1 7 . J '. . r.lhi-tt. $iimi if
I mi.
IIiiiih l:,-ciii i'miii. in.iiki't
.-!-.-lll . T-.. I'.'.. Mi . 'illlk $' .! l
Sli.'.Mi Kici-ii.t ::i,.iii; iii.iiKi-i I
ly l.iinili!.. $ i J ". i , cw .
$0. Mi 7. 'Hi.
V""W llll'k MiHN-.
Vi'tf Y "I K. .inly 1 - M' l, .11,1:11
. ipi-t I .1 I i, pi r I'M.
lllll Kilt it ". '.
M.-rii-iin i,.!ii, l, '-.
i '.ii i-i inn. ii! I'l'ivli -.' nit . i,i'l
tii.Ml IiiiimIs, uti (!'il,ir.
TlMlM ;4 il, 1,1' li 'I ila t : ' . i
i: . p. r i i-m ; '.mi il.iy il -i I p. r
-it .
; , , , ,;, ;, '
i.i.,. i,.. - , " '
. ; pi : i.i i.
Viik MimiN.
Ni miK. Jnlt '.'I I'.ipin-r li'inil
. ti.'ivti-.- I.'l "i.i-i '"'
I ..!. . t.-a-ft . N'". I ii"i Im i n.
: '...'.i .'i mi. Nn. I "" ! j'i i.i. .
.. I ...ii'ii.n. . j '! -'" 7:. . S". J.
$ i ;i . . . '. . -
Mi .1 ' ,.,.i I..I. . I. II. .,"!! .
Npi.l iilt'"-i i at I .--
A ' ...ii.li. i. ypi! "i-i" r -'. f's.
t .ii . i .' I . (! ' i. . i I J -'.
S.-,.t .i i !..- u' "i - M'.l.
Ni'tv m I. Ii'.nl mill sjii'liiT.
V, tt tj . i I I-i. I 'I n' ni'-: . i
S- . I ', i i: i- .' I .a - I M I ."ii 15 !
I.I - . -' ' " ; 1 ,
A i I :. I .. . 1 : ' 7. 1 - I'i
' " i i
Vl'll MI. 'Mil. H.
. v'i .i '. -. 1 1 Hi "i -"'-, , .
. I. . : ,..' ,'i-l - M'l I,
II I M H II l It l .'
Mil ll.ltl'. till till III III 1.1 'lfll -
Mi.iiiii.'i'.ii.- l;. m, Ii mi Will
I lll.TI-l IMI.
I
1. .1 I , i.;i:i.
I I ,..i I tt ..1 1, .p Ii. t . .1 1 . i
I 1,,. . , . ... ,. 1 I III .'...li
' III " M-.il
I.. 11 1 1. 1 - i "I MM iT '.' in I '
'I lM II t "HI- I. 'Il" 1 Hi.' ! tt . ..
I ill. 11 la- I- i. In- M
.I'l I" Kit !! I 'i! I I ' 1 I I
'I'll. .,1-tll. ', .1 Ml It ' " '
It 1! I "lit li'll 1- !! 'I '..i.'l
M"i . ili-li 1 ... tt ill 1: t'l" ' 1
II. a. la. In -. .li'. M il- 111.I li' If
I 11. a. Ml anil ll.- "I
Ma I." t In tint 1I1M v. ni " an, I tt "I ' .
I.illlllli-lii "1 I'la.-ti-l a 1 an I
i . - Ii '11. ii- . 1 Hi 1, I'i. I 11 1 11 II
Kilp Hi. Ii 1, tin t il!- t In- I 1 ' i
.V I lut-1 tit li Hi' li.lltt. Iiati' 11, ii I an-l
prut i.,i
S lull I In-t -at . t 'i'1 1 an In In" iv
Kfiiil tin. AII'ii'i'iiT'iin- man's a.
ml
.-i.-i- linn, a-lt Iniii. if ..ni.t.
I ..,111" M. Mi. tin. in. Saf.y ll'.t. I, A
hiiipn t 1 ii-. mi . "My i.;m k an it 1 i-
,llll-il In III :i t t liitllitl. I 1 MUM tin I.I -
It sti.imlit.il up al" I Win u.'i l Miu
it.,1... all tin' 11111. 1 tln-illf Ii'".' in
iixit.i: Iimiiu'i KmIim v Kill- I ki-pl .,n!"" ,,' '"rv
lllll, I I II I'l lisi'il M'tl'l.ll l.i'Vl'r all, I I
1111 111 . 11 vl 1. 1 1 "
IT,,,. ,Mi, at all il.'.il. r. 1 1
in, pit a-lt l.ir a ki'lni'v ii'in.-.lj u.t
H.-uii H Ki'lni't I'iIIm 1 In. mill.. Ili'i'
Ml, ,.. .11 a, I I
lliUtlH Kill
Mr 1 i.'l' ma 11 ti.i'l I'M-tiT-M il'.'irn
i'ii . I'l'.p.i . It 1IT.1I... N V
C When things begin
to rattle-te-bang in
thekitchen,telephone
a want ad for a new
cook.
1$ The classified ad and
its qdick results exer
n
th
cise the same innu-
ence on the servant
problem that a super -
drcadnaught does on
the world s peace.
NOTICE
Ml lltllMt 1-1 III' Will IIUHIil
---IIM ) lllltlllH')' III!' .' (-m of
till lull III till' I lilti-l-ilt V
ll'ltlll IlllllltllUI I'l - i i'lll.
I'luiiii. N!i:t mill in,! .mi, i mill
ftlllOMKIll ttill I III III,, I hliotv
tun iln iniH-t t.
I M t 111 11 III I' ll I s i .
ILiil'IIIM' in, iittm iM.
!
WANTED.
WANT KM- Vml In kl, .
! tin- n-.i.ly i..-iiiit I .,
fi 1 1 tnu 'iif.t. lii
; i fit ."t"H ii-;i k h. I .-. t
i-'lT K .1 iSlllll III!', l
; Thi.mii- I-', k. lWi.r, I i
Imiiio 4 1".
I
i, i -'in..: . i
it !'.;. .,uf j
. .H-. '"I'l ;
. J.i. ii In- i
i ( 'i ;il.
u '..vri-.i' a I. mi rn
t.i ii ii iii.i hi
TIm 'i i v i-. ' 'iiim,.im:
M i -.
i . , . i 1 1 i -
.. ..
ill" " I'M-
!! HI in,
I! K I. '-
WAVTI 1 S. him inn
I'.lf ti. liiiiliufiirl ii
, riia 1 1, i-t i,rtt iiui'.i ili-t .
lliUi,' ! I', ll "l in
lictttt'rti I aiul 7 p. n,
VATi:ii -;.ii i.i ,1,
lily 1 1 7 West ii.
i w -I k . Ap-
l-l '-.
li:. vi:i:ki.v r.-rinii- r, , m ii
f.i.-alny imikiiiv ni.! ,..ti:it if.i.h
iilliini.irt i.f nil iuh'i i.M in. I niil-.
Illml f..r 1-. i uril. fir p,, 'i. f.,- .ippii
culioii. I" Wi--t.rn !: hi li'.iirai.
Miami llkli
WANTED Salesmen.
WANTIil' l-.vp. li I in " -!'
man. Apply .-up. i !- i' m 11"--
Irl.ttal'l f-I'M.
SITUATIONS WANTED.
! u antki. I'l.Min.n
il.U Ill'lt'
tt )l tt 1 1 ! t i K i' i ii !' - f -1 , 1 , -" I v , pi
iii. i.i.ii-i t ii. ii i.i ir.ii I.i,.: i i--,t mI
. f. I-. li. .-M. 111- It. A. !' . ail ll.'l
al.l. ,iii ii Hi It KM A 11.1-2 'illil
! ' I""
I I,
-l " l" lill L'l-lll" ..1 II"
A. I.lii---! A. I' . rili- If. i iiil
1 i- tin .r'':ili I .i i- ,1 . 1 1 I. 1 1 1; al
in." i id it i tin mail I - -i i.ii it i
li I , I '".i n ' - ni in- it' i - tt ' ,1 i ii
n . n.l, .1 ."I al all i l i. .
!i--.iniiiiii.ii in I nut m I anil-, hi Ni
lllllllll I Mil -i
"',,!., . , . I" .- IT Ila' 'I'
, I . .. .1
. tt , ' I , "
N't'.
)
,1
,
i , ,
1. .!
, 1 1. 1
, a 1 -1 -,
'I'
1,1 'li
1.1 I.i
f. V M I 1!
I ! I I -t !
t i," I , ' , 1 . ., h- ,
.M I .- .1 1 . I'i . I 1 11
I.
'I'll" S .-I ,
V 1: 1 I , ; a
.1 l.llall Ii ,', I , t
a.,,,. ,- .,
V. tt M-
l.i. :;..!, I
tt ni- tt it Ii
A -n i I.,,,, I ;
n.l I T
1: : 1: . x .1 in i.,-i
iim! 1 . ' : li. ! i .i
-1 1 1 ...I a :.,ll,,tt
1... 1 .1
I I" ' ! !
"-' "'' "' "'"'
' ' 1 '' '" '" 'r
"l"liPK Mi"" 1. t
j 1 "tt" ''"l 11
pl-i 1 '- tt I mi .- th- .1"
in 1 .
IMI"!
hsl", la 11, t. i
. a pi ll- 11 1 M 11 .,r
I'.-.li.i 1 .11 1 .11. I -i 11 '. v. tt M.-v
'-IPI'II'III. tl'.ll I.
j ......Mi,, ,.
i'1"""
I V . x"""''"'1
.i-iiii'. 1 ; 1
K I' MM:'. I'l
mini,, r,i 1 , .f Mi
-li.'lai I mi 1 1 . 1 1 'I'll
I I ti'- turn 1 ii ,11 I,, I nn. i.f I a nil. In N,i.
I lliiiinl I nn!.
j i.li. .- 1 Im-ii-i ,ti 11 Mlat Mm
lat il- !. I 1 1 ii- I "11 i lliMia, itu
I 1 .a a . 1 . 11.1I11,, M.iii.niH N 1
'tlMlial l'".n.l V. Mi-Xi'-m. 'till "
-11 'ii'.'i .. -. itii-i... 1 ml 1 i.ii-i mi ll I
:r,r.';
.,' U ,' :T
I' ! I Iimiim s-li'a.l la tt
ninl 1I11. a 1 . 1 f
I . -"til 1, lit Mm
" at Kiililn I-'.-
M.r "S
11 -ml., r I , I it 1 .
f II- 111 a n.l in
lliii'il t.i 1M1 I 1 iiiiii 1 i f : a Ml la ml -
I"! IILTI' '.lllilill pi
Hi! I.I I I'Mi It II I
.- prp r 1 1. , I i n
lint t Ma mli, in, I
IlKht I,, li, al,"
' h la imi - i ,
lull. mi., ha.
i.f tti" I . i - " i -
II', a PI "f I
..Ha- Ila - I pi - t
I , tl .Ml If,'!'
mm..! '
"...,..,.... I-"
": 1 L "
I pi , I" I
" , ,., , . , 1, j
:
,! ..ii i -
'I "t "I a I p.l
. t lllll I I
Il ,1.1 I I," ,. ' M "
I prail 1-. -I p.
tli; l . I ' l.
I ! l(iii-ti I a'il
I p- r'i" Th
I In- W i , I.i,
.1 .
;;. ,', ",
i ii
! '.
i 1 i ' i
II. ..t ,'U.l
ll'.ll- III." ilH J '
' , .-'W It u I.N 1 1 . I!
FOR SALE
Choice close-in lot cn
UNIVERSITY HEI3IITS
Add res j Al, care Hi-rald
FOR SALE
Jewelry Business
i
FOli SlL&.
! h: -m i l i ' s,.i ,m i ',, , .
Mit I!. ..:!,! . T. in- . A- I ...i.
; A..! I" A I.. l.t. li,' i; II- l.... I.
1 -
''"(l ' ' - I'
I I,. ,.(.'. inr't, ... ' . .. .., , .,
1 il ! : v .--...,,.'
l-'.ill SAU' .i-riiMiii l.r.K i.i.inu,
ll.Mll.Tll ttltll K'.-lIll 1 1 ' 11-,-t III-
rat. nil in ril. . ij I. ant t'tiini
LOW l..M
Xl.'K. rl.-.'in. Imlit hiniM-kf.-iniiu. fur
I nii-li.'.l uml unfui n ,.-hr.l roviim l.t
ilriv nr fti-i-k. I'lih-i- ni-vv maliau"-
III. 'l.t. HllMMT lll.il!!'. ai'J'i SmII'Ii
Klrm r.fr.i.t. I'Iimiih :l.
IKiTi:i. M.NVIil: 111 Wi-Bi ii.al
Nl' ily luriii.-li. .1 immiiih; ni'ur ru l
ruail mill , ii it, ! tlii-tiirt.
I 'i 'U K KT I' ll nihil, , in 7 I 7
w iii.1,1 Aii
rnii ItKVT !'.r thi hiiiiiiiiit. miiv
if tfn- ri,"i".-t .iml iiii-.it fiMlnr-H In
tin' ni t , in i inn, Iiik lawn an, I lulu
if t i . i s. Ail lri i ii x 4.'. I'Iimiu"
I "::.
Kill: I'KVT Ni-i-ly f il iil-linl r.nnri
I aiut any. all I in plot - llli-lll -i.
1 1 .'. .n..ii ii H. "ipl Hii-rt.
''in: I.I T I at n-.ii'.J i-Miiiim fur
i'i: iai,.-. tilth ir AithMiH
I.mii I it., Smith Third n'r.'.'1.
1 1 ll.M I. Mis.
r . i : i- -. , ,, i:. , j- i,i i....- .
i i . -. " .1, -I- . i-iim p. i h
"I. ';l.,l : .:- - nr r.-n."iii
a 1 1 ' i, 1 1 , ' ii li -,. ni; p"l i ll .
i -,t .- nr tt l li-.at
I i- p. a !. . ., ' ! MtiMl. 'I' li
. I . '.a t i '-i-i i n.
FOR RENT
rOILTKY AND EGGS
, VI M .I I I ' l I -
! I HI' ,, : I I. . ! 1 . i. 1. . 1
, Mil- 1
I ill; . I.. 1 1 l;l
, 1 1 II. Mi. 1 mm. Mji' r'li I' .' .
IV I I, Ipil .Mill, Wliiiii'liin . M
I YEKS'JNAL.
' I ol 1 Alii I.I - lilti.. f ,ri. 11
I Mill lit J-l'Ul.ll 111. W A. I't'.f,
fhunn US.
i ST' 1 S' I-. 1111 I f 11 ii,: -nit r-'i-ii ir , iik. pi" -
i in. 11; s. Tiiii.i pit. i-t.
FOR KENT Eooms. I
I. 1:;'. ami: . I l , . ... i 1 1 , .
'' I 'If I 1 1- .... .... I. i..,. 1 .1
".I""" 1 j ..I.I. ,H t -,i - I I I ,,'
N' li -' ! 'ill- l-u,,ii., ,,1 ,,,11,11,; .,,i, j.
"" "a- I' ' ' .,, 1 1 I - r 1 -1 1 , - "i ii. -il. ii. :'
'' ' '"I'll" t . I . ,,. ,t .,( ,, 1, . ,,,. . Iit, -.,
1 'i.' Mlili 1 I -ii 1 11" 1 n ni pi i- 11 1 I II
i ! 1 1' 1; !"-- tt, a i,. t .. Ittn,',' II' '
I ... I .111 1. T a II ,1 1 . la t , Mi, ,11 1
, I ..... I , 1- Ml" ti" tt Si I- '1 - t -1 11
'InliK a ill a il 1, 1. 1 . VI ', 'I 1
A I T 1 'A 1 1 1 Mi -. Ill SV 1 '..pp. 1
LOST.
I : f ' f -1 . !..i- i.i -.. . s t 11 1
li. " ' li W H i' k.'t I ." a'i'l II .
1 " 7 Ha' r. ha- Ill' 1 I f i At-. i
aiii V i'ti ,M . x 1. .. 1 ,ii ': : . ; .!
.', i'i'' I ' It I ' i -1 : 1 ''i T. ,
Ai- , I ' . ,11, iiil-.i:..M-- .,f I in- ' 1 1 ! 1 -I.
I'l l I ''II' .
Mil II I I fill I'l 111 l UJ KlN
I if i 1 1 1 mi i . f ila- I p I i.i ; i . r I t
l.ill-l i if, - ai .- m'l I-1 , V Mi i
.l ilt I ..', ;
.V"! I . , hi I I '.. p- i 11 I liil I I 'llllill. i
I'T". 'ir-.'i- I 'I'. iita. V M . wri'i I
i.n Mai. h I I'M ' ti. .,!. I Inn." -' i'l '
i-nti t v.. "17.: a. tar y .V i-i . 14
". '.. .- li :, all V K '."W-, -'. ' f.ifl :t .. 1
'I ." 1 l.ip - N . IMi '.I. M.
ITi- V -1 , a 11 l, i- 1,1, .) 1. ' I' " "f in
"III..., I 1 M I I .- I hill I ' . .."( I.
- la i I, 11 , In 'In- III 'I I a 'a it ! 'li !
i I '1.1 ',. 1 : 1 1 ,1 1' I ;- '
'ni,-.- 1 ! M 1 'i -1 1 1 -r 1 ii- V M ,
1 ii t P. I, ! , , ,f i pii mi ' . r 1 . :
1 ' . . . . ,, 1 tt , 1 1 .. I,
Mri- . 1.1, 1 ' 1 1 1 I . i 1 l . 1 1 11..
'ail., ',!,.,. I i,,i!-i, an, , !, liuiier
li'. .', . "f T P i a- S' M
1 ; . ';.' "i 1 1. ki . 1 Mn 1,
AUCTIONEER
uoosr.iioi.n uoopb a
HI'IICI ALTY
J. L. G0I1ER
rioncriil Aiir'iotirrr l'h"i it I IJ V
THE CAKES WE
OFFER
' - , I I
'"j.l.il.
. I'.iM
II- I ,1 ' V ,. I
A. I..r
,i v I , ' .
.I,.,...-1
r..,'. Ii .tt I. ,!',,! ...
Wi- in.,!,,- ii ,i . , ,
j"'- M":-"''K
I-i."-. An. i ,.,n- ,,
. I;.. I I- .-i- .' ..
i' -;i '..i!.j
l ii, ,1
PIONEER RAKERY
S. N HALLIMG
207 South First Street
M, i rf,.. Ji,,ay. r .'Ml. I ! I . I
W.T.I
No
lifilly
Ar I'p
1 1 a -'1 rn'u l-.i pi -m 7 iii.p i i'"p
' 'ii,:.-rM . I.lin.f. I 1 I ""i I I it'i.i '
7 1'ani l''ipi,.is... , -.' 1 1.1 , 1. Ii.ii
:i I u. Mail 1 I ' ( I : ."a
I!' I'i- I.jne t Tim ''ti - li'iia t t'"a
Smith '
Si'!' ... 1 a).i lTtili.. . . I'i-.Hii.I
B i 5 I'l I'ii m !' pri'KH . .
:'.i.H
I jlHl I lallv j
111 .'la'. M.' l-.t-pi." ' ... T -tt ...... 1 1
II Ivh-I.iii I-: ( I --. . i' I p ?. t-;
4 ('nilf"! li'i I..1111'" I II li p 1 '"'P
tt K.i" i'ii ' -ii--" l-.n 7:1 p I .Hi.'
I'd I'i. 1. in.. ( W' t 1 . J 'M'p !i. lnp
I'riiin -Uimh 1
h : ii k . ' .v 1 1,1. ii . . ; up
H I li K I ' X ' 'lll,-.u'," . i'Hp '
Har rl.tr .1 !. pi 1 r,,r I la Mil
It il.tt . , I ',- I I I . '.'I M. -V ( ' ' I , . "I 1 ' 1 14 '
I i'!' 11 i'i 1.1 n N.l "2 l'ii :'U I'. l.-n
at II i.i, p mi.
Nn. 7 . nrr!i- .-1.11 ron Ii i ntv; p..
llM-ii-m
..i tin wiu in f. si.i niiur-l ..p-i'pi-r
f r.-iii p . -'.t . f ' .'n t ra ; i 'i 2 1 -"
Itl'llTl.
P. J. JOHNSON. Apent.
NOTICE
'i'hi' As.iii ml i .ii tt.ll 1 i,,r,.uHly
,rn .if i- :-1 y . r a t.r ' i ti(tn
v I ai v. . 1 , i"i 1 1 li. i i . r 11! ' . in j 1 1 lit?
t" 1 i V. ." Mi -1 .',.!. ''r -li 11 1 1 V
in ii - . , r rn a k 1 ', i'i' 1 ' li,rl I , ! f f -i ,nl
1. n.l-. r ..I ti.,- -,, 1 it 1', 11,
I , a 1 , , ri, u I 1 in r f ,-r I ! a 11
i' ...111 ' !!., v.," ' t . .,1 .. : '.
1 1. i.i ,. i , '. . I,. I, , . , ..
'.''', 11 ,,'...' r -. 1 : 1 1 . 1 I r-Hii !, ,
'! "! I in.. " .11! a- I-. r
- . ! I 1 .'. .M 1 -if hi ' , i
a i.iii,(vui.uivan nr.TAiii
r:i.!:' iiAr-ru AH.stK.i a tion
' il Ai-kmin m. fli-rrriar-Tinnl
I It,.,!- II..H.11M Bullillni
KSIMM
FOR HOME PAINTERS
VAI.SPAH
fii i on ri,oona
JAP A LAC i'or. KORNITURi:.
VITIiAMTP
TUP I.O.Jd Lll ii DNAMPL
AUTOMOnil.r. PINT
C. A. HUDSON
IMi a.-al C'.piirr Ab.
I'll..' I : '1 ' .if. III Wi i'.
r fir M-' ' iii-i In fry. w I.
TiimliM. ('''
"I IIM I '
1 !
W. H. HAHN CO.
I crMII..- I..1111I1. (.alliit I iiinp. I.nllii I tit nilii-,n'li., Ml Mi t
Klmlllnu ami .M'll WimmI, lirl. k anil I'lm-n-rniK I Imi-, snitti. I
llrli k. I nr Hi" Im-hI In lull t.f nil klml. I linM. ill
r
CORNELL BOARD
SJJERWIN & WILLIAMS PAINT ALADASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
FOR Rr.NT.
Sl-rimlll MHIil'TII IH'ii-.'
WHicr -iiiil.
J. H. TEAK
IIH V. (.Ml. I lllMMf lH
(MMHHMMMMMii
PROFESSIONAL CAJIDS.
I'll YSI CI AN a
The Murphcy Sanatouum
T ii 1 r .-ti ; . . M.i. I i- .. m
1'ilf i iltl .,, I I I ni i i 'i r 1 1 ,'. v
i ir it ii . ii ,i t.i 1 1 n in , .i .1 i
i. Ill H.'i 11 i ' i . 1 1 1 1 1 t h.ili" I .
W. T Mnril. l. y II.
V. I i i I ir, l..r
Drs. Tull. & BHkcs
rM-lHll-l - I ; . Mir n-- II mum
-mil' N'HI'iiiil l.miL l.l'l
I ll.Hli. KIH
E. E. Royf, M. I).
HUM I . l I 1 1 1 1 I'll t H I
I 'Hi. ... t .rn- l.l.l -1 ,. 1 1 .
-.1 1 1 . ill , v i. III I , I l. II II
rfnili-l.-tll l'."'l il'lj. mi
1. '. ! n u , ' r V. . r i I
i -in in- 'it- tt
u!l , i f i r n - i ' ! i- !" I 7
in: -t i. tin ; ii i
!' t i-.. I. ii,-., I
i . ; . i'i,- I '-.,.i,
n I " ! .
i . - - i ' '. . - I
. M'l. i.
.'III'. W li'Mlr ll if I In. ii- '11.
ni:. .i hiui r
l.t'lll.ll si 1-4,-1 .
It , I'l I ? M '1 I I , ' , 11, ' ' I I .- mil
I, 1 - ir
I ..I'll ! ' . I 1.. '.V II "I
I limn 7 I I
ARjTUT.i
KI mis li vniiltl-lilti-
t
i ITfinliiii nn. I I , to li-.ic W.ifli
t"
Iti'iiin 7. nuiitii'll IfhlR
'ri'lrpllMlir lll'i.'.
ATTORNEYS
jniiv r si m mm
I.HHir.
17-IH liHriiMI I'dlir.
llillqlllill
i:iiirv a iniiifv
lllM-irt- Ht I.IIW.
'.iilli' il, I jin I alinii . Ilullillne.
TYTEWTl IT ERS
l.f. KfV'IVJ Mi. Ml 11.. tv i f ii'r..ii.
linii'l, h"-i.'l,l, f,i,. i'i,'.. I an. I r"
p'.iri.l, M mmiiii',,!!,. T pi-Ant'T I'.l
rhutii!.'. I'l", li.- '.II I'.1' S". 4lh St
CHESTER T. FRENCH
I Mil li I Ml I l:
Mniiir I 'imi'i iil'..
I mil --l-liinl
,iui- imtt ! i-rt p-'
I'll Hat Mr Mlit. MID
itn rnwi
DUKE CITY CLEANERS
r 1 Iivim lull, iiiiii n ninl in--
(111'h'h 1 ImiI.I'i-, riij. i'ii r t.i I .
ilrpii I.--, i'i . J.'n W.1-1 4, ulil
I'luiiii -I IK
Promptnesti Our Motto.
Exprrt hair Work.
I'liintiini.', ii.a ,. in',, nn: ," .
If 111 .l..r.., l , 1,.. , f , 1 1 1 ' i ,
i-' , p. -hi 1 -I 'I
Mill M I'l i V
V'H-tlliltil .li...
i"'.i',Mii.f.'-.il ', ,' ., ; r,4
I'll,,.,.. '
(.'In '.',;' Mill & Liiiiih'r Co.
f J i-21 r .i ' I'l.u.ii" Mill
V r- ?.Tri . ti ii' t r. Phoii" S
l t LUMBER (. BUILD EES'
I I ! I I I I
J Wll'ili-Mili' nml I'. -till
Albuqu'tque Lur,;l;fr Co
j t.iirili I I r-l Mfi'i
IfT! Lu5f'A'"o3
'I -iCOAVFK
-U -, --'I ', v
.1 'I' V
. I'l" Il "li .'
III. t
-t
US toitb ruat lUi
f '
),. i'l
! :,-Kiir
r p 7-io 1 i. 111

xml | txt